Praktische Handleiding voor het Gebruik van het. Muzieknotatieprogramma TablEdit. voor de Trekharmonica. Versie 1.2. door.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktische Handleiding voor het Gebruik van het. Muzieknotatieprogramma TablEdit. voor de Trekharmonica. Versie 1.2. door."

Transcriptie

1 k zou zo gere TablEdit-en Praktishe Handleiding voor het Gebruik van het Muzieknotatieprogramma TablEdit voor de Trekharmonia Versie 1. door

2 k zou zo gere TablEdit-en Versie 1. Inhoud Blz. Voorwoord 3 1. Inleiding 5. Installatie 6 3. Standaard instellingen 4. e gebruikersinterae In- en uitvoer k zou zo gere Instellen van Maatsoort, Toonsoort en Instrument 1 6. Invoeren en bewerken van noten, Invoeren en bewerken van tabulatuur 6.4 Aanbrengen strutuur Aspelen Invoeren van bassen en akkoorden 6. Adrukken 6. Invoeren vingerzetting 6. Invoeren van twee- en drieklanken Invoeren van aantekeningen en teksten Uitvoeren naar andere muziekormaten Transponeren naar G 35. Menu s 3. uet 3. iverse onderwerpen 41.1 Triool 41. Invoegen 41.3 Ongedaan maken 43.4 Nog een aantal Opties nader bekeken 43.5 Automatishe nootlengte 45.6 ynamiek 45. Transponeren/moduleren van naar F 45. Tweeklanken en gestreepte noten 46. Tabulatuurbeheer 4.10 Invoer via het keyboard 4.11 Belangrijkste sneltoetsen Tips en Trus 51 Bijlage 1: k zou zo gere, alleen noten met aanduiding bassen/akkoorden 5 Bijlage : k zou zo gere, alleen tabulatuur met bassen/akkoorden 53 Bijlage 3: k zou zo gere, noten en tabulatuur 54 Bijlage 4: k zou zo gere, met vingerzetting 55 Bijlage 5: k zou zo gere, met vingerzetting en tweeklanken 56 Bijlage 6: k zou zo gere, getransponeerd naar G 5 Bijlage : My Treasure, oorspronkelijke versie 5 Bijlage : My Treasure, bewerkt met TablEdit 5

3 k zou zo gere TablEdit-en Versie 1. 3 Voorwoord Bij versie 1.1 Als beginnend trekharmoniaspeler, die (naast de noten) de tabulatuur nodig heet om te kunnen spelen, liep ik aan tegen het programma TablEdit waarmee ik de door mij in te studeren muziekstukjes, noten én tabulatuur, op papier kon zetten en, heel belangrijk, ook ten gehore kon brengen. Ook kreeg ik de indruk dat het programma zih bij de trekharmoniaspelers van Nederland lijkt te verheugen in een toenemende belangstelling, gezien de groep die rondom dit programma werd opgeriht: Eigenlijk is dit niet zo verwonderlijk, want het programma heet voor een redelijke prijs best veel te bieden. Het is ehter, zoals ik zel heb ervaren, voor de beginner geen gemakkelijk te gebruiken programma, mede omdat het voor meerdere soorten instrumenten (vooral gitaar) en dus niet alleen voor de trekharmonia is ontwikkeld. Voor het programma, dat van Franse oorsprong is, bestaan uitgebreide handleidingen in het Frans, uits, Engels en Spaans, te downloaden van de Internetsite van TablEdit Zo n handleiding bestaat ehter (nog) niet in het Nederlands, waardoor de toegankelijkheid voor Nederlandstalige trekharmoniaspelers toh beperkt is. it is al enigszins verbeterd door een beknopte handleiding van Lia Verheijen die via de bovengenoemde groep op Internet beshikbaar is gesteld. Ter verbetering van de toegankelijkheid, maar ook om mijn eigen kennis van het programma te verdiepen en zeker ook omdat ik het gewoon leuk vond om te doen, besloot ik een praktishe handleiding te shrijven voor de beginnende TablEdit-gebruiker, geheel toegespitst op de trekharmonia. Met praktish bedoel ik, dat het geen handleiding is waarin systematish en in detail wordt ingegaan op alle unties van het programma, maar waarin, aan de hand van een paar onrete voorbeelden, stap voor stap wordt aangegeven hoe muziek in notenshrit met tabulatuur kan worden weergegeven en bewerkt. Hierin komen de belangrijkste, dus niet alle unties vanzel aan de orde. aarna wordt nog een aantal onderwerpen apart behandeld. Al doende en proberende zal de gebruiker vanzel de niet behandelde unties ontdekken. Een Nederlandse vertaling van de gebruikersinterae van het programma (het bestand uth.str) werd mij ter beshikking gesteld door Gert-Jan Kamphorst. Een door mij wat aangepaste versie (uth_he.str) is toegepast in deze handleiding en wordt met deze handleiding meegeleverd. Ook reëerde Kamphorst een oniguratiebestand (met de extensie.dat), hier te noemen diato_kamphorst.dat, dat in deze handleiding is toegepast. Hierin bevinden zih de basisgegevens van een aantal typen, in Nederland bekende en bespeelde trekharmonia s met name de voor deze handleiding relevante tweerijers in de stemmingen F en G met een gedraaide 5 e knop op de binnenrij. Ook dit bestand wordt met de handleiding meegeleverd. Kamphorst was verder degene die mij begeleidde bij het zetten van de eerste stappen op het TablEdit-pad, waarvoor mijn dank.

4 k zou zo gere TablEdit-en Versie 1. 4 Het muziekstukje waaraan deze handleiding is opgehangen en ook zijn naam dankt, is het mooie k zou zo gere, dat ik met toestemming van mijn leermeester Joop van oorn heb overgenomen uit het door hem geshreven lesboek Trekharmonika, Handleiding voor de tweerijer met gedraaide toets (bron: Geert van den Elsaker: e Rijke Armoede van de Trekharmonika, 16). Zie ook de website Voor de bewerking met TablEdit van een tweestemmig muziekstuk heb ik, met toestemming van de omponist Tjerk Knop, gebruik gemaakt van het evenzo mooie My Treasure, beshikbaar via de website Ik dank Joop van oorn en Tjerk Knop voor hun medewerking. Verder wil ik bedanken Andrys Stienstra, Onno Amse, Gert-Jan Kamphorst en Tjerk Knop voor het kritish doornemen van het manusript, hetgeen leidde tot aanmerkelijke verbeteringen en tot het vertrouwen dat het een bruikbare handleiding zou worden. Als hieraan behoete blijkt te bestaan, wil ik in de toekomst nieuwe versies van deze handleiding uitbrengen. aarom hou ik mij blijvend aanbevolen voor op- en aanmerkingen en suggesties voor verbetering. Ook heb ik daarom een apart hoodstuk Tips en Trus opgenomen met de bedoeling hierin de tips en trus op te nemen die mij door de gebruikers van deze handleiding worden toegestuurd. Ik hoop dat deze handleiding onder de Nederlandse gebruikers van TablEdit zijn weg zal vinden. Geldrop, ebruari 004 Bij versie 1. ank zij het ommentaar dat ik van diverse lezers moht ontvangen op versie 1.1, waarvoor mijn hartelijke dank, ben ik in staat geweest deze verbeterde versie tot stand te brengen. Kamphorst maakte mij nog opmerkzaam op een drietal andere door hem gemaakte oniguratiebestanden (diato-gjk-awijkend1.dat, diato-standaard1.dat en diato-standaard- 5draai1.dat) met de gegevens van diverse trekharmonia s al o niet met gedraaide knoppen. eze zijn bij hem en bij mij verkrijgbaar en zullen met de nieuwe versies van deze handleiding worden meegeleverd. Geldrop, augustus 004

5 k zou zo gere TablEdit-en Versie Inleiding e opzet van de handleiding is om aan de hand het onrete voorbeeld k zou zo gere, het gebruik van TablEdit (hierna aan te duiden met TE) te beshrijven. Onderweg worden uitstapjes gemaakt om de werking van bepaalde unties nader toe te lihten. Ook nadat dit karwei is geklaard, blijt er nog genoeg over om even aandaht aan te besteden. In deze handleiding is uitgegaan van versie.6 (b6d) van TE, geïnstalleerd onder het besturingssysteem Windows XP. Het zou kunnen dat andere versies van TE en Windows leiden tot wat awijkende beelden. Aangenomen wordt dat je een basiskennis hebt van het gebruik van de P en het besturingssysteem Windows. Basiskennis wordt ook verondersteld t.a.v. de muziekleer en de eigenshappen en het gebruik van dat mooie muziekinstrument, de trekharmonia. Tabulatuur, waar deze handleiding toh vooral over gaat, is een aanduiding van de tonen van een muziekinstrument door middel van ijers en letters en bestond al vóór de uitvinding van het notenshrit. Voor de trekharmonia geven de ijers de nummers aan van de knoppen. Voor de tweerijer in deze handleiding (van boven naar beneden, vana de kin) de nummers 1 t/m 11 voor de buitenrij en 1 t/m 10 (nummers met een aent dus) voor de binnenrij. e bassen worden aangegeven met een hoodletter, de akkoorden met een kleine letter. Het tabulatuursysteem dat in TE wordt toegepast is het Tablatures Système Universel, o Système.A..B. (olleti Aordeon iatonique de Bretagne). Het heet de volgende kenmerken. Boven een lijn, de tabulatuurregel, staan de knopnummers van de geduwde noten en eronder die van de getrokken noten. e bassen en akkoorden worden onder de tabulatuurregel geplaatst. In deze handleiding worden de volgende typograishe onventies gevolgd. Instruties voor het ahtereenvolgens kiezen van meerdere menuonderdelen (door met de linker muisknop te klikken op de namen ervan), bestaan uit de ursie gedrukte namen van deze onderdelen, gesheiden door het groter-dan-teken (>). Voorbeelden: Bestand>Openen en Bewerken>Invoegen>Muzieksymbool. Als er op een toets van het toetsenbord gedrukt moet worden, staat de naam van deze toets tussen punthaken, b.v. <trl>. Als tegelijkertijd op twee toetsen gedrukt moet worden, worden deze verbonden met het plusteken (+), b.v. <trl>+<a>. Moet op een ioon (pitogram) worden geklikt dan wordt dit ook aangegeven met punthaken, b.v. < >. Als de rehter muisknop moet worden gebruikt, wordt dit expliiet aangegeven. TE-begrippen en in deze handleiding gedeinieerde begrippen beginnen met een hoodletter.

6 k zou zo gere TablEdit-en Versie Installatie e geïnstalleerde versie van TE moet eerst nog geshikt worden gemaakt voor Nederland en het Nederlands. it houdt de volgende aties in: 1. e gebruikersinterae moet worden omgezet in de Nederlandse taal.. e gegevens van in Nederland bekende en gebruikte instrumenten moeten worden ingebraht. Maak eerst in de map waarin TE is geïnstalleerd, waarshijnlijk TablEdit o TablEdit3 in de Windows-map Program Files, een nieuwe map aan met de naam Hulpbestanden. Plaats hierin de bestanden uth_he.str en diato_kamphorst.dat. Plaats hierin ook de drie oniguatiebestanden die in het Voorwoord bij versie.1 werden genoemd. Gee dit bestand het kenmerk Alleen lezen, waarmee je voorkomt dat de bestanden hierin worden gewijzigd o (per ongeluk) worden verwijderd. Start vervolgens TE op. e eerste atie wordt dan als volgt uitgevoerd: Ga, ahankelijk van de taal die staat ingesteld, naar Fihier (o atei, File, Arhivo)>Langues (o Sprahen, Languages, Idomas disponibles)>autre langue (o Andere Sprahe, Other language, Otro Idoma) en seleteer het bestand uth.str (o uth_he.str). Openen. e interae is nu (bijna) geheel in het Nederlands. e tweede atie verloopt als volgt: Ga naar Muziekstuk>Instrument>Stemmen en seleteer in het bovenste éénregelig venstertje met behulp van het naar beneden gerihte pijltje het instrument Aordion. Toepassen. Vervolgens Instrument oniguratie>file. Zoek in het venster dat nu is vershenen de map Hulpbestanden (zie hierboven) op en seleteer het bestand diato_kamphorst.dat, Openen. Bij einitions kunnen nu, met het naar beneden gerihte pijltje, meerdere instrumenten worden geseleteerd (doen we later). OK en Toepassen>OK. Om deze instellingen in TE op te slaan, sluiten we TE a: Bestand>Asluiten o < TE vraagt o de Tabulatuur moet worden opgeslagen, klik dan op Nee. >. Als Het programma is nu klaar om gebruikt te gaan worden, maar eerst gaan we naar het volgende hoodstuk om nog wat instellingen na te lopen.

7 k zou zo gere TablEdit-en Versie Standaard instellingen Als we TE opnieuw opstarten, en dat doen we nu, dan willen we het beeld hebben dat er ongeveer als volgt uitziet: Als het sherm bij jou hiervan wat awijkt, gaan we dit orrigeren door de opmaak en wat instellingen aan te passen. Om te beginnen kan het zijn dat de Paletten bij jou wat verspreid over het sherm staan. eze Paletten kun je met de muis naar een andere positie, b.v. boven in het sherm, slepen: klikken op de titelbalk o, eenmaal bovenin, op het vertiale lijntje aan de linkerkant van het palet en dan naar de gewenste positie slepen. it geet het wat rustiger beeld van hierboven. Misshien staan bij jou op de plaats van (uwen) en T (Trekken) nog de Franse symbolen P (Pousser) en T (Tirer). it kun je als volgt aanpassen: Muziekstuk>Instrument>Stemmen>Instrument oniguratie. Tik dan in de venstertjes aan de linkerkant de woorden uw en Trek zoals hiernaast weergegeven en de gewenste hoodletters vershijnen op het sherm.

8 k zou zo gere TablEdit-en Versie 1. OK. Toepassen>OK. Vervolgens lopen we een aantal instellingen na. < volgende venster vershijnt: > o Bestand>Opties, Algemeen. Het Het atieve tabblad Algemeen is hier voor de duidelijkheid geel gekleurd (is in werkelijkheid niet zo). Zorg er nu voor dat alle instellingen bij jou overeenkomen met die hiernaast. Als er wijzigingen moeten worden aangebraht, Toepassen. oe hetzelde met alle andere tabbladen (na elke wijziging Toepassen): Zie hieronder hoe de Lettertypen kunnen worden aangepast.

9 k zou zo gere TablEdit-en Versie 1. Toepassen>OK. Om de opmaak van de teksten bij jou en in deze handleiding zoveel mogelijk vergelijkbaar te houden is het verstandig de vershillende lettertypen gelijk te houden. Als er vershillen zijn, ga dan als volgt te werk. Seleteer in het venster Lettertypen een rubriek, b.v. Text 1 (zie ook hoodstuk.4). eze aanduiding vershijnt dan op het venstertje dat eronder ligt. Klik op dit venstertje. an vershijnt het hiernaast weergegeven venster waarin het lettertype en de eigenshappen hiervan kunnen worden ingesteld. Let wel: rol in Lettertypen het venster even door om ook de laatste rubriek te zien: ialog ont: MS Sans Seri. Hiermee wordt het lettertype bepaald in de vershillende vensters van TE. e grootte moet punten zijn, omdat anders in een aantal gevallen de teksten niet meer goed in de hiervoor beshikbare ruimte passen.

10 k zou zo gere TablEdit-en Versie Later gaan we op een aantal van deze Optie-vensters nog wat dieper in. e instrumentnaam, Trekharmonia, die boven in de gebruikersinterae twee maal voorkomt (uiterst rehts en uiterst links moeten we waarshijnlijk ook nog instellen. Muziekstuk>Instrument>Module. Het volgende sherm vershijnt: Bij Naam: tik je Trekharmonia in. it is de naam die je aan het instrument, waarvoor de bladmuziek bedoeld is, kunt geven. Hier kan dus ook een andere naam worden ingetikt, b.v. de naam van de speler die het instrument zal bespelen. it is van belang als er door middel van Toevoegen meerdere instrumenten worden gedeinieerd die elk een eigen naam krijgen. Hierover later meer (hoodstuk ). In het vak MII is uit een groot aantal mogelijkheden (druk op het naar beneden gerihte pijltje) de Aordion geseleteerd. it wil zeggen dat, als het muziekstuk agespeeld wordt, dit instrument wordt gesimuleerd. Hierop komen we nog uitgebreid terug (hoodstuk 6.5). Toepassen>OK. e gebruikersinteraes zullen nu in belangrijke mate overeenstemmen. e shermresolutie waarmee deze handleiding is gemaakt is 104 x 6. Als op jouw beeldsherm een andere shermresolutie is ingesteld, kan het zijn dat je minder o meer maten (naast en onder elkaar) op je sherm krijgt, maar daar is mee te leven. We sluiten nu TE a om de aangebrahte instellingen op te slaan: < > o Bestand>Asluiten. Als TE vraagt om de tabulatuur op te slaan, klik dan op Nee. Opmerking: Een aantal termen, met name in het venster Geavaneerd, is nog steeds in het Engels.

11 k zou zo gere TablEdit-en Versie e gebruikersinterae Start TE weer op met als doel de gebruikersinterae wat meer in detail te bekijken: We ondersheiden de volgende onderdelen en hotspots: Aanwijzer o ursor: een door de muis bestuurd pijltje. Titelbalk: hierin staat de naam van het bestand waarmee het muziekstuk wordt bewaard (naamloos, als er nog geen naam gegeven is). Menubalk met de vershillende menu s: hiermee kunnen zo goed als alle unties van TE worden uitgevoerd. Opgemerkt wordt dat het werken met menu s niet erg eiiënt is. Veel beter is te werken met de Paletten (zie hierna) en de hotspots op het sherm. Gebruik de menu s alleen als het niet anders kan. Werkbalk: bevat een aantal Windows- en TE-unties. Paletten met ionen (pitogrammen), zijnde snelkoppelingen: hiermee kunnen snel de belangrijkste unties van TE worden uitgevoerd. e 6 Paletten (Noten, Speiale eeten, ynamiek, Hulpmiddelen, Vingerzetting, Keyboard) kunnen worden geativeerd via Beeld>Paletten en het aanvinken van de gewenste Paletten.

12 k zou zo gere TablEdit-en Versie 1. 1 Het enige Palet dat hierboven niet is geseleteerd is Keyboard (zie hoodstuk.10 voor het gebruik hiervan). e Paletten kunnen, zoals reeds opgemerkt, met de muis naar andere plaatsen op het sherm worden gesleept. Statusbalk: Balk met een aantal hotspots en een Shuibalk. Instrument (hotspot ): door hierop te klikken vershijnt het venster Instrument, dat nog nader zal worden toegeliht. Instrument (hotspot ): idem. In het venster dat vershijnt kunnen o.a. meerdere instrumenten worden toegevoegd (en ook weer worden gewist), die elk een eigen naam en nummer krijgen. Nr. instrument (snelkoppeling, zie hiervoor): hier vershijnen de nummers van de gedeinieerde Instrumenten. Klikken op een nummer geet het Werkgebied van het betreende Instrument. Notengebied met Notenbalk: gebied waarin noten en andere muziektekens worden ingevoerd en weergegeven, inlusie de bassen en akkoorden. Tabulatuurgebied met Tabulatuurregel: gebied waarin de tabulatuur en andere muziektekens worden ingevoerd en weergegeven. Vóór dit gebied staan de tekens (uw) en T (Trek). Werkgebied: het geheel van Notengebied met het gebied daarboven en het Tabulatuurgebied. Maat: tijdseenheid onorm de Maatsoort. Maatnummer: nummer van de rehts hiervan gelegen Maat. Matenbalk met de Maatnummers. Als het muziekstuk wordt agespeeld lopen de nummers mee met de gespeelde maten (verkleuren). Als een punt is geseleteerd (zie Puntseletie) in het Notengebied o Tabulatuurgebied en er wordt op een Maatnummer geklikt dan wordt de gehele maat in het betreende gebied geseleteerd. e Matenbalk kan worden in- en uitgeshakeld door Beeld>Trak Window. it kan ook met <Shit>+<F>. Maatverdelingsliniaal: liniaal, met een onderverdeling van de maten, die handig is bij het inbrengen van noten en tabulatuur op de juiste positie. Als met de Aanwijzer over het Noten- o Tabulatuurgebied wordt bewogen, loopt er in de liniaal een vertiaal streepje mee. oor met de Aanwijzer op de liniaal te gaan staan verandert deze in een dubbele vertiale pijl, waarmee de liniaal naar en andere positie op het sherm kan worden gesleept. e positie van de liniaal kan ook worden ingesteld met Bestand>Opties>Sherm en het invullen van een getal bij Positie liniaal. e liniaal kan worden in- en uitgeshakeld met <F>.

13 k zou zo gere TablEdit-en Versie Maatverdeling liniaal (hotspot vóór de Maatverdelingsliniaal): door hierop herhaaldelijk te klikken kan de ijnheid van de maatverdeling in de liniaal worden ingesteld: 1/, 1/16 (standaard), 1/3 en 1/64 noten. Maatsoort (hotspot ): door hier te klikken vershijnt een venster waarin de Maatsoort kan worden veranderd (wordt nog toegeliht). Toonsoort (hotspot ): hier klikken levert een venster waarin de Toonsoort kan worden ingesteld (wordt nog toegeliht). Puntseletie: een voorbeeld van een Seletie die wordt verkregen door met de muis te klikken op een bepaald punt van het Noten- o Tabulatuurgebied. Er vershijnt een gekleurd rehthoekje en een hier doorheen lopende vertiale gekleurde lijn. Een Puntseletie kan als volgt worden verplaatst: In het Werkgebied, één eenheid in horizontale en vertiale rihting door <pijltjestoetsen>. In het Tabulatuurgebied door <trl>+<pijltjestoetsen>. it geet horizontaal een verplaatsing van de eerste naar de laatste positie (en omgekeerd) in een maat en vertiaal een verplaatsing van de bovenste naar de onderste stippellijn (en omgekeerd). In het Notengebied door <trl>+<pijltjestoetsen>. it geet horizontaal hetzelde eet als hiervoor, vertiaal een verplaatsing van één otaa. <Tab>, resulterend in een horizontale verplaatsing naar rehts over een astand die overeenkomt met de geseleteerde nootlengte (wordt nog toegeliht). Seletie: e volgende seleties in het Noten-o het Tabulatuurgebied zijn mogelijk: Een rehthoek (groter dan de puntseletie, verkleurd): Sleep met de muis (horizontaal, vertiaal, naar links o naar rehts) van het ene hoekpunt naar het diagonaal hier tegenover liggende hoekpunt van de beoogde rehthoek. Seleteer het ene hoekpunt, houdt de Shit-toets ingedrukt en seleteer het diagonaal hier tegenover liggende hoekpunt van de beoogde rehthoek. Een maat door te dubbelklikken in een maat. Het gehele gebied door een punt te seleteren en vervolgens <trl>+<a>, o door met een ingedrukte Shit-toets te dubbelklikken ergens in het Noten- o Tabulatuurgebied. Op Seleties zijn bewerkingen mogelijk als Wissen, Knippen, Kopiëren en Plakken, zie ook Bewerken. We zullen nog een mooi voorbeeld tegenkomen bij het transponeren (hoodstuk 6.1). Astand Notengebied-Tabulatuurgebied. oor met de Aanwijzer op het kleine paarse vierkantje te gaan staan, verandert deze in een dubbele pijl en kan door te slepen de astand tussen het Notengebied en het Tabulatuurgebied worden veranderd. it is vooral van belang bij het adrukken van de bladmuziek. it eet kan ook worden ingesteld via Bestand>Opties>Algemeen in het vak Vertiale astand (wordt nog nader toegeliht).

14 k zou zo gere TablEdit-en Versie Astand Tabulatuurgebied-Notengebied. Idem, maar nu voor de astand, bij het adrukken, tussen het Tabulatuurgebied en het daaronder liggende Notengebied. it eet kan ook worden ingesteld via Bestand>Opties>Algemeen in het vak Vertiale astand (wordt nog nader toegeliht). Titelinormatie (hotspot op de Statusbalk): klikken op deze hotspot geet het venster waarmee de titel en andere gegevens van het muziekstuk kunnen worden uitgevoerd (wordt nog nader toegeliht). Links in de Statusbalk vershijnt de titel van het muziekstuk zodra deze is ingevoerd. Aantekeningen (hotspot op de Statusbalk): door hierop te klikken vershijnt een venster waarmee Aantekeningen kunnen worden ingevoerd (wordt nog nader toegeliht). Ga naar maat (hotspot op de Statusbalk): klikken hierop geet het venster waarmee naar een bepaalde maat kan worden gaan. Strutuuroverziht (hotspot op de Statusbalk): klikken hierop geet het venster Strutuuroverziht dat nog nader zal worden toegeliht. Shuibalk: hiermee kunnen de maten over het sherm worden vershoven. Weergave Modus (hotspot op de Statusbalk): klikken hierop geet alleen het Tablatuurgebied weer, nog een keer klikken alleen het Notengebied en nog een keer weer het oorspronkelijke beeld, Noten- plus Tabulatuurgebied.

15 k zou zo gere TablEdit-en Versie In- en uitvoer Zoals bij elk omputerprogramma: je moet er eerst iets goeds instoppen (invoer) om er iets goeds uit te krijgen (uitvoer). TE kent de volgende invoermogelijkheden: Noten en/o tabulatuur d.m.v. het toetsenbord en de muis. Een te-bestand (TE-ile) in de vorm van naam.te, een eerder met TE gemaakt bestand dat alle gegevens van een muziekstuk bevat, d.m.v. < > o Bestand>Openen, b.v. om het verder te bewerken o om het ten gehore te brengen. Een muziekbestand in MII-ormaat d.m.v. < > o Bestand>Importeren>MII importeren. Een aantal andere bestandsormaten, d.m.v. Bestand> Importeren. e laatste twee invoermogelijkheden blijven in deze handleiding buiten beshouwing. TE kent de volgende uitvoermogelijkheden: Een te-bestand, dat wordt gemaakt d.m.v. < > o Bestand>Opslaan o Bestand>Opslaan als. Het bestand krijgt de vorm: naam.te. Een adruk van de geprodueerde bladmuziek d.m.v. < e adrukkwaliteit van TE is zeer goed. > o Bestand>Adrukken. Een muziekbestand in het MII-ormaat d.m.v. < > o Bestand>Exporteren>MII exporteren. Het bestand krijgt de vorm naam.mid. Een muziekbestand in het WAV-ormaat (Waveaudio) d.m.v. Bestand>Exporteren>WAV exporteren. Het bestand krijgt de vorm: naam.wav. it ormaat kan op -Rom worden gebrand en kan ook worden geonverteerd naar MP3. Een aantal andere bestandsormaten, d.m.v. Bestand>Exporteren..m.v. < >Exporteren het kopiëren van de bladmuziek naar het klembord in bitmap-ormaat o als metaile. eze kopie kan zo in b.v. Mirosot Word worden geplakt. e Bijlagen 1 t/m 6 en van deze handleiding zijn op deze manier tot stand gekomen. Ook kan een bestand in wm-ormaat worden geëxporteerd dat in graishe programma s kan worden ingelezen. e laatste twee uitvoermogelijkheden komen in deze handleiding niet verder meer aan de orde.

16 k zou zo gere TablEdit-en Versie k zou zo gere.. TE, de naam geet het al aan, is een programma dat primair is ontwikkeld voor het genereren en bewerken van tabulatuur. e noten krijg je er als het ware bij. TE is ehter ook zeer wel geshikt voor het invoeren van noten, met als gevolg een tabulatuur. In dit geval is soms wel nog een extra handeling nodig, namelijk de keuze hoe een noot gespeeld moet worden (binnen- o buitenrij, duwend o trekkend), immers een noot kan meerdere malen op het instrument zitten. Welke invoermethode je kiest, hangt a van je persoonlijke voorkeur. Als je in een o andere vorm beshikt over de tabulatuur, b.v. gemaakt met de hand, een tekstverwerker o een ander muzieknotatieprogramma, o je hebt hem gewoon in je hood (je kunt het stuk uit je hood spelen) en je interesse gaat ook vooral uit naar de tabulatuur omdat je die nodig hebt als hulpmiddel bij het bespelen van je instrument, dan heet tabulatuurinvoer duidelijk de voorkeur. Als je noten kunt lezen o je gebruikt TE alleen maar voor het ten gehore kunnen brengen van de melodie, dan zul je geen belangstelling hebben voor de tabulatuur en pas je noteninvoer toe. In dit hoodstuk gaat het erom dat je de unties leert kennen die nodig zijn voor het TablEdit-en van een muziekstuk en op welke vershillende manieren je deze unties kunt uitvoeren. Van minder belang in dit stadium is in welke volgorde je bepaalde handelingen preies uitvoert. Je zult, naarmate je meer vertrouwd raakt met het programma en ahankelijk van het doel waarvoor je TE gebruikt, een eigen routine ontwikkelen. We beginnen met het invoeren van noten. Veronderstel we hebben de gegevens van het muziekstukje k zou zo gere zoals weergegeven in Bijlage 1: de noten en de aanduidingen van de bassen en akkoorden. eze laatste bepalen in de meeste gevallen o een noot geduwd o getrokken moet worden. We starten TE zonodig weer op en krijgen het sherm dat in hoge mate overeenkomt met dat van hoodstuk 3. We gaan er ook vanuit dat de instellingen van hoodstuk 3 van kraht zijn. Alvorens noten te kunnen invoeren, moeten we eerst de eerst de Maatsoort, Toonsoort en het Instrument instellen.

17 k zou zo gere TablEdit-en Versie Instellen Maatsoort, Toonsoort en Instrument Het stuk staat in 3/4-maat, op het sherm staat 4/4, dus dat moeten we eerst veranderen. < >. Er vershijnt een venster waarin (met de naar beneden gerihte pijltjes) 3 bij Tel en 4 bij Type moet worden ingevuld. Bij Van maat: en Tot maat: kunnen (met de pijltjes) de maten worden ingesteld waarvoor de Maatsoort geldt. In dit geval Van maat: 1 (< >) Tot maat: laatste=4 (< >). Het venster ziet er dan uit zoals hiernaast weergegeven. Toepassen>Sluiten. Links boven in het sherm staat nu. In het venster kan nog worden aangeven dat je de maatsoort niet agedrukt willen hebben. it kan handig kan zijn als in een muziekstuk voor een aantal maten een awijkende maatsoort geldt. Nu laten we dit ahterwege. Op de untie Pik-up measure komen we nog terug (hoodstuk 6.5). Uitgangspunt voor de Toonsoort is majeur. Het stuk staat ehter in mineur. it moeten we aanpassen. < >. In het venster dat nu vershijnt kun je de Toonsoort instelleen door, links boven in het venster, in de notenbalk mollen te plaatsen (pijltje naar beneden), o kruisen (pijltje naar boven) en door bij Modus majeur o mineur aan te stippen. In ons geval plaatsen we één molteken op de B-lijn (éénmaal drukken op pijltje naar beneden) en stippen we mineur aan. it resulteert in mineur. Verder: Van maat: 1 (< >) Tot maat: laatste=3 (< >). We hebben dan het venster zoals hiernaast weergegeven. Toepassen>Sluiten.

18 k zou zo gere TablEdit-en Versie 1. 1 Op het sherm vershijnt nu:. Vervolgens stellen we het juiste instrument in. < > en Instrument oniguratie. it resulteert in een venster waarin bij einitions (met het naar beneden gerihte pijltje) het instrument Standaard F 5-draai wordt geseleteerd, gevolgd door Openen. Wij hebben dan het venster zoals hiernaast weergegeven. OK. an vershijnt het venster: Zorg er met de pijltjes zo nodig voor dat bij de luidsprekers de aangegeven noten [1], [1] en [0] staan.

19 k zou zo gere TablEdit-en Versie 1. 1 Module. it leidt tot het venster dat er zo kan uitzien: Bij Snaren moet 6 zijn ingevuld. Toepassen>OK. e unties Maatsoort, Toonsoort en Instrument kunnen ook worden uitgevoerd door middel van het menu Muziekstuk en een aantal snelmenu s dat nog aan de orde komt in hoodstuk. 6. Invoeren en bewerken van noten Seleteer in de Notenbalk het punt waarop de eerste 1/4-noot moet worden ingebraht: horizontaal op de tweede tel, vertiaal op de -lijn. Voor de hand ligt, gezien de begeleiding van de volgende maat (), dat deze noot getrokken moet worden: < > (het ioon liht op), waarmee je dit adwingt. Vervolgens < > (het ioon liht op) en <Enter>. Proiiat, je hebt je eerste noot geprodueerd en hij was nog hoorbaar ook! In het Tabulatuurgebied vershijnt keurig het knopnummer onder de Tabulatuurlijn. e ionen met de kenmerken van de ingebrahte noot, d.w.z., en (wordt later nog toegeliht) zijn paars omlijnd. Breng met de Tab-toets en/o pijltjestoetsen de Puntseletie naar de positie van de volgende noot. en zijn nog steeds geativeerd. <Enter> en ook de tweede noot is een eit met als knopnummer Trek. Meteen even een alternatie voor het seleteren van de nootlengte. it kan ook met de untietoetsen F4 (hele noot) t/m F (1/3-noot). eze untietoetsen staan ook vermeld op de ionen. Het gebruik van untietoetsen is wel zo gemakkelijk omdat je dan alles via het

20 k zou zo gere TablEdit-en Versie 1. 0 toetsenbord kan doen en de muis niet nodig hebt. Alleen de 1/64-noot kan zo niet worden geseleteerd, daarvoor moet het ioon gebruikt worden. e nootlengte kan ook worden gekozen d.m.v. het menu Noten. In de praktijk zul je dit niet vaak gebruiken. Je kunt een ingevoerde noot altijd weer verwijderen door hem te seleteren en <elete>. it geldt overigens voor alle tekens die worden ingevoerd. We pakken de eerste noot van maat. Ga naar de goede positie. <F5> en <Enter>. En de tweede noot: kies positie, <F6> en <Enter>. Maat 3: nog steeds getrokken noten. Breng ze in. Voor de tweede noot genereert TE knopnummer 11. it willen we niet. < >, hiermee aangevend dat we een knop op de tweede rij willen, waarmee het knopnummer vershijnt. Maat 4: dit moeten geduwde noten zijn, gezien de begeleiding in F. us eerst < >. Enz. Het zal duidelijk zijn dat met < > de buitenrij kan worden agedwongen. Maat 5 begint met een noot die verbonden moet worden met zijn voorganger. Breng de noot in en < > o Noten>Binding en de verbindingsboog vershijnt. it kan overigens ook met het toetsenbord: <l> (kleine letter l). Maak de maat ompleet. Merk op dat een ioon opliht als het wordt geseleteerd. at blijt zo tot een ander hiermee niet verenigbaar ioon wordt geseleteerd. Enkele algemene opmerkingen over het invoeren en bewerken van noten: Als het knopnummer van een ingevoerde noot rood wordt, betekent dit dat de betreende noot te lang is o dat de daarop volgende noot niet op de juiste plaats staat. Je kunt ook TE een deel van bovenbeshreven werk laten doen door de untie Automatishe nootlengte te seleteren met Noten>Automatishe nootlente o < > (bij het opstarten van TE is deze untie standaard geativeerd). Zie hoodstuk.5 voor een korte beshrijving. Er is nog een andere manier om noten in te voeren. Kies de gewenste nootlengte. Houdt de trl-toets ingedrukt. In het notengebied verandert de Aanwijzer in een noot. Ga naar de gewenste positie en klik met de linker muisknop. e beoogde noot vershijnt. Als je meerdere noten ahter elkaar hebt met dezelde lengte, klik dan bij de keuze van de eerste nootlengte met de rehter muisknop op het betreende ioon. e noot verkleurt groen. Als de noot nu wordt ingebraht, verspringt de Puntseletie automatish met de atieve nootlengte. Weer klikken met de rehter muisknop het het eet op. eze untie kan ook ge(de)ativeerd worden met <trl>+<spatiebalk>. e lengte van een geseleteerde noot kan ook worden vergroot met <>> (<Shit>+>) en verkleind met <<> (<Shit>+<).

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

1. KENNISMAKING MET WORD

1. KENNISMAKING MET WORD 1. KENNISMAKING MET WORD 1.1. Het beginscherm in Word Word start met een welkomstscherm. Daama ziet U een nagenoeg leeg scherm (zie figuur 1.2). Als U vertrouwd bent met Windows of met een ander Windows-programma,

Nadere informatie

Word 2000 voor thesisstudenten

Word 2000 voor thesisstudenten Word 2000 voor thesisstudenten Copyright, 2002 Ward 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 5 3 Tijdsindeling... 7 3.1 Alvorens te beginnen typen... 7 3.2 Tijdens het typen... 7 3.3 Helemaal

Nadere informatie

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Tekstverwerking met Word 2010 Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Koen Pauwels KATHO 7/1/2010 Microsoft Office 2010 - Word - Inleiding Met Microsoft Word 2010 kan je "gemakkelijk" professioneel ogende

Nadere informatie

Word basiscursus. Wat zullen we doen? Waarom ga ik het doen? Wat wordt het resultaat? Oefeningen en werkwijzen

Word basiscursus. Wat zullen we doen? Waarom ga ik het doen? Wat wordt het resultaat? Oefeningen en werkwijzen Wat zullen we doen? Word basiscursus In deze cursus Word leren we tekstverwerking. Je kunt hier:? Starten met het programma Word? Invoeren en het verbeteren van tekst? Selecteren van tekst? Afdrukken van

Nadere informatie

Cursus Microsoft Word 2013

Cursus Microsoft Word 2013 Cursus Microsoft Word 2013 Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Cursus Microsoft Word 2013 April 2013 2013, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007 Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen

Nadere informatie

Tekstverwerking Microsoft Office 2013

Tekstverwerking Microsoft Office 2013 Tekstverwerking Microsoft Office 2013 Jean-Pierre Pluymers Onderwijs: secundair onderwijs Informatica fase 1 Informatica deel 1 Z10320 Informatica deel 1 Z51626 Inhoudsopgave 1 Microsoft Word 2013 1.1

Nadere informatie

WORD:basis,workshops,tips asishandelingen. 2 ictogram op Bureaublad zetten: 4 ettertype kiezen 4 pmaak achteraf. 5 pmaakkwast 7

WORD:basis,workshops,tips asishandelingen. 2 ictogram op Bureaublad zetten: 4 ettertype kiezen 4 pmaak achteraf. 5 pmaakkwast 7 Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail:d.grooters@home.nl WORD:basis,workshops,tips Introductie.... 2 Basishandelingen. 2 Pictogram op Bureaublad zetten: 4 Lettertype kiezen

Nadere informatie

les 5 stijlen en verwijzingen

les 5 stijlen en verwijzingen stijlen en verwijzingen In deze les gaan we aan de slag met mogelijkheden van Word die handig zijn bij grote documenten, zoals scripties, rapporten enzovoort. U vindt ze terug op het tabblad Verwijzingen.

Nadere informatie

Sprint Plus. Handleiding

Sprint Plus. Handleiding Sprint Plus Handleiding Sprint Plus Copyright Copyright Jabbla Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface

Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface 1.0 Inleiding Word 2007 introduceerde de nieuwe Lint interface die de tot dan toe gebruikte menu s en werkbalken verving. Dit was een drastische wijziging. In Word

Nadere informatie

Formules in Word 1032

Formules in Word 1032 032 Formules in Word Colofon: Uitgave.0 : M.M. Witkam, december 2000 Nummer : 032 Auteur : drs. M.M. Witkam Profieldeel : Profiel : Wiskunde Prijs : Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Word 2010 tips & trucs

Word 2010 tips & trucs Word 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Laatst geopende document sluiten... 1 1.3 Bestand direct als e-mail bijlage... 1 1.4 Schermopnamen

Nadere informatie

1 Handleiding Picassa

1 Handleiding Picassa 1 Handleiding Picassa 1.1 Inleiding Picasa is een eenvoudig foto bewerkingsprogramma. De mogelijkheden zijn beperkt. Voor een beginneling is het een aardig programma om de basisvaardigheden onder de knie

Nadere informatie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie FileMaker Pro 12 Zelfstudie 2007 2012 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

De computer. Michel Gielens Cursus PC voor beginners 1

De computer. Michel Gielens Cursus PC voor beginners 1 De computer Wat kun je met een computer doen? internetten communiceren met familie / vrienden via email conversaties houden via een chatbox reizen plannen, dagtrips uitstippelen gewoon informatie zoeken

Nadere informatie

Colofon. Aanvullingen, verbeteringen en suggesties zijn van harte welkom! Geschreven door Paulus Veltman (@paulusveltman)

Colofon. Aanvullingen, verbeteringen en suggesties zijn van harte welkom! Geschreven door Paulus Veltman (@paulusveltman) 339 Colofon Nederlandse editie 4.8, januari 2015. Kijk op http://paulusveltman.nl/handleiding-twitter.html voor de meest recente versie van dit boekje. De Engelse vertaling is te downloaden op http://paulusveltman.com/twitter-guide.html.

Nadere informatie

* * * Boekje met opdrachten * * *

* * * Boekje met opdrachten * * * * * * Boekje met opdrachten * * * Hallo allemaal! Welkom op de faculteit informatica van de Technische Universiteit Delft Vandaag gaan we eens kijken hoe we zelf kleine computerprogramma s kunnen maken

Nadere informatie

zelf maken en gebruiken in de groep

zelf maken en gebruiken in de groep Digitale boeken zelf maken en gebruiken in de groep Praktische suggesties voor leidsters en leerkrachten Kees Broekhof José Hillen Elly van der Linden m.m.v. van Annemieke Pecht en Loes Hermans Tekst Kees

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Microsoft Word

Hoofdstuk 1. Microsoft Word Handleiding Hoofdstuk 1. Microsoft Word... 2 Vet, cursief en onderstreept... 2 Opslaan van een bestand... 2 Afsluiten van een bestand... 2 Definitief Verwijderen van een bestand... 2 Beginnen met nieuw

Nadere informatie

Het handboek van KDiff3

Het handboek van KDiff3 Het handboek van KDiff3 Joachim Eibl Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning Herziening 0.9.87 (2005-01-30) Copyright 2002-2005 Joachim Eibl Permission is granted to copy, distribute

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Gebruikersscherm zones 2 Bestanden systeem/ Map structuur 3 Bestanden/ zoek resultaten 5 Audio en video tag ondersteuning 6 Database beheer 9 Globaal

Gebruikersscherm zones 2 Bestanden systeem/ Map structuur 3 Bestanden/ zoek resultaten 5 Audio en video tag ondersteuning 6 Database beheer 9 Globaal Gebruikersscherm zones 2 Bestanden systeem/ Map structuur 3 Bestanden/ zoek resultaten 5 Audio en video tag ondersteuning 6 Database beheer 9 Globaal zoeken 9 Zoeken 10 Netsearch 11 Nummer opties 13 BPM

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Aan de slag... 7

INHOUDSOPGAVE. Aan de slag... 7 Handleiding INHOUDSOPGAVE Aan de slag... 7 Anatomie van jouw Kobo Arc 10HD... 8 Jouw Kobo Arc 10HD opladen... 9 Jouw Kobo Arc 10HD in slaap sussen en wakker maken... 10 Het touchscreen gebruiken... 11

Nadere informatie