F T (010) I Sinds 1972!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!"

Transcriptie

1

2 Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) IF www (010) s 46 l I Sinds 1972!

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 4 Van de voorzitter 4 Interview met aftredend voorzitter Jacques Thoen 7 Evaluatie lidmaatschap nieuwe leden Hal- en parkzaken 11 Kennismaking met Pascalle Raaphorst, secretaris van ATV Berkenrode 13 Interview Vutters-ochtend 14 De vereniging en media - constante vernieuwing 15 Interview Rotterdam The Hague Airport 17 Tarieven tennisschool De Brug 18 Even voorstellen: nieuwe parkbeheerder per 1 april 19 De commissie WELKOM voor ledenwerving en behoud 20 VIB Kennismaken met de sponsoren: C. van Dijk Verhuizingen 23 Interview herfstcompetitie 24 Activiteitenkalender 2015 plus activiteiten hal seizoen Kalender Buitenseizoen Kalender Binnenseizoen Interview Interne Competitie 34 Sponsorcommissie 35 Interview emmeravond 37 Interview Laddermix Competitie 39 Interview Oldtimers toernooi 41 Interview Openingstoernooi 42 Interview Ouder-Kind toernooi 43 Berkenrode Golftoernooi Wilma s Catering 45 Stichting Care for Talent 47 Zomerfeest Van uw penningmeester en ledenadministrateur 49 BBT - Berkenrode Binnen Tennis 51 Jeugdcommissie Commissies per 1 januari Bestuur 58 Redactie Jaargids Ron Twaalfhoven Nancy Loomans Guus Bos Lion Traas Eric Neeteson Lemkes Drukwerk Drukwerk & Meer... Omslag Roland Hols Oplage 800 exemplaren Adres Postbus AB Berkel en Rodenrijs Clubhuis & huren binnenbanen Wedstrijd-Info Hot Line Inleveren kopij & inleveren foto s

4 Jaargids ATV Berkenrode 2015 Voorwoord I nmiddels ligt de derde jaargang van de ATV Berkenrode jaargids voor u. Thema dit jaar is Voor leden - door leden. Deelnemers aan evenementen en leden van commissies geven hun mening en ervaringen over de vele verenigingsactiviteiten. Interviews zijn verzorgd door Albert l Istelle en Margriet Bijl. Ook is een aantal sponsoren aan het woord over hun bijdragen en relatie met onze vereniging. En de jeugd komt aan bod over hun ervaringen van het afgelopen jaar. Deze invalshoek laat zien hoe betrokken onze leden zijn en ze anderen uitnodigen om deel te nemen aan de diverse evenementen. Dus weer een belangrijke naslaggids met de jaarplanning van onze evenementen in 2015, met de contactpersonen van de verschillende commissies en toernooien en met een overzicht van onze sponsoren. Ron Twaalfhoven Van de voorzitter vrijwilligers, sponsoren en een professionele tennisschool. Meer dan genoeg redenen om tevreden te zijn. Maar ik realiseer me goed dat we nog niet klaar zijn. We mogen niet stilzitten maar moeten verder bouwen aan een bloeiende vereniging. En daar wil ik mijn aandacht aan geven. Want: Alles wat je aandacht geeft, groeit, zei Aristoteles ooit! Aandacht voor de leden, de sponsoren, de tennisschool, de bezoekers maar zeker ook voor potentiële leden/sponsoren. Dat is nogal wat maar essentieel om in deze tijd een vereniging gezond te houden. Zonder het werk van de andere commissies tekort te doen zijn er drie speerpunten te noemen voor de komende jaren. S inds 8 december jl. vervul ik de voorzittersfunctie van onze mooie vereniging. Ik zie het als een uitdaging om met een sterk team van bestuursleden een professionele bijdrage te leveren aan de vereniging. We hebben een prachtig tennispark en een vereniging met 1000 leden, 100 Leden blijven niet vanzelf. Zij stellen zich steeds meer op als klanten en klanten stellen eisen. Als daaraan niet wordt voldaan, gaat hij/zij naar een ander. Voor ons als bestuur betekent dit dat we veel aandacht moeten geven aan de parkfaciliteiten, de beschikbaarheid van de banen, de kleedkamers, een gezellig clubhuis, voldoende evenementen en de beschikbaarheid van de tennisschool. Pas als we hierin slagen zijn onze klanten tevreden. Dit zal het verloop ten goede komen en dan ook zullen onze klanten, nieuwe klanten aantrekken

5 Om deze punten te helpen realiseren is er een nieuwe commissie Werving en behoud in het leven geroepen. Deze commissie zal zich specifiek richten op het aantrekken van nieuwe leden en op het behoud van bestaande leden. Dit natuurlijk in nauwe samenwerking met de andere commissies. Door de commissie wordt gewerkt met het wervingsplan voor Sponsoren dragen voor een belangrijk deel bij aan onze evenementen en aan de aanschaf van nieuwe parkfaciliteiten. Dus onze sponsoren hebben recht op aandacht. Zo krijgen ze verschillende mogelijkheden voor uitingen om meer bekendheid te krijgen bij onze 1000 klanten. Onze sponsorcommissie zorgt hiervoor. Daarnaast is er behoefte aan uitbreiding van ons sponsorbestand. Er zijn nog verschillende vernieuwingen nodig op ons park en het zou goed zijn als we daarvoor nieuwe sponsoren kunnen aantrekken. De sponsorcommissie zal dat doen volgens het sponsorplan Bezoekers komen graag op ons tennispark. Familie van leden, competitiebezoekers en toernooi deelnemers. Ook bezoekers willen zich welkom en prettig voelen als ze op ons park zijn. De uitstraling en de staat van de parkfaciliteiten is enorm belangrijk. Een eerste indruk is zo opgedaan. Binnenkort start de nieuwe parkbeheerder Dennis Raaphorst en die krijgt de uitdaging om alles verder op orde te brengen en te onderhouden. Hiervoor is een inventarisatie gemaakt van wat er in en op ons park in 2015 allemaal moet worden aangepakt. Bij deze bedanken we de huidige groundsman Willem Venema voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Naast deze drie speerpunten moet ook de tennisschool van Martin van den Brugghen worden genoemd als aantrekkingskracht voor onze vereniging. Professioneel, neus voor talenten én tennisles voor jong en oud, recreatief of competitief. Continuïteit hierin vraagt ook aandacht vanuit het bestuur. De 100 vrijwilligers in de vele commissies dragen allemaal hun steentje bij aan het succes van wat hierboven is beschreven. VOOR LEDEN, DOOR LEDEN. Laat dit het motto zijn van ATV Berkenrode. Ron Twaalfhoven Van de secretaris A fgelopen 8 december 2014 vond de Algemene Leden Vergadering plaats. Een druk bezochte avond met een verscheidenheid aan onderwerpen en levendige discussies. De notulen van deze avond zijn inmiddels beschikbaar en staan op de website onder kopje De Club en Jaargids en ALV. Vragen over en opmerkingen op deze notulen kunnen worden ingestuurd via adres tot uiterlijk maandag 23 november 2015, en zullen behandeld worden op de ALV of indien mogelijk wordt er vooraf gereageerd. De volgende Algemene Ledenvergadering 2015 zal worden gehouden op maandag 7 december 2015 om 20:00 uur in ons clubhuis. Noteer deze datum alvast in je agenda. Pascalle Raaphorst, secretaris - 5 -

6 ...is onderdeel van Assurantie010 B.V.

7 Interview met aftredend voorzitter Jacques Thoen ontmoetten, een hapje kwamen eten, een drankje doen en uiteraard ook een balletje tennis sloegen. Jacques vertelt dat hij zeker ten tijde van de verhuizing meer dan een fulltime baan had als voorzitter. Terecht heel trots is hij op het nieuwe complex op Hoge Land. Het huidige clubhuis en de velden erom heen zijn het resultaat van onnoemelijk veel vergaderingen met onder andere de gemeente en van veel inspanningen van een aantal mensen. Het runnen van de vereniging gebeurt tegenwoordig professioneler dan vroeger. De gemeente kijkt meer mee en stelt eisen. De bar van de vereniging was verpacht aan Wilma en Jan die ruim 20 jaar op een heel prettige manier de bar runden. J acques Thoen heeft in de afgelopen Algemene Leden Vergadering aangegeven dat hij na 24 jaar als voorzitter van ATV Berkenrode aftreedt. In 2015 is Jacques algemeen bestuurslid en na december 2015 zal hij daar ook mee stoppen. Jacques heeft in al die jaren heel veel betekend voor onze vereniging. Het is niet te doen om in dit interview daarvan een compleet beeld te krijgen. De eerste vraag aan Jacques is daarom ook, wat zou je graag de revue willen laten passeren in de jaargids? Welke gebeurtenissen uit jouw voorzittersjaren zou je graag willen delen met de lezers? Jacques praat met passie over zijn begintijd bij de vereniging. In 1991 was de vereniging een gezellige recreatieve vereniging, er was een bloeiend verenigingsleven in een knus clubgebouw. Dit was de tijd van lange wachtlijsten; 5 jaar wachten was erg gewoon. Jacques herinnert zich nog goed dat hij op zondagmiddag altijd naar de vereniging ging met zijn vrouw Anneloes en hun 2 zonen. De tennisvereniging was de plek waar mensen elkaar Waar ben je het meest trots op? Jacques vindt zelf dat hij het als voorzitter makkelijk heeft gehad; hij had altijd goede bestuursleden om zich heen. Als voorzitter was hij het cement tussen de stenen en was veel zichtbaar aanwezig op de vereniging. Samen met Martin van den Brugghen van tennisschool de Brug hebben we een plan gemaakt om, als aanvankelijk in hoofdzaak recreatieve vereniging, ons ook te gaan richten op prestatietennis. Met als resultaat een aantal zeer succesvolle (aanstormende) nationale tennissers die hun wortels bij ATV Berkenrode hebben. Dat is nou het mooie van deze vereniging, er is voor ieder niveau en voor iedere tennisser plaats bij ons! Heb je nog een advies aan de vereniging? Jacques spreekt zijn verontrusting uit over de reductie van het aantal leden. Je ziet bij bijna alle sportverenigingen dat het ledenaantal afneemt. De maatschappelijke tendens is dat mensen veel bezigheden hebben en erg druk zijn. Als ze al lid zijn van een vereniging is er soms onvoldoende tijd om actief deel te nemen aan het verenigingsleven ATV Berkenrode zal heel hard moeten werken aan het werven van nieuwe junior en senior leden en aan het behoud van bestaande leden. Een mooie taak voor de nieuwe commissie Werving en behoud. Ik zou het heel fijn vinden als verenigingen weer meer gezien zullen worden als sociale ontmoetingsplek. De binding en betrokkenheid met de vereniging is daardoor groter, wat zal resulteren in minder verloop onder de leden

8 Jaargids ATV Berkenrode 2015 Wat ga je doen nadat je je bestuursfunctie hebt neergelegd? Jacques vertelt me dat hij niet het type is om thuis op de hoek van de bank te gaan zitten. Ik heb nog veel andere bezigheden, zo ben ik voorzitter van de Vereniging LansingerLanders. Verder speel ik golf en natuurlijk ga ik ook nog tennissen als alles meezit. Jacques is trotse opa van vier kleinkinderen en daar wil hij nog meer tijd aan gaan besteden. Wat wil je tegen je opvolger zeggen? In 2015 maakt Jacques als algemeen bestuurslid nog deel uit van het bestuur. Zijn kennis over het reilen en zeilen kan hij op deze manier overbrengen op de andere bestuursleden. Het huidig bestuur is een goede samenstelling van kennis en heeft een goede leeftijdsopbouw. Ik heb alle vertrouwen in Ron Twaalfhoven, mijn opvolger, en ik wens hem net zo n leuke tijd toe als voorzitter van deze mooie club als ik heb gehad! Ron en de andere bestuursleden, heel veel succes! Als afsluiting spreekt Jacques de wens uit dat hij hoopt dat ATV Berkenrode nog lang blijft bestaan en aan veel mensen plezier gaat bieden! Met deze mooie woorden en met een drankje sluiten we het gesprek af. Jacques, namens alle leden heel erg bedankt voor alles wat je voor de vereniging hebt gedaan en we hopen je nog heel lang te blijven zien in het clubhuis! Margriet Bijl - 8 -

9 Evaluatie lidmaatschap nieuwe leden 2014 H oe denken de nieuwe leden over hun eerste jaar lidmaatschap, is het hun bevallen en wat kan er bij ATVB misschien nog beter? Onderstaand een anonieme bloemlezing uit de reacties die ik heb ontvangen uit de diverse mailcontacten met de nieuwe leden. Niet om mezelf op de borst te kloppen, het is fijn dat ze over het geheel erg tevreden zijn over het verenigingsgevoel. Hoi Lex, Wat goed en leuk dat je zo n follow up-vraag naar de nieuwe leden stuurt! Het lidmaatschap is mij goed bevallen. Ik blijf dan ook graag lid het komende seizoen De emmeravonden zijn erg leuk voor eigenlijk iedereen en ik was ook heel enthousiast over de interne mixcompetitie op vrijdag. Helaas had ik eind juni de pech een zweepslag op te lopen, waardoor ik de rest van het seizoen eigenlijk niet meer aan tennissen toe ben gekomen. De aansluiting bij andere leden is er daardoor dus een beetje bij ingeschoten. Ik hoop persoonlijk in dat opzicht op een beter seizoen volgend jaar. Wat mij betreft dus: ga zo door. Hallo Lex, Ik heb mijn lidmaatschap opgezegd omdat ik dit seizoen, na een goed begin, uiteindelijk erg weinig heb getennist. Maar dat heeft aan jouw inzet zeker niet gelegen, ik vind dat er goed naar de nieuwe leden wordt gekeken om ze wegwijs te maken binnen de vereniging. Dag Lex, In de eerste plaats wil ik melden dat ik bijzonder content ben met de wijze waarop de vereniging nieuwe leden wegwijs maakt en begeleidt om te komen tot een volwaardig lidmaatschap. De emmeravonden (gewoon je pasje neerleggen) en laddercompetitie (ik ben door jou gekoppeld aan een ander nieuw lid) zijn mij goed bevallen. Aangevuld met de tennislessen betekent dat, dat ik als nieuweling sowieso 3x per week op de baan sta, zonder dat ikzelf enige moeite heb moeten doen. Ik kijk dus terug op een mooi buitenseizoen. Jammer vind ik wel, dat het niet gelukt is om mij van een spelerspas te voorzien, omdat ik pas later in het seizoen lid werd. Ik zou nog wel eens willen terug horen hoe dit precies zit. Dit minpunt voorkomt niet dat ik terugkijk op een prima eerste jaar. Ik voel mij thuis bij de club. Niet in de laatste plaats omdat ik inmiddels veel leuke mensen ben tegengekomen, waarmee het heel plezierig vertoeven was op het terras tijdens de warme avonden. Heel bijzonder is natuurlijk ook dat ik bij Berkenrode een vriendin heb gevonden. Hallo beste Lex, Nou je krijgt van mij een dikke tien hoor voor je mentorschap! Deze opmerking kan je opnemen in de jaargids, ha, ha. Het bevalt me prima bij Berkenrode, zoals je waarschijnlijk wel gemerkt zal hebben en ik voel me al aardig thuis bij de vereniging. Er zijn (bijna) alleen maar leuke en sportieve leden. Wel zou ik nog graag aansluiting willen bij een tennis maatje of team. Gevoelig als ik ben denk ik dan gelijk oh jee, ze willen me er niet bij hebben.. Uiteraard sta ik altijd open om een ander c.q. de vereniging een handje te helpen voor zover ik daar gelegenheid voor heb. Dag Lex, Ik heb genoten van dit jaar en ik kijk nu al uit naar Je tomeloze enthousiasme en actieve benadering hebben in het begin er voor gezorgd dat we zeer snel onder de pannen waren. Het is fijn om je welkom en thuis te voelen bij een club waar je lid van wordt

10 Jaargids ATV Berkenrode 2015 Tsjechië: sneeuwzeker en zeer goedkoop Zeer hoge kinderkortingen Zowel voor beginners als gevorderden Natuurlijk ook voor uw zomervakantie DENK GROOT! DENK MULTICOPY Wij zorgen er voor dat u uw kansen effectief, efficiënt en creatief bereikt. MultiCopy kan heel veel meer dan u denkt. We hebben een selectie van onze mogelijkheden voor u op een rijtje gezet: Printing on Demand Adresbestanden campagnes Beurspresentaties Raamstickers Duurzaam drukwerk Web-to-Print Advies en design Folders en brochures (Mobile) Websites Direct mailings Bedrijfskleding Posters Sign Berkelse Poort JX, Berkel en Rodenrijs en nog veel, veel meer! Den Hartog A c c o u n t a n t s & C o n s u l t a n t s Grindweg VD ROTTERDAM Telefoon: Contact: Mees Luichies RA

