Het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering in 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering in 2002"

Transcriptie

1 Het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering in 2002 Introductie Het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering voerde een groot aantal onderzoeken uit in Het eerstegeldstroomonderzoek vond plaats binnen het voorwaardelijk gefinancierde onderzoeksprogramma Recht, bestuur en informatisering. Het tweedegeldstroomonderzoek kreeg voornamelijk zijn beslag binnen het Nationaal Programma IT en Recht (ITeR) van NWO. Daarnaast werd een groot aantal derdegeldstroomprojecten uitgevoerd. Binnen de diverse geldstromen werd in totaal aan 9 promotieonderzoeken gewerkt. Het juridisch onderzoek bouwde het bestaande onderzoek naar juridische implicaties van informatisering uit op diverse terreinen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe technologieën of maatschappelijke ontwikkelingen als gevolg van informatisering. Tegelijkertijd ontwikkelde het onderzoek zich meer en meer naar een integrale benadering van reguleringsvraagstukken op ICTterrein, waarbij een aanzet werd gedaan voor het formuleren van uitgangspunten voor ICT-regulering. Voorts werd binnen de juridische sectie gewerkt aan een verdere uitbouw van de internationalisering binnen het onderzoek en werd een verkenning van het onderzoeksgebied recht en genomics opgestart. In het bestuurskundig onderzoek stonden de volgende thema s centraal: informatisering, stedelijke innovatie en maatschappelijke bestuurskunde. Eerstegeldstroomonderzoek Evenals in de voorgaande jaren werd door de onderzoekers van het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering gewerkt aan onderzoeksprojecten binnen het voorwaardelijk gefinancierde onderzoekprogramma Recht, bestuur en informatisering ( ) onder leiding van prof.dr. P.H.A. Frissen, prof.mr. J.E.J. Prins en prof.dr. P.W. Tops. Tevens werd in 2002 onder leiding van dr. A.M.B. M. Lips en mr.ir. M.H.M. Schellekens gewerkt aan een boek over reguleringsvraagstukken rondom ICT. Met de publicatie van dit Engelstalige boek, waaraan een groot aantal onderzoekers van het centrum meewerkt, wordt medio 2003 het onderzoeksprogramma Recht, bestuur en informatisering afgerond. Promotieonderzoek In 2002 waren binnen de eerstegeldstroom de volgende promotieonderzoeken in uitvoering: - B. Foederer Gebiedsgebonden politiewerk en informatie- en communicatietechnologie Promotores: Prof. Dr. P.H.A. Frissen en Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk - M. Steijn Internationaal auteursrecht in de informatiemaatschappij Promotor: Prof. Mr. J.E.J. Prins en Prof.mr. T. de Boer De volgende promotieonderzoeken werden gefinancierd door het SOBU, het SamenwerkingsOrgaan Brabantse Universiteiten, een gemeenschappelijke researchpool van de Universiteit van Tilburg en de Technische Universiteit Brabant: - S. Kavaliova The Dichotomy Between Strong and Weak Positions on the E-Commerce Market Promotores: prof.mr. J.E.J. Prins en prof.dr. P.M.A. Ribbers (Faculteit der Economische Wetenschappen, Informatiekunde) - T. Schudelaro Elektronische betalingssystemen en witwassen Promotores: prof.mr. J.E.J. Prins en prof.mr. Ir. H. van Tilborg (TUE)

2 - T. de Wit De inzet van ICT ten behoeve van integraal ketenbeheer Promotores: prof.mr. J.E.J. Prins, prof.mr. J. Verschuuren en dr. H. van Kasteren (TUE) - H.J. Geurts Legal Aspects of Software Agents Promotores: prof.mr. J.E.J. Prins en prof.dr. P. De Bra - S. Gijrath Interconnection: Negotiated or Regulated Access? Promotores: prof.mr.drs. C. Stuurman en prof.dr. J.M. Smits (TUE) - Gerhard de Jonge Copyright and Digital Rights Management Promotores: prof.mr. J.E.J. Prins en prof.dr.ir. H. van Tilborg (TUE) Globus, het Instituut voor Globalisering en Duurzame Ontwikkeling, financierde ook een promotieonderzoek: - M. van Dellen Anonimiteit bij consumententransacties op het Internet Promotor: prof.mr. J.E.J. Prins Law Surveys Als spin-off van verschillende onderzoeksprojecten werden in de afgelopen jaren enkele online Law Surveys opgezet en in 2002 gecontinueerd: - dr. B.J. Koops Crypto Law Survey - mr. S. van der Hof Digital Signature Law Survey - mr. M. van Dellen Anonymity Law Survey - mr. H.J. Geurts Legal Aspects of Software Agents - mr. M. Dellebeke en mr. B. de Vries SIDN Domeinnaamjurisprudentie Tweedegeldstroomonderzoek Promotieonderzoek Promotieonderzoek gefinancierd door het ITeR-programma van NWO (Het Nationaal Programma Informatietechnologie en Recht (ITeR) heeft ten doel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van informatietechnologie en recht te stimuleren en te coördineren. ITeR tracht dit doel te bereiken door het subsidiëren van onderzoeksprojecten en projecten op het gebied van de kennisoverdracht): - C. Cuijpers Privacyrecht of privaatrecht? Onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid om de Europese privacyrichtlijn te implementeren in het Nederlands Burgerlijk Wetboek Promotores: prof.mr. J. Vranken en prof.mr. J.E.J. Prins

