toegepaste taalkunde bacheloropleiding uantwerpen.be

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "toegepaste taalkunde bacheloropleiding uantwerpen.be"

Transcriptie

1 toegepaste taalkunde bacheloropleiding uantwerpen.be

2

3 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding toegepaste taalkunde 6 Toegepaste taalkunde, iets voor jou? 7 Hoe begin je eraan? 8 Het studieprogramma 9 De masteropleiding 13 Verder studeren 14 Diploma op zak, wat nu? 15 Alumnus aan het woord 16 Nuttige info bij de start van je studietraject 17 Studie- en studentenbegeleiding 20 Studeren in het buitenland 23 Hoe bereik je gemakkelijk onze campussen? 24 Infomomenten 26 Nuttige contactgegevens 27 1

4 2

5 Welkom Nooit meer leren, ik ga studeren! Maar wat? Zo begint de zoektocht van veel schoolverlaters naar informatie. Over opleidingen. Over universiteiten en hogescholen. Over beroepen. Jouw zoektocht is begonnen: je hebt dit boekje voor je neus. Hopelijk helpt het jou een stap vooruit in je keuzeproces. Een studiekeuze is nooit gemakkelijk. Het opleidingsaanbod is immens groot. Belangrijk is dat je je goed voelt op de universiteit of hogeschool van je keuze. En dat je je binnen enkele jaren goed voelt met je diploma. Daarom stelt de Universiteit Antwerpen alles in het werk om je studietijd aangenaam te maken en de kwaliteit van je opleiding op topniveau te houden. Nieuwe uitdagingen, nieuwe ervaringen, nieuwe vrienden. Een nieuwe stad? De stap naar het hoger onderwijs markeert het begin van een nieuwe periode in je leven. Aan de Universiteit Antwerpen studeren zo n studenten in de meest uiteenlopende vakgebieden. In heel Antwerpen zijn er dat nog veel meer. Daarom werken we nauw samen met de Antwerpse hogescholen binnen de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. Sterker nog: vanaf september 2013 integreren een aantal academische hogeschoolopleidingen in de Universiteit Antwerpen. Dat gebeurt trouwens niet alleen in Antwerpen, maar in het hele Vlaamse hoger onderwijs. Ook de opleiding toegepaste taalkunde integreert. Dat opent nieuwe mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek. Voor het eerst zullen vertalers en tolken bovendien afstuderen met een universiteitsdiploma. Als je naar een van onze infomomenten komt, zal je merken dat het prettig studeren is aan de Universiteit Antwerpen. Onze medewerkers en studenten zullen je er graag over vertellen. We kijken uit naar de kennismaking! Prof. dr. Alain Verschoren Rector Universiteit Antwerpen 3

6 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? Prof en student staan dicht bij elkaar De Universiteit Antwerpen staat voor studentgerichtheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat je zo veel mogelijk les volgt in kleine groepen. Dat maakt een vlotte interactie met je proffen mogelijk: je kan rechtstreeks bij hen terecht met vragen en problemen. De communicatie tussen docenten, assistenten en studenten wordt mee ondersteund door de digitale leeromgeving Blackboard. De Universiteit Antwerpen is bekend voor haar goede studentenbegeleiding en -ondersteuning. Je staat er dus nooit alleen voor. We spelen zo veel mogelijk in op jouw individuele noden. Bovendien nodigen we jou uit om actief deel te nemen aan het beleid: in verschillende adviesorganen en raden zijn onze studenten vertegenwoordigd. Academische opleidingen op topniveau De Universiteit Antwerpen biedt innoverende academische opleidingen, die oog hebben voor theorie én voor praktijk. De opleidingen zijn stevig verankerd in sterk wetenschappelijk onderzoek dat ook internationale faam geniet. De ivoren academische toren werd al lang geleden gesloopt. Academici hechten veel belang aan een voortdurende uitwisseling met de steeds evoluerende samenleving. Tijdens je opleiding aan de Universiteit Antwerpen staat niet het memoriseren van feitenkennis centraal, maar bouw je kennis en vaardigheden op die je nodig hebt om beroepsrelevante opdrachten en problemen op te lossen. De bachelor-masterstructuur schept ruimte voor vernieuwing en verbetering. Daardoor kunnen we voortdurend inspelen op maatschappelijke uitdagingen. Door nieuwe opleidingen in te voeren en door keuzemogelijkheden binnen bestaande opleidingen te verruimen. Een moderne leeromgeving We omringen jou met de meest moderne infrastructuur: goed uitgeruste lesen computerlokalen, laboratoria, bibliotheken en studielandschappen. In alle publieke ruimten zijn er hotspots waar je draadloos kan surfen. Momenteel heeft de universiteit vier campussen. Eentje in hartje Antwerpen, drie in de zuidelijke stadsrand. Met de komst van een aantal nieuwe opleidingen, die vanaf volgend academiejaar integreren in de Universiteit Antwerpen, komen er nog locaties bij. Waar jij straks terecht komt ontdek je verder in dit boekje. 4

