VAKMANSCHAP G J. Jaarlijkse cheque plaatselijk belang voor Excelsior

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAKMANSCHAP G J. Jaarlijkse cheque plaatselijk belang voor Excelsior"

Transcriptie

1 NO. 299 DONDERDAG 25 NOVEMBER 2004 Plaatselijk Belang wil volgend jaar groot vuurwerk in oudejaarsnacht Jubbega- Enkele leden van het bestuur van Plaatselijk Belang Jubbega en Hoornsterzwaag willen proberen om volgend jaar tijdens de viering van oud en nieuw een groot vuurwerk te organiseren. Dit jaar werd er door het JAB op kleinere schaal op 1 januari om één uur s nacht al een kleiner vuurwerk ontstoken. Dit initiatief verdient navolging was de mening van de aanwezige bestuursleden van PB. Initiatieven zoals die door het JAB worden ontplooit dienen te worden gesteund is de mening van het plaatselijk belang. Het JAB is bijvoorbeeld enkele jaren geleden gestart met het organiseren van een tentfeest in de nacht van oud en nieuw en ook dit jaar is,ondanks enkele kleine brandjes, de viering van oud en nieuw in Jubbega en Hoornsterzwaag rustig verlopen. Sinds dat het JAB een oudejaarsfeest in de eigen tent organiseert is het elk jaar redelijk rustig in de Oosthoek van de gemeente. De brandweer diende nog wel een viertal keren uitrukken Wetterskip kapt er lustig op los Jubbega- Wetterskip Fryslân hanteert dit jaar de botte bijl bij het onderhoud van de Schoterlandse Compagnonsvaart. Vanaf de Knipe tot aan Jubbega wordt langs de vaartdrastisch gesnoeid en gekapt. Volgens Woud Bakker van Wetterskip Fryslân is dit een afspraak met de gemeente Heerenveen. In voorgaande jaren werd zowel door de gemeente als door het Wetterskip slecht mondjesmaat gesnoeid. Normaal zijn we niet zo rigoureus maar we wilden het dit jaar een keer goed aanpakken. Zowel de gemeente als voor het blussen van enkele kleine vreugdevuren. Onder andere op de Schoterlandseweg, hoek Gentiaansingel / Ericalaan en voor de Rabobank waar een caravan in vlammen opging. (foto) Grootschalige vernielingen, zoals er in het verleden wel eens plaats vonden, bleven, mede door het tentfeest, ook dit jaar uit. Het feest in de tent van het JAB was dan ook zeer geslaagd. Gemoedlik en gesellich en in protte folk, zoals één van de organisatoren het gebeuren omschreef. Dit soarte fan aktiviteiten bringt net allinnich mar in gesellige sfear mar soarget der ek foar dat de gemeente mar ek partikulieren gjin ekstra kosten hawwe. Dit feest is goed foar eltsenien. Wy moatte dit jier mar es by de gemeente oanklopje en sjen of wy hjir net in grutter barren fan meitsje kinne. Voor de Rabobank ging op nieuwjaarsmorgen een oude caravan in vlammen op. In de etalage van Blaauw Woonidee leek de brand vele malen groter dan hij in werkelijkheid was. Foto Janna Eijer Jaarlijkse cheque plaatselijk belang voor Excelsior Jubbega- Het muziekkorps Excelsior uit Jubbega werd op oudejaarsavond verrast met een cheque van 500 Euro. De laatste jaren geeft de vereniging van Plaatselijk Belang Jubbega Hoornsterzwaag elk jaar op oudejaarsavond een waardecheque aan één van de vele verenigingen in de beide dorpen. Dit jaar was het korps, dat vorig jaar 65 jaar bestond, de gelukkige. In feriening dy t net sa rom sit yn it jild aldus Rob Broers voorzitter van Plaatselijk Belang. Elts doarp moat in korps ha en eltsenien yn Jobbegea en Hoarnstersweach draacht Excelsior in waarm hert ta.. Roel van der Zee, voorzitter en grote tromslager van het korps was erg ingenomen met deze geste. Excelsior bestond vorig jaar 65 jaar en is bezig met nieuw kostuums. Een investering van 7000 Euro. De cheque was dus zeer welkom. Wy ha tôch al net te kleien oer it oantal donateurs yn it doarp, aldus Van der Zee. Een punt van aandacht is echter wel de vergrijzing van het korps. Wy wolle graach nije jonge leden mar dat slagget de leste jierren net sa bot. ook aanwonenden hebben de afgelopen jaren problemen met de steeds groter wordende bomen.vallende takken en bladeren, maar de gemeente is ook bang dat bomen om zullen waaien en de taluds en erger nog de naastgelegen wegen zullen beschadigen. In overleg met de gemeente heeft Wetterskip Fryslân hierop vergunning aangevraagd voor het kappen van tientallen bomen. Een werk wat deze week wordt afgerond met het kappen van de laatste bomen aan de J. Alberdaweg. Foto Nelie van der Werf. Autohandelaar is bang voor gevaarlijke situaties na herinrichting weg Jubbega- Hendrik Bruggen van Bruggen Auto s uit Jubbega is bang voor levensgevaarlijke situaties na de herinrichting van de Schoterlandse weg. De provincie wil de weg verkeersluw maken. Onder meer door het instellen van een 60 km zone tussen de Aise Bruggen wei en de Nijerberkoperweg in Jubbega. Hiervoor wordt de weg niet alleen optisch maar ook reëel smaller gemaakt. De nu aanwezige klinkerstroken naast de weg zullen worden vervangen door bomen en heggen. Parkeren dient straks op eigen erf plaats te vinden. Zowel voor particulieren als voor ondernemers. Dit kin dochs net. Hendrik Bruggen voorziet Flexitax nieuwe vorm van taxivervoer nu ook in Jubbega Jubbega. Bezuinigingen door de overheid op het zitten ziekenvervoer leiden ertoe dat steeds meer mensen in hun mobiliteit beperkt worden. Wie niet de beschikking heeft over een auto of behulpzame familie of kennissen is aangewezen op het openbaar vervoer wat ook steeds verder wordt wegbezuinigd. Hierop hebben een aantal Friese VAKMANSCHAP elektro Jubbega - J. Damweg 21 - Tel Taxiondernemers de koppen bij elkaar gestoken en een nieuw systeem van zittend ziekenvervoer ontwikkelt. Flexitax. Een nieuw taxi vervoersysteem waarbij de taxi per zitplaats wordt verhuurd en waar in tegenstelling tot het WVG vervoer geen pas voor nodig is Flexitax verzorgt voor 4,00 per openbaarsvervoerzone van deur tot deur.verzekerden van De Friesland betalen 3,50 per zone. Aanmelden voor vervoer kan tot vier uur voor vertrek. Sinds kort is ook Taxi Koopmans Jubbega aangesloten bij dit project. Taxi Koopmans bestaat al sinds 1931 en verzorgt het ziekenvervoer en het WVG vervoer in de oosthoek van de gemeente Heerenveen. Daarnaast verzorgt Koopmans al jaren het vervoer van de deelnemers/bezoekers van het Dienstencentrum OWG in Jubbega. Informatie over Flexitax is verkrijgbaar op tel of bij Taxi Koopmans in Jubbega tel * BOUWMATERIALEN * ONDERHOUD * NIEUWBOUW * VERBOUW allerlei ongelukken wanneer zijn bezoekers maar ook het vrachtverkeer wat bij hem langs komt straks achteruit de weg op moet.. It ferkear fan ut Donkerbroek is troch de bocht net te sjen. Hjir mei aanst mar 60 riden wurde mar haald eltsenien sich der oan. Foardat jo it witte komme de auto s an.wer moatte die hinnen wanner der in frachtwein of auto krekt by my fan it hiem komt. No kin sy noch utwike mar aanst kin dat net mear. Dit wurdt libbensgefaarlik. Bruggen pleit er voor om alsnog extra klinkerstroken aan te leggen tussen de weg en het fietspad zodat er voldoende ruimte onstaat voor het vertrekkende bezoek om naast de weg in de juiste rijrichting te gaan staan. Op jaarbasis zijn er verkeersbewegingen naar het terrein van de autohandelaar. Dat besjut dat alle oeren hjir fjirtjin kear in auto fan it hiem ôfriid dy t efterút de Skoatterlânske dyk op moat. Frachtweinen kinne neffens de provinsje dan wol op de dyk bliuwe mar dat sjocht ien dy t mei gang fan Donkerbroek komt ek fiersten te let. Een eerste overleg met de provincie heeft tot op heden volgens Bruggen nog niets concreets opgeleverd. Binnenkort wordt er een tweede gesprek. Foppe de Haan in kerkje Schurega. Jubbega - Na een aantal maandelijkse muziekavonden, is de eerstvolgende activiteit in het kerkje van Schurega weer eens wat anders. Op vrijdag 11 februari a.s., 's avonds om uur, komt Foppe de Haan, de bekende oud - trainer van de s.c. Heerenveen, tegenwoordig verbonden aan de KNVB, een praatje houden in het kerkje van Schurega. De Haan zal uiteraard het een en ander vertellen uit zijn rijke ervaring in het voetballeven met trainers, spelers en andere betrokkenen in verschillende situaties. Het kerkje van Schurega is te vinden aan de Kerklaan naast Schoterlandseweg nr. 58 in Jubbega. I N J U B B E G A TIMMERBEDRIJF GOSSE DE JONG Gorredijksterweg KC Jubbega Tel G J

2 DONDERDAG 25 NOVEMBER 2004, PAGINA 2 NIEUWBOUW ONDERHOUD BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE NIEUWBOUW ONDERHOUD VERBOUW BOUWMATERIAAL JUBBEGA TEL DE HAAN MOTORENIMPORT In en verkoop van auto's/bestelauto's en motorfietsen Reparatie en onderhoud van alle merken (tegen laag tarief) APK II keuringstation Kleine laswerkzaamheden/cilinderkopreparatie's Aanbouw van zijspannen aan alle motoren Import van Jawa motorfietsen Bij de Leyweg SJ Hoornsterzwaag Tel Fax I N J U B B E G A RENOVATIE VERBOUW Familiefeestje of buurtfeestje!!! Wij hebben een zaal voor 100 personen Stekker TS Jubbega tel. (0516) fax (0516) mobiel KADOBON H.N.I. JUBBEGA/ HOORNSTERZWAAG Verkrijgbaar bij de Rabobank Jubbega DE VERFBOER VERFGROOTHANDEL B.V. de voordeligste in Friesland OPENINGSTIJDEN maandag t/m vrijdag uur zaterdag uur H. de Vosweg 6, 8411 KJ Jubbega, Tel , fax

3 Bedriuw yn Byld. Sinds het begin van dit jaar is installatiebedrijf Grupstra-Sikkema niet meer op het vertrouwde adres aan de Schoterlandse weg in Hoornsterzwaag gevestigd maar heeft het bedrijf haar intrek genomen in de voormalige panden van bijenstand H.T. van Dam aan de P.W. Jannsenweg in Jubbega. Dit is in enkele jaren de tweede grote verandering binnen het bedrijf. Sinds enkele jaren maakt Sieger Grupstra al geen onderdeel meer uit van het bedrijf en heeft Jaap Sikkema een éénmanszaak. Ondanks deze wijzigingen is er voor de klant toch niet veel verandert vindt de huidige eigenaar. Wy wurkje noch hieltiten op de selde wize. Wy bin dan wol ferhuze mar de namme bliuwt gelyk en ik it tillefoan nummer is it selde. Jaap is al helemaal niet een man van veranderingen. Hij houdt graag vast aan bestaande patronen en werk Dit houdt in werken voor zowel de particulieren als voor aannemers. Oannimmers bepale foar in grut part ús wurkterrein.wy ha mei ferskate oannimmers goede kontakten Wer sy wurk krije gean wy ek hinne. Der komt bei dat wy der foar soargje moatte dat wy de ôfspraken mei dizze oannimmers nei komme moatte. It kin net sa wêze dat in oannimmer op ús wachtsje moat. Dat dit soms ten koste gaat van het klantenwerk stuit Sikkema wel eens tegen de borst. Een klant moet soms wel eens langer wachten dan gewenst, maar dat is inherent aan de branche denkt hij. Een voordeel van het nieuwe pand is dat hij, samen met zijn personeel, het werk binnenkort wanneer alles te plek staat iets meer in de macht kan hebben. Ik ha hjir folle mear romte en dat wurket folle nofliker. Ondanks dat hij nu over veel meer ruimte beschikt en alles beter kan presenteren denkt Jaap niet dat hij ook meer direct aan particulieren zal verkopen. Wy ha bewust net in showroom makke. De direkte ferkeap krekt as yn it ferline is oer. Troch de grutte bouwmerken komt de klant net mear om materiaal by us mar giet nei dizze grutte winkels. Jaap is al sinds 1968 betrokken bij het bedrijf en werd in 1975, toen de vader van Sieger, de grondlegger van het bedrijf, terugtrad opgenomen in de firma. Sieger hie gjin papieren. Ik wol en derom bin wy tegearre fierder gien. Van 1975 tot 2002 als medevennoot en sinds dat jaar als zelfstandig ondernemer. Een ondernemer die nu de kans krijgt om zich op eigen terrein te profileren maar toch denkt dat er ook in de nabije toekomst weinig zal veranderen aan de bedrijfsvoering van Grupstra-Sikkema. Dominee Groeneveld wordt opvolger Marten Kooistra Jubbega- Naar alle waarschijnlijkheid wordt ds. G.S. Groeneveld de opvolger van Marten Kooistra als de vaste predikant van de SOW kerk in Jubbega Hoornterzwaag. Groeneveld is van oorsprong hervorm, 52 jaar en afkomstig uit St Nicolaasga. Op zondag 16 januari heeft hij een proefdienst verzorgd in de kerk in Jubbega waarop de roepingscommissie onder leiding van Mw. Stoker hem unamiem heeft gekozen tot opvolger van Kooistra. De zogenaamde beroepingsbrief is inmiddels verstuurd. Nadat hierop positief wordt gereageerd kan de heer Groeneveld binnen drie maanden als de predikant van Jubbega en Hoornterzwaag worden bevestigd. Kooistra is vorig jaar verhuisd naar Twenthe. DONDERDAG 25 NOVEMBER 2004, PAGINA 3 Bijna elke Kompenijster heeft een bijnaam Hemrik- De Kompanije is naast haar verleden van hutten en holen en het leven op de heide van uit vroeger tijden ook vooral bekend om haar bijnamen. Het Volk zonder Uren, zoals de bewoners in het boek van Evert Zandstra ook wel wordt genoemd, gaf bijna iedereen in het verleden een tweede naam. Ook in latere jaren was het gebruik van bijnamen in De Kompenije algemeen goed. Soms verbasteringen zoals Honke voor Johannes, Kekke voor Gerrit, Kinge voor Rinskje en Kanne voor Jantsje, maar natuurlijk ook bijnamen door de lichaamsbouw of kleur van haar van de personen. Lange Tamme, Reade Syb, Zwarte Dine. Bijnamen die soms zo ingeburgerd zijn dat velen de echte namen van sommige personen niet eens kennen. Ook nu nog. Iedereen in de Kompenije kent Luit Kool maar dat zijn echte achter naam Burg is weet bijna niemand Veel personen en families hebben in de loop der jaren ook bijnamen gekregen waar nu de oorzaak onbekend van is. Namen als Prop, Kikkert, Stokje, Poep, Wereldstap zijn in Jubbega en omgeving wel bekend maar KADOBON H.N.I. JUBBEGA/ HOORNSTERZWAAG Verkrijgbaar bij de Rabobank Jubbega waar de oorsprong van die namen lig is veelal onduidelijk. Waarom werd Auke Jonker ook wel Kamstra genoemd, Aebe Jager Iebe Pad en heet Anton de Vries Sacco. Eén van de oorzaken van het gebruik van de bijnamen is waarschijnlijk dat veel families de zelfde achternamen hadden. In de Kompenije komen en kwamen in het verleden vooral Klijnstra s Stoelwinders, Van der Terps en Jonkers voor. Nu is de naam De Vries (Kealleboeren) een veel voorkomende naam. Om deze verschillende families uit elkaar te houden werd en wordt er volop gebruik gemaakt van de bijnamen. De Blessen, De Keizers, De Ninnen en de Ratten. Iemand die Klijnstra heet wordt in Jubbega krijgt in Jubbega al gauw de naam van Murk. Er zijn echter ook Klijnstras van een andere stambomen die Keuters of Protters worden genoemd. Een naam waar men veel meer dan in het verleden best op is gesteld. Was in het verleden een bijnaam vooral een soort van spotnaam nu zijn velen trots op hun bijnamen. Gosse van der Bosch uit Hemrik, zelf een zoon van de kompenijster Wieger van der Bosch oftewel Wieger Kiep, wil alle bijnamen van nu en het verleden van de Kompenije in kaart brengen. Zijn broer Arend heeft daartoe in het verleden al een eerste aanzet gegeven en heeft inmiddels honderden ( 470!) namen op papier. Gosse wil dit werk afmaken en roept de inwoners en oud inwoners van Jubbega zich bij hem te melden wanneer ze een iemand kennen met een bijnaam of eventueel een verklaring hebben voor een gebruikte of in onbruik geraakte naam. Wie waren bijvoorbeeld Gosse Ongeluk, Fokke Snip, Sietse Smor, Plantage en Kneut. Gosse wil van elke namen graag een verklaring en terzijnertijd alle namen publiceren. Voor informatie. Gosse van der Bosch tel O & O Jobbegea stipet Azië Jobbegea- Toanielferiening O & O út Jobbegea hat besletten de aksje foar Azië te stypjen. Sy wolle dit dwaan troch ien Euro per donateur te stoarten op giro 555. De spilers fan de feriening binne op it stuit al wer drok dwaande mei harren nije stik: Alde Jonges, Krintebôle in klucht yn 3 bedriuwen fan Carl Slotboom en oerset yn it Frysk troch Abele Krist. It stik spilet him ôf yn de filla fan dokter Fred Linnenkamp, dy t op it stuit op fakânsje is. Gerrit en John binne oan it ynbrekken yn de wenning en sille de klûs kreakje. Krekt op dat stuit komt in âlde stúdzjefreon fan Dokter Linnenkamp der yn en wit net better dat de man, dy t hy hjir treft syn maat is dy t hy yn 25 jier net sjoen hat. Út eangst dat de gast mei in persoansomskriuwing nei de plysje gean sil spilet Gerrit it spultsje mei. Fanôf dat momint is hy de man fan it hûs: Dokter Linnenkamp. Dat dit ta núvere situaasjes liede sil, is net frjemd. Hoe t Gerrit him hjir út rêdt kinne jim sjen op de útfierings op sneon 5 en 12 febrewaris o.s. yn Kafee De Alde Slûs te Jobbegea. De jûnen begjinne om oere.ynljochtings by Willy de Leeuw ( ) of Trienke Bron ( ). Derneist hat O en O de organisaasje fan de Kulturele Jûn fan Jobbegea en Hoarnstersweach fan 2005 yn hannen. Dizze jûn wurdt hâlden op freed 22 april 2005 yn Kafee De Alde Slûs te Jobbegea. Ferskeidene kulturele ferienings sille hjir oan meiwurkje. DVD SPELER 49,95 JUBBEGA - J. van Damweg 21 - tel elektro

4 DONDERDAG 25 NOVEMBER 2004, PAGINA 4 Dames- en herenkleding nu voor de helft van de opruimingsprijs Bijvoorbeeld: Dames jasjes 76,95 49,00 nu 24,50 Heren bodywarmers 29,95 19,95 nu 10,00 BC Dames ribbroeken 73,95 49,95 nu 25,00 contant betalen geen zicht niet ruilen op = op Voorjaarsaanbieding SPARTA AMPHION Snackhal t Luifeltje Weekend aanbieding 7 versnellingen Rollerbraker voor en achter Verende voorvork Verende zadelpen Naaf dynamo Aluminium frame Dames- en Herenmodel NU De alles erop en eraan fiets 899,- 599,- op = op Zaterdag 29 januari en Zondag 30 januari 1 potie patat van 1,10 voor 0,55 en Slaatje van 1,60 voor 1,25 Eet smakelijk Openingstijden: Maandag uur Woensdag en Donderdag uur Vrijdag/zaterdag uur Zondag uur De Singel 15, 8411 JC Jubbega tel Geopend van uur en uur. Vrijdags koopavond Zaterdags van uur. Dinsdags gesloten

5 PLAYBACK SHOW in de STOATER Woensdag 16 februari vanaf uur, wordt er voor de tweede keer een playback show in de Stoater gehouden. Deze playback show is voor alle kinderen van de basisscholen en/of speciaal onderwijs. Er is deze middag een echte vakjury die de optredens zal beoordelen. Voor alle deelnemers is er natuurlijk een medaille en de winnaars krijgen een beker. Er zijn verschillende leeftijdscategorieën, nl. groep 1,2 en 3, groep 4,5 en 6 en groep 7 en 8. De deelnemers doen natuurlijk gratis mee, voor de toeschouwers is de toegang Je kunt je opgeven voor 5 februari in de Stoater. Mocht je niet mee willen doen..alleen kijken en aanmoedigen mag natuurlijk ook! Vanzelfsprekend worden alle ouders en evt. grootouders ook verwacht. PEUTERSPEELZAAL t HEALTSJE zoekt vrijwilliger(ster). Peuterzaal t Healtsje zoekt voor de vrijdagochtend groep nog een vrijwilliger(ster). Lijkt het jouw leuk om met kinderen om te gaan en om zelf bezig te zijn, neem dan eens contact op met Hennie of Monique (tel ). Ook voor andere informatie over de peuterzaal kun je bij de leidsters terecht. KOFFIE-INLOOPOCHTEND. Heeft u een kindje tussen de 1 en 4 jaar en lijkt het u leuk om andere ouders en hun kinderen te ontmoeten? Dat kan! Bij voldoende aanmeldingen kunnen we weer op de dinsdagochtend van start gaan. Tussen half 10 en 11 uur kunt u onder het genot van een bakje koffie spelen en praten met de andere ouders. De ochtend wordt verzorgd door vrijwilligers en de kosten zijn dan ook slechts 1.00 per keer. Lijkt dit iets voor u, meldt u dan aan bij de Stoater (tel: ). Even langs komen kan natuurlijk ook. Zodra er vijf aanmeldingen zijn, gaat de koffie-ochtend weer beginnen. ROELOF DRENTH WINT STOATER DARTSTOER- NOOI. Op 24 december van vorig jaar was Roelof Drenth voor de tweede maal de sterkste darter op het goed bezochte Stoater dartstoernooi. Een goed aantal uitstekende darters, zowel dames als heren, had zich wederom ingeschreven en na diverse spannende en soms met verrassende uitslagen, voorrondes mochten Roelof Drenth en Gerke Vegelien aantreden voor de finale, die dus een prooi werd voor Roelof. De derde en vierde plaats gingen respectievelijk naar Wieger Klijnstra en Richard Wemer. Naast de geldprijs mocht Roelof ook de wisselbeker ontvangst nemen (zie foto). PITSTARTER METALFESTI- VAL in de STOATER. Welgelegen een vlekje op de kaart Hemrik- Gosse van der Bosch uit Hemrik, maar geboren in Hoornsterzwaag, heeft enkele jaren geleden het archief van zijn overleden broer Arend overgenomen. Arend heeft in de loop der jaren allerlei materiaal verzameld over Jubbega en Hoornsterzwaag, maar ook over de dorpen in de buurt. Gosse is op dit moment bezig met het actualiseren van dit archief. Onder andere honderden foto s, maar ook de verhalen over bijvoorbeeld het buurtschap Welgelegen tussen Jubbega/Hoornsterzwaag en Lippenhuizen/Hemrik. Dit gebied, een vlekje op de kaart, zoals Gosse het noemt, heeft, doordat het nooit duidelijk is geweest bij welke gemeente het behoort, een geheel eigen verhaal. De ontsluiting van het buurtschap gaat en ging altijd voornamelijk via de Derde Sluis.Wel Jubbega De muziekavonden in de Stoater krijgen zaterdag 5 februari een vervolg met het eerste live-concert van Om maar gelijk in 2005 goed van start te gaan is er gekozen voor een festival onder de noemer van PITSTARTER, dit houdt in dat er 4 verschillende bands een optreden zullen verzorgen. Namelijk Karbo,.Coremass, Grief en Zuzero. De leden van de verschillende bands hebben elkaar gevonden in de gezamenlijke oefenruimte. Om aan meer optredens te komen hebben de bands zich verzamelt in een project met de naam Pitstarter. Een avondvullend programma wat door de vier metalbands wordt gevuld. Aan het project nemen de volgende bands deel Karbo een Groningse band, die al een aantal jaren bestaat met een van het begin duidelijke muziekstijl. Groovy drums- en basstukken moeten worden gecombineerd worden met metal gitaarwerk. Dit heeft al jammend geleid tot een uniek bandgeluid: adrenaline rock Coremass is een Fries-Groningse viermans formatie met als inspiratiebronnen Madball, Machine Head en Skinlab. Met deze inspiratiebronnen bleek de koers van de band onvermijdelijk richting metalcore te voeren. Coremass speelt logge, recht toe recht aan metalcore met een sound om tegen aan te leunen. De naam Grief staat voor verdriet, dit is ook af te leiden aan de teksten. Deze gaan over gevoelens als droefenis, agressie en haat. De dingen die je teveel ziet in deze wereld en die niet genegeerd mogen worden. De muziekstijl van Grief valt te omschrijven als Nu-Metal, maar omdat dit toch ook weer een breed begrip is, is het beter om zelf te oordelen. Zubzero tot slot staat voor een combinatie van metal en brute hardcore. Al in 2001 werd de debuut c.d Stolen Hand uitgebracht en deze werd zowel in de vakpers als bij het publiek goed ontvangen. Live staat Zubzero garant voor de volle mep aan enthousiasme, energie en agressie, een combinatie van solide metal en opgefokte hardcore, zoals Aardschok Magazine het omschrijft. Het Pitstarter festival begint omstreeks uur en de Stoater is vanaf uur geopend. De toegang is gratis. is er nu nog altijd een fietspad wat het gebied verbind met de Opsterlandse Compagnonsvaart. De bewoners van het buurtschap waren en zijn echter vooral aangewezen op het centrum van Jubbega gemeente Heerenveen. De meeste woningen, in totaal hebben er in het gebied bijna veertig woningen gestaan, staan en stonden echter op het grondgebied van Lippenhuizen en Hemrik in Opsterland. Dit is nooit voor iedereen echt duidelijk geweest. Reden ook dat aan de streek door de beide gemeenten in het verleden weinig aandacht is besteed. Gosse is nu op zoek naar mensen die hem iets vertellen kunnen over het verleden van het gebied. Hij bezoekt oud bewoners en wil uit de verhalen een documentatie maken DONDERDAG 25 NOVEMBER 2004, PAGINA 5 Jubbegaster pabo scholier gaat drie maanden voor stage naar Ethiopië Jubbega- Vorige