CHUBB PRO Beroepsaansprakelijkheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHUBB PRO Beroepsaansprakelijkheid"

Transcriptie

1 CHUBB PRO Beroepsaansprakelijkheid

2 ZAKEN WAARVOOR U AANSPRAKELIJK GESTELD KUNT WORDEN ALS ONDERNEMER OF PROFESSIONAL TOEGENOMEN AANSPRAKELIJKHEIDSRISICO S De volgende ontwikkelingen zorgen ervoor dat de risico s de afgelopen jaren zijn toegenomen en zullen toenemen de komende jaren: Vergissingen, gebrekkige diensten en/of producten, onjuiste advisering, zomaar een aantal zaken waarvoor u als ondernemer/professional aansprakelijk gesteld kunt worden. Een fout is menselijk zegt men wel. Uw onderneming kan bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld door een ontevreden klant omdat hij/zij vindt dat u iets over het hoofd heeft gezien, zaken onjuist heeft weergegeven, zaken niet goed gedocumenteerd heeft, dingen verkeerd begrepen heeft of iets vergeten bent. In het kort: uw dienst/product voldoet niet aan de verwachtingen van de klant. Er bestaat een kans dat uw onderneming zich dan moet verdedigen met de bijbehorende kosten van dien, hetgeen, samen met de eventuele schadebetaling, aanzienlijk in de papieren kan lopen. Zodra uw onderneming diensten en/of producten tegen betaling levert, overeenkomsten en contracten met klanten tekent, gebruik maakt van onderaannemers dan wel toeleveranciers, loopt u het risico aangesproken te worden. Door maatschappelijke en economische ontwikkelingen is men zich meer bewust van verzekeringen en is de claim cultuur die men in Amerika en Engeland kent zich aan het uitbreiden naar Nederland; Nieuwe technieken, complexe opdrachten met tussentijdse wijzigingen als gevolg van voortschrijdend inzicht bij de klant, hebben de kans op fouten/vergissingen/vertragingen vergroot; Klanten bepalen steeds vaker de contractuele voorwaarden bij het aangaan van een overeenkomst; Leveranciers worden in toenemende mate geconfronteerd met hoge of zelfs onbeperkte aansprakelijkheidslimieten voor zowel directe als indirecte schade. Een bedrijf dat op eigen voorwaarden levert zal zich overigens niet altijd met succes op zijn aansprakelijkheidsbeperkende bepalingen kunnen beroepen. Of deze voorwaarden in een geschil stand zullen houden hangt onder meer af van wat de klant mocht verwachten en de criteria redelijkheid en billijkheid; Door toenemende concurrentie zijn ondernemingen meer geneigd hun diensten uit te breiden en hun prestaties te verbeteren, waardoor het risico op een eventuele fout, misstap of vergissing hoger wordt.

3 EEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING DEKT PURE VERMOGENSSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN TOEREKENBARE TEKORTKOMING, VERGISSING, NALATIGHEID, ONZORGVULDIGHEID OF EEN ONJUIST ADVIES. VOORBEELDEN VAN VERMOGENSSCHADE KUNNEN ZIJN: WINSTDERVING, VERLIES VAN MARKTAANDEEL, KOSTEN IN VERBAND MET VERTRAGING. UW BELANG BIJ EEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING: Risicobeheersing Met de Chubb Pro beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen wentelt u uw aansprakelijkheidsrisico s en ook de vaak hoge bijkomende kosten (verdedigingskosten, kosten van onderzoek en mediation) af op Chubb. De gevolgen van een dergelijke aanspraak op de voortgang van uw bedrijf zullen hierdoor geminimaliseerd worden. Juridisch De rechter zal het contract dat u met uw opdrachtgever heeft gesloten en waarin u als leverancier uw verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid beperkt of uitsluit, niet altijd respecteren. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft ook bescherming als deze clausules door de rechter terzijde worden geschoven. Commercieel Dikwijls schrijven opdrachtgevers aan leveranciers voor, dat zij zich dienen te verzekeren tegen het risico van beroepsaansprakelijkheid. Zonder deze verzekering loopt u als leverancier kans dat opdrachten u niet worden gegund. Voldoen aan wet- en regelgeving Er zijn overkoepelende beroepsorganisaties die een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplichten voor haar leden. Verder is er wetgeving vanuit de Europese Unie op komst waarin als uitgangspunt is opgenomen dat ondernemingen die diensten in Europese Unie-lidstaten aanbieden, in beginsel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een andere vorm van financiële garantie dienen te hebben.

4 ZUIVERE VERMOGENSSCHADE, WAAR GEDEKT? De gevolgen van eerder genoemde risico s zullen zich veelal manifesteren in de vorm van zuivere vermogensschade, de opdrachtgever/klant of een derde lijdt een financieel nadeel, welke kan bestaan uit: directe schade, zoals bijvoorbeeld kosten in verband met vertraging, extra kosten die opdrachtgever heeft gemaakt of nog moet maken om de prestatie van de leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden of kosten ter voorkoming of beperking van de schade. indirecte schade, zoals verlies van omzet, gederfde winst en gemiste besparingen. De meeste bedrijven hebben wel een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB), maar deze dekt uitsluitend schade aan zaken van derden of letsel van personen. Een AVB dekt geen zuivere vermogensschade. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt deze schade echter wel. Tevens worden de rechtsbijstandkosten, kosten voor mediation en de eventuele proceskosten vergoed, indien verzekerde hiertoe wordt veroordeeld. Verder kunt u daar waar gewenst de beroepsaansprakelijkheid uitbreiden met AVB. Het is aan te raden om de AVB en beroepsaansprakelijkheid bij dezelfde verzekeraar af te sluiten om zo eventuele onnodige overlappingen of lacunes in de dekking te voorkomen CHUBB PRO DOELGROEPEN: ICT-bedrijven SCHADEVOORBEELDEN: Overschrijding bevoegdheden interim-manager Een handelsbedrijf annex kwekerij huurt voor de duur van 4 maanden een interimmanager in, die werkzaamheden dient te verrichten op het gebied van de algemene directievoering. In deze periode sluit het bedrijf een geldleningovereenkomst ter hoogte van met een afnemer in het kader van een opstart van een nieuwe leveringsrelatie. Na anderhalve maand dient dit bedrag, verhoogd met rente, aan het bedrijf te worden terugbetaald. De afnemer komt echter slechts gedeeltelijk zijn verplichtingen uit hoofde van de geldleningovereenkomst na, waardoor het bedrijf het resterende bedrag ad niet meer kan incasseren. Via een advocaat houdt het bedrijf de interim-manager hiervoor aansprakelijk. De interim-manager was, volgens het bedrijf, niet slechts tot bepaalde hoogte bevoegd een geldlening aan deze afnemer te verstrekken. Te laat opgezegd onderhoudscontract Een interim-manager is ingehuurd door een internationale onderneming om op tijdelijke basis de IT-afdeling te managen. Na afloop van de interim periode wordt de manager aansprakelijk gesteld voor schade die zou zijn ontstaan ten gevolge van vermeende nalatigheid ten aanzien van de opzegging van een onderhoudsovereenkomst van één van de in het bedrijf gebruikte softwarepakketten. De schade wordt door het bedrijf begroot op Accountants Advocaten Arbiters / Mediators Arbeidsdeskundigen Architecten Bewindvoerders Binnenhuisarchitecten Coaches en Trainers Consultants (Management, Organisatie-advies, Marketing, HRM) Creditmanagementbureaus Detacheringsbedrijven Excedent Advocaten Grafisch Ontwerpers Incassobureaus Ingenieurs Interim-Managers Landschapsarchitecten Loopbaanadviseurs Marketingadviesbureaus Marktonderzoekbureaus Organisatie-adviesbureaus P&O adviesbureaus PR adviesbureaus Schade-experts Telemarketing / Call centres Tolken Vertaalbureaus

5 LOOPT U EEN RISICO? CHUBB PRO BIEDT SPECIFIEKE DEKKINGEN VOOR : Levert u of uw onderneming diensten en/of produkten tegen betaling? Tekent u of uw onderneming overeenkomsten/contracten met klanten waarin (beroeps)aansprakelijkheid vermeld staat? Tekent u of uw onderneming overeenkomsten/contracten met klanten waarin de klant van u of uw onderneming een beroepsaansprakelijkheidsverzekering eist danwel vraagt? Tekent u of uw onderneming overeenkomsten/contracten die door uw klanten zijn opgesteld waarin u de aansprakelijkheid van uw klanten op u neemt? Maakt u of uw onderneming gebruik van onderaannemers of toeleveranciers? Arbeidsdeskundigen Interim-Managers ICT-bedrijven Professionals

6 Waarom Chubb? Ervaring en kennis Binnen Nederland beschikt Chubb over ervaren medewerkers die zowel lokaal als internationaal met u kunnen meedenken om een passende dekking voor uzelf en uw onderneming te vinden. Desgewenst kan daarbij een beroep worden gedaan op de expertise van medewerkers binnen ons wereldwijde netwerk, bestaande uit meer dan 120 kantoren in 26 landen. Schadebehandeling Chubb heeft een ruime ervaring in het behandelen en begeleiden van speciale en complexe schades. Ieder kantoor van Chubb hanteert dezelfde unieke schadefilosofie. Waar ter wereld de schade zich dus voordoet, u kunt rekenen op integere behandeling met als belangrijkste kenmerken: kennis, snelheid en billijkheid. Zo wordt de behandeling van een nieuw gemelde schade binnen 24 uur opgepakt en, zodra overeenstemming is bereikt over het uit te keren bedrag, zal binnen 48 uur een betaling volgen. Service en snelheid Chubb heeft service hoog in het vaandel staan. Dat vindt u terug in onze unieke schadefilosofie en het feit dat onze schadeafdeling lokaal vanuit ons kantoor in Hoofddorp werkt. Op deze manier krijgt u tijdens kantooruren altijd rechtstreeks een schadebehandelaar aan de telefoon die u van dienst kan zijn. Tevens kunt u bijvoorbeeld een offerte binnen een week verwachten en wordt uw nieuwe polis gebruikelijk binnen 5 werkdagen opgemaakt en naar u verstuurd. Financiële draagkracht en stabiliteit De verzekeringsprogramma s van Chubb worden ondersteund door de uitstekende financiële positie van de wereldwijde organisatie. Deze sterke positie en ons vermogen om grote schaden te betalen wordt regelmatig bevestigd door onafhankelijke rating bureau s, zoals A.M. Best en Standard & Poors. Maatwerk Uiteraard biedt Chubb de mogelijkheid om de dekking aan te passen aan de specifieke wensen en behoeften van de verzekeringnemer of de verzekerden. Ook is het mogelijk voor hogere verzekerde bedragen te kiezen. Kortom: optimale flexibiliteit. Chubb Insurance Company of Europe SE Postbus AS Hoofddorp / Wegalaan JD Hoofddorp T / F E. / W. (www.chubb.com) Kies zekerheid. Kies Chubb. 120 offices in 26 countries Dekking wordt geboden door Chubb Insurance Company of Europe SE. Aan de hier vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking is afhankelijk van de voorwaarden van de specifieke polis. Voor promotionele doeleinden worden alle binnen de Chubb Groep opererende verzekeringsmaatschappijen als Chubb aangeduid. CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Registered office: One America Square, 17 Crosswall, London, EC3N 2AD, United Kingdom. A European company incorporated in England & Wales registered under company number SE13. Authorised by the Prudential Regulation Authority and whose registered Netherlands branch address is Wegalaan 43, 2132 JD Hoofddorp. K.v.K. Amsterdam Supervision, on behalf of the Minister of Finance, is exercised by the Dutch Central Bank ( De Nederlandse Bank ) and the Netherlands Authority for the Financial Markets ( Autoriteit Financiele Markten )

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN WAAROM EEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN? Wat dekt de aansprakelijkheidsverzekering van Chubb? De aansprakelijkheidsverzekering van Chubb biedt

Nadere informatie

Juli 2014. Phonak Hoor Protectie Plan

Juli 2014. Phonak Hoor Protectie Plan Juli 2014 Phonak Hoor Protectie Plan Solo-apparatuur is zowel klein als waardevol en wordt altijd meegedragen. Het risico van beschadiging, diefstal of verlies is daarom groot. Het Hoor Protectie Plan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mussche Assurantie Kantoor besteed veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Ook streven wij naar volledige transparantie met betrekking tot de diensten die wij

Nadere informatie

Het Vermogenshuys De vastberaden partner. Financiële Dienstverlening helder in kaart. Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE.

Het Vermogenshuys De vastberaden partner. Financiële Dienstverlening helder in kaart. Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE. Het Vermogenshuys De vastberaden partner Financiële Dienstverlening helder in kaart Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE Het Vermogenshuys Voorstraat 6 3281 AV Numansdorp. Het Vermogenshuys INSURANCE

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Actua Assuradeuren B.V. versie april 2011 Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mei 2012 Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Beroepsaansprakelijkheid

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Beroepsaansprakelijkheid CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Beroepsaansprakelijkheid Advocaten Versie 1.0 Informatie voor de ondernemer Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn op het

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER CLERCX LIEBAU ASSURANTIËN B.V.

DIENSTENWIJZER CLERCX LIEBAU ASSURANTIËN B.V. DIENSTENWIJZER CLERCX LIEBAU ASSURANTIËN B.V. Clercx Liebau Assurantiën B.V. April 2011 1 INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. Inleiding 3 2. Ons kantoor 3 3. Inschrijving in het WFD-register 4 4. Inschrijving in het

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl Dienstenwijzer > Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Inleiding Geachte heer, mevrouw, Deze dienstenwijzer informeert u over Koekenberg Van Vuuren B.V.,

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

ONZE DIENSTEN WIJZER

ONZE DIENSTEN WIJZER ONZE DIENSTENWIJZER VSDW1-2010 Inleiding In dit boekje vindt u een complete beschrijving van onze dienstverlening en onze werkwijze. Wij geven u namelijk graag een goed overzicht van wat onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Provide Advies B.V. 2012. 1. Algemeen

Dienstverleningsdocument Provide Advies B.V. 2012. 1. Algemeen Dienstverleningsdocument Provide Advies B.V. 2012 1. Algemeen Provide Advies B.V. is een financieel dienstverlener. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ons krachtens de Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

BVA Pensioen & Advies

BVA Pensioen & Advies Dienstenwijzer BVA Pensioen & Advies Graag willen wij u aan ons voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

U heeft één of meer financiële voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor.

U heeft één of meer financiële voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. Hartelijk welkom bij Labruyère Financiële Diensten! U heeft één of meer financiële voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

HISCOX VERZEKERING TEGEN AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS ARTIKEL 1. DEFINITIES

HISCOX VERZEKERING TEGEN AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS ARTIKEL 1. DEFINITIES HISCOX VERZEKERING TEGEN AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS Algemene voorwaarden NDO-07-VS Veel van de woorden en uitdrukkingen die in deze verzekeringsovereenkomst worden gebruikt, hebben

Nadere informatie

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw voorziening(en) toe te vertrouwen aan ons kantoor, of heeft reeds een of meer voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. U kunt ervan overtuigd zijn dat

Nadere informatie

VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING MAART 2014 1 Inhoudsopgave THE WILLIS CLIENT BILL OF RIGHTS... 3 Inleiding... 4 Onze diensten... 4 Onderhandelen en sluiten... 5 Financiële soliditeit van verzekeringsmarkten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument: Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778 KVKnr: 34386194

Dienstverleningsdocument: Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778 KVKnr: 34386194 Dienstverleningsdocument: Akropolis Assurantiën B.V. Vines Levensverzekeringen en Hypotheken B.V. Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778

Nadere informatie

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Zo zijn wij u graag van dienst Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Mogen wij ons even voorstellen? Rodenhuis Financiële Dienstverlening. Aangenaam. Wij zijn zeer

Nadere informatie

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Dienstverlening schadeverzekeringen

Nadere informatie

Een goed advies blijft ons uitgangspunt

Een goed advies blijft ons uitgangspunt Informatiebrochure Een goed advies blijft ons uitgangspunt HZ Adviesgroep is een onafhankelijke adviesorganisatie. Dit houdt in dat wij geen enkele contractuele binding hebben met een bank of verzekeraar.

Nadere informatie

Dienstenwijzer: Bokhorst Verzekeringen

Dienstenwijzer: Bokhorst Verzekeringen Dienstenwijzer: Bokhorst Verzekeringen Met deze dienstenwijzer geven wij u vooraf inzicht in onze dienstverlening zodat helder is wat u wel en wat u niet van ons mag verwachten. Zowel online als persoonlijk.

Nadere informatie

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 32163633.

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 32163633. Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële dienstverlening. In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en onze werkwijze. Wij hebben het document met veel zorg

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie