Verslag van de jaarvergadering van de bv4heo op 21 mei 2014 om uur in de Romeynshof.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de jaarvergadering van de bv4heo op 21 mei 2014 om 19.30 uur in de Romeynshof."

Transcriptie

1 Verslag van de jaarvergadering van de bv4heo op 21 mei 2014 om uur in de Romeynshof. 1. Opening Hans Offermans (secretaris) opent de vergadering. 2. Mededelingen Per 1 april 2014 is de voorzitter, David Dik, gestopt. Hij stopte mede vanwege gezondheidsredenen. Er is dus een vacature. 3. Verslag van de ledenvergadering van 28 mei 2013 Er zijn verslagen beschikbaar van de jaarvergadering van Vraag: de lift stopt ook als hij naar boven gaat. Dat moet niet en is geen energiebesparing. Het slot van de schuifdeuren werkt niet. Havensteder is gebeld maar weigert om te komen. 4. Voorstellen nieuwe vrijwilligers bv4heo Er zijn drie nieuwe aanmeldingen. Helaas waren zij verhinderd om vanavond te komen. Er zijn altijd mensen welkom, met name uit de Zernikeplaats, Max Planckplaats en Einsteinplaats. Het zou mooi zijn als er meer mensen de ogen en oren van de bv4heo zijn. 5. Verslag van het verenigingsjaar 2013 Hans geeft een verslag van het verenigingsjaar 2013: De volgende zaken zijn in 2013 door de bv4heo behandeld. Tweemaal overleg met Techem over het in onze ogen slecht werken van de radiatormeters. Het bestuur van de bv4heo is in maal bijeen geweest. Er heeft zes keer regulier overleg met Havensteder plaatsgevonden. Hierbij zijn velerlei punten aan de orde geweest. Soms met een positief resultaat maar ook met een in onze ogen negatief resultaat. Een van onze vertegenwoordigers heeft 11 keer een vergadering bijgewoond van het HPF, een organisatie van verzamelde huurders van Havensteder. Hierbij komen onderwerpen aan de orde die niet alleen Ommoord raken maar zich uitstrekken over het gehele Havenstedergebied. Er is 8 maal een cursus gevolgd bij de Woonbond over verscheidene onderwerpen. Zeven keer is er overleg geweest over stook-en servicekosten. De voorbesprekingen over de begroting over het participatiegeld 2014 hebben driemaal plaatsgevonden en zijn in een voor de bv4heo in een treurig resultaat geëindigd. Hebben wij voor 2013 al 20% minder geld van Havensteder ontvangen, voor 2014 ging er nog eens 36% vanaf. Hierdoor komt het voortbestaan van de bv4heo ernstig in gevaar. We hebben meegewerkt aan een boekje van Havensteder over de drie ergernissen. De diverse huurdersorganisaties en individuele bewoners kunnen een ergernis opgeven die al dan niet door Havensteder zal worden opgelost. Dit keer was dat bij de vier Hoge Era s de einddelen van de galerijvloeren. Deze zagen er smerig en verpauperd uit en zijn voorzien van een nieuwe toplaag zodat het allemaal weer spic en span oogt. 1

2 De vereniging heeft met Havensteder overleg gevoerd over de brochures die Havensteder uitbrengt. Hierin zaten niet alleen tekstuele fouten maar ook feitelijk waren er nogal wat missers gemaakt door Havensteder. We zijn tweemaal bijeen geweest om te overleggen of er zoals in de Max Planckplaats is gebeurd groot onderhoud aan de andere drie gebouwen kan plaatsvinden. Het resultaat is dat Havensteder daarvoor voorlopig geen geld zal uittrekken. Hierdoor zal de isolatie van de woningen niet worden verbeterd en zullen ook de stokoude cv installatie die gas vreten niet worden vervangen. Het wonderlijke hierbij is dat enkele weken geleden daken van de fietsenstalling van zowel de Arrhenius- als de Joliot toren van een flinke dakisolatie zijn voorzien. Kennelijk heeft het comfort van fietsen bij Havensteder een hogere prioriteit dan dat van de bewoners. Viermaal zijn we in 2013 bijeen geweest om te praten over het vervangen van huismeesters door wijkbeheerders. Deze besprekingen lopen ook nu in 2014 nog door omdat het plan van Havensteder door u via een enquête ruim is afgewezen. Hierover wordt tijdens deze vergadering nadere informatie vanuit Havensteder gegeven. Voor wat betreft overlast door bewoners is met Havensteder tienmaal gesproken waarbij de bv4heo bij een tweetal rechtszittingen voor de klagers als getuige is opgetreden. Hierbij moesten uiteraard ook klagers in persoon als getuige optreden. Er zijn overleggen gevoerd met de Deelgemeente over de aanpassing van de bestrating aan de Max Planckplaats en Zernikeplaats. Evenzo om aansluitend op de herbestratingplannen bij deze flats ook de tuinen aan te passen. Dit overleg heeft met de tuinman en Havensteder plaatsgevonden. Hierbij is met een aantal bewoners aan de orde gekomen hoe de tuinen er moeten gaan uitzien. De uitvoering van dit alles stond voor begin 2014 op de rol, maar is vooralsnog uitgesteld. Er is overleg geweest over het aanpassen van de gezekerde capaciteit van de flat in Ampères voor het gebruik van elektriciteit voor de algemene voorzieningen. Pompen, liften, hydrofoor. Dit heeft ertoe geleid dat capaciteit van de gezekerde Ampères aanzienlijk is verlaagd waardoor de bewoners minder voor deze stroom gaan betalen. U zult dit terugvinden op de afrekening stook-en servicekosten. Overigens heeft Havensteder in deze zaak dusdanig traag en laks gehandeld, zo'n drie en half jaar na onze aanvraag is dit pas uitgevoerd, dat dit trage handelen de bewoners 30.00,00 euro heeft gekost. De bv4heo is tweemaal aanwezig geweest bij geluidmetingen door de DCMR binnen een woning omdat de bewoner overlast ondervond van forse geluidoverlast van de cv installatie, ketel en of pomp. De metingen wezen uit dat er geluidhinder was maar omdat de bewoner is verhuisd is de verdere procedure die mogelijk zou zijn geweest stopgezet. Er is in 2013 driemaal met Eneco en Havensteder overleg geweest over de uitvoering van de Warmtewet die per 1 januari 2014 van kracht is geworden. Eneco wil de stadsverwarming doortrekken naar onze flats en de flats aan sluiten. Dit vooralsnog door de bv4heo afgeblazen omdat wij de kosten die Eneco wil berekenen te hoog vinden en Eneco niet met de prijs wil zakken. 2

3 Dit overleg duurt ook in 2014 nog voort maar dan met Havensteder. Het zal voor 1 juli 2015 gereed moeten zijn. De afrekening stookkosten van 2014 moeten op basis van deze Warmtewet worden gepresenteerd aan de huurders. Een samenvatting van informatie over de Warmtewet ligt hier voor u klaar. U hoort dat we ondanks dat bewoners nogal eens roepen wat doen ze nou eigenlijk we buiten de tientallen telefoontjes en honderden e mails alleen al bij deze 79 overleggen betrokken zijn geweest. Dit kan soms iets zijn van een uurtje maar ook zijn we bij zaken betrokken die een gehele dag in beslag nemen. Wat dit betreft zoeken wij nog steeds mensen die mee willen doen. En dan met name vanuit de Zernikeplaats, Max Planckplaats en Einsteinplaats is versterking zeer gewenst. Uw inbreng is zeer gewenst. 6. Kennismaken met twee medewerkers van Wijkkantoor Oost Sabine Smits Schouten en Lakisha Bruining van Havensteder zijn aanwezig. Sabine is teamleider, Lakisha is woonconsulent. Beiden hebben in deze functie al veel ervaring opgedaan bij PWS. Zij zijn ook de gesprekspartner van de bv4heo. Sinds de reorganisatie op 1 april zijn er ongeveer 100 collega's weg. Er zijn verschuivingen gekomen in de invulling van taken. De functie wijkconsulent is vervallen. Het voorstel van Havensteder om huismeester te vervangen door wijkbeheerders is door de bewoners van de 4 Hoge Era's afgewezen. De enquête in februari 2014 heeft geen meerderheid in vóór stemmers opgeleverd. Er waren ongeveer 30% voorstemmers, 30% tegenstemmers en de rest heeft niet gereageerd. Het gevolg is dat de huismeesterdiensten zullen blijven. Het is alleen nog niet bekend door wie die diensten worden uitgevoerd. De verwachting is dat dit in juni aan de bewoners kan worden meegedeeld. Sabine zal een dagje meelopen met de huidige (inleen)huismeesters. Dat zal morgen aangekondigd gebeuren maar later ook onaangekondigd. Sabine weet dat er een groot verschil is in de manier van werken door de huismeesters. Opmerking: de huisregels worden niet verstrekt, ook niet aan nieuwe bewoners. Dat moet wel volgens Sabine. Nieuw is het volgende: de wijkbeheerder zal adressen krijgen van nieuwe bewoners. Hij zal twee weken na de ingang van de huurovereenkomst een bezoekje brengen aan deze nieuwe bewoners. Hij kan dan, indien nodig, nadere informatie geven. De lift in de Zernikeplaats wordt (eindelijk) gerepareerd. Woensdag en donderdag zijn nodig voor één lift. Daarna zal de andere lift voor de zekerheid ook worden nagekeken. Er zal een versnelde keuring komen zodat beide liften weer kunnen draaien. Pauze 7. Vragen Vraag: waarom is de afrekening stookkosten er nog niet? Met die meters die op afstand kunnen worden afgelezen, had die eindafrekening er allang kunnen zijn. Antwoord: dit is in een vergadering deze week aan de orde geweest. Dit jaar zal de afrekening nog uiterlijk op 30 juni in de bus liggen maar voor volgend jaar zullen we er op aandringen dat de afrekening stookkosten sneller komt. Opmerking: er zijn klachten over de rookmelders die in de Max Planckplaats zijn geplaatst. Je kunt hem moeilijk openmaken om het gepiep te laten stoppen. Die rookmelders zijn op stroom aangesloten en er zit een batterij in voor het geval dat de stroom uitvalt. Lakisha zal nagaan welk systeem daar is geïnstalleerd. 3

4 Vraag: werken de camera's al? En zijn de beelden af te lezen? Antwoord: ja, alle camera's werken naar behoren. De beelden zijn ter plaatse te bekijken. Opmerking: het KCC is onbeschoft. Een algemene klacht wordt niet geaccepteerd. Dat begrijpen ze niet. Vraag:wordt er gecontroleerd of nieuwe bewoners een goede ondervloer hebben? Er is nu veel geluidsoverlast van bovenburen. Antwoord: meld de klachten, dan kan Havensteder het controleren. Opmerking: er is ontevredenheid over de huismeester in de Max Planckplaats. Hij ruimt niks op, hangt de hele dag een beetje rond en drinkt koffie met de vuilnismannen. Antwoord: we moeten zicht krijgen op het functioneren van de huismeester. We kunnen niets zeggen over het individu. Opmerking: in de Debijeweg gebeuren veel dingen nu wel en dat willen we graag zó houden. Sabine en Lakisha krijgen beiden een bos bloemen als dank voor hun aanwezigheid. Elly Offermans leest een uiteenzetting voor over de perikelen van de Warmtewet: Warmtewet De Warmtewet is ingesteld om gebruikers van stadsverwarming te beschermen tegen de hoge tarieven die de energiebedrijven rekende voor stadsverwarming. Gebruikers van stadsverwarming kunnen niet overstappen naar een andere energieleverancier. Zij zijn gebonden aan die energieleverancier die een netwerk van leidingen voor stadsverwarming heeft aangelegd. Hier is dat netwerk van Eneco. De leveranciers van stadsverwarming hebben altijd een monopolie positie gehad. Ze rekenden een heel hoge prijs, de gebruikers konden toch nergens anders heen. Dáár heeft de wetgever nu een stokje voor gestoken. Zij bedachten dat er maximale prijzen moesten komen waar ook de energiebedrijven zich aan moeten houden. De uiteindelijke kosten voor de gebruikers (huurders/kopers) mogen niet méér zijn dan wanneer ze dezelfde warmte zouden krijgen met aardgas als energiebron. Dat heet het "Niet-Meer-Dan-Anders" principe. De wetgever vindt dat zij daarmee een garantie heeft bedacht dat gebruikers van stadsverwarming niet meer die veel te hoge tarieven zullen betalen. De gebruikers worden dus beschermd tegen te hoge tarieven. Maar toen bedacht de wetgever dat gebruikers van blokverwarming óók niet kunnen overstappen naar een andere energieleverancier en daarom geldt de Warmtewet ook voor alle woongebouwen met blokverwarming, ook onze 4 flats. Tégen alle adviezen van deskundigen valt nu ook de blokverwarming onder de regels van de Warmtewet. Er mag niet meer worden afgerekend op m³ aardgas. Dat gebeurt nu wel. Er wordt een hoeveelheid aardgas verbruikt voor de cv-ketels (om warmte te leveren) en dat moet worden betaald. De Warmtewet schrijft voor dat er met Giga Joules moet worden afgerekend. Een Giga Joule is een absolute eenheid in tegenstelling tot m³ aardgas. Dat verschilt per soort gas. Het Groningse aardgas heeft een andere calorische waarde dan het Russische gas. Dat kan per dag verschillen en is dus geen absolute waarde. Een GJ is dat wel. Er zijn (in onze 4 flats) alleen gasmeters vóór de ketel. Er zullen GJmeters ná de ketel geplaatst moeten worden. Bij de huidige situatie wordt er een hoeveelheid gas in de ketel gestopt en er komt warmte uit. Bij onze oude ketels komt er minder warmte uit dan bij nieuwe ketels. Het rendement van de huidige ketels is lager. Wij betalen veel gas en krijgen (te) weinig warmte. De GJmeter komt ná de ketel. Er wordt gas in de ketel gestopt, verbrand en warmte geleverd. Gebruikt de ketel te veel gas? Jammer dan, wij gaan voor de warmte betalen die de ketel levert en niet meer voor het gas dat wordt gebruikt. Dat kan een schadepost voor Havensteder worden. 4

5 De Warmtewet is er dus voor stadsverwarmingsgebieden en woongebouwen met blokverwarming. De overheid heeft in de Warmtewet 3 maximum tarieven voor 2014 vastgesteld: 1. een maximale prijs van 24,03 voor 1 GJ voor warmte en warmtapwater. Tezamen mag dat dus niet meer zijn dan 24,03 2. vastrecht maximaal 254,00 per woning per jaar aansluitkosten transportkosten, netbeheer onderhoud en vervanging installatie 3. meetkosten maximaal 24,54 per woning per jaar ad. 1 Wij krijgen geen warmtapwater via de cv -ketel, maar van een individuele elektrische boiler waarvan de huur en het gebruik individueel wordt afgerekend. De Warmtewet geeft aan dat 21% van de maximale GJprijs ( 24,03) voor warmtapwater is. Daarbij komt nog 10% voor de leidingverliezen. Het totale percentage dat van 24,03 voor warmtapwater is, zou dan op 31% komen. Havensteder zegt dat de maximale GJprijs blijft wat hij is of er nou warmtapwater geleverd wordt of niet. Havensteder houdt dus vast aan de maximum prijs van 24,03 per GJ voor warmte en warmtapwater (terwijl wij alleen warmte afnemen). We hebben een overzicht van de tarieven van Eneco van 2008, 2009 en Daarin staat dat Eneco toen ook al twee tarieven hanteerde voor stadsverwarming. Één maximum tarief voor stadsverwarming mét warmtapwater en één tarief voor stadsverwarming zónder warmtapwater. Nemen we de maximale prijs voor warmte en warmtapwater 24,03 dan moeten de kosten van het warmtapwater er af en krijgen we een nieuwe maximale prijs voor 1 GJ (voor alleen warmte). 24,03-5,05 (= 21% ) = 18,98 voor alleen geleverde warmte 24,03-7,45 (= 31% voor warmtapwater inclusief leidingverliezen) = 16,58 Wij vinden dat de maximale GJprijs voor warmte voor onze flats 16,58 moet worden. Havensteder is het daar niet mee eens. We zijn daar nog niet uit. ad. 2 Let op: er wordt in het vastrecht ook een bedrag voor onderhoud en vervanging van de cv-ketels meegerekend. Maar de huurders betalen voor onderhoud en vervanging van de cv-ketels een bedrag in de kale huur. Dat is al sinds de oplevering in 1969 of 1970 het geval. Toen is een bedrag van NLG 10,95 per woning per maand in de kale huur opgenomen voor onderhoud en vervanging van de cv-ketels. Een soort spaarpotje. De koopkracht van NLG 10,95 in 1969 is in 2014 veranderd. Wat je in 1969 voor NLG 10,95 kon kopen daar moet je nu 22,92 voor betalen. Iedere huurder betaalt dus ten minste 22,92 per maand aan het onderhoud en vervanging van de cv-ketels en dan zijn alle huurverhogingen (van 1969 tot en met 2014) niet eens meegerekend. Het kan niet de bedoeling zijn dat we onderhoud en vervanging van de ketels dubbel gaan betalen. Daar zijn we ook nog niet uit met Havensteder. ad. 3 De meetkosten Er zijn gebruiksafhankelijke kosten (de variabele kosten) en gebruiksonafhankelijke kosten (vaste kosten) volgens de Warmtewet. Meetkosten zijn gebruiksonafhankelijk. Het heeft immers niets met verbruik te maken. Als je radiatormeters op nul staan, zal dat ook moeten worden gemeten en op basis daarvan een eindafrekening worden gemaakt. Wij vinden dat de meetkosten van de radiatormeters en alle kosten die daarbij komen onder het maximum tarief van 24,54 per woning per jaar vallen. 5

6 Havensteder vindt dat niet om de eenvoudige reden dat de kosten van en voor de radiatormeters nu ver boven die maximale toegestane prijs van 24,54 per jaar uitkomen. Havensteder zou daar ongeveer 30,00 per woning per jaar op moeten toeleggen. Dat zijn nog geen absolute cijfers maar het staat wel vast dat Havensteder niet uit komt met 24,54. Het is te begrijpen dat we nog heel wat hebben te bespreken met Havensteder. We moeten proberen om er voor de huurders zoveel mogelijk uit te halen. Zijn we het te zijner tijd eens geworden met Havensteder dan is nog een traject van instemming te gaan. Deze besprekingen zijn onderdeel van de werkgroep Service en Diensten van het HPF. Onze bevindingen worden teruggekoppeld naar de werkgroep Service en Diensten. Deze stuurt een advies naar het Directieteam van Havensteder. Daar wordt een besluit genomen waarna instemming aan de koepel(s) wordt gevraagd. De koepel(s) geven een advies en/of instemming op basis van instemming van de achterban (huurders). Dan is weer de 70% regeling van toepassing die we bij het wijkbeheer al hebben gezien. Als laatste is het Directieteam van Havensteder weer aan zet. bv4heo Elly Offermans Ieder krijgt het verhaal mee. 8. Sluiting Om uur wordt de vergadering gesloten onder dankzegging aan de aanwezigen. Notulist: Elly Offermans 6

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 1. Warmtewet algemeen Het waarom van de Warmtewet Als een huurder is aangesloten op stadsverwarming of blokverwarming (1 grote installatie voor

Nadere informatie

Vraag en Antwoord over de Warmtewet

Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag Antwoord 1 Wat is de Warmtewet? De Warmtewet is er om huurders te beschermen tegen het betalen van te hoge kosten voor energieverbruik en meer inzicht te geven

Nadere informatie

Handreiking Warmtewet

Handreiking Warmtewet 3 september 2014 Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 2.0 Auteur: Albert Koedam van Albert Koedam Consultancy, www.ak-consultancy.nl In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Jaargang 19 - April 2014 ACM. Interview met de coördinator van de warmtewet. De warmtewet TECHEM. Sponsoring TECHEM. In 2010 hebben we namelijk ons

Jaargang 19 - April 2014 ACM. Interview met de coördinator van de warmtewet. De warmtewet TECHEM. Sponsoring TECHEM. In 2010 hebben we namelijk ons TechemAktueel Jaargang 19 - April 2014 ACM toezichthouder op de warmtewet Interview met de coördinator van de warmtewet De warmtewet consumenten bescherming? BEURSDEELNAME TECHEM TECHEM Sponsoring Amsterdam-Dakar!

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand?

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte 3 Hoe komt de prijs tot stand? De energierekening is voor vrijwel iedereen een belangrijk onderdeel van de maandelijkse

Nadere informatie

Beleidsvoorstel Warmtewet

Beleidsvoorstel Warmtewet Beleidsvoorstel Warmtewet Aan : Stichting Huurdersalliantie De Brug Betreft : Beleidsvoorstel Warmtewet Opdrachtgever : Peter van Lieshout Opsteller : Werkgroep Warmtewet: Havensteder: Vera Beuzenberg,

Nadere informatie

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d.

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015 Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. 26 januari 2015 Contactgegevens Ennatuurlijk Telefoonnummer: 085-2734567 E-mail:

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 16.00 17.25 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Vastgesteld door de Geschillenadviescommissie d.d. 17 maart 2015 Goedgekeurd door de besturen van de aangesloten corporaties d.d. Inhoudsopgave MISSCHIEN EVEN

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

2012 jaar verslag de huurcommissie

2012 jaar verslag de huurcommissie 2012 jaar verslag d e h u u r c o m m i s s i e 2012 jaar verslag d e h u u r c o m m i s s i e 2 de huurcommissie 3 voorwoord Een zorgvuldige en efficiënte dienstverlening, afgestemd op de wensen van

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

33493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

33493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) 33493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) Nr. 25 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 5 juni 2013 De vaste

Nadere informatie

LEIDRAAD WARMTEWET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN VASTGOED

LEIDRAAD WARMTEWET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN VASTGOED LEIDRAAD WARMTEWET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN VASTGOED SenpaiWorld Postbus 116 4100 AC Auteur: Cees F. Jonker Culemborg 22 december 2014 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD... 3 2 INLEIDING... 4 3 ACHTERGROND

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck jaargang 18 nr. 2 april 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

Energiebesparing werkt!

Energiebesparing werkt! Energiebesparing werkt! Energiebesparing werkt! Inhoudsopgave 1. Goed voor milieu, portemonnee én wooncomfort 5 2. Stappenplan naar een energiezuinige woning 7 3. Hulp en advies van de Woonbond 9 4. Terugblik

Nadere informatie

Grat is. B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat

Grat is. B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat Grat is iding handle bondoon voor W isat ies n lidorga % B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat Veel huurders betalen per maand een bedrag aan servicekosten. Daarvoor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Allianz Nederland Asset Management B.V. Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Versienummer: 2013-09 1 Inhoudsopgave Waarom Algemene Voorwaarden? 4 Wat is een hypotheek? 4 Wat kunt u van uw adviseur verwachten?

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek 1 Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Tekst: FNV Beleid & Lobby Productie en eindredactie: FNV Marketing & Communicatie

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Huurders Informatie. HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! Servicefonds afgeschaft. Huur- en Verhuurbeleid BOW

Huurders Informatie. HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! Servicefonds afgeschaft. Huur- en Verhuurbeleid BOW Huurders Informatie HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! Huur- en Verhuurbeleid BOW Huurders zitten in het verdomhoekje Servicefonds afgeschaft Op weg naar een Regionale Geschillen Commissie Energie

Nadere informatie