ààm&q BERICHT Deze week I«er te Uekloo Kerkstraat, verloren een portefeuille, inhoudende aenzeivlgheidskaurt,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ààm&q BERICHT Deze week I«er te Uekloo Kerkstraat, verloren een portefeuille, inhoudende aenzeivlgheidskaurt,"

Transcriptie

1 < 't t/vvt.usw' Mniitagtinni» 'il Oft M ZEVENDE ààm&q BLADZIJDE. BERICHT Deze week I«er Uekloo Kerkstraat, verlor e porfeuille, inhoudde azeivlgheidskaurt, andere papier papier geld. Deze die zu rug brgt krijgt ee belooning 100 frank slt ziel» bloot aan moeilijkhed, want de nummers het bijzonders bankbriefje dat in de porfeuille :'it ;:ijt> gekd. 44 WENKCÜT t' e goede oukasle-auto votudev-lig ie Itoopc- of verwissel, wdt V tot het huis LEON BAKKEK-DE- CORTE, Boelaerstrnat, UH, F IC KLOO. Teiefooil GEVUAAGD LfcUCRLING KLEICRMA- KBR In keermukerij < H Hert» Raym. DESMET-DE KOCK, St LAUTU8ÎNS, Dorp.. 44 GKVRAAGO Kt'illjkc meid, i:iir::-iri jaar, voor gesl huis. Klein 1 : houd, GlBkcho Btwavreg 91, SC Amlrles. K WKL.STELLENB MAN, gevorderd ouderdom, alle op don buin, vraagt e huishoudsr gozetn ouderdom, ooit bemiddeld. Goedo tookomst verzekerd door notaris. Schrijv bureel T»n 't Getrouwe Mtildeghem letrs H. L 48 OUUBKKKXttK FIRMA vraagt bekwame vergwoordigers voor d verkoop zad, plulmvco-voeders bijzonder varksvoeder* Vaat work. Aanbieding do bij Firma Avieta. L. CEUTKRTCK. Ook t. GENT-DAM- POORT. * - HALLO '. HALLO :! To koop. nlank, planchetn, vveliiestljl, brandhout, 'kooisug afbraak smjorwegrijtuigun. Heem t deze olge gelegheid baat voor uw voordeel. Let goed op het adree : Jaorjaei«BAKKER W«rttT*tp>l. SELZAETK. 26 DE BESTE de GEMAKKELIJKSTE qrn binst d Winr kweokan. Ook SOOKD HOLLANOSCHK BUPflfEK ROUE ISLANDERS op aanvraag. Zeer tmatigde prijz r, OENTRAIJB MAMMOUTH BBOEEERJJ «OK BAARLAKRS» Theo ENGEÏ.8. AALTER - Te». in 53 ^MnMMWMMIVMWVrtHMWMMMMMMMailllMN SKtiVT RK.N ABONNEMENT Ol* t getouwk maloegkm WEKELIJKS to bekom WITTE LEGHORN KUIKENS voor VÄTKÜI- KENS. AAN SPOTPRIJZEN, alle aoora IJZEREN Binz EN", R1ÙSERVOIRS, POM- PEN', POLTRELLEN «L- t goed op het adres : Jacquet) BAK- K F It, VkY«ttrttiret. 3KL2AKTH WOL KATOEN. voor BKKUrtACMIKNEN In 2/33 «h 3/28. voor HANJMHiïS» fijn half dik ; groo vwchqidhelij v&r» tinn In stöek. Vratig KOST 1,OOZK kureukaart met prijslijst nr 29. Bede bij de aanvraag vermeld welk«soort sawsx: inresseert. LAGE PP.MZKN (alle voor voortyerkoopera' Bediing per omgaande i X. V. BE NACHTEGAAL N. V SS EïJNESTRAAT Ï3 ACDKNAEHDK. Tel 50(1 BE«NHOTRWERS! iliei *vn aürui.an.«rtrouw. Mcknaleke Meftfcmarij Eljnslljporlj G. HUYGHE-VAN MALDEGEM Nieuw n<".-rs : Ncordzandstraat 32 lutuggb Alio slacft va» SnIj- Za- Kapmess, Schar, SWhwmit. Hsarinoohi, Specialiit "t'af«[q<<*» Couvert* In onroestbaar»taal iiespmachl Gehaktmachi, Automatische Weegschal, z. Darm- <i\ âprcertjhandel, Els wer'ihiils Kupblohki'ii I.I«- yrlsokn.hscn. t HYPOTHEEK «El.tJLEENINGKN Ko^looze iiiliehtir.g omtrt de toejia-ssillm dor kleins inlerckton vaimf II II. Zuiver intrekt - ge inrest meer op tct'ii;;liftual<le summ gedeellijke volledige rugbetaling toegelan. Kapital nltljd beschikbaar. GENT.los. I'lnliinnstraat 91 (bij ifooseschooh va:i 9 tot 12 uur. IS-?' TE KOOP bij R. GEKIERE Ehutdxiu Garage M.VU>EGEM Tel. Mald«R«n>»8 : Plymouth 4 deur. t835 (nieuw) ; Chevrolet 4 deur, Masr 1935 (nieuw) Rault, prima quatre, 4 d Rault mona quatre -I deur 1934 Ford 4 deur 1931 Camion Ford 3 ton 1931 Chevrolet tracur met remorque (H5 ton Verkoop, aankoop verwissel alle autos. TE KOOP : Hoogwags. Kanilons kgr. draagkracht, Stortkarr, in goed staat. Zich wd : ATELIERS BE TAEYE. Nijverheidsman. 61, GENT. -E KOOP GEVRAAGD : K elektrieke motor, 26 P.K., 220 Volt, 150 per, (draaistroom) E dynamo 25 P.K. gei'.-jkstroom 220 volt. Aanbieding tan bureel e 't Getrouwe Maldegem. D.x. _ Gevraagd : GO EUE M KU), reeds gedid hebbde. Aanbied : U u- BrLLIARD met bea bandsri, bij Julea Door uitscheiding KOOPEN : St. Jiuobsstroat 28 BRUGGE. 44 STOCK, KNESSELARE Dorp. GEVRAAGD gl8 Bov- Keukmeid, goed loon. To TE KOOP bij P. PILLE, Bogaardestraat 48 MALDEGEM, nieuwe Traamkar bevr. Huis DPLHAÏ7K rechtover Meirelbeke statie. 15 voor alle vervoer, oc'c Cheezewlel met- «s, driewielkar. 27,10x Te KOOPEN e bea MELKKOE, bij de ba, bij Georges VERGAUWB, St. I,AUREINS, EersU*traaL 44 AUTOMOBILISTEN Slijp glanz uwer cylinders met levering aulgers 3 è. 425 fr. Chevrolet, Ford, Citro, FJV, Fiat, Ptugeot, Rault, Imperia. Motoe 100 fr. Alle hersl gewaarborgd Vr. prij». Rectification Ctrale, Kammstr. 16. Gt, fvrluhimarkp Tel * TE KOOp : Boat«! BLIJ ART In acajou met toebehoortcn. Te bevrag bij R«n4 Ttnunarman, VARSSENAEBE Borp. 47 TE KOOP, Vtaacyllndïir 11 roll Bootmachicn 6 hamers Plat kar dragde 3500 kgr Koord. Alles ongebruikt. Zoo goed als nieuw aan voordeellgs prijs. Ook de schoons Poelj, gereed otu legg. Ras H. BI. bij Oscar V. d. CRUYSSEN. Ichtcgem Stat. 45 TE KOOP. zoo goed als nieuw, aan halv prtjs, 2 eloktrlek motor (Emaf) stofvrij, e 18,5/25 H.P. eeo 15 H.P. 220 volt met Demareurs, in olie rljls poulie. Zich bevrag : BELGA- VOEOERS, DEINZE, Tel TE KOOP : lolle BAKSTEENEN 8x16x30 cm., drie holn, aan 400 fr. de duizd. Zich wd : ATELIERS DE TAEYE, NljvirheldsiMun, 81, GENT Stpcnon heschlkbnar ZILVERWERK EN Messslijper» De Mafaaljn WISKEMANN A. BODIÎABBT-DE GROEVE tijn overgebracht de Satraat naar : > i.-, n l. NOORD2AVD8TKAAT 90 BRUGGE (dicht de staüe), met <ie As«* i»u» Doctor E. De MAESSCHALK, M O N D ARTS komt zich tj vestig EEKLOO in de Par*sti&at 20 Van begin NOVEMBER af zal hij raadpleg zijn voor alle Mond- cn Tandziekn voor het plaats Kunsttand. 47 x OCCASRIS (Voitur Camion») CHEVROLET 192& deur 1 1/2 Too : plaau 2 Ton 6 Cyl. baché 1931 chassis cabine. RENAULT 1931 Vivaquatre 10 H.P Monaslx 8 HP cabriol. 6 HP. FIAT HP. 4 deur Torpedo BUICK S) Stand. 4 deur OAKLAND : deur F,N «Baudouln» 10 H.P. OOGDE : 1930 coupé 2-4 Dl. MINERVA : Hp. FORD : deur BEO : deur. koffer. VOISTN : H.P. 4 deur. Bnz. z. z. GARANTIE KREDIET UITWISSELING GRATIS ONDERHOUD gedurde km. (elke 750 Km, nazicht) Period, vernieuwing vet olie voor wags binn de 14 dag verkocht. Etabl C NORD Agtschap Chevrolet.' 115 PLANTIN JVÏORETUSLEI ANTWERPEN Tel Be groots autohandel der stad. Talrijke referties.- 44 Noodzakelijkheid., <, der POTASCH opfhöoilancn Grasland. Potasch vermeerdert in srke ma de opbrgst onzer hooi-, grasland. De voedde waarde gras hooi, word door toediing potasch verberd, daar zij d groei der klavers der bes grassoorn bevordert. Onze dier, welke gevoed word met voeder, cfat e svige dosis potasch had bekom, groei ber op, lever produkn bere hoedanigheid. Daarbov verdelgt de potasch talrijke onkruid, zooals moss, borbloem, z. Hoeveelhed 900 tot 1200 Kg. Sylvlnlet kalnlet 14 n honderd of 300 tot 400 Kgr. chloorpotasch 40 n honderd per hectare regelmatig toegedid, lever de bes uitslag op. Strooit ze zoo vroeg mogelijk : op het einde d herfst of in d winr. Het uitstrooi voor Nieuwjaar geeft gewoonlijk de hoogs opbrgsn. 44 WAT GIJ ELDERS NIET VINDT, koopt het bij Algem. Ijzerhandel Goud Zaag, Slulrek, 16 GENT. - Bijzondere Drljz voor voortverkoopers. a.v BERICHT AAN DE MULLITIANEN VAN DE KLAS 19S6. Werving der lefonlst-selaers. De jongeling, der klas 1936 tot 8 maand dist verplicht die begeer hun militair dist do als lefonist-seiners in het 4de XJnleregimt Brugge, mog 3ioh in de Kazerne Kolonel Rademakers aa,üt ied, op iri November - toekomde om legde Lahaut ook n las, dat Reali e llp.jiur^ om e bekwaamheid&xaam -t«i,werkonbekwaamheid heeft.,on erga3ai}; ylq^rjbt^an.' 1 '-; '-'' A "'. Jl.,dfg.; ^ _,. ^ _, ;.' I C- /*. pe rechtbap^ acjit, sleqhta 4e s^ga»; aan,- De kandidan mosn : : ' Raali béwezeu.. veroordeelt, {deswege Ls- Ton. fciimtp vonjidlg liger VjitttKjyya,^ haut; tot 15'" dag'' gev'angènisbtraf jfj. elndlgd hebbfij,; ïi^pacjv? ïrank boe, '^n\jtot/2(k)^frwkx.schadev'er;-i of 4«.vlaamsche' ti^lmdfiwi lei'èn^j'schrlj- '^oeding aan de' burgerlijke partij, s v«snj 8.t tie tweedi'nattonai'è tiiai^tïïifiicfi'üp BEDROG TIJDENS EEN DUIVENvlaarnsch) min of meer machtig 2ijn. 4) Enkale algemes begripp bezitn nops de \XüCHTPRIJSKA»rP TE ZEEBRUGGE. clecuielu, in 't bijzonder, nops de lefonie of de legrafie. Het militair onderricht der lefonlst-seinera wordt In het franseh In het vlaamach gegev. Die jongeling zull onder de waps geroep word d 30n Sepmber 1938, rwijl de andere militair In Wel hun korp., mo vervoeg. De aanvrage.! tot deelneming aan het be- Jpwsamlielosexaam mo gestuurd word aun d Kolonel bevelhebber het 4de llnleregimt Brugge, n laats d 3u November toekomonde. OUIMPQUTIE-INSPEKTEUR BONY TOT 6 MAAND GEVANG VEROORDEELD De strafkamer Parijs heeft uitspraak gedaan in het proces, ingespann door Mej. Cotlllon g inspektour Bony kele ander, in verband met d diefstal foto's de klaagsr. De gewez polltieopzler Bonny werd tot 8 maand gegisstraf 500 frank boe veroordeeld. Drie maand gegisstraf 200 fr. boe werd toegepast op inspekur Bouseal. De andere beschuldigd werd vrijgesprok. Bonny rn Bouseal zull aan Mej. Cotillon e frank. ebadevergoedlng mo betal RECMBCAIKEN. boclahsl ISCil UEMEEN'TEKAAüS- LU) OI' HET BANKJE. Louis Majoor, socialistisch gemeraadslid Oosnde, stond recht onder beschuldiging e ingorieb bdij socialisn aangevoerd hebb met bezwarde omstandighed (bedreiging slag) voorbijgangers aangevall hebb langs d opbar weg tq Oosnde Volgs het onderzoek had beschuldigde vernom dat de dinaso's propaganda zoud gaan mak naar Gisl. Met het doel dit beletn, had hij met e 15-tal socialisn d weg afgesperd tu Snaaskerke. To drie Dinaso's rond 7 1/2 uur des morgs toekwam werd zij opgehoud door Majoor aijn mann ; hij sneed hunne rijwielband door volgs de Dinaso's. deed hij hunne zakicea porfeuilles afzoek maar nam ge geld af. Eige aanvallers hadd e mes in de hand ander sprak bedreiging smaadwoord uit. Zij moesn rechtsomkeer mak... voet rugkeer. Twee voorbijgangers die niets afwisn, de h.h. St. Martin, vader zoon, emedersbaz Oosnde, die daar ook voorbijkwam onderging hetzelfde lot daar de vader ee bemerking maak ontving hij e vuistslag in het gelaat. Na de pleidooi werd de betichting 'aanvoerder eer ingerich bde afgewek oordeelde de rechtbank Majoor schuldig aan de andere fein. Hij werd veroordeeld tot 4 maand geg. DE DOOD VAN DEN RJSEBOK UKENGT EEN JACHTOPZIENER VOOR BE RECHTBANK, Feltx De Conlnck, Kamphout, beeft bet toezicht over de jacht toebehoord aan e groep advokan geleg Perk. Bewuat jachtreln grst aan dat graaf Gaston de Rlbeaucourt. Belde jachtrrein zijn begroeid met dicht struikgewas ; het uitzicht laat er wsch over er wordt slechts klein wild aangetroff. Graaf De Rlbeaucourt had zich e reebok aangeschaft kweek hem op. De Cpninck wist daar niets af zeker dag dat hij op ronde was gerucht hoorde in het kreupelhout zag hij e 'groot dier wegvluchn. In de meing dat het e schadelijk dier was, door hem mocht neergelegd word doodde hij het wild. Op het gerucht der losbranding snelde de jachtwachr d graaf toe maak g «ijn ambtgoot proces-verbaal op. De rechtbank geloofde aan de goede trouw d jachtwachr de Coninck sprak hem vrij. BEDRIEGLIJKE RANBRËUK. Albert De Keyzer, Elza Dick, Alfred Claus Maria Lipps, all uit Eekloo, stond recht : de eers wegs bedrieglijke bajttbreuk ; de 2e, 3e 4e als daders of mededaders ; de 2e 3e minsns als verhelere. Zij werd verwez ; de le tot 2 maand geg, de 2e tot 1 maand, de 3e 4e ieüer tot 15 dag voorwaardelijk voor d 2e, 3e 4e. LAHAUT VEROORDEELD. Voor de rechtbank Brussel versche de kommu nistische volksvergwoordiger Lahaut, wegs slag, toegebracht aan de twee Italian Gluseppe Reali Fernanai Kernando, bij d() kommunistische betooging, aan het Italiaanseh paviljo op de Brusselsche ntoonslling. De dagvaardiging De boetstraffelijke rechtbank Brugge h-94 uitspraak do in e zaak bedrog gepleegd tijds e duivvluchtprijskamp die door d heer R. Huysseune was ingericht in Sepmber Ré De Blieck ITeyst, was erin geslaagd zich ring aan schaff die voor d prijskamp moesn di. Vooraleer zijne duiv thuis kwam stak hij de valsche ring in Ó constaur, waaldoor hij d eersn prijs bemachtigde. De Blieck had ge reking gehoud met het doorzicht de inrichrs die lont gerok hattd sam met de gdarm naar zijne woning trokk. Hij wou als laats redmiddel beletn dat zijn duiv n het duivhok binnkwam. Hy' werd fchr verwijderd de duiv kwam aanstonds binn. M slde to vast 3at ".'j nog liun rins droeg. Mr Carton verdedigde de beiang- der burgerlijke partij er. bekwam d frank schade intresn. De Blieck werd veroordeeld tot 2 maand gegis cn 50 frank boe x 7 cf V5 gegis. De/o vcroordeeling is bij de duivliethebbers wel ontg geweest want zij is> '?et:e les ee verwittiging voor dieg zond will bedrog pleg ROOKERS KIEZEN SSMIDIEL ITOQ"^ EN P MIJNHEER. Goeie hemel! Wat it me dat alles netjes zindelijk 1 Maar dat tapijt moet Je nogal Iets gekout hebb! MEVROUW. Heelemaal niet. Het ls BALATUM, het voordeeligs alle vloerbekleedse. Dat kost me maar Fr d vlerkann mer. ' uo MIJNHEER. Hoe 1b het mogelijk? Maar je hebt er ook onderaan d muur lan aanbrg. MEVROUW. Ja, ik b wel plan er in alle kamers legg, want BALATUM I» ontzetnd srk. Vorder ook nog hygiënisch gemakkelijk plaats onderhoud : ev afstoff of opnem met e vochtige«doek 't ls afgeloop. Er komt trouws In de collectie e schitrde keus ekbig kleurschakcering vqor, die zich bij alle stijl aanpass. MIJNHEER, Je verdit e pluimpje. Je hebt dat weer es fijn uitgezocht. Zooais altijd, b Je bet slims verstandigs vrouwtje dat er bestast. per viwkann mer. Fr. 14*00 per atrekkcl mer voor de breed 2 m> 00. Fr. 12«8Q per»trekkde«mer voor de breed I m. 83. ERNSTIG V ERKEE jrsongeval In Sepmber 1934 werd Aibert WiUems, zand-handelaar Ooerzele, mat zijn gespan verrast door de auto Om er Van ï^&ieputta.. WiHerna,.wer4 eynsfig. ge^oild Ov«ml verkrijgbaar. jjp^mpeab -tot in-,.)uii^si3i5, ge«e!,^;vjtdig(?. beljanslelingjiflndergaagi, v _ t?. > Pe, rechtbarsk heeft..helleput thana ',t«<cbyde^id,vöof lieftóebrèngên 'ónvri^wii- ïge verwonding tot 700 frank boet pf 1 maand gevsih% L yórii?ia'rdelijk 5 jaar! Hij moet aan Willems frank schadevergoeding betal rwijl e deskundige de graad vaji "bfljvde werkloosheid zal mo bepal, DEINZE, De óndeizoekschr het Gtsche parkji, zet het onderzoek voort in de zaak n las Georges De.Sutr, secretaris de socialistische syndikan tts Deinde, 'aangehoud wegs verduisring e belangrijke som n nadeele de syndikan. Hij heeft verscheide getuig onderhoord, die met beklaagde geconfronerd werd. De deskundige, aangesld door het parket, n «inde vast sll of de brfcnd niet veroorzaakt werd door e misdadige hand, in dat geval door De Sutr, heeft zijn verslag ingedid. In afwachting werd hot aanhoudingsmandaat De Sutr bek:l chtigd. DE MISDAAD VAN BUGGENHOUT VOOR HET ASSISENHOF VAN OOST-VLAANDEÏÏEN. Voor het Oost-Vlaamsche Assishof had Clemtine Colpin Bugghout verantwoord wegs moord op haar echtgot.louis Raedemaecker. Het slachtoffer was in Maart 1933 srvd langs de straat gevond, werd door zijn zoon per kruiwag naar huis gebracht, maar overleed vooraleer de wetsgeesheer r plaatse was. Deze stolde vast dat het slachtoffer vijf erge wond aan het hoofd droeg, maar ook e aan da keel, welke hij niet had totr, hij ontdekt werd. Hei onderzoek wees uit dat de slag op bi- danig afgetakeld, dat hij langs d weg yvaa.i?l'j v ljggeri. Pe snede aan dft keeiwerd toe^ébr'acht'-'döbr ; 'FrWns' Van' OpdórjS,"' r - k^tg^iger by- de «cfetgoon Raëdëm&é-i Io-j/^k (t cker,'.die 4aarvooc e bqptfweg k!hrx' zlgd Raedejpaccker- de fef.el fefi* nad»at hij srvd thuis gebracht wa«(. Van.- > <*\ Opdorp werd wegs ontoerekbaarheid, buin vervolging gesld voor 16 jaar geinrneerd. De getuig, die de omstandighed der misdaad kom verklar, sprek all V llet hoofd toegebracht war door de vrouw het slachtoffer die haar man, e dronkaard, met e hamer gewapd uit e herberg wab gaan hal. Ze bad hem zoon over het brutaal karakr Raedemae-!<er, dio voor zijn huisgoon het lev onmogelijk maak. Do verdediging onderlijnt het droevig lot vun de vrouw, dat n slot op e drama moest uitioop. De jury antwoordt ontknd op de beide vrag die gestold werd, vrouw vrijgesprok wordt. zoodat de- DE MISDAAD TE GENTBRUGGE. r-, Deze week werd door do Kamer Inbeschuldigingslling de zaak behandeld n las Arnold Schellinck wegs moord cp Ui da De Taeye ; na e lang onderzoek was hij ais do dader verdacht aangehoud in Nederland, waar hij gevlucht «s, to hij e inbraak pleegde. Nadat hij daarvoor verscheide maand gegisstraf uitgeboet had, w^rd hij aan het Bel-, gisch eo ejit overgeleverd. Hij werd eerst in observatie gesld, maar toerekbaar verklaard. E gonderzoek werd aangevraagd, maar nogmaals werd hij volledig toerekbaar verklaard. Op vraag 't op» baar minisrie werd Schellinck verzond voor het Assishof Oost-Vlaander, v, >!gpri3 moord met voorbedachtheid op Urda 1 e Taeye, dief e tapijt twee jaar geled dief met braak be» kl'.nmlng, n bedrage 5000 frank, e goud armbanduurwerk werp waarde. 'n andere voor«haaü MM Aludern Roman Door L. UUYCKEKS 't Was nog vroeg in d namiddag, Ee beslon zich onmiddellijk beyuvoii naar 't Hol Colbert, v:aar G'nn haar intrek had gonomopi. Ze ging voet. «'t is maar e stap ver», had M. Db Graef verklaard, na zijn Plan to hebb jjeraadplccgü. Masr do weg viel vee! langer uit dan!.lj verwacht had ; des to meor tiat Mev. Do Graef, ongewoon aan do druk, viu-schrikt bloot &taun lks zij e~.:n straat moest oversk, tussch bliksemsnelle «uto.a cn andnr gerij (looi-. To zo eindelijk aan 't Hol Colbert aankwam hoord ze dat Mme de Mérlslne uit was, 't duurde e hooi tijd vc«"-raleor zo, door bemiddeling don portier dio d.? twee evoudige macti i.->nmlddelljk gerangschikt had tus- Sch da vreemdeling waaruit niets trekk viel, kondon vernem dot zij don volgd dag eit in 't begin don namiddag le sprek zou zijn... lijk zijn...» En ze voelde dat ze bang was Gina. «Wat gaan we nu do?» vroe^' haar man. * Zijn we hier ver e kerk, Joaeph? Hij zocht op zijn plan ; zij war dloht hij Notre-Dumes des Victoirea. «Laat c,na daar ev binngaan,»meda ze. «Zooals ge wilt, Murie...» Zoo vorderd zij mot voorzichtige stapp, hij zijn plan in de hand. verheugd wanneer zijne herinnering uit vroegere jar hem d weg vergemakkelijkn ; zij, nltljd e stap achruit, do hand op zijn arm, o weinig bedeesd duizelig, maatvol belangslling. Het lof begon juist to ze in de kerk aankwam ; zo nam plaats tussch ee dich, ingetog mig. Met honderdon brandd de waskaars op het altaar rond het beeld dor H. Maagd. Hoavelcn duizd msch hadd l'.aar reeds hun leed hoop toevertrouwd, hare machtige voorspraak inroepd? Hoevol had zij geholp cn getroost, Oo.c Mev. De Graef schudde haar hurt "oor de liefderijke moeder uit, smeekd jni hare bemiddeling om Gina's ziel vcor liefde sacrificie toch eindelijk op. Vurig bad sij, rwijl tranon tussch l.are vinger leekn, omdat zij aan haar zoon dacht. Mev. Do Graef kou e zucht verlichting Klccht bcdwingd > to ze weer to ze de kerk verlion : «Gaan we nu «Dat heeft me goed gedaan,» sprak z» verder tog. naar ons ho! rug?» " Nu toch zal ik me kunn voorboreidf-n,» mede ze ; maar o-nwillekeurig rqn,» mede haar man. «Ik heb honger, «Laat ons liever, ergs gaan soupee- dacht ze : m Morg zal het al ev moei- an 't la bij halt reveo...» To ze eige oogblikk lar in-, ctn Bouillon Duval recht - gekom war, sprak Mev, De Graef heel stil met schaamd glimlach. «Ik geloof sllig dat ik veel ouderwetsch b om hot btoit kunn keei in Parijs... 't Is me hier zoo druk... Ik weet niet meer waar mijn kop staat... > «Vindt ge 't zoo erg, Marie?... Mij rtcet het aulk goeg alles nog es rug zi na zoovele Jar... En weet ge waar ik u zou will brg dez avond!... Naar de «Comédie française»... Voelt ge u vermoeid daarvoor? t «Volstrekt niet... 't Za) me ingdeel heelemaal opfrisschcn...» Ze zag dat l.ij er aan hield, wilde hem niet bekn dat het nog af logg bezoek aan Qlna als ee nachmerrie op haar druk. Hij vroog eon dagblad raadpleegde de aankondiging tier schouwburg. «Ze spel «Adromaque», riep hij weldia opgetog uit. «Is 't niet of ze hot stuk voor mij uitgekoz hadd?... Of we kans mog sprek!» Hij voelde zich echt gelukkig het treurspel dat hij zoo grondig 'kde, zoo dikwijls.san zijne studn had uitgelegd, zier opvoer door do bes artiaton vertolkt. «Ja.» antwoordde zij. blij op hare beurt. «Weet go nog dat ge mij dat stuk voorgelez hebt, to we pas getrouwd war?...» «Ik herinner het mij wel... Ik dweep er to mee... En daarna hebb v/e «Adam in Ballingschap» gelez... Go sriot dat mijn geheug goed geblev is. > «Wat war het gelukkige ur,. wat hebb we veel schcona sam gelez.. sprak sut ladur Onderweg liet zijne vrouw zich wel es 'door de schitrd verlich, luxueuze uitstalling bekor. Zij die in Antwerp altijd recht op haar doel afging, zonder naar de winkels kijk, bleef nu herhaaldeijk staan, vorwderd nieuwsgierig. Het schouwspel der stran kwam haar voor als e zinsbegoocheling, dat haar soms verbijsrd liet. Van zijn kant luisrde haar man met diep got naar al die vreemde tal die zijn oor in 't voorbijgaan opving, <;n keek met innige blangstolling naar de vaak uitheemsche typ welke hij ontwaarde. Doch «ijn got rees n top to hij Racine's zangerige verz op meesrlijke wij-.'o hoorde voordrag. Hoe afgezonderd hij ook geleefd had, in zijn ge sfeer lesgev oefing-verber jaar in jaar uit, al had hij maar amper stap kunn hond mot d gang letr cn kunst, al had hij aan eig ingeving gee uiting kunn gev, toch was hij diep gevoelig geblev aan <!e bezieling der poëaie. Zijne geestdrift voor het schoone was vurig geblev als in zijne jonge jar. En 't was hem nu o onzeygelijlc got de verz, die hij zoo dikwijls had hoer radbrakon door onbegrijpde knap, in hun- Me AUivere heerlijkheid to hoor voordrag. Af toe stiet hij zijne vrouw aan. cn fluilstcrde : «Hoert ge hoe schoon hot is... hoe het zingt?» 't Was slechts met moei dat zijne vrouw hem dion nacht kon overhal gaan rusn. «Morg gaan we de heelo stad afzi!» verklaarde hij begeesrd, to ze hem reeds ui slaap waande. <: Morg mo we naar Gina gaan,» dacht sij met zwaar hart. D volgd morg war ze reeds vroeg be, zoo goed wist hij zijn plan trekk, dat hij niet alleon de Notre-Dame cn de S Chapeile met zijne vrouw had bezocht, maar ook nog het Louvre Museum, to ze rond één uur hun middagmaal ging nem. Zij zag hoe gelukkig hij was haar dat alles mog toon, maar ze begreep ook dat hij zijn best deed om hare gedachn zooveel mogelijk af houd het pijnlijke dat haar nog wachn stond. Ook deed zij haar host om hem niet leur le sll, maar ondanks haar zelve werd zij s Mie: naarma do ure,, vorderd. Ieder oogblik voelde zij hare angst stijg, want altijd scherper zag zij in hoe ver Gina h verwijderd stond. Hoe i.ou de jonge vrouw die haar stil goluk verworp had rwille dit koortsig, bruisd schitrd lev, zich ooit lan vermurw om er weer aan verzak? Met stijgd angst, voelde zij het hopelooze hare onderneming. To ze eindelijk het hol v/aax Gina vex - - bleef, binntrad,, was het haar moede alsof ze naar de slachtbank ging. Nog nooit had zulke folrde angst hare keel toegeschroefd haar hart gewrong. Toch dacht zij aan ge rugdeinz, maar rwijl ze c'.e trapp op klom aan Gina's deur klop, poch haar hart ïoo diep, dat ze maar mot moei kon ademhal. Ja, Madame was daar, zegde hot elegant bovmeisje dat hon binnliet ; maar wie moest zij aankondig? M. De Graef overhandigde haar e viiietiiawt^, Hat meisje verdwe in de aanpalde kamer. Om hare kalm rug vind, keek Mev. De Graaf verstrooid rond. Ze bevond zich in e salonnetje, waaraan alle eige prachtige bloem ln ee vaas. eige foto's Gina zelve in hare bes roll, e op gelan doos vol pra<lines, e wit golf op e stoel verg, iets persoonlijks gav. Esklaps werd de deur dor slaapkamer daarnejvom8 snel opgetrokl^, «n Gina stond voor h. «Goed dag,» zegde uij, zonder eige verwarring toon. «Door welk mirakel zijt ge in Parijs?» Ze bood hun echr ge stoel aan, alsof zij v-jronderside dat ze slechts e paar minun zoud blijv. «Wo wild u es opzoek...» stamelde Mev. De Graef. «Nietwaar, Jozef? > Maar hij was, ongevraagd, gaan zitn, sche niet luisr. «Inderdaad?» vroeg Gina beleefd onverschillig. In hare harmonieuze sm klonk er iets koud hard, dat Mev. De Graef trof. Ze voelde d ijzer gstand in de ziel der jonge vrouw, zlchzelve schielijk weer meesr, greep zij met spontane moederlijkheid hare hand vast, sprak met warm gevoel : «Gina. ik kan niet geloov dat ge uw huwelijk wilt verbrek r wille ev ander man... Gina... ik heb zooveel va;i jt gehoud... Zeg mij dat het ge waar I:..*». Ze sprak met groo vurigheid dilk de hand der Jonge vrouw SM* eotowi'ing in d«har*.

2 V r a a e nu } GETROUWE MALDECHEM o c 90s! aan 5.00!r. VAN Nli TOT KINDE 193» -T- TTimwruwFffliW arn HEEST OESTK:ÜI HUUK. VICTOR Ufc LIIXK Ou<l-YolUsvcrti-gouuo<irdlg>r HOOFDOPSTELLER: lozkh l>k I.II.I.K. Kamerlid. OMIKr-» i'k» DKUKIYKUI.I (»B UUïfe^MAi'W^iBai léiëfpnn Nt I - W «au r r WEEKBLAD IN VLAANDEREN AltUNNBMKNTSI'IUJK : Binnland : tot einde 1935 : 5,00 fr. buinland pel Jaar : fr V. S vnn Airierllo. on Canada : Jiinii (r AANKONDIGINGEN : Vraag uitgebreid TARLEF. Bü dit nummer behoort e bijvoegsel. ' ZONDAG 27 Okt e ZONDAG.. 45s JAARGANG DE WEEK TÉ SAMEN GEVAT. Het Engelsche Parlemt 13 over Italic Abosslnle ' Dultschland bezig geweest, Lloyd Georgeü, (die eers minisr ty- '^éns d wereld-oorlog was), riep uit: dat Frankrijk onderduims alle mogelijke springstoff stikgass aan Italië levert. «Woord In do lucht s antwoordde minisr Ed. «Ik heb de bewijz,» riep Lloyd Georges, vviu Januari tot Sepmber zijn gelevei'd 47&.COO kilogram trinitrotoluol kgr. andere springstoff». < Koe kunt gy dat w? > t'k Ma# dat In het opbaar niet zegg,» iel fttoyd Georgea, c doch 'k zal aan minisr Hpare meodeol, waar ik de inlichting bekom'. En Frankrijk alle Is niffi.plichtlg, doch de Engelsche geeruig vóok. Waarom, hebt ge gewacht tot 260.0CJ ÏUHuanaohe «oldan In"Afrika stond, 01:1 '«rniilg tüfssch 1 kom? Had do En- 'g^l'éch'e regearihg d eersn keer gestiid : (Jat Italië ge hand uit. sk.hud auur Abfsaihie of dat het 'Engeland g zich had, er óou nooit e begin oorlog geweest zijn.» * Minisr Ed antwoordde : «To we Ie Stresa»aai war, Engeland, Itaile Fiunknjk, beslon we met ons gedrieën, bij muwol d Volkbond, d Europeetchèn vrede bewar. Mau zie, wie haüt dat kunn dk, dat dio Volirbonds-eamwerkiog ging vernietigd word, doordat e de drie ging veohn op e in Abosslnle ander werelddeel T «En kwestie komt de zauk nog niet goed? zei Ed. We hebb nu etma d Volkbond zi btuidehm. En voor d eersn keer heeft hij. met algeme««mm d dader durv aanduid» E'n werkelijk strafmaatregel voorgeschrev. Maandag 28' Octobor mo al de land hun antwoord toegezond hebb over de -aangom canktlea. 31 October vergader we'weer om d dag vast «tall waarop die «trafmfatreg In voege tred. Dat U ge Volkbond meer papr, maar e handelde Volkbond. Hèwel, het ware voor rny. ge wonder, moeit de oorlog nog voor Allerheilig ophoud.» Daarmee doelde minisr Ed er op,.dat Italië bezig rou alja met voorsll gereed malron. Het zou da vrije hand mo hebb In de Noordelijke provinüea Abeselule. De leger mak, de keker Abesslnle «ou. Qo^ ^p-lelsar^m^er hebb, alfe ma«r;»et5, ipojf - g»#d&jnpierle. " "t Kaw yile.-hoop.'aijni 'A i>'ti,... Doch wanneer dat niet gebeurt, of Iets in di aard, duurt de Abesistjnsche oorlog maand jar. Waaneer het oorlog is, wat afjn de msch zonderling, 't la of re om gevechn mra^on. Zo will alle dag ler e groon veldslag. En er zijn gec geweeït rond Adoua Aksoem In de laats H dag! Das staat er in de dagblad : E groo veldslag wordt door de Italian bereid! of door de Abeesinlere! of Keizer Halle Belaaala heeft order gegev Gorahai n all prljze verdedig, z. Dus a tweede Verdun. De laats le- Hij doet schijakamp opslaax» mjet blinde tonton, zonder manschapp. De vliegers kom bedrog rug hebb daarbov, hun bommlast óp lour zeildoek uitgestort. > * * * We hebb gezegd, dat in het Engelsche Lagerhuis ook 1» gesprok over Dultachli.nd. Het was oud-minisr Churchlll die zei. twe mog ons niet blind stor op Abessinie verg dat Puitwh'and 800 miljo pond srling o lüö nuïjard frank op 12 maand he.eft uitgegev voor bewaping. Dultachland lu één groo kaserne- De Engelsche fabriek miek In voll oorlog zooveel munitie niet als Dultschland op dez dag. De. dultache onderzeeërs oef in de Baltlsche zee. Duitschland heeft zooveel vliegtuig gebouwd dat wij het nooit meer kunn Inhal. «Ik zeg rilet, zei Churchlli dat heel die bewaping. g Engeland. gerlqht Is. ' Dultschland zou e'.ier laatst vati al g Engeland vechn. Het wil met ong vrid blijv', rwijl het ander afkamt. CrWb haat heb ik g het dultache volk. Ik bek dat het groo hoedanighed heeft, «n vraag niet ber dan e.vredig Dultschland In Europa. En onze oud-strijders vérlang de hand drukk der' duitscbe oud-stryders, i Maar, liep Churchlll uit, ik wil niet hebb dat het natlonaal-aoclallsme met al zijn onverdraagzaamheid gewald ooit de bovhand krijgt in Europa.'In'vergelijking mat het aazlgev'ftar' 1«de oorlog Italië 't bezi 't sprek- niet waard, gevaar Is de oorloj - Italië In Abessinle 't bezi 't sprek niet waard. «T andere; het ' is de schuld Dultschland dat Uussolinl in Abesaiuie la begonn Wel ja, uit schrik voor Dultschland heef* -Frankrijk de vridschap - Itaile will verwerv daarom toegelan dat het vrije hand kreeg.ln Abesslnle. Ik sek dat niet weg. En Ik geef «Frank, rijk gelijk. < Ik zeg u, 't ia al Dultschland niet anders dan Duitschland. En wat moet Engeland er nu g do? «De e zegg : We'mo betrouw op d Volkbond, de ander.»egg : Bageland moet herbewap, daar alle kunn we op vertrouw. Ik roep uit, alle twee r- betrouw op d Volkbond-la niet goeg, wij mo geweldig herbewep», kèlzer, Abeèalaia aou keizer over,- JU Zoo sprak oud-mlnutér*. ChürchiU- tot prpylhtie» blijv, doch jlu >«ou- «e «oogeik ^oedaff- ntfmjt'ih hét-sjngelaoh Ij^rhuis. ld lapacht,?bièt>b. BJn Italië sou ifcajipr < V - - > * - - er tfoetj mubrnjk mak, Van de ^r iptfjiï Volking aldaar go nleiita^twati;rta,wn»n»a.y slelijk. wereld-oorlog, Ziet: Churchlll gaat d wereldoort^s' voer' g Dultschland!' om ':Eur>ipa tt: vrijw.-in;n-:v6n'«ltloriaa4tfehe «imtatttfi Elh hij geeft Frankrijk gelijk d#t-'b*t meesptotmet Italië, juist of daar ge Mussollaanache diktatuur heerscht. De erge fascistische diktatuur, die rechtstreeks g het oordeel alle volker e Afrlkaansche oorlog aangaat. Nog erger : Churchlll zlot het aan, dat Alussollni met geweld koloniën rooft gebaart ge woord dat Duitschland zonder e kele kolonie zit. Hij zegt : de Engelsche oud-strijders zoutn met liefde de hand drukk der Dultsche oudstrijders, ware er ge nazislsel in Dultschland. Wel hemel! De Engelsche oudstrijders hebb tot ia 1933 de keur gehad de hand drukk der duit3che oud- vde awar moet de warputn vergiftig. Z&kkec araeriiek staan btj de bronn gereed. strijders, in de duitsche democratische publiek. re- Uit andere legramm komt ander * * * nieuws : Keizer Halle Selassié zou voortdurd zijn troep aanman groo ge- Wanneer ge andere taal gehoord wordt dan deze Churchlll, dan wordt het zoo vechn ontwijk. Monellk deed dit ook, zeker wereld-oorlog, als twee twee vier <0 jaar geled. Wanneer de Italian reeds la. twee jaar lang ge beslissde slag hadd kunn lever, had Mellk op e Lan onze Vlaamscbe msch ge andere taal hoor? kwad morg het heele Italiaansche leger ingeslon overwonn. Zijn zij bereid srv? arm aan arm met de Italiaansche dlkatuur g de To wisn de Italian nooit waar de Duitsche diktatuur? Abessijnsche troep zich juist bevond. Churchlll Engeland zit met HIEler Nu kunn de Abessijnsche troep zich op zijn neus, doch het is Mussolinl die d moeilijk In 't geheim verplaats. De Itallaaaiche vliegtuig overzion het land. Kas roof Abesslnle onderneemt morg Oosnrijk durft eischr- overmorg Seyoum heeft er e middel op gevond. Fit ANK HUK SPEELT DL'BBEL SPEL. MARIANNE <Frankrijke ZEGT TOT DE ENGELSCHE JOHN BULL : «HEEL MU' V- ' JK.,\:.\AI: HEN ITO MAG HET NIET WETEN. Congo e stuk détt^efaifcaj»., Jpitó zijn overmoed.de hjlft ^étvhéel^p^rópa In "naaró^ï' VajhKhe't wefètë^érhjsaf-- schderrojné. 'r.. : Biedt 14u»joltni met' zij» 'ontzetnde héwaping épj'diktatuur, 'meer waa^èoïgin dan Hltler & ; Zijn onze Vlaamache pasch.béreid srv voor HUIer? Ne. Zijn zij' beretdpm srv om het bolsjew^thph Rusland lan winn op HÏlfer r ';? ïf,e. de heéle-ch* sne beachayln^. ^Jesikj.nieu!- w wereld;oofloat 'vah "deze' ~wï<l<i% wégge-v vaagd zi Ne.' Ne, aanvge öóriögén doé?» we thee. 'ff} --'. ' ". Wij wap, - vechn niet,.hiinuur Churchlll. qpautv. niet^.óxereongé^m'ea'.riaèt Dultschland.fén tijde dat het e^i tische ïéni'lju loopt ge re^'at'reelü^vfeee naar oorlög.- Ja, ons VTaacrvsqhe-'yciik- laat 'ein- andeje taal hoor :,.'v,. j/, Overekom! % sóowel met Hltler ; ^' ff" ' -'.We vechtgk niet ;v«or, de Énge föhe. Ifranache kagtoleën. " ; % Tu'asch Wei keuz, ^ overe»aktoieii-'.órvechn, nem'eii wij' de èérg,,!. i. i-ii,-^ Bewap om af w, «ebrlkiun,. ip téii4m» vechn té beletn; daaii aar». f iy Dat ia daarbov zijn geid.in»;'"^ecs'rt gooieh, otn Kef niét' verlléss. I 'En dat wij ber zoud z^n daj^/e.ander, belijd we bok niet 'méér. Bganën' 5ü Jaar ia - ét gean spraak'meer vaaf eén' ón^ afhankelijk België. "Zelfs zonder e klein' land het gén de gtttavniev h'oudejv -. 'Of m'engischraaa Of* Franso ima<i U, daarvoor moet meu slet meer sa;-;het verschil is de moei niet waard»m-voor srv. Het is ftuemaal''óixt&lijjë;''igekweekï' opgeblaz, v^e^^epè^-ikzucht rif eergevoel^rlgheid. ':t. 1, ** De oplostjing" zit niét* In fcèwh- 'p lijk de Churchills bewer. oplossing zit in het wegvag dei» 'grz; in het versmetn, in l>ét>yorme^" *ii»: ^éraer nigdé; Stakbfn. Maar ;'d(u»r hoort^? ;éfn C3hur,chili óf IvtM tifèt Vap aj^fefon. a.. - ' ; ;.. Sr is Zardag Zon4ag 'getracht de bestaande katholieke ^yimanacw^tmdabond wat, doorbijnjier nu^. Zelf» oud-sftnator Van Dier, der VlaamSch Nationalisn was aanwezig professor' Frans Daels vn 4r. ajinceg^ilie, «nr^qgezlm «ie. wetp, op Itsme» over gaan De Belgische «taat jwjjetaalaijjp'lngedeeldi.vlarainrftra-'«voortaan ovar.. tf^ll^i&ai!. ' al ihgeljtétd 1 'wdr4e1i3', ' i *T5 ïi wl "' de'- voorzitr de h. Bouweraerts zeer'voorzichtig: De commissie zal toch zes maand tijd mo hebb om e< ontwerp gereed r&akeo, over federalisme. Ssast, dat is nog krva, federalisme, oei-oei-oei durft gtj daar sprek? zei oud-mir.isr Van Cauwelaert de miniotrabel met hem, gij weet niet waj dat kan meebrg, 'k Zou ik dat' nog wat uitsll. En het begin zelfbestuur waafrop heel wat Maming kond beproev voortaan sam werk zooals meesr Van Dier het zei, werd ' het tooneel verwijderd. Vlaamsche msch, we mo opletn. De fotnsmmers,..mak plann om In d volgd verkiezingsstrijd met looze belofn gebarèn de Vlaamsche kwestie op blaz, gezi hun «ziel 't kind» ge twee keer pakt. Onze leuze daarg is ; Vlaamsche rechn niet vechn! Vlaamsch bestuur ge forn! Jozef DE LILLE. Volksvergwoordiger. M aed: EGEM HÔOGEB OP Onze meerderheid in d " gemeraad heeft Zardag de oprichting Gemelijk Mldderbaar Onderwijs gesmd; Dat is inv^ératandhouding met-de disn l^pi'jnlnipijij; Het laat^\ta1ddél cm de zoo kleinzielige liberale fi&w^rkuvg.ijjit Eekloo schaakmat zetïw/ iö^^me richt zelf het Middelbaa^Bjij^iS ^n tot tijd wijle OVERZICHT DER KRUGSVERRICHTINGEN IN ABESSINIE. de Staat reking -moet nem. ' ; v : marsch der Italiaansche troep door aanhoudde De gsmg ijfe<^kjtöéint aldus zelf de leerkrachn, tropische regs ggehoud. M V ^et ón'derwljs ln haar eig Het rrein is alleszins zeer moeilyk, maar lokal in ^ déj staatstoelag. bovdi zjjn de weg thans in modderpoel herschap. Daardoor is aan het De gem ^piljkë" Irfrichting zal ons; niet duurder kosn dan het Rijksmiddelbaar zuideiyk front e stilstand ingetred iu onderwijs. A " de vijandelijkhed. De leerstüf Is juist dezelfde. De Rljksdiplomas OP HET FRONT VAN SOMA.LI. word verstr.èkt. En -de dag dat Nochtans wordt e krygsverrichting op de Staat l)èt onderlijs overneemt;.'neemt groo schaal op het zuiderfront voorbereid. hij ook de r léerkrfchtjéh over dle de geme De Italian zijn er in gelukt e vaandel heeft boemd: : der / ^ossiniers, twee kanonn ma- Gezi pnzü 'gefneènraad zelf de,. be jhifc.-r bemachtig, wat het voortiaai. noeming eerst hééft do, valt alle.'eit is sedert de inname Gerlo- kritiek In', duider). joeb... Abessijn daarg gaan voort Met volje' lever, zonder het mins voorbehoud hun posities rond Harrar versrk. Het k{ifin?n wij 'óijs aan d bloei var ctrum d Abessünsch gstand ons eig J^lddelbaar onderwijs wijd^ Ja blijft Gorahai. kosloos Middelb a- Onderwijs in Malde- '»m 2»lf..'-* 3 ONS RADIOHOEKJE We zij-.i bezig e grondige meerderwaarde aan de Amerlkaansche «Windchargers v brg door ze zelfwerkd zelfregeld uit d storni do zetn. Op e snelheid 100 toer plaats ze zich uit de windrichting keer zachjea zelf rug, zoodm de wlndhevigheid voorbu ls, Dat htëff twee voordeel. T eers, regelmatige spanning of voltage. T tweede, ge gevaar meer voor storm; Hét oppervlak der draaide schroef, kan nu ge storm 'meer vat'n. Wij hebb binn veerti dag yzer klpbare tors ln alle man. 9 Mer hoog, 10, 11, 12, 13, 14 tot 15 mer hoog. Er wor^t öhs. gevraagd naar zwaardere modeilvbtó'.heele'hóev verlichn. Die bestaan ïti Amerika'nog niet. En moeilijk zal hot»waai'd<;r- kunn, dan. 100 tot 150 watt #éïk. Ma^>' dat ls ruim voldode vodf radio 'ïiuls stallicht. Daar de bekom electrlcïit in de accubatnj voor 14 dag 3 wek opgom wordt. We hebb bisoudere radio's op 6 volt voor de windchargérs daarbov alle radio's de bes merk 141» tot 2200 fr fr. Alles In d Badlohandel 't Getrouwe, NV.'T.vir.".;. 17. MALDE:;KM. fhet schijnt Mussolinl niet voor d wind té gaan met de expeditie'-in* A^essinlei hjj' is zeer onvred'over de^ttiagheid de" militaire- 1 verrichting rond.adoea. M«n beweert dat hij Geraal de Bono e ernstl* ge berisping gegev heeft. Deze wyst" :.óp de moeilijkhed het rrein, dé talrijke ziekn, het uirst moeijyk, bijna onoplosbaar vraagstuk voedsel- warvoorziing, d heftlg gstand de Abaflïiniërs. Door deze oneigheid is de morele toestand de Italiaansche soldan aangetast. De koning zou tusscngek'pm zijn om het geschil by legg ABESSINIERS naar het NOORDEN. : De troep d- Negus zijn 1 i n opmarsch naar het Noord begonn. Eénige vrouw gaan mede om de muilezels té geleid. Er zijn bevel gegev voor e doortocht Y an man. DE ITAIilANEN VASTGELOOFEN. E Zweed, dfc in Addis Abeba verblijft, drukt zijn overtuiging uit, dat de Italian tót stilstand gekom zijn, niet om e stragische red, maar omdat ze niet verder meer kunn. Hy zegt dat er 4 miljo Abessiniers onder de waps zijn, de negus het grootsche plan heeft opgevat de Italian uit. htm Afrikaansche. koloniën verdrijv. DEKORATIE TERUGGEZONDEN. De Italiaansche fascist Giacomo Fossati hêeftmiaipde" Belgische regeling.zijn Lepr pi3ld^»dè- ruggezond, omdat Bêlgie het ^fë&etfii^fio tsri ftadêél^- "Van" vrapeiis. ^ir.ürittie' voofzië?' '?' ' t,4a!s rl^vvt séf 1 s^hi'wfi«fesrueljjralo.eri dé< /^»Öl S safe overgave is.in e parsobnlijlr wrcfe-:gnegus zoek. Deze heeft bij d-- dood Goegsa's vader, dis bezit in 2- verdjeeld e deel aan Ras Seyoum geschonk. Bovdi waj de overlooper sinds lang nayverig op zijn machtig gebuur Ras Kassa. Er wordt verld dat Ras Goegsa door zyn eig troep zou doodgeschon zijn. BIJ DEN MOÜSSA-ALI BERG. E Italiaansche troepafdeeling, die in de Abessijnsche woestijn afgezonderd was, is er in gelukt ln Erithrea rug keer. De Abessiniers houd d berg Moussa-All die door de Italian ontruimd werd, krachtig bezet, De wilde Danakils hebb de bronn vergiftigd, zoodat het war voor de Italian onbruikbaar is. Deze trachn thans e weg aan legg voor hun artillerie om Aoessa bezetn de spoorlijn bereik. Er zijn echr onderhandeling tussch Italië Abessinie aan gang, met het doel de spoorlijn Addis-Abeba- Djlboutl luchtaanvall spar. HET ITALIAANSCHE LEGER. Italië heeft thans man onder de waps. Weldra wordt de klas 1915 opgeroep, wat de legersrk weer met 200 duizd man zal vermeerder. BESLISSENDE SLAG AAN HET NOORDERFRONT? De bevolking Addis Abeba verwacht,net ongeduld het vertrek de,i keizer aaar het Noorderfrbnt, waar e beslissd slag voorbereid wordt. M is er overtuigd de overwinning d negus. In het Zuid daarg wordt de op- NAAK ADDIS ABEBA. E geraal schrijft dat, indi de Italian slechts vooruit gerak zooals totnogtoe, ze drie jaar zull noodig hebb om de hoofdstad Addis Abeba bereik. M moet in acht nem, dat immers maar de ü of 7 maand het droge seizo voor hunne krijgsverrichting geschikt zyn. De onderwerping het overige het grondgebied zou dan nog drie of vier Jaar verg. DE ABESSINIERS IN ERITHREA. In de streek Tessei ls e guerillaoorlog aan gang hebb tal nachlijke overvall plaats. De opmarsch per kolonne is er in de berg onmogeiyk, waardoor de krijgsverrichting er e ander aard zyn dan op het meer vlakke Noorderfront. RICKETT BETAALT. De Engalschman Rickett heeft de eerö betaling gedaan voor de vergunning die l ij Abessinie verkreeg. Hij leverde daarvoor oorlogsbehoefn de firma Vickera- Armstrong, die by de Rickett-concessie betrokk ls. Ondanks d gwoordig toestand heeft Rickett beslon onmiddellijk e aang nem met het bor naar Petroleum. Hij zou reeds op weg zijn met da machierieën die daarvoor noodig zijn, met e honderdtal geschoolde. ei-'ers. DE WERELD IN EEN PENNETREK. WAAR KA$\IK NOG EEN VOET ZETTE N, KLAAGT DE ENGEL DES VREDEJS.* DE Vyj^BSLD IS OMSPANNEN MET PRIKKELDRAAD-VERSPERRINGEN- GENEESKUNDIGE VOORLICHTING doör VOLKSONDERWIJS Vervolg Nr S17! v; ; T^MANKEII f i^ioliiar-^nj^ ^; Maria; Aal^, Juffer X. Ik lijd aan e huidziek, meest in 't gelaat,afliet de volgde keks : puistjes dié 'ufck waar de punt soms zwart i& fis»8r. evoudig duw komt er e w i f t t die d vorm heeft e wormpjjdwhn die ziek haar oorsprong niet vind*isra^t groot gebruik koftie zout,. \yiit u me soms e afdod middel aahwy'jijn, om die kwaal verlost gerak? ANTWOORD : Met één slag, met één medicamt kan uw ziek niet gez. M noemt deze kwaal «acné» of jeugdige geïaatsziek. Deze hangt volledig af uw bloed. Het is e rreinziek, dat wil zegg, dat er iets kort is in uw bloed, dat uw organ niet volkom»verk, dat de oorsprong zelf tot in uw ouders of vorouders zoek Is. In 't algeme wijst m op onvoldode klierwerking daaruit vlcoit het <iat door ouder word, door volwass word de kwaal Van zelfs wijk kan. U we dat 'n msch kel dan volwass is als de wijsheidstand volledig uitgeschon zijn. En dat gebeurt kel tussch de jaar. Mijn persoonlijk onderzcek gadeslaan der veelvuldige gevall die ik onder mijn patiel heb vooral met het oog e natuurarts, dat wil zegg opspeurde de oorzaak om alsdan natuurlijke heelmiddel kunn voorschrijv, heb ik mog' vastsll dat bedoelde acné-ziek grooelijks slachtoffers zijn hun voeding Meest voortkomde by juffers vind we onder h veel grillige person, die kel met prikkefvoédsels of delikass vred.":ijn. Ne.t'zóoals onze inzdsr het zelf zegt dat ze verslaafd is aan koffie zout. Indi zulke persoon dan nog in zijn prils jeugd mo r heeft op kalkarm voedsel zooals gekook melk, witsuikergelei, wit papjes, witbrood, gekook aardappel dan is er voldode red om recht sprek e ondermijnd rrein waarop got-n kloek get-ouw kan opgetrokk word. Het keukzout de wit suiker dat dergelijke person zoo graag nutn is df spoorslag meer om allerlei kwal op do ; huidziek, gezwell z. Het keukzout zooals het op heddaagsche wijze geg wordt leidt onvermijdelijk naar nlersclerose, warloozingsstcorniss, hertkwal, huidziekn, kanker ring. De kankerachtige velziek in het gelaat «lupus» gehe kin kel gez onder zoutvrij regiem. Dat zeg ik niet alle doch zelfs reeds de oude schoolgeeskunde. Koffeinhoudde koffie, dus de gewone koffie, vermoeit insgelijks de nier, het hert vooral het zuwslsel. Waarom zoud de klier dan nog juist gaan werk als de msch zoo zondig eet? Waarom zou ge acné gebor word? Daaruit vlooit de lastigheid gez in acné. Zelfs onder volledige natuurvoeding hoeft m jarlang aan houd. Schrikk we ochr niet natuurvoeding. We kunn zoo heerlijk alle brolvoeding omzetn in reine voeding. Gezi dus keukzout e grondslag is -/.iekword zoutarme vceding het begin der gezing, zoo hoev we : 1) veel rauw gro waarby ge keukzout noodig is. 2) wayonnaize bereid zder azljji, mostaard, zout noch peper. Natuurmayonnaize bereid met koudgepers oiyfolie (zeer heeld ln alle huidziekn neiging tot gezwell) citrosap eidooier. 3) de aardappel damp waarop hoagaamd ge keukzout mag geworp, kel tipje volzout toegelan is. 4) de aardappel frltn in plunnvet. 5) alle gezoun»pijz vooraleer ts gebruik wat uit lcog ln war : indi gezoun of gepekeld vleesch wordt gebruikt, vooral kele dag weekeflr'zetn. Gezoun hesp, kok. Echr wié'vaal natuurvoedsels neemt, hoeft ge vleeeeh qf. weinig......,'/»,'. - 'Q, ijolie^ïg. hét Vérder f 'witle 'suilïër 'ömzeïï door rietsuiker (nattiurs'üiker)'gewone koffie door li'delkoffié, felle thee door huishoü^th«.- - Zich verkloek het ontaard rrein keer gaan door: ' "»7' Volkorbrood, honing, non, volbo'ekweit, tarwe- havervlokk. Ber is dan nog versche visch dan vleesch. Over de visch wat citrosap nijp. Aldus wordt de kalkarmoede gez, word vitamin gedeeld, wordt de grondslag verberd- mo ik zeg mo, uoor aanhouding alle ontaarding wijk. Zelf3 kanker moet luisr naar die* voeding. Daar zijn we overtuigd doordat we het ondervond hebb. Uitwdig in bedoelde acné-ziek der juffer worde veelvuldig gewassch.,-met plantaardige zeepsoorn, b.v. pajmoliezeep, De tijd is niet ver meer af dat er olijfoliezeep zal bestaan. Verder masseere m. de huid met koudgepers olijfolie. Door'de huid masseer bedoel we tussch. tw^e vinger de huid die ingevet Is kneed.. * 5' * *, Hooger repp we over de Kanker die We zelfs zag wijk voor natuurvoeding vooral magnesium- kalk- fosfoorvoeding, Qit geldt voor deze kankerziek die niet Ae kanker aan de maag hebb. Want deze liw d kunn zich stilaan onmogelijk voedén het veikwyn ligt voor de hand.? De kanker die door natuurvoeding beïn- bair- vloed voirlt is vooral de borstkanker, moederkanker, huid bederkanker. Geesheer Delille Lagaef Door plaatsgebrek verscheide brl^ni! verschov tot toekomde week. Ti NASCHRIFT. We kom in de dag n verpoozlng, vrede herdking. Aller- ; heilig, Allerziel, St-Niklaas, Kerstdag, - Nieuwjaar... Er wordt zooveel gedaan om e meascn redd, het ambt 'n dokr ls ve^vjuld met de strijd g de dood. Als we da&beder.k dat e oorlog zooals thans hy woedt in Afrika op e slag zoovele lied kinder hun vader moeder.doodslaat. By de geboor e kind ')ieeft moeder reeds e veldslag geleverd, de dokr heeft misschi ur gezweet om 'lèy in het kleine kind krijg, het kindibehcort aan de ouders toch,., tot welke roof heeft m sich rug lan leid. Beschaving moet meer meer geschrapt word uit het boek dez tijd. Alle de lnnoiiijl beschaving d persoon zelve is nog l. "i Voor de komde feestdag heeft ^het ' vere der Natuurwinkeliers de natutfirspekuloos lan verpakk in sierlijke blikk doosjes. Dat weze nu emaal het geschk ' voor de kinder, de herslld de ouderling. De Voedd Snoep! De eige snoep! Gebakk uit volrogge, honig, natuursuiker amandelnon. M vrage er naar in d winkel. Blijft dzelfd prijs als vroeger, hetzy 7,50 fr. per 1/2 kgr. ( * * * Wegs Allerheilig Allerziel zal de raadplegingsdag de Zeekust ' Brugge verschov word tot de voj"de week. Dan in dezelfde week zull Gt,, Zeekust, Brugge, hun toer hebbeh. Komde ' week meer bepaald. j K R E D I E T aan A L L E r N STOVEN. FOYERS CUISINIÈREN aan 40 f, r. oer maai r?*l FRANKEN HOFF &C 48, ONDERBERGEN, GENT (Achr 't Justiaptfafe) Tramstilstand nr. 2 anms^hbmmmnneoii**«*''' _.^.X jr

3 - "JV "'«B" c't Öetiouvo >T',<U!eghem ï 21 Oei. «Ö DERDE BLAWZUEJ. PLAATSELIJK NIEUWS GIFTEN. 265 fr. uit d- offerblok H. Treesje's Kapellek, waaronder mot melding : 100 frs r eero 't JfcL Hart Jezus om door de band 't I-lollig 'l'reesjo verdoel als volgt: 20 fre aan li Par Borgonjon, 20 frs aan E, Par Verraes, 20 frs aan E. Par De Vreeze, 2y ics aan E. Par Ingels ; overige 20 frs aan Hm. Aiodia voor de hongerlijdde schoölkindei's. Eerbiedig vraag Ik oan do ICv. Pars Missionariss dat ze hun onbekde vereerders es zull gedk aan het Altaar iles Hoer, iu dlo verre Missies. Ook vraag IK aan de kindertjom Dame A'.odia, e Weesgegroetje. Ik b O. L. Heer dankbaar jat Hij mij hot geluk geschonk beeft om U-ts voor onze goed«missionariss kun- O'cn do : Dank. Goedo Mevrouw Do t.ille, ik dank u her om uwe goedheid dit tor besmming brg. Moge O. JU Heer U geluk schk U nog met meerdere lever bedel voor onze duurbare missionariss. De harlijks gro de Adegemsche Missievrid. A. C Aan E. Par Borgonjon : 20 frs om 2 Miss voor overled. Nog voor E. Par Borgonjon : 20 fr» voor twee H. Miss tot eielerust, e voor do ouders on schoonouders Vrouw Roels, e voor Onze Lieve Vrouw on H. Treesje uit dankbaaran 5 fr* voor de hongerlijdde mot bede eon gebed oin ee gunst to bekom. Uit de kotfol r eero d H. Antooius to Moerkevke, wijk «D» Ruiscber» 20 frajik voor twee miss aan E. Par Va der Donck t on nog 20 (r. aan hem voor miss voor bijzondere overlede. H; overige *. fr. aan Dm. Aledla voor de hongerlljddeo kinder Mulagamude. Uil Thlelt aan E. Par De Viee.se In China co frank om ee gezonge mis voor over It-de. Deze week overleed alhier Charles- Louls Hoots, echtgoot Maria Lcontiua De Gr&cvo. HIJ waa gebor In Zijn wsrravlng werd talrijk bijgewoond. Innige deelneming. DE BEKENTENIS VAN DEN BROODROOVER. ikn ALS GE NOG l'liiltsoneel BENOEMT, DAT «LI NIET AAN- STAAT, 8MLJT m HET NOG BUI- TEN». WOORDEN UITGESPROKEN DOOR DEN ONQKKOZBN BUR- GEMEESTER CUSLENAERE TIJDENS DEN GEMEENTERAAD VAN ZATERDAG 18 OKTOBER 1035, Zie verder verslag d raad op de zesde bladzijde. - - In d Schouwburg werd Maandag avond e damregachern» verg. Ho kan in d Schouwburg bij Vrouw Emiel Blommc rug bokom word. VOEDSEL KAMO Om verkloek, Om xiek voorkomaa, Om vlug gez, Om kramp vermijd, Laboratorium KAMO 235, Baron Ruzetljian ASSEBROUCK-Btugge P A.v > E oleuw initiatief blijkt noodig x4n In hst belang onzer hoviert «n ook wel tn bet belang oo^er landbouwers,, Dmartoe sln' we 1 Voor over gaan tót bet stichn e hovoniersbond wulkè w» voorlooplg zuln noermsn tarbnid adelt» Het doel dezer nleuwo organisatie: gelamuyke Inkoop bij elke hoeveelheid vaa geselectloneerde gron- landbouwzadon, scheikundige meststoff, frultboom, zlekb«strijdlngsmlddclan. Inrichting snoei- bcsproeidlst der fcultboom veldgewumn ; Onderrichting raadgeving nopa deze opgegev sak. Iedere, cok person uit omllggondo gemen, zijn zeer wolkom. Hel Lidmaatschap is vastgesld op 2 frank per jaar 5 frank voor de sunde led- Inschrijving bij de secretaris A. De Backere, Noordstraat, 47, Maldegem, lef. 5. V.O.S.-&V.O.S, MALDEGEM Op li November om 19 ure gezellig samzi^i avondmaal in café «De Bormarkt». Inschrijv lot uirlijk 7 November bij dt bestuursled. Schoon«CHRYSANTEN bekom bij Vrouw Alfon» DE LILLE, Brlelst it Nr. 82. Vridelijke aanbeveling. p.45 Voorlooplgo bekdmaking. Geme MALDEGEM (Markt) Monsrkaarllng (BIEDEN) op ZONDAG 18 DECEMBER fr. priji. Vooraleer u RIETMEUBELEN aan t«schaff vraagt eerst prijz aan SIL- VAIN TERNY, Llovestrnnt 45, Zeer gadige prijz. Vridelijk aanbevol. p-»3 All 1)911 Molljes-Kermis i Prachtige Foor Muziekuitvoering. De groots der Maldegemsche Kermiss. Nieuw DAMES Nieuw I Hier Maldegem het nieuw model 1936 PERMANENTE WATERGOLVING bij FAtTLA DE ZUTTEB, Noordatraat 236 PERMUNI, het laatsto verberd model zonder elektriek, zonder atoom, zonder scheikundige zakjes, zonder het mins gevaar voor gekleurde har, onder ammoniak. Groots waarborg. Zie de coiffur door ons gelegd overtuigt u op gedaan werk. Beproef onze praktische wonderbare permann u zult liet aan uwe vridinn aanbevel, Prljr 35 fr. e spotprijs TE KOOP : Bes EETAARDAPPELEN, bij Omer GOETHALS, Gtscho. Sweg 105, MALDEGEM. Tel DAMES Laat uwe HAREN PERMANENTEN met het nieuws toesl A8TRA. draadloos, zonder electriok of zonder stoom. Prijs 35 fr. all Inbegrep, bij do gekde Coiffeuse MARTHA VERSTUVF Nnordstrnnt 152 MALDEGEM Tol. 16«. Eil DE HORLOGIOMAK RR I.I-J IIWK10LH ANDEL H. D E B A E T S EEDESTRAAT l3 overgebracht nr. 37 naar nr 26 zelfde straat. p45 FEESTZAAL CECIIJA, NIEUWSTRAAT. Programma October : 11 GESPROKEN DAGBLAD. 2) DE KONING DER RUITERS, cowboy. 3) DE SCIIOONE VAN KILARNEY, e zeer boeide prekde film, aantrekkelijk 't begin tot 't einde. 4) FLIC-, FLAL, FLOC, komiek. Toekomrm'.o week : OI' HOOI" VAN ZE- GEN, de schoons der Vlaamsclie films ; De eers vortnonlng gaat door op Allerheilig om 7 ur. TomicclliefhcMH-.rs, vargeot rfie.t dat het d lln November Is dat ihler de prachtige operet CIRKUSPRINSES (mot 10 balletn) opgevoerd wordt, met al de artiston, danseress orkest d Koninklijk Vlaamsch Schouwburg to Gont. Gummerde l'onrn op voo'-hand to bekom bij 1 J Pi 'wit Markt. Schouwburg Maldegem. Verled week schrev wij, r geleg held Moltjes-kermis ge programma gev. Dit is echr veranderd met dit verschil: Zondag namiddag Maandag avond is er ge vertooning. Dus goed opgepast: kel Zardag-avond on Zondag-avond, ook op Donderdag-avond, zijnde de vooravond Allerheilig. De film deze week ls : Frans Léhai-'s filmoperet : «ER WAS EENS EEN WALS», mot de wereldberoemde zangeres MARTIIA EGGEKTH. Het spel speelt We. Het ls e der bes film Martha Eggerth, waarin we vind al de beb artlsn, als Rol! Goth, Ernst Verebes (Koleman), Paul Horblger de gekde zanger Marcel Wlttrisch, de zanger, de film «Das lied ist aus». Ziehier het programma : l) MUZIKALE FILM.») TEEKËNFILM. 8) ATTRACTIE. *) DE DAG VAN GLORIE, Engelsöh gesprok komiek. POOS. 5) Frans Léhar'g Wesche fllmoperet EI» WAS EENS EEN WALS. ZANG. DANS. MUZIEK. Slechts drie vertoonlngi ln d Schouwburg : Zardag avond om ISO uur. Ingang 1 2. Zondag-avond om 7.16 uur, Ingang 2 on 3 fr. Donderdag-avond, tynde de vooravond Allerheilig om 7.!0 uur, ingang 2 3 fr. Volgde week : de bes Nederlandsche film : DE FAMILIE VAN MIJN VBOUW, Daarbij nog e groo film, namelijk: EERSTE LIEFDE. Met goeg ziet eleder de datum nador, vetn de eers Vlaamsch gesprok film ; woer voor Gt, Eekloo eri Brugge, (iraai wij de Nederlandsche film < De Familie ml n Vrouw». M gevalt waarover het gaat: e schoonmoeder die gemd moet word ; bot la daarbij e film vol lustige vergissing-, minsns e uur half scharlach. Komt in massa op naar de eere Vlaamacho film. Gij zult e goeglijke gezellige avond belev. Ziehier waar hoe de film wordt vertoond : Vrijdag 1 November, Allerheilig, MOERKERKE om 6 uur. Zardag 2 November, Allerziel, ADEGEM, om S uur. Zardag 2 November om 7,S0 u. in deu SCHOUWBVBO. Zondag 3 November ln de SCHOUW- BURG om 2.30 uur. Zondag 3 November, to ADEGEM, om 9.30 uur. Zondag 3 November In de SCHOUWBURG om 7,15 uur, Maandag 1 November KLEIT om 6.30 uur. Maandag 4 November ln de SCHOUWBURG om 7.80 uur. - Dinsdag B November URSBL om 0.SO uur. Donderdag 7 November ln de SCHOUWBURG om 7,JO uur. Neemt uw kaarn op voorhand voor dt Zondag hamlddaj? ea -avond, -alsook voor de M&andag-avorid-vactffljnlng ' in de. Schouw» burg..- - Kaarn op voorhand bekom btt Gabriel De Lille. Ze word ook per poat opy«km)duu ', ^ 1 Autobuabestuurders, neemt uw kaarn op voorhand, of komt-voor! da voorvntard noar Maldegem zelf. Het bestuur d Schouwburg deelt hierbij aan zijn geacht kliel mede, dat bevs de vele prachtige film tn de maand November zull word vertoond : Hut machtige drama 3 LIBELEY», week v an IS November «DK BROODDRAAG- STEK» de gekde Fnansche film. Deze laats film zal gedraaid word de week 24 November. TE KOOP : Drie KALFVAARZEN, rek ning 28 O-tffcr" 1 op 10 Nov. Alsook e vet VAARS bij WED. AUG. HLOMME-TEIRLINCK. Noordstraat 107, MALDEGEM. 44 DAMEN JUFFROUWEN Indi u KLEEDEREN noodig hebt ze koopt bij Alf. MABTENS-DE ZUTTEB, Noordstraat 93, zult u vred zijn wat betreft kwaliit, prijs bewerking. Alle soorn vrouwstoff. p46 V. T. B. MALDEGEM. Op Maandag 18 November groo feestavond om 19 ure ln dan Schouwburg. Optred het welbekde «Lustige Trio» met e humoristisch toeristisch programma. MOLENTJE 8-KERM3S 19S0. 13e SCHAKELEEEST. ZATERDAG 26 OKTOBER : Vreugdevur vreugdeschon. ZONDAG 27 OKTOBER!f - 'a Voornaldd&ga prijsvlueht met. de'duiv, «lt Moeakro bi) Cyrlel Cauweis. Zie verder op de 4e.blttdzlJd«. GROOT MUZIEKFEEST o > het VUegplein, met de medewerking der plaatselijke Fanfar «Slnt-Cccllia > «Hou Trouw der ïuuilekgezêlschapp 8t-Kruis (Holland), St-Laureyns het Alti kordéonlmiuiek v^n at" Om 2 uur oping der poorn-, -liet; vllegplein. ' ' Om 3,30 u. Stipt wordt de stoet der deelnemde muziekgezelschapp gevormd aan d hoek dar Mevrouw Courtmanslaan Noordstraat Na aankomst op het vllegplein om 3.uur Koncert op het kiosk döor bet muziekgezelschap Sint Kruis, Om S,80 uur Koncert gegev door het Akkordeosinisnmualek. Daarna Volksche Zangwedatrijd met luidsprekers;. 300 fratik prijz, verdeeld als volgt: frank. Om 6 uur Oplüchtflanclng op- het akkordeomnuzlek. Om 8 uur op 't Moltjesplein Koncert gegev door het muziekgezelschap St. Laurelna. Om 7 uur Kunstconcert gegev door de Koninklijke Fanfare St. Ceollla Maldegem. MAANDAG 28 OKTOBER : Om 9 uur Dist voor de overled. Om 4 uur Volksspel. Mastkllmmmg. Krulwagkoers met appel. Kruiwagnns met zijplank niet toegelan. Znklooplng. Om 7 uur concert door < Hou Trou». DINSDAG 29 OCTOBER : Om 4 uur gratis bezoek der schoolkinder aan de foor.. Örn 6 uur groo gewaarborgde Kaarting 300 fr. aan 3 fr. per persoon. Lon voor maat Inschrijving bij Cesar Savat loting bij Hon. Landuyt Om 7 uur Wandelconcert door Hou Trou. Ingangeprijs voor de feeslijkhed op het vllegplein 2 frank. Voor da foor z(jn aangekom: e groo Auto-acoor, de Rupsmol, de Radiotrein 8 op. 18 toer titall ftfidere. vermakelijkhed.-^j aj- < ^tick^y., Mo wie ia reehti.iyani.de grootstad jjaajf/cjiolitje gekom, -v.i.,. Met elk' lngangskaaitje op- het vllegplein wordt e sinbultln verstrekt, om aan duid, wié' de'- eéfé," twseüei -'dérdé - p«0& yetdit ln ikaïi^maiititfa;'-'^bt -»het-' pi^est s^epinïeh hal; -zuln-aé ;, 'ëéfaté-pri^ zén winn. 'Dé zaiigerï g^llév 'zich aan meld bij Gabriel De Lille of de Moltjes Kermlskomml8sie. Het kleins paardje dat voor onze Vlaaniscbe kermiss aankondigingsritn la aangekocht zal op het feestplein zijn. De drie mer hooge reuze-politieagt uit Antwerp komt ook naar het vllegplein. Inganggprijs voor de feeslijkhed op het vllegplein : 2 frank. De luidspreker der sprekde zingde filmtoesll die zal gebruikt word. De feestcommissie ls niet verantwoordelijk voor de ongevall. Het wordt voorzeker de groots foore die ooit op 't Moltje gestaan heeft. M verwacht, wanneer het oper. weder hlijrr, duiade Nederlanders. Ze kom trouws alle jar naar 't Moltje, de gezelligs kermis, de schakelfeesn met verbroedering Noord < Zuid, die oneindig hebb bijgedrag, sinds 13 jar, tot de goede verstandhouding met onze bur. Onze Volksmsch sprek niet andera dan het Akkordeon-muziek dat met 40 man uit Gt naar 't Moltje komt. Ze zull ook opstapp ln d stoet vervolgs hun concert gew op het vllegplein. VERGADERING VAN DEN NA& TAILOR SCOTLAND- Grosolznarkt GENT EENIG door Hoedanigheid! Sn«^ j- * < Afwerking I de ongelooflijk lage prijz 1 zijn er gemaak naar maat vervaardigde kleeder$n. Ziet de ultstalllngeri^! 's Zondags op tot 12 uur. dx LANDBOUWERS. Op Zondag-, 17 November aanstaande wordt U nogmaals gelegheid gegev e voordracht met olnema-vertooning by wonem, gegev door e onzer beat gekde landbouwkundige ingieurs gansch het land. Dieg welke tijds verled vorgadering belet zijn geweest zull er aan houd deze maal de gelegheid niet lan ontsnapp on de landbouwers welke verled vergadering wel aanwezig war kom zeker rug, dit hoord we mige boer. Immers al 't go wolk U dagelijks in uw landbouwbedrijf pas komt wordt daar besprok : Nuttige raad is bij ieder verstandig man, altijd welkom dege welke niet medegaal met de vooruitgang blijft n achr. Dit weet iedere. Deze nieuwe voordracht wordt gegev op Zondag 17 November : 1. In de zaal Dhavé Adegem dorp om uur 's voormiddags. 2. In de bovzaal hot café «De Bormarkt» Maldegem om 10 uur 's voornilddgs. 3. Ter herberg Cyrlel De Deyne Donck om 8 uur 's namiddags. 4. In do zaal Ré De Coninck om 8 u s namiddags. Dege onder de boer welke e prijs ' kan passeer ze blijv staan, zegg gewonn hebb in verled vergadering ze. Al dat spel was daarrond niet doeii, oa welke deze nog niet zoud ontg indi nv het verkeer kele honderd mebebb, gelieve zich wd tot Jull tors omleidde langs d mol, dan moest Willemarck, Noordstraat 103, Maldegem. belemmering niet gesprok word. DE FOOR OF MOLENTJES KERMIS. 't Is weerom foor, zoo groot als vorigo jar, d Politiemaatregel «De Staatsbaan mag niet belemmerd word» is zolder slag of stoot overwonn, de groots mols hebb plaats gom deels op parti kuiler grond deels op straat, zoo staat er nu ook e nieuwe aantrekkelijkheid op 't Moltje, namelijk MICKEY MOUSE» e groot spel, dit staat ook deels op partikulier grond deels op straat. M verwacht nog de «RADIO-TREIN * die ook grond heeft gepacht, deze ls echr nog niet aangekom, verders staat e «AUTO SCOTTER» 't einde 't Moltje op e weide. De verdere aantrekkelijkhed staan zooals vroeger op straat 't verkeer OpeRtngw«de «ton Voorsmeer s «Vrid, ik verklaar de zitting geopd Ik zie bier altijd de kele zelfde wezs voor mij. Het la geazins de schuld hst bestuur, want wij zijn altijd gwoordig. Maar met onze gwoordigheid alle 1«do buffel niet konnt Hij wil meer mann zi, hoe zull wij daaraan gerak? De groo helft ons bestuur heeit e plaatsje bekom, of heeft e mes dat langs twee of drie kann snijdt door ons kruip d liberal kant tot in d buffel zijn poort daardoor kunn wij ook onze plaatsjes behoud. Onze kele led begrijp weinig wat daar aan geleg ia voor uw goedhartig bestuur. Als het zoo voortgaat, dat onze vergadering zoo weinig bijgewoond word, dan «uil wij nog verplicht zijn mann aan nem die nooit soldaat geweest zijn, maar die niet min toch goede Vaderlanders zijn. Zulke heb ik er nog e twintigtal op mijn boekje staan. Dan zoud wij vergadering krijg e dertigtal led dat was reeds de moei weerd. Op veel meer mog wij niet meer rek, want mijn troef, is ver uitgespeeld, met dat belov ohevrons, invalled mak, z.; ze gelooveu mij niet meer. Kost wat kost, wij mo Iets anders zook, als het niot gaat wij tull se d vreemde do kom, gelijk de maatschappij die in de processie Maldegem-k w zoo srk vergwoordigd.war met uunne Adegemsche Eekloosqjie led. Kortom, de beweging moet groo- 'féfwjn rond ons bestuur, of andera draalt ona-wlel af. Ik heb gezegd.» Er was dan nog e sukelalre die wilde sprek, die e mes heeft dat langs vier kann snijdt, daarbij e kistje medall. Maar hij kon uit zijn woord nïét. Tot dat de voorzitr zei : Vandaag mag er niemand sprék die meer dan 50 kilomer het front gez heeft. Daarmede kon spreker awijg. Ie punt do dagorde. Vrind, wy zoud mo e tweed eerevoorzitr kiez, daar onze huidige eerevoorzitr njet goeg kan gev ondersun, kwestie. de crisis, dat hij maar e half millio meer verdit per jaar. Daarom zuln tfij er tweed nem : wij mog toch meer verwachn twee dan e. En kunn wij er dan nog niet kom, wij zull er e volgde keer e tital boem. Algeraee goedkeuring de zev led het bestuur, die gwoordig war. Die zaak is opgelost. 2e punt. Mijne vrid, het tweede punt is e punt groot belang voor de oudstryders invalied, 200 sprak Mr. Landuit. Het gaat hier om e man die aan de geme ls ge oudstrijder of invallea 13. De aanwezig dachn ; hoe durft hij dat punt aanrak? Hij zal wat mee krij g d buffel, als hij Georges De Clerck hier op d roosr legt, hem zijne plaats wil ontnem. Want het ia ook e goede vrid d buffel, dan wordt er niet geklapt over oudstrijders als m vrid is. Maar all war mis. Hij heeft niet rond zich gekek in het bureel het stadhuis, maar hij is alle gegaan tot op d Katnboek, waar er e werkman woont, vader familie, die het werk doet de geme, voor e klein daghuurke. Die zou mo gebroodroofd word, niet omdat hij ge oudstrijder ls, maar omdat Mr. Landuit weet, dat het e man ls die langs d kant der meerderheid staat. Mijnheer Lknduit; jong. hebt gij hét som-: wijn ge beetje ' hoog ln uw h<sofd'? Bn zal' het de ÉkShuld : niet -zijn Van Ü, als ' ér maatregel gom' word gén uwèn kameraad, dia aan uwe zijds zit op.het stad- ' huiis; 'rif als" er daar ëèn: oudïtri/dérj jrpoe iöu 1 opkom? Want ^^.'b'éstaat* hiér é' groor óüdstrijdei'ibiórid l dan'''(3ë"ütyl, 'dia z(jn léd kan Voorsll om vndéifs familie broodroov. Doch de oudati/jders, die langs onze kant staan, zijn veel eerlijk rechtvaardig om e vader familie broodroov, gelijk gij gedasn hebt. Zulke oudstryders will wij bij ons niet gelijk gij, al waart gij nog duizd maal invalled. Landuit, gedkt dat gij ook maar tijdelijke bedide zijt, als de dag es zal kom, dat er recht geschied in Maldegem, dat ge wel meer voor uw eig zult mo zorg dan voor e ander. Want uwe soort zijn er al die voor 6 maand nog lachn met de meerderheid, nu reeds meer dan emaal in de Noordstraat op hun knieën zijn gaan vall. Op 6 maand tijd hebb zij zich verlegd straat Van de markt naar de Noordstraat. Maar het was laat gelijk uw tijd ook wel zal kom. Heb geduld! Want de appel die bov u'w hoofd staat ib ver rijp gij staat er Juist onder. En onvermijdelijk sleurt hij u mede naar bed. Dan zal er ge kele baas meer gevond word voor u, want uw ronde is n einde ; gij zljt in uw laatsn post, houd hem in waarde. E oudstrijder die ge plaats wu door kruiperij of broodroof. DAMES"2! één adres Om geschikt koop DE WITTE LELIE 23. Lanae Mui. 23. CENT / / ^ ; ;0 MEISJE, I)AT DE'SI.ANKE LIJN, ÓM NAAB DE MODE TOCH TE ZIJN, v AIS HOOFDDOEL STELT VAN AI. CW STREVEN, WAAROM VERGALT GW ZOO UW LEVEN MET PILLEN, ZALF EN ARTSENIJ? T KAN VEEL EENVOUDIGER, HOORT NAAR MM : DRINKT F. C. JACOBS SUIKERIJ. «a e» >.. ^ n m W n. t. 7 KHW / G«verstopping meer «n 7 kilogr. minder aan gewicm O De uitslag overtreff mijne hoop» schrijft deze Krusch gebruiker. o Nog e gelukkige man welke goede red heeft het zijn. Ziehier zijn brief : «'t Is met e onqjndlge dankbaarheid dat ik deze brief schrijf. Ik ieed aan ee hardnekkige verstopping welke mij deed walg welke mij ee onverdraaglijke luim gaf welke voor mijne omgeving onuitstaanbaar was. Na tal geesmiddel hebb beproefd,was ik natuurlijk zeer sceptisch op de uitslag welke Krusch mij gaf. Ik heb ondertussch zelf de ondervinding will opdo. Vanaf de tweede flesch war de uitslag wonderbaar, hebb mijne hoop gansch overtroff. Mijn ingewand is wederom werkzaam regel* matig geword. Overigs was ik bedroefd om eén overdreve diklijvigheid ik heb zev kilogr. aan gewicht verlor. M. T... G... De Krusch Saltz prikkel, regel harmoniseer al onze afscheldlngswerking. Zij bekom de nier, de Ingewand, e maximum levdigheid stiptheid. De afvall de voeding in plaats zich op hoop om ongezond vet vorm, fcijn spoedig verwijderd. De verstopping wordt dus onmogelijk alsook de diklijvigheid. Daarbov verovert uw bloed ee zuiverheid nieuwe krachn. Ziet U hier goed geschikt, licht wonderbaar evwichtig. Krusch Salts.11e Apothek 12,75 fr. de flesch, 22 fr. de groo flesch. Groo Keus '. Lage prijz d.x Niemand mag koude hebb dez Winr! DE ZWARTE LIEVE VROUW Het groo Kleedermagazijn voor Heer Kinder. ZUIVELBRUG 7, Gt (Brug aan het Groot Kanon). GESTICHT IN TELEFOON ZAL WEDEROM GOEDKOOP EN GOED VERKOOPEN VOOR ALLE BEURZEN. LAATSTE MODELLEN, STERKE AFWERKING, 1s KLAS BINNENWERK. HEEREN- EN KINDER PARDESSUS OP MAAT. Ziet de etalag oordeelt. 5 t. h. win O.S.. Z.A.B, Tnlr Huleg. Zondags opon 8 tot 12 nre. rlr<>n liuiplmi/tmi. d.x. LAGER ONDERWIJS. OPENSTAANDE PLAATSEN. Geme MALDEGEM. 1) De plaats schoolhoofd r wijk Donck valt op, Indisttreding met 1 Januari VOORWAAF.DEN : hoogsns 43 jaar oud zijn. Ononderbrok officieel schoolhoofd zijn sedert minsns vijfti jar. Drager zijn het diploma landbouwleeraar het lager landbouwonderwijs. Gebeurlijk onderworp aan e proef over schoolbestuur, proef af nem door e bevoegd persoon, aan duid door het Schapcollege. 2) TWEE plaats ONDERWIJZER, begev aan de gemeschol. Aanvrag Inzd voor B November 19S5. (Ingevolge beslissing gom door d gemeraad Maldegem, in zijne zitting Zardag 19 October UIT DO NOK. Als e vuurtje liep Zardag avond Zondag morg rond ons kleine dorp het bericht: onze Maldegemsche meerderheid, die zoo krachtdadig stipt haar prachtig programma verwezlijkt, om onze geme tot de schoons bloelds het heel» land herschepp, heeft door de smming in d gemeraad, ee oareohtvaardigheid hersld, waar de meest achnswaardige man Donck, sedert 1929 het slachtoffer was geword. Gij weet all wi ik hier bedoel, bes vrid: onze Meesr De Sutr, de onvermoeibare werker, die gedurde het groots deel yan zijn ambtsloopbaan Jaarlijks e aantal kinder heeft onderwez, n mins driemaal zoo groot als thans het geval is ; d man, die zoo vroeg zijn dierbare gade verloor die toch, vol moed opoffering, nietgstaande zijne afmatnde taak, 12 kinder in eer deugd heeft' grootgebracht; d beretdwillig man, die I daarbij nog d tijd vond, om mij U, om j ons all, met raad daad help, zonder ooit daarvoor 'e ctiem will aanvaard ; onz Meesr, die zoo dikwijls tot mü U, schoolkamerad, tijds do leas natuurkuildv én landbouw zegde : «Mijn bes kinder, ik zou U zoo graag al die theorie-met praktische proev bewijz, maar ik heb daarvoor ge toesll voor Donck is er Maldegem niets,.bekom» ; hem, die zooveel lange jar, ->tv -landbouwers - - Donckr- ontèlba-,re^disn, heeft b.ewejs.,deze' man i^erd -in-, 1929chet slachtoffer 1.- e. om'.w^aalt harslling roepde onrechtvaardigheid. --'Tofttv itt 1929, na zijne taak op voorbeeldige wijze geauréniw tiéntall 'jelreri té Hebb vervuld, r ölizé ; lltéestér e wélverdiedde ïüst h'&ni, verwacht eieder, ï dat e zijner zon, (het zijn all heel flihke krachn) hem ' zou opvolg. Wij hadd echr zonder d waard gerekd, 't is zegg, wij haddén verg, dat in di tyd in Maldegem e. partij regeerde, die nog nooit iets anders-'vtior Donck had gedaan, dan Meesr De Sutr op alle manier dwarsboom, Omdat hij e rechtgeaard msch was, Iemand die zijn gedacht rechtuit zegde, zonder aanzi person. Door het Doncksche schoolkomiit, onder leiding d«n ridder-diktator, met goedkeuring medewerking Maldegem's gemebestuur, werd op Donck e ander in die plaats gesld, waar e zoon De Sutr had mo staan. Voelt ge de haiyke onrechtvaardigheid, vrid Donck? Begrijpt ge welke vernedering dit was vor ons aller vrid De Sutr? Thans heeft onze meerderheid het onrecht rug goedgemaakt, onz Meesr eerhersl geschonk: Hij, die zich op Donck opt.iar uitgeeft als e der twee sunpilar de minderheid ; hy, die, dank zij de lieve-vridjespolitiek yan het schoolcomiit ee plaats bekleedde die hem niet toekomt, zal, door de smming onzer meerderheid, zijn onrechtvaardigheid hersld zi. In zijne plaats komt e zoon De Sutr als opvolger zijn waardige vader. Meesr De Sutr, wij all die voor U hebb^.i gesmd, zij ook, die voor U niet smd, maar die het ee volgde maal wel zull do omdat ze thans de waarheid inzi, wij juich de beslissing onze meerderheid toe. Door onze sm hebb we ertoe bijgedrag om U voldoing schk ; het is e klein bewijs de dankbaarheid die wij all voor U voel, om al het goede dat ge voor ons deedt nog seds doet. Volksjong. V.V.B. KAMPIOENSCHAP 2e CLASSE C. Uitslag Zondag laatst : Vinderhou-Moortzele 9-1 ; IJzüyke-Belg» Gt 6-0 ; Maldegem-Nevele gesefc. ALGEMEENE RANGSCHIKKING. 1. Wadijke ; 2. Vinderhou 1 8. Maldegem ; 4. Nevels ; 5 Balgerhoeke ; 6. Kluiz ; 7. Merelbeke ; 8. Belga Gt ; 9. Moortzele. WEDSTRIJD SPORTKRING MALDEGBM- V. V. NEVKLE GESCHORST. Onder aanhoudde reg wordt er aangeg met de eers minuut doelt Paul op voorzet Van Hljf. Schon De Roo Van Hcecke vall aan stipp aan de 5e minuut stopt de scheidsrechr wijselijk de wedstrijd. Sportkring staat op de derde plaats met 2 punn achrsand op de twee lelderé, maar ook met 2 match minder zoodatie er feilijk nog best voorstaan. Wedstrjjdm hed Zondag :, Balgerhoeke-Belga Gt ; Vinderhou- Merelbeke ; Maldegem-IJzdijke ; Nevele- Kluiz. Sportkring heeft het g de huidige leiders do. Wie zal er winn? Moeilijk om op voorhand zegg maar wy dk dat rood-wit Zondag avond zal wapper bij Sylvain. Volgde spelers word opgesld : Maerns V. ; De Poorr M. ; Deyne H. ; Wllklnson ; Braet P. ; De Roo Hon. ; Van Hoecke V. ; D'Aubioul T. ; Braet A. ; Van Hijf P. ; Van Speybroeck R. Begin om 2 1/2 ure. Ingang 1 frank. Het rrein zal langs de Btraat afgeslo. n zyn er zull strge maatregel gom word g deg die de wedstrijd will volg zonder ingangsbewijs. ' HET BESTUUR. MALDEGEM DONCK (Kroone) Bij R-'- Lamms, Seriebolling op Zardag Zondag Oktober daaropvolgde Zar- Zondag. M speelt in series vatt 16 man. Lon voor maat. Boll tot 23 cm. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor do ongevall. Het Bestuur : Go«gebeur Prudt Labat Petrus. UIT MIDDELBURG. Neemt uw kaarn op voorhand bij Emiel Copps voor de film «DE FAMILIE VAN MIJN VROUW». E autobus zal vertrekk uit d Hoorn naar Maldegem voor de avondvoorsllfhg. De prijs autobus zooals verled jaar. De schoons kaarn 3 frank -'.ijn verkrijf-bh.il'. Neemt dadelijk uw kaarn., '4 Ïï mms n NIEUWE MODELLEN Winferpardessus staan ntoon bij SAVELKOUL GENT, Brabantstraat, 2 BRUGGE Groo Markt 15 ' ' rrijzeii iiin'250 tot 795 t'k... ' dx.' M Breuk- & Buikband CH INGHELS special Burgstraat 82. GENT Tram. 1. d.a Msch! Let op uw zaak! Namaak blijft toch namaak 1 Klost eon echt «LATTER» buffet Het merk ls in de schuif gezet! FOURRUREN! Indi gij uw profijt bemint, KOOPT uw FOURRUREN In bet ouds gekde huls : We DOOM BOELS-DOOM Dorpstraat 48 ADEGEM Daar kunt gij bekom alle soorn rards, viss, pettt-çris, astrakan, opposum, z. z. ln alle modell prijz. Specialiit ech skungs. Bewar on hersll fourrur. ALLES EIGEN WERK. Vridelijk aanbevol. p4b UIT DONCK. Hed Zondag, na de hoogmis, maandelijksche lichting de Spaarkas bu Eduard De Deyne. N.Ö. Er word go speciale uitnoodiging gezond. - Toekomde week is het de jaarlljksche oude kermis. Te dier gelegheid 13 het d Maandag namiddag bolling bij Eduard Frederik De Deyne, voor 100 fr. gratis het inleggeld. 2 fr. per man. Begin om 4 ure. D Maandag namiddag ls het 00U de eers prijsbolling de gaaiboldersmaatschappij «Bolderslust» bij Eduard De Deyne. Alle led wez op post. CINEMA )5T,; LAUREINS." < -' Alle Zondag-avond om 6, ure, idrainaa^ avontuurfilms, cowboys z. Nergs schoonere films of schooner muziek. Komt overtuigt U. KON. VL. STADSSCHOUWBURG, GENT. Zondag 27 in dag vertoon ing dm 2,30 uur 's avonds om 7,30 uur : 2 buingewone kunstvertooning. Eers opvoering Gt «VOLFONE». CINEMA CAPITOLE, Gt Zuid. Programma 25 tot 81 Okt Journal Actualitées. 2. A Travers la Terre, dokumtair. 3. Attraction Variété, muzikale film. 4. Mlckey Epicier, ekfilm. 5. TU M'APPARTIENS mot Elisabeth Berger (Katherina Rusland). Fransch sprekd, Vlaamsche ksn. CINEMA SAVOY, Gemt 1. Prodiges de la Scice. 2. Paris-Berlin, dokumtair. 3. LE CONTROLEUR DES WAGON LITS, met Albert Frejjs, Danielle Darrieux Luci Baroux. Fransch sprekd, Vlaamsche ksn. Kinder toegelan. _ *L i-j.ivo/! t',*!"iî»3.r»::.: -r «t.- r..'..ri i» 7 ri ; j-. n DAMESHOEDEN Door onz overgroon keus, dagelijks vernieuwd, vindt iedere wat hem bevalt, in d groon Modewinkel Huis De Maere LANGE MUNT 11 GENT Bijzonderheid T L PartJssche Modell I rouwïioecf dx GEMEENTEBESTUUR Maldegem. Gevaarlijke, ongezonde, of hinderlijke inrichting. Wij hebb de eer de belanghebbd r knis brg dat e onderzoek «de commodo et incommodos> geopd ls in het gemesecretariaat, alhier, nops A. DE VRAGEN VAN : 1) Vande Gach Richard, Markt, 3 ; 2) C'lyncke Wed. André, Markt, 2 ; 3) Teirlinck Cyriel, Eedestraat, 7; 4) Dampo Arnold, Eedestraat, 25 ; 5) Cauweis Wed. Edmond, Noordstraat, 37 ; 6) Vande Gach Luci, id., 58 ; 7.) Dobbelaere Leonard, id 78; 8) De Baere Camiel, id., 121 ; 9) Siers Camiel, id., 137 ; 10) Van d Abeele Arthur, id., 124 ; 11) Ardeel Alfons. id., 134 ; lij) Savat Bertrand Prosper, id., ; 13) Leloup Camiel, id., 187 ; 14) Van Kerckhove Camiel, id., 234 ; 15) Clyncke Jan Camiel, Statiestraat 14 ; 16) Dobbelaere Albert, id. 30 ; 17) Lampo Ré, id., 44 ; 18) Leloup Theofiel, id., 39; 19) Borgonjon Flort, Vaelkerkweg, 46 ; 20) Laureyns Emiel, id., 57 ; 21) Cauweis} Honoré, id., 86 ; 22) Borgonjon Omer, Karreweg, 34 ; 23) Dobbelaere Cyriel, Bogaardestraat, 72bis ; 24) De Waele Ré, Kleitkalseide, 274, strekkde om machtiging bekom tot het oprichn SLACHTERIJEN met VLEESCHWINKELS, op hunne wederzijdsche eigdomm. B. - DE VRAGEN VAN: 1) Claeys H3rl, Noordstraat : 2) De Flou Adolf, Kleitkalseide, 236, strekkde om machtiging bekom tot het oprichn SLACHTERIJEN, op hunne wuderzijdsche hofplaats. C. DE VRAGEN VAN 1) Vande Gach Sylvain, Statiestraat 33 ; 2) De Roo Bjamin, Vaelkerkweg, strekkde 0111 machtiging bekom tot hot oprichn VLEESCHWINKELS In hun woning. D. DE VRAAG VAN : 1) Do Laere Gebroeders, Wesinde, 78, strekkde om machtiging bekom tot het vergroou verander hunner paardslochrij, op hunne hofplaats. De daartoe betrekkelijke plans stukk ligg in het secretariaat r inzage deibelanghebbd, rek hed tot met 13 November De aanmerking die g deze vraagzoud kunn ingebracht wordon, jjiog ons schriflijk binn voormeld tijd gestuurd word, ofwel, mondelings gedaan by liet opmak het proces-verbaal gehoud onderzt ik, welke zal plaats hebb in het secretariaat op DONDERDAG, I XOVEMRI-TR IMS. nm 11 ut'p v- -'. «.

4 öetrouwe Blaldeshem» 27 <Xt. 19S9Ç; «aaba-h.t.-.-^a ru mm V tt'lii tiw'ti:«-« Ij tl. DUSVENNIEUWS Wat de overal «ekde Sportkronijker Hri LANDERCY over het wereldberoemd hok der Gebroeders OOMENS BREDA wist schrijv : Voorwoord : Het' ras de Gebroeders Ooms is immers op het vasland Europa, ev als in Engeland, bekd als, zoo niet het bes, dan toch minsns e der bes fondrass. Wie de goede liefhebbers kt niet de ongelooflijke uitslag, die ieder jaar gemaakt word o- vluchn bov 700 Kilomer? Ieder weet het gwoordig, dat het ras «Ooms» ou de fondvluchn niet klopp is, dat deze duiv zoodra ze de 500 km. gepasseerd zijn oh met kwaad weer mo vlieg met e groore snelheid. gepaard aan e taai uithoudingsverinog, de afstand overbrugg toodode hunne medekampers. lk male klopp. Alvors dit neer schrijv, hoewel reeds doordrong de waarheid, door het lks voorlez artikel dit beroemd ras in alle duivcourann, zoowel in Belgie, Nederland, Duitschland als Engeland, hebb wij ons will overtuig hebb e bezoek gebracht aan het hok de Gebroeders Ooms, Breda. Bezoek aan de Hollundsche kampio. In o studie gewijd aan het beroemde bok der Gebroeders Ooms, Breda, schreef Dr. Bol. Nijmeg,in dez zin : «Moest m mij vrag wie er gwoordig kampio Belgie is, dan zou ik eeji tital nam liefhebbers kunn noem, die all hun rechn op dez groon til kunn do geld. Voor Holland zou het gemakkelijker zijn om de vraag beantwoord : W e ls hier sedert jar reeds kampio? Esgezind zou m de Broeders Ooms aanduid.» M weet dat Dr Bol's uitsprak gezaghebbd zijn, bij onze Noorderbur. Ziehier nu wat onze Vlaamsche confrar Magisr verklaart : «Wat de duiv betreft,mog we. zonder vrees ggesprok word, verklar, dat wij hier e der moois verzameling gevond hebb, die we ooit zi kreg.» groot, to we in volle snelheid door de schilderachtige Kemp naar de Hollandsche grs red. Nietgstaande de schoonheid sommige sprookjesachtige hoekjes ; boschjes met helroode blader bestrooid ; uitgestrek boomkweekerij nog door d wasem der herfstmisn omvat waartussch e met stro bedek schuur in e volmaakt onderhoud bedrijf zeer ouderwets voorkwam ; nietgstaande de onvergelijke verrassing, verwekt door e stad, die m op oud Delftsch plaelwerk met gezi hebb, hadd wij maar één verlang : de athl zi in hand hebb, welke wij uit kalk zand gebouwd waand, die onver-winbare vliegers, welke 900 km. ver naar huis kom, ev zoo goed als andere e. leervlucht, die taaie reizigers, welke noch door e laaide zon, noch door oosrwind, noch door storm bij hun rugkeer opgestok, d. neergeveld kunn wor- Wij verwachtn er ons aan buingewone duiv vind, krachtphom met onbekde ligheid, vogels, zooals wij er nog nooit gezi hadd. En nog werd onze verwachting door de werkelijkheid overtroff. Het is met verrukking verbazing vs, dat wij de bewerkslligers deze fantastische sedert 1928, jaar tot jaar herhaalde zegepral in hand gom hebb. M heert schoon Belg zijn de vermaardheid bezitn de eers duivkweekers de. wereld zijn, wanneer m zich voor zoo'n verzameling bevindt, dan is m verplicht bekn dat zij in ons land haars gelijke niet heeft dat, indi de Gebroeders Ooms ln Belgie woond, met zulke duiv, zij hier ook, zoo esgezind als in Holland, als de groots fondkampio erkd zoud word. Sportief moet m de superioriit ander erkn. Zoo moet m nederig bekn, dat de fondduiv de Broeders Ooms de onze overtreff, zooals gwoordig het Hollandsche footballelftal onz national am d loef afsekt. Bijna overal uit de locale concours uitgeslon, behal de Gebroeders Ooms dit jaar ln elf wek. 332 prijz op afstand 300 tot 1050 km. Verled jaar behaald zij er 245 het jaar voordi, to ze nog bijna vrij mochn spel, behaald zij er 421 waaronder 19 eers. Vooral bij slecht weer zijn ze onklophaar. Alhoewel zij het natuurlijk spel volg, toon ze e wilskracht die m zelfs bij de bes andere in weduwschap gespeelde duiv niet vindt. In liet hok behoud zij e kalm, die u de wijs brgt Svig gebouwd, rijk bcpluimd stal vleugels voorzi, zi zij er onklopbaar uit op alle afstand.» Prachtig gezegd d heer Landercy, 't. is met de groots voldoing dat we zi. dat ''o niet overtreff kolonie reisduiv de Gebroeders Ooms. ook op hem. die nochtans inzake duivsport reeds heel wat meemaak, zoo'n diep indruk heeft nagelan. E indruk waar ook wij confrar Munta na ons Imts bezoek bij de lieer Oom* nooit over -uitgepraat gerak. Zoo juist ontving we bericht «an <le hoer Gebroeders OOMENS, dat de VEIÏ- KOQPING e 60-tal hunner duiv op Zondag 24 NOVEMBER GENT gehoud wordt, wel in het lokaal COLOMBOPH1- LE. Ieder hnude dus de/ dag vrl wie e moui geïllustreerde brochure deze «ruooping weiiseht, schrijve or nu reeds om l»ij Itaymoiu! MATTHYS tc Oedelem, die de verkooping inricht. Van zoohaast zo gereed zijn, word ze dan opgestuurd, VERKOOPING Op Zondag 3 November zal Juul STEEN- REKE Aalr bij Van de Velde Zomergcm, e 40-tal goede duiv ntoonsll om uit r hand verkoop Tc beginn 10 u. voormiddag tot 3 u. namiddag. Al wie duiv uitslag Juul Sbeke kt zal dia nttmrtsïünk \yll bijwon. 4ÏI DE GEHAMERDE 1930 Van de Gebroeders OOMENS Deze «Gehamerde» is niet alle e goed kweeker, doch ook e zeer srk vlieger. Zie n andere zelf es wat deze duif reeds preserde : 1932 : Möns. sd. 50s pr. 748 duiv Compiegne, 1s pr. 631 d. Rambouillet 3de pr. 456 d. Rambouillet Nationaal 9de pr. Dourdan 22s pr. 452 duiv Dourdan Nationaal 18Jo pr. 534 d. Orleans s'd. 1s pr d. Orleans kringconcours 1s pr. 322 d. Tourv 32s pr. 420 d. - Orleans 2de pr. 25S d. Orleans Nationaal 2de pr. 497 d. Chaaurcux S0- pr. 257 xl : Vilvoord» 25s pr. 933 d. Jvüvori ISSs pr. 7?4 d. Toury Nat. 17de pr. 462 d. To gestopt om er 1 ',e-:>r wit kunn kweek. ]<is4 : Corbeil Nat. 61s pr d. Orleans Nat. 47s pv. 336 d. Orleans Nat. 2Ss pr d. BOR- DEAUX 25s pv. 405 duiv : Dourdan Sd. 36 pr. 753 d. LIMOGES Sd. 1s prijs ; LIMOGES Bondsconcours 1s pr. BORDEAUX Sd. 1s pr. BORDEAUX. Nat. 1s pr. BORDEAUX Nationaal 35s pr. BORDEAUX Beigie-Holland 269s pr. Ook Hippol. DELILLE Maldegem verkoopt e lb-tal duiv. Op Zondag 17 November, zal de gekde liefhebber Hippoliet De Lille Maldegem, om 2 u. nam. zeer stipt, 16 bes Reis- Kweekduiv verkoop dit om de heel evoudige red dat hij veel duiv het zelfde ras he'ft daar hij als lokaalbaas gedurig bepraat wordt het do. want iedere wil iets Poliets ras bezitn. Verg we liiet zegg dat de verkooping in zijn eig lokaal doorgaat door het ambt deurwaarder Verspeurt. Veel reklamc moot er rond deze verkooping niet gemaakt word, want de uitslag zijn daar om bewijz -lat Hipoliet over e hok goede, laat ons maar zegg : bes duiv beschikt. Daar w n andere Arthur Debbaut, Hektor Laso Hri De Clerck t Vosshol mee sprek, want met duifjes Ht poliets wonn ze mooie prijz. De verkoop duiv, alsoo't de ouders waar ze afstamm, zull 1 dag der verltooping af 's morgs 9 ure n toon gesld word. Laat ons rloops nog zegg dat ook het hok Theodoor De Lille cr afstamt. Duiv die verkocht word : DUIVERS : Bleek, Rosn S-31 Donker Donker 42Q Geschelp Witpluim Donker Witslag K'.5 Blauwe W'tp Donkere DUIVINNEN : Bon n Geschelp '" Geschelp Witkop Blauwe Bon Geschelp Geschelp Witpluim, EEN STERK EN BEROEMD HOK Weinig móg "roem op onderscheiding»-hooals. deze welke het beroemd Sok'OSOAR VERHELLE CAENEGEM onafgebrok seders 15 jaar veréverd heeft 1 Daar de aankondiging" der verkoopingr Oscar Verhelle, verled-.week in 't Getrou- Sinds lang kd we de ontzagwekkde we, ophef maakt in de duivwereld, z^al resultan door de Gebroeders Ooms het voor" vel aangaam zijn nadar kels-' nis niet dit beroërnd'-fioji : ë : Kunneri' piek. Wij wièn 'dat Set "voor h"gemaitl4eüjker t-vanaf ^1921' tóe''19s3 vt>öri 'OSW Verhelle was 25 of.30.nrjj^ i Jjehjtfeïü/in e. Jnist.'3G40 prju«l,ia n«i.ii'-jii.-< ' t. \.. i-- zelfde concours óp "Limo'ges,' dan voor e 1921 : 144 prijz 1s kamp. Aerseele 1922 : il36 psijz, vgrqpheide kampiosch?, ;, 238 pr.,k#mpio<3n 'Loonhulle,! beejjnkhöïrfj non jncrautaiae suksessan mpk dat veel schrander«hefhefcberi ' - Siit', kamp..ruraeletlérii?)$est p,r. Aecs^eje., 1924' : 217" pr. 3de' at^p,;jvyyssele<ile.,',." de groots sd ffe Gebroeders ' Ooms 1925'! 225 pr.'2dê kamp. Ruysseléde. aanzi als srker zijnde dan onze nationale kampio : 130 pr. na elf der bes duiv verspeeld hebb op rampvluehn. Ook was ons ongeduld om er zijn zeer 1927 : 140 pr. 3de ka tr. Ruysselede nietgstaande de rdmp : 186 pr. ls_kamjjio in 't verbond : Loonhulle- Poeftë^éW fcanegem : 155 pr. 1s kamp. -Reisduif Ruyssel : 150 pr. 1s; kamp. Reisduif Ruyssel : 164 pr. met 50 pr. in de 10 eers, 2 kampioschapn, 24 aang. series : 218 pr. met 66 in dé 10 eers, totaal gespeeld : fr. zonder Heefn : 206 pr. me' 54 pr. bov Parijs, totaal gespeeld fr. Daarbij nog 16 Regulaurs, Pdul, Velo's 1s Kampio Loonhulle, 4de Noordduif : 146 pr. met 54 pr. bov Parijs, verschillige kampioschapp, overal zeer gevreesd op Dourdan, Orleans Tours 1935 : 185 pr. met 79 bov Parijs waar 90 prijz in de 20 eers. Ook verschillige kampioschapp z. Na dit klein overzicht zull onze twintigduizd lezers e gedacht kunn gev, nops de groo waarde dezer duiv, 't zij als vli gers, 't zij als kweekers, dit bewijz niet alle de duiv O se Verhelle zelf, docli ook de migvuldige dankbetuiging die h toekwam. Zeer vel hebb het srk spel aan het ras Verhelle dank. Het zou ons echr ver leid, moesn wij hier al die getuigschrifn der dankbare liefhebbers opnem. Dit zegg we alle om lan zi dat het ras Verhelle het 2ulvers bloed is, vs srke onvermoeibare kopvliegers met noordvind. Wie dan ook zal zich op 10 November niet naar Eekloo begev om bij Guill. Van Hecke één of meer die kampio bemachtig. Wie e verkoopingsprogramma begeert schrijve aantstonds naar Oscar Verhelle Caegem. Hed Zondag all naar CAENEGEM waar de overal gevreesde liefhebber Juul VERHELLE n zijn huize 21 allerbes Reis- Kweekduiv z;i' lan verkoop, * * * Het Maandschrift «HET DUIVENSPORT» toont in zijn laatst versch nummer met prachtige photos het nieuwe sysem Duray. Op die-manier kan m met het natuurlijk spel ev goede resultan bereik als met het weduwschap. Wie er nader knis mee mak wil la zich aanstonds op «Het Duivsport» abonneer bij : Kaym. Mattbys Oedelcm. De prijs voor e heel jaar is slechts 10 frank. Dus op één jaar 12 mooi geillustreerde leerzame boek voor simpele 10 frank. Straks verschijnt nummer 1 de 8s jaargang. - * *. Aan de liefhebbers REERNEM omliggde : Dit om meld dat het duifje.dat August Goegebeur ons verled winr gclot heeft, niet afstamt uit Vermey-Havith doch wel uit Vcrmey- Dirix. Dit weet hij ook wel best want niet min dan driemaal is het hem gezegd geword. Ons Havitje.was het heele jaar op d Blauw Ooms gepaard. Gemct«MALDEGEM Nieuw VERBOND Dulvmaiitscliappij «IJK REISDUIF» Groo Gew. Prijsvlucht uit MOES- CROKN lip zondag 2" Oct. 1!Ö5. r gelcgcnhcid Moltjes Kermis aan Maldegem de led. Vertil, inleg 3,50 fr. reiskosn inbegrep.' Prijz 10 fr. Onaangoduide.serie aan 2 fr. per duif : 50, 40, 30. " fr. gewaarborgd..groo Kermtspiljs aan fr. per duif : , 20. Poel 0.25 fr. tot 3 fr. per 8-tal. Vrije 3 tot 3 fr. per 5-tal. Gratis geschonk door de Voorzitr deimaatschappij «D 1! Reisduif» voor-de twee eers aangegev duiv e pull over, v.-aarde 100 fr. Inkorvlng Zardag avond C tot 11 u bij Cyriel Cauwels, Constaurs a-ln 1 fr. Binn bij C. Cauwels. Het Bestuur. Bljwnd MAT1U1U. Oedeon. ETerw. Heer VERMBIR Ddermonde, e zeer srk foivdsiiele, snknta trfj versche in het prachtig boek-«de Reisduif» Uitgeverij Diegcrtft. tüeslef?^ PER MAANO WKLRIJDEN. OP DE BAAN Te SCHELLE zag m voor de laau s maal dit jaar, de beroepsrners-baanrijders aan het werk dit op Maandag laatstled. Het weder was wel wat koud maar toch mooi wat er veel toe bijdroeg om d koers do lukk, want 52'rners sld zich In lijn om de prijz betwisn over d 115 km. lang afstand. De uitslag werd n slot : * 1. VERREYCKEN ln 3 u. 09 m. ; 2. Palmans op 1 1. ; 3. Vinck Fr. : 4. P. Merns, 5 Michïels, 6. Van Hassel 7. Jansss' (Terhag), 8. Rongé, 9. Reyas, 10. Loogt' mans, 11. Jansss (Hobok) z. OP PISTE ' Ü^aèlBU^irertf' 'W^StéVfetoatrför Mfttflsfc'AWde-Bestè irè'àiiéyé d'é^^jryielkwï z ; nam er>aan"uefel.-'öe&é'koers hfatuxüi de groo^belangslling;voor eich -wantmiötminder dan sportliefhebbers woondeii! d&ikoera btj dié voran iiietag; gav.ea t. Halve-Pond- 1.* ^MArmOHAU 2. RoW. Gijfisels:-.3.>Milia»ii; SWfe T t. s ' 50 -Kixt- vop' eig.icimht : 1; KtN^T, 2. Rigaux, 3. op 1 ronde : Giorgettl, 4.'Archambaud, Leduco. Mithouard. Bertocco., 8. op 2 rond : Aerts, 9. Pélissier, 10. Le Drogo. 11. Fournier, 12. Terreau z. 50. Km. Ploegkoera : 1. AERTS-MITHOUARD in 1 u. 06 m. 40 punn ; 2. Ïgnat-Bonduel 21 p.; 3. Louviot-Bertin. Op 1 ronde : 4 Vietto-Giorgetti, 5. Bertocco-Grassin, 7. Magne Gebroeders. S Weiss-Monn ; 9. Lauck-Ruozzi. Op 2 ond : 10. Leducq-Terreau. 11. Speicher- Fournier ; 12. Le Drogo-Rigaux. Morkrangschikking : 1. ALCYON 5 p. ; 2. France Sport, 3. Dilecta, 4. Pélissier, 5. Helyett, 6. Terrot-. Te BRl'SSEL in d Winrvelodrom gaan de programma's in stijgde lijn, dus elke week wordt iet3 bers grootsc.her opgedid. Het volk weet dit dan ock waardeer, want de opkomst der sportliefhebbers stijgt op belovde wijze. De uitslag de 3-urwedstrijd : 1. CHARLIER-DENEEF In 3 uur 130 km. 750 mer ; 2. op 2 rond : Gebr. Vroom ; 3. Bruneau-Bertin ; 4. op 3 rond : Jan Waurs-Tommies, Struyv-V. der S ; 6. Op 5 rond : Gebroeders Van Kemp, Degreef-Van d Bosch, Vlugg-Koumans ; 9. op 6 rond : Herman- Pissers. STAYEREN De bes pisrners sk het zich nu de e na de ändere in d bol stayer word. Na Cor Walä zull eerstdaags ook Albert Buyiee Jan Pijnburg.het werk achr de zware motor canvattën. Te.-vktWEBPitN YfM xn b«t voll bak we 'gtlöo<4fi 'gtlóoi-wm!^ 'dat de kassier reeds vale vele bere belfe Hagfch liaefeii -É-p'kond gekd heeft. Dit verwondert éhs-'öok'heèlemaal -niet, want met isoo'n. mooi' propmmma srke kampiolijst,. O'.aetfc roan de moeilijksn kunn beyrykligeg.^g&pfft),- fret. heroptred Karei Kagrsr.jok Vftle toeschouwers naar dè-meeting. '"; ', ; De uitisageii war^n de volgde : Achrvolging 5 kpi. * 1. VISSERS loqpuberyck ln na 2 km. 350 mer ln.2. m. 53 sck. 2. DICTUS 'wint met 45 mer in 8 min. 32 sec. Verreyck. 3. SCHOTMAN wint -met 2 mer Huys. De 5 km. in 6 m. 3S sec. 4. ARCHAMBAUD loopt Van Hout ln. 5. HAMERLINCK wint met 75 mer Gerard Loncke in 6 m. 24 s. Punnkoers 80 rond, 6 klassemn. 1. VAN HOUT 12 p. ; 2. Hamerllnck 11 p.3. Verreyck 9 p. : 4. Huys S p. ; 5. Vissers Dlctus elk-5 p. ; 7. Deryck, 8. Schotman Archambaud. Halve fond : i. VAN- HOEGK 3 p. ; 2. Geerts 7 p. : 3. ;. Seynaeve Leur elk 53 p. Achr tandems :, le. reeks (s> half uur> : 1. BUYSSE met?t Km. 75 lil. : 2. Aerts op 1 1. ; 3. pélissier op 50 mer. 4. Kaers op 1 ronde. 2e reelts (e half uur) : 1. BtJYSSE met 26 km. 875 m. 2. Aerts op 1 lg ; 3. Pé- 'Hseier op 10 mer ;?4. Kaer«op auo mer. Algeme«. rur^hikkuig : 1. BITYSRE met 53 km. 950 m. ; 2. Aerts 53 km. 946 me- ;tar j 3. péliasipr 53 kni ;km."; 4. Kaers 53 Km :mer. ' ' ' s ' " '..'.., VERS.CHTI.LENDK -BERICHTEN W ee^ctgwrt- Ttt rfrr"^ h. Jiâp g lttfeft'sflr. aati'f»énô«e«"â&ar hij prach- BELLKM. jmfflatiüag 28 Oct Velokoers voor alle beginneling, 500 fr. pr. : 100, 80, 75, , , fr. Ook i-erschillde premies. OEDELEMSCHE RENNERSCLUB De i-ners lan waarlijk niet op zich wachn de inschrijving volg elkander onafgebrok op. Na Oscar Busschaert hebb dus nog : André Gouweloose Westcapelle, Gaston Roose Oedelem. Guillaumo Bauws Maldegem, Jo2ef Mafthys Maldegem Kleit, Rcné Matthys l'rsel, Marluere Holland J. Sol eves Holland. De inzet is dus flink alles laat vermoed dat we straks onze 20 rners zull bije hebb, want met Nieuwjaar ko-,m er uit andere clubs nog verschillde rners 'ons corps verjneerder. Het ligt in onze bedoeling toekomde zomer onze rners zooveel mogelijk op d Velodrom Maldegem lan uit kom, dit om de bes pisrners leer kn,-die, als ze er gedacht voor hebb, door ons dan verder 2ull gelanceerd hoogerop gebracht word. Zoo zoud wc misschi Oscar-Busschaert, die altijd bewees e goede pistier zijn, doch niet sprinn kan. niet d Hollander; Stol.J^u^nin. koppel die e der raps jongecrcnsgrs is die. we kn. De rners dfe ripg 'lid onz club Will word lat'e'it-^ïtch inschrijv bij Rayniond Matthy» Oedelem. André,; GOUWELOOSE, lid onze club, was /Maandafyijgggr es 6de Knol; ke aan zee.jj'k G(rti rners zào' reg* móést hlj'îfver hij'zou üèkfer V'^ Raym iet dat er veel jonge ' war afs hij, r sprint beschikk, 1 -koers veriiez^n. ATTilYS OodeVrn. J M A ERTINS, Hoogpoort, 24 G*HT (HUIS GESTICHT IN 1786) l MAAKT EEN EIND AAN UW LIJDEN : Mann vrouw die gemarld zijt door Rheumatiek, Heupjicht, Rugpijn, Verrekking, Kneuzing alle Spierpijn, lees de aankondiging Sloan's Linimt die op de 11de pagina dit blad vind is. Deze zal u nadere inlichting gev wegs dit geesmiddel hetwelk door do gansche wereld als hoogst krachtdadig wordt herkd. jii^j E echt «LATTER» buffet, draagt dit merk in de rechr schuif : GE0'E P «LATTER»-100 proct gerief Degelijk. Voordeelig ' Sierlijk Vdx De jonge doch veel belovde Hollandsche pisrcnneiv J. SOL Br-sks, die voor uiuueujk uiursl ija> is. Hij ia ook lid da Oi-Jclemjche Rnei^club. C'at beklaag ik al die srmc babies, die gewassch word met minderwaardige zeep, die hun tccre huid prikkelt! Mijn Moeder is veel lief om ge Palmolive tc gebruik. Deze is zoo zacht voor de huid, dat ik met ongeduld uitzie naar het uur nuin bad. En daar Palmolive zoo zacht h voor babics, is zij evgoed geschikt voor moeders tcerc huid. Moeder heeft trouws neg e andere red : meer dan schoonhcidsexpern schrijv het geregeld gebruik Palmolive voor om de schrilheid cn de frischheid de yd-iatstmt behoud. HI;.N DKKSiON OVERLEDEN. De voorzitr vim de ontwapingsconfertie, Arthur Hemierson, die sedert kel tijd ernstig ziek was, is Lond overlochün. lii; werd in 1Ï63 plasgow gebor. Van beroep metaalarbeider, sloot hij zich ln 1900 aan bü de labour-pitrtij, waarvun hij In 1903 e der elf eers vergwoordiger«in het Parlemt werd. Van 190S lot tot 1917 was hij VL-orzltr de labóurgroep. In 1616 word hu lid het kabinet Llo.vd Gcorge. 'Vls pclltlek hij krachtdadig slour.de. Na d oorlog spandvjviitocwer,.in.«m d«inrnationale kersfl. Jn 1924 werd hij minisr in het eertie kabinet Mac Donald. streed 't!*- 1 krachtdadig voor* de Geefscne 'politiek;- 0»'1929 gelde-hij als minisr yan buinlandsche zak in het tweed» kabinet Mac Dünald. Air. onwrikbare voorstander Gïneve, werd hom in 1931 het voorzitrschap de ontwapingsconfertie opgedrag. In dit ambt was ge moei hem veel om de poging der confertie do gelukk, wnt hem in 1934 d Nobelprijs d vrede bezorgde. Sedert eige wek waa hij zoo zwaar ziek, dat hij ge blad meer las sn aldus niet wist dat er e oorlog tufisch Italië Abessinio ontbrand was. Tot het laats oogblik behield hij zijn vertrouw ln do taak der ontwapingsconfertie, waaraan hij zijn bes krochn rowijd heef! NIEUW CENT HOEii LANGEMUNT GROOT KANON STELT NU TENTOON de NIEUWE MODELLEN VOOR WINTéR. PARDESSUS VANA. 225 FR. NOG MARKTEN. EECLOO. 24 Oct kg. 20 ; eier 0.85 ; 947 viggs ; aardappel 35. Tl IIELT. 21 Oct. Wit tarwe ^92; roode tarwe 90 ; rogge 80 ; haver 80 ; koolzaad 115 ; lijnzaad 100 ; aardappel 33-3ö ; Vigger.y de kg. 7 ; bor ; eier 0.75 ; kieks kopp. 18 ; konijn kg ; hesp : oude duiv kopp. 5 ; jonge id 9. AN1JEKLECIIT Oct kalver ; 1734 kalver aangevoerd gedurde do week. DE VLASMARKT VAN IUJSEL. De vlasmarkt is minder bedrijvig, maar to lt m e aanzilijk aantal verhandeling. Sovii-t vlas IVe groep noert '18 pond. Do spinnerij voelt cr weinig belangslling voor. Voor het Fmnsche vlas dat 575 tot 585 fr. df- ioo kg. Rijsei geleverd wordt is er minder vraag. Belgisch vlas is vaat zekere li< có.-inisched op don grond geroot gaan zeer hoog. Dn voortbrging stijgt elke weck. lil de gfioiu is er prijsverhooging cn oei nntmale bedrijvigheid. Lijnwaad wordt goed verkocht. -'Mhel. Matrass, Clubzctcis. Koopt / ( ln vuile vertrouw aan matige prijz liii : O.-VllU (HOMME NieiiwMritat.lil, - MALDEGEM 39 Misschi zult ge Qiij zegg, dat ik hier evoudig mijn persoonlijk indruk weergeef cn dat andere babies er ccn andere meing kunn op nahoud. Ne : Palmolive is ZOO zacht, omdat bij de fabnkatic e mgsel olijf- palmoliën wordt gebruikt. BiKh Jt ïthnj* uttpskkity; : (n kripfzpitir «warn tanj tn iitttri. Ût PäliHtliv*. :.-.T Kvtât Q90tt amtrpakt i PROSKAMPEN SINT LAV li KIN S (Karelahoek) Prljskaartlng CMINETTEN) op Zondag 3 November 1933 Prijz 300 fr. Inleg 3 ft. per man, 1s Ittleg bij Cum lol Oaawsl* ; 2de inleg bij Luci Van Hecke. Begin ton 5 ure. 4 MORRKKHKE Scheewegbe Ter gelegheid dor karmis, op Zondag 27 October, bij Louis Do Cook, groo be~ achrljfbolling. 300 fr. prijz, S fr. per pelt» ton 5 fr. voor 2 pelctcnt, Bagin om 1 ur», «fknmping na 6-ure. MALDEGEM Ketvefc Op Zondag 3 November, Bolling bij M«- dard Braet op twee goede verwarmde ban. 100 'fr. Gratis zonder inleg. Boll op do b«an on lon voor maat Inschrijving 5 tot I$ uur. 10 Geme RUDDERVOORDE Herborg «In Sysloo» bij A. Vandberghe, ZonJag 3 November 1935, Monsr«- kaarting (Bied) 1000 fr. pr. Bijzondere premies : voor d oudsn man 10 fr. voor de ouds vrouw 10 fr, voor de verstkomde minsns 5 man. 25 fr. voor het mees getal e vreemde geme 30 fr. M speelt 2 g 2 volgs loting. Iedere ronde wordt hvrloot. De Inleg is b*- paald op 5 fr. per man. Vérdere voorwaard word d dag der kaarting kbaar gemankt. Begin om 4 ure zeer stipt tó WARMESTRAAT KERMIS Op Maandag 4 Novembef r gelegheid der kermis, kaarling (Bied) bij Aug. Le- Uacrt. 300 fr. gewaarborgd, verdeeld : 80, , 40, 30, fr. Inleg 3 frj per man. Begin om 7 ure. Het Beslmir. BOLDEKb DIKK.E PLATTE BOU LEN ln ROODE POK ln alle man. 1 Jaar waarborg. Gaaiboll - Wilde paaboll - Pokhout «'oor bolldraalers In boomett of blokk. Kous 1100 gedraaide boll. V). DIIONDT Brltanjelaan, 14, GENT - (Slnt-Pt> torubtatle) -.x. ADEGEM Appelboom Sorlebolling in de nieuwe boltont bij de We. Bert. Te beginn op Zardag 9 November daarop volgde Zardag Zondag, tot 1 Decomber. M speelt in series 16 man die onmiddellijk uitbetaald word. Inl. 3 fr. per man lon voor maat. M speelt mot nieuwe boll de baan, 20 cm. hoog. Emaal dronk per serie. Do commissie is nlot verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevall. ST. LAUREINS Eerstcstroat Op Zondag 17 Nov. bij Aug. Geirlandt, Kaarting (minetn) 10Ö fr. gratis «n al het inleggeld. 3 fr. per man met drank. Beid n om 5 u. 47 f UM V.D. MATRASSEN mei- levsbnqe waarborg' M&traMfabrilkï J.V fl3al>6g '.Dampoorhtr.U'l* GENT. t.1590é* Oï«f*l v«crt»irhooptfj «nr. UIT AMERIKA. Tc Kust Moline (staat Illinois) is overled'eii Emma Van d Brouckc, echtgoot«august Dobbelacre, geboi-on Dtorgam d 20 Me! Te Siivis, in donzolfdou stóat, Is gestorv Karei De Olercq, gebor to Viïlckt d 20.Sepmber Te Dodge Cr (staat Minnesota) ls overled Alois Maroo, echtgoot Allda Geldhof, geboortig Bisscgem 62 jaar oud. Siovlabriek S-A nna HUIS LOWIJCK, Opv. Ed. DE VOS Tel acltfer S e -Annakerlc RRIICrE (BIJ DE LANGESTRAAT) U W V,, ; Cuisinier kachels Bijzondere verkoop haard DEMOULIN TAMINES Buizestov ei «fabrikaat. Zelfde huis ASSKBROEK, WANTESTRAAT. 94.

5 «y ZONDAG 27 OCTOBER VIJFDE BLADZIJDE. TWEEDE DE: Nieuwighed utf de Mekanieke Wereld DE LtJCHTVLOO : KEN NIEUW VLIEGTUIG. Do Franscboian Mlgnet heeft zoo pa«e tleuu' eoort vliegtuig uitgevond, zoo klein Jat hij bet «De Luchlvloo» goemd heeft. Hij ging uit de overtuiging : dat de bestaande machl gevaarlijk vooral motllük om bestur wur om practisch zijn. HIJ wilde daarom e belor, gcmakkelljlker vliegtuig uitvind. Jar heeft hij gezocht, es oneindige gslag gekd. Maar zijn uithouding la beloond geword : hij heeft nw.t ziis Luchlvloo het kanaal overgestok naar Engeland waar bij talrijke demonstrat hul s gedaan heeft. Vcü zi In.Vi^iufü.lucht over het kanaal het begin n nieuwe periode ln de vliegerij. Zijn machl Is uirst licht, in vergelijking mei andere machl is het kinderspel om ze bech is het kinderspel om ze btprljs e auto kan dal op het dak eep huis. / UIT. RIJjlSKLEUE-lMiOMKEIUtU. Als eer» nederig schrijverke uit de volksklas,-wil ik hier ev zooals gij Zondag 1.1. onder Kuiseiede-Veld hebt kunn lez, ook aanrad gee andere gazetu". lez dan 't Getrouwe. Dit zal u stipt op de hoog houd do binn- bui nlandscho politiek u do vingerwijzing verschaff wat gij dit verwezlijk om ergieke mannvn aan liet sluur zet n wolke onzi- ecuitomle tot groo bor achap bewerk de flnantie heropbeur. verder» ons viaamsch idcwml n toppunt do verwezlijk al hunne krachn aanwd om onze natie ee duurzame wolstrind verschaff vs ook hel hersl, de rust vrede onder du volker n spoedigs mogelijk tot stand brg! Dus, iaat ons met gelanheid gerus overtuiging in de aanstaande toe komst star ons door ge dwaze oorlogsgeruchn ontmoedig ; want het is hed Zondag veerti dag d lon Novibei de gansche weck onze groo kermis ' Om ee kermis behoorlijk vier moet m nie: allelijk e verblijf uirlijk n toon spreid maar Inwdig ook allo groo bekommerniss uit hoofd hart verbanneu ; zingt liever het volgde oude retreln : Wij zull naar de kermis gaan Stilloksaan, stilleksaan! Want 't komt toch op ge franksk aan Kl'iloksaan, stilleksaan! D, zaaierij is toch gedaan, Zachtjes aan, zachtjes nan! Daarbij 't is helder volle maan Llchkes. llchkes naar d liaan! M ziet de vlagg reeds waai En hoort 't haantje luide kraai! Terwijl du rners zich paai En du dansers zich zacht draai! Ziet m de franksis rond zaai Met de demietjes maai... Of de druppellcs to klaai Om daarna naar huls zwaai ; Al zingde hel gelede refrein T moet ei dan maar ge kermis zijn ' Als alles zoo serieus moet zijn Of d:;l er niet es pionier mag zijn! K-_:ulag toekomde oï vinn veertie.. dag zuil ge in 't Getrouwe liet volledig kermispro^ramnm vindon ; m is druk aan 't onderhandel mei de L..' nuui-.-.. maatschappij Rutselcde. M bewe dat ditmaal 't lustig zwart muziek, indi liet dooi- de haz daartoe wordt verzocht, zijne nieuwe <m oudo aria's zal n geilde gev zijne grapp allerhande kunstgrep n toon s'.j.iv.deii. Zondag 1.1. hut-b zij zich naar Vinc-Kl begev ; door het Qvcrslechlc weer hebb zij ge buitonvertoon kinine» uitvoer, maar do bcwomlomnrs wellie h In do herbergt..i hebb gehoord - gezi, zull n <le eerst Uonn-ndo dag er niet over uitgepraat gerak! Uit Ruiselcd'! dorp verneem ik, dat er,?!iettc-f!<-nst:i-'" hei echt hondweer Zondag 1.1. ril-rclijk nog 72 kaarrs war óii Octaaf Goc'thnN (j'ii Vsingaever. Nu op hed is liet kaariing bij de Wc!. D'-r-'icaht m <!" Kr- Mot-ni. 150 frank p> z, Verders vernem wij uit Ttuiselcdat twee jongeling hun exam gutis" 'i Mion iv Uropn }.;<vivn. nnmoli.il; - Carret, ieodgiur bij Fiimin Depuepe in tlobuspol Albert Vangelder, bakker, b'.- zijn vader. Ook op hed 27 October om 3 ure. wordt er r eere het feest Kt'istus Koning in de nieuwe tooneelzaal der Aalrstraat, door de vrouwelijke katholieke iiktle e prachtig tooneel- zangfeest aangebod voor do mann, led d H. Harbond Congregatie. Dan op Zondag 3 November e.k. wordt het zelfde feest aangebod voor de vrouwled der Communlebond der Congregatie. De ultnoodigingskaarn zull voor belde groep n huize besld word di voor ingangauuart. Dr ruchtbaarheid alle bovgemelde berichn v.-ezeti aanbevol. BACHEN -:n ZEILEN voor alle DIENSTE!^ DEKSELS voor KOEIEN u er man DE PRAE1 Molstraat BEKLOO Mi-n ' aarivti?. dl alle herslling V- AALTER EN OMLIGGENDE. De rood Aalr kunn ons artikel, v( rscli in «De Voorwacht» 6-10-'33..ui- niet verkropp, want in «Voor Al» 13-10'35, gev zij hunne roode -oigeling, fascisn vergiftigde paddestoel tc eii. Ja, heer roodjes Aalr, als gij giftige paddestoel vertrapt, zull zij weili-roin uitschi, maar als onze vlaamsche msch, door e giftige slang (het soj.ausmei geb zijn, zull zij lijd aan olncdvergil tigir.g zij zuil verlor gaan ais wij daar r.iet zijn, met e gvergi;. wij zull onze msch redd met giftige paddestoel als gvergif. U.it wij nog maar knecht zyn, dat de eudpii baas zijn, voel onze werklooze makkers best. Vos. jong, gij zegt dat c:i::e advokaat-leiders vies zijn als ze op d tri-;:i nevs werkvolk zitn ; laat ;ins aan:i m dat liet waar is, maar zeker vast is dat ISedtje Anseele. of Lialtazour, nioi /.;ill mo vies zijn 't werkvolk, n'ant zij reiz in le klas-wags waar dc reuk der fabrieltmann niet binn komt. C.ij zegt ook. dat uw minisr op 6 maand niet kan go-;d mak, wat ander op b jaar l ebb kapot gemaakt, maar Vos. als! 11ij het n.ot kan goed malr, waarom heeft hij liet (l.ui ni»t gelan lijk of het was, waarom hebb ;ii nu ir> 1935 juist lijk ln 1926, mijne f-n uwe spaarctjes verminderd met 2S t.ïi., heeft uwe minisr of gij zelf nog d tijd niet gehad, om aan do werlt- 'oozi'ii Aali omliggde dk'-n. die'5 tol (5 fr. per dag min gi dan in Lcr-ihulli- nn Ruisolede ; heeft de mijnwerker nog d tijd niet gehad om dat schandalig basisloon (2.50 fr.) af schafi. Wel. Vo.:, il< durf het gerust bekn. r.ioestun vi.it Vluanisch-Natlonalisn minis- <ers zijn, zij zoud onze wcrklooz zoo ohandel, ik zou ze d rug toekeeron. j de rood is 't «alle Belg gelijk voor wet»? Vermits gij Marcel De Ridder «storzeele verneemt In uw schrijv, moei HUIS arcel MASSELI5 (achr St. Salvatorskerk) B R U G G E ik besluin dat de rood nog hunne bolwassching de veroordeeling, uitgesprok door de seizoarbeiders, indachtig zijn. Gij schrijft ook over Vergeyl Fegem, maar Vos, als gij aan Pegem gedacht hebt, is uw gedacht dan niet op Deinze gevall, op d brand in de rood cinema, op uw kollega De Sutr? En nu, Vlaamsche arbeiders, luisrt. «Mijn leugs over de levsduur zuil-.-.i met pakk, onze msch zijne v«.-rstanuig om w dat ze met 100 fr. in de niaiind Sepmber bijna evveel koop als in Februari». Maar, V03, jong, als onze msch verstandig zijn om het v/, moei ik besluin dat gij dom zijt om hot w. Als uw vrouw naïr d winkel gaat om brood, het kost 0.55 t'r. meer ad in Februari ; het vleesch kost dan 6 fr. de kilo, nu ls het 15 fr. ; zoudt gij nog uurv bewer dat dit leugs zijn? Zijt 50 dan zoo diep gezonk, dat u de, werkelijkheid niet vóelt, of wilt gij uwé Volgelmgcu wijs mak dat de sneeuw «wart is kol wit? Doe zoo maar voort, jóhgêri, als uv.e volgeling nu het bedrog het «JOc alis:,-e; niet merk, zull zij het nooit merk. Gij zegt dat de loon wedd aangepast wetdei.,;)ja, de ilou zijn met 5 t h.»erhoogd. At&M is de werkloozsun veihoogd '.' Ne, nietwaar? W uw ministm'j dan niet dat e werklooze die in Februari S fr. trok, daarmede e kilo vleesch kar. koop, rwijl hij nu met zijn 8 fr. maar e hawe kilo kan koop? Of is er misschi ge' verhooging in de roode winkels? Dat kunt gij best wel ; maar we<jt u al, Vos, dat uw minisrs aanvaard hebb, dat er in 1936, 300 millio minder zal uitgegev word aan werkloozsun ian in 1935? Dus zal de werkloozsun lager zakk naarma do levsduur stijgt ; weet u dan niet dat Delattre e twee honderd «lieve vridjes» als bedide ot controleur wil boem, om jacht mak ap de werklooz? Wij zijn gelukkig -lat gij nog ge 10 minisrs hebt, want dan «.oud wij gerust kunn krepeer. Uw minisrs verrichn hetge de katholiek niet durfd do.- in 1926 hebb zy ons bestol In 1935, dus iedermaal dat ze in de regeerlng zitn besl ze ons. Als wij voor de socialisn nog 100 fr. hadd, hebb wij er nu nog 72 fr., maar de «bank d arbeid» was 28 t.h. zijn schuld kwijt. Dat zijn fein die onloochbaar zijn. Vos, hebt er maar moed op, wij gaan met d VI. Nat. bezem er In, dan zull de werkmsch ge fascisn mo, maar e lev leld waarop wij als werkrr\n recht hebb. Fourrur, Pelsmanls Laats modell. Vermaak verandering. Alles wm in het huls zelf vervaardigd H11' vertrouw Concurr- '1,- -1= :h V.X ÜESIti A.»y..». LiEBIG BLOKJE geeft / lir bouillon Vóór 60' co n tjprt) -- 'Ab-iiiij. i«aarj< ag' njorgènd,0:11 J uur, to Jacobus Bobbeleyn In zijn hui? ëwam. vond hij zijné vro^w Sl.dpni? Stokman,"y'l Jja'a'r ötid, Jn. h^ar zel dood!zltn. Do vrouw- u-as schielijk 'overled. TE NINOVE kwath, midd- d nacht e autoeamionnet door de stad gered in govergeslde richting e$n ander auto, die zijn groo schrijnwerpers niet uitdoofde. De geleider de camionnet werd hierdoor verblind, bots eerst,ip e arduin paal verbrijzelde daarna e hulsgevel. De auto was zwaar besrhadigd, de voerder verscheide ribb e knieschijf gebrok. De rijkswacht slde zonder verwijl het noodige onderzoek in om rk-n schuldigp autogeleider op tè spor. ourrur Eig maak Groo keus Laatst- m''dml In vertrouw Huis R VANDE VELDE VANDE WALLE (Oud Huis Vlleyn) Mr.rk 711. EEKLOO Insgelijks : ' Hoede, Saccóch. Handscho 1-ous, z. aan de nauw& pri'z ' Bijzon lerheld Dames- Kinder- HOEDEN Grco '' keus in l/r SACCÓCHEN Kómt zién.".muave Bei' Vacant'-e É- SA V.X Ta: S-.Ï ai4ü'i4>wulusl hadd op dzelfd dag dr:e huwelijk plaats tussch bruid bruldegomm met dzelfd naam. De weduwnaar Alfons De Baets had twee zoons e dochr, Emiel, Gerard Magriet, die In het huwelijk trad met kinder Mevr. Wed. De Baets-Van Rostyne : Emilia, Maria Edmond^ Beide oudors hebb ti kinder gehad. Om 10 uur werd het gezamlijke huwelijk voltrokk op het gemehuis. Vandaar ging het naar de parochiale kerk, waar de godsdistige plechtigheid plaats had. Van alle kann werd de feeslin-? gefilicierd. Deze twee families De Baets zijn hoegaamd ge familie elkaar. Dit is e voorvalletje dat nog weinig -oriinngers zal geld hebb! PARDESSUS voor Heer Kinder Wilt U dez winr goed, warm naar de mode gekleed zijn, wdt U tot het meist gokde Huis der streek Verstrae Verschoo Kerkplein 7. EECLOO Schoone Mans-pardessus. laats nieuwigheid : 155, 175, 185, 275, 325 fr. ïoovoort. Jongellng-pardessus. af 110 fr. v Regmanls, Hee-- Kinderkostum. -"nntnisiebr k. Alle soort weikkieer Mies gimaakt of naur maat. Hoed, nieuw model, af 35 fr. Sportpakk, nieuw, met fotos R. S. Maes. Sportklakk voor Heer af 8 fr. er i fr Komt zi. niets verplicht U. 's Zondags op. V.x. - Tri INGELMUNSTER bots de molorijder J. Lletaert met volle geweld op e wegwl,zerpnal. Door d schok werd hij kele metcr.i ver geslingerd. Hoewel hem spoedig de bes zorg werd toegedid, ls hij kort daarga overled. UIT SWEVEZEELE. Verled Zondag hebb onze voetballers,i.u niet getroff, het weer was niet de, c.1 tij. Ze speeld g Emelghem, de ult-.»lag was 2-2. Op Zondag 3 November heroping der herberg <s De Vierwege» door Hubert Lanuoo. Er is e groo prijskamp op d vogelpiek met schoone prijz. De wielrijder Vital Lannoo werd door e rner aangered met het noodlottig gevolg dat hij bewusloos lag. Hij bloedde uit de neus droeg kneuzing aan Het hoofd. E geesheer dide hem de noodigo zorg toe. Alwie nog ge lezer is 't Getrouwe Maldcghem vraagt zonder uitsl e proefnummer aan de Drukkerij De Lille Maldegem. Dinsdag-avond kreg wij hier ee nieuwigheid le zi hoor, op radiogebied, namelijk e spelde zingde radio-autobus de Barco radio, gansch verlicht. M hoorde het spel ur vei' in het ronde, het goot veel belangslling bij onze bevolking. Nu de verlling d knecht met zijn aardige nam. Daar was es e aardige heer, die op o groot kasel woonde. E zijner knechts was vertrokk hij moest n ander hur, maar hij wilde er ge, of 't moest e vieze snaari zijn: hoe kluchtiger hoe liever. Er hadd zich al veel knechts aangebod, maar de heer had er nog ge gebond naar zijn zin. «Al dat geloop begint mij braaf de keel uit hang,» zei hij g zijn brugwachr. «D eers die mij nog wil kom sprek om de plaats knecht bekom, zult ge vrag hoe hij heet, *-evalt hij u, dan stuurt ge hem naar mij : ttaat hij u niet aan. dan zdt ge hem evoudig wandel.» 's Anderdaags kwam er zich dus weer e aanbied, de wachr vroeg : «Hoe heet gij, want Mijnheer heeft mij bevol naar uw naam vrag.» «Ik heet : lk-zelf.» «Ik-zelf?... Zoo 'n naam heb ik nog nooit gehoord. Kom aan, ge ziet er mij nogal e vleze spuir iflt: ik geloot wel dat Mijnheer u zal aannem.» En hij liet Ik-zelf binn wees hem de kamer, waar hij zijn heer zou vind. De heer vond d knecht naar zijn zin ftuurde hem. «Hoe heet gij?» vroeg hij. «De duivel kan er niet aan,» was het antwoord. i Sapristi,» zei de heer, «dat is e aardige -aam, daar is ge kele duivel in de hei die zoo heet! Hc-wel, jong, ga maar naai de keuk, vraag me aan de meid wat ge moet do. Die zull u wei werk gev voor daag. Zoo de nieuwe'knecht ging naar de keu kén, maar onderwege in d gang, kwam nij de dochr 't kasel g. i Zijt gij onze nieuwe knecht?» vroeg ze. «Ja, juffrouw, om u di.» «Hoe üeet gij V» «Ik heet de kramp.» «De kramp! de kramp!... wat naam is me dat!..-allo, ik zal het wel onthoud!» In de keuk gekom, zei hij g de meid dat hi) de nieuwe knecht was, dat hij eerst wat kwam dat ze hem vervolgs maar aan 't werk moesn zetn. «Zoo,» zei de keukmeid, «hebt gij u hier verhuurd? Hoe heet gij dan?» * jk neet de kat.» De meid moesn lach dat ze schokn, met zoo 'n viez naam. «'ij zetn de knecht voor, dat hij zi goed liet smak. Daarna gav ze hem nog wat werk verrichn in de Keuk, ilndelijjc wierd het, slapstijfl. De meid.gitig', de e,e na 'de'antjere', bed, maai,de ku.echt, hleef aan de; jitoot; zitn,. «.Gaat gij ook niet slap?» vroeg ue keukmeid, die nog opgeblev was. ^ f- s Och ne;».was het-., antwoord; «ik heb' nog ge-vaa't.'*ïk blijf mij.nog! wat warm.» -r «.Gelijk ge wilt-, zei" dé Meid, maar ik ga naar bed.» Op d trap ontmoet zij d heer, die ooi: ging slap, zeide hem:»mijnheer, de kat zit nog aan de stoof.,> «Och, s antwuurdde de heer, «laat het beest daar maar zitn.» Vervolg toekomde week. Radio-omrojp. >i p I V'uor uw DIRECi'Ii; AANWIJZERS. Ach rllchn. Stop Kuiiiku.schers. VISCHT KWALITEIT < KISÜH. BLJCH : Synoniem zekerheid svigheid De officieele dist is gevestigd bij : J. ROGGE 78 Hoogstraat 78 GENT. rel G.^-i UIT OUDENBURG. Wosdag 30 October 19 ure, gezellig samzijn, voorsll mededeeling. Daarna Whistdrive. Gewone voorwaard. Enkele mooie prijz. V.T.B.ers, maakt propaganda werft led aan. N B. V.T.B.ers gelieft op merk dat iier d 30" r.iet d 31 October is. MODE K l e ne Loure Echtg. f-oetou-. VAN DSH STRAETEN Ouds morie-masazi.in der stad HOOIAARD, i G E N T M o d e i k o e ^ e n Kwaliii f»oe<j afwerksel zijn onze reklaam. Hoed word naar ueus opgemaakt. 's Zondass op tot 12 uur Vx UIT LICIITERVELDE. Het tooneelseizo in «De Keizer» wordt dit jaar ingezet met «HOERA 'T IS EEN JONGEN» klucht ln 3 bedrijv Arnold Bach. De tooneelgroep «Nut Vermaak» zal heel zeker met dit successtuk zijne goede faam hoog houd. I)e tooneelliefhebbers kunn er gi op Zondag 27 Oetober Zondag :'. November. Begin om 3 uur. KOOPT UW WINTERMANTELS" IN HET MODEPALEIS HOEK BOTERMARKT, EECLOO Huls Maurlce VERBIEST-VERSTRAETE Waar U de groots verscheidheid op hef gebied DAMES KINDERMANTELS zult vind Al onze modell zijn één voor één beslist in prijs het LAAGST, in Coupe. Stof n Afwerking het HOOGST. Alles kan ook naar maat geleverd. Alle hersl wordt ln onze werkhui-zer gedaan - Komt Donderdag kllk Vx UIT THIELT. Het staat dus bepaald vast: 't Volkstooneel groep Staf Brugg komt op Maandag 18 November e.k. in de zaal Het Gildhof Thielt opvoer : KINDEREN VAN ONS VOLK. Zeld werd er in de Nederlandsche taal e tooneelstuk geschrev zoo edel zoo ontroerd, zoo typisch landelijk, zoo evoudig toch zoo svig gebouwd; zeld werd er e tooneelstuk geschrev waaruit zoo onopvalld ongezocht groeit e fijnzinnige^ propaganda voor het Katholiek geloofslev. Overal, ln alle sd dorp Vlaander,waar het stuk werd opgevoerd, beleefde het e reuzsucces. Ook Thielt moet de zaal het Gildhof di avond tc klein zijn. Wie ooit Staf Brugg de rol d pastoor zag vertolk in Leontitje, zal hem thans weer will zi In KINDEREN VAN ONS VOLK, waar hij de goedige, doch sil persoonlijkheid Pastoor Vogels uitbeeldt. Maakt' deze ^ige gelegheid gebruik. Komt naar 't Gildhof op 18 November. Bespreekt uw kaarn op vcorhand bij Heer Wilfried Van Sever, 4 Yperstraat Thielt: le rang voorbehoud 10 frank ; 2e rang,8 fr., 3e rang 5 fr. Lijnslling : 1) Voor Gustaaf Lievrouw, sweg naar Eeghem, le wijk, Thielt, tot het bouw e woonhuis. 2) Ch. L. Van Brabant, Bruggestraat, 71, tot het sk eer vsrk-assijn in d voorgevel ziine woning. De ecnige volmaak CERAMIEKE gels drag het hlernevstaande merk op leder gel DEPOT : J. VANDER ORUYSSE Buin Smedpoort St-ANDRIES-BRUGGE V.x. WJLöi4,.-\fI'Ei.,ü. In de laats tijder; werd er veel brood uit Belgie naar Holland overgesmokkeld. Het schijnt dat tal boer zich duartos le. Zulks is echr n gehoore gekom de Hollandsche rijkswachft welke e nauwkeurig onderzoek heeft ingesld d dist strg verscherp. De landbouwer F. D... werd op heerdaad betrapt aangehoud. De brood het vervoermiddel werd alingeslagsn. E auto e handelaar kwam voorbij de school gered op het ooge.nblik aat deze uit was. E kn :p welke de straat overliep werd aangered kwam op d radiaur recht. De auto kon neg tijdig stopp om e groor ongeluk vermijd, het slachtoffer liep gelukkig maar e paar hoofdwond op. Si'AlUCN allereers hosdanlgheid voor ladders, radio, slling, 6 tot 12 mer. lang. - TRIPLEX In alle soorn dikn altijd ln magazijn. ALGEMEENS HOUTHANDEL M. VAN TORNHOUT-HERMESSE Molstraat. 129 _ EEKLdo Tel. 144 Wij staan bftv alle konkurrtie. Aan gelijke kwaliit -zijn onze prijz altijd de vonrdeellgs hebban wij snhnnne ueus in allp soorn a.v TE ZEEBKUGGE zijn twee garnaalbgon, toebehoor de aan dezelfde reedc-'ü. in aanvaring géjtqjmn. De ee lieo zoo'n zwaye schade bpjfüat hij-bijna onmiddellijk zonk. Dc bemanningsled hadd juist 'd lijd over boord"'' spring het andere artiiig bereik. alvors/ hun boot zonk. Daardoor was dit zoo' zwpar belast, dat hét bij het binnvar der hav op e zandbank vastliep. Het Icon gemakkelijk gelicht word, nadat de minschapp door e ahder vaartuig war overgom. Te VARSSiflNAERE kwam de pastoor, op weg naar huis, e velorijder g die e vierk-mt stuk plaatijzer op het hoofd droeg. B.j et voorbijrijd kreeg de pastoor d hoek de plaat g zijn bril, zoodat het glas aan scherv sprong het oog d pastoor zoodanig kwets dat het moest uitgehaald word. Het ongeluk wilde dan 1103 dat hij maar e gaaf ooj meer had, het juist dat is hetwelk zoo jammerlij'; verlor ging. TE GENTBRUGGE, aan de gr» schelding met Melle, heeft e zwaar vef* keersongeluk plaats gehad. E auto, waai> in zes studn zan, is bij e draai in-' de baan door onbekde oorzaak uitgeslipt met volle geweld g e trampaal geslingerd. E der studn werd op slag gedood, e tweede e o<jg uitgerukt eh in srvsgevaar naar het hospitaal gevoerd.- De andere vier liep zware verwonding.. op, maar kond toch na verzorging huiswaarts gebracht word. De auto was gansch vernield, de trampaal midd dcior. gebrok. Het parket kwam r plaatse..os$jj de verantwoordelijkheid vast sll..,; i TE KEMSEKE-WAES werd het 'lijkg. ^ ontdekt de 19-jarige Maria VoncK^! verdronk in e kleine plas midd ln.. e bosch. De gdarm hadd eerst; haar fiets handtaschje gevond, ver-' moedde dat het meisje e geweldige dood; gestorv was, werd door het gerecht ej" ernstig onderzoek ingesld. M acht hét ' niet uitgeslon dat ze daar is vermoord,*^ t3 meer daar ze Zondag morg was'»' vertrokk uit Sint-Niklaas, waar ze di-, de, niet thuis is geweest, hoewel ze? eerst 's anderdaags morgs in haar dist moest rugzijn. Eig tijd géle-:" - d werd op dezelfde plaats ook e iijlip' ontdekt, zoodat het niet onmogelijk is da j hier e dubbele misdaad gepleegd werd» ' % TE ANTWERPEN ontstond brandy,i* e houtzagerij schaverij, met e opper vlak 1200 m 2., voorzi de mees $ moderne installaties machinerieën, erii*' waarin reusachtige stapels plank opgè-" borg lager.. De brand werd eerst opgemerkt door e hond,.die door zijn geblaf d waker verwittigde. Aanstonds war"';. gebur r plaatse verwittigd de fipf? litie brandweer. To deze versche^, had het vuur reeds e groo uitbreiding gom. Lang tijd moesn ze werk eer het vuur eindelijk overmeesrd wks. M schat de aangerich schade op ruim. 1 miljo frank. Van heel het voorgebdiiwr' staan alle nog de mur recht; de Bcha *;' de is door verzekering gedekt. Over de juisj" oorzaak d brand kon nog nieta^ vastgesld word. E deskundig onder.-; zoek zal daarover ingesld word. '- "' O* romeer Alle toebehoorn voor Auto's, Motos, Velos, Badinrichting, Stov, Lepels Vorketn, word gedaan in de bes voorwaard' door het huls PROSPER VAN DE VÉLDE-DE REU Verkoper Nikkeleer Chroomeer Emaiileer. BOELAERSTRAAT 85/87 EIgCLOO Tel. 126 Seds in voorraad : Bes huiskol, Silk-.«! stone; Bergsche grove stukk ;' Anthraci. M geeft de mauve Reis- Va- *!:antiezegels v!x. ; TE ANTWERPEN had e autonjobl-i list zijn voertuig langs de 3traat lan - staan, bemerk op eig afstand e kerel er in sloop zich aan het stuttr k; zet om er door rijd. De autonveh- a billst sprong toe om dat verhinder, plaats zich voor d auto, maar.dèj, dief aarzelde niet hem omver rijd. bestole W2rd daardoor zwaar gekwetst eh e arm gebrok, rwijl de schuimer er met d auto door ging. De bestole^ ging klacht neerlegg bij de politie, ïjp. onverwijld e onderzoek inslde 's ah#*-i derdaags d auto verlan rugvond. % H-'A'Ciï i-i'" Weel ge dat'm bij. ANDRE V^NDENBQSSCHE Heirweg 36 DONGK ALLES bekom kan wat aangaat ; Verf, Vernis, Teer, Carboline alle. andere SCHILDERSARTIKELEN? Duizd soorn BEHANGPAPIER... Harlijk aanhev-il;.. IN HET WELGEitENIÏ MAGAZIJN J a c a u e s S Y N A E V E VRDUAGSMARKT, 21, GENT, 25 TE UUUSSEl, ot'.u'toiid eig tijd Scled brand in het park tier vermakelijkhed de ntoonslling. Het parke't slde e onderzoek in achrhff lde, dat e srke potroleumgeur was vastgesld door deg die het eerst r plaatse v.-ar geweest. Dit heeft aanleiding gegev tot de finhouding vau twee.verdach-- person, üie alle schuld looch ma!" li''''.t-.- ïiin aangehoud blijv.. vindt m d grootsn keus alle soorn. FOUKRUREN, PELSEN RENARDS COLS, z. FOURRURE-MANTELS. HUIS bijzonder goed gekd voor alle BENOODIGHEDEN voor Kleermaaksrs Groot assortimt wo'l zijde stoff Peluche. Poulaln As'rakan e"z - MNTIfi*: PU'IZEN. TE MEENEN moest e inwoner Kortrijk Zondagavond e boodschap aflegg cn liet zijn auto staan, in e afgeleg straat. To hij rugkeerde was hij verdw. Overal ging de eigaar zijn rijtuig zoek, maar nergs kon hij het vind. Totdat hij n slot bericht kreeg rtat de gestol jnito in Kortrijk zelf ruggevond was. Twee stoutmoedige kerels, onder d invloed don drank, war ci mede onder getrokk, straat in straat uit, g huisgevels boom, totdat de dronk bestuurder n slot Kortrijk op het gaanpad bots. Dear werd de auto gevond, gansch ka,',)ot, de wietan stuk gered, de schokweorciers het voertuig gerukt de zijkann ingedrukt. Nog e geluk eiat d dwaz rit bij dage niet gebeurde, anders war er -;eker ongelukk to betreure" Dc mann, die uit d auto g-evlucht \ 1.r. kond lar ingerekd word. Het zijn e inwoner var. leper er. e Knoeke..De twee kerel: werd opgeslon. TE AROOOIE kwam e jonge fabriekwerksr, Margueri Latrez, 16 1/2 jaar oud, met ll'ar fiets rug haar werk. Bij het uitwijk voor e voermanswag stoot haar voorwiel g het voorwiel d wag zij viel. De voerman hield dadelijk zijn gespan in, <!och het meisje werd nietmin overred weinige oogblikk tar overleed het slachtoffer. M dkt flat zij de borstkas ingedrukt was. EEN BERICHT DAT U AANBELANGT Het Bestuur der Koloniale Lorij deolt mede dat dc verkoop dor (groe) biljetn de 13e Snede, zoo snel verloopt, dat de datum der trekking, op 31 December gesld, zal vervroegd word g halt November zal geschied. Beproef uwe kans om groot-nuljonair word in minder dan e maand tijd dat met slechts 50 frank gev voor e biljet. TE Dl EST omstrek :s e werkstaking uigebrok bij de grondwerkers die door het werkloozfonds Leuv r. war opgeciseht om in de omgeving Luik gaan arbeid voor reking e aannemer. Het onderzoek wees uit dat de werklooz aan onaannemelijke voorwaard werd werk gesld, hunne klachn gegrond zijn. Er wordt druk onderhandeld om de betrokk werklied recht lan wedervar. TE EGMOND, cvn Hollandsch kustdorp, hebb de bewoners tijds d laat-^i,. sn storm e buingewon moed aatjj d dug gelegd. Zardagavond brachn zu 13 bemanningsled e zaesleepboot veilig aan wal, dzelfd avond redd zij nog 13 opvard e Hollandsche. vrachtboot. Deze was uit'amsrdam ver-' ti'.ikk, maar word door d storm nabij:?. 2 " Rgmond op het strand geworp. De beman J * ning kon t'oor de liocge golv niet het 4 ' ieliip weg E zeesleepboot vaarde uit om liulp bied, maar werd door de golv ook op e zandbank geworp. E reddingsboot. die uitgezond werd, kon door^ ae woelige zee niet gerak werd stufcs^ güjiag. T kos geweldige inspan-j uinger., cn trotseerd alle gevaar, zijn de;- Egmor.dcrs er in gehikt met e roeiboot fléf schipbreukeling aan wal brg. Dc; i.ipiuin, die in zijn kajuit opgeslon zat;? kon nu bovmscheii.ike poging n slot* ook gered word.!>e MOORD OI' OSCAR DUFRENNE TE PARIJS Deze wek begon voor het hof Assis. der Seine de behandeling het berucht', proces over d moord op Oscar Dufritèi- (lie in Sepmber 1935 op zijn kamer vermoord gevond werd, nadat hij de waardevolle voorwerp beroofd was geword. Na e zeer lastig onderzoek werd e zekere Paul Latorie, die ondertusschei^. naar Spanje was gevlucht,, als de schuld!-, go verdacht op aanvraag het franscli gerecht, uitgeleve-d. E getuige n las beweert dat hij betich zag met biljartstok, wijl het onderzoek uitwees dat Dufrnc met zülk wap doodgeslag werd. Daarop sunt!' sam met het slecht verled Labo^. rle.de beschuldiging. Twee opgeroep gejjjit;, ;. g bewer e derd persoon géhoord hebb dat beklaagde Dufrne vermoordde. Deze zegsman die in het geg zit, werd onderlioord maar beweert dat de voorgaande getuig onwaarheid sprek on Laborie onschuldig is. Er wordt beweerd i'it de moordaar die als zeeman verkleed was wanneer hij de misdaad uitvoerde, e zeemanskostuum zou gekreg hebb zeker Ribotton. Laborie moet het kostuum dez zei?-"' man aanpass, doch het schijnt hem veel' g kort, zoodat Rót zonneklaar blijkt dat hij dit kostuum nooit kan gédrag hebb. Daardoor krijgt de beschuldiging e gevoellg slag. De behandeling deze beruch 2aéS r ' : aal verscheide dag dur.

6 ; t ueiiive auüaeghcm» S? Oct. GEMEENTE MALUEGHEM. GEMEENTERAADSZITTING VAN 19 OCT Eers punt. M. De Lille slt voor de inrichting Gemelijk Middelbaar Onderwijs ta smm, M. Cuelaere beweert dat er niets in het dossier zit, pn dat in het schepcollege ge uitleg verstrekt is. De b- Delille: Alles zit in de dagorde. We smm kel het princiep der gemelijke Inrichting Middelbaar Onderwijs. Het schepcollege is wei degelijk op de hoog want het heeft de kst op de dagorde geplaatst als eers punt. M. Van Landschoot: Het baat niet u uitleg gev, ge smt er toch g, omdat ge bauwd zijt dat de mindere man meer ontwikkeld wordt. M. Cuelaere vindt de groo vraag, de "ig belangrijke, deze, waar de geme de geldmiddel, zat hal, om voor gebouw z. zorg. Hij verwart met opzet. Het Staats Middelbaar Onderwijs voorzag de oprichting door de geme gebouw r waarde anderhalf miljo frank, waar ongeveer 60 door d Staat betaald werd; Het Gemelijk Middelbaar Onderwijs zal gegev word in de bestaande gemelijke gebouw, dus met e' minimum inrichtingskosn. Het Inrlchtvn vun gemelijk middelbaar' onderwijs wordt gesmd met 7 g 6, meerderheid g minderheid, de party der volksklasse g de partij der rijke kas. Deg die hun kinder naar college kunn zd, smm g het kosloos Middelbaar -Onderwijs in Maldegem zelf. Dat zal de volksklasse lang ont houd. 3) Op verklar onderwijzersplaats. In het dossier aangaande dit punt berust het atuk waarbij beslist werd gemelijk lager onderwijs in richn in de gemelijke schoolgebouw Donck, af 1 Januari De h. De Sutr : Volgs deze beslissing di we e schoolhoofd twee onderwijzers boem. Voor öe boeming het schoolhoofd werd volgde voorwaard gesld : In disttreding met 1 Januari. Voorwaard : n hoogs 43 jaar oud zijn, sedert 16 jaar schoolhoofd in e officieele -chool, e diploma hebb landbouwleeraar ea indi gewscht geacet e proer ondergaan over schoolbestuur. (We will immers schoolhoofd hebb die weerdig zijn hun ambt). De h. Cuelaere gaat vitn over da red waarom gemelijk onderwijs Donck ingericht wordt. Wat echr, volgs do h. Pelilile, bier niet pas komt, er. goeg is besprok geweest wanneer het inrichn e gemeschool Donck r sprake kwam. Nu hebb we kel de opverklaring der boeming op de dagorde. De getroff maatregel herslt de groo onrechtvaardigheid door het schoolkomilt ai de vroegere jar gepleegd onder drukking de oude partij. Het schoolhoofd, meesr De Sutr had vier zoons die onderwijïer werd. Eerwaarde Pastoor Van Log beloofde uitdrukkelijk dat e hunner ging boemd word. Doch 's anderdaags mooht hij niet meer. Het was verschrikkelijk. Gee mocht zijn vader opvolg. Nu spreekt Cuelaere v broodroof. Hij die d b. Dhoogo, Meesr Veroruysae, Camiel WUlems, op de schandelijks manier op straat wierp. En wanneer da h. De Sutr hem het geval Dhooge als e schandvlek naar het fcoofd slingert, stoot hij het dwingelandsantwoord uit: «Smijt nog zoo e tussc mijn be, hij meet ook weg». Welke koslijke beknis! Nu kunn zijn aanhangers, in voll gemeraad, uit zijn eig mond vernem dat ze hem onvoorwaardelijk, ook in zijn onderduimsciie werking- loflche handelwijze volg hebb, onvoorwaardelijk, zonder e woord g zijn dwingelandsheerschappij mog opper of ze zull bo, vervolgd gebroodroofd word door d tyran, die niets of niemand ontziet slechts zijn eig hoogmoed wraakzucht dit. Deze koslijke beknis mis haar effect niet De dertig man, waaronder zijn voornaams handlangers spitsbroeders, die hij verplicht had naar de raadszitting kom, zan onthutst verslag bij zoo'n brutal uitval, die als e ijskoud warstroom op hun hoofd was gevall. In hun hart voeld ze het onrecht, n ware ze ev diep gezonk war als hij. Wanneer de h. Ruebs opwierp dat de li. Dhooge er eerder dan de h. Cuelaere bnoemd was hij hem dan rechtstreks gebroodroofd heeft, schaamde deze, katholieke burgemeesr sator, die zegt dat hij vaandeldrager (?) der katholieke gedach in het Meetjesland (!!!) zou zijn, zi-'-h niet antwoord : Ik heb hem afgezet, omdat hij mij ' vei trouw niet waardig was! Dat in opbare zitting n opzich iemand die onberispelijk onvoorwaarde-!.jk eerlijk is. De nieuwe Volkspartij broodrooft niemand. Zij richt Donck in de gemegebouw gemelijk lager onderwijs in het ingom onderwijs behoudt zijn leerkrachn. De voorsll schepe De Sutr word gesmd met 7 g 6. 3) Wijziging der -rooilijn in de Brielstraat. De h. Willemarck slt voor de zuidkant ie lat- langs de noordzijde e nieuwe n.oilij'i vast sll. L'e h. Coei.i vraag» of er daarvoor gei inde rads -iijn. Ds h. tvillemarek antwoordt dat persoonijtfe belang mo wijk voor de alge- iiee, dat de tram op 1/2 mer de ooi-deur der huiz loopt, wat zeker e jroot gevaar medebrgt. De h. Coells: M kan d tram veregg. De h. Willemarck: Of de straat verbree- -.1,-n. De huiz zull verander als er gelegheid toe ls, vergroon prachtiger word. Daar kan dan gebruik gemaakt word voor de verbreeding. De h. Coeiis : Waarom wordt er dan ge loiüjn vastgesld lil de Eedestraat? De h, Willemarck: We kunn er e mak, ik b daarin volledig akkoord met i De h. Cuelaere.- Jamaar, ne, ge -uwlijn in de Eedestraat, dat niet...»> Mededeeling brief d G»usprncur betreffde beugeling der misl'i-iillc gemebedid. 't Is e brief die naar alle gectccntoii..'zond werd, maar voor Maldegem :.-;./.ondere beekis is, daar volgs de Willemarck do bedid hier niet llc misbruik vrij plein zijn. Dat "lijkt zelfs uit de houding d li.c'uc-,-naere.. die. eer d brief zelf r sprake onit, reeds de gemebedid begint verdedig. In d brief wordt b.v, gedat de gemebedid ge mis-. ;iiv. mog mak de plaats die ze nckl'-ed om druk uit oef op de be- < lking aldus bijkomde bezighed tc hovoordeelig. De brief wordt alle voor knisgeving medegedeeld. ö) Voorwaard om de schol hernan nem. Du h. Dolille leest de voorwaard at: «Het schoolkontrakt kan voortaan gewijzigd word met e jaar voorbericht. Leerkrachn die de zestig jaar hebb bereikt di verg word. Gee." politiek wordt geduld. Ge mannelijke leerkrachn in meisjesgestichn. Verplaatsing e onderwijzer. Het gemebestuur zal het aantal klass vastsll. De wettige vergoeding toelag word verled. De brandstof wordt voortaan door r gemebestuur zelf verstrekt in evredigheid v 1600 kgr. per klas. (Elders is dit slechts 1300 kgr.) Het gemebestuur heeft recht toelicht, lijk in gemelij';'. 1 schol. Voor het medische o; cicizoek di allo plaatselijke gerieeshecr aangewez. De verlofdag liet officieel reglemt tvord gevolgd. Bijaldi zieke geeslijke leerkrachn tijdelijk verg word door e wereldlijke onderwijzer of onderwijzeres, dan moet het schoolkomiit het verschil zelf drag. Het gemebestuur behoudt zich het recht voor led in het Schoolkomiit boem.» De h. Cuelsere vindt het kleinzielig dat de brandstof door de geme geleverd wordt. En vraagt zich af of zulks wel toegelan is niet strijd met de wet. Waarop de h. De Sutr kagoriek antwoordt dat het volledig toegelan is. Aangom met 7 g 6. 6) Verlging d schoolplicht. Dit punt is op de dagorde gebracht ngevolge e officieel schrijv. Er is ook reeds onderhandeld met d voorzitr het geweslijk comiit De h. Delille vindt dat de gemeraad het voorsl met beide hand zou mo aanvaard. Daarmede krijg wij praktisch vakonderwijs. En het kost weinig of niets aan de geme, daar de Staat zelf de leerkrachn betaalt 75 fr. per leerling toelage aan de geme geeft. Het wordt aangom met 11 smm g 1 (de h. Cuelaere, burgemeesr) 1 onthouding (de h. Taveirne). 7) Onderwijs aan werfclooz. 't Is dezelfde kwestie, maar voor alle werklooz. Er wordt voorgesld aangom, d bevoegd voorzitr hp.t geweslijk comité naar de gemeraadszitting uit noodig. 8) Advies aankoop morpomp door de brandweer. De besturde commissie der brandweer slt dez aankoop voor, omdat aan de oude pomp motor meer dan 6000 frank kosn 1500 frank voor jaariijksch onderhoud noodig zijn. Bovdi biedt de nieuwe pomp groot gemak door haar buingewone handelbaarheid. De aankoop de pomp, die ongeveer fr. kost, wordt verdedigd door d h. Ruebs, lid de besturde commissie der Brandweer. De aankoop wordt gesmd met 7 smm bij 6 onthouding. 9) Verpachting tand d Opbar Onderstand, 4 perceel, aangom met 11 smm bij 2 onthouding. 10) Wsoh betreffde deelname aan de kantonaio wedstrijd. De h. De Sutr verlangt -zi smm, dat de gemeraad wscht jaarlijks leerling de gemeschol (Kleit lai Donck) aan de kantonale wedstrijd zi deelnem. De h. Cuelaere : Is het wel wschelijk dat e onderwijzer opgedrev wordt om kinder aan de kantonale wedstrijd lan deel-'m, zoo de groo meerderheid der leerling verwaarloost voor 4 of 5 uitskde leerling, die bijzonder opgeleid word? De h. De Sutr: Het antwoord daarop kan be3t gegev word door het minisrie dat de kantonale wedstrijd inricht door de onderwijzers die leerling ervoor geleverd hebb. De h. Cuelaere : De omstandighed in Kleit zijn niet dezelfde als In veel andere plaats, de msch in Kleit zijn nog niet zoozeer ontwikkeld zi niet het nut of de noodzakelijkheid in aan de wedstrijd deel nem. De h. Delille.- Dat zijn op ztfn minst zeer zonderlinge bewering e blaam voor de Kleinaars, ze hier als minder ontwikkeld voor sll. (Dat kmerkt weerom d«n volksverdrukker, die niet verachting op de arbeidde klasse neerziet. Met e zeker goeg besmpelt Cuelaere dus de inwonerb Kleit als «minder ontwikkeld» die niet verlang ber opgevoed word dan de msch voor 100 jaar. Maar in zijn lomp spot ligt ook zijn innerlijke wsch uitgedrukt, dat d werkersstana dom ongeleerd zou blijv, om er ber naar willekeur kunn over heericli. Hij druk dit zelfs uit in zijn bewering dat de Kleinaars niet verlangd dat hun kinder aan de wedstrijd deelnam dat dit niet noodig was ook! Hoe schaamloos aldus zijn verachting voor d gewon man durv uitsprek. De Kleinaars zull wel begrep hebb hoe kleineerd d ongekoz burgemeesr hier over h gesprok heeft zeker wel ontwikkeld goeg zijn om er het hunne toe bij drag; bij de eers de bes gelegheid d dwingeland voor goed het tooneel weg stamp.) De h. Willemarck: Ge zoudt dus zeggjn dat de onderwijzers die leerling lever voor de wedstrijd niet deug deze die gee lever de bes zijn! Dit punt wordt gesmd met 10 g. 1 Cuelaere) cn 2 onthouding (de h.h Taveirne Rotsart de Hertaing). 11) 'irondu is tand. Algeme aang. 12) Naziet gemekas : voor knisgeving. 13) Yazicht kas C'.O.O : voor knisgeving II) VVcdil looncn geme personeel -. ie e evoudige formaliit. 15) Herzi',ng der keurrechn. Tgevolge e reclamatie dc.-i plaatselijk vlecschkeuidcr bij het minisrie, waarin hij opwerpt dat zijn bezoldiging als keurder verminderd is door vermindering het aantal slachtdier, er bovdi nog 10 t.h. afgehoud wordt voor d geme-ontger, die de boek houdt. De h. Coeiis zegt dat hij ' op' informatie uit geweest is, in Eekloo de tariev cn 3 frank zijn. Verder strekt de uit-' sltig zijn onderzoek niet.. Do h. Willemarck -.De laats maal-werd cr wege het minisrie aangedrong op vermindering de keurder krijgt nog mear dan vroeger. We zull voorsil de rechn met 1/10 verhoogon. De h. Coeiis slt daarg voor de tariev Eekloo nem. Zij voorsl wordt met 7 g 6 verworp. Dij smming over verhooging: met 1/10, y.-irdt'het voorsl bij onthouding der meerderheid doei- de minderheid verworp. lfi).ophar Onderstand, verkoop land uit r hand. A.nngcnom, mits ophaai opgeroe-x-n word, nadat do konper schriflijk bevestigd heeft dat hij altijd de aangebod, som wil betal. 17) C.O.O. Nog opbare verkoop vier perceel land, verworp door de meerdcrhold. KANTON RUYSSELEOE. Zitting 8 Ocber 1935 Gordier Oscar, Caeghom, rijwiel osivoor- «i rood licht, 35 fr. of 1 d., voorw.; guffrov Jozef, Winge, rijwiel zondei; i licht zonder ezei vigheidskaart 2 --j fr. of 2 s 1 dag, voorw, ; Ide Gustaaf, Ruiselede. gered moto linker kant, rechts voorgestok, 2 x 35 fr. of 2 x. 1 dag; Vermeersch Jules, Kortrijk, zonder ezelvigt.eldskaart auto met beschadigde plaat, 2 x 35 fr. ot' 2 x 1 dag ; Wildetnanwe Alfoiis Wynge, opbare dronkschap 70 fr. ot 3 dag, voorwaardelijk. INCIDENTEN BH HET N.LR. - Voor de Brusselsche rechtbank werd e persgeding behandeld n las «De Standaard» die r gelegheid der boeming Frans André, als orkestmeesr het N.I.R., e voor hem ïijogezegd lasrd artikel had lan verschijn, namelijk dat hij met betrekking tot e familiezaak reeds voor de rechtbank was versch. De betrokke vraagt fr. schadevergoeding. De zaak is door de rechtbank ln beraad gehoud. NEEMT EEN ABONNEMENT OP «T GETROUWE MALDE«HEM» ONEERLIJKE BANKBEDIENDE. De Bock Marcel Loker was bestuurder of agt eer kredietmaatschappij Waasmunsr. In deze hoedanigheid beschik hij over de kas. Op e schoon morg Juni kwam hij niet meer naar het bureel. De afgevaardigde beheerders Uit vernemde werd ongerust e klein otidei-zoek opde, sld zij vast dat er verschillde duizd frank verdw war. M kwam tot e totaal bedrag fr. Middelerwijl was De Bock in galant gezelschap naar Frankrijk gevlucht alwaar hij e goed lev maak totdat de cn op war. Dan kwam hij rug naar het vaderland gaf zich geg. Het vakantietochtje naar Frankrijk kost aan De Bock acht maand gegis 700 frank boe. Bovdi zal hij aan de maatschappij, waaiyaïi hij bedide was, de som fr. betal n til schadevergoeding, invorderbaar door middel drie moand lijfsdwang. Verzorg spoedig baby die hoest evals gij zai hij graag zuig Zij iijn doelmatig lekker. Alle apothek 6 Fr. per doos. Grooth. Laboratoires Belges MEDICA Brussel. 1 J TE HUUR Te Brugge, in de Wollestraat, Nr. 32 dicht de Groo Markt, zeer gunstig geleg HANDELSHUIS, best geschikt voor Varks- of rundsbehouwerij. Goede voorwaard. Zleh onmiddellijk bevrag aldaar, voor verdere inlichting. 44 TE HUUR Schoon welgeleg HANDELSHUIS, distig voor alle bedrijv, twee groo vitrl, inrijpoort, magazijn hof met frultboom geleg in de Bellemstraat Nr. 41 AALTSR. Dadelijk Ingebrulktreding. z46 SCHOON BURGERSHUIS TE HUREN Rabotstraat Nr. 3 GENT. 5 Slaapkamers, 2 Salons, keuk scholhuis 2 schoone woonkelders, wijnkelder kolkelder. Ligging war, gaz elektrirk Alle dag zichtbaar. 46 ALLERHANDE HOFSTEDEN IN FRANKRIJK PACHTEN g Belgische frank per Hectare. Schrijv bureel blad. O. V. 44 UIT TER HAND TE KOOP Grondgebied Sysseele, sweg naar Oedelem, mooi brokje Bouwgrond, juist gepast om e mooi huis op zetn e mooi tuin aan legg. Goedkoop. Zich wd Raymond Matthys Oedelem Dorp. - Alsook uit t«r HAND TE KOOPEN : Lintzaag, toupie, schaafbank, pouiies, hofbank, Russisch biljard nog verscheide andere artikel. Te bevrag bij Lous HINDERYCKX. Bellemstraat 41. Aalr. Z46 Terstond HUREN, e net woning verdere geriev, met e gemet ZAAILAND op d wijk Burkel. Voor inlichting zich wd bij Hon. Dobbelaere, Maldegem Camlel Dalle, Beersse. 46 DITIËN Studie d Notart«VERMAST TE MALDEGEM. o - Vditlc HO'JTWAREN n verzoeke n hove de Heer Gebroeders Vorstringe Houthandelaars Maldegem Moltje, op : MAANDAG 28 OCTOBER 1935, om 2 ure namiddag stipt, 100 koop Plank, schal, stak, latn brandhout. Gewone voorwaard comptant geld. 42 Studie d Notarts VERMAST TE MALDEGEM. o Opbare verkooping e schoon zeer welgeleg WOONHUIS, (distig voor all handel met erf, hof gebouw, distig voor magazijn garage Maldegem, Markt Nr. 20, Baudouin Lippstraat, bew,ond gebruikt door Madame Wed. Emiel Vand Broucke-Cabuy ander. Vrij 1 Mei Voor de verdceling der lon zie plan affiche. Sam afzonderlijk ingesld : fr. TOESLAG : DONDERDAG 7 NOVEM- BER 1935, om 4 ure namiddag Maldegem Markt, r herberg «Het Oud Gemehuis» bij Mad. We Borgonjon. Na zi d Maandag d Donderdag. Studie d Notaris P. BAUWENS St. Laureins. V E N D I T E VAN 7>EESTIALEN LANDBOUWALM ADEGEM, Wesindek, De Notaris BAUWENS St. Laureins zal n verzoeke n hove Mr. Bernard Bauws-De Pauw Adegem, West eindeke, opbaar verkoop op : DINSDAG 29 OCTOBER 1935 om 3 ure namiddag Drie melkkoei waaronder ee trekkoe, twee runders. twee zwijn. Allerhande landbouwalm als foumeis, ploeg, kuip, loofmol, bascuul met gewichn, drlewielkar, kruiwag, afroomer tuimelkern.aalkordeel. Verders stroo, hout, z. Onmiddellijke betaling. 41 Sudles varld» Notariis SJPAB.V t«jba,è V'ENS,. St; Laureins. *, <v -» OPENBARE VERKOOPING HOFSTEDEKENS cn %AAJi[.AN0 N WAARSCHOOT, LOVENDEGEM EVERGEM 0 De. Notaris SPAEY Eekloo zal met tus- SchUoiust Notaris BAUWENS, St. Laureins opbaar verkoop : GEMEENTE WAARSCHOOT 53 a. 70 ca. Hofsdek, Daasdonck, sec tie C nis 808, 809 8Ï0. In pach bij M. Ivo Van Acker. 1 Ha. 30 a. 20 ca. Welde, langs de baan Waarschoot Sleidinge, sectie C nr In pach bij M. Alfons Neyt. 1 Ha, 66 a. 30 ca. land. Bosehstraat, sectie. C n rs , 163/A, In pach bij M. Kamiel Neyt, (gebruikt door M. Achiel Criel) M. Jan Slaats. 40 a. 30 ca. land. Boschstraat, sectie nr 13?. In pach bij M. Theofiel De Wlspelaere GEMEENTE LOVENDEGEM 92 a. 30 ca. land Eeksk, Treinhal, sectie C nrs 73-c 86-A. In pach bij M. Van Acker, GEMEEttTE EVERGEM 45 a. 40 ca. Hofsdek Belcele Dorp, sectie F. nvs 1700-A, 1701-A 1699-B. 2 Ha. 78 a. 00 ca. Land, Belcele, Dorp, sectie E nrs 1792, De goeder Evergem in pach bij M Jules Styaert. ZITDAGEN : INSTEL : WOENSDAG 6 NOVEMBER 1935 ; TOESLAG : WOENSDAG 13 NOVEM- BER 1935, lker.s om 3 ure namiddag ln het lokaal»gro Boomgaard» Eekloo, Brugschestraat. 1/2 t. li. In3lpremle winn. Voor de verdeeling der koop, sle de plakbriev voor verdere Inlichting zich wd r studie Notaris BAU- WENS, St. Laureins. Telefoon : Maldegem Studie d N»t«ri* SPAEY EECLOO O TOESLAG : OP DONDERDAG 3t OCTOBER 1935, om.3u namiddag St. LAUREINS Dorp, r herberg bij Mr. Charles Van Kecke, KOOP 1. : WOONHUIS St. Margueri, Stie C Nr 872E, 90 vkm. Gebruikt door Vw Wwe Serafn Somol, mits 30 fr. 's jaars. valdag 1 November, zonder voorwaarde KOOP n. - WOONHUIS geleg alsvor, nevs voorgaande. Stle C. Nr. 872d 90 vkm. Gebruikt door Ww August Platl mits 80 fr. 's jaars.valdag I November, zonder voorwaarde. KOOP in : PARTIJ ZAAILAND, St Margueri, Kanaal Selzae Vlamlnckstraat, Stie x Nrs 788b. 788 b 790, 73 a. 70 ca. Gebruikt door Mr. Charles De Muynck, landbouwer St. Laureins, mits 250 fr. 's jaars, tot 9 November va Ida 3 10 November. KOOP IV : PARTIJ ZAAILAND, St«Margueri, scheidingslijn met St. Laurqips, Stle C r r 965, 1 Ha 20 a. 30 ca- Gebruikt door Vw Wwe Serafl De Coeyore, de kinder De Vrldt all St. Laureins, Achiel Schautet, St. Margueri, mits sam 240 fr. Valdag October, zonder voorwaarde. KOOP V. - PARTIJ ZAAILAND St. Laureins, Vlaemlngstraat Stie B Nrs 33 34,. groot 78 a, 40 ca. Gebruikt door Mr Charles De Muynck voornoemd mits 250 fr. 's jaars tot 9 Noï»mb>r ïl-'ag 10 November 39 Kantoor Karei VERSPEURT Deurwaarder EEKLOO VENDITIE allerhande Schoone Srke MEUBELEN U R S E L bij Mr. ALFONS DE PAUW (over de kerk) Op DINSDAG 29 OCTOBER 1938 om 2 u. 's namiddags, bestaande uit : Slaapkamers, Prachtige bedd met ressorts Lavabos, nachttafels, kleerkass. buffetn, woll matrass, comod, zels, tafels, stoel, spiegels z. z. N.44 Studie d Notaris MAEYENS KNESSELARE 000 OPENBA : VERKOOPING Drie welbekde HANDELS- HERBERGHUIZEN verscheide Perceel LAND, WEIDE BOUWGROND BEERNEM, RUISSELEDE, AELTER, KNESSELAERE 000 De Notaris MAEYENS, verblijvde Knesselaere, zal n overstaan d heer Vrederechr des kantons Somergem, opbaar verkoop. Geme BEERNEM Koop 1. Het welbekd handelshuis herberg «De Noordsr». rechtover de kerk, groot 261 m2. li Koop 2. E perceel Bouwgrond schuur geleg nevs koop' 1, groot 124 m2. Koop 1 2 in-gebruik zonder schriflijke voorwaarde bij Mr. Hri De Decker. Koop 3. De herberg <De Vrede» geleg langs d sweg naar Winge op 200 m. Beernem Statie OP 33a. 20ca. cljnsgrond. In gebruik als vor bij Mr. Jules De Keyser. Geme RUISSELEDE Koop,4, E woonhulgje met bouwgrond geleg aan het kloosr Ruysselede Veld, groot 29 a. 96 es. Koop 5. E perceel Zaailand geleg alsvor groot 40 a. 40 ca. In gebruik alsvor met koop 4 bij Mr. Charles Louis Van Coppernolle. Geme AALTER Koop a. 70 ca. Bouwgrond aan d hoek der Weststraat cn d sweg naar Knesselaere. Koop ar Eouwgrond geleg alsvor. Koop ar Bouwgrond geleg alsvor. Koop a. 70 ca. Bouwgrond geleg alsvor. Koop 6 tot met 9 In gebruik alsvor bij Mr. Arthur Van de Walle. Koop 10. De herberg «De Vridschap» met afhang hof geleg in de Loostraat groot 560 M2. Koop 11. E perceel zaailand geleg dicht bij de kerk de kliniek, groot 45 a. 50 ca. In gebruik alsvor net koop 10 DIJ MI. Maurice Van d Bon. Koop 12. E perceel Bouwgrond geleg Maria Aalr langs de sweg Knesselaere.dlcht bij de statie, groot 36 a 62 ca. Geme KNESSELARE Koop 13. E bes partij Zaailand geleg langs d Aelrweg. groot 1 Ha 11 a. 70 ca. Boomprijs : 300 fr. In gebruik alsvor bij Mr. Ré Standaert. BENIGE ZITDAG : WOENSDAG 30 OKTOBER 1936, om 2,30 ure Kncsselare in «Het Gemehui»». 42 Studie - d Noia.is VAN B1ES8ROUCK t«eecloo OPENBARE VERKOOPING o De notaris VAN BIESBROUCK Eeoloo zal opbaar verkoop : STAD EECLOO E schoon nieuwgebouwd WOONHUIS met uitgangspoortje, erf aanhang, staande geleg Eecloo. Pokmoerstraat Nr. 3, groot 300 m2, begrijpde 7 schoone bewoonbare plaaats met verdiep 'groo lochttng. Ingottredlng met 30 November Zichtbaar allo Maandag Donderdag 2 tot 4 uur 's namiddags. EENIGE ZITDAG Op DONDERDAG 7 NOVEMBER 1935, om 2 uur 's namiddags in het Gasthof * Ho l Moderne» bij M. Hs Reychler, Boelaer straat 3 EECLOO. 43 Studie d Notarts COUCKE SOMERGHEM. ~ 0 Om uit onverdeeldheid tred OPENBARE VERKOOPING WOONHUIS MET BOUWGROND SOMERGHSM Kerkstraat TWEE HOFSTEDEKENS SOMBKGHKM, Melriaer<sKerboek 0 Notaris COUCKE SOMKRGHEM tal opbaar verkoop : 1. - Gerieflijk WOONHUIS met «tautdg oprede, perceel bouwgrond, daarnevs, t» Somerghem Kerkstraat, groot 9 «, 40 ca. Bewoond geweest door wijl MeJ. Clemce Slers. Vrij met I Mei Ingesld : fr HOFSTEDEKEN Somergham Kerlioek, groot 04 a. 88 ca. Verdeeld in 2 koop. In paoht» hij August Samaas- Helrebrandt, *ond»r voorwaarde, mits 600 fr. 's jaars. bov de lasn assurantiën. Ingesld : fr. 3. HOFSTEDE t» Som«rgh«n Melrlaere, groot 2 ha. 17 a, 10 ca. Verdeeld 3 koop. In pach bij Hri TurreHeas. zonder voorwaard», mits fr. '» janr». bov de lasn assurantiën. Ingesld : fr. VERBUJF: WomuUg 30 Oktober 1935, om 3 ur '» namiddag«, r herberg der Ww«Altdoor Loon«Somerghem. Hoekak 41 Studie de Notariss VERSTRAETE Loonhulle VEROUGSTRAETE Olse 000 I. Op DINSDAG 20 OKTOBER 1935, tv 2 i-.ut- zoor stipt namiddag, ts Nevelo, r gehoorzaal het Vredegerecht OPENUAr"'" VERKOOPING ln ecu ENKELE ZITDAG Geme MEYGEM Straat Zever naar Nevel!?. E schoon HOFSTEDKKEN, net groon boomgaard in volle opbrgsl. wolde goed zaailund, bevs e goed meersch in de Meulebrocck. sam groot 3 Ha. 16 ar 50 ctlar. Zijtulo het srfhuis wijl heer Raymond Moerman. Onbewoond dadelijk vrij. Plan. uffich inlichting r studie Robert Verstrae. Notaris Loonhulle. VL42 UIT TER HAND TE B.OOP E HOFSTRDEKSN schoon bouw. promi. geleg St. Uiiureins. Kantljnstraat Aanstond«vrij. Voor alle inlichting»ich wd bij Notarl* Vwstrinne. Arveldtylatn. U t«okpft. tfl Studie d Notaris COUCKE SOMERGHEM 0 Uit r Hand Koop SOMERGHEM Dorp 1. VILLA, Öuido Gez«liestraat> groot 6 a. 80 e», Onmiddellijk vrij. 2. Drijf werkman*wonlnf«n, Gnido Gezellestrsat, groot 8 «. 06 ca. 3.,8ohooc» VIH» met groo grosel* hof, Kloefkspperatrt. groot 17 a. 06 ca. OnmldCeUljk vrij. Voorwaard «n Inlichting bij goemd notarl» Couoke»«Somtrghem. Tel. 17. N45 Studie Deurwaarder Joris HEUGHEBAERT Dr*b»traat 18, GENT 0 Bij RECHTSMACHT Zeer belangrijke BEESTIALEN LANDBOUWVENDITIE auook VRUCHTEN velde SOMERGEM Ryviseh Nr Deurwaftder Joris HEUGHEBAERT, verblifvdejgb Gt, prajsrtraat...18,, «al op DINSDAG^ 5 November 1935, om 9 ur voormiddag, zeer stipt, om 1 uur 'a namiddags. t$r:j.htt«ye. plaats waar zij zich Kantor de Notarimn VERMEER5CH TORHOUT e«looten S Zedelgem 0 - TOESLAG : DONDERDAG ï NOVEM- BER, om 2 ure zeer stiiit, in bet Damberd bij Mr. Devos Handzaam* Markt, : QtMnevntMi HANDZAEME et» ZARREN Ee toed«welgeleg HOFSTEDE met «e groot Handtaem* 9 b««> tarou 74 a. 41 ca, Zarr 1 h«otare «3 a. 10 c. of «e gei&mcnmijk* groot U hectar 37 a. 61 ot. In pach bij de We Karei Phlypo. Verdeeld ln 11 koopan. Geme KEYEM Ee vet WEIDE mat e» groott«vaa 4 hectar 32 a. 70 ca. In pach bij da We Karet Phlypo «a Hri Waeyeert. Verdsetd tn 2 koop. Geme STA DEN Starokot Sd?«!» E onlangs nleuwgobouwd woonhui«m*t geriev zaailand, groot 83 «n H ïn Pach bij Oscar D«gryse. _ Verdeeld in 3 koop. Verscheide partij saaiund w«id* groot 4 htcurttn lê a. 94 e. VardssM la 10 koop. In laicht» bij Alcja Jonekhser«, Julss Ovijn, Justin C&sleyn, Jan D«8p«g*l *a Emiel De oant Al de pechn vervall rott Oetobsr. tnstslprljz : koopsn 1 lot U 4«S.300 fr. 12 IJ : 35».700 fr. - H< 16 «n tt ; 7UX» fr. ; 17, 18 «n 19 : fr. ;» «n & : fr. 22 cn 2S : fr. 24 au 56 : fr : frank. V4» WIL U GELD om «buis t* koop, bouwsn, bamist uit brcideo, mkoop hofstsdss» land.bcetun, tandbouwtulg of voor het afloss dure hypothek, WENDT U TOT J Villa Guido. 119, STEF.NBRUGOKLAAN BR DOGE. 3jt Kantor der Notariss SNOECK TIELT TORFS ANTWERPEN.landtajjlgrfci. vruchn wametide op de land gelepan t Somergem, Ryvlsch. gebruikt door Petru» DE WAEGSNAERE.landbouwer, wonde Somergem. Ryvlsch. gezegd«vruchn, n zijn las in beslag gom dit n verzoeke der heer Marna Joseph. nijveraar Olse, MnrUns Daniël, notaris Gt, ingevolge proces-verbaal oornoemd Deurwaarder op Augustus geboekt, wun : 1. A. MEUBELEN, tafels, stoel, zels, spiegel», schouwgarnituur, pledestalbuffetkast, japaneesch koffieserviss, kleerkast, kachel, cache-pols, commode kast, vaz, vle'eschkulp, dames mans-velo. waschmachi, wasohvuur, huisgerief z. B. MELKGERIEF : tuunslkarn, melkkann, afroomer, el z. z BEESTIALEN. Zeug met 7 viggs, 1 zeug met 9 viggs. 2 loopers, 1 zeug, 14 kalver e melkkoei 1 merriepaard, vos kleurig 1 vsul over 't jaar, gespikkeld 1 veul 5 maand, vos-bruin kleur 60 hoder«. 3. LANDBOUWM ACHTEN EN LANDBOUWALM : Dorschmachl * Smetryns» Maaimachl, snljmachi, machl om aardappelrn uit ta rooi rakelmachl twee wielkar 2 driewielkarr wag beertonne loof- windmol ploeg ijzer houn egge zwijnsrne land rol ~ aalpomp bascuul paardhamas groot «n klein alm fruit ladders fornuis atampmachl, z. z, 4. VOORAAD : Ee partij stroo groot aantal zakk met haver tarwe Rogge, e groo hoeveelheid aardappel 800 schov ongedorach rogge haver oppers met rogge haver opper vlas. Verschlllige koop mest 6. VRUCHTEN ta VELDE : Ongevser 50 ar voederbo omtrt 5 hectar loof 20 ar mals. De BEESTIALEN VRUCHTEN velde word om 1 uur '» namiddags verkocht. Met gereed geld zonder kosn. 45 O WOENSDAG Kantoor d Notaris GOEMINNE AALTER. o - OPENBARE VERKOOPING e zeer welgeleg HANDELSHUIS!n de Statiestraat AALTER o De notaris GOEMINNE Aalr, zal op nagemelde zitdag opbaar verkoop : E zeer GERIEB'LIJK HANDELSHUIS, Nr. 22, Statiestraat Aeltre, met ee fa- (;ade 7 mers 2 breede vitri. Vier plaats bed, werkwinkel kottorij op d koer. drlj slaapkamers bov. Bekd n kadasr Sectie C. Mr. groot 1 a. 80 ca. In gebruik 1 Januari /2 t. h. inslpremie. Dagelijks bezichtig. Ingesld fr. TOESLAG : Wosdag 30 OCTOBER, om 2 uur, r herberg André De Vridt «In de Klokke» Brouwerijstraat. Aeltre b, LEENINGEN op EIGENDOMMEN LANDBOUWERS g o & WERKLIEDEN, X O Andere eigaars 5 0/0 Schrijv of zich wd 8 tot 11 vun 14 tot 16 uur : 97, Begijnhoflaan. GENT z22.9x 13 November WOENSDAG 2(1 Novnm- 1 INSTEL IW. OVERSLAG ber 1953, Telk* om 1,30 ure namiddag 1«Tlstt, Groo Markt, r herberg «De Nieuwe Goud Pluim», : STAD THIKLT Yperstraut, St. Mlchieistnua «a OntvaagerstrMitje. E groot schoon MEESTERHUIS met ctrale verwarming, gai, «n elsctri». ke verlichting, onderkelderde magazijn, remlscn, stalling, wel beplan lusthof boomgaard, groots broslkaa, moe»tula, hovierswoning, afhang», n mn«n blok, groot 1 hectars 21 ar. 2S csntisrso, volg» meting. Het groot huis verdeeld In 2 koop, «a 't overige ln -16 koop BOUWGROND uirst wel geleg, dicht de markt, aa op korn afstand der Spoorwegstatie, geschikt voor Handel, Nijverheid psrson m«t vrij beroep. Thans ln gebruik, bij de Eerwaard» Zusrs Missionariss Afrika, «a DADE- LIJK VRIJ. nzij het groot Woonhui», remise waschhulu, vrij langatsns op IX April 1936, 't hovsnisrahui», vrtj op i Januari /2 0/0 instslpnlbg, En recht accumulatie. Vraag plan on aanwijzlngstaf«!. it Studie var.- dea Notart* DE VISSCHER DENTERGHEM. 0 OPENBAR VERKOOPING TWEE bests sn WELGELEGEN HOFSTEDEN esn BOSCH GHELUWE (Wijk Artoishoek) sam groot 16 Ha. 56 a. 80 ca. 1. Es HOFSTEDE bsstaande uit prachtige gebouw, weid landsn verdeeld ln lon, groot 10 ba. 75 a. 34 ca, In gebruik bij de klndsrs Vand Abesle Odlel, Maria Hélène, mits frank, bov de lasn tot 1 October E schoone HOFSTEDE ln e lot, groot 1 Ha. 69 a. 16 ca. In gebruik bij H. Cyrlol Beaumont tot X öctober 1940, rnlts 1,500 frank hov ds lasn. 8. E BOSCH, beplant met Canada» eik,, groot 3 Ha. 21 a. In regie. Al deze goeder zijn geleg In ds zelfde omgaving. ZITDAGEN : INSTEL : Donderdag 31 Oktober TOEWIJS: Donderdag 14 November 1935, lks om 2 u. r her'» rg «Oud Gemehuis» bij H. Astöre Naosss Meulebeke-dorp. 1/2 Inslpnlng ta winn. 41 Kantoor d Notarie DEPLA Ardooie OPENBARE~VERKOOPING bij dadelijke uitwinning e schoon onlangs nieuwgebouwd W O O N H U I S met geriev 7 ar 30 ctlar erf, ARDOOIE bij hot Veldkruls. Gebruikt door Vlctor Seynaove. INSTEL : DONDERDAG SI OCTOBER 1935, met gewin 1/2 0/0 inslpning, cn OVERSLAG : DONDERDAG 7 NOVEM- BER daarna, lks 3 ure zeer stipt namiddag, in de Gehooraaal het Vrede* gerecht Ardooie.

7 «t.. _ e JHaWegh^ra» 27 Oct. UM TWEEDE WUADZWDE. UIT OEN LANDS UIT ZOMERGEM Laat om maar niet verg dat het hed Zondag 27h ÏS, dat de Bond vafl de Kroostrijke Gezinn zijn jaarlijksch leest geeft in de Zondagschool om 6 ure. Iedere herinnert zich nog het vermakelijk marlonnetnspel kele jar gele d. Dit jaar is het weerom e reuze-lollig poppspel. Pierke is ook de partij. Ge weet wel 't fameuze Pierke uit Blauwbaard. V.'ie es e goedkoope aangame avond wil doorbrg, kome naar de Zondagschool. De prijz zijn spotgoedkoop. Zie daarover de strooibriefjes. - E ï LATTER» ouffet geeft volle gerief, Sierlijk lijn; in huis zeer lief : t.x Programma Zardag 28 Zondag 27 Oktober in de cinema Nova. Doorloopde vertooning, d Zardag at ö.ot ure d Zondag af 2 ure. Vier schoone films op één programma. II DE DUIVELS HOND. 2) DE VREEMDELING. 3) EEN IïBSTE KLUCHT. 4) Mi WaGBLAD. DE DUIVELS HOND is ge cowboy, nuar e zeer schoon drama. DE VREEM- DELING is e cowboy met d besn der altisn uit de cowboywereld Tom Tyler. D Maandag 28 October, om 5.30 ure doorloopd, gansch nieuw programma. Ur prijz als gewoon. Marieke, de meid Madam Krol moest om vleesch naar d winkel. - Dag Marieke! zei Fons, waar ga de naar toa? - Vleescli ltoop, zei Marieke. Zbudu mij nie koop? meesmuilde l-'ons. - 't En is ge kalfsvleesch dat ik moe h. zulle! loech nu Marieke. K o o o i «e Winferpa eto) alvors de etalages - gaan r.i NAGEL & ESDERS 1 Liev Bauwsplaats GENT De laats modell beginn 150 frank. s Zondags k-.lon. t.45 UIT EEKLOO. De weversmisdag zijn nog es achr rug. Dit jaar was het tamelijk stil^ isschi ook wel groondeelg door het nmschelijk slecht weder d«n Zonag d Maandag, maar toch me wij och dat die weversmisdag hun schoons loriedag beleefd hebb. Wel hadd wij og de gebruikelijke optochn kerkgan de ambachn, maar reeds d Dinsdag war 't meerdeel der fabriek eeds aan d trok. Wie 't bes zal geva- hebb zijn de cinemas. Daar stropn e zal November viering. Dit jaar zul de V.O.S. B.V.O.S.s weerom di choon dag vier met e gezellig salzijn Dea morgs uitstap 's middags eestniaal in hét lokaal. Toekomde week ev wij nader uitleg in ons blad. I Geeft acht op jw 6 6 n kleer : Koopt Par4essus Garbardin, Regmanls, Kinderpardessus Vareuz buin alle concurrtie in volle vertrouw in de gekde Magazijn In SINT NIKLAAS (Eigaar E. Wieme) Koornmarkt 27 GENT (rechtover de Sarma): Schoone flw-'wèrme stoff aan gadige prijz! 's Zondags op tot 12 uur. 5 0/0 aan O.S. i-r Kr. Gezinn. tx. Voetbal. Verled Zondag was het veer e ongeluksdag voor de Eekloosche spelers. Immers ze werd op eig veld ge-.ioi-iii door de mann St. Niklaas!-3i Vandaag is er verplaatsing naar Everr-m. In 2e afd. komt Temsche op bezoek. Allerheilig. Ter gelegheid Min heilig zal het sdelijk kerkhof op jüjvcn op Allerheilig Allerziel tct W me 's avonds. Schoone woll Sargi, af 75 fr. Mè ; wol gevulde Bedsprei : af 75 fr. Koopt r trouw in Het Groot Wit Kruis Uiüqre Munt 43 GENT 's Zondags op v< si 1 tot 12 uur. Tooneel. Op Wosdag 6 November ri <Jr- feestzaal «Goud Leeuw» opvoering nis ï MTDZOMERNACHTSDROOM» 'l.'i-keapeare door de tooneeiafdeellng «De jkiai.. Bogin om 20 uur. Led het ihvidsfonds betal 3 fr. Niet-led 5 fr. Aan e echt «LATTER - buffet. Beleeft U veel pret! Kiest e echt «LATTER» buffet. Het merk is in de schuif gezet! d,.< -- Ook bij winrdag, zelfs huis bij auij-licht kan m wondermooie foto's be-.omuii. Alle uitleg hieromtrt wordt. U aarne verstrekt door het Fotohuis Ver- : ae. Kaalstraat, 35. Eekloo. LIT EEKLOO. iebt gij goesting i ia zeker! U moogt ze probeer! De i..is.-:a-zels bij de Magazijn De Latr. u-li wij verwittig U : probeer is kooitii '. Zoo gemakkelijk zijn ze! UIT EEKLOO. Op Vrijdag 18 dezer rond 8,30 ure 's inor- H- werd ee brievtasch verlor met i geidelijkon inhoud dkelijk in de 'fi. ü.-maat Sint Laureins. Hier werd ;-rinu gegev aan d veldwachr om ".<(< lez d Zondag daaropvolgde.1 Misss-n. )m 11,30 ure werd de brievtasch ge- "ji.'ii Somergi Meerlaere door de der Cyriel Sonneville die 'le - i ol kwam.. Groolijks verheugd over üioo vondrt stak de kinder de ari; ornhaag naar hunn vader die aan- i I- kwam to-,?eloop. De eerlijke man >.' M onmiddellijk de groo vondst naar '"'er Politiekommissaris, Voornoemde i- i.if hier mededeeiing aan d heer litiekommissarls Eekloo die ooglikkelijk d eigaar verwittigde vermits pasport in de brievtasch vind..o. If. schoone belooning werd door «'»n ik- iriar aan d heer Poltiekommissaris «i'i'v cm aan d vader voor zijne kin i - i. overhandig. Die nooit volprez daad dit hoog ge- ; <' aan het publiek kbaar gemaakt word. Optochn dank dit ook toegezwaaid "rtln,, aan de heer Politiekommlssaris- <>r hunne ieveriqa medewerking! E. V. D. T' UIT WAARSCHOTST Wosdag 16 October jongstled^ vergaderde onze gemeraad de.eejra maal, sedert d tragiscto dood onzer geliefde koningin. Vooraleer de zitting op, bracht de heer burgemeesr-voorzitr e roerde hulde aan de iiagedachnis der algeme betreurde Vorstin, waarna hij aan dé faadslèdeü fcèhnis gaf het afsi'vé«deii heer döuvernetir Weyler, Wié rechtschapheid nnriiüm omgang tê= gênövec fcijne etiderhoorlgên eö gesover iedere, welke met hem in aêftfakltig kwam spreekwoordelijk TOS, waardoor hij ie blijvde herinnering zal nalan. Beide huldebewyz werd door al de raadsled rechtstaande aanhoord er werd beslon e legram deelneming zd aan Z. M. de Koning der Belg, alsmede aan de familie d afgestorv heer Gouverneur. In zelfde zitting deelde de heer Burgemeesr de raadsled mede. dat het op 11» October 25 jar geled was dat de heer Octaaf Van Kerckvoorde, alhier in dist is getred ais geme-ontger. Inder daad, op 8 Oogst 1910, gaf de tomalige Geme-ontger, wijl Heer Victor LV Crae, om ouderdomsred zijn ontslag, in zitting ï October, werd voornoemde heer Van Kerckvoorde boemd als zijn opvolger. In gemeraadszitting 19 October daaropvolgde, legde hij deft gebruikelijkon eed af, waardoor hij bepaaldelijk in zijne bediing werd gesld. De heer burgemeesr prees di voorbeeldig ambnaar om de nauwgezetheid, waarmede hij gedurde ee zoo lange loopbaan zijn gewichtig ambt heeft vervuld, slde voor, aan het bevoegd Minisrie, het'wet verdid rereek vrag voor d verdislijk jubilaris, hetwelk eparighjk werd aangom. Intussch wsch wij in naam 't Getrouwe d heer Van Kerckvoorde her proficiat, nog lange jar in volle gezondheid zijn ambt mog uitoef. Meldswaardig is het, dat ondergeekde medewerker, broeder d gemeontg-jubilaris, verled jaar rond dzelfd tijd gevierd werd, wegs zijne 25- jarige intrede in 't gemebureel, als gemebeditmde, welke, rloops gezegd, er nog in lang niet schikt vaa onder gaan. Schoone woll Sargi, af 78 fr. Met wol gevulde Bedsprei : af 75 Koopt r trouw in Het Groot Wit Kruis Lange Hunt 43 GENT 's Zondags op 9 tot 12 uur. De uitblijvde boeming Politiekommissaris Veldwachr, hebb eindelijk e oplossing gekreg -. Na 14 maand wachns werd over e drietal wek d nieuw Politiekommissaris boemd, thans vernem wij uit goede bron, dat de oudstrijder Medard Vinct d wijk Dam, welke door d gemeraad als 2e kandidaat werd voorgdrag in de kiezing 2 Mei jongstl. (dus ook bijna 5 maand), zou boemd zijn als veldwachr, in verging d ontslagnemd Sampetr Van Hecke. Proficiat aan d nieuwbakk politieman, ee lange sampetrloopbaan. ROMMEL 5uikerijfabriek Koffiebranderij Huls gesticht in B. Ronnnei-Basti Opvolger : AMAND ENGELS, Statiestraat 13, EEOLOO. Eischt bij uw winkelier de SUIKERIJ 5 ROMMELVan ouds gekd, U deze : de ZUIVERSTE, de VOORDEELlGST K -le BESTE! 80 0/0 oplosbaarheid. De KOFFIE'S der bes merk. t.x - Zardag overleed alhier- in' de "Weststraat, in d ouderdom < ; 71'jar, Coleta Standaert, weduwe August Vaa Holderbeke., Moeder «Koledde» zooals -zij In ; de gebuur werd goemd, die bijna heel haar lev heeft gesl in voormelde Weststraat, was er gekd gaarne gezi groot klein, om hare distvaardigheid, was inderdaad ee ware moeder voor hare gebur. Niet goeg met zorg, dat de acht kinder, welke zij in deftigheid heeft opgebracht, all goed door ae wereld kwam ; zou zij daarbij zich nog 'Ie be afgeioop hebb om hare gebur medemsch kunn dist zijn - zoaols n andere zoo schoon is beschr-.- v op haar doodbeeldek : «De overlede waa eett dier zeldzame mscheü, wis hulpvaardigheid naasnliefde gee pal kde. Bij dag bij nach, pas of n onpas, ging zij har troost aanbied, waar er gewe, hare hulp, waar er nood was ; want nooit deed iemand vergeefs beroep op hare bereidwilligheid. Hare toewijding, die zoo groot was voor hare gebur, was dan nog groor vopr hare eige kinder, welke zoo gaarne zoo dikwijls es bij moeder kwam, welke altijd j'erd was voor hun ee helpde hand reik. Daarom zal haar afsrv door all betreurd bewed word.» M kon het zi Dinsdag op d lijkdist, hoe deze brave vrouw door iedere geëerd bemind was want zeld zag wij zooveel volk in ee dergelijke begraving person minder stand. Zij rus in vrede. 11» hed Zardag dn* de serlekmttlng begint in d Café * Cambrinus * in de Schoolstraat alhier welke?al gaaowed in verschlllijge esplesod. M moét niet verleg zijn In dat koud weder, die wij nu belev, wan verstijv In d «Cambrinus», Want Lijnek aal er i)ijtijds e Schupk «jtstrasi» Itt'doeti, mg Dames i Wij klced U iwi&r Vóór minder geld! Ziet onze : Sehöané wlhtfirman tcls 110 fr. Manls, bes Woll stof, volledig gevoerd : 195 fr; Moüi.e \vint91kleedjes : 85 fr. Blboz af 39 fr. z. Groot Wit Kruis, Langie Munt 43 Gt. 's Zondags op 8 tot 12 uur. - Boerktn Dries Kupelmonde had ai lang hoor sprek die schoone «ekspoziesie 1- Brussel, besloot ook es gaan kijk. Op n goel Zondag schok hij op met e kompanietje zijne stiet g-óon. To hij ginder toekwam aan rtèn «nor» gevoelde hij dat het niet heel juist was in zijn buik. In 't eers het bos hol, trokk zij-binn Boerk liep meer dan het ging naar. die plaats waaide koning verplicht is, oo.k voet gaan. Dat is hier e aardig affair, dacht Boerk, dat is hier alzoo ge kijkgat gelijk bij ons. Hij heftè de twee schel op liet er zich in vall, het zat er zoo goed zoo gespann in. To hij heelemaal ontlast was zijn pakje, wilde hij er uit kom, doch dat was ge wet alle poging blev vruchloos. Zijne kamerad, wi-.het op d duur verveeld was zoo lang wachn, ging es gaan zi wat er school met Boerk. Msch, helpt mij toch hier uit gerak, sprak Boerk, ik heb hier al geroep, niemand kwam af. Dan heb ik n keer of drij aan die belle getrokk, die hier nevs mij hangt, doch ik heb er ook mo mee uitscheid, want leder keer dat ik er aan trok, kreeg Ik ee sarge war op mijn achruit, dat 'k mede dat ik hier ging versmoor. B er ic h t H T gerieve iet Geacht Publiek, Inzonderheid onze Klln Colfftus Coiffeurs hebb wij in de Srrestraat Nr. 2 e Toonzaal geopd, waai- de allerlaats nieuwighed, in installaties, apparan coiffeursartikels ntoongesld zijn alle inlichting demonstraties gratis zull word verstrekt In aanmerking nemd de gunstige prijz goede kwaliin onzer produkn, hop wij de gunst onzer kliel vermeerder Coiffeurctrale V. PIETERS, Srrestrant 1 2 EEOLOO ( aan de Markt) Tel Z&ii-.1AVKKK TE KEKLOO. Het is dus af licu Zardag dat ze aang neemt. Db gansche uitstalling bij Magazijn De Latr, staat vol alle -soorn modell, naar ieders goesting naar ieders' beurs... tx - Met d paketboot Albertville, zijn Vrijdag 18 October ingescheept voor het zwar land, Maurice Marcel, beld zon onz lusnd veldwachr Van Hecke. Maurice heeft reeds twee rm achr d /ug, rwijl Marcel d eersn keer r.aar C'ongo afreist. Armand Lievs, zoon d garagist Mr. Oscar Lievs, welke daar rechtover woont op d wijk Leest, is mede vertrokk voor d eersn keer, bij de zwar moorkes, om ginder ook es zijne kunst mekaniekwerker toon, onder de leiding hoogergemeld Maurice Van Hecke. Voor de familie Van Hecke was het hard, alzoo op kele dag hunne drie zon zi hegaan, immers d overblijvde andore zoon Omer is over kele dug in 't huwelijk getred naar Kortriik- «aar won. r ordêal Veld oor de fijnproever» STOKERl.I *t LEOEGANCK Jules VAN DE VELDE Tel. 163 EECLOO Specialiit Gevor, Fijne likeur, wijn champagne. Verkrijgbaar bij alle goede lik - m ''Sil. ;i s Heroping der Schol Zwaarlijvige Dames Gebrekkelijke Kinder, wuardeer zeer de welgekde specialiin corsets kindercorsets Juvil Studial Scolaire verkocht m het Huis Juline Schelfhout, 6 Brabantdam, Dampoortstraat 23, GENT. Corsetn op maat aan alle prijz. Seds in vertrouw sedert jar jar gekd jjj De Eerw. Heer Pastoor Beke, maakt hierdoor kbaar dat het zoo gunstig gekd zangkoor zijne parochie e kunstavond zal gev, op Zondag 3 Novem- Aer. om 5 ure 's avonds, Lovdegem, 111 de zaal het Patronaat, n voordeeie zijne Herk, voor dewelke hij bij lange nog het noodige geld niet heeft bijege-.^chart. Hij hoopt dat de Inwoners Lovdegem zijne edele poging zull sun, door zooveel mogelijk kaarn aan schaff, welke de E. H. Pastoor aldaar, zoo veel mogelijk n huize zal kom aanbied. Alsook zijn er hed af kaarn bekom bij d»n heer Prospar Naeese, winkelier op Lo"degem-dorp. Elk zegge h(>t voort. UIT ADECEM We herinner de landbouwers aan de film-voordracht welke vcor h zal gegev word op Zondag 17 November In de zaal Dhavé, na de acht ur mis door e geer bevoegd landbouwingieur. De laatst gehoud voordracht over het eln plantaardappel heeft bewez dat er voor onze boer daar veel leer valt ZCTELWEEK BIJ DE LATTER TE EECLOO af hed Zardag. Elk zegge 't voort! Wel 60 soorn. ts UIT URSEL We krijg met onze Winrkermis twee dag sprekde cinemavoorslling in de Feestzaal Van Hulle, dit op Maandag Dinsdag. Wie dus e gezellige avond wil doorbrg kome zi naar deze sprekde cinemavoorslling, ze zull er hoor de bes zangeres der wereld namelijk MAJJITHA EGGERTH in «Er was emaal e wals» e prachtige Oosnrijksche film. 't Spel speelt in We. Ziehier het programma : 1) Muzikale film. 2. Teekfilm. S. Attractie. 4. DE DAG VAN GLORIE, Engelsch gesprok komiek. POOS. 5. F rang Lehar's VVet'iiso.ho filmoperet : ER WAS EENS EEN WALS ZANG. DANS. - MUZIEK. Het spel begint Maandag om 6 uur. Dinsdag om 6.30 u. Ingang 3 4 fr. Kinder 2 frank. UIT EEKLOO. Gewone zels, clubzels, llgzels, zels voor ziek, lit-dis, volledige salongarnitur, 't is er al! Allo, moeder-de vrouw, gaan wij ne keer kijk? Let op 't adres : Statiestraat 31 (nevs het Vredegerecht). UIT RUISELEDE. Vlaamsche Toerisnbond. Op Dinsdag a.s. 29 Oktober om 19,30 u. zeer belangrijke dringde bijekomït voor alle led der afdeeling Ruiselede. Alwie lid is zal er aan houd op deze vergadering gwoordig zijn. Het bijzonders punt op de dagorde is : het bijton kele vertooning in d Viaaniïciiei' Schouwburg Gt. Verwittig alle medeled welke 't Getrouwe niet lez dring er srk op aan dat ze de vergadering bijwon. Massolini d Negus gerak hoegaamd niet akkoord Mochn ze De Drie Koning kn, ze zoud seffs akkoord zijn om zegg dat daar de schoons voordeeligs Pardessus verkocht word Eccloo omliggde Schoone Winrpardessus 160 tot 650 fr. gemaakt ot naar maat. Oroo keus Kinderpardessus ; Verkoop stof per mer. Let op ; De Drie Koning, Huis Honore Copps-Braet.Markt 51 Eekloo. Üondags op. UIT KANEOEM. Hed Zondag namiddag tooneel in de Congregatiezaal (bedzaal) door de led Boerinnjeugdbond. Liefhebbers leutig deftig tooneel houd er aan deze vertooning bij won, Gewone ur prijz der plaats. V.'f.B. Op Maandag a.s. 28 Oktober om 19 ure eers winrvergadering voor ied belangslld in het lokaal 't Gemehuis. Alle aangeslon led mosn di;/.-.- vergadering bijwon. Alle led word aangezet de tooneelvertooning in de Congregatiezaal hed namiddag 27 Oktober bij won. BELGISCHE SPAAR- HYPO- THEEKMAATSCHAPPI.) ANTWER- PEN, gesticht in Te rek 1 Januari 1936 zal de Maatschappij ZUIVER betal : 3 0/0 op aanzoek, 'ntr. bet. per jaar. 3 1/2 0/0 op 2 jaar intr. bet. per halfjaar. 4 0/0 op 5 jaar intr. bet. per halfjaar. 4,40 0/0 op lü jaar, intr. bet. per halfjaar. De maatschappij bleef nooit aan haro verdichting kort. Reking houdd met d algemc ingetred intrestvoet cn de loopde bankintresn. zijn de bij haar gedeponeerde geld, uirst rdeerd. De Maatschappij verlet ook geld op eers rang in hypothek aan voordeeligs voorwaardon. Tot 31 Decmber 1935 blijv de bestaande Intr. 3 0/0 uiver op groe boekjes, dit is op aanzoek 4,18 0/0 op tweejarige boekjes, behoud. Agt : Maurioe Bonto-Dhuyvetr, Oud Huis : P. Ryffranck-DhooRe, Kerkstraat 36 EEOLOO. Tel. 28 tx "V -'.' ^ f i." UIT AALTER ' E töoneelstuk dat o ongewon bijval gcnqojjs *vl?e Uwerttocht' naar het GeU*» dat verled Zondag werd opgevoerd door de led d Missiekring, r gelegheid d Missie-Zondag. De'aanwezig geraakn «iet uitgepraat over de schittfr ronde verlichting cn.de prachtige öuwe dékördi Op aljfemeén- vëmoek «11 güïléfi het 3chlttêF«rid succé* 'heeft 4«Missiékriüg beslon «De ZWèffttdht ftfeaf het Öélüh* hedcfl 3tjhdat ttig op tè voerêhi AU» wis» sievrrd die verled Zondag wegéns liet slech wedvr of anders niet in de geleghïld war het stuk zi, zijn hed Zöndag verwacht. Begin om 4,30 ure, -- Schoone.wo.i Sargi, af 75 fr. Met wol gevulde Bedsprei : af 75 fr. Koopt r trouw in Het Groot Wit Kruis Lange Munt 43 GENT 's Zondags op 9 tot 12 uur. De kaarting In het Krisn Volkshuis verled Zondag kde e zeer talrijke deelneming, er war 87 kaarrs wat e ei cea> goemd mag word. Allea begon on eli'digde op tijd, zoodat iedereon vred was. Onze Hertsl«aari» ecfcng. Nieuwigheid Dam- Sportscho (groo kous) af 48, Jongs Bottines, caoutchouczól af 02,50 Vraagt onze Jacht- Baan Werkscho af 88, 5 n honderd aan kroostrijke Gezinn SCHOENEN LEONARD Markt & Kerkplein. (nevs, de pluim). Tel. 828 EECLOO. l-ied Zondag is er groo kaarting aan de brug. Voorzeker zal er e schoon bedvag aan prijz 'uitgeloofd word ' uil eo:i groot aantal kaarrs'de prijz betwiftcn. zoodat de Inrichrs verplicht zull zijn e paar uur vroéger beginn als verled jaar n einde 'óp tijd gedaan krijg. 'T KOUSKE voor fantasie BREIwol. Statiestraat EECLOO. Toekomde Zondag 3 November is het kaarting bij de Wed. Beirnaert in de I-oost raat met 2000 frank prijz, verdeeld als volgt: frank. Inleg 2 frank per man. Inschrijving 4 tot S ure. De Allerheilig Jaarmarkt zal dit jaar doorgaan op Wosdag 6 November zijnde d eersn Wosdag November. E valsch derd! Ja! Reg, wind koude! Beschut er U maar g. Pardesus, gemaakt, wol, nieuwe Engelsche stof, alle kleur : 150 fr. Pardessus, naar maat, in alie prijz. Heer- én Dames-regmanls (eirés) af 85 fr. of stoffén regmanls (tweede) 86 fr. Kinder-peierin af 35 fr. Clrés af 4$ ff, Kleedt U ber voor minder geld 1 Magazijn Nestor Verstrae, Markt M Eecloo. Tel 's Zondags op. Bijzonder prljï voor voortverköopers. M geeft d Mauve Reis- Vakantiezege!. Wijl de msch hier met spanning de gebeurniss in Ooat-Afrlka volg met angst de handelwijze der Europeeeche mogdhed nagaan, slacht m ginds de mseh met honderd op de gruwelijks wijze. Sommige msch zegg don nog: De Italian Moesn ginder kapot gemaakt word tot d laatsn man. We zijn op verre- na ge partijganger Itaiie, maar dat is toch gruwelijke taal. Die Italiaansche jongs kunn het' niet help, dat ze veel vaderlandsch nationalistisch opgekweekt zijn dat ze nu als vee naar de slachtbank word geleld. Het groots deel verlan vrouw kin ier of familieled met diepe smart in i.at hart trekk met gzin op. Die sukkelaars vrag d oorlog niet, verdi dus niet srv. Maar svle er verdit in e zothuis opgeslon word of voor het mschdom onschadelijk gemaakt dat Is hun dlktator" die zijn volk e ander volk uitmoordt zijn land finantieel n onder brgt, wat armoede voor gevolg zal hebb aar. overlevd. Treurig om zi is het dat er hier ook zulke kwibuss zijn ; één verschil is er nog, dat ze, althans in d Bchijn, nog ge diktator kunn spel. In 1932 to het kiezing moest word zei de H. Dhavé Urael: wij zijn ook g d oorlog, zoowel als Delille. Over eig tijd zan in d trein Brussel-Gt eige volksvergwoordigers alle kleur bije, waaronder ue h. Dhavé. To op zeker oogbllk het gesprek ging over oorlog bewaping, was er e die uitriep : ik heb vier zon als 't noodig is mog ze alle vier srvvn voor 't vaderland. Vlaamsche ouders, ge kunt dan dk ioe zuike m-sch oordeel over het liv uw kinder. Als 't nog es kiezing wordt zull ze er wederom komi-n verll dat zij ook g d<- oorlog zijn. jpgepast dus. REGENMANTELS ' 85 Zwar jass met waarborg LEDEREN VISTEN Super chrome ' Winrhandschoon UIT KNESSELARE Hed Zondag, 27 October, wordt hier de eers Bondsinissdag ingericht door "het Katholiek Vlaamach Sportverbond Oosl- Vlaander. 's Morgons om 9,30 ure solemneels hoogmis «tiet assisntie Z. D. H. Mgr ïtbelorts, W&afonder gelegheidssormo, bljgewoöhd door atiè plaatselijke ver- «Snlglh «n niet Vaindét. 'b Namiddags om 4,80 tof«, Grwèf» Kearva>tflwedstrljd tus- «ehefi Noord K.V.S, Zuid K.V.S. Om 2 üi-è Vóftoihg v«n stoet op 't Drleselk, optocht Hlwr '$ Vöetbalplein begeleid door Mgr Roeleft»; Toegang tot de match : 2. 3 fr. (zitplaaton). 's Avonds om 5.30 ure mlssle-avond, vertooning de alomgekde Sprekde film «Bloed over Japan»; tot slot e gekke kluchtfilm, in de patronagezaal. Ingangsprijz 0 frank (voorbehoud) -1 frank (gewone), 3 frank (galerij). De totale opbrgst dea dag is n voordeeie der pauselijke missiewerk. Alle inwoners gellev hunne hulz bevlagg, meer daar het dn dag het feest ts Christus-Koning. Bii Slance! Het!s niet moeilijk om vind : Collegestraat 18, Eecloo, Huls TheOflel Eggermont- Van d Bulcke. Damespaletots af 100 fr. Schoone Klnderpaletots, Ge overtollige luxe, doch goede deugdelijke artikels! (D Donderdag op de markt rechtover Goud Leeuw) Rouwkapell in alle klass. UIT AALTER. Affich deel ons het verhgd nieuws mede dat de groep Staf Bruggeh Tielt KINDEREN VAN ONS VOLK 2M opvoéivn in het Glldhof; zeker ee uitnemde geschik zaal, ruim, luchtig e groot aantal gemakkelijk bereik plaats. Deze vertooning gaat door op Maandag 18 November, onze geme tal natuurh.k vergwoordigd «tjrt, doch lwl door dieg die beschikk over e persoonlijk auto. Diege die er ge bfl.'.lt- Usn kunn voorloopt)? Üiuls btijv, spijts Vel vurig verlang dit tooneelstuk mog zi. Op, liefhebber tooneel, liefhebbers Staf Brugg, wie U richt et e reis In naar Tlt op 18 November? En sl niet uit. want de schoone plaats»uil zeker al spoedig verhuurd zijn, want het schijnt dat KINDEREN VAN ONS VOLK het schoons tooneelstuk Is dat deze groep tot nog toe opgevoerd heeft. E ware liefhebbers tooneel. Uw vader l!«t kindje Zoog zeld of nooit... Hij vond op zijn weg ge bloem gestrooid. Doch sedert hij e Anker-naalm&chioti kocht. Zong hij gansche dag zooveel hij 't ver mocht : Dit goede merk verlicht gevoelig xtgn werk, Én sedert voelt hij zich duizd man srk! PI AC f BENOOOiC. VjLA3 2 HEDENt Fabriek ' IDEAAL Burgstraat 94 GENT De bes kwaliit Hollandsche plantaardappel koopt m aan Ré Lambrecht, Lange Cies had ruzie met zijn vrouw ze zeid elkaar leeüjke woord harde waarhed. Op zeker oogblik riep Cieska : I.uizepoke, Zeg dat nog ne keer riep de Lange, ik dop u in 't war. Luizepoke, riep Cieska. Cies greep haar vast stak haar tot halverwege in d regput. Luizepoke, schreeuwde Cieska uit alle macht. Cies liet haar zink tot 't war over har mond kwam 8n lach : nu kunt ge niet meer, hé? Maar zijn wederhelft gaf zich nog niet over, ze stak haar hand bov war duwde gedurig mot de duimnagels gea elkaar. De Lange kon nu niet and. -s meer dan r rug bov trekk zich troosn roet de spreuk: Noch man, noch peerd, ntch leeuw«klauw, 'n breekt de wille 'n vroi-w. Tulp Hyacinth, evals bes kwaliit tarwestroo koopt m best aan Ró Lambrecht. GROOTE MAGAZIJNEN Edm. DE SMET '-ANGEMUNT 44, GENT Ttoonslling dor WINTEfeNIËUWIGHEDEN Dam- Kindermanls. Kleeder Peignoirs. Zijd stoff. Pels Groot assortimt in Sargi bedsprei De groots keus in alle prijz. Buingewone reklame in alle artikels. BESTS ADRES; FTRMA VALCKË HERMAN BOELAARSTRAAT, ft, BR&LOO GROOTHANDEL In DAK- VENSTER- SERRE- eti SPIEGELGLAS TELEFOON 14». t.h.v L'lT AARDENBURC. Alhier word poging, aangewd om le komeri tót,do oprichting vaa e gemgd zangkoor, waarvoor de bekde musicus de heer J.' Roii, zich beschikbaar gesl,j heeft ais leider op tred. De nieuwe doorgang aan de Kaaipooit z*l na e weinig tijd«opgesld wordtin 'voor het publiek, DE VOLKENBO^. NAAK EKKLOO 7 Waar of ge waar, ze zegg het maar? 't Schijnt dat ze In Geve lont gerokun hebb. Die Heer welke gewd zijn vuii zel, zoud naar de Zelweek kom bij De Latr, om de verachillige soorn es probeer. UIT SLUIS. Mej. M. A. E. S. uit dc geme Sluit heeft het geluk gehad e- prijs lon '50 guld. Zij zull dkelijk in ilejvn crisistijd wel pas kom. Begeert U prima-kwaliit? Houdt het U dan als gezuld : Dat e V.D. matias U zal gev : Waarborg voor geheel uw lev!! De heer J. F. Bauer St. Anna i.huid (gem. Sluis) zond aan de Telegraaf twee formidabele exemplar de Chineesche Wolhandkrab. Het blijkt, dat dezw plaag thans ook is doorgedrong tot >)««Jeouwsche Vlaamsche war. Dc heer 0auer deelt aan het blad mede, dat hij m de vieschers P. Gevaert Janus Maas Je Krabb thans geregeld iii het kanaal Sluia- Brugge g. Verled jaar werd slechts sporadisch e exemplaar aangetroff, '.'.y kom vooral des nachts bij Z. O. wind over land land over Lapscheure <B. W. VI.) naar die strek wandel, zoo schrijft dc heer J. F. Bauer. Schoone Woll Sargi,.-ii 7,*i ft Met wol gevulde Bedsprei : af ',5 fr. Koopt lertrouw In Het Groot Wil Kruis Lange Munt 43 GENT - 's Zondng.» op 9 tot 12 uur. Hebt U kaar op uw land? Dan zdt U all belle-trekkers we ke t w deur platloop om U meestal e minderwaardig Naaime-'M OP TE DRINGEN feeslijk wandel!! spaart U 40 a 50 n honderd met vrijelijk e goede keuze le do in e regelmatig gevestigd Magazijn! Ziehier kele prijz der gekde ANKER-nauitiuichi : Ronde sp' zware kop, vóór- achruit-naai, -1 schuifkoffer : 1*20 fr. Zelfde i ïachi, als meubel (Inleggde kop) af 1850 fr. Kasmcubel. moucrn : 2350 fraik Alle modell voor alie bedrijv :oeds voorradig bï-j d Algcm. Ver?, voor Belgio J. Verharf{he-Dc Baots, Stocndam f8 GENT. Tel of bij de regelmatig gevestigde Agn. Ge ber Naaimachl dan «ANKER» maar wel (' iurder ' Onthoudt het ' ' < UIT OEDELEM Dovldfonds : Het werkseuoeu der afdeeling breekt aan het Bestuur heeft de eer U. getrouwe led ook nog niet-led, het winr* programma aan kondig. 1 - Oktober -. laatsr» Zondag : Hypnotisme magnetisme (mot voorslling door d heör Wielox uit Oosnde) November: * De twee Michels >, kunst- kluchtzangers. 3. December, laatsn Zondag : Bon avond, door «De Graal tooneelgezelsohap uit Brugge. 4. 1s Zondag Februari : Tooneelavond. 5. Maart, Zondag Halt-Vasn : Voordracht met lichtbeoldon. Het lidgeld bliut 20 fr. rechtgovd op 5 boek, vol degelijke lectuur, gratis bijwon onze vergadering. De trouwe led geliev hun bijdrage hog deze maand storn bij e de bestuursled. Niouwo led die nu reeds Inschrijv voor 103G. hebb dat voordeel dat ze hed af. al de vergadering gratis mog bijwon. -- ALLE ARTIKELS voor Kunstschilders TeeUeuaars, Passordoozcn, Schildordoek. Pasls, ekonpapier. GEO DE KKYZKR-VAN HECKE,, Pblllpatockstraat,11. BRUGGE. LX. Cinema : Hed Zardag 26 October, om 6 ure, Zondag 27 October om 2 om 6 ure. wordt in Cinema Forum de prachtfilm Doublé F'rfl Putachon afgerolii. Wie gezonde leu houdt moet dez film gaan zi. want de knep on strek het spitsbroeder paar Doublé Pat Patachon gaan elke gedach bov. Hot zijn werkelijk twee fijns slooborg welke ooit op het wltto doek versch. Deze film kde dus ook 9tceds e machtig sukses overal waar hij vertoond werd lok hij wek tia-e, bomvolle zal. Daai bij komt dan nog t In het hart Bnw.dw&y» e groot politiedrnma v- i- man de < gangsrs» in hun volle misdadigheid In strijd ziet g de fijns meest geroutineerde deetieves. In e woord : het la eeti programma dat ge kel clnemalletlbber zou niogmt miss. Zoals de filn. Doublé Pat Patachon wereldberoemd is gewerd, zoo «preekt ook ledere over d winkel Ceata in de Oude Z&katraat, die bekt! staat alt de goedkops ur ver in 't ronde. Gaat zi overtuigd U. Schoone woll Sargi, af 75 fr. Met wol gevulde Bedsprei : af 75 fr. Koopt rtrouw lp Het Groot Wit Kruis Lange Munt 43 GENT 's Zondags op 9 tot 12 uur. tjc. Op Zondag 10 Kn Maandag 11 November is hot weer Beekstraat kermis, r de*er gelegheid is er bij Etttlel Vercmyu- 8e bevs muziek, «Mik weer do jaarlijksche reujtombok', waaraan er minsns 1BO0 fr. prijz, waaronder e prachtig* Mans- of Vrouwvelo, verbond zijn. M neet dat deze tcmbcla heelemaal gratis lt. De prijz ward reeds af 3 November ntoongesld. RAMONA. Vraagt bij uw leverancier e echt «LATTER buffet. Eischt het * LATTER» :T\erk in d* echmf. Katdt hij U let* at\d*ra *an dan slt hij ZIJN bov UW belang: UIT MOERKERKE Voor de eorsts maal «al e Vlaamsche»prekde film in onje gemeén word vertoond op Vrijdag rianntaiuide. zijnde- de Keestdag Allerheilig, om 6,30 dur. Wie De Jantjes zag Sieek» liet zat weer will zi al deg die er in voorkwam voornamelijk de tschele» of JoluWi Kort, die nu de hoofdrol speelt. De viaam»che film I» de film «l)r FAMILIE VAN MIJN VROUW» ' e amusemtsfilm of 1 1/2 *ehai'lach«-n. Vlaming, sunt het vt-et'k der «iwi In <-!g*h taal, bésoekt de yvefrtraal Ce«llia up Allerheilig,- het begin ts bepaald op 6.30 uur, op dit tjlir.^o Ae kerkelijke plechtighed d«>*cn Ho-jgdsg n einde. Ziehier Hel programma : I. Efln liefde, gesproker! dramn. 1 DE FAMILIE VAN MUN VROUW Hollandsche amiibcmftnfilm, Deur op om 5.30 uur. txglo om 8,3U u. Ingang 3 4 frank. Kihdvr 2 fituik. Moerkerkar, bnsi ton ^««ü.»» avond door. komt naar deae VUviniscft«sprekd» 'llm. THËOBROMA geeft ons klo«k bloed. THEOBROMA verkloekt de «nuw. THËOBROMA geest alle flauwn ZIJt gij verflauwd 7 beproefd 'l ilkop.uo- MA. Tooneel. -»DE LAATSTE TOCHT door R G Sheriff, wordt opgevoerd tl oor! Help u Zelf > Moerkerk*. Het is het diepst ontroerd i»n v» hel nchoonst r.'t'i i-udö beeld het lev d frontsoldaat. He; is e Kngelsch stuk dat ' Europeeseh «ukaes Is geword. Het speelt In ee schuilplaats onder d grond wuat m alle e brokje loopgraaf, con lapje hemel tn n plekje zon kan zi, b:j het Ingangsliol. En buln bov ie schuilplaats, e gedaver gebons v;in kanonn, het geknetr vun mltra.'uetizon z. Do opvoering hoeft plaats In cfe CYcllltzatLl op Zondag 3 Zondag 17 November lks orn 6 ure. Plaats 4-5 frank. Al bov door net vsrk, Daar lag e meisk fijn ; Stiiweg kwam daar n jong aan : < Zeg meiak, wilt gij mij?» i Ba, ja-!k» zei ze zij!! En koopt V mij e Anker-naaininchl, k Zal U dan dubbel gelr zi! 1 UIT MOEItKKBKE. Groot nieuws gedaan üour het bestuur d Oudstrydersbond aan alle medeburgers Mor-rkerke omliggde : Er wordt in de Feestzaal Cecilia op Zond3g 10 November om 5,30 u. Maandag 11 November om ö uur, n voordeeie d Oudstrijd^rsbond e oorlogbftlm gedraald, getild i Titnnor.ilag» tussclr de Engeïsche Duitschr zeevloot. in 7 deel. E film, boeid het begin tot het einde. T 2e e film met d vermaard Doug'l.i in 5 deel, die U onlangs zoo heeft do lach. T derde, e klucht in 1 deel. Wie zou er will kort blijv om zoo '-pcktakel zi dan nog nl» het voor e g.'ed vork l.s voor onze oud soldan die zooveel voor ons hebb geled ge- (iuiile 4 Jar. Duarom, komt all, groot klein, om toon dot ge uwe makkers nog Indachtig zijt ge zult U uw avond niet mo boking. Dank aan allori op voorhand. Het Best-.iui v. d. Oudatrijdei sbond. H KINKHOEST. HïRAM-SntOOI- werkt uitskd bij Kinkhoest. Doch eist wel de ech' Hoofd<le Mit: Apotheek VAN DE VYVEHR. Hnnuiitr.. :if) WUlGGI''. a.v PIANOS VERKOOP Komptant of net gemak betaling VERHURING l*-r maand voor avond concern ' RSTELLINGEN verwisseling oudo Instrumn HET STEMMEN P er abonnemt of op evoudige aanvraag. HUIS CNUDDE 9 Volderstraat. 9. GENT.

8 IjH Ijlf»'«I.IJ 'H O'-fci'-'lnv»«iMiita-slietM» 27 Oct. Jit«, VOETBAL BELQISCME VOETBALBOND Do aanhouuondo reg«n hooft de vuetbatlefhebbers bijna overal de vcetbalvell weerhoud. Nietmin werd alle tangqkondigde match lot hot einde gejpecld. ti greoto verrusaiiü; was de tw««de achrevolgde nederlaag Daring, ditmaal tog H. Mechel, dat de pre*tati<» Beerschot herhaalde. Standard dide Lyra e zware nedoruug toe behield aldus de leidersplaats, L-niun, g wie j'. Brugge slechts mot e kel doelpunt bezweek, komt op co tweede plaats, gelijk met Daring dat echr eeu match meet geleverd heult, Llersche behaalde o overwinning op Antwcrp, staat met e punt maar colc.-net o gespeelde match minder als Daring, op dezelfde plaats als Boefschot ft. Mechel, die ook ecv> match inear leverd. F. Mechel speelde bij C- Brugge e draw». De eers ploeg slaat op deselfde hoog als K. Brugge Anderlecht, dat op Berchem e schitrde overwinning behaalde. C. Brugge lt e punt mliulor. Verder volg Antwerp Lyra, wijl Whi Star nn Berchem als hekksluirs voorlooplg niot vcqi. U«ns hebn om de laags rang verlan. In eerst* afdeelfitg A. behaalde Cnpell itja 7de achrevolgde overwinning, blijft R. O. Gt op de tweede plaats. In reeks B. handhav Ronse Gantolse,-.ich aan het hoofd der rangschikking, tttslag nuigsclükklng : RERE-AFDEELING. Un. St. Glll!n-F. C. Brugge 2-1 ; Antwcrp- Uersche ; Lyni-Standard- 2-6 ; R Mechel- Dar in g 1-2! C, Brugge-P. Mechel 1-1 ; Anderlecht-Berchcm 4-0 ; Beerschot i Wlthe Star ALGEMBENE RANGSCHIKKING. Btandard 12 ; Union 9 ; Darlng 9 : Lier ïche 8 i Boersohot 3 : R. Mechel 8 ; b'. Moqb«i«4 7 J F- Brugge 7 ; Afidet'lccht 7 ; C. Brugge 8 ; Antwcrp 5 ; Lyra 5 ; Whi tftar 8 ; Berchem 2. EERSTE AFDEBLING A. Borgworm-Capoll 0-1 ; Seraing-Warschei 0-4 i Duffel-Thl»nan 2-6 i G«nt-Tnbintia 3-1 ; Turnhout-Patrla Tongor 4-2 ; l'kkel-ddermondt;»-2 ; Tlllour-Vorst 5-S AI/1EM BEN F RANGSCHIKKING. - Kapell 14 ; R. C. «t 12 ; Turnhout 10 ; Uk kei 10 ; Thieti 8 ; Wapschsl 8 ; Tubantia 7 ; Borgworm 7 ; "Ölleur 9 : Vorst 5 ; Seruing 4 ; Ddermonde 4 ; Duf M 3 : Tongor 0. EERSTE APDEEMNG B. Schaarbeek-Racing Brussel 3-0 ; Boom-V, G. Oosnde 2-! ; A. S. Oosnde-Horatal 2-1 ; Ctre-Oude God 1-0 ; Ronae-Hobokcn $ 2 ; Verviere-Mongnée O-l ; LioSglca- Gintolee 1-2. ALGEMJ2RNE RANGSCHIKKING. - Roiuia 12 ; Gantolse 11 ; Mongnée 10 : R, Brussel 6 ; Ct re 7 ; Helgica 7 ; Hobok 7 ; Herstal 6 ; Oude God 0 ; Boom 1 : Schaarbeek 6 ; Vervier» 4 ; A Oosnde 3 ; V. Oosnd«J. MATCHEN VOOR ZONDAG 27 OCTOBKR. Kere-afdeellng : Berchcm-C. Brugge ; Daring I Vntwcrp ; Uor3ctic-AndcrI«cht ; Wlthe tjur-lyra ; Stnndard-Unloq ; J>'. Brugge-R. Mechslsn ; b\ M«chcUn~B»er- chat. Bars afdeoung A. : Vorst-Ukkol ; Pa- Ulo-puffel ; Thi-Tilleur ; Kopell-IÏ. C. G«nt ; TubanUa-Seraing ; WtiK'tucl.ei- Tumiiout ; Hdel monde-borg worm. Eers afdaling B. ; A, 8. Oosnde^Belgica ; Boom-Schaarbeek ; Oude God-Mont«gnèa ; R. Brussel-Ctre ; Herstal-V. O. Ocstf-eds ; Qantolsc-Hobokon ; Ron»e»Vervl*rs EEN WEINIG SLOAN OP DE BORST EN GIJ 2ULT OOGENBLIKKELIJKE VERLICHTING BEKOMEN" 1 VLAAMSCHE 9 BLADHTJDE. l'lijv zijn leidersplaats verark. In Oost-Vlaandere" spflcldo het slech weder ook z;ijn parn. Do derby IJzqndijko- Aardburg meest afgelast d!> match UtüHQli Ueul Aalst gestaakt word. Stodorp bleof baas over Halgerhoelfe, zooi,!s voorsn was Dderleeuw versvigde* zijn twoedo plaats door Ercmbqdogem vloer, rwij Moortzcele dcor zijn zege op Merelbeke. de laats plaats aan Bal- ;erhoeke overliet. Ilier volg de nitslrtg rangschikking : EERSTE KLASSE. Phonix-Gt (V^ ; Niel-Terhag gesch. ; Brasschaat-Oxford 1-0 ; Kortrijk-Peurne 0-3 ; Belglca^Dpsko 3-0 i Bcrchem-Zotgom 0-8 ; Wilselo^Rapid 0-5. ALGEMEENS RANGSCHIKKING- S. V. Gt 11 ; Terhag 10 ; Dosko 10 ; Uotgem 9 ; Nlel 7 ; Kortrijk 7 ; Wilsele 6 ; Oxford 6 ; Phlx 5 ; Rapid 4 ; ijeurne 4 ; Belgloa 4 ; Berchem 4 ; Brasschaat 3. OVERGANGSKLASSE. Oost-Vlaander. 8. V. Gt-S. K. AalBt gesch. ; Dderleeuw-Ererobodegem 3-0 ; Moortzele-Merelbeke 3-0 ; Aardburg-IJzdljke gssch. ; Semioip-BalgerhoekQ 2-0. ALGEMEENE RANGSCHIKKING- - Stsdorp 10 ; Dderleeuw 8 ; Lede 7 ; A&rdonburg 6 ; S. V. Gotlt 4 ; Aalst Mijlb. 1 ; Erembodegem 4 ; IJzdljke 4 ; Merelheke 4 ; Moortzele 3 ; Balgerhoeke 2. West-Vlaander, Bever-Beernem gcsch. ; Me-Oosndo 1-3 Oogem-Kuurne 7-2 ; Itarelbeké-Vichts gesch. Winge-Avelgera 0-8 : Roeselaere-Ingelmunsr 94 ; Assebroek-Mo 0-0. ALGEMEENE RANGSCHIKKING- Avelgsm 13 ; Me 10 ; Oogem 8 ; Roesolare 6 ; Kuurne 8 ; Beernem 8 ; Ingeln-tcr «1 : Assebroek fl ; Oosnde «: EBN VOETBALCLUB HULDIGT ZIJN KAPITEIN TER GELEGENHEID VAN ZIJN HUWELIJK. KATHOLIEK VLAAMSCH SPORTVERBOND «ERE AFDEEUNG. Kaprijke-S. K. Nsvsle uitg. ; Qtbruggc Ledeberg uitg. j Ueslberg-at. Plan-li S-a ; Gt.-v«>As3«nede (f.f.) 3-0, 81. Donlji- Lovdegsm 5-2 ; ilatwemrgeljsats?'!{ ALGEMEENS RANGSCHIKKING. - Gova 10 ; Maasem 9 ; Lovdegein 9 ; ïelsata 9 ; Deslbergon 8 ; Lsdeberg 6 ; 3t, Plars 9 ; St, D«ïijs i ; Kaprijk» % ; S. K. Kevels 3 j Gdbruga* 8 i Asssneds 2. EERSTE AFUKHLJNG A. gwijnuard»-whbrii9hoot 3-ï ; Lembek«-Ruivolode uitg. ; Mcrdre-St. Koleta uitg, ALGEMEfüNE RANG8CHIKKINQ Umbeke, Koleta 7 ; ^wijnaard» «I IVmrstthQCt 6 j üpmergom 4 i huissde i ; aiejdree 3 ; Knesselars J. Uwe verkoudheid kunt gij gemakkelijk snel do ophoud indi «ij «weinig Linimt Sloan op d* borst toepast. Zijne uitwerking op d bloedsomloop i!oe het werk. indi gij buin werkt dagelijks aan slecht weder blootgesld zijt, moet gij e flcsch J-i.'iimcnt Sloan in luiis hebb Uit middel is onovertrefbaar leg kneumatiek, 'Ldpijn, Hcupjii'ht, Rugpijn, Verrekking alle Spierpijn. Het u annoodig «llcrhande remedie» in In nemsn welke h»t geil bedwelm bestrijd de pijn (ioor uitwdige toepassing op dc plek waar de pijn ontstaat. Daarom gebruik Linimcnt Sloan wanneer gij aan spierof zuwpijn lijdt; het dringt aanstond.-! door verdrijft de Prij$: Fr per nch ook groo economische flescli fr alle Apothekers. STILT DE PIJN VOETBALBOND De 7e kampioschapsdag heeft niet weinig verrassing gebracht. Zoo wist in Eers klasse dc opgesg ploeg Zotgem stand to houd, waar do moes favoris faald. S. V. Gt, algeme CUvorl bij Phix Brugge, word nochtans mot 5-2 geslag ; Dosko St. Kruis, tot nogtcc ui ti-rst regelmatig, werd door Bolgica mqt 3-0 eklopt ; Zottcgem daarg kon Bcrghem met 0-8 aan dc winnde hand blijvon. Dq kanip tudsch Nlel Torhag eindigde met spijtige Incidn, daar de laatsto ploeg het veld verliet wanneer de stand 2-1 wab. Brasachaat heeft zijn eers zege behaald, op Oxford, dat buin form schijnt zijn. Kortrijk heeft Deurne met klank gevloerd, Wilsele moest er met 0-6 g Rapld aan geloov, wat zoker door niemand verwacht werd. pijn. Alvors V e goed afgeperk pels-fourrure koop, wdt U tot hot oud gekd u)is Pr. GfNNEBERGE- DOOM die overgebracht Is do Dorpstrmit naar Staatiha"» hoek der Staticstraat Adegem. Daar vtadt Gij e groo keus n.m de voordt eligs:e prijz, zoi,als alle soorn Rards, Astrakan, Petlts Gris, Oposuur.. Austr.-.lle V'.-ss. Ratmusque, Skungs z. z. Alle laats modell bekom : Man- Ifi West-Vaander moost de match Harelbeke-Vlcii uitgesld Bover-Beor- >n reed alle soort vellon. ls op maat bewar, hers nll, verv nem geschorst word om wille het Alles eig werk Huis vertrouw. slech weder. Avelgi kon winge Let goed op het adres. 45 met e half dozijn dooi aan de winst Mwjjsiwii j. -si Syndicaal VIT BELLEM H^iski^. Deze week ward de werkloozon die voor de geme gewerkt hebb, uitbetaald. Het gemebestuur da' eerst zinns was 13 n honderd opleg do, heeft met algemse smm 5 fr- per dag opleg goedgekeurd wij durv gerust meld dat ons geschrijf geloop daaraan veel verholp heeft. Daar wij buin gemepolitiek staan, mog wij zoowel het goede ais het slech meld, sn wij w heel zeker dat onze werklooz e volgde maal liever zull werk, zij zijn immers niet lui als het er kan kome -. Wij zegg niet dat wij er let» aan zegg haddon, daar hadd wij gezweg dan zou iedere gezweg hebb. V. N. fi. URSEL. Voor 14 dag hebb wij onze winraktie ingevet. E vijftital V.N.S.ers hebb gevplg gegev aan onz oproep verled week, cn hebb aldus onze Bellemscne vrid vervoegd ; daar kreg wij hut wpord twee onzer leiders hoer. Onnoodlg sprek hoe groot de indruk ia gqweoat welke bf ide redaars hebb verwekt 1 Makker? Ursel! oaae eers daad is gesld, daarbij mog wij niet blijv, in de toekomst moet dit nog ber word. Daarom hebb wij beslon ook op onze geme de propaganda In zetn. Op Zpndag dezer 6 ij, "s avonds be- U^gsn wij ook e alg^mee vergadering waurop d Heer Fred Dekneef v it Ggnt ea oi\ze sekretarifl Toon Vereeeke uit Delnze het woord zull voer. Van daag af aan "t werk, makkers! bi) vrid kniss, om ze aan cttwj de gelegheid niet lan voorbijaan oi.: es met onze leiders onze heer-.ijka V.N.S.-strijd knis mak ; daar zal m ons overtuig het bedrog onzer klrpolitieka leiders. Makkjrs aan 't werk. die vergadering moet ieta puiks Word. Zull de Bellemsche vrid hun plicht lan sprok? Op Bellem rekan wij ook! Hou zee '. We lez in «De Bilsaar»: WAT 'N HVIJDÏG BELGISCH MINISTER SCHREEP,., Het ip e feit dat politieke geschrifn altijd mo bekek word in het ka- MEVROUW '39! 'ie perio'if- \v5hrii-i?.ij gpp.-ln^. werd. Dat. belet echr ui t dat wanneer er slechts onkelo jaron verliep tussch het tijdstip dat e schrijver e zijner belangrijke verhandeling schreef hij het, door d loop der omstandighed tot «der moest verantwoordelijke posn in het land brgt, die politieke geschrifn es nuder mog bokek word. wel In 1931 schreef Hdrik De Man in zijn studi-i over Nationalisme socialisme: «Wij kn In Belgie uit eig o7idervinding de gevar e nationaal gevoel, dat door lange bange oorlogsjar gekneld, pioistling zege hoogtij viert. Wij hebb do gevar dichtbij aanschouwd in dc-n eer.'n tijd na d oorlog: in de ;acht op de aktivisn, in de imperialistische gekhed gover Holland, in 't avontuur het Transch-Belgisch militair verbond, in do beschamde cotnedie de volksafsmniing in Eup-Malmedy, in de medeplichtig'.eid aan de wmakneming op Duitschlr.nd het hongerblocus, door de ondersuning vt n het separatisme in Rijnland door d inval in 't Roergebied». In '35 is Hdrik De Man Belgisch minisr geword inmiddels is de kwestie der werkelijke amnestie voor de aktivisn nog seds hangde geblev. De Beschamde komedie der volksafsmming in Eup- Malmedy lg nog niet ongedaan gemaakt. Inmiddels neemt het avontuur het Fransch-Beigisch militair verbond, door het wereldgebeur, seds grimmiger vorm ao^i. Kou het dan onbescheid zijn Minisr de Man herinner aan zijn vroegere vastslling hem vrag of hij, nu hij daartoe zeker bevoegder plaats wel e woord kan plaats, reeds iets gedaan heeft om al dut onrecht ongedaan mak of zijn kollegn's in de regeering waarschuw voor de gevolg het avontuur het onzalig Fransch-Beigisch militair akkoord? Van ouds geprez voor zijn kloek verzorgd werk. Seds voorzi de laats nieuwe modell vur aller merk : Stov, Foyers, Kachels, Cuisinièr, z. giet de Stovsmederij : Ch. Siers-Van Gaver, opgevolgd door A. MAENHOUT-WERREBROECK, Molstraat 172 EECLOO, nog seds het vertrouw de bevolking. Hebt U iets r.qodig, wdt U daar in alle gerustheid! Vriondcliik aanbevol. * in uw belang koopt uw PELS of VELLEN-MANTEL RECHTSTREEKS IN HET Huis VANDAELE 77. Kortriiit.iraat. TKIËLT DE MEESTE KEUS; DE BESTE HOEDANIGHEID ; DE SCHOONSTE MODELLEN ; 40 1/0 BETERKOOP DAN ELDERS? fêxjra snecfe voor Vè'Nin--Man^fs VIJF JAAR WAARBORG. HUIS VAN VERTROUWEN ; ZELFDE HUIS : PELSEN FABRIEK DEPREITER 55 Brugstraat, ADINKERKE. OROOTJB PRIJS Wereldntoonslling 1935 BRUSSEL (Syndikale Kanier der Pels\iewerkers). KOOPT VANDAELES GOE FOURRUREN, DEZE BLIJVEN LANGE DUREN De v o o r c i a d e u r... I f ' Q O f a 44. ftfoqrcfgancisfiaaf Tel s c h >f kaoo Sprei, z. Verwijst -a voor goed al die -f er^a -: * sargi, die niet verwarm, zwaar weg d slaap moeilijk, zelfs onmogelijk mak. DE STER biedt U e overgroo stock aan warme wolla deks, donzige c-n prach tlge sprei, aan uirst voordeelige prijz. En dan ook, niets dat e goede woll matras overtreft. Maar opgepast! De aankoop e matras is ce kwestie vertrouw. I11 «De Sr» is het iedere toegalan het mak zijner matras bij won. Bcz.oekt onze magazijn overtuigt U door eig oog de hoedanigonzer war HUr^MIfosi wan M o r a s s e n Ter i'rowwe Udiaoing CQQ^ood l S T E R BRUGGE rcfi insane P!l 9ii u w w a a r d e n e n k o s t b a r e v o o r w e r p e n b e $ d i u H e n l e g e n B r a n d e n ümhid 1? Schaft U e GebreoeerdeBRANDKAST Bovstaande MUURKAST aan wor.t uitgevoerd mot pantsering voor slot combinatie Merk LST 3uinafmeting : Hoog 0,li0,n. Breed 0,40 ni. Diep 0,30 m. Wij gelasn ons ook met het mak Muurkasn welke in opbouw zijnde luiz ingemetseld word, of lar in de mur aangebracht word X«er "-aktische modell. Hiernaast nog ons mode! I, Merk L.S. r. Binn afmeting t Hoog 0,56 m. Breed 0,35 m. Diep 0,25 m. Buin afmeting s Hoog 0,78 m. Breed 0,56 m. Diep 0,55 m. De brandkasn LST In staal beton, '$ijn alle bestond g Brnnd inbraak. Wij kunn alle modell lever,, groo kleine in al: kleur gpsch!derd. welke aldus e dekoratie? geheel vorm met bureel- of huisplaats. Speciale kasn voor Hols Juweliers ook offerblokk Tabernakels De Brandkasn Stubbe zijn we zoo goed, zetfs ber dan veel uroemde merk alleszins veel berkoop: TANDKASTEN Gheerwijnstraat, 18, STUBBE BRUGGE (AAN DE GBI.MI»U;NTL K W E E K E R S l Wij bezitn diiizde verklaring, welke de onbetwistbare waarde bevestig P R O V E N D I N E Deze verklaring zijn ons toegekom : vermaarde Landbouwoord beroemde Landbouwschol alom bekde Kweekers gewone Landbouwers Al «loze verklaring- gev volmondig toe, dat «Provdine» hot itloale voedingsmiddel is, om de pootcnkwaal gez, - 'oiu liot vetmesn verkorn, om de pneumo-rittis to bestrijd, om de bleekzucht der varktjes voorkom. Het gebruik * Provdine» verzekert meer succes meer profijt! Overal koop in (hoz fr. 7.S0 fr. IS. PG GARANTIE VAN VITAMINE "T> Ann. Maison Lonis SANDERS, S. A., Brussel. RÜREN - PELSEN MARKT, 16, MALDEGEM ALLES WAT DEZEN HANDEL BETREFT IS TER TROUW EN WORDT DOOR ONS AFGEWERKT. Vridelijke aanbeveling. PURGEEREN iorc VAN GOEDE GEZONDHEID. v» 1. DUPUIS, liimel, mei geconctreerd»lanrn*» 9e»«n ean zaciife purge«ring. zoner buikkramp of üsisfekd leg versioppmg, oniuslsllieid hei bloed, ongesldheid der maag. 6 fr. d e doos eksn. oiin, z o n d e r b u i M o o p ( e v e r o o r z a k e n.

9 B. 430 a» m Oct, 1935 r t w & We OUUI4MIU& I winttg maal per dag zijn wij In de gelegheid om «kou vatn» e «goede valling» op do. Maar de valling is de op poort voor keelontsking, bronchitis, pleuritis, griep. Dus, opgepast voor e verwaarloosde valling, houd ze af haar verschijn g. Daarvoor is niets ber dan 2 tabletn «Aspro» in e warm citrodrank nem ; de valling zal totaal ggehoud word. In dit vochtige koude tijdperk het jaar, moet gij altijd «Aspro» op zak hebb, gij zult u veel miseries bespar. «Aspro» is afdode in gevall schele hoofdpijn, hoofdpijn, slapeloosheid, zuwpijn, pijnlijke maandstond. g U R g j R U J f i C i «Aspro» is koop in alle apothek aan 5, frank de doos 10, tabletn. De groo doos is het voordeeligst. Dépot I Anc, Maison Louis SANDERS, S. A., Brussel. TROUWRINGEN S T A M P Gabriet Delille. Noordstraat 12, MALDEGEM. GEBOORTEN : Marie Louise Barbara, d. V. Pier Dhoore Ira Van Landschoot, Rookalseide ; Georges Ré, z.v. Honoré De Smet Ludwina De Backer, Veldstraat ; Anny Maria, d.v. Medardus Vercruysse Magdala de la Meilleure, Vaekekerkweg; Edgard Camiel Petrus Gustaaf, z.v. Cyriel De Lille Irma Rieberghe, Rookalseidesuraat ; Auiu-gelle Bernard Roger, z.v. Octaaf Scherrs Josephina Gysel, Groot Burkeldreve ; Jny Emma Pharailde, d.v. Etnlel Van Haecke Gelina Cromheecke, Knesselaerekalseide ; Richard Charles Louis z.v. Camiel Bral Irma Van Deynze, Craeylookerkweg ; Adel in Roger Jan, z.v. Jozef De Vogelaere eh Magdala De Baere, Buurtstraat. STERFGEVAL : Charles Louis Roets, z. b. 85 jaar, echtg. Maria De Graeve, VaekeJjuurtstraat. BKLOF'lKN. Gee. HUWELIJKEN : Cyriei Vandbon (dn Elodia Gobeyn ; Ernest Geysss Ivonnc Willems ; Alfons Wittoeck Flortia Willems ; Juli Longueville Juliana De Cuyr.er ; André Van Landschoot Hornsia Van Praet. Bert rand WILLEMS HUISSCHILDER Bogaardstraat 25, MALDEGEM laat aan het geacht publiek w dat ei hed af bij hem bekom is, alle soorn verfwar, Behangpapier, Verniss, kalk, alsook dweils, spons, leemvci l, borsls, z. z. aan billijke prijz. Vridelijk aanbevol. EECLOO. GEBOORTEN: Hee Charles, wijk Blommeks ; D'hoore Georges, Zandvleuge ; Caboor Norma, Raverschootstraat ; Van de Walle Gilbert, Molstr. ; Delcourt Ré, Gebr. Van de Wocstijneplein ; Gillis Lauretta, Coliegiestraat ; Van De Woestyiïe OVERLIJDENS: Maurits Bekaert, 41 j., MATRASSEN!! echtg. Sidonie Verstrae ; Georges Popelier, 2 d. z.v. Maurice; Marie Meule- MEUBELS I ï 1 GLE1ERS I!! 5! Vlaamsche scheer, kapok, flocon, konyr,- brouck, 43 j. echtg. Albert Ducoulombier ; haar. Kleins prijs. Cyriel Bosto, 66 j. ; Alfons Iserbyt, 82 j. Verslaan matrass^ Moderne ln : echtg. Louise Lawaisse ; Constant.Minjou, richting. 74 j. echtg. Marie Vandorpe. Van ouds gekd. Ter trouw. Wed. H. DE CLERCK ZOON pei dag Liieei uiei Noordstraat, 95 MALDEGEM. ons gewaarb. Bremiar.biei RAPIDE WAARSCHOOT. Burgerstand der maand Sepmber GEBOORTEN : Vande Veile Roger, z.v. Mau-.ice, Borg; De Bie Astrid, d.v. Frans, Patrona.jiestrart';. Pau-.vels Gabriel, z.v. Leo, Weststraat ; Sleyaert Luciana, d.v. Medard, Arisdonck ; Van Bever Silvain, Z.v. Mauricc, Arisdonck ; Dhoore Agnps, dv. Aimó, St. Zusrstraat ; Vereecke Juliaan, z.v. Maurits, Rning ; Van Holderbekc Lizetta, d.v. Louisa, C-uldsporwijk Meiresonne Rc-né, z.v. Leon, Oostmoer. OVI2RLIJDENS : Van Daele Augusti, 92 j. wed. Roeland Therees. echtg. De Temmerman Amclie, Bellehargie ; Blomme Ednard. 61 j. wo.d.. De '-Jaeger Emilie. Nieuws!raat ; Lipps Karei, 82 i. wed. Buysso Louise, Siers Rosalle, Kloosr ; Paesbrugge Alfons. 61 j. wed. Motj.s Mnrio. Patronagiestraat. HUWELIJKEN : Switzynck André Pat Irma; Do Moycre AcV iel Van Ges' Ire: T nnduvl -'Marcel; tcloo, Van Rrghrm. Ivonne. ST. KRUIS. GEBOORTEN : Arlet Das, J. Doogheloan ; Gaston De Cae, J. Dooghelaan. OVER! TJDENS : Petrus Vincke, 44 jaar Mooie ; Louis Joncklieere, 90 j wed. Leonie Wildemauwc, Brouck. ASSEBROUCK BELOFTE : Vermeersch Achiel, Brugge, m^t De Croo Lydie. FUWTSTJJK : Vcrsyp Louis, Brugge, Vir>hout Cecilia, GEBOORTEN : De Grande Lucl, As- '..-idhar,.; Sneppc Luci, VossesertstrSftt. \ Ik HEIST. GEBOORTEN : Snauwaert Jny, d.v. Prosper Vandierdonck Mathilde, Baderstraat ; Dhondt Roger, z.v. Louis Pinloji Magdala, IJzerstraat. HUWELIJKEN: Dhoore César De Bruyn Hriet ; Derudder Leon Hoozee Jeannet ; Bogaert André Von Torre Margaretha. BELOFTEN : Vlietinck Euge Couwijzer Julia ; Knockaert Gaspar De Cosr Simonne, Ghisl. OVERLIJDENS : Rodet Jean, 60 j. echtg. Gheselle Marie, Kursaalstraal ; Neyts Eiodie, 47 j. wed. Dobbelaere Leopold, Knocltc stnaat ; Ackx Victor, 2 1/2 j. z.v. Petrus c- Mallefeydt Allna. Bannestraat. ^ v : y-' - y r Droog 9n nat Zilt. ZILT ZAL F BAETSLE stilt aanstonds jeuk geest droog -. nat zilt, katrinewiel. vervell kliev». aan hand vo, baard velziekt... Zeer voordeelig is het rzelfdertijd gebrui mak der Bloedzuiverde Pill. Prij. 5 fr. de zalf 5 fr. de doos Pill. Op aanvraag per post gezond mits opleg 0,50 fr. Apotheek BA ETS LF» Elisabethlaan. 52 GENT fst.pietcrs-statie). KNOCKE., GEBOORTE: Gunst Willy. HUWELIJKEN: Segaert Maurits met Van d Abeele Magdala ; Bon Cyriel met Dhondt Leonie, BELOFTEN : Everaert Carolus Devriese Blanche, Brugge ; De Letr Philemon, Groede Bon Juline ; Groosman Joannes WestcapeTle Schaut Elisabeth ; Amys Ludovicus n Roos Julia, Brussel. MEULEBEKE. GEBOORTEN : Romain Vanglabeke, z.v Gerard Germaine Devaere ; Miehei Deir z.v. Antoon Julia Debo ; Georges Popelier, z.v. Maurice Maria Goethals ; Guido Vancoillie, z.v. Jeroom Irma Verhelst. HUWELIJKEN : Ré Baekelandt, Hüls Julma Deir ; Jules Decock, Coolscamp Maria Verfielst ; Camiel Ftos-- Monique, Vrombautstraat ; Doom Roland, Raverschootstraat ; Calsyn Lcon, wijk Balgerhoeke ; Engels Maurits, Kei katraat-rooze ; V«.n Loo Godelieve, wijk Balgerhoeke. STERFGEVAL : Matthys Martha, 46 j wed. Mariman August, Kerkstraat-Rooze. HUWELIJKEN : Do Lille Geeraard, Maldegem, Van Der Avort Yvonne ; Ding Marcel Van Lancker Noelii. seel cn Hele Verhulst ; Jozef Vancoillie, Germaine Verbeke ; Gerard Monserez ei. Maria Vervelghe. 25 FR. Onze oiachi zijl ouds gekund als dt bes seds de bes geblev, duoi haai laats verbering die ge und»i merk bezit. Zij werk vlugge: brek min na<jd. Meer dan 100 machl Ir voorraad, vooi fijn. grof fantasiewer<t Vraag kosloos kataloog 10 jaai nul verzekerd per kontrakt Kosloos aanleei MAATSCHAPPIJ RAPIDE, 28 Astridlaan, GENT St-Piers ; Brahantstroal. KU, BRUSSEL; Van Maerlantstraat, 19. ANT- WERPEN ; RettOllelnstnuU 28, KOR TRIJK. PITTHEM. GEBOORTEN : Lanoo Paula, d.v. Hri ion Margueri Lakiere, Thieltstraat ; De Bruyne André, z.v. Triphon Hela Maes, Berg ; Cloet Maria, d.v. Maurice Albertina Van Parys, Mulzelare ; De Bruyne Angèle, d.v. Arthur Germana Linciau Berg ; De Maré Jacques, z.v. Julês Elodie Desimpel, Muizelare ; Verbiest Cecilia, d.v. Frans Alice Wltdouck, Turkij ; Mille Roger, z.v. Jeroom Augusta Bruyneel, Molweg ; Spriet Frans, z.v. Adiel Julia Perneel, Markt; Devolder Allx, d.v. Achiel cn Maria Dujardin, Hurselhoek ; Viae Frans, z.v. Cyriel Elisa Noppe, Thieltstraat ; Delmot Maria, d.v. Achiel Alida Thiers, Hurselhoek; De Köninck Ivonne, d.v. Hector Julia Galle, Turkij. HUWELIJKEN: Verdonck Georges, Beilem Mortier Alexia; Dewit Marcel Geldhof Maria. OVERLIJDENS : Bouckaert Georges, Maria, 4 maand, zopn dochr Eraerlc Magdala Vancoppolle, Hurselhoek ; Vuylske Jules. 62 J. Thieltstraat. GRIEP Oe uitslag die ik met «Aspro» bekom heb lijn wonderbaar. Drie of vier dag geled, leed ik aan e begin griep: 's avonds alvors slap gaan, nam ik twee tabletn «Aspro» e goede tas thee; de volgde dag ondervond ik reeds berschap ; ni nog twee achr, evolgde dag hetzelfde middel gebruikt hebb, was ik heelemaal hersld. dank aan «Aspro». In de toekomst zal ik aan al mijne vrid dit geesmiddel aanbevel. ft. VOORHAMMt I. VarduiMnstrait, Antwerp TIIIELT. GEBOORTE : Liliane Van de Capelle, d v. Ré Elza Vandbussche, le wijk. HUWELIJK : Medard Vroman Ire Van Tieghem. OVERLIJDENS : Blondeel Josée, d. v. Ratus Maria Trio, 4 n). ; De Boever Gerard, z.v. Hector Maria De Schryver, 17 m. ; Soa Marcel, z.v. Emllius Vannieuwhuyse Antoinet, 1 1/2 jaar. Afgemat 't hoesn Gij hoest, de sliim bauw U meer maer. Wacht niet langer, morg kan het bronchiet zijn, die chronisch word kan. Neem daag nog Akker's Abdijsiroop, overbekd door haar eigschapp de laaie slijm op Ie Toss de hoest gez. Ze werkt reeds af d eersn leper nacht kan Uw slaap rustig zijn, vrij bauwdhed. Abdijsiroop lost de slijm stopt d hoesl. Uw ademhalingsorgan vind al hun veerkracht rug. Het werkzaams geesmiddel bi : Hcest-Qriep-Bronchiet'Asthma AKKiB BDusmm ^Uirtr^pnt MARKTEN. MALDEGEM, 31 Okt kg. bor 20 a 21 ; eier 0.78 a 0.80 ; kleine 0.50 ; 125 bigg 150 a 225 ; aardappel 40 a 45. AALTER, Ï3 Okt. Bor 4200 kg, 19 a 21 ; eier S4000 stuks aan 0.60 a 0.85 ; viggs 225, 150 a 260. S05EERGEM. 22 Okt Bor ; eier 0.82 a DEINZE. 23 Okt. Bor 18 a 20 ; eier stuk 0.80 a 0.81 ; konijn kg. lev a 6.50 ; oude bn stuk 10 a 12 ; jonge duiv koppel 10 a 11 ; oude duiv koppel 5 a 6 ; braadkieks stuk 18 a 22 ; 350 viggs stuk 240 a 310 ; kraaiers 9 a 11. KORTRUK. 21 Okt. (per 100 kg) Wit tarwe 90 a 93 ; roode 9ö a 93 ; rogge 70 a 75 ; haver 8S a 91 ; paardeboon 87 a üö ; gerst 75 a 88 ; tarwebloem 158 ; inl i-.cmel 72 ; gor zemel 76 ; hooi 40 a!5 ; stroo 13 a 14 ; aardappel 34 a 35 bor, de kg., 20 ; eier, het stuk, 0.80 voederbe, de 100 kg a 6 ; turksche tarwe plata 59.50, cinquantino 67 ; lijnwaad, vreemd 143, Inl. 125 ; koolzaad, vreemd '2(H ; ïjjnxaadkoek, inl. 81 ; amerlka 80 koolzaad 63 ; coco 105 ; araemde 105. Gron fruit Worls, de kg. 1 boon, de kg. 3 ; witloof, de kg. 4 ; kooi, het stuk 0.75 ; rap, de kg ; toman. de kg ; bloemkool, het stuk 2 ; selderij, de bundel 2 ; porei, de bundel 1.50 ; appels, de kg. 2 ; per, de kg non, do kg. 7 ; druiv, de kg. 5. Veemarkt. Getal dier koel ( middelurijs lev., per kg.) 3.13 a 4.35 ; 131 veere 3.55 a 5,40 ; 16 stier 8.85 a 4.35 ; 37 osa 3.45 a Gevogel, Wild, z. Konijn, per kg. 6 ; kieks 8 a 10 ; hn, het stuk 7 a 12; duiv 3 ; ed 10 ; ganz 20 ; haz 20 a 25 ; jonge patrijz 10 ; patrijz 5. Groe vell. (Por stuk). Van konijn 2.50 ; gein 10 ; schap 6 ; koei 6.25 ; veere 6.40 ; stier 5 ; oss 6.40 kalvers ANDËRLECHT. 22 Okt 3080 varks 6.50 a 7.40 ; 774 varks ntoongesld geslacht ; 35 vreemde varks. BRUGGE. 19 Okt. Tarwe 90 ; rog ge 70 ; haver 90 ; gerst, brouwerij 79 ; voeder 70 ; paardeboon 85 a 88 ; erwn 130 a 135 ; aardappel 30 a 45 ; tarwestroo 10 a 13 ; roggestroo 10 a 13 ; haverstroo 10 a 12 ; gerststroo 10 a 12 ; weide hooi 25 a 29 : klaverhooi 30 a 34 ; luzern hooi -10 a 43 ; voederbe 6 ; boerpnbotor.'0 a 22 ; eier 0.S5. ROESELAERE. 22 Okt Tarwe 91 rogge 6S ; haver 90 ; zemel 89 a 71 ; raais plata 59, cinquantino 65 ; boekweit 98 ; nieuwe voedergerst 74 ; zemergorst 78 ; nieuwe winrgerst 78 ; erwn 100 ; paardijboon 98 ; lijnzaad 132 ; tabak 6 a 7 ; lijnmeel 97 ; amorlkaansche lijnkoek 88 ; ruw vlas In stroo 70 a 130 ; voederbe 5 ; aardappel industrie 30 a 32 ; krugers 35 ; g-eldersche muiz 32 a 35 ; valnquers 25 a 28 ; furore 35 ; roode sr 40 ; stroo v&n tarwe 14 ; rogge 12 ;» haver 13 ; weidehcoi 30 ; klaverhooi 35 ; liuernhool 35 ; suikerijboon besch 54 ; n. groei ; koolzaadolie 460 ; lllnzaadolie 310. Nitraat )05 ; ammoniak : cyamide 74 ; kalksalper 93 ; fosfaat 175 ; nitrochou Ï3 ; Thomasslakk scories op wag Charleroi li/mi 165 ; ferüfos 38/42 70 ; sylviniet 14/16 25 ; ld. 20'22 31 ; chloorpotasch 40 t.h. 62 ; ld. 50 t h. 100 ; zwavelpotasch 48 t.h Bigg 60ö st. per kg a 8.50 ; bor j. IS a ; Klomp 19 a 80 ; eier stuk 0.80 a 0.S2 ; pcelc-n 0.55 a O.tiO ; oude duiv koppel 4 ; jonge 9 ; konijn kg. 6 ; oude hn kg a 6 ; kieks kg. 8 a 9 ; haantjes kg. 9 ;vell kg ANDERI.ECHT. 23 Okt. 766 oss 1.25 a 5.50 ; 148 stier 3.40 a 4.70 ; 1471 ;ei 3.20 u Te zam 23Ï5 dier. DE NIJVERHElDSMARKTKÏi. STEENKOLENMARKT. De markt onrgaat weinig verandering. De bedrljvigield neemt In het huiskolvak toe naarma de winr nadeit. Ook het nijverheidskolvak is wat levdiger geword, dank -aan de beslling' der ejectrlcuelts- gasctral. der suikerfabriek. Ook de fijne kel voor cokesfa!>ri<slccn gaan goed de hand, want zoowel de huis- als nijverheidskol kn voortdurd e gereedelijk afzet. METAALNIJVERHEID. Da ouin lanttsche markt blijft over 't algeme tamelijk bevredigd, ofschoon de politieke gebeurniss e gewichtige weerslag op bet verkeer hebb. Dc- Chineesche mark. is minder l edrijvig, maar Indic cn Scandinavië koop meer. Voor het binnland Blijft de toestand gestabiliseerd. De prijz zijn ongewijzigd, maar mige voorziet opslag ingevolge de loonsverhooging, die in het metaalbedrijf allgsks zuü word toegepast. Me wederinslling der Staatspremie voor Om alle soorn. fand- ; mond keelpijn vermijd, Fr on Fr Qol&br!ctcr4 doet Q*br. Coulclitr N V h,.,,«radiobeli IE STRADIVARIUS EK RADIO, Veuille! cn'voyer, «nt «njjjttmtnn dt m» pirt, un«dotumtvtîon comple"»» <ui«i dei pou«radiob«ll bouw goedkoop«woning, schijnt ot dusverre de verdere ontluiking d particulier woningbouw nou niet veel ïangewakksrd hebb, maar m verwacht dat dit eerstdaags toch wat nieuwe bedrijvigheid in de bouwwereld zal brg. m zake weglswerk Is m de meonlng toegedaan, dat het t verzadigingspunt > ongeveer bereikt is ; In jar Ls er op dit gebied zooveel werk niet geweest als deze laa&d maand ; de kassaisangroevfw oewsr zelfs, dat siij de beslling niet kunn bijhoud ; D«markt der weglsmarlalcn la dan ook over 't algeme zeer vnst zonder de concurrtie het Zweedsche gmnlet, zoud onze lnlands«ne kassei al lang e vesl hooger prijwnpcil hebbsn bereikt. Het nieuw koninklijk besluit Inzake de contracn aanbesding, n»inde " ' ta^y» > k Uil!<,»!»»»* C». MMn^^tn^ VEREEN DER NATUURWINKELS CN VLAANDEREN Onder leidtnt vnn DOKTER DELOXE I-AGAJE. lluldlj Boiieiijn der voorhand zijnd* War : (de prijz hier aangegevea kunn BChommeldsn aard?.un. echr Immer ïoo laag mogelijk gehoud.) «TBUITSArPEN. Appelwijn Nsktar alkohoivrljo Wit druivsap olkoholvrije 14,76 fr, 17,60 fr. Rood Bourgondisch druivsap: d* lir fr. 3/4 litv 21,00. 3/8 lir 14,50 fr. Deze fruitsapp zijn ondsr geeskundl-. ge leiding gebotld hoogst voedde het gebruik Belgische producn be- waarde. De prijz zijn lager dan die vorder, 1 eeft ge al Ie goede pers «n om ev w*lk ander merk m is algeme oordeel, tj it de daarbij Koudgepers olijfolie. 1/2 lit 15,00 fr. voorgeschrev maatregel ds uitvoe- NatuurhoDlngkosk uit velrogg* 4.75 fr. De rasp 10,00 fr. ring der wark nog meer zal rartragsn. Volzout per doos 13,00 fr. dan wanneer de bstalingsformajitshsn nu Edslkoffla koffelnvrij 7.90 fr. al zooveel vet timing verwekk. Kottu Heg koffélnvrlj 11,80 fr. Llndthee ptr 100 gram 3.40 fr Altkordtoni KsIIok» All Brsn. Rice CrKpIss sn Corn FlftKss per doos 7.75 fr. Mlneralsnkakao, de doos 17,80 fr. Scancfa<b N&tuursulker per kgr. Zoutarms Volvetkn&s 5,35 fr. 8,50 fr. nieuws -occaslsn. NfttuurbejehuU pei kgr 13,00 fr, Hars lling. Stsinmeti volkorvlokk, 250 gr. 8.0» fr. Honing 12,00 fr. 40 0/0 bstsrfcoop Vol rijst, hst pak 4.40 fr. 'ALFBED VAM ACaSZB Unioa (mslkbtostu) «,00 fr, Znidmoerstmat m, EKKT.KO Galta-mslk 7,90 fr. Hoestin«utb«a ï.7ö Ir. Natuur-tarwevlokksn 1 tï kgr. 8,40 fr. AANGEKONDIGDE AANBESTEDINGEN Natuur-havervlokk»» per 1/2 kgr. 630 fr. Ualtkoffls, ds kgr. &S0 fr. Op 31 Óctober, noraiallaeeran de L«ls Volrljst, per kgr fr Gottom sn U» Olse.. {jsalkoh. nr, Plantsnvet (3 pokk) Ü.60 fr (Ned.). prijs 5 fr.. plaxs 8 fr. Volkormakarool, pak 1/3 kgr fr, Op 7 November ta Sijssle, varbstarlngswerk HtUshoudth««(zonder gl(t) per 100 aan de Statiestraat (buurtweg nr. gram 9,00 tr, 14) aan d sweg naar Oedelcm Natuurspskuloos de kgr. 13,00 fr. Volkoretinocdels pakking 1/2 kgr. 8,00 tr. (buurtweg nr. 21). Besk fr. 28SA26.70, Natuurgelei 4,90 fr. bergt 1/20. Stukk r lnziigo n gstneesecretariaat koop, prijs 15 fr. bu V'IIerstroop 1/4 lir 8,50 fr. Aardbessgslcl 5,90 fr, arrondissemtsingcnleur I^sy, 11 Sts Anarei, V'llerstroop 1/2 lir 9,90 fr. Brugge. Aang. tnschrijv, 5 Nov. Geeskundig boek Dr De Ulle fr. Op 8 November, aanlegg e rijwielpad op verschillde vakk dc weg De ledige flessch appelwijn wit druivsap word ruggom aan 0.28 Berg-Bresks, Assede ('Triest <- fr,; deze rood druivsap lir aan Kaprijke, Keerbrugge-Terdonk Brussel tr. Oosnde. Lastkohier nr (Ned.i prijs 12 fr. LUST DER TOT LILER TOB Op 9 November Selzae, b^stratlngaan ricolwerl;«!) lajigs de Nijverhoidskaal cn de Westkade. Besk fr ,09. S'ukk r inzage of koop n gemenhuize. Aanget. inschr. 6 Nov. Waarom lijd aan HOOFDPIJN MIGRAINE TANDPIJN GRIEP RHEUMATIEK ZENUWKOORTSEN PIJN der MAANDSTONDEN als de Wonderbare BRUINE POEDERS trooskruis der Apotheek DE POORTERE SINT - NIKLAAS - WAAS U oogbllkkelijk, zonder schadelijk' gevolg deze pijn bevrijd De doos 8 poeders fr. 4,00 o De driedubbele doos 25 poeder» fr o Te verkrijg in alle goede Apothek of vrachtvrij tég postmandaat Gebruik ze es. U zult nooit ge andere meer gebruik H H H H M H H j M BTSTAANDE NATUURW1NKELS. Hoofdwinkel : Van Leeue Maldegem, 'i'ei 75 ; Ad Rooze, Maldegem Kielt, We Ds PIckere, Muideg*m Donck ; De Schepper, Wollestraat. 32, Brugge. Tel ; Lachuert, 242, Brugsche Stwg. Lttkerke-Blankberge ; We Verkeat, Tramstraat Tlelt ; De Jaegl.er-Sonnoville, Tol. 670, Kortrijk, Doornikstraat,* ; HebbelincK Kortrijkalraat 225, Gt Tel ; G. Hollanders, Roolgetn laan.569, Gont, Tel , Verstrae, Kaalstraat, Eekloo ; Valcke St. Lauroyns; Lom- BOUWM.liivKlALKNMAI'.KT. Nietgstaande het seizo hoe langer hoe meer begint vorder, blijkt de afzet op de UITSLAGEN VAN AANBESTEDINGEN iiouwniarialmarkt nogal bevredigd 3 zijn. De particuliere bouwnijverheid Assebroek-Brugge : weglswerk In iiijlt in zekere strek nog tamelijk goed verschillde stran der geme. Besk.. ev de zijde der opbare bestu.- fr ,22. r kom thans, dank zij de extracredle- O. Dejonge, Lede, ,70 ; Demoor ' n voor scholbouw dg.., weer wat A., Gt, ,85 ; A. Lemahleu, Brugge, brechts, Pitm; Roty.-neer werk uit. 465 b'42,42 fr. lall in Zw.) Ursol ; Dobbelaere, Oostveld ; Braet Moerkerke ; Lamelre, Syseele ; Ornelis, Aalr Tel. 69 ; De Boever Poesele,- Coucke, Oedelcm ; Strobbe, Knesselacre ; Mortlar-Hos. St Joris ; Joye, Stad ; Vandaels, Warvliet ; Wo Macnhout August, Zomerga ; Dannc-els. Bell) De Coussemacker, Kaprijcke ; Carela, Ruddervoorde ; We Hellebuick, Loonhulle ; Deblaere, Kortokeer, Bever ; Geldhof, Koninklijke Laan, Knocke. Tel. 49«; Dhondt Vlamingstraat, Helst, Tel 287 ; MatthljS, Ruy8elede ; Ranschaert. Sleydinge ; G. Ingels Lembeke ; Vandtn Heuvel, Nevele ; Marns, Hansbeke ; Lagroe, Zuidstraat, 9 Torhout ; Van Overbeke. Isegem, Statiestr. 42, Tel. 547 ; leper, kruidierzaak. Thoma, Ryselstraat, 82 ; Waarschoot, Verstrae< -De Crae, Tel. Eekloo 233 ; Meerdree, Verhelat-De Reu ; Koekelaere, vroedvrouw Do Meyere ; Oost Eekloo, vrouw Grijp-Tolls ; Zwevezeele, E. Doo, Tel.73 ; Adegem, Marns ; Dtcrgem, Kron De Laere. Telefoon Aerseele 139 ; Llchrvelde, Pollet, 75 Statiestraat ; Oosnde. Bogaert, SI Vrijhavstraat, Ind Nieuw wirkel ; De Brabandere, bakker Lande^) Deynze Juffer Van de Put, Kortri k.s raat. Lefflnge, Juffer Deprez At'ricnne ; vvcvtlgem. Boury, Meatraat 22. Hoes^iatr-e, Van Nleuwhuijze-So, Noord.i i-iiat W» Do Vos, Ooststraat, (Bormijn do Kaasbolle) Minne, Schuyfferslsapelle ; Gust De Jonckheere-De Schoolmeesr Statiestraat, 26. Dïxmuidp. Telefoon M ^ ) 0» r a n k s c h a d e jaarllfhs in BELGIË door de RATTEN!! VERDELG DEZE GEVAARLIJKE KNAAGDIEREN MET die U onbetwistbare voordeel biedt, namelijk i 'I. onschadelijk voor mscli huisdier; 2. onbegrsde bewaring; % werkdadig; 4. spaarzaam in het gebruik daardoor goedkoop. UERHRIJQBAAR D! 8llfl apottlskers drogisn.

10 MflSS ÉREN JTflNDVLEESCH i HIERONDER, EEN SERIE jprosd.te REN, TOEIiEHOOKENDE AAN DEN HEER VLOBOIOM» ll\.:i'ens VAN LANDEGE3I. BOVEN : Links Clet, 4e prijs Landegem, 2e prijs Drodg ; Rechts: zes syndikaatkoeieu in groep. UIDDEN: ÏJnfes: Ciara. Ie prijs ta Landegem; Rechts: Beiia, 2e prijs Landegem. ONDER: Links : E vaars die ' ' '.}} Landegem ; Rechts: vaars niet 2 tand, le Landegem Drong. * ss* IS EVEN BELANGRIJK ALS HET BORSTELEN DER TANDEN want masseer versvigt het tandvleesch versrkt de slijmvliez. Om "wit tand, rose vast tandvleesch krijg, moet gij tweemaal per dag het nieuws kalkswerd tandpasta Gibbs S. R. gebruik. De ricinusouézurë soda, die het bevat, vermindert aanzilijk de adhesie de kalks, zioodat de borsl deze gemakke. lijk kan verwijder. Bovdi werkt het tandpasta S. R. zeer verzachnd, vergemakkelijkt de borslmassage het tandvleesch. waardoor het die mooie natuurlijke rose kleur krijgt, die e ek is volmaak gezondheid. DE DOOR GIBBS AANGERADEN BORSTEL-METHODE IN DRIE TIJDEN: t«tijd > VrKTDCAAl lobstlunf AlU h«vertikaat borsl kan de ruimn tuucheti de tandea omtasn de overb)i lu vaa ipl zta welkt er ilch ophoop Dl! hemel tal gepaard gaan met e maueef vaa het Uindvlsch wat cnombeer!i[k orn eeo goeder. blo«d«omloop verxekerert. Bortl alle la é4ne richting, hei landvleetch naaï hel vri e«utd de laud Ca lïeamaaf over delld» plaat«. do Tijd :'*JOIt$TïlEN AAN DIN»tNHÏNXANT De blnne&itide der tandea moet ev lorgvy'.diy gereinigd word alt dv buintijd«. Borrlei In vertlkalea iln in deieilde richting de blaatl de der land vaa het tandfeich Ca ti maal o«et delide ploot«. d< Tl d -. HORIZONT AAI loutsum, 6or«t«l (link <i» kroon dei maaltand want In hunn^grovv hoopon tlch de overblljlïel» der >pi i*n op Ce l'cn maal over deiellde plooit Om eindig«. bortl lichtje«de buinzede m horizontale richting Dn zal aan de tand o hoog atani gev. Spoel d mond met lauw woiei waciele druppel«qutbi taadiraier tl n loegonw^d EEN ZELDZAAM G KVAL. Deze drie koppels trad Dinsdag ' ' " ' > I Is op zich zelf ge nieuwigheid, doch als ii'i:i» dniifcn iaii DE BAETS toch ge famll'o zün, is dat verled in t huwelijksbootje to Wvnm verneemt dat ze all d fnmllletoch ge alleilaagsch verschijnsel. DE VERBREEDINGSWERKEN ItUlgs het kanaal Gt <vp Brugge op het gro ndgebied Aalr. Bov : Eej» twintigtal werklied (zitnd hier tijd ons d schoftijd) hebb reeds kub lol mer aardo ultgedolv. Onde«t Het opdo hot vorhrondlngswcrk.

11 Il ' -stïouwe..vliilùeuhem» S7 Oct. 193b ttle )il.:\t.'sv- WAT IS HQfcI*AN»<3CH BLAUW" BLOKJ/AAO? VOQR ONZE VLASSIRS 'l\ze vraag werd opgewprppn door h<jt fgisch Vlas&aïeiiverbotid on wel mot het. :na volgde icpmmtqar. y.o33ls onze Ipaors voldode wotl, 'orci er in Nederland bijna uitsluttané i'-bioeizaad ggbryikt voer de viaselt. Dit alleszins öet geval in ^ssland, Friesd andere provincies ; alle in de ', iucie GïöPiti8«n woidt er cok nog ; :.vi)loei;:aad gebruikt. i.vi.- gebruik blauwboeizadon kunn rrield word de veredelde blauwbloelïi Blda, Texala, Hercules, Gigantha, Van eiglijk Rigazaad is er niet veel...lil»..> ij vrag ons dan ook af. wat Hollandse!» -uwbloéizaad is, zoud daarvover wel ihiiig inlichting over hebb. In dor geval kunn de daar beschikbare >eveelhed niet aeer groot zijn, gezi verzeker nog ge 50 Ha. bezaaid word et zulk v.aad. Of zou het hier gaan 9vt;r nabouw Vftn igazaad, voortkomde vlaschaarde t Frankrijk Belgie? Gaat het dus over aa, dat hier bij on?«vigeer» opaefcosht urdt dan naar Nederland verzond ordt? Wat gebeurt er apders niet die tlllati duizqpd kilos xttad, die hier i laats tijd opgekocht wordtm vqgr ederland. Wij me, dat op de«e kwestie e af- >eud aotwoqrö gegev Kan word door i N(ederland?ch?). AUgomeone. K(eungsdist, die voorzeker ook zulk zaad oet keur voor de uitvoer naar Frankik. Op bovstaande w«jrd Nederlandsche jde het volgd antwoord ingezond : «Niet juiat la de msdedeeling in het geramde artikel, dat in Nederland slechts Ha- B>»t bla^wbloeiüaad zou bekaaid zijn. 4«officieel«gegevs war in Ne- 'rtand In hst jaar 1935 met lijnzaad be- Aid in totfwj 8884 Ha., waar 8356 Ha. et witbloei- 928 Ha. met blauwbloeiad. Niet juist is ook de in het goemd arl geui veronderslling, dat in België gekocht zaad door Nederlandsche exper- ;urs naar Frankrijk kan word yitge- erd. Da uitvoer Uit Nederland naar Frank* Ik v«m lifnaaëd ataat ontjsr scherpe pontro dwnederlandscheh Algem Keungsdi^nstu. Het ts niet mogelijk ook maar si kele partij niet in Nederland geeld nzaad uit Nederland naar Frankrijk met ;derlandsch certificaat origine uit er. Met daqk vogr de plaatsing >t bovstaands. Hoogachnd, ims de Verai j.ng 4gr Nederlandsche porurs peulvruchn ep zad, U J. Hymans d Bergh.» WAT VALT ER HIEROP TE ANTWOORDEN. Wij hebb hier Brk de indiuk, dat re jcnlljke bedoeling ons artikel niet vut is. Zoo hebb wij b.v. niet gesr«- Het oordeel e oud-strijder Leve Herbesan, 't Is het goç<je «Sedert d oorlog, ]«ed ik aan de maag, schrijft ons W. Jeau Arregav, maisyp gthemarria LqtiSionsso», ik had krainpei), (Irfiftinigsgii, gorsulsiilgeii, hoofdpijn, daunijj nog e pijulyke verstopping, jk tai vail remtjdi beproefd die nit.-'s uitmaakn. Ik kreeg hei id?e ypn de Uerbestia beproev nai» c!k,-n avond e tas voor liet slap giian. Ditmaal wpmi ik geslasgij, al mijn oiii;-.'iii;iki,eii verdw ijls bij tpoversjug i-n miju stoelgang uija thans zeer regeiipgiig.» Ü«Qud-8trUdsr.s zijn talrijk die aau Horbesau vroey ligp ie pezeii de tairijita QiigewBklieii die xij tijd» luin laug verblijf awi bet front oi>uedeu Opgepast voor de drogerij dio meestal niets anders doeu dun uw knaal vererger Vertrouw uw jjezumliieid aan do plann die door de ïi,-ituur in overvlijed \erspreiti zijn, niet kel om u behag mui'.i- oow om u tg ganesgu. Hoi'besan is yoed gedoseerde mgeliut; veerti uitgefeo/.gn puip», geoogst op liet gunstigs ooghlih eu in do les hirek!i. Herbesan zal u goed doeu in fievull vau versto]>i>iu^. a;ni(ioeiiinj;eii dar nier, «i ievur (ie mouk, bhwihwale», krüivkou lae ti,id piinlijkg )öaaii(l«toiiilcii. i-iieumalieu. Hovbestin is koop ia. alle apmliek i'itu d prijs Fr. 7 50, 15 eu 25. het "pak. 1!. 148 Anc. Maison Louis Sanders. S. A Brussel, ' - -VT. ^ i g ^ y.... ccialilt KifAAIE GEVKLSTEENE* S. M ATLAS N1J VliUUIilUailAAi, 2U!I, (ikn'l : gwoordigers gevraagd voor Eecliu'. Aaii S'lruuge overal MEUWE VI'iij'f'HA\RifCIvliüN. (- munt-ccmmiisie heelt zich in haar Va zitting bezig gehoud met de vijtni.ütukknn die m in het algeme u.uu' vindt. laarom werd beslon dal er nieuwe vijfr.k-tukk zull word gemaakt om huidige verg De nieuwe stult- 'uln dunner dus lichr z.jn dan ':e maar uê uf rmer zal niet'wor-..indeiii. : - stukk var, die 20 fr..»e i-id i'.ijiltn zij word voorzi - n aan üxsit rand. < stüi.k-u-.i 30 frank hotr-t> l'.ct sl.'.in,n de tontconüivl.i!«li. doza jiiikln ziillun r.o,...,. v/ortic n. A". zal ho ' 1 ' ' ' 1 : u'.! f.' \, >..: it u ' c K' v;m, dat er msar 50 Ha, blauwbloeizasd gqelt was in Nedorolam!, dcch slechts ongeveer 50 Ha. dio ohjlijk Hoiia-idsohe óiauwbpui roiioemd kou kunner. werd, gcv.cin ij<; oyerige bauwbloeijadeii bestaan uit veretlelda rass Blda, Tcsala, Gigantha, Hercules z., nzij pqk dit zaad uitgevoerd wordt onder d naam Hollandsuhe biat;\vb)oei. Wij (ititlp hier zelfs thans nog meer tpsvqfg. De stand de lijnzaadvertouw in Nederland in 1935 ziet er nairelijk als volgt uit : Totala oc-gst : 9284 Ha. Soortverd»eling : ongeveer t'ö p. h. wlt- Mjelzaad of 8.35i? Ha. ; opgevec-r 10 p.h, M.-.uwbloeizaad of 928 Ha. Totaal gekeurd : witblcei"aad : 1) door (ie N. A. IC. 1.8KM6 Ha. of ongeveer 23 p.h. ; 2> door de U. C ,72 Ha, of ougeveer ü.6 p.h. Het perctage gekeurd v.itboelsaad is dus ongeveer 29.G p. h. Blauwblo<}izaad : 1) door N. A. IC 3.5 Ha., of ongeveer 0.4 p.h. ; 2) door U. C. Z Ha,, of ongevegr p. h: Het poictage gekeurd zaad (blauwbjoejd qn witbloeid) op de toverbouw bedraagt dus angaveèr 27 p.h. Over de verschillde provincies verdeeld. k«m we tot de volgde tabel : Het perctage gekeurd blauwbloei- 2<md is dus eirca 3.3 p.h. Provincie. Witbloei Blauwbloei Provincie Witbloei Blauwbloei N.A.IC. U.C.Z. N A K, U,C,? p.h. p.h. p.h. p.h. Zeeland N.Hoiiand - - Z. Holland Friesland O.SO Groning N. Brabant Bij e getaxeerde opbrgst gemiddeld kg. zaad per Ha. kom wa dus tot e totale beschikbare hoeveelheid : Witbloei»X.A-K kg. Witbloei U.C.Z 553,7?0 kg. Blauwbloei N.A.K k- Bauw'jloei C'C.Z kg. Wanneer m de andere kant nagaat, (lat er veel gekeurd zaad gebruikt zal word voor het binnland zelf, voer de ultssai 1836, die voorzeker ook weer ongeveer 10,000 Ha. zal bedrag (zocdat hier» voor minsns x130 = kg. vlassaa^ noodig zal zijn), dan zijn bovgoemd? cijfers welsprekd goeg. Ondertusgch hebb wij echr nog seds ge antwoord gehad op onze vraag. Wat is eiglijk Hollandsch blauwboeizaad, zooals dit uit Nederland aangebed wordt in ons land, in Frankrijk in Ierland? Is dit nabouw veredelde Bler.da, Hercules, Gigantha, z. of is het nabcuw Riga^ad,. welke herkomst? Wat gebeurt er met de duizd duizd kilos -nad, die hier opgekocht word voor Nederland bij ze vlasfabrikann? Deze vrager, dring zich op bij onz-> vlassers, juist daarom sll wij deze hier thans opnieuw, in de hoop, daarop e klaar duidelijk antwoord ontg «INNENLAN11SCHE FREMIELEENLVti i T.H. 1SS3 E hoofdpremie vau EEN MILLIOEN 25e TREKKING Vrijdagmorg had Brussel de 25s trekking plaats de Belgische Premieleer.ing 4 t.h Zijn betaalbaar met üén milliocn : R. 1S7.Ï6» Met frank elk, reeks : lqo-1' Ö «« J1.2S3 1S : : )} ' E42.34S '24.7, ,122 26&SÖ 5T0.8& S SS.7«5 2C Ö4S Ó2 310, , Ö4Ó 32U SS7.M Ö S4L' ' De verschillde nummers de uitgetrokk reeks hebb recht elk op c- vijfde de onderscheidlijk toegewez premi. LEE,\-INQ BELGISCH JtQNQO e trekking. Sl Octohe.r l»88. Zijr. betaalbaar met ingang 1 Aprii 1933; Reek» nr p «itkeerüaar met fr. ; Reeks 2S128 nr U uitkeerhaar me; frank VERVANGT OP i/qoroeelige WIJZE BOTER... vpor het besmer borhamm. Kost minder, is zeer voedzaam, bevat 60 ker. TISDE. VERWOESTE GEWESTEN. 4 T.II emi 11)0.000, 50.OOO lo.oflo frank 49e TREKKING, 'ardagmorg had Brussel de 14ae kklng plaats de Iveing de i.. oes UewQsn lijn betaalbaar mot ÏOO.ÖOO frank elk: ïooks nr 5 Reeks nr 2. let frank elk : Reeks nr 1! ; eks nr 3 Reeks 33S.208 nr 3. viet 1C.OOO frank elk :. '" >1 nr nr nr nr nr nr 1 Commerciale apprlç,-!el 739 nr nr nr 1 In all kruidierswinkels. 778 nr nr nr 5 ;.1U!) nr nr nr 5 vlet 575 of 550 fr. c-lk, de andere num DE.WNAis» i.-.^lï-. l'pesland. die reeks-, naar gelang zij al De laag minisrraad heeft de buin n niet aan de konversie werd onderrp. jewone begrootinp bepaald op frank, gover! miljard 700.0ÜÜ.OOO voor net vorige jaar. IViarin zijn de buingewone opbare werk begrep voor s Kt'hii j't.t/i AAN.,E1UKKS Vrai.gt prijz aan onze fr. Sam met het kort op de biungewone begreoting 1935 zijnde DRECON DEUREN 1.30Ö.OOO.CWO fr. KOU dat mo sefinarioeerd word door het fonfis vodr Natioiaal Vlj lever de tiesle Hersl dat beschikt over de winst n goedkoops met p d goudvoorraad de.nationale waarborj- Bank cp het oogblk de devaluatie. In e antwoord d minisr geldwez op de rode oud-minisr Sap, lez wij verdei dat het. kort op de bcg rooting 1S35 r.iat meer zal bedrag dan 200 miilioon rwijl de begrooting 1936 in evwicht zal zijn. Van socialistische zijue maakt m echr alle voorbehoud over het zoogezegde akkoord minisr Delattre v.tn d sun voor werkloosheid in 193i> tc beperk tot 650 milllo. demokratische zijde wil m dat de rebeering in elk geval haar woord zou houd waar ze beloofd heeft de wedd psio \erhoog in verhouding tot de levsduur. Dat alles heeft aanleiding gegev tot sommige kritiek ook onder de groep die de re^eering sun. Maar het is niet verondjrsll dat hel lot ec-n scheuring komt, want de soriaiistcn will in ge geval do regecring veria'.eii. Dat ware eon be- VV'JK onmaciii dat ze land tijd zoud h^ki.rj.-n. - iv.ii' <>:.> ' '.t ' - '-ij,,1 I i'/c'l iliiil.lf! (ilh! f l"u / <:. S. : " '. VT. Bijz^r-.U'e t.-ijzon \o--r -, : ; I a v. W e k is miin RscM? GE3IEENE WUL'R. VERHQQCjINQ. KECUTKN HUK EIUI.'N.-LARS. VERuOEDlNG WEÜ»iNS SCHADE OV MKEK DfOiE «W.VAIÏIE, ^ VERANTWOORDE LIJKUKU) INSTQUTING. Mijn secuur wil ti gomaer. iv-uui' tic verhoog. Heb ik het recht hem eo vergoeding vrag? ANTWOORD. Het staat vast dat Mlke medoëtgraar op «ijne kos» d gemeeu :nuur mag do uptrelsk verhepg «onder er da mins i-edsn v inoeu opgev, zelf«g d wil in zijn gebuur-niedeeigaar. Maar hij mag hierdoor gee schade «an d g^buur veroorzak, Wij hebb e geval onüor nr, 42 aangehaald. iti hetwelk vergoeding verschuldigd is, wegs berokkde schade. Gij zijt natuurlijk niet vorplio.it het opgehoogde gedeel geme mak, zoo gij er ge gebruik maakt. Uw gebuur ka«u ook tot de gemeheid niet verplichn. Alle herslling onderhoud het opgehoogde gedeel vall ock uitsluind n las uw gebuur. Immers, dat gedeel behoort hem uitsluind toe. Ee vergoeding wegs de meerdore zwaar, dopr de verhooging veroorzaakt n»ag gevraagd word. Deze vergoeding zal practisch slechts In aanmerking kom voor merkelijke verhooging, hoewel de wet er e algeme regel maakt. Zij is gewoonlijk 1/6, 1/7 of 1.'8. som«1/12 de waarde der verhooging, volgs de hoog de omstandighed. De gebuur, die d geme muur verhoogt, is natuurlijk alle verantwoordelijk voor alle beschadiging, aap het aannald gebouw veroorzaakt door de ver- '.ooging.~hij moet, vooraleer de werk»an e g, onderzoek of de gemee muur?n hij verhoog wil, in staat is de raeer- 'ii-rt-' of He <vr--'m, nrtoi srk goeg zijn of er ge inzakking.-u..ti ie vrec- is. Gij hebt het recht het verhoogde ge4e-jl e geme mah. Dit zuh gij d et> >n 'i gij het verhoogde gedeel gebruik wilt mak. Gij ault d aan d gebuur mo betal») 4e helft va» hetge 4«de verhooging gekost heeft (dus niet de helft der waarde het verhoogde gedeel) b) de helft de waarde v*n d grond die tot de verbreeding gom werd. Het kan gebeur, dat de gemee muur niet in ataat ls de vprhooging drag Dan moet de gebuur, dia toch tot de verhocglng wil overgaan, d muur op zijne kosn geheel do herbouw de meerdere ihk langs aijn kant nem. Wat de hoog betreft, bestaat er gee andere beperking dan dqzq, voortspruinde uit de plaatselijke reglemn diaangaande. Wat de dik vap het verhojgde gedeel betreft, dit er opgemerkt word dat, voor het verhoogde gedeel, ee minder,» dik rqag voorzi wordep. de middellijn d geme muur nochtang altijd in echt gom. Dit z3jn de rgcfctspriciep betreffde de verhooging gemee mur Ail» u*aut t nischleo In maxa-»ljn -t Specialiit gecombineerde marhian. Alle soort gereed schapp llntsage«, hoore flem zoovoert. Magazijn op alle dag Zon dags 8 tot Iî u G ALDSRWEIRFLDT Onaïkankeïiikheidslaan. 3 Gt St. Piers. Téict KABINETSRAAD. Er werd ook overegekom om aan d koning de intrekking vrag de maatregel inzake kontingering vrouwarbeid, weike tijds de regeerir.g Theunis -.va:,%etiolf. De kabinetsraad had reeds vroeger de toepassing deze maatregel tot latsr datum verschov in de laals vergadering <l Kabinetsraad werd beslon e reek3 wetsontwerp neer le legg over oniging, toltariev gebruik vreemde arbeidskracht-r, HET POSXCIIECKGEBOUW BRUSSEL Reeds herhaaldelijk is er spnaak geweest de oprichting e riieuw gebouw voor het Postcheckambt Brussel, pezcdist, die sedert zijn ontstaan gevestigd ls geweest in het hol het Beheer var. posrij, Leuvechewcg, eerut op e zolderverdieping, heeft er gaandeweg, naarma zijne uitbreiding, het gehecle gebouw ingom, wat nic-l belet dal hij nog altijd in het nauw zit. Insde echr e gansch nieuw ruim opgevat gebouw op richn de geschik plaats daartoe ontbrek nie' Brussel! ontwerpt m nu het bestaande gebouw vergroon üeor het met twee verdieping verhoog me overal e-e bere verluchting in richn, want het geldt hier e dist waar al de lokal nogal dicht bezet zijn. De kosn vun deze vergrootings- verberingswerkèn word op 15 mitiio fr geschat, doch gezi de gestadige uitbreiding d postcheckdist, is het zeer t<vreez, dat deze vergrooting der lokal in de hoog n slot maar lapwerk za! blijk- zijn! HET AANTAL VVERKLOOZEN NOG MAALS VERMINDERD. De werkloosheid blijft aarhoudd ver minder In ons land. Tijds de Tiaand Sepmber bedroeg het gemiddelde getal werklooz per dag (volledig gedeellijk werklooz) ongeveer Na twee vvek was dit gemiddeld geslonk tot Lp Thans verneemt m dat tijdde week 7 tot 12 October er ee nieuwe vermindering werd vastgesld ditmaal met ongeveer Hot gemiddelde belraagt volgs de jongs gegevs, DE NIEUWE GOUVERNEUR OOST-VLAANDEREN. VAN flet Staatsblad kondigt de boeming ian d Heer Ingbleek, liberaal ge co:»perd Sator uit Limburg gewez lid d minisrraad, als gouverneur üostt-vlaander, in verging d overled gouverneur Weyler. De heer Ingbleek zal in d saat dpor e liberaal Limburger, waarschijnlijk d heer Nev, burgemeesr Tonger vervaiifn word. Wscht u mooie gemaak bloem, prachtige wit huv/eiijkstuiltjes -mandjes, ook prachtkaars voor tusiers. piano* on-/. Al'e school- ekonyerjef <-n mooie i-e i, nkcn parfiiiiierif fnntaisio, altijd er- -t#. kr-us Ht IS Vl'.Iti itli% SSl'.-ll-tNNKl-;f.S \1) «i.ktrn t 1'.! "!.; i)j (,J M VAN HET Vw^»»,ti v t/ De v&ke: v)n 24 ti55su«n i I U. Oe üoos vjn 8 pcedon «t» 1 2-t i> M»» <(tj» 20» V I W ftwtuwthm bills MM want bij de minst«ongesldheid neemt eike sijn to«yly?ht tot de " WIT KRUIS " poeders of tabletn. " WIT KRUIS " poeders of tabletn still spoedig al!«soort pijn zooals : Hoofd- tandpijn, allerlei zuwpijn, pijnlijke maandstond, griep koorts, rheumatische- alle door kouvatn veroorzaak pijn ; stijve hals, ldpijn, jicht, fiereeijn... Wiï KRUIS " poeders of tabletn veroorzak ge maagstoorniss; verre hat organisme ontsll verwekk ze e gevoel behaaglijkheid frischheid. De poeders vpn het " WIT KRUIS " usa «s^y-ra n alle pijn uit Uw huis y d I0i - ÖEiCüCw.»ftODUfî *"DO NP EN QOEOKOOf IN A t t n 4 P O T H { K ( N» I» ' I.!, «ihtti, Tur»«n>. Hit. NI* T»»>-vv >> ONTSMETTEN J*LANT.-VARDAPPELEN Vele landbouwers in ons land zijif (liai nertuigd de noodiakeiubntid der om -:nietting plantaardappel, daarom.-.chn wij het nuttig hieromtrt eige inlichting gev. Waarom mo de aardappel, bijzonder vroege haif vroege, ontsmet word? pit wordt gedaan r voorkoming de? algeme getonde eu alndü kels jar veel verspreide ziekn : Riiipctonla solani (Lakschuiftl <.-n gewoon poederschurft. De eers duidelijke verschijnsel akgeburft treft ni uun in de eers heut Juni, soms?elfs einde Mei. Het aantal ziekgevall kan in der, beginne gering lijn, maar de uitbreiding gaat uirst snel. Le «lok kan zich oncior verschillde vorm opbar : 1) A'Wtil-'jting der kiem. Wanneer fic -aardaiipel in de kiembakk ligg,.- voori,ieining, vindt mm soms bruine vlekk op de jonge scheun, welke vlekk iet afsrv de jonge scheun n gevolge hebb Indi m die afgeatorv ciem«n onderzoekt met e srk vergrootglas berperkt m<-n de bruine schimmeldra Uc-n, die de keks zijn der ziek. 2) Aantasting d«r jjfiga plann. Wanneer de struik de groot bereik va;-. ngeveer 10 cm., ziet m hier daar eer. tsngel wegvall. Trekt m zulke plum uit d grond, dan ga«t dit zonder eerilge weerstand, aan de donkure worls /.i dkt m soros aan zwartbeigheid. Het is nochtans rhizuctoiiia (lakschurft; 'iiw lier de oorzaak is het wegvall.truik. der 3) Aantasting der oudere plann. E u»;r duidelijks kmerk is de vorming an e wit echimmeimarichet rond 'let jnderij deel der sngels. Het ls e grijze viltlaag, die kele ctimer hoog tuin bereik, dewelke ovstaat uit '.ezels, ii. fich inet het sap der plann vo.'don. Bij srke aaulasung vorm zich kleine jovaaidscl e kiioliun, waaruixjr soi.is Ue ziek ook wordt goemd «kleine aardappelziek». Rond dit tijdstip dat de aardappel rijp word, vorm zich bruin zwar weefbeiverharing, die op de knol overblijv als kleine «lak vlekjes» vaar de naam. «lakschurft». Die klein..- orstjes zijn het die de ziek voortzetn..' Ion noemt ze in de zieknleer: «sderoi». Dit jaar üag wij in vele aardappelveld belangrijke verliez : plekk in de ij waar de aardappelstruik niet was door tgroeld, waardoor groot verlies ontstaat. ÖU nader ondersoek werd vastgesld >lat ook hier rhlzoctonla oorzaak was het jogstvcrlies, l)e Bestrijding der Ziek, geschiedt dooi le aardappel ontsmetn voor dat zij word ultgeplant, ofwel vooriat ze word ii de kiembakk gelegd. De Ontsraetfig : der plantaardappel vordt toegepast door deze behandelt" met ee oplossing Aretan. Dit wordt jebruikt in e 0,15 n oplossing (1 1/2 gr. per lir war). Voor 5ó lir oplossing i-j 75 gr. Aretan noodig. Deze hoeveelheid wordt eerst in e weinig war tot e papje geroerd, dan in de 50 I. war verlgd. Hierin kan m driemaal na elkaar.ïngcvcor 70 kg. aardappel ontsmetn, nu vooral'gaandelijke reiniging derzclve, welko 't overtollige zand zull ontdaan word. M kan ook de planrs met de baal in de oplossing brg, maar moet dan de. zak wat loss, ev op neer beweg in de oplossing, orn d-.- luchtbell verwijder. De aard;!p;ith.'ii m «. n 15 tot hoogsns 20 i:iir,.itcn in dc Aret.m iplossing gedompeld blijv. Voor groore parlijcn j-lantgocd, kan ir.cn.volgcnderwijze wirlt }»aun : r.a elk» onutitio.'r.pc-ling va:, 7ü kt;. nttrdappi.i.-i: moot m aan de <.;.;-. :. g 2 üi r ' leve., :<i-n vaa e f},5 ".\rc'a:i ; ' ;3 ;:' r lir v.-.itrr ' ' 1 ' ':». i i! t' f /( i '!.. : U'lv.: ili-t ltjö gl'. Alvliill, U(i. vün het war iiu-sg n.inmer beued d«iscelcius zijn. Uit proev gom in Holland wew opgemerkt dat de aaidappel komunda...'lanrs ontsmet met Ar*san. veel giadd^t' ^var, bijna getn poeder.iehurft ountastiiig vertoond. Hej is dan ook nl«t "rwonder dut in ' AttiMIHö' ^proimi ;unda wordt (.rijiï\srt!-::..voor h»i, ontrsmötu-n rati bel plans^üed. r Voorkoming rhi- -cetoiiia <»ji poedersclnirft. De tr.^eropbiviigst wtlkè'-kverd' tjvküm' i:>or de ontsmatting von hst pl«mt!oed drukt zich ook uit :n gewiciit : K)00 lot M!00 itg. meer ^src;:ijipek-r, wt-ld «erooi<! fin ontsme'.ti.- peiveel. Wij w alion dat. on» goed phtntfjoea ko.'-p^n, wij dit m-j-n ::cekpn in Ho!- land. -Wanneer v. tj nu nagaan welke eltmaatregel daar gom word, etrst door het ontsmetn der planrs, om deze schopn gezond glad kweeki, daarna door het :t."i.'t-irr,aug besproei met koperzoun, mo wij cna toch zegg " H al deze behandeling Ir. on» land 'wl \ -'erivaarloosi! Brjrinn wij dus met ecu', '- n vooral ons nieuw aangekocht plantgoed ie ontsmetn, dacrna. door ln de maand Mei Juni regelmatig besproei, le aardappel gerond op le kweek, De 'ï.lag welk-.- bekom word, zull d';..'loeilo betal. Met g-oed plantgoed, cn degelijke verzor- ing kom onze landbouwers tot e ge- I.;.!.or, t. nog Cinn-nt-vloercn els U vooi DEN GELEDE PRIJS CERAMIEKE VI.OKRMN kunt bekom. Huls R. BAUTERS. Violstraat 172 EECLOO. ;:E.\ SCHANDAAJ. MTRR KUNST-ROOM Voor de Brussr.-l.schc- rechtbank werd e,;cval ergerlijk bedrog met kunstroom 'ii-handeld. '_>o Pauw avn Molhcm verkocht /.oogaanue volie melk. die echr niet? inders w.is dan rfgeroomdc melk, vermgd met kunstroom, waar het voornaams bestanddeel aardnootolle la. Vooral voor kleine kinder, ook voor lever- maaglijders, 'li', ', -n schaidelijk rrodnkt.de vervalscher verwerk, in ruim e half Jaar tijd. meer dan 8000 lir de.zer olie. E deskundig onderzoek wees uit. dat hij per lir e winst 11 frank verwezlijk. M kan zich dus e gedacht vorm welke reusachtige som zijn bedriegerij hem opbrachn. De zaak lek eindelijk uit. De Pauw, die vroeger reeds viermaal wegs melkvervalsching werd veroordeeld, kroeg vijf maand gegisstraf. De leverancier d kunstroom d» handelsreiziger Hep elk drie maand geg op. Het Is echr niet goed bevatlijk, wanneer m ziet dat de melkvervalachèrs als nisdtulikers behandeld word, dat de veri'aardifclnk kunstroom toegelan blijft, neer er e koninklijk besluit bestaat 'letwel!; dit product buin rle wet kan sll de verrdttrlnjr er bljcrevolg verbied. Hr-t belang de vervaardigers aat wellicht hov hrt belang de. volksgezondheid cn het recht d verbruiker. vr.rkelh!» "ntvsmrfi -,v«f hti lcoont. HHNOiTHN KEU RINGEN IN OOST-VÎAAJWIWIM*, OW^HRI/VJNQ «SCWO, Wedstrijd tng «M I )Ml t aangebed, waar J afgekeurd. \V«rJfc!» go<«t<<?.keurd s La fleur de Grootóïibeige, vos ami Do Wisptlaare an Dlt^>' cituna, Adegem ; Q.u<jon tf'amm, *VWt MA ' P.âe^iers A., A»«iitde ; Klodonrl«A* Mar ipe^tt«, ikhlmivugj, aan Suindaert ttob.. lbo VÊd!)<crlwek^": AlBi'on de Loo, bruin, 1 ".»an Olt»vier.Matoei, Ixwtcnhull», Unlqy» i Her, vo», aar. J.Hej<.extract», Ursel. Werd afgekiturd Marnuis de Cognebreau, HfUss-acH-, ftsn A. Roegler», A«s«nede; A«nir lie Malbruy. vos, aan J. Laureyna Caprijcke : Hcrscur II, (jriji vo», aan EU. i^evuyna, IJsdijki. Twee pru«oi» u-erdin t»«gtk«iml : 1. Albion de Ibruin, aan M. OlevUr mt» 2. G ar-,'o" 4'Atst,»wan, wa A. Rv«f1«* voornoemd. Hgsn tl ia» an naar : Vijf on twintig u&ngebod, waar T afgekeurd. Werd g'ithlf akkufd : Brt* d'or II 4» Ithiar.as, a j-, bruin aan Pc Wi*P«laer» M Dierka, Adsgpm ; F»vorl 4'A#bk, * 1, v,*. aan De Wlopelaere *R Ptarfc*M» Adegem ; Ma* do Vliet, U jaar, scblmitiel, aan De Sutr Clemt, Aan t- Je ; Avir de Grand Poot, < Jaar, schimmel, aan Roegiar«A., AM«8«de ; Lion du Piouya. 7 juar, vo», aan HeHelwfçh O., Bouchautû ; Brland d'besitwr U )***, bruiu, aan J. Laurcyna, Capi-ycke ; Msro- 4'ig de Maleco, 4 jaar, bruin aan Standaert Rob. Eecloo tbalgerhoeke) ; Idole de Marvis, 6 jaar, vaal, aan Olevler Marcel, i^oonhulle ; Popol de Thines, jaar, fcfwi* aan M Olevler, voorn. ; Vainqueur IX da Loo, 6 jaar, vos, aan Vandei* P 8o> rnergem ; Barnum de Luttre, U Jaar, vaa, aan Vital Vereeoke, Soinerg»«; Barvaux. 9 jaar, vos. aan SoheUtraeU Ur*el X*> poir d'eté, 5 jaar. schimmel, aao J. SMMstrae, voorn. ; Cascadeur, 8 jâ*f, ro* «M Vandbossohe $., Warvliet; MajW (M Z* vbunder. S jaar, vos, aan V«gnd«nboM*b* 3., voorn. ; C'eaar VH»t, 6 J, filq. UM V «d Hauwe R., Warvliet ; Elegant d«solgnies, 4 jaar, vaal, a«n Vandao Hauw» R., -voorn. ; Bloc de Gages, 6 jaar, brut» schimmel, aan De Mllliano P Otwtburg, Werd afgekeurd : Appolpn de Natoyt, 4 jaar, vo», aan De Sutr Clemt, Am-.ede ; Kirsch 5 jaar, bruin, aan Roegier» A voorn. : Brland II, 4 jaar, vo», aan Laureyns.1., voorn. Espoir de la Barrlere, 8 j., grijs, aan Rammelaere L,. 8t. Margriet»; Conquérant de la Bruyère, «jaar, vo«, aan V. Vereecke, voorn. ; Monarque d'uréel, 7 jaar, schimmel, aan E. Van Kerrebrouck, Ureel ; Tolne de Profondriewt, 4 J, «chlmmel, aan Van d Hauwe R.,»oomoeaad. VI-r prijz werd toegekd : 1. HSepqlr d'eué, 6 jaar, sehimmel, aaa SobelattM J., voorn. ; 2, Avir 4«Orani pont, 4 jaar, sch., aan Roegiar» A voorn. ; l VaisqiitW II de Loo, 6 j., vos, aan V«*d*»t«*ne voorn. ; 4. Major de Zev*abund«r, U W aan Vandbosnoha S Warvliet. ASSCHE - LAITIER ZAND DRAINEERBU1ZEN BRIKAMvON STEENOROEFPRODUKTEN ORHTt KEIEN. tools I l l l O O V S O V» ASSENEDE a.rjh wmw.ïen EMiELE E'OUT in de opvatting o de uitvoering UW WOONHUIS wo nlci hersld met DUIZENDEN..,. EEN 7 "UJNINC aangegaan ln ongezonde omstandighed, brgt JAHW- IANG zorg niuleel... U«Pitch«\ Raadpleeel eerd du BOUW- e» KREDIETBANK Besi.-Ei;;. : ROGER DE ME Y. ingieur A.!. G 'W ö örfifxarsi dslraal 10, -- Bruase 16 e Ifs'csassiraaî. em <LLiant/ K O «<»!! K R F. D I E T

12 ZONDAG»7 OCTOBER NEGENDE BLADZIJDE, DERDE DEEL. WETTEN EN BESLUITEN OVER OUDERDOMSPENSIOENEN. Het is algeme gew dat de wet betreffde de ouderdomspsio tal ongerijmdhed bevat, maar deze r zijdo gelan, ook vela moeilijkhed met zich brgt, die niet altijd door de belanghebbd bagrep word. Daar is bijv, de rplichtigheld, dia oorzaak is dat vele oude mschea zegg: ik bezit niets 01' heb gei inkom, toch wordt mijn psio mij ontnom. Rplichtigheld bestaat hierin dat, wannsor de psiogerechtigde kinder heelt die welslld zijn, het ouderdomspsio geheel of gedeellijk kunn las wordt gelogd. Vandaar e oorzaak veel mi serie oneigheld, doordat de kinder, t*n mins de aangetrouwde, bun ouders of schoonouders veelal aan bun lot ovorlan. Te meer bij de gwoordige regeling, ' daar de runpllchtlgo kinder thans rechtstreeks bet ouderdomspsio aan hun ouders mo betal, waar bet vroeger door tuaachkomst dsn rijksontger aan de reohtbebbdvn overhandigd werd. Als ronpllchtig word aanzi, bijgevolg verplicht in het psio hun oudars betal.- deg dlo, in geme n min dan 5000 inwoners, 10,000 fr. 's Jaar* vscdl, vermeerderd met 2/10 voor de vrouw nn 1/lU voor alk kind n lasto. Zoo mag e gesi» met twee kinder esn inkom bobb 14,000 fr. ; eerst wanneer het boogor Is wordt het pvnsioan gehssl of gedeellijk n las gula#d. In gemen mot 5000 tot m- wonsas tnag het inkom fr., in geiushm met groore bevolking fr. bedrag, seds vermeerderd met 2/10 voor de vrouw 1/10 voor elk kind n lasu. D«kwsstis ii«r r»np.., ebtigheld ls uirst slecht geregeld, 't ls niet ds wst of d bsvoegdsn irontroluur der belasting dis er hel bedrag bepaalt. Daarvoor Is alle ds vrederechr bevoegd. De psiogerochtigdou rnosuu xlch bijgevolg tot d brederechr wd, 't Is echtsr gewoonlijk m*t d grootstao gzin dat de psiogerechtigd hun welsllde kinder voor d vrederechr dag, omdat se veelal op voorhand w dat d vrede in beide fimillsn hisrdoor sal gestoord word. Val«ouderllngsn lijdtn daarom liever armoad» dun stab tot dsn vrsdaracbtsr ts wsadso. Daarbij kunnan wrtstallsnds kinder gawoooüjk e adrokaat aanstsilsn om da xa&k ts beplein sn meermaala gsbeurt hst dat da ouders nimmer hun psio zoo«ls hst Aoor de wst bepaald ls, verkrijg. Vaal evoudiger wars bet «onder twijfel ds rwgsii» op ta drag aan dsn controleur dar bataattagsn, die gewoonlijk betsr op ds boogt* ts d* inkomsn der kinder «e dsrbalvs ovar de noodlg» tnldd«f beslikt om sulka bsalissing Se nemsa, V**l MBWUdlgsr wars. hst ook, de nsnto, door As rsnts^uohugs kindsrsn ver- ofaaülgd, <üt ts total door tusschsnkerart vu d«n rijksontger. Op dis ma- 'atar-aondsb-vset' oagwnakksh e» vetrt'rusi«- uit ds wsratd kunn geholp word. Van zijn werk thuiskomd V*n iljn wsrk thuiskomd, moest hl]»h onmlddelll k nasi- bod begev *n de thermomer, aanstonds geraadpleegd, wees koor tt stén. Djnk zij echtsr sige Aspirln* tabletn w*lks hl] voor hst naar bed gssn hsd gsnomsn, wsrd zijn mperatuur wsderom norrnssl sn d volgd morg wss hij gez. 1-2 Aspirine tabletn 3 of 4 maal daagt Ingom hebb e wonderlijke uitwerking In geval griep, kouvatn, sru. Vsrsischts la echtsr dat m As-pt-ri-n* nsemt mst het BAYER kruis op leder tablet sn niet e vsn de vele namaak stil. DB MOSSELHANDEL NEDERLAND. IN Reeds sedert drie-kwart eeuw wordt de 2 jaar 120 fr. ; voor de contracn handel cultuur Zeeuwsche mossel drie jaar, 180 fr. ; indi de leerling de op Bslgie gedrev, met kleine zeil- s/10 meer behaalt, bedraagt het bijvoeg- bootjes dis n hoogs 50 a 60 ton mossel*o kunn lad. 25e voer op Antwerp voor de contracn 3 jaar 210 fr. sel voor de contracn 2 jaar 180 fr. ; brachn daar bun predtvet aan d Deze verhooging der bijpremie moet e man. MosBelkweekers, die zoo 1000 a 1500 aanmoediging zijn voor d meesr orn tonnan mossels jaarlijku kond lever, naar zijn bes krachn bij drag tot war heelo groo kweekers. Mot d vooruitgang e good uitslag op het exam. op het gebied spoor ch- Wanneer de leerling om red welke niek word grootoru afzetgebied ontslon an ging de mossels naar Frank- voorafgaandelijk word aangom, zijn door d dist voor d Middstand rijk, speciaal naar Parijs, In die dag leertijd bij e ander meesr voltooit, blijwjn de preml verworv ; ze word word alles nog met de zeilbooton gedaan, tussch de achrevolgde meesrs hetge met overgroo moeilijkhed gepaard ging. Niet alle kon de cultuur niet verdeeld, na het eindexam, naar evredigheid d tijd, bij eik meesr word uitgebreid naar dioper grond, doorgebracht. Eves kan de meesr, daar deze met de oude methede mosselkorr niet bevischbaar war, maar ook verbrok wordt, zooveel twaalfd der wanneer zonder zijne schuld het contract het mosselzaad kon niot diepe ^tond jaarpremie bekom als de leerling maanhankelijk word weggeg ; m was afd bij hem heeft doorgebracht onder het de Belgische kust de l.ooger slsel het contract ; deze twaalfd geleg zaadgrd. Tegwoordig word onmiddellijk uitbetaald. De moos- vischt m op 30 mer diep het zaad weg. rpremi word niet verled aan d Twee jaar geled ontdek m toevallig vader of de moeder d leerling, die op e voor Terneuzon gezonk boot dat daar zaad gevall was ; het zoo begeerde door h is opgeleid slsel. onder contractueel mosselzaad. En binn kele maand Het maxiiyium aantal leerling, dat e war er tonn de nllerfijn kwaliit Zoeuwsch mosselzaad dat in gslling mot de Zuiderzeesche kwaliin, 1s kwaliit vet mossel beloofde. Deze ommekeer in de mossclcultuur is meesr gelijkertijd mug vorm, is twee; kel mag bij uitzondering e derde aanvaard word, wanneer e der twee andere leerling het einde zijn overekomst nadert. dank aan de uitvinding d motor de lier, die de korr (inplaats mot de hand-) ophaalt. Door do ze vooruitgang Is dan ook do mosselvisscherij uitgebreid tot wat ze nu is, in staat om jaarlijks 500 a (IOO.OÖO tonn mossels 100 kg. levér naar binn- buinland. Bijna de geheele productie wordt naar België geleverd, ook naar Frankrijk, maar zulks tot eerilge Jar geled docr toedo der. Belgische handelaars. Thans echr lever de Hollandsche kweekers zelf aan Frankrijk, zcodat daar e tak dor Belgische nijverheid is die ngevolge der omstandighed Is n onder gegaan. STAATSPREMIEN VOOR DE VORMING DER LEERLINGEN VAN DE KLEINNIJVERHEID. Onder zekere voorwaard kunn aan de meesrs-ambachtalied, die leerling aanvaard opleid, pretnl staatswege toegekd word. Daartoe moet de beroepsvorming d leerling geregeld word tusch d meesr d vergwoordiger (vader of voogd) dsn leerling, door eert overekomst op ssn officieel formulier opgesld, met tusachkomst e door het Minisrie Landbouw middstand aangom leerlingsecretariaat. De duur der overekomst is TWEE of DRIE volle op elkaar volgde jar : twee Jaar voor e gemakkelijk ambacht, ot wanneer ds leerling het bedoelde ambacht reeds e jaar heeft geleerd, zonder in de gelegheid «i/n geweest e overekomst sluin ; drie jaar voor e moeilijk ambacht, of wanneer de leerling nog beginneling ts. Alvors de overekomst af sluin, wordt ds leerling onderzocht door s geesheer naar zijn keus, op de kosn bet secretariaat. De geesheer brgt ge advies uit over d gezondheids too- 3tand, maar wel over de lichamelijke geschiktheid met het oog op bet uitgekoz beroep. Het beroep, waarover de leeroverekomst gaa,t, moet volledig zijn, m.a.w. aan d toekomsttg< vakman beroepsonafbankelijkheld waarborg, sn hem niet onvermijdelijk afhankelijk mak vnootschap, meesrgasn, of nijverheidsinrichting ; bet mag vooral niet bestaan in het gedeellijk vervaardig het fabrikaat. Het beroep moet latsr door d tot vakman opgeleid leerling voor «ig reking kunn uitgeoefd word. Mo afgewez word : ds ambachn waar de leertijd ts gemakkelijk is, vac d meesr weinig tijd- of geldverlies vergt aan d lssrllng weinig gsestslnspannlng of *nk«l gedurde korn tijd oplegt. Ds lsarling most Belg zijn. De normale ouderdom tot hst aang de beroepsvorming met het afsluin e overekomst het aanvrag preuil ts 15 of 16 jaar. Aanvrag leerpremfcn voor leerling bov ds 17 Jaar mog niet meer Ingedid word, nzij btj geval laattijdige beroepskeuze ot zware ambachn (bijv. hoefsmid, metser) : de» mo dan ook met bizondere red omkleed zijn ingedid bij dsn aang d leerttjd. Wanneer In uitzonderlijk geval de leerling meerderjarig is onderekt hij zelf de ovwtsnkomst. Het afsluin der overekomst mag voorafgegaan zijn e proef 2 tot 3 maand. Bov dsz rmijn moet de aanvraag vsrmsld dat ds leerling beginneling ls in het vak, waarover de overekomst gaat. Wanneer hij het vak reeds hseft geleefd bij één of meer meesrs of rêr^fe^ösiwspinrl&'ó!' (pïaktiseirirhres); dit gedurde meer dan 12 (twaalf) volle maand (2.400 ur), kan de aanvraag niet meer Ingewilligd word. De leerling moet vrij zijn d militair dist voor gansch d duur ae overekomst, dua moet hij vóór zijn legerdist zijne overekomst hebb volbracht. Uitzonderlijk kan de leertijd ook na d duur d militair distplicht aang nem. De Meesr moet meerderjarig, of meerderjarig verklaard zijn zijn ambacht in België, voor eig reking met bekwaamheid uitoef. Hij moet zelf d leertijd leid of er toezicht over houd met de^zorg e goed huisvader. Hij moet Ingeschrev zijn in het Handelsregisr, indi verplicht. Aangezi het e leertijd betreft in de kleine nijverheid, mag het gewoon aantal arbeiders in dist d meesr niet nooger zi;i. dan omtrt 10. Voor elk leerjaar ontgt de meesr e premie 120 fr. Bovdi, wanneer zijn leerling in het eindexam geslaagd is, wordt e bijpremie verled ; zü verschilt volgs de uitslag bij de proef volgs d duur der overekomst, Indi de leerling 6/10 of de 7/10 der punn behaalt, bedraagt het bijvoegsel voor de contracn De jaarlijk8che aanvullde premi word na het eindexam betaald. Wat de dat voor do leerling met leeroverekomst, aangom door het Minisrie Landbouw. Middstand, ge pa- Ironale bijdrag word gestort. De leerling dio op het einde zjjn contract 2 of 3 jar het beroepsexam met weigelukk ondergaat omgt e getuigschrift, goedgekeurd dooid Dtviist voor d Middstand, bij het Minisrie ingericht. Het getuigschrit mede met e bijzonder atst, op aanvraag door verd, kunn d leerling nut zijn bij d Dist voor d Middstand afgelede aanwerving der mllitinn in de werkhuize-, het leger. De ouders e leerling die e overekomst sloot, overigs voldo aan de voorwaard verelscht door de wet 1 Aug. 1930, kunn het voordeel de g-ezinstoelage blijv gi gedurde d voll leertijd, doch kel zoolang de leerling zijn 18e jaar niet n volle bereikt heeft. Er is dus alle voordeel bij dat de Kinefervoilur - Meubel Model 1035 Modern Groo PRIJSVERMINDERING Goede afwerking. TRIPHON DE CANDT-FIERS MARKT, 10 - TEL 1.11 _ MAI.IHïCtM I0.3x leeroverekomst geslon wordt wanneer zijn vergoeding- nog klein ls of wanneer hij noe mn vergoeding heeft. VLUCHTIGE INDRUKKEN VAN EEN V.T.B. REIS NAAR DENEMARKEN, Z. ZWEDEN EN 9e DIUTSCKLAND. Vervolg, Als we dan Zondagmorg Braunschwelg de kerk verlan speelt e mili tairo Kapel. Het plein wordt afgezet door militair er heeft e auto motokcers plaats tussch motobrigades SA. SS mann. Autos motos ronk, elke vijf minun vertrekk e groep mededingers. Er is spanning onder de militair, doch wege de burgers weinig belangslling 't is nog vroeg Zondag, da sdeling slap nog. De zon staat reeds ts blak als we de mooie sts4 met haar mlddeleeuwsch uitlicht d rug toekeer. De streek is druk bewoond, vruchtbaar licht golvd is de weg. In versneld mpo vlieg wij door Lehndorf, Dsdorf naar Hoheggelsem Hlqr daar loop de boer nog gekleed in schilderachtige kleederdracbt. Êr hangt e stille zondagrust over de dorp. We sijn nu ln de Pruisische provincie Hannover nader het Harzgeberg Het tb middag ala wij ts Hlldeshelm beland. file stad is voor ons e mooie verrassing. in het prachtige Keisarhof waar we eerst d inwdig msch gaan voldo krijg we ook mooie brochur over de stad. Hildesheim dij stad met haar duizd jaar oude geschiedis kuituur,is voor Duitschland wat Brugge ls voor.yiaander. Het is e oude Honsastad niet Inwoners, Beroemd ls Hildesheim als. de eige stad in 't land waar zich de'dultsche geschiedis n schoons opbaart.- Meer dan zevhonderd huisjes staan daar nog uit de middeleeuw, met hunne; eig mooie gevels, veelal ln fijn besned houtwerk ofwel kunstig rijk versierd beschilderd. Hst laat e heerlijk Indruk na, daar wandel, in deze zeer oude stran met mooie hulz of in - die zoo schilderachtige segjes ts slrën,' lijk wij nu, zoo op e still Zondagnamiddag. Het moois plekje toch is de oude markt met het prachtige gildhuis, het Rathaus, d<> mooie fonin z. In zijn middeleeuwschsn gevel vond we e hakkruis. Ziet ge wel dat er niets nieuw onder rï* zon ia, zegt Max, doeld op het hakkruis Hitier. M vindt er ook de zeldzaams meest wondere bouwwerk. Hier hebb de bouwmeesrs hun fantasie d voll ugel lan vier. Hildesheim Is ook de stad der kerk, ais voornaams zijn de Domkerk uit het jaar 1100, aan de dommlddeleeuwsche huiz met paneelwerk hooge kunstwaarde, schilderachtige stran, het oude gothische rathaus het Lelbnizhaus (1832) vroeger patriciërswoonst nu museum, e juweel in zijn aard z. alles getuigt 6ï oude harmonische bouwkunst. Daarnevs is dfea de moderne wijk, middelpunt verkeer, waar m dadelijk de grsstad herlot. Zooals ' Berlijn zijn ds stran zeer modern uitzicht, berekd toegepast aan d modern tijd, daar tussch ln de mooie park veel gro fonin. De gunstige aardrijkskundige ligging heeft er e machtige industrie ontwikkeld, zoodat Hannover recht e ech «Groszstadb mag goemd word. Wat de stad zoo aangaam maakt ls zeker zijn buln. Daar hebt ge ds'konlngsgarn, Fontainableau gelijkd, ni-it de hoogs fonsin 1t vasland, verder -éet^'uaschpayk, sn twee tuin, verder de St.> Godeharde karlde MichaeiiskerK z. Maar reeds is weer de tijd-verstrek, we mo verder. O! deze tijd die zoo veel snel vervliegt, het ls zoo mooi. Nog zijn er dertig km. fiets daag, d heel geruimd afgetrapt word. Het is nog vroeg ais we Hannover binn fiets, We logeer hier als groo heer in het zeer voorname Luishof. Het eers wat er gedaan wordt als we in zoo e hol aankom (natuurljk. na de gewone reiniging) is de jacht naar de brochur. (De vrid Heyst heeft er reeds zoo wat e 20 kg. mee sleur) Het aers wat ik onder hand krijg, is waarachtig e mooie Vaamsche brochuur, met kunstige plan mooi kst, getild «Hannover erwacht U in elk seizo». Ik lees er in ït de stad bijna e half miljo inwoners lt geleg is aan de Leine rivier, op kele ur de Nederlandsche grs, tussch het uitgestrek heideland Celle, het heerlijke Deiarheuvelland het Harzgeberg. De stad is verdeeld in twee wijk : de «Altstadt» rijk aan de beroemde diertuin niet verg eqn prachtig, keurig onderhoud bosch welke de halve stad omsluit. Wat kunn de wandelaars hier hun hart ophal. E paradijs voor verliefd, zegt Remy. Op 20 km. de stad is het Sinhuder meer, de badplaats I-annover. Het wordt laat, nog kuier wij door de mooie verlich stran, zeer veel wandelaars, drankgeleghed variétés schijn goede zak mak. Hier daar hangt voor e groot restaurant e bordje waarop geschrev staat «Hier hebt Jod ge toegang». Die Jod schijn leelijk op hun maag ligg, want Fursnberg zag ik op e officieel aanplakbord geschilderd * Wer dn Jud lont, knt d Teufel» verder «eln judleb ist 12 1/2 pfning wert». Wat er op wijst dat er toch werkelijk e ech Jodvervolging bestaat..t vervolgt. VOOR EN TEGEN AMNESTIE- VERLEENING.. Zevti jaar na d wereldoorlog is het amnestlevraagstuk in Belgie eige gademaatregel niet na gesprok nog altijd onopgelost geblev. De Katholieke Vlaamsche Landsbond heeft, in zijn nieuw programma, d eisch : «volledige onmiddelljke amnestie» voor alle tijds d oorlog gepleegde politieke dad, opgom Recht voor All, de vereiging wegs deelneming aan do activistische beweging tijds de Duitsc'ne bezetting gestraf ambnar gaat voort met hare campagne g de^ nietuitvoering v de amnestleclausule die, op verzoek Erzberger, aan d kst het verdrag Versailles werd toegevoegd De «Amicale des officiers de la Campagne * heeft, in d loop haar in de Brusselsche ntoonslling gehoud congres, haar kant hoewel het de officier verbod is aan politiek do e metie aangebod waarbij geproserd wordt g de gade-maatregel welke, niet zoo lang geled, werd getroff verder radicaal positie wordt gom g alle amnestieverling aan de gewez activisn. Van Vlaamsche zijde wordt hierbij evwel opgemerkt dat de led de Amicale des Officiers de la Campagne die tot het Nederiandsch of Vlaamsch, de taal der 5/8 het Belgische leger behoor practisch uit hun vereiging geweerd, niet zeer bevoegd blijk zijn om zich ln lan met e aangelegheid die hoofdzakelijk het Vlaamsche volk on de Vlaamsche inllectueel alle aangaat. BREI WOL NIEUWE KLEUREN. LAGE PRIJZEN. -Ploche, -Sayetn GROOTE KEUS. ONZE LEUS ' Magazijn Vande Poele-Baurs Molstraat 37 EECLOO x HAJ^fetJa.. H«t VofO W4UUÛ *** w3*ge«r«*\ aik^x VrvWfMK*^ 1f yluco** Op mvi ook erv t^^ vu rtuo^cn,'w. KuU w*r<xb OM toûl^kt. KaV^fcJX rr\9ajp tfveeas» * 'JiS- tli1ttv«, à thoycrvk «Wtr Lf^fn.» VIJF EN ZEVENTIG JA R GELEDEN WERD DE WERELD AANZIEN VOOR «SLECHT EN DOMZE IS ER ON- DERTUSSCHEN WEINIG OP VOORUITGEGAAN, TEEKENT TON VAN TAST IN DE HAAGSCHE POST. PROVINCIERAAD VAN OOST-VLAANDEREN. Dinsdag werd zitting gehoud door d provincieraad Oost-Vlaander, waarop de waarnemde Gouverneur aan d raad knis werd gegev de boeming d heer Ingbleek als Gouverneur Oost-Vlaander. De heer Vandevelde brgt verslag uit over de toekning frank aan de maatschappij onderling bijstand. Dit verslag wordt goedgekeurd. De raad keurt eves e toelage 5000 fr. goed voor de maatschappij d Klein Landeigdom. De waarnemde Gouverneur maakt voorbehoud op de provinciale begrooting, die niet in evwicht is, waardoor het kort gaat tot fr. op de ingeschrev kredi voor de werkloosheid, welke ontoereikd zijn. Besndig afgevaardigde Van S-berghe wijst er op, dat het kort voortkomt uit het feit dat de bijdrage der provincie aan het krislsfonds hoog was 17.2 t.h. in plaats t,h. bedroeg. In de regeering is m akkoord dat Oost-Vlaander badeeligd werd, maar ondertussch is de zaak nog seds hangd, Daarna komt ds bespreking der begrooting aan de beurt. De socialisn wijz er op dat aan de oppositie alle kontrool geweigerd wordt, dat het beheer der besndige deputatie e wanbeheer is, dat m de werk gezondheid, kunst, kuituur verwaarloost z. De VI. Nationalist iyhaese vestigt de aandacht der besndige deputatie er op, dat er weinig gedaan wordt voor kunsn wschapp op gebied finantieel sun. M. Van Sbergo antwoordt dat kel de hoogst noodige toelag gegev word, omdat de provincie er op finantieel gebied niet goed voorstaat. De socialisn beknibbel nog de belasting, die ze overdrev vind. De socialist De Block vraagt waarom de belasting op de stoomkels per maand, cltze op de fiets per jaar moet betaald word. Wanneer e nijveraar e stoom- WERELDTENTOONSTELLING BRUSSEL 1935 HOOGE ONDERSCHEIDING De Bier ATLAS zijn bekroond geword mei het GOUD N teremetaal DE VERLENGING VAN DEN LEERPLICHT. Vel vrag zich af, hoever hef. nu staat met de verlging d leerplicht, wat er nslot recht zal kom. De kwestie werd volledig ingestudeerd het besluit is gereed om in uitvoering gelegd word. Onder toepassing het besluit, dat d^n leerplicht tot 16 jaar verlgt, vall alle kinder, jongs meisjes, die aan d. rj/liliit tot 1<; jaar voldaan hebb, nware ze kond bewijz dat ze e regelmatige bezigheid of vas betrekking hebb. Natuurlijk vall deg, die voortstudeer. buin d verlgd leerplicht tot 10 jaar. Het onderwijs tot 16 jaar, dat- feilijk maar voor do nijverheidsgemen geldt, moet e chnische vakkundige strekking hebb. De inrichting cursuss voor jonge werklooz wordt geeischt, in de plaats waar de bestaande vakschol of leerwerkplaats de leerling niet kunn aanvaard, omdat het peil der studiën hoog staat, of omdat de plaats ontbreekt. Feilijk zoud dus de bestaande schol of leerwerkplaats voor d verlgd leerplicht aangewez zijn. Doch de vrijo keuze tussch officieel vrij onderwijs blijft volkom gehandhaafd. De kinder uit gemen, waar de verlgde leerplicht niet uitgevaardigd is, zull kunn opgom word in naburige gemen. Voor het inrichn geschik leergang zijn geweslijke comités opgericht, die ook uitspraak do over het verle vrijslling aan de leerling. De lijst der leerling die aan d verlgd leerplicht onderworp zijn, wordt hun door het machine koopt in October b.v., moet hij maar voor 3 maand belasting betal. Koopt gemebestuur overgemaakt. echr e arbeider e fiets in dezelfde De aanvrag om vrijslling mo uitgaan de ouders of voogd der betrok- maand, dan moet hij toch. voor heel het jaar belasting betal. E dergelijke behandeling zou ook voor de klein mo k kinder, gestaafd zijn door e getuigschrift d werkgever, vermeldde bestaan. ' het voorwerp zijn bedrijf de soort De Chr. democraat Claeys dringt aan op d arbeid, die aan d betrokke toehet aanlegg nieywe veloban, om vertrouwd is. De aanvrag ouders, die gemoet kom aan de gegronde klachn verklar dat hun kind noodlg thuis is, der Ortst-Vlaamsche fietsers. 't.is daarbij mo eveons'^nauwkeurig omschrev e middel om werk ^verschaff. E word. In beginsel' kunn j ze maar inger. willigd word voor kinder, die de plaats e aieke-moeder-moeh.,tanem.. ofde overige kinder help Verzorg. De belof' wordt gedaan door de Besndige Deputatie,-.de^vfiètsban WiH.erslleinfc. waar er gee zijn, er aan legg. Wat aangaat het betal der belasting, per maand'-'of 'per jaar, 't is "e sysem dat door'de regeering 'opgelegd wordt. In de zitting Wosdag werd door de katholiek g de liberal, bij onthouding der socialisn, verschillde belasting behoud, nl. op de vermakelijkhed, op de hond, de stoomkels, fiets, voertuiga de provinciale opctiem voor 193-S. De motor minder dan 1/2 paardekracht, dide voor huishoudelijk gebruik, word de provinciale belasting ontslag. E voorsl om de opctiem 60 op 40 verlag wordt, in acht nemde d slechton finantieel toestand der provincie, verworp. E discussie ontspon zich aangaande de toelag aan de schol, doordat de oppositie er de katholieke besndige deputatie beschuldigde, de vrije katholieke schol bevoordeelig. Deze beschuldiging wordt door de besndige deputatie weerlegd. De socialisn vrag dat de provincie finantieel zou tusschkom in het opichn kamp voor jonge werklooz. Er wordt echr geantwoord dat dit aan d Staat toekomt. De werkloosheid is immers e nationaal verschijnsel, het is maar logisch dat de zaak nationaal zou opgevat word d Staat tussch-komt. E krediet fr. wordt gesmd voor het uitbetal bijgevoegde bouwpremiën. Er wordt e vraag ingedid, om de som fr. voor inrichting d ctral dist tot opsporing der sociale kwal, af schaff, omdat zulk bedrag niet voldode is om e ernstig dist in richn. De besndige deputatie verzet zich daarg, omdat de dist nietmin goede vruchn afwerpt. T slot wordt e krediet fr. voor de weezkass goedgekeurd. Oscil o el MéJaliolhéraoje 131, Belgielel, Antwerp Onze methode, berusnde op het onderzoek der WERKELIJKE OOR- ZAAK der slech werking der organ on het toepass der aangepas lichamelijke hvlpmiddel, heeft duizde ziek wanliopig gered. Vraag ons breedvoerig uittreksel. 44 BOEKENNIEUWS. E. P. Humbert O. M. S. : DE VOLKS- TRIBUUN VAN GENT!... JACOB VAN ARTEVEI.DE. Toomielfonds der pars Oblan, De Panne (W. VI.) Postcheck E historisch drama in vier bedrijv, waarin de schrijver met vas hand e episode verhaalt uit het v d Gtsch Volksheld, zijn strijd g de afgunst d dek der wevers, h^t srks gilde Gt. Is het stuk zekere gebrok als tocneelspel niet vrij plein,du krachtige toon overeerscht het spel,dat zeker bij opvoering groon bijval zal gi. A llhins : 'T HOSPITAALKARRETJE VAN MA IJ) EG EM. Nr 563 A. Hans' kinderbibliotheek, uitgave A. Hans-Vander Meul.Contich. E evoudig verhaal over het in de streek beruch hospitaalkarretje, d kruisweg veel ziek ; verder d strijd kannunlk Andries het oprichn het Maldegemsch hospitaal Koopt alles wat uwe M E U B E L E N M A T R A S S E N G L E I E R S betreft, in de welgekde MATRAS- MEUBELMAKERIJ Wed. H. DE CLERCK on ZOOS, NOORDSTRAAT, BS, MALDEGEM. Ter trouw. Goedkoop. gezinshoofd zull eves als red vrijslling mog,aangev het feit, dat er r plaatse ge onderwijsinslling ls, die hun de vrije keuze de noödige waarborg oplevert. Er dit in aanmerking gom word, dat de bepaling het huidig koninklijk besluit slechts tot 1 Sepmber 1937 kracht blijv. Oud sou Oude GEBITTEN JUWEELEN ANTIQUITEITEN aan d hoogsn prtls! FANTASIO. 24 Mageleinstraat GENT (Dicht Belfort 1 x par maand DEIN ZE. Dist voor arbeidsbemiddeling. Bericht voor de patroons. Volgde person roek werk: lif u II il i«? PI 'M' hl! ' 's;? c-rh A) MANNEN: KOLENMIJNEN: kolkapper, hiercheur ; METAAL : stoker, pas- f werker, üjzersmelr, ijzersiijper, zinkgiacer, ' draadtrekker, galiseur, ijzersnijder (kin-l! derwags), soudeur (autoge), loodgier; * AARDEWERK : sbakker; SCHEXKUN- 1,; 5 DE: olleaf trekker ; VOEDING: mulders-j '' gast, suikerbakker, suikerijbrander ; TAC- TIEL : Ju : wever, Kato : wever, rolinlegger, meesrgast, spinner. Vlas : pakma-j -j ker, scheider, stoftrekker. Wolle: cardeur.'^ 'j bobineur, debarreur, drooger, kammu. smeerder, weger, wever, Zijde : wever, We-: ;ï? verij : sijsser, wever (platwerk) brelwe-fci " ver, Allerlei: bleeker, verwer (stukk?' ; strg), presser ; KLEEDING : pantoffel maker; BOUW: ijzerbinder, grondwerker, metserdier, metser, plafonneerders-dioner, ploegbaas, schilder ; HOUT : Coffreur beton), schrijnwerker, toupieur, kuiper, mandmaker, wanmalr, Kinderwags: inpakker, monur, polierder, achiidej-, vernisser, zager; LEDER VELLEN: blok-gi werker, rekker, scheerder, verwer, nazier, j:! f haarplukker, taquetmaker; TABAK: ta-i-!: bakbewerker ; VERVOER: autogeleider i ALLERLEI: bieruitvoerder, convoyeur, ma-!' { gazijnkneeht, losse arbeiders voor : kinder- f;; wag-, papier-, pann-, vlas-, wolle-, i,'ï kato-, broeikass-, vellnijverhed;' ijzergierij brouwerij ; baanwerker (helper), kraanman, piocheur (N.M.B.S.), stamper (rijgkoord). B) VROUWEN: TEXTIEL: flpoèlsr. HOUT : inpaksr (kinderwags) ; V l<-!: LEN : haarpluksr, scheersr. Regmanls. : h Groo uitverkoop e allerschoonst voorraad Regmanls, Gabardin, *'- De-:-< misaisons. Lederkleeding aan ongekde;«': lage i prijz! Koopt rechtstreeks bij Van Dousselaere, reeds 40 jaar in bet vak i}''? Let op het adres : U Leder vn, Olie--, " 'jassèn,"wollën Gabardi-A. n, ech Engelsche'-fc Warproofs, Pelerin,; Galoch. IN GEKEND Caoutchouc Magazij C. V. DOUSSELAERE 3 6 Zuidzandstraat 3 6 BRUGGE (bij de atatle) 0 '' G O E D E LEDER VESTEN af 175 frank Botn (Warlaarz) voor alle nljverhe-:- d, Leder-Handscho voor Auto- -; Motovoerders. Landbouwers! Laat uw beesn niet sr> v met e stuk raap of beet in de keel li- Wij hebb Sond Doorskers daar-, voor '. Ook inblazers g kalf- moer-, ziekn. ' Zelfde priijz artikels Eecloo bij* Huis Maurice Jocquê-Tieberghl. Recht over standbeeld I.edeganck. -,

13 raiwi"j"iviiu'; j <s't GeUomve ivlajdvghcm» 147 Oct ELFDE BLADZIJDE, l)e VLASMAUKT. VOOR ONZE VLASSiRS Hieronder volgt de berichtgeving het Belgisch Vlosbazverbond over de vlasrnarkt. Het is opbeurd verheugd e gezonde vas prijs-sninilng zi tot stand kom, welke niet zonder invloed zal zijn op üe toekomstige ontwikkeling onze Vlaamsche vlasnijverheid : GENT. Het winrseizo is op werkelijk veelbelovde wijze aangeg. De bedrijvigheid groleit niet.snel maar gestadig Dit Is ook ber veiliger, want geweldige beweging zijn doorgaans niet duurzaam zijn blootgesld aan gevaarlijke reakties- Het nieuws uit de Oostzeelaitd laat, mot groo waarschijnlijkheid, voorzi dat da gelukkige marktsmming zal aanhoud. Rusland laat w dat de beschikbaarhed voor d uitvoer nog geringer zull zijn dan verled jaar. Ofschoon de tijding uit dit land niet altijd zeer betrouwbaar zijn zelfs soms opiwttolijk ndtieus zijn. dk wij dat bedeeld nieuws niet all grond mist : de uitzaai was minder gedurde de jongs wek was het weder eerder e gvaller. Ook uit de Bnltonland luld de berlct.- tln niet gunstig, eves wege het langdurig slflch weder dat groo schade aan het vlas zou aangericht hebb. Nergs bovtiion bestaan er nog voorrad overgeblev uit vroegere jar. Wij mog stout bevestig dat do emaal reusachtige stocks die zco jammerlijk Jarlang op de markt hebb gedrukt eu allo heropleving onmogelijk miek, voor goed verdw zijn. De spinners zijn al evmin in *t bezit beduidde stapels vlos. De toekomstige richting hangt dus heelamaal af deivorder«wding ontwikkeling het verbruik dit laats schijnt niet zull achruit lcopeu. De markt verkeert dus werkelijk In e gezond toestand. Hier zijn al onze gewone klann ruggekeerd. De Engelschon gev blijk levdige belangslling on breid hun aankoop uit. De Dultsrhers zijn zeer kooplustig word kel g gehoud door hst In voege zijnde compsatie- contlganeringsslsel. Zij schonk e Koede aandacht niet kel aan lagere soorn, maar aan goede middsoorn, kettlngvlaaa, waarvoor zij e betrekkelijk moolon prijs betal. Ook de ifransch onze eig spinners, al zijl' zij niet driftig onstuimig, lan zich niet onbetuigd. De vcortbrgst houdt moeilijk gelijk tred mot de vraag of liever dexe laats overtreft hat aanbod. Al de lsitcro soorn word de tribune of de zwlngeimol weggohnald zelfs 10 <ir vele gfcvaueii is het vlas op voorhand reeds vnrfitcm. Het Is zelfsprekd dat onder deze omstandighed de prijzoa «eer vast zijn stijging boek doch DEIE IHJft matig niet overdrev. WIJ fcoonm de koopers klag dat de geleverde waar haastig «n slordig bewerkt wordt dat d» bal «natr > wordon. Aan de vlassers ge vets wij d»n raad hun reputa- Uo hoog ta hcud door vtorgd werk eerlijke levering «n niet»elf de oorzaak word vun e stilvall of achruitgaan der bidrijvlgható er, het toutondkomsn misbruik. De koopers hoev nauwlottider trger op tred, Wij kunn zc daarin ankel goedkeur er toe aanwakker waar er werkelijk red bestaan. V»ldn geld 9 tot 11 fr. ; blauw vlas 11 tot fr, ; wit vlass, KortrIJksche Ule- putroot, lage soorn tot 12,60 fr. : mlddodïoorri tot 18/17 fr. ; bes tot 21 fr. De kronmnrkt is wordt er nog ber cp. De verhandeling zijn er z««r vlot. Voorraad bestast ar niet. De prijz zijn.itljgsasgf-zind. In ons land. ook In Frankrijk, Is or nog heel weinig stroovlns koop. De vlasstrs rlclitoi! zieh thans naar Holland waar de prijz snel. paar omhoog Icop,. i!: Rï-fSSlfcL -"ï)e vlasmarkt ziet ar gezond <-'it, bezi uit het standpunt der vlasfabrikann vlnslevcrnnclurs, daar d_c spinners oh w.n-ér,s eerder geigd zijn het gftrgnslde-ve-i-klareó.' gezi zö seds hoogcr* prijz mo betal minder gemakkelijk hun gftrvnprljzon kunn aanpass. rif> vorig«week vermeldd wij reeds. XK dat de spinners over 't algeme gedacht war, dat de vlasprijz zeer vast zoud blüv. Hierin zijn ze niet bedrog, want opnieuw hebb de Sovjets thans vlas verkocht, voornamelijk aan Dultschiand g P. st. 50 (goud) voor groep IV, elf, zelfs meer, zoodat daag resds P. st. 51 goerd werd. En ondertussch vertoon de Engelsche spinners al ev veel belangslling voor Russisch vlas hebb ook de Italian prljsofforn gemaakt aan Rusland vcor groo hoeveelhed. Dit ake» heeft de smming weer danig vervast, dit zooveel meer, omdat de afgevaardigd«der Sovjets, die zich opgehoud heeft in Riga Berlijn, verklaard heeft, dat de Sovjets waarschijnlijk slechts 10,000 tona zull kunn aflever, dus heel wat minder dan het laats seizo. Bij dit al&rmeerde bericht komt bovdi noch het bericht dat de Baltische Stan ton vlas minder zull hebb dan voorzi was, door het gedurige slech weer der laats maand, waardoor veel vlas verlor gegaan is. Onze spinners kunn dit alles nog seds ciet -«verwerk» nem opnieuw e afwachnde houding in, die hun reeds drie jaar lang seds zoo nadeellg is geweest. Zij durv ge besluit nem. Dit ls eigzlns verklar uit het feit. dat er dit seizo meer Inlandsch vlas beschikbaar zal z jn, daar de vlasvezelbereldlngsnljverheld in ons land belangrijk uitgebreid Is. Doch ook hier zijn de prijz vast. Natuurlijk speelt de premie hierin e groo rol, doch de invloed er ls dit jaar heel wat minder dan verled jaar, «erzijds door preinlt,verlaging, anderzijds door het mindere rdemt verder doordat t ron niet zoo gunstig verloop is als verlad jaar. Het hur vlasland voor eig reking of voor gemeschappelijke reking ls druk bazig, reeds ward heel wat kontrakn afgeslon. Van de andere kant Is de vraag naar vïaazaad groot, zoodat reeds thans waargom kan word, dat er het volgfjnd Jaar veel vlas gezaaid zal word. M rekt thans erop, minsns aan Ka. kom. VLASGARENS : Op de gareomarkt t-lljft de verbering aanhoudan. De gansche garproduktie wordt regelmatig opgom, gedurig kom er nog beslling binn tog vasts prijz. Ook uit het buinland, voornamelijk uit Belgle, kwam belangrijks beslling binn. LIJNWAAD : Ook op da lijnwaadmarkt ls er verbering. Vooral ds regelmatige lilnwaadaanbesdlng do veel goed, mak, uat de wevers nog regelmatig werk hebb. Van de andere kant verwacht m spoedig ook o verbering voor wat betreft de verkoop psrtlkuller. ROTTERDAM De aanvoer op onze markt bedroeg slechts : 1000 kg. Hcllandsch geel vlas 0.68 a 0.65 guld ; 600 kg. Veidn 0.60 a 0.59 guld. Bij kalme smming kon toch alles verkocht word. LEEUWARDEN. (Friesland) - Ds han- ;!e! In gerepeld vlas is vast met prijz C 1/2 ct per kg. E kele prima partij werd voor 7 ct per kg. verkocht. Geroot vlae gaat 8 tot 10 ct ; voor bewerkt vlas werd hooge prijz gevraagd om tot tak kom. ADUARD. Er werd hier Concurrtvlas verkocht g 6 a 6 1/2 ct per kg., af boerderij. MENSINGEWEER. Voor wltbloelvlas werd 7 ct per kg, betaald, levering voorjaar. WLV3UM. Voor wltbloflvlas, afgeregeld. werd 6 a 7 ct per kg., af boerderij gemaakt. KANTENS. Er. bestond hlsr veel vraag naar vlas rvetrschlllde zak werd'afgeston-toto 7 1/2 ct per kg Voor e p<rty Concurrt werd 9 ct pei kg. gemaakt.. JLEENS. _ Voor witbloelvlas werd hier; t/4 cènt 'voor blauwljtoaivlss 8-1/2 ct 'per kg.. gerepeld levering voorjaar gemaakt. USQPKRT. Zoowel voor blauw- als voor wf.bloelvlas, eer3 soort, werd 7 1/ü ct betaald, levering schip. jlt Liever gaan slap zonder. < SsUert verscliilleuile jareu, selivijft ons Jlevr. M. 8. to L. M., leed Ik aftu sleeli hloed^omluop. Murgs by ontwnkoii, was it. als verluind, ik hail mouilgke bpijsvor- Wiiig.-n iii hot hloct^sieeg souitijds mutr liet lioofil ; iiovigo soliela iioompijuou dwougeu lnij ilikvvijls gedureiido d dag in mijii bed to «nan, Ik beproofdo»lie remedies, dot-li zouder uitsliig. Ik b limns zeer verlioug.i «kuur met uw Ilerbesim hegouneu zijn. ik hob gaouo sehelt» iiool'dpijn tnoer eu b evtm liff als eon jong mei o je. Ik verkies condor mnultijd blijreu dau Horhesau inisson. Ref M lieeft mishruik getna.ikt th-ogerijon. Mon komt rug tot natuurl jko remedies dio door ouzo voorouders gobruikt werd, Ilcrltosan is o mgsel!4 uilgcuo^ planton on geooyst op hot bes oogettblik, GRATIS j Broehuur met uitlog o pakje i I Horbesan voor eeu kuur J i eeulge diigou bekom bij : J i Herbeeon, 47-51, rue Hri! Wafelaerts.Brussol.! UIT AMERIKA Alberic De Bouver, echtgoot Maria Van Ootoghem, afkomstig uit Meulabeko, waar hij op 20 Januari 1895 werd gebor, ls Dotroit overled. HIJ vertrok in, 1924 naar de Vereigdo Stan. Hij laat zijn vrouw vijf kinder achr ; v'. zijne moeder Meillebeke. Te M.jhawaka overleed vrouw Rcmy De Crcl:. gebo'- Do Vuyser, afkomstig tilt Lovdegem. Zij was 41 jaar oud cn vertrok 15 jaar geled naar Amerika. Maurlce Hellebuyck, zoon August Emma Fouyne, echtgoot Juline Ondanc Is Kansas City overled ngevolge e auto-ongeluk. Hij was gebor Wvnge op 2 November Te Sheffleld illiinois) is overled, Ursula Van Laere, eebtgoo Charles Emmcraon. Zij wan 5c< ja-: Afkomstig uit Bouchnu. Te Aunawan overeod Hortcnse. echtgoo Eduard Marlman, afkomstig uit S Margriet, waar zij op 11 November 1876 weid --.ebor. T-ii vertrok in 1902 nunr Amerika. Te Mlshawalta overleed vrouw Marie Mathllde Van Wasühcve in don ouderdom 79 jar. Zij was gebor Somergem d C Maiirl '185G. Zij trouwde in 1885 met Petrus Van Wasnhovo" on vertrok 10.iaar geled nanr Ameiika Te Moline Is overled Maurlco Geysss, afkomstig uit Maldegcni, waar lilj in 1880 werd gebor. Na in de drukkerij het «Getrouwe Ma'.doghem» to hebb gewerkt, vertrok hij In 1913 naar Amerika was er sindsdi werkzaam als letrzetr bij de «fji.i-.ro11o Moline». Matirice Grys-'ons was weduwnaar. Hij had drie ge- 1 ' > kinder. -Floche, Snyetn MHIUVK KIEIJRKN OROOTE KEUS. LAGE PRÎ.1ZKN. ONZE LEUS ' Magazijn Vandc Poe'e-Baurs Molstraat S7 _ EECLOO x I'rijz HERBESAN De Gezondheid doop d«3cjhmmb9b Plann HET INDEXCIJFER. Het indexcijfer bedroeg op 15 October n US4, g 070 in Sepmber. Per provincie bedroeg het : Brabant 688 igon 672 in Sepmber) ; Antwerp 702 tl)91) ; Oost-Vlaander 691 (678) ; West- Vluander 673 (659) ; Hegouw 696 (682) ; Mi Ik 678 (K65) ; Limburg 673 (657) ; Luxemburg fiso (6Ö7) ; Nam 677 (663). Het stabilisatie-indexcijfer beliep voor ganach het Kijk ; 86.9 (85.0). Van 1930 tot 1935 beliep het indexcijfer voor jonsch!,<:t Rijk, respectievelijk in de maand October : 875 ; 7»1 ; 720 ; 701 ; 664 fifvl. GEZOND EN NIET DUUR/ 0«gemgde stroop, d». zoogaamde «Commercliale Appelgelei» bevat uitsluind natuurlijke produkn 40 % suiker. Eet ze 's morgs 's avonds op Uw borham. Zeer voordeellg. <6t>% SUIKER GEMENGDE STROOP PCOMMERCIAALE APPELGELEI IN ALLE KRUIDENIERSWINKELS iir,ir»w«'iwi" fwi> Welk is miin R«<lil? BOUWVALLIG GEWORDEN GEMEE-.r. MUUR. AFBRAAK EN HERBOUW WIE MOET DEZE KOSTEN DRAGEN. NOODZAKELIJKHEID VAN WEDER- ZIJDSCHE TOESTEMMING OF RECH- TERLIJKE BESLISSING, OM DEN MUUR OP GEMEENE KOSTEN TE HERBOUWEN. D.e gemse muur, scheldde mijn huls dit bshoord aan d gebuuv, is bouwvallig geword. Ook b Ik voornems dez muur af brek herbouw. Mijn gebuur betwist de noodzakelijkheid herbouw. Mon heeft mij gezegd, dat ieder medeëlgaar e muur verplicht is in de kosn herbouwing tussch kom. Da kosn mo dus geme zijn. Zoo Ik alle de werk doe aang, heb ik dan e verhaal g d gebuur, n beloope de helft der kosn? ANTWOORD. Regel is dat ieder nudeëlgaar e geme muur verplicht ls d muur behoud, olsook hem onderhoud m zelfs hebouwon op gemse koston, zoo de herbouw volstrekt noodzakelijk bevond wordt. Nochtans, wat d herbouw betreft, moet de gebuur, die de noodzakelijkheid inziet e slechn gebrekklng muur af brek, vooraleer de werk aan g om hem weder op bouw, de goedkeuring bekom d aanpald medeeigaar, of, bij weigering dez laaisn, de toelating bij vonnis verkrijg. Alle mag hij over dan muur niet beschikk. Hij moet accoord treff met d gebuur, die aooveel rechn heeft op d muur als hij zelf, of ee rechtsvordering Inspann. Zonder voorafgaandelijk accoord of zonder vonnis zou hij zelf de herbouwlngskosn mo drag, Indi zij door de allerhoogs dringdheid niet verrecttvaardigd zijn. Wedersijdsche toesmming of rechrlijke beslissing moet de afbraak voorafgaan. Uit deze princiep volgt, dat gij zeker het recht heb, zoo de gemee muur bouwvallig oud ls geword, dez do afbrek herbcuw op gemee kosn, mits voorat de toesmming d gebuur verkreg hebb. Wel zegt de wet, flat de herslling herbouwing gemee mur n las zijn al de medegsrqehtlgii naar evredigheid ieders recht, maar verklaart z.ij ook niet dat ih niet alle mag beschikk over e gremesn goed? De medeëlgaar heeft dus ook zijn woord zegg. Nu, zoo hij de bouwvalligheid de noodzakelijkheid e herbouw betwist, dan moet de rechtbank, op uwe rechtsvordering, besliss of de muur, ja dan ne, di», heropgericht. Vang dus de w.rk niet aan, vooraleer diaangaande «e beslissing hebt be- Magazijn op alle dag 's Zon- d&gk 8 tot IS u soyakoek unica lijnkoek albumex i 1 - o - G ALDERWEIRELDT Onafhankelijkheids! aan. J, Gont St. Piers. Télet landbouwbelang. BET VETGEHALTE DER VOEDERS I0A DE VOEDING DER MELKKOEIEN. We zijn gelukkig zoo verre gekom dat thans e groot gedeel onzer landbouwers belang hechn aan het eiwitgehal der voeders. Dat is beslist e stap in de goede richting al dit m vs op letn op het perct vererbaar eiwit. Wanneer het over melkkoei gaat hebb we het vaak bijgewoond dat landbouwers e uitzonderlijk groot belang hechtn aan het vetgehal. Dit kan op eers zicht wel begrijpelijk blijk doch zoo heel juist is het nu niet. We mo vooreerst goed in ons hcofd prn dat er oneindig vele soorn vet bestaan. E typisch voorbeeld zal alles klaarder mak : We kd e.boer uit e kleine geme in Oost-Vlaander welke zelf e mgsel had samgesld voor het vetn zijner varks. Hij bekwam hiermede opperbes uitslag. Op e zekere dag maakt de melkerijbestuurder hem atnt op het feit dat het vetgehal zijner melk seds daalt dat misschi het rantso zijner melkkoei moet veranderd word. Kan best, dkt onze vrid, maar ik bekom zulke goede uitslag met mijn varksmgsel, zulke prachtige vetaanzetting. Ik zal het hiermee es probeer. M raadt hem dit af, daar de produktie vot bij varks heel wat anders is dan de voortbrgst vet iti do melk. Toch doet de boer zijn zin. Het resultaat was natuurlijk nul. Ge de mins verhooging het vetgehal zijner melk. Wanneer het gaat over hat voeder der melkkoei moet m zich goed in het hoofd prn dat het vet hierbij e veel minder belangrijke rol speelt dan eiwit. Melkkoei behoev indctdaad amper 40 tot 60 gram vererbaar vet per 100 kilo levd gewicht. Bij de beoordeeling der vcedrs verlieze m echr nimmer uit het oog dat vet Oe koker 24 tabletn : Or doos 8 poeders:» 24» M 48» IN A l l e APO kom : anders zoudt gij waarschijnlijk lar ge verhaal moer kunn uitoef g d gebuur, wat de helft der kosn betreft. Daarbij ls het geraadzaam vooraleer d muur af brek, de dik, de marial, de hoog de ligging d muur schriflijk met d gebuur vast to sll, of bij nlet-accoord, gerechlijk, om u toe lan dzelfd muur op richn. Immers, wanneer m e bouwvalllg muur doet afbrek tot herbouw, moet m dzelfd muur herbouw,.als d vroeger. wat dik, hoog, z,, betreft. koolhydran mekaar kunn verg in werking. Melkvet kan wel gevormd word uit voedervet maar komt seds voor het groots gedeel voort uit koolhydran. AU» laat-ttr typ We mo dus bijzonder letn, naast machl In maga eiwit, op het gehal koolhydran, dez :?Jjn Specialiit, gecombi- :iilng vijn nièlksuikor melkvet. ' 'immers drag groondeels bij tot vorneerde.. machl- Alle soort gereed Sdhapp ' llnttfl- : g,' boois 'riem onzoovoort '"Het is" bijzchders; tusschei) de verschillén- 4g-\(oedèfkoelcéh cn;. de verschillde voelers welke' uit nijverheidsaival. bestaan dat sv.e hooge goh'èheh koolhydvatëh aantreff naast e hoog perctage eiwit. Wij gev U hieronder de gehaln onkele voeders. E : beekt ruw eiwit : K : koolhydran. gepers pulp E : 0.7 t.h. K : 8.5 t.h. brouwerijdraf E : 3.7 t.h. K : 8.5 t.h. arachiedekt ek E : 40.0 t.h. K : 20.0 t.h. E : 40.0 t.h. K : 24.5 t.h. E : 28.0 t.h. K : 44.0 t.h. E : 28.5 t.h. K : 25.5 t.h. E : 41.0 t.h. K : 42.0 t.h. voederbe E : 0.9 t.h. K : 6.4 t.h. We zoud natuurlijk de lijst nog langer kunn rekk alle voeders opsomm doch dit gaat bezwaarlijk in het besk e artikel. Onze lezers echr kunn reeds de opgesomde voeders onderling vergelijk hieruit nuttige besluin trekk. Naast '.oyakoek verdi Unica Albumex e bijzondere vermelding om hun hoog <'- hal'.e aan eiwit gepaard met e hoog gehal koolhydran. AKCi'l'i.-.(.'! h,\ AAN:,KMKltS Vraagt prijz aan oir/c OREGON DEUREN Vij lever de bes goedkoops met waarborr Specialiit FRAAIE GEVELSTEENEN S. M ATLAS NMVERHEIDSKAAl, 209, GENT rgwoordigers gevraagd voor Eeclo. MaldeRom. Aalr Brugge overal VERBETERING DER STALLEN. VARKENS- Óp e total varksstapel C stuks voor gansch het land, bezit de provincie OosJ-Vlaander ruim stuks zijnde meer dan 25 t.h. De varksexploitatie, zoo kweek als mesrij, was is seds voor de Oost-Vlaamsche landbouwers e der belangrijks landbouwtakk. De naoorlcgsche toestand hebb de richting in de varkshouderij eigzins gewijzgd cn me hebb kweek mesr«zich aan deze richting aangepast. Seds hoogere eiach word gesld aan het dierlijk organisme ; kweek mesrij word zoo innsief gedrev, dat de ongevall in verhand met ziekn, voeding, cn verzorging veel talrijker zijn geword. ickn ENKELE FOUT in de opvatting of <!> uitvoering vnr >w IVOONHUIS -o ' nio< hersld mot DTOZKNDKN... GEN 1 \JNINC aangegaan in ongezonde omstandighed, brgt JAREN- LANG zorg nadeel... Uw Plicht! Raadpleegt eerst de BOUW. KREDIETBANK Best. Eig. : RGGER DE MEY- ingieu? A. I. G.. to. Noordzandsfeaat Brugse 56. Grsslraat. Wondelsem (Gt) K O M P T A N T Hypothek K R E D I E T Welgezindheid heersebt in dit huis.», THEKEN want bij de mins ongesldheid neemt elke zijn toevlucht tot de " WIT KRUIS " poeders of tabletn. " WIT KRUIS " poeders of tabletn still spoedig alle soort pijn zooals : Hoofd- tandpijn, allerlei zuwpijn, pijnlijke maandstond, griep koorts, rheumatische- alle door kouvatn veroorzaak pijn : stijve hals, ldpijn, jicht, flerecijn... " WIT KRUIS " poeders of tabletn veroorzak ge maagstoorniss; verre het organisme ontsll verwek, k ze e gevoel behaaglijkheid frischheid. De poeders het " WIT KRUIS " lag alle pijn uit Uw huis BELGISCH PRODUCT f"doend EN GOEDKOOP In't groot ; Apotheek Tujrpcni, Si n i N Ik Ie Win, Zco mag g'ereodelijk word aangom dat n mins 25 t.h. der gebor bigg srv, vooraleer d ouderdom drie maand bereik. Nog seds, n on rech, heerscht de mee.ning dat varks, in opzicht verzorging ge hooge elsch sll dat deze factor ge invloed hebb op de winstgevdheid der uitbating. Wel is waar vergt de varksexploltatie op zich zelf niet veel handarbeid, zorg toezicht wege d eigaar, maar juist om deze red is e goede' inrichting der varksstall -de'hoogs - noodzakelijkheid. Naar gelang de landbouwers (ber vertrouwd zull gerak, met de nieuwe ex~ ploitatiemethodes, zull zij 'deze iiiéer meer gaan aanzi als onmisbaar i de verdisn er in economisch opzicht naar hun juis waarde schatn. E goede inrichting varksstall moet aan kele zeer evoudige, maar hoogst noodige vereischn voldo : 1. varksstall mo uirst droog A-arm zijn, met goed isoleerde wand, die aan de stall e zco standvastig mogelijk warmgraad behoud ; 2. de luchtverversehing moet degelijk voldode zijn, doch uirst ma-tigi sn geleidelijk om alle tochn binn d stal tc vermijd ; 3. de verlichting moet derwijze verzekerd word dat op ieder oogblik het jaar de rechtstreeksche zonnestral binn dc hekk kunn vall ; 4. de hokk, deur, voeder- drinkbakk, voeder- mestgang voederstal mo derwijze geschikt aangelegd word, dat zij met e minimum handarbeid e gemakkelijke, vlugge mig- Laat U door dit embleem leid I philips "Multi-inductance" MIT Koftra «ai. Vtnal fr. 120 P»r ">«!?? vuldige bediing, veraorging toesiott toelan ; 5. met de mogelijkheid aan de dier all ouderdom buinloop verstrekk, moet seds reking gehoud word. Met het doel de landbouwers Oost- Vlaander In de gelegheid ts sll om dergelijk^ doelmatig aangelegde varks-. stall kunn bouw, heeft, ds Pravlfe- ; c;lile, Landbouwkamer toelag vsrladvoor het bouw 4 model-varksstal-- lern, volgs de plans door haar daartoe gemaakt. De vier stall werd gebouwd door : M. Ooghe Gustaftf, Shuine-Wijnhuize (Molstraat) ; Mevn. Wed. Emlel De Smet. Machel (bij Deinze) ; M. De Vreose Emi«l, Heusd (bij Gt), Lestraat 4 ; M. Verheyd Jozef, Lange Dijkstraat 3, St. Gillls-Ddermonde. Wij kunn aan de landbouwers die Sinns zijn e varksstal bouw, niet goeg aanrad, vcoraleer Iets aan - g, e dier modelstall gaan bezichtig. (sam met hun metser hun timmerman). Om hun werk nog vergemakkelijk slt de Landbouwkamer ie hunn dis, g betaling 5 fr., de plans d modelstal. De vrag mosn gericht word aan d heer Voorzitr de Provinciale Landbouwkamer, Gt, de som 5 fr. gestort' op d«postcheckreking d<fr LandbouwkflniPB. Gt, Indi U tf«b««t mogc'ijh«kw«'fttft»«cht voor d«n prij» w«ik»n w«nscm t* bétcun. \J ««ft PHILIPS EIK deel «PHILIPS ia mt«f Wè»ra. Het Kost mr «tn PHILIPS t* faörn C(«r«n dan gtwoon 10 «t I waarvoor u d«oï»ifö«r» prijt «taalt. Ovar o«g«h««t«lijn. ««A hwfltiu : BESTE O ver het fleheeie land de zekarhaicj ««n volmaaki#n "SERviCÊ" door «nat uit0*2o;hta bekwam«v#rd««f»'t All«PHILIPS 'ont g to t«man tana 1936 word gefabric««rd in cj» BÊLÛISCHE PHlLlPS'fadnék «3 Leuv! DHIUft ï A 0 I O

14 <'t: Getrouwe Maideghem» tu N'ov. n.tj Ophefmakd Nieuws!! in het Op Zondag 24 November 1935 Hol Colombophile Gt GROOTSCHE VERKOOPING VAN EEN 60-faI Reis- Kweekduhr DER WERELDVERBAZENDE GEBROEDERS BREDA De «VECHTER» FONDKAMPIOENEN OOMINS (Nederland) Deg mooi duiver, waar de broer naar India verkocht werd, behaalde dé volfde prijz : JAAR 1931 : COMPIEGNE, Sdelijk, 124s prijs, 682 duiv ; RAMBOUILLET, Sdelijk, 15de prijs, 456 duiv ; ORLEANS, Sdelijk, 137s prijs, 674 duiv ; CHATEAUROUX. Sdelijk, 36s prijs, 46& duiv ; BORDEAUX, Nationaal 37s prijs, 580 duiv. JAAR 1932 : LIMOGES, Bondsconcours, 186s prijs, 883 duiv ; : DAX, Sdelijk, 12de prijs ; DAX, Nationaal, 95s prijs, 685 duiv ; JAAR 1933: ST. SEBA8TIAAN, Nationaal 250s prijs, 8141 duiv ; ST, SEBASTIAAN, Sdelijk, 12de prijs, 284 duiv ; DAX, Nationaal, 31s prijs, 774 duiv ; DAX, Sdelijk, 7de prijs, 214 duiv. JAAR 1934 : ST. SEBASTIAAN, Nationaal, 61s prijs, 1491 duiv. DAX, Nationaal, 10de prijs, 555 duiv ; JAAR 1935 : ST. SEBASTIAAN, Nationaal, 64s prijs, 1774 dolv ; ST. SEBASTIAAN, Sdelijk, 10de prijs, 152 duiv ; BAX, Nationaal, 71s prijs, 441 duiv ; DAX, Sdelijk, 13de prijs, 15T duiv ; BORDEAUX Belgie-Holland, 291sta prijs, 2456 duiv. BOBDEATTX, Nationaal, 39s prijs, 274 duiv. Het «VETBLAUWKE» Dece duif won volgde mooie prljzreeks s JAAR 1931 : COMPIEGNE, Sdelijk, 132 pr. 632 duiv ; DOURDAN, Sdelijk, 52 prijs, 567 duiv ; ORLEANS, Sdelijk, 85 prijs, 574 duiv ; CHATEAUROUX, Sdelijk, lst» prijs. 268 duiv ; LIMOGES, Sdelijk, 9de prijs, 237 duiv ; LIMOGES, Bondsconcours, 18de prijs, 568 duiv. JAAR 1932 : COMPIEGNE, Sdelijk, 73s prijs. 576 duiv ; DOURDAN, Sdelijk, 14s prijs, 524 duiv ; JBORDEATJX, Nationaal, 4de prijs, 471 duiv ; 'BORDEAUX, Sdelijk, 1s prijs. DAX, Stalijk, 26s prijs, 472 duiv ; JAAR 1933 VILVOORDE, Sdelijk, 6de prijs, 933 duiv ; CORBËIL, Sdelijk, 65s prijs, 522 duiv ; DOURDAN, Sdelijk, 77s prijs, 350 duiv ; DÖURDAN. Nationaal, 36s prijs, 480 duiv ; LIMOGES, Bondsconcours 114de pr. 531 duiv LIMOGES, Sdelijk, 46s prijs ; DAX, Nationaal, 15de prij9, 774 duiv ; DAX, Sdelijk, 4de prijs ; JAAR 1934 : ORLEANS, Nationaal, 18de prijs, 536 duiv ; ST SEBASTIAAN, Nationaal, 101 prijs, 1491 duiv ; JAAR 1935 : CHATEAUROUX, Sdelijk, 46s prijs. 350 duiv ; CHATEAUROUX, Sdelijk, 46s<- prijs, 350 duiv ; ST. SEBASTAAN, Nationaal, fido prijs, 1774 duiv; ST. SEBASTIAAN, Sdelijk, 2de prijs, 152 duiv ; i...,, %-9 Dit zijn dus zooals.tf zi kunt weer twee duiv.'wier. uitslag boékdeel sprek.! En zaoïa'indt m er..op het hok der Gebroeders jooms niet, 5, of 10, of 20, maar 50, 60 öf nog meer 1 Het ras OOMENS! niet één liefhebber voelt er niet de dieps bewondering vonr. Bewondering zegge., we... ja... want als m de uitslag door de Gebr. Ooms behaald af tot met 1935 aan- Nooit vergeet ik dan ook d indruk die dachtig overschouwt, dan voelt m in zich d onweerstaanbar drang, om over de hulz, de dorp, de sd, de heele wereld uit scheeuw : «de Gebroeders OOMENS hebb de srks duiv d heel aardbol!» Nooit verget ik dan ook d indruk die we op 10 April 1935 opded bij het bezichtig Van het gansche hok duiv der Gebroeder» OOMÈNS. Ook da heer Hektor Baelc, de geduch kampio Scheldewindeke meesr Remt De Baer: Mun, opsller «DE BLAUWE DUIF» Olse,. naakn met ons de reis mede. Dat deze heer, die reeds titall kampiohokk bezochn, in ge klein gerucht verschi, hoev we zeker niet zegd, doch de Indrukk weergev die de duiv de Gebroeders op h maakn, dit kan ik niet., daarvoor vindt ik a:c woord goeg. Zoo erg was het, dat Meesr De Baere bij d rugtocht het minsns honderd maal herhaalde : «Dat er zulke mooie srke duiv bestond als de Gebroeders OOMENS er minsns 100 hebb, ne... dat kon ik niet geloov, moest lk ze niet gezi, niet in mijn hand gevoeld hunne uitslag onderzocht hebb, Ik zou me gedroomd hebban.» Wij ook bezochn reeds vele kampiohokk. In de laats twee jar minsns honderd... doch dat niemand het onj kwalijk neme, als we zegg mo, dat ge kel hok, hoe hard de naam er ook klink moge, ons zoo begeesrde als dit der Gebr. OOMENS. Ook bij ge kel liefhebber kwam we, die ons uitslag voorlegg kon. die al zij het dan ook slechts half deze der heer OOMENS be nader kond. D dag 24 November wordt dan ook door vele liefhebbers met vreugde gemoet gezi, want deze maal zull ze do wat ze kunn, om ook es iets vai 'lit onklopbaar ras bemachtig. Ja... het staat reeds vast : 24 November wordt voor Je Verkooplng OOMENS e sukses zon der weerga, want nog maar zoo pas kwam d datum der verkooplng ln de blad, of we ontg reeds dagelijks 40 tot 50 aanvrag naar verkoopingsbulletijns. Zoo ^ \ N> \ ze nog deze week e plaatsje in ons Duivnleuws gunn. Zie maar es : Bond Deinze «n Omtrek : 1s Kampio met 't mees getal prijz, <117), 150 fr. Bond Deinze Omtrek i- 1s Kampio bed Parijs met twee eerst aangegev duiv (71 prijz) 150 frank. Bond Deinze Omtrek : 6de Kampio bov Parijs met twee eerst aangegev duiv (7 prijz) Bond Deinze Omtrek : 2de Koning met eers aangegev duif (21 prijz). 20 frank. Bond Deinze Omtrek : 1s Kampio bed Parijs (79 prijz) 120. frank. Bond Deinze Omtrek : 2de Kampio 't mees getal bov Parijs (7 prijz), 40 frank. Bond Deinze C.ntrek : 6de Kampio 't mees getal met jonge duiv (11 prijz) 20 frank. Bond Deinze Omtrek : 3de Koning eerst aangegev duif (17 prijz) ; Vrij Onafhankelijk : 2de Kampio 't mees getal (87 prijz) 50 frank. Vrij Onafhankelijk : 3de Koningschap twee eerst aangegev duiv, (31 prijz). 25 frank. En dit alles behaald met kleine duifjes op NATUURLIJK Sl'EL e hok dat EENMAAL»S JAARS gereinigd wordt 1! Wij, ook Georges Van Der Elstra zelf, hebb de prtie niet hem aan de Gebroeders Ooms vergelijk, ne dat niet, doch wat we met gerust gew kunn verklar is : dat Georges VAN DER ELSTRAETEN beslist e der srks liefhebbers Vlaander, of ber nog gansch Belgie is, wat zijne uitslag toekomde week of n laats binn verti dag, U zull lan zi. Intussch stur we de vrid Georges onze harlijks gelukwsch om zijn prachtig jaar dat 1935 voor hem was, we hop vs har dat 1936 hem nog meer roem suksess brg moge. En zegg dat Georges Vanderelstra in de maand DECEMBER e groot deel zijn kampiotjes in publieke VER- KOOPING gaat brg! Dit wordt ee gebeurnis belang waarop we natuurlijk nog rug kom, want dit verdit ze n volle. t- * * Hed Zondag 10 November laat de gevreesde Kampio OSCAR VERHELLE CAENEGEM bij Guillaume VAN HECKE EEKLOO om t ure namiddag zeer stipt, 28 REIS- KWEEDUIVEN publiek VERKOOPEN. Aan hetge we reeds over het waarde vol hok Oscar Verhelle schrev e stortvloed aanvrag hebb we hebb we niets meer toe voeg. Alle werkelijk nog in ons heele lev niet gekd lijst hebb nagezi bestatigd dat er will we nog zegg dat we de verkoop We'haasn ons hiermede de liefhebbers goede heel goede duiv op vernield staan meld, dat de ccpij reeds r drukkerij berust, dat we de eers vernzeding der boekjes, reeds deze week zull kunn beginn. Wie ons eerst erom schreef zal < ok het eerst bedid word. Dat ze prachtig gedrukt rijk roet photos versiers zull zijn, ktinr we U intussch wel verzeker. De liefhebbers die ons nog ge verltooi>'.nf«>bul!etijn aanvroeg, do dit aanstonds, want os de voorraad uitgeput zal bet laat zijn. Schrijve daarom aan : Ttaymoiul MATTHVS. (Dorp) OEDEI.EM V m GEORGES VAN DER ELSTRAETEN DEINZE'S GROOTE KAMPIOEN Zoo juist ontving we daar de volledige Drijrlijst, door Georges zijn duiv in 1935 behaald. PRIJZENLIJST zegg we, dit niet zonder red, want prachtig is de reeks trofeeën door vrid Georges dit jaar geinkasseerd. Deze week zull we ze nog niet opnem, door gebrek aan plaats, doch ver- ^r-hiin zull ze, dit wel binn de ers 14 dag. Laat ons echr nu reeds zegg dat de duiv Vander Elstra in 1S35 zoo maar 382 prijz wisn in de wacht slep. En bij die 382 prijz was er machtig vet', geld e heele trein Velos, Regulaurs. Schouwgarniturcn, Koffieservie- /.. Bekers, wal weet ik nog al! Alleszins goeg om heel Deinze soortgelijke marchandise geriev. Daarbij kla.sseerde Georges dan ook nog t-n heelf boel Koning -<-n Kampioschapp. die op ::i.,< :i nve.-ïiuui r.dr wijze wer- De liefhebbers die op de verkooplng zull gwoordig zijn, zull er zich best kunn overtuig. t We ontving Wosdag liet doodsbericht Silvie VANHAVERBEKE, echtgoo sportmakker' Alfons Seys Rumbeke-Beythem. We bied Heer v. _-nd Alfons Seys gansch de familie, onze deelneming in d rouw. Ook de srke Nederlandsche Kampio DOKTER BOL Nijmeg bezit vele duiv de Gebr. OOMENS Breda. Ziehier wat hij er over schreef : Geach Heer OOMENS, Het zal misschi wel inressant zijn es vernem, hoe de resultan zijn, die ik in de laats jar met uwe duiv heb behaald. Van de 2 duiv.die ik mij In 1930 bij U aanschaftê, bezit ik nog seds d blauw duiver, die-in geheel Nijmeg bekd is als «d Blauw OomsNiot alle is deze doffer nog altijd e mijner bes vliegduiv maar hij gaf mij talrijke prima jong, zoo war mijne 1s 5de prijs Chaauroux 1932, twee zoons hem ; evals mijn 3de prijs Chaauroux 1933 mijn 6e prijs Limoges 1Ö33 ; mijn ls prijs Limoges 1934 met Noord-Oostcrwind, was weer e klein-dochr d Blauw Ooms. De duivin, die U in 1830 zond, helaas in 1932 op het hok aan vetdverglftiging stclrf. gaf mij prima jong, zooals mijt, 1s prijs uit Orleans, mijn 19de 'j: "vu. dat we mei nalan kunn prijs op 2ÜÓQ duiv Noyon De heer M. VAN TUYN, Merxem (Antwerp) schreef verled jaar : Aan de Heer Gebr. QOMENS, Breda, Nu het vliegselzo achr d rug is, kan ik niet nalan mijne volle vredheid betuig over de duiv uw ras Het is" merkwaardig dat deze, met verschillde rass (als Ch. Verbist, Vtctor Krekels, Larslmont Ed. Van Door, Antwerp) gekoppeld, alle e zeer goed resultaat opleverd, ge kele kruising is mislukt. Alles op noem zou mij ver voer doch kele resultan uitsluind met deze kruising laat ik hier volg : SAINT-DENIS, Uniqn : S s prijs. ETAMPES. Union : prijs ; TOURY, Union : » pr. CHATEAUROUX : l pr. De jong welke ik dit jaar uw derd kweek haalde zijn prachtig geword. Van zulke duiv.kan m nooit V*el hebb, Bes gro. M. VAN TUYN. Daar Iedere weet welk groot kampto de heer Van Tuyn l», hoev we daar niéts aan toe voeg. Ook mag ik zegg dat uw ras zich bij zonder voor kruising let : op Bastin, Havith, Jacobs, Fache, Logan z. gav ze seds prima nakomeling. Wat de andere duiv U aangaat, die op mijn bok aanwezig zijn, kweek ik uit d val doffer 1933 (broer Bleeke), dit jaar e Val doffer die met srke noorderwind d 3de prijs op Qulévrain behaalde op 1100 duiv. Dit jaar op mijn hok, arriveerde de vluchn, oude duiv, bijna seds e «OOMENS» op kop : NOYON, op mijn hok war de le, 6e 7de duif Oom's soort ; PONT-SAINT-MAXENCE, op mijn hok war de le, 2e, 3e, 5e 8e duif Ooms. ORLEANS, op mijn hok war : le, 2e, 4e 6e duif weer Ooms. CATEAUROUX, op mijn hok le, 2e, 4e, 5e 6e duif weer Ooms. LIMOGES, op mijn hok : le 2e Ooms, BORDEAUX, op mijn hok : 2e, 3e 5e 6e duif, weer Oom's. Zooals U dus ziet, beheersch uwe duiv mijn resultan bijna volkom. Speciaal met N. wind op afstand km. bestaan er ge bere duiv. In de toekomst zal ik dan ook zonder aarzel trachn nog meerdere duiv uw hok in mijn soort brg. Dr C. BOL. M ziet het hier dus maar al goed, dat nietgstaande de heer C. Bol duiv de srks Belgische hokk bezit, het toch vooral de duiv der Gebroeders OOMENS zijn. die hem e der srks liefhebbers Nederland gemaakt hebb. Ber getuigschrift kan m werkelijk niet wsch. * * * VERGEET NIET dat op ZONDAG 17 NOVEMB3R om 2 ure Ook Hippol. DELILLE Maldegem in zijn lokaal op 't Weslndeke, 16 BESTE REIS- KWEEKDUTVEN zal VERKOOPEN Dat het ra3 De Lille op vissè- halve fond vluchn uitmunt, mo we zeker niet meer zegg. Immers zijne uitslag sijn er om alle commtaar overbodig mak. «* * We lez In <r DE DUIF» deze week WEDUWSCHAP3PEL «Verkrachrs ons geliefd duivsport: leugaars ; op dwaalspoor brgers ; Zoo he wij die over weduwschap de waarheid schrev ; on2 besn dank aan «De Reisduif» c.s. voor de lieflallieheld ze zull niet goed op onz naarr hebb kunn kom Dat ze echr w dat het ons Slt-e risch koud laat. we alle mac spijt hebb dat ze niet nog mooiere nam vind kond. Er ziin zoo die beleediging welke eiglijk 'n eer zijn. Wat echr laf is? Aan de lezers suggereer dat «Weduw -ehapspelers sommiss schrijvers gazetn, groe andere hoekjes opzoek O'- hun spel do doorvoer de leuge-- nan de kleine liefhebbers do slikk dr het weduwschap voor de kleine liefhebbevgoed kan gespeeld word!» Ik schrijf ook in e boekje ; ik heb inschrev «hoe elke weduwschao Kriele»-!can» ; ik kan de bewering «De Reisduif» dan eigszins op mij toepasselijl achn, daarom : beleefd verzoek aan heer Var der Zeyp «DE REISDUIF» e kel weduwschapspelcr noem die mi : zou opgezocht hebb, dus (verzocht) om het weduwschapspel do doorvoer, z. Ofwel weet m wat m schrijft, dan kan m zulks bewi z Ofwel weet m niet wat m schrijft - or. dan zou m ber do p lan ligg Louis VERMEIJEN. In bewust artikel, dat ook ln «DF LUCHTBODE» versche, werd ook wij meer dan es vernoemd. We stuurder ons antwoord reeds in aan «De Luchtbode» doch tot nu toe liet rn het nog niet verschijn. Vreez die heer misschi de waarheid 1 Dit noem we laf zijn! Raymond MATTHYS. OEDELEM. 898» y a w 'VRIENDIN V(MtUw Het nieuwe kalks werd tandpasta Gibbs S.R. de borsl Piramtd 42. Het tandpasta S.R. besit twee buingewone eigschapp: het lost de tands op, vergemakkelijkt ook de borslmassage het tandvleesch, waardoor het die mooie natuurlijke rose kleur krijgt die e ek is volmaak gezondheid. De borsl Ptramid 42 Gibbs is speciaal bestudeerd om het rationeel poets der tand ia 3 tijd, goedgekeurd door de mees specialisn in tandheelkunde, mogelijk mak. DE DOOR GIBBS AANGERADEN BORSTEL-METHODE IN 3 TIJDEN % 1 Rechtbank. HET WERK TIJDENS DE BRAJDERI-5- F EESTEN. Verscheid handelaars uj}t het ctjrum Kotfrijk werd vervolgd omdat zij d Zondag meld of bedid hadd gebruikt om mede ta help tijds "de laats' Bradcrijfcesn,' De feesn hadd er 'het verbbd hier zeer lijd daar verscheide 'handelaars bij gebrek aan personeel'ge onkesn ded aan versiering verklccdlhg.' De uitspraak werd dan ook met belangslling afgewacht. Zich sund op e bespreking in ne' Saat waarbij bevoegde redaars vei klaard dat in buingewone omstandighed zooals groo volkstoeloop, de wet op d arbeid niet moest toegepast word, onder de voorwaarde dat er ge misbruik zou gemaakt werd, sprak de Rechtbank de betichn (e pelshandelaarsr e kaderbandelaarsr) vrij ïonder kosn. Naar wy hebb vernom zull nog person volg die dezetfde overtreding hebb begaan. Deze uitspraak zal door de neringdod met veel voldoing vernom word. DE ZAAK VAN DEN NOTARIS HE BAETS UIT ZWEVEZELB\. De rechtbank Brugge bebaadeide in verschillde dag de zaak notaris De Baets Zwevezele. De Baets ataat recht wegerts : 1) Te Zwevezele elders verduisring hebb gepleegd n nadeele 12 perion, waaronder e notaris, voor e be!rag ,24 frank ; 2) Tc-n nadeei. >'cm «S. V. Mlddkaa Landbouwktc diet» Brugge, fr. hebb var duisrd ; 3) T nadeele S. V. R Spaar- Legelde Zwevezele frank ; 4) T nadeele V. A. P. V. L, A frank ; 5) Verduisrd n nadeele Thibault de Boestaghe Leonlus frank ; 6) Met bedrieglijk opzet valschhel.: in handels- of bankschiiii ; geveinsde rugbetaling 15.ïoI> frank, 171/152 fr fr. ; 7) Valsche stukk gebruikt hebb ; 8) Geveinsde rugbetaling fr. door hem gedaan aan Middkas Landbouwkrediet n nadeele R. ri Li, S. A. ; 9) Tl! Brussel In Mei 1925 e check zonder dekking hebb aangegev r waarde vtun 5000 fr. ; 10) Postoverschrijving voor e bedrag fr., n nadeele e bankinslling Kortrijk. Dinsdag werd de zaak afgehandeld. Het onderzoek der geschrifn duurde zeer lang slde e kort vast ongeveer frank. Er war e 20-tal slacht offers. Volg3 het onderzoek had de gefaalde notarl3 ongeveer 800.ÜC0 fr. verspeeld op dc paardkoers, waar hij vroeger nooit naartoe ging ; hij was overigs niet be kd met de geheim d turf. Na de pleidooi werd De Baets veroordeeld tot 3 jaar geg tot de rugbetaling aan de Raffelskas Swevezee-.e de Middkas het landbouwkrediet Brugge, die zich burgerlijke part! -\dd aangesld voor de somm beloo- «nde wederzijds tot fr ,18 fr ' De lijfsdwang voor de gereehtskes in is bepaald op 3 maand. De Baets blijft aangehoud. E dagelljksch «druppelkcn» voor <i- -ezondheld. Karei Temmerman, 80 jaa^ oud, herbergier Waarschoot, kreeg het bezoek accijnsbedid, maar om g<never zoek. De niet begeerde klln ontdekn e flesch gever proc.'-d-veir.il werd g Temmerman opgemaakt. Ter zitting bracht de ouderling e getuigschrift aan, waarop lez stond, dat h'j «dagelijks e druppelk drink moest voor zijn gezondheid». De rechtbank kon echr hier ge reking houd, n eers omdat het certificaat dagekt 1935 de fein ln 1934 gebeurd zijn ; n tweede omdat doorgaans zulke argumn niet in aanmerking kom, want all die ln overtreding d wet op d alkohol zoud gom word, zoud met e getuigschrift voor d dag kom. Temmerman wordt bijgevolg verwez tot B00 fr. boet rookers kiez Si Mcche! Ti d< VttTiKAAi. SOUmSN. AU«m b«t vtrukaal borsitlta kan <i> luitnt««tuuch dc tacd QAtlaf t*o vaa d«oy«r> bii i»l> spi)ua w»lk* slck ophoop. Dit bo' stsltn tol Sfboard gaaa aitt «fln rftoii«4rta vaa bat laadvltuch wal oo«ndx»rtljk. «t- «a Ma go«<k blonuamloop i* vcrttktttn 8or*t*t aluea u>é«a»fttfcue«. rca. htt«suiila«*clt Baai h«< vilt»»tod va» ii«taadm Ca ««anaal 0v*i det*l!dt ploatl l^jjwäsmsh MM DEN SjM- %HT. Dt bijoßtailtd«der lancfeir 2' moot «vm toigvul&g g^ittmgd wmdta alt da buit*o» d*. Soriltl la v*fuks!«a tin rata ae:sud» rkhuag d«btnn«au d«dar tafldeu w>»m hr iaodtie«ich. Ca tits mgqt ov«c d«tcud< ptaoii. 3d» Tijd. HOXlZONTAAi lotsmzm, Bon'.tl Hint de irooa Jut majltandio want in huaa«4i<mv«a hosptsn ucb dt ov»cbli ti«l> d««pill op Ou ilto mooi over d*<*ud» piaati. Om t««mtil<}»a. t>wii«t ll«jm «t 1«bu!t*nii d* in horizontale richting. Du toi uaa i«iciidtn ««n»n hoo^tn (jtjn, Spo«l d«n nood m«t lauw war wocjüan ankou SIM» tandwar ufo t^tvotgd ONVERANTVVOOBDELUKEN. T las d Dultscher Cerhard Bordewln. ook nog Gerrit Van dc-r Meulèh of Paul Herlrand gaamd, was proces opgemaakt voor verscheide diefstall met braak beklimming. Bijna overal waar hij Ingebrok was had hij e oi ii:ee.- kleedingstukk mede gom, waardoor hij kon herkd word. HIJ had zich xelf* met e volledig kostuum vertoond ln de nabijheid het huls waar hij het ncistol had. Hij werd door de geeshoer onverantwoordelijk verklaard voor vijf Jaar geïnrneerd. «HET WtLUSTROOl'ERSDRAMMA VAN 'Öo"9TAKKBU. -.M herinnert rleh dai in Sepmber laatstled de jachtwachr Ëmiel Van Acker door Jules Bollacrt Leo Van Keekhou aangevulleti zoo waar geslag werd. dat hij geruini tijd in het hospitaal moest verblijv. De twee Hichn versch voor de boctstraffe lijke rechtbank Gt. Jules Bollaert, die reeds meer dan 30 vetoordeelingon opliep, wordt veroordeeld tot 9 maand geg 700 fr. boe of 8 dag voor het eera feit tot 1400 fr. of 15 dag voor de jachtovertredlng. Van Eeckhou Insgelijks tot 9 maand 700 fr. of 8 dag voor de aanranding, 700 fr. of 8 da.ifett voor de jachtovertreding. Ze mo uan Van Acker fr. sc-hadcverg«ding betal, AUTO-ONGEI.UK TE BRL'GÜE. Wegs het vereorz^kcii e auto-ongehiu het onvrijwillig toebrg verwonding aan Adrlne De Clercq, werd Maurita De Clercq uit Brugge, autogeleider, verwijz tot 350 fr. boe voorwaardelijk. In beroep werd het vonnis bekrachtigd. EEN BELANGRIJK GEDI.VG INZAKE VERVOER VAN VEE. - Verled week werd a*nderni-:->al de zaak opgeroep inzake het vervoer allerhande vee rond het Brugsche. welke handelt over bedrog met vergunning. Dc veehandelaars Van Daele Romara uit Vlisslng, Van Hoorlckx Arthur uit St. Kruis Verraes E. uit Lapscheure, werd op aanklacht d fiscus voor de Rechtbank «edagvaard. Niet minder dan 23 getuig werd reeds vroeger gehoord. De zitdag werd voorbehoud aan de pleidooi, dc repliek, wttarna de debatn geslon werdori de uit spraak tot 14 drtg lar verschov. STEMFELVKRVALSCÏUNG. - De rechtbank von Kortrijk had e eiyc zaak smpeivervalschlng beslechn, waurlr. 7 person recht stond. Oridet deze was e graveerder, de andere behouwers. De vaalt was ontdekt door toedo e behouwer, die op de markt Kortrijk, vleesch met e valschon 3mpel ontoekt had. Het was e wijdvertak vereer,iginü behouwers die evoudig, om aan de keuring de betaling der rechn ontsnapp o valseh MEVROUW S5HBK ftuftl «ld' KALKSTEEN* WEREND TANDPASTA GIBBS 'SÄ." Bezoek Uw tandart* minsns 2 maal per jaar: zelfs wanneer gij ge pijn hebt. 'SM' smpel had do mak De graveerder, die d srnpu-l cemuokt had, werd vrijgesprok. omdat tijn *oede trouw aang«* m werd ht) voor tik* bealllog nl«t hoeft na gaan wie d «mpel doet ma» k. De xe» veutohhouw ward veroordeeld : twee tot 6 maand geg 1400 ft. boe, «tot 9 nuuftd»n 1400 fr., «tot 15 dag 1400 fr., de twe* andere tot 42 dng («g. Twee der rw» oordeeld werd onmiddellijk aaaftfeett* dtn. GEHEIME STOKERIJ TÊ EEKLOO Hrl Lampaert, slachr t«eekloo, Alturt Statie ^rancies Pattyn, itugeujki Eekloo, werd aangehoud, ondtr betsch«;ing uitbating ee g^haim* ttok*- rij; De rechtbank verwljut leder tot *«n J*»r geg ao!!iuirl )k tot frank boet, met onmiddellijke aanhouding. EEKLOO. Voor de raadkamer der rechtbank Gt, ^»rschmn Jout polie, 48 jaar, brlev«nij»jtiu»r, t» Eekloo, aangehoud wegs Vervalschlng in ge-»chrifio, gebruik vauch* stukk «n verduisring geld. Door onderzoeksrechr Van Eeckhout«werd veralaf ultgf bracht over het ondérzook dat aan h«t Uoht bracht dat Van Coppoll» vooral geld verduisrd» kele oud* lied die hun psio moein ontg. De rfctdkft» m«r ht*ft het aanhoudiogsbav«! bekraob* tigd. MAAKT EEN EIND AAN UW LIJDEN ; Mann vrouw die gemarld aljt door Rheumatlek, Heupjioht, Rugpijn, V«. rekking, Kneuzing alle Spierpijn, lees de aankondiging Sloan'«Llnlm«nt die op de 11de pagina dit blad vind is. Deze zal u nader* inlichting rtv«n wegs dit geesmiddel hetwelk door de gansche wereld als hoogst krachtdadig i-nrih herkd DE PROVINCIALE WEGENIS IN OOST-VLA ANDEREN. In d jongsn zittijd d Oo»t- Vlaainsch provincieraad werd ni«t tonder elge red geklaagd over d slechn toestand der wegis ln de provincie, waarop werd geantwoord dat zulk» groondeal» tc- wijn is aan het gebrek aan geldmiddel wegs don zwar laat d w*rk» loozaun aan de mindere tnkomir der provincie. Dank zij ee leing frank, jlic door d provincieraad werd gesmd, hoopt m nu binnkort elge dringde buingewone heralllngs- of verbering»- werk aan de provinciale weg kun. n uitvoer, Er dit echr bijgevoegd, dat Oo»t- Vlaander e tamelijk uitgebrvld net provinciale weg heeft, nl. 216 km., voor alechu 816 km, Staatsweg, dan wanneer b.v. de provincie Luik maar 48 km. provincieweg onderhoud heeft 1381 kra. Staatsweg lt 1 in uw belang koopt uw PELS of VELLEN-MANTEL RECHTSTREEKS IN HET Huis VANDAELE 77. Korl i ijksfraaf, TH1ELT DE MEESTE KEUS ; DE BESTE HOEDANIGHEID ; DE SCHOONSTE MODELLEN ; 40 1/0 BETERKOOP DAN ELDERS ; ZELFDE HUIS : fxlra snede voor Vei' ManlJi VIJF JAAR WAARBORG. HUIS VAN VERTROUWEN PELSENFABRIEK DEPRE1TER 55 Brugstraat, ADINKERKE. OROOTE PRIJS Wereldntoonslling 1935 BRUSSEL (Syndlkale Kamer der Pel3anbewerkers) KOOPT VANDAELE'S GOF. FOURRUUEN. DEZE BLIJVEN LANGE IKK1N

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Romeinen 5 vers 12 t/m 21 Romeinen 6 vers 1 t/m 14 Psalm 119 vers 53 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 8 en 9 Lied 100 vers 1, 2, 3 en 4 (Op

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Liturgie 21-05-2017 Votum en Groet Zingen Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Jezus, hij kwam om ons leven te geven, Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven, Door te sterven

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Tekst liederen 31-10. Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen)

Tekst liederen 31-10. Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen) Tekst liederen 31-10 Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen) Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U. Glorie voor uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en

Nadere informatie

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk).

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk). Jeanne d'arc Aan het begin van de 15de eeuw slaagden de Fransen er eindelijk in om de Engelsen uit hun land te verdrijven. De strijd begon met een vrouw die later een nationale heldin werd, van de meest

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Schriftlezing: Markus 2 vers 1 t/m 17 Gezang 328 vers 1 t/m 3 (Liedboek) Psalm 87 vers 4 (Schoolpsalm) Psalm 146 vers 1, 3 en 5 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

De geschiedenis van een muis

De geschiedenis van een muis bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: XKP 098. J. Vlieger, Amsterdam 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_ges005gesc01_01/colofon.htm 2010 dbnl 1 De Geschiedenis

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

Het oolijke dierenboek

Het oolijke dierenboek Het oolijke dierenboek Kriwub bron. G.B. Van Goor Zonen, Gouda 1924 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/kriw001ooli01_01/colofon.php 2010 dbnl 2 Het oolijke dierenboek Een overmoedige aap

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om 10.30 uur Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Openingsvers O HEER, open mijn lippen. Mijn mond zal

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Muzikale begeleiding: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Muzikale begeleiding: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 4 oktober 2015, schoolkerkdienst Beestenboel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Schriftlezingen: 1 Koningen 10 vers 1 t/m 13 Mattheüs 12 vers 38 t/m 42 Lied 124 (Op Toonhoogte) Gebed des Heeren vers 10 (Schoolpsalm) Psalm

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Aan Tafel [VBW-themalied] De allergrootste Koning de allergrootste Koning Heeft aan jou een vraag: heeft aan jou een vraag Mag ik

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Noveen tot de H. Teresia van het kindje Jezus III

Noveen tot de H. Teresia van het kindje Jezus III Noveen tot de H. Teresia van het kindje Jezus III Bijgedragen door Johfrael Tuesday 14 April 2009 Laatst bijgewerkt op Tuesday 14 April 2009 in de Geest van Gebed Noveen tot de H. Teresia van het kindje

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Martinus Huistra 3 augustus 1931 5 augustus 2015 Op maandag 10 augustus 2015 om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk te Leek Voorganger: ds. L.G. van der Heide

Nadere informatie

Lied van de maand 2014-2015

Lied van de maand 2014-2015 Sept. God die alles maakte God die alles maakte de lucht en t zonlicht blij de hemel zee en aarde zorgt ook voor mij God die t gras gemaakt heeft de bloemen in de wei de bomen, vruchten, vogels zorgt ook

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Liedjes Kerstmusical: Volg die ster

Liedjes Kerstmusical: Volg die ster 14-1: Waar ben je geboren Waar ben je geboren, waar kom je vandaan Waar is het begonnen, waar is het ontstaan Waar ken jij de weg zelfs met je ogen dicht Waar ben je geboren, waar zag jij het licht Iedereen

Nadere informatie

Ps. 129 : 1, 2 en 6 Ps. 115 : 1, 2 en 3

Ps. 129 : 1, 2 en 6 Ps. 115 : 1, 2 en 3 Ps. 129 : 1, 2 en 6 OB 1. Men heeft mij fel benauwd van jongs af aan. Zegg' Isrel nu: men juichte, toen wij vielen. Men heeft mij reeds van jongs af leed gedaan; Geen overmacht kon m' echter ooit vernielen.

Nadere informatie

Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn.

Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn. Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn. Spreuken 4:20-22 20 Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; 21 laat ze niet wijken uit

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13 Kerstviering: Geloof, hoop en liefde 1. Samenzang : Ps alm 116: 1, 11 God heb ik lief, want die ge trouwe Heer Hoort m ijne stem, mijn s m ekingen, m ijn klagen Hij neigt Zijn oor, k roep tot Hem, al m

Nadere informatie

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!.

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. L. S. Het is velen in Holland wellicht bekend, hoe ik, eerst onlangs uit Zuid-Afrika teruggekeerd, den langen en b'!ngen

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN

n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN GEBEDEN n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN nze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij Uw naam. Uw Rijk Kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden

Nadere informatie

Samenzang na de dienst

Samenzang na de dienst Samenzang na de dienst Datum: 29 juni 2014 Plaats: Schildkerk 1 Alle roem is uitgesloten Alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheen, heb ik van mijn God genoten, k roem in vrije gunst alleen. Ja,

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Orgelspel. Welkom en afkondigingen

Orgelspel. Welkom en afkondigingen RUST BIJ DE VADER Biddag voor gewas en arbeid t Harde, 9 maart 2016 Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: kinderen zondagsschool en jeugdclubs Aanvang; 9.30 uur 1 Orgelspel Welkom

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Zingen voor de dienst: Schrijvers van gerechtigheid - Wat een wonder dat ik meewerken mag Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk, dat ik

Nadere informatie

DE WONDEREN VAN JEZUS

DE WONDEREN VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE WONDEREN VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Exodus 14 vers 1 t/m 22 Gezang 343 vers 1 t/m 5 (Liedboek) Psalm 130 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Psalmberijming)

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 17 januari 2016 in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 17 januari 2016 in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 17 januari 2016 in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 58 Wat hou ik van uw huis, HEER van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

m.m.v. de Tornado s Leve de Koning! Voorganger: ds. Gert-Jan Codée Piano: Rina Kruis Orgel: Jan Bulk

m.m.v. de Tornado s Leve de Koning! Voorganger: ds. Gert-Jan Codée Piano: Rina Kruis Orgel: Jan Bulk Leve de Koning! m.m.v. de Tornado s Voorganger: ds. Gert-Jan Codée Piano: Rina Kruis Orgel: Jan Bulk Dienst op 21 april 2013 Dorpskerk De Bilt 19.00 uur 1 Wij zingen: Psalm 100: 1 Juicht Gode toe, bazuint

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K Timmerman Schriftlezing: Lukas 22 vers 14 t/m 20 Lied 112 vers 1, 2, 3 en 4 (Op Toonhoogte) Psalm 34 vers 11 (Schoolpsalm) Psalm 116 vers 1 en 4 Psalm 117 vers

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli de zondag van de zomer. PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus

Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli de zondag van de zomer. PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus Protestants Kralingen PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli 2015 6 de zondag van de zomer VOORBEREIDING verwelkoming en mededelingen

Nadere informatie

Oasemoment "Onze Vader" Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013

Oasemoment Onze Vader Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013 Oasemoment "Onze Vader" Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013 Muziek Inleiding en evangelietekst In het hoofdstuk 6 van zijn evangelie laat de apostel Mattheüs Jezus aan het woord over hoe we horen

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch]

Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch] Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch] dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. 3 Wat

Nadere informatie

De bruiloft van het Lam

De bruiloft van het Lam Openbaring 1: 1-4 De bruiloft van het Lam 1.Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden

Nadere informatie

HET HART VAN HET KRUIS

HET HART VAN HET KRUIS HET HART VAN HET KRUIS CRUCIALE INZICHTEN 13 maart 2016 19:00 uur Voorganger: ds. Werner Gugler Ouderling: Ariëtte van Kempen Organist: Jan van den Brink Lector: Aone Koopmans Koster: Arjan vd Bor/ Gerrit

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

JUBILEUM CONCERT. 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel

JUBILEUM CONCERT. 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel JUBILEUM CONCERT 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel 2. Dirigent: Monica de Geus Musici: Rob Dommisse Ruben van Hemert Martin Verbeek Mirjam de Geus Koen Dommisse Margot Kraaij Henk Teuling Alijda

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 0-3 maanden zwanger Veel te vroeg kocht

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Jonggezinnedienst 24 sept 2017 10.00 uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Welkom en afkondigingen: Zingen: Heb je al een kaartje voor de koninklijk trein

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 9 maart 2014, 1 e zondag in de 40-dagentijd, medewerking van De Lofstem uit Lemele Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Voorganger: ds. Kees Benard Organist:

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Tekst: 1 Korintiërs 15: 20 maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden

Tekst: 1 Korintiërs 15: 20 maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden Liturgie Zondag morgen 24 april 2016. Ds. Karels. Westerkerk Schriftlezing 1 Korintiërs 15: 12-34 Tekst: 1 Korintiërs 15: 20 maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden Ps. 100 : 1 en 2 OB 1. Juich aarde,

Nadere informatie

GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron

GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron MAAR TOEN HIJ VOELDE HOE HARD HET WAAIDE, WERD HIJ BANG EN BEGON TE ZINKEN. HEER, RED MIJ! Ds. Nelleke Beimers, voorganger Gerrit

Nadere informatie

Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen

Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen Liedbundel voor kinderevangelisatie Melodieën Bijbelteksten en samenstelling liederen: A.M. Brouwer- Karels Harmonisaties:

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Gezamenlijke overstapdienst van Solid Kids Zondag 9 juli 2016 Thema: Gebruik wat je hebt Afscheid van Lotte, Margriet en Chris Welkom en mededelingen Openingslied psalm 84a: 1, 3, 5 Wat hou ik van uw huis

Nadere informatie

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah Orde van dienst voor de viering van de eredienst in de Morgensterkerk Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah 6 november 2011 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel Bruce Springsteen

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: uur.

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: uur. Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: 10.00 uur. Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Pianist: Muzikale medewerking: Koster: Ds. G. de Goeijen Willem

Nadere informatie

Al de weg leidt mij mijn Heiland wat verlangt mijn ziel dan meer Waarom zou ik aan Hem twijfelen die mij voorgaat keer op keer

Al de weg leidt mij mijn Heiland wat verlangt mijn ziel dan meer Waarom zou ik aan Hem twijfelen die mij voorgaat keer op keer Lied 01 Titel: Heilig, heilig, heilig Arrangement: Martin Zonnenberg Eerste componist: John Bacchus Dykes (Nederlandse) : Willem Barnard Uitvoering: Samenzang Heilig, heilig, heilig Heer, God almachtig

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 18 mei 2014, themadienst Grenzen Over Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Orde voor de eredienst van zondag 3 januari 2016 Oosterlichtkerk Huizen

Orde voor de eredienst van zondag 3 januari 2016 Oosterlichtkerk Huizen Orde voor de eredienst van zondag 3 januari 2016 Oosterlichtkerk Huizen Doop van Myrthe Helena Kerkhoff Op de tafel achter in de kerk liggen gekleurde briefjes. Daarop kunt u een wens schrijven voor het

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Liturgie. Thema: In gesprek met God

Liturgie. Thema: In gesprek met God Liturgie voor de jeugddienst op zondag 17 januari 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 19.00 uur, samenzang vanaf 18.45 uur. Thema: In gesprek met God Voorganger: Ouderling v. dienst: Medewerking:

Nadere informatie

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1 A. de Jager Wees toch stil Gedichtenbundel Wees toch stil 1 Wees toch stil O, wees toch stil, als God u hier wil leiden op wegen die u niet verstaat. Blijf gelovig steeds Zijn hulp verbeiden; bij Hem is

Nadere informatie

2 Koningen 4:11-37 (nbv)

2 Koningen 4:11-37 (nbv) 2 Koningen 4:11-37 (nbv) 11 Toen Elisa op een dag weer door Sunem kwam, onderbrak hij zijn reis en ging rusten in het voor hem ingerichte i vertrek. 12 Hij vroeg zijn knecht Gechazi de gastvrouw te roepen.

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger : Dhr. J van der Brink : Mevr. S. Dorsman Ouderling v. dienst : Dhr. C de Haan

Welkom in de Menorah. Voorganger : Dhr. J van der Brink : Mevr. S. Dorsman Ouderling v. dienst : Dhr. C de Haan Welkom in de Menorah Voorganger : Dhr. J van der Brink Lector : Mevr. S. Dorsman Ouderling v. dienst : Dhr. C de Haan Organist : Dhr. H. Dorsman Lied voor de dienst: Gezang 328: 1, 2 en 3 Here Jezus, om

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard De Heilige Teresia van Lisieux, wier feest gevierd wordt op 1 oktober, zei eens: "Al had ik alle mogelijke zonden

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie