Samen data delen. Strategienota DANS >>>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen data delen. Strategienota DANS 2015-2020 >>>"

Transcriptie

1 Samen data delen Strategienota DANS >>>

2 Samen data delen Strategienota DANS Data Archiving and Networked Services (DANS) Postbus AB Den Haag Anna van Saksenlaan HW Den Haag dans.knaw.nl >>>

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding: wat vooraf ging Missie, visie en prioriteiten Missie en doelgroep Visie Strategische prioriteiten DANS vormt een toonaangevende bouwsteen in de landelijke en internationale datavoorziening De nationale data-infrastructuur De internationale data-infrastructuur DANS verbetert de dienstverlening aan een toenemend aantal gebruikers De kerndiensten Bijzondere databestanden Software sustainability Training en consultancy Overige diensten Communicatie ter verbetering van de gebruikerstevredenheid DANS realiseert efficiënte en geïntegreerde systemen ter ondersteuning van zijn kerndiensten Research & Innovatie ter verbetering van de dienstverlening Vernieuwing en afstemming kernsystemen Bijlage 1. SMART-doelen en Roadmap Bijlage 2. Financiële planning Bijlage 3. Organisatieschema DANS Bijlage 4. Lijst met afkortingen en definities Bijlage 5. Enkele kerngegevens over DANS Maximale toegankelijkheid van data is dienstbaar aan de bij uitstek wetenschappelijke werkwijze waarbij onderzoekers elkaars bevindingen toetsen en kritisch voortbouwen op elkaars werk. 1 1 Hans Clevers, president KNAW, voorwoord bij Zorgvuldig en integer omgaan met wetenschappelijke onderzoeksgegevens, rapport commissie Schuyt, KNAW, Amsterdam Zie: https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/zorgvuldig-en-integer-omgaanmet-wetenschappelijke-onderzoeksgegevens

4 1 Inleiding: wat vooraf ging DANS werd in 2005 opgericht door KNAW en NWO als landelijke organisatie voor opslag en blijvende toegankelijkheid van onderzoeksgegevens in de alfa- en gammawetenschappen. Uitgangspunt voor het te voeren beleid vormde de zogenaamde Blauwdruk van de Taskforce DANS uit december Na evaluatie door een internationale visitatiecommissie verbreedde DANS in de strategie zijn missie tot het bevorderen van duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens, zonder expliciete benoeming van de te bedienen wetenschappelijke domeinen 3. DANS wilde geleidelijk aan diensten verlenen aan meer disciplines, onder andere door liaisons aan te gaan met organisaties als 3TU.Datacentrum. Inmiddels zijn research data management en het delen van onderzoeksdata hot issues geworden. Gevallen van fraude met onderzoeksdata en het inzicht dat big data gouden mogelijkheden bieden, droegen daar aan bij. In het rapport Riding the Wave 4 uit oktober 2010 werd een collaborative data infrastructure voorgesteld, SURF en NWO formuleerden het idee van een federatieve datainfrastructuur. In 2013 richtten DANS en 3TU.Datacentrum samen Research Data Netherlands (RDNL) op, dat het idee van deze federatieve structuur in de praktijk brengt. In september 2014 trad SURFsara tot RDNL toe. In het voorjaar van 2014 vond een midterm-review van DANS plaats en bracht Jaap van den Herik (Universiteit Leiden) een advies uit aan de besturen van NWO en KNAW over de rol van DANS en de behoefte aan meer regie en een sterkere federatieve data-organisatie in Nederland. 2 Advies van de Taskforce Data Archiving & Networked Services (DANS) aan de besturen van KNAW en NWO (Amsterdam, december 2004). Zie: https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/advies-van-de-taskforce-data-archivingnetworked-services-dans-aan-de-besturen-van-knaw-en-nwo-advisory-report-by-thedans-taskforce-for-the-boards-of-the-knaw-and-nwo 3 Strategienota DANS Zie: NOTA%20compleet_DEF.pdf 4 Riding the wave: How Europe can gain from the rising tide of scientific data. Final report of the High Level Expert Group on Scientific Data. A submission to the European Commission, October 2010, 40 p. Zie: Strategienota DANS Samen data delen 2

5 De besturen van KNAW en NWO hebben daarop een aantal wensen met betrekking tot de positie van DANS bepaald en het instituut verzocht de consequenties daarvan te vertalen in een bijgesteld meerjarenbeleidsplan. Een aanpassing van de missie van DANS wordt door de besturen niet nodig geacht. Zij stellen: Alles rond data is in beweging. Data worden steeds complexer (dynamische data) en massaler ( big data ); in het verlengde van opslag en hergebruik komt de vraag op naar duurzaam beheer van tools om deze data te lezen en te ontginnen; en, niet onbelangrijk, het maatschappelijk en economisch belang van data is zo toegenomen dat het inmiddels ook een politiek issue is geworden (tegengaan van data-fraude, open data, economische waarde van big data, etc.). DANS was een pionier in de datawereld en heeft naam gemaakt zowel binnen zijn eigen kernterrein (de alfa- en gammadisciplines) als met een aantal disciplineoverstijgende diensten op het gebied van standaardisering en kwaliteitsbewaking (bijv. het Data Seal of Approval); ook in internationale gremia [op gebied van data archivering] is DANS vrijwel het gezicht van Nederland geworden. Nu al deze terreinen snel groeien, kan DANS simpelweg niet alles meer zelf blijven doen. Gelukkig zijn inmiddels meer instellingen (universiteiten en anderszins) actief in dit veld, zoals het 3TU.Datacentrum [en SURFsara]. Maar de diverse spelers leveren nog geen [goed] georganiseerd landschap op. Goed en tijdig datamanagement, een veilige opslag van data, zowel gedurende als na afsluiting van het onderzoek, en een duurzaam beheer van tools om de data nu en in de toekomst te kunnen blijven lezen en ontginnen, zijn essentiële voorwaarden voor het delen van die data. De integriteit van de wetenschapsbeoefening heeft baat bij transparante onderzoeksprocessen en verantwoord datamanagement maakt daar deel van uit 5. Universiteiten en hogescholen zien in toenemende mate een duidelijke eigen rol in het formuleren van beleid ten aanzien van het datamanagement binnen hun organisatie. Voor de uitvoering van het databeleid zijn een goede ondersteuning van de onderzoekers en een adequate technische infrastructuur onmisbaar. Toch is de noodzaak van goed georganiseerd databeheer bij universiteiten (en overheidsinstanties) nog niet in voldoende mate doorgedrongen en op de juiste wijze ingebed. Hoe kan DANS een rol spelen bij de totstandkoming van alle nieuwe eisen op het gebied van databeheer? Deze strategienota geeft antwoord op de vraag welke uitdagingen DANS in de jaren aangaat, en op welke wijze en met wie dit gaat gebeuren. 5 Zorgvuldig en integer omgaan met wetenschappelijke onderzoeksgegevens. Advies van de KNAW-Commissie Onderzoeksgegevens (Voorzitter: Kees Schuyt), Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 2012, 136 pagina's, ISBN Zie: Strategienota DANS Samen data delen 3

6 2 Missie, visie en prioriteiten 2.1 Missie en doelgroep Missie DANS heeft als missie het bevorderen van duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens. Onder de term digitale onderzoeksgegevens verstaat DANS: onderzoeksdata (zoals databases, spreadsheets, tekst, afbeeldingen, audio, video, geodata en multimedia), onderzoekinformatie (informatie over onderzoek, onderzoeksinstituten en onderzoekers) en elektronische publicaties (inclusief preprints en rapporten, zoals die zich bevinden in institutionele repositories). 6 Om zijn missie uit te voeren, biedt DANS diensten voor langdurige archivering en hergebruik van data uit afgesloten onderzoek en voor ondersteuning van databeheer tijdens lopend onderzoek (Research Data Management, RDM). Daarnaast biedt DANS training en consultancy. DANS ondersteunt zijn diensten met onderzoek naar duurzame toegang tot digitale informatie. Dit onderzoek is een afgeleide van de hoofddoelstelling en is gericht op innovatie en het verbeteren van dienstverlening aan de gebruikers. Doelgroepen Wetenschappelijke onderzoekers en publieke en private organisaties die onderzoek doen in opdracht van de overheid vormen voor DANS de primaire doelgroep. Zij zijn zowel dataproducenten als datagebruikers. Binnen de federatieve infrastructuur (zie figuur) richt DANS zich op onderzoeksorganisaties voor de acquisitie van data. Ook door bedrijven zoals bureaus voor opinieonderzoek en archeologische bedrijven verzamelde data met een wetenschappelijk belang zijn welkom. Onderzoekers in opleiding (promovendi) behoren ook tot de primaire doelgroep. DANS heeft een bijzondere taak voor het beheer van de resultaten van archeologisch onderzoek in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Naast onderzoekers en onderzoeksinstellingen zijn bedrijven en het algemeen geïnteresseerde publiek welkom om van de door DANS aangeboden diensten gebruik te maken. Via zoekmachines vinden ook deze groepen digitale onderzoeksgegevens bij DANS. 2.2 Visie Data is het nieuwe goud. Data is de olie van de wetenschap. Data variëren van klein tot groot; dataproblemen van groot tot immens. 7 6 De KB rekent de archivering van officiële elektronische publicaties tot een kerntaak. DANS beperkt zich bij publicaties tot het verschaffen van toegang tot institutionele repositories via NARCIS en archiveert grijze literatuur aanvullend op de KB, bijv. archeologische rapporten en beschrijvende documentatie bij onderzoeksdata, die niet door de KB worden gearchiveerd. 7 Deze citaten zijn afkomstig van, respectievelijk, Neelie Kroes, Vice-President van de Europese Commissie verantwoordelijk voor de Digitale Agenda (tot 1 november 2014); Strategienota DANS Samen data delen 4

7 Big data, linked data, open data, data science, research data management Uitspraken en termen die de laatste jaren gemeengoed zijn geworden en die aangeven dat er meer belang aan onderzoeksdata wordt gehecht dan ooit tevoren. Soms lijkt het of de toegevoegde waarde van het delen van onderzoeksdata pas kort geleden is uitgevonden. Voor DANS is het langdurig toegang verschaffen tot onderzoeksdata al meer dan 50 jaar business as usual, als we rekenen vanaf 1964, toen de eerste voorganger van DANS, het Steinmetzarchief, werd opgericht. De uitdaging is om permanent mee te ontwikkelen met de wensen van de gebruikers en om de dienstverlening efficiënt en op een hoog peil te houden. Het is duidelijke dat de dataproductie ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek de laatste jaren sterk is gegroeid en dat deze data-explosie ook de komende jaren nog zal voortgaan. Verwacht mag worden dat het aanbod van te archiveren en toegankelijk te houden data de komende jaren sterk zal toenemen. Om de datavloed aan te kunnen heeft DANS zowel organisatorisch, technisch als financieel een nieuwe aanpak nodig. Verantwoord databeheer heeft de laatste jaren extra aan erkenning gewonnen, nadat enkele gevallen van datafraude werden ontdekt. En behalve regelrechte fraude blijkt uit onderzoek het slordig omgaan met onderzoeksdata regelmatig voor te komen, zodanig zelfs dat in een KNAW-rapport van sloppy science gesproken werd. 8 Een andere commissie deed aanbevelingen voor verantwoord databeheer, waarmee datafraude en slodderwetenschap misschien niet kunnen worden voorkomen, maar wel sneller aan het licht zullen komen. De waarde van data neemt toe door het delen ervan te bevorderen en de transparantie van de wetenschap is ermee gediend dat data professioneel en toegankelijk worden beheerd en gearchiveerd. Dit is in het kort waaraan DANS in de komende jaren wil bijdragen. Centraal bij de duurzame opslag van data staat dat deze altijd vindbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn. Het oorspronkelijk door DANS ontwikkelde Data Seal of Approval vormt hiervoor het uitgangspunt, ongeacht of de data nu in het DANS-archief of elders zijn opgeslagen. DANS streeft ernaar om onderzoeksgegevens zoveel mogelijk in context en in onderling verband aan te bieden. Daarom kent DANS hoge prioriteit toe aan het verbinden van datasets, publicaties en informatie over onderzoek. Semantisch web-technieken en Linked Data zijn bij uitstek geschikt om koppelingen tussen verschillende, gedistribueerd opgeslagen informatiesoorten te realiseren. Daarmee worden de toegankelijkheid van de data en bruikbaarheid van de diensten van DANS verder vergroot. DANS biedt zijn diensten zodanig aan, dat drempels voor de toegang tot onderzoeksgegevens zoveel mogelijk worden weggenomen. DANS bevordert open access tot onderzoeksdata met begrip voor het feit dat Máire Geoghegan-Quinn, Europees Commissaris voor Research en Innovatie (tot 1 november 2014); Jaap van den Herik, hoogleraar-directeur van het Leiden Centre of Data Science. 8 Flawed science: The fraudulent research practices of social psychologist Diederik Stapel, Levelt Committee, Noort Committee, Drenth Committee, KNAW, Amsterdam, 28 november Strategienota DANS Samen data delen 5

8 niet alle data altijd onbeperkt en vrij beschikbaar kunnen zijn (bijvoorbeeld vanwege privacy-beperkingen). Toch is het van belang dat onderzoeksgegevens die (nog) niet of beperkt beschikbaar zijn duurzaam worden gearchiveerd. DANS neemt praktische maatregelen om optimale toegankelijkheid te bewerkstelligen onder het motto: open als het kan, beschermd als het moet. De binnenkort verwachte nieuwe Europese wetgeving voor gegevensbescherming (General Data Protection Regulation - GDPR) kan negatieve gevolgen hebben op de beschikbaarheid van persoonsdata voor wetenschappelijk onderzoek. Binnen de wettelijke mogelijkheden spant DANS zich in de toegankelijkheid daarvan zo groot mogelijk te houden. DANS kan deze visie niet alleen verwezenlijken. Daarvoor is samenwerking nodig met een groot aantal partijen in binnen- en buitenland. DANS gaat daarom graag strategische allianties aan met deze partnerorganisaties. Binnen de Nederlandse wetenschap zijn RDNL, SURF, escience en ehumanities de aangewezen partijen. Ook dataleveranciers voor wetenschap en cultuur, zoals CBS, RCE, ministeries en het Kadaster, zijn van belang. Met CentERdata is Survey Data Netherlands opgezet als alliantie om sociaal-wetenschappelijke surveydata uit verschillende bronnen bijeen te brengen en beter toegankelijk te maken. 9 DANS is adviseur van ESSNeth en werkt mee aan het Nederlandse deel van het European Social Survey (ESS). DANS coördineerde de eerste CLARIAHaanvraag en zal een belangrijke steunpilaar zijn voor dit consortium dat de gehele geesteswetenschappen bedient. Landelijk werkt DANS samen met belangrijke spelers op het terrein van digitale duurzaamheid in andere domeinen: de NCDD-partners (waaronder de KB, het Nationaal Archief en het Instituut voor Beeld en Geluid). In internationaal verband neemt DANS actief deel aan internationale dataorganisaties (RDA, APA, CODATA) en disciplinegerichte research infrastructures (zoals CESSDA, CLARIN en DARIAH). 2.3 Strategische prioriteiten Op basis van bovenstaande visie en als vervolg op de huidige prioriteiten, heeft DANS voor de komende meerjarenperiode drie samenhangende strategische prioriteiten geformuleerd: 1. DANS vormt een toonaangevende bouwsteen in de landelijke en internationale datavoorziening (Hoofdstuk 3) 2. DANS verbetert de dienstverlening aan een toenemend aantal gebruikers (Hoofdstuk 4) 3. DANS realiseert efficiënte en geïntegreerde systemen ter ondersteuning van zijn kerndiensten (Hoofdstuk 5) 9 Zie: Strategienota DANS Samen data delen 6

9 3 DANS vormt een toonaangevende bouwsteen in de landelijke en internationale datavoorziening 3.1 De nationale data-infrastructuur DANS richt zijn archiefdiensten primair op de geesteswetenschappen en maatschappij- en gedragswetenschappen. Als partner in een zich ontwikkelende federatieve data-infrastructuur werkt DANS samen met andere partijen om gezamenlijk alle wetenschapsgebieden te ondersteunen. DANS verricht ook een aantal taken die niet gebonden zijn aan een bepaald vakgebied. Het aggregeren en gebundeld aanbieden van onderzoeksinformatie en (open access) publicaties uit instellingsrepositories in NARCIS, het ondersteunen van het Data Seal of Approval, het aanbieden en beheren van DataverseNL, het bieden van training en consultancy op het gebied van research data management en digitale archivering, en het beheren van een persistent identifiers infrastructuur behoren hiertoe. Een overzicht van de diensten van DANS komt in hoofdstuk 4 aan bod. Het landelijke federatieve model In Nederland ontwikkelt zich op initiatief van Research Data Netherlands (RDNL) een federatieve data-infrastructuur met diensten, rollen en verantwoordelijkheden voor verschillende partijen. 10 Dit model is geïnspireerd op het Collaborative Data Infrastructure, een raamwerk voor een toekomstige data-infrastructuur, uit het eerdergenoemde rapport Riding the Wave. RDNL werkt dit raamwerk uit in vier in plaats van drie lagen: de laag Common Data Services uit het Riding the Wave rapport is in de RDNL-uitwerking gesplitst in technische basisinfrastructuur en in backoffice-datadiensten (zie Fig.1). 10 Zie voor een uitgebreide beschrijving van dit model de RDNL brochure: Strategienota DANS Samen data delen 7

10 Fig. 1. Schematische voorstelling voor een Nederlandse federatieve datainfrastructuur Het fundament van het federatieve model wordt gevormd door een technische basisinfrastructuur, waarin onder meer zorg wordt gedragen voor dataopslag en back-upfaciliteiten. Daarboven bevindt zich een laag van backoffice-datadiensten, die faciliteiten en ondersteuning biedt voor de langetermijnarchivering en de toegankelijkheid van data. Weer een niveau hoger bevinden zich de frontoffice-diensten, die de eerstelijnscontacten met de producenten en gebruikers van onderzoeksdata verzorgen: ondersteuning, consultancy en training van onderzoekers en studenten in het verantwoord beheren van data. De frontoffices kunnen terugvallen op expertise van de backoffices. De verticale balk Trust in de figuur verwijst naar het belang van integriteit, transparantie en/of certificering op alle niveaus. Data curation, of de zorg die data behoeft om op de lange termijn beschikbaar te blijven voor hergebruik, heeft betrekking op alle fasen van de levensloop van onderzoeksdata en is dus evenzeer een taak waaraan op alle niveaus in het model wordt bijgedragen. De partijen binnen het federatieve model In deze federatieve en gelaagde data-infrastructuur dragen verschillende stakeholders ieder vanuit hun eigen positie en expertise een specifieke verantwoordelijkheid. De technische basisinfrastructuur wordt geleverd door computercentra (Shared Service Centres, SSC-ICT), waarbij partijen als SURFsara, Target of universitaire ICT-diensten, een landelijke 11, regionale of 11 De landelijke rol staat vaak in internationaal verband, zoals grid- en federated cloudvoorzieningen. Strategienota DANS Samen data delen 8

11 institutionele rol spelen. In de e-infrastructuur biedt SURFnet de noodzakelijke netwerkverbindingen en SURFconext identity management voor gefedereerde toegang tot onder andere datadiensten. Voor innovatie en onderhoud van de e-infrastructuur, die ten grondslag ligt aan de federatieve data-infrastructuur, zijn SURF en haar werkmaatschappijen onmisbaar. De backoffice-functies worden vervuld door organisaties met een landelijke rol op het terrein van de langetermijntoegankelijkheid van data in trusted digital repositories, zoals DANS, 3TU.Datacentrum en SURFsara, die samenwerken in Research Data Netherlands. Tezamen beschikken zij over expertise over data uit de alfa-, bèta- en gammawetenschappen. RDNL staat open voor andere instellingen die zich richten op duurzame archivering van onderzoeksdata 12. De frontoffices bevinden zich bij universiteiten (voornamelijk belegd bij universiteitsbibliotheken - UB s, onderzoeks/kennisinstituten, hogescholen, bij nationale en internationale onderzoekinfrastructuren (ESFRI/National Roadmap) en voor sommige functies ook bij de financiers (NWO, ZonMw, Ministeries, ZBO s). Op verschillende plaatsen wordt behoefte gevoeld aan meer regie in het snel veranderende landschap van de data-infrastructuur. Dit geldt zowel internationaal als binnen Nederland. RDNL is in de huidige opzet gebaseerd op goede intenties en vrijwillige samenwerking. Ook op andere plekken, zoals bij SURF, NWO, de UKB en de NFU zijn commissies of special interest groups actief om tot meer afstemming te komen. Bij de VSNU is door ten minste één universiteit gepleit om een regie-orgaan voor onderzoeksdata op te zetten. Van den Herik pleit in zijn advies voor een data-autoriteit met meer kracht dan DANS of andere individuele spelers kunnen ontwikkelen. De moederorganisaties van DANS, KNAW en NWO, zijn het ermee eens dat meer regie wenselijk is en denken dat een dergelijke rol belegd kan worden bij een sterkere federatieve dataorganisatie. Zij willen het initiatief nemen om de betrokken partijen op dit gebied samen te brengen. Over de wijze waarop (lees: over de intensiteit van betrokkenheid) is nader overleg nodig; hierbij zou in ieder geval ook het Ministerie van OCW moeten worden betrokken. Zoals RDNL een samenwerkingsverband vormt op het gebied van onderzoeksdata, zijn in het verband van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) ook coalities gevormd op andere domeinen. De NCDD vormt een platform voor afspraken tussen organisaties die een voortrekkersrol spelen bij de duurzame toegang tot digitale informatie: het Nationaal Archief voor overheidsinformatie, het Instituut voor Beeld en Geluid voor audiovisueel materiaal, de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid voor o.a. digitale museale collecties en de KB voor wetenschappelijke publicaties. DANS speelt in de NCDD een voortrekkersrol voor digitale wetenschappelijke data en is daarmee een natuurlijke partner van de KB. 12 Voorwaarde voor opname is dat de archieven ten minste voldoen aan het Dataseal of Approval (DSA). Strategienota DANS Samen data delen 9

12 3.2 De internationale data-infrastructuur DANS wil een toonaangevend instituut zijn op het gebied van datavoorziening in Europa. Door deelname aan (inter-) nationale research- en data-infrastructuren versterkt DANS zijn data- en dienstenaanbod: veel onderzoek en datasets trekken zich weinig van landsgrenzen aan of zijn expliciet internationaal van karakter. Daarbij streeft DANS ernaar dubbel werk te voorkomen, data internationaal en cross-disciplinair beter vindbaar en toegankelijk te maken, schaalvoordelen te behalen en een grotere cohesie in de datavoorziening te realiseren. Dit betekent dat Nederland ook internationaal sterker komt te staan in de ontwikkeling van data-infrastructuren. DANS beperkt zich bij de archivering primair tot data die door wetenschappelijke onderzoekers in Nederland zijn geproduceerd, dan wel Nederland (mede) tot onderwerp hebben. In internationaal verband maakt DANS afspraken met zusterorganisaties over de verdeling van taken. DANS stemt met zijn partners in RDNL-verband de deelname in internationale data-organisaties en e-infrastructuurprojecten af en neemt deel aan de belangrijkste (disciplinair georganiseerde) Europese en internationale research infrastructures en netwerken in de humaniora en sociale wetenschappen, onder meer om de toegang tot data in het buitenland voor Nederlandse onderzoekers te garanderen en om de toegang tot Nederlandse data voor buitenlandse onderzoekers te kanaliseren. Strategienota DANS Samen data delen 10

13 4 DANS verbetert de dienstverlening aan een toenemend aantal gebruikers DANS biedt een dienstenpakket aan dat goed is afgestemd op de vraag. DANS haalt drempels voor toegang tot digitale onderzoeksgegevens weg en helpt onderzoekers toegang te krijgen tot gegevens waar ze lastig zelf bij kunnen komen. Het gaat hierbij zowel om data verzameld ten behoeve van onderzoek als om digitale registraties van overheid en bedrijfsleven, die onderzoekers willen gebruiken voor wetenschappelijke analyse. Het merendeel van de datasets voortkomend uit sociaal en geesteswetenschappelijk onderzoek is van beperkte omvang en wordt soms (onzuiver) aangeduid als long-tail data. De gemiddelde omvang van de datasets groeit in de loop der tijd. Big data, zoals uit overheidsregistraties en massaal geproduceerde social media gegevens, worden in de sociale en geesteswetenschappen steeds meer gebruikt. In het federatieve verband van RDNL zal de verantwoordelijkheid voor de duurzame opslag van dit soort grote datasets nader worden afgesproken. DANS werkt met andere instellingen samen om data uit alle wetenschapsdomeinen in federatief verband te archiveren en beschikbaar te stellen en om de infrastructuur voor persistent identifiers voor Nederland te versterken. Tevens ontwikkelt DANS, samen met onder andere het Nederlands escience Centrum, een voorstel voor Software Sustainability. Ten slotte blijft DANS diensten leveren zoals training en consultancy en het mede-ontwikkelen van data journals. 4.1 De kerndiensten EASY Het Electronic Archiving System (EASY) vormt vanouds het hart van het digitale archief van DANS. Het systeem was in 2007 innovatief en één van de eerste digitale archiefsystemen waarbij onderzoekers zelf hun data konden up- en downloaden. In de komende jaren zal EASY worden vervangen of omgevormd tot een kernsysteem voor digitaal archiefmanagement, dat flexibel is wat betreft de storagelocatie van de gearchiveerde data. Meer hierover in Hoofdstuk 5. NARCIS NARCIS biedt toegang tot onderzoeksinformatie, elektronische publicaties en datasets van tal van Nederlandse onderzoeksinstellingen. DANS wil deze verschillende informatiebronnen verder integreren in samenwerking met partners als de universiteiten en hogescholen, RDNL, de KB en SURF. NARCIS zal een zinvolle rol kunnen spelen bij de monitoring van het succes van het Nederlandse open access beleid en tevens de nationale aggregator zijn voor doorlevering aan Europese partijen, zoals OpenAIRE. DataverseNL Met DataverseNL kunnen onderzoekers en docenten onderzoeksdata online opslaan, delen en registreren tijdens onderzoek en tot maximaal 10 jaar erna. DataverseNL wordt gezamenlijk aangeboden door de deelnemende instellingen en DANS. Strategienota DANS Samen data delen 11

14 DataverseNL is gebouwd op een wetenschappelijk platform, ontwikkeld door Harvard University. Het platform wordt wereldwijd gebruikt. In Nederland werd DataverseNL in 2010 bij de Universiteit Utrecht geïnstalleerd, waarna het zich in korte tijd ontwikkelde tot een gedeelde dienst van 7 instellingen. Het beheer van de data ligt in de handen van de instellingen; sinds 2014 beheert DANS het netwerk. Deze dienst past bij uitstek in het federatieve datamodel: de instellingen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het eigen databeleid en dus ook voor de manier waarop zij onderzoekers aanmoedigen om hun data verantwoord te beheren. DANS biedt backoffice diensten, zoals het gezamenlijke systeembeheer, langetermijn-archivering en tweedelijns ondersteuning aan DataverseNL. Persistent Identifiers (Basic Resolver Infrastructure en Gemeenschappelijke Metadata Harvester) DANS werkt nauw samen met universiteitsbibliotheken, onderzoeksinstellingen, de Koninklijke Bibliotheek (KB) en EduStandaard om de infrastructuur voor persistent identifiers voor Nederland te onderhouden en te versterken. Deze Basic Resolver Infrastructure (BRI) is gebaseerd op de URN:NBN, een unieke code die gekoppeld is aan een digitaal object, waardoor het object gevonden kan blijven worden - ook bij veranderingen van naam en plaats op het web. Dit is een typische backoffice dienst. DANS beheert de zogenaamde resolver die de identifiers naar de goede webadressen laat verwijzen. Samen met de KB heeft DANS de Gemeenschappelijke Metadata Harvester (GMH) ontwikkeld voor het verzamelen van informatie uit de repositories van onderzoeksinstellingen. Deze combine harvester doet zijn werk onzichtbaar en op de achtergrond, maar is elementair voor het aggregeren van informatie die onder andere via NARCIS wordt gepresenteerd. 4.2 Bijzondere databestanden E-depot Nederlandse Archeologie en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed In 2014 wordt de erfgoedwet herzien; deze zal in 2016 van kracht worden 13. Vrijwel alle digitale archeologische onderzoeksbestanden, - documentatie en -rapporten worden bij DANS duurzaam gearchiveerd en ontsloten in het e-depot Nederlandse archeologie (EDNA). DANS pleit ervoor dat de nieuwe erfgoedwet eisen stelt aan het bewaren en toegankelijk houden van deze informatie in een nationaal digitaal archief. Ook hier is een federatieve oplossing met inbreng van verschillende partijen efficiënt en voor de hand liggend: RCE met het archeologisch informatiesysteem ARCHIS, de provinciale archeologische depots met vondsten en DANS met EDNA. In een gezamenlijke inspanning wordt een volledig geïntegreerde informatiestructuur nagestreefd. Omdat deze DANS-taak niet alleen wetenschappelijk, maar ook voor het erfgoed van 13 Zie: Strategienota DANS Samen data delen 12

15 belang is, ligt het in de rede dat de extra kosten van DANS met erfgoedmiddelen worden gefinancierd. Data van het Centraal Bureau voor de Statistiek Het CBS is vooral voor de sociale wetenschappen een belangrijke dataleverancier, en daarom een belangrijke strategische partner van DANS. In het convenant tussen DANS en CBS ligt de nadruk op de levering van beveiligde microdata. Ook op andere gebieden wil DANS met het CBS samenwerken met als doel de continuïteit van onderzoek met microdata veilig te stellen. Voor DANS is interessant dat het CBS sinds de zomer 2014 data via een open dataportal aanbiedt. DANS archiveert CBSdata uit belangrijke sociaalwetenschappelijke surveys en blijft samenwerken op het gebied van data uit historische tellingen. DANS wil graag dat de gezondheidsdata die het CBS verzamelt beter beschikbaar komen voor wetenschappelijk onderzoekers. Overige overheidsdata Ook veel andere data die de overheid verzamelt en registreert zijn van belang voor wetenschappelijk onderzoek. DANS rekent het tot zijn taak om te bevorderen dat dergelijke data goed worden gearchiveerd en beschikbaar blijven voor onderzoekers. DANS archiveert al data voortkomend uit (beleids-)onderzoek van ministeries, maar stemt ook af en werkt samen met het Nationaal Archief, het open dataportaal van de overheid, het Kadaster, Geonovum (voor geo-informatie), planbureaus (SCP, CPB), Rijkswaterstaat, Onderzoeksafdelingen van ministeries (WODC), de Algemene Rekenkamer en de Open State Foundation. The Language Archive In 2011 is een samenwerking van de KNAW, de Max Planck Gesellschaft (MPG) en de Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW) opgezet om The Language Archive (TLA) bij het Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek (MPI) in stand te houden. DANS heeft hieraan voor de KNAW gestalte gegeven. Het MPI in Nijmegen heeft inmiddels te kennen gegeven TLA te willen afslanken en een deel van de taken te willen afstoten. Het is belangrijk dat er in Nederland een plaats blijft waar taaldata duurzaam worden gearchiveerd en toegankelijk zijn voor Nederlandse onderzoekers. Daarom wil DANS onderzoeken welke TLA-taken in Nederland behouden moeten blijven en hoe het instituut een bijdrage kan leveren aan voortzetting daarvan. Sociaal-wetenschappelijke data-infrastructuur Hoewel dataverzameling niet tot de primaire verantwoordelijkheid van DANS behoort, vormen nieuw verzamelde data de basis voor de diensten van DANS. Zonder (nieuwe) data kan DANS de wetenschappelijke domeinen niet bedienen. Op dit moment dreigen aanzienlijke investeringen in sociaal-wetenschappelijke dataverzameling verloren te gaan, waardoor Nederland zijn innovatieve rol het internationale veld dreigt te verliezen. Met de uitputting van het budget Veranderingsstudies van het NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen staat de continuïteit van diverse longitudinale dataverzamelingsprojecten onder druk. Zonder concreet uitzicht op vervolgfinanciering kan SHARE niet meedoen aan de komende dataverzamelingsgolf en het gevaar bestaat Strategienota DANS Samen data delen 13

16 dat andere nationale en internationale projecten zullen volgen. Het LISS panel en de innovatieve infrastructuur van MESS dreigen te moeten worden stopgezet door gebrek aan financiële middelen. DANS ziet de urgentie om gezamenlijk actie te ondernemen en wil in de ontwikkeling van een plan van aanpak een rol spelen. 4.3 Software sustainability Er bestaat een groeiende behoefte bij onderzoekers in de humaniora naar ondersteuning bij het beheren van software. Een toenemend aantal datasets verliest zijn waarde als de programmatuur waarmee de data worden bewerkt en geanalyseerd niet meer functioneert. CLARIN ERIC vereist zelfs expliciet dat CLARIN centra software archiveren en onderhouden. Daarom werkt DANS met het Nederlands escience Centrum en andere partijen in federatief verband aan een voorstel voor Software Sustainability. Omdat data en software vaak moeilijk te scheiden zijn, worden software- en databeheer in het ideale geval door dezelfde partij(en) uitgevoerd. Op dit moment ontbreken bij DANS de middelen om serieus aandacht te schenken aan de houdbaarheid van programmatuur. Met de archivering, het onderhoud en de beschikbaarstelling van software waarmee onderzoeksgegevens worden verwerkt, zal in de komende jaren worden geëxperimenteerd. Door data goed te modelleren en op te slaan in standaardformaten kan het probleem van software sustainability enigszins worden verzacht. DANS zal ten minste het gebied in kaart brengen en aanbevelingen opstellen voor software sustainability in het kader van research data management. Overigens zal sustainability van software die is ontwikkeld in de humaniora en sociale wetenschappen alleen een taak van DANS kunnen zijn voor zover de kosten ervan kunnen worden gedekt. 4.4 Training en consultancy DANS biedt in samenwerking met 3TU.Datacentrum in RDNL-verband een cursus voor datasupport aan, gericht op dataprofessionals bij universiteitsbibliotheken en andere instellingen. Ook in internationale samenwerkingsverbanden werkt DANS mee aan trainingen op het gebied van datamanagement en digitale duurzaamheid. Veel cursussen op deze gebieden zijn eenmalig en daardoor niet erg rendabel. DANS wil deze arbeidsintensieve taak efficiënter maken door cursussen beter te funderen en af te stemmen, en ze ook online aan te bieden (via bijvoorbeeld webinars). Regelmatig doen onderzoeksinstellingen, financiers en andere wetenschappelijke organisaties, zowel landelijk als internationaal, een beroep op DANS om te adviseren over digitale duurzaamheid (in het bijzonder certificering van digitale repositories), databeleid en research data management: NWO, ZonMw, KNAW, SURF, NFU, universiteiten, Science Europe, Europese Commissie, etc. De grens tussen betaalde en gratis adviesdiensten is niet altijd eenvoudig te trekken. In het algemeen zullen training en adviesdiensten ten minste kostendekkend moeten zijn. Ook verricht DANS tegen betaling documentatiewerkzaamheden. Strategienota DANS Samen data delen 14

17 4.5 Overige diensten Naast de hierboven genoemde diensten organiseert DANS regelmatig symposia over allerlei aspecten van datavoorziening en onderzoek en geeft het diverse publicaties uit, op papier en digitaal. Beide vormen van dienstverlening zijn doorgaans in samenwerking met onderzoekers of gerelateerde instituten. DANS heeft bijgedragen aan de opzet van verschillende open (data) journals en zal een direct aan het archief gelieerd data journal exploiteren, waarin zowel artikelen als gidsen over belangrijke dataverzamelingen een plaats krijgen. 14 Een API-service voor onderzoeksdata zal drempels voor datatoegang verder verlagen. Hierdoor wordt het mogelijk om data direct te gebruiken zonder eerst afzonderlijke databestanden te downloaden. 4.6 Communicatie ter verbetering van de gebruikerstevredenheid In 2020 zou de mate waarin de onderzoeker data archiveert, beschikbaar stelt en hergebruikt, substantieel moeten zijn verhoogd. Vanuit communicatie wordt hieraan bijgedragen door DANS onder de aandacht te brengen van de primaire doelgroep: onderzoekers binnen alfa- en gammawetenschappen (met een focus op promovendi). Ook richt communicatie zich via RDNL op data-intermediairs, bijvoorbeeld bij universiteitsbibliotheken (data librarians). De belangrijkste werkzaamheden van communicatie zijn: de inzet van het gebruikerspanel (leden worden betrokken bij het welslagen van DANS) en het informeren van de doelgroepen via middelen zoals de website, het magazine E-data, de digitale nieuwsbrief DataLink, social media en andere voorlichtingsmaterialen. Met deze werkzaamheden draagt communicatie indirect bij aan het verhogen van de tevredenheid van de gebruikers van DANS-diensten. 14 Voorbeelden zijn: The Journal of Open Psychology Data (JOPD): Journal of Archaeology in the Low Countries (JALC): en binnenkort het DANS Data Journal. Strategienota DANS Samen data delen 15

18 5 DANS realiseert efficiënte en geïntegreerde systemen ter ondersteuning van zijn kerndiensten 5.1 Research & Innovatie ter verbetering van de dienstverlening DANS is in de kern een dienstverlenend instituut. De eisen van onderzoekers ten aanzien van datadiensten zijn voortdurend in beweging. Om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden, richt de research bij DANS zich op de ondersteuning en innovatie van de diensten. Het onderzoek van de afdeling Research & Innovatie (R&I) van DANS concentreert zich op het duurzaam beschikbaar stellen van digitale informatie in de verschillende fasen van de onderzoekscyclus. 15 Het onderzoek staat in dienst van de expertiseontwikkeling en het vermogen van de organisatie om adequaat in te spelen op de snelle ontwikkelingen in het werkgebied. R&I zijn nodig om een vooraanstaande en gewaardeerde data-organisatie te blijven. Linked Data en veilige toegang tot privacygevoelige gegevens zijn voorbeelden van R&I projecten die DANS de komende jaren verwacht uit te voeren. DANS zoekt voor R&I de samenwerking met onderzoeksgroepen bij universiteiten en ontwikkelt strategische coalities met escience, Data Science en ehumanities. 5.2 Vernieuwing en afstemming kernsystemen In de komende jaren zullen de kerndiensten van DANS (EASY, DataverseNL en NARCIS; zie paragraaf 4.1) worden vernieuwd en optimaal op elkaar worden afgestemd, waarbij overlap in functies zoveel mogelijk zal worden voorkomen. EASY is in eigen huis ontwikkeld op het repository-systeem Fedora. Onderzocht wordt of het technisch en organisatorisch mogelijk (en wenselijk) is om EASY geschikt te maken voor archiefmanagement op meer repository-systemen dan alleen het eigen repository. Bij archiefmanagement moet men denken aan functies zoals beheer van metadata, bestandsformaten, gebruikslicenties en toegang, controles op data-integriteit (checksums), backups, enz. Er komen steeds meer datarepositories op de markt (of als open source of als webservice beschikbaar), waarvan de duurzaamheid vaak niet duidelijk is. De kracht van EASY is dat het systeem voldoet aan kwaliteitseisen voor trusted digital repositories. DANS blijft werken aan certificering conform de belangrijkste internationale standaarden (DSA, DIN 31644/nestor, ISO 16363). In plaats van de data daaruit over te hevelen naar EASY voor langetermijnbewaring, is het zinvol om na te gaan of de archiveringsfuncties uit EASY toegepast kunnen worden op zulke elders opgeslagen bestandscollecties, inclusief datasets gepubliceerd als Linked Open Dataverzamelingen. Bij onze verkenning wordt de mogelijkheid betrokken een extern ontwikkeld systeem voor digitaal archiefbeheer te gebruiken. 15 Aansprekende resultaten en experimenten van R&I bij DANS worden gepresenteerd op de DANS.labs website: Strategienota DANS Samen data delen 16

19 Ook de NARCIS-software is oorspronkelijk in eigen huis ontwikkeld (bij het Bureau KNAW). Om de kwaliteit en dekking van de NARCIS-inhoud te verbeteren zijn nieuwe afspraken nodig over de door de instellingen aan te leveren informatie uit hun repositories en systemen voor onderzoekinformatie. NARCIS is bij uitstek geschikt om toegang te bieden aan data en andere informatie uit diverse repositories. 16 DANS biedt sinds 1 mei 2014 DataverseNL aan, waarvan de software is ontwikkeld aan Harvard University. DANS werkt mee aan de verbetering van deze software in samenwerking met internationale partners. Waar mogelijk maakt DANS voor zijn bedrijfsprocessen gebruik van bestaande software. Wat de software-ontwikkeling voor projecten betreft beperkt DANS zich tot pilots en demonstrators. 17 DANS ontwikkelt in principe geen productiesoftware in opdracht van onderzoekers, maar raadt hen aan dit ofwel uit te besteden aan commerciële partijen, dan wel om zich te houden aan basiseisen voor software sustainability (zie ook paragraaf 4.3). 16 Een alternatief is dat de universiteiten de informatie publiceren als linked data, waardoor geheel nieuwe services mogelijk worden. 17 Zie ook de eerder genoemde DANS.Labs: Strategienota DANS Samen data delen 17

20 Bijlage 1. SMART-doelen en Roadmap Voor de uitvoering en meting van de nieuwe strategie heeft DANS 7 SMART doelen geformuleerd (specific, measurable, attainable, relevant, time-bound), waaraan per jaar het slagen van de missie kan worden afgelezen. De doelen bouwen voort op wat eerder is bereikt en houden rekening met de aanbevelingen van de laatste midterm evaluatie, de aanbevelingen van Van den Herik en de reactie van de besturen van de KNAW en NWO. Tabel 1. Strategische prioriteiten en bijbehorende doelen voor de periode De strategische prioriteiten zijn: 1. DANS vormt een toonaangevende bouwsteen in de landelijke en internationale datavoorziening (Hoofdstuk 3). 2. DANS verbetert de dienstverlening aan een toenemend aantal gebruikers (Hoofdstuk 4). 3. DANS realiseert efficiënte en geïntegreerde systemen ter ondersteuning van zijn kerndiensten (Hoofdstuk 5). Strategische prioriteit 1. DANS vormt een toonaangevende bouwsteen in de landelijke en internationale datavoorziening. Doel 1. Prominent in federatieve data-infrastructuur. DANS vormt een toonaangevende bouwsteen in de datavoorziening in Nederland en internationaal. Nationale en internationale vertegenwoordiging buiten de sociale en geesteswetenschappen wordt in RDNL-verband afgestemd. Strategienota DANS Samen data delen 18

Samen data delen. Samenvatting strategienota DANS 2015-2020

Samen data delen. Samenvatting strategienota DANS 2015-2020 Samen data delen Samenvatting strategienota DANS 2015-2020 Maximale toegankelijkheid van data is dienstbaar aan de bij uitstek wetenschappelijke werkwijze waarbij onderzoekers elkaars bevindingen toetsen

Nadere informatie

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Laurents Sesink Nederlands-Vlaamse samenwerking bij de digitalisering van het erfgoed Antwerpen, 21 juni 2012 Waarom wetenschappelijke data

Nadere informatie

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING Versterking van de wetenschap en een betere benutting van de resultaten zijn een onmisbare basis, als Nederland

Nadere informatie

De Praktijk: licenties van DANS. Heiko Tjalsma Beleidsmedewerker. Seminar Onderzoeksdata SurfAcademy 24 januari 2012

De Praktijk: licenties van DANS. Heiko Tjalsma Beleidsmedewerker. Seminar Onderzoeksdata SurfAcademy 24 januari 2012 Data Archiving and Networked Services De Praktijk: licenties van DANS Heiko Tjalsma Beleidsmedewerker Seminar Onderzoeksdata SurfAcademy 24 januari 2012 DANS is een instituut van KNAW en NWO Wat is DANS?

Nadere informatie

Toelichting op de Algemene gebruiksvoorwaarden

Toelichting op de Algemene gebruiksvoorwaarden Toelichting op de Algemene gebruiksvoorwaarden >>> Toelichting op de Algemene gebruiksvoorwaarden Data Archiving and Networked Services (DANS) Postbus 93067 2509 AB Den Haag Anna van Saksenlaan 51 2593

Nadere informatie

Duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens

Duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens Duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens Samenvatting Strategienota DANS 2011-2015 2011 Data Archiving and Networked Services (DANS) Sommige rechten zijn voorbehouden / Some rights reserved Voor

Nadere informatie

Regeling Datamanagement Universiteit Leiden

Regeling Datamanagement Universiteit Leiden Regeling Datamanagement Universiteit Leiden Aandachtspunten en toelichtingen bij de verschillende artikelen zijn schuin gedrukt. A. Definities en uitgangspunten 1. Deze regeling is bedoeld als universitair

Nadere informatie

Geodata: registreren, ontsluiten, archiveren

Geodata: registreren, ontsluiten, archiveren Data Archiving and Networked Services Geodata: registreren, ontsluiten, archiveren Peter Doorn Geonovum-DANS studiedag: 'Digitale duurzaamheid van Geodata', 16 feb 12 DANS is een instituut van KNAW en

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden >>> Algemene gebruiksvoorwaarden Data Archiving and Networked Services (DANS) Postbus 93067 2509 AB Den Haag Anna van Saksenlaan 51 2593 HW Den Haag +31 70 349 44 50 info@dans.knaw.nl

Nadere informatie

Data-notitie DANS versie

Data-notitie DANS versie Data-notitie DANS versie 2.0 10-2-2017 Over DANS DANS Data Archiving and Networked Services, is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse Organisatie

Nadere informatie

Formulier Datamanagementplan

Formulier Datamanagementplan Formulier Datamanagementplan NWO is in 2015 gestart met een pilot Datamanagement. Tijdens deze pilot vraagt NWO onderzoekers met toegekende onderzoeksprojecten onderstaand datamanagementplan in te dienen.

Nadere informatie

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Ervaringen en aanbevelingen op het gebied van datamanagement Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Introductie Onderzoekers in zes pilotprojecten hebben

Nadere informatie

Online survey ten behoeve van de Studiemiddag Digitale Duurzaamheid van Geodata

Online survey ten behoeve van de Studiemiddag Digitale Duurzaamheid van Geodata Data Archiving and Networked Services Online survey ten behoeve van de Studiemiddag Digitale Duurzaamheid van Geodata Presentatie resultaten Kees Waterman 16 februari 2012 DANS is een instituut van KNAW

Nadere informatie

Integriteit en duurzaamheid in het digitale tijdperk

Integriteit en duurzaamheid in het digitale tijdperk Integriteit en duurzaamheid in het digitale tijdperk Het bewaren, delen, hergebruiken en documenteren van digitale onderzoeksdata door sociologen in Nederland Beau Oldenburg >>> Integriteit en duurzaamheid

Nadere informatie

Research Data Netherlands, SURFsara en het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management. Ingeborg Verheul (SURFsara)

Research Data Netherlands, SURFsara en het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management. Ingeborg Verheul (SURFsara) Research Data Netherlands, SURFsara en het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management Ingeborg Verheul (SURFsara) Agenda Research Data Netherlands (RDNL) SURFsara Landelijk Coördinatiepunt Research

Nadere informatie

Werken met onderzoeksdata Services en repositories voor de onderzoeker in Nederland

Werken met onderzoeksdata Services en repositories voor de onderzoeker in Nederland Werken met onderzoeksdata Services en repositories voor de onderzoeker in Nederland Ana van Meegen, Vrije Universiteit Leon Osinski, TU Eindhoven Henk van den Hoogen, Universiteit Maastricht Maarten van

Nadere informatie

Goede zorg voor onderzoeksdata, goede data voor zorgonderzoek: de DMP-checklist van ZonMw

Goede zorg voor onderzoeksdata, goede data voor zorgonderzoek: de DMP-checklist van ZonMw Data Archiving and Networked Services Goede zorg voor onderzoeksdata, goede data voor zorgonderzoek: de DMP-checklist van ZonMw Marjan Grootveld Masterclass Research Data Management, 4 april 2014 DANS

Nadere informatie

Datamanagement ondersteuning en diensten voor onderzoekers DoDo

Datamanagement ondersteuning en diensten voor onderzoekers DoDo Datamanagement ondersteuning en diensten voor onderzoekers DoDo Laurents Sesink / Fieke Schoots UKB wg dm 30-04-2015 3 Trends waarop UL als organisatie wil anticiperen Data intensief onderzoek: Onderzoekers

Nadere informatie

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING Samenwerken, Open Access en Data voor onderzoek 23 maart 2015 SIG Research Information: stand van zaken De SIG-RI

Nadere informatie

Datamanagementplan voor wetenschappelijk onderzoek

Datamanagementplan voor wetenschappelijk onderzoek Datamanagementplan voor wetenschappelijk onderzoek september 2015 Introductie Onderzoeksdata zijn waardevol. Ze spelen een steeds grotere rol in de wetenschap en dienen goed beheerd te worden om hergebruik

Nadere informatie

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF Paul Rullmann, vz SURF Barneveld, 18 september 2014 Grensverleggende ICT-innovaties In SURF werken hoger onderwijsen onderzoeksinstellingen samen aan de verbetering

Nadere informatie

research data netherlands Een federa eve data-infrastructuur voor Nederland: het frontoffice-backofficemodel

research data netherlands Een federa eve data-infrastructuur voor Nederland: het frontoffice-backofficemodel research data netherlands Een federa eve data-infrastructuur voor Nederland: het frontoffice-backofficemodel Een federa eve data-infrastructuur voor Nederland: het frontoffice-backofficemodel Het duurzaam

Nadere informatie

Stand van zaken en perspectieven

Stand van zaken en perspectieven Stand van zaken en perspectieven Beleidsplan NARCIS 2015 2018 >>> Stand van zaken en perspectieven Data Archiving and Networked Services (DANS) Postbus 93067 2509 AB Den Haag Anna van Saksenlaan 51 2593

Nadere informatie

Dataveiligheid bij DANS

Dataveiligheid bij DANS Data Archiving and Networked Services Dataveiligheid bij DANS Heiko Tjalsma Beleidsmedewerker DANS SIG Research Data bijeenkomst over dataveiligheid Utrecht 27 november 2013 27-11-2013 DANS is een instituut

Nadere informatie

Een Visie op Datamanagement

Een Visie op Datamanagement Een Visie op Ron Dekker Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Persoonlijke noot Eigen ervaringen: goede kennis van de data nodig om alle valkuilen te omzeilen. het is veel werk van een

Nadere informatie

Preserva'on metadata voor cer'ficering van Trusted Digital Repositories

Preserva'on metadata voor cer'ficering van Trusted Digital Repositories Preserva'on metadata voor cer'ficering van Trusted Digital Repositories Paula Witkamp Data Archiving and Networked Services paula.witkamp@dans.knaw.nl Wat is DANS Het data archief Duurzame toegang Rol

