Resultaten van de tevredenheidspoll over de ipad onder ouders leerjaar 1 - november 2014 Respons: 117 van de 193 (60,6%)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten van de tevredenheidspoll over de ipad onder ouders leerjaar 1 - november 2014 Respons: 117 van de 193 (60,6%)"

Transcriptie

1 Resultaten van de tevredenheidspoll over de ipad onder ouders leerjaar 1 - november 2014 Respons: 117 van de 193 (60,6%) 1. Bent u bekend met de missie, kernwaarden en onderwijskundige uitgangspunten van het Dominicus College? Ja 30 26% Ten dele 67 58% Nee 18 16% 2. In hoeverre bent u het eens met de visie dat de tablet een logische stap is in de technologische vernieuwingen? Eens 89 77% Gedeeltelijk eens 25 22% Oneens 1 1% Toelichting: o.a. zolang de tablet een hulpmiddel blijft (3x), schrijfonderwijs blijft belangrijk (2x), niet alle boeken vervangen (2x) 3. Onderschrijft u de gekozen weg van geleidelijke invoer en al doende leren met een ruime keuzevrijheid voor de docenten? Ja % Nee 13 11% Toelichting: o.a. Geleidelijke invoering prima maar keuzevrijheid docenten beperken (6x), docenten in parallelklassen moeten zelfde keuze maken (5x), na afloop experiment duidelijke keuzes maken (3x) 4. Was in de periode dat u de keuze voor de VO-school moest maken de informatievoorziening over de inzet van de ipads toereikend? Ja % Nee 5 4% Wist niet dat er met ipads werd gewerkt (1x), aandacht oor impact voor ouders (1x), combinatie met boeken onduidelijk (1x) 5. Bent u tevreden over de informatievoorziening over de diverse opties en de bijbehorende procedure? Ja % Nee 2 2% BYOD is beter (1x), aflevering ging niet goed (1x) 6. Vindt u dat u voldoende keuzemogelijkheden (koop, lease, bruikleen) aangeboden heeft gekregen? Ja % Nee 0 0% 7. Zou het voor u een belemmering zijn om uw kind op onze school aan te melden als de kosten voor de ipad volledig voor uw rekening zouden zijn geweest? Ja 7 6% Wellicht 26 23% Nee 82 71%

2 8. Is het bestellen van de ipad via de bestelmodule soepel verlopen? Ja 97 86% Nee 16 14% o.a. Instructies duidelijker (3x), beschermhoes paste niet (2x), aflevering duurde lang (4x) 9. Koop: is het afleveren van de ipad bij u thuis door Xando soepel verlopen? Ja 89 79% Nee 10 9% N.v.t 13 12% Toelichting: levertijd overschreden (10x) 10. Lease, bruikleen: is het afleveren van de ipad op school soepel verlopen? Ja 6 5% Nee 3 3% N.v.t % Toelichting: beschermhoes niet meegeleverd (3x) 11. Hoe is de ondersteuning tot nu toe ervaren? Prima 57 52% Toereikend 51 46% Onvoldoende 2 2% Toelichting: o.a. bij update boeken kwijtgeraakt; is nog niet opgelost 12. Heeft u of uw kind ervaren dat de werking van de ipad op school of thuis tekort schiet? Nee 71 65% Ja 39 35% Zo ja, wat schoot tekort? De ipad zelf werkt niet goed 2 Lesmateriaal van uitgeverijen schoot tekort 21 Het wifi-netwerk functioneert onvoldoende 5 Anders 11 o.a Roosterapp (2x), Internetverbinding thuis (4x) 13. Acht u het noodzakelijk dat de school meer stuurt in de leermiddelenkeuze van de verschillende vakken? Ja 37 31% Nee 56 47% Geen mening 27 23% Toelichting: o.a. meer eenduidigheid, unifromiteit, structuur (15x), meer duidelijkheid geven (4x)

3 14. Welk effect denkt u dat de ipad heeft op de motivatie en het enthousiasme om thuis met huiswerk / schoolwerk bezig te zijn? Veel effect 19 17% Enigszins effect 72 66% Geen effect 18 17% 15. Merkt u dat uw kind door de ipad meer is afgeleid tijdens het maken van huiswerk? Ja 49 38% Nee 52 41% Geen mening 27 21% 16. Heeft u de indruk dat de ipad toegevoegde waarde in de lessen heeft? Ja 82 75% Nee 9 8% Geen mening 18 17% Toelichting: o.a. Weinig zicht op (4x), Lessen worden interactiever (3x), Bij sommige vakken alleen boek achter glas (4x) 17. Ondersteunt u de gedachte dat de inzet van de ipad kan leiden tot betere schoolprestaties? Ja 58 55% Nee 20 19% Geen mening 28 26% Toelichting: o.a. Hangt af van leerstijl van het kind (3x), Hangt af van inzet ipad (3x), Doordat lessen aantrekkelijker worden (2x) 18. Volstaat de manier waarop we het verstandig omgaan met social media onder de aandacht brengen? Ja 92 88% Nee 13 12% Zo nee, welke aanvullende maatregelen beveelt u aan? o.a. Informatieavond voor ouders eerder (3x), met kinderen erbij (1x), verbied gebruik in pauzes (2x), verbied downloaden games (1x) 19. Heeft u voor het gebruik van de ipad (en smartphone) en het gebruik van social media thuis afspraken gemaakt met uw kind? Ja 80 75% Nee 26 25% Zo ja, welke afspraken? Tijdsbeperking (46x), ipad 's nachts beneden (18x), doordeweeks geen gaming (3x), geen spelletjes op ipad (4x), gedragsregels (4x) Zo nee, waarom niet? Niet nodig, kind gaat ergoed mee om (14x), niet te handhaven (2x), moeten we nog doen (2x)

4 20. Is uw indruk dat het gebruik van social media door uw kind met de introductie van de ipad is toegenomen? Ja 36 38% Niet of nauwelijks 56 58% Geen idee 4 4% 21. Ondersteunt u de keuze van de school om internet en het gebruik van social media niet te verbieden? Ja 93 95% Nee 3 3% Geen mening 2 2% Toelichting: o.a. verbieden heeft geen zin / draagt niet bij aan verstandig gebruik (17x) 22. Om het patroon van het 24 uur online zijn te doorbreken, overwegen we een wifi-vrije zone te maken of wifi-vrije dagen in te bouwen. Hoe staat u tegenover dat idee? Positief 71 72% Negatief 27 28% Toelichting: o.a. heeft geen effect ivm 3G (4x), beter om ze te leren er goed mee om te gaan (3x), niet doen want dan zijn leerlingen niet meer bereikbaar (2x) 23. Ondersteunt u het Dominus College in het voornemen om de ipad blijvend en breed in te voeren in het onderwijs van alle leerjaren? Ja 78 80% Enigszins 19 19% Nee 1 1% Toelichting: Beschikbare content bepaalt op dit moment volgens ons (helaas) nog de koers die het Dominicus College kan varen. Blijf wel monitoren of de ipad biedt wat er van verwacht wordt. De ipad is nuttig en modern. Zeker een goed hulpmiddel. Maar het moet niet overdreven worden. Als het gaat om intensief leren en lezen is een ouderwets boek onmisbaar is. Een boek is vaak overzichtelijker. Graag dan wel ook goed nadenken over hoe dit andere leermiddelen effectief kan aanvullen en vervangen. Wij snappen dat er met toetsen niet op het internet gespiekt mag worden maar met een Ipad is het eigenlijk een beetje onzin om aanvullend woordenboeken, atlas en onderbouwrekenmachine aan te moeten schaffen en mee te moeten slepen naar school Het gebruik van een ipad is niet meer weg te denken. Echter vind ik dat er meer structuur aangebracht kan worden in het gebruik per vak. Zo moet je voor een vak in wel drie of vier verschillende schermen zijn; wat is de lesstof, de aantekeningen, de powerpoint, het lesboek etc. Mijn indruk is dat alles heel vluchtig gaat en er niet altijd goed wordt gelezen en geleerd. Ik persoonlijk heb graag ook het lesboek fysiek Ik blijf bij BYOD gedachte i.p.v. het DURE Apple beleid te ondersteunen. ICT moet betaalbaar zijn voor alle maatschappelijke klasse. Niet alleen voor de hogere maatschappelijke klasse. Android is vandaag te dag bewezen stabieler, goedkoper en er is meer te verkrijgen. Denk o.a. aan app trackers voor het bewustwordingsproces van tabletgebruik. Ik denk dat het beter is om in het brugjaar de leerlingen eerst aan de nieuwe school te laten wennen. De ipad leidt te veel af in het begin. Ik heb al steeds gezegd dat ik het geen vervanging voor de boeken vind. Jammer dat er geen digitale controle voor de docent is zoals bv bij "snappet" op de lagere school wel is. Waarom de nadruk op Ipad? Mogelijkheden moeten ook geboden worden voor Android en Windows tablets. Wanneer alles optimaal functioneert, prima. Daarnaast ook eenheid komen in manieren van huiswerk opgeven (nu gaat het via mail, agenda, notities, pages, it's learning of handgeschreven! Voor ouders geen touw meer aan vast te knopen en kindlief ziet ook door de bomen het bos niet meer. We begrijpen dat de Ipad het onderwijs voor de kinderen aantrekkelijker maakt, maar zelf zien wij de toegevoegde waarde nog niet. Wellicht invoer vanaf 2 e leerjaar. Eerste jaar moet leerling nog leren te studeren. I-pad vormt teveel afleiding Wij ondersteunen deze keuze zeker, omdat wij bewust voor een voorloop school op ICT hebben gekozen. Wat wel belangrijk is, is dat ouders zich meer bewust zouden moeten zijn als ze voor zo'n school kiezen. Wij zitten hier dat het internet erg traag is (dat is niet te verhelpen volgens de KPN) en regelmatig het niet doet dan zie ik toch graag de boeken dat ze daar op terug kan vallen. Zeker doen! Zolang helder en meetbaar is hoe door de inzet van de ipad het onderwijs wordt verbeterd en bovenal de leerling hierdoor tot betere prestaties in staat is.

5 24. Heeft u nog opmerkingen of suggesties die ons verder op weg kunnen helpen om ICT in de school op een zo goed mogelijke manier te kunnen toepassen? Als bepaalde sites zoals DWO niet ondersteund worden door de Ipad om daar een andere oplossing voor te vinden in de vorm van apps of iets dergelijks. Blijf om je heen kijken en kijk naar het gebruik van ipads door andere scholen. Blijven zoeken naar de goede balans tussen boeken en ipad. En de balans tussen media/internet-gebruik en WIFI vrije momenten Door verdere digitalisering wordt security en privacy steeds belangrijkere onderwerpen Evt. Toch de boeken die op de ipad staan voor als internet het niet doet dat ze die evt. Van school kan lenen?!?!?! Ga ook lesgeven in programmeren, hoe computers werken, hoe apps te bouwen. Dan worden het niet allemaal slechts slaven van de computer Grootste obstakel voor onze zoon is het gebruik van de agenda voor het huiswerk. We hebben de indruk dat er door het DC voor een betere toepassing gekozen moet worden voor het rooster en het huiswerk en het moet voor de docenten verplicht zijn om hier goed gebruik van te maken. Heb begrepen dat de computers zeer traag zijn op school Het zou fijn zijn als de info in 1 progamma kan worden gezet. Nu is er de site, Nieuwslink, Magister, Zermelo en itlearning waar we in moeten kijken om alle info te verkrijgen. Houd het overzichtelijk en maak het niet (te) complex. Het moet geen doel op zich worden waardoor andere waardevolle en bewezen didactische onderwijsvormen /-methoden overboord worden gegooid. En oh ja, bij een volgende enquete graag grotere vakken voor toelichting aub. Ihkv de huidige tijd geef kinderen les in programmeren, apps maken, etc. Misschien nog wel belangrijker dan gebruiken van ipads. Verder, het leven van een ipad duurt gemiddeld geen 6 jaar, het schoolleven. 6 jaar geleden was er nog geen ipad. Hoe denkt de school hierover? Ik ben van mening dat de schoolboeken ook in boek als leermiddel gebruikt moet kunnen worden. Nu zijn een aantal boeken alleen op de ipad beschikbaar. Dat is soms niet fijn om te leren. De leerlingen moeten de keuze kunne hebben. De leerstof is op de ipad soms niet overzichtelijk (komt door het kleine scherm). Ja, al op de basisschool werd niet meer gelet op het 'schone' schrift. Het toetsenbord zou immers het handschrift overnemen. Toetsen worden echter niet digitaal of dmv een 'toetsenbord' afgenomen. Gevolg hiervan is dat er nu fouten worden geconstateerd door onleesbaarheid tgv slecht handschrift. De leerling zou nu ook een keuze moeten kunnen maken om toetsen via een tekstverwerker/pages te kunnen mogen maken. Verder betreur ik de "macht" van Apple en de slaafse gehoorzaamheid van de gebruiker. Leraren met ervaring ipad kunnen andere leraren tips geven Mogelijkheden voor 24uurs helpdesk voor als er problemen zijn. Aangezien Ipad n steeds groeter rol gaat spelen is het prettig te weten dat er ten alle tijde hulp ingeroepen kan worden. Voorkomt stress valk voor het maken van een toets of inleveren van een (digitaal) werkstuk. Mooie bijkomstigheid van de Ipad is dat de leerlingen elkaar kunnen helpen met huiswerk via Facetime Opmerking 1: Het invullen van deze enquête was lastiger dan gedacht, omdat de door ons eerst in Word geformuleerde antwoorden, waarna gekopieerd in deze enquête, niet volledig werden overgenomen. Wij hopen dat na enig knip en plakwerk dit nu wel het geval is. Opmerking 2: Op dit moment worden er 4 verschillende apps gebruikt, te weten magister, its learing, schooltas en zermelo. Het zou zeer wenselijk zijn wanneer er één app is voor rooster en huiswerk en één voor informatie vanuit de leerkracht/digitale leerboeken. Opmerking 3: Wij zouden graag in dialoog gaan over het gebruik van de Ipad/digitale leermiddelen op het Dominicus College. mocht dit ook aan jullie kant leven dan zijn wij bereikbaar via en/of SSO (single sign on): met één keer inloggen alle toepassingen, mailadres van school om informeren te stroomlijnen Wat wij heel jammer vinden is dat qua informatievoorziening Dominicus met verschillende systemen werkt. Magister - its learning - Zermlo. Het zou een mooie stap zijn als dit geintergreed kon worden. Daarnaast missen wij de eenduidigheid in informatievoorziening door leerkrachten. Dit zou ons inziens aangescherpt moeten worden. De inrichting van its-learning per vak - de communicatie in its-learning over de toetsweek - etc; hier is ons inziens veel winst te halen. Verder kan ons kind uitstekend uit de voeten met een Ipad. Wij zijn tevreden over de communicatie zoals die nu verloopt. Wij zouden het toejuichen indien er ook gedegen ICT onderwijs komt. Programmeren, bouwen, werken met databases, ontwerpen, tekenenen...er zijn zeer veel nuttige en noodzakelijke toepassingen voor ICT waar een deel van de leerlingen later een baan in zal gaan vinden, Zou moo zijn als daar ruimte voor komt in het VO

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

In het schoolplan 2012-2016 heeft het Dominicus College zijn onderwijskundige uitgangspunten beschreven. Een kleine greep daaruit:

In het schoolplan 2012-2016 heeft het Dominicus College zijn onderwijskundige uitgangspunten beschreven. Een kleine greep daaruit: PROJECTPLAN TABLETPROJECT DOMINICUS COLLEGE Inleiding In het schoolplan 2012-2016 heeft het Dominicus College zijn onderwijskundige uitgangspunten beschreven. Een kleine greep daaruit: Ons onderwijs is

Nadere informatie

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Beroepsproduct 1 De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Gemaakt door : Tristan van Leeuwen Stageschool : Altena College Sleeuwijk Begeleider : Peggy Winkelaar HU begeleider : Martin van

Nadere informatie

Steve Etzkorn. Read Hoffman, medeoprichter van LinkedIn

Steve Etzkorn. Read Hoffman, medeoprichter van LinkedIn 1 This social networking stuff is getting out of hand.. Everybody s got MySpace this, or Facebook that. Now I hear there s a special site created exclusively for astronauts SpaceBook. Steve Etzkorn The

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Rapport Biebpanel. 2014 Tabellenbijlage. Meting 1 tarieven en leenvoorwaarden. Westfriese Bibliotheken

Rapport Biebpanel. 2014 Tabellenbijlage. Meting 1 tarieven en leenvoorwaarden. Westfriese Bibliotheken Rapport Biebpanel 204 Tabellenbijlage Meting tarieven en leenvoorwaarden Westfriese Bibliotheken April 204 Welk type abonnement heeft u? Anders, namelijk... Comfort had ik; inmiddels opgezegd geen Geen

Nadere informatie

SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma. uit de voeten met mobile learning. www.surfnetkennisnet.nl

SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma. uit de voeten met mobile learning. www.surfnetkennisnet.nl SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma uit de voeten met mobile learning www.surfnetkennisnet.nl inhoudsopgave voorwoord 3 1 inleiding 4 2 aanleiding mobile learning pilots 5 School buiten de muren ODS de

Nadere informatie

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering voorwoord Voor je ligt de publicatie Onderwijsdroom in uitvoering, een bundeling met best practices van de Netwerkschool. Het doel: ervoor zorgen

Nadere informatie

Monitor Jeugd en Media

Monitor Jeugd en Media Monitor Jeugd en Media Inhoud 7 Voorwoord 9 Inleiding Terminologie Onderzoeksopzet Rapportage Portretten 7 Interviews met tien jongeren Timo Jurre Jesse Charlotte Lars Fynn Asmea & Vera Lynn Juan 32 Kwantitatief

Nadere informatie

ipad verdrijft het boek uit de klas ipad in itunes U als cursus tool de klas

ipad verdrijft het boek uit de klas ipad in itunes U als cursus tool de klas Kennisuitgave ipad verdrijft het boek uit de klas pagina 4 & 5 pagina 8 & 9 pagina 10 & 11 Stappenplan: Bring Your Own Device ipad in de klas itunes U als cursus tool Empowered by ipad verdrijft het boek

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs?