3 - H. Gardeniers Juridische aspecten van anonimiteit, privacy, traceerbaarheid en niet-traceerbaarheid in relatie tot peer-to-peer toepassingen op Internet Promotor: prof.mr. J.E.J. Prins - M. Dellebeke Regulering van elektronische commerciële communicatie in relatie tot privacy Promoter: prof.mr. J.E.J. Prins Promotieonderzoek gefinancierd door het gebiedsbestuur MaGW van NWO: - A.H.H. Smits De toekomst van de telefoontap Promotor: prof.mr. M.S. Groenhuijsen; co-promotor: dr. B.J. Koops ITeR-projecten In 2002 werkte het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering aan enkele in het verleden gehonoreerde ITeR-projecten: - Het langetermijnproject Reasonable Expectations of Privacy. Dit project heeft reeds geresulteerd in de internationale jurisprudentie site opgezet door mr. B.M. Garnier. Mr. B. de Vries heeft de eindverantwoordelijkheid voor de website. De website is onderdeel van een groter project dat tot doel heeft een internationaal onderzoeksnetwerk op te zetten waarvan het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering penvoerder is. In het kader van dit project wordt een duurzame onderzoeksrelatie met zo n 6 tot 10 buitenlandse onderzoekers of onderzoekcentra opgebouwd - Lichaam, huis en opsporing: nieuwe privacybedreigingen door ICT? Dit project wordt uitgevoerd onder leiding van dr. B.J. Koops, m.m.v. dr. H. van Schooten-Van der Meer (Centrum voor Wetgevingsvraagstukken) - Een kortetermijnproject (duur 1 jaar) getiteld Privacyregulering in het dotcom tijdperk: een onderzoek naar zelfregulering van privacybescherming op het Internet. Dit onderzoek werd uitgevoerd door dr. E. Schreuders en dr. J. Nouwt - Een kortetermijnproject over regulering van kansspelen op het Internet werd in 2002 afgerond, resulterend in de publicatie Vergunningen op internet: meer dan gokken op een handhaafbaar stelsel (ITeR, 53) van J.P.A.J. Broeders, W.J.M. Voermans, J.E.J. Prins, B.M. Garnier (2002) - In 2002 werd een begin gemaakt met de uitvoering van een langetermijnonderzoek (duur: 4 jaar) dat tot doel heeft een internationaal onderzoeksnetwerk op te zetten waarvan het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering penvoerder is. Het betreft een onderzoek rond het thema Internationalisering en rechtsmacht. Net als bij het project Reasonable Expectations of Privacy is het de bedoeling om een duurzame onderzoeksrelatie met zo n 6 tot 10 buitenlandse onderzoekers of onderzoekcentra op te bouwen - Onder leiding van dr. S. Nouwt werd het project Dienen vormen van gebruik van ongeautoriseerd ter beschikking gestelde bedrijfs- en persoonsgegevens strafbaar te worden gesteld? uitgevoerd - Een kortetermijnproject (duur 1 jaar) getiteld Technieken voor elektronische authenticatie en hun juridische betekenis. Onderzoeker: mr.ir. M.H.M. Schellekens; projectleider: mr. S. van der Hof - In samenwerking met het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam werd een begin gemaakt met de uitvoering van een langetermijnproject getiteld Openbaarheid in de netwerkomgeving. Het onderzoeksteam bestond uit prof.mr. J.E.J. Prins (UvT), mr. S. van der Hof (UvT), dr. M.H.M. Schellekens (UvT), mr. M. de Vries (UvT), mr. J. Nouwt (UvT), prof.mr. P.B. Hugenholtz (UvA), mr. L. Guibault (UvA), mr. L. Asscher (UvA), mr. G.J.H.M. Mom (UvA), dr. C. Uyttendaele (Universiteit Leuven)

4 - In samenwerking met het Instituut voor Informatierecht van de UvA een langetermijnproject getiteld Techniek als substituut voor regelgeving in het informatievoorzieningsproces ( Code as code ). Onderzoeksteam: prof.mr. E. Dommering (UvA), prof.mr. J.E.J. Prins (UvT), mr. A.F. Asscher (UvA),mr. K.J. Koelman (UvA), dr. E. Schreuders (UvT), mr. W. Steenbruggen (UvA) - In samenwerking met het Instituut voor Informatierecht van de UvA een langetermijnproject getiteld De commodificering van informatie. De toekomst van het publiek domein. Onderzoeksteam: prof.mr. P.B. Hugenholtz (UvA), prof.mr. E. Dommering (UvA), prof.mr. J.E.J. Prins (UvT), prof.mr. J.J.C. Kabel (UvA), dr. B.J. Koops (UvT), mr. K.J. Koelman (UvA), mr. M.M.M. van Eechoud (UvA) - Tevens werd begonnen met de uitvoering van het kortetermijnonderz oek Inventarisatie van ODR-initiatieven. Dr. M.H.M. Schellekens is zowel uitvoerder als projectleider van dit onderzoek PPS In het kader van de door NWO gehonoreerde Persoongerichte Postdoc Subsidie (PPS) werd het volgende onderzoek verricht: Dr. B.J. Koops Het grensvlak tussen opsporing en privacy: de rol van ICT. Het onderzoek werd afgerond in 2002 en mondde uit in de volgende publicatie: Strafvorderlijk onderzoek van (tele)communicatie Het grensvlak tussen opsporing en privacy, Deventer: Kluwer 2002 Genomics Mr.ir. M.H.M. Schellekens en prof.mr. J.E.J. Prins schreven An Orientation on Regulatory Aspects of Genomics, Genetics and Biotechnology als eerste orientatie van het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering op het nieuwe technologiegebied Genomics, een project binnen het NWO-programma De Maatschappelijke Component van Genomics ( verschenen in EJCL Vol. 7 nummer 1). Ethiek & Beleid Binnen het onderzoeksprogramma Ethiek & Beleid van NWO werd in 2002 het onderzoek The Reliability of Medical Information on the Internet: Ethical and Legal Aspects uitgevoerd. Onderzoekers waren dr. A. Vedder, mr.ir M.H.M. Schellekens, prof.mr. J.E.J. Prins, P. Levine (University of Maryland), R. Wachbroit (University of Maryland). ICZ In het kader van het programma Informatie- en Communicatietechnologie in de Zorg (ICZ) van het onder NWO ressorterende programma Zorg Onderzoek Nederland (ZON) werd in 2002 onderzoek verricht in het kader van het reeds in 2000 aangevangen Juridisch Laboratorium. Deelnemers aan het programma zijn prof.mr. J.K.M. Gevers (UvA), prof.mr.dr. H.D.C. Roscam Abbing (UU), mr.drs. T. Hooghiemstra (Registratiekamer) en dr. J. Nouwt (UvT). Het Juridisch Laboratorium levert vanuit de juridische invalshoek een bijdrage aan de verantwoorde introductie en toepassing van Elektronische Patiënten Dossiers in de gezondheidszorg. Het Juridisch Laboratorium heeft een looptijd van twee jaar (tot februari 2002). Prof.mr. J.E.J. Prins is lid van het gebiedsbestuur MaGW. Derdegeldstroomonderzoek Promotieonderzoek

5 In 2002 waren binnen de derdegeldstroom de volgende promotieonderzoeken in uitvoering: - V.P. van Stipdonk Betekenissen van stad en platteland: bestuur, beleid en bevolking in de provincie Noord-Brabant (medegefinancierd door de provincie Noord-Brabant) Promotor: prof.dr. P.W. Tops - R. Weterings De blik van de stedelijke professional Promotor: prof.dr. P.W. Tops Overig derdegeldstroomonderzoek De belangrijkste derdegeldstroomonderzoeken van de juridische sectie van het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering waren de volgende: - In opdracht van het Programmabureau Stroomlijning Basisgegevens werd een onderzoek uitgevoerd naar de juridische aspecten van authentieke registraties. Dit resulteerde in het rapport Met recht gestroomlijnd. Uitvoerders: prof.mr. J.E.J. Prins, dr. E. Schreuders, dr. M.H.M. Schellekens. Vindplaats: rechten.uvt.nl/crbi/stroomlijn/rapport.pdf - In 2002 vond ten behoeve van het Ministerie van EZ de ICT-toets plaats, binnen de pijler Regulering. Projectleider was dr. B.J. Koops. Het onderzoek mondde uit in de publicatie ICT-regulering anno Reis om de wereld in acht landen en zestien onderwerpen van Koops, Bert-Jaap e.a. (2002) (rapport voor Ministerie van Economische Zaken). Vindplaats: Documenten/ bijlage.pdf - Eenmalige gegevensverstrekking is de titel van een onderzoek voor BZK, dat werd uitgevoerd door een projectgroep o.l.v. HEC; vanuit het Centrum voor Recht Bestuur en Informatisering namen prof.dr. W.B.H.J. van de Donk, dr. B.J. Koops en prof.mr. J.E.J. Prins deel - In opdracht van NLNet werd onderzoek verricht inzake electronic agents. Onderzoekers: dr. M.H.M. Schellekens, prof.mr. J.E.J. Prins, prof.mr. A. Oskamp (VU) en prof.dr. F.M.T. Brazier (VU) en anderen. Site: - Stichting Het Virtueel Kenniscentrum ICT & Recht: ejure. Mr. B.M. Garnier voerde in 2002 onderzoek uit voor het VKC. Hij vervulde in 2002 de rollen van Content Manager en van Europees Content Coördinator - In opdracht van de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland werd reeds in 2000 een weblocatie onder de naam DomJur.NL opgezet waarmee jurisprudentie op het terrein van de domeinnamen wordt ontsloten en becommentarieerd: zie: <http://www.domeinnaam-jurisprudentie.nl>. In 2002 werden de werkzaamheden aan DomJur.NL voortgezet. Vanuit het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering waren mr. B.R. de Vries, mr. M. Dellebeke, mr. C. Cuijpers, dr. E. Schreuders (redactieleden) en dr. B.J. Koops (redactieraad) bij het project betrokken - Dr. J. Nouwt verrichtte samen met N. Dorn onderzoek dat resulteerde in het Final Report on EMCDDA Study CT.00.EP.12 on the Implications of Data Protection Legislation for Epidemiological Information Systems in EU Member States. London: Drugscope, 44 pp - Het onderzoek naar de Regulering van elektronische commerciële communicatie in relatie tot privacy ten behoeve van de stichting EIT nam in 2002 een aanvang. Onderzoeker: mr. M. Dellebeke - Verschillende leden van de juridische sectie droegen bij aan de losbladige editie Privacyregulering in theorie en praktijk van Prins, J.E.J. & Berkvens, J.M.A. (Ed.) - Eveneens werd in opdracht van BZK onderzoek gedaan naar De gevolgen van e- government voor de persoonlijke levenssfeer. Onderzoekers: mr. H. Gardeniers, dr. S. Nouwt, prof.mr. J.E.J. Prins, dr. M. Thaens, dr. S. Zouridis - Tevens in opdracht van het Rathenau-Instituut werd in 2001 begonnen met een onderzoek naar juridische en beleidsvraagstukken betreffende digitale identiteit. Het onderzoek resulteerde in mei 2002 in een boek alsmede een Bericht aan het Parlement. Uitvoerders waren mr. M. de Vries, prof.mr. J.E.J. Prins en M. Prinsen.

6 Hoogtepunten Promoties Binnen het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering promoveerden: - P.H. Blok Het recht op privacy. Een onderzoek naar de betekenis van het begrip privacy in het Nederlandse en Amerikaanse recht Promotores: prof.mr. J.E.J. Prins; co-promotor: dr. A.H. Vedder - S. van der Hof Internationale on-line overeenkomsten. Internationaal privaatrechtelijke aspecten van on-line business-to-business en business-to-consumer overeenkomsten in Europa en de Verenigde Staten Promotores: prof.mr. J.E.J. Prins en prof.dr. K.R.S.D. Boele-Woelki Inaugurele rede Op 17 mei 2002 hield prof.mr.drs. C. Stuurman zijn oratie getiteld Digitale ruimte, analoge regels? Over juridische normen en vormen in de informatiemaatschappij. Publicaties verschenen binnen de CRBI-reeks - Simone van der Hof Internationale on-line overeenkomsten. Internationaal privaatrechtelijke aspecten van on-line business-to-business en business-to-consumer overeenkomsten in Europa en de Verenigde Staten Publicaties verschenen binnen de Schoordijkreeks - J.M. Barendrecht, I.Giesen, M.H.M. Schellekens, M.W. Scheltema Overheidsaansprakelijkheid voor informatievertrekking, Nederlands recht, rechtsvergelijking en de aansprakelijkheid van particuliere informatieverstrekkers Congressen, symposia, lezingen - Congres Enabling Electronic Commerce met een inleiding door Minister Jorritsma op 28 februari. Organisatie: mr. L. van der Wees - Internationale workshop over Regulering van moderne biotechnologie, Amsterdam, 5 september. Organisatie: mr.ir. M.H.M. Schellekens - Internationale workshop ICT Regulation, Den Haag, 12 september, bijgewoond door ca. 20 deskundigen uit VS, VK, België, Noorwegen, Nieuw-Zeeland. Organisatie: prof.mr. J.E.J. Prins en dr. A.M.B. Lips Internationale activiteiten In september en oktober 2002 waren Chris Nicoll (NZ) en Indira Carr (VK) als gastonderzoekers werkzaam bij het CRBI. Dr. B.J. Koops hield op 29 november 2002 de lezing Cryptography and Legislation: A Temporary Cease-Fire? tijdens de Italian Cyberspace Law Conference in Bologna. In het kader van het ITeR netwerkvormend onderzoek betreffende de Reasonable Expectations of Privacy organiseerde het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering een Workshop in Cardiff op 9 September Organisator: dr. J. Nouwt. Verschillende Internationale Workshops in het kader van het EU project Roadmap for Advanced Research in Privacy and IDentity Management (RAPID): Socio-Economic Drivers.

7 Brussel, 25 November 2002 en Leuven 16 November Participanten vanuit het CRBI: dr. J. Nouwt en dr. M. Lips. Leo van der Wees verzorgde de lezing Caching, European Community Directives, and Information Service Providers (gepubliceerd in: Oskamp, Anja, et al, Law and the Information Society) tijdens de BILETA 17th Annual Conference, Amsterdam 5th & 6th April Diverse onderzoekers waren actief in internationale redacties, waaronder Electronic Communications Law Review, International Computer Law (Matthew Bender) en Information Infrastructure and Policy en in internationale redactieraden, waaronder Information, Communication, and Society, Information Infrastructure and Policy, International Journal of Public Administration, Trends in Communication en in International Journal for the Semiotics of Law. Onderzoekers Hoogleraren Prof.dr. W.B.H.J. van de Donk Prof.dr. P.H.A. Frissen Prof.mr. J.E.J. Prins Prof.mr.drs. C. Stuurman Prof.dr. P.W. Tops Universitair Hoofddocenten Dr. M.G.W. den Boer (tot ) Dr. F. Hendriks Dr. B.J. Koops Dr. A.M.B. Lips Mr.dr. S. Zouridis Universitair docenten Dr. M.J.G.J.A. Boogers Dr. E.J.Th. van Hout Dr. S. Kensen Dr. J. Nouwt Dr. M. Thaens Mr. F.P.E. Wiemans Postdocs Dr.ir. M.H.M. Schellekens Dr. P. de Hert (tot 1 september 2002) Toegevoegd onderzoekers Mr. M. Dellebeke Mr. H. Gardeniers Mr. B.M. Garnier Mr.drs. S.J.H. Gijrath Mr. S. van der Hof Mr. L. Pakos Mr. E. Schreuders Drs. V.P. van Stipdonk Mr. M. de Vries BA Mr. L. van der Wees Drs. C.B.P. Weterings Promotieonderzoekers Mr. C.M.K.C. Cuijpers

8 Mr. M. van Dellen Mr. H.J. Geurts Mr. G. de Jonge Mr. S. Kavaliova Ir. A.A.P. Schudelaro Mr. A.H.H. Smits Mr. M.P.T. Steijn Mr. B. de Vries

Het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering in 2001

Het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering in 2001 Het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering in 2001 Introductie Het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering 1 voerde een groot aantal onderzoeken uit in 2001. Het eerstegeldstroomonderzoek

Nadere informatie

Publications by Dr.iur. S. (Simone) van der Hof

Publications by Dr.iur. S. (Simone) van der Hof Publications by Dr.iur. S. (Simone) van der Hof Forthcoming Van der Hof, S., E.L.O. Keymolen, Shaping Minors with Major Shifts: Electronic Child Records in the Netherlands, Information Polity, forthcoming

Nadere informatie

Eindrapport ALIAS. Onderwerp. Werkwijze

Eindrapport ALIAS. Onderwerp. Werkwijze Eindrapport ALIAS Het ALIAS project werd aangevangen in februari 2001 en had een looptijd van 2 jaar. Gezien de complexiteit van de materie en enkele personele wijzigingen werd ook na februari 2003 doorgegaan

Nadere informatie

Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens 2015

Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens 2015 Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens 2015 Docenten: Corien Prins (Tilburg University), Lokke Moerel (Morrison Foerster/Tilburg University), Peter van Schelven (voormalig hoofd

Nadere informatie

PRIVACYREGULERING IN THEORIE EN PRAKTIJK

PRIVACYREGULERING IN THEORIE EN PRAKTIJK PRIVACYREGULERING IN THEORIE EN PRAKTIJK Onder redactie van J.M.A. Berkvens en J.E.J. Prins Met bijdragen van A.A.L. Beers, C.J.M. van Berkel, J.M.A. Berkvens, B.J. Boswinkel, E.R. Brouwer, G.P. van Duijvenvoorde,

Nadere informatie

ISOQOL-NL. Welkom. ISOQOL NL bestuur Caroline Terwee Sandra Beurskens Jolanda de Vries Lotte Haverman

ISOQOL-NL. Welkom. ISOQOL NL bestuur Caroline Terwee Sandra Beurskens Jolanda de Vries Lotte Haverman ISOQOL-NL Welkom ISOQOL NL bestuur Caroline Terwee Sandra Beurskens Jolanda de Vries Lotte Haverman PROGRAMMA 10:00 10:10 Welkom voorzitter ISOQOL-NL Caroline Terwee 10:10 10:20 Intro dagvoorzitter Sandra

Nadere informatie

Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens

Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens Docenten: Corien Prins (Tilburg University), Lokke Moerel (De Brauw Blackstone Westbroek/Tilburg University), Peter van Schelven (Nederland

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 10972/03/NL/def. WP 76 Advies 2/2003 over de toepassing van de gegevensbeschermingsbeginselen op de Whois directories Goedgekeurd op 13 juni 2003 De Groep is opgericht

Nadere informatie

1981 Propaedeuse examen politieke wetenschappen Katholieke Universiteit Nijmegen

1981 Propaedeuse examen politieke wetenschappen Katholieke Universiteit Nijmegen 1/7 CURRICULUM VITAE PROF. DR. W.B.H.J. VAN DE DONK Naam: W.B.H.J. van de Donk (Wim) Geboortedatum: 17 mei 1962 Geboorteplaats: Veghel Burgerlijke staat: Gehuwd met Caroline Evers Kinderen: Anne (1991),

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. van bet SamenwerkingsOrgaan Brabantse Universiteiten. Juni 2003. http://www.uvt.nl/sobu

Jaarverslag 2002. van bet SamenwerkingsOrgaan Brabantse Universiteiten. Juni 2003. http://www.uvt.nl/sobu Jaarverslag 2002 van bet SamenwerkingsOrgaan Brabantse Universiteiten Juni 2003 http://www.uvt.nl/sobu Inhoudsopgave Pagina Inleiding Ontwikk:elingen in 2002 Bestuur van bet SOBU De Vaste Commissie Beoordeling

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

PRIVACYREGULERING IN THEORIE EN PRAKTIJK

PRIVACYREGULERING IN THEORIE EN PRAKTIJK PRIVACYREGULERING IN THEORIE EN PRAKTIJK onder redactie van: prof. mr. J.M.A. Berkvens en prof. mr. J.E.J. Prins met bijdragen van: prof. mr. J.M.A. Berkvens mr. CM. Bitter mr. P. Blök mr. P.E. Bolle mr.

Nadere informatie

Juridische bibliotheek. Basis Instructie Leiden Law Practices Rechten

Juridische bibliotheek. Basis Instructie Leiden Law Practices Rechten Juridische bibliotheek Basis Instructie Leiden Law Practices Rechten 2007-2008 Programma Uitleg over de collectie Hoe vind ik: Een boek/een tijdschrift Een tijdschriftartikel Een kamerstuk Een wettekst

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN VOOR PROMOVENDI DIE AANGESTELD ZIJN OP DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN * (zoals bedoeld in artikel 6.8 van de CAO Nederlandse Universiteiten

Nadere informatie

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals Bart Jonkers Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen, MA. Analist bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie Birte Nelen Algemene

Nadere informatie

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Persbericht Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Belang van managementonderzoek In een onlangs verschenen rapport*) van de Rijksuniversiteit Leiden is de kwaliteit

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20372 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Lochem, P.J.P.M. van Title: Rechtsrelativering : een verkenning op het terrein

Nadere informatie

Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012

Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012 Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012 I. Jaarplan September: Oktober: November: December: Januari: Blok 2.1 Consumer law herontwikkelen: Intellectual propery law en Distance

Nadere informatie

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Conceptprogramma Driedaagse Leergang Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Vrijdagen 2, 9 en 16 juni 2017 Hotel NH Utrecht Doelgroepen: Managers van kennis en informatie bij de overheid, waaronder:

Nadere informatie

Open data. Tussen droom en daad staan wetten in de(n) weg en praktische bezwaren

Open data. Tussen droom en daad staan wetten in de(n) weg en praktische bezwaren Open data Tussen droom en daad staan wetten in de(n) weg en praktische bezwaren Dr. ir. Bastiaan van Loenen, b.vanloenen@tudelft.nl; www.otb.tudelft.nl/opendata 1 Twee bezwaren Privacywetgeving Governance

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2015

Nieuwsbrief juni 2015 Nieuwsbrief juni 2015 In deze zomerse nieuwsbrief maken we het thema van het Jaarcongres ECP 2015 bekend, zoomen we in op het congres Digitaal Zakendoen en eid met als hoogtepunt de presentatie van het

Nadere informatie

Studiedag De modernisering van het begroten in België. Brussel, 11 mei 2004

Studiedag De modernisering van het begroten in België. Brussel, 11 mei 2004 Studiedag De modernisering van het begroten in België Brussel, 11 mei 2004 Internationale trends in overheidsbegroten Prof. dr. Geert Bouckaert A. Internationale trends Inhoud 1. Gebruik van prestatiegegevens

Nadere informatie

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals Kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.uu.nl/rebo/executive Recht, Economie,

Nadere informatie

CASE een elektronische omgeving voor het zoeken naar en analyseren van uitspraken

CASE een elektronische omgeving voor het zoeken naar en analyseren van uitspraken CASE een elektronische omgeving voor het zoeken naar en analyseren van uitspraken Antoinette J. Muntjewerff Afdeling Algemene Rechtsleer Faculteit der Rechtsgeleerdheid muntjewerff@lri.jur.uva.nl http://www.lri.jur.uva.nl/~munt

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Een filosofie van behoorlijk bestuur : een verklaring voor de juridische en de maatschappelijke functie van de beginselen van behoorlijk bestuur van der Heijden,

Nadere informatie

I. Achtergrond. Overzicht. Identity Management bij de Overheid. Eigen betrokkenheid. I. Achtergrond II. Overheid III. Burger IV.

I. Achtergrond. Overzicht. Identity Management bij de Overheid. Eigen betrokkenheid. I. Achtergrond II. Overheid III. Burger IV. FACULTY OF SCIENCE Bart Jacobs Identity Management bij de Overheid Overzicht I. Achtergrond II. Overheid III. Burger IV. Nabeschouwing Niet: ambtelijke nota s of technische details Wel: grote lijnen &

Nadere informatie

Denkkracht Utrecht Young Professionals

Denkkracht Utrecht Young Professionals Denkkracht Utrecht Young Professionals Bastiaan Vader Sociale Geografie, BSc. Political Geograpy, MSc. Medewerker Juridisch Bestuurlijke Zaken UMC Utrecht Student Educatieve Master (Universiteit Utrecht)

Nadere informatie

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING Samenwerken, Open Access en Data voor onderzoek 23 maart 2015 SIG Research Information: stand van zaken De SIG-RI

Nadere informatie

Grensoverschrijdend eid gebruik in Europa

Grensoverschrijdend eid gebruik in Europa Grensoverschrijdend eid gebruik in Europa ECP.nl Hans van der Burght Agenda 1. Aanleiding: EU-verordening eidas 2. Het STORK project 3. Introductie van de crossborder use cases 4. Demo: Nederlandse burger

Nadere informatie

Digitale Infrastructuur Nederland

Digitale Infrastructuur Nederland Digitale Infrastructuur Nederland ?? Thema s Voorlichting Uitleg en duiding van thema s naar politiek, overheid, bedrijfsleven en publiek. Versterken van de positie van Nederland als vestigingsplaats voor

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF De Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF Geesteswetenschappen Geesteswetenschappen in Amsterdam 1 Voorbeelden van structurele samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Emerce Update Global E-Commerce. Juridische update:

Emerce Update Global E-Commerce. Juridische update: Emerce Update Global E-Commerce Juridische update: Digitale overeenkomst en informatieplichten Soorten AV en disclaimers in digitale omgeving Hoe hanteer je AV in een digitale omgeving? Privacy Mr. Dr.

Nadere informatie

Politieke legitimiteit

Politieke legitimiteit Politieke legitimiteit Op het snijvlak van wetenschap en samenleving Geerten Waling De Responsieve Rechtsstaat, 22 september 2016 Bij ons leer je de wereld kennen 1 Routeplanner Even voorstellen Wat is

Nadere informatie

JOBNAME: PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49: /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start

JOBNAME: PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49: /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start JOBNAME: 232877 PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013 /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start JOBNAME: 232877 PAGE: 2 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013 /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek

Nadere informatie

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017 Universiteit Leiden John Kroes 12 mei 2017 In Leiden en Den Haag Leiden Nederland Amsterdam Den Haag Eerste Universiteit van Nederland Opgericht door Willem van Oranje in 1575 Als beloning voor verzet

Nadere informatie

Boek - monografie - editorial book

Boek - monografie - editorial book Publicaties op het terrein van het bestuursrecht Boek - monografie - editorial book 2002 Vergunningen op Internet: meer dan gokken op een handhaafbaar stelsel, IteR reeks nr. 53, Sdu Uitgevers, Den Haag,

Nadere informatie

Valorisatie Performance 2015 van de Nederlandse Universiteiten

Valorisatie Performance 2015 van de Nederlandse Universiteiten Valorisatie Performance 2015 van de Nederlandse Universiteiten Presentatie ScienceWorks Frank Zwetsloot Mauritskade 5 2514 HC Den Haag T: +31 70 346 2505 info@scienceworks.nl www.scienceworks.nl Waarom

Nadere informatie

Piratenbibliotheken en hun rol in de kenniseconomie: 'ignoti et quasi occulti' Bodó, B.

Piratenbibliotheken en hun rol in de kenniseconomie: 'ignoti et quasi occulti' Bodó, B. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Piratenbibliotheken en hun rol in de kenniseconomie: 'ignoti et quasi occulti' Bodó, B. Published in: Informatie Professional Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Revalidatie & MS Centrum vzw. V. Cuyvers Uitgavedatum: 12.05.2015 Pagina: 1 van 5

Revalidatie & MS Centrum vzw. V. Cuyvers Uitgavedatum: 12.05.2015 Pagina: 1 van 5 Pagina: 1 van 5 Het ondervragen van patiënten in het kader van een eindwerk voor het bekomen van een graad van bachelor of bachelor na bachelor komt neer op een prospectieve verzameling van gegevens met

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam DATUM 15-08-2016 AANTAL PER OPLEIDING ONGEWOGEN Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 60120 - M Health Sciences (research) Voltijd 55 - - - - 60 - - - - Gezondheidszorg 60278

Nadere informatie

Verklaring van Belangen

Verklaring van Belangen Verklaring van Belangen Algemeen Titel(s) Prof. Dr. Voornaam Ludo J. Tussenvoegsels Achternaam Functie Hellebrekers X voorzitter O lid Korte omschrijving huidige werkzaamheden Sinds 18 december 2014 lid

Nadere informatie

1981 Propaedeuse examen politieke wetenschappen Katholieke Universiteit Nijmegen

1981 Propaedeuse examen politieke wetenschappen Katholieke Universiteit Nijmegen 1/7 CURRICULUM VITAE PROF. DR. W.B.H.J. VAN DE DONK Naam: W.B.H.J. van de Donk (Wim) Geboortedatum: 17 mei 1962 Geboorteplaats: Veghel Burgerlijke staat: Gehuwd met Caroline Evers Kinderen: Anne (1991),

Nadere informatie

Executive onderwijs. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden.

Executive onderwijs. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden. Mr. Willem Janssen i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals

Nadere informatie

PIA: niet omdat het moet, maar omdat het kan. Hoe kan de Privacy Impact Assessment ingepast worden in de onderzoeks data lifecycle?

PIA: niet omdat het moet, maar omdat het kan. Hoe kan de Privacy Impact Assessment ingepast worden in de onderzoeks data lifecycle? PIA: niet omdat het moet, maar omdat het kan Hoe kan de Privacy Impact Assessment ingepast worden in de onderzoeks data lifecycle? Open Science & Privacy Research Data Management Toolkit: Research Lifecycle,

Nadere informatie

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2015 Young Professionals

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2015 Young Professionals Arthur van Lohuijzen De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2015 Young Professionals Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Master Trainer/adviseur, Trimension Caroline

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P.

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Tilburg University Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1987 Link to publication Citation

Nadere informatie

50 Jaar Overheidsmanagement 35 Jaar ex-vcob 10 Jaar Instituut voor de Overheid

50 Jaar Overheidsmanagement 35 Jaar ex-vcob 10 Jaar Instituut voor de Overheid 50 Jaar Overheidsmanagement 35 Jaar ex-vcob 10 Jaar Instituut voor de Overheid Prof. Dr. Geert Bouckaert Een stand van zaken In welke sectoren zijn we actief? Met hoeveel zijn we? Hoeveel publiceren we?

Nadere informatie

Wat zijn feiten en cijfers rond geneesmiddelenonderzoek?

Wat zijn feiten en cijfers rond geneesmiddelenonderzoek? Deze kaart geeft een overzicht van beschikbare feiten en geneesmiddelenonderzoek. De kaart is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek, interviews en denksessies met deskundigen. Met dank aan

Nadere informatie

Juridische beschouwing op de initiatiefnota Op weg naar een Datawet

Juridische beschouwing op de initiatiefnota Op weg naar een Datawet Juridische beschouwing op de initiatiefnota Op weg naar een Datawet Seminar ECP Kaders voor Data, 30 maart 2015 mr. dr. Bart W. Schermer schermer@considerati.com twitter: @bwschermer Mijn observaties en

Nadere informatie

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting)

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Structuurrapport Leerstoel Bestuursrecht 1 Algemene informatie Titel: Bestuursrecht Titel in het Engels: Administrative Law Afdeling: Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Omvang: 1.0 fte

Nadere informatie

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg 1 Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg I. Ruiter Programmabureau BSN 1 Eén nummer is genoeg 1. Historie en context 2. Hoofdlijnen BSN-stelsel 3. Betekenis BSN 4. Beheervoorziening BSN en Architectuur

Nadere informatie

De overheid als arbeidsorganisatie 2012

De overheid als arbeidsorganisatie 2012 VERSLAG VAN DE IEN DALES LEERSTOEL De overheid als arbeidsorganisatie 2012 Prof. dr. mr. R. Nieuwenkamp Prof. mr. A. de Becker Amsterdam, 1 maart 2013 Inleiding De Ien Dales Leerstoel is ondergebracht

Nadere informatie

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Laurents Sesink Nederlands-Vlaamse samenwerking bij de digitalisering van het erfgoed Antwerpen, 21 juni 2012 Waarom wetenschappelijke data

Nadere informatie

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (NOSTER) Aanmeldingsformulier promovendi Promovendi die verbonden zijn aan

Nadere informatie

Privacy en gegevensbescherming in relatie tot geo-informatie. Dr. Colette Cuijpers cuijpers@uvt.nl

Privacy en gegevensbescherming in relatie tot geo-informatie. Dr. Colette Cuijpers cuijpers@uvt.nl Privacy en gegevensbescherming in relatie tot geo-informatie Dr. Colette Cuijpers cuijpers@uvt.nl 1 Gegevensbescherming en geo-informatie Trend: geo-informatie wordt steeds meer gebruikt om mensen te volgen

Nadere informatie

Advies, opleiding en onderzoek

Advies, opleiding en onderzoek Advies, opleiding en onderzoek Voor een sterke publieke sector De publieke sector functioneert sterk wanneer zij met afnemende middelen in staat blijft om met gezag te voldoen aan de steeds veranderende

Nadere informatie

Datum 4 juni 2012 Vragen lid Schouw (2012Z02139) over het verstrekken van biometrische gegevens aan de Verenigde Staten

Datum 4 juni 2012 Vragen lid Schouw (2012Z02139) over het verstrekken van biometrische gegevens aan de Verenigde Staten > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Constitutionele Zaken en Wetgeving Juridisch Advies Schedeldoekshaven 200

Nadere informatie

Master Class Privacy

Master Class Privacy S F VISUAL Master Class Privacy Kennis en vaardigheden voor de Functionaris Gegevensbescherming van morgen De Master Class Privacy is bedoeld voor toekomstige Functionarissen Gegevensbescherming bij publieke

Nadere informatie

Kenniscentrum Risicomanagement

Kenniscentrum Risicomanagement Deskundigheid op het gebied van veiligheid High Tech Human Touch Samenwerking Het is de ambitie van het om opdrachtgevers, zoals bedrijven, overheden, nationale en internationale organisaties, te ondersteunen

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 18-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 670 528

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 6-6-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 762 573 898

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 11-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 679 534

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 4-4-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 779 608 940

Nadere informatie

Ik onderschrijf het advies van de Commissie Bevolkingsonderzoek.

Ik onderschrijf het advies van de Commissie Bevolkingsonderzoek. Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Briefadvies Amendement DENSE-studie Uw kenmerk : 701406-129805-PG Ons kenmerk : I-1611/JB/pm/894-O1

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe

Nadere informatie

Fair Open Access Open Library of Humanities

Fair Open Access Open Library of Humanities Fair Open Access Open Library of Humanities Utrecht, 27 September 2016 drs. Saskia C.J. de Vries Sampan academia & publishing Goud Open Access PUBLICATIES DIRECT EN ZONDER BEPERKINGEN GRATIS TOEGANKELIJK

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 22-08-16 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 449 361 523

Nadere informatie

2 E NATIONAAL CONGRES PRECONCEPTIEZORG

2 E NATIONAAL CONGRES PRECONCEPTIEZORG 2 E NATIONAAL CONGRES PRECONCEPTIEZORG 18 september 2009 10.00 16.30 uur NBC Nieuwegein INLEIDING Er wordt op veel plaatsen hard gewerkt aan de implementatie van preconceptiezorg: sinds het vorige congres

Nadere informatie

e-privacy in België: werk aan de e-winkel?

e-privacy in België: werk aan de e-winkel? PRIVACY PAPER NR. 1. e-privacy in België: werk aan de e-winkel? De bescherming van de persoonlijke levenssfeer in Belgische websites. Prof. dr. Michel Walrave K.U. Leuven - Communicatiewetenschap Eerste

Nadere informatie

Workshop ICT Innovatie Platform Duurzame ICT. 18 januari 2008. Grand Hotel Karel V. Utrecht. 18 januari 2008 2008 Stichting GreenICT 1

Workshop ICT Innovatie Platform Duurzame ICT. 18 januari 2008. Grand Hotel Karel V. Utrecht. 18 januari 2008 2008 Stichting GreenICT 1 Workshop ICT Innovatie Platform Duurzame ICT 18 januari 2008 Grand Hotel Karel V Utrecht 18 januari 2008 2008 Stichting GreenICT 1 introductie Mr. Roel L. Croes Mede-oprichter / bestuurslid Stichting GreenICT

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland.

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. WISKUNDE ICAB jaarplan 2011/12 Algemeen deel 1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. Achtergrond De opleidingen wiskunde

Nadere informatie

Bijlage B-2. CV s van wetenschappelijk personeel, verzameld door Faculteit NWI via een door de medewerker ingevulde vragenlijst.

Bijlage B-2. CV s van wetenschappelijk personeel, verzameld door Faculteit NWI via een door de medewerker ingevulde vragenlijst. Bijlage B-2. CV s van wetenschappelijk personeel, verzameld door Faculteit NWI via een door de medewerker ingevulde vragenlijst. Afdeling Information Retrieval and Information Systems van Bommel, Patrick

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Integriteit van Wetenschap

Integriteit van Wetenschap Integriteit van Wetenschap Een verkenning naar aanleiding van het bezoek van de Dutch Association for Institutional Research 2 juli 2014 Prof.dr. J.W.A. Smit Dutch Association for Institutional Research

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Burgerlijke rechter of bestuursrechter. de gewenste verdeling van de rechtsmacht bij: regelgeving, schadeveroorzakend overheidshandelen, tweewegenleer-vragen Polak,

Nadere informatie

Tilburg University. De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening

Tilburg University. De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Tilburg University De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 2000 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Berry Kok. Navara Risk Advisory

Berry Kok. Navara Risk Advisory Berry Kok Navara Risk Advisory Topics Informatiebeveiliging in het nieuws Annual Benchmark on Patient Privacy & Data Security Informatiebeveiliging in de zorg Extra uitdaging: mobiel Informatiebeveiliging

Nadere informatie

" Inleiding: " Sectie GISt " GDMC " TUDelft " Case studies " Conclusies

 Inleiding:  Sectie GISt  GDMC  TUDelft  Case studies  Conclusies De impact van open vs closed source voor geo DBMS research Seminar Open Source GEO ICT Delft Wilko Quak 1 Overzicht " Inleiding: " Sectie GISt " GDMC " TUDelft " Case studies " Conclusies 2 Section GIS

Nadere informatie

Leergang Compliance Officer in de Zorg. Dé Leergang Compliance Officer in de Zorg

Leergang Compliance Officer in de Zorg. Dé Leergang Compliance Officer in de Zorg Leergang Compliance Dé Leergang Compliance Leergang Compliance Dé Leergang Compliance Weet u wat het woord compliance betekent? Misschien herkent u het woord direct en weet u wat de betekenis is, maar

Nadere informatie

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Martin Bakker, november 2013 Samenvatting Het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek & innovatie van de Europese Unie, Horizon 2020, geeft een breed scala

Nadere informatie

Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig. Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009

Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig. Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009 Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009 Inhoud Voorwoord pag. 3 Voortgang De Bokkerijders met de dode hand, een nieuwe visie pag. 4 Website www.sjtigs.eu

Nadere informatie

Mirabeau Academy LEGAL COMPLIANCE & SECURITY Training

Mirabeau Academy LEGAL COMPLIANCE & SECURITY Training Mirabeau Academy LEGAL COMPLIANCE & SECURITY Training LEGAL COMPLIANCE & SECURITY Wet- en regelgeving bepaalt steeds nadrukkelijker de grenzen waarbinnen digitale dienstverlening zich mag bewegen. De regels

Nadere informatie

Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl

Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl Het CMI NEN wordt opgericht door drie initiatiefnemers: UT, Siemens en UMCG/RUG Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl Matchmaking Event Prof.

Nadere informatie

Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm

Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm Dirk van Leeuwen dirk@leeuwenpluijm.nl Summary Als partner bij van Leeuwen van der Pluijm geef ik cursussen, lezingen en advies over financieel-economisch strafrecht, fraude, compliance en financiële ethiek.

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Briefadvies Amendement bij het onderzoek naar NIPT voor prenatale

Nadere informatie

1 1-2. Technische ondersteuning van menselijk handelen

1 1-2. Technische ondersteuning van menselijk handelen Cursusdeel Blokken 1 1-2 Context van De context van Technische ondersteuning van menselijk handelen 1 Open Universiteit Nederland Faculteit Informatica Cursusteam revisie dr. Dipl.-Math. C.K.M. Crutzen

Nadere informatie

Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie

Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie 01 Wat doet ERBS? ERBS Erasmus Research & Business Support - vormt de schakel tussen wetenschappelijke kennis van de

Nadere informatie

Veranderingen in het geo-informatie landschap: de rol van de burger

Veranderingen in het geo-informatie landschap: de rol van de burger KIP project Participatory Geo-information: Veranderingen in het geo-informatie landschap: de rol van de burger Context van het onderzoeksproject, aanpak en verwachtingen Karin Pfeffer Onderzoeksteam: Linnet

Nadere informatie

Executive Course Health Service Excellence

Executive Course Health Service Excellence EXPERTISECENTRUM ZORGLOGISTIEK instituut Beleid & Management Gezondheidszorg 2 juni - 30 juni - 1 september + symposium Executive Course Health Service Excellence Introductie De executive course health

Nadere informatie

HET CYBER SECURITY BELEID VAN DE TOEKOMST

HET CYBER SECURITY BELEID VAN DE TOEKOMST HET CYBER SECURITY BELEID VAN DE TOEKOMST November 2012 ONDERTEKENAARS Dit beleid wordt ondertekend door: Burgerrechtenvereniging Vrijbit Dutch Hosting Provider Association Free Press Unlimited HCC Humanistisch

Nadere informatie

Tilburg University. Internationaal marketingonderwijs Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Internationaal marketingonderwijs Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1992 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M., &

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication Citation for published version (APA): Spruit, A. (2017). Keeping youth in play: The effects of sports-based interventions

Nadere informatie

Toelichting op de opzet en inhoud van de bundel 1 Katharina Boele-Woelki & Susanne Burri

Toelichting op de opzet en inhoud van de bundel 1 Katharina Boele-Woelki & Susanne Burri Auteurs en referenten ix Toelichting op de opzet en inhoud van de bundel 1 Katharina Boele-Woelki & Susanne Burri Regulering van ouderschap na scheiding: Nieuw recht en nieuwe mentalité de gouvernement?

Nadere informatie

1 1 t/m 3. Beveiliging van software. Beveiliging van besturingssystemen

1 1 t/m 3. Beveiliging van software. Beveiliging van besturingssystemen Cursusdeel Blokken 1 1 t/m 3 Security en IT Introductie en cryptografie Beveiliging van software Beveiliging van besturingssystemen en databases Open Universiteit Nederland Faculteit Informatica Cursusteamleiding

Nadere informatie

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid.

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Cursus 1 2015-2016 plus overnachting Aanleiding: Om het deskundigheidsniveau van instellingen te vergroten, zal een masterclass Privacy georganiseerd worden. Deze

Nadere informatie

FSHD trainingsonderzoek

FSHD trainingsonderzoek FSHD trainingsonderzoek FACTS-2-FSHD Nieuwsbrief Nr. 4 augustus 2011 Universitair Medisch Centrum St Radboud Afdeling Revalidatie Afdeling Neurologie Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid Drs.

Nadere informatie