7 Om het toenemend aantal studenten op te vangen en jou een aangename leeromgeving te bieden, investeren we op grote schaal in nieuwe gebouwen. Enkele staan er al. Voor andere liggen de plannen op tafel. Meer dan een opleiding We willen jou niet alleen een opleiding, maar ook een brede vorming aanbieden: jou helpen opgroeien tot een professional met een kritische ingesteldheid, een tolerante en constructieve houding. De Universiteit Antwerpen kiest resoluut voor pluralisme en verwelkomt diversiteit bij personeel en studenten, en in haar studieprogramma s. Antwerpen Studeren is niet alleen met je neus in de boeken zitten. Wie in Antwerpen komt studeren, kiest voor een studentenstad die meer is dan de universiteit en de hogescholen: het is een bruisende metropool met een uniek cultuurhistorisch aanbod, een wereldhaven, een overvloed aan cafés en restaurants, gezellige pleintjes, cultuur, architectuur, mode, sportinfrastructuur,... Kort samengevat: een stad waarin Antwerpenaars, bezoekers en studenten zich thuisvoelen. 5

8 De opleiding toegepaste taalkunde Een vorming interculturele communicatie Taal opent de geest, verruimt de horizon en bevordert het ontmoeten van mensen, culturen en gemeenschappen. De wereld mag dan een global village geworden zijn; het is wel een dorp waar de bewoners talloze talen spreken. Daarom is de bacheloropleiding toegepaste taalkunde in essentie een vorming interculturele communicatie. Vertalers en tolken slaan immers bruggen tussen mensen die de wereld zien vanuit een ander perspectief. We leren jou om als verbindingspersoon op te treden tussen mensen van verschillende culturen. Vier leerlijnen De opleiding combineert de theoretische inzichten in de vertaal- en tolkwetenschap met een verregaande ontwikkeling van praktische vaardigheden. Het studieprogramma is opgebouwd rond vier leerlijnen: taalbeheersing en tekstanalyse en -productie (lezen, luisteren, praten en schrijven) cultuur en interculturele communicatie vertalen academische vaardigheden Deze leerlijnen omvatten alles wat je moeten kennen (kennis), kunnen (vaardigheden) en respecteren (attitude) om vertaler of tolk te worden. Nederlands en twee vreemde talen Je programma draagt je eigen stempel door je taalkeuze. Naast Nederlands kies je twee vreemde talen. Concreet: je kiest voor een combinatie A + B + B of A + B + C waarbij: A = Nederlands B = Duits, Engels of Frans (voorkennis vereist) C = Chinees, Italiaans, Portugees of Spaans (geen voorkennis vereist) Vrije studieruimte Vanaf het tweede bachelorjaar kan je je verder profileren door te kiezen tussen: een derde vreemde taal opleidingsonderdelen van een andere bachelor: toegepaste economische wetenschappen, rechten, geschiedenis, taal- en letterkunde,... een extra opstapje naar de masteropleiding in het vertalen of tolken: vertaaltechnologie of mondeling Nederlands 6

9 Toegepaste taalkunde, iets voor jou? Met al je zintuigen op scherp Talen leren is a way of life. Je moet de verschillende culturen letterlijk zien, horen, proeven, ruiken en voelen. Droom je ervan om de vijf continenten te bereizen? Ben je geïnteresseerd in de communicatie tussen mensen? Heb je een passie voor Nederlands en hecht je veel waarde aan correct en helder taalgebruik? Ben je creatief met talen en volg je de actualiteit op de voet? Dan is toegepaste taalkunde iets voor jou. Een talenknobbel nodig? De opleiding is bedoeld voor moedertaalsprekers van het Nederlands. Moet je ook sterk zijn in andere talen? Voor de vreemde talen vertrekken we van wat je geleerd hebt in het aso: dat is een B1-niveau voor Engels en Frans en een A2-niveau voor Duits. Van de C-talen heb je geen specifieke voorkennis nodig. Test je voorkennis Twijfel je of je wel voldoende voorkennis hebt? Doe dan onze online test Nederlands, Engels of Frans. Je vindt de test op > bachelor > toegepaste taalkunde. 7

10 Hoe begin je eraan? Welk diploma heb je nodig? Om te worden toegelaten tot de bachelorstudie toegepaste taalkunde, moet je in principe een diploma van het secundair onderwijs bezitten. Ook als je geen diploma secundair onderwijs bezit, kan je onder bepaalde omstandigheden toegelaten worden tot een universitaire studie, maar dan op basis van elders verworven competenties (zoals relevante werkervaring). Internationale studenten moeten beschikken over een diploma secundair onderwijs dat ook in het thuisland toegang verleent tot een gelijkwaardige opleiding. Wie niet- Nederlandstalig secundair onderwijs volgde, moet slagen in een door de Universiteit Antwerpen erkende taaltest Nederlands. Voor meer info in verband met toelatingsvoorwaarden (diploma en taal) en aanvraagprocedure neem je contact op met de International Student Officer: Sonia Brunel, 8

11 Het studieprogramma Studiepunten De studieomvang van je opleiding en van alle opleidingsonderdelen wordt uitgedrukt in studiepunten (sp.). Dat zie je in de tabellen op de volgende bladzijden. Studiepunten geven een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan de verschillende opleidingsonderdelen. Elk studiepunt komt namelijk overeen met een studietijd van 25 tot 30 uren. Een voltijds academiejaar telt 60 studiepunten. De totale studietijd voor een voltijds academiejaar varieert dus tussen en uren studie. Deze tijd besteed je aan het bijwonen van hoor- en werkcolleges, het voorbereiden van lessen, het studeren voor examens en het maken van oefeningen, papers of andere opdrachten. Het aantal studiepunten van een opleidingsonderdeel zegt dus meer over je totale tijdsinvestering dan het aantal uren dat je les hebt. Je bacheloropleiding omvat 180 studiepunten. Als je voltijds studeert en voldoende vlot slaagt voor je examens, behaal je je bachelordiploma dus na 3 jaar studeren. Het systeem met de studiepunten vloeit voort uit het Europees ECTS-project (European Credit Transfer and Accumulation System). Meer info vind je op Collegeroosters Zoek je een voorbeeld van een collegerooster? Surf dan naar Daar vind je een overzicht van de huidige collegeroosters. 9

12 Jaar 1 sp. Algemene vorming, A-taal Nederlands, onderzoeksvaardigheden, toegepaste taalkunde en vertaalwetenschap Filosofie en culturele stromingen 6 Hedendaagse geschiedenis 6 Nederlands:taalbeschouwing 1 6 Nederlands: taalbeschouwing 2 6 B-talen: Duits, Engels, Frans Grammatica 6 Taalvaardigheid 6 Tekstanalyse 6 C-talen: Chinees, Italiaans, Portugees, Spaans Grammatica 6 Schriftelijke taalvaardigheid 6 Mondelinge taalvaardigheid 6 Totaal 60 10

13 Jaar 2 sp. Algemene vorming, A-taal Nederlands, onderzoeksvaardigheden, toegepaste taalkunde en vertaalwetenschap Economische en juridische begrippen en inzichten 6 Inleiding tot de toegepaste taalkunde en de vertaalwetenschap 6 Nederlands: taal en cultuur 3 Onderzoeksvaardigheden 1 3 Keuzeopleidingsonderdeel: 6 een opleidingsonderdeel uit de groep B-talen of C-talen een opleidingsonderdeel aan een hogeschool van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen B-talen: Duits, Engels, Frans Tekstanalyse en tekstproductie 6 Taal en cultuur 6 Vertalen B-taal > Nederlands (1) 6 C-talen: Chinees, Italiaans, Portugees, Spaans Grammatica en schrijfvaardigheid 6 Taal en cultuur 6 Vertalen C-taal > Nederlands 6 Totaal 60 11

14 Jaar 3 sp. Algemene vorming, A-taal Nederlands, onderzoeksvaardigheden, toegepaste taalkunde en vertaalwetenschap Interculturele communicatie 3 Levensbeschouwing 3 Onderzoeksvaardigheden 2 3 Bachelorscriptie 12 Keuzeopleidingsonderdeel: 3 Nederlands: orthofonie en elocutie voor aspirant-tolken Vertaaltechnologie een opleidingsonderdeel uit de groep B-talen of C-talen een opleidingsonderdeel aan een hogeschool van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen B-talen: Duits, Engels, Frans Cultuur 6 Tekstproductie: schriftelijk en mondeling 6 Vertalen B-taal > Nederlands (2) 6 C-talen: Chinees, Italiaans, Portugees, Spaans Cultuur 6 Tekstproductie: schriftelijk en mondeling 6 Vertalen C-taal > Nederlands (2) Totaal 60 12

15 De masteropleiding Na je bachelor kan twee richtingen uit: vertalen of tolken. Vertalen Kies voor de master in het vertalen als je je interculturele competenties maximaal wil aanscherpen. Want teksten vertalen betekent de eigen cultuur exporteren en andere culturen importeren. Wat vertaal je dan precies? Dat gaat van literaire pareltjes en medische bijsluiters over websites en videogames tot films en toneelstukken. Hoe maken we bijsluiters verstaanbaar? Mijn bijholtes, bijvoorbeeld, waar moet ik die gaan zoeken? Wat is audiodescriptie? Kunnen blinden dan probleemloos een voetbalmatch van Anderlecht volgen? Verlies ik niet te veel couleur locale als ik deutsche Gründlichkeit vertaal door Duitse grondigheid? Is humor voor een Chinees hetzelfde als voor een Vlaming? Waarom heb ik altijd de indruk dat de ondertitels maar de helft vertalen van wat de acteurs zeggen? Gelukkig beschik je als moderne vertaler over een heel arsenaal technologische tools. Bovendien kan je terugvallen op de bevindingen in het domein van de vertaal -en tolkwetenschap om je eigen vertaalproces constant te evalueren en bij te sturen. Tolken Kan je als het ware in het hoofd van je gesprekspartners kijken? Ben je een nieuwsjunk en heb je een brede algemene kennis? Werk je snel en accuraat en heb je stalen zenuwen? Dan ben je de geknipte persoon voor de master in het tolken. De opleiding focust op het consecutief tolken. Dat wil zeggen: je luistert naar een spreker, vertaalt zijn verhaal op basis van je aantekeningen en brengt het nadien rechtstreeks voor het publiek. Als tolk moet je meerdere talen zo grondig beheersen dat anderen zullen denken dat je met die vreemde talen bent opgegroeid. In deze master kan je je eigen accenten leggen. Het studieprogramma voorziet de mogelijkheid om je te verdiepen in: sociaal tolken; bedrijfstolken; live ondertitelen met spraakherkenningstechnologie. 13

16 Verder studeren Postgraduaat conferentietolken Op internationale bijeenkomsten wordt tegenwoordig bijna uitsluitend simultaan getolkt. Je hebt het vast al gezien op tv: een tolk in een geluiddichte cabine en luisteraars die via een koptelefoon zijn vertalig volgen. Wil je ook simultaan kunnen tolken? De master in het tolken kan een opstap zijn naar het postgraduaat conferentietolken: de European Master in Conference Interpreting (EMCI). Het Departement Vertalers en Tolken van de Universiteit Antwerpen is de enige geaccrediteerde instelling van het hele Nederlandse taalgebied die dit postgraduaat mag organiseren onder het EMCI-kwaliteitslabel. De opleiding verloopt in nauwe samenwerking met de tolkendiensten van de Europese Commissie en het Europees Parlement. De EMCI-partnerinstituten uit verschillende lidstaten van de Europese Unie staan voortdurend in contact met elkaar: zij bevorderen studentenen docentenmobiliteit en waken over de hoge kwaliteit van het EMCI-label. De overgrote meerderheid van de studenten die het EMCI-certificaat behaald hebben, werkt inmiddels als conferentietolk voor de Europese instellingen. Specifieke lerarenopleiding De specifieke lerarenopleiding bereidt je voor op een baan als leraar. Je kan de lerarenopleiding volgen na je masteropleiding. De opleiding beperkt zich niet tot de vorming van studenten die willen gaan lesgeven. De voortdurende veranderingen in het sociale en economische leven hebben het fenomeen van de buitenschoolse vorming en opleiding onder meer in de bedrijven zelf in belang doen toenemen. Daarom wil de academische leraren opleiding niet alleen in een vorming van toekomstige leraars voorzien, maar ook een algemene vorming voor vormers aanbieden. Meer info over de specifieke lerarenopleiding vind je op 14

17 Diploma op zak, wat nu? De wereld is jouw werkterrein Na je masteropleiding ben je klaar om je talige troeven uit te spelen op de arbeidsmarkt. Grosso modo gaan onze alumni aan de slag: in het bedrijfsleven: 60 procent; als zelfstandig vertaler, bij een vertaalbureau, bij een tolkdienst, in de audiovisuele media: 20 procent; in het onderwijs: 20 procent. Aan de slag als bruggenbouwer Bedrijven hebben steeds meer internationale contacten. En dus zoeken zij naar bruggenbouwers die vertrouwd zijn met die internationale context. Dat ben jij! Je vertaalt contracten, reclamefolders, handleidingen en websites. Je hertaalt gespecialiseerde informatie zodat ook niet-experten de boodschap vlot begrijpen. Of je tolkt tijdens internationale conferenties, debatten, meetings, rechtspraken, verhoren. De markt voor vertaaldiensten, tolkdiensten en ondersteunende technologieën blijft wereldwijd groeien aan een ritme van ruim 12 procent per jaar. Dat blijkt uit recent cijfermateriaal van Common Sense Advisory, een Amerikaans adviesbureau dat gespecialiseerd is in de vertaalsector. Tv en film toegankelijk maken voor iedereen Bij televisie en film wordt in ons taalgebied meestal gekozen voor ondertiteling. De opleiding werkt hiervoor nauw samen met VRT en de commerciële Vlaamse zenders. Verschillende van onze alumni zijn er tewerkgesteld. Vertalen voor audiovisuele media en audiovisuele media toegankelijk maken: de twee vaardigheden beginnen meer en meer door elkaar te lopen. VRT, bijvoorbeeld, ondertitelt nu ook haar Nederlandstalige programma s voor doven en slechthorenden. Daarnaast begint zij met het audiobeschrijven van beelden voor blinden en slechtzienden. Ook live evenementen en websites moeten voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk zijn. Niet enkel de dialogen en de tekst, maar ook de beelden en de geluiden. Hoe maak je zo n totaalpakket toegankelijk? Het zijn nieuwe uitdagingen die Europa promoot. Het Departement Vertalers en Tolken doet er dan ook volop onderzoek naar. En jij maakt er misschien wel je beroep van. 15

18 Alumnus aan het woord Tolken voor bedrijfsleiders én asielzoekers Wat kan je doen met een diploma master in het tolken en een certificaat van de postgraduaatopleiding European Master in Conference Interpreting (EMCI) op zak? Heel veel, zo blijkt uit het verhaal van Katinka Domen: tolken voor de Europese instellingen en op de vrije markt, vertalen, én die kennis ook nog eens doorgeven aan studenten. Katinka Domen studeerde in 2008 af aan het Departement Vertalers en Tolken van de Artesis Hogeschool. Sinds 2010 werkt ze als freelance tolk voor de Europese Instellingen en op de vrije markt. Daarnaast geeft ze als praktijkassistent de opleidingsonderdelen deontologie, notitietechniek en consecutief en simultaan tolken vanuit het Duits naar het Nederlands. Aan opdrachten alvast geen gebrek. Haar opleiding gaf Katinka de perfecte voorbereiding voor de job: Ik heb een goede academische én praktijkgerichte opleiding genoten. Ik heb er alle technieken geleerd die ik op de arbeidsmarkt nodig heb. Oefenen, oefenen, oefenen om in het werkveld meteen een plek te veroveren en niet op te vallen als beginner. Daar werd in de cursussen sterk op ingezet. Ik heb vooral ook de persoonlijke benadering op prijs gesteld. Door de kleine groepen was de opleiding zeer student- en competentiegericht. Zowel grote internationale bedrijven doen een beroep op Katinka s kwaliteiten, als Belgische bedrijven die de drie landstalen benutten. Via de negen Vlaamse sociaal tolk- en vertaaldiensten komt ze eveneens in ziekenhuizen en opvangtehuizen terecht. Mijn doelpubliek is zeer uiteenlopend: van bedrijfsleiders tot asielzoekers. Dat maakt de job zo boeiend: de ene dag vertaal ik het persoonlijke levensverhaal van een arme immigrant, de volgende dag tolk ik op een bedrijfsvergadering waar de presentaties elkaar in een hoog tempo opvolgen. Stressbestendigheid is een must! 16

19 Nuttige info bij de start van je studietraject Hoe verlopen de lessen? Aan de Universiteit Antwerpen word je competentiegericht opgeleid. Tijdens je opleiding verwerf je geleidelijk competenties door opdrachten en casussen te maken. Daarvoor heb je relevante kennis, vaardigheden en attitudes nodig. Tijdens de lessen stimuleren docenten je om actief mee te werken. Zo ben jij verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Je maakt kennis met verschillende onderwijsvormen zoals hoorcolleges, oefeningensessies, seminaries, werkcolleges, practica, responsiecolleges, Docenten geven je ook opdrachten of casussen die je alleen of in groep moet uitwerken. Door deze mix van onderwijsvormen krijg je de kans om kennis en vaardigheden te verwerven die je later nodig hebt in je beroepsleven. De elektronische leeromgeving Blackboard helpt je om gestructureerd alle informatie terug te vinden. Je vindt er niet alleen aanvullingen op je cursussen, maar ook webmail, informatie over financiering van je studies, huisvesting, studenten jobs, cultuur,... Docenten geven via dit medium ook opdrachten door. Je kan hen te allen tijde om feedback vragen. Het contact met je professoren en assistenten is even intens als met je leerkrachten in het secundair onderwijs. Ze laten je allerminst aan je lot over. Wanneer je zelf het initiatief neemt om hulp te zoeken, doen zij hun best om je te helpen met al je vragen en problemen. Studieprogramma en creditbewijzen Door de flexibilisering in het hoger onderwijs bestaan er geen studiejaren meer. Wel stellen we modeltrajecten voor. Als je voor een modeltraject kiest, rond je een bacheloropleiding (180 studiepunten) af in 3 jaar tijd: 60 studiepunten per jaar. Ook in de modeltrajecten heb je als student meer keuzemogelijkheden, waardoor je eigen accenten kan leggen in je studieprogramma. Het academiejaar is opgedeeld in twee semesters. Aan het eind van elk semester leg je examens af van de opleidingsonderdelen die op dat moment afgewerkt zijn. De examens van het eerste en het tweede semester vormen samen de eerste zittijd. Als je niet voor alle opleidingsonderdelen een creditbewijs hebt behaald in de eerste zittijd, krijg je nog een kans tijdens de tweede zittijd op het einde van augustus en in het begin van september. Om te slagen voor het examen van een opleidingsonderdeel moet je ten minste 10 op 20 behalen. Als dat lukt krijg je een creditbewijs: een erkenning van het feit 17

20 dat je de studiepunten verbonden aan dat opleidingsonderdeel verworven hebt. Je slaagt voor een opleiding als je creditbewijzen behaalt voor alle opleidingsonderdelen. Als je niet alle creditbewijzen van je studieprogramma behaalt, kan je (soms) toch verder met je studie. Je komt dan in een geïndividualiseerd traject terecht. Bij het samenstellen van dit traject moet je rekening houden met voorwaarden die de volgorde waarin je kan inschrijven voor opleidingsonderdelen bepalen. Dit noemt men volgtijdelijkheid. Je faculteit moet het geïndividualiseerd traject bovendien goedkeuren. In elke faculteit adviseren studietrajectbegeleiders je over de samenstelling van je programma. Het is belangrijk voldoende vooruitgang te boeken in je studietraject en in een redelijke tijd je diploma te behalen. Daarom heeft de Universiteit Antwerpen een systeem van studievoortgangbewaking en -begeleiding opgezet. Je faculteit volgt je studieprestaties en legt je bindende voorwaarden op wanneer je niet de helft van de creditbewijzen van het goedgekeurde studieprogramma hebt behaald. Het volledige onderwijs- en examenreglement vind je terug op Leerkrediet Het leerkrediet werd in het leven geroepen om je te stimuleren om een doordachte studiekeuze te maken. Het is een maatstaf voor studiesucces en studievoortgang en kan gevolgen hebben voor jouw recht op verder studeren en jouw sociale statuut als student. Daarom is het belangrijk om doordacht te kiezen, je in te zetten voor je studie en ook administratief tijdig met alles in orde te zijn. Meer informatie vind je ook op Hoe werkt het leerkrediet? Elke student krijgt 140 studiepunten bij zijn eerste inschrijving aan de universiteit. Als je inschrijft voor een opleidingsonderdeel vermindert je leerkrediet met het overeenkomstige aantal studiepunten. Enkel wanneer je slaagt voor dat opleidingsonderdeel, komen die studiepunten er terug bij. Studiepunten waarvoor je gedelibereerd wordt - dit wil zeggen: geslaagd verklaard hoewel je er geen creditbewijs voor behaalde - komen niet terug bij je leerkrediet. Dit kan in je nadeel zijn wanneer je een bijkomende master wil behalen. De overgang van secundair naar hoger onderwijs loopt niet altijd even vlot. De overheid heeft een maatregel om hieraan tegemoet te komen. Zo krijg je de eerste 60 studiepunten die je verwerft dubbel terug. 18

21 Voor wie? Het leerkrediet is van toepassing op alle studenten die zich inschrijven met een diplomacontract voor een bachelor- of masteropleiding en voor alle inschrijvingen met een creditcontract. Verkeerde keuze gemaakt? Als je voor de eerste keer in Vlaanderen voor een bacheloropleiding bent ingeschreven en je van opleiding wenst te veranderen, voorzien de overheid en de universiteit maatregelen om het verlies van leerkrediet te beperken. Deze zijn afhankelijk van de data van uit- en inschrijving. Informeer je tijdig. Opleiding afgewerkt? Na het behalen van je bachelordiploma, behoud je je leerkrediet. Als je een masterdiploma behaalt, wordt het startkapitaal van 140 studiepunten van je saldo afgetrokken. Is je studietraject perfect verlopen, dan heb je nog 60 studiepunten over. Onvoldoende leerkrediet? Als je geen of een negatief leerkrediet hebt, mag de universiteit je inschrijving weigeren. Als je onvoldoende studiepunten hebt voor de opleiding of het programma waarvoor je wilt inschrijven, kan de universiteit je inschrijving beperken tot het aantal studiepunten waarover je nog beschikt. Het aantal studiepunten waarvoor je credits behaalt via de examens is dus belangrijk en zorgt ervoor dat je kan verder studeren. Ombudspersoon Tijdens de examens kan je met problemen terecht bij de ombudspersoon van je opleiding. Bijvoorbeeld in verband met de examenregeling, uitstel van een examen, onderbreking of stopzetting van examens of een conflict met een docent. De ombudspersoon zorgt ervoor dat het onderwijs- en examenreglement correct wordt opgevolgd en bemiddelt tussen studenten en docenten. Hij of zij is ook aanwezig bij de deliberatie en kan, op basis van verzachtende omstandigheden zoals ziekte of ongeval, je zaak bepleiten. Je kan de gegevens van jouw ombudspersoon terugvinden op Blackboard. De centrale ombudspersoon is prof. Patrick Cras. Hij treedt op als bemiddelaar bij geschillen tussen studenten en personeelsleden die het niveau van de faculteit overschrijden. De contactgegevens van de centrale ombudspersoon kan je ook terugvinden op Blackboard. 19

22 Studie- en studentenbegeleiding Overgang van het secundair onderwijs naar de universiteit Aan de universiteit ben je meer dan ooit verantwoordelijk voor jezelf en voor je studieproject. De manier waarop je studeert en het academiejaar indeelt moet je aanpassen aan je persoonlijk studeervermogen. Deze vaardigheid onder de knie krijgen is niet altijd eenvoudig. Je staat immers tegelijkertijd voor een aanzienlijke hoeveelheid leerstof en een examensysteem waar je geen ervaring mee hebt. De medewerkers van het netwerk studieloopbaanbegeleiding kunnen je helpen. Bij hen kan je het hele academiejaar terecht voor studiebegeleiding. Studentenbegeleiding De Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding is er om je te helpen vanaf het moment dat je je voor het eerst inschrijft tot aan het moment waarop je je diploma in handen krijgt. Informatie en advies over studeren in het hoger onderwijs Stel ons al je vragen over opleidingen binnen en buiten de Universiteit Antwerpen, het onderwijs- en examenreglement, het leerkrediet, Voor specifieke vragen over je individuele programma en het aanvragen van vrijstellingen kan je terecht bij de studietrajectbegeleider van je faculteit. Ook voor vakinhoudelijke begeleiding kan je terecht in je faculteit. Inschrijven zonder diploma secundair onderwijs Als je geen diploma secundair onderwijs bezit en minimum 25 jaar bent, kan je bij ons toch een aanvraag tot inschrijving aan de Universiteit Antwerpen indienen. Erkenning van eerder verworven competenties (EVC) Contacteer de EVC-coördinator voor informatie, een adviesgesprek en het opstarten van de procedure. Meer info vind je op Begeleiding bij het maken van je studiekeuze en bij twijfel over je studierichting Weten wat je wilt is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Samen met een studentenbegeleider kan je aan de hand van gesprekken meer zicht krijgen op je persoonlijkheid, capaciteiten, interesses en de studierichtingen die daarbij passen, al dan niet in het kader van heroriëntering. Oefeningen uit het werkboek Kijk op kiezen: stappenplan voor studie- en beroepskeuze kunnen jou hierbij helpen. 20

23 Begeleiding omtrent studievaardigheden, studieplanning en uitstelgedrag Een studentenbegeleider kan je begeleiden in het aanscherpen van je studievaardigheden. Hoe verwerk je grote hoeveelheden leerstof? Hoe maak je een schema? Hoe maak je goede nota s? We helpen je ook realistische planningen te maken en doen oefeningen om uitstelgedrag tegen te gaan. Psychologische begeleiding en psychotherapie Ook wanneer je kampt met persoonlijke problemen die je studies belemmeren (faalangst, rouwverwerking, relatieproblemen, ) kan je terecht bij een studentenbegeleider die samen met jou nagaat welke hulp je het best kan gebruiken. Begeleiding van studenten met een functiebeperking Heb je een functiebeperking zoals een fysieke handicap, chronische ziekte, leerprobleem, concentratieprobleem, stoornis binnen het autismespectrum of psychisch probleem? Ook dan kan je bij ons terecht voor begeleiding. Als je beschikt over een geldig attest kan je ook bijzondere faciliteiten aanvragen voor onderwijs en/of examens. Dien je aanvraag tijdig in via Meer info vind je ook in de folder Studeren met een functiebeperking. Begeleiding van studenten met een topsport- of kunstbeoefening Beoefen je sport of kunst op een hoog niveau, dan kan je eveneens bijzondere faciliteiten aanvragen voor onderwijs en/of examens. De Sportcommissie beoordeelt aanvragen van topsporters, de Commissie Cultuur die van kunstbeoefenaars. Meer info vind je op of in de folder Studeren met een topsport- of kunstbeoefening. Afstudeerbegeleiding Tot slot kan je bij ons terecht voor hulp in je zoektocht naar jobs die passen bij je persoonlijkheid, capaciteiten en interesses, voor informatie over verdere studies, Tijdens een eerste gesprek gaan we na wat jouw vragen, noden en wensen zijn. Daarna kan je een training, kortere begeleiding of zo nodig een langere psychotherapie volgen. Het volledig aanbod en alle info over onze trainingen kan je terugvinden in de brochure Trainingen, die je kan downloaden via Ook inschrijven voor trainingen kan via deze website. 21

vertalen / tolken masteropleidingen uantwerpen.be

vertalen / tolken masteropleidingen uantwerpen.be vertalen / tolken masteropleidingen 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding vertalen - tolken 5 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden 6 Loopbaanperspectieven

Nadere informatie

organisatie en management

organisatie en management organisatie en management masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Organisatie en management binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding

Nadere informatie

Organisatie en management. masteropleiding

Organisatie en management. masteropleiding Organisatie en management masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Organisatie en management binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding organisatie en

Nadere informatie

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen

Nadere informatie

politieke communicatie

politieke communicatie politieke communicatie masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Politieke communicatie binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding politieke

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Epidemiologie. masteropleiding

Epidemiologie. masteropleiding Epidemiologie masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Epidemiologie binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding epidemiologie 6 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding Communicatiewetenschappen bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen 4 Infrastructuur 4 Vorming

Nadere informatie

meertalige professionele communicatie

meertalige professionele communicatie meertalige professionele communicatie >> faculteit letteren en wijsbegeerte >> masteropleiding 2010-2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten Ann

Nadere informatie

bacheloropleiding Biochemie en biotechnologie faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen

bacheloropleiding Biochemie en biotechnologie faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen bacheloropleiding Biochemie en biotechnologie faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Onderwijscommissie

Nadere informatie

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding TEW: Bedrijfskunde faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Accountancy en revisoraat Beleidsinformatica Financiering Internationaal management & diplomatie Marketing

Nadere informatie

Politieke communicatie

Politieke communicatie masteropleiding Politieke communicatie faculteit politieke en sociale wetenschappen 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten Ann Engelen (kaft)

Nadere informatie

geneesmiddelenontwikkeling

geneesmiddelenontwikkeling geneesmiddelenontwikkeling >> faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 1 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Onderwijscommissie Farmaceutische

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie

BRUSSEL t. Toegepaste taalkunde CAMPUS BRUSSEL. Vertalen Tolken Meertalige communicatie Journalistiek

BRUSSEL t. Toegepaste taalkunde CAMPUS BRUSSEL. Vertalen Tolken Meertalige communicatie Journalistiek BRUSSEL t Toegepaste taalkunde Vertalen Tolken Meertalige communicatie Journalistiek CAMPUS BRUSSEL 2015-2016 Infomomenten OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. JUL. AUG. SEP. OPENLESDAGEN 16-20

Nadere informatie

Toegepaste Taalkunde. www.vub.ac.be/toegepastetaalkunde

Toegepaste Taalkunde. www.vub.ac.be/toegepastetaalkunde Toegepaste Taalkunde www.vub.ac.be/toegepastetaalkunde Academiejaar 2015-2016 Vrije Universiteit Brussel campus Etterbeek Pleinlaan 2 1050 Brussel campus Jette Laarbeeklaan 103 1090 Brussel campus Kaai

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Accountancy en revisoraat Financiering Informatietechnologie Internationaal management

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

opleidings-en onderwijswetenschappen

opleidings-en onderwijswetenschappen opleidings-en onderwijswetenschappen 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding opleidings- en onderwijswetenschappen 5 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert

ba Communicatiemanagement Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert 2013 Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert ba Communicatiemanagement www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel INHOUD Een unieke opleiding als start

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement

ba Communicatiemanagement ba Communicatiemanagement 2014 departement Management, Media & Maatschappij bachelor Communicatiemanagement departement Management, Media & Maatschappij Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel tel. 02/213

Nadere informatie

Toegepaste economische wetenschappen

Toegepaste economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen handelsingenieur handelsingenieur in de beleidsinformatica Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement

ba Communicatiemanagement ba Communicatiemanagement Het labo van de communicatiewereld voor doeners die (verder) denken 2015 departement Management, Media & Maatschappij 1 2 HET LABO VAN DE COMMUNICATIEWERELD VOOR DOENERS DIE (VERDER)

Nadere informatie

Van garage tot valley

Van garage tot valley ba Toegepaste Informatica departement Design & Technologie Van garage tot valley WORD DIGITAL EXPERT@EHB 2014 bachelor Toegepaste Informatica departement Design & Technologie Nijverheidskaai 170, 1070

Nadere informatie

Office management. management assistant / medical management assistant. howest.be 1. Bachelor Brugge

Office management. management assistant / medical management assistant. howest.be 1. Bachelor Brugge Office management management assistant / medical management assistant Bachelor Brugge howest.be 1 00. Made in West-Vlaanderen 01. Waarom kiezen voor Office management? Kwaliteit voor alles Howest is een

Nadere informatie

Master in het vertalen Master in het tolken Master in de meertalige communicatie Master in de journalistiek

Master in het vertalen Master in het tolken Master in de meertalige communicatie Master in de journalistiek BRUSSEL Master in het vertalen Master in het tolken Master in de meertalige communicatie Master in de journalistiek Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen 1 INFODAGEN vrijdag 7 maart 2014 woensdag

Nadere informatie

medical management assistant Office management Bachelor Kortrijk bedrijfsvertaler-tolk / management assistant howest.be 1

medical management assistant Office management Bachelor Kortrijk bedrijfsvertaler-tolk / management assistant howest.be 1 Office management bedrijfsvertaler-tolk / management assistant medical management assistant Bachelor Kortrijk howest.be 1 00. Made in West-Vlaanderen 01. Waarom kiezen voor Office management? Kwaliteit

Nadere informatie

ba Multimedia & Communicatietechnologie departement Design & Technologie

ba Multimedia & Communicatietechnologie departement Design & Technologie ba Multimedia & Communicatietechnologie 2015 departement Design & Technologie WORD CREATIEF TECHNOLOOG Je toekomst start hier: SNEL WEGWIJS IN DEZE BROCHURE Welkom aan EhB 4 Toch even checken: is dit

Nadere informatie