understands and applies technical terms in a foreign language begrijpt en geldt technische termen in een vreemde taal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "understands and applies technical terms in a foreign language begrijpt en geldt technische termen in een vreemde taal"

Transcriptie

1 Foreman in electrical industry Foreman in elektrische industrie Professional activities/tasks 1. Professional work in the field of energy 1. Professioneel werk op het gebied van energie Units/Sub-units 1a Communication and Informatics 1a Communicatie en Informatica communicates in a foreign language and understands the field of information technology communiceert in een vreemde taal en begrijpt het gebied van informatietechnologie understands and applies technical terms in a foreign language begrijpt en geldt technische termen in een vreemde taal forms texts and tables vormen teksten en tabellen knows technical terminology in the field of electricity in foreign language weet technische terminologie op het gebied van elektriciteit in de vreemde taal familiar with the basic operating system bekend zijn met de basisfuncties van het besturingssysteem can send and receive e- mails kunt verzenden en ontvangen van s familiar with modern methods of communication via computer vertrouwd zijn met moderne methoden van communicatie via computer 1b Health and Safety at Work 1b Gezondheid en veiligheid op het werk operates in accordance with the rules and standards of the Health and Safety at Work capable of performing the first aid staat zijn de eerste hulp

2 werkt in overeenstemming met de regels en normen van de gezondheid en veiligheid op het werk able to use the fire extinguisher and other technical devices and protective equipment in staat om de brandblusser en andere technische apparaten en beschermingsmiddelen te gebruiken knows the law on health and safety at work kent de wet op de veiligheid en gezondheid op het werk knows the principles of the fire protection kent de principes van de brandbeveiliging knows the basic principles of environmental protection kent de basisprincipes van bescherming van het milieu 1c Power systems, electric and measuring 1c Power Systems, elektrische en het meten van independently performs complex operations in the construction and maintenance of equipment zelfstandig voert complexe operaties in de bouw en het onderhoud van de apparatuur understands the differences between different types of DC begrijpt de verschillen tussen de verschillende types van DC knows different types of network used in power transmission kent verschillende soorten van de netwerk die in krachtoverbrengingssystemen understands the most complicated physical events begrijpt de meest ingewikkelde fysieke gebeurtenissen familiar with elements of overhead networks vertrouwd zijn met elementen van bovengrondse netwerken

3 familiar with the elements of the cable networks vertrouwd met de elementen van de kabelnetten familiar with the operation of electrical appliances in a natural and specific environment met de bediening van elektrische apparatuur in een natuurlijke en specifieke omgeving knows the specific types of transformers hoogte van de specifieke types van transformatoren knows the characteristics and usability of induction kent de eigenschappen en de bruikbaarheid van inductie has a thorough knowledge of construction and operation of synchronous heeft een grondige kennis van de bouw en de exploitatie van synchrone 1d Measurement and Automatics 1d Meet-en Automatics controls the quality of the work and provides the final measurements and testing of electrical installations controleert de kwaliteit van het werk en geeft uiteindelijk meten en testen van elektrische installaties able to assess the size of the errors when monitoring results staat om de grootte van de fouten beoordelen wanneer monitoringresultaten knows the international measurement system kent de internationale meetsysteem able to describe the functioning of the

4 measuring transducers kunnen de werking van de meetwaardeomvormers beschrijven knows measurement procedures relevant to the field of power supplies weet meetprocedures die relevant zijn voor het gebied van voedingen 2. Work organization, management and operations 2. Werkorganisatie, beheer en exploitatie Units/Sub-units 2a Company and business 2a Company en zakelijke manages the project beheert het project able to create a business plan in staat om een business plan te creëren manages the company as a complete unit beheert het bedrijf als een complete unit knows goals and tasks of the company kent doelen en taken van het bedrijf knows the business process kent het bedrijfsproces 2b Financial Economy field 2b Financiële Economie veld command of management by objectives, which leads to higher productivity and cost optimization beheersing van het management by objectives, wat leidt tot een hogere productiviteit en kostenoptimalisatie able to accept short term and long-term financial decisions in staat om op korte termijn en lange termijn financiële beslissingen te accepteren able to draw up a balance sheet knows the different types of costs kent de verschillende soorten kosten able to plan the resources needed for the transaction in staat om de middelen

5 in staat om het opstellen van een balans die nodig zijn voor de transactie te plannen is in charge of the bookkeeping for private and legal persons is verantwoordelijk voor de boekhouding voor particulieren en rechtspersonen 2c Governance and leadership 2c Governance en leiderschap organizes own work and manages groups organiseert eigen werk en beheert groepen manages conflicts within the group beheert conflicten binnen de groep knows different types of nonverbal communication kent verschillende soorten non-verbale communicatie knows own and groups characteristics kent een eigen en groepen kenmerken knows different styles and methods of management kent verschillende stijlen en methoden voor het beheer knows the reasons for success or failure in work groups kent de redenen voor het succes of falen in werkgroepen knows stress factors weet stressfactoren 3. Transfer of knowledge 3. Overdracht van kennis Units/Sub-units 3a Psychology of learning and teaching methods 3a Psychologie van leren en leermethodes

6 applies psychological knowledge and teaching principles geldt psychologische kennis en onderwijs principes encourages participants motivation moedigt de deelnemers motivatie able to identify the diversity of adult learners in staat om de diversiteit van de lerende volwassenen te identificeren masters different kind of modern methods for knowledge transmission according to modern didactic principles meesters ander soort van moderne methoden voor kennisoverdracht volgens de moderne didactische principes knows factors that influence personality development weet factoren die ontwikkeling van de persoonlijkheid van invloed zijn knows about emotional, motivation, personality structure, personal maturity, skills, mindset and creativity weet over emotionele, motivatie, persoonlijkheid structuur, persoonlijke volwassenheid, vaardigheden, mentaliteit en creativiteit familiar with teaching methods vertrouwd met didactische werkvormen knows different forms of learning kent verschillende vormen van leren 3b Educational system 3b Onderwijssysteem transfers knowledge to students or employees in accordance with applicable legislation and principles of lifelong learning kennis overbrengt aan studenten of medewerkers in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de beginselen van een leven mentors in accordance with the regulations and in cooperation with the school mentoren in overeenstemming met de regelgeving en in samenwerking met de school knows the national education system kent het nationale onderwijsstelsel

7 lang leren understands different ways and types of examination begrijpt verschillende manieren en soorten onderzoek knows the laws and regulations of practical training kent de wet-en regelgeving van de praktijkopleiding familiar with the learning outcomes of practical education vertrouwd zijn met de eindtermen van het praktijkonderwijs

Automation and mechatronics technician Automatisering en mechatronica monteur. Professional activities/tasks

Automation and mechatronics technician Automatisering en mechatronica monteur. Professional activities/tasks Automation and mechatronics technician Automatisering en mechatronica monteur Professional activities/tasks To cooperate in the mechatronic systems design and in their integration for the management of

Nadere informatie

Professional activities/tasks. Management in InformationTechnology Management in InformatieTechnologie. Units/Sub-units

Professional activities/tasks. Management in InformationTechnology Management in InformatieTechnologie. Units/Sub-units Edexcel BTEC Levels 4 and 5 Higher Nationals specification in Computing and Systems Development Edexcel BTEC niveau 4 en 5 Hogere Nationals specificatie in Computing and Systems Development Professional

Nadere informatie

Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar

Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) and Thematic Network Dietitians

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Learning outcomes. theoretical

Learning outcomes. theoretical Learning outcomes theoretical accountancy education 2008 This document is in English as from paragraph 2.5, page Betreft : Dutch learning outcomes theoretical accountancy education Auteur : Commissie Eindtermen

Nadere informatie

Opbouw Het CFEC is een overzicht dat is opgebouwd uit domeinen, onderdelen en niveaus.

Opbouw Het CFEC is een overzicht dat is opgebouwd uit domeinen, onderdelen en niveaus. Het CFEC Het Common Framework for Europe Competence (CFEC) is een overzicht dat wordt gebruikt bij de ontwikkeling en het in kaart brengen van de EIO-leerlijn. Het bevat een lijst van competenties (kennis,

Nadere informatie

Face your future Bedrijvendagenbd 2005

Face your future Bedrijvendagenbd 2005 Face your future Bedrijvendagen 2005 Trainingen 10 en 11 oktober Presentatiedagen 12 en 13 oktober Bedrijvendiners 10 en 13 oktober Gespreksronden 14 t/m 18 november Universiteit Twente De Universiteit

Nadere informatie

Appendix Coursedescriptions. Master Project Management

Appendix Coursedescriptions. Master Project Management Appendix Coursedescriptions Master Project Management 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Advanced Topics in Project Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MMPM-ATPM-14

Nadere informatie

International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B International Business

International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B International Business International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B International Business Administration - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - B International Business Administration

Nadere informatie

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011 MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES Pierre Winkler, 2011 1 INHOUD Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Generieke competenties - de HBO-raad en de commissie Franssen... 4

Nadere informatie

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2011-2012

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2011-2012 Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2011-2012 I De premasteropleiding duurt

Nadere informatie

New Technologies for Made in Italy Nieuwe technologieën voor Made in Italy. Professional activities/tasks

New Technologies for Made in Italy Nieuwe technologieën voor Made in Italy. Professional activities/tasks New Technologies for Made in Italy Nieuwe technologieën voor Made in Italy Professional activities/tasks Development of analysis and marketing researches Ontwikkeling van analyse en marktonderzoek Units/Sub-units

Nadere informatie

Informatie mastervoorbereidende modules pre-master

Informatie mastervoorbereidende modules pre-master Informatie mastervoorbereidende modules pre-master Aan het eind van de pre-master (na afronding 30EC + zelfstudie) kies je één van vijf mastervoorbereidende modules. Je volgt/kiest de module die voorbereid

Nadere informatie

Managen op duurzaam succes een aanpak op basis van Kwaliteitsmanagement ISO 9004:2009. Bob Alisic. ActinQ. consulting, training & auditing in Quality

Managen op duurzaam succes een aanpak op basis van Kwaliteitsmanagement ISO 9004:2009. Bob Alisic. ActinQ. consulting, training & auditing in Quality Managen op duurzaam succes een aanpak op basis van Kwaliteitsmanagement ISO 9004:2009 Bob Alisic ActinQ consulting, training & auditing in Quality ISO 9004:2000 versus ISO 9004:2009 Hoe zijn de beide normen

Nadere informatie

Master of Project Management

Master of Project Management Master of Project REsearch centre for INNOVATIon & BUSINESS The Master of Project program is unprecedented in its focus, content and quality. It provides project management professionals a unique opportunity

Nadere informatie

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2010-2011

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2010-2011 Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt

Nadere informatie

Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation

Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation The Road to Sustainable Educational Innovation Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation Educational Technology Expertise Center Open University

Nadere informatie

ELEKTRO- EN ENERGIETECHNIEK cursussen januari - juni 2015

ELEKTRO- EN ENERGIETECHNIEK cursussen januari - juni 2015 ELEKTRO- EN ENERGIETECHNIEK cursussen januari - juni 2015 www.pao.tudelft.nl Master lecture serie: Hoogspanning II Testing, measurement, diagnostics and asset management KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN Cursussen

Nadere informatie

Appendix Coursedescriptions. Master Facility and Real Estate Management

Appendix Coursedescriptions. Master Facility and Real Estate Management Appendix Coursedescriptions Master Facility and Real Estate Management 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Asset Management Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MMFR-ASMAN-14

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen ICC-GUIDANCE EN ICC-RICHTLIJN VERANTWOORD INKOPEN 4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen 4.1 Beschrijving en toelichting Wat is de Internationale Kamer van Koophandel? De International Chamber

Nadere informatie

Technische Bedrijfskunde

Technische Bedrijfskunde 2d. Opleidingsspecifieke bijlage bij de OER 2014-2015 voor de Bachelor of Science opleiding Technische Bedrijfskunde 1. Doel van de opleiding (OER art. 3.1 en onderwerp 1 NVAO accreditatiekader) 1a Profiel

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 19600 (en) Compliancemanagementsystemen - Richtlijnen (ISO 19600:2014,IDT)

Nederlandse norm. NEN-ISO 19600 (en) Compliancemanagementsystemen - Richtlijnen (ISO 19600:2014,IDT) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

College Internal Governance

College Internal Governance College Internal Governance Post-Doctorale Opleiding Executive Master of Internal Auditing (EMIA) College 2: Wat is ondernemingsbestuur? Dit college wordt ook gegeven in de in de reeks colleges Corporate

Nadere informatie

Titel aanpassen>view>footer

Titel aanpassen>view>footer Titel aanpassen>view>footer Pagina 1 Talent Management in Corporates Wat werkt? Sharing experiences, lessons learned and dilemma s. NFMD 15 januari 2013 Renske Paans-Over KPN - Group HR Talent Development

Nadere informatie

Oplage 1000 Druk en bindwerk GrafiMedia Bètawijzercommissie Arjan Boerma, Ruben van der Galien, Rosa Kappert. 2013 Bèta Studentenfederatie

Oplage 1000 Druk en bindwerk GrafiMedia Bètawijzercommissie Arjan Boerma, Ruben van der Galien, Rosa Kappert. 2013 Bèta Studentenfederatie Bètawijzer 2013 Bètawijzer 2013. Colofon Dit is een uitgave van Bètastuf, het overkoepelend medezeggenschapsorgaan binnen de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, Nijenborgh 9, 9747 AG, Groningen.

Nadere informatie

Advanced Courses CO. AANBOD Optional AC SEMESTER 1 - periode 1

Advanced Courses CO. AANBOD Optional AC SEMESTER 1 - periode 1 Advanced Courses CO Een Advanced Course (AC) is een module van 4 uur gedurende 1 periode (6wk). De AC s worden afgesloten met een schriftelijk tentamen/ opdracht/ mondelinge presentatie in de collegeweek

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels Code of Conduct Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit van Tilburg pagina 2-10 Tilburg University s rules of behaviour page

Nadere informatie