Stappenplan praktijk op orde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stappenplan praktijk op orde"

Transcriptie

1 Stappenplan praktijk op orde Patiëntenpopulatie VRM De inclusie van patiënten voor de keten VRM berust op 3 pijlers (zie bijlage 2): 1. Geprotocolleerde en gestructureerde zorg voor patiënten in het kader van secundaire preventie (patiënten waarbij al een event heeft plaatsgevonden) in de huisartsenpraktijk. Goede zorg leidt tot minder (herhaling van) events, complicaties en aanverwante kosten. 2. Geprotocolleerde en gestructureerde zorg voor patiënten in het kader van primaire preventie in de huisartsenpraktijk. Goede zorg leidt tot minder events, complicaties en aanverwante kosten. 3. Substitutie van VRM patiënten vanuit de tweede naar de eerste lijn. Dit betreft zowel patiënten in het kader van primaire en secundaire preventie. Hiervoor zijn goede samenwerkingsafspraken met de tweede lijn te worden gemaakt. De afdeling cardiologie en interne spelen daarbij vooraleerst de grootste rol omdat daar het grootste substitutiepotentieel wordt verwacht. In een later stadium wellicht ook de afdelingen neurologie en vaatchirurgie. Het aantal patiënten dat terug verwezen wordt naar de huisartsenpraktijk is niet groot (circa 5 patiënten per praktijk). In de loop der tijd worden deze patiënten terug verwezen. Aandoeningsspecifieke exclusiecriteria 1. Wanneer een patiënt in de keten DM is opgenomen mag hij niet worden geïncludeerd in de keten VRM. DM is leidend. Een combinatie met COPD en/of ouderenzorg is wel mogelijk. 2. patiënten zonder doorgemaakt event en zonder medicatie en een risico <10. Leeswijzer: In dit document leest u hoe u het eenvoudigst de patientenpopulatie in beeld kunt brengen, hoe u kunt registreren in het HIS en in het KIS en wat nodig is voor het spreekuur VRM. Extra ondersteuning: Het dossier- statusonderzoek kost veel tijd. De huisartsenpraktijk kan ervoor kiezen om kosteloos gebruik te maken van: De patiënten te selecteren door een uitdraai te laten maken door het Kenniscentrum (fase 1). Medische studenten in te zetten voor het dossieronderzoek (fase 2) Wilt u daar meer informatie over, neemt u dan contact op met Ingeborg Weuring, of mail naar

2 Fase 1. Patiënten selectie. Maak een selectie in het HIS van CVRM patiënten en maak dit inzichtelijk in een Excelbestand. Maak één patiëntenselectie waarin de volgende ICPC codes geselecteerd worden: Secundaire Preventie ICPC omschrijving ICPC code Acuut myocard infarct K75.00 Andere / chronische ischaemische hartziekte K76.00 Coronairsclerose K76.01 Vroeger myocardinfarct (>4wkn geleden) K76.02 Aneurysma aortae K99.01 Angina pectoris K74.00/K74.01/K74.02 Cerebraal infarct (ischaemisch) K90.03 Perifeer arterieel vaatlijden (claudicatio K92.01 intermittens) TIA K89.00 Primaire Preventie: ICPC omschrijving ICPC code Hypertensie zonder orgaanschade K86.00 Hypertensie met orgaanschade K87.00 Vetstofwisselingsstoornis T93.00 Hypercholesterolemie T93.01 Gemengde hyperlipidemie T93.03 Familiare hypercholesterolemie/lipidemie T93.04 Reumatoide arthritis L88.01 M. Bechterew L88.02 Psoriasis S91.00 Als de ICPC codering in de praktijk niet waterdicht is dan kunt u ook een patiëntenselectie maken op medicatie (ATC-codes, ruiters of meetwaarden, zie hieronder). Alternatieve zoekmethoden voor selectie patiëntengroep (als het via ICPC niet kan) Ruiters selectie HY( hypertensie) HC ( hypercholesterolemie) CV ( hart- of vaatziekten in de voorgeschiedenis) AS ( anti stolling gebruik) ATC (Medicatie selectie 1 jaar geleden B01 Antitrombotica C01 cardiaca C02 antihypertensiva C03 diuretica C07 bètablokkers

3 C08 calcium antagonisten C09 RAS remmers C10A lipiden verlagende middelen

4 Fase 1b: Bepaal de manier van registreren 1. Bepaal van tevoren achter welke ICPC de episodetitel CVRM HA (voor huisarts) of CVRM Spec (voor specialist) wordt toegevoegd, zodat duidelijk is dat deze patiënt voor CVRM in aanmerking komt. Of indien duidelijk is dat patiënt geïncludeerd wordt in ketenzorg: CVRM HA KZ. Dit kan op twee manieren: a) ADEPD: Kies een ICPC bij de patiënt waar de episodetitel aangevuld wordt met CVRM of een ander kenmerk waaraan iedereen kan zien dat deze patiënt in CVRMzorg is opgenomen, bijvoorbeeld CVRM HA (voor huisarts) of CVRM HA KZ (indien bekend is dat patiënt in ketenzorg wordt opgenomen) of CVRM Spec (voor specialist). Primaire preventie: de praktijk kiest voor de episode hypertensie of hypercholesterolemie en vult de episodetitel aan volgens bovenstaande registratie. Secundaire preventie: kies de meest passende episode voorafgaand aan het event, ofwel hypertensie of hypercholesterolemie aangevuld bovenstaande episodetitel. De episode van het event blijft zichtbaar in HIS en KIS. Primaire preventie naar secundaire preventie (patiënt eerst geïncludeerd met bijv. hypercholesterolemie en/of hypertensie en ontwikkelt daarna een event): blijf de CVRM dan registreren onder hypercholesterolemie of hypertensie. Dit i.v.m. dat bij een aantal HISsen bij samenvoeging van ICPC s de kans bestaat dat de datum van de meest recente ICPC vervalt. Deze wil je wel blijven zien. Uiteraard wel altijd alle ICPC s in het dossier aanmaken. Alle events blijven in de probleemlijst staan en alle correspondentie m.b.t. het event hieronder wegschrijven. Deze werkwijze is volgens de regels van ADEPD registreren. 2. Bepaal van tevoren hoe in het HIS duidelijk moet worden als een patiënt buiten CVRM wordt gelaten ondanks dat de patiënt hier wel voor in aanmerking komt. (bijvoorbeeld episodetitel CVRM geen geregelde zorg). Indien geen geregelde zorg, dan ook meetwaarde geen geregelde zorg invullen. Zie hieronder bij stap 4 voor vervolg. 3. Belangrijk is dat in de probleemlijst van het HIS in één oogopslag duidelijk moet zijn, of patiënt is opgenomen in CVRM in de 1 e lijn of niet. 4. ICPC code K49.01 (of in een aantal HISsen nog K49) wordt gebruikt voor patiënten waarbij het cardiovasculair risicoprofiel in kaart is gebracht, maar waar het risico te laag is voor verdere behandeling/acties. Indien een patiënt later hypertensie, hypercholesterolemie, HVZ of DM2 ontwikkeld, wordt K49.01 (of K49) gewijzigd in de betreffende ICPC.

5 Fase 2: Dossier/status onderzoek / pre-instroom Dossier- statusonderzoek: Bij de patiënten die op de lijst staan, moeten de volgende administratieve handelingen worden verricht: 1. Kijk of het terecht is dat ze geselecteerd zijn. Patiënten die al medicatie gebruiken worden geïncludeerd. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat deze mensen vóór de behandeling een risico hadden boven de 20%. Kijk naar uitzonderingen, bijv. gebruik bètablokkers i.v.m. migraine, die niet includeren. 2. Nieuwe patiënten worden alleen geïncludeerd indien: Het risico volgens de nieuwe tabel > 20% is (uiteraard 70+ers die geen medicatie gebruiken niet includeren). Indien het risico >10% - < 20% maar additionele risicofactoren zodanig zijn dat tot medicamenteuze behandeling wordt besloten (zie tabel 1). Patiënten met inflammatoire aandoeningen van het bewegingsapparaat (RA of artritis psoriatica) komen eerder voor VRM in aanmerking, waarbij in de SCORE tabel hun leeftijd met 15 jaar wordt verhoogd. Indien patiënten geselecteerd worden via selectie van medicatie, ruiter of ATC dient de ICPC-codering goed ingebracht te worden. 3. Patiënten met ernstige comorbiditeit (dementie, palliatieve fase, ernstig hartfalen) kunnen in overleg met de huisarts buiten de VRM-zorg gelaten worden. 4. Vink bij de meetwaarde de hoofdbehandelaar VRM aan (huisarts, specialist of overig/onbekend). 5. Indien de patiënt geen geregelde zorg krijgt/wil, vul bij de meetwaarde de reden in voor geen geregelde zorg preventie HVZ. Tevens bij afgesproken episode de episodetitel toevoegen wat is afgesproken binnen de praktijk.

6

7 eerstegraadsfamilielid met premature HVZ Niet risico verhogend Mild risico verhogend Sterk risico verhogend* geen 1 familielid < 65 jaar 2 familieleden < 65 jaar óf 1 familielid < 60 jaar lichamelijke activiteit 30 min/d, 5 dgn/wk < 30 min/d, 5 dgn/wk sedentair bestaan lichaamsbouw BMI < 30 kg/m2 BMI kg/m2 BMI > 35 kg/m2 egfr < 65 jaar: > 60 ml/ min/1,73 m 2 < 65 jaar: ml/ min/1,73 m 2 alle leeftijden: < 30 ml/ min/1,73 m 2 65 jaar: > 45 ml/ min/1,73 m 2 65 jaar: ml/ min/1,73 m 2 Tabel 1 Risico verhogende factoren bij patiënten met een 10-jaarsrisico op HVZ van 10 tot 20% HVZ = hart- en vaatziekten; BMI = body-mass index; egfr = estimated glomerular filtration rate (geschatte glomerulaire filtratiesnelheid); d = dag; dgn = dagen; wk = week. * Bij patiënten met DM gelden slechte metabole controle, microalbuminurie ook als sterk risico verhogende factoren; bij patiënten met RA is een sterke ziekteactiviteit een sterk risico verhogende factor. Toelichting bij het gebruik van de tabel: geen risico verhogende factoren = risico verlagend, geen indicatie voor medicamenteuze behandeling; 1 sterk risico verhogende factor = indicatie voor medicamenteuze behandeling; 2 mild risico verhogende factoren = indicatie voor medicamenteuze behandeling. Voor meer informatie en de scoretabel: NHG standaard cardiovasculair Risicomanagement Stap 4: Spreekuur starten 1. Formatieberekening POH Formatieberekening POH CVRM uren per week = Aantal geïncludeerde patiënten X 75 minuten / 60 minuten / 44 werkweken. Dat is inclusief overlegtijd. Bij de formatieberekening hoort wel een nuancering: - De berekening is niet berekend op een startende praktijk. Hierbij kost het (veel) meer tijd. De patiënten kennen de routing namelijk nog niet (mogelijk veel no show) en er zullen veel medicatiewijzigingen komen wat resulteert in meer vervolgconsulten. - De berekening is niet berekend op praktijken met veel lage SESsers. In deze praktijken kost VRM veel meer tijd (ongezondere leefstijl, meer morbiditeit, voorlichting is moeilijker, motivatie is vaak laag omdat ze andere problemen hebben). 2. Werkafspraken / protocollen Maak binnen de praktijk duidelijke werkafspraken (wie doet wat, wanneer) en maak hiervoor werkafspraken (Bijlage 1: Checklist praktijkniveau). Zorg voor een duidelijk no-show beleid. Zie https://medrie.nl/nieuws/wat-te-doen-met-no-show-patienten. Registreer alle jaar/tussentijdse controles in de protocollen in het KIS.

8 Stap 5. Instroom KIS en Ketenzorg CVRM Patiëntenlijst Na akkoord van de Zorggroep kunt u de Excellijst (volgens vast format) van de te includeren VRMpatiënten, beveiligd opsturen naar Medrie. De zorggroep voert deze patiënten op in het KIS. Deze lijst dient in ieder geval 2 weken voor januari 2016 bij Medrie aanwezig te zijn. De ICPC codering dient voor aanvang van de VRM-ketenzorg in orde te zijn. OZIS-koppeling Voor de DBC wordt gewerkt met het KIS, PortaVita. Hiervoor is een OZIS koppeling noodzakelijk. Deze OZIS-koppeling communiceert voor Zorgdossier gebruikers met behulp van labels. Het volgende geldt daarom: de ICPC codes zoals beschreven onder Primaire preventie (1. Patiëntenselectie) krijgen daarom het label CVR1 met ICPC K De ICPC codes beschreven onder Secundaire preventie krijgen het label CVR2 met ICPC K Single Sign On In de HISsen Promedico ASP, Medicom, Microhis en Zorgdossier (mits POH geen super-user is) is het mogelijk om via een Single Sign on rechtsreeks van een patiënt uit uw HIS naar de betreffende patiënt in het KIS te gaan zonder apart in te loggen. PortaVita KIS zorgt ervoor, i.s.m. met uw HIS, dat dit geïnstalleerd wordt. Stap 6. Vervolg stappenplan CVRM (als ketenzorg al draait) Maak de registratie op orde voor elke patiënt: Vanaf het moment dat de gekozen VRM episode is geopend, worden alle contacten in die episode geregistreerd. De probleemtitels van de problemen die met VRM te maken hebben blijven wel zichtbaar, maar blijven vanaf nu verder leeg. Deze relevante probleemlijst staat in het KIS. Volledig risicoprofiel vastleggen in het VRM jaarcontrolescherm bij de eerste controle na start VRM DBC. Vraag na of ze ook bij een specialist onder controle zijn voor VRM. Indien bij beiden, overleg met patiënt wie centrale zorgverlener moet worden en overleg zo nodig met specialist. Er is een brief beschikbaar welke de patiënt kan voorleggen bij de cardioloog (bijlage 2). Nieuwe VRM patiënten, die niet via de zorggroep werden aangemeld (bij start ketenzorg), worden door de praktijk handmatig aangemeld bij PortaVita KIS. Stap 7. Casefinding (valt niet onder DBC) Als een patiënt komt met de vraag: ik wil mijn risicoprofiel eens laten bepalen (case finding) wordt de ICPC code K49.01 VRM aangemaakt. Indien de patiënt na risicoprofilering niet in aanmerking komt voor medicamenteuze behandeling, blijft de ICPC code K49.01 bestaan. Indien een patiënt later hypertensie, hypercholesterolemie, HVZ of DM2 ontwikkeld, wordt K49.01 (of K49) gewijzigd in de betreffende ICPC. Als alles goed loopt en je wilt een groep patiënten selecteren die je wil oproepen om hun risico te gaan bepalen dan zoek je op ICPC codes: L88.00; T82.00; T83.01/T83.02; P17.00; T92.00 (jicht, volgens NHG standaard artritis een risicofactor voor cardiovasculaire ziekten) en je sluit K91.00,

9 T90.03, K86.00, K87.00, T93.01, K74.01/K74.02, K75.00, K76.01/K76.02, K78.00, K83.01/K83.02, K84.03, K89.00, K90.03, K90.02, K92.01 en K99.01 uit. Volgens de nieuwe standaard geldt dat ook voor vrouwen in de (vroege) menopauze die een voorgeschiedenis hebben van: zwangerschapshypertensie W81.01, zwangerschapsdiabetes W84.02, pre-ëclampsie en W81.02 HELPP-syndroom W Geef deze patiënten een Label (bijv. RIGE Risicoprofiel Gewenst) met ICPC K49.01.

10 Bijlage 1: Checklist praktijkniveau Deze checklist is bedoeld voor medewerkers in de huisartsenpraktijk die zich bezig gaan houden met de CVRM-zorg binnen de huisartsenpraktijk. De checklist kan worden gebruikt door per punt na te gaan wie verantwoordelijk is, op welke wijze dit punt wordt uitgewerkt, hoe, wanneer, met welke middelen etc. De uitgewerkte plannen en afspraken kunnen worden gebruikt om het spreekuur vorm te geven en een protocol samen te stellen. De checklist is niet compleet maar geeft de basis voor de organisatie van de CVRM-zorg in de huisartsenpraktijk. U kunt de checklist per onderdeel aanvullen naar uw persoonlijke situatie. Stap 1. Wie verantwoordelijk Verloopdatum a. Vastleggen projectleider b. Vastleggen taak groep CVRM Stap 2. Selectiefase 1. Selectie maken van gewenste doelgroep. Patiënten met HVZ of met verhoogd risico (op ATC/ICPC/ruiters 2. Controleren lijsten (vertrokken of overleden? ICPC/ruiters? Specialisten bezoekers?) 3. Berekenen omvang doelgroep en benodigde spreekuurtijd 4. Berekenen aantal te organiseren spreekuren per jaar en duur van het spreekuur Stap 3. Organisatiefase 1. Iedere medewerker beheer over de agenda 2. Vrijmaken spreekkamer 3. Op orde brengen praktijkuitrusting 4. Veiligstellen achterwacht tijdens de spreekuren 5. Afspraken over de organisatie en uitvoer spreekuur vastleggen in protocol 6. Afspraken maken over het controleen oproepsysteem 7. Planning werkoverleg 8. Plan van communicatie naar de patiënten 9. Kennis en vaardigheden m.b.t. CVRM in de praktijk Stap 4. Uitnodigen patiënten 1. Samenstellen uitnodigingsbrief (zie voorbeeldbrieven) 2. Uitdraaien/vouwen/versturen brieven 3. Inplannen van de afspraken

11 Stap 5. Samenwerking in de keten 1. Lijst samenstellen van relevante zorgverleners 2. Zorgverleners benaderen voor informatieverstrekking CVRMspreekuur 3. Afspraken maken (wanneer/rapportage/overleg) en vastleggen Stap 6a. Het spreekuur organisatorisch 1. Eenduidige manier van bloeddruk meting/meten/wegen 2. IJken bloeddrukmeters +overige apparatuur 3. Samenwerking laboratorium (mogelijkheden/waarden) 4. Kennisniveau medewerkers op CVRM-gebied 5. Mogelijkheden HIS/KIS m.b.t. registreren risicoprofiel/meetwaarden/zorgplan Stap 6b. Het spreekuur inhoudelijk 1. Gegevens verzamelen risicoprofiel 2. Gegevens registreren risicoprofiel 3. Schatten van hoogte van het risico 4. Uitleg geven over de uitkomst van de hoogte van het risico 5. Aanpak per interventie (wie doet wat? Ketenzorg?) 6. Behandeling instellen/bewaken/stoppen. Volgens welke richtlijn? 7. Tussentijdse controles (wie/wanneer/waar) 8. Aanmaken/registratie/beheer zorgplan 9. Begeleiding/motivatie zelfmanagement patiënt 10. Het geven van voorlichting tijdens het consult (wat/hoe/wanneer) 11. Overleg en communicatiestructuur met de huisarts-assistentepraktijkmedewerker Stap 7. Controles 1. Inhoud controles bij de verschillende medewerkers (bij wie/wanneer/wat) 2. Verwijsindicaties 3. Registratie

12 Stap 8. Buiten het consult om 1. Aanwezigheid/bereikbaarheid betrokken medewerkers 2. Hoe om te gaan met vragen/informatieverstrekking 3. Evaluatiemomenten CVRM spreekuur (wanneer, hoe en wie) 4. Nabespreken patiënten (door assistente/praktijkmedewerker met huisarts 5. Oproepsystem 6. Weigeraars/overledenen (communicatie/registratie

13 Bijlage 2: Brief die de patiënt kan voorleggen bij de cardioloog Geachte collega, Er bestaat onduidelijkheid over wie van ons de preventieve CVRM zorg doet bij dhr./mw. geboortedatum.. Om dubbeldeclaraties en dubbel werk te voorkomen wil ik dit aan u voorleggen. Als u deze zorg (terug)verwijst naar mij dan start ik de ketenzorgmodule CVRM. Dit is een programma waarbij aandacht is voor het optimaliseren van leefstijl, controles door een praktijkondersteuner met onder andere RR, BMI, labcontroles en instellen of herhalen van medicatie. Als u deze zorg vooralsnog zelf blijft doen, dan sluit ik het DBC en laat het aan u over. Zou u deze brief willen meegeven aan de patiënt en omcirkelen wat van toepassing is? Hoofdbehandelaar CVRM: Cardioloog / Huisarts Met vriendelijke groet,

INVENTARISATIEFORMULIER IN- EN EXCLUSIE CVRM Versie w1.1 Jan. 2017

INVENTARISATIEFORMULIER IN- EN EXCLUSIE CVRM Versie w1.1 Jan. 2017 INVENTARISATIEFORMULIER IN- EN EXCLUSIE CVRM Versie w1.1 Jan. 2017 Opname in de keten is alleen mogelijk voor patiënten die aan de onderstaande criteria voldoen: patiënten waarvan opdrachtnemer de hoofdbehandelaar

Nadere informatie

VRM Praktijk op orde 1 Medrie Regio Hardenberg, Praktijk op orde, versie 23 november 2015

VRM Praktijk op orde 1 Medrie Regio Hardenberg, Praktijk op orde, versie 23 november 2015 VRM Praktijk op orde 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Patiëntenpopulatie VRM... 3 Leeswijzer:... 4 Keten VRM Businesscase... 5 Formatieberekening en kosten... 5 Bonus voor Praktijk op Orde (naast het

Nadere informatie

VRM Praktijk op orde 1 Medrie Regio Flevoland, Praktijk op orde, versie 9 december 2015

VRM Praktijk op orde 1 Medrie Regio Flevoland, Praktijk op orde, versie 9 december 2015 VRM Praktijk op orde Medrie Regio Flevoland, Praktijk op orde, versie 9 december 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Patiëntenpopulatie VRM... 3 Leeswijzer:... 4 Stappenplan Includeren VRM patiënten...

Nadere informatie

HET CVRM SPREEKUUR. In de eerste lijn

HET CVRM SPREEKUUR. In de eerste lijn HET CVRM SPREEKUUR In de eerste lijn Even voorstellen Mieke Wijnen Programmacoördinator CVRM bij Thoon Taken Praktijken begeleiden bij het opzetten van het categoraal spreekuur CVRM Aanbieden van hulpmiddelen

Nadere informatie

VRM Praktijk Op Orde. versie: juli VRM Praktijk Op Orde 1

VRM Praktijk Op Orde. versie: juli VRM Praktijk Op Orde 1 VRM Praktijk Op Orde versie: juli 2016 VRM Praktijk Op Orde 1 Inleiding Per 1 januari 2016 hebben we succesvol een overeenkomst gesloten met Zilveren Kruis aangaande VRM ketenzorg. Dankzij de betrokkenheid

Nadere informatie

Checklist Categoraal spreekuur

Checklist Categoraal spreekuur Checklist Categoraal spreekuur Vink het onderdeel af als het is uitgevoerd. De onderdelen worden hieronder uitgewerkt. a. Doelgroep vaststellen b. Omvang doelgroep voor het categoraal spreekuur berekenen

Nadere informatie

CVRM: patiënten selectie en registratie!! cvrm(anagement!!) Registratie 8-1-2013. Maak een (verbeter)plan!!

CVRM: patiënten selectie en registratie!! cvrm(anagement!!) Registratie 8-1-2013. Maak een (verbeter)plan!! CVRM: patiënten selectie en registratie!! Sandwichcursus huisartsen/praktijkondersteuners 13 december 2012 Organisatie: Zorggroep Synchroon en WDH Uden-Veghel en Oss cvrm(anagement!!) Maak een (verbeter)plan!!

Nadere informatie

Informatie starten VVR zorgprogramma. Voor: huisartsenpraktijken Versie: 1.0 Syntein, december 2016

Informatie starten VVR zorgprogramma. Voor: huisartsenpraktijken Versie: 1.0 Syntein, december 2016 Informatie starten VVR zorgprogramma Voor: huisartsenpraktijken Versie: 1.0 Syntein, december 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Wat is CVRM?... 3 1.2 Richtlijnen en standaarden... 3 1.3 Voorwaarden

Nadere informatie

HET VRM SPREEKUUR. Van richtlijn naar praktijk

HET VRM SPREEKUUR. Van richtlijn naar praktijk HET VRM SPREEKUUR Van richtlijn naar praktijk Even voorstellen Mieke Wijnen Kwaliteitsmedewerker VRM bij 178 huisartsen uit Oost Twente en de Vechtstreek aangesloten bij de zorggroep. Sinds 5 jaar DBC

Nadere informatie

Handleiding voor inclusie en exclusie van patiënten in ketenzorgprogramma s Versie 23 juni 2016

Handleiding voor inclusie en exclusie van patiënten in ketenzorgprogramma s Versie 23 juni 2016 Handleiding voor inclusie en exclusie van patiënten in ketenzorgprogramma s Versie 23 juni 2016 Aanleiding Het is belangrijk dat patiënten de noodzakelijke zorg ontvangen. Dat geldt ook voor chronische

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR INCLUSIE EN EXCLUSIE VAN PATIËNTEN IN KETENZORGPROGRAMMA S

HANDLEIDING VOOR INCLUSIE EN EXCLUSIE VAN PATIËNTEN IN KETENZORGPROGRAMMA S HANDLEIDING VOOR INCLUSIE EN EXCLUSIE VAN PATIËNTEN IN KETENZORGPROGRAMMA S Versie 7 juli 2016 Waarom in- en exclusiecriteria voor ketenzorgprogramma s? Het is belangrijk dat patiënten de noodzakelijke

Nadere informatie

Informatie avonden CVRM ketenzorg in de regio GHO-GO. 16 en 23 januari 2017 Botterstraat Huizen

Informatie avonden CVRM ketenzorg in de regio GHO-GO. 16 en 23 januari 2017 Botterstraat Huizen Informatie avonden CVRM ketenzorg in de regio GHO-GO 16 en 23 januari 2017 Botterstraat Huizen AGENDA 1. Introductie op de ketenzorg CVRM in het Gooi. 15 2. De inclusie criteria en het selectie proces.

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

STAPPENPLAN VRM PRIMAIRE PREVENTIE

STAPPENPLAN VRM PRIMAIRE PREVENTIE STAPPENPLAN VRM PRIMAIRE PREVENTIE 2014 Inhoudsopgave A. INTRODUCTIE... 3 B. HET STAPPENPLAN... 4 1. Selecteren doelgroep... 4 2. Uitbreiden doelgroep... 4 3. Registreren in CareSharing... 5 4. Oproepen

Nadere informatie

Uitgangspunten registratie hoofdbehandelaar en geen geregelde zorg (of geen programmatische zorg):

Uitgangspunten registratie hoofdbehandelaar en geen geregelde zorg (of geen programmatische zorg): Uitgangspunten registratie hoofdbehandelaar en geen geregelde zorg (of geen programmatische zorg): Indien patiënt in het KIS wordt geïncludeerd hoeft hoofdbehandelaar niet vastgelegd te worden. Deze gaat

Nadere informatie

CVRM Ketenzorg: secundaire preventie Huisartsenpraktijk Maasoever

CVRM Ketenzorg: secundaire preventie Huisartsenpraktijk Maasoever CVRM Ketenzorg: secundaire preventie Huisartsenpraktijk Maasoever We hebben reeds een hypertensie protocol, bedoeld voor alle patiënten met hypertensie. Vanaf nu gaan we op de praktijk ook werken via het

Nadere informatie

Zorgproces HVZ. identificatie. Anamnese/ probleeminventarisatie. Gedeelde besluitvorming / Individueel Zorgplan. Follow up

Zorgproces HVZ. identificatie. Anamnese/ probleeminventarisatie. Gedeelde besluitvorming / Individueel Zorgplan. Follow up Zorgproces HVZ Het HVZ zorgproces bestaat uit 5 fasen: identificatie, anamnese/probleeminventarisatie, gedeelde besluitvorming/ individueel zorgplan, interventies en follow up. In de volgende hoofdstukken

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

Handleiding Medicom Op orde brengen probleemlijst CVRM

Handleiding Medicom Op orde brengen probleemlijst CVRM Handleiding Medicom Op orde brengen probleemlijst CVRM Stappen: 1. Maak lijst van patiënten met ICPC-code atherosclerotische HVZ 2. Maak lijst van patiënten met antistolling/plaatjesaggregatieremmers 3.

Nadere informatie

Inhoud: IMPLEMENTATIEPLAN VRM KETENZORG NU

Inhoud: IMPLEMENTATIEPLAN VRM KETENZORG NU 1 IMPLEMENTATIEPLAN VRM KETENZORG NU Inhoud: 1. Inclusie van de doelgroep. 2 2. Rol en taakverdeling in de ketenzorg: overzicht.. 3 3. Implementatieplan VRM voor de HVZ populatie: Stappen uit het overzicht

Nadere informatie

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich.

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich. Bijlage 1: samenwerkingsafspraken diëtisten binnen DBC CVRM GHC Uitgangspunten Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) staat voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

SCHEMA CVR SECUNDAIRE PREVENTIE

SCHEMA CVR SECUNDAIRE PREVENTIE SCHEMA CVR SECUNDAIRE PREVENTIE UITGANGSPUNT HUIDIGE SITUATIE Huisartsen controleren niet systematisch patiënten met een hart- en/of vaatziekte (HVZ). Om hierin verbetering aan te brengen moet de huisarts

Nadere informatie

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Opening en welkom Adriaan Timmers, huisarts, bestuurder STERK Presentatie ketenzorgprogramma CVRM en transmurale afspraken Huug van Duijn, kaderarts Hart-

Nadere informatie

Bijsluiter gebruik HVZ-indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 3

Bijsluiter gebruik HVZ-indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 3 Bijsluiter gebruik HVZ-indicatoren in de huisartsenpraktijk Fenna Schouten f.schouten@nhg.org 09-02-2017 Versie 3 Inhoud Overzicht van de indicatoren... 2 Populatiegegevens... 2 Bloeddruk... 2 LDL en lipideverlagende

Nadere informatie

No-show beleid. Hoe om te gaan met no-showbinnen uw huisartsenpraktijk

No-show beleid. Hoe om te gaan met no-showbinnen uw huisartsenpraktijk No-show beleid Hoe om te gaan met no-showbinnen uw huisartsenpraktijk Inhoudsopgave Inleiding... 3 No-show beleid Diabetes... 4 Voorbeeldbrief no-show Diabetes patiënt... 6 STROOMDIAGRAM no-show beleid

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016 Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.7 30 mei 2016 Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

ACT II Het opzetten van een CVR spreekuur. Christien Kuiper, praktijkverpleegkundige Marije Holtrop, huisarts

ACT II Het opzetten van een CVR spreekuur. Christien Kuiper, praktijkverpleegkundige Marije Holtrop, huisarts ACT II Het opzetten van een CVR spreekuur Christien Kuiper, praktijkverpleegkundige Marije Holtrop, huisarts Programma ACT II, context en toekomst Effect van secundaire preventie Doorlopen protocol NHG

Nadere informatie

Promedico VDF 9 bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg

Promedico VDF 9 bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Promedico VDF 9 bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Inhoud Algemeen:... 2 Stappenplan: Bestand aanmaken.... 3 Eerste keer dat u een bestand wilt gaan aanmaken voor VIP-Calculus:... 3

Nadere informatie

Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg

Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Inhoudsopgave Algemeen:... 2 Stappenplan: Bestand aanmaken.... 3 Eerste keer dat u een bestand wilt gaan aanmaken voor VIP-Calculus:...

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.8 3 oktober 2016 Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Primaire preventie HVZ

Primaire preventie HVZ Primaire preventie HVZ Stel altijd een risicoprofiel op bij patiënten: met doorgemaakte HVZ, diabetes mellitus (DM), reumatoïde artritis (RA) of chronische nierschade met een belaste familieanamnese voor

Nadere informatie

UITGANGSPUNT HUIDIGE SITUATIE

UITGANGSPUNT HUIDIGE SITUATIE Protocol CVRM secundaire preventie UITGANGSPUNT HUIDIGE SITUATIE Huisartsen controleren systematisch patiënten met een hart- en/of vaatziekte (HVZ). Om dit optimaal te laten verlopen, moet de huisarts

Nadere informatie

CVRM in N.Kennemerland

CVRM in N.Kennemerland CVRM in N.Kennemerland Goof Zonneveld Jacco Rempe Huisartsenzorg Noord-Kennemerland Zorgprogramma CVRM Preventie Preventie van HVZ traditioneel altijd aandacht voor hypertensie, onvoldoende aandacht voor

Nadere informatie

ROHA handleiding OZIS ketenzorgkoppeling

ROHA handleiding OZIS ketenzorgkoppeling ROHA handleiding OZIS ketenzorgkoppeling Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Wat is OZIS en hoe werkt het?... 3 1.1 Hoe werkt het bevragen van KIS naar HIS nu precies?... 3 1.2 Wat kan er

Nadere informatie

CVRM Implementatie Traject (CRIT) voor HVZ patiënten

CVRM Implementatie Traject (CRIT) voor HVZ patiënten CVRM Implementatie Traject (CRIT) voor HVZ patiënten Voor de logistieke inrichting van het CVRM spreekuur voor HVZ patiënten is het essentieel dat iedereen weet wie wat doet, wanneer, hoe vaak en hoe lang.

Nadere informatie

PROTOCOL WERKAFSPRAKEN CVRM PRIMAIRE PREVENTIE. Een praktische uitwerking van cardiovasculair risicomanagement in de huisartsenpraktijk

PROTOCOL WERKAFSPRAKEN CVRM PRIMAIRE PREVENTIE. Een praktische uitwerking van cardiovasculair risicomanagement in de huisartsenpraktijk PROTOCOL WERKAFSPRAKEN CVRM PRIMAIRE PREVENTIE Een praktische uitwerking van cardiovasculair risicomanagement in de huisartsenpraktijk Korte versie met alleen stappenplannen 1 september 2016 Inhoud 1.

Nadere informatie

In Hart(vaten) en Nieren. Transmurale afspraken cardiovasculair risicomanagement ACT

In Hart(vaten) en Nieren. Transmurale afspraken cardiovasculair risicomanagement ACT In Hart(vaten) en Nieren Transmurale afspraken cardiovasculair risicomanagement ACT Inleiding 17.30 Het belang van de basiszorg, Moniek Köhlen, Medisch directeur AMC 17.40 De aanpak CVRM in Amsterdam,

Nadere informatie

Werkprotocol CVRM praktijkondersteuner en huisarts

Werkprotocol CVRM praktijkondersteuner en huisarts Werkprotocol CVRM praktijkondersteuner en huisarts Werkwijze risicoprofiel De huisarts verwijst de patiënt voor een inventarisatieconsult naar de POH (labformulier en evt. urineonderzoek bij antihypertensiva

Nadere informatie

CVRM. Aanvulling handleiding KIS CVRM

CVRM. Aanvulling handleiding KIS CVRM Aanvulling handleiding KIS CVRM 1 In deze handleiding vindt u alleenn die items die anders of specifiek zijn voor (het starten) van de keten COPD t.a.v. het KIS. Voor algemenee vragen kunt u de handleiding

Nadere informatie

Opleverdocument KIS 3.7.0

Opleverdocument KIS 3.7.0 Opleverdocument KIS 3.7.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Algemeen: Prestatietypes voor meerdere onderzoeken kunnen toevoegen en invoeren... 2 Toevoegen prestatietype... 2 Wijzigen prestatietype... 2

Nadere informatie

R E L E A S E N O T E S

R E L E A S E N O T E S R E L E A S E N O T E S VitalHealth KIS versie 1.4.2 Software for personalized health management Eigenaar document Gijsbert Roordink Datum 10-04-2014 Versie document 1.1 Versies KIS modules Diabetes 3.6.4.2,

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM) Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM) 1. Algemene toelichting Een voorbeeldmodule is bedoeld als hulpmiddel voor

Nadere informatie

Registratieprotocol ouderenzorg

Registratieprotocol ouderenzorg RCH15.1066 Registratieprotocol ouderenzorg HISSEN Verslaglegging: Lianne van Gastel, POH Ellen Struijcken, Zorgprogramma-coördinator Kwetsbare ouderen RCH Rens Henquet, kaderarts Ouderengeneeskunde RCH

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016 Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.7 30 mei 2016 Specificaties Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140

Nadere informatie

Regionaal ketenzorg protocol COPD

Regionaal ketenzorg protocol COPD Bijlage 1. Regionaal Ketenzorgprotocol Titel Regionaal ketenzorg protocol Verwijzing naar formulier Verwijzing naar protocol Protocol case finding Kwaliteitsbeleid Zorggroep Privacyreglement Zorggroep

