netherlands aerospace group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "netherlands aerospace group"

Transcriptie

1 netherlands aerospace group JAARVERSLAG 2011 Alleen beschikbaar als PDF

2 JAARVERSLAG 2011 NETHERLANDS AEROSPACE GROUP NAG LEDEN 3 NAG: BESTUUR, BUREAU EN INTERNATIONAL REPRESENTATIVES 4 HIGHLIGHTS KENNISCENTRUM 7 LEDENVERGADERINGEN EN NAG THEMADAG 9 INTERNATIONALE ACTIVITEITEN 10 OVERIGE ACTIVITEITEN 13

3 INHOUDSOPGAVE netherlands aerospace group NAG LEDEN De volgende organisaties zijn in 2011 als nieuw lid toegetreden: 3D-Metal Forming B.V. AIS Europe B.V. Blok Groep Business Park Aviolanda BV The Eagle Compliance Company GMT Benelux B.V. Kuehne + Nagel N.V. Larsen Premium Precision Parts Midden-Brabant Poort B.V. One Logistics Surface Treatment TNT Express N.V. De volgende organisaties hebben het lidmaatschap in 2011 beëindigd: Aeroworks B.V. Aviation Assistance Hilmar Industries HiTecs B.V. Nimda Aviation THP Hulshof (Koninklijke Hulshof s Verenigde Fabrieken BV) Verolme Elektra Onderstaande bedrijven zijn in 2011 van naam veranderd: QAPS Quality Aircraft Painting Services >> QAPS Quality Aircraft Painting Services Group B.V. Verolme Electra >>onderdeel geworden van Sun Test Systems Op de website van de NAG (www.nag.aero) is het meest actuele ledenbestand beschikbaar. 3

4 JAARVERSLAG 2011 NETHERLANDS AEROSPACE GROUP NAG: BESTUUR, BUREAU EN INTERNATIONAL REPRESENTATIVES NAG bestuur Lt-Gen (b.d.) D. Starink Voorzitter Dhr. V.G.J.M. van Campen Penningmeester Avio-Diepen Dhr. J.C.M. Gerrits Bestuurslid Akzo Nobel Dhr. R. Kleinendorst Bestuurslid NEDAERO Components B.V. Dhr. Ir. H.J.M. van Leeuwen Adviseur Agentschap NL Dhr. Dr. B. Oskam Bestuurslid NLR Dhr. Ir. H.J.D. Reijnen Vice-voorzitter Dutch Space Dhr. Ir. J.D. Verbeek Bestuurslid ADSE B.V. Dhr. A.F. Vergouw Bestuurslid Fokker Aerospace Group (vanaf 26 mei 2011) Ir. H.J. Vink Bestuurslid Fokker Aerospace Group (tot 26 mei 2011) Dhr. R.M.A. de Wit Bestuurslid DutchAero NAG bureau Vaste medewerkers Dhr. F.W. Jansen Managing Director Dhr. J.C.P. Hooimeijer Business Development Manager, tot juni 2011 Dhr. S. Keizerwaard Coördinator International Events Mw. D.G. Nikolova Business Support Manager Mw. W. Pronk Office Manager Mw. C. Shaways Management Assistent, vanaf april 2011 Mw. S. Verbeek Office Manager, tot april 2011 Stagiair(es) Dhr. T. Gratama Stagiair van september 2010 tot januari 2011 en van maart 2012 tot juli 2012 Mw. H. Hulst Stagiaire van augustus 2011 tot februari 2012 Dhr. G. Juliet Stagiair van september 2010 tot januari 2011 Mw. R. Tjikhoeri Stagiaire van februari tot juni 2011 Mw. N. Vorst Stagiaire van februari tot juli 2011 Mw. H.F. Wagenaar Stagiaire van januari 2012 tot februari 2012 NAG international representatives Dhr. M. Cantor Dhr. A. Kolcuo lu Dhr. F. Floriani NAG Representative Brazil NAG Representative Turkey NAG Representative France 4

5 netherlands aerospace group HIGHLIGHTS 2012 Tot op heden werd het jaarverslag in gedrukte vorm gepresenteerd. Dit keer is besloten om het jaarverslag alleen beschikbaar te stellen als pdf. Na een verkenning bij leden is vastgesteld dat de besparing goed opweegt tegen de voordelen van een gedrukt exemplaar. Missie en visie Het is altijd goed om de activiteiten van de NAG te toetsen aan de missie en visie. Nederland heeft ca. 1% van de wereldmarkt op het gebied van vliegtuigbouw en -onderhoud. Wellicht niet zo indrukwekkend, maar wel van enorm strategisch belang. Het verbindt ons met de wereldmarkt, geeft een kennisimpuls aan onze maatschappij, biedt hoogwaardige werkgelegenheid aan mensen en er wordt geld mee verdiend door meer dan 100 ondernemingen. De visie van de NAG is om van deze één procent anderhalf procent te maken zodat we allemaal vol werk zitten. Het is duidelijk niet de visie van de NAG om de één procent binnen Nederland anders te verdelen. Deze onderlinge concurrentie dissipeert onze energie die we kunnen inzetten om gezamenlijk meer werk uit de markt te halen. Samenwerking binnen de aerospace sector is verreweg de meest efficiënte manier om te groeien. De NAG heeft ook in 2011 hieraan veel aandacht besteed en er zijn diverse voorbeelden van de goede werking van deze samenwerking. Ledengroei 5% Twaalf nieuwe leden en zeven opzeggingen geven de dynamiek aan in het ledenbestand. Een ledengroei van 5% is in lijn met de afgelopen jaren en geeft aan dat de NAG steeds beter in staat is de aerospace bedrijven in Nederland te binden. Vanzelfsprekend is kritisch gekeken naar de opzeggingen. Voor meer dan 50% is de aanleiding tot beëindiging van het lidmaatschap het stoppen met Aerospace activiteiten of het opgaan in een andere organisatie die reeds lid is van de NAG. De resterende partijen zien onvoldoende raakvlakken met de activiteiten van de NAG. Ledenbijeenkomsten De ledenvergaderingen en de NAG Themadag zijn drie grote bijeenkomsten die naast de te behandelen onderwerpen, veel gelegenheid bieden tot onderling netwerken. Eén daarvan springt daar duidelijk bovenuit als het gaat om deelnemersaantal en succes, de NAG Match Make bijeenkomst in december. Na de formele ledenvergadering ging de bijeenkomst over in een onderlinge Match Make, met als doel meer onderlinge samenwerking in de markt te hebben. De deelnemers hebben deze bijeenkomst gewaardeerd met een 8,7. Nog nooit is een bijeenkomst zo hoog gewaardeerd. Vanzelfsprekend zal de NAG deze vorm van onderlinge verkenning herhalen. Om scherp te blijven op de dienstverlening van de NAG zijn er daarnaast dertien lunchbijeenkomsten georganiseerd waaraan nagenoeg alle leden hebben deelgenomen. Per bijeenkomst, die bij leden werden georganiseerd, waren zo n zes tot negen leden aanwezig. Er werd hierin open gesproken over de marktontwikkelingen, zoals de leden die 5

6 JAARVERSLAG 2011 NETHERLANDS AEROSPACE GROUP zagen, en over de rol van de NAG. Hieruit zijn goede suggesties gekomen waarmee de NAG haar dienstverlening verder kan optimaliseren. Gezien het succes van deze bijeenkomsten zullen consultaties jaarlijks in wisselende vorm plaatsvinden. NAG functie 1: internationaal positioneren De NAG heeft ingespeeld op de wens van de leden om minder beurzen te organiseren en zich meer te concentreren op beurzen die voor velen interessant zijn. Dit heeft geresulteerd in deelname aan vier beurzen, waarbij de Paris Air Show veruit de grootste was. De deelname aan de beurzen bleef achter bij de verwachtingen op basis van vorige deelnames. Deze sterke trend heeft zich in 2011 gemanifesteerd. Door het vereiste vroegtijdige commitment van de NAG heeft dit geleid tot een aanzienlijk tekort op de jaarcijfers. De NAG zal hier in de toekomst strakker op moeten toezien en het zal voor de leden leiden tot een eerdere vastlegging voor deelname aan de beurzen. De handelsmissies verliepen ook anders dan was gepland. Mexico had uiteindelijk toch te weinig belangstelling en Duitsland is uitgesteld naar De handelsmissie naar de USA heeft plaatsgevonden. De resultaten van de evenementen van 2011 zijn aanleiding geweest om nog eens kritisch te kijken naar de internationale activiteiten. Op verzoek van de regio s Amsterdam, Brabant en Limburg is de NAG verder gegaan met de onderlinge afstemming over de ambities vanuit deze drie regio s op het gebied van MRO. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke internationaal georiënteerde publicatie over de drie regio s en een gestructureerd overleg tussen de partijen. Hiermee heeft de NAG een bijdrage geleverd aan een sterke propositie vanuit Nederland bij het aantrekken van buitenlandse investeerders op het gebied van MRO. NAG functie 2: kennis Deze functie vergt in toenemende mate onze aandacht. Kennisontwikkeling door onderlinge kennisuitwisseling op het gebied van markten, MKB MRO, Avionica, best practices, kwaliteit en export waren dominant in Het is inspirerend om te zien dat de leden in toenemende mate de NAG weten te vinden vanwege het omvangrijke netwerk dat voor de leden beschikbaar is. NAG functie 3: vertegenwoordiging naar stakeholders De vertegenwoordiging naar de overheid heeft een intensieve inspanning gevergd in Het topsectorenbeleid vereiste een totaal nieuwe aanpak waarbij onze sector zich een plaats heeft moeten verwerven in het nieuwe beleid. Het opgaan van het NIVR in Agentschap NL heeft zoals verwacht geleid tot een verdere uitholling van het overheidsbeleid inzake technologieontwikkeling voor de luchtvaart. De intensieve inspanningen hebben ertoe geleid dat onze sector nu verankerd is binnen de topsector High Tech Systemen en Materialen. In 2012 zal moeten blijken wat dit gaat opleveren voor onze sector. Gezien de sterke reductie in de overheidsbudgetten voor technologieontwikkeling, zullen onze inspanningen er niet minder op worden. Organisatie Zoals al eerder is gemeld, heeft de NAG in 2011 de organisatie aangepast en voornamelijk efficiënter gemaakt. We zijn van 6 fte naar 5 fte gereduceerd en daardoor hebben we ook de kantoorruimte kunnen verkleinen. Daarnaast 6

7 netherlands aerospace group hebben we kritisch gekeken naar onze IT infrastructuur. Ook hier hebben we een stap gemaakt door een geheel zelfstandig systeem op te zetten dat eind 2011 met succes in gebruik is genomen. Gelijktijdig hiermee zijn we overgestapt naar adressen Het boekhoudsysteem is nu ook volledig in eigen hand. De wens om onafhankelijk te kunnen werken is in deze keuzes doorslaggevend geweest. De organisatie is in 2011 goed voorbereid op de komende jaren. Nieuwe huisstijl In de loop der jaren is de NAG steeds meer gaan communiceren: beursdeelnames, nieuwsbrieven, website, brochures enz. Het was noodzakelijk om lijn te brengen in de verschillende uitingen en om een huisstijl te creëren die zorgt voor herkenbaarheid en ruimte biedt aan het ondersteunende karakter van de NAG. In 2010 is de ontwikkeling hiervan gestart en in 2011 is de nieuwe huisstijl stap voor stap in gebruik genomen. Onderdeel van de nieuwe huisstijl zijn onder andere de website, die in de augustus is gelanceerd, en een nieuw design voor de beursstands. De nieuwe huisstijl is neutraler en heeft minder oranje elementen. Door de neutrale stijl stapt de NAG iets meer naar de achtergrond ten gunste van de ledenprofilering en is daarmee complementair aan de stijl van individuele leden, bijvoorbeeld bij beursdeelnames. KENNISCENTRUM Het kenniscentrum stelt de kennisbehoefte vast bij de leden en komt met gepaste oplossingen. De oplossingen worden gezocht in het mobiliseren van de aanwezige kennis binnen de leden. Blijkt dat de kennis niet bij de leden zelf aanwezig is dan gaat de NAG op zoek naar de kennis bij experts of bij buitenlandse partijen waarmee goede banden zijn opgebouwd. Het kenniscentrum behandelt zowel individuele vragen (vraagbaakfunctie) als thema s in collectieve bijeenkomsten. De vragen die aan de orde komen zijn voornamelijk van niet-technische aard. De kenniscentra binnen de leden zijn uitstekend in staat om de technische vragen op te pakken. De vragen voor het kenniscentrum zijn zeer divers, zoals vragen over export compliance, de (internationale) markt, offset, kwaliteit, regelgeving, het vinden van partners en financiën. In 2011 betrof het voornamelijk: marktinformatie en trends, informatie over subsidies & innovatieve projecten, kansen voor de avionica, offset gerelateerde vragen, inzet van de industrie bij verkoop van defensiematerieel, kwaliteitsaspecten, HR issues en samenwerkingsmogelijkheden. Een aantal opmerkelijke zaken die in 2011 plaatsvonden zijn: Avionica Clusterbijeenkomsten De NAG heeft reeds jaren een Avionica cluster. Hierin zitten bedrijven die door middel van samenwerking en kennisdeling hun marktkansen willen vergroten. In 2011 heeft dit cluster de Avionics Europe in München bezocht 7

