Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015 In De Hofnar te Valkenswaard. Aanvang 19.

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015 In De Hofnar te Valkenswaard. Aanvang 19."

Transcriptie

1 Valentijndal CT Valkenswaard Tel Website: Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015 In De Hofnar te Valkenswaard. Aanvang uur Naam Aanwezig Afwezig Naam Aanwezig Afwezig F Fens X C v Asten X A Schrijvers X J Weijers x A v Asten X G Ras x 1. Opening. Welkom aan de aanwezige bestuursleden,aanpetra Heesterbeek van Woningbelang als opvolgster van Anton Maréchal, Mevr. Simons van de Woonbond Zuid verder onze oud bestuursleden Toon Jansen en Wil van de Moosdijk en ons trouwe toehoorster Mevr. Verbunt. Mededeling. Gezien de agenda en de eventuele tijd wordt het agendapunt 6 Huurdersorganisatie HO+ behandeld na punt Behandelen agendapunten van Woningbelang. - Petra Heesterbeek geeft een korte introductie. Ze heeft 10 jaar terug ook voor Woningbelang gewerkt is daarna voor Dela gaan werken. Is blij om terug te zijn. Ze is 37 jaar heeft een partner en zins kort een dochtertje. We wensen haar veel succes in haar baan bij Woningbelang. - Sluiting woningen (Damocles) We hebben een brief naar de gemeente Valkenswaard gestuurd, en de gemeente heeft gereageerd. De bestuursleden hebben deze brieven. Jorn Sliedrecht heeft in de vorige vergadering gezegd dat Woningbelang geen beleid in deze heeft. Petra zegt dat het opzeggen van de huur in de algemene voorwaarden staat. We bespreken Damocles alleen bij het overleg over de prestatieafspraken en niet bij de onderhoudsbegroting. 1

2 6. Huurdersorganisatie HO+. Professionalisering van het overleg (participatie in perspectief) Mevr. Simons deelt nu de uitslag uit van de enquête die onze voorzitter heeft ingevuld. Ook de landelijke uitkomsten staan er ter vergelijking in. We nemen dit nu bladzijde voor bladzijde door. De volgende punten worden aangehaald. - Onze argumenten worden op sommige plaatse aangepast. - Het bestuur is van een lager kennisniveau dan onze gesprekspartners, zijn wel gelijkwaardig in het gesprek. - Facebook nu in de lucht dit ook om eventueel jongeren te bereiken. - Er is verschil tussen een algemene leden vergadering en een bewonersbijeenkomst. - Samenwerking met andere huurdersorganisaties mogelijk in de toekomst. - Het onderhandelen opvoeren. - Ondersteuning door externe ook buiten de Woonbond om. - Er moet genoeg kennis komen. Mevr. Simons besluit met dat de enquête aangeeft hoe en waar we staan, en dat we actief verder moeten. Tot slot is er op 6 oktober in Eindhoven een bijeenkomst over het werkplan Ik hoop dat je er jullie voordeel mee kunnen doen. Voorzitter dankt mevr. Simons voor haar uitleg en wenst haar wel thuis. 3. Verslag bestuursvergadering van 3 augustus Blz.1 punt 1. Mededeling. Omdat mevr. Simons vandaag niet kan wordt dit agendapunt verplaatst naar de volgende vergadering. Blz.1 punt 2. Funda, aanvullen met. Actiepunt maken dat we dit in de prestatieafspraken met de gemeente opgenomen willen hebben en dit via Woningbelang aan de gemeente kenbaar maken. Blz.1 punt 2. Huissluiting. Eerste zin veranderen in. Als de gemeente Valkenswaard een huis sluit dan zegt Woningbelang de huur op. Dit is dan het beleid in deze kwesties. Blz.2 punt 6. Activiteitenplan Aanvullen met dat we er een actiepunt van maken. Blz.3 punt 9. Themadag. De nieuwe Huurwet wordt in een extra bestuursvergadering met het bestuur besproken en niet op de themadag.. 4. Ingekomen stukken. Er wordt besloten dat alle ingekomen post via de secretaris gaat lopen zodat hij het in kan schrijven en vervolgens bij de betreffende persoon bezorgd wordt. Er zijn geen inhoudelijke vragen op de lijst van ingekomen stukken. 5. Actielijst. De volgende punten zijn afgewerkt huurdersorganisatie HO voorbeeld activiteitenplan kandidaat voorzitter 2

3 overdracht penningmeester indeling werkgroepen. Enkele punten worden toegevoegd. Huissluiting. Prestatieafspraken. 7. Activiteiten. Na discussie over dit onderwerp komen we tot het volgende besluit. Er wordt een voorstel gemaakt door Alex waar we op kunnen reageren binnen 2 weken. Enkele punten zijn. Het wordt een werkplan 2016 met aandacht voor: - Bestaande activiteiten - Publiciteit is naamsbekendheid o.a. via de mail - Efficiënter werken - Participatie met actieve inzet - Zichtbaarheid voor de achterban - Overleg met de gemeente - Huurbeleid/huurverhoging, huursom benadering - Beleidszaken Woningbelang-HBV - Deskundigheid verbreden via cursussen/opleiding Ook gebruiken we voortaan als volgt onze naam, HBV Valkenswaard. 8. Samenstelling DB en werkgroepen. Doordat er sinds de laatste vergadering geen kandidaat voorzitter bijgekomen is. Wordt Alex door het bestuur benoemd tot voorzitter. Het DB bestaat nu uit: Voorzitter Alex van Asten Secretaris Ad Schrijvers Penningmeester Fred Fens. Omdat er ook plaatsvervangers nodig zijn en we dit door mutaties niet in kunnen vullen zullen Alex en Fred elkaar vervangen bij afwezigheid van. Hopelijk kunnen we dit na de Algemene ledenvergadering van november definitief invullen. Ook wil de nieuwe voorzitter de volgende punten maken of aanpakken. - Een contactenmatrix maken - De statuten en het huishoudelijk reglement opschonen - Een archief maken dat voor iedereen gemakkelijk toegankelijk is - Vast postadres dat bij afwezigheid van de secretaris door zijn waarnemer ook afgehandeld kan worden. - Ook goede naamsbekendheid. Penningmeester vraagt of hij een externe harddisk mag aanschaffen voor de back-up van de financiële zaken. Het bestuur geeft toestemming. De werkgroepen die in concept ingevuld was wordt nu aangenomen.. Projecten. Fred Fens en Alex van Asten 3

4 Huur/servicekosten Jos Weijers en Gerrit Ras met Chantal van Asten als ondersteuner Klachten. Jos Weijers en Gerrit Ras. Pr/Externe betrekkingen Alex en Chantal van Asten en Jos Weijers. MT/DB vergaderingen. Alex van Asten en Ad Schrijvers en Fred Fens. Bewonerscommissies Gerrit Ras en Jos Weijers Woonbond Fred Fens en Jos Weijers Klantwaarderingssysteem Gerrit Ras Wijkraden/commissies Gerrit Ras en Jos Weijers 9. Verslag werkgroepen. Bij de volgende werkgroepen zijn activiteiten geweest. Projecten. Amundsenstraat. In principe zijn alle bewoners opnieuw gehuisvest. 1 bewoner gaat voorlopig naar de Repelaarstraat en keert straks terug als de nieuwbouw klaar is. Ook wordt gevraagd aan Petra of het onderhoud in Agnetendal Noord ook een project kan worden gezien de klachten/opmerkingen van bewoners die er nu al zijn. Klachten. Onderhoud Agnetendal en de zogenaamde Lamellen kwestie. MT-DB. Beperkt intern gesprek gehad. Bew.com. eind september starten de vergaderingen maar er was niemand van de HBV in de laatste vergadering. Jos neemt de Paulusstraat voor zijn rekening. Woonbond is de volgende Provinciale vergadering. Fred gaat hier naar toe. Wijken. De stukken zijn overgedragen. 10. Rondvraag. AD. - Wie vult de ledenraadpleging in van de Woonbond? Alex als voorzitter. - Wanneer DB vergadering. DB zal data doorgeven aan sec. Gerrit. - Vraagt naar het archief van Marijke betreffende de bewonerscommissies die zij zou begeleiden? Fred zal dit nakijken. Alex. - Item voor de algemene ledenvergadering graag naar Alex mailen. Is huisvestingswet iets! Chantal. - Volgende vergadering zal mijn laatste zijn. Maar ik blijf jullie ondersteunen. Fred. - Ik heb wat boeken voor de rondgang. Prettig wonen naar Alex en Bespaar energie naar Gerrit. Petra. - Fijn dat ik hier aanwezig mag zijn en ik zal voortaan vragen beantwoorden en de Woningbelang zaken behartigen. Toon. 4

5 - Huurtoeslag aanvragen. Hoe zit dat? Petra zal het nakijken en we komen er de volgende vergadering op terug. 11.Sluiting. De voorzitter sluit deze vergadering met dank aan de aanwezigen en hun inbreng. Voor akkoord Fred Fens Voorzitter Ad Schrijvers secretaris Besluitenlijst. Naam voortaan zo vermelden: HBV Valkenswaard 5

Verslag van de Bestuursvergadering van Huurders Belangen Vereniging Valkenswaard 14 augustus 2017 Bij Lugano te Valkenswaard. Aanvang 19.

Verslag van de Bestuursvergadering van Huurders Belangen Vereniging Valkenswaard 14 augustus 2017 Bij Lugano te Valkenswaard. Aanvang 19. Verslag van de Bestuursvergadering van Huurders Belangen Vereniging Valkenswaard 14 augustus 2017 Bij Lugano te Valkenswaard. Aanvang 19.30 uur Naam Aanwezig Afwezig Naam Aanwezig Afwezig Fred Fens X Anita

Nadere informatie

1. Opening. 2. Behandelen agendapunten Woningbelang.

1. Opening. 2. Behandelen agendapunten Woningbelang. Verslag van de Bestuursvergadering van Huurders Belangen Vereniging Valkenswaard 2 oktober 2017 Bij Feesterij Lugano te Valkenswaard. Aanvang 19.30 uur Naam Aanwezig Afwezig Naam Aanwezig Afwezig Fred

Nadere informatie

WERKPLAN. HBV Valkenswaard

WERKPLAN. HBV Valkenswaard WERKPLAN HBV Valkenswaard Versie: 1.1 Datum: Oktober 2015 1 Inhoud Hoofdstuk 1: Versterken van de structuur.... 3 1.1 Betrekken van huurders.... 3 1.2 Versterken communicatie met andere groepen.... 3 1.3

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

Verslag. Ledenvergadering Huurdervereniging l'escaut Woensdag 9 mei 2018, aanvang uur, gehouden wijkgebouw Het Palet te Vlissingen Nr.

Verslag. Ledenvergadering Huurdervereniging l'escaut Woensdag 9 mei 2018, aanvang uur, gehouden wijkgebouw Het Palet te Vlissingen Nr. Verslag Vergadering Ledenvergadering Huurdervereniging l'escaut Datum Woensdag 9 mei 2018, aanvang 19.00 uur, gehouden wijkgebouw Het Palet te Vlissingen Nr. 1 t/m 8 Aanwezig Zie presentielijst Afwezig

Nadere informatie

7.4 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN SECRETARIS

7.4 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN SECRETARIS 7.4 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN SECRETARIS Geldig tot: juni 2014 Functionaris Naam Paraaf Voorzitter Geert van Poelgeest Secretaris Edith Vasbinder KNNV afdeling Delfland 1. INLEIDING De secretaris maakt onderdeel

Nadere informatie

GMR Actie- en besluitenlijst vergadering

GMR Actie- en besluitenlijst vergadering GMR Actie- en besluitenlijst vergadering Datum: 14 december 2017 Aanwezig: Afwezig: Notulen: Abe Brouns (plv. voorzitter), Richard de Wilde, Chantal Pijls, Bram Schloesser, Melanie Verbeek Petra Ozek Daisy

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging Vrienden van Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging Vrienden van Den Haag Uitgave Redactie Vereniging Vrienden van Den Haag Jaap Trouw Status Definitief (ALV 20 november 2012) Versie 2.0 Vereniging Vrienden van Den Haag pagina 1 van 6 Leden Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Agenda 3. Voorwoord bestuur 4. Activiteiten 5-6. Toekomst 7. Kascontrole 8. Balansrekening. Resultatenrekening 2018

Inhoudsopgave. Pagina. Agenda 3. Voorwoord bestuur 4. Activiteiten 5-6. Toekomst 7. Kascontrole 8. Balansrekening. Resultatenrekening 2018 2 Inhoudsopgave Pagina Agenda 3 Voorwoord bestuur 4 Activiteiten 5-6 Toekomst 7 Kascontrole 8 Balansrekening Resultatenrekening 2018 3 Agenda Datum: 13 juni 2019 Tijd: 19.30 uur Locatie: De Nieuwhof, Rivierweg

Nadere informatie

Activiteitenplan 2018

Activiteitenplan 2018 St. Huurdersbelangen Regio Hollands-Midden Activiteitenplan 2018 Workshops voor vrijwilligers en bestuur 2 x uitgave van ons magazine Huurbelang Communicatie BC vice versa bestuur Groei vrijwilligers bestand

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huurders Vereniging Woonbelang Postadres: Postbus 75, 6560 AB Groesbeek E-mail: info@hv-woonbelang.nl Telefoon: (024) 397 62 54 (van 19.00 tot 20.00 uur) Website: www.hv-woonbelang.nl Lid van de Nederlandse

Nadere informatie

Concept Verslag. Afwezig met berichtgeving. Omschrijving

Concept Verslag. Afwezig met berichtgeving. Omschrijving Concept Verslag Vergadering Ledenvergadering Huurdervereniging l'escaut Datum Woensdag 14 november 2018, aanvang 13.30 uur, gehouden Gebouw De Ark te Oost-Souburg Nr. 1 t/m 5 Aanwezig Zie presentielijst

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Notulen vergadering 15 april 2014

Notulen vergadering 15 april 2014 Overleg nr2/2014 Aanwezig: Henk Jansen Henk Buitelaar Dré Wagemans Kees Grijsbach Jan te Mey Mary Schilders Jos Chorus Notulen vergadering 15 april 2014 voorzitter vice-voorzitter en penningmeester secretaris

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

Huurdersvereniging Twee Stromenland

Huurdersvereniging Twee Stromenland Huurdersvereniging Twee Stromenland Ledenvergadering 2016 met Jaarverslag 2015 Ledenvergadering huurdersvereniging Twee Stromenland 9 juni 2016 Aanvang: 20:00 uur Locatie: De Ogtent, Remigiusplein 9 te

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Stichting De Bastide 31 januari 2010

Huishoudelijk Reglement van Stichting De Bastide 31 januari 2010 Huishoudelijk Reglement van Stichting De Bastide Op basis van artikel 14a lid 2 van de Statuten van Stichting De Bastide heeft het bestuur onderstaand huishoudelijk reglement vastgesteld. Indien Stichting

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Agenda. Agenda OPR Koers VO

Agenda. Agenda OPR Koers VO Agenda OPR Koers VO Datum : 14 november 2013 Tijd : 16.00 uur 17.45 uur Plaats : Bureau Koers VO, Marshallweg 17, Rotterdam Zaal : vergaderzaal 3 Agenda 1. Welkom en mededelingen (5 minuten) 2. Kennismaking

Nadere informatie

Huurdersbelangenvereniging De Sleutel

Huurdersbelangenvereniging De Sleutel Huishoudelijk Reglement van de Huurdersbelangenvereniging De Sleutel Artikel 1 Doelstelling huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt de nadere uitvoering van de statuten van de Huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING GEPENSIONEERDEN SCHIPHOL (november 2015)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING GEPENSIONEERDEN SCHIPHOL (november 2015) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING GEPENSIONEERDEN SCHIPHOL (november 2015) Leden. Artikel 1. Een ieder die lid van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol (VGS) wil worden dient voor dit doel gebruik te

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN TE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ALGEMENE BEPALINGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN TE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN TE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ALGEMENE BEPALINGEN a. De Bond: de Katholieke Bond van Ouderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur Nieuwsbrief 1 Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode december 2013 jaargang 1 In deze nieuwsbrief Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nadere informatie

St. Huurdersbelangen Regio Hollands-Midden. Bouwstenen HRHM 2019

St. Huurdersbelangen Regio Hollands-Midden. Bouwstenen HRHM 2019 St. Huurdersbelangen Regio Hollands-Midden Bouwstenen HRHM 2019-2 x uitgave magazine Huurbelang - Workshops voor BC vrijwilligers en bestuur - Werving vrijwilligers - Ontwikkeling nieuwe werkgroepen -

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 10 december 2012

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 10 december 2012 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 10 december 2012 Aanwezig Rol Inge Stassar Y Team Coby Markerink N Team Remy Janssen Y Ouder Sven Peters Y Ouder Cock v. Velthoven Y Ouder Financiële Commissie

Nadere informatie

De begroting van de TSO is vanavond via de mail binnengekomen blijft dus als agendapunt staan.

De begroting van de TSO is vanavond via de mail binnengekomen blijft dus als agendapunt staan. Notulen MR vergadering Datum: 12 september 2016 Aanwezig André Baardwijk a.w.baardwijk@delagewaard.nl Karin van den Berg k.vandenberg@csgdewaard.nl Esther van Efferen e.vanefferen@cedgroep.nl Helma Heesterman

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Oktober Huishoudelijk reglement HOOD (Huurders Organisatie Ons Doel)

Oktober Huishoudelijk reglement HOOD (Huurders Organisatie Ons Doel) Oktober 2009 Huishoudelijk reglement HOOD (Huurders Organisatie Ons Doel) 1 Artikel 1. Naam: Huurders organisatie Ons Doel (HOOD) De vereniging is gevestigd Milanenhorst 20 te Leiden De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016.

Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016. Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016. 1. Welkom en vaststellen agenda De voorzitter, Albert van Zandt, heet alle aanwezigen van harte welkom. In het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg en omstreken

Huishoudelijk Reglement van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg en omstreken Huishoudelijk Reglement van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg en omstreken Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10.

Nadere informatie

Werkplan en Begroting 2017

Werkplan en Begroting 2017 Werkplan en Begroting 2017 Bladzijde 1 Inhoud Bladzijde Inleiding----------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1. Organisatie--------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Januari 2014 Concept versie 6, oktober 2013 Huurdersvereniging InterWhere Kometenstraat 6 A, 1443 BA Purmerend. tel. 0299-770 014 E-mail: info@interwhere.nl internet www.interwhere.nl

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE".

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE VESTE. 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE". ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling, nadere richtlijnen te geven ten aanzien van het bestuur van de Huurdersvereniging

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 16 maart 2017 Agenda: 1. Opening 2. Voorstelronde 3. Stand van zaken en planning 4. Sociaal Statuut; wat is dat? En wat is belangrijk

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maria Rosa Schellevis; Annie Ligtenbarg; Dorine Wes-Meinders;

Nadere informatie

Rieke Voorstad (notulist)

Rieke Voorstad (notulist) Notulen MR vergadering (70) te Rotterdam op 15 september 2014 Aanwezig namens ouders: Aanwezig namens leerkrachten: Kim Vlot, Elma Geluk en Suzanne Goudriaan Margreeth Radenborg, Drea Severins en Rieke

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Basisschool de Bloktempel

Medezeggenschapsraad Basisschool de Bloktempel Medezeggenschapsraad Basisschool de Bloktempel MR Vergadering donderdag 13 juni 2019 NOTULEN Aanwezig: Paulien, Ellen, Karin, Samira, Marja, Robbie, Kariem, Geert Afwezig: Jorien Notulist: Kariem 1. Opening

Nadere informatie

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Eric Geraerts (pen); Hans van Duren; Mien van

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Eric Geraerts (pen); Hans van Duren; Mien van NOTULEN Bewonersoverleg De Leeuwerik K.v.K. 56652739 Klompenmaker 42 5683 NE Best secretaris@bodeleeuwerik.nl www.bodeleeuwerik.nl Locatie: Datum: Aanwezig: Afwezig: Mien van Kollenburg, Stoelenmatter

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Aanwezig: Betty Groot (voorzitter) Anna van der Plas-D Apice (secretaris) Ria Hes Ingrid Stroet Jacqueline van der Neut Jan Toet Richard Saelman Esther

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

Actieplan Huurders Belangen Vereniging. Samen sterk in wonen

Actieplan Huurders Belangen Vereniging. Samen sterk in wonen Actieplan 2016-2018 Huurders Belangen Vereniging Samen sterk in wonen Inhoud: 1. Inleiding Pag. 3 2. Visie & uitdaging Pag. 4 3. Organisatie Pag. 5 4. Werkpunten 2016/2018 Pag. 6 en 7 Samen sterk in wonen,

Nadere informatie

Verslag jaarvergadering van ALV/RVA op 1 juni 2016.

Verslag jaarvergadering van ALV/RVA op 1 juni 2016. Verslag jaarvergadering van ALV/RVA op 1 juni 2016. Aanwezig: Ad Verhagen (voorzitter en penningmeester) Piet vd Wijst (bestuurslid) Rini v Hoogstraten (wedstrijdleider en webmaster) Hans Bervoets (bestuurslid)

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo.

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. Aanwezig : Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Ph Wedstrijden

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

Verslag vergadering beheergroep woonvoorziening voor mensen met een chronische drugsverslaving 26 februari, St. Elisabeth, Wouwseweg 21

Verslag vergadering beheergroep woonvoorziening voor mensen met een chronische drugsverslaving 26 februari, St. Elisabeth, Wouwseweg 21 Verslag vergadering beheergroep woonvoorziening voor mensen met een chronische drugsverslaving 26 februari, St. Elisabeth, Wouwseweg 21 Afdeling Ontwikkeling, team Maatschappij & Economie Verzenden aan

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Afdeling Noord Brabant

Afdeling Noord Brabant C.O.M. afdeling Noord-Brabant Secretaris (a.i.) T. Rovers De Volder 75 5283 ZB Boxtel 06-10862214 Secretariaat@comnoordbrabant.nl AAN: Bestuur C.O.M. afdeling Noord-Brabant Bestuur C.O.M. onderafdelingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

CONCEPT- HUISHOUDELIJK REGLEMENT van Huurdersbelangenvereniging BRES

CONCEPT- HUISHOUDELIJK REGLEMENT van Huurdersbelangenvereniging BRES CONCEPT- HUISHOUDELIJK REGLEMENT van Huurdersbelangenvereniging BRES Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Dit huishoudelijk reglement verstaat onder: HBV BRES de vereniging Huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen.

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Jaargang 8, nummer 1 Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Twee leden van het bestuur van het LHP zijn

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Verslag vergadering Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord

Verslag vergadering Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord Verslag vergadering Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord Datum: 19 november 2014. Locatie: Wijkcentrum Stervoorde. Aanvang: 19.30 uur. Aanwezig: Andy Kooy, Frans Kalse (penningmeester), Fredo Bokhorst,

Nadere informatie

7.04 SECRETARIS. Geldig tot: oktober Functionaris Naam Paraaf Voorzitter Geert van Poelgeest wg. Secretaris Arnoud van der Meulen wg

7.04 SECRETARIS. Geldig tot: oktober Functionaris Naam Paraaf Voorzitter Geert van Poelgeest wg. Secretaris Arnoud van der Meulen wg Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV afdeling Delfland Postbus 133 2600 AC DELFT afdelingdelfland@knnv.nl www.knnv.nl/afdelingdelfland twitter: KNNVafdDelfland facebook: KNNV-afdeling-Delfland

Nadere informatie

Vergadering Medezeggenschapraad/OR BS De Veste Nummer Not Vergaderdatum Bladzijde 1

Vergadering Medezeggenschapraad/OR BS De Veste Nummer Not Vergaderdatum Bladzijde 1 Notulen Vergadering Medezeggenschapraad/OR BS De Veste Nummer Not301018 Bladzijde 1 Vergaderlocatie Aanwezig: BS De Veste Janneke Kemmeren Gerry Biemans Simone de Vos Jadine Spierings Ellen Boonman Eric

Nadere informatie

Afdeling VBM VDP. Bijlage: Actielijst behorende bij het vergaderverslag nr A v.d. afdeling VBM VDP.

Afdeling VBM VDP. Bijlage: Actielijst behorende bij het vergaderverslag nr A v.d. afdeling VBM VDP. Afdeling VBM VDP Vergaderverslag nr. 050419A Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) Afdeling VBM Volkel De Peel (VDP) gehouden op d.d. 4 april 2019 in het scoutinggebouw van de De Pionier

Nadere informatie

MR De Meie. Vragen, besluiten en actiepunten MR De Meie. Datum vergadering Datum verslaglegging

MR De Meie. Vragen, besluiten en actiepunten MR De Meie. Datum vergadering Datum verslaglegging MR De Meie Vragen, besluiten en actiepunten MR De Meie Datum vergadering 01 02 2018 Datum verslaglegging Inhoud Agenda MR vergadering... 2 MR besluiten... 2 Actiepuntenlijst MR... 4 Acties doorgezet naar

Nadere informatie

Profielschets. Bestuur Huurdersplatform SOR

Profielschets. Bestuur Huurdersplatform SOR Profielschets Bestuur Huurdersplatform SOR 1 november 2018 Inhoud 1. Inleiding op SOR en het bestuur van het Huurdersplatform 3 1.1 Beschrijving SOR 3 1.2 Beschrijving (bestuur) Huurdersplatform SOR 3

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Bridge Club Tilburg Zuid Huishoudelijk Reglement Het huishoudelijk reglement is aangenomen op de algemene ledenvergadering van 6 december 2007 en treedt in werking per 6 december 2007. Het huishoudelijk

Nadere informatie

Colofon. Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties aan de vooravond van de nieuwe Woningwet Mei 2015. Woonbond Kennis- en Adviescentrum

Colofon. Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties aan de vooravond van de nieuwe Woningwet Mei 2015. Woonbond Kennis- en Adviescentrum Amsterdam mei 2015 Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties aan de vooravond van de nieuwe Woningwet Rapportage door Gerard Jager Colofon Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties aan de Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties

Nadere informatie

Op bladzijde 2 een typefout: instaan moet zijn instaat

Op bladzijde 2 een typefout: instaan moet zijn instaat VERSLAG LEDENVERGADERING ONS WOONGOED 28-4-2016 Aanwezig namens OW: Hans Schoenmaker, Ben Bronner, Anton Bruijn, Nancy Reitsma. De aanwezige leden hebben de presendelijst getekend. Notulist: Truus te Winkel

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur

Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

Verslag overlegvergadering Ons Huis - Ons Woongoed d.d

Verslag overlegvergadering Ons Huis - Ons Woongoed d.d Verslag overlegvergadering Ons Huis - Ons Woongoed d.d. 29-09-2016 Aanwezigen: Afwezig Verslag voor: Huurdersbelangenvereniging Ons Woongoed: Hans Schoenmaker, Anton Bruijn, Eric Cordel, Jaap van den Berg,

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering (80) te Rotterdam op 9 mei Kim Vlot, Wimke de Vries, Stephanie Verschuren, Kerstin Geurtsen

Notulen MR-vergadering (80) te Rotterdam op 9 mei Kim Vlot, Wimke de Vries, Stephanie Verschuren, Kerstin Geurtsen Notulen MR-vergadering (80) te Rotterdam op 9 mei 2016 Aanwezig namens ouders: Aanwezig namens personeel: Aanwezig namens bestuur: Kim Vlot, Wimke de Vries, Stephanie Verschuren, Kerstin Geurtsen Drea

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016. Aanwezig: Alphons Olthof (voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maja de Graaf; Annie Ligtenbarg; Christina van Riemsdijk;

Nadere informatie

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt)

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt) Notulen vergadering algemeen bestuur Sportraad Datum: Aanwezig: Afwezig: Tevens aanwezig: 11 oktober 2010 25 leden volgens de getekende presentielijst (voorzitter: de heer Driesprong); de heer Van der

Nadere informatie

Afwezig m.k.:gerard van Krevel (penningmeester), Françoise Vaartjes, Ashley Timmer- Gerdsen(secretaris).

Afwezig m.k.:gerard van Krevel (penningmeester), Françoise Vaartjes, Ashley Timmer- Gerdsen(secretaris). Verslag van de vergadering van de Participatieraad (PR) van de Gemeente Overbetuwe d.d. 3 augustus 2018 9.30 11.30 uur in de Commissiekamer te Elst Leden: Marja van Galen, Thea Hooijer, Roel Keuken (voorzitter),

Nadere informatie

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven Verslag OPR vergadering d.d. 22 september 2016 CONCEPT 19:30 uur. Locatie: BS De Regenboog, Son en Breugel Aanwezig: dhr. J. Raijmakers Personeelsgeleding

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Huurdersorganisatie bijeenkomst Huurders betrekken bij het beleid van Vecht en Omstreken Loenen, 16 oktober

Huurdersorganisatie bijeenkomst Huurders betrekken bij het beleid van Vecht en Omstreken Loenen, 16 oktober Huurdersorganisatie bijeenkomst Huurders betrekken bij het beleid van Vecht en Omstreken Loenen, 16 oktober Programma 1. Inleiding 2. Conclusies uit bewonersbijeenkomsten september 3. Trends huurdersparticipatie

Nadere informatie

Algemene bepalingen Doel en middelen Het bestuur en de bestuursbesluiten

Algemene bepalingen Doel en middelen Het bestuur en de bestuursbesluiten Algemene bepalingen Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder: De SHR: de Stichting Huurdersraad De Goede Woning, gevestigd te Rijssen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 851426049,

Nadere informatie

Notulen van de 17 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 13 mei 2009

Notulen van de 17 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 13 mei 2009 Notulen van de 17 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 13 mei 2009 Aanwezig:, dhr.p.k.blanksma (secretaris), mw.p.van Driesum, dhr.t.a.m.louwe, dhr.h.morshuis, mw.j.kamminga-van Wijk

Nadere informatie

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei 2016 Aanwezig: Alize van Engelen, Secretaris Corry Giesen, 2 de secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke van Es Eric Hendriks Alie Hebing

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Mens en Milieuvriendelijk Wonen Almelo

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Mens en Milieuvriendelijk Wonen Almelo Huishoudelijk reglement van de Vereniging Mens en Milieuvriendelijk Wonen Almelo Vastgesteld in de ledenvergadering van 5 oktober2016 Algemeen Het Huishoudelijk Reglement bevat een aantal regels als aanvulling

Nadere informatie

Kandidatenraad Regionaal WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

Kandidatenraad Regionaal WerkBedrijf Rijk van Nijmegen Kandidatenraad Regionaal WerkBedrijf Rijk van Nijmegen Concept-verslag vergadering 17 januari 2017 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. De agenda wordt vastgesteld, de volgorde van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 15 JANUARI 2001 OM 20.00 UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 15 JANUARI 2001 OM 20.00 UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 15 JANUARI 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Mw.

Nadere informatie

notulen 5e MR vergadering schooljaar

notulen 5e MR vergadering schooljaar : 17-04-2018 tijd: 19.30 uur plaats: CBS De Vrijenburg notulen 5e MR vergadering schooljaar 2017 2018 aanwezig: afwezig: notulist: Leonie Kasten (secretaris, pg), Margreeth Barendregt (pg), René Zevenbergen

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. 2. Mededelingen: Geen.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. 2. Mededelingen: Geen. Notulen MR vergadering 2 november 2015 Aanwezig: Sanne, Michiel, Annet, Folkert en Marielle. Afwezig: Natascha en Ellen Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 15-11-2015 1. Welkom: Michiel heet

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Accio. Nijmegen, zaterdag 26 november Welkom

Algemene Ledenvergadering Accio. Nijmegen, zaterdag 26 november Welkom Algemene Ledenvergadering Accio Nijmegen, zaterdag 26 november 2016 Welkom Algemene Ledenvergadering Accio Nijmegen, zaterdag 26 november 2016 Opening eerste ALV Accio Voorzitter oprichtingsbestuur Accio,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

MR: Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten

MR: Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten Montessori Basisschool Roermond Bijeenkomst 05 juli 2017 vergadering Aanwezigen: : Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten Managementteam: Toor Afwezig: OV de bijzige

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2016 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van [datum]

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2016 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van [datum] INHOUDSOPGAVE HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2016 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van [datum] HOOFDSTUK 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 ALGEMENE BEPALINGEN Definities: Algemeen HOOFDSTUK 2 Artikel 2.1 LEDEN

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op 17 februari 2015 Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Huurwoningen XXXXXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 10 april 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 12-09-2012 Tijd: 19.35 uur 21.58 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Concept

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 12-09-2012 Tijd: 19.35 uur 21.58 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Concept Terlindenweg 18, 6433 PC Hoensbroek 045-7074055 06-49800340 gmrkindante@gmail.com Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 12-09-2012 Tijd: 19.35 uur 21.58 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Concept

Nadere informatie

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Nieuwe huurdersvereniging

Nieuwe huurdersvereniging Nieuwe huurdersvereniging Woningbouwvereniging Reeuwijk 8 juni 2015 9-6-2015 1 Even voorstellen! 2 Waarom vinden we dat er een huurdersvereniging moet komen? Belangen behartiging van de huurders. Samen

Nadere informatie

Jaarplan. begroting HVG

Jaarplan. begroting HVG Jaarplan en begroting 2017 HVG 1 Inhoud Inleiding blz 3 1. Organisatie blz 4 a. Het bestuur b. Contacten c. Inbreng van leden d. Communicatie e. Inbreng prestatieafspraken f. Relatie met verhuurder(s)

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Concept verslag van de Algemene ledenvergadering BCN 2000 d.d

Concept verslag van de Algemene ledenvergadering BCN 2000 d.d Concept verslag van de Algemene ledenvergadering BCN 2000 d.d. 20-2-2017. Aanwezig volgens presentielijst: 83 leden Afgemeld: 16 leden Afwezig: 31 leden. 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 18 Mei 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 15 leden en 5 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Sandra de W, Sandra H, Margo, Merel, Joyce, Simone, Gwen, Conny, Suzanne, Sjef, Joost en Antoinette

Sandra de W, Sandra H, Margo, Merel, Joyce, Simone, Gwen, Conny, Suzanne, Sjef, Joost en Antoinette Notulen vergadering ouderraad, 1 oktober 2014 Aanwezigen: Sandra de W, Sandra H, Margo, Merel, Joyce, Simone, Gwen, Conny, Suzanne, Sjef, Joost en Antoinette Namens de MR sloot Hadeline het eerste half

Nadere informatie

Van: STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR CONCEPT Verslag. EXTRA Vergadering dd om uur bij ENCI-Maastricht

Van: STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR CONCEPT Verslag. EXTRA Vergadering dd om uur bij ENCI-Maastricht Memo Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied SOME - Verslag 27/2015 Aan: J. Mans, G. van der Bijl (afw), W. Gerardu (afw), J. de Jong, F. de Schepper, P. Mergelsberg Van: M. Meertens C.c.: W. Hazeu,

Nadere informatie