Versie 1.1 (juni 2010) Samenvatting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie 1.1 (juni 2010) Samenvatting"

Transcriptie

1 Versie 1.1 (juni 2010) Samenvatting

2 LogiXperience Achtergrond Op de verbindingsweg tussen Antwerpen en Rotterdam wordt in Breda een Supply Chain Campus ontwikkeld in totaal 16 hectare groot. Op de campus vestigt zich Dinalog, Dutch Institute for Advanced Logistics, een instituut waar op top niveau onderzoek zal worden uitgevoerd en onderwijs zal worden gegeven. Een en ander komt voort uit een diepgaand onderzoek van de Commissie Van Laarhoven. Deze commissie heeft de Nederlandse overheid geadviseerd door een innovatieprogramma op te stellen op het gebied van logistiek en supply chains. De Commissie Van Laarhoven heeft voor Nederland de ambitie uitgesproken om in 2020 Europees marktleider te zijn in de aansturing van alle transnationale stromen die één of meer Europese landen aandoen en die worden geregisseerd vanuit gecentraliseerde regiefuncties van marktpartijen. In 2020 moet de toegevoegde waarde in ketenregie en ketenconfiguratie verdrievoudigd zijn. Dat betekent een groei van de toegevoegde waarde van 3,4 miljard euro in 2007 tot 10,4 miljard euro in LogiXperience: Ontmoeten, demonstreren, testen en opleiden Een van de eerste volgende bewoners op de Supply Chain Campus wordt LogiXperience. LogiXperience heeft als missie: Dé permanente ontmoetingsplaats zijn waar vraag en aanbod van toegepaste kennis, oplossingen en diensten met de focus op de logistiek en Supply Chain onpartijdig en op uitdagende, inspirerende wijze bij elkaar worden gebracht. Vanuit deze missie is het de ambitie van LogiXperience om in Europa vooraanstaand te zijn op het vlak van kennisdeling. Vraag en aanbod van diensten worden op een toegankelijke wijze bij elkaar gebracht, het continu versterken van onderlinge samenwerking en het permanent aanbieden van oplossingen, diensten en faciliteiten zijn daarbij de middelen. LogiXperience wil wereldwijd uitblinken op het gebied van zowel proven als innovatieve concepten. Meer concreet: LogiXperience zal een gebouw zijn met demonstratie- en testruimtes waarin oplossingen en diensten op het gebied van logistiek en supply chains zowel fysiek als virtueel beleefd kunnen worden. Minstens zo belangrijk zijn congres-, opleidings- en vergaderfaciliteiten waar toegepaste kennis kan worden gedeeld. Informele ontmoetingsplekken bevorderen de onderlinge samenwerking en bieden gelegenheid om vraag en aanbod verder op elkaar af te stemmen. Speelveld LogiXperience wil een zo n groot mogelijk deel van het speelveld op gebied van logistiek en supply chains bestrijken. Dit speelveld is weergegeven in Figuur 1 Figuur 1 Speelveld van logistiek en supply chains Pagina 2 van 9

3 De focus ligt in het bijzonder op de volgende drie aandachtsgebieden: Supply chain management: Beheer van integrale logistieke ketens. Denk aan supply chain design, sales & operation planning, voorraadbeheer, etc. Transport modaliteiten: Vervoer over weg, water, spoor en door de lucht. Dit betreft thema s zoals multimodaal transport, containerhandling, CO 2 -footprints, etc. Warehousing & productie: De knooppunten in ketens. Daarbij gaat het om op- en overslag, orderpicking, value added logistics, etc. Stakeholders LogiXperience kent de volgende stakeholders welke worden weergegeven in Figuur 2 Figuur 2 Stakeholders Gebruikers: Voor gebruikers zoals verladers en logistiek dienstverleners is LogiXperience het kennis- en informatiecentrum op het gebied van logistieke oplossingen en diensten. Hier kunnen zij zich laten inspireren en antwoord krijgen op hun vragen. Aanbieders: Voor aanbieders is LogiXperience een ideaal platform om hun logistieke oplossingen en diensten geïntegreerd te demonstreren aan de gebruikers. LogiXperience brengt hen sneller in contact met een grotere groep gebruikers dan andere middelen zoals beurzen en media. Opleidingen en events: Voor onderwijs-, opleidings- en kennisinstellingen biedt LogiXperience de mogelijkheid om praktijkervaring in het cursusaanbod te integreren. Bovenal biedt LogiXperience met alle fysieke en virtuele demonstratie- en testruimtes een prachtige ambiance die interactie stimuleert en volop inspiratie biedt. Overheid: De overheid heeft bij monde van de Commissie Van Laarhoven het voornemen uitgesproken om innovatie in techniek, processen en ondersteunende systemen te stimuleren en het imago van de sector te bevorderen. Door de wijze waarop oplossingen en diensten worden gedemonstreerd, fungeert LogiXperience als katalysator voor de adoptie van innovatie. De ruime toegankelijkheid en ultramoderne presentatie versterken het imago. Pagina 3 van 9

4 Media: Voor de verschillende vakgerichte en branchegerichte vakbladen en websites biedt LogiXperience een onuitputtelijke bron voor trendverhalen, achtergrondartikelen, opiniestukken en praktijkverhalen. Brancheverenigingen: Brancheverenigingen, belangenorganisaties en intermediaire instellingen ontlenen hun bestaansrecht aan hun achterban. In LogiXperience is die achterban dagelijks aanwezig. Dat biedt voor deze organisaties een ideaal platform om ontwikkelingen in hun branche te bevorderen en voeling te houden met hun leden. Kennis en interactie vormt het fundament van LogiXperience. Dit zorgt voor synergie tussen de stakeholders en exposure in de media waarvan iedereen profiteert. Totale programma LogiXperience biedt ruimte voor vijf concrete activiteiten: oriënteren, verdiepen, vergelijken, testen en kennis delen. De focus bij deze activiteiten ligt op de eerder genoemde drie aandachtsgebieden binnen het speelveld van logistiek en supply chains: supply chain management, transport modaliteiten en warehousing en productie. Oriënteren: Voor gebruikers met beperkte kennis, die zich willen oriënteren op logistiek en supply chains en hun algemene kennis van dit vakgebied willen vergroten. Deze bezoekers ontdekken hoe een supply chain in elkaar zit en wat er in een warehouse gebeurd. Verdiepen: Voor beter ingevoerde gebruikers, die specifieke vragen hebben over bepaalde logistieke concepten of bepaalde processen willen inrichten en/of optimaliseren. Deze bezoekers krijgen concreet antwoord op hun vragen, zodat ze in de praktijk aan de slag kunnen. Vergelijken: Voor gebruikers die concrete interesse hebben in bepaalde producten en oplossingen en die met elkaar willen vergelijken. Deze bezoekers ervaren de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden, zodat ze een afgewogen keuze kunnen maken. Testen: Voor gebruikers en/of aanbieders die bestaande producten of oplossingen willen testen in combinatie met nieuwe artikelen, die verschillende producten en oplossingen geïntegreerd willen testen of die compleet nieuwe innovaties willen uitproberen. Deze bezoekers en/of aanbieders ontdekken op deze manier wat wel en niet werkt. Kennis delen: Voor gebruikers, aanbieders en andere stakeholders die kennis rondom speciale thema s willen vergaren en met elkaar delen. Denk hierbij aan congressen, opleidingen, workshops en kleinschalige beurzen. Bovenstaande activiteiten zijn beoordeeld en gevalideerd door een gevormd Development Team. Het Development Team heeft in 2009 tijdens uitgebreide en intensieve maandelijkse bijeenkomsten de strategie (richting) en tactiek (inrichting en programma s) beoordeeld en gevalideerd. Het Development Team bestond uit de onderstaande organisaties: Pagina 4 van 9

5 In onderstaande matrix is totale programma weergegeven. Figuur 3 Totale programma Op de laatste pagina van dit document is het figuur in groter formaat opgenomen. Ondernemers over LogiXperience Remco van Gils Vanderlande Industries Wij participeren als bedrijf in LogiXperience om het bewustzijn van de markt voor onze sector en logistieke oplossingen te vergroten. LogiXperience kan niet alleen toekomstige werknemers interesseren voor de branche, maar ook een koppeling maken tussen theorie en praktijk. Het Logistiek Topinstituut Dinalog heeft een theoretische benadering, LogiXperience een praktische benadering. Het is van cruciaal belang deze twee zaken te verbinden. Dit ervaringscentrum moet uitgroeien tot dé internationale praktijkruimte van de logistieke sector. Jan Besselink PDG (Onderdeel van Transport & Logistiek Nederland) LogiXperience kan een permanent draaipunt worden waar gebruikers en toeleveranciers elkaar kunnen ontmoeten onder de aanwezigheid van state-of-the-art technologieën. Het initiatief is een succes als iedereen zijn weg naar het center weet te vinden en het daarmee dé ontmoetingsplek wordt voor de internationale logistieke wereld. Ton Jongeneelen Rabobank Breda LogiXperience kan tot iets groots uitgroeien. Het kan een prominente denktank worden voor iedereen die zich op welke manier dan ook met logistiek bezig houdt. Het kan een bron voor innovatie zijn en vormt een belangrijk element van het toekomstige logistieke park in Breda. Het is een drijver en pijler om Breda internationaal op de kaart te zetten. Johan Kerver EVO LogiXperience kan een van de vehikels worden om wetenschappelijk onderzoek van het Logistiek Topinstituut Dinalog toepasbaar te maken. Daarnaast is het initiatief de manier om een grote diversiteit aan werknemers van mbo tot hbo, universiteit en post-hbo de looks en feels van de logistieke sector te laten ervaren. Pagina 5 van 9

6 Ontwikkelfase Gedurende de ontwikkelfase in 2010 en 2011 worden de oriëntatie demonstraties in detail uitgewerkt door het vormen van clusters met geïnteresseerde stakeholders. Planning Figuur 4 Planning ontwikkelfase Clusters Verschillende clusters zullen de oriëntatie demonstraties gaan uitwerken. Dit gebeurt gedurende zes periodieke bijeenkomsten per jaar, waarbij de verwachte tijdsbesteding één tot drie werkdagen per maand bedraagt. Waar het Development Team in 2009 tijdens uitgebreide en intensieve maandelijkse bijeenkomsten de strategie (richting) en tactiek (inrichting en programma s) heeft beoordeeld en gevalideerd, zullen de cluster zich gedurende de ontwikkelfase meer focussen op tactisch (detailinrichting) en operationeel (implementatie). De organisatie van clusters is gebaseerd op de drie aandachtsgebieden binnen het speelveld van logistiek en supply chains: supply chain management, transport modaliteiten en warehousing en productie, zie ook Figuur 3. Gedurende de ontwikkelfase worden de ontwikkelde oriëntatiedemonstraties beoordeeld en gevalideerd door een klankbordgroep. Deze klankbordgroep zal bestaan uit: Producenten, merkhouders en opleidingen (waar onder lectoren van hogescholen). Figuur 5 Organisatie van clusters Hierbij dient opgemerkt te worden dat de primaire focus in 2010 het aandachtsgebied Warehousing & Production is. Pagina 6 van 9