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? 2 Index Onderzoek Tieners en sociale media........... 3 Sociale media in het onderwijs.................. 6 Facebook = liken en leren........................

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

ICT in het onderwijs D66. Leerling en leraar centraal

ICT in het onderwijs D66. Leerling en leraar centraal ICT in het onderwijs D66 Leerling en leraar centraal Voorwoord Beste lezer, Eigenlijk ben ik een leraar. Ik heb jaren in het onderwijs gewerkt. Hoewel ik elke dag geniet van mijn werk in de Tweede Kamer,

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Trendonderzoek mobiele technologie

Trendonderzoek mobiele technologie Trends gebruik mobiele technologie binnen het hoger onderwijs en onderzoek Inhoudsopgave 1 Onderzoeksverantwoording kwalitatief 8 onderzoek 2 Resultaten kwalitatief onderzoek 10 3 Generieke behoeften ten

Nadere informatie

Gebruik van tablets in de school JOOST MEIJER YOLANDE EMMELOT CHARLES FELIX MERLIJN KARSSEN

Gebruik van tablets in de school JOOST MEIJER YOLANDE EMMELOT CHARLES FELIX MERLIJN KARSSEN Gebruik van tablets in de school JOOST MEIJER YOLANDE EMMELOT CHARLES FELIX MERLIJN KARSSEN CIP-gegevens KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Meijer, J., Emmelot, Y., Felix, C., Karssen, A.M. Gebruik van

Nadere informatie

de interviewreeks werkten er twaalf personen totaal belangeloos mee aan de tot stand koming van dit e-book.

de interviewreeks werkten er twaalf personen totaal belangeloos mee aan de tot stand koming van dit e-book. Voorwoord Het idee om een serie interviews te starten werd in augustus geboren. Het was een periode dat er vrijwel eenzijdig over innovatie en uitgevers werd gesproken. Op fora en social media kwamen voornamelijk

Nadere informatie

Beschrijving van het leerproces

Beschrijving van het leerproces Naam: Nathalie Kombolitis Land: Griekenland Studentennummer: 10070478 Supervisor NL: Dorien Voskuil Supervisor GR: Georgios A. Fragkiadakis Datum: 24-1-2013 Stageverslag Inleiding Voor u ligt het stageverslag

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Onderzoek digitale bezoekersparkeervergunning Burgwal Haarlem Maart 2011 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2011/012 Datum Maart/2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Onderwijs, doe veel meer met ICT! Internetondernemer Alexander Klöpping: Flipping the classroom zorgt voor meer maatwerk

Onderwijs, doe veel meer met ICT! Internetondernemer Alexander Klöpping: Flipping the classroom zorgt voor meer maatwerk Nummer 2 Jaargang 14 Mei 2014 Flipping the classroom zorgt voor meer maatwerk Prikkelende column van Maurice de Hond Internetondernemer Alexander Klöpping: Onderwijs, doe veel meer met ICT! Interview met

Nadere informatie

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Je leest op dit moment versie 3.0 van het Gratis Ebook: Zelfvertrouwen Vergroten Bij Kinderen Geschreven door Scott de Jong. Download de allernieuwste versie

Nadere informatie

Gebruik de ict-leer-kracht van leerlingen. Leerlingparticipatie versnelt het gebruik van ict op school

Gebruik de ict-leer-kracht van leerlingen. Leerlingparticipatie versnelt het gebruik van ict op school Gebruik de ict-leer-kracht van leerlingen Leerlingparticipatie versnelt het gebruik van ict op school Inhoud Voorwoord 3 Zeven ideeën voor leerlingparticipatie 4 Praktijkvoorbeelden 7 RSG Stad & Esch 7

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Evaluatie i-pad pilot

Evaluatie i-pad pilot Evaluatie i-pad pilot Docenten onderbouw bb-kb Inhoud Prerequisite... 3 Beginnen met de IPAD... 4 Executie... 7 Evaluatie ipad pilot juni 2012... 114 Conclusie/vervolgvraag:... 14 2 Prerequisite Waarom

Nadere informatie