Jaarbericht PolanenPark Business Park Amsterdam Osdorp. De President. Schiphol Logistics Park. Schiphol Trade Park

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarbericht 2013. PolanenPark Business Park Amsterdam Osdorp. De President. Schiphol Logistics Park. Schiphol Trade Park"

Transcriptie

1 Jaarbericht 2013 PolanenPark Business Park Amsterdam Osdorp De President Schiphol Trade Park Schiphol Logistics Park

2 "Voor ons is samenwerking zoals SADC dat doet een voorbeeld voor de aanpak van een herontwikkeling. We hebben niet alleen een plan gemaakt voor de locatie en daarna gewacht tot de gemeente de bedrijfsverplaatsing zou arrangeren. We hebben een actieve rol gespeeld in het proces van de verplaatsing." Jan van Barneveld, directeur Alliantie Ontwikkeling Terugblik 2013 met een positieve kijk naar 2014 De geluiden in de markt klinken al weer voorzichtig positief. Zelfs SADC kan met een goed gevoel terugkijken op 2013; met een positief resultaat van 0,18 mln. en met interessante leads. De taakstelling voor 2013 was zwaar, wij hebben moeten snijden in de formatie en organisatiekosten. We hebben desondanks met zijn allen het nodige kunnen realiseren, waaronder 2 grondverkopen, een goed gevulde klantenportefeuille, een gedifferentieerd en onderscheidend aanbod aan locaties. Verbinden en verdiepen in regionale gebiedsontwikkeling is een must om te komen tot een gedifferentieerd aanbod van locaties en de metropoolregio ruimtelijk en economisch op de kaart te zetten. Net als afgelopen jaren hebben wij als regionale gebiedsontwikkelaar daar tijd en energie ingestoken. Met als gevolg dat we steeds vaker optreden als verbindingsofficier tussen markt en overheid. Een mooi voorbeeld van dit laatste is de verplaatsing en vestiging van Air Products naar PolanenPark dat daarmee voor de regio kon worden behouden. Wij zijn trots op een positief perspectief voor de toekomst en delen graag met u de resultaten. Ruud Bergh, directeur SADC De kracht van SADC en haar aandeelhouders ligt in het leggen van verbindingen en de durf om te komen tot innovatie en duurzame gebiedsontwikkeling vanuit een sterke lange termijn visie. SADC heeft zich tijdens mijn jaren als wethouder ontwikkeld van een partij gefocust op marketing van bedrijventerreinen tot een regionale gebiedsontwikkelaar met perspectief voor de gehele Metropoolregio Amsterdam. Jeroen Nobel, wethouder grondbedrijf, financiën en wonen gemeente Haarlemmermeer

3 Samenwerking, kennis delen en kennisontwikkeling 2013: een nog sterkere binding tussen SADC en haar belangrijkste stakeholders en netwerken Wat zijn de high lights van 2013: april: Lancering online community Organisatie: Dinalog Amsterdam, fysiek gevestigd bij SADC. De ontmoetingsplek voor diverse bijeenkomsten en projecten uit de regio die het hele jaar door hebben plaatsgevonden. 18 april: Event Amsterdam Logistics; creating connections for 2020 Organisatie: SADC en partners van de Kerngroep Logistiek. Discussie: Welke stappen moeten we nu zetten om in 2020 tot de preferred logistics hubs van Europa te behoren? Sprekers: Jos Nijhuis (CEO Schiphol), Eberhard van der Laan (burgemeester A dam) en Henk Zijm (wetenschappelijk directeur Dinalog). September: Opening op kantoor bij SADC het Kennislab voor Urbanisme Opdracht: De logistieke inrichtingsfactoren van de Westas. 17 oktober: Congres Logistieke Westas, motor van de economie Organisatie: SADC, Havenbedrijf Amsterdam, projectbureau Westpoort/Sloterdijk, Schiphol, Haarlemmermeer en Provincie NoordHolland. Discussie: De logistieke sector als tweede economische sector van de regio en de ruimtelijkeconomische kansen voor de concurrentiepositie van de regio langs de zogenaamde Logistieke Westas. Internationale marketing & acquisitie Vereniging Amsterdam Airport Area (AAA) AAA werkt namens en met markt en overheid aan versterking van de concurrentiekracht van de Metropoolregio Amsterdam als vestigingsplaats voor luchthaven en logistiek gerelateerde internationale bedrijvigheid. AAA richt zich met name op marketing en acquisitie binnen de logistiek en specifiek op de logistieke clusters Aerospace, Fashion, Food & Flowers en Life Sciences in vogelvlucht Betrokken bij 11 nieuwe investeringsprojecten binnen het cluster Logistiek en Aerospace; 10 fact findings (FFT s) georganiseerd voor potentieel geïnteresseerde logistiekgerelateerde investeerders; Proactief ingezet op een investor development programma (ID) In totaal zijn er 59 IDgesprekken gevoerd; 22 leden met twee nieuwe associates: de financiële en juridische dienstverlener Briddge en de logistieke dienstverlener IJS Global; De samenwerking met diverse regionale acquisitiepartners (Schiphol, Amsterdam In Business en de provincie NoordHolland) is geïntensifieerd; AAAfternoons, de netwerk/themabijeenkomsten voor AAAleden, georganiseerd. Het thema ontwikkeling van vraag naar vastgoed verder uitgediept in een vastgoeddiner; Netwerkreis naar Manchester en Liverpool.

4 Gedifferentieerd en onderscheidend aanbod locaties Een greep uit de successen van 2013: 2 grondverkopen; een goed gevulde klantenportefeuille; vernieuwende concepten en marktbenaderingen. Air Products landt op PolanenPark Een representatieve locatie voor bedrijven in de hoogste milieucategorie. PolanenPark is centraal gelegen in de Metropoolregio Amsterdam. Deze strategische ligging langs de A9/A5 en met een eigen laad en loskade aan de Ringvaart Haarlemmermeer maakt het ook voor distributiebedrijven zeer geschikt. Samenwerking en vertrouwen vestiging Air Products Arrival City Business Park Amsterdam Osdorp getransformeerd naar dynamische, stedelijke locatie Het bedrijventerrein van de toekomst. Op 10 minuten afstand van Schiphol en de Amsterdamse binnenstad. Een terrein in een groene omgeving voor zowel grote luchthaven gebonden logistieke bedrijven als kleine, stedelijke bedrijven en voorzieningen. Voor bestaande ondernemingen én voor ondernemers uit de buurt stond in het teken van de samenwerking met stadsdeel NieuwWest voor het verder uitzetten van de nieuwe koers: Arrival City de aansluiting van het terrein op het stedelijke netwerk en de economische dynamiek van Amsterdam NieuwWest. In 2013 is deze koers verder versterkt door: De Dag van de Economie (maart 2013): het netwerkevenement voor en door ondernemers uit NieuwWest; De ondertekening van het manifest Arrival City door het stadsdeel, de vereniging van ondernemers, SADC en het ondernemersplatform NieuwWest (juni 2013); De eerste paal voor een vestiging van McDonald s (juni 2013): China Center bouwt een driesterren hotel met 153 kamers. Fortune 500bedrijf Air Products, één van de grootste leveranciers van medische en industriële gassen ter wereld, bouwt een nieuw vul en distributiestation op PolanenPark. De vestiging van Air Products is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen gemeente Amsterdam, woningcorporatie De Alliantie, PolanenPark, Provincie NoordHolland, SADC, gemeente Haarlemmerliede en RON. Begin 2014 is de eerste paal geslagen. "Air Products heeft een lange historie in Amsterdam. Het rond krijgen van een business case voor de verhuizing was niet eenvoudig. We hebben intensief samengewerkt met De Alliantie, gemeente Amsterdam en SADC. Dat we in de Metropoolregio Amsterdam een nieuwe plek hebben gevonden, hadden wijzelf en geen van de andere partijen op eigen kracht voor elkaar gekregen." Ilmar Lüttger, corporate real estate manager EMEA Air Products

5 Schiphol Trade Park vijf onderscheidende concepten en vraaggericht ontwikkelen De nieuwe werklocatie aan de A4 vlak bij Schiphol. SADC, gemeente Haarlemmermeer en Schiphol Real Estate ontwikkelen hier samen een multifunctionele, innovatieve en duurzame werklocatie met ruimte voor alle vormen van handel en logistiek. Het bestemmingsplan en de ruime opzet van het gebied (350 hectare met 142 hectare uitgeefbaar) zorgen voor diversiteit en biedt ondernemers ruime vestigingsmogelijkheden. Wat is er gebeurd in 2013 Vaststelling van bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan; Intensief gewerkt aan het ontwikkelen van vijf onderscheidende concepten voor de verschillende deelgebieden; Vaststelling nieuwe naam en huisstijl en daarmee commercieel gezicht naar buiten gekregen; Een eerste opzet gemaakt voor gebiedsmanagement en de vraag gestuurde ontwikkeling; De eerste gesprekken met potentiële klanten vinden al plaats; In het deelgebied the Valley richten we het BioBased Economy cluster in, speciaal voor bedrijven en instellingen die een bijdrage willen leveren aan een BioBasedEconomy op Schiphol Trade Park; In oktober 2013 is als eerste stap aan de Rijnlanderweg het BioBased Economy Expocenter geopend met expositie van BBEproducten, werkplekken voor studenten die onderzoek doen naar de toepassing van BBEgewassen en een ontmoetingsplek voor bedrijven en kennisinstellingen; De proefteelt van 85 hectare olifantsgras en andere BBEgewassen. Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) van de Metropoolregio Amsterdam Na 4 jaar actief opereren in de metropoolregio (AmstelMeerlanden) is vanaf nu het PHB een verantwoordelijkheid van SADC met de Provincie NoordHolland als opdrachtgever. SADC huisvest het bureau en levert te samen met gemeente Amsterdam, capaciteit in de vorm van menskracht. Met het PHB bouwen wij kennis op van bedrijvenlocaties in de metropoolregio. Wij adviseren gemeenten bij hun plannen voor herstructurering. ACT: Multimodale projecten In de afgelopen jaren is het ruimtelijk speelveld van het programma Amsterdam Connecting Trade (ACT) verbreed. De focus ligt nu op innovaties op de Logistieke Westas van de Metropoolregio Amsterdam. In afstemming met partners in de Amsterdam Logistics Board wordt gewerkt aan versterking van de concurrentie en innovatiekacht van de gehele regio. Dit doen we via uitvoering van concrete ruimtelijke en infrastructurele projecten zoals: Truckparkeren Speciale zones waar trucks kunnen parkeren tot zij worden afgeroepen om bij het luchthavenplatform the laden of lossen. Doel: snellere vrachtafhandeling en vermindering drukte rond platforms; Eerste concrete project: ontwikkeling nieuwe truckparking op Schiphol Zuidoost. OLV en OLV Greenport De Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV) maakt het luchthavenplatform snel en direct toegankelijk voor vrachtverkeer van en naar Schiphol. De OLV wordt gefaseerd ontwikkeld. HST Cargo Maakt in de toekomst vrachtvervoer mogelijk van expresgoederen, bloemen en verswaren via de hogesnelheidstrein naar verschillende economische centra en logistieke knooppunten in Europa. Milieuvriendelijk alternatief voor vrachtvluchten en vervoer over de weg; In 2013: hernieuwd commitment gekregen van kernstakeholders in Nederland, als basis voor de verbreding van het HST Cargo initiatief. Afspraken gemaakt met CAREX partners over realistische implementatie van het Europese netwerk. Gedetailleerd inzicht verkregen in implementatie en kosten van de terminal en het logistiek concept op Schiphol.

6 Geconsolideerde balansrekening per 31 december 2013 (in euro's) Activa (in 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Totale activa Passiva (in 1.000) Groepsvermogen Eigen Vermogen Minderheidsbelang derden Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totale passiva Voor meer informatie:

7 Geconsolideerde winst en verliesrekening 2013 (in euro's) (in 1.000) Nettoomzet Wijzigingen in onderhanden werk 512 (13.996) Overige bedrijfsopbrengsten 9 Som der bedrijfsopbrengsten Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten (incl. onderhanden werken) Lonen en salarissen Sociale lasten Afschrijvingen Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat 488 (1.443) Financiële baten en lasten (296) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat deelnemingen (6) (8) Resultaat na belastingen Aandeel derden in resultaat Netto resultaat Schiphol Trade Park

8 Colofon Samenstelling SADC Postadres Postbus ZT Schiphol Website Concept, ontwerp en realisatie tidee! communicatieprojecten b.v.

Samenwerking regiopartners. Marketing & acquisitie. Jaarplan 2015. Logistiek & Aerospace. Platform & netwerk. Logistieke propositie

Samenwerking regiopartners. Marketing & acquisitie. Jaarplan 2015. Logistiek & Aerospace. Platform & netwerk. Logistieke propositie Samenwerking regiopartners Marketing & acquisitie Jaarplan 2015 Logistiek & Aerospace Platform & netwerk Logistieke propositie Inhoud Inleiding 01 03 04 06 08 10 12 14 27 Inleiding Beoogde resultaten 2015

Nadere informatie

ACT, Amsterdam Connecting Trade, wordt het meest innovatieve en duurzame logistieke knooppunt van Europa.

