oud-gorcum varia tijdschrift van de historische vereniging,,oud-gorcum" IS 6 nummer 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "oud-gorcum varia tijdschrift van de historische vereniging,,oud-gorcum" 1990-2 IS 6 nummer 18"

Transcriptie

1 oud-gorcum varia tijdschrift van de historische vereniging,,oud-gorcum" IS 6 nummer 18

2 RCUM " aectetat iaat1 vetzend.irig : ve.ieteaavi 14 Oud-Gotcum Vatia 4205 AR GORINCffEM tee H. C. P. B eoembetgen, vootz. W.Kteukvz iet-den Hettog, aec4. H. 8 eom, pevivi ivzgmeeatet A.J.Buach G.de (Jtoot W.A.v.d.Ho66 í-/.a.de Kok d4a.h.m. der1 U.ije C. A.de V4.iea-Adt.iaaria tedn!zt.ie Oud-(Jotcum Vat.ia : De contt ibut ie bedtaagt f.20, = pet jaat, ovet te maken op teh.vit vavi de Amtobavik te GORirzchem poatbavihvit.vavi de bank 2900) 06 op poatbavihvit t.vz.v. de pevivi ivigm. vavi "Oud-(;otcum", K e. Haataekade 59 te Go4 ivzchem. : B. vavi Beuzekom d4a. H.M. devi U.ije : Van Hogendotpweg XR GORTNCHEM tee.u~m~ oma tag : Vootmaeige hoed- evi g406amedeir i j Middeekoop, Kwekeeattaatl hoek V i jaz invieviatrraat. L ivzka : kviecht Vavi Potat, techta kviecht F tot ie. (tept. H.M. Den Uije)

3 AGENDA KOMENDE AKTIVITEITEN DONDERDAG 10 MEI: Lezing met dia's over de hanzestad Kampen, het doel van de excursie op zaterdag 19 mei a.s., door ir.r.g. Busser, hoofd afdeling Monumentenzorg van de stad Kampen. Wijkgebouw "De Heul", Nieuwe Hoven 143, Gorinchem. Aanvang: uur. ZATERDAG 19 MEI: Excursie naar kmpen: zie inlegvel. DONDERDAG 20 SEPTEMBER: "De Maas van monding tot oorsprong". Lezing met dia's door ing.p.l.h.m. van der Velden uit Oosterhout. Deze lezing werd op 25 januari j.1. uitgesteld wegens noodweer. Plaats en aanvangstijdstip wordt u meegedeeld in het eerstvolgende nummer van Oud-Gorcum Varia. NIEUWE LEDEN A.D. Donker, Gorinchem J. den Uijl-Gassenaar, Gorinchem J. Leeflang, Rotterdam L.C. Ouwerkerk-Van Broekhoven, Rheden H. Heitmann, Gorinchem C.M. de Jongh, Gorinchem VAN DE PENNINGMEESTER w----- Graag zou ik de leden, die hun contributie nog niet hebben voldaan, willen verzoeken dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Bij voorbaat dank.... H. Blom, penningmeester

4 A.J. Busch, archivaris van Gorinchem... Erevoorzitter Het bestuur meende bij het tekenen van de vrede een feest op touw te moeten zetten, maar daarvan kwam niets. Ook de verjaardag van prinses Juliana ging ongemerkt voorbij; zelfs bleef een militaire parade van het garnizoen achterwege. Omdat koningin Wilhelmina bij haar verjaardag nog geen feestelijk vertoon wenste, kwam de Oranjevereniging ook op 31 augustus 1919 niet in actie. Wel had de algemene ledenvergadering begin van het jaar het besluit oa geen contributie meer te innen schielijk ingetrokken. De voorzitter had overigens zijn handen wel vol door zijn rol bij de ongekend grote land- Het bestuur van de Oranjevereniging bij het vaandel, V.l.n.r.: L.M. van Tiel (--)r L.F. J*, J.W. van (m=), cecretaris), J.H.A. (e), &l (Fauiirgreecter), P.J. van l3xxw-1, JA A.= Zcn (& Fanirgreester), A.J. F.M.J. a- W. (&

5 bouwtentoonstelling, die van 8-13 september 1919 in Gorinchem werd gehouden. Aanleiding was het 25-jarig bestaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw. J.A. Polak trad op als voorzitter van de tentoonstellingscommissie. Door dit grootse evenement, dat door de koningin werd bezocht, was er dat jaar minder behoefte aan een speciaal Oranjefeest. Julianadag 1920 was de eerste gelegenheid waarbij de Oranjevereniging zich weer manifesteerde. Veel ingezetenen hadden de nationale driekleur uitgestoken. Het programma vermeldde een zanguitvoering van kinderen op de Grote Markt, een tractatie voor de kinderen en ringrijderij op de Kalkhaven, terwijl de Grote Markt gelijktijdig het domein was van acrobaten, clowns, poppenkastspelers en een kunstwielrijder. 's Avonds concerteerde De Bazuin op de Kalkhaven, waarna een filmprogramma in de open lucht volgde. 's Morgens had nog een bijzondere plechtigheid plaats. Na de kinderaubade maakte de voorzitter bekend, dat de ledenvergadering met algemene stemmen had besloten burgemeester E.G. Gaarlandt te benoemen tot erevoorzitter van de Oranjevereniging. Tweede lustrum Stond in de statuten van de Oranjevereniging als oprichtingsdatum 11 oktober 1909 vermeld, toch hield men merkwaardigerwijs voor het gedenken van jubilea vast aan 3 augustus 1911, zijnde de datum waarop de vereniging als rechtspersoon werd erkend. De viering van het 10-jarig bestaan had plaats in augustus 1921, waarvoor het bestuur een subsidie van tenminste f vroeg. Daarbij voerde het o.m. aan: "Met het oog op deze feesten, die voor de Gemeente als zoodanig ook van groot belang zijn, terwijl hierbij tevens in het oog moet ge

