Q&A e-books. versie: datum: 20 januari Afdeling Implementatie / Accountmanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Q&A e-books. versie: 2.01. datum: 20 januari 2014. Afdeling Implementatie / Accountmanagement"

Transcriptie

1 Q&A e-books versie: 2.01 datum: 20 januari 2014 auteur: Afdeling Implementatie / Accountmanagement

2 Inhoudsopgave 1. Inloggen op het e-bookplatform! Aanbod en collectie! Uitleenmodel! Het e-bookpluspakket! Werking van de e-bookapp! E-bookpluspakket en abonnement fysieke bibliotheek! Techniek! Financiën! Vraagafhandeling en support! Q&A e-books

3 1. Inloggen op het e-bookplatform 1. Hoe moet je inloggen om gebruik te maken van het aanbod e-books? Antwoord: Na registratie en het aanmaken van een webaccount (waar het bibliotheekpasnummer mee gekoppeld wordt), kan een gebruiker inloggen met een eigen inlognaam ( ) en wachtwoord. Ook is het mogelijk met een social media-account een alias te creëren. 2. Hoe zit het met de privacy van de gebruiker, wat gebeurt er met de gegevens die hij/zij heeft ingevuld bij aanmelding? Antwoord: Er is een privacy policy opgesteld, waarin duidelijk wordt aangegeven wat er met de gegevens gebeurt. Bij de registratie moet de gebruiker deze accorderen. Het platform is zodanig opgezet dat gegevens over leden niet aan mensen buiten Stichting Bibliotheek.nl en de lokale bibliotheek beschikbaar worden gesteld (zo kan bijvoorbeeld het CB (Centraal Boekhuis) niet bij de klantgegevens). Rapportages over gebruik worden geanonimiseerd via het Datawarehouse (DWH). 3. Het inloggen nu is erg gebruiksonvriendelijk, namelijk met cijfers, symbolen, etc. Wordt dat beter? Antwoord: Met de komst van e-books gaan bibliotheken over op een nieuwe manier van inloggen. Hierbij koppelt het bibliotheeklid zijn pasnummer van de bibliotheek aan een zelfgekozen inlognaam en wachtwoord. Gemakkelijker kan het niet. Deze manier van inloggen wordt langzamerhand ingevoerd; u als bibliotheek informeert uw klanten wanneer zij er voor alle bibliotheekfuncties gebruik van kunnen maken. 4. Wordt er gewerkt aan Single Sign On voor het inloggen? Antwoord: IAM (waar het e-bookplatfom gebruik van maakt) is een Single Sign On oplossing. Daardoor wordt voorkomen dat er telkens weer opnieuw ingelogd moet worden als een gebruiker van verschillende diensten gebruik maakt. Let wel: 1. Gebruikers hebben mogelijk voor lokale bibliotheekdiensten een apart wachtwoord; zolang de integratie met IAM niet volledig is zal deze situatie blijven bestaan 2. Sessies zullen verlopen na bepaalde tijd: als een gebruiker lange tijd niet actief is, zal hij/zij opnieuw moeten inloggen. Dit heeft niets met SSO te maken, maar wel met de technische voorwaarden die hiervoor gelden. Q&A e-books

4 2. Aanbod en collectie 5. Wat is de verhouding qua aanbod streaming en download? Antwoord: Allereerst zullen alle titels beschikbaar zijn binnen de App (android & ios). Hoewel wij dit als streaming zien, worden ze gedownload in de app en zijn ze offline te lezen. De beschikbaarheid van e-books voor e-readers is beperkt, omdat niet alle uitgevers ons toestemming geven om titels als download beschikbaar te stellen voor de e-reader. Om die reden zal slechts een deel van de e-books te downloaden zijn voor e-readers. Wij verwachten ca 20% van het totale aanbod als download voor e-readers aan te kunnen bieden. 6. Wat is de verdeling naar genres, leeftijd, fictie/non-fictie? Antwoord: Bij het maken van afspraken met uitgevers is in eerste instantie gestreefd naar zoveel mogelijk titels, zodat er een aanzienlijk aanbod van titels van gerenommeerde uitgevers voor de klanten beschikbaar komt. Hierbij is nog niet direct gelet op een evenwichtige verdeling naar genres, leeftijd, fictie/non-fictie. Na de start van de e-bookdienstverlening wordt een analyse gemaakt om te kijken in welke segmenten extra titels moeten worden ingekocht. Hierbij wordt ook gekeken naar het aanbod van buitenlandse en literaire titels. 7. Waarom zitten er nog geen of nauwelijks kinderboeken bij? Antwoord: Hier zijn twee redenen voor: - Er is nog maar een beperkt aanbod kinderboeken in e-bookformaat geproduceerd (vanwege complexe layout maken uitgevers hier vaak aparte apps van). Dit aanbod gaat naar verwachting vanuit de uitgevers vanzelf toenemen. - Omdat jeugdleden vaak gratis lid zijn, willen uitgevers dit niet op deze basis aanbieden, ook om grijs-lenen (ouders lezen e-books via het gratis abonnement van hun kinderen) te voorkomen. We zoeken naar mogelijkheden dit te ondervangen, bijvoorbeeld met een speciale app als Lezen voor je Lijst 8. Zijn er wel boeken beschikbaar voor volwassenen die hun kinderen willen voorlezen? Antwoord: Ja, die e-books zullen vanaf de start ook beschikbaar zijn. 9. Komen er ook buitenlandse en literaire titels beschikbaar? Antwoord: Jazeker, literaire titels maken al onderdeel uit van het aanbod en buitenlandse titels zullen op korte termijn worden toegevoegd (zodra de onderhandelingen met uitgevers daarover zijn afgerond). 10. Hoeveel e-books zijn er tussen de 1-3 jaar oud of ouder dan 3 jaar? Is dat in een % uit te drukken? Antwoord: Dat is niet goed aan te geven. De leeftijd van een boek is een indicatie voor de indeling. Uitgevers kunnen zelf nieuwe boeken plaatsen in het basispakket of 10 jaar oude boeken in het pluspakket. Dit heeft alles met de beoordeling van de uitgever te maken. Met deze slag om de arm verwachten wij dat de verdeling ongeveer 50/50 zal zijn. 11. Hoeveel nieuwe e-books verwacht u in 2014 en volgende jaren te hebben? Antwoord: Dat is nog niet goed in te schatten, maar de verwachting is dat we door kunnen groeien richting de titels. Q&A e-books

5 3. Uitleenmodel 12. Hoeveel e-books mogen er tegelijkertijd geleend worden door één lezer en wat is de leenperiode? Antwoord: Er kunnen maximum 5 e-books gelijktijdig geleend worden. De leenperiode is altijd 3 weken. 13. Kan iemand die e-books van de bibliotheek wil lenen ook los van de lokale bibliotheek e-books lenen bij BNL? Antwoord: Nee, het lenen van e-books van de bibliotheek gaat altijd in combinatie met een basislidmaatschap van uw lokale bibliotheek. Op basis van dit lidmaatschap kan een lid de toegang tot e-books activeren op de landelijke website. 14. Als iemand in het buitenland woont, hoe kan hij/zij dan toch gebruik maken van de e-books van de bibliotheek? Antwoord: Ja, hij/zij kan lid worden van een lokale bibliotheek in Nederland. Vervolgens kan hij/zij zich met zijn/haar lidmaatschapsnummer registreren en daarna inloggen op het e-bookplatform. 15. Kan een e-book ook verlengd worden en hoe gaat dat in z n werk? Antwoord: Een verlenging van een e-book geldt als een nieuwe uitlening. U kunt het e-book na het verstrijken van de uitleentermijn simpelweg opnieuw lenen. 16. Kunnen mensen boeken ook eerder inleveren? Dit werkt in de fysieke bibliotheek ook zo. Antwoord: Nee, dat kan op dit moment nog niet. Met de uitgevers is afgesproken dat e-books standaard voor 3 weken worden uitgeleend en op de digitale boekenplank blijven staan. 17. Verdwijnen geleende e-books automatisch na drie weken of moet je die op de een of andere manier weer inleveren en betaal je telaat-gelden als je dit niet op tijd doet? Antwoord: De geleende e-books hoeven niet te worden ingeleverd; deze verdwijnen automatisch. Er kan dus ook geen sprake zijn van boetes. 18. Hoe gaat dit met e-books die downloadable zijn? Verdwijnen die ook na drie weken / moet je die ook na drie weken inleveren of blijven deze in het bezit van de lener? Antwoord: E-books die downloadable zijn, kunnen na drie weken niet meer worden geopend door de DRM-beveiliging die daaraan is toegevoegd. Q&A e-books

6 4. Het e-bookpluspakket 19. Is onderzocht of onze klanten bereid zijn om een extra abonnement voor e-books af te nemen voor 20 euro? Antwoord: Als je nog niet precies weet om welke e-books het gaat, kun je een klant dit niet vragen. Nu duidelijk wordt welke e-books de uitgevers als plustitel willen aanbieden, zal snel blijken of het pluspakket aanslaat. Overigens komen de kosten neer op circa 1,- per e-book voor 3 weken. Dat is aanzienlijk minder dan de gebruikelijke tarieven voor bijvoorbeeld het lenen van dvd s. Wij verwachten dan ook dat leden dit bedrag graag zullen betalen voor plustitels. Gedurende het consumer insight-project van BNL is eerder al navraag gedaan bij potentiële gebruikers en we hebben een positieve indicatie voor het bedrag van 20 euro verkregen uit de feedback die daaruit naar voren kwam. 20. Waar kan een klant zien hoeveel e-books hij/zij geleend heeft? (tegoed) Antwoord: Je kunt op mijn boekenplank je geleende boeken zien. 21. Kun je meerdere keren per jaar een e-book pluspakket nemen? Antwoord: Ja, dat kan. Het pluspakket is in feite een strippenkaart (die overigens ook na afloop van het basis-lidmaatschap geldig blijft totdat de 18 e-books opgebruikt zijn. 22. Kan een e-book ook verlengd worden en hoe gaat dat in z n werk? Antwoord: Een verlenging van een e-book geldt als een nieuwe uitlening. Het e-book kan simpelweg opnieuw geleend worden. 23. Waarom 18 e-books? Antwoord: Bij een leentermijn van 3 weken en afname van één e-book tegelijkertijd kun je daarmee 3x18 = 54 weken, dus ruim een jaar toe. 24. Hoe weet een klant welke boeken met en zonder extra bijbetaling zijn? Antwoord: Dit wordt bij de titel aangegeven. Q&A e-books

7 5. Werking van de e-bookapp 25. Er is bij ons enige verwarring rondom streamed versus download. Wat betreft de streamed versie van e-books die via een app gelezen kunnen worden, is daar eenmalig internetverbinding voor nodig of ook tijdens het lezen? Antwoord: daar is slechts eenmalig een internetverbinding voor nodig. Binnen de app wordt het boek dus wel gedownload, maar het e-book is niet buiten de app als download beschikbaar, vandaar dat we spreken over streamed, maar dus met de voordelen van download c.q. offline lezen. Q&A e-books

8 6. E-bookpluspakket en abonnement fysieke bibliotheek 26. Een bibliotheeklid zegt zijn abonnement op per juli Hij neemt een plusabonnement af in mei. Hoe gaat dat verder in z n werk? Zijn de afgenomen e-books dan na juli 2014 voor deze klant niet meer beschikbaar, terwijl er toch 20 euro is betaald? Antwoord: Het e-books pluspakket is in feite een soort strippenkaart, die ook na afloop van het basis-lidmaatschap geldig blijft totdat de 18 e-books opgebruikt zijn. 27. BNL schrijft feitelijk voor welk e-bookabonnement er landelijk mogelijk is. Waarom kan dit niet toegespitst worden op onze beschikbare abonnementen, waarbij het meest uitgebreide abonnement recht geeft op het gratis lenen van alle materialen? Antwoord: BNL verzorgt, op grond van haar afspraken met uitgevers en de VOB, de financiële afhandeling op basis van de gebruikers van e-books namens de bibliotheken. Het is niet BNL die voorschrijft, maar uitvoert wat de gezamenlijke opdracht van de bibliotheken en de overheid is. Technisch gezien is het noodzakelijk dat BNL voortdurend beschikt over alle benodigde (en eenduidige) informatie over de gebruikers. In verband met de grote verschillen in abonnementen binnen bibliotheken is het ondoenlijk om voor elke bibliotheek apart te registreren binnen welk lokaal abonnement de e-books als onderdeel van het abonnement kunnen worden opgenomen. Uniformiteit is in dat kader alleen te garanderen wanneer de registratie van het e-books abonnement via de landelijke, digitale infrastructuur plaatsvindt. Q&A e-books

9 7. Techniek 28. Wat zijn de technische vereisten: browserversies, DRM, Flash, inlog etc. Antwoord: Streamend lezen op PC, tablet en smartphone: hiervoor is een moderne HTML 5 compatible browser voldoende. De nieuwste browserversies ondersteunen HTML 5. Er wordt geen gebruik gemaakt van Flash. E-readers: ondersteuning van Adobe DRM, epub en PDF. 29. Op welke apparaten kunnen e-books worden gelezen? Antwoord: Op een computer/laptop, e-reader, tablet en smartphone. (alle 4 devices). 30. Waarom kunnen mensen met een e-reader niet over het volledige aanbod beschikken? Antwoord: Veel uitgevers zijn nog huiverig voor het aanbieden van e-books via bibliotheken als download. Dat is nodig voor het gebruik op e-readers, maar daarmee ontstaat er ook een risico op illegale verspreiding. Wij moeten daar exclusieve afspraken over maken met uitgevers en dat kost veel tijd. 31. Welke formats worden aangeleverd? Antwoord: PDF en epub. De meeste e-books bij het CB zijn momenteel epub. Q&A e-books

10 8. Financiën 32. Wat betalen de bibliotheken per e-book? Antwoord: De kosten voor het gebruik van e-books worden betaald vanuit de VOB inkoopgelden. Er zijn geen aanvullende kosten per uitlening voor bibliotheken. Binnen de afspraken tussen BNL en de uitgevers bedraagt de vergoeding per uitlening tussen de 0,40 en 0,80 per titel inclusief e-booklicentie, vergoedingen voor betalingen, dataverkeer en beveiliging. De variatie in vergoeding is afhankelijk van de volgende zaken: a. Is het een basis- of plustitel? Een plustitel is duurder; b. De kosten voor afhandeling (afhankelijk van techniek van verspreiding: streaming of download); c. De kosten voor beveiliging (afhankelijk van techniek van verspreiding: streaming of download) Q&A e-books

11 9. Vraagafhandeling en support 33. Waar kan een medewerker met een vraag over het e-bookplatform en/of de uitleenvoorwaarden terecht? Antwoord: Op de website wordt een groot aantal vragen en antwoorden geplaatst. Mocht dat geen uitkomst bieden dan kan een medewerker via de bestaande kanalen (helpdesk van de PSO) contact opnemen met BNL. 34. Welke rol naar het publiek neemt BNL op zich en welke rol wordt verwacht van de afzonderlijke bibliotheken? Antwoord: BNL faciliteert het e-bookplatform en de centrale marketing hiervan. Daarnaast verzorgt BNL de digitale vraagafhandeling. Ook bibliotheken kunnen leden hierop wijzen (en er ook zelf gebruik van maken). Daarnaast kan de bibliotheek fungeren als aannamepunt en doorgeefluik voor die vragen die niet digitaal afgehandeld kunnen worden of rechtstreeks binnenkomen bij de bibliotheek. In dat geval kan de bestaande provinciale eerstelijnsvoorziening worden ingezet. Voor lokale marketing is de bibliotheek verantwoordelijk. 35. Waar kunnen gebruikers terecht als er problemen zijn met het e-bookaanbod? Antwoord: enerzijds zullen gebruikers zich richten tot medewerkers van de bibliotheek. Die medewerkers zullen tijdig geïnformeerd worden over het nieuwe aanbod. Daarnaast zullen gebruikers ook (buiten de bibliotheek en buiten openingstijden) online hulp moeten kunnen krijgen. Daarvoor moet een helpdesk worden belegd. Deze helpdesk beantwoordt de online vragen en vormt een tweedelijnssupport voor bibliotheekmedewerkers. Vragen worden centraal geïnventariseerd en vormen input voor een online FAQ. Deze helpdesk wordt landelijk georganiseerd. Q&A e-books

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek.nl. Aanvragen. informatie voor bibliotheekmedewerkers

Stichting Bibliotheek.nl. Aanvragen. informatie voor bibliotheekmedewerkers Stichting Bibliotheek.nl Aanvragen informatie voor bibliotheekmedewerkers Paula Braun Versie 1.0 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2 Afkortingen... 4 3. aanvragen - algemeen... 5 4.

Nadere informatie

Versie: definitief 1.0 Datum: 21 mei 2015 Auteur: Anton Dierdorp. Aansluiting Landelijke Digitale Infrastructuur en Lokale bibliotheeksystemen

Versie: definitief 1.0 Datum: 21 mei 2015 Auteur: Anton Dierdorp. Aansluiting Landelijke Digitale Infrastructuur en Lokale bibliotheeksystemen Versie: definitief 1.0 Datum: 21 mei 2015 Auteur: Anton Dierdorp Aansluiting Landelijke Digitale Infrastructuur en Lokale bibliotheeksystemen Inhoud Inleiding... 1 1 Landelijke Digitale Infrastructuur...

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Aanvragen. Informatie voor bibliotheekmedewerkers

Koninklijke Bibliotheek. Aanvragen. Informatie voor bibliotheekmedewerkers Koninklijke Bibliotheek Aanvragen Informatie voor bibliotheekmedewerkers Aanvragen Versie 1.1 Aanvragen Informatie voor bibliotheekmedewerker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afkortingen... 4 3. Aanvragen

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen BIJLAGE 2. Overzicht van de gegeven suggesties m.b.t. wat er volgens leesgroepen nodig is om de uitleen van boeken door bibliotheken voor leesgroepen te verbeteren Boeken De bibliotheek zou meer exemplaren

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Informatiedocument over de samenwerking Bibliotheek en HEMA academie

Informatiedocument over de samenwerking Bibliotheek en HEMA academie Informatiedocument over de samenwerking Bibliotheek en HEMA academie De Bibliotheek en de HEMA academie starten 12 december 2013 een samenwerking waarmee alle leden van de Bibliotheek vanuit huis, werk

Nadere informatie

Rapport Biebpanel. 2014 Tabellenbijlage. Meting 1 tarieven en leenvoorwaarden. Westfriese Bibliotheken

Rapport Biebpanel. 2014 Tabellenbijlage. Meting 1 tarieven en leenvoorwaarden. Westfriese Bibliotheken Rapport Biebpanel 204 Tabellenbijlage Meting tarieven en leenvoorwaarden Westfriese Bibliotheken April 204 Welk type abonnement heeft u? Anders, namelijk... Comfort had ik; inmiddels opgezegd geen Geen

Nadere informatie

Implementatie Landelijke Digitale Infrastructuur 2012

Implementatie Landelijke Digitale Infrastructuur 2012 Implementatie Landelijke Digitale Infrastructuur 2012 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Doelstellingen 2012 4 3. Aansluitcriteria 6 Website-infrastructuur (WLWI) 6 Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC) 6 Datawarehouse

Nadere informatie

Besluitvormingsdocument Nationale Bibliotheek Pas

Besluitvormingsdocument Nationale Bibliotheek Pas Agendapunt 6 Bijlage 4 ALV - VOB 12-12-2013 Besluitvormingsdocument Nationale Bibliotheek Pas December 2013 VOB Nationale Bibliotheek Pas 1 1. Inleiding Vanuit de branchestrategie 2012-2016 De Bibliotheek

Nadere informatie

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG HANDREIKING De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG Handreiking De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac)

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4

Nadere informatie

Marketingcampagnes en Effectmetingen

Marketingcampagnes en Effectmetingen Marketingcampagnes en Effectmetingen Inhoudsopgave Voorwoord 3 Aanleiding 4 Meetmethoden voor verschillende soorten marketingcampagnes 5 Direct marketing 5 Telemarketing 5 E-mail marketing 5 Social media

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

Implementatieplan Bibliotheek.nl

Implementatieplan Bibliotheek.nl Implementatieplan Bibliotheek.nl Van idee naar toepassing in de praktijk Versie: 1.0 Datum: 31 Augustus 2010 1 1 IMPLEMENTATIE VISIE BIBLIOTHEEK.NL... 3 1.1 MISSIE VAN BIBLIOTHEEK.NL: OPENBARE BIBLIOTHEKEN

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

Het KPN Mobiel abonnement

Het KPN Mobiel abonnement Het In deze e-learning wordt ingegaan op het nieuwe dat per 4 februari 2012 wordt geïntroduceerd. De veranderingen ten opzichte van de vorige e-learning zijn: KPN Instap wordt onderdeel van Bel-SMS-bundels

Nadere informatie

aanmaken van een webaccount om e-books te kunnen lenen P. 3-7 het lenen van e-books de basis P. 13-14

aanmaken van een webaccount om e-books te kunnen lenen P. 3-7 het lenen van e-books de basis P. 13-14 aanmaken van een webaccount om e-books te kunnen lenen P. 3-7 wachtwoord vergeten P. 8-9 uw account beheren P. 10-12 het lenen van e-books de basis P. 13-14 het lenen van e-books online lezen (is streamed

Nadere informatie

Whitepaper. Autorespond 4.0. Online marketingtools voor dienstverleners. Nieuwsbrief en autoresponders

Whitepaper. Autorespond 4.0. Online marketingtools voor dienstverleners. Nieuwsbrief en autoresponders Whitepaper Autorespond 4.0 Deze whitepaper geeft een overzicht van de mogelijkheden en de werking van Autorespond: het e-marketing tool voor dienstverleners. In de whitepaper worden daarnaast veelgestelde

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4 2.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Inhoud Deel 1: Bestuursverslag 2013 1. Voorwoord 2. Algemeen 3. Managementsamenvatting 4. Activiteitenverslag 5. Financiële toelichting Deel 2: Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Platformonafhankelijk

Platformonafhankelijk Oktober 2011 Nieuwsbrief voor het voortgezet onderwijs Directe toegang tot digitaal lesmateriaal via SOM MagnaView Cum Laude in de praktijk Rapportages in SOM Voor ieder wat wils Appsentie voor de ipad

Nadere informatie

Digitale Bibliotheek Drenthe update 2012

Digitale Bibliotheek Drenthe update 2012 Digitale Bibliotheek Drenthe update 2012 1. Vooraf In de Nota Digitale Bibliotheek Drenthe (2009) is het beleid voor 2011 en 2011 vastgelegd. Aan de hand van 8 beleidskeuzes zijn concreet te behalen resultaten

Nadere informatie

Q&A Hi MOBIEL INTERNET ON STEROIDS

Q&A Hi MOBIEL INTERNET ON STEROIDS Q&A Hi MOBIEL INTERNET ON STEROIDS Voor verkopers 20 augustus 2013 1 INHOUDSOPGAVE PERSBERICHT... 3 TOP 10 FAQ s... 5 NIEUWE Hi ABONNEMENTEN EN SIM-ONLY ABONNEMENTEN... 8 Hi Abonnementen... 8 Hi Sim-only

Nadere informatie