11 Hallo Lex, Ik ben sneller verhuisd dan gedacht en woon nu in Geldermalsen. Beetje uit de richting :-) Ik heb me dan ook afgemeld bij de club. Het lidmaatschap was helaas van korte duur, ik heb het erg naar mijn zin gehad. Hoe dan ook was het weer een positieve kennismaking met tennis. Ik wens je succes met alle activiteiten! Hoi Lex, ik kom door mijn onregelmatige werktijden te weinig toe aan tennis. Ik ga proberen om volgend seizoen als er mensen zijn om zondagochtend (vanaf begin juni, want daarvoor is het KNLTB zondagcompetitie) te tennissen. Dat komt mij het beste uit. Dan kan ik altijd. En wil je me helpen een soort flextennisgroep bij elkaar te zoeken? Dat zijn leden met wisselende werktijden (of werkzoekenden). Als die elkaar snel kunnen bereiken via mail, app, sms etc, kunnen ze elkaar oproepen ik heb speelsterkte X, wie wil er vanochtend/vanmiddag met me tennissen?. Beste Lex, Nu het tennisseizoen bijna ten einde is, wilde ik jou bedanken voor je aandacht en bemiddeling bij het ontmoeten van nieuwe tennisvrienden. Ik ben heel erg blij dat ik de stap genomen heb om na zoveel jaar het weer te gaan proberen. Dankzij mensen zoals jij, Wim en Hannie heb ik mij zeer welkom gevoeld als nieuw lid. Nogmaals hartelijk dank en tot gauw! Naschrift Lex: ik leer hieruit vooral dat de nieuwe leden het belangrijk en prettig vinden dat ze door de andere leden in onze vereniging goed worden opgevangen. Ik hoop dat de nu niet meer zo nieuwe leden 2014 en alle andere oudere leden zich allemaal inspannen om ook de nieuwe leden 2015 welkom te heten! Lex Wiersema Mentor voor nieuwe leden Hal- en parkzaken E r is dit jaar weer veel onderhouds- en reparatiewerk gedaan op het park van Berkenrode. Zowel binnen in de hal als buiten op het terrein. In het speeltuintje is een speeltoestel opnieuw in de verf gezet zodat het er weer goed verzorgd uitziet. Een grotere klus was het aanbrengen van straatwerk om de tennishal heen. Het bleek vaker te gebeuren dat grasmaaiers bij het maaien van het gras aan de buitenkant tegen de wanden van de tennishal aanrijden. Een strookje bestrating rondom de hal, kan dit voorkomen. Waar de grasmaaimachines de buitenkant van de hal hebben beschadigd, is het plaatwerk gerepareerd. Aan de binnenzijde is de hele hal schoongemaakt. Ook zijn er nieuwe spuitslangen aangebracht. De oude, grote spuit-installatie zorgde namelijk voor te veel vocht in de hal, waardoor de boel ging beschimmelen. Voor luchtafzuiging van de keuken in het clubhuis is een nieuwe motor geïnstalleerd en voor zowel de hal als het clubhuis is opdracht gegeven om de goten die rot zijn te vervangen. Er is al veel gedaan maar om ons tenniscomplex in goede staat te houden, is er een lijst gemaakt van zaken die in de nabije toekomst aangepakt moeten worden. Voor in de hal kunt u daarbij denken aan het vervangen van gordijnen en bankjes. Voor buiten zal de sproei-installatie verbeterd moeten worden, ofwel door reparatie/ renovatie dan wel door vervanging. Op wat langere termijn zal de binnenkant van het clubhuis moeten worden aangepakt en houdt de gezellige inrichting van de overkapping onze aandacht. Kort en goed, er is wekelijks onderhoud en er zijn werkzaamheden in planning. Dit allemaal om te zorgen dat alles er goed uit blijft zien. Dit kost erg veel geld en heel veel daarvan is er op dit moment niet beschikbaar. Dat maakt dat we intern creatief bezig blijven om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Bo Smeding

12

13 Kennismaking met Pascalle Raaphorst, secretaris van ATV Berkenrode Pascalle is sinds maart 2014 secretaris van ATV Berkenrode. E igenlijk als een soort verrassing werd ik gevraagd om Pascalle Raaphorst te interviewen voor de jaargids. Ik kende haar van gezicht, maar eigenlijk had ik nooit echt met haar gepraat. Het leek me heel leuk om met haar nader kennis te maken. Ik stuurde een mail om te vragen wanneer ik bij haar thuis kon komen en al snel was het geregeld. Dat is Pascalle ten voeten uit, zij weet de dingen goed te regelen. Toen ik bij Pascalle aanbelde zag ik het gelijk al, een echt tennisgezin. De hond liep met een tennisbal in zijn mond en Pascalle vertelde dat haar man Dennis en hun zonen Pim van 15 jaar en Ivo van 13 jaar ook bij onze vereniging tennissen. Pascalle tennist al vanaf 1996 bij ATV Berkenrode en speelt mee in de herfstcompetitie en in het voorjaar doet zij al jaren mee aan de interne voorjaarscompetitie. In het dagelijkse leven is Pascalle werkzaam als coördinator administratie en receptie bij Sportfondsen Lansingerland. Voor veel lezers zal dit bekend staan als zwembad de Windas. Verder bekleedt ze de functie van secretaris van de ouderraad van de school van haar zonen. Pascalle is dol op lekker eten en kan erg genieten van de gezelligheid van haar vrienden en familie. Een actieve dame! Wat doet de secretaris? Pascalle vertelt enthousiast over haar werkzaamheden. Ik bereid de bestuursvergaderingen voor en ik maak de verslagen, verder komt alle post voor de vereniging bij mij binnen en ik handel het af of stuur het door als dat nodig is. Verder ben ik op dit moment hard bezig met de Algemene Ledenvergadering die over anderhalve week gehouden wordt. Vanochtend nog kreeg ik een vraag van een lid om iets op de agenda te plaatsen. In januari houden we het jaarlijkse feest voor alle mensen die als vrijwilliger zijn verbonden aan onze vereniging. Het bestuur hecht er veel waarde aan om deze mensen te bedanken, omdat alleen met de inzet van vrijwilligers de vereniging kan draaien. Dit jaar regel ik het feest!. Hoe kijk je tegen je eerste maanden als secretaris aan? Het bestuur is een leuke club mensen die op een goede manier voor de vereniging staan. Binnen onze vereniging wordt veel georganiseerd. Als een van de bestuursleden zie ik dat er ontzettend veel geregeld moet worden om te zorgen dat de banen en de vereniging zo zijn zoals ze nu zijn. Ik vind dat heel erg leuk om te doen! Wat wil je ATV Berkenrode toewensen in 2015? Op dit moment is een tendens bij veel sportverenigingen dat ze te maken hebben met een teruglopend ledenaantal. Ook bij ATV Berkenrode ligt dat op de loer. Ik wens ATV Berkenrode dat er leuke manieren zijn om haar leden te behouden en nieuwe leden aan te trekken. Ik zie daar voor mijzelf een mooie uitdaging in om samen met andere leden daar vorm aan te geven komend jaar! De tijd vliegt om! Met deze mooie wens sluiten we het gesprek af. Ik bedank Pascalle voor het leuke gesprek en ik wil haar heel veel succes toewensen met al haar werkzaamheden! Margriet Bijl

14 Jaargids ATV Berkenrode 2015 S tel jezelf even voor Ik ben Hans van Teffelen en ben nu ongeveer 6 jaar lid bij ATV Berkenrode. Ik heb hiervoor jaren bij TOGB gespeeld. Ik ben gaan tennissen toen ik gestopt was met werken. Mijn vrouw speelde wel tennis en via haar ben ik met tennis in aanraking gekomen. Ik ben 3 jaar voorzitter geweest van de afdeling tennis bij TOGB. Ik ben langzaam in mijn huidige functie van organisator van de vuttersochtend gegroeid. Wat is de vuttersochtend? De vuttersochtend bestaat reeds een aantal jaren. In de winter (september t/m maart) is het een competitie (A en B competitie). Je moet je als koppel (of als team van 3 waarbij het team dan zelf bepaald wie op welke dag speelt) aanmelden. De meeste koppels bestaan echter uit 2 leden. Op dit moment spelen er 21 koppels en je speelt 2 uur per speeldag. Er zijn in totaal 13 speeldagen per koppel. De leeftijd is over het algemeen 50+. Je hoeft voor deze competitie geen lid te zijn van ATV Berkenrode. De A-poule wordt (tijdelijk) georganiseerd door Hans van Teffelen, de B-poule wordt georganiseerd door Daan van Ameele. Interview Vutters-ochtend In de zomer is de opzet anders. Je moet in ieder geval lid zijn van ATV Berkenrode. Om 10:00 leggen de leden die aanwezig zijn hun ATV Berkenrode-pas op tafel en wordt een willekeurige samenstelling gevormd. Daarna wordt er gespeeld tot 11:30 in dezelfde samenstelling waarbij per set van partner wordt gewisseld. Het spel is voor ieder niveau, van beginner tot gevorderde. Om 11:30 wordt daarna samen koffie gedronken. Het sociale aspect is hierbij van groot belang. In de zomerperiode zijn gemiddeld 12 tot 16 deelnemers actief. Het aantal is geringer dan in de winter omdat men ook wil golfen of lang op vakantie gaat. Het voordeel van een seniore speler. Er is dus volop ruimte voor nieuw bloed. Neem gerust contact met Hans van Teffelen voor meer informatie. De oudste deelnemer is in de 80, en een behoorlijk aantal is dik in de 70. De jongste deelnemer is in de 50. In hoeverre is de vuttersochtend op vrijdag vergelijkbaar met de racketochtend op donderdag? De racketochtend in de zomer is vergelijkbaar met de emmeravond op dinsdag. In de winter betaal je per half uur dat je speelt. AANNEMERSBEDRIJF AAD VAN WINDEN Voor al uw verbouwingen Industrieweg BC Berkel en Rodenrijs Telefoon: Telefax: Internet:

15 De vereniging en media - constante vernieuwing D e tijd van papier ligt al weer even achter ons. De verenigingssite is hét platform waarop wij als vereniging communiceren. Alle commissies en vrijwilligers maken hiervan gebruik om leden en niet-leden te bereiken. In 2014 is de gehele website vernieuwd. Zowel de look-and-feel is gemoderniseerd en ook de navigatiemogelijkheden. De website is nu ook goed leesbaar via een smart phone zodat de bereikbaarheid van de informatie weer verder vergroot is. Op Facebook worden geregeld nieuwsberichten geplaatst over relevante zaken rondom tennis en de vereniging en kan gezien worden als aanvullend op de website van ATV Berkenrode. Het aantal mensen dat onze vereniging geliked heeft, is afgelopen jaar meer dan verdubbeld. Mensen die niet op facebook zitten maar wel deze informatie willen hebben kunnen die eenvoudig via de website van de vereniging zien. Op onze website is er nu de mogelijkheid om je aan te melden voor het ontvangen van actuele nieuwsberichten per zodra deze geplaatst worden. Deze push-functie is eenvoudig in te stellen via een aanmeldvenster op de homepage. Vul je adres in en je ontvangt een bericht met een link waarmee je aanmelding of afmelding wordt bevestigd. Op de website is bovenin de homepage een venster opgenomen met de BAANSTATUS. Dit wordt gebruikt om zo actueel als mogelijk aan te geven wanneer er banen (binnen of buiten) door (weers) omstandigheden niet bespeeld kunnen worden. De parkbeheerder zal dit gebruiken om de leden te informeren over de bespeelbaarheid van de banen. Dus belangrijk om de website te raadplegen zodra het lijkt dat door regen de kans bestaat dat de banen niet bespeelbaar zijn. Het is vervelend om daar achter te komen als je al op de vereniging bent. In deze jaargids willen we ook graag een oproep doen aan alle leden die nieuws hebben om dit vooral te delen. Je kunt de communicatiecommissie bereiken op het adres: Ron Twaalfhoven

16

17 Interview Rotterdam The Hague Airport I nterview met Christien Nowee (coördinator in-en externe communicatie) en Désirée Breedveld (marketingmanager) van Rotterdam The Hague Airport Samen met Jan Willem ten Hoopen vertrek ik op een grijze, maar droge februari-dag richting Rotterdam The Hague Airport. Onderweg in de auto hebben we het over deze sponsor van ATV Berkenrode. Sponsoractiviteiten De laatste drie jaar heeft het vliegveld onder andere de Masters gesponsord bij ATV Berkenrode. De luchthaven wil met de sponsoring echter juist in contact komen met de leden van onze tennisvereniging. Daarom zal de sponsoring vanaf komend jaar bestaan uit de sponsoring van baan 4, welkomstbord, advertentie in de jaargids en het ouder-kind toernooi. De luchthaven Bij binnenkomst melden we ons in de grote vertrek- en aankomsthal van het vliegveld. We kunnen doorlopen naar de lift en boven worden we opgehaald door Christien. Samen lopen we naar het kantoor van Désirée en deze ruimte heeft werkelijk een pracht uitzicht. Désirée vertelt dat zij van achter haar bureau haar klanten heel goed kan zien. Ze kijkt over de landingsbanen en niet ver onder haar kantoor staan de vliegtuigen klaar voor vertrek. Wij nemen plaats en blijven veel naar het spectaculaire uitzicht kijken. Link met onze club Désirée is lid bij ATV Berkenrode geworden nadat (of omdat :-) haar werkgever sponsor was. Zij had vroeger getennist en wilde dat weer oppakken. Erg veel waardering heeft ze voor de tennisschool na een paar tennislessen van Merel Stift was ik in staat om de bal over het net te slaan. Niemand, ook ikzelf niet, had dit ooit voor mogelijk gehouden. De eerste keer dat ik zelf mijn pasje gebruikte om een baan te reserveren was een heel bijzonder foto moment. Op advies van haar vriendin Kim Kroeze heeft ze zelfs een tennisrokje aangeschaft, omdat ze volgens Kim een foute tennisbroek droeg. Goede buur Een regionale luchthaven is van groot belang voor de regio Zuid-West Nederland. Het voorziet in een grote behoefte voor de zakelijke reiziger en de vakantiegangers. Het verbindt Rotterdam en omgeving met andere economische centra in Europa waardoor het mede zorg draagt voor de werkgelegenheid in Zuid West Nederland. Rotterdam The Hague Airport vindt het belangrijk om een goede buur te zijn voor alle omwonenden. Dit blijkt uit de vele initiatieven om echt in gesprek te zijn met de buren van het vliegveld, waaronder burenavonden, scholenprogramma s en sponsoring van verenigingen in regio. We komen bijvoorbeeld in gesprek over vliegtuiggeluiden in de nacht. Hierover is nog wel eens onduidelijkheid bij de buren van de luchthaven,

18 Jaargids ATV Berkenrode 2015 en de luchthaven besteedt veel aandacht aan het uitleggen van de oorzaak van dit soort vluchten. De ervaring leert dat mensen vaak juist begrip hebben voor een vlucht in de nacht als ze de reden erachter kennen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vluchten met transplantatie-organen, de traumahelicopter of een business-jet vanuit een andere tijdzone. Christien en Désirée vertellen dat tussen 23:00 en 7:00 er beperkt gevlogen wordt. De meest voorkomende vluchten die s nachts gebruik maken van de luchthaven zijn onder te verdelen in de volgende groepen: vertraagde landende vliegtuigen tot 01:00 ambulancevluchten (voor orgaantransplantatie) en traumahelikopters politiehelikopter vliegtuigen in nood (1 e uitwijkhaven van Schiphol) Het totaal aantal vluchten tussen 23:00-07:00 verschilt per jaar tussen ruwweg 500 en 950 vluchten per jaar. De meesten hiervan vinden plaats in de randen van de nacht tussen 23:00-00:00 en 06:00-07:00. Doordat de traumahelikopter (die op Rotterdam The Hague Airport gestationeerd is) sinds een jaar ook s nachts ingezet wordt, kan dit aantal hoger gaan uitvallen. Speciaal voor leden! Rotterdam-The Hague airport houdt geregeld open bijeenkomsten voor buren waar ze in gesprek gaan en rondleidingen verzorgen. Christien en Désirée geven aan dat ze graag een keer een ATV Berkenrode evenement willen verzorgen voor leden en hun familie op de luchthaven op een zaterdagmiddag in november. Dat lijkt ons ook een heel goed plan en meer informatie volgt! Mocht je vragen hebben over Rotterdam The Hague Airport dan kan je een sturen aan Wij bedanken de dames voor het open gesprek en nemen afscheid. Margriet Bijl Zomertarieven 2015 Wintertarieven Tijd Lessen Aantal personen Tarieven tennisschool De Brug Bedrag Tijd Aantal personen Lesgeld Baanhuur * overdag Baanhuur * (vanaf uur) en weekend ½ uur ½ uur ½ uur ½ uur ½ uur ½ uur ½ uur ½ uur ¾ uur ¾ uur ¾ uur ¾ uur ¾ uur ¾ uur ¾ uur ¾ uur uur uur uur uur uur uur uur uur * De tarieven van de baanhuur zijn gebaseerd op de tarieven van Op het moment van ter perse gaan van deze jaargids waren de tarieven voor nog niet bekend

19 Even voorstellen: nieuwe parkbeheerder per 1 april Wassenaar tot het opknappen van panden. In veel van mijn vrije tijd heb ik naast een tennisracket bijna altijd een schroevendraaier, kwast of schop in mijn hand. Wat begonnen is als hobby, het schilderen van ons huis, het maken van meubels, het aanleggen van een tuin of het realiseren van een complete badkamer, is inmiddels uitgegroeid tot meer dan een hobby. Steeds vaker kreeg ik verzoeken van vrienden en kennissen zoals tuinaanleg, schilderwerken, toiletten betegelen, vloeren leggen en woningen aanpassen om langer thuis te blijven wonen. Wat moet je doen als je meer plezier in dit werk hebt en er meer dan 100% voldoening uit haalt: dan moet je voor jezelf beginnen.. V elen van ATV Berkenrode kennen mij al, maar voor degene die mij nog niet kent, bij deze een kennismaking. Ik ben Dennis Raaphorst, 45 jaar jong en al bijna 20 jaar lid van de tennisvereniging. De eerste dag op de tennisvereniging kenden we nog niemand maar daar kwam snel verandering in door de gezellige toernooien, leuke feesten, de professionele tennisschool en een goede mix van jong en oud. We leerden al snel veel mensen kennen, sommigen van deze contacten zijn zelfs uitgegroeid tot hechte en waardevolle vriendschappen. Onze twee zoons, Pim en Ivo, zijn ook met het tennisracket grootgebracht en omdat ze vanaf hun zesde al bij Martin op les zijn gegaan, zijn zij mij al lang en breed voorbijgestreefd; pap, zin om ballen te rapen? kenmerkt een potje tegen mij. De rode draad in mijn carrière is affiniteit met bouw en techniek en de helft van mijn leven ben ik heel Nederland en België doorgereden als technisch commercieel adviseur in diverse producten zoals scheepskoppelingen, toegangspoorten van gevangenissen en parkeergarages en als laatste de verkoop van gereedschappen. Naast het sporten is klussen mij met de paplepel in gegoten, van het verdienen van mijn eerste centjes door diverse tuinen te onderhouden in de villawijk van Door de vele sportieve uren op de tennisbaan en gezellige avonden op het terras ben ik in een aantal vrijwilligers-commissies gerold. Denk hierbij aan het versieren van het park, de gezellige tennisfeesten en inzamelingsacties voor het goede doel (bijvoorbeeld KIKA). Door mijn bouw- technische achtergrond rol je van het een in het ander en sta je opeens steeds vaker zaken op het park te repareren om de vereniging kwalitatief op een hoog peil te houden. Vanaf 1 april 2015 start ik als parkbeheerder van ATV Berkenrode. Mijn hoofdtaak als groundsman is het onderhouden en optimaliseren van de kwaliteit van de banen. Daarnaast zullen ook het groen van het park en het onderhoud aan de panden onder mijn hoede vallen. We hebben een prachtige tennisvereniging waar toptalenten getraind en gemaakt worden en waar ook amateurs heerlijk kunnen sporten en recreëren. Jullie zullen mij veel bezig zien op het park en zijn er vragen, opmerkingen of puntjes voor verbetering en ideeën, spreek me dan even aan. We zijn namelijk met z n allen ATV Berkenrode, de man die de banen doet, de tennisschool, de barmedewerkers, de vrijwilligers, de leden van jong tot oud, de toeschouwers, de leden die 10 keer per week trainen, maar ook het lid dat maar een keer per maand komt, iedereen. Ik wens iedereen heel veel gezondheid en veel tennisplezier! Dennis Raaphorst

20 Jaargids ATV Berkenrode 2015 De commissie WELKOM voor ledenwerving en behoud O nze tennisvereniging wil een sportieve en toegankelijke club zijn, waar alle leden zich welkom voelen. Waar je graag naartoe gaat voor een leuk tennispotje met bekende en onbekende medespelers en na afloop in een vriendschappelijke sfeer lang wil napraten. Om te stimuleren dat de leden graag naar de club komen, is sinds dit jaar de commissie WELKOM actief. De commissie WELKOM gaat alle activiteiten op het gebied van ledenwerving en behoud stimuleren en coördineren. Alle leden, nieuw of al lang lid, kunnen ervoor zorgen, dat we het allemaal naar ons zin hebben bij Berkenrode. De commissie WELKOM wil hier extra aandacht voor vragen, structuur bieden en de leden enthousiasmeren om te komen tennissen. De commissie wil zo het gevoel van welkom zijn een extra impuls geven. Omdat er elk jaar leden uitstromen, vaak vanwege leeftijd of verhuizing, is er ook weer ruimte voor nieuwe leden. Zij moeten met gerichte acties geïnformeerd en geïnspireerd worden om lid te worden. In het vaak drukke leven is tennis een gezonde ontspanning. Nu er nagenoeg geen wachtlijst meer is, werving van nieuwe leden extra belangrijk voor de continuïteit van onze vereniging. Vervolgens moeten de nieuwe leden wegwijs gemaakt worden en zich thuis gaan voelen, niemand mag zich verloren voelen. Hier kunnen alle leden hun steentje aan bijdragen, de commissie WELKOM zal vooral het belang hiervan steeds benadrukken. Tennis is meer een - heel leuk - middel dan een doel, het zorgt voor plezier in het leven en vriendschap! Het is een kleine commissie, omdat het meeste werk gedaan wordt door alle andere commissies en door alle leden zelf. De commissie WELKOM bestaat uit Jan Bart van der Graaf, Petra van der Veen, Alice van Dorp, Luc Meijer en Lex Wiersema. Vanuit het bestuur zorgt Pascalle Raaphorst voor de inbreng. De commissie wordt ondersteund door een aantal clubambassadeurs. Zij letten er op hun vaste tennisdag/-avond op, dat nieuwe leden goed aansluiting krijgen. Ook kunnen zij aan passanten die interesse hebben in het lidmaatschap, goede uitleg geven en hen een jaargids meegeven. Wij roepen ook alle leden op om, samen met ons, je enthousiasme voor Berkenrode aan andere leden en aan bekenden die wellicht lid willen worden over te brengen, zodat daardoor de (nieuwe) leden zich nog meer welkom zullen voelen. Speciale acties die de komende tijd door de commissie worden gepland: maken van een leuke flyer over ATV Berkenrode die in nieuwbouwwijken en op de braderie verspreid kan worden; meehelpen dat het Openingsweekend en de Emmeravonden in april Open Huis Evenementen worden, speciaal toegankelijk voor kandidaat- leden, ondersteund met een ledenwervend artikel en advertentie in de plaatselijke weekbladen; op zondagochtenden (juni-okt.) een informele instuif organiseren voor (nieuwe) leden die het door de week te druk hebben; voor beginners een spelregel- en tennisetiquette-avond organiseren; tennis onder de aandacht brengen van de jeugd d.m.v. schooltennis; Uiteraard zal de commissie ook graag suggesties van alle leden oppikken. Dat kan persoonlijk of via ons adres: Ledenwerving en behoud is de mat met welkom erop bij de ingang van ons park. Laten we er samen voor zorgen dat iedereen zich thuis voelt bij onze vereniging! Lex Wiersema

"In gesprek: G.S. van den IJssel..."

In gesprek: G.S. van den IJssel... Nummer 2-2009 "In gesprek: G.S. van den IJssel..." - 1 - Colofon A.T.V. Berkenrode Bestuur Voorzitter Secretaris Jacques Thoen, Brahmsstraat 8, Berkel en Rodenrijs, 5113900 Daan vd Ameele, Veldspaat 62,

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong. Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 24e jaargang nr. 2 (maart 2010)

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen!

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen! Jaargang 38, nummer 4, oktober 2004 Weer tijd gevonden om de Voltreffer in elkaar te zetten. Heel veel tijd was ditmaal hiervoor niet nodig omdat deze Voltreffer maar 18 bladzijdes dik is. Heb ik wat gemist?

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

----------------------------------------- ------------------------------------------ Voorwoord

----------------------------------------- ------------------------------------------ Voorwoord Voorwoord Je hebt net een spik splinter nieuwe WP opengeslagen. Vers van de pers. Alle ouwe trouwe leden en abonnees weten inmiddels al wat het inhoud, maar voor al onze nieuwe leden een korte uitleg:

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

De Heihoef. Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club

De Heihoef. Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club De Heihoef Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club Jaargang 22 nr 125 december 2009 DE HEIHOEF JAARGANG 22 NR 125 DECEMBER 2009 1 DE VOORZITTER Wat gaat de tijd snel! Mijn eerste termijn als voorzitter

Nadere informatie

Bezoek nú onze webshop!

Bezoek nú onze webshop! winkelwagen OFFICIAL PRINCE & WILSON RACKET TEST CENTER LAAGSTE PRIJS GARANTIE* * voorwaarden in de winkel Bezoek nú onze webshop! Met veel aanbiedingen, kortingen voor o.a.: huisstijl drukwerk brochures

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp Uitgave voor en door Teugenaren Jaargang 09 Editie 3 Januari 2015 Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp De Oudheidkundige Kring Voorst bestaat in 2015 40 jaar en organiseert daarom een

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 RUGBYCLUB ETTEN-LEUR SCRUMPIE november 2013 Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 Colofon WWW.RUGBYCLUBETTENLEUR.NL Het Scrumpie is het clubblad van Rugbyclub Etten-Leur, opgericht 14 juni 1971 Bestuur Rugbyclub

Nadere informatie

Op leeftijd, maar nog jong van geest

Op leeftijd, maar nog jong van geest 2 A M E R S F O O R T S UITGAVE: Sinds 2009 1984 V O E T B A L K A M P I O E N S C H A P Dit is een speciale uitgave ter gelegenheid van het Labee Advocaten Amersfoorts Voetbalkampioenschap 2015 REDACTIE:

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Seizoen 12-13 42e Jaargang. www.vvhoogeveen.nl

Seizoen 12-13 42e Jaargang. www.vvhoogeveen.nl www.vvhoogeveen.nl Seizoen 12-13 42e Jaargang De Blauwwitter Clubblad v.v. Hoogeveen 42e jaargang Seizoen 2012-2013 Colofon Uitgave Voetbalvereniging Hoogeveen Samenstelling Gerjo Stegeman Medewerkers

Nadere informatie

En de machtigste van De Venen anno 2012 is... Profile Tyrecenter Hogendoorn & s Anders eten en drinken. PrimaPost DECEMBER 2012

En de machtigste van De Venen anno 2012 is... Profile Tyrecenter Hogendoorn & s Anders eten en drinken. PrimaPost DECEMBER 2012 DECEMBER 2012 Zakenmagazine voor de gemeenten De Ronde Venen en Nieuwkoop en alle bijbehorende dorpskernen En de machtigste van De Venen anno 2012 is... Jan van Walraven Rabobank Profile Tyrecenter Hogendoorn

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas ST!P jaargang 7 nummer 30 ST!P is een officieel orgaan van de korfbalclub

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas Maagdenburgstraat 20 a 7421 ZC DEVENTER Postbus 2038 7420 AA DEVENTER

Nadere informatie

ROEIEN ARZV BIJ DE. De gids van de Alkmaarse roeivereniging

ROEIEN ARZV BIJ DE. De gids van de Alkmaarse roeivereniging ROEIEN ARZV BIJ DE De gids van de Alkmaarse roeivereniging INTERVIEWS MET ENKELE VRIJWILLIGERS De roeivereniging ARZV is een vereniging van alle leeftijdsgroepen. Zij richt zich zowel op het recreatieve

Nadere informatie

Nieuws. jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra

Nieuws. jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra Nieuws jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra VB Raad van Bestuur De werkelijkheid te maken met forse overschrijdingen en er moet soms hard worden

Nadere informatie