Nadere informatie

Toekomst voor ons digitaal geheugen

Toekomst voor ons digitaal geheugen Toekomst voor ons digitaal geheugen De nationale verkenning digitale duurzaamheid Inge Angevaare coördinator, Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid ICTU Kennislab, 17 juni 2009 Indeling Algemene introductie

Nadere informatie

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie!! " # "# $ -. #, '& ( )*(+ % & /%01 0.%2

Nadere informatie

Mede naar aanleiding van mijn brief zijn flinke stappen gezet, zowel internationaal als nationaal:

Mede naar aanleiding van mijn brief zijn flinke stappen gezet, zowel internationaal als nationaal: >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Onderzoek en Wetenschapsbeleid IPC 4100 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

NWO-DANS datacontracten

NWO-DANS datacontracten NWO-DANS datacontracten Informatie over het verplicht beschikbaar stellen van data uit onderzoek met steun vanuit de NWO-programma s Geesteswetenschappen en Maatschappijen Gedragswetenschappen >>> NWO-DANS

Nadere informatie

Trainingen Research Data Management

Trainingen Research Data Management Trainingen Research Data Management Masterclass RDM in NL, Maastricht 3 April 2014, Jacquelijn Ringersma Sub-Werkgroep Trainingen RDM Ana van Meegen, Universitaire Bibliotheek VU Fieke Schoots, Universitaire

Nadere informatie

Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning?

Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning? Bibliotheek RDM Ondersteuning Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning? Training van informatiespecialisten bij Bibliotheek UvA Presentatie UKB-werkgroep Research Data Management, 30 april 2015 Mariëtte van

Nadere informatie

Datanotitie Meertens Instituut

Datanotitie Meertens Instituut Datanotitie Meertens Instituut februari 2012 Hans Bennis (directeur) Marc Kemps Snijders (hoofd Technische Ontwikkeling) Douwe Zeldenrust (coördinator onderzoekscollecties) I Onderzoeksdata Inleiding Binnen

Nadere informatie

DATA: vindbaar toegankelijk uitwisselbaar - opslag

DATA: vindbaar toegankelijk uitwisselbaar - opslag DATA: vindbaar toegankelijk uitwisselbaar - opslag 1. Data verzamelen en analyseren a. Hergebruik e/o koppelen; nieuwe data verzamelen b. Gevoelige gegevens beschermen c. Kwaliteit van de data d. ICT standaarden,

Nadere informatie

Sessie 3: Professionalisering en kwaliteitsverbetering Research Data Management: competenties van onderzoekers

Sessie 3: Professionalisering en kwaliteitsverbetering Research Data Management: competenties van onderzoekers Sessie 3: Professionalisering en kwaliteitsverbetering Research Data Management: competenties van onderzoekers Sessietrekkers Mijke Jetten Radboud Universitiet Nijmegen Gert Goris Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Hoofdlijnen van beleid management onderzoeksdata Universiteit voor Humanistiek

Hoofdlijnen van beleid management onderzoeksdata Universiteit voor Humanistiek 1 november 2016 Hoofdlijnen van beleid management onderzoeksdata Universiteit voor Humanistiek Preambule In deze notitie wordt op hoofdlijnen vastgelegd hoe onderzoeksdata moet worden beheerd. Het is van

Nadere informatie

Research Data Management

Research Data Management Research Data Management Update Mariëtte van Selm Coördinator RDM-ondersteuning Bibliotheek UvA/HvA 10 november 2015 Waar gaat het over? ( ) the organisation of data, from its entry to the research cycle

Nadere informatie

Bazaar Informatievoorziening in de zorg

Bazaar Informatievoorziening in de zorg Bazaar Informatievoorziening in de zorg Dinsdag 28 januari 2014 Toegang tot Data #TTD Datamanagement en hergebruik van data Bazaar 28-1-2014: Hoe zorgen we samen voor een betere en duurzame informatievoorziening

Nadere informatie

TU Delft Library. Een open source. TU Delft Library

TU Delft Library. Een open source. TU Delft Library TU Delft Library Een open source TU Delft Library TU Delft Library Een open source De wereld digitaliseert. Dat geldt dus ook voor een bibliotheek als TU Delft Library. Een steeds groter deel van onze

Nadere informatie

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft TU Delft Library Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft We leven in een wereld, waar tijd en locatie er steeds minder toe doen. We staan 24/7 in contact met de buitenwereld.

Nadere informatie

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid Digitale archivering en samenwerking in Nederland De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid Inge Angevaare coördinator BOM VL workshop Brussel, 24 april 2009 Ontstaan Eerste gesprekken 2007 vanuit de

Nadere informatie

Onderzoeksinformatie in het HBO en Open Access ontwikkelingen

Onderzoeksinformatie in het HBO en Open Access ontwikkelingen Onderzoeksinformatie in het HBO en Open Access ontwikkelingen DAIR zomerborrel, 16-06-2015 Verschillende rollen Aanleiding; waarom Onderzoeksinformatie verzamelen en delen? Introductie HKI Onderzoekinformatie

Nadere informatie

SURFfoundation eigenaarschap van data. hoe gaan we dit regelen?

SURFfoundation eigenaarschap van data. hoe gaan we dit regelen? SURFfoundation eigenaarschap van data hoe gaan we dit regelen? Proces naar duurzame opslag van onderzoeksdata voor blijvende toegankelijkheid Verzamelen Opslaan Archiveren Data librarians Bestuurders Onderzoekers

Nadere informatie

Naar een discipline-onafhankelijk DANS

Naar een discipline-onafhankelijk DANS Naar een discipline-onafhankelijk DANS Visienota voor de DANS-strategie 2011-2015 Peter Doorn Data Archiving and Networked Services Den Haag, Juni 2010 Samenvatting Uitgangspositie en vooruitblik DANS

Nadere informatie

Integriteit van Wetenschap

Integriteit van Wetenschap Integriteit van Wetenschap Een verkenning naar aanleiding van het bezoek van de Dutch Association for Institutional Research 2 juli 2014 Prof.dr. J.W.A. Smit Dutch Association for Institutional Research

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Digitaal Erfgoed Houdbaar

Digitaal Erfgoed Houdbaar Digitaal Erfgoed Houdbaar Werken aan de lange termijn toegang van digitale erfgoedcollecties Marcel Ras Traditionele media Robuust Fysiek (vast te pakken) Direct te begrijpen Ervaring met toekennen

Nadere informatie

De onderzoeksdatainfrastructuur

De onderzoeksdatainfrastructuur ! Data Archiving and Networked Services De onderzoeksdatainfrastructuur in Nederland Jan-Willem Boiten (CTMM-TraIT) en Marjan Grootveld (DANS) Landelijke datamanagementdag 10-09-2014 DANS is een instituut

Nadere informatie

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek Ambitie 1. Ambitie 2. Ambitie 3. Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek terecht. Zoveel mogelijk informatie die onderzoekers nodig hebben voor

Nadere informatie

Digitale opslag Door Jeffrey van der Hoeven

Digitale opslag Door Jeffrey van der Hoeven Digitale opslag Door Jeffrey van der Hoeven Cumulatieve prognoses van Beeld&Geluid, KB, Nationaal Archief en KNAW tezamen. Wat is 1 Petabyte aan data? 1800m 1,5 miljoen CD-ROM s 828m 443m 324m Eiffeltoren

Nadere informatie

De cirkel van onderzoeksdata 1

De cirkel van onderzoeksdata 1 De cirkel van onderzoeksdata 1 Eric Sieverts Universiteitsbibliotheek Utrecht Wetenschappelijke vooruitgang kent vaak kringlopen. Resultaten van onderzoek worden gepubliceerd of op andere wijze gecommuniceerd

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013 Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 Hoe spreek je het uit? Péé Déé Ooo Kaa PuhDOK Péé DOK Publieke Dienstverlening Op de Kaart 1 Programma 1. Inleiding 2. Het merk PDOK 3. Beleidskader

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development

Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development Leden van de werkgroep Aad van der Valk, NIBG Andrea Scharnhorst, DANS Barbara Sierman, KB Giovanna Fossati, EYE, voorzitter Inge Angevaare,

Nadere informatie

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager is een product van: Cloud9 Software B.V. www.cloud9software.nl wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar U kunt via onderstaande

Nadere informatie

Data Archiving and Networked Services (DANS) Jaarverslag 2006. Den Haag, 2008 (elektronische versie) JAARVerslag 2006 1

Data Archiving and Networked Services (DANS) Jaarverslag 2006. Den Haag, 2008 (elektronische versie) JAARVerslag 2006 1 Data Archiving and Networked Services (DANS) Jaarverslag 26 Den Haag, 28 (elektronische versie) JAARVerslag 26 1 Inhoud 1 Uitbouw en verdere inrichting van het DANScentrum 3 2 Opzetten en aanpassen van

Nadere informatie

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing?

