TRAININGEN 2014 PAKKETTRAININGEN SYNTESS ATRIUM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRAININGEN 2014 PAKKETTRAININGEN SYNTESS ATRIUM"

Transcriptie

1 TRAININGEN 2014 PAKKETTRAININGEN SYNTESS ATRIUM

2 2

3 Trainingen 2014 Voorwoord Deze brochure biedt u een overzicht van onze trainingen voor In dit overzicht wordt kort en krachtig bij de trainingen stilgestaan. Veel meer informatie over het doel en de inhoud van onze trainingen vindt u op onze website in Mijn Syntess, rubriek Trainingen en vervolgens Agenda. Via deze site kunt u per training de inhoudsopgave van het betreffende trainingsboek bekijken. Voor alle trainingen biedt Syntess Software een doorgangsgarantie. Met andere woorden: als u zich opgeeft voor een training, heeft u de zekerheid dat de training ook doorgaat. Naast deze standaardtrainingen kunt u ook kiezen voor een groepstraining voor de medewerkers van alleen uw organisatie én op een datum die u het beste uitkomt! Dit is mogelijk in ons trainingscentrum in Gorinchem of bij u op locatie. Ook trainingen op locatie worden gesubsidieerd door OTIB. We hopen u in 2014 bij één van onze Syntess trainingen te mogen verwelkomen! INLEIDING 3

4 4

5 Aanmelding & Subsidie Aanmelding De agenda en aanmelding voor standaard- en groepstrainingen zijn digitaal. Hiervoor verwijzen wij u naar onze website Via de knop Mijn Syntess komt u op het gebruikersgedeelte van onze site. Hier kiest u voor de rubriek Trainingen, vervolgens Agenda. De aanmelding voor een training is eenvoudig. U klikt op de gewenste datum van de training naar keuze. Het aanmeldingsformulier wordt geopend waarbij de algemene gegevens (uw bedrijfsgegevens en de gewenste training en datum) al voor u zijn ingevuld. U hoeft alleen nog uw persoonlijke gegevens in te vullen en het formulier te verzenden. Via ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding. Twee weken voorafgaand aan de training ontvangt u een uitnodiging. Ook voor het aanmelden van een groepstraining verwijzen wij u naar onze algemene trainingsagenda. Onderaan vindt u de keuze groepstraining. Klikt u op deze link, dan opent het aanmeldingsformulier. Na aanmelding wordt u door Syntess Software benaderd om in overleg een geschikte cursusdatum en locatie af te spreken. Voorwaarden en Subsidie Op onze internetsite vindt u ook de voorwaarden van de Syntesstrainingen, evenals meer informatie over subsidieregelingen van het OTIB, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Indien u bij het OTIB bent aangesloten, loont het de moeite om eens te informeren naar subsidies. Het kan oplopen tot wel 100,- per training per deelnemer. U kunt contact opnemen met het OTIB per of via het gratis telefoonnummer: AANMELDING 5

6 Atrium Basistraining Atrium Artikelbeheer ATR001. ATR002. In deze basistraining staat het behandelen van de meest voorkomen- de zaken die een beginnend Syntess Atrium gebruiker tegenkomt centraal. Voorbeelden hiervan zijn het invoeren en opzoeken van basisgegevens (relaties en artikelen) en het gebruiken van deze basis bij correspondentie en facturering. Schermbediening in het algemeen Het invoeren en opzoeken van relaties en contactpersonen Het gebruik van rollen, meldingen en sjablonen bij relaties Het invoeren en opzoeken van voorkeursartikelen De juiste informatie op het scherm d.m.v. filters en eigen filterschema s Maken en verwerken van facturen en brieven In het dagelijks werk, zoals calculeren, factureren en bestellen, is men in belangrijke mate afhankelijk van een up-to-date artikel- bestand. Echter, in de praktijk blijkt dat artikelbeheer niet effectief of helemaal niet uitgevoerd wordt. Deze training heeft als doel inzicht te geven in hoe u uw werkwijzen kunt verbeteren om tot juist en periodiek artikelbeheer te komen. Artikelbeheer in het algemeen Het gebruik van 2BA via de Live-artikelupdate Het instellen en omzetten van voorkeursleveranciers Het koppelen/samenvoegen/verwijderen van artikelen Rapporteren op afwijkende kortingen, vervallen artikelen (-groepen), kortingsgroepen zonder update etc. 6 Trainingscode ATR001 5 februari, 5 maart, 9 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli, 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december Trainingscode ATR mei, 8 oktober

7 Atrium Rapportgenerator-1 Basis Atrium Rapportgenerator-2 Gevorderd ATR003. ATR004. In Syntess Atrium zijn tal van lay-outs standaard al aanwezig. Echter, met behulp van de rapportgenerator bent u in staat om zelf uw eigen rapportages te maken. Ook onderdelen van uw huisstijl kunnen verwerkt worden in de rapportgenerator. Kortom, een ideaal instrument om uw eigen factuur- of brieflay-out te maken of rapportages op managementniveau samen te stellen. Het maken van nieuwe lay-outs Het gebruik van sorteer- en selectievelden Het gebruik van huisstijlelementen in de rapportgenerator Het gebruik van de Syntess lay-outbibliotheek Het exporteren en importeren van lay-outs Het via rechten beveiligen van lay-outs Trainingscode ATR februari, 16 april, 11 juni, 10 september, 12 november Deze training is een vervolg op de basis en gaat dieper in op de mogelijkheden van de rapportgenerator. Hoe groepeert u in kop- en/of voetteksten? Wat is het verschil tussen subrapporten en hoofd- rapporten? Hoe maakt u uw eigen velden aan? Hoe gebruikt u diverse functies in eigen velden? Hoe exporteert u de data naar MS-Excel? Deze onderwerpen vormen de rode draad van deze training. Groeperen in kop- en voetteksten Toepassing van minimum, maximum, gemiddelde en som Het gebruik van subrapporten Het gebruik van formulevelden Het gebruik van parametervelden Het exporteren naar MS-Excel Trainingscode ATR februari, 25 juni, 24 september, 26 november SYNTESS ATRIUM 7

8 8

9 Atrium Financieel Atrium Dashboard ATR006. ATR008. In deze tweedaagse training wordt het dagelijks reilen en zeilen van een financiële administratie in Syntess Atrium besproken. In eerste in- stantie de basis van een financiële administatie waaronder het inboeken en betalen van facturen. Dit laatste handmatig of via telebanking. Ook de maandafsluiting, btw-aangifte en bijzondere btw-situaties behoren tot het takenpakket van een financieel medewerker. Ook de extra functionaliteit die Syntess Atrium Financieel u biedt, komt aan de orde: diverse middelen voor effectief debiteurenbeheer (bijv. aanmaningen, registratie van betaalafspraken, (bel)acties etc.), verdeling van grote kostenposten over verschillende periodes, afletteren en afschrijvingen. Het inboeken van facturen en betalingen Het doorboeken en het uitvoeren van (maandelijkse) controles Het aanmaken van de btw-aangifte Debiteurenbeheer: aanmanen en koppeling met (bel)acties Transitorische posten en afletteren Grafisch overzicht grootboek Trainingscode ATR006 2 dagen Prijs: 665,- 6 en 13 maart, 5 en 12 juni, 2 en 9 oktober, 4 en 11 december Hoe brengt u het reilen en zeilen van uw afdeling of organisatie al dan niet grafisch in beeld en houdt u hier grip op? Syntess Atrium biedt hier meerdere middelen voor. Uitgangspunt hierbij is het opstellen van voor u belangrijke succesmeters, ook wel aangeduid met Kritieke Prestatie Indicatoren, afgekort KPI. Deze KPI s worden vervolgens gevoed met de gegevens uit uw administratie. Onder dit laatste verstaan we niet alleen uw financiële administratie, want het Atrium Dashboard kan pakketbreed ingezet worden. Dus ook inzicht in status en voortgang van uw projecten, projecttermijnen, offertes, werkbonnen etc. Inzicht hebben geldt voor het gehele bedrijf. Wat zijn KPI s? Voorgedefinieerde kengetallen gebruiken Eigen kengetallen maken Dashboardschermen ontwerpen en maken De verschillende grafische presentaties toepassen Dashboard slideshow maken Trainingscode ATR maart, 19 juni, 30 oktober SYNTESS ATRIUM 9

