ALLES GOED MET UW GROEPSVERZEKERING? Fiscale veranderingen zorgen voor minder rendement vanaf 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "+7.167 ALLES GOED MET UW GROEPSVERZEKERING? Fiscale veranderingen zorgen voor minder rendement vanaf 2013"

Transcriptie

1 Z A T E R D A G 1 5 T / M V R I J D A G 2 1 D E C E M B E R Voor de job van je leven ALLES GOED MET UW GROEPSVERZEKERING? Fiscale veranderingen zorgen voor minder rendement vanaf 2013 De eindejaarspremie: niet voor iedereen Is thuiswerken echt dé toekomst? Een op drie kmo s vreest voor voortbestaan jobs op Jobat.be Jobs in Oost Vlaanderen vanaf blz. 23 +Handigoverzichtvanallejobsinuwregio

2 2 E D I T O Wim Verdoodt hoofdredacteur Jobat Krullende tenen,, Je zal het maar meemaken: een halfuur langer werken omdat je naar een opleiding mag. Op het einde van het jaar blikken we graag even terug op waar u zoal mee bezig was. U, dat is de Vlaamse werknemer die dagelijks zijn job beoefent en regelmatig onze pagina s afspeurt op zoek naar een nieuwe uitdaging, soms noodgedwongen, soms omdat u er gewoon zin in hebt. Maar u zoekt niet zomaar. Nee, u stelt zich daar heel wat vragen bij. Over die job en uw relatie met uw werkgever bijvoorbeeld. Mag ik dit? Mag dat? En wat als... Dergelijke reacties geven ons het hele jaar door een mooi beeld van waar werknemers zoal over piekeren en peinzen als het hun job betreft. Sommige vragen komen met de regelmaat van de klok. Zoals: Ik heb een contract getekend maar heb net nog een beter bod gekregen. Wat nu?, of: Heb ik recht op een eindejaarspremie? Dat is er een die het momenteel erg goed doet. Om u te helpen staat het antwoord rechts van deze kolom. Naast dergelijke praktische vragen bereiken er ons ook heel wat getuigenissen. Meestal gaat het om ex werknemers die met de beste wil ter wereld geen nieuwe job vinden. En (te) vaak zijn de afzenders 50 plussers. Sommige verhalen zijn ronduit schrijnend. Niet bepaald de scenario s die je later zelf wil meemaken. Misschien moeten rekruteerders en werkgevers daar even over nadenken tijdens deze eindejaarsperiode. Maar er zijn er ook andere. Zorgen van werknemers waarvan, hoe zullen we het zeggen, tja... je tenen gaan krullen. Zoals die van een groep werknemers die opleiding mocht volgen maar die zich vooral afvroegen hoe dat zat met de verplaatsing naar de locatie waar ze werden verwacht. Waren dat werkuren, overuren? Werden die vergoed? Enzovoort. Een hele litanie waaruit niet zozeer goesting bleek om aan die opleiding deel te nemen, maar eerder de vrees om er zijn of haar broek aan te scheuren wat betreft de contractueel vastgestelde arbeidsvoorwaarden. Want je zal het maar meemaken: een halfuur langer werken omdat je naar een opleiding mag. Stel je voor. Nee, zoveel sociale onrechtvaardigheid hebben wij zelden gezien. Al denkt die vijftiger zonder job daar waarschijnlijk anders over. G E Z E G D de evaluaties eraan komen, zetten we ons beste beentje nog,,als netietsmeernaar voren. Impression management, heet dat. Vooral doen, menen wij. Want, zo zegt arbeidspsycholoog Frederik Anseel, het werkt! Eind december en begin januari worden de functioneringsgesprekken gevoerd. Het is typisch dat mensen danwatlangeraanhunbureau blijven zitten. A R B E I D S V R A A G Heb ik recht op een eindejaarspremie? Een eindejaarspremie is een premie die een werknemer krijgt naast zijn gewone maandloon op het einde van het jaar. Meestal stemt de premie overeen met het maandloon van december zodat de werknemer een zo Stijn Demeestere advocaat bij Lydian genaamde dertiende maand krijgt. Hoewel de eindejaarspremie een standaard looncomponent is bij vele werknemers, is het recht erop niet wettelijk verankerd. Niet elke werknemer heeft dus recht op een eindejaarspremie. Of je recht hebt op een eindejaarspremie, hangt af van de bedrijfssector waartoe jouw werkgever behoort. Het recht op een eindejaarspremie is doorgaans vastgelegd binnen een cao die werd gesloten binnen de schoot van het paritair comité dat voor een specifieke bedrijfssector bevoegd is. Het bevoegde paritair comité kan je normaal gezien gemakkelijk terugvinden in het arbeidsreglement. Niet verplicht Bestaat er voor jouw sector geen cao die een eindejaarspremie toekent, dan is je werkgever niet verplicht om een eindejaarspremie te voorzien. Het kan evenwel zo zijn dat je toch recht hebt op een eindejaarspremie, namelijk: wanneer binnen het bedrijf van je werkgever een gebruik bestaat om een eindejaarspremie toe te kennen; wanneer je arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement je het recht op een eindejaarspremie toekent; wanneer je met je collega s in het kader van een fusie of overname van activiteiten bent overgegaan naar je huidige werkgever terwijl je bij je vroegere werkgever recht had op een eindejaarspremie. Je behoudt dan je recht op een eindejaarspremie. Ik hoop voor jou dat je recht hebt op een eindejaarspremie. Mocht dit niet het geval zijn, hou dan voor ogen dat het mooiste eindejaarscadeau uiteindelijk de warmte en liefde is van je gezin, familie en vrienden. In mijn voorlopig laatste woord voor Jobat, wens ik jullie een prettig eindejaar en voorspoedig 2013 toe!...online j o b a t. b e / r e c h t e n p l i c h t e n

3 3 C A R T O O N I N H O U D 4 PRAKTISCH De groepsverzekering Dalende rentevoeten: reden tot paniek? 6 ONDERZOEK Kmo enquête Een op drie vreest voor voortbestaan 7 MIJN LOON In het museum Ik ervaar mijn job als een voorrecht 7 COLUMN Maartje Luif Gedaan met Maartje voor een schijntje A N S E E L&D E N Y S Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril In 2004 publiceerde Patricia Ceysens, toenmalig Vlaams minister, het boek E mama. Daarin brak ze, op basis van eigen ervaringen tijdens een zwangerschapsverlof, een lans voor het werken van thuis uit of in door technologie ondersteunde satellietkantoren. E werken was een prima middel om een drukke baan en carrière te verzoenen met de gezinsverantwoordelijkheden en een reëel alternatief voor deeltijds werken en tijdskrediet. Een deel van progressief Vlaanderen had het niet begrepen op het boek. Patricia Ceysens was een platte materialistische streber die van haar persoonlijke ervaring een maatschappelijke trend wou maken. In 2012 pakken Frank Van Massenhove en Tom Auwers van de FOD Sociale Zekerheid met hun boek De collega's werken thuis (progressief) Vlaanderen wel in. Zij beschrijven in essentie nochtans hetzelfde fenomeen, alleen gaat het nu om het succesvol invoeren van tijden plaatsonafhankelijk werken. Waaraan is dat verschil in waardering te wijten? Veel heeft te maken met toenmalige vooringenomenheid, maar erismeer.ceysenshinghaarverhaalop aan haar individuele ervaring. Van,, Massenhove en Auwers beschrijven het fenomeen als overheidsmanager. Het gaat om een complete overheidsdienst met vele honderden werknemers. Dit kan niet meer worden afgedaan als een persoonlijke gril van een bevoorrechte werknemer. Is thuiswerken de toekomst? Er zijn redenen om niet té hard van stapel te lopen en enige bescheidenheid omtrent de opbrengst is wenselijk. Bovendien heeft de tijd niet stilgestaan. Technologie die thuiswerk faciliteert, is verder geëvolueerd. Ook het aantal kenniswerkers met activiteiten die in aanmerking komen voor thuiswerk is sterk toegenomen. Het fenomeen van thuiswerken heeft zich de voorbije jaren bovendien met succes gekoppeld aan Het Nieuwe Werken: een samenhang tussen nieuwe managementvaardigheden (sturen op output in plaats van bevelen en controleren), flexibele organisatieprincipes en hoogwaardige arbeidsvormen(slimmer werken). Wordt thuiswerken nu het werken van de toekomst? Het belang zal ontegensprekelijk toenemen. Toch zijn er redenen om niet té hard van stapel te lopen. Het aandeel thuiswerkers is nog niet echt groot. Afhankelijk van de gehanteerde definitie komen we op een percentage tussen de 12 en de 20 procent. Ook wat de opbrengst van thuiswerken betreft, is enige bescheidenheid wenselijk. De resultaten zijn duidelijk positief voor productiviteit, betere afstemming werk privé, stress, tevredenheid en autonomie. Maar het effect blijkt al bij al beperkt. Wat communicatie met de collega's betreft, treden er negatieve effecten op als het thuiswerk meer dan 2 dagen per week in beslag neemt. Thuiswerk is geen marginaal fenomeen meer, maar of het de norm wordt in de toekomst is nog onzeker. Jan Denys arbeidsmarktdeskundige Randstad en auteur van Free to work en Uw werk, uw merk

