ALLES GOED MET UW GROEPSVERZEKERING? Fiscale veranderingen zorgen voor minder rendement vanaf 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "+7.167 ALLES GOED MET UW GROEPSVERZEKERING? Fiscale veranderingen zorgen voor minder rendement vanaf 2013"

Transcriptie

1 Z A T E R D A G 1 5 T / M V R I J D A G 2 1 D E C E M B E R Voor de job van je leven ALLES GOED MET UW GROEPSVERZEKERING? Fiscale veranderingen zorgen voor minder rendement vanaf 2013 De eindejaarspremie: niet voor iedereen Is thuiswerken echt dé toekomst? Een op drie kmo s vreest voor voortbestaan jobs op Jobat.be Jobs in Oost Vlaanderen vanaf blz. 23 +Handigoverzichtvanallejobsinuwregio

2 2 E D I T O Wim Verdoodt hoofdredacteur Jobat Krullende tenen,, Je zal het maar meemaken: een halfuur langer werken omdat je naar een opleiding mag. Op het einde van het jaar blikken we graag even terug op waar u zoal mee bezig was. U, dat is de Vlaamse werknemer die dagelijks zijn job beoefent en regelmatig onze pagina s afspeurt op zoek naar een nieuwe uitdaging, soms noodgedwongen, soms omdat u er gewoon zin in hebt. Maar u zoekt niet zomaar. Nee, u stelt zich daar heel wat vragen bij. Over die job en uw relatie met uw werkgever bijvoorbeeld. Mag ik dit? Mag dat? En wat als... Dergelijke reacties geven ons het hele jaar door een mooi beeld van waar werknemers zoal over piekeren en peinzen als het hun job betreft. Sommige vragen komen met de regelmaat van de klok. Zoals: Ik heb een contract getekend maar heb net nog een beter bod gekregen. Wat nu?, of: Heb ik recht op een eindejaarspremie? Dat is er een die het momenteel erg goed doet. Om u te helpen staat het antwoord rechts van deze kolom. Naast dergelijke praktische vragen bereiken er ons ook heel wat getuigenissen. Meestal gaat het om ex werknemers die met de beste wil ter wereld geen nieuwe job vinden. En (te) vaak zijn de afzenders 50 plussers. Sommige verhalen zijn ronduit schrijnend. Niet bepaald de scenario s die je later zelf wil meemaken. Misschien moeten rekruteerders en werkgevers daar even over nadenken tijdens deze eindejaarsperiode. Maar er zijn er ook andere. Zorgen van werknemers waarvan, hoe zullen we het zeggen, tja... je tenen gaan krullen. Zoals die van een groep werknemers die opleiding mocht volgen maar die zich vooral afvroegen hoe dat zat met de verplaatsing naar de locatie waar ze werden verwacht. Waren dat werkuren, overuren? Werden die vergoed? Enzovoort. Een hele litanie waaruit niet zozeer goesting bleek om aan die opleiding deel te nemen, maar eerder de vrees om er zijn of haar broek aan te scheuren wat betreft de contractueel vastgestelde arbeidsvoorwaarden. Want je zal het maar meemaken: een halfuur langer werken omdat je naar een opleiding mag. Stel je voor. Nee, zoveel sociale onrechtvaardigheid hebben wij zelden gezien. Al denkt die vijftiger zonder job daar waarschijnlijk anders over. G E Z E G D de evaluaties eraan komen, zetten we ons beste beentje nog,,als netietsmeernaar voren. Impression management, heet dat. Vooral doen, menen wij. Want, zo zegt arbeidspsycholoog Frederik Anseel, het werkt! Eind december en begin januari worden de functioneringsgesprekken gevoerd. Het is typisch dat mensen danwatlangeraanhunbureau blijven zitten. A R B E I D S V R A A G Heb ik recht op een eindejaarspremie? Een eindejaarspremie is een premie die een werknemer krijgt naast zijn gewone maandloon op het einde van het jaar. Meestal stemt de premie overeen met het maandloon van december zodat de werknemer een zo Stijn Demeestere advocaat bij Lydian genaamde dertiende maand krijgt. Hoewel de eindejaarspremie een standaard looncomponent is bij vele werknemers, is het recht erop niet wettelijk verankerd. Niet elke werknemer heeft dus recht op een eindejaarspremie. Of je recht hebt op een eindejaarspremie, hangt af van de bedrijfssector waartoe jouw werkgever behoort. Het recht op een eindejaarspremie is doorgaans vastgelegd binnen een cao die werd gesloten binnen de schoot van het paritair comité dat voor een specifieke bedrijfssector bevoegd is. Het bevoegde paritair comité kan je normaal gezien gemakkelijk terugvinden in het arbeidsreglement. Niet verplicht Bestaat er voor jouw sector geen cao die een eindejaarspremie toekent, dan is je werkgever niet verplicht om een eindejaarspremie te voorzien. Het kan evenwel zo zijn dat je toch recht hebt op een eindejaarspremie, namelijk: wanneer binnen het bedrijf van je werkgever een gebruik bestaat om een eindejaarspremie toe te kennen; wanneer je arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement je het recht op een eindejaarspremie toekent; wanneer je met je collega s in het kader van een fusie of overname van activiteiten bent overgegaan naar je huidige werkgever terwijl je bij je vroegere werkgever recht had op een eindejaarspremie. Je behoudt dan je recht op een eindejaarspremie. Ik hoop voor jou dat je recht hebt op een eindejaarspremie. Mocht dit niet het geval zijn, hou dan voor ogen dat het mooiste eindejaarscadeau uiteindelijk de warmte en liefde is van je gezin, familie en vrienden. In mijn voorlopig laatste woord voor Jobat, wens ik jullie een prettig eindejaar en voorspoedig 2013 toe!...online j o b a t. b e / r e c h t e n p l i c h t e n

3 3 C A R T O O N I N H O U D 4 PRAKTISCH De groepsverzekering Dalende rentevoeten: reden tot paniek? 6 ONDERZOEK Kmo enquête Een op drie vreest voor voortbestaan 7 MIJN LOON In het museum Ik ervaar mijn job als een voorrecht 7 COLUMN Maartje Luif Gedaan met Maartje voor een schijntje A N S E E L&D E N Y S Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril In 2004 publiceerde Patricia Ceysens, toenmalig Vlaams minister, het boek E mama. Daarin brak ze, op basis van eigen ervaringen tijdens een zwangerschapsverlof, een lans voor het werken van thuis uit of in door technologie ondersteunde satellietkantoren. E werken was een prima middel om een drukke baan en carrière te verzoenen met de gezinsverantwoordelijkheden en een reëel alternatief voor deeltijds werken en tijdskrediet. Een deel van progressief Vlaanderen had het niet begrepen op het boek. Patricia Ceysens was een platte materialistische streber die van haar persoonlijke ervaring een maatschappelijke trend wou maken. In 2012 pakken Frank Van Massenhove en Tom Auwers van de FOD Sociale Zekerheid met hun boek De collega's werken thuis (progressief) Vlaanderen wel in. Zij beschrijven in essentie nochtans hetzelfde fenomeen, alleen gaat het nu om het succesvol invoeren van tijden plaatsonafhankelijk werken. Waaraan is dat verschil in waardering te wijten? Veel heeft te maken met toenmalige vooringenomenheid, maar erismeer.ceysenshinghaarverhaalop aan haar individuele ervaring. Van,, Massenhove en Auwers beschrijven het fenomeen als overheidsmanager. Het gaat om een complete overheidsdienst met vele honderden werknemers. Dit kan niet meer worden afgedaan als een persoonlijke gril van een bevoorrechte werknemer. Is thuiswerken de toekomst? Er zijn redenen om niet té hard van stapel te lopen en enige bescheidenheid omtrent de opbrengst is wenselijk. Bovendien heeft de tijd niet stilgestaan. Technologie die thuiswerk faciliteert, is verder geëvolueerd. Ook het aantal kenniswerkers met activiteiten die in aanmerking komen voor thuiswerk is sterk toegenomen. Het fenomeen van thuiswerken heeft zich de voorbije jaren bovendien met succes gekoppeld aan Het Nieuwe Werken: een samenhang tussen nieuwe managementvaardigheden (sturen op output in plaats van bevelen en controleren), flexibele organisatieprincipes en hoogwaardige arbeidsvormen(slimmer werken). Wordt thuiswerken nu het werken van de toekomst? Het belang zal ontegensprekelijk toenemen. Toch zijn er redenen om niet té hard van stapel te lopen. Het aandeel thuiswerkers is nog niet echt groot. Afhankelijk van de gehanteerde definitie komen we op een percentage tussen de 12 en de 20 procent. Ook wat de opbrengst van thuiswerken betreft, is enige bescheidenheid wenselijk. De resultaten zijn duidelijk positief voor productiviteit, betere afstemming werk privé, stress, tevredenheid en autonomie. Maar het effect blijkt al bij al beperkt. Wat communicatie met de collega's betreft, treden er negatieve effecten op als het thuiswerk meer dan 2 dagen per week in beslag neemt. Thuiswerk is geen marginaal fenomeen meer, maar of het de norm wordt in de toekomst is nog onzeker. Jan Denys arbeidsmarktdeskundige Randstad en auteur van Free to work en Uw werk, uw merk

4 4 P R A K T I S C H Dalende maximale rentevoeten vanaf januari 2013 De groepsverzekering: Veranderingen in de fiscaliteit en de gewaarborgde rentevoet van groepsverzekeringen zorgen voor onrust in de sector. Wat hangt er werknemers en werkgevers precies boven het hoofd en hoe onderscheid je een goede groepsverzekering van een minder goede? Zoals de naam doet vermoeden, is een groepsverzekering een collectieve verzekering die een werkgever kan afsluiten voor een welbepaalde categorie werknemers in zijn bedrijf. Een groepsverzekering levert zowel de werkgever als de werknemer voordelen op. Voor de werkgever is het een manier om werknemers aan zich te binden. Betalen voor een groepsverzekering is ook goedkoper dan voor het zelfde bedrag loon uitkeren. De werknemer weet zich verzekerd van een kapitaal, vermeerderd met rente en winstdeelneming, dat wordt uitgekeerd bij zijn oppensioenstelling een soort uitgesteld loon dus. In tijden van onzekerheid over het wettelijk pensioen is deze zogenaamde tweede pensioenpijler voor iedereen welgekomen. Bovendien bevatten de meeste groepsverzekeringen ook een dekking bij overlijden, een verzekering tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid en een hospitalisatieverzekering. Wij vroegen aan Rudy Peeters en Daniel Hubert, specialisten employee benefits bij onafhankelijk ondernemingsmakelaar ADD, om ons verder in te wijden. Wie betaalt voor de groepsverzekering? Het grootste stuk wordt betaald door de werkgever, een bedrag dat doorgaans schommelt tussen de 3 en 8 procent van het loon. Bij bepaalde polissen betaalt ook de werknemer een kleiner deel van de groepsverzekering. Dat bedrag wordt automatisch van het loon afgehouden en is niet onderhandelbaar, zegt Rudy Peeters. Het idee daarachter was dat de werknemer zich door bij te betalen, meer betrokken zou voelen bij de groepsverzekering, vult Daniel Hubert aan. Al vraag ik me af of dat ook wel zo is. Tekst: Jan Bosteels / Illustratie: Maarten Vande Wiele Wat mij veel belangrijker lijkt, is dat de werkgever veel beter communiceert over wat de groepsverzekering allemaal precies inhoudt. Daar schort het nu nog te vaak aan. Wat krijg ik wanneer? Daniel Hubert: Normaal krijg je het kapitaal en de winstdeelneming uitgekeerd bij pensionering. Maar sinds de wet op het aanvullend pensioen van 2004 heeft iedereen het recht om in de plaats van het volledige bedrag, te kiezen voor een maandelijkse rente zo lang hij in leven is. Er is één uitzondering waarbij het mogelijk wordt om een deel van het kapitaal voor pensionering op te nemen via de aanschaf van vastgoed. Rudy Peeters: Officieel heet dat een voorschotoppolis. Je kan zo een deel van je gespaarde kapitaal gebruiken om een huis te kopen of een tweede woning, een renovatie uit te voeren, of een veranda bij te bouwen. Je kan er desgewenst ook een bestaande hypothecaire lening mee aflossen of een huis kopen eender waar in de Europese economische ruimte. Is mijn geld veilig belegd? De verzekeraars beleggen in alle soorten activaklassen: obligaties, leningen, aandelen en vastgoed, zegt Rudy Peeters. Het gros wordt geïnvesteerd in langetermijnobligaties. Uitermate veilige beleggingen zijn een obsessie geworden voor de sector, maar de rendementen zijn er veel lager door geworden. Je hebt er alle belang bij om te kiezen voor een zeer solvabele verzekeraar die bovendien de kosten op lange termijn goed onder controle heeft. Daar kan de verzekeringsconsulent u bij helpen. Hoe zit het met het gegarandeerde rendement? Daniel Hubert: De werkgever is door de wet op het aanvullend pensioen verplicht om niet alleen de maandelijkse bedragen te storten, maar ook een minimumrendement te garanderen dat op 3,25 procent is bepaald. Op het stuk dat de werknemer stort, is hij verplicht 3,75 procent te garanderen. Het is een percentage dat in deze tijden van lage rente moeilijk houdbaar lijkt. Daniel Hubert: In Luxemburg ligt het maximum gegarandeerde rendement nu op 1,75%. In België pleiten de verzekeraars ook al lang voor een lagere maximum gegarandeerde rentevoet. Minister Johan Van de Lanotte heeft ervoor geopteerd om de markt zijn werk te laten doen. Verzekeraars hebben daarop in de loop van de afgelopen weken hun rentevoeten herzien: vanaf januari 2013 zullen alle maximale rentevoeten dalen, variërend tussen 1,75 en 2,25 procent. Een heikel punt daarbij blijft de garantie tot 3,25 of 3,75 procent waartoe de werkgever verplicht is. Maar ook daar moet een kanttekening bij geplaatst worden, Rudy Peeters ADD,, Veilige beleggingen zijn een obsessie geworden voor de sector, maar de rendementen zijn er veel lager door geworden. omdat de werkgevers pas moeten bijpassen als ook de winstdeelname niet volstaat om tot die percentages te geraken. Dat is bij de meeste verzekeringen nog niet het geval. Toch denk ik dat een daling van het verplichte minimumrendement voor werkgevers ten goede zou komen aan de geloofwaardigheid van het systeem. Waaraan herken je een goede groepsverzekering? Rudy Peeters: Idealiter is de inbegrepen hospitalisatieverzekering een goede aanvulling op het ziekenfonds, een polis die tussenkomt in die gevallen waar het ziekenfonds dat niet doet. Daghospitaal, pre en postoperatieve zorgen zijn doorgaans gedekt. Maar belangrijk zijn ook bijvoorbeeld terugbetalingen voor nieuwe geneesmiddelen die nog niet door de mutualiteit worden terugbetaald. Ook een tussenkomst voor inkomensverlies door werkonbekwaamheid is niet te versmaden, zegt Daniel Hubert. De vergoeding van het ziekenfonds bij arbeidsongeschiktheid na een maand is beperkt tot 60 procent van een op circa euro geplafonneerd loon. Maar een echt goede groepsverzekering herken je aan het zogenaamde cafetariaplan, stelt Rudy Peeters. Daarin kan de werknemer zelf in functie van zijn behoeften de verhouding bepalen tussen overlijdensdekking, hospitalisatie en arbeidsongeschiktheid. Wat zijn de minder bekende voordelen van een groepsverzekering? Daniel Hubert: Een overlijdensdekking is interessant omdat ze niet alleen ten goede komt aan de nabestaanden, maar ook kan dienen als alternatief voor een schuldsaldoverzekering wanneer je een hypothecair krediet afsluit. Een overlijdensdekking is voor de werkgever relatief goedkoop ten opzichte van de budgetten die gebruikt worden voor de pensioenopbouw. Als onderdeel van een groepsverzekering is ze ook toegankelijk voor iedereen, onafhankelijk van je medische toestand. Handig bijvoorbeeld voor diabetici, die anders extra moeten betalen voor een schuldsaldoverzekering. Hoe zit het met de fiscaliteit? Aan het einde van de rit is er een eenmalige belastingheffing op het kapitaal (niet op de winstdeelname), waarvan het percentage afhankelijk is van het moment waarop je met pensioen gaat. Een manier om mensen langer tot hun 62ste met name aan het werk te houden. De veranderingen zijn niet zo ingrijpend als de sector had verwacht, zegt Hubert. Je betaalt iets meer belastingen als je voor je 62ste met pensioen gaat. Er wordt vanaf juli procent afgehouden wanneer je op je 60ste met pensioen gaat. Dat percentage zakt naar 18 procent op je 61ste, naar 16,5 procent wanneer je tussen je

5 5 reden tot paniek? 62steen64steoppensioengaatentot 10 procent wanneer je tot je 65ste werkt. Watgebeurterwanneerjevan werkgever verandert? Er zijn drie mogelijkheden, zegt Rudy Peeters. Je laat het bedrag staan bij de verzekeraar en laat het verder oprenten tot eindleeftijd. Of je kan je reserves kosteloos transfereren naar de groepsverzekering van je nieuwe werkgever. Een derde mogelijkheid is de verzekering individueel verder te zetten. Kan ik van groepsverzekering veranderen? Als werknemer niet, tenzij je van werkgever verandert, of tenzij je werkgever besluit van groepsverzekering te veranderen. De luiken overlijdensdekking en pensioen van de groepsverzekering zijn op eender welk moment opzegbaar. De hospitalisatie en invaliditeitsverzekering zijn jaarlijks opzegbaar. Daniel Hubert ADD,, Vanaf januari 2013 zullen alle maximale rentevoeten dalen, variërend tussen 1,75 en 2,25 procent. Werkgevers doen er goed aan vandaag de markt opnieuw te verkennen, zegt Daniel Hubert. De laatste jaren maakte het niet zo veel uit bij welke groepsverzekering werkgevers zaten, maar met de nieuwe context van rentedalingen moeten werkgevers zich dringend beraden over het feit of ze wel met de juiste partner in zee zijn gegaan.de procedure om van groepsverzekering te veranderen is niet eenvoudig, maar met goede begeleiding kan ze perfect in goede banen worden geleid. architects.be

6 6 O N D E R Z O E K Tempo Team studie bevraagt kmo s over gevolgen crisis Een op drie kmo s vreest voor voortbestaan Zowat de helft van kmo bestuurders gaat gebukt onder zware stress door de crisis. Eén op de drie is zelfs bang om de crisis niet te overleven. Toch zegt 36 procent nog steeds te zullen rekruteren. Tekst: Barbara Vandenbussche Hr dienstverlener Tempo Team liet in november bij 386 kmo s een studie uitvoeren naar hun perceptie van de gevolgen van de economische crisis. De resultaten zijn hoogzwanger van pessimisme. Minder dan 15 procent van de kmo bestuurders heeft nog vertrouwen in het beleid van de Europese, federale of gewestelijke regering. Twee op de drie stelt resoluut dat het barslecht gesteld is met het ondernemingsklimaat in ons land. De meeste hinder ondervinden kmo s van de loonkosten (68%), hoge energieprijzen (66%), de complexe wetgeving (64%), administratieve lasten (59%) en de concurrentie van te hoge werkloosheidssteun op het basisloon (54%). Daarbij valt op dat kmo s zeggen weinig tot geen hinder hebben van de klassieke arbeidsmarktproblemen zoals de langere loopbaan (59%), vergrijzing (59%) en het eenheidsstatuut voor arbeiders bedienden (57%). Toch kampt nog steeds bijna één op de twee kmo s met een tekort aan werknemers omdat ze de juiste mensen niet vinden. De regionale verschillen zijn opvallend, zegt Philippe Melis, public& social affairs manager bij Tempo Team. Wallonië voelt sterker de gevolgen van de crisis en van de achteruitgang van de export, maar de Vlamingen zijn veel pessimistischer over een herople,, ving van de economie: 62 procent ziet die er pas komen in 2015, terwijl de helft van de Walen voor het einde van 2014 al een verbetering verwacht. En terwijl zowel Vlamingen als Walen Philippe Melis Tempo Team Wat speelt in het politieke debat, blijkt voor ondernemers vaak minder belangrijk. W W W Het confectiebedrijf Ambiance Belgium in Bilzen zette dit jaar 77 mensen op straat. Oorzaken waren de crisis en de hoge loonkosten. quasi dezelfde prioriteit geven aan de hefbomen voor groei en tewerkstelling, is het zeer opvallend dat Walen beduidend hogere verwachtingen koesteren. De Vlaamse zaakvoerders voelen een groter wantrouwen tegenover het beleid en gaan er meer vanuit dat ze hun eigen boontjes wel zullen doppen. Ondanks alle pessimistische geluiden zegt 36 procent van de kmo s in de toekomst nog steeds te rekruteren. Die intentie is groter bij de Vlaamse kmo s (38%) dan bij de Waalse (32%). Het zijn vooral grotere kmo s met 51 tot 250 werknemers die aanwervingen plannen. Middelgrote kmo s met 11 tot 50 werknemers (48%) en kleinere ondernemingen hebben zwakkere rekruteringsintenties. Al bij al een goed teken, meent Philippe Melis, want de schaarste op de arbeidsmarkt blijft een constante, ondanks de crisis. Wanneer die wordt aangepakt, zal de heropleving toenemen. Uit het onderzoek van Tempo Team blijkt dat voor 53 procent van de kmo s een betere afstemming van onderwijs op de arbeidsmarkt een belangrijke hefboom voor groei is. Andere hefbomen voor groei en tewerkstelling: een verbetering van loon en sociale lasten (75%), betere economische vooruitzichten (64%), het aanpakken van de administratieve verplichtingen (57%) en een betere houding en flexibiliteit van de werknemers (56%). Minder sociale lasten Het is frappant dat wat, naast de loonkosten, het sterkst speelt in het politieke debat voor ondernemers heel wat minder belangrijk blijkt, vindt Philippe Melis. In de regionalisering en meer autonomie voor de gewesten bijvoorbeeld, zien bedrijven weinig impact voor groei en tewerkstelling. Hetzelfde geldt voor de vergrijzing en de loopbaanverlening. Misschien is dat omdat de toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt nog onvoldoende worden aangevoeld. Ook de aanpassing van de loonindex staat niet zo hoog op de agenda als in de politieke wereld, al zien de bevraagde kmo bestuurders in de loonkosten op zich wel een probleem. 7 procent is van mening dat ons indexsysteem niet moet worden herzien, maar het merendeel geeft wel de voorkeur aan het behoud van de index in ruil voor minder sociale lasten.

7 7 M I J N L O O N C O L U M N Thomas Matei L E E F T I J D 30 W O O N P L A A T S Heverlee B E R O E P Inventarisator CRKC en wetenschappelijk medewerker in een museum P R I V É Ongehuwd B R U T O L O O N euro N E T T O L O O N euro Watdoejevoorjob? Ik heb twee halftijdse betrekkingen. Ik inventariseer op aanvraag erfgoedcollecties in kerken en kloosters in Vlaanderen en Brussel voor het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC). Daarnaast ben ik wetenschappelijk medewerker in het Museum Abdij van Park, een van de best bewaarde abdijcomplexen van de Lage Landen. Met zijn 42 hectaren is het een groene long in de Leuvense stadsrand met een geschiedenis van bijna duizend jaar. Ik beheer er de collectie, werk tentoonstellingen inhoudelijk uit en verzorg de communicatie. Doejejejobgraag? Ja. Ik ervaar het als een voorrecht om effectief als kunsthistoricus aan het werk te zijn. Bovendien heb ik veel autonomie in mijn jobs en toffe collega s. Mijn job als inventarisator is gevarieerd en brengt me op verschillende plaatsen. Het leuke aan het werk in het museum is dat ik er diepgaand onderzoek kan doen naar de herkomst en geschiedenis van objecten. Ik verwerk dat tot een boeiend verhaal voor een breed publiek. Watvindjevanjeinkomen? Ik ben tevreden. Voor mij komt de inhoud van het werk op de eerste plaats. Een hoger loon is aantrekkelijk, maar zeker niet doorslaggevend voor mijn jobkeuze. Waargeefjemetpleziergeldaanuit? Ik heb een uitgebreide collectie platen uit de jaren 60 en 70 (jazz, funk, soul, disco) en ben steeds op zoek naar goede aanwinsten. Daarnaast ben ik ook gebeten door literatuur en het betere stripverhaal, ga ik graag uit, doe ik aan sport... Watzoujedoenalsjedelottowint? Ik zou alle tijd nemen om Brazilië te ontdekken. De natuur, cultuur en geschiedenis van dat land spreken me enorm aan. (mr) Maartje Luif is een Amsterdamse freelance journalist, schrijver en schrijfdocent die in 2006 omwille van de liefde in Leuven neerstreek. In 2013 verschijnt haar debuutroman 'Hier zijn we dan'. Wees niet bang Begin dit jaar besloot ik me niet meer te laten uitbuiten. Ik moest wel eerst 38, straatarm en lichtelijk shabby worden om tot dat besluit te komen, maar de kniesoor is niet uitgenodigd op mijn feestje, dus daar hebben we het niet over. Daar zat ik, 38, lichtelijk shabby, met een bordje droog brood en een glas water, mijn vuist in de lucht: ik laat mij niet langer uitbuiten. Goed, daar moesten mailtjes van komen, want ik werk thuis en het,, enige dat ik bereikte toen ik mijn vuist ophief en luid loeide, was dat de kat dacht dat hij eten kreeg. Mailtjes dus, met een denkbeeldige vuist, argumenten waarom ik mij niet langer liet uitbuiten en een hartelijke groet van uw dappere dodo. Eerst een lijstje: wie buit mij uit? Lijstje klaar: het grootste deel van mijn opdrachtgevers. Lap. Toen een plan de campagne: wat te zeggen? Hoe vertel je iemand dat het gedaan is met Maartje voor een schijntje? Het is gedaan met Maartje voor een schijntje. Zo. Klaar. Een rekensom erbij: jullie storting min mijn afdrachten, belasting en sociale zekerheid. Voilà. Mailtje terug: sorry. Sommige boden me meer, anderen zeiden tabee. Een jaar later, tijd om terug Ik snap ze wel, de bange freelancers, ik ben er immers jaren zelf een geweest. te kijken. Wat heeft het me gebracht? Welaan, een boel. Ten eerste: iets meer geld, ten tweede: iets meer zelfrespect, ten derde: iets minder opdrachtgevers, ten vierde: de droeve constatering dat mijn collega s mijn gat opvullen. Laten we beginnen met het laatste punt: ik snap ze wel, die collega s, de bange freelancers, ik ben er immers jaren zelf een geweest. Je denkt: ach, veertig euro per uur, voor drie uur schrijfles geven, dan heb ik toch weer 120 euro verdiend. Je vergeet voor het gemak dat je anderhalf uur moet voorbereiden, drie uur moet nakijken, en dus 120 euro moet delen door zeveneneenhalf, is zestien euro per uur. En je vergeet dat je van die zestien euro de helft moet reserveren voor sociale lasten en belastingen, en dat je van de overblijvende acht euro een kwart moet reserveren voor je beroepskosten en afschrijvingen en dat je van de zes euro per uur die je overhoudt op weg naar je schrijfles al minstens een uurloon uitgaf aan een kopje koffie en een broodje Martino. Je vergeet dat en ik begrijp dat. Maar, beste bange freelancer, per saldo levert de uitbuiting je vooral een kutgevoel op. En mij ook. Want ik stuur mailtjes met denkbeeldige vuisten, rekensommen en hartelijke groeten van uw dappere dodo, en wat doet een handvol van mijn opdrachtgevers? Die zwaait naar mij en wendt zich tot jullie, want jullie doen het wel voor drie broodjes Martino en een paar kopjes koffie. Maar tel eens mee: meer geld en meer zelfrespect voor iets minder opdrachtgevers. Klinkt als een goede deal, toch? En als jullie ook zo redeneren dan klopt het laatste deel van de som al niet meer,... iets minder opdrachtgevers. Want de uitbuiters hebben dan geen bange freelancers meer om naartoe te gaan. Dus wees niet bang! Wacht niet tot je 38, straatarm en lichtelijk shabby bent, maar doe het nu! Steek je vuist in de lucht en loei!...online j o b a t. b e / m i j n l o o n

8 8 HetAZLokeren zoektm/v: 1HOOFD- VROEDKUNDIGE FULLTIME in statutair dienstverband +aanleggenwervingsreserve voor 3 jaar FUNCTIEBESCHRIJVING: Dagdagelijkse leiding geven aan de kraamafdeling, het verloskwartier en de dienst neonatologie gericht opdetotaalzorg voor de patiënt. AANWERVINGSVOORWAARDEN: Houder zijn van het bachelordiploma vroedkunde of gelijkgesteld. Houder zijn van het bachelordiploma zorgmanagement OF bewijs leveren van een bijkomende specifieke kaderopleiding in de verpleegkunde OF bewijs leveren van een bijkomende opleiding van universitair niveau die erop gericht is de vroedvrouw te bekwamen in het leiden en het organiseren van een kraamafdeling OF houder zijn van het masterdiploma in het management en het beleid van de gezondheidszorg of gelijkgesteld. Het bewijs geleverd hebben van een effectieve praktijk van 5 jaar als lid van een verloskundig/vroedkundig team. Devereiste effectieve praktijk als lid van een verloskundig/vroedkundig team wordt op 3 jaar gebracht voor de kandidaat die in het bezit is van het masterdiploma in het management en het beleid van de gezondheidszorg of gelijkgesteld. Slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen. AANBOD: Na slagen van het aanwervingsexamen: opname in de wervingsreserve voor een duurtijd van 3jaar en/of vaste benoeming in statutair dienstverband naproefperiode van 1jaar. Mogelijkheid totovername anciënniteit. Gratis hospitalisatieverzekering. Fietsvergoeding. Arbeidsduurvermindering vanaf 45jaar. Minimum brutoloon fulltime: 2.897,55. 1KOK in contractueel dienstverband + aanleggen wervingsreserve voor 3 jaar FUNCTIEBESCHRIJVING: Dekok staat in voor het bereiden en verdelen van verantwoorde gezonde, lekkere en afwisselende maaltijden voor patiënten, bewoners en externe klanten. Hij neemt het dagelijks beheer van de centrale keuken over bij afwezigheid van de chefkok cfr. gemaakte afspraken. De kok is mede verantwoordelijk voor een efficiënte bedrijfsvoering en de noodzakelijke hygiënische omstandigheden indekeuken onder leiding vandechefkok. AANWERVINGSVOORWAARDEN: Houderzijn vaneen diploma vanhoger secundair onderwijs of hoger onderwijs van 1 cyclus (bachelor) i.v.m. de functie. Slagen voor eenselectieproef. AANBOD: Na slagen van de selectieproef: contractueleaanstelling voor onbepaalde duur. Mogelijkheid tot overname dienstige anciënniteit. Gratis hospitalisatieverzekering. Fietsvergoeding. Minimum brutoloon fulltime: 1.827,88. INTERESSE? Inschrijven kan door middel van het verplichte inschrijvingsformulier en dit ten laatste op Info,voorwaarden en verplichtinschrijvingsformulier te bekomen op de personeelsdienst van het AZ Lokeren, Lepelstraat 4,9160 Lokeren. Openingsuren personeelsdienst: elke werkdag van 9u00-12u00, tel: ,mail: In het GO! is iedereen een VIP. Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft naar maximale, gelijkeonderwijskansen. Elke leerling is een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities. Hij of zij moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze scholen en instellingen maken dit mogelijk voor om en bij de leerlingen en cursisten. Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen. Dat is het doel waarvoor onze medewerkers zich dagelijks engageren. Voor de centrale administratie zoeken we dringend een (m/v) >DIRECTEUR COMMUNICATIE GO! In nauwe samenwerking met de afgevaardigd bestuurder ben je verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling,uitwerking,implementatie en opvolging van het communicatiebeleid van het GO! Als communicatiespecialist werk je mee aan de realisatie van de strategische doelstellingen. Je neemt een actieverol op in de uitbouw van het imago van het GO!, een imago dat toekomstgericht en speels moet zijn en vernieuwing uitstraalt. Je zet campagnes op,bouwt een mediabeleid uit en je stroomlijnt zowel de interne als de externe communicatie. Naast een masterdiploma heb je ook minstens 6 jaar relevante ervaring bij voorkeur in een leidinggevende functie met focus op ontwikkelen en implementeren van een communicatiestrategie- en beleid. Je kan de functieomschrijving,het selectiereglement en het kandidaatstellingsformulier downloaden op Je kan het kandidaatstellingsformulier uiterlijk tot 2 januari 2013 via sturen naar het selectiekantoor Katena: t.a.v. Jo Debruyne. De verzekeringsmaatschappij Protect nv te Brussel is specialist en marktleider in het verzekeren van intellectuele, vrije en dienstverlenende beroepen, voornamelijk in de bouw- en aanverwante sectoren(in de Benelux). Protect nv wil haar team uitbreiden met een m/v Manager Polisadministratie (1087) en -Onderschrijving Je taken: Je zal het team aansturen dat instaat voor de polisadministratie en derisicoacceptatie (polissen, offertes, bijvoegsels aan polissen, enz.). Daarnaast zal je mee met de commerciële of juridische medewerkers de grote klanten bezoeken voor meer specifieke vragen rond het verzekeringsaanbod. Je geeft opleiding aan interne werknemers, aan makelaars en soms organiseer je seminaries waar je de specifieke vragen uit de sector kan beantwoorden. Je zal op termijn nieuwe verzekeringsproducten mee helpen ontwikkelen. Je profiel: Je hebt coachvaardigheden en voldoende maturiteit om jouw team van 10 à15mensen te leiden via een diensthoofd. Je bent contactvaardig en bent in staat deze technische verzekeringsmaterie eigen te maken om op termijn als productmanager anderen te adviseren. Je hebt technische interesse om bouwkundige dossiers in te schatten, ook qua veiligheidsrisico s, waarvoor Protect de nodige opleiding kan voorzien. Ingenieur Bouwkunde (1089) voor Risicoanalyse en Expertise Je taken: Na een grondige opleiding zal je verantwoordelijk worden voor de risico-inschattingen (bouwgerelateerd) en zal je evolueren naar verzekeringsexpert waarvoor Protect de nodige opleiding voorziet. Schadedossiers inschatten en risicoanalyse voor acceptatie van polissen vormen je belangrijkste taken. Je profiel: Je bent bouwkundig ingenieur en hebt een sterke interesse in verzekeringen of bent gelijkwaardig door ervaring en kennis. Je houdt van een afwisselende functie met de nadruk op milieu en veiligheid (bvb. brandveiligheid, stabiliteit,...). Je wil je graag specialiseren tot verzekeringsexpert. Aanbod: Protect nv voorziet in deze functies de nodige on-the-job begeleiding om elk deelfacet grondig uit te leggen door een ervaren deskundige. Een degelijke verloning met tal van extralegale voordelen. Een dynamische bedrijfscultuur waar ruimte is voor initiatieven. Interesse? Mail je cv zo snel mogelijk naar met vermelding van het dossiernummer 1087 of Voor bijkomende inlichtingen: A. B. & I. personeelsrekrutering en -selectie: www.ab-i.be of - Deze functies worden exclusief door A.B. & I. behandeld.

9 9 Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) is het grootste museum in Vlaanderen. Het bezit belangrijke werken van devlaamse primitieven en de barok, maar ook moderne kunst en de Vlaamse expressionisten. Het museum beheert ook de grootste verzameling werken van Rik Wouters en de belangrijkste collectie ter wereld van het werk van James Ensor.Het museumgebouw is tot 2018 gesloten omwille van renovatie,maar het KMSKA toont zijn collecties op verschillende plaatsen in Vlaanderen. De kantoren zijn momenteel gevestigd in de Lange Kievitstraat in 2018 Antwerpen. Momenteel zijn wij op zoek naar een: directeur kennismanagement en risicobeheer (m/v) Jouw functie: als directeur kennismanagement en risicobeheer maak je deel uit van het Managementcomité. Je bent verantwoordelijk voor de opvolging en de realisatie van de beleids- en beheerscyclus. Je zorgt voor de monitoring van de doelstellingen en kernprocessen en bewaakt de kwaliteit ervan. Daarbij aansluitend optimaliseer je het risicobeheer van het KSMKA. Je bent medeverantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en -evaluatie in het KMSKA. Vanuit je helikopterstandpunt bied je ondersteuning in de ontwikkeling van een langetermijnvisie.je zal daarnaast ook nauw betrokken worden met de opvolging van het masterplan. Jouw profiel: je beschikt over een masterdiploma en hebt minstens 9 jaar relevante ervaring met betrekking tot procesanalyse, projectmanagement, veranderingsmanagement, kwaliteitssystemen, organisatieontwikkeling en -begeleiding. Daarnaast heb je een sterke affiniteit met de culturele sector. Je kan samenwerking stimuleren en neemt initiatieven. Ons aanbod: contract onbepaalde duur een brutosalaris van euro per maand (met 9 jaar anciënniteit) gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer hospitalisatieverzekering een aantrekkelijke vakantieregeling maaltijdcheques Interesse? De uitgebreide functiebeschrijving met contactgegevens voor meer informatie over de functie-inhoud vind je op Je sollicitatiebrief met uitgebreid cv stuur je uiterlijk 6 januari 2013 bij voorkeur via mail naar of per post naar Departement Cultuur,Jeugd, Sport en Media, MOD-team Personeel,Ellen van de Kerkhove,Arenbergstraat 9,1000 Brussel.Vermeld voor welke functie je solliciteert.motiveer heel duidelijk je kandidatuur. De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun vaardigheden en kwaliteiten, ongeacht afkomst, handicap, geslacht of leeftijd. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (www.zorg-en-gezondheid.be) is één van de acht entiteiten binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.Het ondersteunt en reglementeert een waaier aan zorg- en gezondheidsinitiatieven: van zuiver drinkwater tot gezonde voeding, van kanker tot infectieziekten en van preventieve organisaties tot palliatieve zorginstellingen.het team Ouderenzorg en het team Geestelijke Gezondheidszorg en Ziekenhuizen behoren tot de afdeling Residentiële en Gespecialiseerde Zorg en het team Preventie behoort tot de afdeling Preventie,Eerstelijn en Thuiszorg van het agentschap. beleidsthemabeheerder preventieve gezondheidsbeleid Jouw functie: het team Preventie zoekt een enthousiaste medewerker voor het opvolgen en aansturen van het preventieve gezondheidsbeleid. Jouw expertise zal onder meer worden ingezet voor het uitwerken van preventieprogramma s m.b.t. kanker (in het bijzonder de baarmoederhalskankeropsporing), het beleid inzake val- en fractuurpreventie bij ouderen,... Jouw profiel: je hebt een masterdiploma dat bij voorkeur aansluit bij de specifieke beleidsthema s. Je beschikt over goede kennis van het preventieve gezondheidsbeleid en de reglementering erover.ervaring met het interpreteren van wetenschappelijke onderzoeksrapporten is een pluspunt. beleidsthemabeheerder zorg voor ouderen en RVT Jouw functie: het team Ouderenzorg zoekt een enthousiaste medewerker voor het opvolgen en aansturen van het ouderenzorg- en RVT-beleid. Jouw expertise zal onder meer worden ingezet voor het beoordelen en opvolgen van diverse aanvragen vanuit RVT s (i.v.m. vergunningen, erkenningen, ) en voor het participeren aan beleidsvoorbereidende projecten en het voorbereiden van nieuwe regelgeving. Je vertegenwoordigt het agentschap op federaal overleg. Jouw profiel: je hebt een masterdiploma en relevante ervaring in ouderenzorgbeleid of zorgverlening aan ouderen. Expertise in of kennis van verpleegkunde is een pluspunt. beleidsmedewerker/dossierbehandelaar algemene ziekenhuizen Jouw functie: het team Geestelijke gezondheidszorg en Ziekenhuizen zoekt een enthousiaste medewerker voor het opvolgen en aansturen van het algemene ziekenhuisbeleid. Jouw expertise zal onder meer worden ingezet voor het beoordelen en opvolgen van diverse aanvragen vanuit ziekenhuizen (i.v.m. vergunningen, erkenningen, ). Je participeert aan vernieuwende projecten in de ziekenhuissector en aan beleidsvoorbereidende activiteiten. Je vertegenwoordigt het agentschap op overleg met ziekenhuiskoepels, ziekenhuisdirecties, Jouw profiel: ofwel heb je een diploma van arts of doctor in de genees-, heel- en verloskunde,ofwel heb je een masterdiploma in management en beleid van degezondheidszorg (met bachelor verpleegkunde of gelijkwaardig als pluspunt). Relevante werkervaring is eveneens een pluspunt. Ons aanbod: een contract van onbepaalde duur,een brutostartsalaris van minimaal euro (A111) of euro (artsentoelage inbegrepen) (A121) (brutojaarsalaris, aangepast aan de index op 1/1/2013), woon-werkverkeer met het openbaar vervoer,hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques,een dynamische en innovatieve werkomgeving, tussenkomst voor breedbandaansluiting thuis,mogelijkheid tot thuiswerk. Interesse? Solliciteren kan t.e.m. 23 december 2012.Stuur je cv en motivatiebrief naar in het onderwerp van je mail de functie waarvoor je solliciteert. Of je stuurt het naar Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, MOD Personeel Afdeling Personeel,t.a.v.Yves De Backer,Koning Albert II-laan 35 bus 30, 1030 Brussel. Meer informatie over de functie-inhoud, selectieprocedures en arbeidsvoorwaarden vind je op De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Jouw CV moet in 6minuten rekruteerders overtuigen! Benieuwdhoe dit kan? Surf naar jobat.be/cv en je weet meteen hoe je je ervaringen, opleidingen en vaardigheden moeiteloos in een overzichtelijk cv giet.

10 Verzeker uw toekomst! 3Adviseurs - Adviseur Alle Bouwplaatsrisico s U adviseertuwklanten en onderhandelt voorwaarden met de verzekeringsmaatschappijen met betrekking tot bouwrisico s. - Adviseur Financiële Risico s U adviseertuwklanten, analyseert hun financiële risico s (BA, Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurdersaansprakelijkheid, Fraude, ) en werktoplossingen op maat uit. - Adviseur Diverse Risico s KMO Als beheerder diverse verzekeringen (Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid, Arbeidsongevallen) voor KMO s zorgt u voor een optimaal risicobeheer vanuwklanten. Consultant Risk Management U analyseertalle risico s van uw klanten. U geeft hen strategisch advies en ontwikkelt oplossingen op maat voor de financiëring van hun risico s. Risk Engineer U identificeertenevalueert brand en aanverwante risico s en adviseert bedrijven op het gebied van actieve en passieve beveiliging, met het oog op een vermindering van risico s en een verbeterde verzekerbaarheid. Schadebeheerder Burgerlijke Aansprakelijkheid U bent verantwoordelijk voor het beheer van de schadegevallen Burgerlijke Aansprakelijkheid. U staat in contact met verzekeraars, experts en klanten. 3Business Developers voor KMO (Antwerpen -Limburg, Oost- en West-Vlaanderen, Brussel, Wallonië) U prospecteertnieuwe klanten, realiseert nieuwe contracten en werkt geschikte oplossingen uit. Beheerder Pensioenfondsen U bent verantwoordelijk voor het volledig beheer van pensioenfondsen. U berekent de voordelen van het pensioenplan voor de aangeslotenen. Actuarissen U maakt actuariële analyses, berekeningen en rapportenomdeklanten de nodige ondersteuning en advies te bieden over hun pensioenplannen, zowel op nationaal als internationaal vlak. Senior Consultant EmployeeBenefits U bent verantwoordelijk voor een belangrijke portefeuille van zowel bedrijven als pensioenfondsen. U geeft uw klanten professioneel advies en streeft ernaar om ze proactief bijkomende oplossingen aan te bieden. TechnischBeheerder EmployeeBenefits U verzorgt het technisch beheer (analyse, opvolging, ontwikkeling, aanpassing) van de bestaande verzekeringsprogramma s bij onze klanten. VerantwoordelijkeMarketing en Communicatie U bent de drijvende kracht voor marketing en externe communicatie in de Belux. Uw marketingplan ondersteunt krachtig de verdere uitbouw van onze businesslijnen. Bedrijfsjurist U staat in voor de coördinatie en opvolging van juridische dossiers. U bent vanuit uw rol een gewaardeerde partner van het directiecomité. ErvarenBoekhouder U bent verantwoordelijk voor de maandelijkse en jaarlijkse afsluitingen van de verschillende Belgische entiteiten, alsook voor het opmaken van de BTW-aangiften, de fiscale aangiften en de jaarrekeningen. Een job bij Aon? Toekomst verzekerd! Wat bieden wij u? Aon is immers één van dewereldleiders als makelaar in herverzekeringen en verzekeringen, advies betreffend menselijk kapitaal en risicobeheer.degroep telt medewerkers in meer dan 120 landen, waarvan 340 in België (Brussel, Gent, Antwerpen en Luik). Aon biedt kansen aan ondernemende mensen. Vertrouwen, respect en verantwoordelijkheid nemen en krijgen, kenmerkenonze bedrijfscultuur. Een uitdagende functie (een contract van onbepaalde duur) met een gevarieerde jobinhoud en groeimogelijkheden. Een baan ineen dynamische engroeiende onderneming die deel uitmaakt van een internationale groep. Een aantrekkelijk en competitief loonpakket. Interesse? Stuur uw gedetailleerd CVnaar Aon Belgium ter attentie van Human Resources, Jules Cockxstraat 8-10 in 1160 Brussel of via naar Vermeld ook voor welke functie usolliciteert. Meer details en uitgebreide jobbeschrijvingen op Belg HR advnl-v5 Aon is the Principal Sponsor of Manchester United.

11 11 Groei mee met SBB SBB is een toonaangevend accountants- en advieskantoor met gezonde groeiambities. Dankzij onze opleidingen krijg je kansen om je talent in een no-nonsense omgeving verder te ontwikkelen. SBB heeft 27 vestigingen over heel Vlaanderen. Je kan dus aan de slag in je eigen regio. Voor ons kmo-cliënteel is SBB op zoek naar: Kijk je verder dandecijfers? Dan is SBB op zoek naar jou! Zeker van uw zaak Dossierbeheerders/accountants m/v voor onze kantoren in Beveren, Brecht,Brugge, Eeklo, Geel, Lanaken, Leuven, Oudenaarde, Sint-Truiden en Ternat Je beheert een portefeuille klantendossiers waarin je zelf een aantal opdrachten uitvoert, maar heel wat taken delegeert aan kantoormedewerkers. Je wordt één van de gezichten van SBB die de doelgroep proactief benadert en deskundig begeleidt. De klant rekent op je als vertrouwensfiguur die meedenkt en zijn cijfers laat spreken. Kortom, als professional koppel je boekhoudkundige en fiscale knowhow aan een zekere flair en durf je beide troeven uitspelen. Interesse? Surf naar en solliciteer online. Heb je nog niet zoveel ervaring maar wel interesse om bij SBB aan de slag te gaan, neem dan een kijkje op voor de andere vacatures! Voor accountants met eigen klantenportefeuille Hoogstraten kan een oplossing geboden worden. Brugge Brecht Turnhout Info: Elke Verbruggen, selectieverantwoordelijke SBB, tel. 016/ Eeklo Beveren Lier Geel Bree Diksmuide Tielt Lochristi Gent St-Katelijne-Waver Diest Roeselare Lanaken Ieper Aalst St-Truiden Kortrijk Oudenaarde Ternat Leuven Tongeren Schepdaal Hoeilaart Waasland in ontwikkeling Lab9 Grafics is een belangrijke speler op de Belgische grafische markt. Onze klanten zijn oa drukkerijen, uitgeverijen, reclamebureaus, fotografen, prepress bedrijven en Brand Owners. Lab9 Grafics biedt diverse oplossingen aan zoals desktop publishing, web publishing, color management, computer to plate, digitaal drukken, groot formaat printen en IT-infrastructuur. Heel wat grote grafische bedrijven maken vandaag gebruik van onze oplossingen. Jouw talent zal zorgen voor verdere uitbouw van dit succes. Hiervoor zoeken wij gedreven medewerkers: SALES ENGINEER (Antwerpen Limburg) JUNIOR SALES ENGINEER (Oost VL -West VL) APPLE CERTIFIED ENGINEER (Lab9 Stores Aalst) Interwaas is het isintergemeentelijk het samenwerkingsverband voor streekontwikkeling voor streekontwikkeling in het Waasland in het Waasland. en wil vanuit eeninterwaas lokale sturing wil de vanuit ontwikkeling een lokale van het sturing Waasland de ontwikkeling actief bevorderen van het via dienstverlening, Waasland actief projectontwikkeling bevorderen via (bedrijventerreinen dienstverlening, en projectwerking huisvestingsprojecten) en belangenbehartiging. en belangenbehartiging. In het In dat kader kader vanishaar Interwaas dienstverlening op zoek aan naardeen Wase (m/v): gemeenten is Interwaas op zoek naar een (m/v): ADJUNCT-DIRECTEUR PROJECTMANAGER WONEN Niveau A contractueel onbepaalde duur Niveau A4 contractueel onbepaalde duur voltijds Hij Hij of ofzij zalinstaan o.a. instaan voor devoor regie, het coördinatie bijstaan en en opvolging vervangen van huisvestingsprojecten vandedirecteur, en uitvoeren zal het van woonbeleid algemenemee taken vormgeven. m.b.t. de organisatie vaninterwaas,detecteren vanopportuniteiten, indienen van projectvoorstellen en het initiëren ervan, formuleren van adviezen en opvolgen vanstudies op specifiekegebieden, leiden vandelen vaninterwaas onder leiding van COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE dedirecteur en het onderhouden van goede interne en externe contacten. Dit alles met Niveau het oog A contractueel op de verdereonbepaalde streekontwikkeling duur van het Waasland. Hij of zij zal instaan voor zowel de externe als interne communicatie. Het uitgebreide functieprofiel, de arbeidsvoorwaarden en meer informatie over Een uitgebreid de selectieprocedure functieprofiel en de arbeidsvoorwaarden zijn terug tevindt vinden uopwww.interwaas.be Solliciteren kan tot en met zondag 20 januari2013. Uiterste inschrijvingsdatum: 31 juli 2011 Interwaas Lamstraat Sint-Niklaas Interwaas Lamstraat 113 Sint-Niklaas 03 / Sterk aanbod. Lab9 Grafics biedt: -een stabiele werkomgeving met een dynamische groei -zelfstandigheid en ruimte voor initiatief -een aantrekkelijk salaris -interne en externe opleidingen zodat je specialist wordt in je vak -doorgroeimogelijkheden in jouw functie Ben jij onze nieuwe kracht? Mail uw CV met foto en motivatiebrief naar Alle info over deze vacatures vind je op Op een dag heb je niet langer de job vanje leven. En dan wil je wegnatuurlijk. Test of jij nogdejob vanjeleven hebt op Jobat.be en ontdek ons uitgebreide jobaanbod.

12

13 Relationships 13 Finance &Accounting Professionals... Hoeveel verdienen zij in 2013? Download de nieuwe salarisgids via roberthalf.be/salarisgids_2013 Tax Accounting Audits SAP Collaboration Leadership Connections Strategy Leadership Connections Growth Tax Global Regulations Global Management # Adviser US GAAP # 7 Adviser General ledger Accounting Pivot tables Audits Customer service 5 Pivot tables Compliance Technology Business acumen Reconciliations Negotiation 2 Adapt Negotiation Year-end Audits 7 Relationships Strategy Well-rounded Communication Collaboration 8 # Connections Compliance Connections Well-rounded Global Audits ERP Technology Spreadsheets Soft skills Strategy Relationships tegic decision making Negotiation Accounting Management Adviser XBRL Accounting Budget Soft skills Regulations Relationships Pivot tables Connections Adviser Connections Business acumen Tax XBRL x # Technology Soft Skills 7 Global Negotiation 5 4 Communication XBRL Adviser 9 3 Strategic Customer service Integrity TAX Accounting Strategy Technology Ethics Global Spreadsheets Year-end GAAP Compliance Business Acumen Connections Growth Financial Reporting Ethics XBRL General ledger XBRL Collaboration Management 5 Regulations Accounting Audits Leadership Integrity Connections TAX 8 # Negotiation Business Acumen Management p Strategy Compliance 9 GAAP # Spreadsheets Well-rounded Regulations Technology Adviser Integrity Collaboration Quarterly Close Reconciliations Financial Reporting Expert Relationships Negotiation TAX Audits Collaboration Reconciliations Pivot Tables # 3 = = Relationships Accounting Guidance Customer service Spreadsheets Strategic decision-making Management Well-rounded Regulations Collaboration Strategic decision-making Pivot Tables Strategy Continuous learning Connections Connections Leadership = Growth 3 8 = Expert Negotiation TAX 82 5 Relationships Communication Reconciliations 6 # Forecast rounded 8 8 Communication roberthalf.be Robert Half BVBA /A.Gossetlaan 28A b7 /1702Groot-Bijgaarden VG453/BUO -W.INT.030 -W.RS.30 -Recognition Brussels Hoofdstedelijk Gewest: B-AA Je CV is je persoonlijketoegangskaart tot de arbeidsmarkt. Reden genoegomereen pareltje van te maken! Surf naar jobat.be/cv en lees de 10 meest waardevolle tips. We wish you great business opportunities and lots of happiness in 2013! VG. 1080/B Fundament R&S Berkenlaan 138 A, 8530 Harelbeke Tel.: 056/

14 14 Universiteit Antwerpen Jaar na jaar mag de Universiteit Antwerpen meer studenten verwelkomen. Dat is niet toevallig. Vernieuwend onderwijs, grensverleggend onderzoek en prima begeleiding: studenten en onderzoekers kiezen bewust voor deze troeven. Onze 4000 medewerkers gaan dagelijks tot het uiterste om die troeven waar te maken. Wij zoeken voortdurend nieuwe collega sdie mee hun schouders onder onze universiteit zetten. De Universiteit Antwerpen werkt mee aan een open, democratische en multiculturele samenleving. Wij voeren een gezinsvriendelijk- en gelijkekansenbeleid. Elke dag genieten duizenden Vlamingen van aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering. Wiedaar achter zit? De bijna 1600 collega s vaninfrax natuurlijk. Ze werken samen aan een optimaal beheer van de vier Infrax-netwerken. En da s een hele uitdaging. Ofwatdachtjevanbijna 2miljoen aansluitingen in 126gemeenten? En we breiden nog uit! Momenteel zoekt Infrax in Hoboken een m/v: Jan Crab Senior interne auditor Academisch en Wetenschappelijk Personeel De Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen zoekt een (m/v): De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen zoekt een (m/v): Onderzoeksprofessor inhet domein In Vivo MR-Beeldvorming van Kleine Proefdieren inhet domein Geavanceerde Biomedische Microscopische Beeldvorming Onderzoeksprofessor inhet domein Genomica en Bio-informatica Functie: Je voertzelfstandigaudits uitbinnenallevestigingenvan Infrax. Je helptdeorganisatie door de doeltreffendheid vanhet risico- en controlebeheer en de beleidsprocessen te evalueren en te verbeteren. Je maakt eenauditrapportopwaarinjeaanbevelingen formuleert. Profiel: We kijken uit naareen master in eenbedrijfseconomische richtingmet eenruime ervaring als interne auditor.jebentsterk analytisch, denkt procesmatig (end-to-end), organiseert je werk autonoom en je bijt je vast in de materie. Jouw stakeholdersweetje op een onderbouwde manier te overtuigenenmee te krijgen. Verder is Infrax op zoek naar m/v: Technisch specialist kabeltelevisie (Lubbeek) De Faculteit Ontwerpwetenschappen zoekt vier (m/v): De Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen zoekt een (m/v): Het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en beheer zoekt (m/v): Doctoraatsbursalen in één van de domeinen Architectuur/ Conservatie Restauratie/ Productontwikkeling Doctoraatsbursaal in één van de domeinen Routing, Planning and Scheduling in Non-Commercial Applications/ Data Mining in Operations Management/ Renewable Energy in Electricity Supply Zelfstandig Academisch Personeel inhet domein Internationale Ontwikkeling, Globalisatie en Armoede inhet domein Meerlagig Bestuur en Opbouw van de Staat in Centraal-Afrika inhet domein Internationale Samenwerking en Ontwikkeling inhet domein Milieu en Lokale Ontwikkeling Technicus kabeltelevisie (Dilbeek) Bij Infrax werk je mee aan een belangrijke maatschappelijke opdracht. Je maakt deel uit van een organisatie die dynamische groei weet te combineren met een menselijke werkomgeving. Naast tal van ontplooiingskansen kan je rekenen op een aantrekkelijk salarispakket, aangevuld met diverse extralegale voordelen. Interesse? Reageer dan via onze website of stuur je cv met jouw motivatiebrief naar Voorbijkomendevragenkanjeterechtop Geïnteresseerd? De functiebeschrijvingen, de vereiste competenties, de arbeidsvoorwaarden en de afsluitdata van deze vacatures vindt uop lerenisleven

15 15 Watverdienen administratieve professionals in 2013? Download de nieuwe OfficeTeam salarisgids via officeteam.be/ salarisgids_ SalariSgidS Robert Half BVBA /A.Gossetlaan 28A b7 /1702 Groot-Bijgaarden VG453/BUO -W.INT.030 -W.RS.30 -Recognition Brussels Hoofdstedelijk Gewest: B-AA04.037

16 16 V HVC HoHVC ARCHITECTEN UW FUNCTIE: u doet werfopvolging en begeleidt projecten en medewerkers. bijkomend voert udiverse administratieve taken uit: lastenboeken en meetstaten opmaken, prijzen opvragen INTERESSE? Stuur uw kandidatuur naar: HVC Architecten, Kempenlaan Keerbergen 015/ HV UW FUNCTIE: HVC Architecten realiseren vanuit Hasselt en Keerbergen bedrijfs- en kantoorgebouwen, retail en residentiële projecten in Limburg, Antwerpen en Brabant. Zij verwierven hun expertise en een uitstekende reputatie in het combineren van architectuur en functionele efficiëntie. Voor het kantoor te Keerbergen kijken zij uit naar een (m/v) ohvc PROJECTLEIDER /PROJECTARCHITECT ARCHITECTEN u verricht bouwkundig tekenwerk, zowel voor bouwaanvragen als voor uitvoeringsplannen bijkomend voert udiverse administratieve taken uit: lastenboeken en meetstaten opmaken, prijzen opvragen UW PROFIEL: u genoot een bouwkundige opleiding: (IR) architect of bent gelijkwaardig door ervaring. u bent goed vertrouwd met MS Office en bij voorkeur met AutoCAD ervaring is een voordeel, flexibiliteit een pluspunt BOUWKUNDIG TEKENAAR UW PROFIEL: u genoot een bouwkundige opleiding: architect-assistent, graduaat /bachelor in de bouwkunde of in bouwkundig tekenen, of bent gelijkwaardig door ervaring. u bent vertrouwd met AutoCAD en/of Revit en MS Office AANBOD: contract van onbepaalde duur in een gevestigde en groeiende onderneming, ruim salaris met groeiperspectieven na gunstige proefperiode HVC Architecten realiseren vanuit Hasselt en Keerbergen bedrijfs- en kantoorgebouwen, retail en residentiële projecten in Limburg, Antwerpen en Brabant. Zij verwierven hun expertise en een uitstekende reputatie in het combineren van architectuur en functionele efficiëntie. Voor het kantoor te Keerbergen kijken zij uit naar een (m/v) AANBOD: contract van onbepaalde duur in een gevestigde en groeiende onderneming, ruim salaris met groeiperspectieven na gunstige proefperiode Universiteit Antwerpen Kies voor een carrière bij een kenniscentrum met 4000 medewerkers. Meer info in Jobat. INTERESSE? Stuur uw kandidatuur naar: HVC Architecten, Kempenlaan Keerbergen 015/ Vroom.be is marktleider binnen het segment van auto-moto websites. Gedurende meerdere jaren wordt het tiental medewerkers die het Vroom.be team vormen, gedreven door dezelfde motivatie: tevredenheid, innovatie en onafhankelijkheid! De bijna bezoekers elke dag vormen het levende bewijs! Account Manager Vroom.be Je uitdaging: Je verkoopt online advertentieproducten aan lokale en regionale klanten in de tweedehandsautomarkt. Je gaat de baan op om prospecten en klanten te bezoeken. Je werkgebied hierbij is heel Vlaanderen. Je beheert en bouwt een bestaande klantenportefeuille verder uit op een proactieve manier en via doelgerichte prospectie bouw je je klantenportefeuille verder uit. Je bent daarnaast verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling en opvolging van je klantendossiers. Jouw profiel: Je hebt minstens 2 jaar ervaring in externe sales, bij voorkeur in de advertentiemarkt en je bent vertrouwd met het online medium. Affiniteit met de autohandel is een must. Je bent een commercieel talent en je bent zeer dynamisch en resultaatsgericht. Je weet van aanpakken en getuigt van veel initiatief. Naast een sterke overtuigingskracht ben je gewapend met een gezonde dosis doorzettingsvermogen en klantgerichtheid. Je kan je mannetje staan in een dynamische en concurrentiële markt. Je bent Nederlandstalig en beheerst vlot het Frans.. Aanbod: Corelio biedt je een uitdagende functie in een boeiend mediabedrijf, waar je inbreng naar waarde wordt geschat. Je kunt rekenen op een aantrekkelijk salaris, aangevuld met extralegale voordelen. Je plaats van tewerkstelling is Groot-Bijgaarden. Interesse? Durf jij de uitdaging aan? Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan naar en solliciteer online! Verdere vragen? Contacteer gerust Kristien Vande Weijer op 02/

17 17 OOST-VLAANDEREN Bond Moyson Oost-Vlaanderen investeert indeontwikkeling van haar medewerkers enisdaarom erkend door Investors in People, internationaal label voor kwaliteitsvol personeelsbeleid (www.iipbelgium.be). Meer dan 2000 medewerkers ijveren dagelijks voor jouw toegankelijke enbetaalbare ziekteverzekering. Ons uitgebreid kantorennet biedt kwaliteitsvolle diensten aan voor jouw gezondheid en welzijn. Het ziekenfonds Bond Moyson Oost-Vlaanderen zoekt een (m/v) Directeur Zorg en Cultuur voltijds contract onbepaalde duur Jouw functie: Jeleidt encoördineert alle zorg- ensocioculturele diensten van het ziekenfonds Bond Moyson Oost-Vlaanderen. Jevolgt deinterne werking van jouw zorgdiensten strikt op en stuurt bij waar nodig. Je waakt over de productiviteit en tekent samenwerkingslijnen uit tussen de diensten, steeds met als doel het verzekeren van een correcte, optimale enperformante dienstverlening aan externe eninterne klanten. Jewerkt het strategisch beleid en de visie uit voor jouw departement gebaseerd op strategische en operationele doelstellingen en indicatoren. Op basis van ken- en stuurgetallen neem je beslissingen om projecten rond (re)organisatie, kwaliteitsverbetering en communicatie door te voeren. Je zorgt voor een efficiënte budgetopmaak en -bewaking. Jemaakt deel uit van het directiecomité en zorgt voor de vertaalslag van genomen beslissingen naar jouw betrokken diensten. Je vertegenwoordigt de directie Zorg en Cultuur bij onze nationale koepel en bij diverse externe overlegorganen.je bouwt een relevant netwerk uit in de zorg-en socioculturele sector. Dewetgeving en richtlijnen vandeoverheid volg je systematisch op. Ons aanbod: Voor deze functie bieden wij een voltijds contract van onbepaalde duur. De vacature staatopentot 4januari2013voorinterne en externekandidaten. Jouw profiel: Je behaalde een universitair diploma (of gelijkwaardig door ervaring). Je hebt minimum 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie. Ervaring binnen de ruime zorgsector strekt tot aanbeveling. Je bent sterk in het verwerken van managementinformatie en bent informaticaminded. Basiskennis van de boekhoudkundige principes is eenmeerwaarde. Jebentvisionair,ondernemend en sterkin zowelcoachend alsresultaatgerichtleidinggeven. Erkenningsnummer werving &selectie VG. 206/B BHG B-AA W.RS.98 Lid van Federgon Selectieprocedure: Op basis van jouw sollicitatiebrief en cv gebeurt een eerste selectie. De eerste selectieronde is gepland in de eerste helft van januari. Kwaliteiten van mensen zijn voor Bond Moyson Oost-Vlaanderen belangrijker dan afkomst, leeftijd, geslacht of arbeidshandicap. Wij moedigen iedereen aan te solliciteren en verwachten van al onze medewerkerseen positieve instelling tenopzichtevan diversiteit. Meer info? Voor inlichtingen over de functie-inhoud contacteer je mevrouw Sarah Willockx, adjunctprovinciaal secretaris, op het nummer Voor informatie surf je naar Interesse? Stuur jouw sollicitatiebrief en cv, met vermelding van referentie R001874, naar Bond Moyson, t.a.v. mevrouw Sabine Temmerman, directeur Human Resources, Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde, Jouw sollicitatie wordt snel en vertrouwelijk behandeld. Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson. YOUR CAREER Experience Ambition Innovation Challenge Family Stability Zorgen voor anderen was nog nooit zo goed voor je carrière. BIJ CM ZORGEN WE VOOR JOUW LOOPBAAN Op zoek naar een inspirerende werkomgeving en boeiende projecten? Niet bang om je te engageren en grenzen te verleggen? Wij ontvangen je met open armen! CM is één van de grootste non-profitorganisaties in België op het vlak van ziekteverzekering en gezondheidszorg. Vanuit onze centrale zetel in Brussel en de 19 regionale kantoren bouwen we aan een gezonde toekomst voor zowel onze leden als onze werknemers. Starten? Groeien? Een greep uit onze vacatures in Brussel (flexwerken mogelijk): Data Warehouse Engineer ICT Controller,Operator &Project Leaders Service Desk Medewerker Business Analist (infocel uitkeringen) 2ICT Service Delivery Managers Stafmedewerker gezondheidspromotie en beweging Expert leden- en bijdragenbeheer (zorgverzekering) Legal expert gezondheidszorg Business Specialist Process &Development (gezondheidszorg) Senior Business Coordinator Informeren? Solliciteren? ALLES WAT U MOET WETEN OVER DE EINDEJAARSPREMIE. Group S wijst u de weg! Surf naar

18 18 Carrière-ensollicitatiecoaching Imagoconsultancy With adifference Deblaere Consulting Kiekendreef13, 9800 Bachte-Maria-Leerne Tel:+32 (0) Mobile: +32(0)

19 10 SINDS 2002 EEN GREEP UIT ONS AANBOD: Operations Manager Oleochemie -Gent Management Consultants -Brussel Procurement Manager EMEA -Overijse Consultant Datamanagement -Brussel Financieel Manager België -Gent After Sales Verantwoordelijke -Gent Logistics Manager EMEA -Overijse Trainer -Brussel Customer Service Representative -Gent KLAAR VOOR UW TOEKOMST! In 2012 vierde Anago zijn tiende verjaardag. Tijd om even achterom te kijken naar tien ondernemende jaren waarin de eigenzinnige aanpak en methodiek van Anago zorgden voor een snelle groei en een eigen stek binnen het consultancy landschap. Maar niet zonder u, onze klanten, kandidaten, partners en ondernemers! Dánkzij en mét ukunnen we verdergaan op dit elan en zijn we klaar voor de toekomst. Uw toekomst als medewerker of manager,detoekomst van uw bedrijf.webedanken udan ook graag voor de voorbije tien jaar en kijken samen met ugraag verder vooruit. Het Anago team VG.801/B

20 20 WIJ ZOEKEN EEN DIRECTEUR SOCIALE DIENST (A5a A5b)* GEEN ZORGSECTOR ZONDER MENSEN! One small step agiant impact for your HR Zetuook de stap? (ooit VDP O-Vl.) Al 45 jaar dé vereniging waar HR (net)werkt! Benjeeen natuurlijk leider? Beschik je over sterke managementvaardigheden? Heb je een uitgesproken visie rond welzijn in Roeselare? Wil je een sleutelrol spelen in de verdere uitbouw vaneen slagkrachtige en vooruitstrevende organisatie? Aarzel dan niet om de details vandezevacaturetebekijken op Wijbieden jou alvast een fascinerende en maatschappelijk relevante functie in een dynamische en mensvriendelijke omgeving met competitieve arbeidsvoorwaarden. *Minimaal 4126,22 toteen maximaal eindeloopbaansalaris 6386,45 (alle relevante ervaring wordt in rekening genomen) MEER INFO: OCMW-ROESELARE.BE Ons verleden staat voor degelijkheid, betrouwbaarheid, continuïteit en stabiliteit. De toekomst ligt zoals in alle beroepsverenigingen in de handen van de leden. En met deze dynamische, frisse en gedreven groep (en dito bestuur) ziet dat er prima uit! Ook geïnteresseerd in de kracht en de voordelen van ons netwerk? Laat het ons weten. Door delen sterker worden en beter ondernemen is ons motto. De Kerstman zal trots zijn op ons... Wij hebben ons verlanglijstje voor 2013 al klaar! Vlaamse HR-Ambassadeur 2012 met een inspirerende getuigenis +NIEUWJAARSRECEPTIE Deirrationaliteit van loopbanen, met Prof. Dr. Ans De Vos Recruteren &selectie: tendenzen en uitdagingen =Prof. Dr. Dirk Buyens geeft duiding bij de resultaten van een Vlerick studie Werken voor het OCMW is meer dan zomaar werken, het is bijdragen aan de verwezenlijking van een goed doel: een menswaardig bestaan voor iedereen. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe werft aan: FINANCIEEL DIRECTEUR (m/v) Usuperviseert, coördineert en implementeert de financiële politiek van het Centrum. U vervult een strategische functie en bent tegelijkertijd terreinmanager.analyseren, beheren en anticiperen zijn de kernwoorden van uw functie. Omschrijving vanuwopdracht Ubent verantwoordelijk voor de boekhouding van het bedrijf en uwerkt nauw samen met de Ontvanger voor de controle van het financiële beheer. Ustaatgarant voor de financiële informatie over de instelling, uwerkt het jaarlijkse budget uit en maakt regelmatig verslagen op. Uziet toe op het uitvoeren van dit budget, bekrachtigt de financiële keuzes van het Centrum, analyseert de resultaten en verklaart eventuele verschillen. Uwerkt samen met de verantwoordelijken van alle andere afdelingen en adviseert hen bij het beheer van hun kosten. Ukijkt strikt toe op het werk, met respect voor budget, deadlines en procedures, maar zet ook aan tot veranderingen en verbeteringen van het financiële functioneren van de instelling. Vereiste vaardigheden Ubeschikt over een universitair diploma of een diploma van hoger onderwijs voor een opleiding van minstens 4jaar in economie, handel of financiën en zaken als financiële budgetten en analytische boekhouding hebben voor ugeen geheimen. DiRupo Ionder de loupe of wat is de impact op ons HR-beleid? Organisatiedenken: een speciale rol voor HR in projectmanagement Headaccount dashbord for HR: beheren personeelskost =apiece of cake (onze collega s van Securex maken ons wegwijs) We kunnen winnen : een jaar later... brengt Pieter Timmermans ons een stand van zaken, met speciale aandacht voor de rol van HR Intergenerationele kennisretentie: een noodzaak, maar ook een realiteit? Feestelijke eindejaarsvergadering op 13 december Ook zin om de kracht van ons netwerk te ontdekken? Een bezoek aan onze website (www.hratwork.be) maakt heel wat duidelijker.via het contactformulier kan u ons gemakkelijk bereiken. Uvindt er ook de leden van het bestuur,waar u uiteraard ook terecht kan met uw vragen. HRM!?... met meer verwachtingen dan ooit! Uw management wordt getekend door assertiviteit en flexibiliteit en de leden van uw afdeling kunnen rekenen op uw toewijding en analytische geest. Wij bieden u Een salaris tussen ,07 euro en ,58 euro bruto per jaar (afhankelijk van anciënniteit), eindejaarspremie, gratis openbaar vervoer,hospitalisatieverzekering, een persoonlijk opleidingsplan, groeikansen in een stabiele en aangename omgeving. Work Geïnteresseerd? Stuur uw kandidatuur (CV en motivatiebrief) per post ter attentie van: De vereniging waar HR (net)werkt! Dhr.GrégoryJacques, Karrestraat27in1200 Sint-Lambrechts-Woluwe of per mail naar:

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie

Opdracht 2: Vacature

Opdracht 2: Vacature Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Sociale wetgeving Opdracht 2: Vacature CAMPUS Geel Jasper De Kinderen Yoran Peeters Academiejaar 2013-2014 Inleiding Tijdens een sollicitatie

Nadere informatie

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Afdeling: Koninklijk Museum

Nadere informatie

2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties

2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties Afdeling: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd, Sport

Nadere informatie

1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen

1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen Afdeling: Cultureel Erfgoed

Nadere informatie

KU Leuven - onderwijs

KU Leuven - onderwijs WELKOM! KU Leuven - onderwijs Kwalitatief hoger onderwijs meer dan 55.000 studenten Nederlandstalig onderwijsaanbod o 55 bacheloropleidingen o 133 initiële masteropleidingen o 48 master-na-masteropleidingen

Nadere informatie

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen Afdeling: Cultureel

Nadere informatie

2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen

2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen Afdeling: Cultureel Erfgoed Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd en Media Standplaats: Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat

Nadere informatie

Vacature Office Manager/Secretaresse

Vacature Office Manager/Secretaresse Vacature Office Manager/Secretaresse Abeka, de fiscale en financiële ontzorger, is wegens zijn sterke groei op zoek naar een Office Manager/Secretaresse. U zal binnen ons modern kantoor met een team van

Nadere informatie

functiebeschrijving ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ruimte Vlaanderen werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT Grafische ondersteuning

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

functiebeschrijving ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ruimte Vlaanderen werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Selectiereglement Financieel manager

Selectiereglement Financieel manager 1. Functiebeschrijving 1.1 Doel van de functie Coördineert mee de financiële afdeling en is verantwoordelijk voor een tijdige en kwaliteitsvolle oplevering van alle vereiste wettelijke documenten en rapporteringen.

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit ACCOUNTANCY MEDEWERKER Bachelor Accountancy of Master Handelswetenschappen, TEW, Economie. Enkele jaren ervaring in een boekhoudkantoor of in de volledige boekhouding van een

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK)

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren

Nadere informatie

INHOUD Over ons Finance 2 Business support Voorbereiding De juiste indruk achterlaten Het sollicitatiegesprek Sollicitatievragen beantwoorden 8

INHOUD Over ons Finance 2 Business support Voorbereiding De juiste indruk achterlaten Het sollicitatiegesprek Sollicitatievragen beantwoorden 8 INTERVIEWGIDS INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters People is een specialist

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

Aanwervingsbrochure. Fondsenwerver. Contractueel onbepaalde duurvoltijds

Aanwervingsbrochure. Fondsenwerver. Contractueel onbepaalde duurvoltijds Aanwervingsbrochure Fondsenwerver Contractueel onbepaalde duurvoltijds - weddenschaal A1a-A3a 1 2 Kennismaking met M M brengt gisteren, vandaag en morgen samen in een publieksgericht museum. M is een platform

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

Jongeren. Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.

Jongeren. Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard. Jongeren Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009 Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1- Belangrijkste bevindingen 1. Eén op twee van de in juni

Nadere informatie

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon?

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon? HET SALARIS Welke factoren bepalen je loon? Inhoudstafel 1. Functie, sector en grootte van het bedrijf p4 2. Je diploma p5 3. De loonkloof p6 4. Plaats waar je werkt p9 5. Anciënniteit p10 Welke factoren

Nadere informatie

Stafmedewerker Brusselwerking

Stafmedewerker Brusselwerking Stafmedewerker Brusselwerking Je wil je inzetten voor een diverse samenleving met gelijke kansen? Het Minderhedenforum (www.minderhedenforum.be) is de luidspreker van de meeste interculturele verenigingen.

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

3 4 5 7 24 88 laag inkomen, +55 helemaal oneens eerder oneens 64 noch eens, noch oneens eerder eens helemaal eens [Voor ik iets koop, overweeg ik zorgvuldig of ik het me kan veroorloven.] 5 25 vrouwen,

Nadere informatie

Fiscaal Jurist/ Corporate Lawyer/ Tax Consultant

Fiscaal Jurist/ Corporate Lawyer/ Tax Consultant Academiejaar 2016-2017 6 december 2016 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN december 2016 VACATURE 2016-2017/015 Kantoor Accountants- en Belastingconsulenten,

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een straffe Projectcoördinator Contractueel (80%): 12 maanden: 1 september 2017 31 augustus 2018 Niveau: A Rang: A1 Graad: Adjunct van de directeur (A111) Met standplaats:

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Selectiereglement Nautisch manager

Selectiereglement Nautisch manager 1. Functiebeschrijving 1.1 Doel van de functie Beleidsondersteunende en adviserende rol inzake de nautisch-technische werking. Zowel intern dienst overschrijdend als extern een zichtbare rol opnemen en

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar inning en invordering (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar inning en invordering (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar

Nadere informatie

HET SALARIS. Alles wat je moet weten over je loonpakket

HET SALARIS. Alles wat je moet weten over je loonpakket HET SALARIS Alles wat je moet weten over je loonpakket Inhoudstafel Je loonpakket van a tot z 1. Waaruit bestaat je loon? p4 2. Een waaier aan klassieke extralegale voordelen p7 3. New age benefits p10

Nadere informatie

Het Facilitair Bedrijf werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT SCHOONMAAK. Aantal: 27 Vacaturenummer: zie aanbod Locatie: zie aanbod

Het Facilitair Bedrijf werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT SCHOONMAAK. Aantal: 27 Vacaturenummer: zie aanbod Locatie: zie aanbod functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT SCHOONMAAK

Nadere informatie

Het project wordt gesteund en gesubsidieerd door de Vlaamse Regering en de Provincie Vlaams-Brabant.

Het project wordt gesteund en gesubsidieerd door de Vlaamse Regering en de Provincie Vlaams-Brabant. Technisch deskundige Wonen (deeltijds 70 à 90%) 3Wplus vzw heeft samen met 6 gemeenten (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen) de interlokale vereniging Woonwinkel Pajottenland opgericht.

Nadere informatie

/ vacature /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/ vacature ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// / vacature Het Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel dienstverband (contract van bepaalde duur tot en met 31/12/2016): Medewerker Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden Beleidsdomein Niveau

Nadere informatie

Het Agentschap Facilitair Bedrijf werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT CATERING

Het Agentschap Facilitair Bedrijf werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT CATERING functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Facilitair Bedrijf werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE VACATURE VOOR NAVORSER A2 (M/V) 1. Vacature

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE VACATURE VOOR NAVORSER A2 (M/V) 1. Vacature VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE VACATURE VOOR NAVORSER A2 (M/V) 1. Vacature De Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie wenst ter ondersteuning van de stafdienst van de Raad één navorser (A2)

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

De gemeente Diepenbeek werft aan:

De gemeente Diepenbeek werft aan: De gemeente Diepenbeek werft aan: Stafmedewerker B1-B3 voor de implementatie van de BBC in contractueel verband (m/v). Via een gestructureerd interview, art 29 van het rechtspositiebesluit Taken: meewerken

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen en vergoedingen k Op 1 juli 2017 stijgen alle lonen en premies met 1,1%. De vergoedingen bestaanszekerheid

Nadere informatie

Kinesitherapeut. BV1-BV3 m/v contractueel voor onbepaalde duur voltijds of deeltijds. 1. Publicatie. 2. Functiebeschrijving. 3. Aanwervingsvoorwaarden

Kinesitherapeut. BV1-BV3 m/v contractueel voor onbepaalde duur voltijds of deeltijds. 1. Publicatie. 2. Functiebeschrijving. 3. Aanwervingsvoorwaarden Kinesitherapeut BV1-BV3 m/v contractueel voor onbepaalde duur voltijds of deeltijds 1. Publicatie 2. Functiebeschrijving 3. Aanwervingsvoorwaarden 4. Selectieprogramma 5. Aanbod en verloning 1. Publicatie

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

Voltijds technisch medewerker (m/v)

Voltijds technisch medewerker (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Junior Accountant

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

Voltijds elektricien (m/v)

Voltijds elektricien (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Deskundige secretariaat

Deskundige secretariaat Informatiefiche Deskundige secretariaat Juli 2017 Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be Inhoud 1. De algemene toelatingsvoorwaarden en algemene aanwervingsvoorwaarden

Nadere informatie

De meest gestelde sollicitatievragen

De meest gestelde sollicitatievragen De meest gestelde sollicitatievragen Vertel eens iets meer over jezelf? Wat kan je vermelden: Naam Woonplaats Studies Werkervaring Motivatie Positieve eigenschappen Gebruik eventueel je cv als leidraad

Nadere informatie

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Voltijdse statutaire functie (A1 A3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Je coördineert en leidt de afdeling maatschappelijke

Nadere informatie

1 jobstudent Administratief registrator Team Collectie Vlaamse Gemeenschap

1 jobstudent Administratief registrator Team Collectie Vlaamse Gemeenschap / werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Administratief registrator Team Collectie Vlaamse Gemeenschap Afdeling: Cultureel Erfgoed Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd, Sport en Media Standplaats:

Nadere informatie

De kandidaten moeten bereid zijn om over te gaan van de stedelijke gemengde brandweerdienst Aalst naar de hulpverleningszone Zuid-Oost.

De kandidaten moeten bereid zijn om over te gaan van de stedelijke gemengde brandweerdienst Aalst naar de hulpverleningszone Zuid-Oost. Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van preventionist (statutair/contractueel) voor de stedelijke gemengde brandweerdienst De kandidaten moeten bereid zijn om over

Nadere informatie

Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016. PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011. Fiscaal Adviseur

Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016. PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011. Fiscaal Adviseur Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011 Fiscaal Adviseur Je bent een all-round specialist

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Verhoging van de lonen Op 1 juli 2017 stijgen alle lonen met 0,16. Voorkeur voor contracten van onbepaalde

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604 VACATURE Innoviris is op zoek naar een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab Referentie: AFN201604 Wetenschappelijke Directie Cel strategisch onderzoek Innoviris Instelling van Openbaar

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

Selectiereglement Systeembeheerder

Selectiereglement Systeembeheerder 1. Functiebeschrijving 1.1 Doel van de functie Realisatie van de ICT-doelstellingen door een kwalitatief systeem- en netwerkbeheer, projectbegeleiding bij de verdere uitbouw van de ICT-infrastructuur en

Nadere informatie

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Verantwoordelijke

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

deskundige straathoekwerker

deskundige straathoekwerker De stad Sint-Niklaas is een moderne centrumstad met meer dan 70.000 inwoners. Momenteel zijn we op zoek naar een M/V: deskundige straathoekwerker voltijds contractueel B1-B3 Wat de job inhoudt Straathoekwerk

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN

OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN BESTUURSSECRETARIS ICT - dienst informatica m/v SELECTIEPROCEDURE AANWERVING EN BEVORDERING VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

Coördinator Ervaringsdeskundigen - project gezondheidszorg (m/v) Startbaan - Online sinds vandaag

Coördinator Ervaringsdeskundigen - project gezondheidszorg (m/v) Startbaan - Online sinds vandaag pagina 1 van 5 Deze vacature is niet langer gepubliceerd. Zoek jobs Meer info over POD Maatschappelijke Integratie POD Maatschappelijke Integratie in BRUSSEL zoekt Coördinator Ervaringsdeskundigen - project

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 Het stadsbestuur van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) hoofdanimator graad C1-C3 voltijdse contractuele functie met een wervingsreserve van

Nadere informatie

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering Aanvullende pensioenen in de lift Het gemiddelde wettelijke pensioen van een Belgische werknemer bedraagt

Nadere informatie

3 4 5 7 24 88 laag inkomen, +55 helemaal oneens eerder oneens 64 noch eens, noch oneens eerder eens helemaal eens [Voor ik iets koop, overweeg ik zorgvuldig of ik het me kan veroorloven.] 5 25 vrouwen,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Bouwmaatschappij Ronse. Selectieprocedure Projectmanager Voltijds contractueel A1a-A3a

INFORMATIEBROCHURE. Bouwmaatschappij Ronse. Selectieprocedure Projectmanager Voltijds contractueel A1a-A3a INFORMATIEBROCHURE Bouwmaatschappij Ronse Selectieprocedure Projectmanager Voltijds contractueel A1a-A3a Voorstelling Bouwmaatschappij Ronse Het Gemeentedecreet biedt verschillende mogelijkheden om via

Nadere informatie

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider Contract onbepaalde

Nadere informatie

OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker

OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker Job onbepaalde duur (niet via uitzendkantoren) 1 Ft mw er tewerkgesteld in het Onthaalteam Functieomschrijving Het Sociaal Huis

Nadere informatie

Ongevallen op de weg van en naar het werk

Ongevallen op de weg van en naar het werk Newsletter Het arbeidswegongeval Ongevallen op de weg van en naar het werk In de polis arbeidsongevallen worden automatisch de ongevallen op de weg van en naar het werk meeverzekerd. Net als bij een arbeidsongeval

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Persvoorstelling Een breed draagvlak voor aanvullende pensioenen voor contractanten

Persvoorstelling Een breed draagvlak voor aanvullende pensioenen voor contractanten Een breed draagvlak voor aanvullende pensioenen voor contractanten Pensioenstelsels voor lokale besturen Pagina 2 Het Belgisch pensioenstelsel steunt op drie pijlers: Eerste pijler: wettelijk pensioen

Nadere informatie

Statutair bouwhistoricus voor de dienst Monumentenzorg

Statutair bouwhistoricus voor de dienst Monumentenzorg Aalst is een aangename, aantrekkelijke en actieve stad, die met een klantgerichte dienstverlening bijdraagt tot het welzijn van haar burgers. Op dit moment legt de stad Aalst een wervingsreserve (2 jaar

Nadere informatie

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve Vacatures Vacature Sportpromotor (B1-B3) Omschrijving Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve 1. Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? Om toegelaten te worden tot de vacante functie

Nadere informatie

Aanvraag 4505 Administratief assistent Contact center

Aanvraag 4505 Administratief assistent Contact center Aanvraag 4505 Administratief assistent Contact center Wij zijn 1. Organisatie Ik werk bij deze organisatie Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Deze aanvraag hoort tot de volgende behoefte Administratief

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

Europese jobmarkt herleeft

Europese jobmarkt herleeft Europese jobmarkt herleeft Resultaten Search Trends survey Februari 2010 1 Samenvatting Twee derde van de bedrijven wil tijdens de komende 12 maanden mensen aanwerven; een vijfde van de Europese bedrijven

Nadere informatie

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30%

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30% Verloning en bijkomende voordelen Als medewerker bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kun je rekenen op een competitief loon. Bovendien bieden we je een indrukwekkend voordelenpakket dat niet in het

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015 GEMEENTE WUUSTWEZEL Aanwerving van (m/v) ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DIENST OPENBARE WERKEN (C1-C2-C3) 19/38: werkt elke voormiddag contractuele aanwerving met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele

Nadere informatie

profiel bezoekers database gegevens ,12% januari 2016 januari Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers

profiel bezoekers database gegevens ,12% januari 2016 januari Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers bezoekers januari profiel 89.507 281.011 +1,12% Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers Nieuwe Jobat Express Subscribers januari CV database gegevens 307.611 169.663 5.450 aantal cv s aantal publieke

Nadere informatie

PLAATSAANBIEDINGEN juni 2015 VACATURE 2014-2015/020. Nood aan een nieuwe uitdaging als fiscaal expert? Dan is dit de opportuniteit waar je naar zoekt!

PLAATSAANBIEDINGEN juni 2015 VACATURE 2014-2015/020. Nood aan een nieuwe uitdaging als fiscaal expert? Dan is dit de opportuniteit waar je naar zoekt! Academiejaar 2014-2015 23 juni 2015 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN juni 2015 VACATURE 2014-2015/020 Inleiding Nood aan een nieuwe uitdaging als fiscaal expert?

Nadere informatie

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 Interim als opstap voor Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 AGENDA 1. De arbeidsmarkt in cijfers. 2. Wat is uitzendarbeid? 3. Wanneer doen bedrijven beroep op een uitzendkracht?

Nadere informatie

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Afdeling Scholen Basisonderwijs, CLB en Deeltijds Kunstonderwijs Functiefamilie middenkader 1. Kandidatuurstelling

Nadere informatie

Vacature Diensthoofd Technische Dienst

Vacature Diensthoofd Technische Dienst Vacatures Diensthoofd Technische Dienst Aantal beschikbaar: 1 Omschrijving Vacature Diensthoofd Technische Dienst (A1a-A3a + bedrijfswagen) Aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar 1. Wat zijn

Nadere informatie

Het Agentschap Overheidspersoneel Werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT ARCHIEF

Het Agentschap Overheidspersoneel Werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT ARCHIEF functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Overheidspersoneel Werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT

Nadere informatie