ZELF STARTEN MET NEDERLANDS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZELF STARTEN MET NEDERLANDS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN"

Transcriptie

1 ZELF STARTEN MET NEDERLANDS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN

2 Het zelfstudiepakket Zelf starten met Nederlands is ontwikkeld door Uitgeverij Boom in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Samenstelling lessen: Ad Bakker, Amsterdam en Tekstase, Eexterveen E-learning: Edia Educatie Technologie, Amsterdam Fotografie: Astrid Koppers, Leiden Animaties: Dave Vriens, Rotterdam Geluid: Studio Leroy, Amsterdam Vormgeving en opmaak: JACKY-O, Rotterdam Productie en distributie: Uitgeverij Boom, Amsterdam 2012 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher. ZELF STARTEN MET NEDERLANDS

3 INHOUD Instructies Nederlands 5 Instructies Bulgaars 7 Instructies Pools 9 Instructies Roemeens 11 LES 1 De letter, de letters 13 LES 2 Wat is uw naam? 16 LES 3 Vragen 20 LES 4 Ons huis 24 LES 5 De seizoenen 28 LES 6 De dagen van de week 32 LES 7 Eten en drinken 36 LES 8 Zo begint de dag 40 LES 9 Nieuwe mensen in de buurt 44 LES 10 Peter is beter 48 LES 11 Fijn op de fiets 52 LES 12 Weg 56 LES 13 Weekend 60 LES 14 Een nieuwe taal 64 LES 15 Zaterdag 68 LES 16 Niets bijzonders 72 Tussentoets 1 76 LES 17 Een gezin 78 LES 18 Naar school 82 LES 19 Verder leren 86 LES 20 Een wedstrijd 90 LES 21 De tweede helft 94 LES 22 Bellen of schrijven 98 LES 23 Op bezoek 102 LES 24 Nieuwe spullen 106 LES 25 Hoe bevalt het hier? 110 LES 26 Leren zonder leraar 114 Tussentoets LES 27 Talen leren 120 Inhoud

4 LES 28 Werk 124 LES 29 Een mailtje 128 LES 30 Even opzoeken 132 LES 31 In de trein 136 LES 32 Geen vertraging? 140 LES 33 Uitgaan 144 LES 34 Pinnen 148 LES 35 Het beeld van Nederland 152 LES 36 Een dagje op stap 156 Tussentoets LES 37 Vrije tijd 162 LES 38 Geluk 166 LES 39 Gewoontes 170 LES 40 Hoeveel kost dat? 174 LES 41 Liefs uit Otterlo 178 LES 42 Onze buurt 182 LES 43 Weggaan of thuisblijven 186 LES 44 Bekend 190 LES 45 Regels 194 LES 46 Werk in de tuinbouw 198 LES 47 Rechten en plichten 202 LES 48 Een speciale winkel 206 LES 49 Vrije dagen 210 LES 50 Voorbij 214 Tussentoets Tegenstellingen 220 Antwoorden 223 Index 241 ZELF STARTEN MET NEDERLANDS

5 INSTRUCTIES NEDERLANDS 1 1 Bulgaars 2 3 Roemeens Met de 50 lessen in dit boek leert u Nederlands en bereidt u zich voor op uw verblijf in Nederland. Het is belangrijk dat u uw lessen goed doet. Iemand die Nederlands spreekt kan u daarbij helpen. Als u een computer hebt, raden we u aan het computerprogramma van Zelf starten met Nederlands ook te gebruiken. LEERROUTES Kies een van de volgende leerroutes: 1. Bent u analfabeet of in een ander schrift gealfabetiseerd? Begin dan met de alfabetiseringslessen in de e-learning. Ga daarna verder met les 1 en werk door tot en met les 50. U hoeft de oefeningen met een blauwe ster niet te maken. 2. Beheerst u het Latijnse schrift goed? Doe dan les 1 tot en met 50. U kunt de onderdelen met een blauwe ster overslaan als u ze te moeilijk vindt. Ga pas verder met de nieuwe les als u de les ervoor goed begrijpt. En u de oefeningen hebt gemaakt. Luister goed naar de teksten, lees mee, zeg ze hardop na, zoek de nieuwe woorden op in de woordenlijst en doe de oefeningen. Schrijf met potlood. Als u deze oefeningen nog moeilijk vindt, lees de tekst dan nog een keer. LES 1 Kijk naar de letters en luister naar de klanken die erbij horen. Zeg de klanken na terwijl u de letters aanwijst. Onthoud welke letters en klanken bij elkaar horen. Onthoud de verschillende schrijfwijzen van dezelfde letter. Instructies Nederlands 5

6 LES 2 50 Luister twee of drie keer naar de tekst op cd en lees mee in het boek. Zoek in de woordenlijst de betekenis op van de schuin gedrukte woorden die u niet kent. Luister enkele keren naar de tekst op cd, lees mee en zeg alle zinnen na. Lees de tekst zin voor zin totdat u alle zinnen begrijpt. Luister nog een paar keer naar de hele tekst, lees mee tot u alles begrijpt. Luister naar de tekst op cd zonder dat u mee leest, tot u alles begrijpt, ga dan door naar de oefeningen. Lees bij elke oefening de opdracht boven de oefening goed. Maak de oefening helemaal. Vergelijk uw antwoorden met de antwoorden achter in het boek. Verbeter uw fouten. Doe de moeilijke oefeningen en de oefeningen waarin u (veel) fouten hebt gemaakt opnieuw. lees / kijk / zie klik / kies zeg na / lees / lees hardop tel luister / hoor van links naar rechts wijs aan / kies van boven naar beneden omcirkel vraag trek een lijn tegenstelling vul in 1 tracknummer geluid 1 cd-nummer EXTRA 6 ZELF STARTEN MET NEDERLANDS

7 LES 1 De letter, de letters 4 A a A a B b B b C c C c D d D d E e E e F f F f G g G g H h H h I i I i J j J j K k K k L l L l M m M m N n N n O o O o P p P p Q q Q q R r R r S s S s T t T t U u U u V v V v W w W w X x X x Y y Y y Z z Z z 5 tas bel kip sok mug LES 1 De letter, de letters 13

8 6 jaar huis lach zeep neus ring noot blauw school vuur vrouw schrift riem vijf voet geit 14 ZELF STARTEN MET NEDERLANDS

9 7 aa ee oo uu ie oe ui eu au ou ij ei ch ng sch schr LES 1 De letter, de letters 15

10 LES 2 Wat is uw naam? 8 Luister naar de zinnen, wijs aan en zeg na. Dag mevrouw. - Goedemiddag. Kan ik u helpen? - Ik wil mij graag inschrijven. Goed. Wat is uw naam? - Mijn naam is Maria van der Meer. Waar woont u? - Ik woon in Rotterdam. En uw adres? - Hoofdstraat 9. Weet u de postcode? - Ja, 2034 VS. Hebt u telefoon? - Mijn nummer is Dat is een makkelijk nummer. Hebt u ook een mobiel nummer? - Ja zeker. Even denken. Wacht, ik kijk even in mijn boekje. Hier staat het: Een moeilijk nummer. Ik vergeet het steeds. 16 ZELF STARTEN MET NEDERLANDS

11 2 0 nul 1 één 2 twee 3 drie 4 vier 5 vijf 6 zes 7 zeven 8 acht 9 negen 10 tien 0 nul 1 een 2 twee 3 drie 4 vier 5 vijf 6 zes 7 zeven 8 acht 9 negen 10 tien LES 2 Wat is uw naam? 17

12 OEFENINGEN 1 Omcirkel het goede antwoord. Maria van der Meer woont in Rotterdam. Het adres van Maria is Hoofdstraat 6. Maria heeft een mobiel nummer. Het mobiele nummer van Maria is waar niet waar waar niet waar waar niet waar waar niet waar 2 Omcirkel het goede antwoord is een... nummer. makkelijk moeilijk is een... nummer. makkelijk moeilijk Hoofdstraat 9 is een... adres postcode 2034 VS is een... adres postcode 3 Vul het goede woord in. Kies uit: naam helpen nummer makkelijk Kan ik u helpen? Mijn... is Maria van der Meer. Mijn... is nul tien Dat is een... nummer. 4 Lees de zin hardop en vul het goede woord in. telefoon adres woon vergeet Ik woon in Rotterdam. Ik... het steeds. En uw...? Hebt u...? 5 Lees de zin hardop en omcirkel het goede woord. Ik wil mij graag... inschrijven helpen weet Dat is een makkelijk... goed woont nummer Ik woon in... mobiel wacht Rotterdam Wacht, ik kijk even in mijn... vergeet boekje weet 18 ZELF STARTEN MET NEDERLANDS

13 6 Geef antwoord. Wat is uw naam? Mijn naam is... Waar woont u?... Wat is uw adres?... Weet u de postcode?... Hebt u telefoon? Wat is uw nummer? LES 2 Wat is uw naam? 19

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen Kofi is op het werk. Hij wil een dag vrij. Hij vraagt het aan de vrouw op het kantoor. Zou het Kofi lukken? Souad komt op kantoor. Zij wil ook een dag vrij.

Nadere informatie

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007 Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen

Nadere informatie

Slimmer werken: vanaf nu! Meer doen in minder tijd met meer aandacht en plezier

Slimmer werken: vanaf nu! Meer doen in minder tijd met meer aandacht en plezier Slimmer werken: vanaf nu! Meer doen in minder tijd met meer aandacht en plezier 2009 A.W. Bruna Uitgevers B.V. 2009 Anja Wassenaar Eerste druk november 2009 Omslagontwerp Hoop werk, Leoniek de Hoop, Amersfoort

Nadere informatie

Reflecteren: de basis

Reflecteren: de basis Noordhoff Uitgevers bv Persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit Reflecteren: de basis Op weg naar bewust en bekwaam handelen Mirjam Groen Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten reflecteren.indb

Nadere informatie

Sleutels van de toetsen per hoofdstuk

Sleutels van de toetsen per hoofdstuk Bagage Kennis van de Nederlandse samenleving Sleutels van de toetsen per hoofdstuk Zesde, herziene druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze sleutels van de toetsen per hoofdstuk

Nadere informatie

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen

Nadere informatie

Opdrachtkaart Een wigwam op het strand

Opdrachtkaart Een wigwam op het strand Een wigwam op het strand Je maakt een collage met plaatjes uit tijdschriften. Je tekent en schrijft er zelf bij. Zo maak je een hele grappige of misschien wel een serieuze of enge collage. - 2 (maar alleen

Nadere informatie

Studio Visual Steps. Adobe Reader X. PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken

Studio Visual Steps. Adobe Reader X. PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken Studio Visual Steps Adobe Reader X PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2011 Visual Steps B.V. Mei 2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Je kunt zoeken naar werk dat bij je past. Je kunt praten met een medewerker van een uitzendbureau. Je kunt informatie vragen over vacatures.

Je kunt zoeken naar werk dat bij je past. Je kunt praten met een medewerker van een uitzendbureau. Je kunt informatie vragen over vacatures. 1 Op zoek naar werk KleurRijker Deze module gaat over Op zoek naar werk. Je kunt zoeken naar werk dat bij je past. Je kunt praten met een medewerker van een uitzendbureau. Je kunt informatie vragen over

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Waar kunnen organisatieveranderaars houvast vinden als elke situatie anders is? Annemarie Mars

Waar kunnen organisatieveranderaars houvast vinden als elke situatie anders is? Annemarie Mars Waar kunnen organisatieveranderaars houvast vinden als elke situatie anders is? Annemarie Mars 2015, Koninklijke Van Gorcum BV, Postbus 43, 9400 AA Assen. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van

Nadere informatie

muzieklessen op toetsinstrumenten voor verstandelijk gehandicapten peter mak paul van geert

muzieklessen op toetsinstrumenten voor verstandelijk gehandicapten peter mak paul van geert muzieklessen op toetsinstrumenten voor verstandelijk gehandicapten peter mak paul van geert muzieklessen op toetsinstrumenten voor verstandelijk gehandicapten muziekboek peter mak paul van geert van gorcum,

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

Basisboek Statistiek met SPSS

Basisboek Statistiek met SPSS Basisboek Statistiek met SPSS Ben Baarda Martijn de Goede Cor van Dijkum Vierde geheel herziene druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Studio Frank en Lisa, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten)

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) 2 Inhoud Inleiding... 4 Hoe maak ik een goede studieplanning?... 5 De inpaklijst... 8 Gebruik huiswerkschema... 10 Huiswerkschema... 11 Gebruik WRTS... 12 Hoe en wat

Nadere informatie

Help, ik moet naar het ziekenhuis!

Help, ik moet naar het ziekenhuis! Help, ik moet naar het ziekenhuis! Tips voor mensen met een verstandelijke beperking en voor ziekenhuismedewerkers Inhoud Inleiding Informatie over het ziekenhuis 1 Hoofdstuk 1 Een bezoek aan het ziekenhuis

Nadere informatie

Het valt niet mee de draad weer op te pakken. Tips en adviezen voor vrouwen met borstkanker bij psychosociale problemen

Het valt niet mee de draad weer op te pakken. Tips en adviezen voor vrouwen met borstkanker bij psychosociale problemen Het valt niet mee de draad weer op te pakken Tips en adviezen voor vrouwen met borstkanker bij psychosociale problemen Colofon Uitgever: Van Zuiden Communications B.V. Postbus 2122 2400 CC Alphen aan den

Nadere informatie

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2 mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: en: zie pagina a 2 Inhoud Colofon NU Zorg Algemeen Je licentie activeren 2 Systeemeisen

Nadere informatie

Nieuw Nederlands 2. vmbo-kgt. docentenhandleiding. Tiddo Ekens. Wolters-Noordhoff Groningen

Nieuw Nederlands 2. vmbo-kgt. docentenhandleiding. Tiddo Ekens. Wolters-Noordhoff Groningen Nieuw Nederlands 4 e editie, 2 vmbo-kgt, docentenhandleiding 1 Nieuw Nederlands 2 vmbo-kgt docentenhandleiding Tiddo Ekens Wolters-Noordhoff Groningen Nieuw Nederlands 4 e editie, 2 vmbo-kgt, docentenhandleiding

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

FEEDBACK: WAAROM, WAT, HOE EN WANNEER?

FEEDBACK: WAAROM, WAT, HOE EN WANNEER? FEEDBACK: WAAROM, WAT, HOE EN WANNEER? FEEDBACK: WAAROM, WAT, HOE EN WANNEER? MAART 2014 4 Feedback: waarom, wat, hoe en wanneer? Auteur: Wiebe de Vries Redactie: Marjolijn de Nijs Wim Thies Driekes van

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Samen kunnen we alles.

Samen kunnen we alles. Ingrid & Dieter Schubert. Inhoudsopgave: Activiteiten die betrekking hebben op de tussendoelen en gerelateerd zijn aan het prentenboek: 1. Introductieactiviteit: - Het kastje, boeken en plaatjes, letters

Nadere informatie

Mijn kind heeft dyslexie

Mijn kind heeft dyslexie Mijn kind heeft dyslexie Martine Ceyssens Mijn kind heeft dyslexie Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners www.lannoo.com Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief

Nadere informatie

Een spreekbeurt houden

Een spreekbeurt houden Een spreekbeurt houden Groep 4 gaat voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden. Moeilijk? Eng? Voor veel kinderen is praten met de groep als publiek wel lastig. De een maakt zich er drukker

Nadere informatie

LESPAKKET KINDERRECHTEN

LESPAKKET KINDERRECHTEN LESPAKKET KINDERRECHTEN 1 schrijf op Met dit lespakket maken kinderen in Nederland kennis met de Rechten van het Kind. Zij leren welke rechten kinderen hebben en waarom deze zo belangrijk zijn. Ook krijgen

Nadere informatie