10 Atrium Calculeren-1 Basis Atrium Calculeren-2 Gevorderd ATR010. ATR011. Deze training gaat in op de basis van het calculeren in Syntess Atrium. Dit omvat het gehele traject, vanaf het instellen en maken van een (voor)calculatie tot en met het maken van de offerte naar de klant. Hoe richt u de calculatie in? Hoe voegt u de calculatie toe, met welke calculatieparagrafen en hoe voert u calculatieregels in? Hoe past u calculatierecepten toe? Na invoer van regels wordt ingegaan op verschillende manieren om tot de verkoopprijs te komen. Daarna integreren we de calculatie in een offerte. In deze vervolgtraining staat het verhogen van de snelheid en de efficiency waarmee de calculatie tot stand komt centraal. We borduren hiermee voort op de basis die in de eerste training gelegd is. In welke mate maakt u gebruik van tijdnormen en standaardindelingen zoals STABU of moedercalculaties? Hoe knipt of kopieert en plakt u (delen) van calculaties? Hoe maakt u gebruik van verdere calculatiefuncties? Maar ook onderwerpen zoals het gebruik van artikel webselectie en de toepassing van staartkosten. Het invoeren van de calculatie Het invoeren van calculatieregels Het maken en toepassen van recepten Calculatietotaal en rapportages Toepassing diverse verkoopprijsmethodieken Calculatie inlezen in de offerte Toepassen standaardindeling en calculaties Het aanmaken en toepassen van tijdnormen Toepassing bloktoeslag, kopiëren & plakken en groepswijziging Via internet artikelen selecteren en toevoegen Het gebruik van tijdnormen, taken en standaardcalculaties Het gebruik van staartkosten 10 Trainingscode ATR010 4 februari, 2 april, 10 juni, 16 september, 11 november Trainingscode ATR april, 23 juni, 6 oktober

11 Atrium Offertebeheer Atrium Projecten-1 Basis ATR012. ATR015. Met Syntess Atrium kunt u uw relaties beheren met als doel interesse bij uw klanten te genereren: Customer Relation Management (CRM). Hoe gebruikt u deze toepassingen en de mailing binnen Syntess Atrium? Hoe beheert u uitstaande offertes en gebruikt u het actiesysteem om klanten na te bellen en gemaakte afspraken te registreren? Want uitstaande offertes kosten geld. Hoe kunt u de ingevoerde offerteregels toepassen binnen logistiek of facturering. Vanuit deze onderwerpen werkt u toe naar een efficiënter beheer van uw offertes. CRM-toepassingen in Syntess Atrium Rollen, Interessegebieden en Groepen Het maken en opvolgen van mailings Het maken van offertes Het actiesysteem om offertes te beheren Integratie offertes in logistiek en verkoopfacturen Trainingscode ATR012 4 maart, 3 juli, 27 november Projecten-1 gaat in op de basiselementen van een projectadmini- stratie. Deze training behelst het gehele traject vanaf het aanmaken van een nieuw project, het aanmaken van brieven gekoppeld aan het project, het veranderen van de projectfase en status, het invoeren van de projectorder en het uitfactureren van projecttermijnen tot en met het voeren van een nacalculatie en het maken van diverse rapportages. Ook wordt kennisgemaakt met het projectendossier. Deze training fungeert daarom als basis voor alle trainingen die te maken hebben met de menukeuze Projecten in Syntess Atrium. Het aanmaken en doorboeken van een project Het veranderen van de projectfase Het maken van een projectofferte Het maken van projectorder en termijnen Het factureren van projecttermijnen en regiewerk Het boeken van kosten op het project Trainingscode ATR015 6 februari, 17 april, 16 juni, 18 september, 13 november SYNTESS ATRIUM 11