6 houden worden, dat dit alleen mogelijk is geworden, doordat in November 1918 het wettig gezag is gehandhaafd gebleven. Een feit, waarvoor ook in die dagen de Oranjevereeniging op de bres is gesprongen." Bovendien was in het voorgaande jaar geen gemeentelijke bijdrage ontvangen. Het bestuur had zich abusievelijk tot het gemeentebestuur gewend, waarna een maand later een verzoek op gezegeld papier naar de gemeenteraad werd gestuur. Het was de bedoeling het 10-jarig bestaan te vieren gecombineerd met Koninginnedag op 29, 30 en 31 augustus De behandeling van het verzoek in de raad deed ongekend veel politiek stof opwaaien. De communistische afgevaardigde zag in het verzoek een uitdaging aan het adres van de arbeiders. Kregen werkloze arbeiders niet een uitkering die te gering was om van te leven, maar te veel om er van te sterven? Een der sozialisten beschouwde het doel van de Oranjevereniging niet om feest te vieren, maar om het socialistisch gestemde volksdeel te honen. Met hem onthielden drie raadsleden hun stem aan het voorstel om f 500 beschikbaar te stellen. De meerderheid ging akkoord met het verschaffen van de helft van het gevraagde. De Oranjevereniging kwam met een uitvoerig feestprogramma om het tweede lustrum luister bij te zetten. Al vroeg wapperden op 29 augustus 1921 op diverse plaatsen in de stad de vlaggen. Die maandagochtend om 9.00 uur vond in De Doelen de opening plaats van een groente- en fruit-tentoonstelling, terwijl onder de winkeliers een etalagewedstrijd werd gehouden. De volgende dag werd een korfbalwedstrijd gespeeld, een ringrijderij voor paren in rijtuigen op de Kalkhaven, een gymnastiekuitvoering door O.K.K., een feestconcert op de Grote Markt door De Bazuin en tot slot een fakkeloptocht voor de liefhebbers. Op 31 augustus trokken bazuinblazers door de straten, waarna

7 Buiten de Waterpoort een behendigheidswedstrijd voor motorrijders plaatsvond. Op het terrein Volksweerbaarheid voetbalden Unitas en D.O.S.B. tegen elkaar en door de stad trok een bloemencorso van voertuigen. 's Middags had op de Kalkhaven een komisch nummer plaats: hardlopen met hindernissen voor mannen zwaarder dan 80 kg, gevolgd door een bokswedstrijd voor dezelfde categorie. Vervolgens was er een zanguitvoering voor het Stadhuis en een feestconcert van De Bazuin. Toen het donker was stond een gondeltocht door de Haven met medewerking van de Gorinchemsche Mandolineclub op het programma. De belangstelling hiervoor was groot, evenals de teleurstelling: slechts één versierde boot voer door de Haven vergezeld van enige onverlichte lootjes. Deelnemers aan de wedloop georganiseerd door de Tachtig kilo-club op 31 augustus V.l.n.r. ad-iterste rij: J.G. Miller, L. -, A. de m,r SteMls, P. ~;mid3elcterij:r&nes,h.f. tem, J.H. ktqlard í?), H.J. van Arkel (?), P. Fdd-mt, L. de F. van Peer;m:M. PtcijenH. vanianen (?). Regeringsjubileum Het volgende grote evenement, waarvoor de Oranjevereniging op de bres sprong, was de viering van het zilveren regeringsjubileum van koningin Wilhelmina op 31 augustus en 1 september In de vroege ochtend van Ko-

8 ninginnedag wekte vrolijk klaroengeschal de langslapers. Het fanfarekorps "Harp en Luit" uit Vuren begeleidde een stoet kinderen naar de Kalkhaven voor de traditionele volksspelen. De belangstelling hiervoor liep echter terug. 's Middags was de Groenmarkt het toneel van acrobaten en op de Kalkhaven gaf de gymnastiekvereniging "Oefening Kweekt Kracht" uitstekende demonstraties. Het al even traditionele concert van De Bazuin op de Grote Markt ondervond veel hinder van toeterende auto's. Ook de openluchtbioscoop op de Kalkhaven trok duidelijk minder publiek. Het nieuwtje van de film was eraf en in een bioscoopzaal zat men rustiger, zonder dat de weergoden spelbreker konden zijn. Speciale vermelding verdient de verlichting van de Schorpioen, het logiesschip van de marine in de Vluchthaven met talloze brandende vetpotjes. Zaterdag was er voor bespannen voertuigen ringrijden op de Kalkhaven. Op de Grote Markt vond een aubade plaats, waarna de kinderen werden onthaald. Was veel van het gebodene al eens eerder gebracht, 's middags vroeg een nieuw programmaonderdeel de aandacht. Begeleid door "Harp en Groep van de optocht van 31 augustus 1921 op het Kazerneplein. 76

9 Luit" trokken de deelnemers van het op te voeren openluchtspel "Zwanejonker" door de straten. Daarna vond Buiten de Waterpoort de opvoering plaats van dit historische ridderspel uit de tijd van Jacoba van Beieren, geschreven door Machiel M. Koster. Na een concert van De Bazuin op de Grote Markt werd Buiten de Waterpoort een groot vuurwerk afgestoken. Tot besluit van de festiviteiten trok maandagavond een gondelvaart van verlichte boten door de Haven en over de Linge. Mede dank zij de medewerking van de marine en de militairen slaagde dit evenement thans uitstekend. Voor de feestelijke herdenking van het regeringsjubileum had het bestuur van de Oranjevereniging een verzoek ingediend voor een gemeentelijk subsidie van tenminste f Dat was nog maar een fractie van de geraamde kosten, zijnde f 7.450, terwijl aan contributies jaarlijks slechts f 375 binnenkwam. Het college van burgemeester en wethouders adviseerde niet meer dan f beschikbaar te stellen. De gemeenteraad besteedde heel wat woorden aan dit onderwerp. De communistische afgevaardigde wilde in deze tijd van bezuinigingen geen cent uitgeven aan een dergelijk feest. "Wenscht het Oranjehuis een feestelijke herdenking, dan zou naar sprekers meening het groot vermogen der Oranjes daartoe aangewend moeten worden", zo staat in de notulen vermeld. Door het tumult moest de raadsvergadering zelfs worden geschorst. Een ander raadslid meende het bestuur van de Oranjevereniging te moeten corrigeren. In een waardige viering paste geen onsmakelijk optreden van de leden van de 80 kilo-club. Blijkens de stemming kon de Oranjevereniging rekenen op een bijdrage van f in de kosten van de feestviering.

10 Bestuurscrisis Het bestuur stelde zich voor met Koninginnedag 1924 iets nieuws te introduceren: ringrijderij voor automobilisten en een gekostumeerde fietsoptocht. Zo'n 70 autobezitters kregen een uitnodiging voor de ringrijderij, maar slechts twee autohandelaren meldden zich aan. Er bleef weinig anders over dan dit onderdeel af te voeren en ook de fietsoptocht ging wegens gebrek aan belangstelling niet door. De stoelendans voor ruiters op de Kalkhaven en een variétéprogramma gingen wel door, evenals het gebruikelijke concert en vuurwerk. Door de geringe medewerking van de burgerij voelde het bestuur zich in de steek gelaten en trad daarom in zijn geheel af in de jaarvergadering van 2 februari Het betekende bijna het einde van de Oran jevereniging. Met moeite werden enkele leden bereid gevonden een interimbestuur te vormen. De advocaat mr. B. ten Cate nam het voorzitterschap waar en met hem werden in het bestuur gekozen de bloemist E. van Ojen en de stadsomroeper J.G. Muller. De algemene vergadering koos op 21 april Th.A. Beausar, J. van Wijk, Th. Prins en O.L.G.F. Aberson eveneens tot bestuurslid; de laatstgenoemde persoon nam het voorzitterschap op zich en mr. ten Cate het secretariaat. Koninginnedag werd gevierd met een parade van de vestingartillerie op het Kazerneplein, een parade van de marine Buiten de Waterpoortreen optocht van versierde auto's, wagens, fietsen enz., kinderspelen op de Kalkhaven, demonstraties van O.K.K. en 's avonds het Bazuinconcert en vuurwerk. Het was de bedoeling geweest het zilveren huwelijksjubileum van koningin Wilhelmina en prins Hendrik op 7 februari 1926 niet ongemerkt te laten voorbijgaan. Toch organiseerde de Oranjevereniging niets. Er werd slechts

11 gevlagd en De Bazuin gaf een concert en maakte een rondgang. Die bescheiden viering was een gevolg van de watersnood die Midden- Neder'land en vooral het Land van Maas en Waal had geteisterd. Het was voor de koningin reden te verzoeken haar verjaardag zo veel mogelijk zonder kosten te vieren en het geld te bestemmen voor leniging van de noden in de getroffen gebieden. Desondanks werd er op 31 augustus 1926 in Gorinchem geparadeerd, waren er kinderspelen en werd Japans dagvuurwerk afgestoken. 's Avonds concerteerde De Bazuin, waarna echt vuurwerk de lucht inging. Een speciale attractie vormde de nagebouwde Waterpoort, waarvan de contouren met elektrische lampjes waren afgezet. Openluchtspel Bij de 50ste verjaardag van de koningin in 1930 riep het bestuur van de Oranjevereniging de burgerij op de feestvreugde te verhogen door de vlag uit te steken. Aan het gemeentebestuur werd verzocht de driekleur ook van de St.-Janstoren te laten wapperen en toch vooral de Wilhelminafontein op de Grote Markt in werking te stellen op 2 september, de dag van het feest in Gorinchem. Inmiddels was de bankdirecteur M. Kramer voorzitter geworden, secretaris was G.J. Kroef, penningmeester M. van der Heiden en bestuursleden Th.A. Beausar, J.G. Muller, E. van Ojen en H.G. Reijnders. Burgemeester G. Kootstra was net als zijn voorganger benoemd tot erevoorzitter van de Oranjevereniging. In de vroege ochtend van 2 september klonken via een geluidsinstallatie vanaf de St. Janstoren vaderlandse liederen, Buiten de Waterpoort deden kinderen verschillende spelen. 's Middags trokken de deelnemers aan het openluchtspel door de straten achter de Koninklijke Harmonie De Bazuin. De stoet had als einddoel Bastion X, de plaats van opvoering van

12 n het openluchtspel "Oranje en NederlandM.Hieraan namen 250 gekostumeerde personen deel. Na de avondvoorstelling kon men Buiten de Waterpoort genieten van vuurwerk. "Oranje en Nederland" was een produkt van A. den Ouden te Voorburg. Het spel beeldde de verbondenheid uit van het vorstenhuis en de natie in de loop der eeuwen. Medewerking verleenden een gemengd koor en een kinderkoor onder leiding van F.H. Appel, De Bazuin onder directie van L.J. Gerritse en het R.K. Strijk- Orkest Perosi van Jac. de Kroon, terwijl de reidansen door jongens en meisjes onder leiding van de gymnastiekleraar H.J. Bennis werden uitgevoerd. Het programma betekende een zware aanslag op de verenigingskas, maar de gemeenteraad verhoogde het subsidie in dit kroonjaar van de koningin tot f 600. Crisis Ook in Gorinchem werden de gevolgen van de economische recessie merkbaar. Voorzitter Kramer en secretaris A.J. Bollee lieten daar.- om het gemeentebestuur in 1932 weten geen gebruik te zullen maken van enigerlei vorm van subsidie. Koninginnedag zou op zeer bescheiden schaal en uit eigen middelen worden gevierd. Anders was dat in het volgende jaar, hoewel de economische toestand er niet beter op was geworden. Het bestuur, bestaande uit M. Kramer (voorzitter), A.J. Bollee (secretaris), P.C. van Mil1 (penningmeester), J.A.M. Aan den Dijk, H. van der Giezen, J.G. Muller en E. van Ojen, had voor Koninginnedag 1933 een aantrekkelijk programma samengesteld. Het begon met bespeling van het carillon door beiaardier Jac. de Kroon, waarna Buiten de Waterpoort kinderspelen en -wedstrijden werden gehouden. 's Middags konden de Gorinchemers zich vergapen aan een grote historische op-

13 Het bestuur van de Oranjevereniging op de Grote Markt, V.l.n.r.:A.J. B3LLe,J.G.UIE.van~,H.van~Girn,?, J.A.M. Fan &n Dijk (?), P.C. van FiU, M. Kra;Pr. tocht, geënt op Willem van Oranje en zijn tijd. Aan de optocht namen 250 gekostumeerde personen deel. Na het concert van De Bazuin volgde een groots vuurwerk. Tijdens het concert werd tot tweemaal toe met veel succes de Kleppermars van Jan Morks uitgevoerd. Die zelfde kleppermars vormde l jaar later een belangrijk onderdeel bij de viering van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard. In de avond van 6 januari 1937 trok een lange lichtstoet met fakkels en flambouwen door de straten. Op de Grote Markt nam de burgemeester het defilé -af en brachten de deelnemende verenigingen de vaandelgroet. De volgende ochtend stortte de beiaardier de klanken van het klokkenspel over de stad. De kinderen van de lagere scholen kregen een tractatie, waarna ze voor een aubade naar de Grote Markt trokken. Na de zanghulde was er een ballonnenwedstrijd. Voor degenen die thuis niet over een radio beschikten bestond de mogelijkheid de huwelijksplechtigheid van het prinselijk paar te volgen in diverse lokaliteiten. 's Middags waren er op de Kalkhaven volksspelen, zoals ringsteken en stoelendans.

14 Daarna zette onder aarivoering van De Bazuin een lange stoet zich in beweging van honderden jongens en meisjes met houten kleppers. Zij begeleidden met hun geklepper de muziek. Het eindpunt was de Grote Markt, waar nog enige keren de Kleppermars werd uitgevoerd. Net als de vorige avond trok ook nu een lichtstoet door de straten. De Oranjevereniging met als voorzitter ir. C.D. Grijns had Gorinchem een waardig feest bezorgd. Prinses Beatrix Een volgende krachtmeting voor het bestuur was de viering van de geboorte van prinses Beatrix, waar wekenlang naar was uitgekeken. Eindelijk werd op de ochtend van de laatste januaridag van 1938 bekendgemaakt, dat in Paleis Soestdijk een prinses was geboren. De burgemeester sprak via de radiocentrale de burgerij toe en wekte ieder op de volgende dag als nationale feestdag te vieren. De Oranjevereniging bood de schoolgaande jeugd een beschuit met muisjes aan, waarna de kinderen naar de Grote Markt gingen. De daar verzamelde menigte zong spontaan het volkslied. 's Middags defileerde een stoet van een groot aantal verenigingen onder aanvoering van De Bazuin langs de burgemeester. In de avond trok een lampion- en fakkeloptocht door de straten naar de Kalkhaven, waar een weinig spectaculair lichtspel plaatsvond. 31 Augustus 1938 en volgende dagen trad de Oranjevereniging weer voor het voetlicht. Tevens vond toen de viering van het 40-jarig regeringsjubileum van de vorstin plaats. Het garnizoen paradeerde Buiten de Waterpoort, waarna een optocht, kinderspelen, een kinderzanghulde en een concert het programma vormden. De volgende avond was er op de Kalkhaven een herdenkinssamenkomst, waar een feestredenaar de leden van de Oranjevereniging

15 Bloemenhulde bij de Wilhelminafontein op 6 september 1938 bij de viering van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina; naast burgemeester G. Kootstra de voorzitter van de Oranjevereniging ir. C.D. Grijns en de garnizoenscmndant kapitein J. Blokhuis.

16 toesprak over het onderwerp "40 jaar vorstin" waarna het Wilhelmus klonk en de nationale herdenkingsfilm "40 Jaar Wilhelmina" werd vertoond. Op 2 september vond na de taptoe een gondelvaart van wel 30 versierde en verlichte vaartuigen plaats, van waaraf de opvarenden een prachtig gezicht hadden op het grote vreugdevuur Buiten de Waterpoort. De zaterdag stond in het teken van sportdemonstraties en een feestconcert. Aan de vooravond van de nationale feestdag werden herdenkingsdiensten in de diverse kerken gehouden. De eigenlijke feestdag was 6 september. 's Morgens reikte burgemeester Kootstra de nieuwe gemeentevlag uit aan de deputatie die zou deelnemen aan het defilé voor de koningin in Amsterdam.* Daarna volgde een bloemenhulde bij de Wilhelminafontein op de Grote Markt, een historisch-allegorische optocht, defilé en 's avonds een feestconcert en vuurwerk. Het bestuur van de Oranjevereniging was er weer in geslaagd uitstekend voor den dag te komen. Oorlog Eind augustus 1939 verscheen gewoontegetrouw een programmaboekje van de Oranjevereniging, waarin de festiviteiten rond Koninginnedag stonden vermeld. In verband met de geboorte van prinses Irene op 5 augustus, zou de viering uitgebreider zijn dan andere jaren. Natuurlijk ontbraken de kinderspelen niet en 's middags zou een lintenspel, waaraan een groot aantal verenigingen medewerking verleende,het hoogtepunt vormen. Na het feestconcert volgde vuurwerk tot besluit. Riep het bestuur de deelnemers aan het lintenspel in de krant van 25 augustus nog op * Zie Oud-Gorcum Varia 1, blz. 4-5.

17 voor de generale repetitie, de krant van vier dagen later bevatte het volgende, niets aan duidelijkheid overlatende bericht:.in verband met de ingetreden mobilisatie zijn de festiviteiten ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin en de geboorte van Prinses Irene op last van den burgerneecter afgelascht. (sic). De op 28 augustus afgekondigde algehele mobilisatie gooide roet in het eten. De festiviteiten werden opgeschort tot betere tijden, waarvan toen niemand kon bevroeden, dat die pas in 1945 zouden aanbreken. Van de Oranjevereniging werd de komende jaren niets vernomen. Bevrijding In mei 1945 trad het bestuur van de Oranjevereniging weer in de openbaarheid. Als reactie volgde een periode van ongekende activiteiten. Op 18 juni hield de vereniging haar eerste algemene ledenvergadering sedert jaren met muzikale opluistering door De Bazuin. De vergadering herkoos ir. C.D. Grijns tot voorzitter. Erevoorzitter mr. L.R.J. ridder van Rappard hield een rede over het 0nderwerp:"De oranjevereniging in een nieuw gewaad en op brede basis". Het kernpunt was de gedachte, dat Oranje nooit vereenzelvigd mag worden met een bepaalde groep of levensbeschouwing. Oranje incorporeert de onafhankelijkheidsgedachte en is het onvervreemd eigendom van ieder goed vaderlander. De eenheid, in de bezettingstijd ontstaan, moet worden gehandhaafd en verdiept. Eenheid onder Oranje, zo hield hij zijn gehoor voor. De Oranjevereniging wilde niets liever dan als vanouds feesten organiseren, maar de bezittingen waren tot nul gereduceerd. Er werd daarom subsidie aangevraagd.voor de oorlog bedroeg de gemeentelijke bijdrage f 480.

18 Thans werd het dubbele gevraagd en verkregen en voor 1946 f 750. Reden voor de verhoging was het grotere aantal nationale feestdagen, de prijsstijgingen en de vieringen waren na de vijf bezettingsjaren intenser. De zorgelijke toestand van de overheidsfinanciën was voor de minister van Binnenlandse zaken echter aanleiding een verhoging van de bijdrage voor de viering van nationale en Oranjefeesten boven het vooroorlogse peil te verbieden. De Oranjevereniging mocht van geluk spreken, dat het toegezegde subsidie niet werd gekort.voor 1948 mocht zij rekenen op f 1.000, wat verband hi-eld met de viering van het gouden regeringsjubileum van koningin Wilhelmina en haar abdicatie. Herleving Ondanks de florerende buurtverenigingen met eigen feesten, was de Oranjevereniging in staat op 31 augustus de verjaardag van de koningin - een gevarieerd programma te bieden.speciale vermelding verdienen de voetbalwedstrijd tussen Unitas en S.V.W., het zwemfeest in het zwembad Buiten de Dalempoort en een gondelvaart van verlichte vaartuigen door de Haven. De recette van het zwemfestijn met o.a. een gekostumeerde estafette voor dames en heren, was bestemd voor de Stichting Bevrijdingsdag 1946 was een ware feestdagirnaar alleen na de middag. De Bazuin begeleidde de kinderzang en O.K.K. voerde op de Bagijnenwal een bevrijdingsspel voor toeschouwers op. 's Avonds was er een feestconcert door De Bazuin, voorafgegaan door volkszang en gevolgd door een lichtstoet.koninginnedag daarentegen bood een tegenvallend programma; twee evenementen in een tijdsbestek van bijna vier maanden was eigenlijk een beetje te veel.

19 spreekt op 9 mei 1945 de menigtë v-ar het stadhuis toe, geflankeerd door burgemeester Van Rappard en de cmndant van de bewakingstroepen, de leraar H.Th. van Nieuwenhuijsen. Groep van de nistorische optocht van 30 april 1969 met de Blauwe Toren en martelaartjes. 87

20 Regeringsjubileum Een bijzondere krachtsinspanning vroeg het jaar 1948, waarin het 50-jarig regeringsjubileum van de vorstin werd gevierd en tevens de inhuldiging van haar opvolgster koningin Juliana. Gorinchem liet zich van zijn beste zijde zien: veel straten waren versierd met erepoorten, groen, slingers, lampionnen en lampjes, terwijl het Paardenwater sprookjesachtig was verlicht. De festiviteiten vingen aan op maandag 30 augustus met een optreden van een Franse folkloristische dansgroep en een concert, waarna een gondelvaart door de Haven.De volgende dag stonden o.a. een aubade, een kindertractatie en variété op het programma. 's Avonds vond de gala-uitvoering plaats van het grote openluchtspel "Vijftig jaren lief en leed", geschreven door de leraar L. de Klerk en tot slot vuurwerk. De volgende dagen waren er nog enige evenementen te beleven met op 6 september sportdemonstraties en een massale huldebetoging van een groot aantal verenigingen. Het openluchtspel trok veel belangstelling. Het was in opdracht van de Oranjevereniging geschreven. Met behulp van spel, zang, muziek en ballet gaf het een overzicht van de halve eeuw van de regeringsperiode van koningin Wilhelmina. Een gedrukt exemplaar van de tekst in perkamenten band en verlucht met tekeningen door H.A. Ravenswaaij mocht de schrijver aanbieden aan een hofdignitaris. Via een advertentie dankte het bestuur van de Oranjevereniging, waarvan G. van Andel voorzitter was, alle medewerkers voor het welslagen van de jubileumfeesten. De penningmeester bleef zitten met een nadelig saldo van bijna f Een aanvullend subsidie bracht het tekort met f terug.

21 Legende van de Duivelsgracht Het openluchtspel was succesvol geweest en daarom prijkte in 1951 weer zo'n spel op het programma. In verband met betere weersvooruitzichten geschiedde de opvoering niet op Koninginnedag - nu 30 april -, maar eind augustus. Het stuk, geschreven door H.A.Ravenswaaij, was getiteld: "De legende van de Duivelsgracht", waarin de burcht van Heer Hugo Zevenzwaard verdween in de onpeilbare diepte van de Duivelsgracht. Helaas viel de eerste opvoering letterlijk in het water, zodat deze moest worden verschoven naar een latere datum. Tk-eehohderd medewerkers namen deel aan de opvoering Buiten de Waterpoort. Door het slechte weer viel de recette tegen, maar de toeschouwers waren enthousiast. De financiën van de vereniging waren toch al niet rooskleurig door het verlenen van medewerking aan het koninklijk bezoek op 27 juli van dat jaar. De prinsessen kregen toen als geschenk van Gorinchem een maquette van de stad anno 1600 aangeboden, bestaande uit 900 losse onderdelen. De gemeenteraad stelde een extra subsidie beschikbaar, maar wel werd onder de aandacht van het bestuur gebracht, "dat het aanbeveling verdient de viering van feest- en gedenkdagen zodanig te organiseren, dat daaraan meer dan bij de opvoering van openluchtspelen alle lagen der bevolking kunnen deelnemen". Ten voordele van de kas hield de Oranjevereniging een Oranje-bazar in het nieuwe militaire gebouw aan het eind van de Boerenstraat, waarvan de opbrengst bijna f 800 bedroeg. Toen in 1957 secretaris T.C. Eckhardt verhoging van het subsidie vroeg, motiveerde hij het verzoek als volgt: "Zoals U bekend is, tracht onze vereniging telken jare op Koninginnedag een programma samen te stellen, dat

22 voor de inwoners van onze stad aanlokkelijk is en zó is opgesteld, dat men - onverschillig welke groepering of gezindheid - daaraan kan deelnemen, waarbij wij tevens het standpunt innemen dat alle lagen der bevolking de festiviteiten moeten kunnen bijwonen. Vanuit dit standpunt bezien, hebben wij de laatste jaren telkens een programma gebracht, dat voor een ieder toegankelijk was en waar bij geen enkel onderdeel een toegangsprijs werd bedongen." Geldzorgen Het extra geld was nodig om een dreigend tekort in de begroting op te vangen. Het programma bestond uit een aubade, kinderspelen, orgelconcert, operettevoorstelling voor kinderen in het veilinggebouw, historisch/allegorische optocht, kerkdienst met samenzang, filmvoorsteflingen, feestconcert, een ontspanningsvoorstelling op de Grot? Markt en ter afsluitinq vuurwerk. Voor het programma van Koninginnedag 1959 werd de oude Kleppermars van stal gehaald.net als bij haar huwelijk, klonk het geklepper bij de vijftigste verjaardag van de vorstin. Verder kon men genieten van een hondenshow, een goochelaar, poppenkast en was er voor de jeugd een speurtocht door de stad. 's Middags traden vendeliers op en een dansgroep uit de Achterhoek. Ook nu werd het subsidie van f verhoogd met f 500, maar toch bleef de vereniging zitten met een nadelig saldo van meer dan f 700. Bij gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van koningin Juliana bestond het voornemen Koninginnedag 1962 te vieren met een uitgebreider programma dan gewoonlijk. Natuurlijk ontbraken de kinderaubade en -spelen niet.een origineel onderdeel was de demonstratie van de Giessenruiters. In De Nieuwe Doelen werd de quiz "Kent U Gorcum?" gehouden voor ver-

23 enigingsploegen van drie personen. De Oranjevereniging telde 625 leden. Het Organiseren van evenementen eiste steeds meer geld, terwijl de inkomsten uit contributies - ca. f en de eventuele opbrengst van kaartverkoop, beperkt waren.van gemeentezijde kon worden gerekend op een bijdrage van f 1.000, maar meestal was nog een aanvullend bedrag nodig om het nadelig saldo op te heffen. Huwelijk kroonprinses Moest het bestuur van de Oranjevereniging geregeld aankloppen bij de gemeentelijke overheid, het omgekeerde kwam ook voor. Toen bekend werd dat prinses Beatrix op 10 maart 1966 in het huwelijk zou treden, kreeg het bestuur van de Oranjevereniging het verzoek iets te organiseren. Het werd daartoe in staat gesteld door een vorstelijk subsidie van f In verband met de televisie-uitzending van de plechtigheden in Amsterdam, begon het feestprogramma pas 's middags. In de Grote Kerk sprak dr. C. de Groot, die voorzitter G. van Andel was opgevolgd,de aanwezigen toe, waarna een optreden van koren en van de muzikale familie Blok, alsmede samenzang volgden. Burgemeester van Rappard fungeerde als feestredenaar. In De Nieuwe Doelen konden schoolkinderen genieten van een variétévoorstelling. Voor de Tweede Nationale Vestingloop bestond nauwelijks belangstelling, wat wellicht te wijten was aan de ongunstige weersomstandigheden. Daardoor kon ook het vuurwerk niet doorgaan, maar dat zou op Koninginnedag de lucht ingaan. 's Avonds was er in De Nieuwe Doelen een feestcabaret, waarvan het publiek tot verwondering van de organisatoren voornamelijk bestond uit jongeren. Voor een Oranjebal kon men op drie plaatsen in de stad terecht. De feestvreugde werd verhoogd door verlichting van de St.-Janstoren, het Paardenwater en het Stadhuis. 91

Onze koningin. Het Koninklijk Huis en de koninklijke familie

Onze koningin. Het Koninklijk Huis en de koninklijke familie Onze koningin Koningin Beatrix is Koningin der Nederlanden. Haar volledige naam luidt: Beatrix Wilhelmina Armgard, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld. Ze

Nadere informatie

Koninginnedagboek: Groep 3/4 /5

Koninginnedagboek: Groep 3/4 /5 Naam: Groep: Onze koningin Koningin Beatrix is Koningin der Nederlanden. Haar volledige naam luidt: Beatrix Wilhelmina Armgard, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld.

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken Koning Juliana Inleiding Koningin Juliana werd geboren op 30 april 1909 in Den Haag. Haar volledige naam is: Koningin Juliana Louise Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau. Ze is een dochter Prins van Hendrik

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 92 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SUBCOMMISSIE VOOR EEN NATIONAAL GESCHENK AAN HM DE KONINGIN DER NEDERLANDEN 1900 DOOR J.M.M. JANSEN SCHIEDAM

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE ORANJE-VEREENIGING

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE ORANJE-VEREENIGING G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 85 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE ORANJE-VEREENIGING NA 1951 VEREENIGING NATIONALE FEEST- EN GEDENKDAGEN 1906-1969 DOOR J.M.M. JANSEN SCHIEDAM

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK"

HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITVAARTVERENIGING SPIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK" Art. 1 De vereniging draagt de naam: "UITVAARTVERENIGING SPIJK" en is gevestigd te Spijk, gemeente Delfzijl. Art. 2 De doelstelling van de vereniging

Nadere informatie

Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934

Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934 Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934 Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, geboren als Adelaïde Emma Wilhelmina Therèse zu Waldeck und Pyrmont, prinses van Waldeck-Pyrmont,

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Lei en griffel: Kinderen schreven met een griffel op een lei. Soms leerden ze lezen met een ABC-boekje.

Lei en griffel: Kinderen schreven met een griffel op een lei. Soms leerden ze lezen met een ABC-boekje. Onderwijs Schooltje Lhee in het Openluchtmuseum Het schoolgebouwtje dat in het Openluchtmuseum staat, is een dorpsschooltje uit Lhee (Drenthe). De inwoners van Lhee hadden die speciaal gebouwd in de 18e

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek

Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek ***** Voor ziet u de eerste Nieuwsbrief van seizoen 2014 2015, met een ander uiterlijk dan u gewend bent.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement artikel 1: In het bestuur dienen de afdelingen/samenwerkingsverbanden zo evenwichtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. artikel 2: Indien een bestuurslid zich herkiesbaar stelt,

Nadere informatie

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 Inhoud Stamboom van het Koninklijk Huis 6 Inleiding 9 e 1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10 2 De geboorte van een prins 16 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 4 De studententijd van prins Willem-Alexander

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

Het Vlaardingse klokkenspel

Het Vlaardingse klokkenspel Het Vlaardingse klokkenspel door Laura J. Meilink-Hoedemaker Met dank aan het Gemeentearchief van Vlaardingen Pagina 1 van 6 Het Vlaardings klokkenspel Dit artikel op mijn website gaat over het klokkenspel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE TOT REGELING DER FEESTEN OP 1 APRIL 1872 DOOR J.M.M.

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE TOT REGELING DER FEESTEN OP 1 APRIL 1872 DOOR J.M.M. G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 87 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE TOT REGELING DER FEESTEN OP 1 APRIL 1872 1872 DOOR J.M.M. JANSEN SCHIEDAM 1980 (bewerkt N. Friedel

Nadere informatie

Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven

Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven Vandaag, tweeduizendelf, verscheen voor mij, Mr. Hendrikus Aalbert van Ramshorst, notaris te Duiven: * De verschenen persoon

Nadere informatie

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf Artikel 1. Doel en middelen. Smartlappenkoor Lingewaard tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door: a. Het organiseren van repetitieavonden en optredens. b. Het bevorderen

Nadere informatie

navolgers. In 1625 bestelde de stad vijf portretten bij de schilder Michiel Jansz. van Mierevelt, te weten die van Willem van Oranje, Maurits,

navolgers. In 1625 bestelde de stad vijf portretten bij de schilder Michiel Jansz. van Mierevelt, te weten die van Willem van Oranje, Maurits, in de etalage Album, bevattende handteekeningen van vorstelijke personen, die het Oude Raadhuis der stad Kampen met een bezoek vereerden, 1875. Met tekeningen van C.H. Hein. De relatie tussen Kampen en

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE REGEERINGSJUBLILEUM KONING WILLEM III DOOR J.M.M.

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE REGEERINGSJUBLILEUM KONING WILLEM III DOOR J.M.M. G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 89 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE REGEERINGSJUBLILEUM KONING WILLEM III 1889 DOOR J.M.M. JANSEN SCHIEDAM 1980 (bewerkt N. Friedel

Nadere informatie

Koninginnedag en de Oranjefeesten op de feestwei.

Koninginnedag en de Oranjefeesten op de feestwei. Koninginnedag en de Oranjefeesten op de feestwei. Wie kan zich nog de feesten van de Oranjevereniging herinneren op de feestwei aan de straatweg tegenover de molen. Nou ik wel in ieder geval. Koninginnedag

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

1. Je krijgt van je juf of meester een plaatje. Bekijk het plaatje goed.

1. Je krijgt van je juf of meester een plaatje. Bekijk het plaatje goed. D S T R K C N T LS 1 Opdracht 1 Nodig: papier en lijm 1. Je krijgt van je juf of meester een plaatje. Bekijk het plaatje goed. 2. Zoek nu een klasgenoot met een ander plaatje. 3. Zoek nu samen nog vier

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS IK HEB EEN SCHANDELIJK HOOG IQ. Ik lees kranten in zeven talen. Ik heb vroeger veel in het buitenland gezeten. De actualiteit houd ik met hartstocht bij, maar naar de televisie kijk ik niet en naar de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA Wim de Kam. 15 In het tweede deel van deze serie thans een aanzet tot een levensbeschrijving van de heer G.H.Veenstra. Ik noem het een aanzet omdat er nog

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

HUISHOUDELIJK REGELEMENT HUISHOUDELIJK REGELEMENT E.H.B.O. vereniging Cuijk Cuijk, 7 juli 2003. Pagina 1 Doel en middelen: ARTIKEL 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het

Nadere informatie

Buurtvereniging Juliana

Buurtvereniging Juliana Inventaris van het archief van Buurtvereniging Juliana 1937-2012 Archiefnummer 180 Gemeentearchief Wageningen 2013 Inleiding De viering van de verloving van H.K.H. Prinses Juliana met Z.K.H. Prins Bernhard

Nadere informatie

De Meern - Vrijdagochtend 26 april 2013 Koningsspelen Apollo 11

De Meern - Vrijdagochtend 26 april 2013 Koningsspelen Apollo 11 De Meern - Vrijdagochtend 26 april 2013 Koningsspelen Apollo 11 De Apollo 11 kleurde rood, wit, blauw en oranje. De meest prachtige T-shirts, jurkjes, haarbanden en kroontjes kwamen voorbij. Iedereen was

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

Waar in deze regeling wordt gesproken over de Vereniging wordt de huidige vereniging VPCPO De Akker inclusief haar rechtsvoorgangers bedoeld.

Waar in deze regeling wordt gesproken over de Vereniging wordt de huidige vereniging VPCPO De Akker inclusief haar rechtsvoorgangers bedoeld. Attentieregeling Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Oldebroek eo. De Akker Postbus 7 8090 AA Wezep T 038 3763118 E info@vpcpodeakker.nl W www.schoolverenigingdeakker.nl

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET COMITÉ VERJAARDAG PRINSES JULIANA DOOR J.M.M.

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET COMITÉ VERJAARDAG PRINSES JULIANA DOOR J.M.M. G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 97 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET COMITÉ VERJAARDAG PRINSES JULIANA 1934-1938 DOOR J.M.M. JANSEN SCHIEDAM 1980 (bewerkt N. Friedel 2016)

Nadere informatie

Typisch Nederlands. Hollandse tradities en gewoonten

Typisch Nederlands. Hollandse tradities en gewoonten Typisch Nederlands Hollandse tradities en gewoonten Inhoud Welkom... 6 hoofdstuk 1 Oranje... 8 Inleiding... 10 Koninginnedag... 12 De Nederlandse vlag... 14 Prinsjesdag... 16 Het Wilhelmus... 18 hoofdstuk

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

13 37 38 39 43 100 EXMENVRGEN IJ HET FOTOOEK EN DE FILM NR NEDERLND Nummer Vraagtekst Correcte antwoord vb01 U ziet de Nederlandse vlag. Wat zijn de kleuren van de Nederlandse vlag? vb02 U ziet een foto.

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad.

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad. Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 19 februari 2014 Agendapunt : 15 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de statutenwijziging van Stichting PrimAH Portefeuillehouder : wethouder H.J. Dijkstra Datum

Nadere informatie

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL De hieronder beschreven stukken behoren tot het archief van de gemeente Schiermonnikoog. Bij de start van de Zeevaartschool werd de inrichting

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013

JAARVERSLAGGEVING 2013 JAARVERSLAGGEVING 2013 Stichting De Blauwe Ruiter Kandinsky College Malderburchtstraat 11 6535 ND 1 Inhoud Bestuursverslag 2013 3 Algemeen 3 Bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2013 6 Exploitatierekening

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

Dames en heren, beste leden van Dahliavereniging Almelo,

Dames en heren, beste leden van Dahliavereniging Almelo, Toespraak bij de Nationale Kampioenschappen Dahliakweken door Commissaris van de Koningin drs. Ank Bijleveld-Schouten op 1 september om 19:30 te Ootmarsum Dames en heren, beste leden van Dahliavereniging

Nadere informatie

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat.

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. Hoofdredactie: Paul Meekhof mei / juni 2015 Pagina s : 10 NR 4 De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. De herdenking van afgelopen 4 mei en de viering van 5 mei. Voor het

Nadere informatie

CONCEPT. blad -1- SOO/* doss versie 31 december 2014 STATUTENWIJZIGING LAWNTENNISCLUB S-GRAVENZANDE

CONCEPT. blad -1- SOO/* doss versie 31 december 2014 STATUTENWIJZIGING LAWNTENNISCLUB S-GRAVENZANDE CONCEPT Indien er onjuistheden voorkomen in de personalia of elders in de tekst, verzoek ik u tijdig voor het passeren van de akte contact op te nemen. blad -1- SOO/* doss. 20143693 versie 31 december

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement artikel 1: In het bestuur dienen de afdelingen/samenwerkingsverbanden zo evenwichtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. artikel 2: Indien een bestuurslid zich herkiesbaar stelt,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT SHANTYKOOR DE BIESBOSCH ARTIKEL 1. Het verenigingsjaar en het boekjaar vallen samen met het kalenderjaar. FINANCIEN ARTIKEL 2. De contributie van de leden wordt jaarlijks op een

Nadere informatie

1. De bus met daarop het staatsieportret van Koningin Wilhelmina, en een afbeelding van de gouden koets.(1977)

1. De bus met daarop het staatsieportret van Koningin Wilhelmina, en een afbeelding van de gouden koets.(1977) 1. De bus met daarop het staatsieportret van Koningin Wilhelmina, en een afbeelding van de gouden koets.(1977) 2. De bus met daarop Koningin Wilhelmina als jong meisje, en de intocht te Amsterdam.(1984)

Nadere informatie

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Voor alle ouders van kinderen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Het belang van onderwijs voor uw kind De toekomst van uw kind

Nadere informatie

Prinsjesdag, de Miljoenennota en het koffertje

Prinsjesdag, de Miljoenennota en het koffertje September 2009 Inhoudsopgave 1 Wat gebeurt er op Prinsjesdag? 2 Het koffertje, wat zit er in? 3 Waarom de derde dinsdag van september? Prinsjesdag, de Miljoenennota en het koffertje De Koningin, de gouden

Nadere informatie

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Bijlage VMBO-KB 2006 tijdvak 2 dinsdag 20 juni 9.00-11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Bronnenboekje 600051-2-645b DE INDUSTRIËLE SAMENLEVING IN NEDERLAND bron 1 het dorsen van graan met

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

Burgemeester Kerckhaert, beste Frank, beste Annemie, geachte raadsleden, leden van het college, geachte aanwezigen,

Burgemeester Kerckhaert, beste Frank, beste Annemie, geachte raadsleden, leden van het college, geachte aanwezigen, Toespraak Drs. Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin in Overijssel, bij het afscheid van de heer Frank Kerckhaert als burgemeester van Hengelo op zaterdag 29 september 2012. Burgemeester

Nadere informatie

Hengelaarsvereniging "Ons Vermaak"

Hengelaarsvereniging Ons Vermaak Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Hengelaarsvereniging "Ons Vermaak", gevestigd te Kampen, na statutenwijziging bij akte op 30 april 2015 verleden voor

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT.

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. Heden de veertiende oktober negentienhonderd tachtig, verschenen voor mij, Mr. Nicolaas Marie Gerard Niest, notaris ter standplaats Amsterdam:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

1 STATUTEN Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Vereniging van Reünisten van het Zwin College te Oostburg, kortweg genoemd

1 STATUTEN Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Vereniging van Reünisten van het Zwin College te Oostburg, kortweg genoemd 1 STATUTEN Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Vereniging van Reünisten van het Zwin College te Oostburg, kortweg genoemd Reünistenvereniging Zwin College. Zetel Artikel 2 De vereniging is gevestigd

Nadere informatie

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011 Huishoudelijk reglement Februari 2011 Leden artikel 1 De aanvrage van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Het lidmaatschap gaat daadwerkelijk in, als aan de financiële verplichting

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlands Instituut voor Biologie (bij afkorting: NIBI), 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS STATUTENWIJZIGING van gevestigd te : Stichting Rechtswinkel Rotterdam : Rotterdam Heden, verschenen voor mij, Mr Simon Wilhelmus de Stigter, notaris te

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

SAMEN DELEN. een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie

SAMEN DELEN. een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie SAMEN DELEN een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie INHOUD LESBRIEF 1. Introductie 2. De SAMEN DELEN Lesinhoud 3. De SAMEN DELEN Quizzz 4. Het SAMEN DELEN Diploma 5. De SAMEN DELEN Activiteiten

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 16 034 (R 1138) Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het koningschap

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren

Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haren. Nr. 125599 22 december 2015 Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren,

Nadere informatie

Gedicht door Anneke Beelaerts van Blokland ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Adventskerk, Eindhoven, 11 december 2010.

Gedicht door Anneke Beelaerts van Blokland ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Adventskerk, Eindhoven, 11 december 2010. Gedicht door Anneke Beelaerts van Blokland ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Adventskerk, Eindhoven, 11 december 2010. Een kerk van goud 1960-1970 De pil, de eerste man op de maan, de dolle

Nadere informatie

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Voorganger: Ds. M.N. Ariesen-Holwerda Organist: Kees Nottrot Pianist: Peter Wagenaar Afkondigingen Zingen van een psalm 122: 1 en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

JAARVERSLAG INLEIDING blz GEHONOREERDE AANVRAGEN blz FINANCIËN blz PRESENTATIE EN PUBLICITEIT blz HET BESTUUR blz.

JAARVERSLAG INLEIDING blz GEHONOREERDE AANVRAGEN blz FINANCIËN blz PRESENTATIE EN PUBLICITEIT blz HET BESTUUR blz. JAARVERSLAG 2015 1. INLEIDING blz. 2 2. GEHONOREERDE AANVRAGEN blz. 3 3. FINANCIËN blz. 7 4. PRESENTATIE EN PUBLICITEIT blz. 8 5. HET BESTUUR blz. 9 1 1. INLEIDING Het afgelopen jaar was de rente nog steeds

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Kiesvereniging Amerongen van de. Staatkundig Gereformeerde Partij,

Inventaris van het archief van de. Kiesvereniging Amerongen van de. Staatkundig Gereformeerde Partij, T00391 Inventaris van het archief van de Kiesvereniging Amerongen van de Staatkundig Gereformeerde Partij, 1979-2010 H. Postema December 2012 Inleiding Al vijf jaar na de start van de landelijke Staatkundig

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Versie juni 2016 Lidmaatschap Rechten van gewone leden De rechten van gewone leden zijn: 1. Het bijwonen van algemene ledenvergaderingen,

Nadere informatie

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Stichting Beheer Oudergelden Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Aanwezig: Bestuursleden: Aafje ter Avest, Karin Hogervorst en Janke Verheij,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Sint, mag ik u iets vragen?

Sint, mag ik u iets vragen? Sint, mag ik u iets vragen? inhoud Inleiding 3 1. Waar komt Sinterklaas vandaan? 4 2. Waarom vieren we pakjesavond op 5 5 december? 3. Waarom stopt Sint iets in je schoen? 6 4. Kwam Sinterklaas vroeger

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Postadres : Julianastraat 7, 5251 EC Vlijmen Winkel : Grotestraat 138A, 5151BN Drunen Telefoon : 06-15526578 Website : www.vincentiusheusden.nl/winkel e-mail

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Stedenband. Etten-Leur Šiauliai

Jaarverslag 2009. Stichting Stedenband. Etten-Leur Šiauliai Jaarverslag 2009 Stichting Stedenband Etten-Leur Šiauliai VOORWOORD Met veel plezier bieden wij U hierbij het jaarverslag 2009 van de Stichting Stedenband Etten-Leur - Šiauliai aan. Het afgelopen jaar

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Voorbeelden van draaiboeken

Voorbeelden van draaiboeken Praktische tips 2 Voorbeelden van draaiboeken 3 Voorbeeld uitnodiging herdenking 4 Voorbeeld uitnodiging overdracht 5 Voorbeeld welkomstwoord 5 Voorbeeld slotwoord 6 Gedichten Voorbeelden van draaiboeken

Nadere informatie