4 4 P R A K T I S C H Dalende maximale rentevoeten vanaf januari 2013 De groepsverzekering: Veranderingen in de fiscaliteit en de gewaarborgde rentevoet van groepsverzekeringen zorgen voor onrust in de sector. Wat hangt er werknemers en werkgevers precies boven het hoofd en hoe onderscheid je een goede groepsverzekering van een minder goede? Zoals de naam doet vermoeden, is een groepsverzekering een collectieve verzekering die een werkgever kan afsluiten voor een welbepaalde categorie werknemers in zijn bedrijf. Een groepsverzekering levert zowel de werkgever als de werknemer voordelen op. Voor de werkgever is het een manier om werknemers aan zich te binden. Betalen voor een groepsverzekering is ook goedkoper dan voor het zelfde bedrag loon uitkeren. De werknemer weet zich verzekerd van een kapitaal, vermeerderd met rente en winstdeelneming, dat wordt uitgekeerd bij zijn oppensioenstelling een soort uitgesteld loon dus. In tijden van onzekerheid over het wettelijk pensioen is deze zogenaamde tweede pensioenpijler voor iedereen welgekomen. Bovendien bevatten de meeste groepsverzekeringen ook een dekking bij overlijden, een verzekering tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid en een hospitalisatieverzekering. Wij vroegen aan Rudy Peeters en Daniel Hubert, specialisten employee benefits bij onafhankelijk ondernemingsmakelaar ADD, om ons verder in te wijden. Wie betaalt voor de groepsverzekering? Het grootste stuk wordt betaald door de werkgever, een bedrag dat doorgaans schommelt tussen de 3 en 8 procent van het loon. Bij bepaalde polissen betaalt ook de werknemer een kleiner deel van de groepsverzekering. Dat bedrag wordt automatisch van het loon afgehouden en is niet onderhandelbaar, zegt Rudy Peeters. Het idee daarachter was dat de werknemer zich door bij te betalen, meer betrokken zou voelen bij de groepsverzekering, vult Daniel Hubert aan. Al vraag ik me af of dat ook wel zo is. Tekst: Jan Bosteels / Illustratie: Maarten Vande Wiele Wat mij veel belangrijker lijkt, is dat de werkgever veel beter communiceert over wat de groepsverzekering allemaal precies inhoudt. Daar schort het nu nog te vaak aan. Wat krijg ik wanneer? Daniel Hubert: Normaal krijg je het kapitaal en de winstdeelneming uitgekeerd bij pensionering. Maar sinds de wet op het aanvullend pensioen van 2004 heeft iedereen het recht om in de plaats van het volledige bedrag, te kiezen voor een maandelijkse rente zo lang hij in leven is. Er is één uitzondering waarbij het mogelijk wordt om een deel van het kapitaal voor pensionering op te nemen via de aanschaf van vastgoed. Rudy Peeters: Officieel heet dat een voorschotoppolis. Je kan zo een deel van je gespaarde kapitaal gebruiken om een huis te kopen of een tweede woning, een renovatie uit te voeren, of een veranda bij te bouwen. Je kan er desgewenst ook een bestaande hypothecaire lening mee aflossen of een huis kopen eender waar in de Europese economische ruimte. Is mijn geld veilig belegd? De verzekeraars beleggen in alle soorten activaklassen: obligaties, leningen, aandelen en vastgoed, zegt Rudy Peeters. Het gros wordt geïnvesteerd in langetermijnobligaties. Uitermate veilige beleggingen zijn een obsessie geworden voor de sector, maar de rendementen zijn er veel lager door geworden. Je hebt er alle belang bij om te kiezen voor een zeer solvabele verzekeraar die bovendien de kosten op lange termijn goed onder controle heeft. Daar kan de verzekeringsconsulent u bij helpen. Hoe zit het met het gegarandeerde rendement? Daniel Hubert: De werkgever is door de wet op het aanvullend pensioen verplicht om niet alleen de maandelijkse bedragen te storten, maar ook een minimumrendement te garanderen dat op 3,25 procent is bepaald. Op het stuk dat de werknemer stort, is hij verplicht 3,75 procent te garanderen. Het is een percentage dat in deze tijden van lage rente moeilijk houdbaar lijkt. Daniel Hubert: In Luxemburg ligt het maximum gegarandeerde rendement nu op 1,75%. In België pleiten de verzekeraars ook al lang voor een lagere maximum gegarandeerde rentevoet. Minister Johan Van de Lanotte heeft ervoor geopteerd om de markt zijn werk te laten doen. Verzekeraars hebben daarop in de loop van de afgelopen weken hun rentevoeten herzien: vanaf januari 2013 zullen alle maximale rentevoeten dalen, variërend tussen 1,75 en 2,25 procent. Een heikel punt daarbij blijft de garantie tot 3,25 of 3,75 procent waartoe de werkgever verplicht is. Maar ook daar moet een kanttekening bij geplaatst worden, Rudy Peeters ADD,, Veilige beleggingen zijn een obsessie geworden voor de sector, maar de rendementen zijn er veel lager door geworden. omdat de werkgevers pas moeten bijpassen als ook de winstdeelname niet volstaat om tot die percentages te geraken. Dat is bij de meeste verzekeringen nog niet het geval. Toch denk ik dat een daling van het verplichte minimumrendement voor werkgevers ten goede zou komen aan de geloofwaardigheid van het systeem. Waaraan herken je een goede groepsverzekering? Rudy Peeters: Idealiter is de inbegrepen hospitalisatieverzekering een goede aanvulling op het ziekenfonds, een polis die tussenkomt in die gevallen waar het ziekenfonds dat niet doet. Daghospitaal, pre en postoperatieve zorgen zijn doorgaans gedekt. Maar belangrijk zijn ook bijvoorbeeld terugbetalingen voor nieuwe geneesmiddelen die nog niet door de mutualiteit worden terugbetaald. Ook een tussenkomst voor inkomensverlies door werkonbekwaamheid is niet te versmaden, zegt Daniel Hubert. De vergoeding van het ziekenfonds bij arbeidsongeschiktheid na een maand is beperkt tot 60 procent van een op circa euro geplafonneerd loon. Maar een echt goede groepsverzekering herken je aan het zogenaamde cafetariaplan, stelt Rudy Peeters. Daarin kan de werknemer zelf in functie van zijn behoeften de verhouding bepalen tussen overlijdensdekking, hospitalisatie en arbeidsongeschiktheid. Wat zijn de minder bekende voordelen van een groepsverzekering? Daniel Hubert: Een overlijdensdekking is interessant omdat ze niet alleen ten goede komt aan de nabestaanden, maar ook kan dienen als alternatief voor een schuldsaldoverzekering wanneer je een hypothecair krediet afsluit. Een overlijdensdekking is voor de werkgever relatief goedkoop ten opzichte van de budgetten die gebruikt worden voor de pensioenopbouw. Als onderdeel van een groepsverzekering is ze ook toegankelijk voor iedereen, onafhankelijk van je medische toestand. Handig bijvoorbeeld voor diabetici, die anders extra moeten betalen voor een schuldsaldoverzekering. Hoe zit het met de fiscaliteit? Aan het einde van de rit is er een eenmalige belastingheffing op het kapitaal (niet op de winstdeelname), waarvan het percentage afhankelijk is van het moment waarop je met pensioen gaat. Een manier om mensen langer tot hun 62ste met name aan het werk te houden. De veranderingen zijn niet zo ingrijpend als de sector had verwacht, zegt Hubert. Je betaalt iets meer belastingen als je voor je 62ste met pensioen gaat. Er wordt vanaf juli procent afgehouden wanneer je op je 60ste met pensioen gaat. Dat percentage zakt naar 18 procent op je 61ste, naar 16,5 procent wanneer je tussen je