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing? Algemene vragen Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault Wat is de naam van uw e-depot oplossing? DiVault Wat is uw naam? (verplicht) Hans Mannaert Wat is uw e-mailadres? (verplicht) hans@divault.nl

Nadere informatie

Jeroen Rombouts (3TU Datacentrum): Research Data Management 3TU.Datacentrum

Jeroen Rombouts (3TU Datacentrum): Research Data Management 3TU.Datacentrum Verslag presentaties Jeroen Rombouts (3TU Datacentrum): Research Data Management 3TU.Datacentrum Inleiding RDM Redenen voor aandacht voor datamanagement: Ethiek. Codes of conduct. Commissie Schuyt.Reacties

Nadere informatie

Convenant Eenvormige Toetsing Gezondheidsonderzoek vanuit het Parelsnoer Instituut

Convenant Eenvormige Toetsing Gezondheidsonderzoek vanuit het Parelsnoer Instituut Convenant Eenvormige Toetsing Gezondheidsonderzoek De ondergetekenden: 1. Academisch Medisch Centrum Amsterdam... gevestigd aan... te..., vertegenwoordigd door... (hierna te noemen...) en 2...., gevestigd

Nadere informatie

Richtlijn Data Handling & Methods Reporting (DHMR) TSB 1

Richtlijn Data Handling & Methods Reporting (DHMR) TSB 1 Richtlijn Data Handling & Methods Reporting (DHMR) TSB 1 Richtlijn Data Handling & Methods Reporting (DHMR) Wetenschapscommissie TSB 2017 De oorsprong van de richtlijn ligt in het door de VSNU (2014) vastgestelde

Nadere informatie

Strategisch omgaan met de cloud

Strategisch omgaan met de cloud http://www.flickr.com/photos/mseckington/ Strategisch omgaan met de cloud Floor Jas, Hoofd Advanced Services, SURFnet bv Floor.Jas@SURFnet.nl Issues met cloud Privacy Dataportabiliteit Beveiliging Koppelbaarheid

Nadere informatie

Ecological Management Foundation

Ecological Management Foundation Ecological Management Foundation Beleidsplan Frederik Claasen In opdracht van Bestuur EMF December 2013 Projectnummer 2047 Ecological Management Foundation C/o Aidenvironment Barentszplein 7 1013 JN Amsterdam

Nadere informatie

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry.

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. 1 Binnen WP4 hebben wij gewerkt rond de monitoring van ruimtelijk

Nadere informatie

Profiel NWO. Voorzitter

Profiel NWO. Voorzitter Profiel NWO Voorzitter NWO Voorzitter Profiel voorzitter Algemeen De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zet zich in voor een sterk wetenschapsstelsel in Nederland. Daartoe bevordert

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Communitymanagement 2 INHOUD 1. Community management

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Data Archiving and Networked Services

Data Archiving and Networked Services Data Archiving and Networked Services Jaarverslag 2011 Inhoud Missie en werkgebied 3 Meerjarenstrategie 4 Het jaar 2011 5 Stand van zaken 6 DANS outreach activiteiten 9 2011-2015 2011 1 januari 14 januari

Nadere informatie

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding Nota IPP Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding In de huidige maatschappij neemt het gebruik van data een grote vlucht. Termen als open data, big data en

Nadere informatie

Onderzoeksdata en toegangsrechten

Onderzoeksdata en toegangsrechten Onderzoeksdata en toegangsrechten Jacquelijn Ringersma Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek Nijmegen Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek Max Planck Gesellschaft 78 onderzoeksinstituten (Duitsland)

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Toelichting op de licentieovereenkomst van DANS

Toelichting op de licentieovereenkomst van DANS Toelichting op de licentieovereenkomst van DANS >>> Het onderstaande is een toelichting op de licentie-overeenkomst die altijd wordt afgesloten met DANS wanneer een dataset in EASY wordt gedeponeerd. Door

Nadere informatie

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Impactmeting Wikimedia Commons

Inleiding. Inleiding. Impactmeting Wikimedia Commons Inleiding Welkom bij deze korte inventarisatie. Deze wordt georganiseerd door Open Cultuur Data (OCD) en is onderdeel van de impactmeting van Nederlandse open cultuurdata. Het doel is inzicht te krijgen

Nadere informatie

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST 18 april 2016 Welkom en inleiding Wat is een SIG? Special interest groups (SIG's) van SURF zijn kennisgemeenschappen (communities) rondom specifieke

Nadere informatie

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Digitale Collectie De Grootste Gemene Deler RCE Amersfoort 5 juni 2013 Stand van zaken Archieven APEx basis gegevens APEx volgt het APEnet project

Nadere informatie

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Conceptprogramma Driedaagse Leergang Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Vrijdagen 2, 9 en 16 juni 2017 Hotel NH Utrecht Doelgroepen: Managers van kennis en informatie bij de overheid, waaronder:

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films Mevrouw drs. M. C. van Heese Erfgoedinspectie/Collecties en Archieven IPC 3500 Postbus 16478 2500 BL Den Haag Amsterdam, 11 februari 2016 Betreft: De stoot van de rijkscollectie BYE Filmmuseum Geachte

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum: 22 april 2013 Betreft: Beleidsreactie op het advies "De

Nadere informatie

Begroting 2012 en 2013 Meta-data Monitor streefdoelen wetenschap

Begroting 2012 en 2013 Meta-data Monitor streefdoelen wetenschap Begroting 2012 en 2013 Meta-data Monitor streefdoelen wetenschap Overzicht per indicator: 1. Mondiale top-5 positie op basis van citatiescores Het relatief aantal verkregen citaties, genormeerd op veldgemiddelde

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware Belééf het Erfgoed Atlantis is een flexibel en betrouwbaar systeem voor collectiebeheer en portaalbouw. Dus wilt u op een professionele en verantwoorde wijze uw erfgoedbronnen beheren en beschikbaar stellen?

Nadere informatie

Research data management in een academisch ziekenhuis

Research data management in een academisch ziekenhuis Research data management in een academisch ziekenhuis 9 november 2016 Rudy Scholte, Hoofd data management Clinical Research Unit Academisch Medisch Centrum r.a.scholte@amc.nl Research data management Onderzoek

Nadere informatie

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 Postbus 61243 2506 AE Den Haag Telefoon +31(0)70 310 66 86 Fax +31(0)70 361 47 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 15 november 2013 Open Access van publicaties

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 15 november 2013 Open Access van publicaties >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Datum 15 november 2013 Betreft Open Access van publicaties Onderzoek

Nadere informatie

Bewaren van digitale informatie: hoe kom je tot een goede beslissing?

Bewaren van digitale informatie: hoe kom je tot een goede beslissing? Bewaren van digitale informatie: hoe kom je tot een goede beslissing? Hans Hofman Nationaal Archief Netherlands NCDD Planets dag Den Haag, 14 december 2009 Overzicht Wat is het probleem? Wat is er nodig?

Nadere informatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie Erik Saaman (projectleider DUTO) NORA Gebruikersraad, 9 juni 2015 normenkader@nationaalarchief.nl Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Datamanagementplannen. UKB inventarisatie Masterclass RDM Maastricht 3 april 2014, Fieke Schoots

Datamanagementplannen. UKB inventarisatie Masterclass RDM Maastricht 3 april 2014, Fieke Schoots Datamanagementplannen UKB inventarisatie Masterclass RDM Maastricht 3 april 2014, Fieke Schoots Samenstelling sub-werkgroep Harrie Knippenberg, UB Radboud Universiteit Fieke Schoots, Universitaire Bibliotheken

Nadere informatie

Vragenlijst Toetsingscommissie Ethiek Pedagogische Wetenschappen

Vragenlijst Toetsingscommissie Ethiek Pedagogische Wetenschappen Vragenlijst Toetsingscommissie Ethiek Pedagogische Wetenschappen Titel onderzoek*: Naam aanvrager(s): Postadres: E-mail: * De commissie vergadert 6x per jaar. Een toetsingsverzoek dient ten minste 14 dagen

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Verslag Expertbijeenkomst. SURFshare WP6 project Waardevolle data & diensten

Verslag Expertbijeenkomst. SURFshare WP6 project Waardevolle data & diensten Verslag Expertbijeenkomst SURFshare WP6 project Waardevolle data & diensten 1 Inleiding Dit document is een beknopt verslag van de expertbijeenkomst gehouden in het kader van het project Waardevolle data

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Investeringen NWO-groot

Investeringen NWO-groot Call for proposals Investeringen NWO-groot 2015/2016 Den Haag, november 2014 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar budget 1 1.3

Nadere informatie