WEB 3.0: POWERED BY PEOPLE..

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEB 3.0: POWERED BY PEOPLE.."

Transcriptie

1 WEB 3.0: POWERED BY PEOPLE.. TWINYARD geeft internetgebruikers hun eigen plek online van waaruit zij zelf volledig de regie voeren over hun gegevens en relaties. Vanuit deze plek kunnen zij met één unieke digitale identiteit snel, veilig en zonder spam met andere gebruikers, bedrijven en instellingen communiceren of data naar eigen inzicht met hen delen. Zo n plek voor online dataopslag noemen wij een Yard. TWINYARD ontwikkelt, ontwerpt en implementeert innovatieve Yard toepassingen voor instellingen en bedrijven in marktsectoren als de gezondheidszorg, verzekeringen, telecom, finance, retail bedrijven en werknemersdiensten. TWINYARD werkt vanuit een realistische visie op recente Internet ontwikkelingen richting een Web 3.0 waarin Open Social Networks, Zelfregie, Identity Management en Security de kernbegrippen aan het worden zijn.

2 Web 3.0: powered by people.. De eerste generatie Internet ( Web 1.0 ) was niet veel meer dan een online uithangbord waarop de gebruiker beschikbaar gestelde informatie van bedrijven of instellingen kon raadplegen om via een gepubliceerd telefoonnummer of adres contact te maken. Het verkeer in het huidige Web 2.0 loopt vaak via portals. Daardoor zijn er meer vormen van interactiviteit ontstaan. Toch staat de internetgebruiker nog steeds met zijn neus tegen de etalageruit. Hij moet beleefd aankloppen om via reeksen al of niet beschermde wachtwoorden en ID s naar binnen te mogen. Of de sites nou Amazon, Google of de Overheid heten, eenmaal binnen heeft de gastheer de volledige regie over data, processen en de aangeboden functionaliteiten. Zij meten als aanbieders van de website de gebruiker een digitale identiteit aan. En die heeft er tientallen. De klant of burger krijgt daar op zijn best informatie voor terug, maar is meestal een resource om geld te genereren of organisatieprocessen te stroomlijnen. Deze keten is zich echter aan het omkeren: Er is een snelle evolutie gaande naar een Web 3.0. De explosieve groei van Open Social Networks zoals Hyves, Facebook, Twitter, My Space toont aan dat webgebruikers hun communicatie anders aan het organiseren zijn. Bedrijven en instellingen blijven achter en haken daar niet op aan. Hun op Web 2.0 gebaseerde digitale marketingconcepten verliezen impact en relevantie. TWINYARD anticipeert op deze evolutie door die ketenomkering binnen Web 3.0 te ondersteunen en te stimuleren. Wij hebben daarvoor een persoonlijk en beveiligd digitaal erf voor webgebruikers ontwikkeld, waarop zij zelf de regisseur zijn in de contacten met hun internetrelaties, waaronder bedrijven en instellingen. En op dat erf faciliteren wij koppelingen met Open Social Networks. Zo n digitaal erf noemen wij een Yard : Een gecombineerd platform voor veilige dataopslag en geavanceerde webcommunicatie waar de gebruiker in alle opzichten baas op eigen erf is. Net als bij zijn echte voordeur beslist hij wie er wel of niet naar binnen mogen. Of hij verleent tijdelijk toegang tot door hem geselecteerde bestanden of gegevens. Ook beslist de gebruiker zelf over de visuele aankleding van de Yard en over de integratie van fun gadgets. Want het is tenslotte zijn erf, dat hij overal en altijd kan gebruiken. Dus ook mobiel. Kortom, een Yard gebruiker heeft één digitale identiteit, richt zijn eigen webomgeving in en bepaalt zelf met wie hij in cont(r)act treedt. De overheid of een bedrijf is een hulpmiddel geworden op weg naar het realiseren van zijn doelen. Hoewel beveiligd en strikt privé is de Yard omgeving volledig koppelbaar met Open Social Networks. Bedrijven en organisaties die op basis van gelijkwaardigheid met gebruikers gaan samenwerken worden Open Companies ; zij kunnen van deze ontwikkelingen profiteren en in de netwerken van hun gebruikers hun doelen realiseren. Mits die dat toestaan. Want Internet ontwikkelt zich meer en meer naar een wereld powered by people.

3 Een Yard als dubbele winst.. Webcommunicatie via een Yard levert niet alleen winst op voor de eindgebruiker. Ook voor bedrijven en overheidinstellingen die een gelijkwaardige relatie met klanten of burgers willen onderhouden liggen hier grote kansen. Bijvoorbeeld op gebieden als Customer Self Service en Permissive Marketing. Of in het kostenbesparend digitaliseren van klantprocessen zoals de (papieren) updates rond pensioenpolissen. We schetsen nog twee mogelijkheden: Door de klant zelf een slimme energiemeter binnen de context van zijn Yard aan te bieden komt de vertrouwde meter weer daar waar hij hoort: achter de voordeur van de gebruiker. Zo wordt de recente weerstand tegen deze onzichtbare techniek doorbroken; de metingen en het verbruikpatroon zijn eigendom van de gebruiker: Hij of zij bepaalt welke leverancier en of serviceverlener toegang heeft tot zijn energiedata. Ook kunnen flexibele afrekenmomenten overeengekomen worden en kan de klant via het Yard periodieke betalingen verrichten. De papieren jaarnota kan effectief gedigitaliseerd worden en bevat voor de gebruiker geen verrassingen meer. Ook kan een gebruiker via zijn Yard van energieleverancier wisselen zonder dat zijn omgeving veranderd, want alleen de databron en de databestemming worden gewijzigd. Een Open Company die een betrokken relatie met Empowered Customers opbouwt en zijn marketing via een Yard organiseert, stimuleert loyaliteit bij zijn klanten en deelt een knock-out uit aan zijn concurrenten: grotere transparantie en gelijkwaardigheid binnen klantrelaties is immers niet mogelijk. Overheidinitiatieven als de digitale kluis, het Elektronisch Patiënten Dossier en de Kilometerheffing stuiten vooral in Nederland op brede maatschappelijke weerstand. Het gaat hier onder meer over het gebrek aan inzichtelijkheid en een Big Brother sentiment tegenover extern databeheer. Ook gaat het over wantrouwen tegenover een eerlijke afrekening en over tracking & tracing van buitenaf. Door de kilometerheffing aan een Yard te koppelen krijgt de gebruiker in zijn eigen omgeving inzage in de afgeschreven bedragen en de tijden en plaatsen waar hij tolpoorten is gepasseerd, eventueel gecombineerd met een foto van zijn auto met kenteken. Een Open Overheid die via een Yard relaties met Empowered Citizens opbouwt gaat naast de burgers staan, oogst minder weerstand en wordt als transparant en klantvriendelijk ervaren. Wat is een een Yard? Een Yard platform is laagdrempelig en voor geschikt alle gebruikerscategorien. Het is bij uitstek geschikt om formele processen van bedrijven en (overheid) instellingen te koppelen aan de informele sociale internet omgevingen van gebruikers. Wat kan je met een Yard doen? - Administraties van bedrijven kunnen met een Yard ontsloten worden: de gebruiker heeft permanent de mogelijkheid om de over hem of haar opgeslagen gegevens in te zien. - Mits daartoe geautoriseerd, kan de gebruiker via zijn Yard externe mutaties aanbrengen in data of administraties van privé relaties, bedrijven of instellingen. - Volledige web based (bedrijfs-)processen vormgegeven worden. Om dit mogelijk te maken heeft de gebruiker van een Yard een officieel erkende digitale identiteit verworven, waardoor bedrijven en instellingen met zekerheid weten met wie zij te doen hebben. Welke sociale netwerk functies kan je aan een Yard koppelen? - Koppelen met andere open sociale netwerken. - Chatten met en zonder webcam. - Beschermde online opslag van data, files, beeld en geluid. - Snel, veilig en zonder spam communiceren. - Een (gekoppelde) webagenda gebruiken. - Bestaande fun gadgets gebruiken. Welke technologie zit achter een Yard? Yard toepassingen worden ondersteund door uitvoerig in de praktijk geteste Grexxboxx software (www.grexx.net) en Shindig Open Social elementen. De Yard en de functionaliteiten daarop worden gehost bij SaaS Plaza. De beveiliging en operatie is gecertificeerd conform SAS-70. Een technical factsheet is beschikbaar.

4 Twee Web 3.0 prototypes: Wij zijn ons er van bewust dat de wereld zich nog volop in de Web 2.0 fase bevindt. Daarom ontwikkelde TWINYARD twee doelgroepgerichte tools voor zelfregie die beiden zelfstandige Yard platforms vormen. Deze twee prototypes voor het naderende Web 3.0 zijn PAYDAYS voor (periodiek) betalingsverkeer en TWINMATE voor de zorgsector. PAYDAYS: zelfregie binnen betalingsverkeer. In het huidige betalingsverkeer kan de klant voor een periodieke betaling kiezen via een door de leverancier aangeboden automatische incasso. Eenmaal akkoord is hij echter de regie over zijn betalingen volledig kwijt. Het ongedaan maken van een automatische incasso is complex en vraagt om medewerking van de bank of de leverancier zelf. De klant kan ook kiezen voor een automatisch periodieke overboeking via zijn bank. De leverancier heeft hierin echter geen inzage en blijft de klant dure papieren acceptgiro s sturen. Met PAYDAYS ontstaat er bij betalingen weer een directe lijn tussen klant en leverancier. Onderling kunnen zij de frequentie en de hoogte van de betalingen met elkaar afspreken. Zowel de klant als de leverancier kunnen elkaar volledig transparant op de hoogte houden van wijzigingen in (gewenst) betaalgedrag. In deze nieuwe relatie is de bank de uitvoerder van de afspraken tussen klant en leverancier. PAYDAYS is een volledig operationele demo applicatie online van het zelfregie principe. TWINMATE: zelfregie binnen gezondheidszorg. Bij zorgverleners, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars staat het thema zelfregie hoog op de agenda. Ook is het speerpunt van (politiek) beleid om ICT in te zetten om zowel zorgkosten te reduceren als de effectiviteit van zorg te verhogen. TWINMATE biedt zorgcliënten een laagdrempelige mogelijkheid om directer bij het Behandelplan betrokken te worden en om meer regie te krijgen in het zorgtraject. Daarbij krijgt de gebruiker hulp van een digitale coach (avatar). Ook kan hij met de TWINMATE op een attractieve manier met zijn sociale omgeving communiceren. TWINMATE biedt cliënten en instellingen functionaliteiten voor de volgende zorgaspecten: Het dagelijkse functioneren minder fysiek afhankelijk van zorginstellingen te maken door onderdelen van het zorgtraject te digitaliseren. Sociale contacten in stand te houden en communicatie met zorgverleners te optimaliseren. Zorgverbetering door grotere betrokkenheid bij het Zorg-en Behandelplan. Medezeggenschap in het Zorg- en Behandelplan. Informatie op maat, ook ten aanzien van zorgpreventie. Keuzeondersteuning binnen het zorgtraject. Inzage in de eigen zorgdossiers. Proactieve coaching bij het bovenstaande. TWINMATE werd door ons ontwikkeld i.s.m. het Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid (IGPB, Amsterdam). Najaar 2009 worden een aantal pilots bij zorginstellingen geïmplementeerd.

5 Wie zijn wij? Geïnspireerd door het issue Zelfregie en een momentum in de markt om dat binnen webomgevingen te realiseren is TWINYARD B.V in 2009 als bedrijf van start gegaan. De oprichters zijn afkomstig uit diverse marktsectoren: Drs. Bob Duindam (CEO, managing partner) doet commercie en consultancy. Hij is onder meer afkomstig van Robeco waar hij Manager Business Alignment was. Bob is mobiel bereikbaar op en via Ir. Peter Curwiel (managing partner) doet commercie en consultancy. Hij werkte als senior manager en directeur onder meer bij PinkRoccade en Lost Boys. Peter is mobiel bereikbaar op en via Boudewijn Korber (managing partner) doet communicatie, conceptontwikkeling en design. Hij werkte de afgelopen jaren als creative director in boardroom consultancy bij Escador Innovation. Boudewijn is mobiel bereikbaar op en via Dr. Harrie van Haaster (consultant) is specialist voor de sector Gezondheidszorg. Hij is oprichter en directeur van het Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid (IGPB, Amsterdam). Harrie is mobiel bereikbaar op en via Contact Adres: Boomsluiterskade 374 D / 2511 VG Den Haag. Alliantie TWINYARD B.V is gelieerd aan het softwarebedrijf Grexx te Naarden (www.grexx.net). Grexx is de leverancier van de Grexxboxx software: een proven technology die onze Yard toepassingen krachtig en veilig ondersteunt.

Tijd om het beter te doen! Efficiënter werken met totaalcommunicatie

Tijd om het beter te doen! Efficiënter werken met totaalcommunicatie Tijd om het beter te doen! Efficiënter werken met totaalcommunicatie Inhoudsopgave Tijd om het beter te doen! 3 1. Optimale bereikbaarheid 5 2. Beter samenwerken 7 3. Veiligheid 9 4. Kosten & beheersbaarheid

Nadere informatie

Moderne samenwerkingstechnologieën

Moderne samenwerkingstechnologieën PLANNINGSHANDLEIDING Moderne samenwerkingstechnologieën Hoe u een nieuwe manier van samenwerking mogelijk kunt maken in een veranderende werkomgeving WAAROM U DIT DOCUMENT ZOU MOETEN LEZEN Deze planningshandleiding

Nadere informatie

SharePoint als sociaal intranet inzetten

SharePoint als sociaal intranet inzetten White Paper SharePoint als sociaal intranet inzetten Het dagelijks werk van een groot aantal medewerkers binnen een organisatie bestaat uit het zoeken, het bewerken, het opslaan en het delen van informatie

Nadere informatie

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Baanbreke X2com X2com levert professionele telecom diensten aan bedrijven en instellingen. Dat doen we via een sterk netwerk van meer dan

Nadere informatie

In deze editie ERP+CLOUD onderzoeken wij of er voordelen zijn van een ERP-oplossing in de cloud. Vragen die aan bod komen zijn onder andere:

In deze editie ERP+CLOUD onderzoeken wij of er voordelen zijn van een ERP-oplossing in de cloud. Vragen die aan bod komen zijn onder andere: In onze serie Beyond ERP+ introduceren we de populairste en meest effectieve technologie, software en infrastructuuroplossingen die waarde toevoegen aan uw ERP-systeem. In deze editie ERP+CLOUD onderzoeken

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

Slimmer worden dan de technologie; kansen voor de financiële wereld. Toekomstvisie op de financiële wereld in 2018

Slimmer worden dan de technologie; kansen voor de financiële wereld. Toekomstvisie op de financiële wereld in 2018 Slimmer worden dan de technologie; kansen voor de financiële wereld. Toekomstvisie op de financiële wereld in 2018 Inhoud Voorwoord 5 Hoe wordt de financiële wereld slimmer dan de technologie? 6 Onze visie:

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

Digitale Transformatie in de Benelux. Acquia Marktonderzoek Digitale Transformatie en de visie van de CIO & CMO

Digitale Transformatie in de Benelux. Acquia Marktonderzoek Digitale Transformatie en de visie van de CIO & CMO Digitale Transformatie in de Benelux Acquia Marktonderzoek Digitale Transformatie en de visie van de CIO & CMO November 2014 Inleiding In het najaar van 2014 is een kwalitatief marktonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving Inhoud 1 2 3 4 5 De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid cloud 4 6 9 11 12 The Dutch Cloud Masters T +31 88 988 96 00,

Nadere informatie

RaboUnplugged. Versie 1

RaboUnplugged. Versie 1 RaboUnplugged Versie 1 Bestemd voor stuurgroepvergadering d.d. 1 december 2006 Inhoud Vooraf: naar een nieuwe manier van werken 1. Rabo Unplugged: een integrale werkstijl 4 2. Over de noodzaak van verandering

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Altijd accurate gegevens

Altijd accurate gegevens Win-winsituatie door professioneel platform Altijd accurate gegevens DOOR MARGREET KOSTER Hoe vaak wordt aan u gevraagd uw persoons- of bedrijfsgegevens in te vullen? Het lijkt alsof de hele wereld e-mails,

Nadere informatie

Is de prijs het belangrijkste criterium bij de aanschaf van een softwarepakket en hebben lokale toepassingen hun langste tijd gehad?

Is de prijs het belangrijkste criterium bij de aanschaf van een softwarepakket en hebben lokale toepassingen hun langste tijd gehad? Special bij Advocatenblad 19 september 2008 Door Onderzoeksbureau GBNED, Gerard Bottemanne Standaard software voor de advocatuur in kaart gebracht Is de prijs het belangrijkste criterium bij de aanschaf

Nadere informatie

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving Inhoud 1 2 3 4 5 De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid Cloud 4 6 9 11 12 The Dutch Cloud Masters T +31 88 988 96 00,

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing De stappen naar de cloud Pagina 5 Security & Privacy in de cloud Pagina 8 Investeren in meer dan financiële winst Pagina 9 De techniek is er, nu de mens

Nadere informatie

Investment Memorandum

Investment Memorandum Investment Memorandum U wordt uitgenodigd te investeren in de toekomst van persoonlijke data-uitwisseling. ONLY ONCE BIEDT 125.000 AANDELEN AAN TEGEN EEN KOERS VAN EUR 2,- PER AANDEEL VOOR HET VERKRIJGEN

Nadere informatie

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch JAARBOEK 2012 / 2013 TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch Nederlandse, kennisintensieve vraagstukken.

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

E-BOOK DE ROL VAN E-HEALTH IN DE CARE. Prodware creëert, integreert en beheert IT oplossingen

E-BOOK DE ROL VAN E-HEALTH IN DE CARE. Prodware creëert, integreert en beheert IT oplossingen E-BOOK DE ROL VAN E-HEALTH IN DE CARE Prodware creëert, integreert en beheert IT oplossingen INTRODUCTIE E-health is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologie om gezondheid en gezondheidszorg

Nadere informatie

De Big Data revolutie Kansen, uitdagingen en visie

De Big Data revolutie Kansen, uitdagingen en visie De Big Data revolutie Kansen, uitdagingen en visie Big Data Fujitsu Big Data als ultiem wapen in de concurrentiestrijd De concurrentiekracht van een onderneming valt of staat met de kwaliteit en snelheid

Nadere informatie

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten Whitepaper Inhoudsopgave Het belang van regie op clouddiensten 3 Definitie 4 Drie vraagstukken én antwoorden 5 En nu in de praktijk

Nadere informatie

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday Efficiënt ondernemen met Social Media Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday Executive Summary De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De opkomst en ontwikkeling van nieuwe, interactieve

Nadere informatie