7 Kosten deelname aan ontwikkelfase Om deelname voor het volledige spectrum van MKB-bedrijven en (non-profit) instellingen mogelijk te maken zijn de kosten gedifferentieerd naar omzetcategorie. Hierbij wordt uitgegaan van de gemiddelde geconsolideerde omzet in de Benelux in In onderstaande tabel worden deze categorieën weergegeven. Gemiddelde totaalomzet per jaar [in mln euro, omzet in Benelux] Kosten deelname 2010 [exclusief BTW] < 0, ,- 0, , , , ,- > ,- Tabel 1 Kosten deelname ontwikkelfase What s in it for you Deelname aan de ontwikkelfase in 2010 heeft toegevoegde waarde voor organisaties en instellingen. Deze kunnen onderverdeeld worden in een viertal pijlers. Business netwerk: Onderhouden Uitbreiden Potentiële (in)directe leads Vergroten bekendheid Deelname aan netwerk events Media exposure: Profiel op website van LogiXperience Persberichten (nieuwsberichten op diversen logistieke media) Vakpers / publicaties Mogelijkheid om te profileren in eigen communicatie Kennis: Inzicht in alle uitgewerkte oriëntatie demonstraties Business development Kruisbestuiving Delen en toepassen van opgedane kennis Voorinschrijving: Mogelijkheid tot voorinschrijving bij vervolgstappen Mogelijkheid tot voorinschrijving bij definitieve inrichting Aanvullend op bovenstaande zijn er nog andere triggers om deel te nemen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan: Onderscheidend vermogen, wat bijdraagt aan imago Invulling geven aan de (marketing)strategie in termen van o Innovatie o Imago o Naam- en merkbekendheid Invulling geven aan de business development strategie in termen van o Inzicht in marktontwikkelingen en trends o Ontwikkelen nieuwe afzetmogelijkheden en doelmarkten (marktontwikkeling) o Ontwikkelen nieuwe producten, technologie of diensten (productontwikkeling) Ontdekken en opzetten samenwerking met hogescholen en universiteiten Pagina 7 van 9

8 Potentiële projecten en leads Het uitgebreide netwerk, wat ontstaat uit deelnemende organisaties en instellingen, bevat een groot aantal potentiële leads. Deze komen voort uit de (potentiële) projecten welke overige deelnemers in portefeuille hebben. Onderstaand figuur illustreert dit. Figuur 6 Business netwerk LogiXperience Wat kost het genereren van kwalitatieve potentiële leads nu? Tijd, mensen en middelen? Wat kost het onderhouden en uitbreiden van uw business netwerk nu? LogiXperience wordt dé permanente ontmoetingsplaats waar vraag en aanbod van toegepaste kennis, oplossingen en diensten met de focus op de logistiek en Supply Chain onpartijdig en op uitdagende, inspirerende wijze bij elkaar worden gebracht. Pagina 8 van 9

9 Totale programma In onderstaande matrix is het totale programma van LogiXperience opgenomen. Pagina 9 van 9

Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.

Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. by Albert Einstein MANAGEMENTSAMENVATTING LogiXperience LogiXperience wil dé permanente ontmoetingsplaats zijn waar vraag en aanbod

Nadere informatie

Kick-off Ontwikkelfase 2010 17 september 2010

Kick-off Ontwikkelfase 2010 17 september 2010 Kick-off Ontwikkelfase 2010 17 september 2010 2010 LogiXperience 1 Agenda 12.00 13.00 Ontvangst en Meet-and-Greet -lunch 13.00 13.20 Welkomstwoord en laatste stand van zaken Dinalog ir. Wim Bens Managing

Nadere informatie

2009 LogiXperience 1

2009 LogiXperience 1 1 2 Agenda Introductie Aanleiding Commissie Van Laarhoven Dinalog Supply Chain Campus LogiXperience LogiXperience concept op hoofdlijnen haalbaarheidsstudie concept meer gedetailleerd Vervolgstappen 3

Nadere informatie

Projectvoorstel. INNVALL[k] INNovatie Value Added Logistics Limburg [Ketenregie] I N N V A L INNOVATIE VALUE ADDED LOGISTICS LIMBURG

Projectvoorstel. INNVALL[k] INNovatie Value Added Logistics Limburg [Ketenregie] I N N V A L INNOVATIE VALUE ADDED LOGISTICS LIMBURG Projectvoorstel INNovatie Value Added Logistics Limburg [Ketenregie] L k INNOVATIE Datum: Versie: Januari 2013 1.3 Projectkader Binnen de logistieke sector worden bedrijven geconfronteerd met forse concurrentie.

Nadere informatie

Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top

Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top Basis voor het innovatiecontract Logistiek versie 28-12-11 1 Uitvoeringsagenda topsector logistiek Inhoud Samenvatting Uitvoeringsagenda

Nadere informatie

INNOVATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE LOGISTIEK: ACHTERGROND, WERKWIJZE EN EVALUATIE VAN DE BIJ HET INNVALL-TRAJECT TOEGEPASTE METHODIEK

INNOVATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE LOGISTIEK: ACHTERGROND, WERKWIJZE EN EVALUATIE VAN DE BIJ HET INNVALL-TRAJECT TOEGEPASTE METHODIEK INNOVATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE LOGISTIEK: ACHTERGROND, WERKWIJZE EN EVALUATIE VAN DE BIJ HET INNVALL-TRAJECT TOEGEPASTE METHODIEK M. Reuter, Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek (Fontys ILEC)

Nadere informatie

Human Capital Agenda Topsector Logistiek

Human Capital Agenda Topsector Logistiek Human Capital Agenda Topsector Logistiek December 2011 Samenvatting en Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Ambities voor Logistiek 4 Nederland heeft een sterke logistiek sector die tot de wereldtop behoort. En

Nadere informatie

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

Vrienden van Topinstituut Logistiek streven naar omslag van distributie naar regie Nederland global source for supply chain knowledge

Vrienden van Topinstituut Logistiek streven naar omslag van distributie naar regie Nederland global source for supply chain knowledge d e c n a v d a l a i c Spe s n i a h C y l p p u S & s c i t s Logi Jannie van Andel, Karel Kinds, Annerie Vreugdenhil, Ferry Boseker. Vrienden van Topinstituut Logistiek streven naar omslag van distributie

Nadere informatie

Korte samenvatting. Juli 2013, Amersfoort

Korte samenvatting. Juli 2013, Amersfoort Korte samenvatting Er zijn op dit moment veel ontwikkelingen gaande, die vragen om een nieuwe kijk op organiseren en de manier waarop organisaties met hun klanten omgaan. De grootste uitdaging voor de

Nadere informatie

Actie programma. Venlo maart 2015 ACTIEPROGRAMMA // 1

Actie programma. Venlo maart 2015 ACTIEPROGRAMMA // 1 Actie programma Venlo maart 2015 ACTIEPROGRAMMA // 1 Voorwoord Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 // Inleiding Aan de slag voor Europese ambitie 1.1 Wat is het Actieprogramma Logistiek Noord-Limburg? 1.2 Waarom

Nadere informatie

Maastricht/Venlo, maart 2012. Werkprogramma B2B Floriade 2012

Maastricht/Venlo, maart 2012. Werkprogramma B2B Floriade 2012 Maastricht/Venlo, maart 2012 Werkprogramma B2B Floriade 2012 Inhoudsopgave Blz. Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Proces en aanpak 2 Hoofdstuk 2 Doelen, thema s en organisatie 4 2.1 Doelen B2B

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020. Compositie voor de toekomst

Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020. Compositie voor de toekomst Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020 Compositie voor de toekomst 1 Inhoudsopgave Compositie voor de toekomst... 1 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 2.1 Positionering... 4 2.2 Governance...

Nadere informatie

Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016

Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016 Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016 Kenniscentrum Mainport Innovation Heijplaatstraat 23 3089 JB Rotterdam 010 794 4853 copyright: Kenniscentrum Mainport Innovation, Hogeschool

Nadere informatie

LOGISTIEKE CLUSTERING IN DE REGIO WEST-BRABANT

LOGISTIEKE CLUSTERING IN DE REGIO WEST-BRABANT LOGISTIEKE CLUSTERING IN DE REGIO WEST-BRABANT Een onderzoek naar de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een logistiek cluster in West-Brabant R. Knibbe Dutch Institute for Advanced Logistics Universiteit

Nadere informatie

Rapport activiteit 4: Vergelijkende analyse van de sterktes en zwaktes van de logistieke kennisinfrastructuur in Venlo en West- Vlaanderen en de

Rapport activiteit 4: Vergelijkende analyse van de sterktes en zwaktes van de logistieke kennisinfrastructuur in Venlo en West- Vlaanderen en de Rapport activiteit 4: Vergelijkende analyse van de sterktes en zwaktes van de logistieke kennisinfrastructuur in Venlo en West- Vlaanderen en de opmaak van een gezamenlijk ontwikkelingsplan 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kerngroep Logistiek Amsterdam Economic Board

Kerngroep Logistiek Amsterdam Economic Board Kerngroep Logistiek Amsterdam Economic Board mei 2012 Dit programma is samengesteld door het programmateam Smart Logistics Amsterdam: Enno Osinga (Schiphol Cargo), Frouwien Oudkerk (gemeente Haarlemmermeer)

Nadere informatie

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011 Werkplan 2012-2013 2013 netwerkteam / Netwerk Platteland Netwerk Platteland November 2011 INHOUD PAGINA Inleiding... 3 1 Achtergrond en aanpak tweejarig werkplan... 5 1.1 Doelenboom... 6 1.2 Strategische

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

Vitale Logistiek. Onderzoek en innovatie voor de Topsector Logistiek

Vitale Logistiek. Onderzoek en innovatie voor de Topsector Logistiek Maatschappij- en Gedragswetenschappen Topconsortium voor Kennis en Innovatie Logistiek Call for proposals voor Industrieel (R&D) en fundamenteel onderzoek Vitale Logistiek. Onderzoek en innovatie voor

Nadere informatie

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains ȟȟ Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains pagina 2 Onderzoek Dit

Nadere informatie

Groei door delen van kennis

Groei door delen van kennis Groei door delen van kennis KennisDC Logistiek 2 KENNISDC LOGISTIEK KENNISDC LOGISTIEK 3 Logistiek: het geheime wapen Voorwoord Met een toegevoegde waarde van 55 miljard Euro per jaar en ruim 800.000 arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Greenport Nederland. Strategische agenda mainport 2010-2013. Denken en doen!

Greenport Nederland. Strategische agenda mainport 2010-2013. Denken en doen! Greenport Nederland Strategische agenda mainport 2010-2013 Denken en doen! Inhoud 1. Inleiding 2. Schema van thema s 3. Thema Gebiedsontwikkeling 4. Thema Toegevoegde waarde 5. Thema Quality of life 6.

Nadere informatie

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 1 Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus Waarom het tijdperk van CRM voorbij is! Non-profit organisaties zijn afhankelijk van lidmaatschappen

Nadere informatie

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Tijdens de raadsrotonde van 12 april jl. is er een voorbereidend

Nadere informatie

Revisie. onderzoeksroadmaps

Revisie. onderzoeksroadmaps Revisie onderzoeksroadmaps Versieoverzicht Versie Auteur Opmerkingen 0.1 dd 17 april 2015 Projectontwikkelaars en Integratie bijdragen wetenschappelijk directeur 0.3 20 april 2015 Wetenschappelijk directeur

Nadere informatie

publiek-private business modellen in het nederlandse beroepsonderwijs

publiek-private business modellen in het nederlandse beroepsonderwijs publiek-private business modellen in het nederlandse beroepsonderwijs Opleidingshuis Onderzoekshuis Leven lang leren Laboratorium Projectbureau Marketingorganisatie Netwerkorganisatie Loket verkoopkantoor

Nadere informatie

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek Jaarplan 2015 Topsector Logistiek 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Positionering... 5 1.2 Ambitie en KPI s op programmaniveau... 5 1.3 Governance... 9 2 Acties... 11 2.1

Nadere informatie