Nadere informatie

Zorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement

Zorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement Zorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement Kenmerk: RCH15.027-3.0 Datum: september 2017 Status: definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Zorgprogramma CVRM in Midden Brabant 4 2 Voorbereidende activiteiten

Nadere informatie

Uitvoering Ketenzorg Dokterscoop

Uitvoering Ketenzorg Dokterscoop Uitvoering CVRM ketenzorg Dokterscoop Opzet en uitvoering door werkgroep CVRM Dokterscoop Mei 2016 pagina-1 Tabel Voorbereiding Nr Aktie: Omschrijving: HA PO Ass Gepland dd. Afgerond dd 1. Selecteren Een

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.8 3 oktober 2016 Specificaties Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140

Nadere informatie

ZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICOMANAGEMENT KETENZORG NU

ZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICOMANAGEMENT KETENZORG NU ZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICOMANAGEMENT KETENZORG NU INHOUD VOORWOORD HET KETENZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICO MANAGEMENT (VRM) Inleiding 2 Doelgroep 3 Organisatie 4 Identificatie 5 Diagnostiek 5 Prevalentie

Nadere informatie

ZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICOMANAGEMENT KETENZORG NU

ZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICOMANAGEMENT KETENZORG NU ZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICOMANAGEMENT KETENZORG NU INHOUD VOORWOORD HET KETENZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICO MANAGEMENT (VRM) Inleiding Doelgroepen Organisatie Identificatie Diagnostiek Risicoprofiel

Nadere informatie

Medicatie, Consequenties voor dieetadviezen

Medicatie, Consequenties voor dieetadviezen Cardiovasculair risicomanagement Medicatie, Consequenties voor dieetadviezen Marjon Achterberg en Jan Dirk Banga CVRM in de eerste lijn 19 juni 2014 De Eenhoorn, Amersfoort Uitgangspunt: de richtlijn 2011

Nadere informatie

De implementatie in de huisartsenpraktijk

De implementatie in de huisartsenpraktijk De implementatie in de huisartsenpraktijk Voor wie: -Start met ketenzorg COPD Ketenzorg COPD -Doel: - Idee hoe COPD ketenzorg te implementeren Hoe tot stand: - Ketenzorgprogramma COPD van werkgroep - Zorgstandaard

Nadere informatie

InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM

InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM De zorggroep heeft hard gewerkt om de Indicatoren sets van InEen en NHG gelijk te trekken. Na veel overleg met NHG en InEen is dit gelukt. Hieronder is een artikel te

Nadere informatie

Instructie Dossieronderzoek CVR RCH Midden Brabant Versie 1.2 2012

Instructie Dossieronderzoek CVR RCH Midden Brabant Versie 1.2 2012 Instructie Dossieronderzoek CVR RCH Midden Brabant Versie 1.2 2012 CVRM Werkwijzer CVR dossieronderzoek RCH Midden Brabant versie 1.0 2013 Bijlage 2.1 1 Werkwijzer dossieronderzoek I. Inleiding Hoe gaat

Nadere informatie

DIABETES POPULATIE DEFINIËREN. Versie 3 : 4 maart 2013 Auteur : Datamanagement

DIABETES POPULATIE DEFINIËREN. Versie 3 : 4 maart 2013 Auteur : Datamanagement Versie 3 : 4 maart 2013 Auteur : Datamanagement INHOUD DIABETES POPULATIE DEFINIËREN 1 Inhoud...1 1. Inleiding...2 2. Diabetes populatie definiëren...3 2.1 Episodegericht coderen middels ICPC...3 2.2 Registreren

Nadere informatie

Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant

Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant Inleiding Deze rapportage laat de scores zien op de indicatoren die zijn afgesproken met de zorggroep. De informatie hiervoor

Nadere informatie

INDICATORENTOETS SPECIFICATIES HVZ

INDICATORENTOETS SPECIFICATIES HVZ INDICATORENTOETS SPECIFICATIES HVZ Meetperiode is 12 maanden Voor de uitslagen wordt de laatste meting in meegenomen tenzij anders aangegeven Nr Omschrijving Noemer Operationalisatie Aantal Opbouw patiëntenpopulatie:

Nadere informatie

GIANTT REGISTRATIE RICHTLIJNEN EN TIPS. Januari 2011

GIANTT REGISTRATIE RICHTLIJNEN EN TIPS. Januari 2011 GIANTT REGISTRATIE RICHTLIJNEN EN TIPS Januari 2011 Hoofdpunten Gegevens over lab-uitslagen en lichamelijk onderzoek: Journaal: meetwaarden in journaalteksten moeten herkenbaar zijn door de notatie label,

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR)

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie 1.2 1 maart 2017 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de

Nadere informatie

Regionaal zorgplan Hart en Vaatziekten

Regionaal zorgplan Hart en Vaatziekten Regionaal zorgplan Hart en Vaatziekten Opgesteld door Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) Versie 2015 Publicatie 23-03-2015 Inhoudsopgave VOORWOORD... 5 INLEIDING... 6 DEFINITIE PATIËNTEN... 6 Inclusiecriteria...

Nadere informatie

Transmurale zorg: hoe organiseer je dat? Dr. A.G. Lieverse - internist Máxima Medisch Centrum, Eindhoven

Transmurale zorg: hoe organiseer je dat? Dr. A.G. Lieverse - internist Máxima Medisch Centrum, Eindhoven Transmurale zorg: hoe organiseer je dat? Dr. A.G. Lieverse - internist Máxima Medisch Centrum, Eindhoven Chronische zorg transmurale uitwerking Louis Lieverse Internist vasculair geneeskundige Stafarts

Nadere informatie

Programma. Protocol Atriumfibrilleren. Ketenzorg. Pauze Ketenzorg AF. Transmuraal samenwerken. Vragen Afsluiting. protocol

Programma. Protocol Atriumfibrilleren. Ketenzorg. Pauze Ketenzorg AF. Transmuraal samenwerken. Vragen Afsluiting. protocol Protocol Atriumfibrilleren Ketenzorg Programma Pauze Ketenzorg AF protocol Transmuraal samenwerken consultatie, verwijzen, terugverwijzen visie op transmurale zorg vanuit de 2 e lijn Vragen Afsluiting

Nadere informatie

PROTOCOL NO SHOW KETENZORG Regio Oost-Achterhoek

PROTOCOL NO SHOW KETENZORG Regio Oost-Achterhoek PROTOCOL NO SHOW KETENZORG Regio Oost-Achterhoek Versie 2015 Protocol No Show Ketenzorg Laatst gewijzigd december 15 HuisartsenZorg Oost-Achterhoek Lovinklaan 1 6802 CD Arnhem Telefoon: 026-3552140 Inhoud

Nadere informatie

Opleverdocument KIS 3.6.0

Opleverdocument KIS 3.6.0 Opleverdocument KIS 3.6.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Algemeen: Prestatietypes voor voetcontrole kunnen toevoegen, wijzigen en invoeren... 2 Toevoegen prestatietype... 2 Wijzigen prestatietype...

Nadere informatie

Aanvulling handleiding KIS COPD

Aanvulling handleiding KIS COPD Aanvulling handleiding KIS COPD 1 In deze handleiding vindt u alleen die items die anders of specifiek zijn voor (het starten) van de keten COPD t.a.v. het KIS. Voor algemene vragen kunt u de handleiding

Nadere informatie

Regionale transmurale afspraak, regio Oss-Uden-Veghel Cardiovasculair risico management

Regionale transmurale afspraak, regio Oss-Uden-Veghel Cardiovasculair risico management Regionale transmurale afspraak, regio Oss-Uden-Veghel Cardiovasculair risico management Deze regionale transmurale afspraak (RTA) CVRM is tot stand gekomen na overleg tussen de maatschappen interne geneeskunde

Nadere informatie

VRM Praktijk op orde - aanvulling atriumfibrilleren

VRM Praktijk op orde - aanvulling atriumfibrilleren VRM Praktijk op orde - aanvulling atriumfibrilleren 1 Inhoudsopgave Aanvulling atriumfibrilleren... 3 Stappenplan includeren patiënten met atriumfibrilleren... 4 Stap 1: Selecteren patiënten met AF reeds

Nadere informatie

van chaos naar eenheid

van chaos naar eenheid van chaos naar eenheid Alles is aanwezig, je moet het alleen op de juiste plek zetten Carel Bakx, huisarts Doesburg Mark van der Wel Henny Peelen Wat gaat er gebeuren? Waarom een nieuw Vasculair Risico

Nadere informatie

Richtlijn ketenzorg CVRM Waterland, Zaanstreek en Midden-Kennemerland

Richtlijn ketenzorg CVRM Waterland, Zaanstreek en Midden-Kennemerland Richtlijn ketenzorg CVRM Waterland, Zaanstreek en Midden-Kennemerland Versie: 27 mei 2016 160527 Richtlijn CVRM SEZ mei 2016 Pagina 1 van 40 Inhoud 1. Inleiding...4 1.1 Contract SEZ met de zorgverzekeraars...5

Nadere informatie

In Hart(vaten) en nieren: transmurale afspraken cardiovasculair risicomanagement (ACT) 19 juni 2013

In Hart(vaten) en nieren: transmurale afspraken cardiovasculair risicomanagement (ACT) 19 juni 2013 In Hart(vaten) en nieren: transmurale afspraken cardiovasculair risicomanagement (ACT) 19 juni 2013 ACT: Amsterdams Cardiovasculair Traject ACT is gericht op de identificatie (opsporen), het onderzoeken,

Nadere informatie

Locatie Datum Aanvang Kenmerk Medrie 31 maart 2015 15:30-17:00 uur ZW15.077/BSch

Locatie Datum Aanvang Kenmerk Medrie 31 maart 2015 15:30-17:00 uur ZW15.077/BSch CONCEPT notulen Locatie Datum Aanvang Kenmerk Medrie 31 maart 2015 15:30-17:00 uur ZW15.077/BSch Betreft VRM eerstelijns Voorzitter Ingeborg Weuring Leden Iris van Gijtenbeek, Joop Kesler, Finy Riphagen,

Nadere informatie

GIANTT REGISTRATIE RICHTLIJNEN EN TIPS

GIANTT REGISTRATIE RICHTLIJNEN EN TIPS Hoofdpunten GIANTT REGISTRATIE RICHTLIJNEN EN TIPS Maart 2013 Gegevens over lab-uitslagen en lichamelijk onderzoek: Journaal: meetwaarden in journaalteksten moeten herkenbaar zijn door de notatie label,

Nadere informatie

Hoe maak ik in Promedico-asp een bestand met de patienten die binnen de keten cvrm vallen? 08 januari 2015

Hoe maak ik in Promedico-asp een bestand met de patienten die binnen de keten cvrm vallen? 08 januari 2015 Hiervoor moeten die patienten gevonden worden bij wie in het verleden een specifieke icpc is aangegeven. Vervolgens moet dan gecontroleerd worden of de gevonden patienten terecht die diagnose hebben gekregen.

Nadere informatie

Workshop voor apothekers en huisartsen. Altijd een statine bij hart- en. t Voorbeeld

Workshop voor apothekers en huisartsen. Altijd een statine bij hart- en. t Voorbeeld Workshop voor apothekers en huisartsen Altijd een statine bij hart- en vaatziekten en type-2-diabetes? t Voorbeeld Programma Maken van de ingangstoets Bespreking leerdoelen en inleiding Presentatie ti

Nadere informatie

Handleiding CVRM Portavita. Oktober

Handleiding CVRM Portavita. Oktober Handleiding CVRM Portavita Versie 2.6.10 Helpdesk Huisartsen Eemland Oktober 2013 0900-5552288 Inhoudsopgave Sneltoetsen en keuzevelden...4 Inloggen Portavita...5 De Homepage...6 HIS koppeling activeren...7

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

Zorgprogramma CVRM Synchroon 2015

Zorgprogramma CVRM Synchroon 2015 Zorgprogramma CVRM Synchroon 2015 Versie augustus 2015 Inleiding Hart- en vaatziekten zijn een van de belangrijkste oorzaken van sterfte in Nederland en de westerse wereld. Risicofactoren, zoals: een hoge

Nadere informatie

Inhoud. 10 Voorwoord 10

Inhoud. 10 Voorwoord 10 Inhoud 10 Voorwoord 10 1 11 Algemene inleiding 11 1.1 11 Inleiding 11 1.2 12 De huisarts in historisch perspectief 12 1.2.1 12 De huisarts 12 1.2.2 15 De doktersassistent 15 1.3 16 NHG-standaarden 16 1.4

Nadere informatie

Cardio Vasculair Risico Management

Cardio Vasculair Risico Management ZORGGROEP ELZHA Cardio Vasculair Risico Management Primaire + Secundaire Preventie ELZHA 2017 ELZHA 2017 Pagina 1 Inhoudsopgave Cardio Vasculair Risico management Leeswijzer... 4 Terminologie CVRM PP en

Nadere informatie

Advies no-showbeleid. Inleiding. Algemeen. Te volgen stappen:

Advies no-showbeleid. Inleiding. Algemeen. Te volgen stappen: Advies no-showbeleid Inleiding De handleiding van ELZHA voor inclusie en exclusie van patiënten in een ketenzorgprogramma beschrijft wanneer patiënten wel en niet in een ketenzorgprogramma worden opgenomen.

Nadere informatie

Evaluatie CVRM screening Doktershof Winterswijk

Evaluatie CVRM screening Doktershof Winterswijk Inleiding: Cardio vasculair risicomanagement is een vorm van preventie die zijn waarde reeds bewezen heeft. Identificatie van hoog risicopatienten is een kerntaak van de huisarts. Adequate behandeling

Nadere informatie

Aanvulling handleiding KIS COPD

Aanvulling handleiding KIS COPD Aanvulling handleiding KIS COPD 1 In deze handleiding vindt u alleen die items die anders of specifiek zijn voor (het starten van) de keten COPD t.a.v. het KIS. Voor algemene vragen kunt u de handleiding

Nadere informatie

3+ regeling Basis GGZ- Synchroon. Bijeenkomst co-creatie 1-25 februari 2015

3+ regeling Basis GGZ- Synchroon. Bijeenkomst co-creatie 1-25 februari 2015 3+ regeling Basis GGZ- Synchroon Bijeenkomst co-creatie 1-25 februari 2015 Programma 16.00-16.30: Toelichting co-creatieproces (Stephan Hermsen - Vilans) 16.30-17.00: Triage en consult POH-GGZ (Frank van

Nadere informatie

Programma spiegelbijeenkomst VRM. Werkgroep leden. Vragen? VRM Spiegelbijeenkomst transmurale casuïstiek 24 januari 2017

Programma spiegelbijeenkomst VRM. Werkgroep leden. Vragen? VRM Spiegelbijeenkomst transmurale casuïstiek 24 januari 2017 Programma spiegelbijeenkomst VRM 17.30-18.00 uur 18.00-18.15 uur 18.15-19.15 uur Inloop met broodje Inleiding Aandachtspunten en vragen Spiegelinfo, RTA en transmurale casuïstiek - Werkgroep VRM Businesscase

Nadere informatie

Ik ben gestopt met de diergeneeskunde omdat ik het te veel van het zelfde vond worden Een huisarts heeft daar gelukkig geen last van.

Ik ben gestopt met de diergeneeskunde omdat ik het te veel van het zelfde vond worden Een huisarts heeft daar gelukkig geen last van. Mijn achtergrond? Deze dia zegt het allemaal. KNMVD -16 jaar dierenarts gezelschapsdieren GCM -2 jaar projectmanagement GCM -Nu innovaties in de zorg oa zorgprogramma s ROSET -dit jaar gestart als praktijkadviseur

Nadere informatie

RTA CVRM Regio Oss-Uden-Veghel ZH Bernhoven - ZorggroepSynchroon. Regionale Transmurale afspraak CVRM. Doel: Waarom?

RTA CVRM Regio Oss-Uden-Veghel ZH Bernhoven - ZorggroepSynchroon. Regionale Transmurale afspraak CVRM. Doel: Waarom? RTA CVRM Regio Oss-Uden-Veghel ZH Bernhoven - ZorggroepSynchroon B. Brenninkmeijer, internist M.Rubens, huisarts F. Assouiki, internist K.Tersmette, huisarts N. Haenen, cardioloog G.Pijnenburg, huisarts

Nadere informatie

Fries Wisselprotocol CVRM

Fries Wisselprotocol CVRM Fries Wisselprotocol CVRM Basis Educatie Leefstijloptimalisatie: o matig alcoholgebruik o bewuste voeding waaronder zoutbeperking (tot 5 gram/dag) o stoppen roken o voldoende lichamelijke activiteiten

Nadere informatie

Inleiding 11 INLEIDING. Aanleiding. Onderwerp en doel

Inleiding 11 INLEIDING. Aanleiding. Onderwerp en doel Inleiding Aanleiding In 2006 verschenen de eerste Nederlandse multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement (CVRM) en de daarvan afgeleide NHG-Standaard. Gezien de constante stroom van

Nadere informatie

Rob Foppen, huisarts Jutta Schroeder-Tanka, cardioloog SLAZ

Rob Foppen, huisarts Jutta Schroeder-Tanka, cardioloog SLAZ 1 Rob Foppen, huisarts Jutta Schroeder-Tanka, cardioloog SLAZ 2 ACS wat doe ik als huisarts? Wat doet de cardioloog? Wanneer komt de patient weer terug? Welke afspraken hebben wij gemaakt? 3 Dhr Pieterse

Nadere informatie

Training Protopics KIS

Training Protopics KIS Training Protopics KIS Diëtist Helpdesknummer: 088 77 686 10 Of Melding@protopics.nl 1. Inloggen Er kan op verschillende manieren worden ingelogd in KIS. Voor deze training logt u in met een gebruikersnaam

Nadere informatie

AWARDS. Apps ondersteunen zelfmanagement. Leon van Halder, secretaris-generaal VWS: Groei in integrale zorg

AWARDS. Apps ondersteunen zelfmanagement. Leon van Halder, secretaris-generaal VWS: Groei in integrale zorg EDITIE 9 JAARGANG 5 NOVEMBER 2013 Leon van Halder, secretaris-generaal VWS: Groei in integrale zorg AWARDS Top-5 meest innovatieve eerstelijns organisaties Extramurale farmacie: Ons hart gaat sneller kloppen

Nadere informatie

Brief 1: Bevestiging geen deelname zorgprogramma

Brief 1: Bevestiging geen deelname zorgprogramma Brief 1: Bevestiging geen deelname zorgprogramma Datum Onderwerp: bevestiging afzien van ketenzorg voor Diabetes / COPD / Astma / CVRM Geachte heer/ mevrouw, Inleiding Voor patiënten met Diabetes / COPD

Nadere informatie

Redactiecommissie Zorgprotocollen

Redactiecommissie Zorgprotocollen Redactiecommissie Zorgprotocollen Verslag Werkgroep Medicom Protocollen 27 juni 2017 1. Opening / mededelingen Aanwezig: Marijke, René, Carolien, Diana, Ester en Han (verslag) Afwezig met melding: Loes

Nadere informatie

Ketenzorg Friesland BV Zorgproducten diëtist 1e lijns Keten-DBC s Astma COPD CVRM DM2

Ketenzorg Friesland BV Zorgproducten diëtist 1e lijns Keten-DBC s Astma COPD CVRM DM2 Ketenzorg Friesland BV 2017 Zorgproducten diëtist 1e lijns Keten-DBC s Astma COPD CVRM DM2 ZORGPRODUCTEN DIËTIST INLEIDING De huisarts/praktijkondersteuner verwijst de patiënt digitaal via het Ketenzorg

Nadere informatie

Syllabus. Cardiovasculair Risicomanagement. met MicroHIS. 1ste Lijn Amsterdam. Voorbereidende stappen. Versie 8.5

Syllabus. Cardiovasculair Risicomanagement. met MicroHIS. 1ste Lijn Amsterdam. Voorbereidende stappen. Versie 8.5 Syllabus Cardiovasculair Risicomanagement met MicroHIS 1ste Lijn Amsterdam Voorbereidende stappen Versie 8.5 023-EMED-201030 EduMedica, 2010 Inhoud Inhoud... i Inleiding...1 Over de cursus en het cursusmateriaal....

Nadere informatie

Handleiding jaarrapportage ACT MicroHIS 8.5 en X

Handleiding jaarrapportage ACT MicroHIS 8.5 en X Hieronder wordt de selectie van de vier vragen van de jaarrapportage behandeld. Bij versie 8.5 zien de schermen er iets anders uit dan de illustraties in dit document. De handleiding is wel toe te passen

Nadere informatie

CVRM van richtlijn naar praktijk. Implementatie in de eerste lijn

CVRM van richtlijn naar praktijk. Implementatie in de eerste lijn CVRM van richtlijn naar praktijk Implementatie in de eerste lijn CVRM van richtlijn naar praktijk Onder redactie van: Mw. P.G. Cornelis-Dijkstra, praktijkverpleegkundige Drs. A. Oostindjer, kaderhuisarts

Nadere informatie

Amsterdam 1 11 11. Joke Lanphen Kaderarts Hart en Vaatziekten. huisarts in GZC de Lloods. Amsterdam 1-11-11 1

Amsterdam 1 11 11. Joke Lanphen Kaderarts Hart en Vaatziekten. huisarts in GZC de Lloods. Amsterdam 1-11-11 1 Amsterdam 1 11 11 Joke Lanphen Kaderarts Hart en Vaatziekten huisarts in GZC de Lloods Amsterdam 1-11-11 1 Amsterdam 1 11 11 Voor de fietslichten: Ik heb mijn eigen CVR beoordeeld ahv de score kaart Ik

Nadere informatie

Diabetes mellitus 2. Clara Peters, huisarts Mea de Vent, praktijkondersteuner

Diabetes mellitus 2. Clara Peters, huisarts Mea de Vent, praktijkondersteuner 1 Diabetes mellitus 2 Clara Peters, huisarts Mea de Vent, praktijkondersteuner 2 Inhoud Epidemiologie Diagnostiek en behandeling in de diabetesketenzorg in Nederland Wat doet de praktijkondersteuner binnen

Nadere informatie