12 12

13 Atrium Projecten-2 Financieel Atrium Projecten-3 Logistiek ATR016. ATR017. In Projecten-2 vormt de financiële kant van de projectadministratie de rode draad. De basis hiervoor wordt gelegd door een gedegen inrichting via werkgroepen met gekoppelde grootboekrekeningen en de inrichting van projectfasering. Meerwerk en regiefacturatie zijn sleutelbegrippen. Bovendien worden projectbudgettering en projectnetwerken geïntroduceerd als nieuwe middelen om uw projecten te structureren en eventueel tijdig bij te sturen. Ook het percentage gereed wordt besproken als middel van tussentijdse bijsturing. De financiële inrichting van uw projecten Meerwerk registreren en factureren Bepaling projectresultaat en tussentijdse bijsturing Gebruik percentage gereed Projectbudgettering Projectmedewerkers en projectnetwerken Projecten-3 gaat in op de logistieke projectuitvoering: het reserveren, bestellen, ontvangen van projectartikelen. Bovendien wordt het gebruik van artikel webselectie (artikelen bekijken en selecteren op de sites van leveranciers) en de beschikbaarheid van artikelen bij groothandels besproken. Ook de fase van werkvoorbereiding komt in deze training aan de orde. Hoe integreert u de calculatie in de werkvoorbereiding, stelt u de definitieve werkbegroting op en roept u het materiaal in delen af? Bestellingen en magazijnuitgiftes op project Webselectie artikelen t.a.v. beschikbaarheid en bestellen Calculatie inlezen in werkvoorbereiding Begroten, plannen en afroepen via werkvoorbereiding Reserveren en bestellen vanuit werkvoorbereiding Leverancieroffertes aanvragen en beheren vanuit werkvoorbereiding SYNTESS ATRIUM Trainingscode ATR maart, 17 juni, 27 oktober Trainingscode ATR maart, 30 juni, 7 oktober 13

14 Atrium Magazijnbeheer Atrium Service-1 Contractbeheer ATR018. ATR In deze training staat de inrichting en het gebruik van uw magazijn centraal. Hoe richt u een magazijn in? Hoe wordt aanwezige voorraad geteld of automatisch aangevuld of via besteladvies besteld? Tevens komt de dagelijkse praktijk van de magazijnmeester aan bod: materiaaluitgiftes en retouren voor diverse bestemmingen, de afwikkeling van bestellingen en het inlezen van gescande bestanden van scanners. Inrichting magazijn Tellen en muteren van de voorraad Magazijnuitgiftes en retour materiaal Balieverkoop Automatisch besteladvies en aanvulling van de voorraad Het inlezen van bestanden van een barcodescanner Trainingscode ATR februari, 3 juni, 20 november Met de serviceadministratie beheert u uw servicecontracten en legt u installatiegegevens en adressen vast. In deze training wordt de structuur uitgelegd. De verschillende schermen komen aan de orde en worden gecombineerd in het scherm Contractbeheer. Centrale vragen van deze training: wat zijn de mogelijkheden en hoe richt u dit in? Hoe voert u standaard contracten in en hoe vangt u mutaties op: vervangen van de installatie of van het contract. En tot slot, hoe maakt u vanuit Contractbeheer snel een werkbon aan ten behoeve van een storing of onderhoud? Het gebruik van installatie- en contractsoorten Het handmatig en (massaal) invoeren van contracten Verschillende contracttypes Het wijzigen en beëindigen van contracten Het vervangen van installaties Aanmaken werkbon voor storing en onderhoud Trainingscode ATR februari, 8 mei, 1 juli, 2 september, 4 november Deze training is niet geschikt voor de Atrium-taak Abonnementen

15 Atrium Service-2 Financieel Atrium Service-3 Planning ATR022. ATR023. In deze vervolgtraining staat de financiële kant van de service- administratie centraal. Hoe factureert u uw servicecontracten en voert u de (jaarlijkse) prijsindexering uit? Hoe gaat u om met zaken zoals garantie en hoe legt u specifieke contractvoorwaarden of prijsafspraken vast. Hoe heeft u via het contract inzicht in de geboekte kosten en opbrengen? Het factureren en contractorders Het indexeren van contracten Het toepassen van contractvoorwaarden Het boeken van garantie Het factureren van storingen Prijsafspraken en verkoopcondities Trainingscode ATR maart, 18 juni, 28 oktober Deze training is niet geschikt voor de Atrium-taak Abonnementen In deze vervolgtraining staat de onderhoudsplanning van de service- administratie centraal. Hoe bereidt u de contracten hierop voor? Hoe gebruikt u Contractbeheer voor inzicht in de toekomstige capaciteitsbehoefte en hoe gebruikt u Onderhoudsplanning voor het daadwerkelijke planproces. Daarna volgt de praktijk via het proces van aanmaken, boeken en gereedmelden van storingen en het plannen van onderhoud op deze installaties. Zodoende kan men per installatie een historie opbouwen. Tot slot komt internetplannen aan de orde. Hoe zet u dit medium in voor uw klanten? Werkvoorbereiding op contractparagraaf Capaciteitsanalyse toekomstig onderhoud Massaal plannen en aanmaken werkbonnen Het aankondigen van onderhoud Het gebruik van onderhoudscycli De inzet van internetplannen Trainingscode ATR023 8 april, 24 juni, 29 oktober Deze training is niet geschikt voor de Atrium-taak Abonnementen SYNTESS ATRIUM 15

16 16

17 Atrium Koeltechniek Atrium Planscherm ATR024. ATR025. Installateurs of beheerders van koelinstallaties dienen te voldoen aan de Nederlandse regelgeving. Hierbij zijn de F-gassen verorde- ning en de PED (Pressure Equipment Directive) het meest van toe- passing. Beide zijn Europese regels die in de Nederlandse regelgeving geïmplementeerd zijn. Hoe vertaalt zich dit naar Syntess Atrium? Het doel van deze training is om het verbruik aan F-gassen te volgen en tot een transparante en sluitende koelmiddelenregistratie te komen die voldoet aan de laatste eisen van het ministerie van VROM. Het aanmaken van cilinders en voorraad koudemiddel Invoeren PED en Koelinstallaties Het bestellen en ontvangen van koudemiddelen Het boeken van werkbonnen met koudemiddelen Het wegen en retourneren van cilinders met restgas (zuiver en mengvormen) Het rapporteren van de koelmiddelenregistratie Trainingscode ATR maart, 26 juni, 18 november Deze training is niet geschikt voor de Atrium-taak Abonnementen Met het Planscherm in Syntess Atrium heeft u een grafisch opgezet stuk gereedschap in handen waarmee u uw medewerkers (bijvoorbeeld in de buitendienst) kunt aansturen. Vandaar dat de training zeer geschikt is voor iedereen die met de planning van personeel te maken heeft. Ook het automatisch inplannen van werkbonnen wordt besproken. Maar niet alleen de buitendienst kan van het planscherm profiteren, het planscherm is ook geschikt om als digitale agenda voor kantoorpersoneel te dienen. Voorbereiding en inrichting van het Planscherm Het genereren van beschikbaarheid Het inplannen van werkbonnen Het kopiëren van planregels naar meerdere monteurs Het inplannen van indirecte uren zoals vakantie, ziekte of verlof Het inplannen van service- of projectmonteurs Trainingscode ATR maart, 28 mei, 25 november SYNTESS ATRIUM 17

18 Code Omschrijving Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ATR001 Atrium Basistraining ATR002 Atrium Artikelbeheer 15 8 ATR003 Atrium Rapportgenerator-1 Basis ATR004 Atrium Rapportgenerator-2 Gevorderd ATR006 Atrium Financieel (2 dagen) 6 & 13 5 & 12 2 & 9 4 & 11 ATR008 Atrium Dashboard ATR010 Atrium Calculeren-1 Basis ATR011 Atrium Calculeren-2 Gevorderd ATR012 Atrium Offertebeheer ATR015 Atrium Projecten-1 Basis ATR016 Atrium Projecten-2 Financieel ATR017 Atrium Projecten-3 Logistiek ATR018 Atrium Magazijnbeheer ATR021 Atrium Service-1 Contractbeheer ATR022 Atrium Service-2 Financieel ATR023 Atrium Service-3 Planning ATR024 Atrium Koeltechniek ATR025 Atrium Planscherm Voor trainingen Syntess Prisma geldt dat deze als groepstraining kunnen worden georganiseerd op een door de klant gewenste datum. De Syntess Prisma trainingen zijn derhalve niet in deze agenda opgenomen. Bovenstaande Atrium trainingen worden gegeven in onze trainingsruimte in Gorinchem. De genoemde prijzen in deze brochure zijn excl. 21% btw.

19 Trainingen

20 Syntess Software Gorinchem Spijksedijk 16 A 4207 GN Gorinchem Tel Fax Syntess Software Zierikzee Gouwepoort RZ Zierikzee Tel Fax

Centix4 Modules Workflow Management

Centix4 Modules Workflow Management 1 Gestructureerd beheer van uw werkprocessen Efficiënter inzetten van operationele medewerkers Voert uw organisatie activiteiten uit waarvoor u mensen moet inplannen, zoals het afhandelen van klachten

Nadere informatie

business software It s a pleasure running business It s a pleasure running business

business software It s a pleasure running business It s a pleasure running business re running business re running business business software [ I N S TA L LWA R E] De AGP Group is een overkoepelende organisatie waarin zich meerdere vooraanstaande softwarehuizen hebben gevestigd. Allen

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 management 12 16 inzicht

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

TRAININGSGIDS. WinRIS

TRAININGSGIDS. WinRIS TRAININGSGIDS WinRIS Prijzen WinRIS-trainingen Omschrijving Tarief Trainingsduur Basistraining 315,00 één dag Selectie en Mail-merge 315,00 één dag Forecast 170,00 één dagdeel Beheer buitendienst 170,00

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

Gilde Carrosserie. Bedrijfsomvattend systeem op maat. Dé specialist in automatisering voor carrosseriebedrijven

Gilde Carrosserie. Bedrijfsomvattend systeem op maat. Dé specialist in automatisering voor carrosseriebedrijven Gilde Carrosserie Dé specialist in automatisering voor carrosseriebedrijven Bedrijfsomvattend systeem op maat Gilde Carrosserie is geschikt voor diverse sectoren in de carrosseriebranche, zoals carrosseriebouw,

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Prodin-P3 Suite. De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB. Groothandel & retail. Service & onderhoud. Productie & assemblage

Prodin-P3 Suite. De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB. Groothandel & retail. Service & onderhoud. Productie & assemblage De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB Groothandel & retail Service & onderhoud Productie & assemblage Prodin Business Solutions B.V. Tel 088 808 11 00 sales@prodin.nl WWW.PRODIN.NL Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bouwsoftware van Herke ICT Group

Bouwsoftware van Herke ICT Group 1 Inhoud Bouwsoftware van Herke ICT Group... 3 BouwVision ERP... 4 Visie op Calculatie... 4 Visie op integratie met IBIS-TRAD... 6 Visie op Inkoopofferte aanvraag en spiegel... 8 Visie op Projectbewaking...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Mamut Kennisreeks Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software 1 Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Inhoud Welkom... 3 Werkbalken op vensterniveau... 4 Aan de

Nadere informatie

Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software

Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software Tracer 3.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (C.R.M.) en Bedrijfsmiddelenbeheer (E.R.P.) software oplossingen. Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software Inhoudsopgave 1. Werken met relatiebeheer

Nadere informatie

Versie 3.0.32. Centix. Gebruikershandleiding. Versie 3.0.32 Centix

Versie 3.0.32. Centix. Gebruikershandleiding. Versie 3.0.32 Centix Versie 3.0.32 Centix Gebruikershandleiding Versie 3.0.32 Centix 1 Inhoudsopgave Algemene uitleg over sneltoetsen, Schermindelingen e.d. 6 Afdrukken...6 Sluiten...7 Automatisch tekst zoeken...7 Detailscherm...8

Nadere informatie

HandSoft Pro. Bedrijfsomvattend systeem op maat. Dé specialist voor installatiebedrijven

HandSoft Pro. Bedrijfsomvattend systeem op maat. Dé specialist voor installatiebedrijven HandSoft Pro Dé specialist voor installatiebedrijven Bedrijfsomvattend systeem op maat Gilde Software is speciaal bestemd voor de automatisering van installatiebedrijven. Gilde Software integreert al uw

Nadere informatie

HandSoft Pro. Bedrijfsomvattend systeem op maat. Dé specialist voor projecten en diensten

HandSoft Pro. Bedrijfsomvattend systeem op maat. Dé specialist voor projecten en diensten HandSoft Pro Bedrijfsomvattend systeem op maat HandSoft Pro is speciaal bestemd voor de automatisering van projectmatig werkende en dienstverlenende bedrijven. HandSoft Pro integreert al uw bedrijfsprocessen,

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E SHIPCHANDLERS 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, specifiek voor het gebruik

Nadere informatie

Financiële software heet MINOX

Financiële software heet MINOX Financiële software heet MINOX Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 2 Kenmerken van MINOX Introductie 3 Modulaire opbouw Gebruik toetsenbord en/of de muis Administraties en boekjaren 4 Onderhoud Relaties Boeken

Nadere informatie

7T software. dé standaard in branche oplossingen

7T software. dé standaard in branche oplossingen 7T software dé standaard in branche oplossingen 7T software Dé standaard in branche oplossingen 7T software levert de automatisering voor uw administratieve- en logistieke organisatie. Met onze specialisatie

Nadere informatie

Unit 4 Multivers Extended. Unit 4 Multivers. De financiële en logistieke. oplossing voor. handelsbedrijven en zakelijke dienstverleners

Unit 4 Multivers Extended. Unit 4 Multivers. De financiële en logistieke. oplossing voor. handelsbedrijven en zakelijke dienstverleners Unit 4 Multivers Extended Unit 4 Multivers De financiële en logistieke oplossing voor handelsbedrijven en zakelijke dienstverleners 2 U NIT 4 MULTIVERS E XTENDED 3 I NHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 Unit 4 Multivers

Nadere informatie

ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf

ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf ERP software van MKG Inhoudsopgave 1. Wat is MKG ERP? 2. Overzicht functionaliteit. Relatiebeheer / CRM Verkoop Calculatie Productie Planning Inkoop Urenregistratie / Shopfloor control Voorraad / expeditie

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium Bouw. ERP-software. Syntess Atrium Bouw: geïntegreerde software voor úw branche. In dit nummer: Agenda

Synformatief. Syntess Atrium Bouw. ERP-software. Syntess Atrium Bouw: geïntegreerde software voor úw branche. In dit nummer: Agenda Synformatief EDITIE VOORJAAR 2013 BOUW EN AANNEMERIJ WONINGBOUW UTILITEITSBOUW RENOVATIE SERVICE EN ONDERHOUD In dit nummer: ERP-software Syntess Atrium Bouw In de schijnwerpers: Meerbouw Rotterdam BV

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One! Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in uw

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E Handel & Verhuur 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, voor het gebruik door

Nadere informatie

C V E N L O O D G I E T E R E L E K T R O T E C H N I E K K O E L T E C H N I E K B E V E I L I G I N G S A N I T A I R

C V E N L O O D G I E T E R E L E K T R O T E C H N I E K K O E L T E C H N I E K B E V E I L I G I N G S A N I T A I R Synformatief N A J A A R 2 0 1 2 C V E N L O O D G I E T E R E L E K T R O T E C H N I E K K O E L T E C H N I E K B E V E I L I G I N G S A N I T A I R In dit nummer: Syntess 25 jaar Een kwart eeuw ontwikkeling...

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Installatie

UNIT4 Multivers Installatie UNIT4 Multivers Installatie Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 Multivers Installatie UNIT4 Multivers Installatie: Thuis in uw bedrijf UNIT4 ontwikkelt ruim 30 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware gericht op

Nadere informatie

HandSoft Pro. Bedrijfsomvattend systeem op maat. Dé specialist voor de schilders-, onderhouds- en afbouwbranche

HandSoft Pro. Bedrijfsomvattend systeem op maat. Dé specialist voor de schilders-, onderhouds- en afbouwbranche HandSoft Pro Dé specialist voor de schilders-, onderhouds- en afbouwbranche Bedrijfsomvattend systeem op maat Gilde Software is speciaal bestemd voor de automatisering van schilders, onderhouds- en afbouwbedrijven.

Nadere informatie