5 5 reden tot paniek? 62steen64steoppensioengaatentot 10 procent wanneer je tot je 65ste werkt. Watgebeurterwanneerjevan werkgever verandert? Er zijn drie mogelijkheden, zegt Rudy Peeters. Je laat het bedrag staan bij de verzekeraar en laat het verder oprenten tot eindleeftijd. Of je kan je reserves kosteloos transfereren naar de groepsverzekering van je nieuwe werkgever. Een derde mogelijkheid is de verzekering individueel verder te zetten. Kan ik van groepsverzekering veranderen? Als werknemer niet, tenzij je van werkgever verandert, of tenzij je werkgever besluit van groepsverzekering te veranderen. De luiken overlijdensdekking en pensioen van de groepsverzekering zijn op eender welk moment opzegbaar. De hospitalisatie en invaliditeitsverzekering zijn jaarlijks opzegbaar. Daniel Hubert ADD,, Vanaf januari 2013 zullen alle maximale rentevoeten dalen, variërend tussen 1,75 en 2,25 procent. Werkgevers doen er goed aan vandaag de markt opnieuw te verkennen, zegt Daniel Hubert. De laatste jaren maakte het niet zo veel uit bij welke groepsverzekering werkgevers zaten, maar met de nieuwe context van rentedalingen moeten werkgevers zich dringend beraden over het feit of ze wel met de juiste partner in zee zijn gegaan.de procedure om van groepsverzekering te veranderen is niet eenvoudig, maar met goede begeleiding kan ze perfect in goede banen worden geleid. architects.be

6 6 O N D E R Z O E K Tempo Team studie bevraagt kmo s over gevolgen crisis Een op drie kmo s vreest voor voortbestaan Zowat de helft van kmo bestuurders gaat gebukt onder zware stress door de crisis. Eén op de drie is zelfs bang om de crisis niet te overleven. Toch zegt 36 procent nog steeds te zullen rekruteren. Tekst: Barbara Vandenbussche Hr dienstverlener Tempo Team liet in november bij 386 kmo s een studie uitvoeren naar hun perceptie van de gevolgen van de economische crisis. De resultaten zijn hoogzwanger van pessimisme. Minder dan 15 procent van de kmo bestuurders heeft nog vertrouwen in het beleid van de Europese, federale of gewestelijke regering. Twee op de drie stelt resoluut dat het barslecht gesteld is met het ondernemingsklimaat in ons land. De meeste hinder ondervinden kmo s van de loonkosten (68%), hoge energieprijzen (66%), de complexe wetgeving (64%), administratieve lasten (59%) en de concurrentie van te hoge werkloosheidssteun op het basisloon (54%). Daarbij valt op dat kmo s zeggen weinig tot geen hinder hebben van de klassieke arbeidsmarktproblemen zoals de langere loopbaan (59%), vergrijzing (59%) en het eenheidsstatuut voor arbeiders bedienden (57%). Toch kampt nog steeds bijna één op de twee kmo s met een tekort aan werknemers omdat ze de juiste mensen niet vinden. De regionale verschillen zijn opvallend, zegt Philippe Melis, public& social affairs manager bij Tempo Team. Wallonië voelt sterker de gevolgen van de crisis en van de achteruitgang van de export, maar de Vlamingen zijn veel pessimistischer over een herople,, ving van de economie: 62 procent ziet die er pas komen in 2015, terwijl de helft van de Walen voor het einde van 2014 al een verbetering verwacht. En terwijl zowel Vlamingen als Walen Philippe Melis Tempo Team Wat speelt in het politieke debat, blijkt voor ondernemers vaak minder belangrijk. W W W Het confectiebedrijf Ambiance Belgium in Bilzen zette dit jaar 77 mensen op straat. Oorzaken waren de crisis en de hoge loonkosten. quasi dezelfde prioriteit geven aan de hefbomen voor groei en tewerkstelling, is het zeer opvallend dat Walen beduidend hogere verwachtingen koesteren. De Vlaamse zaakvoerders voelen een groter wantrouwen tegenover het beleid en gaan er meer vanuit dat ze hun eigen boontjes wel zullen doppen. Ondanks alle pessimistische geluiden zegt 36 procent van de kmo s in de toekomst nog steeds te rekruteren. Die intentie is groter bij de Vlaamse kmo s (38%) dan bij de Waalse (32%). Het zijn vooral grotere kmo s met 51 tot 250 werknemers die aanwervingen plannen. Middelgrote kmo s met 11 tot 50 werknemers (48%) en kleinere ondernemingen hebben zwakkere rekruteringsintenties. Al bij al een goed teken, meent Philippe Melis, want de schaarste op de arbeidsmarkt blijft een constante, ondanks de crisis. Wanneer die wordt aangepakt, zal de heropleving toenemen. Uit het onderzoek van Tempo Team blijkt dat voor 53 procent van de kmo s een betere afstemming van onderwijs op de arbeidsmarkt een belangrijke hefboom voor groei is. Andere hefbomen voor groei en tewerkstelling: een verbetering van loon en sociale lasten (75%), betere economische vooruitzichten (64%), het aanpakken van de administratieve verplichtingen (57%) en een betere houding en flexibiliteit van de werknemers (56%). Minder sociale lasten Het is frappant dat wat, naast de loonkosten, het sterkst speelt in het politieke debat voor ondernemers heel wat minder belangrijk blijkt, vindt Philippe Melis. In de regionalisering en meer autonomie voor de gewesten bijvoorbeeld, zien bedrijven weinig impact voor groei en tewerkstelling. Hetzelfde geldt voor de vergrijzing en de loopbaanverlening. Misschien is dat omdat de toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt nog onvoldoende worden aangevoeld. Ook de aanpassing van de loonindex staat niet zo hoog op de agenda als in de politieke wereld, al zien de bevraagde kmo bestuurders in de loonkosten op zich wel een probleem. 7 procent is van mening dat ons indexsysteem niet moet worden herzien, maar het merendeel geeft wel de voorkeur aan het behoud van de index in ruil voor minder sociale lasten.

7 7 M I J N L O O N C O L U M N Thomas Matei L E E F T I J D 30 W O O N P L A A T S Heverlee B E R O E P Inventarisator CRKC en wetenschappelijk medewerker in een museum P R I V É Ongehuwd B R U T O L O O N euro N E T T O L O O N euro Watdoejevoorjob? Ik heb twee halftijdse betrekkingen. Ik inventariseer op aanvraag erfgoedcollecties in kerken en kloosters in Vlaanderen en Brussel voor het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC). Daarnaast ben ik wetenschappelijk medewerker in het Museum Abdij van Park, een van de best bewaarde abdijcomplexen van de Lage Landen. Met zijn 42 hectaren is het een groene long in de Leuvense stadsrand met een geschiedenis van bijna duizend jaar. Ik beheer er de collectie, werk tentoonstellingen inhoudelijk uit en verzorg de communicatie. Doejejejobgraag? Ja. Ik ervaar het als een voorrecht om effectief als kunsthistoricus aan het werk te zijn. Bovendien heb ik veel autonomie in mijn jobs en toffe collega s. Mijn job als inventarisator is gevarieerd en brengt me op verschillende plaatsen. Het leuke aan het werk in het museum is dat ik er diepgaand onderzoek kan doen naar de herkomst en geschiedenis van objecten. Ik verwerk dat tot een boeiend verhaal voor een breed publiek. Watvindjevanjeinkomen? Ik ben tevreden. Voor mij komt de inhoud van het werk op de eerste plaats. Een hoger loon is aantrekkelijk, maar zeker niet doorslaggevend voor mijn jobkeuze. Waargeefjemetpleziergeldaanuit? Ik heb een uitgebreide collectie platen uit de jaren 60 en 70 (jazz, funk, soul, disco) en ben steeds op zoek naar goede aanwinsten. Daarnaast ben ik ook gebeten door literatuur en het betere stripverhaal, ga ik graag uit, doe ik aan sport... Watzoujedoenalsjedelottowint? Ik zou alle tijd nemen om Brazilië te ontdekken. De natuur, cultuur en geschiedenis van dat land spreken me enorm aan. (mr) Maartje Luif is een Amsterdamse freelance journalist, schrijver en schrijfdocent die in 2006 omwille van de liefde in Leuven neerstreek. In 2013 verschijnt haar debuutroman 'Hier zijn we dan'. Wees niet bang Begin dit jaar besloot ik me niet meer te laten uitbuiten. Ik moest wel eerst 38, straatarm en lichtelijk shabby worden om tot dat besluit te komen, maar de kniesoor is niet uitgenodigd op mijn feestje, dus daar hebben we het niet over. Daar zat ik, 38, lichtelijk shabby, met een bordje droog brood en een glas water, mijn vuist in de lucht: ik laat mij niet langer uitbuiten. Goed, daar moesten mailtjes van komen, want ik werk thuis en het,, enige dat ik bereikte toen ik mijn vuist ophief en luid loeide, was dat de kat dacht dat hij eten kreeg. Mailtjes dus, met een denkbeeldige vuist, argumenten waarom ik mij niet langer liet uitbuiten en een hartelijke groet van uw dappere dodo. Eerst een lijstje: wie buit mij uit? Lijstje klaar: het grootste deel van mijn opdrachtgevers. Lap. Toen een plan de campagne: wat te zeggen? Hoe vertel je iemand dat het gedaan is met Maartje voor een schijntje? Het is gedaan met Maartje voor een schijntje. Zo. Klaar. Een rekensom erbij: jullie storting min mijn afdrachten, belasting en sociale zekerheid. Voilà. Mailtje terug: sorry. Sommige boden me meer, anderen zeiden tabee. Een jaar later, tijd om terug Ik snap ze wel, de bange freelancers, ik ben er immers jaren zelf een geweest. te kijken. Wat heeft het me gebracht? Welaan, een boel. Ten eerste: iets meer geld, ten tweede: iets meer zelfrespect, ten derde: iets minder opdrachtgevers, ten vierde: de droeve constatering dat mijn collega s mijn gat opvullen. Laten we beginnen met het laatste punt: ik snap ze wel, die collega s, de bange freelancers, ik ben er immers jaren zelf een geweest. Je denkt: ach, veertig euro per uur, voor drie uur schrijfles geven, dan heb ik toch weer 120 euro verdiend. Je vergeet voor het gemak dat je anderhalf uur moet voorbereiden, drie uur moet nakijken, en dus 120 euro moet delen door zeveneneenhalf, is zestien euro per uur. En je vergeet dat je van die zestien euro de helft moet reserveren voor sociale lasten en belastingen, en dat je van de overblijvende acht euro een kwart moet reserveren voor je beroepskosten en afschrijvingen en dat je van de zes euro per uur die je overhoudt op weg naar je schrijfles al minstens een uurloon uitgaf aan een kopje koffie en een broodje Martino. Je vergeet dat en ik begrijp dat. Maar, beste bange freelancer, per saldo levert de uitbuiting je vooral een kutgevoel op. En mij ook. Want ik stuur mailtjes met denkbeeldige vuisten, rekensommen en hartelijke groeten van uw dappere dodo, en wat doet een handvol van mijn opdrachtgevers? Die zwaait naar mij en wendt zich tot jullie, want jullie doen het wel voor drie broodjes Martino en een paar kopjes koffie. Maar tel eens mee: meer geld en meer zelfrespect voor iets minder opdrachtgevers. Klinkt als een goede deal, toch? En als jullie ook zo redeneren dan klopt het laatste deel van de som al niet meer,... iets minder opdrachtgevers. Want de uitbuiters hebben dan geen bange freelancers meer om naartoe te gaan. Dus wees niet bang! Wacht niet tot je 38, straatarm en lichtelijk shabby bent, maar doe het nu! Steek je vuist in de lucht en loei!...online j o b a t. b e / m i j n l o o n

8 8 HetAZLokeren zoektm/v: 1HOOFD- VROEDKUNDIGE FULLTIME in statutair dienstverband +aanleggenwervingsreserve voor 3 jaar FUNCTIEBESCHRIJVING: Dagdagelijkse leiding geven aan de kraamafdeling, het verloskwartier en de dienst neonatologie gericht opdetotaalzorg voor de patiënt. AANWERVINGSVOORWAARDEN: Houder zijn van het bachelordiploma vroedkunde of gelijkgesteld. Houder zijn van het bachelordiploma zorgmanagement OF bewijs leveren van een bijkomende specifieke kaderopleiding in de verpleegkunde OF bewijs leveren van een bijkomende opleiding van universitair niveau die erop gericht is de vroedvrouw te bekwamen in het leiden en het organiseren van een kraamafdeling OF houder zijn van het masterdiploma in het management en het beleid van de gezondheidszorg of gelijkgesteld. Het bewijs geleverd hebben van een effectieve praktijk van 5 jaar als lid van een verloskundig/vroedkundig team. Devereiste effectieve praktijk als lid van een verloskundig/vroedkundig team wordt op 3 jaar gebracht voor de kandidaat die in het bezit is van het masterdiploma in het management en het beleid van de gezondheidszorg of gelijkgesteld. Slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen. AANBOD: Na slagen van het aanwervingsexamen: opname in de wervingsreserve voor een duurtijd van 3jaar en/of vaste benoeming in statutair dienstverband naproefperiode van 1jaar. Mogelijkheid totovername anciënniteit. Gratis hospitalisatieverzekering. Fietsvergoeding. Arbeidsduurvermindering vanaf 45jaar. Minimum brutoloon fulltime: 2.897,55. 1KOK in contractueel dienstverband + aanleggen wervingsreserve voor 3 jaar FUNCTIEBESCHRIJVING: Dekok staat in voor het bereiden en verdelen van verantwoorde gezonde, lekkere en afwisselende maaltijden voor patiënten, bewoners en externe klanten. Hij neemt het dagelijks beheer van de centrale keuken over bij afwezigheid van de chefkok cfr. gemaakte afspraken. De kok is mede verantwoordelijk voor een efficiënte bedrijfsvoering en de noodzakelijke hygiënische omstandigheden indekeuken onder leiding vandechefkok. AANWERVINGSVOORWAARDEN: Houderzijn vaneen diploma vanhoger secundair onderwijs of hoger onderwijs van 1 cyclus (bachelor) i.v.m. de functie. Slagen voor eenselectieproef. AANBOD: Na slagen van de selectieproef: contractueleaanstelling voor onbepaalde duur. Mogelijkheid tot overname dienstige anciënniteit. Gratis hospitalisatieverzekering. Fietsvergoeding. Minimum brutoloon fulltime: 1.827,88. INTERESSE? Inschrijven kan door middel van het verplichte inschrijvingsformulier en dit ten laatste op Info,voorwaarden en verplichtinschrijvingsformulier te bekomen op de personeelsdienst van het AZ Lokeren, Lepelstraat 4,9160 Lokeren. Openingsuren personeelsdienst: elke werkdag van 9u00-12u00, tel: ,mail: In het GO! is iedereen een VIP. Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft naar maximale, gelijkeonderwijskansen. Elke leerling is een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities. Hij of zij moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze scholen en instellingen maken dit mogelijk voor om en bij de leerlingen en cursisten. Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen. Dat is het doel waarvoor onze medewerkers zich dagelijks engageren. Voor de centrale administratie zoeken we dringend een (m/v) >DIRECTEUR COMMUNICATIE GO! In nauwe samenwerking met de afgevaardigd bestuurder ben je verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling,uitwerking,implementatie en opvolging van het communicatiebeleid van het GO! Als communicatiespecialist werk je mee aan de realisatie van de strategische doelstellingen. Je neemt een actieverol op in de uitbouw van het imago van het GO!, een imago dat toekomstgericht en speels moet zijn en vernieuwing uitstraalt. Je zet campagnes op,bouwt een mediabeleid uit en je stroomlijnt zowel de interne als de externe communicatie. Naast een masterdiploma heb je ook minstens 6 jaar relevante ervaring bij voorkeur in een leidinggevende functie met focus op ontwikkelen en implementeren van een communicatiestrategie- en beleid. Je kan de functieomschrijving,het selectiereglement en het kandidaatstellingsformulier downloaden op Je kan het kandidaatstellingsformulier uiterlijk tot 2 januari 2013 via sturen naar het selectiekantoor Katena: t.a.v. Jo Debruyne. De verzekeringsmaatschappij Protect nv te Brussel is specialist en marktleider in het verzekeren van intellectuele, vrije en dienstverlenende beroepen, voornamelijk in de bouw- en aanverwante sectoren(in de Benelux). Protect nv wil haar team uitbreiden met een m/v Manager Polisadministratie (1087) en -Onderschrijving Je taken: Je zal het team aansturen dat instaat voor de polisadministratie en derisicoacceptatie (polissen, offertes, bijvoegsels aan polissen, enz.). Daarnaast zal je mee met de commerciële of juridische medewerkers de grote klanten bezoeken voor meer specifieke vragen rond het verzekeringsaanbod. Je geeft opleiding aan interne werknemers, aan makelaars en soms organiseer je seminaries waar je de specifieke vragen uit de sector kan beantwoorden. Je zal op termijn nieuwe verzekeringsproducten mee helpen ontwikkelen. Je profiel: Je hebt coachvaardigheden en voldoende maturiteit om jouw team van 10 à15mensen te leiden via een diensthoofd. Je bent contactvaardig en bent in staat deze technische verzekeringsmaterie eigen te maken om op termijn als productmanager anderen te adviseren. Je hebt technische interesse om bouwkundige dossiers in te schatten, ook qua veiligheidsrisico s, waarvoor Protect de nodige opleiding kan voorzien. Ingenieur Bouwkunde (1089) voor Risicoanalyse en Expertise Je taken: Na een grondige opleiding zal je verantwoordelijk worden voor de risico-inschattingen (bouwgerelateerd) en zal je evolueren naar verzekeringsexpert waarvoor Protect de nodige opleiding voorziet. Schadedossiers inschatten en risicoanalyse voor acceptatie van polissen vormen je belangrijkste taken. Je profiel: Je bent bouwkundig ingenieur en hebt een sterke interesse in verzekeringen of bent gelijkwaardig door ervaring en kennis. Je houdt van een afwisselende functie met de nadruk op milieu en veiligheid (bvb. brandveiligheid, stabiliteit,...). Je wil je graag specialiseren tot verzekeringsexpert. Aanbod: Protect nv voorziet in deze functies de nodige on-the-job begeleiding om elk deelfacet grondig uit te leggen door een ervaren deskundige. Een degelijke verloning met tal van extralegale voordelen. Een dynamische bedrijfscultuur waar ruimte is voor initiatieven. Interesse? Mail je cv zo snel mogelijk naar met vermelding van het dossiernummer 1087 of Voor bijkomende inlichtingen: A. B. & I. personeelsrekrutering en -selectie: www.ab-i.be of - Deze functies worden exclusief door A.B. & I. behandeld.

+7.167 ALLES GOED MET UW GROEPSVERZEKERING? Fiscale veranderingen zorgen voor minder rendement vanaf 2013

+7.167 ALLES GOED MET UW GROEPSVERZEKERING? Fiscale veranderingen zorgen voor minder rendement vanaf 2013 Z A T E R D A G 1 5 T / M V R I J D A G 2 1 D E C E M B E R www.jobat.be Voor de job van je leven ALLES GOED MET UW GROEPSVERZEKERING? Fiscale veranderingen zorgen voor minder rendement vanaf 2013 De eindejaarspremie:

Nadere informatie

Werkzekerheid blijft een troef van de overheid

Werkzekerheid blijft een troef van de overheid ZATERDAG 16 T/M VRIJDAG 2 2 MAART 201 3 www.jobat.be Stad Gent verkozen tot Best Workplace Voor de job van je leven Dossier OVERHEID & ZORG Werkzekerheid blijft een troef van de overheid Steden en gemeenten

Nadere informatie

+5.847 jobs op jobat.be. Sales & Marketing. Marketing en social media. Jobs in Oost-Vlaanderen

+5.847 jobs op jobat.be. Sales & Marketing. Marketing en social media. Jobs in Oost-Vlaanderen ZATERDAG 1 2 T/M VRIJDAG 18 JANUARI 2013 www.jobat.be Marketing en social media Voor de job van je leven Dossier Sales & Marketing Ik ben een semibeliever Goed gebruikt, versterken sociale media je merk.

Nadere informatie

MIJN LOON Op reis gaan doe ik niet meer Blz. 9 IN 10 JAAR BINNEN. Ik was binnen zonder dat ik het besefte

MIJN LOON Op reis gaan doe ik niet meer Blz. 9 IN 10 JAAR BINNEN. Ik was binnen zonder dat ik het besefte Zaterdag 7 en zondag 8 juli 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be KASSA, KASSA Knelpunt kleinhandel Blz. 6 MIJN LOON Op reis gaan doe ik niet meer Blz. 9 COLUMN Niets

Nadere informatie

Kwart cfo s wil nieuwe jobs invullen

Kwart cfo s wil nieuwe jobs invullen ZATERDAG 6 APRIL T/M VRIJDAG 1 2 APRIL 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Onderzoek bij 200 financieel verantwoordelijken Dossier Finance & Consulting Kwart cfo s wil nieuwe jobs invullen Bijna

Nadere informatie

+6.921 HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder

+6.921 HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder Z A T E R D A G 2 2 T / M V R I J D A G 2 8 S E P T E M B E R www.jobat.be Voor de job van je leven HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder Sven Gatz

Nadere informatie

1 op 3 hooggeschoolden zoekt andere job

1 op 3 hooggeschoolden zoekt andere job ZATERDAG 14 DECEMBER T/M VRIJDAG 20 DECEMBER 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Onderzoek: zitten we opnieuw minder vast op onze stoel? 1 op 3 hooggeschoolden zoekt andere job Ingenieurs, financiële

Nadere informatie

+7.016 HOE FLEXIBEL MOET U ZIJN? 360 werknemer spaart kritiek op HR niet

+7.016 HOE FLEXIBEL MOET U ZIJN? 360 werknemer spaart kritiek op HR niet Z A T E R D A G 1 5 T / M V R I J D A G 2 1 S E P T E M B E R www.jobat.be Voor de job van je leven HOE FLEXIBEL MOET U ZIJN? 360 werknemer spaart kritiek op HR niet Valkuilen bij het rekruteren Pieter

Nadere informatie

Kwart cfo s wil nieuwe jobs invullen

Kwart cfo s wil nieuwe jobs invullen ZATERDAG 6 APRIL T/M VRIJDAG 1 2 APRIL 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Onderzoek bij 200 financieel verantwoordelijken Dossier Finance & Consulting Kwart cfo s wil nieuwe jobs invullen Bijna

Nadere informatie

Acht op de tien ontslagen werknemers IJsboerke hebben opnieuw werk

Acht op de tien ontslagen werknemers IJsboerke hebben opnieuw werk Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be Goed outplacement vraagt om heldere visie op arbeidsmarkt Acht op de tien ontslagen werknemers IJsboerke hebben opnieuw werk Begin 2013 stapten 89 van de

Nadere informatie

Bemiddeling heeft nog geen voet aan grond op de werkvloer

Bemiddeling heeft nog geen voet aan grond op de werkvloer ZATERDAG 15 T/M VRIJDAG 21 februari 2014 www.jobat.be Voor de job van je leven Bemiddeling heeft nog geen voet aan grond op de werkvloer Een conflict op de werkvloer wordt in ons land veel vaker via de

Nadere informatie

70 procent meer werknemers in controlefuncties

70 procent meer werknemers in controlefuncties ZATERDAG 16 T/M VRIJDAG 2 2 FEBRUARI 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Meer controle bij banken mist effect op personeel niet Dossier Finance & Consulting 70 procent meer werknemers in controlefuncties

Nadere informatie

+6.677 jobs op Jobat.be. FMCG & Retail

+6.677 jobs op Jobat.be. FMCG & Retail ZATERDAG 1 JUNI T/M VRIJDAG 7 JUNI 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Dossier FMCG & Retail Opleiding retailmanagement introduceert werkplekleren in hoger onderwijs Bacheloropleiding stoomt winkelmanagers

Nadere informatie

+7.252 TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer

+7.252 TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer Z A T E R D A G 1 3 T / M V R I J D A G 1 9 O K T O B E R www.jobat.be Voor de job van je leven TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer De FAQ s van uw loonbrief

Nadere informatie

+7.252 TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer

+7.252 TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer Z A T E R D A G 1 3 T / M V R I J D A G 1 9 O K T O B E R www.jobat.be Voor de job van je leven TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer De FAQ s van uw loonbrief

Nadere informatie

RealDolmen zoekt 40 young graduates

RealDolmen zoekt 40 young graduates Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be RealDolmen zoekt 40 young graduates IT-dienstenleverancier RealDolmen wil in september veertig pas afgestudeerde informatici laten starten in zijn acaddemict-traject.

Nadere informatie

Groeien. of besparen? Zelfs Duitsland verandert van mening JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. + 7.628 jobs op Jobat.be Career Launch vanaf blz.

Groeien. of besparen? Zelfs Duitsland verandert van mening JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. + 7.628 jobs op Jobat.be Career Launch vanaf blz. Zaterdag 19 en zondag 20 mei 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Wat Bart De Wever onderschat Blz. 3 Geniale ideeën Wie wordt er rijk van? Blz. 4

Nadere informatie

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be Zaterdag 21 en zondag 22 januari 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be JO LIBEER We zijn het al zo lang ontroerend eens blz. 6 JILL PEETERS Alsof de wolken tegen me

Nadere informatie

2 op de 3 werkgevers doen tegenaanbod als werknemers bedrijf willen verlaten

2 op de 3 werkgevers doen tegenaanbod als werknemers bedrijf willen verlaten Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be Onderzoek bij 200 Belgische hr-managers 2 op de 3 werkgevers doen tegenaanbod als werknemers bedrijf willen verlaten Werknemers zijn niet langer op zoek naar

Nadere informatie

Veritas laat werknemers nieuwe hoofdzetel en warehouse aankleden

Veritas laat werknemers nieuwe hoofdzetel en warehouse aankleden Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be Veritas laat werknemers nieuwe hoofdzetel en warehouse aankleden Een brand en milieuprotest tegen een geplande nieuwbouw deed Veritas na enkele omzwervingen

Nadere informatie

WANTROUWEN IS WEDERZIJDS

WANTROUWEN IS WEDERZIJDS Z A T E R D A G 2 9 T / M V R I J D A G 5 O K T O B E R www.jobat.be Voor de job van je leven WANTROUWEN IS WEDERZIJDS John Crombez (sp.a) & Jo Libeer (Voka) +7.072 jobs op Jobat.be Jobs in Vlaams Brabant

Nadere informatie

Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Let s talk + 8.299. JOBS in de kijker. Fusie tussen Ardo en Dujardin Foods goedgekeurd

Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Let s talk + 8.299. JOBS in de kijker. Fusie tussen Ardo en Dujardin Foods goedgekeurd Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmedia.be

Nadere informatie

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 SALARISWIJZER 2014 1 6 8 13 22 39 40 WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 EXTRALEGALE VOORDELEN BLIJVEN

Nadere informatie

Elke verkoop begint met een neen

Elke verkoop begint met een neen ZATERDAG 27 APRIL T/M VRIJDAG 3 MEI 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Succesvolle verkopers gedragen zich als ondernemers Elke verkoop begint met een neen Dossier SALES & MARKETING Verkopen is

Nadere informatie

CTG biedt Expert-training voor softwaretesters

CTG biedt Expert-training voor softwaretesters Op zoek naar nog meer jobs in Vlaams-Brabant? Surf naar Jobat.be/Vlaams-Brabant Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Erik Derycke erik.derycke@jobatmedia.be

Nadere informatie

1 op 3 hooggeschoolden zoekt andere job

1 op 3 hooggeschoolden zoekt andere job ZATERDAG 14 DECEMBER T/M VRIJDAG 20 DECEMBER 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Onderzoek: zitten we opnieuw minder vast op onze stoel? 1 op 3 hooggeschoolden zoekt andere job Ingenieurs, financiële

Nadere informatie

Vlaamse jongeren stellen zoektocht eerste job langer uit

Vlaamse jongeren stellen zoektocht eerste job langer uit Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be Wie later start, moet ook langer werken Vlaamse jongeren stellen zoektocht eerste job langer uit Begin jaren tachtig startte 45 procent van de jongeren de

Nadere informatie

Maatjesfileerders gezocht wegens zomer op komst

Maatjesfileerders gezocht wegens zomer op komst Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/Oost-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wieland De Hoon

Nadere informatie

Drie op vier kmo s willen sollicitanten beterefeedback geven. 2 StoryMe oogst succes met verhalen van één minuut

Drie op vier kmo s willen sollicitanten beterefeedback geven. 2 StoryMe oogst succes met verhalen van één minuut Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/Oost-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wim Verdoodt wim.verdoodt@jobatmedia.be

Nadere informatie

Wilt u adverteren? Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmedia.be. info@jobatmedia.be 02 467 48 00

Wilt u adverteren? Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmedia.be. info@jobatmedia.be 02 467 48 00 Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wilt u adverteren?

Nadere informatie