8 JAARVERSLAG 2011 NETHERLANDS AEROSPACE GROUP waar een Holland Lounge was ingericht. Deze collectieve beursdeelname was mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van AgentschapNL EVD Internationaal, door middel van een CPA (collectieve promotionele activiteiten) regeling. Naast de beurs heeft de NAG voor het cluster een bedrijfsbezoek georganiseerd bij ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH. Het cluster heeft op 30 juni 2011 de leden van de EqIMG-commissie ontmoet die te gast waren bij het NLR in Amsterdam. Hier blijkt weer het voordeel om als NAG actief deel te nemen in de EqIMG van de ASD middels Michiel Selier, die door het NLR hiervoor beschikbaar is gesteld. In de regio Woensdrecht vinden intensieve stimuleringen plaats om de aerospace business te ontwikkelen middels het programma Business Accelerator Cross-sectorale bedrijven. Dit programma bevat onder andere een project voor Avionica- en Electronica- onderhoud. Het NAG Avionica cluster neemt hierin deel. TNO MKB programma - TNO NAG Technologie Cluster MRO Project In navolging van het succesvolle programma van 2010, waarbij bij een aantal productiebedrijven het proces is geoptimaliseerd, is in 2011 het project procesoptimalisatie MRO gestart. Het gaat hierbij om het optimaliseren van het primaire proces in onderhoud en reparatie. TNO leert op zeer praktische wijze hoe de bedrijven kunnen werken aan verkorting van de doorlooptijd, reductie verspilling en efficiëntere inzet van personeel. TNO werkt samen met 5 NAG leden en voltooit het project in één jaar. Improving Quality (IQ) Group Het thema kwaliteitsverbetering loopt reeds sinds 2008 en is een standaard onderdeel geworden binnen het kenniscentrum. Er worden jaarlijks meerdere bijeenkomsten georganiseerd die worden bezocht door met name de kwaliteitsmanagers van de NAG leden. Naast het behandelen van actuele zaken rondom bijvoorbeeld regelgeving en praktijkvoorbeelden over het implementeren van QA processen, hebben de bijeenkomsten ook de functie om de QA managers onderling te kunnen laten netwerken. De NAG heeft een IQ Groep Commissie die de activiteiten van de NAG over dit onderwerp vaststelt en de bijeenkomsten voorbereid. Trainingen - Export control training Op 18 april 2011 organiseerde de NAG in samenwerking met Price Waterhouse Coopers (PwC) een seminar over export control in Zoetermeer. Naast de Amerikaanse (ITAR, EAR, OFAC) en EU wetgeving is tijdens deze dag ingegaan op de toenemende noodzaak van een efficiënte risk management van de export control vereisten in het internationale bedrijfsleven. 8

9 netherlands aerospace group NAG introductiecursus Luchtvaart Op 7 oktober 2011 werd weer de jaarlijkse cursus georganiseerd in het Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg. Deze cursus is specifiek opgezet voor nieuwe medewerkers bij lidbedrijven die geen aerospace achtergrond hebben. In één dag wordt deze medewerkers de basiskennis bijgebracht over de huidige luchtvaarindustrie. Tevens hebben ze een start kunnen maken met het opbouwen van een netwerk ter ondersteuning van hun verder carrière. IPC Competitive Composite Initiative Na een succesvol Innovatie Prestatie Contract (IPC) Maastricht Maintenance Boulevard, is de NAG met ondersteuning van de Stratagem Group penvoerder van het IPC Competitive Composite Initiative (C2I). In dit project worden composiet bedrijven uit diverse sectoren bijeen gebracht om gezamenlijk technische uitdagingen aan te pakken. Met name de composietkennis bij het NLR biedt goede kansen om deze industrieën technologisch voorop te laten lopen. LEDENVERGADERINGEN EN NAG THEMADAG LEDENVERGADERINGEN Datum: 26 mei 2011 Te gast bij: Airborne Composites te Den Haag. Tijdens de vergadering werd de nieuwe website van de NAG gepresenteerd. Daarnaast werd er o.a. aandacht besteed aan de resultaten van de jaarlijkse luchtvaartenquête en de door de NAG georganiseerde ledenlunches. Franck Floriani informeerde de leden over Business Support-mogelijkheden in Frankrijk. De gastheer, Marco Brinkman, sloot de vergadering af met een inleiding over Airborne Composites en een rondleiding. Parallel aan de vergadering vond het partnerprogramma plaats. De vergadering en het partnerprogramma werden afgesloten met een gezamenlijke borrel en diner in restaurant de Schaapskooi in Delft. Datum: 7 december 2011 Locatie: De Kloosterhoeve te Harmelen In deze vergadering stonden het jaarplan en de begroting voor 2012 centraal. Ter gelegenheid van haar 35-jarig jubileum organiseerde de NAG met het thema 35 jaar NAG, 35 jaar samen sterk aansluitend aan de vergadering een Match Make Evenement. De eerste NAG Match Make, met als doel de banden tussen de NAG-leden te versterken en onderling nieuwe business leads te starten, werd door de leden als zeer waardevol ervaren. De meeste leden verwachtten zelfs dat er vervolgacties uit de gesprekken zouden voortvloeien. Met zo n 75 deelnemers en meer dan 200 gevoerde introductiegesprekken, is de NAG Match Make zeker succesvol te noemen. Conclusie: Er komt zeker nog een tweede NAG Match Make! De bijeenkomst werd afgesloten met een walking dinner. 9

10 JAARVERSLAG 2011 NETHERLANDS AEROSPACE GROUP NAG THEMADAG Datum: 5 oktober 2011 Te gast bij: Agentschap NL Tijdens deze tweede NAG themadag stond de rol van de overheid bij het versterken van de internationale vliegtuigindustrie centraal. Er werden presentaties verzorgd over de volgende raakvlakken met de overheid: klant (defensie), R&D, handelsbevordering, regelgeving, onderwijs en partner op de internationale markt. Na elke presentatie was er ruimte voor discussie. De in nauwe samenwerking met AgentschapNL georganiseerde bijeenkomst werd afgesloten met een netwerkborrel. INTERNATIONALE ACTIVITEITEN 2011 BEURZEN Aircraft Interiors Expo april, Hamburg Exposanten: 2 Jaarlijks vindt in Hamburg de grootste Europese tentoonstelling plaats op het op gebied van vliegtuiginterieurs, waar meer dan 400 internationale bedrijven zich presenteren. Door de locatie van de beurs, Hamburg, is aanwezigheid van Airbus en grote toeleveranciers van grote interieursystemen gegarandeerd. Aircraft Interiors Expo bedient verschillende clusters binnen de luchtvaart industrie zoals R&D, engineering, toelevering, maakindustrie en onderhoud industrie (MRO). Avionics Europe maart, München - Exposanten: 11 Avionics Europe richt zich traditiegetrouw op het avionica segment en sinds 2010 is ook Defence Electronics onderdeel van het evenement. Dit jaar werd de Avionics Europe voor het eerst in München georganiseerd. Deze conferentie gecombineerd met beurs heeft een wisselende bijdrage/ondersteuning gekend vanuit de Nederlandse industrie. In 2011 waren elf bedrijven aanwezig die onderdeel uitmaken van het NAG Avionica cluster. Dit project was ondersteund door NL EVD Internationaal in het kader van het CPA programma. Dubai Airshow november, Dubai - Exposanten: 8 De Airshow in Dubai staat bekend als één van de belangrijkste luchtvaartevenementen ter wereld, naast Frankrijk, Farnborough en Singapore. De show bood voor de deelnemers een goede kans om met name de business in het 10

11 netherlands aerospace group Midden-Oosten te verkennen en uit te breiden. De marktkansen in het Midden-Oosten blijven onverminderd groot door de constante groei van Emirates en Etihad. Verder liggen er kansen op het gebied van MRO en aviation. Naast het Nederlands paviljoen waren alle belangrijke partijen uit de internationale luchtvaartindustrie aanwezig. Tevens werd deze beurs gebruikt om de voorgenomen handelsmissie in 2012 voor te bereiden. Paris Airshow juni, Parijs - Exposanten: 36 De grootste luchtvaarttentoonstelling ter wereld, de Paris Airshow, trekt altijd veel bezoekers en exposanten. Wederom presenteerde ook het Nederlands paviljoen zich met een groot aantal bedrijven uit verschillende segmenten van de sector. De beurs bood zoals altijd een uitstekende kans om veel relaties uit de internationale sector in een kort tijdsbestek te ontmoeten. Tevens gebruikten de Nederlandse exposanten de beurs om nieuwe producten en diensten bij de internationale pers onder de aandacht te brengen. Naast het reguliere paviljoen organiseerde de NAG, in samenwerking met NL EVD Internationaal, de Holland SME Business Lounge. Een concept om nieuwe deelnemers te introduceren binnen het Nederlands paviljoen. 12 van de 30 deelnemers namen deel binnen het Holland SME Business Lounge concept. HANDELSMISSIES Inkomende missie CAIB Op 16 en 17 februari heeft de Chinese Aviation Industrial Base (CAIB) delegatie een bezoek gebracht aan ons land. Dit bezoek is voortgekomen uit het succesvolle NAG bezoek aan China in september Tijdens het NAG bezoek aan China zijn beide organisaties overeengekomen om de mogelijkheden tot verdere samenwerking te onderzoeken. De missie van CAIB was als volgt: Deze reis is voornamelijk gericht op luchtvaartprojecten. Met name General Aviation (GA) projecten als aircraft manufacturing, GA training, GA airshows etc. zijn voor ons interessant. We zouden daarom graag belangrijke spelers in het veld willen ontmoeten. Wij verwachten dat het ontmoeten van deze organisaties zeer praktisch en behulpzaam is. Het doel van het bezoek is het opstarten van een samenwerking met verschillende Nederlandse organisaties. De NAG heeft voor deze inkomende missie een tweedaags programma met bezoeken en afspraken opgezet. Handelsmissie USA 2011 Van maart 2011 hebben vijftien personen (9 bedrijven) deelgenomen aan de NAG handelsmissie naar de VS. In het tijdsbestek van vijf werkdagen werden Georgia (Atlanta en Macon), Arizona (Phoenix) en Texas (Ft.Worth) aangedaan. Per locatie vonden er twee of drie bedrijfsbezoeken plaats en ook één of twee netwerkbijeenkomsten. De keuze voor de betreffende staten werd bepaald door een aantal criteria, waarvan de belangrijkste waren: de omvang, soort en status van de luchtvaartindustrie in de betreffende staat; de mate van steun door de staat en/of lokale instanties; en enige geografisch samenhang. 11

12 JAARVERSLAG 2011 NETHERLANDS AEROSPACE GROUP Eerder, in september 2010, had de NAG samen met de NL ambassade een voorbereidend seminar in Washington D.C. georganiseerd. Handelsmissie Mexico Geannuleerd De handelsmissie naar Mexico die gepland stond voor oktober 2011 is door onvoldoende interesse vanuit de leden geannuleerd. Handelsmissie Duitsland Uitgesteld mei 2012 De handelsmissie naar Zuid-Duitsland stond oorspronkelijk gepland voor december Deze handelsmissie is echter verplaatst naar mei SPREEKDAGEN Spreekdag aerospace Frankrijk Op 24 maart 2011 is de spreekdag Frankrijk georganiseerd in het kader van de MKB Business Lounge op de Paris Air Show en het bezoek van Pierre Rozenski van het economische steunpunt bij het Consulaat te Bordeaux. De bijeenkomst was een uitgelezen moment voor deelnemers aan de MKB Business Lounge op de Paris Air Show om zich voor te bereiden op hun deelname en voor andere leden om kennis te maken met Pierre Rozenski. Economische steunpunten begeleiden Nederlandse bedrijven bij het zoeken en leggen van contacten met lokale ondernemingen, bij het vergaren van branchegerichte marktinformatie of details over de economische, sociale en culturele aspecten van het zakendoen. Helaas heeft de Nederlandse overheid eind 2011 besloten om het steunpunt Bordeaux op te heffen. De Holland SME Business Lounge maakte deel uit van het Nederlands collectief op de Paris Air Show Dankzij de ondersteuning van NL EVD Internationaal was het hierdoor voor nieuwe deelnemers mogelijk om op een laagdrempelige manier deel te nemen aan de grootste luchtvaartbeurs ter wereld. Spreekdag aerospace Duitsland Naast de spreekdag Frankrijk is op woensdag 8 juni 2011 tevens een spreekdag aerospace Duitsland georganiseerd. Deelnemende bedrijven hadden de gelegenheid om tijdens een individueel gesprek hun aanpak te bespreken en te kijken naar de kansen op de lokale Duitse markt. Gesprekken vonden plaats met Linda Mieden van het Consulaat-Generaal te München en Vanessa Kallies en Patricia van der Werf van het Netherlands Business Support Office (NBSO) te Hamburg. Zij beschikken over een langdurige lokale ervaring en zijn uitstekend ingevoerd in de zakenwereld in hun regio, de luchtvaartsector inbegrepen. 12

13 netherlands aerospace group De spreekdag was met name geïnitieerd in verband met de geplande handelsmissie naar Duitsland later dat jaar (nov/dec), maar deze handelsmissie is uiteindelijk uitgesteld naar mei OVERIGE ACTIVITEITEN Vanuit de vertegenwoordigende functie van de NAG hebben de directie en bestuursleden zitting in onder andere de volgende overlegorganen: Airbus MoU Management Board Airbus MoU Stuurgroep Industrial Board TU Delft College Lucht- en Ruimtevaart Nederland (LRN) Beleidsgroep LRN NIFARP Aerospace & Defence Europe (ASD) Board Equipment/SME Commission in ASD EQ IMG (deelname ondersteund door NLR) Bestuur Maastricht Maintenance Boulevard NLR Raad van Advies College van Belanghebbenden bij het Luchtvaartonderwijs (CvBLO) IVW contactgroep Adviesraad van de Hogeschool van Amsterdam Raad van Belanghebbenden Leeuwenborgh Programmaraad van Dutch Institute World Class Maintenance 13

NAG Algemene Ledenvergadering

NAG Algemene Ledenvergadering NAG Algemene Ledenvergadering Gastheer: Fokker Landing Gear 9 december 2015 Agenda 14:30 Opening Notulen ALV 20 mei 2015 Mededelingen en ingekomen stukken Ledenbestand Bestuurszaken NAG highlights 2015

Nadere informatie

netherlands aerospace group

netherlands aerospace group netherlands aerospace group Jaarverslag 2013 Alleen beschikbaar als PDF Inhoudsopgave Voorwoord 3 NAG leden 4 NAG: bestuur, bureau en international representatives 5 Highlights 2013 6 Kenniscentrum 8 Ledenvergaderingen

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken Partners for International Business Internationaal ondernemen

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Partners for International Business Overheid als strategische

Nadere informatie

Internationaal Ondernemen. Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Internationaal Ondernemen. Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Partners for International Business Internationaal ondernemen is een belang - rijke pijler onder de Nederlandse economie.

Nadere informatie

netherlands aerospace group

netherlands aerospace group netherlands aerospace group Jaarverslag 2012 Alleen beschikbaar als PDF Inhoudsopgave VOORWOORD 3 NAG LEDEN 4 NAG: BESTUUR, BUREAU EN INTERNATIONAL REPRESENTATIVES 5 HIGHLIGHTS 2012 6 KENNISCENTRUM 8

Nadere informatie

Inschrijfformulier NAG (2017)

Inschrijfformulier NAG (2017) Advancing your Aerospace and Airport Business Inschrijfformulier NAG (2017) Naam van de onderneming 1] : Contactpersoon 2] : Dhr/Mw Titulatuur: Voorletters: Voornaam: Achternaam: Functie contactpersoon:

Nadere informatie

Dutch Sports Infrastructure. Nationaal Export Event. Ruben Dubelaar

Dutch Sports Infrastructure. Nationaal Export Event. Ruben Dubelaar Nationaal Export Event Ruben Dubelaar I 1 Wat doet FME met voetbal? I 2 Clusters FME Agro & Food Betaalbaar en gezond voedsel voor iedereen met technologie uit NL door slimmere samenwerking in de keten.

Nadere informatie

Vraag & Aanbod Dag van de Maakindustrie

Vraag & Aanbod Dag van de Maakindustrie Vraag & Aanbod Dag van de Maakindustrie Workshop Internationaal Ondernemen Micha van Lin, Hoofd Internationaal Ondernemen Patrick Walison, Adviseur Internationaal Ondernemen 6-12-2011 1 FME-CWM Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Amandus Lundqvist Voorzitter Topteam HTSM 21 maart 2014 Topteam HTSM advies toename private én publieke

Nadere informatie

Welkom bij de break-out sessie Samen grenzen verkennen op nieuwe markt Iran

Welkom bij de break-out sessie Samen grenzen verkennen op nieuwe markt Iran Welkom bij de break-out sessie Samen grenzen verkennen op nieuwe markt Iran Programma break-out sessie Introductie Iran Ruben Dubelaar, Manager Internationaal Ondernemen Kenniscarrousel met 3 tafels Ervaringen

Nadere informatie

NIVR Klanttevredenheidsonderzoek (2008)

NIVR Klanttevredenheidsonderzoek (2008) Klanttevredenheidsonderzoek (2008) 1. Inleiding Het is op 1 januari 2007 een reorganisatie gestart. Om de effecten van deze reorganisatie te kunnen vaststellen is begin 2007een klanttevredenheidsonderzoek,

Nadere informatie

Colofon. Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland NBSO Chengdu. Opgesteld door: Bertrille Snoeijer, NBSO Chengdu

Colofon. Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland NBSO Chengdu. Opgesteld door: Bertrille Snoeijer, NBSO Chengdu Colofon Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland NBSO Chengdu Opgesteld door: Bertrille Snoeijer, NBSO Chengdu Contactpersoon: NBSO Chengdu Chief Representative : Bertrille Snoeijer

Nadere informatie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie 11 december 2014 Het project EUregio Life Cycle Costing (EULC2) is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

NBSO Stuttgart in Baden- Württemberg. Name: Daniël Sonneveldt Date: 15.09.15

NBSO Stuttgart in Baden- Württemberg. Name: Daniël Sonneveldt Date: 15.09.15 NBSO Stuttgart in Baden- Württemberg Name: Daniël Sonneveldt Date: 15.09.15 Agenda 1. Constructie en activiteiten Netherlands Business Support Office 2. Sectorfocus Postennet Duitsland 3. Baden Württemberg

Nadere informatie

Smart Industries, Smart Connections Leo Esselman, Financieel directeur NLR, Kernteamlid cluster maakindustrie Amsterdam Economic Board Innovatie

Smart Industries, Smart Connections Leo Esselman, Financieel directeur NLR, Kernteamlid cluster maakindustrie Amsterdam Economic Board Innovatie Smart Industries, Smart Connections Leo Esselman, Financieel directeur NLR, Kernteamlid cluster maakindustrie Amsterdam Economic Board Innovatie Ontketend - 10 sept 2015 Innovatie Ontketend: Smart Industries,

Nadere informatie

Netherlands Maritime Technology. 10 september 2015 Groningen

Netherlands Maritime Technology. 10 september 2015 Groningen Netherlands Maritime Technology 10 september 2015 Groningen De roots van NMT liggen in Hoogezand 1900 Scheepsbouwvereniging Hoogezand opgericht 1917 CEBOSINE opgericht (CBSN Centrale Bond van Scheepsbouwmeesters

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Partners for International Business Als het gaat om internationaal ondernemen en samenwerken Partners for International Business (PIB) is een

Nadere informatie

Dairy India. NAFTC-India. Zoetermeer, 18 February 2015

Dairy India. NAFTC-India. Zoetermeer, 18 February 2015 Dairy India NAFTC-India Zoetermeer, 18 February 2015 Netherlands Agro Food Technology Centre Publiek private samenwerking Sector vertegenwoordigend Expertise cluster focus Lokaal gevestigd Ervaring Introductie

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

Topsector HTSM. Innovatie Contract LRN Subthema (Aero)space

Topsector HTSM. Innovatie Contract LRN Subthema (Aero)space Topsector HTSM Innovatie Contract LRN Subthema (Aero)space Netwerkmeeting NSO 28-10-2011 1 Inhoud HTSM en LRN Wat is een innovatiecontract? Hoe ziet de organisatie eruit? Hoe gaat de werking in de Gouden

Nadere informatie

Convenant Partners for International Business. Orange goes Green Transatlantic Green & Clean Tech Cluster

Convenant Partners for International Business. Orange goes Green Transatlantic Green & Clean Tech Cluster Convenant Partners for International Business Orange goes Green Transatlantic Green & Clean Tech Cluster Den Haag, 25 juni 2012 Convenant Partners for International Business Orange goes Green transatlantic

Nadere informatie

De toekomst van handelsmissies

De toekomst van handelsmissies De toekomst van handelsmissies 1 Deze rapportage is een uitgave van het lectoraat International Business. Lectoraat International Business School of Business, Media en Recht Windesheim Campus 2-6 Postbus

Nadere informatie

AMBITIES HOLLAND FINTECH

AMBITIES HOLLAND FINTECH AMBITIES HOLLAND FINTECH 1 infrastructuur Holland FinTech streeft naar het creëren van transparantere, toegankelijke (digitale) financiële diensten en financiële van het allerbeste niveau door middel van

Nadere informatie

Convenant Partners for International Business. New Communities with Go Dutch

Convenant Partners for International Business. New Communities with Go Dutch Convenant Partners for International Business New Communities with Go Dutch Den Haag, 13 september 2012 Convenant Partners for International Business: het PIB-actieplan Ondergetekenden, De Staatssecretaris

Nadere informatie

SMART COOPERATION IN INDUSTRIAL 3D PRINTING WWW.3DMAKERSZONE.COM

SMART COOPERATION IN INDUSTRIAL 3D PRINTING WWW.3DMAKERSZONE.COM AMSTERDAM METROPOLITAN AREA SMART COOPERATION IN INDUSTRIAL 3D PRINTING WWW.3DMAKERSZONE.COM WELKOM. BIJ DE 3D MAKERS ZONE METROPOOLREGIO AMSTERDAM: 1 plek alle Additive Manufacturing / 3D-Printing mogelijkheden

Nadere informatie

Tools exportmarketing

Tools exportmarketing Tools exportmarketing Mieke Jakobs, exportconsultant Onderwerpen Exportondersteuning voor leden Starters International Business Marktentree Brazilië Voorstel deelname Hanseboot (Hamburg) Journalistenbezoek

Nadere informatie

Starters International Business

Starters International Business Internationaal Ondernemen Starters International Business >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Go abroad, well prepared U denkt erover te beginnen met exporteren of een nieuwe buitenlandse

Nadere informatie

AVANS HOGESCHOOL. Nies Rijnders Manager of Centre of Expertise for Sustainable Business

AVANS HOGESCHOOL. Nies Rijnders Manager of Centre of Expertise for Sustainable Business Economische opgave Internationalisering - Kennis: wat gebeurt daar? - Verzoek van het bedrijfsleven uit de Osse Haven: logistieke hub - Internationale bedrijven naar Oss - Platform om andere partijen te

Nadere informatie

Sponsor & Expositiemogelijkheden

Sponsor & Expositiemogelijkheden Vakbeurs voor Credit Management Sponsor & Expositiemogelijkheden Woensdag 14 november 2012 Nieuwegein Business Center www.creditexpo.nl WAT IS CREDITEXPO? Credit Expo is een landelijk evenement op het

Nadere informatie

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Zakendoen met België Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Overzicht 1. Kamer van Koophandel 2. KvK: afdeling Internationale Zaken 3. België: kansen en ontwikkelingen

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering Algemene Ledenvergadering MRO segment René van Doorn Netherlands Aerospace Group Chairman of the Board NAG ALV MRO segment 151209 1 Algemene Ledenvergadering MRO segment A G E N D A 1 MRO Toekomstige Ontwikkelingen

Nadere informatie

Nederlandse economische missie in Beieren Automotive / Urban Mobility

Nederlandse economische missie in Beieren Automotive / Urban Mobility Persbericht Nederlandse economische missie in Beieren Automotive / Urban Mobility Van 12 tot 14 april 2016 reisde een Nederlandse economische delegatie onder leiding van Lilianne Ploumen, Minister voor

Nadere informatie

KvK dienstverlening topsectoren

KvK dienstverlening topsectoren MIT regeling 2014 KvK dienstverlening topsectoren Bon Uijting senior adviseur KvK 15 mei 2014 KvK verzorgt vele MKB loketten topsectoren Telnr MKB Loket MKB loketten topsectoren MKB loket Agro Food 088-585

Nadere informatie

De schakel tussen mens en techniek

De schakel tussen mens en techniek 3, 4 en 5 november 2015 Venray De schakel tussen mens en techniek voor Midden- en Zuidoost-Nederland Schrijf u nu online in! Evenementen HAL HARDENBERG GORINCHEM VENRAY Evenementenhal Venray De Voorde

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

SABA adhesives & sealants. Samenwerken met je buitenlandse partner

SABA adhesives & sealants. Samenwerken met je buitenlandse partner adhesives & sealants Samenwerken met je buitenlandse partner - in het kort Lijmen & Kitten Producent van hoogwaardige lijmen & kitten Professionele & Industriële markten (B2B) Internationale scope /wereldspeler

Nadere informatie

Convenant Partners for International Business. Taskforce Qatar WK 2022

Convenant Partners for International Business. Taskforce Qatar WK 2022 Convenant Partners for International Business Taskforce Qatar WK 2022 Amsterdam, 19 september 2012 Ondergetekenden, Convenant Partners for International Business Taskforce Qatar WK 2022 Cluster Sport,

Nadere informatie

Handelsmissie Offshore Wind Japan & Korea evaluatie & follow-up

Handelsmissie Offshore Wind Japan & Korea evaluatie & follow-up Handelsmissie Offshore Wind Japan & Korea evaluatie & follow-up Arjen Schutten, Directeur Holland Home of Wind Energy HHWE 10 december Internationale afstemming TKI WoZ Missie Japan 27 okt 1 nov Totaal

Nadere informatie

Nu met themasponsoring! Dagelijks contact met uw doelgroep! Partnermogelijkheden 2013. ontmoeten inspireren co-creëren

Nu met themasponsoring! Dagelijks contact met uw doelgroep! Partnermogelijkheden 2013. ontmoeten inspireren co-creëren Nu met themasponsoring! Dagelijks contact met uw doelgroep! Partnermogelijkheden 2013 ontmoeten inspireren co-creëren Dagelijks contact met voorschrijvers en opdrachtgevers Materia brengt u in contact

Nadere informatie

Status Roadmap 2.0 28.10.2011 Nico van Putten / Luc Boumans

Status Roadmap 2.0 28.10.2011 Nico van Putten / Luc Boumans Status Roadmap 2.0 28.10.2011 Nico van Putten / Luc Boumans Roadmap 2.0 Aanleiding en context Status Roadmaps 2.0 Evaluatie Hoe verder? Waarom Roadmap 2.0; het budget Consequenties van het beleid en in

Nadere informatie

Voor een actueel overzicht van de evenementen en partners kijkt u op MaritimeDelta.nl

Voor een actueel overzicht van de evenementen en partners kijkt u op MaritimeDelta.nl Hierbij ontvangt u de Update Maritime Delta Geachte heer, mevrouw, Via deze Update Maritime Delta ontvangt u een overzicht van een aantal succesvolle resultaten die samen met de partners van Maritime Delta

Nadere informatie

Valve World Expo 2014: Goede conjunctuur en tevreden exposanten na de derde editie van Valve World Expo in Düsseldorf

Valve World Expo 2014: Goede conjunctuur en tevreden exposanten na de derde editie van Valve World Expo in Düsseldorf Valve World Expo 2014: Goede conjunctuur en tevreden exposanten na de derde editie van Valve World Expo in Düsseldorf Echt uitgelaten was de sfeer onder de 665 exposanten uit 40 Landen, die elkaar ontmoetten

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Presenteer uw bedrijf op hét belangrijkste platform voor de automotive aftermarket in het Midden Oosten, Zuid West Azië en Noord Afrika!

Presenteer uw bedrijf op hét belangrijkste platform voor de automotive aftermarket in het Midden Oosten, Zuid West Azië en Noord Afrika! 1 Beursdeelname AUTOMECHANIKA DUBAI Presenteer uw bedrijf op hét belangrijkste platform voor de automotive aftermarket in het Midden Oosten, Zuid West Azië en Noord Afrika! Messe Frankfurt Nederland organiseert

Nadere informatie

De beurs van de openbare sector

De beurs van de openbare sector Organisatie: 4Instance De beurs van de openbare sector Innovatie & Performantie in de overheidssector Virtuele, permanente en multi-level beurs www.publicsectorfair.com www.overheidsbeurs.com Exposanten

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Kenmerkend voor ruimtevaart is de succesvolle samenwerking van bedrijfsleven, universiteiten & kennisinstituten en overheid: de gouden driehoek.

Kenmerkend voor ruimtevaart is de succesvolle samenwerking van bedrijfsleven, universiteiten & kennisinstituten en overheid: de gouden driehoek. 00 Ruimtevaart in Nederland en in Europa - Kort resume van de Nederlandse positie. Aandacht voor de komende Ministersconferentie van de European Space Agency (ESA) In december 2014 vindt de ESA Ministersconferentie

Nadere informatie

Internationaal Ondernemen. Starters International Business

Internationaal Ondernemen. Starters International Business Internationaal Ondernemen Starters International Business Go abroad, well prepared U denkt erover te beginnen met exporteren of een nieuwe buitenlandse markt te betreden. Maar hoe pakt u dat goed aan?

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH

COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH WAT KUNNEN DEZE OPKOMENDE TECHNOLOGIEËN VOOR JOUW ORGANISATIE BETEKENEN? NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Blockchain geldt als dé grote belofte als het gaat om

Nadere informatie

Collectieve beursdeelname eurolite in Salzburg (Oostenrijk), 23 t/m 25 juni 2009

Collectieve beursdeelname eurolite in Salzburg (Oostenrijk), 23 t/m 25 juni 2009 Collectieve beursdeelname eurolite in Salzburg (Oostenrijk), 23 t/m 25 juni 2009 psps consultants / exportimpulse! organiseert in samenwerking met de NRK (Nederlandse Federatie Kunststof en Rubber), en

Nadere informatie

Handelsmissie. 4 t/m 9 April 2017 Curaçao

Handelsmissie. 4 t/m 9 April 2017 Curaçao Handelsmissie 4 t/m 9 April 2017 Curaçao 1 Handelsmissie Curaçao In deze brochure treft u meer informatie aan met betrekking tot de handelsmissie naar Curaçao welke plaats gaat vinden van dinsdag 4 april

Nadere informatie

Curriculum vitae. Opleiding Richting Ervaring Veel ervaring in CAD Woonplaats. 10+ jaar Project Lead Autodesk Inventor CorelDRAW X3

Curriculum vitae. Opleiding Richting Ervaring Veel ervaring in CAD Woonplaats. 10+ jaar Project Lead Autodesk Inventor CorelDRAW X3 Curriculum vitae PERSOONLIJKE DETAILS Naam Gijs Woonplaats Den Bosch Geboortedatum 17 december 1975 SAMENVATTING Opleiding Richting Ervaring Veel ervaring in CAD Woonplaats Master MSc Integrated Product

Nadere informatie

ProWein 2013: nog niet eerder zo internationaal

ProWein 2013: nog niet eerder zo internationaal ProWein 2013 Afsluitend persbericht / 26 maart 2013 ProWein 2013: nog niet eerder zo internationaal Op de toonaangevende internationale vakbeurs voor wijn en gedistilleerd presenteerden gedurende drie

Nadere informatie

Wind op zee en India. 11 December, 2013. Ir. Leon Wijshoff

Wind op zee en India. 11 December, 2013. Ir. Leon Wijshoff Wind op zee en India 11 December, 2013 Ir. Leon Wijshoff Programma Energie Internationaal (PEI) - Doelstelling:EZ ondersteunen bij het uitvoeren van internationale energiebeleid, op het gebied van duurzame

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

presentatie ce expo hoofddorp

presentatie ce expo hoofddorp presentatie ce expo hoofddorp VALLEY CV De CEexpo is een initiatief van Circle Economy vanuit het programma Netherlands Circular Hotspot (NLCH) en Valley CV, een samenwerkingsverband tussen Delta Development

Nadere informatie

Hét Grootste Landelijke Ondernemers Business Support Event 16 & 17 maart 2016 World Forum Den-Haag www.inspirar.eu INFORMATIESET EXPOSANTEN

Hét Grootste Landelijke Ondernemers Business Support Event 16 & 17 maart 2016 World Forum Den-Haag www.inspirar.eu INFORMATIESET EXPOSANTEN Hét Grootste Landelijke Ondernemers Business Support Event 16 & 17 maart 2016 World Forum Den-Haag www.inspirar.eu INFORMATIESET EXPOSANTEN Ontdek de Inspirar experience! Exposeren op Inspirar: Ontmoet

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

Zakendoen in Duitsland. Informatie over de voedingsmiddelensector

Zakendoen in Duitsland. Informatie over de voedingsmiddelensector Zakendoen in Duitsland Informatie over de voedingsmiddelensector Waarom zakendoen in Duitsland? Op agrogebied is en blijft Duitsland de belangrijkste handelspartner van Nederland: meer dan een kwart (ruim

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008 Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv 20 augustus 2008 Agenda Profiel / Organisatie Kerncijfers tweede kwartaal / eerste halfjaar 2008 Belangrijkste ontwikkelingen 2008 Ontwikkelingen per sector

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Driekwart ondernemend Nederland doet niets aan ICT

Driekwart ondernemend Nederland doet niets aan ICT Nieuwsbrief JUNI 2014 Juni 2014: Een maand van inspirerende bijeenkomsten, awarduitreikingen en nieuwe ICT campagnes. We wensen u veel leesplezier! Laatste kans! Deelnemers Special 3D Printing Aankomende

Nadere informatie

Maintenance Innovatie in de Delta Regio, de strategie van Zuid Nederland tot 2020. Gerard Blom & Patrick Essers

Maintenance Innovatie in de Delta Regio, de strategie van Zuid Nederland tot 2020. Gerard Blom & Patrick Essers Maintenance Innovatie in de Delta Regio, de strategie van Zuid Nederland tot 2020 Gerard Blom & Patrick Essers Contents Koepelvisie Strategic Board Delta Region Strategische Innovatie Agenda Innovatiethema

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

Staan de beste stuurlui aan wal?

Staan de beste stuurlui aan wal? Staan de beste stuurlui aan wal? ir. Harry Droog, voorzitter van het Energietransitie Platform Duurzame Elektriciteitsvoorziening / Jaap t Hooft, adviseur EOS Welkom, opening, doelen De heer Droog gaat

Nadere informatie

Nieuwsbrief Automotive & (e)mobility Duitsland

Nieuwsbrief Automotive & (e)mobility Duitsland Bekijk de online versie Nieuwsbrief Automotive & (e)mobility Duitsland Jaargang 2015, Nummer 4, 18 december 2015 Het Consulaat-Generaal te München geeft regelmatig een kort overzicht van nieuws en activiteiten

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Voorstel inrichting TKI HTSM. Fred van Roosmalen Roadmapdag Eindhoven 25 juni 2012 Executive Council Utrecht 26 juni 2012

Voorstel inrichting TKI HTSM. Fred van Roosmalen Roadmapdag Eindhoven 25 juni 2012 Executive Council Utrecht 26 juni 2012 Voorstel inrichting TKI HTSM Fred van Roosmalen Roadmapdag Eindhoven 25 juni 2012 Executive Council Utrecht 26 juni 2012 Agenda Uitgangspunten Structuur TKI HTSM Uitvoering TKI toeslag (onder voorbehoud)

Nadere informatie

Beurstips 3. Standbemanning

Beurstips 3. Standbemanning Beurstips 3 Standbemanning 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Late Payment Seminar. Erik Hesseling en Gabriëlle Kühn, Agentschap NL PLACE PARTNER S LOGO HERE

Late Payment Seminar. Erik Hesseling en Gabriëlle Kühn, Agentschap NL PLACE PARTNER S LOGO HERE Late Payment Seminar 6-11-2012 Erik Hesseling en Gabriëlle Kühn, Agentschap NL PLACE PARTNER S LOGO HERE Wat is Enterprise Europe Network? EU-netwerk voor partnersearch voor handel, innovatie en technologische

Nadere informatie

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Juni 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave 1 Introduction... 3 1.1 Veranderende marktsituatie... 3 1.2 Gevolgen voor

Nadere informatie

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Agenda Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Resultaten Ronde Tafel Conferentie 15 september Plan van Aanpak Nederland e-skills

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Overheid Mobility Tour Feb 2018

Overheid Mobility Tour Feb 2018 Overheid Mobility Tour 26 28 Feb 2018 Mobile World Congress Van 26 februari tot en met 1 maart 2018 vindt het Mobile World Congres plaats in Barcelona. De telecom/mobile sector uit de gehele wereld is

Nadere informatie

Eigen talent eerst Kuijpers MD programma. Michiel van Kessel MBA 10 september 2013

Eigen talent eerst Kuijpers MD programma. Michiel van Kessel MBA 10 september 2013 Eigen talent eerst Kuijpers MD programma Michiel van Kessel MBA 10 september 2013 Even voorstellen Studie Bestuurskunde (Avans, 2000-2001) Personeel & Arbeid (Avans, 2001-2005) Rechten (HAN, 2006-2007)

Nadere informatie

Convenant Partners for International Business. Dutch Aviation Solutions Russia

Convenant Partners for International Business. Dutch Aviation Solutions Russia Convenant Partners for International Business Dutch Aviation Solutions Russia 2012-2014 Den Haag, 12 oktober 2012 Covenant Partners for International Business "DUTCH AVIATION SOLUTIONS RUSSIA" Ondergetekenden,

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Netherlands-Asia Honours Summer School Organisatie NAHSS 2018

Netherlands-Asia Honours Summer School Organisatie NAHSS 2018 Netherlands-Asia Honours Summer School Organisatie NAHSS 2018 Inhoud Missie, visie en ambitie NAHSS Organisatiestructuur Succes in 2017 Taken van de PB Compensatie Selectieprocedure De NAHSS heeft een

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Samenwerken aan een gezond, groen en economisch vitaal werk- en leefklimaat in het Groene Hart

Samenwerken aan een gezond, groen en economisch vitaal werk- en leefklimaat in het Groene Hart GREEN BUSINESS CLUB GROENE Sponsorpropositie HART u Samenwerken aan een gezond, groen en economisch vitaal werk- en leefklimaat in het Groene Hart GREEN BUSINESS CLUB u Green Business Club Groene Hart

Nadere informatie

Impressie van de ICT-missies naar Dubai en naar Palestina

Impressie van de ICT-missies naar Dubai en naar Palestina Nieuwe ICT exportmarkten kostenbesparing innovatie Impressie van de ICT-missies naar Dubai en naar Palestina 1. Missie naar Palestina Van 6 tot 8 december 2013 vond een economische missie naar Palestina

Nadere informatie

Secretarieel Jaarverslag 2012

Secretarieel Jaarverslag 2012 Secretarieel Jaarverslag 2012 1. Inleiding Dit jaarverslag geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en activiteiten van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart in 2012. De NVR heeft in

Nadere informatie

Woensdag 20 & donderdag 21 mei 2015 Hotel Houten Mastering Business Transformation 2015

Woensdag 20 & donderdag 21 mei 2015 Hotel Houten Mastering Business Transformation 2015 Woensdag 20 & donderdag 21 mei 2015 Hotel Houten Mastering Business Transformation 2015 In 2015 bundelen het landelijk EAM-congres en BPM-congres hun krachten en presenteren u een tweedaags praktisch en

Nadere informatie

Brainport Industries. Towards integrated supply networks. John Blankendaal Managing Director. Turnhout, 27 februari 2014

Brainport Industries. Towards integrated supply networks. John Blankendaal Managing Director. Turnhout, 27 februari 2014 1 Brainport Industries Towards integrated supply networks Turnhout, 27 februari 2014 John Blankendaal Managing Director Coöperatie van 85 suppliers 2 Brainport Industries richt zich primair op 5 markten

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich zal ontwikkelen tot het vlaggenschip van de Midden-Brabantse

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT SNEL EN WENDBAAR WERKEN AAN CONTINUE VERBETERING IN ORGANISATIES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 3 Masterclass Agile Management

Nadere informatie

Design & Smart Lighting Seminar 2014 Donderdag 25 september 12:00 tot 20:00 uur Willem Fenengastraat 4D Amsterdam

Design & Smart Lighting Seminar 2014 Donderdag 25 september 12:00 tot 20:00 uur Willem Fenengastraat 4D Amsterdam Design & Smart Lighting Seminar 2014 Donderdag 25 september 12:00 tot 20:00 uur Willem Fenengastraat 4D Amsterdam Ter gelegenheid van de opening van onze nieuwe design studio. Gastsprekers: Peter Wijnands

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Welkom bij de Ambassadors Club!

Welkom bij de Ambassadors Club! Welkom bij de Ambassadors Club! Je ontvangt dit bericht omdat jij je hebt aangemeld bij de World Travel Academy Ambassadors Club. Hoewel wij helaas met enige vertraging te kampen hadden en sommige leden

Nadere informatie

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot:

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: Jac. Gofers 16 april 2015 1 Smart Industry Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: de productvraag (specificaties,

Nadere informatie