Oplossingen voor marketingcommunicatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oplossingen voor marketingcommunicatie"

Transcriptie

1 Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in Arnhem De Liemers Doetinhem e.o. Oplossingen voor marketingommuniatie jaargang 3 mei/juni Verbaal Visuele Communiatie en Ulrih Ageny Female Business Assoiation: Het netwerkevent voor vrouwelijke ondernemers Positieve energie dankzij Peeters Trainingen

2 > 06 Ulrih Ageny en Verbaal Visuele Communiatie Oplossingen voor marketingomminatie > 11 Continu Detahering en Werving & Seletie Arbeidsbemiddelaar bundelt krahten en voert niet-goed-geld-teruggarantie in > 12 ABAB Aountants Female Business Assoiation: Het netwerkevent voor vrouwelijke ondernemers > 16 Marlies van Wijhe Zakenvrouw van het Jaar 2010 > 18 Peeters Trainingen Positieve energie dankzij Peeters Trainingen in Duiven In h o u d s o p g av e 12 Beveiliging 08 FlexBased levert internetoplossingen voor mkb en instellingen 15 Offiieel startsein projet BuitenkanZ 20 Administratie kantoor Oud in nieuw jasje 21 Vernieuwde Antonio maakt van objeten shining plaes 25 Netwerken 26 BTW Nederland, Adviseren is best, helpen is beter 27 Kort nieuws 29,30,32,33 Internetwijzer 34 Fotografie: Verbaal Creatieve Communiatie Arnhem De Liemers Doetinhem e.o. 3

3 voorwoord Pijlers nieuwe tijd: Jaargang 3, nummer Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in Arnhem De Liemers Doetinhem e.o. De Zakenmarkt is een uitgave van JEZ MEDIA SERVICES Pinkslo CH Groessen T: F: E: I: Uitgever Gerie Jansen Redatie Nio Dunnebier Jan Klomp Susan Swaters Hanneke van Bladel Heleen van der Maas Evelien Nederhoed Daan Appels Liedy Bisselink Fotografie Jaques Kok Vormgeving en opmaak D-Graphi Druk VDA-Groep Frequentie 6x per jaar Advertentie Exploitatie JEZ MEDIA SERVICES T: Advertentie tarieven op aanvraag verkrijgbaar of op Abonnementen Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Abonnementsprijs 45,- inl. BTW. Verspreiding De zakenmarkt Arnhem De Liemers Doetinhem e.o. wordt verspreid onder bedrijven met 4 medewerkers of meer in de volgende plaatsen: ARNHEM, BEMMEL, DIDAM, DOETINCHEM, DOESBURG, DIEREN, DUIVEN, ELST, GROESSEN, GIESBEEK, HETEREN, HUISSEN, OOSTERBEEK, VELP, WESTERVOORT en ZEVENAAR. Copyrights Het auteursreht op dit tijdshrift en de daarin gepublieerde artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. veilig en innovatief De onjuntuurknik van afgelopen twee jaar heeft vele ondernemers doen beseffen dat we op een kruispunt staan. Elke voorspelling berust op giswerk, maar het staat wel vast dat de markt om lagere kosten vraagt. Het is ook een feit dat de overheidsfinaniën onder grote druk staan door de hogere overheidsuitgaven om de eonomie te ondersteunen. De staatsshuld is ruim gestegen en het duurt nog jaren om die af te lossen. Daar komt nog bij dat de banken voorzihtig met leningen omgaan waardoor veel ondernemingen grote moeite hebben om aan kredieten te komen. En de vergrijzing betekent dat een kleiner aantal van de atieve bevolking een toenemend aantal gepensioneerden moet ondersteunen. Met dit gegeven kunnen we niet anders dan kiezen voor een route die leidt tot een nieuwe manier van ondernemen waarbij innovaties en prestatieverbeteringen sneller tot stand kunnen komen. Gelukkig leven we in een land waarin brede onsensus bestaat als het gaat om risismaatregelen die de eonomie op korte termijn stimuleren en op de lange termijn bijdragen aan duurzame eonomishe groei. Nederland heeft daarbij een goede uitgangspositie om zijn rol in de snel veranderende wereld te kunnen versterken. Een strategishe ligging, een goed opleidingsniveau en sterke eonomishe sleutelgebieden. Onze regio en omgeving hebben een vooraanstaande plaats in dit geheel. Dit betekent volop ruimte om tijdens de risis te kunnen blijven ondernemen en innoveren. Daarom heeft De ZakenMarkt afgelopen jaren platform gegeven aan reatieve ondernemers die zih rihten op samenwerken en de menselijke maat. Neem bijvoorbeeld Marlies van Wijhe, zakenvrouw van het jaar Zij kreeg haar titel onder meer door het toepassen van duurzaamheid en innovatie. Zie het artikel in dit blad. Duidelijk is wel, dat het ondernemers-elan op alle gebieden ondersteunt moet worden. Juist ook op het terrein van veiligheid. Uit onderzoek komt naar voren dat ondernemers die zih onveilig voelen, minder investeren en zelfs hun bedrijf sluiten. Het Ministerie van EZ heeft om deze reden voor de kleine ondernemers de subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) ingesteld. Eerdere ervaringen hebben geleerd dat er vooral bij MKB-bedrijven nog veel te verbeteren valt. Dit wordt ook door de betrokken ondernemingen onderkend. Maar de professionele beveiligingsbedrijven staan altijd klaar voor adviezen, zoals blijkt uit een artikel in deze uitgave van De ZakenMarkt. Veilig en innovatief ondernemen vormen ongetwijfeld krahtige pijlers in deze nieuwe tijd. Gerie Jansen Uitgever De ZakenMarkt Arnhem De Liemers Doetinhem e.o. Arnhem De Liemers Doetinhem e.o. 5

4 overstory marketingommuniatie Ulrih Ageny en Verbaal Visuele Communiatie Creativiteit in dienst van effetieve marketingommuniatie Compleet Ulrih Ageny BV en Verbaal Visuele Communiatie BV zijn twee aparte bedrijven, die samenwerken wanneer de ommeriële ommuniatie van een opdrahtgever dat vereist. Samen kunnen we bedrijven alles bieden wat daarvoor nodig is, zegt Edwin Verbaal. Als dat in de situatie logish is, leveren we het totale pakket aan tekst, onept en beeld. Niek Ulrih: Door de minimale overhead kunnen we dat ook waarmaken tegen onurrerende tarieven. Verbaal heeft alles in huis op de gebieden van grafishe vormgeving, fotografie, beeldresearh, illustratie, het maken van websites en film. Als ik naar mijn eigen ervaring kijk: sinds de jaren tahtig shrijf ik over bijna elk onderwerp en voor elke branhe. Apart of samen De kraht van Ulrih Ageny ligt onder meer in de veelzijdigheid, vindt Edwin Verbaal. Uiteraard heeft Ulrih veel ervaring met relameteksten en journalistieke produties. Maar in de afgelopen jaren deden ik en anderen een breder beroep op zijn reativiteit. We raakten gezamenlijk betrokken bij oneptontwikkeling voor marketingommuniatie, waaronder het bedenken van overkoepelende ideeën voor alle relame-uitingen van klanten. Ook werkten we aan senario s voor films, die mijn bedrijf realiseerde met op projetbasis aangetrokken ateurs, ameralieden en andere professionals. Natuurlijk kun je bij ons tereht voor alleen een tekst of logo, zegt Niek Ulrih. Je zit dus niet per se vast aan de ombinatie Ulrih-Verbaal. Soms is alleen een tekst nodig, of alleen maar beeld. Dus uiteraard nemen we ook apart overstory marketingommuniatie klanten voor onze rekening. Het is alleen wel zo, dat onze ombinatie in veel gevallen doeltreffend en budgettair aantrekkelijk blijkt. Fous Ulrih en Verbaal kunnen als de klant dat wil moeiteloos het hele irus organiseren, maar de beide bedrijven zelf blijven betrekkelijk kleinshalig. Ulrih Ageny BV zal voorlopig een eenmansbedrijf blijven. Binnen Verbaal Visuele Communiatie BV werken alleen mensen die diret op reatief niveau funtioneren. Inlusief direteur Verbaal komt het neer op vijf mensen. Juist met die ompate en direte strutuur bedienen we opdrahtgevers optimaal, vindt hij Want om die reativiteit draait het uiteindelijk. Dat is nu preies wat opdrahtgevers van ons verwahten. Zij willen ideeën en oplossingen waarmee zij voor het voetliht komen, niet meer en niet minder. Daar ligt dan ook onze fous. Verbeeldingskraht Klanten die met Ulrih en Verbaal in zee gaan, krijgen een full servie relamebureau zonder de kosten die daar doorgaans mee gemoeid zijn. Niek Ulrih: De klant betaalt voor wat wij leveren, meer niet. Bij onze tarieven hoeven we namelijk geen rekening te houden met een zware overhead. Het belangrijkste bedrijfskapitaal zit in mijn hoofd. Bij Ulrih Ageny kun je tereht voor iedere tekst, voor ieder speialisme. Dat is de kern van ons verhaal, benadrukt Edwin Verbaal. Onze kraht shuilt in ideeënrijkdom en verbeeldingskraht. Daarmee zorgen wij ervoor dat je gezien wordt! v.l.n.r. Edwin Verbaal en Niek Ulrih Naamsbekendheid kan essentieel zijn voor de levenskansen van een bedrijf. Iedere ondernemer weet dat. Maar de budgettaire mogelijkheden om relame te maken zijn niet onuitputtelijk en evenmin onstant. En toh wil je dat opdrahtgevers je weten te vinden zodra ze (weer) van plan zijn om te investeren in nieuwe ativiteiten. Hoe krijg je voor elkaar dat ze dan in eerste instantie denken aan jouw produten of diensten? Niek Ulrih en Edwin Verbaal lossen dit vraagstuk op. Creatief, multidisiplinair en op een manier die vanuit kostenoogpunt zeer interessant is. Ulrih Ageny BV tekst en onept Passavantlaan JK Arnhem T Verbaal Visuele Communiatie BV Hoofdstraat TH Velp T Arnhem De Liemers Doetinhem e.o. Arnhem De Liemers Doetinhem e.o. 7

5 beveiliging beveiliging Steeds meer grip op riminaliteitsbestrijding Veilig ondernemen noodzaak Het bedrijfsleven loopt veel shade op als gevolg van riminele ativiteiten. Daarbij gaat het om zaken als vernieling, inbraak, fraude, bedreiging en beroving. En ook de steeds weer opduikende Internet-riminaliteit voegt zih bij dit rijtje. De enorme shade gaat niet alleen ten koste van de onderneming, maar heeft daarnaast nadelige invloed op de groei van de eonomie. We hebben dus te maken met een groot maatshappelijk probleem. Veilig ondernemen staat daarom volop in de belangstelling. Prominent hierin staan - naast de overheidsorganisaties - honderden partiuliere beveiligingsbedrijven waarin gezamenlijk meer dan beveiligers atief zijn. Bedrijfsbeveiliging is veelal een kwestie van lange adem. Maar er groeien duidelijk resultaten. Mede dankzij nieuwe tehnishe mogelijkheden en toenemende samenwerkingsverbanden tussen overheden, ondernemers en beveiligingsbedrijven komt er steeds meer grip op de riminaliteitsbestrijding. Fotografie: Gerth van Roden Criminaliteit tegen ondernemingen kent vele vershijningsvormen. Sommige vormen zijn duidelijk zihtbaar, zoals verduistering, roofovervallen of ladingdiefstal. Andere zijn meer verborgen, zoals finaniële fraude of afpersing. De aanpak van riminaliteit tegen het bedrijfsleven is en blijft dan ook een speerpunt. De afgelopen jaren zijn door het bedrijfsleven vele miljoenen euro s besteed aan allerlei preventieve maatregelen. Ruim driekwart van de bedrijven en instellingen treft maatregelen ter voorkoming van riminaliteit. Maar een groot deel laat dus wel verstek gaan. Deze zogenoemde free-riders zijn kennelijk niet bereid om zih in te spannen voor het gezamenlijk deelnemen aan preventieve maatregelen op bijvoorbeeld bedrijventerreinen. Ondertussen profiteren zij daar wel van. Er valt dus zeker nog heel extra winst te behalen in de tempering van riminaliteit. Kostenpost Criminaliteit vormt voor ondernemers een groot probleem en een forse kostenpost. In sommige gevallen bedreigt de riminaliteit zelfs de ontinuïteit van de onder neming. Naast de finaniële onsequenties mag de emotionele shade niet vergeten worden. Bedreiging of daadwerkelijk geweld hebben grote impat op medewerkers. Ziekteverzuim en mogelijk zelfs arbeidsongeshiktheid kunnen het gevolg zijn en nieuw personeel is welliht lastig te werven. Dit betekent opnieuw een flinke aderlating voor de ondernemer. Keurmerk Veilig Ondernemen Een hulpmiddel om samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en vaak ook de brandweer te failiteren is de methode van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Dit keurmerk wordt beheerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in Den Haag. Bedrijventerreinen en winkelgebieden komen voor deze ertifieringsregeling in aanmerking als zij een aantal struturele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen. Simpel en doeltreffend De KVO-methode is even simpel als doeltreffend. Een voorwaarde om ermee te kunnen starten is dat er voldoende overeenstemming is bij ondernemers en andere betrokkenen en dat zij bereid zijn samen te werken aan het veiliger maken van het ondernemen. Door de onveiligheid in en rond bedrijven terug te dringen, wordt het voor ondernemers prettiger om zaken te doen en verbeteren hun bedrijfsresultaten. Een verbeterd ondernemersklimaat zorgt vervolgens voor een meer aantrekkelijk woon-, werk- en leefomgeving. Toenemende veiligheid Op bedrijventerreinen en winkelgebieden die zijn voorzien van het keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) neemt de veiligheid toe. Dat blijkt uit een onderzoek naar ervaringen van ondernemers met het keurmerk. Het aantal ondernemers dat slahtoffer wordt van riminaliteit neemt na de invoering zo n 10 jaar geleden - van het keurmerk aanzienlijk af. Ook de veiligheidsgevoelens verbeteren door het keurmerk, zowel op bedrijventerreinen als in winkelgebieden. Ondernemers ervaren dat samenwerken aan veiligheid effetiever is dan dat iedere ondernemer individuele maatregelen neemt. Ook geven zij aan tevreden te zijn over het keurmerk maar dat er in de samenwerking, ommuniatie en afstemming nog winst valt te behalen. Het Verbond van Verzekeraars adviseert haar leden om 10 proent korting op premies te geven aan bedrijven die deel uitmaken van een geertifieerd KVO-projet. In hoeverre dit advies in de praktijk wordt gevolgd is overigens niet preies te bepalen. In het bedrijfsplan Voor een aantal bedrijven is veilig ondernemen nog te veel een extra ativiteit ten opzihte van de ore-business. Gelet op het relatief jonge bestaan van veilig ondernemen is dit overigens te verklaren. Het betekent ehter wel dat aanvullende inspanningen nodig zijn om veilig onder nemen breed te kunnen settelen. Ondernemers kunnen er hun voordeel mee doen als zij het begrip veiligheid onderdeel van de bedrijfsvoering maken. Met andere woorden: veiligheid verdient een stevige plaats in het bedrijfsplan. Neem bijvoorbeeld de inrihting en beveiliging van het bedrijfspand en ook de training van personeel.veilig ondernemen begint dus bij de ondernemer zelf. Met relatief eenvoudige en goedkope handelingen kan al snel een meer veilige omgeving ontstaan waardoor riminelen minder kans krijgen. Veilige panden en goed gesreend en getraind personeel dragen hieraan bij. Wat brengt de toekomst? Hoe zal veilig ondernemen zih gaan ontwik kelen? De huidige soiaalmaatshappelijke en eonomishe problemen zullen een belangrijke invloed hebben. Een langdurige periode van eonomishe voorspoed in ombinatie met de vergrijzing (Pensioengolf!) zal er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat de werkloosheid tot een ongekend laag niveau daalt. De koopkrahtstijging die hiermee gepaard gaat, leidt vervolgens tot een spetaulaire afname van de riminaliteit tegen bedrijven. Maar net zo goed kan de eonomishe ontwik keling tegenvallen en loopt de werkeloosheid op. In ombinatie met een hardere samenleving - waarin het vooral ieder voor zih is - zou dat kunnen leiden tot juist veel meer riminaliteit. De vraag is dan hoe bedrijven hierop zullen inspelen. Zetten zij in op slimme tehnologie, van beveiliging van produten tot geavaneerde systemen van ameratoeziht? Aepteert de samenleving dit? Betekent dit het definitieve einde van de kleine zelfstandigen die al deze investeringen niet kunnen betalen? Of gaan de bedrijven juist niet het tehnologishe pad op en kiezen zij in een steeds harder wordende maatshappij voor gewapende bewakers? De vraag is ook wat toekomstige ontwikkelingen betekenen voor het beleid en de positie van de steden. Zullen de steden die erin slagen veilig ondernemen tot kunst te verheffen met kop en shouders gaan uitsteken boven de ahterblijvers en daarvan de eonomishe vruhten plukken? Zullen bedrijven zih bij voorkeur in die veilige gebieden gaan vestigen? Of zal de beleidsonurrentie juist worden gedempt door landelijk beleid? Overvallen Na een langdurige periode van daling, is het aantal overvallen in 2008 en 2009 Weer toegenomen. Om deze ontwikkeling te keren is samenwerking tussen private en publieke partijen ruiaal. In diverse politieregio s zijn in aanvulling op de gangbare opsporingsmethoden maatregelen genomen om de pakkans aanmerkelijk te vergroten. Het gaat dan onder meer om het in beeld houden en volgen van overvallers, de inzet van DNA-spray en GPS-alarmering en de toepassing van automatishe nummerbordherkenning. In oktober 2009 is de Taskfore Overvallen geïnstalleerd. De Taskfore monitort de ontwikkelingen in de overvalriminaliteit en formuleert maatregelen voor een integrale aanpak van overvallen (geriht op preventie, repressie en nazorg), waarbij gemeenten een regierol hebben. Hiertoe worden landelijke en regionale bijeenkomsten georganiseerd. De eerste landelijke bijeenkomst vond begin februari 2010 plaats. De regionale bijeenkomsten zijn vanaf april van dit jaar gestart. De Taskfore is vorig jaar een fenomeen-onderzoek gestart naar de overvalproblematiek. Preventie Uit de ijfers van de afgelopen jaren blijkt dat goede resultaten zijn geboekt. Om bedrijven ook in de komende jaren te stimuleren preventiemaatregelen te treffen, hebben Justitie en met het Ministerie van Eonomishe Zaken middelen vrijgemaakt om de subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven tot en met 2011 te ontinueren. Om de veelvoorkomende riminaliteit tegen ondernemingen - in het bijzonder de overvallen -verder terug te dringen, blijft een integrale aanpak van preventie en repressie nodig. Daarbij werken publieke partijen samen met branheorganisaties en partiuliere ondernemingen. Highteh-preventie De praktijk van Veilig Ondernemen is tegenwoordig geen kwestie meer van wat extra sloten op de deur en een aantal amera s. Steeds vaker wordt tehnish vernuft ingezet. Denk aan DNA-douhes tegen overvallen en inbraken, amera s waarvan de beelden diret op internet te zien zijn en speiale apparaatjes waarmee gestolen goederen kunnen worden getraeerd. Het kabinet trekt in de periode in totaal 50 miljoen euro uit voor subsidies aan ondernemers die highteh-veiligheidsmethoden ontwikkelen. Rol beveiligingsbedrijven Beveiligen is een vak. De professionals van de beveiligingsbedrijven kunnen terugzien op brede en langdurige praktijkervaring. Zij zijn in staat om een perfete analyse te maken van alle risio s, óók die op het Internet. Zo krijgt de ondernemer inziht in speifieke preventie die aan de strengste eisen kan voldoen. Veilig kunnen ondernemen betekent ongetwijfeld een beter bedrijfsresultaat. De goed opgeleide speialisten van de beveiligingsbedrijven vormen een vertrouwde partij die de bedrijfsvoering de meest atuele zekerheden kan bieden. 8 Arnhem De Liemers Doetinhem e.o. Arnhem De Liemers Doetinhem e.o. 9

6 bedrijfsreportage Arbeidsbemiddelaar bundelt krahten en voert niet-goed-geld-teruggarantie in Zakendoen met Continu biedt driedubbele zekerheid Kandidaten en bedrijven met elkaar verbinden via detahering of werving en seletie. Daar maakt Continu dagelijks met hart en ziel werk van. Continu vervult daarmee al vijftien jaar lang een toonaangevende rol in de bouw, de industrie en in offie management. Hollands ondernemershap staat in ons DNA gegrift. PAKKETDIENSTEN: Wij vervoeren al uw zendingen, groot of klein. Uw pakket wordt bezorgd zoals u dat wenst. Wij behandelen uw zending met zorg en respet. Wij bezorgen dagelijks in opdraht van TNT. Willems Verspreidingen t Holland 10a 6921 GW Duiven T dagen per week / 24 uur per dag Continu verkoos niet voor niets de molen tot het nieuwe logo van de organisatie. Deze molen symboliseert het Hollandse ondernemershap, tekenend voor de mentaliteit van Continu. We staan voor passie, gedrevenheid en resultaat, maar we staan voor alles met beide benen op de grond. Geen fratsen. We doen wat we zeggen en omgekeerd, zo vat Ramses Peppink, vestigingsmanager van de loatie Arnhem, de oer-hollandse handelsgeest die het bedrijf kenmerkt kort samen. Aanleiding voor de invoering van het beeldmerk is de reente samenvoeging van Continu Engineering, DTI Engineering en Continu Offie onder de naam Continu (zie kader). Peppink: We hebben onze krahten gebundeld om onze opdrahtgevers nog beter van dienst te kunnen zijn. Het grote voordeel is dat zij nu één aanspreekpunt hebben voor al onze diensten. We zijn daarmee klaar voor de toekomst en die van onze opdrahtgevers. Continu telt zo n honderd medewerkers en heeft behalve in Arnhem vestigingen in Almelo, Amsterdam, Breda, Eindhoven, Maastriht, Rotterdam en Utreht. Drie garanties Tegelijk met het nieuwe logo introdueert de arbeidsbemiddelaar drie garanties die baanbrekend genoemd mogen worden in de branhe voor detahering en werving en seletie. Alle kandidaten die Continu bemiddelt, leggen een erkende profieltest af. Onze kandidaten voor de tehniek, de bouwsetor of een kantoorfuntie zijn uit het juiste Ramses Peppink, vestigingsleider Arnhem hout gesneden. Zorgvuldig geseleteerd. En met een v dat aansluit op de behoefte van de opdrahtgever. Vanzelfsprekend kan hij of zij rekenen op een testprofiel van de kandidaten die op gesprek komen. Ook vragen we als dat mogelijk is de benodigde referenties op. Is een opdrahtgever niet overtuigd of tevreden? Dan gelden de voorwaarden van onze niet-goed-geld-teruggarantie. Altijd de juiste mensen De naam Continu is nieuw, de bedrijven daarahter bewijzen ehter al sinds 1995 hun bestaansreht op het gebied van detahering en werving en seletie. Detahering is daarbij de kernativiteit van Continu. Peppink: Onze oplossingen voor detahering hebben een gemeenshappelijke noemer: een gedurfde aanpak, daadkraht en integriteit. Zo maken we onze belofte altijd de juiste mensen waar. Continu heeft een uitgebreid netwerk met professionals in de tehniek, de bouwsetor of op administratief, ommerieel, finanieel en seretarieel gebied. Hoofddoel is kandidaten en bedrijven met elkaar te verbinden. We streven altijd naar een vast dienstverband op korte of lange termijn. Voorop staat ehter dat onze kandidaten plezier hebben in hun werk. Daar plukken onze opdrahtgevers de vruhten van. Eén aanspreekpunt Continu Detahering en Werving & Seletie Mr. B.M. Teldersstraat 11a 6842 CT Arnhem Continu Engineering, DTI Engineering en Continu Offie bieden sinds mei hun diensten aan onder de naam Continu. Continu Engineering is al sinds 1995 atief als arbeidsbemiddelaar op midden- en hoger kaderniveau in de bouwbranhe. Kleinshalig en regionaal in Geldrop gestart, groeide het bedrijf uit tot gerenommeerde, landelijke partij op de bouwkundige en ivieltehnishe arbeidsmarkt. DTI Engineering bemiddelt sinds 2004 MBO-, HBO- en universitair opgeleide vakspeialisten in de disiplines werktuigbouwkunde, elektrotehniek en installatietehniek. Vier jaar geleden startte Continu Offie als intermediair voor kantoorpersoneel. Met deze strategish krahtenbundeling biedt Continu opdrahtgevers een totaalpakket aan diensten. Arnhem De Liemers Doetinhem e.o. 11

7 netwerken netwerken Female Business Assoiation: Het netwerkevent voor vrouwelijke ondernemers Samenwerken werkt, doe er je voordeel mee Veel ondernemers ontdekken de mogelijkheden van netwerken. De laatste jaren zijn er diverse vrouwennetwerken in het leven geroepen. Het onlangs opgerihte Female Business Assoiation is niet zomaar een netwerk voor vrouwen. De kraht van Female Business Assoiation, kortweg FBA genoemd, is namelijk relatiemanagement, oftewel het onderhouden en uitbouwen van bestaande relaties. Mede-oprihtster, en relatiemanager bij ABAB Aountants BV, Crista Hendriksen ondervond gedurende haar loopbaan dat er maar weinig vrouwen aanwezig waren bij de netwerkevents die zij bezoht. Ook haar ollega s, juriste Gaby Ratering en personeelsmanager Corry Verhoeven, hadden dezelfde ervaring met netwerken. Gezamenlijk besloten ze een plan te ontwikkelen voor een geheel nieuw vrouwennetwerk. Samen met aountseretaresse en mede-initiatiefneemster Anouska Geurtsen heeft Crista het plan uitwerking gegeven. Corry Verhoeven ABAB Salaris-en Personeelsdiensten Ineke Janssen Jos Janssen Zitspeialist Joke Bentvelzen JB Matriaria Linda Kranen Bouwgroep Kranen B.V. Gaby Ratering ABAB Belastingadviseurs & Juristen gevarieerd mogelijk programma. Neem nou vermogensbeheer en finaniële zaken. We merken dat bij veel vrouwelijke ondernemers hier maar weinig over bekend is; de thema s niet eht leven. Dit zijn dan ook voorbeelden van onderwerpen die we tijdens één van onze volgende bijeenkomsten zullen belihten. Vervolgens kunnen de deelnemers hun ervaring en kennis op dit gebied met elkaar delen. De eerstkomende samenkomst zal donderdag 17 juni plaatsvinden. Het zal zeker de moeite waard zijn om hieraan deel te nemen. Spil De deelneemsters van FBA zijn afkomstig uit diverse branhes. Er zijn vrouwen die werken in de horea, grondverzet- en aanneming, detailhandel, agrarishe setor en de zakelijke dienstverlening. Maar één ding hebben zij gemeen. De vrouwen zijn allemaal ambitieus en daarnaast een belangrijke spil binnen de onderneming waar zij werken. Dit kan een managersfuntie zijn, maar het kan ook zo zijn dat de deelneemster eigenaresse van het bedrijf is. Wat het werkgebied van FBA is? In eerste instantie opereert het netwerk regionaal, maar inmiddels is er ook een vrouwelijke onderneemster uit regio Venlo bij gekomen. In feite opereert FBA in het gebied waar ook ABAB Aountants BV werkzaam is; Midden- tot Zuid-Nederland. De groep deelneemsters wordt bewust klein gehouden. Er is plaats voor ira twintig deelneemsters. Wanneer het gezelshap te groot is, worden mensen namelijk beperkt in hun ommuniatie. Laat een ander maar praten, wordt er al snel gedaht. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Iedereen moet de ruimte krijgen om te spreken. Dat is de kraht van FBA., aldus Crista. Suesvol ondernemen Relatiemanagement is volgens Crista een onmisbare fator binnen netwerken. Om suesvol te ondernemen is het belangrijk om de juiste mensen om je heen te hebben. ABAB Aountants BV werkt bijvoorbeeld met relatiemanagers, oftewel sparringpartners voor ondernemingen. Relatiemanagers staan iedere ondernemer met raad en daad bij op uiteenlopende gebieden van bedrijfsvoering. Tussen talrijke bedrijven, klanten van ABAB, bestaan raakvlakken. Raakvlakken waarvan de ondernemers zelf niet op de hoogte zijn. Wij kunnen het bekende met het onbekende mixen en ondernemers met elkaar in ontat brengen. En dat is niet het enige wat ABAB Aountants BV voor de deelneemsters van Female Business Assoiation kan betekenen. Ook zorgt het aountantskantoor voor de nodige promotie. fotografie: Louk Heimans Crista Hendriksen ABAB Aountants Sjoukje de Vries Landgoed Hotel Restaurant Groot Warnsborn B.V. Anouska Geurtsen ABAB Aountants Ria Spanbroek Modevakshool & Atelier Ria Balans Vaak was ik de enige vrouw tijdens netwerkbijeenkomsten. Waarom? Omdat de onderwerpen meestal toegespitst zijn op mannen en ook de sprekers veelal mannen zijn. Ik vond dat er een nieuw netwerk moest komen. Een netwerk speifiek geriht op vrouwen. Vrouwen zijn namelijk veel meer met gedrag bezig; de balans vinden tussen werk en privé. Female Business Assoiation is ehter meer dan een vrouwennetwerk. Het uitgangspunt van FBA is namelijk dat er vier maal per jaar een bijeenkomst georganiseerd wordt waarbij een inspirerende spreker een speifiek thema aansnijdt. We wisselen kennis uit, ondernemen interessante ativiteiten en er is gelegenheid om te netwerken. De bijeenkomst wordt vaak geombineerd met een bedrijfsbezoek aan één van de deelneemsters., legt Crista uit. 19 april vond de eerste bijeenkomst van FBA plaats. Deze samenkomst werd zeer positief ontvangen. We hebben een bezoek gebraht aan Landgoed Hotel Restaurant Groot Warnsborn in Arnhem waarvan deelneemster van FBA, Sjoukje de Vries, de eigenaresse is. Spreker, Claudy Voskens van Puur Strutuur, een bedrijf dat gespeialiseerd is in zakelijk organiseren, sprak over het strutureren van de inhoud van je handtas. Je tas zegt namelijk iets over je persoonlijkheid. Bovendien kun je het aanbrengen van strutuur in je tas ook doorvoeren naar het dagelijks leven, zowel privé als zakelijk., aldus Crista. Juiste ombinatie De onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten van FBA aan bod komen worden niet zonder reden gekozen. Crista legt uit: We vinden het belangrijk om een onderwerp te belihten dat op dat moment speelt en daarbij het formele met het aangename te ombineren. Hoe de volgende bijeenkomsten eruitzien? Dat blijft nog even een verrassing. FBA streeft bovenal naar een zo Willeke Pieters Apollo Wouters B.V. Norma Hohstenbah Saartje Styling Deorateurs Anneke Koster Landbouwloonbedrijf Dorus Daamen B.V. Aanmelden U kunt zih inshrijven op het netwerkevent van donderdag 17 juni aanstaande. Neem ontat op met Anouska Geurtsen, aountseretaresse ABAB Aountants BV, om de mogelijkheden te bespreken. Let op: er zíjn slehts een beperkt aantal deelnemersplaatsen. De kosten voor vier bijeenkomsten bedragen 150. Per bijeenkomst bedragen de kosten 50. De genoemde tarieven zijn exlusief btw. - (026) Arnhem De Liemers Doetinhem e.o. Arnhem De Liemers Doetinhem e.o. 13

8 bedrijfsreportage FlexBased levert internetoplossingen voor mkb en instellingen Gebruik van internet optimaliseren Aan het roer van het jonge internetbedrijf FlexBased B.V. uit Doetinhem staat René Werkman. Hij wil ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf helpen bij het gebruik van het internet. FlexBased levert niet alleen maatwerk maar probeert ook ondersheidend te zijn met nieuwe tehnieken. We geven een gedegen en eerlijk advies en komen met een klantgerihte oplossing. Produten en diensten van FlexBased Websites Webshops Content Management Systeem (CMS) Online work Online business Maatwerkoplossingen Softwareontwikkeling Searh Engine Optimalisation (SEO) Reinigen Antimosbehandeling Impregneren Coaten Aanvullende dakwerkzaamheden Shoorsteenrenovatie 5 jaar fabrieks garantie op oating dakoating leverbaar in 16 kleuren Ronald Gerressen Dienstverlening B.V. Tel: Fax: Postbus AE Duiven Direteur/eigenaar René Werkman (37) startte november 2008 internetbedrijf FlexBased in Doetinhem. Daarvoor was hij tien jaar in dienst bij ommuniatie produtiebedrijf Preduxion, waar hij ICT en internet beheerde. Om deze afdeling duidelijker te kunnen profileren, besloot Werkman voor zihzelf te beginnen. Zijn ahtergrond is grafish vormgever en systeembeheerder. Werkman heeft één medewerker in dienst en een stagiair. We zijn met een klein, professioneel en enthousiast team. Daardoor zijn we zeer flexibel en kunnen we op een reatieve manier maatwerk leveren. We brengen de wensen van het bedrijf in kaart en gaan de informatie inzihtelijk maken. Dit kan via het opzetten van een website maar ook door bestaande websites te vernieuwen en de ondernemer te ondersteunen bij het gebruik ervan. De servie houden we dan ook in eigen beheer. Effiiënte bedrijfsvoering FlexBased ontwikkelt produten die de bedrijfsvoering van bedrijven en instellingen vergemakkelijkt en die een bijdrage leveren aan een grotere effiiëntie. Werkman geeft als voorbeeld een reent gemaakt online programma voor prestatiemanagement. De software is bedoeld voor onsultants die bedrijven begeleiden en met behulp hiervan de interne proessen kunnen vastleggen, meten en vervolgens rapporteren. Ook noemt Werkman de website van de glasverzekering. Hierbij gaat het om een samenwerkingsverband van glasherstellers in heel Nederland. FlexBased heeft een rapportage- en fatureringssysteem ontwikkeld waarmee elke glashersteller snel en betrouwbaar zijn opdraht kan administreren. Voorheen moest de glashersteller de rapportage van de shade handmatig invoeren. Nu gaat dat via een geautomatiseerd systeem en kan hij er bij elk shadegeval gebruik van maken. Tevens heeft FlexBased een opmaak- en bestelsysteem voor bus- en taxirelame ontwikkeld. Ondersheid In het enorme aanbod van internetbedrijven weet FlexBased zih staande te houden door zih te ondersheiden. Werkman: We geven een eerlijk en transparant advies. We hanteren geen standaard proedures, maar leveren maatwerk. Onze passie en knowhow van nieuwe tehnieken geven voor de klant de doorslag. Werkman noemt als voorbeeld een dynamishe website. Aan een website zou je bijvoorbeeld een persoonlijke videoassistent kunnen toevoegen, die de bezoeker naar de vershillende onderdelen brengt. Op deze manier kun je beter op de doelstelling van de website inspelen en de site krijgt hierdoor een extra toegevoegde waarde. FlexBased BV Voltastraat RW Doetinhem (0314) Arnhem De Liemers Doetinhem e.o. 15

9 zakenvrouw van het jaar zakenvrouw van het jaar Het familiebedrijf is voor de werkgelegenheid en eonomishe waarde veel belangrijker voor Nederland dan men denkt en verdient meer waardering en ondersteuning op maat. Dit geldt ook voor de maakindustrie, waar een belangrijk deel van de tehnologishe vernieuwing vandaan komt. Dit stelt Marlies van Wijhe (44), Algemeen Direteur van Van Wijhe Verf B.V., produent van de verfmerken Wijzonol Bouwverven en Ralston. Ze is maandag 29 maart uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar Van Wijhe grijpt haar titel en bijbehorende extra zihtbaarheid aan om zowel de kraht van haar eigen bedrijf, als ook die van het familiebedrijf en de maakindustrie op de kaart te zetten. Dit doet ze in ombinatie met de onderwerpen duurzaamheid en innovatie. Zakenvrouw van het Jaar 2010: Familiebedrijf en maakindustrie onvoldoende op waarde geshat in Nederland Overwinning De uitreiking vond plaats op kasteel de Wittenburg in Wassenaar, door mevrouw Gerdi Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer. Marlies van Wijhe ziet de prestigieuze Prix Veuve Cliquot, zoals de prijs ook wordt genoemd, als een regelrehte overwinning voor het familiebedrijf, de maakindustrie, duurzaamheid en innovatie. Allemaal zaken waar zij zih al langere tijd hard voor maakt. Nog te vaak worden het familiebedrijf en de maakindustrie in Nederland volgens Van Wijhe onvoldoende op hun eonomishe waarde geshat. Duurzaamheid en innovatie spelen een veel grotere rol dan men denkt. Ook bij ons, aldus Van Wijhe. Ik zal dit jaar in eigen persoon zoveel mogelijk uitdragen en aantonen dat familiebedrijven helemaal geen teruggetrokken bedrijven zijn en dat we, gezien het nationale belang van het familiebedrijf en de maakindustrie, deze veel meer moeten koesteren. Familiebedrijf Ruim tweederde van de bedrijven met personeel in ons land is een familiebedrijf. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de helft van het Bruto Nationaal Produt en voor 44% van de werkgelegenheid. Maar liefst 4,3 miljoen mensen werken voor een familiebedrijf (bron: Nyenrode, januari 2010). Marlies van Wijhe: Wij zijn aangesloten bij FBNed, een inspirerend netwerk van 100 familiebedrijven. Hier bedraagt de gemiddelde leeftijd van de aangesloten bedrijven 93 jaar. We kunnen dus gerust stellen dat de Nederlandse industrie en eonomie al vele tientallen jaren kunnen terugvallen op de kennis en het ondernemershap die in deze bedrijven aanwezig zijn. Tweederde van de bedrijven wordt al door de derde generatie gerund. Zij zijn dus een stabiele fator voor de samenleving. Maakindustrie De Zakenvrouw van het Jaar 2010 maakt zih ronduit zorgen over het behoud van de maakindustrie in Nederland. De overheid moet volgens haar onstrutieve signalen afgeven om het ondernemersklimaat voor de maakindustrie aantrekkelijk te houden. Er zijn in Nederland heel veel mooie bedrijven in de maakindustrie. Deze bedrijven zijn ontinu bezig met innovatie en investeren in onderzoek en ontwikkeling. Dit alles blijft helaas nog teveel onderbeliht en de maakindustrie wordt door de overheid eerder tegengewerkt dan gestimuleerd. Nieuwe vestigingsloaties zijn aan ontelbare regels gebonden en bestaande loaties komen klem te zitten doordat gemeenten de bebouwing veel te diht bij bedrijven projeteren. Zij kunnen daarna geen kant meer uit. De prijs De titel Zakenvrouw van het Jaar is de prestigieuze jaarlijkse prijs waarmee een suesvolle vrouw wordt ondersheiden. De prijs wordt ook wel de Prix Veuve Cliquot genoemd en is onder meer toegekend aan Marlies van Wijhe vanwege de suesvolle fous van haar bedrijf op duurzaamheid en innovatie. Marlies is een vrouw op een belangrijke positie in het mannenbolwerk van de verfindustrie en ze geeft leiding aan een finanieel gezond familiebedrijf. Deze feiten zijn in de verkiezing meegewogen. De Prix Veuve Cliquot wordt in 15 landen uitgereikt en bestaat in Nederland sinds Wijzonol Bouwverven Van Wijhe Verf B.V. is een familiebedrijf pur sang, opgeriht in 1916, gevestigd te Zwolle. Er werken 215 medewerkers. Vanaf de overname in 2000 door Marlies van Wijhe, heeft Van Wijhe Verf B.V. een gezonde groei doorgemaakt. Het ontwikkelt, produeert en levert deoratieve en beshermende verfproduten voor de professionele shilder- en timmerbedrijven en de onsument en is met het merk Wijzonol Bouwverven de derde aanbieder op de Nederlandse markt. De produten worden in geheel Nederland geleverd via een professioneel netwerk van onafhankelijke en eigen groothandelsbedrijven. Ralston is het exportmerk met een vergelijkbaar assortiment verven voor de professionele verwerker in 25 landen in Europa, Amerika en Azië. Daarnaast ontwikkelt en implementeert Van Wijhe Verf B.V. wereldwijd tailormade kleurmengsystemen voor industriële en deoratieve toepassingen onder de naam Ralston Colour & Coatings. Van Wijhe Verf B.V. loopt al deennia lang voorop qua inzet voor duurzaamheid. Zo had Van Wijhe Verf B.V. in de jaren '80 al een op waterbasis gedragen lakverf, is het produtieproes zelf duurzaam en heeft de produent een eigen laboratorium waar ontinu wordt gewerkt aan produtontwikkeling en innovatie om het van verf voorziene vastgoed zo lang mogelijk te beshermen en mee te laten gaan. In 2000 trad de vierde generatie Van Wijhe aan en volgde drs. Marlies van Wijhe haar vader op als Algemeen Direteur. Dat is opmerkelijk in een branhe waar overnames en fusies aan de orde van de dag zijn. Het is ehter deze onafhankelijkheid, die Van Wijhe Verf B.V. ambitieus en wendbaar houdt. CRM Consultants BV Wat een fantastishe bekroning op hard werken en de juiste visie. En wat zijn wij trots, als CRM Consultants BV, dat wij de organisatie Van Wijhe Verf de laatste 5 jaar met de implementatie van de CRM visie mohten en mogen begeleiden. De twee speerpunten in het beleid, innovatie en duurzaamheid zijn zorgvuldig en herkenbaar doorgevoerd binnen de organisatie. Met diep respet en met een grote glimlah kan ik rustig stellen dat Van Wijhe Verf (Marlies Van Wijhe) een voorbeeld is voor veel bedrijven, aldus Hans Koenhen, algemeen direteur.( CRM Consultants, Duiven) 16 Arnhem De Liemers Doetinhem e.o. Arnhem De Liemers Doetinhem e.o. 17

10 trainingen trainingen Foto s : Gerth van Roden Positieve energie dankzij Peeters Trainingen in Duiven Trainingsbureau neemt nieuwe koers varen wel heel letterlijk! Als je het pand van Peeters Trainingen in Duiven binnenstapt straalt de positieve energie je tegemoet! Al 14 jaar zit trainer Mar Peeters intussen in het vak. Maar uitgeleerd? Dat is hij nog lang niet! Iedere dag weer ga ik met veel plezier naar mijn werk. Ik train mensen op hun gedrag. Bijvoorbeeld mensen die vastlopen in hun werk of op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen, maar wel net even dat extra zetje nodig hebben. Het is de missie in mijn leven. Dat klinkt misshien heel idealistish, maar ik vind het fijn om mijn kennis met anderen te delen., vertelt Mar Peeters enthousiast. Borging-model En dat Mar Peeters kennis van zaken heeft kun je wel stellen. Zo ontwikkelde de ondernemer een speiaal trainingsmodel. Een managementtool die bij ieder bedrijf weer op een andere wijze ingezet kan worden. De ondernemer vertelt gepassioneerd: Wanneer je een mens een truje leert zal hij na verloop van tijd weer in oude gedragspatronen vervallen. Om het juiste effet te behalen zul je dan ook een heuse mentaliteitsverandering teweeg moeten brengen. Gedrag is namelijk dé shakel tussen doelen stellen en resultaten verwerven. Je moet dromen en wensen hebben om daadwerkelijker gelukkiger te worden. Voor sommige mensen ben ik dan ook een klankbord, anderen help ik wanneer zij een burn-out dreigen te krijgen, en alles wat daar tussen zit. Peeters verdiepte zih gedreven in tal van onderzoeken en in de humanistishe kant van de psyhologie. Zo ontwikkelde ik een ompleet nieuw model: het model van Borging. Uit onderzoek van Hogeshool Saxion bleek het model een uitermate goede HRM-tool te zijn. Een prahtig ompliment! Het Borging-model omvat onder andere management-, ommuniatie- en salestrainingen. Oftewel, het is een onreet stappenplan. Kansen benutten Voorop staat dat Peeters de dynamiek van ieder bedrijf waarmee hij werkt wil leren kennen. Het is belangrijk om te weten wat er speelt op de bedrijfsvloer. Alleen dan kun je vanuit de beleving trainen. Zo heb ik vroeger weleens meegereden met taxihauffeurs en in werkplaatsen gestaan. Er ontstaat interatie! Ontzettend leuk om te ervaren! Je kan je geen beter vooronderzoek bedenken. Geen enkele training van Peeters Trainingen is daarnaast hetzelfde. Peeters liht toe: Alle trainingen zijn op maat gemaakt. Er is simpelweg geen standaard proedure. Ieder bedrijf is anders en ieder mens ook. Er zijn bedrijven die wekelijks met het Borging-model werken. Zij gebruiken het bijvoorbeeld in het persoonlijk ontwikkelingsplan, ook wel POP-plan genoemd. Wat niet ondershat mag worden is het belang dat iedereen op de werkvloer deze trainingen volgt, óók het management. Op deze wijze kunnen leidinggevenden zih veel beter verplaatsen in de mensen op de werkvloer. Door hen te ondersteunen ontstaan ook veel meer kansen. En het is ontzettend belangrijk dat talenten benut én ontwikkeld worden; doe waar je goed in bent! Ik houd ook altijd ontat met de bedrijven. Bij sommige verzorg ik alweer zes jaar trainingen. Dat is toh uniek? Duiken en varen Mar Peeters ontvangstruimte staat vol met boeken. Boeken over onder andere gedrag en psyhologie. Ik ben ontinu bezig met de ontwikkeling van mijn vak. Ik ben namelijk van mening dat een mens nooit uitgeleerd is. Ik heb psyhologie gestudeerd, een prahtige basis voor het beroep van trainer. Maar het ehte vak leer je pas als je voor de groep staat. Mar Peeters zit dus niet stil. En dat blijkt ook uit de reentelijk gestarte samenwerking met SSI Benelux. Een initiatief dat de term een nieuwe koers varen wel heel letterlijk neemt. Peeters, naast trainer ook fervent duiker, vertelt: Onlangs is Nauti Coahing in het leven geroepen. Een ombinatie van trainen, varen en/of duiken. Nauti Coahing bestaat uit twee pijlers. Enerzijds een duikseminar en anderzijds heidagen, maar dan op het water! Tijdens de duikseminar gaan we s ohtends onder begeleiding van een instruteur het water in. Onder water leren we non-verbaal te ommunieren. De perfete teambuildingssessie. Op deze wijze leer je jezelf te verbeteren, ook op de werkvloer. Leerzaam, leuk en spannend tegelijk! Column De aankomende maanden zult u Mar Peeters veelvuldig langs zien komen. De ondernemer verzorgt namelijk een olumn in deze en volgende edities van De Zakenmarkt. En wel een inspirerende, humoristishe olumn met een link naar ondernemershap. s Middags refleteren we onze bevindingen. Tijdens de heidagen op het water varen we een dag met luxe sportruisers. Tijdens zo n dag staan onder andere oahing, visieontwikkeling, persoonlijke relaties op het programma. Zo leer je duidelijkheid en inziht te krijgen op een bijzondere wijze. De wereld vanaf het water ziet er namelijk heel anders uit. Kortom, alle ingrediënten om een nieuwe koers te varen zijn tijdens deze trainingsdagen aanwezig! Netwerkworkshops Waar ook dynamiek in zit, dat zijn de netwerkworkshops die Peeters Trainingen met enige regelmaat verzorgt. De netwerkworkshops zijn altijd weer een sues. Leuke avonden waar soms wel honderden mensen op af komen. Hoe we dit aanpakken? Door een soort van speeddatingssessies te arrangeren. Individuen of groepjes laten we met elkaar kennismaken. Na een minuutje moeten zij weer wisselen met anderen. Het is leuk om te zien dat veel mensen tijdens zo n avond met positieve energie naar huis gaan. Peeters Trainingen Marketing RE Duiven T: I: E: 18 Arnhem De Liemers Doetinhem e.o. Arnhem De Liemers Doetinhem e.o. 19

11 BuitenkanZ bedrijfsreportage Offiieel startsein projet BuitenkanZ Drie leerwerkbedrijven starten pilot werken naar vermogen Op 20 april 2010 hebben drie leerwerkbedrijven gezamenlijk drie trossen ballonnen opgelaten als offiieel startsein van het projet BuitenkanZ. Een projet binnen het kader van de pilots werken naar vermogen. veel mogelijk naar een baan buiten het bedrijf te begeleiden. Een goede oahing van deze mensen is daarbij essentieel om een duurzame plaatsing bij een werkgever tot een sues te maken. Administratiekantoor oud Met het oplaten van de ballonnen geven de drie leerwerkbedrijven PAUW Bedrijven (Breukelen), Permar (Ede) en Presikhaaf Bedrijven (Arnhem) het offiiële startsein van het gezamenlijke projet BuitenkanZ. Werken naar vermogen Het ministerie van Soiale Zaken en Werkgelegenheid stimuleert projeten die zih rihten op het plaatsen van SW-geïndieerden buiten het leerwerkbedrijf. De drie leerwerkbedrijven PAUW Bedrijven (Breukelen), Permar (Ede) en Presikhaaf Bedrijven (Arnhem) hebben de handen ineen geslagen met het projet BuitenkanZ. De missie van deze bedrijven is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo BuitenkanZ, ollegiale oahing op de werkvloer Onder het motto een BuitenkanZ die u niet kunt missen!, worden werkgevers benaderd om ervaring op te doen met een nieuwe vorm van oahing. Daarbij staat ollegiale oahing, door het bedrijf waar de medewerker werkzaam is, entraal. In dit projet zal niet een joboah van het leerwerkbedrijf de medewerker begeleiden, maar een mentor van het bedrijf waar de medewerker is geplaatst. Mentor als sleutelpersoon De mentor is werkzaam in het bedrijf waar de medewerker is geplaatst. De mentor is de sleutelpersoon voor de begeleiding en ontwikkeling van de medewerker op de werkvloer. Het gaat hierbij vooral om vakinhoudelijke, bedrijfsmatige en soiale begeleiding van de nieuwe ollega. De mentor volgt een trainingsprogramma dat speiaal voor dit projet is ontwikkeld. Daarnaast krijgt de mentor ook ondersteuning van een BuitenkanZ-onsulent. Win-win-win-situatie Door deze gezamenlijke aanpak verwahten de drie initiatiefnemers dat dit leidt tot een duurzame plaatsing van de medewerker in een reguliere arbeidsomgeving. De direte meerwaarde voor de werkgever is dat hij er een goed gemotiveerde en betrokken arbeids-kraht bij heeft en een medewerker die zijn of haar oahingsvaardigheden vergroot. Kortom, deze pilot biedt een BuitenkanZ voor een suesvolle ontwikkeling van het bedrijf, het leerwerkbedrijf én de medewerker. Resultaat Het projet BuitenkanZ is een vervolg op een try-out waarbij inmiddels al 20 SW-medewerkers zijn geplaatst. De ervaringen van de try-out zijn positief en geven aanleiding om dit oahings-instrument verder te ontwikkelen. Daarmee leveren de drie bedrijven een nieuw uitgetest instrument om meer SW-geïndieerden buiten het leerwerkbedrijf duurzaam te plaatsen. in nieuw jasje Administratie- en Belastingadviesburo Oud heeft het bedrijf in een nieuw jasje gestoken. Het honderd jaar oude pand aan de Parkstraat in Velp is gerenoveerd, de inrihting gemoderniseerd en ook het nieuwe logo getuigt van een eigentijdse aanpak. De dienstverlening was al op orde, maar is nog sneller en effiiënter geworden. Direteur Sander Oud maakte twee jaar geleden de verbouwingsplannen wereldkundig in een van de eerste uitgaven van De ZakenMarkt. Hij is er nu trots op de verbeteringen te laten zien. Het pand, dat stamt uit begin 1900, was niet meer van deze tijd en hard toe aan een opknapbeurt. Het dak bijvoorbeeld bleek bij nadere inspetie los te zitten en is helemaal vernieuwd. Dat geldt ook voor de inrihting. Het kantoor breidde uit met een extra ontvangstruimte voor klanten die het kantoor bezoeken. We zijn daardoor flexibeler en kunnen meerdere klanten tegelijk ontvangen. De vier medewerkers van Administratie- en Belastingadviesburo Oud zitten nu bij elkaar op de benedenverdieping. Voorheen deed ook de tweede verdieping dienst als kantoorruimte. Alle dossiers liggen nu bij elkaar. De ommuniatielijnen zijn korter en sneller geworden. Dat is voor ons, maar ook voor de klant effiiënter, want nu kunnen we nog sneller voor hem klaarstaan. Administratie- en Belastingadviesburo Oud is een gerenommeerd bedrijf, in de jaren tahtig opgeriht door Simon Oud. Sander Oud nam het bedrijf in 2007 van zijn vader over. Oud en zijn medewerkers verzorgen tal van administratieve diensten, onder meer voor horeagelegenheden, adviesbureaus, klussenbedrijven, assurantietussenpersonen, winkeliers, taxibedrijven en zzp-ers. Strenge kwaliteitsnormen Oud heht sterk aan kwaliteit. Hij heeft zih daarom aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) en bij het College Belastingadviseurs (CB). NOAB hanteert strenge kwaliteitsnormen en ontroleert de aangesloten leden regelmatig op naleving daarvan. CB stelt permanente sholing en opleiding verpliht. Oud en zijn medewerkers zijn daarmee altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op belastinggebied. Behalve kwaliteit staat ook persoonlijke aandaht hoog in het vaandel. Als een opdrahtgever speiale wensen heeft ten aanzien van zijn administratie zal Oud die altijd respeteren, mits de wet dat toelaat. De adviseur denkt daarnaast graag met zijn klanten mee. Zo wilde een van zijn liënten, een horeabedrijf, het aandeel fair trade ingrediënten verhogen tot een bepaald perentage. Aan de hand van de inkoopgegevens kon hij het restaurant daarbij van dienst zijn. We zijn een relatief klein kantoor en voelen ons nauw bij de bedrijfsvoering van onze klanten betrokken. We voeren niet alleen de ijfers in, maar signaleren ook veranderingen daarin. Op die manier kunnen we onze opdrahtgevers met raad en daad ter zijde staan. Administratie- en Belastingadviesburo Oud Parkstraat JB Velp Arnhem De Liemers Doetinhem e.o. Arnhem De Liemers Doetinhem e.o. 21

12 extra aountmanager olumn Aess 4it heeft haar team uitgebreid met een extra aountmanager tweede vestiging team Arnhem-Zuid Strijbosh Thunnissen Makelaars opent tweede vestiging in Arnhem Onze nieuwste versterking, Christiaan Weurding, gaat zih rihten op de advisering en verkoop van automatiseringsdiensten voor het Midden- en kleinbedrijf. Zijn fous riht zih vooral op het afsluiten van nieuwe onderhoudsontraten. Aess4it heeft zih in de afgelopen 15 jaar gespeialiseerd in het dagelijkse onderhoud van omputersystemen. Proatief beheer, snelle responsetijden, goed opgeleide tehnishe medewerkers en onurrerende tarieven zijn sleutelwoorden welke op Aess4it van toepassing zijn. Veel bedrijven en organisaties onderstrepen het belang van een goed onderhouden netwerkomgeving. Computerstoringen dienen tot een absoluut minimum geredueerd te worden, zodat deze geen shade aan de organisatie en haar kantoorautomatisering kan toebrengen. Wilt u een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin wij onze dienstverlening aan uw organisatie mogen presenteren, neem dan ontat met ons op! Marketing RE Duiven I E T (026) Strijbosh Thunnissen Makelaars is vanaf 9 juni a.s. ook vertegenwoordigd in Arnhem-Zuid. Ruim vijf jaar na de start van het suesvolle kantoor in Arnhem-Noord hebben de vennoten van Strijbosh Thunnissen Makelaars, Maarten Muller, Erwin Broersma en Jao Vogelaar, besloten de sprong naar Arnhem-Zuid te maken, door een kantoor aan de Metamorfosenallee te openen. De opening van de vestiging in Arnhem-Zuid is een diret gevolg van de vraag van zowel partiuliere klanten als professionele opdrahtgevers naar dienstverlening in de direte nabijheid van de klant. De afgelopen jaren is gebleken dat de behoefte aan de pro-atieve en suesvolle verkoopmethode van Strijbosh Thunnissen ook in Arnhem-Zuid groot is. Met de nieuwe vestiging, diret naast het informatieentrum Shuytgraaf en aan de doorgaande en nieuwe route naar de A50, zijn de eigenaren van Strijbosh Thunnissen ervan overtuigd haar klanten in Arnhem-Zuid, maar daarnaast ook in Driel, Elst en Heteren beter te kunnen bedienen. In de showroom in Arnhem-Zuid kan iedere geïnteresseerde zih volledig laten informeren over de mogelijkheden in zowel de nieuwbouw als bestaande bouw in Arnhem en direte omgeving. Foto s : Gerth van Roden Volhouden! We maken als ondernemer en als mens plannen en hebben veel goede voornemens om deze plannen uit te laten komen. Ehter in de praktijk wil dat nog wel eens misgaan. Uit onderzoek blijkt dat 80% proent van de doelen die we stellen niet gehaald worden. Dit geldt voor onze persoonlijke doelstellingen maar ook voor veranderingen in bedrijven. Organisaties bestaan tenslotte uit mensen. Het is dus blijkbaar een menselijke eigenshap om op te geven al voor het doel is behaald. Er zijn meerdere redenen aan te geven waarom dat zo is. Doelen zijn te hoog gesteld (stretht goals) of ze passen niet bij de ompetenties en talenten die we hebben. We geven op onderweg naar wat eerst zo mooi leek. Jammer want dit zorgt voor een rotgevoel. Je hebt tenslotte gefaald en de afspraak met jezelf weer verbroken. Als je doelen wilt bereiken zit het sues in het doen. Uitvoeren van gedrag dus Dromen, wensen, en doelstellen kunnen we allemaal wel. De bottlenek zit hem in de uitvoering. En het lef en de motivatie om vol te houden. Nieuw of ander gedrag is nodig om ook andere of betere resultaten te boeken. Want gedrag vraagt om gedrag bij de ander en hiermee hebben we het stuur in handen navigerend naar onze doelstellingen. Wat nodig is om vol te houden is plezier! Gewoon lol in de uitvoering en beloning voor je inspanningen. Volhouden kan alleen maar als je er iets voor terug krijgt. Dat kan geld zijn, waardering of gewoon het plezier om het te doen. Dat laatste is een sterke stimulans om door te gaan! Volhouden is blijven geloven dat jij t kan. Door je doelstelling dihtbij jouw talenten te formuleren gaat het makkelijker en is de kans dat je opgeeft aanzienlijk terug gelopen. En vergeet niet te vieren als je sues hebt. Valse besheidenheid past immers niet bij suesvolle mensen! Maak een feestje van elk suesje wat je boekt. Klop jezelf op de borst en proost op weer een stap dihter bij geluk, finaniële vrijheid of jouw missie. Blijf geloven en blijf vooral genieten van het DOEN! Sues, Mar Mar Peeters 22 Arnhem De Liemers Doetinhem e.o. Arnhem De Liemers Doetinhem e.o. 23

13 kort nieuws failitair Oprihting BNI Mendelssohn hapter Doetinhem Op 29 april j.l. heeft de oprihtingsvergadering van BNI Mendelssohn hapter te Doetinhem plaatsgevonden in het DRU omplex te Ulft. In aanwezigheid van ruim twee honderd bezoekers waaronder burgemeester Aalders van de gemeente Oude IJsselstreek. unieke volvo Veiling voor KWF groot sues Ondernemend Arnhem was gul tijdens de benefietveiling voor het KWF. In totaal werd voor ruim euro geboden op de diverse kavels. De Arnhemse organisatie Human Health Foundation had de Arnhemse ondernemers bereid gevonden een grote hoeveelheid produten en diensten geheel belangeloos beshikbaar te stellen. Van een business lunh tot aan design meubelstukken. Gelegenheidsveilingmeester Remo Doeve van Creaforti daagde de aanwezigen op ludieke wijze uit te bieden. Luxor Live stelde de kleine zaal beshikbaar. Vanaf half aht stroomde de zaal vol. Herbert Monteban opende de avond namens de organisatie, waarna de wethouder van Finaniën Martijn Leisink de bezoekers toesprak. Debrah Jade en haar band omlijste de avond met prima muziek. Creaforti was tezamen met Vodafone hoofdsponsor en verzorgde de veiling. zo was er een groot sherm waarop biedingen die per SMS binnenkwamen te volgen, aldus Doeve. Tijdens de twee veilingrondes werd enthousiast geboden. Monteban: Als organisatie zijn we dik tevreden. Prima resultaat voor het KWF. Kortom, een fantastishe avond en voor herhaling vatbaar. Ahtergrond Vershillende bestuursleden van de Human Health Foundation hebben zelf reentelijk afsheid moeten nemen van familieleden met kanker. Gemiddeld een op de drie Nederlanders krijgt zelf of in hun naaste omgeving met kanker te maken. De nagedahtenis aan deze mensen is de motivatie om het benefietonert te organiseren. Er is meer onderzoek noodzakelijk voor kankerbestrijding. Hier is veel geld voor nodig. Met de inzamelingsatie van het benefietonert wil HHF daar graag aan bijdragen. VERNIEUWDE ANTONIO MAAKT VAN OBJECTEN SHINING PLACES Fokko Bonsma (r) reikt sleutel uit aan Remo Doeve Henk Sholten Volvo en Creaforti Business Center presenteren zih gezamenlijk op een unieke Volvo C30. Deze speiale editie van de Volvo C30 is opvallend uitgevoerd in zwart/ witte lak. De belettering aentueert de sportieve, verjongende en vernieuwende uitstraling. advertentie Reden voor de gezamenlijke presentatie ligt in het feit dat beide ondernemingen buren worden. Henk Sholten Volvo betrekt binnenkort de nieuwe vestiging aan bedrijventerrein De Bakenhof, nabij de Pleyroute. Fokko Bonsma, aountmanager zakelijke markt van Henk Sholten Volvo, stond aan de wieg van de samenwerking: De uitstraling en het opvallende karakter van Creaforti past bij de Volvo C30. Het feit dat we binnenkort buren zijn, maakte het besluit eigenlijk heel eenvoudig. Remo Doeve, direteur marketing en ommuniatie van Creaforti vult aan: Door het opmerkelijke kleurgebruik is de auto een opvallende vershijning in Arnhem en trekt aandaht. Dat past bij ons. Daarom zijn we trots op het resultaat en op de samenwerking met Henk Sholten Volvo. Henk Sholten Volvo en Creaforti zijn ook zakelijke relatie van elkaar. De diretie van Creaforti rijdt een Volvo en Creaforti onderhoudt de telefonie van Henk Sholten Volvo. Al bijna 35 jaar zorgt antonio voor failitaire diensten bij ruim 200 bedrijven en instellingen ten behoeve van ruim 300 objeten in Arnhem en omgeving. Antonio Gebouwenhygiëne Arnhem werd in 1976 opgeriht door de ouders van huidig eigenaar Toni Iñiguez Najdanovski. Ze bouwden een solide bedrijf op, met langdurige relaties zowel met opdrahtgevers als werknemers. Een bedrijf dat opvalt door de expertise en de oprehte, menselijke benadering. Onder Toni s leiding vanaf 1999 groeit antonio gestaag door. Vaste klanten blijven, nieuwe komen. Zelfs in de turbulente tijd van de afgelopen jaren. Dankzij de loyale inzet van de 250 betrokken en ervaren medewerkers is dit mogelijk. Toni is er trots op dat ook alle mensen in het management zijn doorgegroeid binnen het bedrijf. Dat is bijzonder, tekent de uitstekende bedrijfsultuur en werksfeer. Tegenwoordig doet antonio veel meer dan shoonmaken. Shoonmaak en speialistishe reiniging zijn de belangrijkste ativiteiten, maar glasbewassing, tehnishe diensten, bedrijfsatering en tal van andere failitaire diensten verruimen het dienstenpakket. Met full-servie maatwerk maakt antonio van objeten (werk)plekken waar het onbezorgd en prettig vertoeven is. Anders gezegd: antonio zorgt voor shining plaes. Hoog tijd om dat op een duidelijke en eigentijdse wijze te positioneren. Niet alleen de externe profilering, maar de hele interne/ externe identiteit, huisstijl en ommuniatie wordt vernieuwd. De oude Toni Iñiguez / Direteur naam Antonio Gebouwenhygiëne Arnhem, dekte de lading niet meer en veranderd nu in antonio. De handels-/merknaam antonio voldoet prima en ook de internetnaam kon overgenomen worden. Antonio kan zih nu sterker profileren en positioneren tussen de middelgrote regionale en de grote landelijke spelers. Dit sluit perfet aan bij de visie en ambitie van het bedrijf. JTP Branding & Marketing Omdat dit een belangrijke volgende stap is, koos antonio bewust voor JTP Branding & Marketing. Een professioneel bureau met een ondersheidende visie. Er zijn ook veel ontwerpers en relamestudio s, maar dit gaat een stuk verder. Een doordahte identiteit, profilering, positionering vertaald naar alle design én ommuniatie-ativiteiten; van huisstijl tot website. Eén strakke, frisse uitstraling met een herkenbare vormgeving en kleurenombinatie van frisgroen en grijs. Een investering die betaalbaar bleek te zijn en zeker nog veel gaat opleveren. Tijdens Outdoor Gelderland, het NK Dressuur in De Steeg dat plaats vindt van 9 tot 13 juni, wordt antonio shining plaes in de markt geïntrodueerd. Antonio is sponsor van dit event. Arnhem De Liemers Doetinhem e.o. 25

14 netwerken bedrijfsprofiel MKB Zevenaar heeft de smaak te pakken Ruim 250 ondernemers zaten donderdag 22 april tijdens de eerste bijeenkomst van MKB Zevenaar in de zaal. Veel meer dan verwaht. Maar het nieuwe warme nest voor élke Zevenaarse ondernemer pakte dan ook meteen goed uit: niemand minder dan historius Maarten van Rossem sprak ruim twee uur lang het aanwezige publiek toe. Dit smaakt naar meer, reageert het MKB-bestuur na afloop. Op de agenda staan alweer nieuwe ativiteiten. We bestonden nog niet eens offiieel of Maarten van Rossem was al geboekt, geven de voorzitters van MKB Zevenaar, Jos Engelsman en Rihard Zweers, toe. Een risio. Dat was het zondermeer. Noem het naïef, maar wij zagen het vooral als vertrouwen. Vertrouwen in ons eigen enthousiasme: dat we dit zouden redden. Maar ook vertrouwen in de ondernemers in Zevenaar: dat zij zouden komen. En zoals je ziet: het was gewoon volle bak! Ruim 250 ondernemers luisterden t Centrum van Babberih geboeid naar de speial guest, Maarten van Rossem. Maar ook burgemeester Jan de Ruiter was van de partij, om de nieuwe ondernemersvereniging sues toe te wensen. MKB Zevenaar zal het ondernemershap in Zevenaar versterken, liet hij het publiek weten. De bestuursleden van de kersverse vereniging presenteerden zihzelf en ook na afloop bleef het lang druk. Preies zoals het hoort, aldus voorzitter Engelsman: Wij zijn een vereniging waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en ruimte krijgen om kennis en ervaringen te delen. Uiteraard gaat het ook om het zaken doen, maar dan in luhtige omstandigheden. Inmiddels zijn bijna honderd mkb ers lid geworden van MKB Zevenaar. Nieuwe ativiteiten staan alweer op stapel. Zoals een avond speeddaten (professioneel kennismaken) op donderdag 20 mei en Zevenaarse wodka en haring op donderdag 17 juni. Daarnaast is er iedere eerste donderdag van de maand een MKB Zevenaar Borrel in een van de horeagelegenheden van Zevenaar. Meer info is te vinden op Via deze website kunnen ondernemers die werken of wonen in de gemeente Zevenaar, zih ook aanmelden voor lidmaatshap. Dit lidmaatshap kost 195 euro per jaar (exl. BTW). Frans Bauer in gesprek met Rob Oostrom Dennis Bergkamp, Jan Pater en Maro van Basten Aties Rob Oostrom leveren drie ton op Ede, 19 mei Met een geslaagd benefietvoetbaltoernooi eindigden gisteravond de aties rondom ex-politieagent Rob Oostrom. De totaalopbrengst van alle aties is ruim euro. Tijdens het voetbaltoernooi in Lienden waren veel bekende Nederlanders op de been: Dennis Bergkamp, Maro van Basten en Frans Bauer. Het stadion van FC Lienden was het deor voor de afsluiting van alle aties. Tijdens het voetbaltoernooi speelden FC Utreht, het Nederlands Politie Elftal en FC Lienden tegen elkaar in een miniompetitie. Zo'n toeshouwers bekeken de wedstrijden, met invalbeurten van Mihael Mols en Dennis Bergkamp. Maro van Basten verzorgde de aftrap van de laatste wedstrijd. In de pauzes tussen de wedstrijden zorgde Frans Bauer voor een vrolijke noot. Opgehaalde bedrag Het toernooi braht zo n euro op. Tijdens het VIP-diner later op de avond is de totaalopbrengst van alle aties voor Rob Oostrom bekend gemaakt, ruim euro. Jan Pater, de man ahter de aties van het afgelopen jaar, hierover: "Hier word ik eht stil van. Veel Nederlanders hebben kleine en grote bedragen gedoneerd, het geld bleef maar komen. Als je dan gisteravond die voetballers bezig ziet, ben ik trots. Op Rob, op iedereen die belangeloos mee heeft gedaan, geweldig. Heel erg bedankt allemaal!" Female Business Assoiation: Het netwerkevent voor vrouwelijke ondernemers Samenwerken werkt, doe er je voordeel mee U kunt zih inshrijven op het netwerkevent van donderdag 17 juni aanstaande. Neem ontat op met Anouska Geurtsen, aountseretaresse ABAB Aountants BV, om de mogelijkheden te bespreken. Let op: er zíjn slehts een beperkt aantal deelnemersplaatsen. De kosten voor vier bijeenkomsten bedragen 150,-. Per bijeenkomst bedragen de kosten 50,-. De genoemde tarieven zijn exlusief btw. Ontspannen Netwerken tijdens het 1e event van 19 april j.l.. (026) Arnhem De Liemers Doetinhem e.o. Arnhem De Liemers Doetinhem e.o. 27

15 Uw bedrijf presenteren aan ondernemers!!! GA SNEL NAAR Voor media advies: Voor editie Arnhem De Liemers Doetinhem T E Voor editie Midden-Nederland en Rivierenland T E Gunstige weersverwahting ondernemersklimaat Nijmegen Werkgeversorganisatie VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen reageert positief op het Nijmeegs oalitieakkoord van GroenLinks, PvdA en D66. De nieuwe progressieve oalitie staat een duurzaam, soiaal en eonomish sterk Nijmegen voor ogen. Nijmegen heeft de ambitie om koploper te worden op het gebied van klimaat en energie en zo de aantrekkelijkheid verder te vergroten voor duurzame bedrijvigheid. Het neerzetten van Nijmegen als duurzame en innovatieve stad is ambitieus en biedt veel kansen, aldus vie-voorzitter Eri van Gaalen. Ehter, om deze ambities te kunnen verwezenlijken is het werken aan een goede bereikbaarheid van de stad met de nodige investeringen in mobiliteit en terug op de agenda plaatsen van de A73 een belangrijke randvoorwaarde. Voordat we vol in gaan zetten op de A73 moeten we eerst wel 100% zekerheid hebben dat de A15 doorgetrokken wordt! Het verlagen van de lokale lasten voor bedrijven, het aanpakken van de regeldruk en het verkorten van proedures draagt verder bij aan een beter ondernemersimago van de stad. Van Gaalen is verheugd dat het Nijmeegs ollege is verrijkt, onder andere met (oud)- ondernemer Bert Jeene als wethouder Eonomishe Zaken. Vol verwahting kijken wij uit naar de beloften (voor ondernemers) van deze oalitie. Als dit oalitieakkoord ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd, dan behoort het voor Nijmegen zo kenmerkende imago Havana aan de Waal voortaan misshien wel tot de geshiedenis. Basisnotarissen.nl Verhuisd naar nieuwe loatie Op 26 maart jl. is Basisnotarissen. nl verhuisd naar een nieuwe loatie, te weten Hanzestraat 2 (parallel aan de Liemersweg) te Doetinhem. In juni 2008 is Basisnotarissen.nl gestart aan de Expeditieweg 6g te Doetinhem. Het motto bij Basisnotarissen.nl is degelijk, digitaal en goedkoop. Speiaal voor basisakten is een uniek online systeem ontwikkeld. Omdat het dossier digitaal wordt afgewikkeld, levert dit tijdswinst op en kunnen lage tarieven gehanteerd worden. Na bijna 2 jaar aan de Expeditieweg te hebben gezeten, is het kantoor dusdanig gegroeid dat een groter en representatiever kantoor nodig was. kort nieuws Alleen het donkere natuurhaar wordt ontkleurd New blond uitgroeiservie maakt éht natuurlijk blond haar mogelijk DOETINCHEM - Blond was, is en zal altijd haarkleur nummer één zijn. Het blijft ook de grootste uitdaging voor de kapper en de haarproduten. Elke vrouw die wel eens een highligtservie heeft gehad kent het probleem van het verven. Al na korte tijd is de haaraanzet te zien en dit is pas het begin. Hoe blijft dit blond na verloop van tijd blond? Dit blijft de hamvraag. GOLDWELL, produent van shampoos biedt voor dit probleem nu een oplossing. Met GOLDWELL New Blonde wordt alleen het donkere natuurhaar ontkleurd. Het produt werkt met het innovatieve 5 Lifting System, een interatieve kleurstofombinatie voor neutralisatie van warme pigmenten zonder geel-effet. Het is een behandeling tussen twee highlights behandelingen in, op de sheiding van het haar, en het kleurvershil is nauwelijks te zien. De behandeling duurt maar vijf minuten! Eenvoud staat entraal. De kapper heeft maar één produt nodig en de uitvoer staat gelijk aan een wasbeurt. Klanten die het al hebben geprobeerd zijn 100% tevreden. Als hairstylist ben ik erg enthousiast over dit produt. Aanbrengen, 5 minuten laten inwerken, uitspoelen en klaar! Het resultaat is geweldig. Ik kan het iedere blondine aanraden, aldus Esther Jansen van kapsalon Esther Hairfashion in Doetinhem. Wij zijn zo enthousiast dat we deze 5 minuten revolutie als standaard in ons pakket hebben opgenomen in onze salons in Hummelo en Doetinhem. Arnhem telt nu meer dan arbeidsplaatsen Grens is in 2009 gepasseerd, blijkt uit Feiten en ijfers De werkgelegenheid in Arnhem is gegroeid. Het aantal arbeidsplaatsen is in 2009 boven de gekomen. Dit blijkt uit de Feiten en ijfers werkgelegenheid en bedrijvigheid die burgemeester en wethouders hebben uitgebraht. Het aantal arbeidsplaatsen is het sterkst toegenomen bij de nutsbedrijven, in de zakelijke dienstverlening en de gezondheids- en welzijnszorg; in de detail- en autohandel, de bouw en de industrie is de werkgelegenheid gedaald. De toename met arbeidsplaatsen (+ 1,4%) ligt boven het Nederlands gemiddelde (+ 0,3%) en dat van de 36 grote steden (+0,7%). In Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen als geheel was er vorig jaar sprake van een krimp. Sinds 2006 ontwikkelt de werkgelegenheid in Arnhem zih gunstiger dan de landelijke ijfers. In de vijf jaar daarvóór was de situatie omgekeerd en deed Arnhem het slehter dan het landelijk gemiddelde. Bedrijven die al in Arnhem gevestigd waren, zorgen voor het grootste deel van de extra arbeidsplaatsen: In bedrijven die meer dan vijf arbeidsplaatsen tellen, kwamen er de meeste banen bij. Ook kleinere bedrijven dragen met 350 nieuwe arbeidsplaatsen flink bij aan de groei. In Arnhem gingen er ruim 300 bedrijven meer van start dan er werden opgeheven. Van de arbeidsplaatsen die de stad op 1 april 2009 telde, zijn er van minder dan twaalf uur per week. De werkgelegenheidsijfers worden steeds per 1 april verzameld en daarna geontroleerd en verwerkt. De jongste, omplete getallen geven de situatie weer per 1 april Bij de ijfers wordt aangetekend, dat geregistreerde Arnhemse arbeidsplaatsen van bedrijven die hier zijn gevestigd, niet allemaal in Arnhem vervuld worden. Bij Arnhemse nutsbedrijven bijvoorbeeld komt het voor, dat mensen die in de regio of elders werken als Arnhems werknemer te boek staan. Wethouder van Eonomishe Zaken Cees Jansen: Van 2006 tot 2009 zijn er in Arnhem banen bijgekomen. Dat is een mooi resultaat van de aflopende bestuursperiode. Wat de groei van de werkgelegenheid betreft staat onze stad landelijk op de tiende plaats. Arnhem De Liemers Doetinhem e.o. 29

16 kort nieuws Twents Carmel College Vastgoed transaties: Bikeshop huurt in Steenstraat Lunova Bike, een dohter van de landelijke keten van fietsenwinkels ADO BIKE, heeft de winkel ter grootte van a. 350 m² aan de Steenstraat 2 te Arnhem gehuurd. Lunova Bike voert een breed assortiment van fietsen en aessoires. Daarnaast kan men bij Lunovabike tereht voor fietsreparaties. Strijbosh Thunnissen Winkelmakelaars heeft deze overeenkomst namens de eigenaar tot stand gebraht. Dormio koopt Velperweg 13 te Arnhem De neo-lassistishe kantoorvilla aan de Velperweg 13 daterend van 1872 is namens de eigenaar Rijnstad verkoht. De kantoorvilla is ruim 70 jaar in gebruik geweest als verenigingsgebouw van een arbeidersbeweging en droeg destijds de naam De opbouw. De kantoorvilla met een oppervlakte van ira 800 m² en 12 eigen parkeerplaatsen is gekoht door Dormio, projetontwikkelaar en verkoop-organisatie van (tweede) woningen in binnen- en buitenland. De koopsom bedroeg ,- kosten koper. Verkoper Stihting Rijnstad werd geadviseerd door Strijbosh Thunnissen Bedrijfsmakelaars. SAAB dealer huurt ira m² aan A12 bij Duiven Een SAAB dealer heeft een showroom gehuurd van ruim m² diret aan de A12 bij Duiven, te weten Geograaf 36. Onderdeel van het huurontrat is tevens de ira 20 meter hoge glazen toren ten behoeve van ira 28 auto s. De huurprijs is marktonform. De verhuur namens verhuurder werd tot stand gebraht door Strijbosh Thunnissen Bedrijfsmakelaars ollegiaal met Statement. Twents Carmel College kiest voor Swith OLDENZAAL Sholengemeenshap het Twents Carmel College gaat in zee met Swith Automatisering als vaste ICT-partner voor de levering van omputers voor alle zes de shoolloaties. Dat is het resultaat van een Europese aanbesteding waaraan zeven landelijke aanbieders meededen, maar een van oorsprong Twentse ICT-partner als beste uit de bus is gekomen. De sholengemeenshap is hard bezig het ICT-beleid verder te professionaliseren en shaft de komende vier jaar onder andere 1250 nieuwe omputers, 740 TFT-shermen en bijna 400 laptops aan voor leerlingen en medewerkers. Door de grote omvang was hiervoor een Europese aanbesteding nodig, waarbij Swith als beste soorde op zowel prijs als kwaliteit. Het bedrijf dat in Oldenzaal is ontstaan het hoofdkantoor is hier gevestigd is al meer dan twintig jaar een ICT-partner voor bedrijven, zorg- en onderwijsinstellingen, met onderwijs als apart speialisme. 4 nieuwe bedrijven in De Enk De afgelopen weken zijn er 4 nieuwe bedrijven welkom geheten in het kantoorgebouw De Enk aan de Tivolilaan 205 te Arnhem. Het gaat om Ekwadraat, Thuiszorg Het Centrum, ABC Consultany en Bast. Daarnaast heeft één van de huurders van het eerste uur, Lamark, haar overeenkomst verlengd. In 2 jaar hebben meer dan 20 bedrijven zih gevestigd in De Enk en is er meer dan m² verhuurd. Het onept waarbij bedrijven een op maat gemaakte en kant en klare kantoorruimte aangeboden krijgen tegen onurrerende prijzen werpt zihtbaar haar vruhten af. Een bedrijf kiest haar ideale indeling, materialen en kleurstelling en na 2 maanden is hun ruimte gereed. Als de ruimte te klein wordt kunnen bedrijven vrijwel altijd binnen het gebouw doorgroeien. Daarnaast beshikt het gebouw over een reeptioniste, lunhgelegenheid en worden diensten als telefonie en internet aangeboden. Dit omplete pakket blijkt een suesformule, aldus Peter van Yren, bedrijfsmakelaar bij Strijbosh Thunnissen Bedrijfsmakelaars. Strijbosh Thunnissen Bedrijfsmakelaars braht de transaties tot stand ollegiaal met DTZ Zadelhoff. Het Twents Carmel College is ontstaan door samenvoeging van zes shoolloaties in Oldenzaal, Denekamp en Losser. Hierdoor is in Noordoost-Twente meer dan ooit een veelzijdige en omplete shakel ontstaan tussen het basisonderwijs en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het wetenshappelijk onderwijs. Bob Vos (links) direteur Swith en Harry Claessen (reht) Retor Twents Carmel College Golden Tulip Arnhem Velp ontvangt Gouden Green Key. De burgermeester van de gemeente Rheden heeft de Gouden Green Key overhandigd aan Golden Tulip Arnhem Velp. Golden Tulip Arnhem Velp is daarmee één van de voorlopers onder hotels en vergaderentra. Green Key is hét internationale keurmerk voor hotels en onferentieentra. Het geeft de gasten de garantie dat het hotel bewust omgaat met het milieu. De Gouden Green Key is het hoogst haalbare niveau. Mevrouw Gerrie Gerrits, direteur van Golden Tulip Arnhem Velp is erg verheugd met de toekenning van de Gouden lassifiatie: Het is de erkenning van het feit dat we meer doen aan het milieu dan de wetgever verlangt. Het was uiteindelijk een lange weg om aan alle verplihte voorwaarden van de Green Key te voldoen. Je moet hierbij niet alleen denken aan het vervangen van stroomvretende lampen maar ook maatregelen als het isoleren van ruimtes, het toepassen van waterbesparende wastafelkranen en douhes en het aanleggen van sensorlampen. In een hotel doe je dat niet 1 keer maar meteen in 100-voud. We werken nu uitsluitend met milieuvriendelijke shoonmaakmiddelen, met mirovezeldoekjes voor de huishouding, ECF/TCF papier en minder milieubelastende of meer soiaal verantwoorde produten voor de keuken en het restaurant. Het keurmerk garandeert onze gasten een omfortabel verblijf met veel aandaht voor mens en milieu. Het blijkt dat milieuvriendelijk en verantwoord ondernemen goed samengaan met hoge kwaliteit en servie. Oranje Selet is (nu al) verhuisd! Oranje Selet: Speialist in reruitment en exeutive searh voor ommeriële en managementfunties, is al na een klein jaar verhuisd naar een nieuwe en passende loatie. Werden eerst de salestoppers geworven en geseleteerd vanuit het ondernemersentrum Ahterhoek, is het nu de mooie representatieve loatie in het entrum van Doetinhem, een logish vervolg. De dienstverlening blijft hetzelfde: Bemiddeling van ommeriële toppers in zowel binnendienst als buitendienstfunties op HBO denk- en werkniveau. Want het motto geldt nog steeds: vaatures als aountmanager, salesmanager, ommerieel binnendienstmedewerker of ommerieel direteur zijn gemakkelijk invulbaar, je moet alleen wel de kandidaten persoonlijk kennen. Oranje Selet heeft haar oorsprong in de regio Oost Gelderland en kent deze lokale markt zeer goed. Een atieve en persoonlijke aanpak en de stelregel afspraak = afspraak staan aan de basis van datgene wat Oranje Selet wil. De beste math! Oranje Selet is sinds 1 maart gevestigd op de Plantsoenstraat 87 te Doetinhem. Voor meer informatie kunt u ontat opnemen met Frank Smit ( ) of het kantoor ( ). Of mail naar 30 Arnhem De Liemers Doetinhem e.o.

17 kort nieuws kort nieuws Bedrijfsleven in Centraal Gelderland vraagt vaak otrooi aan De otrooidihtheid het aantal otrooiaanvragende bedrijven gedeeld door het totaal aantal bedrijven is in Centraal Gelderland na Brabant het hoogst. Daarnaast presteert de regio met 1548 otrooiaanvragen en 357 otrooiaanvragende bedrijven gemiddeld ten opzihte van andere regio s. Dit blijkt uit het onderzoek Otrooien in Nederland dat EIM heeft uitgevoerd, in samenwerking met NL Otrooientrum en in opdraht van de Kamer van Koophandel. Een otrooi of patent is een exlusief (uitsluitend) reht tot het industrieel maken of verkopen van een produt of anderszins het exploiteren van een uitvinding. Een otrooi kan door de rehthebbende worden gebruikt als een monopolie op een bepaald stuk tehniek en geeft hiermee besherming aan de uitvinder. Onderzoekers van EIM en NL Otrooientrum hebben otrooidata gekoppeld aan gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Door deze gegevens te koppelen is er nu inziht in de herkomst van otrooien naar setor, bedrijfsgrootte, tehnologiegebieden en regio over de periode Het is voor het eerst dat een dergelijk onderzoek voor heel Nederland is uitgevoerd. Het onderzoek geeft beter inziht in de mate van innovatie binnen bepaalde gebieden. De samenwerking met EIM en NL Otrooientrum is van strategish belang bij het versterken van de regionale eonomie. Toppers in otrooiaanvragen Absolute topper in otrooiaanvragen is Philips. Met ruim otrooiaanvragen in de periode neemt dit bedrijf maar liefst 30% van het totaal aan Nederlandse otrooiaanvragen voor zijn rekening. Kanttekening hierbij is dat de otrooiaanvragen van de Philips/NXP vestiging in Nijmegen ten goede komen aan Brabant aangezien hun hoofdkantoor waar de otrooien geregistreerd worden in Eindhoven zit. In werkelijkheid is een deel van deze vindingen te danken aan de vestigingen in Nijmegen. Daarnaast zijn in Centraal Gelderland AKZO Nobel te Arnhem (432 otrooiaanvragen), Nedap te Oost Gelre (62 otrooiaanvragen) en Synthon te Nijmegen (61 otrooiaanvragen) de bedrijven met de meeste otrooiaanvragen. De niet-ommeriële organisaties met de meeste otrooiaanvragen in Centraal Gelderland zijn de Wageningen Universiteit (27) en de Universiteit Nijmegen Medial Centre (27). Subregio s De drie subregio s die worden ondersheiden in Centraal Gelderland kennen allen een grotere otrooidihtheid dan het landelijk gemiddelde van 0,42%; zowel de Vallei (0,56%), de Ahterhoek (0,52%) als de Stadsregio Arnhem Nijmegen (0,49%). Op deze indiator soren het zuiden en oosten van Nederland het best zoals ook in figuur 1 is te zien. Waar landelijk en in de Stadsregio en de Ahterhoek veruit de meeste otrooien worden aangevraagd in de industrie, is in de Vallei ook een grote rol weggelegd voor de setoren verhuur en zakelijke dienstverlening, onderwijs en reparatie en handel. De laatstgenoemde setor speelt ook in de Ahterhoek een bovengemiddelde rol. Arnhemse reatieve ondernemers naar World Expo Shanghai Vijf reatieve Arnhemse ondernemers gaan mee met een landelijke missie van 60 ondernemers naar de World Expo 2010 in Shanghai. Van 17 tot en met 22 mei 2010 staat Shanghai mede in het teken van Nederlandse reativiteit. Het programma wordt verzorgd door Creative Amsterdam (www.aa.nl) in opdraht van de gemeente Amsterdam en in samenwerking met de reatieve steden Utreht, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven en Arnhem. Via Ontwerp Platform Arnhem (O.P.A.) is het aanbod om aanwezig te zijn in Shanghai een aantal weken geleden onder de aandaht gebraht van Arnhemse reatieve ondernemers. Vijf ondernemers reizen daadwerkelijk af naar Shanghai. In Shanghai kunnen zij ontdekken of de Chinese markt interessant voor hen is of reeds bestaande Chinese relaties ontmoeten. Innovatienetwerk Syntens zorgt voor de begeleiding van de ondernemers. Kansen Voor de gemeente Arnhem is het van belang dat er een goede ondernemersdelegatie aan de Nederlandse missie deelneemt. Wethouder Eonomishe Zaken Van Wessem: Creativiteit is één de pijlers van onze itymarketing. Deelname aan deze reatieve missie naar de World Expo in Shanghai biedt kansen voor Arnhemse ondernemers om interessante ontaten op te doen. Bovendien zet het Arnhem op de kaart als stad die barst van het reatieve talent. Made in Arnhem Om de Arnhemse deelnemers goed zihtbaar te laten zijn binnen de Nederlandse delegatie worden de ondernemers voorzien van speiale Made in Arnhem-visitekaartjes en een Made in Arnhem-speldje. Dit heeft, zo blijkt uit een eerdere reis naar Hong Kong een positief effet: de ondernemers zijn zihtbaarder en worden makkelijker aangesproken. Dat is goed voor hun netwerk én voor Arnhem. Nieuwe printers bij de VDA-groep in Arnhem Bij de VDA-groep in Arnhem is de nieuwste generatie Xerox printers in gebruik genomen. Daarbij is vooral gekeken naar de afdrukkwaliteit. Deze is met de nieuwe mahines nog beter geworden. De kleuren zijn sherper, de kleuronsistentie is beter, we printen met de hoogst mogelijke resolutie (2400 x 2400 dpi) en de nieuwe mahines kunnen een gramsgewiht van maximaal 300 grams papier verwerken. Hierdoor benaderen deze digitale mahines steeds meer de traditionele offsetdrukpers. De VDA-groep vindt het belangrijk om haar opdrahtgevers zowel print- als drukwerk aan te kunnen bieden. De keuze is afhankelijk van de toepassing die de klant voor ogen heeft, de oplage en de doorlooptijd. Sinds enkele jaren is de VDA-groep Premier Partner van Xerox. Dit houdt in dat Xerox de VDA-groep heeft aangewezen als één van de meest geavaneerde, toonaangevende digitale drukkerijen in Nederland. Tevens beshikken de premier partners over de nieuwste tehnieken en mogelijkheden op het gebied van print. Park Sonsbeek wint Award beste Openbare Ruimte 2010 Zowel Vakjuryprijs als Publieksprijs gaan naar Arnhem Het Arnhemse monumentale Park Sonsbeek heeft de prijs voor Beste openbare ruimte 2010 in de waht gesleept. Sonsbeek ging de strijd aan met park Valkenberg in Breda en het Kralingse Bos in Rotterdam. De vakjury wees park Sonsbeek als winnaar aan, omdat sprake is van een goede visie op het park: Een visie die tot op het niveau van het kleinste grassprietje wordt doorgevoerd. Verder roemde de jury de grote betrokkenheid van veel partiipanten. Ook de publieksprijs ging naar Sonsbeek. De prijs voor beste openbare ruimte is een initiatief van het vakblad Stedelijk Interieur. De uitreiking vond vanmiddag plaats tijdens de Urban Design Beurs, die van 13 tot 15 april wordt gehouden in de Amsterdamse RAI. Verantwoordelijk wethouder Cees Jansen: We kunnen als Arnhemmers weer supertrots zijn. Sonsbeek ligt er prahtig bij, het lentegroen straalt je tegemoet. Ik nodig iedereen dan ook van harte uit om te komen kijken en te onluderen dat dit park deze prijs eht verdient!. Prijs Beste openbare ruimte Het vakblad Stedelijk Interieur organiseerde voor de derde keer de verkiezing Beste Openbare Ruimte. De beste openbare ruimte werd gekozen door een 12-koppige vakjury van stedebouwkundigen tot leveraniers van straatmeubilair. Op basis van riteria als gebruikerswaarde, uniiteit, voorbeeldfuntie, ontwerp, samenhang, duurzaamheid en beheer, wees de vakjury park Sonsbeek aan als winnaar. Themaplein Groen in de stad De Urban Design Beurs is een ontmoetingsplaats voor alle professionals die betrokken zijn bij het inrihten en beheren van de openbare ruimte. Omdat de groensetor volop in beweging is, heeft Urban Design een uitgebreid programma ontwikkeld om het belang van groen onder de aandaht te brengen van gemeentes, provinies, overheid, woningorporaties, arhiteten, ontwerpers en beheerders. Arnhem is in 2008 de Groenste Stad van Nederland geworden en won in 2009 als enige goud in de ompetitie Groenste Stad van Europa. Daarom staat Arnhem op het kennisplein Groen in de stad op uitnodiging van het ministerie van LNV. Startersprijs toeristishe setor naar duurzame Paardenstoeterij Uitreiking tijdens feestelijke slotavond startersprojet Mijn idee, een goed idee?! In de gemeenten Beuningen, Lingewaard en Overbetuwe draaide de afgelopen maanden het startersprojet Mijn idee, een goed idee?!. Dit projet bood starters en aspirant-starters in de toeristish-rereatieve setor ondersteuning bij het omzetten van hun idee naar een ondernemingsplan. Op 17 mei vond de feestelijke slotavond plaats. Tijdens de slotavond werd de startersprijs uitgereikt aan de ondernemer met het beste idee. Winnares is Marja de Bruijn met het initiatief voor een duurzame paardenstoeterij met overnahtingsmogelijkheden. De naam van haar bedrijf is Shwarzwälder Fuhs Stoeterij Nederland. Mijn idee, een goed idee?! Cira 25 (aspirant-)ondernemers uit de drie gemeenten namen deel aan het projet. Zij kregen workshops voor het shrijven van een ondernemingsplan. Daarnaast worden nog kennisbijeenkomsten aangeboden op het gebied van bijvoorbeeld marketing en promotie, regelgeving, finaniën of veiligheid. Tijdens de slotavond presenteerden de deelnemers hun plan door middel van een elevator pith. Drie genomineerden voor de startersprijs presenteerden hun plan meer uitgebreid. Genomineerden De genomineerden voor de startersprijs waren: Funworlds, twee ondernemers met plannen voor een weersbestendige (indoor en outdoor) loatie voor sportieve en adventure ativiteiten; Shwarzwälder Fuhs Stoeterij, een duurzame paardenhouderij met uitspanning en overnahtingsmogelijkheden en Citymates, een bedrijf dat ativiteiten / bedrijfsuitjes gaat organiseren voor zelfstandige ondernemers. Jury Een driekoppige jury, bestaande uit Etienne Vermeulen van de Rabobank Oost Betuwe, Alex Kwakernaak van Rereatiemaatshappij Uiterwaarde en Anton Kersten van Golfbaan Welderen, koos vervolgens het beste idee. De gelukkige winnaar was Marja de Bruijn van Shwarzwälder Fuhs Stoeterij Nederland. Ik ben hier erg blij mee. Vooral het duurzame aspet bij de realisatie van mijn bedrijf werd door de jury geroemd. Ik vind het anno 2010 bij nieuwbouw erg belangrijk, om tehnieken van 2010 te gebruiken en duurzaam met je onderneming om te gaan. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van zonne- en windenergie en hergebruik van regenwater. In mijn geval betekent dit ook respet hebben voor het paard als kuddedier. We moeten rekening houden met wat hier groeit, bloeit en leeft! aldus een blij verraste Marja. Zij kreeg een heque uitgereikt van 500,-, die is te besteden bij het Regionaal Bureau voor Toerisme KAN. Strijbosh Thunnissen Makelaars overhandigt nieuwe fiets aan winnares Woonmanifestatie. Op woensdag 12 mei ontving mevrouw Makkink uit handen van Maarten Muller van Strijbosh Thunnissen Makelaars in Arnhem een nieuwe fiets. Deze fiets was te winnen op de Woonmanifestatie van 11 april jl. in de Eusebiuskerk in Arnhem door inshrijving voor één van de vele nieuwbouwprojeten die Strijbosh Thunnissen Makelaars in de verkoop heeft. De opkomst tijdens deze nieuwbouwbeurs was enorm. Maar liefst mensen hebben belangstelling getoond voor de diverse nieuwbouwprojeten in de regio Arnhem. Maarten Muller blikt tevreden terug op de Woonmanifestatie. In deze tijden merken we dat er bij mensen die willen verhuizen meer dan voorheen behoefte bestaat aan goede en zorgvuldige informatie. Dat geldt helemaal als het gaat om het finaniële plaatje vervolgt hij. Ik denk dat we daarin geslaagd zijn. Dit blijkt wel uit het feit dat we naar aanleiding van ontat tijdens de manifestatie klanten hebben kunnen helpen aan hun droomhuis met een passende hypotheek. Een betere beloning kan ik mij niet wensen Met name voor de nieuwbouwprojeten het Singelkwartier in de Shuytgraaf en het Zwaluwpark was veel belangstelling. Thijs Bisshops van het RBT KAN overhandigt de heque t.w.v. 500,- aan winnares Marja de Bruijn. Fotograaf: Bob Walker 32 Arnhem De Liemers Doetinhem e.o. Arnhem De Liemers Doetinhem e.o. 33

18 internetwijzer Aountants, Belastingadviseurs en Juristen Calamiteitendienst en Hoogwerkerverhuur Relatiebeheer Administratiekantoor Cash Flow Management Servie en Verspreidingsbureau Aluminium en Kunstof Ramen Finanieel Administratieve Dienstverlening Teleommuniatie Automatisering Graveren en Beletteren Training en Coahing www. aess4it.nl Bedrijfsmakelaar ICT Beheer en Consultany Tekst en Conept Beveiliging Internetoplossingen Tuinaanleg en Ontwerp Bouw en Ontwikkeling Keuren van Arbeidsmiddelen Vormgeving, Illustratie, Beeldonept en Beeldresearh BTW Advies Marketing Communiatie- en Internet Zakenmagazine Arnhem De Liemers Doetinhem e.o.

19

Whitepaper. Veiligheid begint bij weten wat je doet

Whitepaper. Veiligheid begint bij weten wat je doet Whitepaper Veiligheid begint bij weten wat je doet Veiligheid begint bij weten wat je doet Onoplettendheid en onwetendheid. Zo n tachtig procent van de veiligheidsrisico s in het midden- en kleinbedrijf

Nadere informatie

Toets Een creatief plan

Toets Een creatief plan Toets Een reatief plan bij paragraaf 2.6 Deze voorwaardelijke deeltoets dient om je als studiegroep/projetgroep voor te bereiden op een podiumpresentatie. Een podiumpresentatie voorbereiden en vormgeven

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

MKB bedrijven en. Een markt apart? 5 oktober 2010

MKB bedrijven en. Een markt apart? 5 oktober 2010 MKB bedrijven en preventie criminaliteit Een markt apart? 5 oktober 2010 Even voorstellen Els Prins, secretaris gemeenschappelijk beleidsbureau Auteursrecht Betalingsverkeer Criminaliteit VNO-NCW & MKB-Nederland

Nadere informatie

totaaladvies en persoonlijke aandacht

totaaladvies en persoonlijke aandacht totaaladvies en persoonlijke aandacht assurantiën makelaardij hypotheken financieel advies uw wensen Opnieuw beginnen in het huis van uw dromen. Financiële verplichtingen aangaan voor een periode van soms

Nadere informatie

Wij bieden accountants en belastingadviseurs ruimte die verder gaat dan ons kantoor

Wij bieden accountants en belastingadviseurs ruimte die verder gaat dan ons kantoor Wij bieden accountants en belastingadviseurs ruimte die verder gaat dan ons kantoor Direct manoeuvreren, bovenop zaken Een olietanker die Rotterdam nadert, begint tientallen kilometers voor de haveningang

Nadere informatie

Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Nieuwegein

Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Nieuwegein Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Nieuwegein Dit is CROP 1965: CROP opent de deuren van haar eerste kantoor. vijf decennia later zijn we een begrip in zakelijk Nederland en groeit CROP registeraccountants

Nadere informatie

Back office Services voor intermediairs

Back office Services voor intermediairs Back office Services voor intermediairs Wat houdt Back office Services in? Als intermediair wilt u zich continu kunnen richten op uw core business: werving, selectie en het plaatsen van medewerkers. Oftewel:

Nadere informatie

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer Tip 1 van 10 Werk aan werkgeluk Aangeboden door mkbasics.nl De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer 3 e druk - speciale uitgave voor mkbasics.nl,

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid keurmerk veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel

Nadere informatie

3 redenen om te verhuren via 123Wonen Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak

3 redenen om te verhuren via 123Wonen Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak 3 redenen om te verhuren via 123Wonen Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak Een eerste kennismaking met uw vastgoedpartner 123Wonen D u m la v Ne l n! Ervaring en expertise scheelt u heel wat zorgen

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO

veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES HR en decentralisaties: Help ons te leren Door: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 10 oktober 2014 vond de

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP Nieuwe Kadekwartier Arnhem ALGEMEEN Nieuwe Kadekwartier Een nieuwe woonwijk in wording! Links en rechts van de recent vernieuwde Westervoortsedijk verrijst de komende

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Slimme ondernemers kennen de weg...

Slimme ondernemers kennen de weg... Slimme ondernemers kennen de weg... Als je de route kent, kom je nog eens ergens......en bereiken zo trefzeker hun bestemming Verspeek/Mutsaers zorgt voor trefzekere (financiële) begeleiding van het MKB.

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH RECRUITMENT EN WERVING & SELECTIE

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH RECRUITMENT EN WERVING & SELECTIE FUNCTIEPROFIEL December 2015 ALGEMENE INFORMATIE Van Wijhe Verf B.V. is een zelfstandig familiebedrijf, opgericht op 1 april 1916 door de heren D.H. van Wijhe en D. Vermeulen (groothandel in drogerijen

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar kvo veilig ondernemen iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. de schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Klant centraal. Behoefte aan meer 25. Meer producten en diensten om uw rendement te verhogen. Contact

Klant centraal. Behoefte aan meer 25. Meer producten en diensten om uw rendement te verhogen. Contact Behoefte aan meer 25 Klant centraal Inspelen op uw behoefte Uw mediabehoefte staat bij Rodi Media centraal. Met Meer Media kunt u meer dan alleen een advertentie plaatsen, krant drukken of drukwerk verspreiden.

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

VOORWOORD. Het gaat uiteindelijk over de vraag of je anders naar werk weet te kijken. Wij, van De Berk hebben een. andere manier van kijken naar werk,

VOORWOORD. Het gaat uiteindelijk over de vraag of je anders naar werk weet te kijken. Wij, van De Berk hebben een. andere manier van kijken naar werk, Het gaat uiteindelijk over de vraag of je anders naar werk weet te kijken VOORWOORD Wij, van De Berk hebben een andere manier van kijken naar werk, naar organisaties en naar elkaar. Deze brochure weerspiegelt

Nadere informatie

Rinaldostraat 12 Postbus 90-6950 AB Dieren Telefoon: 0313-414395 Telefax: 0313-450144 www.vdveenschilders.nl E-mail: info@vdveenschilders.

Rinaldostraat 12 Postbus 90-6950 AB Dieren Telefoon: 0313-414395 Telefax: 0313-450144 www.vdveenschilders.nl E-mail: info@vdveenschilders. Rinaldostraat 12 Postbus 90-6950 AB Dieren Telefoon: 0313-414395 Telefax: 0313-450144 www.vdveenschilders.nl E-mail: info@vdveenschilders.nl Vakmanschap in schilderwerken vdveenschilders is een modern

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

PERSONEEL ARCHITECTUUR & BOUW = VASTGOED BEL VOOR INFO: 020 65 88 888 WWW.LAROTONDA.COM

PERSONEEL ARCHITECTUUR & BOUW = VASTGOED BEL VOOR INFO: 020 65 88 888 WWW.LAROTONDA.COM PERSONEEL Interim Team Mascotte Excursies Bedrijsuitjes Arbeidsvoorwaarden Opleidingen Erkend leerbedrijf Stageplaatsen Vacatures Solliciteer Contact INTERIM PERSONEEL La Rotonda Projectondersteuning biedt

Nadere informatie

ELKE ONDERNEMING TOPFIT

ELKE ONDERNEMING TOPFIT ELKE ONDERNEMING TOPFIT ONDERNEMERS- VERWACHTINGEN DE STRATEGIE VAN MKBTR Je bent ondernemer. Je gelooft in je eigen kunnen en succes. Misschien ben je al jaren actief of sta je klaar om te beginnen. Je

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 229 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKS- RELATIES

Nadere informatie

(Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.)

(Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.) (Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.) www.ulcinstallatietechniek.nl Jij...... verstaat je vak. Techniek heeft je altijd al geïnteresseerd. Je hebt een technische opleiding gevolgd.

Nadere informatie

Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk.

Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk. Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk. We hebben er allemaal mee te maken: de zorg. Of je nu ziek bent, vaccinaties wilt hebben voor een mooie reis of een familielid in het

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Uw automatiseringsspecialist nu ook in de LIEMERS! DLA ICT slaat zijn vleugels verder uit

Uw automatiseringsspecialist nu ook in de LIEMERS! DLA ICT slaat zijn vleugels verder uit Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in Arnhem De Liemers Doetinhem e.o. jaargang 4 juni/juli 2011 03 Uw automatiseringsspeialist nu ook in de LIEMERS! DLA ICT slaat zijn vleugels verder uit Suesvolle

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

Model van de logische niveaus

Model van de logische niveaus Model van de logishe niveaus 3 Logishe niveaus van Dilts De logishe niveaus van Dilts geven een ondersheid in niveaus aan waarop doelen stellen, visie en missie op het persoonlijke vlak zih afspelen. Hierdoor

Nadere informatie

Score VOF Schoonmaakbedrijf De Vries Flevoland

Score VOF Schoonmaakbedrijf De Vries Flevoland Score VOF Schoonmaakbedrijf De Vries Flevoland Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering

Nadere informatie

4. Innovatief. 5. Betrokken

4. Innovatief. 5. Betrokken Toegevoegde waarde Biemans B.V. 1. Bereikbaar Wij vinden dat een goede service betekent dat u ons snel moet kunnen bereiken, hoe en wanneer u dat wenst. Voor persoonlijk contact kunt u tijdens kantooruren

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN Exact Online CASE STUDY HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES VOOR ZOWEL ONDERNEMER ALS ZIJN

Nadere informatie

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht mijn hart ligt bij een kleinschalige organisatie met een hoogwaardige dienstverlening. Waar mensen hun klanten kennen en waar ze hart voor de zaak hebben Ed Bos Directeur U-Boss Uitzendbureau is de kleinschalige

Nadere informatie

Wonen.nl. 3 redenen om te verhuren via 123Wonen

Wonen.nl. 3 redenen om te verhuren via 123Wonen Wonen.nl 3 redenen om te verhuren via 123Wonen Ervaring en expertise scheelt u heel wat zorgen Uw Verhuurmakelaar Bij de keuze voor een goede vastgoedpartner gaat u weloverwogen te werk. U kiest voor

Nadere informatie

Wordt deze nieuwe fit20 vestiging van jou?

Wordt deze nieuwe fit20 vestiging van jou? Wordt deze nieuwe fit20 vestiging van jou? Fit20 zoekt franchisenemers voor nieuwe studio s overal in het land. Heb jij voldoende inhoud voor deze uitdaging, lees dan snel verder. fit20 franchise Franchisesamenwerking

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

CREËREN INNOVEREN ONDERSCHEIDEN

CREËREN INNOVEREN ONDERSCHEIDEN CREËREN INNOVEREN ONDERSCHEIDEN De verpakking als visitekaartje De gedachte aan een verpakking als praktisch omhulsel is verleden tijd. De verpakking is tegenwoordig onderdeel van de huisstijl en daarmee

Nadere informatie

ZELFSTANDIG MAAR NIET ALLEEN Als adviseurs opereren de accountants, juristen en fiscalisten van de Scheers Groep volledig zelfstandig.

ZELFSTANDIG MAAR NIET ALLEEN Als adviseurs opereren de accountants, juristen en fiscalisten van de Scheers Groep volledig zelfstandig. GROOT BOEK REKENEN EN REDENEREN Mensen maken cijfers en letters. De Scheers Groep maakt er getallen en woorden van. Doortimmerd en doordacht. Het samenwerkingsverband van de Scheers Groep bundelt een schat

Nadere informatie

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Datum: 10 november 2016 We doorlopen de stappen in twee richtingen. Eerst van buiten naar binnen en daarna omgekeerd, van binnen naar buiten. Gebruik zowel je hoofd

Nadere informatie

Axoft Network Services DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012. werkt nog intensiever samen met KPN

Axoft Network Services DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012. werkt nog intensiever samen met KPN DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012 Axoft Network Services werkt nog intensiever samen met KPN Apollo Hotel Papendrecht Vernieuwd en verbeterd Van Lonkhuizen & Van Oosten

Nadere informatie

Eventueel kunt u met ons een afspraak Telefoon: Telefoon:

Eventueel kunt u met ons een afspraak Telefoon: Telefoon: Hoofdstraat Hypotheken B.V. handelend onder de naam: De Hypotheekshop Vestiging Helmond Vestiging Eindhoven Steenweg 18A Vestdijk 188 5707 CG Helmond 5611 CZ Eindhoven Openingstijden: Maandag van 09:00

Nadere informatie

Groot in kleinschalige projecten

Groot in kleinschalige projecten Groot in kleinschalige projecten Beheer en onderhoud Verbouw en renovatie Kleinschalige nieuwbouw Gerritsen kleinbouw Nieuw bedrijfsonderdeel, vertrouwde naam In ruim 75 jaar heeft Gerritsen Bouwgroep

Nadere informatie

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 WAT IS BURO LUIKEN? 5 UW VOORDEEL 7 VOOR WIE INTERESSANT? 9 UW INVESTERING 11 DIGITAAL ONDERNEMEN 13 BUSINESSPARTNERS 15 PASSIE, MISSIE, VISIE 17 CONTACT 19 Welkom! Buro Luiken

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V.

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V. Bedrijfspresentatie Algemeen is opgericht in 2001 en is begonnen als uitzendorganisatie, inmiddels heeft Euroforce zich ontwikkeld tot een breder dienstverlenende organisatie en hebben we veel ervaring

Nadere informatie

Samen duurzaam verder

Samen duurzaam verder Samen duurzaam verder Onlangs sloten we de pilot Duurzaam Severinus af met een brede evaluatie onder de pilot-woningen en locaties voor dagbesteding en thuisondersteuning met de medewerkers én de wettelijk

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

3 redenen om te verhuren via 123wonen. Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak

3 redenen om te verhuren via 123wonen. Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak 3 redenen om te verhuren via 123wonen Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak Ervaring en expertise scheelt u heel 123Vastgoedmanagement wat zorgen zorgeloze ver Uw Verhuurmakelaar Bij de keuze voor

Nadere informatie

Buiten kantooruren en op zaterdag zijn we

Buiten kantooruren en op zaterdag zijn we - Drenth & Partners Assurantiën en Pensioenen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Schoutplein 31 3131 JZ Vlaardingen Openingstijden: Maandag van 09:00 tot 17:30 Dinsdag van 09:00 tot 17:30 Woensdag

Nadere informatie

Speel eens met vuur. trainingen cursussen workshops re-integratie

Speel eens met vuur. trainingen cursussen workshops re-integratie Speel eens met vuur Speel eens met vuur is een jong trainingsbureau met een uniek concept waarbij cognitieve, creatieve en lichaamsgerichte invalshoeken worden gecombineerd. Theater heeft een belangrijke

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service HECTAS Uw partner in facilitaire diensten Betrouwbare service Altijd binnen bereik Soms ligt iets dat goed is heel dichtbij. Neem nou HECTAS. Onze decentrale, klantgerichte organisatie heeft diverse vestigingen

Nadere informatie

Checklist website bouwen

Checklist website bouwen Checklist website bouwen Je wilt een website voor je bedrijf. Of de bestaande website veranderen. Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht van je. Er zijn veel mogelijkheden en je moet in het proces

Nadere informatie

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier Missie i-signaal streeft naar een vooraanstaande rol in het ontwikkelen en beheren van innovatieve software die onze klanten in staat stelt om het verzuim van de medewerkers te monitoren. Dit effectieve

Nadere informatie

FNV Professionals. Krachtige mensen die zich ontwikkelen, elkaar ontmoeten en samenwerken

FNV Professionals. Krachtige mensen die zich ontwikkelen, elkaar ontmoeten en samenwerken FNV Professionals Krachtige mensen die zich ontwikkelen, elkaar ontmoeten en samenwerken Visie FNV Professionals Krachtige mensen die de regie nemen en samen verder willen komen Mensen die verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kruisstraat 2 zwart 2011 PX Haarlem Postbus 3362 2001 DJ Haarlem Telefoon: 023-512 40 30 Fax: 023-512 40 31 E-mail: haarlem487@hypotheekshop.nl

Nadere informatie

Veilig Nederland. Uw veiligheidsleverancier

Veilig Nederland. Uw veiligheidsleverancier Veilig Nederland Uw veiligheidsleverancier Woord vooraf Onderweg naar huis lastig worden gevallen op straat? s Ochtends, als u naar uw werk gaat, erachter komen dat uw auto is gestolen? U en uw gezin levend

Nadere informatie

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap Het Ambachtshuis Brabant Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap u Vakmanschap benutten Ambachten maken wezenlijk deel uit van de Nederlandse economie. Ze worden beoefend door bijna 1 miljoen Nederlanders,

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

HECTAS Zorg De nieuwe hygiënestandaard

HECTAS Zorg De nieuwe hygiënestandaard HECTAS Zorg De nieuwe hygiënestandaard Aangenaam HECTAS is één van de meest toonaangevende schoonmaakorganisaties in Nederland. Vanuit 12 vestigingen en met meer dan 3000 medewerkers, bouwen we iedere

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen,

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen, Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter gelegenheid van de eerste deeltijdopleiding Middelbare Defensie Vorming te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank u wel kolonel Lambrichts,

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop - Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Nieuwe Zeeweg 64 Postbus 16 2200 AA NOORDWIJK Telefoon: 071 36 49 957 Fax: 071 36 49 380 E-mail: noordwijk670@hypotheekshop.nl Internet:

Nadere informatie

maakt er werk van Europe s Leader in Online Career Services and Recruitment Solutions 2009, StepStone

maakt er werk van Europe s Leader in Online Career Services and Recruitment Solutions 2009, StepStone maakt er werk van 2009, StepStone StepStone maakt er werk van Laten we ons even voorstellen In 1996 ontstond StepStone in Noorwegen met de missie: het vervullen van de online rekruteringswensen van werkgevers.

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Actueel EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Keuzes voor de juiste richting. Dat is de essentie! De Jager Actueel is een uitgave voor ondernemers. Met dit blad informeren wij u

Nadere informatie

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht Wat is een beursvloer De Beursvloer is een lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord. Voorwaarde is dat

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

HoneyBNA. in praktijk bij de nieuwe bibliotheek in Almere

HoneyBNA. in praktijk bij de nieuwe bibliotheek in Almere HoneyBNA in praktijk bij de nieuwe bibliotheek in Almere 2 Continuïteit en betrouwbaarheid zijn voor ons cruciale aspecten The place to be dankzij slimme ICT Op 27 maart 2010 opende de nieuwe bibliotheek

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten.

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. Wij zijn i-signaal Een dynamische organisatie, waar mensen met plezier een actieve bijdrage leveren om

Nadere informatie

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Wouda 1 3825 MA Amersfoort Telefoon: 033 20 22 110 E-mail: amersfoort784@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/amersfoort/vathorst Twitter:

Nadere informatie

Doe maar gewoon, doe Blömer

Doe maar gewoon, doe Blömer Open cultuur met informele sfeer Ons team bestaat uit jonge en enthousiaste mensen die het kapitaal vormen van onze organisatie. Zij dragen bij aan onze informele en open sfeer. Naast hard werken en het

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om.

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. OVER DIT IS WIJS Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. Vanuit deze betrokkenheid maken wij het verschil in aanpak en docenten. En om u nog wijzer te maken, heeft DIT IS WIJS unieke volledig uitgewerkte

Nadere informatie

Vestiging Gouda Vestiging Waddinxveen Vestiging Bodegraven

Vestiging Gouda Vestiging Waddinxveen Vestiging Bodegraven Vestiging Gouda Vestiging Waddinxveen Vestiging Bodegraven Karnemelksloot 2 Zuidkade 183A van Tolstraat 4a 2806 BG Gouda 2741 JS Waddinxveen 2411 BR Bodegraven Openingstijden: Openingstijden: Openingstijden:

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

Alles, behalve zwart-wit

Alles, behalve zwart-wit Alles, behalve zwart-wit Regionaal betrokken, wereldwijd bekend U kent het spel. Maar niet zoals wij het spelen Accountants en belastingadviseurs: het zijn dienstverleners op een speelveld dat u bekend

Nadere informatie

welkom bij EasyStaff

welkom bij EasyStaff welkom bij EasyStaff Welkom bij EasyStaff EasyStaff, opgericht in 1999, is een van de eerste payrollbedrijven van Nederland. Dagelijks ondervinden onze klanten de vele voordelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten 2015 Annie Massop Hart en Ziel Marketing - Alle rechten voorbehouden - 1 Inleiding Dit stappenplan sluit aan op de workshop Hoe je intuïtief

Nadere informatie

onderneemt maatschappelijk verantwoord

onderneemt maatschappelijk verantwoord onderneemt maatschappelijk verantwoord www.coffeefresh.nl Coffee Fresh investeert in MVO Koffie is tegenwoordig meer dan zomaar een kopje koffie. Het is een beleving waarbij wij u nét dat beetje meer bieden.

Nadere informatie