F T (010) I Sinds 1972!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!"

Transcriptie

1

2 Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) IF www (010) s 46 l I Sinds 1972!

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 4 Van de voorzitter 4 Interview met aftredend voorzitter Jacques Thoen 7 Evaluatie lidmaatschap nieuwe leden Hal- en parkzaken 11 Kennismaking met Pascalle Raaphorst, secretaris van ATV Berkenrode 13 Interview Vutters-ochtend 14 De vereniging en media - constante vernieuwing 15 Interview Rotterdam The Hague Airport 17 Tarieven tennisschool De Brug 18 Even voorstellen: nieuwe parkbeheerder per 1 april 19 De commissie WELKOM voor ledenwerving en behoud 20 VIB Kennismaken met de sponsoren: C. van Dijk Verhuizingen 23 Interview herfstcompetitie 24 Activiteitenkalender 2015 plus activiteiten hal seizoen Kalender Buitenseizoen Kalender Binnenseizoen Interview Interne Competitie 34 Sponsorcommissie 35 Interview emmeravond 37 Interview Laddermix Competitie 39 Interview Oldtimers toernooi 41 Interview Openingstoernooi 42 Interview Ouder-Kind toernooi 43 Berkenrode Golftoernooi Wilma s Catering 45 Stichting Care for Talent 47 Zomerfeest Van uw penningmeester en ledenadministrateur 49 BBT - Berkenrode Binnen Tennis 51 Jeugdcommissie Commissies per 1 januari Bestuur 58 Redactie Jaargids Ron Twaalfhoven Nancy Loomans Guus Bos Lion Traas Eric Neeteson Lemkes Drukwerk Drukwerk & Meer... Omslag Roland Hols Oplage 800 exemplaren Adres Postbus AB Berkel en Rodenrijs Clubhuis & huren binnenbanen Wedstrijd-Info Hot Line Inleveren kopij & inleveren foto s

4 Jaargids ATV Berkenrode 2015 Voorwoord I nmiddels ligt de derde jaargang van de ATV Berkenrode jaargids voor u. Thema dit jaar is Voor leden - door leden. Deelnemers aan evenementen en leden van commissies geven hun mening en ervaringen over de vele verenigingsactiviteiten. Interviews zijn verzorgd door Albert l Istelle en Margriet Bijl. Ook is een aantal sponsoren aan het woord over hun bijdragen en relatie met onze vereniging. En de jeugd komt aan bod over hun ervaringen van het afgelopen jaar. Deze invalshoek laat zien hoe betrokken onze leden zijn en ze anderen uitnodigen om deel te nemen aan de diverse evenementen. Dus weer een belangrijke naslaggids met de jaarplanning van onze evenementen in 2015, met de contactpersonen van de verschillende commissies en toernooien en met een overzicht van onze sponsoren. Ron Twaalfhoven Van de voorzitter vrijwilligers, sponsoren en een professionele tennisschool. Meer dan genoeg redenen om tevreden te zijn. Maar ik realiseer me goed dat we nog niet klaar zijn. We mogen niet stilzitten maar moeten verder bouwen aan een bloeiende vereniging. En daar wil ik mijn aandacht aan geven. Want: Alles wat je aandacht geeft, groeit, zei Aristoteles ooit! Aandacht voor de leden, de sponsoren, de tennisschool, de bezoekers maar zeker ook voor potentiële leden/sponsoren. Dat is nogal wat maar essentieel om in deze tijd een vereniging gezond te houden. Zonder het werk van de andere commissies tekort te doen zijn er drie speerpunten te noemen voor de komende jaren. S inds 8 december jl. vervul ik de voorzittersfunctie van onze mooie vereniging. Ik zie het als een uitdaging om met een sterk team van bestuursleden een professionele bijdrage te leveren aan de vereniging. We hebben een prachtig tennispark en een vereniging met 1000 leden, 100 Leden blijven niet vanzelf. Zij stellen zich steeds meer op als klanten en klanten stellen eisen. Als daaraan niet wordt voldaan, gaat hij/zij naar een ander. Voor ons als bestuur betekent dit dat we veel aandacht moeten geven aan de parkfaciliteiten, de beschikbaarheid van de banen, de kleedkamers, een gezellig clubhuis, voldoende evenementen en de beschikbaarheid van de tennisschool. Pas als we hierin slagen zijn onze klanten tevreden. Dit zal het verloop ten goede komen en dan ook zullen onze klanten, nieuwe klanten aantrekken

5 Om deze punten te helpen realiseren is er een nieuwe commissie Werving en behoud in het leven geroepen. Deze commissie zal zich specifiek richten op het aantrekken van nieuwe leden en op het behoud van bestaande leden. Dit natuurlijk in nauwe samenwerking met de andere commissies. Door de commissie wordt gewerkt met het wervingsplan voor Sponsoren dragen voor een belangrijk deel bij aan onze evenementen en aan de aanschaf van nieuwe parkfaciliteiten. Dus onze sponsoren hebben recht op aandacht. Zo krijgen ze verschillende mogelijkheden voor uitingen om meer bekendheid te krijgen bij onze 1000 klanten. Onze sponsorcommissie zorgt hiervoor. Daarnaast is er behoefte aan uitbreiding van ons sponsorbestand. Er zijn nog verschillende vernieuwingen nodig op ons park en het zou goed zijn als we daarvoor nieuwe sponsoren kunnen aantrekken. De sponsorcommissie zal dat doen volgens het sponsorplan Bezoekers komen graag op ons tennispark. Familie van leden, competitiebezoekers en toernooi deelnemers. Ook bezoekers willen zich welkom en prettig voelen als ze op ons park zijn. De uitstraling en de staat van de parkfaciliteiten is enorm belangrijk. Een eerste indruk is zo opgedaan. Binnenkort start de nieuwe parkbeheerder Dennis Raaphorst en die krijgt de uitdaging om alles verder op orde te brengen en te onderhouden. Hiervoor is een inventarisatie gemaakt van wat er in en op ons park in 2015 allemaal moet worden aangepakt. Bij deze bedanken we de huidige groundsman Willem Venema voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Naast deze drie speerpunten moet ook de tennisschool van Martin van den Brugghen worden genoemd als aantrekkingskracht voor onze vereniging. Professioneel, neus voor talenten én tennisles voor jong en oud, recreatief of competitief. Continuïteit hierin vraagt ook aandacht vanuit het bestuur. De 100 vrijwilligers in de vele commissies dragen allemaal hun steentje bij aan het succes van wat hierboven is beschreven. VOOR LEDEN, DOOR LEDEN. Laat dit het motto zijn van ATV Berkenrode. Ron Twaalfhoven Van de secretaris A fgelopen 8 december 2014 vond de Algemene Leden Vergadering plaats. Een druk bezochte avond met een verscheidenheid aan onderwerpen en levendige discussies. De notulen van deze avond zijn inmiddels beschikbaar en staan op de website onder kopje De Club en Jaargids en ALV. Vragen over en opmerkingen op deze notulen kunnen worden ingestuurd via adres tot uiterlijk maandag 23 november 2015, en zullen behandeld worden op de ALV of indien mogelijk wordt er vooraf gereageerd. De volgende Algemene Ledenvergadering 2015 zal worden gehouden op maandag 7 december 2015 om 20:00 uur in ons clubhuis. Noteer deze datum alvast in je agenda. Pascalle Raaphorst, secretaris - 5 -

6 ...is onderdeel van Assurantie010 B.V.

7 Interview met aftredend voorzitter Jacques Thoen ontmoetten, een hapje kwamen eten, een drankje doen en uiteraard ook een balletje tennis sloegen. Jacques vertelt dat hij zeker ten tijde van de verhuizing meer dan een fulltime baan had als voorzitter. Terecht heel trots is hij op het nieuwe complex op Hoge Land. Het huidige clubhuis en de velden erom heen zijn het resultaat van onnoemelijk veel vergaderingen met onder andere de gemeente en van veel inspanningen van een aantal mensen. Het runnen van de vereniging gebeurt tegenwoordig professioneler dan vroeger. De gemeente kijkt meer mee en stelt eisen. De bar van de vereniging was verpacht aan Wilma en Jan die ruim 20 jaar op een heel prettige manier de bar runden. J acques Thoen heeft in de afgelopen Algemene Leden Vergadering aangegeven dat hij na 24 jaar als voorzitter van ATV Berkenrode aftreedt. In 2015 is Jacques algemeen bestuurslid en na december 2015 zal hij daar ook mee stoppen. Jacques heeft in al die jaren heel veel betekend voor onze vereniging. Het is niet te doen om in dit interview daarvan een compleet beeld te krijgen. De eerste vraag aan Jacques is daarom ook, wat zou je graag de revue willen laten passeren in de jaargids? Welke gebeurtenissen uit jouw voorzittersjaren zou je graag willen delen met de lezers? Jacques praat met passie over zijn begintijd bij de vereniging. In 1991 was de vereniging een gezellige recreatieve vereniging, er was een bloeiend verenigingsleven in een knus clubgebouw. Dit was de tijd van lange wachtlijsten; 5 jaar wachten was erg gewoon. Jacques herinnert zich nog goed dat hij op zondagmiddag altijd naar de vereniging ging met zijn vrouw Anneloes en hun 2 zonen. De tennisvereniging was de plek waar mensen elkaar Waar ben je het meest trots op? Jacques vindt zelf dat hij het als voorzitter makkelijk heeft gehad; hij had altijd goede bestuursleden om zich heen. Als voorzitter was hij het cement tussen de stenen en was veel zichtbaar aanwezig op de vereniging. Samen met Martin van den Brugghen van tennisschool de Brug hebben we een plan gemaakt om, als aanvankelijk in hoofdzaak recreatieve vereniging, ons ook te gaan richten op prestatietennis. Met als resultaat een aantal zeer succesvolle (aanstormende) nationale tennissers die hun wortels bij ATV Berkenrode hebben. Dat is nou het mooie van deze vereniging, er is voor ieder niveau en voor iedere tennisser plaats bij ons! Heb je nog een advies aan de vereniging? Jacques spreekt zijn verontrusting uit over de reductie van het aantal leden. Je ziet bij bijna alle sportverenigingen dat het ledenaantal afneemt. De maatschappelijke tendens is dat mensen veel bezigheden hebben en erg druk zijn. Als ze al lid zijn van een vereniging is er soms onvoldoende tijd om actief deel te nemen aan het verenigingsleven ATV Berkenrode zal heel hard moeten werken aan het werven van nieuwe junior en senior leden en aan het behoud van bestaande leden. Een mooie taak voor de nieuwe commissie Werving en behoud. Ik zou het heel fijn vinden als verenigingen weer meer gezien zullen worden als sociale ontmoetingsplek. De binding en betrokkenheid met de vereniging is daardoor groter, wat zal resulteren in minder verloop onder de leden

8 Jaargids ATV Berkenrode 2015 Wat ga je doen nadat je je bestuursfunctie hebt neergelegd? Jacques vertelt me dat hij niet het type is om thuis op de hoek van de bank te gaan zitten. Ik heb nog veel andere bezigheden, zo ben ik voorzitter van de Vereniging LansingerLanders. Verder speel ik golf en natuurlijk ga ik ook nog tennissen als alles meezit. Jacques is trotse opa van vier kleinkinderen en daar wil hij nog meer tijd aan gaan besteden. Wat wil je tegen je opvolger zeggen? In 2015 maakt Jacques als algemeen bestuurslid nog deel uit van het bestuur. Zijn kennis over het reilen en zeilen kan hij op deze manier overbrengen op de andere bestuursleden. Het huidig bestuur is een goede samenstelling van kennis en heeft een goede leeftijdsopbouw. Ik heb alle vertrouwen in Ron Twaalfhoven, mijn opvolger, en ik wens hem net zo n leuke tijd toe als voorzitter van deze mooie club als ik heb gehad! Ron en de andere bestuursleden, heel veel succes! Als afsluiting spreekt Jacques de wens uit dat hij hoopt dat ATV Berkenrode nog lang blijft bestaan en aan veel mensen plezier gaat bieden! Met deze mooie woorden en met een drankje sluiten we het gesprek af. Jacques, namens alle leden heel erg bedankt voor alles wat je voor de vereniging hebt gedaan en we hopen je nog heel lang te blijven zien in het clubhuis! Margriet Bijl - 8 -

9 Evaluatie lidmaatschap nieuwe leden 2014 H oe denken de nieuwe leden over hun eerste jaar lidmaatschap, is het hun bevallen en wat kan er bij ATVB misschien nog beter? Onderstaand een anonieme bloemlezing uit de reacties die ik heb ontvangen uit de diverse mailcontacten met de nieuwe leden. Niet om mezelf op de borst te kloppen, het is fijn dat ze over het geheel erg tevreden zijn over het verenigingsgevoel. Hoi Lex, Wat goed en leuk dat je zo n follow up-vraag naar de nieuwe leden stuurt! Het lidmaatschap is mij goed bevallen. Ik blijf dan ook graag lid het komende seizoen De emmeravonden zijn erg leuk voor eigenlijk iedereen en ik was ook heel enthousiast over de interne mixcompetitie op vrijdag. Helaas had ik eind juni de pech een zweepslag op te lopen, waardoor ik de rest van het seizoen eigenlijk niet meer aan tennissen toe ben gekomen. De aansluiting bij andere leden is er daardoor dus een beetje bij ingeschoten. Ik hoop persoonlijk in dat opzicht op een beter seizoen volgend jaar. Wat mij betreft dus: ga zo door. Hallo Lex, Ik heb mijn lidmaatschap opgezegd omdat ik dit seizoen, na een goed begin, uiteindelijk erg weinig heb getennist. Maar dat heeft aan jouw inzet zeker niet gelegen, ik vind dat er goed naar de nieuwe leden wordt gekeken om ze wegwijs te maken binnen de vereniging. Dag Lex, In de eerste plaats wil ik melden dat ik bijzonder content ben met de wijze waarop de vereniging nieuwe leden wegwijs maakt en begeleidt om te komen tot een volwaardig lidmaatschap. De emmeravonden (gewoon je pasje neerleggen) en laddercompetitie (ik ben door jou gekoppeld aan een ander nieuw lid) zijn mij goed bevallen. Aangevuld met de tennislessen betekent dat, dat ik als nieuweling sowieso 3x per week op de baan sta, zonder dat ikzelf enige moeite heb moeten doen. Ik kijk dus terug op een mooi buitenseizoen. Jammer vind ik wel, dat het niet gelukt is om mij van een spelerspas te voorzien, omdat ik pas later in het seizoen lid werd. Ik zou nog wel eens willen terug horen hoe dit precies zit. Dit minpunt voorkomt niet dat ik terugkijk op een prima eerste jaar. Ik voel mij thuis bij de club. Niet in de laatste plaats omdat ik inmiddels veel leuke mensen ben tegengekomen, waarmee het heel plezierig vertoeven was op het terras tijdens de warme avonden. Heel bijzonder is natuurlijk ook dat ik bij Berkenrode een vriendin heb gevonden. Hallo beste Lex, Nou je krijgt van mij een dikke tien hoor voor je mentorschap! Deze opmerking kan je opnemen in de jaargids, ha, ha. Het bevalt me prima bij Berkenrode, zoals je waarschijnlijk wel gemerkt zal hebben en ik voel me al aardig thuis bij de vereniging. Er zijn (bijna) alleen maar leuke en sportieve leden. Wel zou ik nog graag aansluiting willen bij een tennis maatje of team. Gevoelig als ik ben denk ik dan gelijk oh jee, ze willen me er niet bij hebben.. Uiteraard sta ik altijd open om een ander c.q. de vereniging een handje te helpen voor zover ik daar gelegenheid voor heb. Dag Lex, Ik heb genoten van dit jaar en ik kijk nu al uit naar Je tomeloze enthousiasme en actieve benadering hebben in het begin er voor gezorgd dat we zeer snel onder de pannen waren. Het is fijn om je welkom en thuis te voelen bij een club waar je lid van wordt

10 Jaargids ATV Berkenrode 2015 Tsjechië: sneeuwzeker en zeer goedkoop Zeer hoge kinderkortingen Zowel voor beginners als gevorderden Natuurlijk ook voor uw zomervakantie DENK GROOT! DENK MULTICOPY Wij zorgen er voor dat u uw kansen effectief, efficiënt en creatief bereikt. MultiCopy kan heel veel meer dan u denkt. We hebben een selectie van onze mogelijkheden voor u op een rijtje gezet: Printing on Demand Adresbestanden campagnes Beurspresentaties Raamstickers Duurzaam drukwerk Web-to-Print Advies en design Folders en brochures (Mobile) Websites Direct mailings Bedrijfskleding Posters Sign Berkelse Poort JX, Berkel en Rodenrijs en nog veel, veel meer! Den Hartog A c c o u n t a n t s & C o n s u l t a n t s Grindweg VD ROTTERDAM Telefoon: Contact: Mees Luichies RA

11 Hallo Lex, Ik ben sneller verhuisd dan gedacht en woon nu in Geldermalsen. Beetje uit de richting :-) Ik heb me dan ook afgemeld bij de club. Het lidmaatschap was helaas van korte duur, ik heb het erg naar mijn zin gehad. Hoe dan ook was het weer een positieve kennismaking met tennis. Ik wens je succes met alle activiteiten! Hoi Lex, ik kom door mijn onregelmatige werktijden te weinig toe aan tennis. Ik ga proberen om volgend seizoen als er mensen zijn om zondagochtend (vanaf begin juni, want daarvoor is het KNLTB zondagcompetitie) te tennissen. Dat komt mij het beste uit. Dan kan ik altijd. En wil je me helpen een soort flextennisgroep bij elkaar te zoeken? Dat zijn leden met wisselende werktijden (of werkzoekenden). Als die elkaar snel kunnen bereiken via mail, app, sms etc, kunnen ze elkaar oproepen ik heb speelsterkte X, wie wil er vanochtend/vanmiddag met me tennissen?. Beste Lex, Nu het tennisseizoen bijna ten einde is, wilde ik jou bedanken voor je aandacht en bemiddeling bij het ontmoeten van nieuwe tennisvrienden. Ik ben heel erg blij dat ik de stap genomen heb om na zoveel jaar het weer te gaan proberen. Dankzij mensen zoals jij, Wim en Hannie heb ik mij zeer welkom gevoeld als nieuw lid. Nogmaals hartelijk dank en tot gauw! Naschrift Lex: ik leer hieruit vooral dat de nieuwe leden het belangrijk en prettig vinden dat ze door de andere leden in onze vereniging goed worden opgevangen. Ik hoop dat de nu niet meer zo nieuwe leden 2014 en alle andere oudere leden zich allemaal inspannen om ook de nieuwe leden 2015 welkom te heten! Lex Wiersema Mentor voor nieuwe leden Hal- en parkzaken E r is dit jaar weer veel onderhouds- en reparatiewerk gedaan op het park van Berkenrode. Zowel binnen in de hal als buiten op het terrein. In het speeltuintje is een speeltoestel opnieuw in de verf gezet zodat het er weer goed verzorgd uitziet. Een grotere klus was het aanbrengen van straatwerk om de tennishal heen. Het bleek vaker te gebeuren dat grasmaaiers bij het maaien van het gras aan de buitenkant tegen de wanden van de tennishal aanrijden. Een strookje bestrating rondom de hal, kan dit voorkomen. Waar de grasmaaimachines de buitenkant van de hal hebben beschadigd, is het plaatwerk gerepareerd. Aan de binnenzijde is de hele hal schoongemaakt. Ook zijn er nieuwe spuitslangen aangebracht. De oude, grote spuit-installatie zorgde namelijk voor te veel vocht in de hal, waardoor de boel ging beschimmelen. Voor luchtafzuiging van de keuken in het clubhuis is een nieuwe motor geïnstalleerd en voor zowel de hal als het clubhuis is opdracht gegeven om de goten die rot zijn te vervangen. Er is al veel gedaan maar om ons tenniscomplex in goede staat te houden, is er een lijst gemaakt van zaken die in de nabije toekomst aangepakt moeten worden. Voor in de hal kunt u daarbij denken aan het vervangen van gordijnen en bankjes. Voor buiten zal de sproei-installatie verbeterd moeten worden, ofwel door reparatie/ renovatie dan wel door vervanging. Op wat langere termijn zal de binnenkant van het clubhuis moeten worden aangepakt en houdt de gezellige inrichting van de overkapping onze aandacht. Kort en goed, er is wekelijks onderhoud en er zijn werkzaamheden in planning. Dit allemaal om te zorgen dat alles er goed uit blijft zien. Dit kost erg veel geld en heel veel daarvan is er op dit moment niet beschikbaar. Dat maakt dat we intern creatief bezig blijven om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Bo Smeding

12

13 Kennismaking met Pascalle Raaphorst, secretaris van ATV Berkenrode Pascalle is sinds maart 2014 secretaris van ATV Berkenrode. E igenlijk als een soort verrassing werd ik gevraagd om Pascalle Raaphorst te interviewen voor de jaargids. Ik kende haar van gezicht, maar eigenlijk had ik nooit echt met haar gepraat. Het leek me heel leuk om met haar nader kennis te maken. Ik stuurde een mail om te vragen wanneer ik bij haar thuis kon komen en al snel was het geregeld. Dat is Pascalle ten voeten uit, zij weet de dingen goed te regelen. Toen ik bij Pascalle aanbelde zag ik het gelijk al, een echt tennisgezin. De hond liep met een tennisbal in zijn mond en Pascalle vertelde dat haar man Dennis en hun zonen Pim van 15 jaar en Ivo van 13 jaar ook bij onze vereniging tennissen. Pascalle tennist al vanaf 1996 bij ATV Berkenrode en speelt mee in de herfstcompetitie en in het voorjaar doet zij al jaren mee aan de interne voorjaarscompetitie. In het dagelijkse leven is Pascalle werkzaam als coördinator administratie en receptie bij Sportfondsen Lansingerland. Voor veel lezers zal dit bekend staan als zwembad de Windas. Verder bekleedt ze de functie van secretaris van de ouderraad van de school van haar zonen. Pascalle is dol op lekker eten en kan erg genieten van de gezelligheid van haar vrienden en familie. Een actieve dame! Wat doet de secretaris? Pascalle vertelt enthousiast over haar werkzaamheden. Ik bereid de bestuursvergaderingen voor en ik maak de verslagen, verder komt alle post voor de vereniging bij mij binnen en ik handel het af of stuur het door als dat nodig is. Verder ben ik op dit moment hard bezig met de Algemene Ledenvergadering die over anderhalve week gehouden wordt. Vanochtend nog kreeg ik een vraag van een lid om iets op de agenda te plaatsen. In januari houden we het jaarlijkse feest voor alle mensen die als vrijwilliger zijn verbonden aan onze vereniging. Het bestuur hecht er veel waarde aan om deze mensen te bedanken, omdat alleen met de inzet van vrijwilligers de vereniging kan draaien. Dit jaar regel ik het feest!. Hoe kijk je tegen je eerste maanden als secretaris aan? Het bestuur is een leuke club mensen die op een goede manier voor de vereniging staan. Binnen onze vereniging wordt veel georganiseerd. Als een van de bestuursleden zie ik dat er ontzettend veel geregeld moet worden om te zorgen dat de banen en de vereniging zo zijn zoals ze nu zijn. Ik vind dat heel erg leuk om te doen! Wat wil je ATV Berkenrode toewensen in 2015? Op dit moment is een tendens bij veel sportverenigingen dat ze te maken hebben met een teruglopend ledenaantal. Ook bij ATV Berkenrode ligt dat op de loer. Ik wens ATV Berkenrode dat er leuke manieren zijn om haar leden te behouden en nieuwe leden aan te trekken. Ik zie daar voor mijzelf een mooie uitdaging in om samen met andere leden daar vorm aan te geven komend jaar! De tijd vliegt om! Met deze mooie wens sluiten we het gesprek af. Ik bedank Pascalle voor het leuke gesprek en ik wil haar heel veel succes toewensen met al haar werkzaamheden! Margriet Bijl

14 Jaargids ATV Berkenrode 2015 S tel jezelf even voor Ik ben Hans van Teffelen en ben nu ongeveer 6 jaar lid bij ATV Berkenrode. Ik heb hiervoor jaren bij TOGB gespeeld. Ik ben gaan tennissen toen ik gestopt was met werken. Mijn vrouw speelde wel tennis en via haar ben ik met tennis in aanraking gekomen. Ik ben 3 jaar voorzitter geweest van de afdeling tennis bij TOGB. Ik ben langzaam in mijn huidige functie van organisator van de vuttersochtend gegroeid. Wat is de vuttersochtend? De vuttersochtend bestaat reeds een aantal jaren. In de winter (september t/m maart) is het een competitie (A en B competitie). Je moet je als koppel (of als team van 3 waarbij het team dan zelf bepaald wie op welke dag speelt) aanmelden. De meeste koppels bestaan echter uit 2 leden. Op dit moment spelen er 21 koppels en je speelt 2 uur per speeldag. Er zijn in totaal 13 speeldagen per koppel. De leeftijd is over het algemeen 50+. Je hoeft voor deze competitie geen lid te zijn van ATV Berkenrode. De A-poule wordt (tijdelijk) georganiseerd door Hans van Teffelen, de B-poule wordt georganiseerd door Daan van Ameele. Interview Vutters-ochtend In de zomer is de opzet anders. Je moet in ieder geval lid zijn van ATV Berkenrode. Om 10:00 leggen de leden die aanwezig zijn hun ATV Berkenrode-pas op tafel en wordt een willekeurige samenstelling gevormd. Daarna wordt er gespeeld tot 11:30 in dezelfde samenstelling waarbij per set van partner wordt gewisseld. Het spel is voor ieder niveau, van beginner tot gevorderde. Om 11:30 wordt daarna samen koffie gedronken. Het sociale aspect is hierbij van groot belang. In de zomerperiode zijn gemiddeld 12 tot 16 deelnemers actief. Het aantal is geringer dan in de winter omdat men ook wil golfen of lang op vakantie gaat. Het voordeel van een seniore speler. Er is dus volop ruimte voor nieuw bloed. Neem gerust contact met Hans van Teffelen voor meer informatie. De oudste deelnemer is in de 80, en een behoorlijk aantal is dik in de 70. De jongste deelnemer is in de 50. In hoeverre is de vuttersochtend op vrijdag vergelijkbaar met de racketochtend op donderdag? De racketochtend in de zomer is vergelijkbaar met de emmeravond op dinsdag. In de winter betaal je per half uur dat je speelt. AANNEMERSBEDRIJF AAD VAN WINDEN Voor al uw verbouwingen Industrieweg BC Berkel en Rodenrijs Telefoon: Telefax: Internet:

15 De vereniging en media - constante vernieuwing D e tijd van papier ligt al weer even achter ons. De verenigingssite is hét platform waarop wij als vereniging communiceren. Alle commissies en vrijwilligers maken hiervan gebruik om leden en niet-leden te bereiken. In 2014 is de gehele website vernieuwd. Zowel de look-and-feel is gemoderniseerd en ook de navigatiemogelijkheden. De website is nu ook goed leesbaar via een smart phone zodat de bereikbaarheid van de informatie weer verder vergroot is. Op Facebook worden geregeld nieuwsberichten geplaatst over relevante zaken rondom tennis en de vereniging en kan gezien worden als aanvullend op de website van ATV Berkenrode. Het aantal mensen dat onze vereniging geliked heeft, is afgelopen jaar meer dan verdubbeld. Mensen die niet op facebook zitten maar wel deze informatie willen hebben kunnen die eenvoudig via de website van de vereniging zien. Op onze website is er nu de mogelijkheid om je aan te melden voor het ontvangen van actuele nieuwsberichten per zodra deze geplaatst worden. Deze push-functie is eenvoudig in te stellen via een aanmeldvenster op de homepage. Vul je adres in en je ontvangt een bericht met een link waarmee je aanmelding of afmelding wordt bevestigd. Op de website is bovenin de homepage een venster opgenomen met de BAANSTATUS. Dit wordt gebruikt om zo actueel als mogelijk aan te geven wanneer er banen (binnen of buiten) door (weers) omstandigheden niet bespeeld kunnen worden. De parkbeheerder zal dit gebruiken om de leden te informeren over de bespeelbaarheid van de banen. Dus belangrijk om de website te raadplegen zodra het lijkt dat door regen de kans bestaat dat de banen niet bespeelbaar zijn. Het is vervelend om daar achter te komen als je al op de vereniging bent. In deze jaargids willen we ook graag een oproep doen aan alle leden die nieuws hebben om dit vooral te delen. Je kunt de communicatiecommissie bereiken op het adres: Ron Twaalfhoven

16

17 Interview Rotterdam The Hague Airport I nterview met Christien Nowee (coördinator in-en externe communicatie) en Désirée Breedveld (marketingmanager) van Rotterdam The Hague Airport Samen met Jan Willem ten Hoopen vertrek ik op een grijze, maar droge februari-dag richting Rotterdam The Hague Airport. Onderweg in de auto hebben we het over deze sponsor van ATV Berkenrode. Sponsoractiviteiten De laatste drie jaar heeft het vliegveld onder andere de Masters gesponsord bij ATV Berkenrode. De luchthaven wil met de sponsoring echter juist in contact komen met de leden van onze tennisvereniging. Daarom zal de sponsoring vanaf komend jaar bestaan uit de sponsoring van baan 4, welkomstbord, advertentie in de jaargids en het ouder-kind toernooi. De luchthaven Bij binnenkomst melden we ons in de grote vertrek- en aankomsthal van het vliegveld. We kunnen doorlopen naar de lift en boven worden we opgehaald door Christien. Samen lopen we naar het kantoor van Désirée en deze ruimte heeft werkelijk een pracht uitzicht. Désirée vertelt dat zij van achter haar bureau haar klanten heel goed kan zien. Ze kijkt over de landingsbanen en niet ver onder haar kantoor staan de vliegtuigen klaar voor vertrek. Wij nemen plaats en blijven veel naar het spectaculaire uitzicht kijken. Link met onze club Désirée is lid bij ATV Berkenrode geworden nadat (of omdat :-) haar werkgever sponsor was. Zij had vroeger getennist en wilde dat weer oppakken. Erg veel waardering heeft ze voor de tennisschool na een paar tennislessen van Merel Stift was ik in staat om de bal over het net te slaan. Niemand, ook ikzelf niet, had dit ooit voor mogelijk gehouden. De eerste keer dat ik zelf mijn pasje gebruikte om een baan te reserveren was een heel bijzonder foto moment. Op advies van haar vriendin Kim Kroeze heeft ze zelfs een tennisrokje aangeschaft, omdat ze volgens Kim een foute tennisbroek droeg. Goede buur Een regionale luchthaven is van groot belang voor de regio Zuid-West Nederland. Het voorziet in een grote behoefte voor de zakelijke reiziger en de vakantiegangers. Het verbindt Rotterdam en omgeving met andere economische centra in Europa waardoor het mede zorg draagt voor de werkgelegenheid in Zuid West Nederland. Rotterdam The Hague Airport vindt het belangrijk om een goede buur te zijn voor alle omwonenden. Dit blijkt uit de vele initiatieven om echt in gesprek te zijn met de buren van het vliegveld, waaronder burenavonden, scholenprogramma s en sponsoring van verenigingen in regio. We komen bijvoorbeeld in gesprek over vliegtuiggeluiden in de nacht. Hierover is nog wel eens onduidelijkheid bij de buren van de luchthaven,

18 Jaargids ATV Berkenrode 2015 en de luchthaven besteedt veel aandacht aan het uitleggen van de oorzaak van dit soort vluchten. De ervaring leert dat mensen vaak juist begrip hebben voor een vlucht in de nacht als ze de reden erachter kennen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vluchten met transplantatie-organen, de traumahelicopter of een business-jet vanuit een andere tijdzone. Christien en Désirée vertellen dat tussen 23:00 en 7:00 er beperkt gevlogen wordt. De meest voorkomende vluchten die s nachts gebruik maken van de luchthaven zijn onder te verdelen in de volgende groepen: vertraagde landende vliegtuigen tot 01:00 ambulancevluchten (voor orgaantransplantatie) en traumahelikopters politiehelikopter vliegtuigen in nood (1 e uitwijkhaven van Schiphol) Het totaal aantal vluchten tussen 23:00-07:00 verschilt per jaar tussen ruwweg 500 en 950 vluchten per jaar. De meesten hiervan vinden plaats in de randen van de nacht tussen 23:00-00:00 en 06:00-07:00. Doordat de traumahelikopter (die op Rotterdam The Hague Airport gestationeerd is) sinds een jaar ook s nachts ingezet wordt, kan dit aantal hoger gaan uitvallen. Speciaal voor leden! Rotterdam-The Hague airport houdt geregeld open bijeenkomsten voor buren waar ze in gesprek gaan en rondleidingen verzorgen. Christien en Désirée geven aan dat ze graag een keer een ATV Berkenrode evenement willen verzorgen voor leden en hun familie op de luchthaven op een zaterdagmiddag in november. Dat lijkt ons ook een heel goed plan en meer informatie volgt! Mocht je vragen hebben over Rotterdam The Hague Airport dan kan je een sturen aan Wij bedanken de dames voor het open gesprek en nemen afscheid. Margriet Bijl Zomertarieven 2015 Wintertarieven Tijd Lessen Aantal personen Tarieven tennisschool De Brug Bedrag Tijd Aantal personen Lesgeld Baanhuur * overdag Baanhuur * (vanaf uur) en weekend ½ uur ½ uur ½ uur ½ uur ½ uur ½ uur ½ uur ½ uur ¾ uur ¾ uur ¾ uur ¾ uur ¾ uur ¾ uur ¾ uur ¾ uur uur uur uur uur uur uur uur uur * De tarieven van de baanhuur zijn gebaseerd op de tarieven van Op het moment van ter perse gaan van deze jaargids waren de tarieven voor nog niet bekend

19 Even voorstellen: nieuwe parkbeheerder per 1 april Wassenaar tot het opknappen van panden. In veel van mijn vrije tijd heb ik naast een tennisracket bijna altijd een schroevendraaier, kwast of schop in mijn hand. Wat begonnen is als hobby, het schilderen van ons huis, het maken van meubels, het aanleggen van een tuin of het realiseren van een complete badkamer, is inmiddels uitgegroeid tot meer dan een hobby. Steeds vaker kreeg ik verzoeken van vrienden en kennissen zoals tuinaanleg, schilderwerken, toiletten betegelen, vloeren leggen en woningen aanpassen om langer thuis te blijven wonen. Wat moet je doen als je meer plezier in dit werk hebt en er meer dan 100% voldoening uit haalt: dan moet je voor jezelf beginnen.. V elen van ATV Berkenrode kennen mij al, maar voor degene die mij nog niet kent, bij deze een kennismaking. Ik ben Dennis Raaphorst, 45 jaar jong en al bijna 20 jaar lid van de tennisvereniging. De eerste dag op de tennisvereniging kenden we nog niemand maar daar kwam snel verandering in door de gezellige toernooien, leuke feesten, de professionele tennisschool en een goede mix van jong en oud. We leerden al snel veel mensen kennen, sommigen van deze contacten zijn zelfs uitgegroeid tot hechte en waardevolle vriendschappen. Onze twee zoons, Pim en Ivo, zijn ook met het tennisracket grootgebracht en omdat ze vanaf hun zesde al bij Martin op les zijn gegaan, zijn zij mij al lang en breed voorbijgestreefd; pap, zin om ballen te rapen? kenmerkt een potje tegen mij. De rode draad in mijn carrière is affiniteit met bouw en techniek en de helft van mijn leven ben ik heel Nederland en België doorgereden als technisch commercieel adviseur in diverse producten zoals scheepskoppelingen, toegangspoorten van gevangenissen en parkeergarages en als laatste de verkoop van gereedschappen. Naast het sporten is klussen mij met de paplepel in gegoten, van het verdienen van mijn eerste centjes door diverse tuinen te onderhouden in de villawijk van Door de vele sportieve uren op de tennisbaan en gezellige avonden op het terras ben ik in een aantal vrijwilligers-commissies gerold. Denk hierbij aan het versieren van het park, de gezellige tennisfeesten en inzamelingsacties voor het goede doel (bijvoorbeeld KIKA). Door mijn bouw- technische achtergrond rol je van het een in het ander en sta je opeens steeds vaker zaken op het park te repareren om de vereniging kwalitatief op een hoog peil te houden. Vanaf 1 april 2015 start ik als parkbeheerder van ATV Berkenrode. Mijn hoofdtaak als groundsman is het onderhouden en optimaliseren van de kwaliteit van de banen. Daarnaast zullen ook het groen van het park en het onderhoud aan de panden onder mijn hoede vallen. We hebben een prachtige tennisvereniging waar toptalenten getraind en gemaakt worden en waar ook amateurs heerlijk kunnen sporten en recreëren. Jullie zullen mij veel bezig zien op het park en zijn er vragen, opmerkingen of puntjes voor verbetering en ideeën, spreek me dan even aan. We zijn namelijk met z n allen ATV Berkenrode, de man die de banen doet, de tennisschool, de barmedewerkers, de vrijwilligers, de leden van jong tot oud, de toeschouwers, de leden die 10 keer per week trainen, maar ook het lid dat maar een keer per maand komt, iedereen. Ik wens iedereen heel veel gezondheid en veel tennisplezier! Dennis Raaphorst

20 Jaargids ATV Berkenrode 2015 De commissie WELKOM voor ledenwerving en behoud O nze tennisvereniging wil een sportieve en toegankelijke club zijn, waar alle leden zich welkom voelen. Waar je graag naartoe gaat voor een leuk tennispotje met bekende en onbekende medespelers en na afloop in een vriendschappelijke sfeer lang wil napraten. Om te stimuleren dat de leden graag naar de club komen, is sinds dit jaar de commissie WELKOM actief. De commissie WELKOM gaat alle activiteiten op het gebied van ledenwerving en behoud stimuleren en coördineren. Alle leden, nieuw of al lang lid, kunnen ervoor zorgen, dat we het allemaal naar ons zin hebben bij Berkenrode. De commissie WELKOM wil hier extra aandacht voor vragen, structuur bieden en de leden enthousiasmeren om te komen tennissen. De commissie wil zo het gevoel van welkom zijn een extra impuls geven. Omdat er elk jaar leden uitstromen, vaak vanwege leeftijd of verhuizing, is er ook weer ruimte voor nieuwe leden. Zij moeten met gerichte acties geïnformeerd en geïnspireerd worden om lid te worden. In het vaak drukke leven is tennis een gezonde ontspanning. Nu er nagenoeg geen wachtlijst meer is, werving van nieuwe leden extra belangrijk voor de continuïteit van onze vereniging. Vervolgens moeten de nieuwe leden wegwijs gemaakt worden en zich thuis gaan voelen, niemand mag zich verloren voelen. Hier kunnen alle leden hun steentje aan bijdragen, de commissie WELKOM zal vooral het belang hiervan steeds benadrukken. Tennis is meer een - heel leuk - middel dan een doel, het zorgt voor plezier in het leven en vriendschap! Het is een kleine commissie, omdat het meeste werk gedaan wordt door alle andere commissies en door alle leden zelf. De commissie WELKOM bestaat uit Jan Bart van der Graaf, Petra van der Veen, Alice van Dorp, Luc Meijer en Lex Wiersema. Vanuit het bestuur zorgt Pascalle Raaphorst voor de inbreng. De commissie wordt ondersteund door een aantal clubambassadeurs. Zij letten er op hun vaste tennisdag/-avond op, dat nieuwe leden goed aansluiting krijgen. Ook kunnen zij aan passanten die interesse hebben in het lidmaatschap, goede uitleg geven en hen een jaargids meegeven. Wij roepen ook alle leden op om, samen met ons, je enthousiasme voor Berkenrode aan andere leden en aan bekenden die wellicht lid willen worden over te brengen, zodat daardoor de (nieuwe) leden zich nog meer welkom zullen voelen. Speciale acties die de komende tijd door de commissie worden gepland: maken van een leuke flyer over ATV Berkenrode die in nieuwbouwwijken en op de braderie verspreid kan worden; meehelpen dat het Openingsweekend en de Emmeravonden in april Open Huis Evenementen worden, speciaal toegankelijk voor kandidaat- leden, ondersteund met een ledenwervend artikel en advertentie in de plaatselijke weekbladen; op zondagochtenden (juni-okt.) een informele instuif organiseren voor (nieuwe) leden die het door de week te druk hebben; voor beginners een spelregel- en tennisetiquette-avond organiseren; tennis onder de aandacht brengen van de jeugd d.m.v. schooltennis; Uiteraard zal de commissie ook graag suggesties van alle leden oppikken. Dat kan persoonlijk of via ons adres: Ledenwerving en behoud is de mat met welkom erop bij de ingang van ons park. Laten we er samen voor zorgen dat iedereen zich thuis voelt bij onze vereniging! Lex Wiersema

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 Zicht op bestuurszaken maart 2014 De lente is weer begonnen en we kunnen genieten van heerlijk voorjaarsweer. Voor veel tennissers reden genoeg om het racket weer uit

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen!

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Welkom van onze voorzitter Open dag & Openingstoernooi Trainingen Jan de Rook Nieuwe tennispasjes Nieuwe website Welkom Op 28 maart is het nieuwe tennisseizoen

Nadere informatie

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen.

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Manger Cats is een bloeiende tennisvereniging met een sterk familiekarakter. Bij ons staat het prestatieve maar ook het recreatieve tennis

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. Welkom bij TV De Sprenk. Welkom door de voorzitter. Namens het bestuur heten wij je van harte welkom bij onze tennisvereniging. Wij vertrouwen erop dat dit voor je het begin is van een periode van sportieve

Nadere informatie

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep A-B-C ABC voor nieuwe leden Tennisvereniging Nieuw-Vennep Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep In deze folder geven wij U zo veel mogelijk informatie over allerlei zaken waarmee U te maken

Nadere informatie

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden ABC STV Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden Van harte welkom bij de Sassenheimse Tennis Vereniging. Door middel van dit abc tje maken we je alvast een beetje wegwijs binnen

Nadere informatie

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016 TENNISVERENIGING TER AAR Nieuwsflitsen April 2016 Van de voorzitter. Beste tennisvrienden, Het seizoen is weer op weg en er wordt weer volop getennist. Voorafgaand is er op baan 1, 2 & 3 groot onderhoud

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1 februari 2016 blad 1 Algemene ledenvergadering op woensdag 17 februari Op deze ledenvergadering blikken we terug op 2015 en geven we u de nodige informatie over het nieuwe tennisseizoen. De commissies

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

A.T.V. LUCTOR ET EMERGO Ben jij straks lid van de leukste sportvereniging van Almelo?

A.T.V. LUCTOR ET EMERGO Ben jij straks lid van de leukste sportvereniging van Almelo? A.T.V. LUCTOR ET EMERGO Ben jij straks lid van de leukste sportvereniging van Almelo? Algemene informatie De Almelose Tennisvereniging Luctor et Emergo is opgericht in 1898 en is één van de oudste tennisverenigingen

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk ABC Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk Van harte welkom bij TC Noordwijk. In deze folder geven wij informatie over allerlei zaken waar je mee te maken krijgt bij onze vereniging Activiteitenkalender

Nadere informatie

Nieuws. KNLTB Eendagstoernooien. Nieuws voor nieuwe leden

Nieuws. KNLTB Eendagstoernooien. Nieuws voor nieuwe leden 1 van 7 06/04/2011 18:46 LTC HARTEN Sportpark Wilhelmina Ginkelseweg Heelsum Introductie Nieuws Kalender Archief AC TC Harten Toernooi Nieuws Bijgewerkt op: 6-04-2011 18:38 Link naar de printversies van

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Juni 2014

De Hoef Tennisvereniging Juni 2014 De Hoef Tennisvereniging Juni 2014 Zicht op bestuurszaken juni 2014 Nederland is in de ban van het WK voetbal. Het hele land kleurt oranje en dat geeft een gevoel van saamhorigheid. Ook het WK hockey had

Nadere informatie

Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland

Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland Inhoud Algemeen... 4 Contactadressen en telefoonnummer... 4 Jeugdcommissie... 5 Maak kennis met tennis... 6 Vervolg maak kennis met tennis...

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora.

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis  Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. Nieuwsbrief nr.8 SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. De nieuwsbrief verschijnt als er nieuws is. VOOR IN JE AGENDA: Elke dinsdag v.a. 19.30 uur

Nadere informatie

STICHTING PROMOTIE TENNISCLUB DEURNE

STICHTING PROMOTIE TENNISCLUB DEURNE SPONSOR MOGELIJKHEDEN TC DEURNE STICHTING PROMOTIE TENNISCLUB DEURNE Inhoudsopgave: Pagina 3 STICHTING PROMOTIE TENNISCLUB DEURNE - Doel en Missie Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 9 Bestuur Stichting

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen.

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen. TC Volharding Meerssen 7 mrt 2016 editie 10 www.tcvolharding.nl Nieuwsflitsen Tijdens de ALV van 23 jan 2016, ben ik gekozen tot voorzitter van onze mooie tennisvereniging. Mijn naam is Richard van Helvert,

Nadere informatie

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door:

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door: Welkom bij tennisclub t Eerste Wittien: Je hebt er voor gekozen om een leuke sport te gaan beoefenen nl. de tennissport. Bij tennisclub t Eerste Wittien te Genemuiden, opgericht 10 februari 1976, kan dat

Nadere informatie

digitil 83 - februari 2014

digitil 83 - februari 2014 digitil 83 - februari 2014 In deze digitil: Handen uit de mouwen Introductie nieuwe bestuurs- en commissieleden Commissieleden gezocht Decathlon Open 2014 + Après-ski party Overdag thuis en nog sportief?

Nadere informatie

Even voorstellen het nieuwe De Kuil bestuur 2015

Even voorstellen het nieuwe De Kuil bestuur 2015 Even voorstellen het nieuwe De Kuil bestuur 2015 Steven van den Eynde Leeftijd: 48 jaar Lid sinds: 2003 In het dagelijks leven ben ik: Consultant Private Banking & Vermogensbeheer; mede-eigenaar BètaHuijs/

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Adres Postbus 64 2650 AB Berkel en Rodenrijs info@atvberkenrode.nl

INHOUDSOPGAVE. Adres Postbus 64 2650 AB Berkel en Rodenrijs info@atvberkenrode.nl INHOUDSOPGAVE Voorwoord 4 Van de voorzitter 4 Thuis voelen bij ATVB 7 Sponsoring bij ATV Berkenrode 11 Overzicht sponsoren ATV Berkenrode 12 Masters 2014 13 Keukenstudio Kruize clubkampioenschappen 15

Nadere informatie

De Noordooster. Van de voorzitter. Ledenaantallen. Het WSV-bestuur. De Noordooster Maart 2016 Editie 3

De Noordooster. Van de voorzitter. Ledenaantallen. Het WSV-bestuur. De Noordooster Maart 2016 Editie 3 De Noordooster Van de voorzitter Het seizoen 2015-2016 is al weer over de helft en de tijd vliegt voorbij. Van de plannen die wij in de ALV van 2014 op tafel hebben gelegd wordt steeds meer gerealiseerd.

Nadere informatie

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone) 13-06-2014 Agenda Nieuwe leerlingen 16 t/m 19-06 Avondvierdaagse 17-06 MR-vergadering 18-06 weekviering groep 8B 20-06 talentenkijker in gr. 6, 6/7 en 7 Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nadere informatie

Selectietrainingen. Personal Tennis Training - PTT. mhtml:file://c:\users\jan\appdata\local\microsoft\windows\temporary Internet Fil...

Selectietrainingen. Personal Tennis Training - PTT. mhtml:file://c:\users\jan\appdata\local\microsoft\windows\temporary Internet Fil... pagina 1 van 5 In dit nummer: â Trainingen â Activiteiten Tennisschool V&P â V&P Jeugdfonds â Sponsoren â Schooltennis â Tennisvakantie Tennisschool V&P Telefoon: 0183-851490 Nellie van Kolstraat 20 E-mail:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari. Algemene Ledenvergadering op maandag 26 januari 2015

Nieuwsbrief januari. Algemene Ledenvergadering op maandag 26 januari 2015 View this email in your browser Nieuwsbrief januari Nieuwjaarstoernooi zaterdag 17 januari De Recom organiseert op deze dag voor Sla Raak'ers het openingstoernooi voor het tennisjaar 2015. We maken er

Nadere informatie

ALV Bijlage 2015. Clubhuis ATV Berkenrode 7 december 2015-20:00 uur

ALV Bijlage 2015. Clubhuis ATV Berkenrode 7 december 2015-20:00 uur Clubhuis ATV Berkenrode 7 december 2015-20:00 uur INHOUDSOPGAVE Agenda... 2 Notulen ALV 8 december 2014... 4 Jaarverslag Secretariaat 2015... 14 Jaarverslag Sponsor Commissie... 15 Jaarverslag Technische

Nadere informatie

Toch overheerst positiviteit en wil ik alle vrijwilligers en commissies bedanken voor hun tomeloze inzet, al het werk en vaak ook geduld.

Toch overheerst positiviteit en wil ik alle vrijwilligers en commissies bedanken voor hun tomeloze inzet, al het werk en vaak ook geduld. Inleiding TV de Gouw is een vereniging waar zowel men op prestatief als op recreatief niveau kan tennissen, zomer en winter, overdag en s avonds, alle dagen in de week. Daarnaast bieden we een veilige

Nadere informatie

HTC SON Samen op weg naar de top

HTC SON Samen op weg naar de top HTC SON 2000 Samen op weg naar de top Sponsorbrochure 2017 Over ons Tennisvereniging HTC Son is gelegen aan de rand van Son en Breugel. Op ons park liggen 10 kunstgras all-weather banen en 2 minibanen,

Nadere informatie

In dit nummer: Nieuwsbrief TC Groot Driene. Van de voorzitter. Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016

In dit nummer: Nieuwsbrief TC Groot Driene. Van de voorzitter. Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016 Nieuwsbrief TC Groot Driene Jaargang 2016 Nummer 1 januari Van de voorzitter Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016 Terugblik: Tijdens de ALV is al veel ter sprake gekomen over het afgelopen

Nadere informatie

Oorkonde na 100 jaar weer terug Eric Pieters

Oorkonde na 100 jaar weer terug Eric Pieters Week 14, 2013 46e jaargang http://usvhercules.nl/argo Oorkonde na 100 jaar weer terug Eric Pieters Op bijgaande foto staat algemeen voorzitter Jon Bolte samen met Lodewijk Volgers, speler van de veteranen

Nadere informatie

Interne vrijdagavond-competitie

Interne vrijdagavond-competitie Interne vrijdagavond-competitie Op 23 september begint TVN s gezellige interne vrijdagavond- competitie. Iedereen vanaf 16 jaar mag meedoen!! Geef je op met of zonder partner! Je speelt één dubbelpartij

Nadere informatie

TOPSPIN SPONSOR PROSPECTUS. Sponsormogelijkheden voor bedrijven

TOPSPIN SPONSOR PROSPECTUS. Sponsormogelijkheden voor bedrijven TOPSPIN SPONSOR PROSPECTUS Sponsormogelijkheden voor bedrijven TOPSPIN BOXMEER TOPSPIN is een zeer actieve tennisvereniging met meer dan 800 seniorleden en ruim 200 jeugdleden. TOPSPIN heeft 13 verlichte

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van tennisvereniging De Punt, Mario Bollen-Kroes Voorzitter

Voorwoord. Namens het bestuur van tennisvereniging De Punt, Mario Bollen-Kroes Voorzitter SPONSORPLAN 2012 Voorwoord Bewegen is voor de mens één van de voorwaarden om gezond te blijven. De sportvereniging biedt ruime mogelijkheden om in beweging te zijn, zowel recreatief als in competitieverband.

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

ALV Bijlage 2014. Clubhuis ATV Berkenrode 8 december 20:00 uur

ALV Bijlage 2014. Clubhuis ATV Berkenrode 8 december 20:00 uur Clubhuis ATV Berkenrode 8 december 20:00 uur INHOUDSOPGAVE Agenda... 2 Notulen ALV 9 december 2013... 4 Jaarverslag Secretariaat 2014.... 10 Jaarverslag Sponsor Commissie... 12 Jaarverslag Technische Commissie...

Nadere informatie

Tennisles bij TCV. Inleiding.

Tennisles bij TCV. Inleiding. Tennisles bij TCV Inleiding. Tennis is een technische sport. Het is daarom van belang om jong te beginnen met tennissen. Jong geleerd is oud gedaan! Tennis is bovenal een leuke sport. In dit gedeelte wordt

Nadere informatie

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Voorwoord Namens Stichting On Toer heten we iedereen welkom aan boord van de Mps Prins Willem Alexander. Wij vinden het leuk dat jullie keuze op onze bootvakantie

Nadere informatie

JAARGANG 23 NR 1 VOORJAAR 2016

JAARGANG 23 NR 1 VOORJAAR 2016 JAARGANG 23 NR 1 VOORJAAR 2016 Beste tennisliefhebbers, Hierbij ontvangen jullie de eerste digitale versie van ons clubblad SMASH. Het zal even wennen zijn,maar de tijden veranderen en zo ook de SMASH.

Nadere informatie

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen?

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Resultaten enquête Little People Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Via internet Via kennissen/vrienden/bekenden Anders nl. 33% 24% 43% Anders nl. Via directeur Paesacker Advertentie krant Via

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief september 2014 Nieuwsbrief september 2014 Beste MHCU'ers, De zomervakantie is achter de rug en het nieuwe seizoen staat op het punt van losbarsten! We hebben een roerige zomer achter de rug met ups en downs. Iedereen

Nadere informatie

!Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014.

!Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014. BESTE SCHAPEKOLKERS, Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014. Wat kun je allemaal in deze nieuwsbrief lezen Nieuws van de Technische commissie Sponsorcommissie Jeugdcommissie mbt een jeugdtoernooi

Nadere informatie

WE GAAN WEER TENNISSEN!

WE GAAN WEER TENNISSEN! Nieuwsbrief TVL 2e jaargang nummer EVEN NOTEREN: Zaterdag 24 en zondag 25 maart a.s. van 13.00 tot 17.00 u.: LEDENPASJES HALEN Zondag 25 maart van 13.00 tot 17.00 u.: OPENINGSINSTUIF Start voorjaarscompetitie:

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Datum: januari 2014 Plaats: Den Haag

Datum: januari 2014 Plaats: Den Haag Datum: januari 2014 Plaats: Den Haag Beste leden van NNPV-tennis, Bijgaand treffen jullie de jaarcirculaire 2013 van NNPV tennis aan. Met zo n 200 leden (2014) zijn wij een grote en actieve NNPV-sportafdeling.

Nadere informatie

digitil 18 - aug 2014

digitil 18 - aug 2014 digitil 18 - aug 2014 In deze digitil: Reünie op zondag 24 augustus Men s Night op dinsdag 26 augustus Ladies Night op woensdag 27 augustus Zaterdag 30 augustus tennisclinic Sjeng Schalken Jubileum loterij

Nadere informatie

GET OUT FIT hoe het zit en

GET OUT FIT hoe het zit en Ingezonden stuk Datum: 15 april 2012 Betreft Toelichting op jeugdprogramma Help het wordt druk bij TC Holten! en GET OUT FIT hoe het zit en Appeltaart uitverkocht! en Dubbele combi. De titels van dit stuk

Nadere informatie

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Beleidsplan 2020 Samenvatting Datum: juni - oktober 2016 Door: Bestuur Tennisvereniging Engelen Bespreken met leden: 24 november 2016 1. Inleiding Het bestuur heeft

Nadere informatie

Uitkomsten Enquête jeugd

Uitkomsten Enquête jeugd Uitkomsten Enquête jeugd 3 oktober 205 26 Totale aantal deelnemers 6 tenniskidsleeftijd 2 jaar en jonger 0 oudere jeugd 3 jaar en ouder Q2: Hoe lang ben je al lid? Beantwoord: 6 Overgeslagen: 0 4 Tenniskids

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

Update werkgroepen ALV

Update werkgroepen ALV Nieuwsbrief 4 April 2017 In dit nummer: Update werkgroepen ALV Verslag Van Mun Advies Open toernooi 2017 Clubkampioenschappen TOZ van 10 juni t/m 17 jui 2017 Inschrijven voor de Najaarscompetitie 2017

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NTC JEUGD WINTERWONDERTENNIS NTC JEUGD 19 februari 2016

NIEUWSBRIEF NTC JEUGD WINTERWONDERTENNIS NTC JEUGD 19 februari 2016 NIEUWSBRIEF NTC JEUGD 01 2016 NIEUWSBRIEF NR 1 Het tennis seizoen is vol aan de gang! De trainingen zijn begin april begonnen met een nieuwe trainster, de dorpen geel competitie is opgericht, en de reguliere

Nadere informatie

Even voorstellen het nieuwe De Kuil bestuur 2015

Even voorstellen het nieuwe De Kuil bestuur 2015 Even voorstellen het nieuwe De Kuil bestuur 2015 Steven van den Eynde Leeftijd: 48 jaar Lid sinds: 2003 In het dagelijks leven ben ik: Consultant Private Banking & Vermogensbeheer; mede-eigenaar BètaHuijs

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Gezellig vertoeven in het paviljoen

Gezellig vertoeven in het paviljoen digitil 08 - mei 2014 In deze digitil: Gebruik van het ballenkanon Gezellig vertoeven in het paviljoen Tassen in de TIL Barkrukken E-sigaret Gebruik van glazen Terugblik Mixed Night van 15 april Gebruik

Nadere informatie

Sponsorboek. T.V. De Spatter Spatterstraat AD Wormer

Sponsorboek. T.V. De Spatter Spatterstraat AD Wormer Sponsorboek T.V. De Spatter Spatterstraat 19 1531 AD Wormer Inleiding Om te beginnen willen wij u bedanken dat u overweegt onze tennisvereniging te sponsoren. Om een en ander te verduidelijken presenteren

Nadere informatie

Sporters EXperience. KNLTB jaarcongres, 28 november 2015 Maton Sonnemans

Sporters EXperience. KNLTB jaarcongres, 28 november 2015 Maton Sonnemans Sporters EXperience KNLTB jaarcongres, 28 november 2015 Maton Sonnemans VODW werkt voor grote ondernemingen die sneller willen worden 2 VODW werkt voor grote ondernemingen die sneller willen worden en

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!!

WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!! ENQUETE TENNISVERENIGING DE HELLEKENS HAPERT februari 2010 WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!! Naam: M / V Datum:

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Paasviering

In deze Nieuwsflits: Paasviering schooljaar 2014-2015 aflevering 14 In deze Nieuwsflits: Paasviering Goede Vrijdag en Tweede Paasdag Studiemiddag dinsdag 21 april 2015 Koningsspelen Moestuinproject kleuters MR/Kwaliteitsgroep zoekt versterking

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MHCW 2017 nr. 11

NIEUWSBRIEF MHCW 2017 nr. 11 NIEUWSBRIEF MHCW 2017 nr. 11 In deze nieuwsbrief onder andere: Uitnodiging nieuwjaarsborrel; Nieuwe secretaris, even voorstellen; Penningmeester gezocht; Lustrumcommissie gevuld. Agenda 9 januari start

Nadere informatie

SPONSORMAP. Tennis & Squash club Haren. www.tsharen.nl. ref. 1202.6.0

SPONSORMAP. Tennis & Squash club Haren. www.tsharen.nl. ref. 1202.6.0 SPONSORMAP Tennis & Squash club Haren www.tsharen.nl ref. 1202.6.0 Informatie TS Haren De vereniging Tennis- en Squashclub Haren (TSH) bestaat sinds 15 januari 1936. Momenteel heeft de vereniging dertien

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

Ik wens iedereen een mooi zomerseizoen met veel tennis toe!

Ik wens iedereen een mooi zomerseizoen met veel tennis toe! Van de voorzitter Zondag 21 juni, 2015 Beste tennisvrienden, Onze club bestaat 30 jaar en dat gaan we vieren! Nog aan het bijkomen van het Midzomeravondtoernooi, sta ik alweer op baan 4 te tennissen met

Nadere informatie

En, wat vind jij er nou van?

En, wat vind jij er nou van? En, wat vind jij er nou van? Ledentevredenheidsonderzoek Looptijd: 3 de kwartaal 2015 Rapport: 16-10-2015 Presentatie: Luc Meijer Algemeen Aantal respondenten 27 34 40 770 957 650 senioren leden adressen

Nadere informatie

Naschools activiteitenaanbod

Naschools activiteitenaanbod Naschools activiteitenaanbod Graafstroom, augustus 2011 Beste kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van beide scholen, Met trots presenteer ik u het eerste naschoolse activiteitenaanbod van OBS De Overstap

Nadere informatie

MHCW ZOEKT VRIJWILLIGERS M/V VOORZITTER MHC WOERDEN

MHCW ZOEKT VRIJWILLIGERS M/V VOORZITTER MHC WOERDEN ENTHOUSIASTE, BETROKKEN EN AMBITIEUZE BESTUURDER VAN MHC WOERDEN VOORZITTER MHC WOERDEN Als voorzitter vervul je een spilfunctie binnen MHC Woerden. Je verenigt, verbindt en organiseert vanuit de betrokkenheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen.

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen. Informatie voor de ouders van onze jeugdleden. Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten bij onze vereniging. D.m.v. dit informatie bulletin willen wij jullie alvast een beetje wegwijs maken

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van tennisvereniging De Punt, Erik Botter Voorzitter

Voorwoord. Namens het bestuur van tennisvereniging De Punt, Erik Botter Voorzitter SPONSORPLAN 2017 Voorwoord Bewegen is voor de mens één van de voorwaarden om gezond te blijven. De sportvereniging biedt ruime mogelijkheden om in beweging te zijn, zowel recreatief als in competitieverband.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IJSBAAN

NIEUWSBRIEF IJSBAAN NIEUWSBRIEF 01-2012 IJSBAAN Velen van u zullen er geweest zijn, of het gehoord hebben maar voor de genen die het niet weten, onze tennisbaan is 2 weken lang een IJsbaan geweest. Het was een groot succes

Nadere informatie

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Nieuwsbrief 2 - Februari 2015 In dit nummer: Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Automatische incasso s penningmeester in maart en april Nieuwe bondspas 2015

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF april 2015

NIEUWSBRIEF april 2015 NIEUWSBRIEF april 2015 Bericht van directie: Te laat komen kinderen We zien dat steeds meer kinderen te laat op school komen en steeds meer ouders langer in de groepen blijven kletsen of afscheid nemen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

SPONSORBOEK T.V. RICO ST. WILLEBRORD

SPONSORBOEK T.V. RICO ST. WILLEBRORD SPONSORBOEK T.V. RICO ST. WILLEBRORD 2015 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Sponsoring 4 Pakket A: Hoofdsponsoring open indoor en/of outdoor toernooi 4 Pakket B: Subsponsoring open indoor en/of outdoor toernooi.

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

September de maand van weerbaarheid

September de maand van weerbaarheid September de maand van weerbaarheid Het thema van deze maand is weerbaarheid. Het komt steeds vaker voor in het nieuws, kinderen die gepest worden. Vaak sta je als ouder machteloos. Hieronder volgt een

Nadere informatie

JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR

JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR Opgericht: 28 januari 1970 Uitgave: 2015-1 - Inhoudsopgave. Blz. Vooraf 2 Adres en bereikbaarheid 2 Nieuwsbrief 2 EHBO en AED 2 Regeling tenniskleding

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4 Nieuwsbrief juli 2011 Van de voorzitter Beste leden, Het seizoen 2011 is halverwege, dat betekent dat veel leden druk bezig zijn met de open toernooien of genieten van hun vakantie. Voor de club is ons

Nadere informatie

Nieuwsbrief ATV Luctor et Emergo

Nieuwsbrief ATV Luctor et Emergo Van de Ledenadministratie Leden We zijn halverwege het seizoen 2011 en de ledenadministratie heeft niet stilgezeten. Luctor et Emergo is qua leden gegroeid tot bijna 600. Inmiddels hebben daarvan een aantal

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

1 Tevero enquête Algemeen. Ben je 0 vrouw 0 man. Ben je 0 junior 0 senior

1 Tevero enquête Algemeen. Ben je 0 vrouw 0 man. Ben je 0 junior 0 senior 1 Tevero enquête 2018 Algemeen Ben je 0 vrouw 0 man Ben je 0 junior 0 senior Hoeveel jaar ben je lid? 0 korter dan 5 jaar 0 tussen 5 en 1ar 0 langer dan 1ar Nieuwe leden Ben je recent lid geworden van

Nadere informatie

E.V.V.C. Sponsorplan. Maatschappelijk verantwoord ondersteunen.

E.V.V.C. Sponsorplan. Maatschappelijk verantwoord ondersteunen. E.V.V.C. Sponsorplan Maatschappelijk verantwoord ondersteunen www.evvc.nl Het helpen bij de ontwikkeling van mens en maatschappij Voetbalvereniging E.V.V.C. Samen scoren De voetbalvereniging E.V.V.C. is

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Interview Rob van Brakel

Interview Rob van Brakel Interview Rob van Brakel Atributes Consequences Values Hallo Rob van Brakel, mag ik jou een aantal vragen mogen stellen? Prima. Hoe oud ben je? 21 jaar Wat is je woonsituatie op het moment? Op het moment

Nadere informatie

Evaluatiedocument BOSS Businesstour evenement AT Osborne

Evaluatiedocument BOSS Businesstour evenement AT Osborne Evaluatiedocument BOSS Businesstour evenement AT Osborne Case: Management game Noord-Zuidlijn december :-17:5 Baarn Evaluatiedocument BOSS Businesstour evenement 3//11 Beste heer van Blokland, Schütte,

Nadere informatie

Masters hangen aan Eelco's lippen...

Masters hangen aan Eelco's lippen... Masters hangen aan Eelco's lippen... De spanning voor het WK-Masters in Lyon loopt bij de deelnemers aan Project 2015 al danig op. Daarom hebben we Eelco gevraagd of hij een keer met ons wilde praten over

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4 Oktober 2016

Nieuwsbrief nummer 4 Oktober 2016 Nieuwsbrief nummer 4 Oktober 2016 Beste leden, Het tennisseizoen van 2016 zit er bijna op. Toch wordt er nog op ons tennispark druk getennist op de maandagochtend door de koffie tossers. Ook is er begonnen

Nadere informatie

Hebben uw jeugdleden ook talent buiten de baan? Doe er dan wat mee!

Hebben uw jeugdleden ook talent buiten de baan? Doe er dan wat mee! Hebben uw jeugdleden ook talent buiten de baan? Doe er dan wat mee! WhoZnext is een campagne die tennisjongeren tussen 14 en 21 jaar stimuleert activiteiten te organiseren voor hun leeftijdsgenoten. Onder

Nadere informatie

Met de nodige trots schrijf ik het voorwoord.

Met de nodige trots schrijf ik het voorwoord. Geachte Merletters, Met de nodige trots schrijf ik het voorwoord. Ik ben trots voorzitter te mogen zijn van deze mooie vereniging zijn met meer dan 700 leden die hun sport kunnen beoefenen in een prachtige

Nadere informatie

Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen..

Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen.. In deze nieuwsbrief Bouwcommissie 1 Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen..5 Bouwcommissie Beste leden, Na onze

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging Inleiding. Tennisvereniging Leunen-Veulen-Heide is heeft een ledenaantal van rond de 300 leden, de leeftijd

Nadere informatie