ACT, Amsterdam Connecting Trade, wordt het meest innovatieve en duurzame logistieke knooppunt van Europa. Q&A en Factsheet Versie juli 2010 Inhoudsopgave 1. ACT: DE FEITEN... 2 1.1. WAT IS ACT?... 2 1.2. WIE NEMEN ER DEEL AAN ACT?... 2 1.3. WELKE KOSTEN ZIJN ER GEMOEID MET DE REALISATIE VAN ACT?... 2 1.4.

Nadere informatie

Van Werkstad A4 naar Schiphol Trade Park Logistiek pijler van nieuwe economie

Van Werkstad A4 naar Schiphol Trade Park Logistiek pijler van nieuwe economie Van Werkstad A4 naar Schiphol Trade Park Logistiek pijler van nieuwe economie Dit voorjaar stopt Amsterdam Connecting Trade (ACT), een programma voor de integrale ontwikkeling van drie innovatieve, duurzame

Nadere informatie

Van mainport tot metropool

Van mainport tot metropool Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio 2009-2030 Van mainport tot metropool Bestuursforum Schiphol Van mainport tot metropool 40 Bestuursforum Schiphol Onder de vlag van Metropoolregio Amsterdam werken

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft voortgangsnotitie over Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus binnen Landelijk Strijp.

gemeente Eindhoven Betreft voortgangsnotitie over Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus binnen Landelijk Strijp. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5217 12bst02169 Dossiernummer 12.51.251 1 februari 2013 Commissienotitie Betreft voortgangsnotitie over Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus binnen Landelijk

Nadere informatie

De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte

De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte Een nieuwe visie en strategie op de werklocaties in Groningen Visie Werklocaties, maart 2014 Inhoudsopgave Publiekssamenvatting 3 1. Inleiding 5 2. Visie

Nadere informatie

transitie Jaarverslag 2013 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.

transitie Jaarverslag 2013 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. transitie Jaarverslag 2013 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. transitie 1 BOM jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina 1.0 Organisatieprofiel 3 1.1 Profiel 3 1.2 Missie en visie

Nadere informatie

Kerngroep Logistiek Amsterdam Economic Board

Kerngroep Logistiek Amsterdam Economic Board Kerngroep Logistiek Amsterdam Economic Board mei 2012 Dit programma is samengesteld door het programmateam Smart Logistics Amsterdam: Enno Osinga (Schiphol Cargo), Frouwien Oudkerk (gemeente Haarlemmermeer)

Nadere informatie

De Metropoolregio Amsterdam als Circulaire Grondstoffen Hub Startnotitie

De Metropoolregio Amsterdam als Circulaire Grondstoffen Hub Startnotitie De Metropoolregio Amsterdam als Circulaire Grondstoffen Hub Startnotitie Jacqueline Cramer en John Nederstigt 5 maart 2015 1 SAMENVATTING In deze startnotitie geven we een aanzet tot het formuleren van

Nadere informatie

De ideale werkplek voor de ondernemer

De ideale werkplek voor de ondernemer De ideale werkplek voor de ondernemer Bedrijfshuisvesting van innovatieve startende bedrijven in de Westas Schiphol, 12 juni 2014 Ruth Engels De ideale werkplek voor de ondernemer Bedrijfshuisvesting

Nadere informatie

Markttechnische en financiële haalbaarheid Hotel Bergstraat Eindhoven

Markttechnische en financiële haalbaarheid Hotel Bergstraat Eindhoven Markttechnische en financiële haalbaarheid Hotel Bergstraat Eindhoven JULI 2014 juli 2014 Amsterdam, 9 juli 2014 Drs. E.G. Hoogendoorn Drs. R. Lardenoye MBA Horwath Consulting bv Postbus 74175 1070 BD

Nadere informatie

WONEN EN WERKEN. Auteurs: Bilal Amajjoud & Marlot van Dijken. Jaar: 2014. De transformatie van bedrijventerreinen en kantorenparken

WONEN EN WERKEN. Auteurs: Bilal Amajjoud & Marlot van Dijken. Jaar: 2014. De transformatie van bedrijventerreinen en kantorenparken WONEN EN WERKEN IN DE WESTAS Auteurs: Bilal Amajjoud & Marlot van Dijken Jaar: 2014 De transformatie van bedrijventerreinen en kantorenparken naar een stedelijk woon-werkmilieu 1 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1.

Nadere informatie

Focus op Kennis en Creativiteit

Focus op Kennis en Creativiteit Afdeling Economie, Cultuur en Maatschappij Focus op Kennis en Creativiteit Economische Visie provincie Utrecht 2020 Focus op Kennis en Creativiteit Economische Visie provincie Utrecht 2020 Provincie Utrecht

Nadere informatie

kennis dossier HET NIEUWE BEDRIJVENTERREIN

kennis dossier HET NIEUWE BEDRIJVENTERREIN kennis dossier 20 13 HET NIEUWE BEDRIJVENTERREIN Uitgever Edgar van Eekelen Elba Media Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort 033-8700 100 Hoofdredactie Jan-Willem Wesselink Redactie Edward Doelman vormgeving

Nadere informatie

Limburg maakt vaart. Jaarverslag 2013. NV Industriebank LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij. Jaarverslag 2013 1

Limburg maakt vaart. Jaarverslag 2013. NV Industriebank LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij. Jaarverslag 2013 1 Limburg maakt vaart Jaarverslag 2013 NV Industriebank LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij Jaarverslag 2013 1 Jaarverslag 2013 2 Inhoud Kerncijfers 2013 4 Mission statement 6 Woord

Nadere informatie

Economische visie Nieuw-West

Economische visie Nieuw-West Economische visie Nieuw-West Een agenda voor ondernemen in Nieuw-West Inhoud 1 Inleiding -4-4.3.6 Actielijnen samengevat 1.1 Een economische visie voor Nieuw- West 5 Arbeidsmarkt en scholing -- 28 4 --

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam

Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam JAARGANG 3-NR. 3-SEPTEMBER 2014 Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam Schakel tussen de A8 en A9 komt eraan MRA Tafels: Meedenken over toekomst metropoolregio Jacqueline Cramer: Schone metropool is banenmotor

Nadere informatie

Juni 2013 UITDAGEN EN VERSNELLEN

Juni 2013 UITDAGEN EN VERSNELLEN 2 0 1 2 Juni 2013 2012 JaarBERICHT UITDAGEN EN VERSNELLEN "Als toonaangevende Europese kennis- en innovatieregio zoeken we naar baanbrekende oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken, nationaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv OMFL Jaarverslag 2010 Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de provincie Flevoland laten we in dit jaarverslag enkele ondernemers aan het woord die een bijdrage

Nadere informatie

Westas, proeftuin circulaire economie Position paper

Westas, proeftuin circulaire economie Position paper Westas, proeftuin circulaire economie Position paper Samenvatting Westas, proeftuin van de circulaire economie is het motto van deze position paper. De Westas is het gebied tussen tussen globaal het Noordzeekanaal,

Nadere informatie

De economische kracht van Almere. Economische agenda 2015-2019

De economische kracht van Almere. Economische agenda 2015-2019 De economische kracht van Almere Economische agenda 2015-2019 2 Voorwoord volgt nog 3 DE TIEN ECONOMISCHE SPEERPUNTEN In de economische agenda 2015-2019 staan onze programmalijnen en speerpunten voor de

Nadere informatie

Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023

Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023 Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023 Definitief April 2013 [1] Inhoudsopgave Samenvatting.... 3 1. Een nieuw masterplan voor Rotterdam The Hague Airport...6 2. Rotterdam The Hague Airport in breder

Nadere informatie

De Hoef weer op één!

De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! 2 De Hoef weer op één! Eindconcept, 15 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Waarom een visie op De Hoef ontwikkelen?...5 Hoofdstuk 2: Vijf speerpunten...7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht

Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht januari 2015 Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht januari 2015 Inhoud 1 Voorwoord 2 2 Inleiding 4 3 Context 6 4 Aanpak kantoren transformatie

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp 7 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Het innovatiepotentieel ontsluiten

Het innovatiepotentieel ontsluiten jaarplan 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Eén jaar InnovationQuarter 1.1 Waarom ook alweer: legitimatie 1.2 Waar staan we: terugblik startjaar 1.2.1 Opbouw en ontwikkeling organisatie 1.2.2 Positionering

Nadere informatie

the Best of Biobased Connections

the Best of Biobased Connections the Best of Biobased Connections Inhoudsopgave Voorwoord door Ton Jonker, directeur p: 3 1 Biobased Connections - feiten en cijfers p: 4 2 Resultaten p: 6 3 Lessons Learned p: 10 4 Activiteiten p: 16 1

Nadere informatie

Uw verwachting is onze missie

Uw verwachting is onze missie Uw verwachting is onze missie jaarverslag 2013 Uw verwachting is onze missie Jaarverslag 2013 / 1 inhoudspagina Inhoudsopgave Voorwoord van de Raad van Bestuur 4 Ondernemingsprofiel 6 Kerncijfers 8 Businessmodel

Nadere informatie