week donderdag heeft Jubbegaster Jelle van Huizen samen met acht andere leerlingen van de PABO De Eekhorst in Assen voet aan de grond gezet in Addis Abeba in Ethiopië. Jelle gaat samen met twee medeleerlingen leerprojecten uitvoeren in het dorp Abbiye Addi. Een dorp op 2000 meter hoogte. moatte. Jelle gaat naar Ethiopië als stageproject van het derde leerjaar van zijn school in Assen. De school heeft al vier jaar een samenwerking met de ontwikkelingsorganisaties NOVIB en COS voor het steunen van leerprojecten in ontwikkelingsgebieden. Speciaal voor De Oosthoek houdt Jelle zijn ervaringen tijdens zijn stage bij. Deze maand deel 1 Abbiye Addi-Ethiopië-Afrika Jubbega-Nederland-Europa Vertrek 17 januari 2005 Terug 5 april 2005 Opleiding Ik had veel verwacht maar dat ik deze kans zou krijgen, nee dat niet. Gedurende vier jaar een bouwkunde opleiding in Drachten en geslaagd met een diploma. Dan kun je aan het werk in de bouwsector en dat heb ik twee jaar gedaan. Toen ik aan het werk was besefte ik mij zo langzamerhand wel door dat ik geen veertig jaar met bouwkunde bezig wilde zijn. Na twee jaar had ik het wel bekeken en ben om me heen gaan kijken of er nog een andere interessante opleiding was. Een open dag van de pabo in Assen, stond er in de krant geschreven. Leraar van een basisschool misschien was dat meer toekomst voor mij. Zo gingen de eerste paar jaren van de pabo al snel voorbij. Na twee jaar pabo kreeg ik de kans om in het derde jaar op buitenlandse stage te gaan. Een tijdje heb ik nagedacht en na wikken en wegen besloten om deze kans niet aan mij voorbij te laten gaan. Als voorwaarde moest ik eerst mijn propedeuse halen. Na het behalen van het betreffende tentamen was dit verhaal afgesloten. Maar het halen van mijn propedeuse was niet genoeg. Zo naar Ethiopië vliegen? Er volgt een stroom van afspraken en voorlichtingen. Bij de GGD in Assen heb ik een aantal prikken/tabletten gekregen: Dif.Tet. Polio, Hepatitis A en B (2x), Buiktyfus, B.C.G., malaria tabletten en zo nog een aantal beschermingsmiddelen. Een klamboe en een beetje zonnebrand zijn aangeraden anders I N J U B B E G A over het gebied. Onder andere door het afdrukken van fo-to s uit het verleden tegenover foto s van de huidige situatie. Gosse is vooral geïnteresseerd in de periode Dit in tegenstelling tot Aaltsje Eijer uit Jubbega, die ook on-derzoek doet naar Welgelegen. Zij wil ook de periode van voor 1900 in kaart brengen maar ook de stambomen van de verschillende families in haar onderzoek verwerken. Uit de voorlopig onderzoeken is al gebleken dat veel mensen slecht voor kort in de streek hebben gewoond maar ook dat ze in het gebied zelf regelmatig van woning zijn verandert.. Gosse van der Bosch woont in Hemrik op de Binnenweg nr 109 en is telefonisch bereikbaar op Het is nu markt, dus erg druk, het verblijf van Jelle zal veel rustiger en is volgens hem zelf meer het idee van een Een hutje op de hei. word je rood van de muggen en de zon. Drie dagen ben ik voor een Acculturatietraining in Kontakt der Kontinenten te Soesterberg geweest. In deze dagen werd ik voorbereid op de reis die ik ga maken. De uren in Soesterberg verstreken en ik kom er achter dat ik met heel veel rekening moet houden in Ethiopië. Een aantal punten die naar voren komen zijn: voeding, geloof, tijdsbesef, hygiëne, infrastructuur, ongedierte, onderwijs, taal, ziektes, geld, bedelen, klimaat. Het is allemaal goed geregeld in Soesterberg. Je krijgt heel veel informatie, maar als ik er ben zal het altijd anders zijn dan er over word verteld of in een boekje staat beschreven. Wat gaan we doen? De opzet is om materiaal te ontwikkelen en te maken waar de mensen behoefte aan hebben. Verandering proberen aan te brengen in het klassikaal lesgeven. De situatie van nu is een docent voor de klas en zeventig kinderen die luisteren. Een verandering zou kunnen zijn om kinderen meer aan het woord te laten en meer zelfontdekkend gaan leren. Een briefwisseling met kinderen uit Nederland, een (laag niveau) computerles geven, powerpoint, workshops verzorgen en materiaal meenemen zoals: papier, knikkers, ansichtkaarten, foto s, en duizenden pennen. Maar ook kennis maken met de bevolking, deel nemen aan koffie ceremonies, markten bezoeken, en bezienswaardigheden in de omgeving bekijken. Maar we zullen de cultuur en de mensen moeten respecteren zoals ze zijn.als indringers, om alles te vertellen en aan te wijzen willen we ook niet en kan ook niet H istorisch De oosthoek bestaat in de huidige vorm inmiddels meer dan twintig jaar. In de rubriek historisch blikken we naar aanleiding van de actualiteit van vandaag terug naar twintig jaar geleden. Aan het openbaar vervoer wordt al jaren getornd. Sinds kort wordt er op initiatief van enkele taxibedrijven vervangend vervoer aangeboden. Twintig jaar geleden probeerde een werkgroep nog om een wijziging aan te brengen in een bestaande buslijn. Buslijn 30, nu 15, reed toen nog tot aan de 14e wijk in Hoornsterzwaag. De werkgroep heeft zonder resultaat pogingen ondernomen om deze lijn weer door te trekken naar Donkerbroek om zo een oude lijn in ere te herstellen. Lijn 15 rijdt nu zelfs niet meer tot de 14e wijk maar komt niet verder dan de Derde Sluis. Ook rijdt de lijn niet meer langs de vaart maar sluit vanaf de Gorredijksterweg aan op lijn 16. Oosterwolde- Heerenveen. Lijn 15 rijdt slechts op enkel uren. Een vast busverbinding van de Derde Sluis met Heerenveen of andere plaatsen is al jaren geleden opgeheven. Ook nu staat lijn 15 weer onder druk en overweegt Arriva om niet de lijn maar wel enkele ritten te laten vervallen. de bedoeling zijn. Verblijf Ik verblijf in een klein huisje met minder luxe voorzieningen, zoals wij gewend zijn in Nederland. Na een halve dag stroom kan het zo zijn dat de kaarsjes moeten branden om nog iets te willen zien. Veel shampoo hoeft niet mee, want aan een lekker warme douche kun je alleen maar denken. Ik geloof dat er een wc en een douche aanwezig zijn, maar als er geen druk op de leidingen staat en het bovendien nog koud water is houdt het niet over. Nog een paar recente gegevens over Ethiopië: Levensverwachting: 44,6 jaar mannen en 46,3 vrouwen Zwangerschapssterfte (per ) : 850 Ondervoeding: 42% van de bevolking Bevolking met toegang tot veilig drinkwater: 24% Munteenheid: Het betaalmiddel is met Birr. Veel geld in de broekzak met in verhouding weinig waarde. Begeleiding De stage wordt begeleid door docenten van de pabo en zonder ondersteuning, inlichting, voorbereiding van de ontwikkelingsorganisaties NOVIB en COS was het niet mogelijk geweest. Mede door een goede samenwerking kan een project/stage mogelijkheden bieden voor mensen in een ontwikkelingsland. Ik ga niet alleen zoals staat beschreven, maar met twee andere studenten van de pabo (Vera en Barend). Jelle van Huizen Pabo de Eekhorst

6 DONDERDAG 25 NOVEMBER 2004, PAGINA 6 Verras op Valentijnsdag met een bloemetje. Wij zijn maandag 14 februari geopend van uur P.W. Janssenweg 72e Jubbega telefoon Uw verkoopbodschap komt pas goed tot zijn recht met een advertentie in WIJ ZIJN VERHUISD Vanaf 1 januari 2005 in Jubbega P.W. Janssenweg XR JUBBEGA Loodgieters- en installatiebedrijf FA. GRUPSTRA-SIKKEMA GAS - WATER - SANITAIR EN CV LOOD - ZINK EN MASTIEKWERKEN Tel I N J U B B E G A Gratis af te halen Nieuwjaarskaarten Gentiaansingel 34 Jubbega Iede de Jong Pr. Janssenweg 27, 8411 XP Jubbega,tel

7 Sociale SPREEKUUR SOCIALE INSTELLINGEN Sociale zaken Spreekuur in de Expansiehal: maandag uur. Tel Buro Sociaal Raadslieden (voorheen Advies en informatiewinkel) Spreekuur: Woensdagmiddag in de Expansiehal, Ericalaan 24a, 8411 VK Jubbega van uur.tijdens ons spreekuur kunt u ook telefonisch contact opnemen op tel.nr Madi Maatschappelijk werk, Spreekuur in de Expansiehal op woensdag van uur. DIERENARTSEN- CENTRUM JUBBEGA Spreekuur maandags dinsdags woensdags vrijdags van uur van uur van uur van uur DIENSTENCENTRUM Ouderen-adviseur Ineke Bollema-Kluiter, maandags van uur dinsdags van uur donderdags van uur Telefoon Inloopochtenden: Elke 3e donderdag van de maand van uur in het centrum te Jubbega. Klussendienst De klussendienst doet naast haar gebruikelijke klussen ook de klusjes in de tuin of maakt de dakgoot schoon (e 4,- p. uur). Tel. dienstencentrum, Eettafelproject Heeft u zin om ook een keer bij de eettafel te komen eten. U bent van harte welkom.voor het bedrag van e 5,35 p. maaltijd kunt u iedere donderdag tussen en uur gezellig aanschuiven in het steunpunt, Gentiaansingel 1 te Jubbega. U kunt zich iedere dinsdag tussen en uur telefonisch aanmelden op tel.nr Bremsingel 18, Jubbega. Telefoon: Bank: Rabobank Jubbega, Oplage: Verspreidingsgebied: Het nieuws- en advertentieblad De Oosthoek vindt z n verspreidingsgebied in de gemeente Heerenveen en een aangrenzend deel van de gemeente Opsterland en Ooststellingwerf, waar het blad in de dorpen, Jubbega, Hoornsterzwaag, Oudeen Nieuwehorne, Oldeberkoop, Nijeberkoop, Makkinga, Bontebok, Langezwaag, Gorredijk,Terwispel, Lippenhuizen, Hemrik,Wijnjewoude en Donkerbroek wordt verspreid. Uitgeefster: H.N.I. Jubbega-Hoornsterzwaag. Redactie: Inleveren kopij een weeek voorafgaande aan de verschijning, zo mogelijk eerder. De volgende Oosthoek verschijnt op donderdag 24 februari Klachten over bezorging: Interlanden Spreigroep tel Advertenties: Inleveren of opgeven voor maandagmorgen 9.00 uur voorafgaande aan de verschijning bij: Ate Eijer, Bremsingel 18, Jubbega. Opmaak en druk: F.D. Hoekstra-Boom offset-rotatie bv, Emmeloord. Rubrieksadvertenties: Oosthoekjes: Eerste 15 woorden E 2,50. Vervolgens E 0,25 per woord. Uitsluitend gezet in kleine letters. Voor particulieren zijn (voor zover niet commercieel) Oosthoekjes gratis. Advertentieprijzen op aanvraag. Voor fouten in telefonische of onduidelijk geschreven advertenties aanvaardt de uitgeefster geen aansprakelijkheid. MAALTIJDSERVICE Voor de regio: Donkerbroek, Jubbega, Hoornsterzwaag en Gorredijk valt per 1 september 2002 de verzorging van de maaltijdservice onder: maaltijdservice de Lijte, Lijteplein 56, 9247 ES Ureterp, tel Regio s daar buiten en binnen het verspreidingsgebied de Oosthoek valt per 1 september 2002 de maaltijdverzorging onder maaltijdservice Fryslân, Kampstrjitte 10, 9036 MC Menaldum, tel SPREEKUUR POLITIE Elke donderdag van tot uur in de Expansiehal GASTOUDERBUREAU SKEP Spreekuur in de Expansiehal: dinsdags van tot uur. Tijdens ons spreekuur kunt u ook telefonisch contact opnemen op telefoonnummer Op werkdagen zijn wij te bereiken op telefoonnummer THUISZORG Voor al hulpaanvragen betreffende verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp, kraamzorg, voeding- en dieëtvoorlichting en ouder- en kindzorg, kunt u dag en nacht bellen met het volgende centrale nummer: Kraamzorg: voor acute kraamzorgaanvragen belt u met Uitleen van uur aan de J. Eisingastraat 2 te Gorredijk. Uitleen J. Eizenga. STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG HEERENVEEN E.O 'De vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ) biedt hulp aan zieken in hun laatste levensfase in Heerenveen en West Opsterland.Voor hulpvragen: tel , b.g.g Adres VTZ Heerenveen e.o.:weegbree 72, 8446 SC Heerenveen ORTHOPEDIE Praktijk de Groot steunzolen, comfortzolen en inlegzooltjes. Expansiehal, op afspraak tel WIJKTEAM 7 GEMEENTE HEERENVEEN Jubbega-Hoornsterzwaag Oude-Nieuwehorne tel WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN Vrijdag 28 januari uur- maandag 31 januari 8.00 uur mw. v. d.wal Vrijdag 4 februari uurmaandag 7 februari 8.00 uur B. v.d.werf Vrijdag 11 februari uur- maandag 14 februari 8.00 uur J. Goris Vrijdag 18 februari uurmaandag 21 februari 8.00 uur A. Joustra WEEKENDDIENSTEN TANDARTSEN Informeer bij uw eigen tandarts. Die verwijst u door naar de dienstdoende tandarts. KERKDIENSTEN 30 januari Hoornsterzwaag 09.30u Ds. C.P. Meijer Nationale Bijbelzondag 6 februari Jubbega 09.30u Ds. G. Hoekstra Werelddiaconaatszondag, Heilig Avondmaal 13 februari Hoornsterzwaag 09.30u Ds. G. de Jong 1e zondag 40-dagentijd 20 februari Jubbega 09.30u Drs.Th. Dorrepaal DORPENTEAM telefoonnummer In deze rubriek bestaat de mogelijkheid voor het plaatsen van ingezonden stukjes/brieven op allerlei terrein. Aankondigen van activiteiten, het hebben van een eigen mening over een bepaald standpunt of een reactie op een bepaalde geberutenis. Ingezonden stukken worden alleen geplaatst bij genoeg ruimte in de krant en als ze voorzien zijn van de naam van de inzender (persoon of instantie) in ieder geval dient de naam bekend te zijn bij de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen of te verkleinen. Open dag bij Kinderopvang t Hummelhûs in Oudehorne op 29 januari 2005 Kinderopvang start op 1 februari op een unieke locatie: de boerderij Oudehorne- Het is eindelijk zover, kinderopvang t Hummelhûs opent zijn deuren op 1 februari Op het erf van de boerderij van de familie Tel, aan de Schoterlandseweg 135 is al geruime tijd geklust aan het gebouw waar de kinderopvang zich tijdelijk zal huisvesten. Eind 2005 verhuist de kinderopvang naar de boerderij die dan helemaal verbouwd is en waarin in de achterzijde van de boerderij een prachtig kinderdagverblijf is gebouwd. Kinderopvang t Hummelhûs heeft nu een mooi plekje op het erf bij de boerderij, aangrenzend aan het speelveld van de kinderen, en afgesloten van de bouwwerkzaamheden. Op 29 januari tussen uur en uur kunnen belangstellenden een kijkje nemen. Kinderopvang t Hummelhûs biedt de mogelijkheid om uw kinderen op een professionele wijze op te vangen op een unieke locatie, de boerderij, waar voor uw kinderen veel te beleven valt. Zo zijn er bijvoorbeeld dieren ( geiten, konijnen, kippen, etc.) die de kinderen kunnen verzorgen en vertroetelen. Ook is er een overdekte speelplaats. De overalletjes hangen al aan de kapstok dus vies worden is geen probleem. t Hummelhûs biedt zowel dagopvang, voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, als naschoolse opvang, voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Bent u niet in de gelegenheid om een kijkje te nemen, dan kunt u voor meer informatie bellen met Theresia Tel, , of u kunt kijken op onze website Sis t mar Aktie voor Azie Jasper Bron heeft met een grabbeldoos aktie 77,31 opgehaald en dit bedrag gestort op giro 555 Hij wil iedereen bedanken die hiervoor heeft gegrabbeld. Eettafelproject Zoals u eerder heeft kunnen lezen bestaat het eettafelproject dit jaar 10 jaar. In 2005 zijn er een aantal momenten waarop dit gevierd gaat worden. Een eerste moment zal zijn op donderdag 10 februari tijdens het eettafelproject. Deze middag zal het eten niet zoals gebruikelijk door vrijwilligers verzorgd worden, maar door een wethouder. Op 13 januari zijn we met de deelnemers van het eeftafelproject naar de Koppejan geweest om een pannenkoek te eten. Dit was een zeer geslaagd uitstapje. Wat ook leuk is om te vermelden dat er de laatste maanden drie nieuwe gezichten bijgekomen zijn tijdens het eettafelproject. Wij hopen u in de toekomst ook een keer te mogen ontvangen. Menu voor de komende periode: 3 februari: Hutspot Speklapje Supenbrei 10 februari Het menu voor vandaag is nog onbekend in verband met het bezoek van de wethouder. Cadeaubonnen Vanaf heden zijn er in het Dienstencentrum cadeaubonnen verkrijgbaar voor de activiteiten in het Diensteneentrum O.W.G. Weet u niet wat u iemand cadeau moet doen? Geeft u dan eens een cadeaubon voor bijvoorbeeld het eettafelproject of een kofficochtend. Voor de cadeaubonnen betaalt u de prijs die voor de activiteiten gewaagd worden. Nieuws van de stagiaire Ifijn stage in het Diensteneentrum O.W.G. in Jubbega zit er bijna op. Ik kan u meedelen dat ik het erg naar mijn zin heb gehad de afgelopen vijf maanden. Het 80+ onderzoek is uitgevoerd en ik ben bezig met het uitwerken van de gegevens. Ook de huisbezoeken bij de mensen van 85+ zijn afgerond. Winterprogramma Zondag 13 februari Vandaag is het weer tijd voor Bingo! Aanvang: uur Kosten: 6,50 inclusief maaltijd Donderdag 24 februari Vanochtend houden we ons bezig met 'Reis door de tijd'. Neemt u uw boek weer mee? Kosten: 2,50 Iedereen is van harte welkom! DONDERDAG 25 NOVEMBER, 2004, PAGINA 7 Koffieconcert in Hoornsterzwaag Hoornsterzwaag-. In het Kerkje 1621 te Hoornsterzwaag wordt zondag a.s. 30 januari om uur s morgens een koffieconcert gegeven voor de donateurs en verdere belangstellenden van het uit 1621 stammende kerkje. Dit koffieconcert wordt, zoals gebruikelijk, verzorgd door het plaatselijke fanfarekorps, Excelsior. Het korps treedt zondag op onder de leiding van de nieuwe dirigent Geertje Postma uit Hoornsterzwaag. De toegang tot het concert is gratis. Het oude kerkje is te vinden aan de Schoterlandse weg nr. 95. Griet Wiersma op 23 februari bij senioren op bezoek Jubbega In tegenstelling tot eerdere berichten is het optreden van Griet Wiersma voor de maandelijkse senioren soos volgende maand niet op 16 februari maar op 23 februari. Griet Wiersma zal op deze woensdagmiddag een optreden verzorgen voor de ouderen van Jubbega en omstreken Het programma in de Alde Slûs begint om uur. Kaarten voor deze middag zijn verkrijgbaar bij Trienke de Haan op de Gentiaansingel in Jubbega Toneelvereniging O.D.I. te Jubbega Na drie avonden opvoeren van het toneelstuk Edelweis in café de Alde Slús kan ODI terugzien op geslaagde uitvoeringen. Voor het eerst werd de vrijdagavond er aan toegevoegd, voor ouderen en nietrokers, welke zeer goed werd bezocht. De twee zaterdagavonden brachten ook weer twee keer een volle bak op. Ook had de vereniging dit jaar weer een paar jubilarissen te weten Broer Meijer, 40 jaar, Iebeltje v.d. Bosch 35 jaar en Gerrit Zandstra en Eelkje Beetstra ieder 30 jaar. Broer Meijer kreeg van de vereniging een karaaf met twee glazen voorzien van inscriptie en een bos bloemen aangeboden. Met nog drie keer naar buiten op te treden kan ODI terug zien op een geslaagd seizoen. Januari 28 2e uitvoering t Heideblomke (rookvrij) uur Alde Slûs 29 3e uitvoering t Heideblomke uur Alde Slûs 30 Koffieconcert Excelsior uur Kerkje 1621 Februari 04 Coverband Lechery uur De Turf 05 1e uitvoering toneelvereniging O & O uur Alde Slûs Pitstarter Festival uur De Stoater 06 Korfbal WK- Zwart Wit uur Expansiehal 09 Themamorgen Tjidie Aardema uur Expansiehal 11 Lezing Foppe de Haan uur Kerkje Schurega Bingo uur t Pipegealtsje 12 2e uitvoering toneelvereniging O & O uur Alde Slûs 14 Workshop Hillie en Willy uur De Stoater 15 Workshop Hillie en Willy uur Syringa 16 Playback show uur De Stoater 17 Afdelingsavond Plattelandsvrouwen uur t Pipegealtsje 23 Griet Wiersma ( seniorensoos) uur Alde Slûs 24 Werkavond Bonsaivereniging uur De Stoater Activiteiten voor deze agenda kunnen worden doorgegeven via: De Stoater tel of via

8 DONDERDAG25 NOVEMBER, 2004, PAGINA 8 Prijzen Verloting Fugelwille Jubbega 1e prijs no 2254 J. Wouda, Bantamlaan 15 Maartensdijk DVD 2e prijs no 281 S. Schaap, Leidijk 13 Jubbega Waterkoker 3e prijs no 1946 P. v. Houten Welgelegen Lippenhuizen Radio 4e prijs no 2128 Tj. Veenstra Schoterlandsew. 64 Nieuwehorne Skilboormachine 5e prijs no 1781 F. v. Houten Welgelegen Lippenhuizen Senseo koffieapparaat vanaf 999,- 6e prijs no 443 De Turf Jubbega Koffiezetapparaat 7e prijs no 126 N. de Vries Buorsterwijk 15 Lippenhuizen Grill Uw verkoopbodschap komt pas goed tot zijn recht met een advertentie in Uw verkoopboodschap komt pas goed tot zijn recht met een advertentie in I N J U B B E G A 8e prijs no 2273 B. Kort W. E. straat 3 Gorredijk Citruspers 9e prijs no 2079 Geke Buisman Bruiningslaan 81 Wolvega Strijkijzer 10e prijs no 141 H. de Vries Omgang 11 Lippenhuizen Klokradio expansie 2007 Vraag nu de EXPANSIEZEGEL voor korting op de entreeprijzen

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Zomer Website: Kamer van Koophandel Jaargang 3 nummer 4

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Zomer Website:  Kamer van Koophandel Jaargang 3 nummer 4 Zomer 2016 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 3 nummer 4 Blaauw woonidee J. van Damweg 17-19 8411 XA Jubbega 0516-461228 De

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Les 17. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Les 17. De kinderopvang www.edusom.nl Thema Kinderen en school. Les 17. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. Ze belt naar een kinderdagverblijf. Is er een plaats vrij? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat

Nadere informatie

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015 Patrijsstraat 2 4043MR Opheusden Tel: 0488-441451 Email: info@paletopheusden.nl www.paletopheusden.nl AFWEZIGHEID DIRECTIE Ik wil u informeren over mijn afwezigheid de komende periode. Helaas staat mij

Nadere informatie

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 Herfst 2014 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 0516-461228 0516-462580 2 Voorwoord t Is weer voorbij die mooie

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 6 februari 2015 / NUMMER 507

NIEUWSBRIEF. 6 februari 2015 / NUMMER 507 6 februari 2015 / NUMMER 507 NIEUWSBRIEF In de komende weken zijn jarig: vandaag Nathan van der Meer uit groep 4 op 09-02 Chrisayro Mendoza uit groep 1/2 op 09-02 Lot Bijwaard uit groep 5 op 15-02 Muha

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen:

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen: Geachte ouder(s), verzorger(s), Ziekmelding leerling? Graag telefonisch doorgeven tussen 08.00 en 08.20 uur. Voor u ligt de schoolkalender van schooljaar 2016-2017. In deze kalender staan belangrijke data

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken De Buutpraat Nieuwsblad van openbare basisschool et Buut Maandag 6 oktober 2014 Tel. : 075-6165701 / info@etbuut.nl / www.etbuut.nl Van alles De data op een rijtje Dinsdag 7 oktober Woensdag 8 oktober

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

Letters, woorden, boeken

Letters, woorden, boeken Melkweg Lezen van Alfa B naar Alfa C Letters, woorden, boeken Participatie: De bibliotheek Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Colofon Melkweg: Letters, woorden, boeken, 2016 Dit boekje

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Nieuws van de Week nr. 5 Vrijdag 30 januari 2015

Nieuws van de Week nr. 5 Vrijdag 30 januari 2015 Nieuws van de Week nr. 5 Vrijdag 30 januari 2015 Jarigen! 30-01 Edith goep 1-2B 30-01 Loïs groep 8A 31-01 Eva groep 4A 01-02 Jens groep 4B 01-02 Noor groep 6B 01-02 Zazou groep 1-2C 02-02 Tara groep 4A

Nadere informatie

ons Onder Vers koken als thuis Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot

ons Onder Vers koken als thuis Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/transvaal Onder nr 2 - maart/april 2014 ons magazine voor cliënten van WZH Transvaal 2 Inhoud: 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot 4 Puzzel 5 Nieuwbouwrubriek

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Maandagmorgen gymnastiek van 10.00 10.45 uur door de SWON

Maandagmorgen gymnastiek van 10.00 10.45 uur door de SWON Voorwoord Samen met de Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet (SWON) en Het Venster worden er al jarenlang activiteiten georganiseerd in de recreatiezaal van de Brem, van Hallstraat 1. Het aantal mensen dat

Nadere informatie

03-07-2015 nieuwsbrief 40. Onderwerpen: Uitgelicht:

03-07-2015 nieuwsbrief 40. Onderwerpen: Uitgelicht: 03-07-2015 nieuwsbrief 40 Beste ouders / verzorgers, Het einde is in zicht, nog twee weken en dan begint onze zomervakantie We hebben na de afgelopen hete dagen een aantal vragen gehad over het tropenrooster.

Nadere informatie

Herema State. Dienstverlening voor senioren

Herema State. Dienstverlening voor senioren Herema State Dienstverlening voor senioren Uw welzijn......daar draait het om! Iedereen geeft een eigen invulling aan plezierig wonen. Voor de één heeft dat te maken met een bepaald woonoppervlak en leefruimte,

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Voor ouderen van 50+: Lunteren Driebergen Ede. Voor ouderen met meer zorg: Lunteren

Voor ouderen van 50+: Lunteren Driebergen Ede. Voor ouderen met meer zorg: Lunteren Voor ouderen van 50+: Lunteren Driebergen Ede Voor ouderen met meer zorg: Lunteren Wilt u er even tussen uit met een groep ouderen? Dan bent u van harte welkom op één van onze vakantieweken! Deze weken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 juni/juli 2017

Nieuwsbrief 10 juni/juli 2017 Pr. Marijkeweg 7a, 8463 VJ Rotsterhaule Tel : 0513-552022 deschakel@primus.frl Nieuwsbrief 10 juni/juli 2017 Directie Wij hebben sinds kort een nieuw telefoon netwerk. Als u met school belt en de telefoon

Nadere informatie

Verslag Roemenië reis 11 mei 2013 t/m 14 mei 2013 Gerjan Visscher, Wim de Jonge, Harma Koers, Gerrie Knol en Tiny Bergman

Verslag Roemenië reis 11 mei 2013 t/m 14 mei 2013 Gerjan Visscher, Wim de Jonge, Harma Koers, Gerrie Knol en Tiny Bergman Verslag Roemenië reis 11 mei 2013 t/m 14 mei 2013 Gerjan Visscher, Wim de Jonge, Harma Koers, Gerrie Knol en Tiny Bergman Het is zaterdag 11 mei 2013. De wekker loopt af om 03.00 uur. Oei, wat is het vroeg.

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Week. 24 september t/m 3 oktober 2015 tegen Eenzaamheid Soest 2015

Week. 24 september t/m 3 oktober 2015 tegen Eenzaamheid Soest 2015 Week 24 september t/m 3 oktober 2015 tegen Eenzaamheid Soest 2015 met medewerking van: B3.0 Mariënburg Idea King Arthur Groep KAG Lady s Circle Soest Museum Soest Rabobank Amersfoort en omstreken Stichting

Nadere informatie

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde)

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) Fries bloed kom in beweging Bruis, kook, en bons door onze aderen! Kom op! Wij bezingen het beste land van de aarde, Het Friese land vol eer en roem

Nadere informatie

Wijkontmoetingscentrum

Wijkontmoetingscentrum Wijkontmoetingscentrum Jeanne d Arc Bezoekadres Wijkontmoetingscentrum Jeanne d Arc Hertog Willemweg 3, 8084 VP t Harde Tel: (0525) 65 96 90 www.facebook.com wijkontmoetingscentrum Jeanne d Arc Openingstijden

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

VERSLAG BEZOEK ROEMENIË EN OEKRAÏNE MEIVAKANTIE 2014

VERSLAG BEZOEK ROEMENIË EN OEKRAÏNE MEIVAKANTIE 2014 VERSLAG BEZOEK ROEMENIË EN OEKRAÏNE MEIVAKANTIE 2014 In deze verslagen kunt u lezen over de bevindingen tijdens het bezoek van de familie Veldman aan onze contacten in Roemenië en Oekraïne. Zaterdag 3

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

UITSLAG FRIESLAND'96 CCG FRISIA OOST(R) VANUIT Sens MET 842 DUIVEN OP 07/06/14 OM UUR FR-E23-BLAD 1

UITSLAG FRIESLAND'96 CCG FRISIA OOST(R) VANUIT Sens MET 842 DUIVEN OP 07/06/14 OM UUR FR-E23-BLAD 1 UITSLAG FRIESLAND'96 CCG FRISIA OOST(R) VANUIT Sens MET 842 DUIVEN OP 07/06/14 OM 07.00 UUR FR-E23-BLAD 1 CCGPL VERPL NAAM PLAATS VER RINGNUMM V MEE GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN CCG-PNT VER-PNT CCGBEDR

Nadere informatie

BESTE OUDERS EN VERZORGERS, Zo wordt de begeleiding van de groep goed verzorgd en verandert er weinig voor de kinderen.

BESTE OUDERS EN VERZORGERS, Zo wordt de begeleiding van de groep goed verzorgd en verandert er weinig voor de kinderen. BESTE OUDERS EN VERZORGERS, De eerste twee schoolweken van 2016 zitten er weer op. Iedereen is weer goed begonnen en gelukkig zijn alle ogen en bijna alle vingers heel gebleven tijdens de viering van Oud

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten Goed voorbereid slagen voor het staatsexamen NT2 programma 1 Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN niveau B1 tijdsduur: 120 minuten Deel 1: Zinnen afmaken 15 opdrachten Maak de zinnen af: 1. Het is in de vakantie

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

CP16. ziek- en betermelden

CP16. ziek- en betermelden CP16 ziek- en betermelden Bent u ziek? Kunt u daarom niet werken? Geef het dan door aan uw baas. Dat is normaal in Nederland. Als u wat langer ziek bent, maakt u een afspraak met de bedrijfsarts. Als u

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014 Nieuwsbrief 20 11 februari 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Deze week is het een spannende week voor de leerlingen van groep 8. De Citotoets wordt

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af)

Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af) Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af) Dagopvang van 0 tot 4 jaar Prijs per uur 6,67 vergoeding belastingdienst

Nadere informatie

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig?

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? D o r p s b e l a n g Exmorra sinds 1957 NIEUWS van het DORPSBELANG EXMORRA Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? Opknappen van de

Nadere informatie

Zorgboerderij: De Jonge Koekoek

Zorgboerderij: De Jonge Koekoek Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij: De Jonge Koekoek Boerderijnummer: 1337 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Aan de ouders, kinderen waren op dat moment boven. Zending

Aan de ouders, kinderen waren op dat moment boven. Zending Aan de ouders, Afgelopen periode zijn de kinderen van groep 1 en 2 met hun lampion naar De Finke geweest. Zij hebben daar prachtig voor de bewoners gezongen. Vorige week hebben wij met elkaar op school

Nadere informatie

Take a look at my life 12

Take a look at my life 12 Take a look at my life 12 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Nieuwsbrief voorjaar

Nieuwsbrief voorjaar Nieuwsbrief voorjaar 2013 Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt de nieuwsbrief van het zandkasteel-pgb. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van alle activiteiten van het zandkasteel-pgb

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

CLI agenda 3 e periode 2015 aug t/m dec

CLI agenda 3 e periode 2015 aug t/m dec CLI agenda 3 e periode 2015 aug t/m dec CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310 mail: kantoor@cli.nl www.cli.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 1 Januari 2015 Van de redactie Hallo, Een nieuw jaar en ook weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een

Nadere informatie

CLI agenda 1 e periode 2015 jan t/m april

CLI agenda 1 e periode 2015 jan t/m april CLI agenda 1 e periode 2015 jan t/m april CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310 mail: kantoor@cli.nl

Nadere informatie

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Woon- en Zorgcentrum St. Franciscus in Coevorden bestaat al sinds 1958 en is het oudste katholieke woon- en zorgcentrum in Drenthe. In 2006 is het oude

Nadere informatie

De Posthoorn. Selecteer jouw regio Webwinkel Auto Wonen RSS Login Registreer gratis. Share Lokaal nieuws. Landelijk nieuws.

De Posthoorn. Selecteer jouw regio Webwinkel Auto Wonen RSS Login Registreer gratis. Share Lokaal nieuws. Landelijk nieuws. 1 of 8 23-7-2014 13:53 De Posthoorn Selecteer jouw regio Webwinkel Auto Wonen RSS Login Registreer gratis Adverteren Share Lokaal nieuws Landelijk nieuws Jouw bericht Diensten Gemeente Website 's-gravenhage

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. Maandopening. Kinderboekenweek 2014

KlimtorenNieuws. Maandopening. Kinderboekenweek 2014 KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 03 30-09-2014 Informatieavond en inloop In dit nummer: Informatieavond

Nadere informatie

HOORzaken januari 2011

HOORzaken januari 2011 HOORzaken januari 2011 Zo wil ik wel vaker een nieuw jaar beginnen: na de kerstperiode ontvingen we berichten dat we verschillende projectsubsidies hebben binnengehaald. Twee projecten die te maken hebben

Nadere informatie

Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht

Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht Januari - februari 2013 Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht Ontmoetingen en activiteiten Heeft u behoefte aan ontspanning, ontmoeting en/of activiteiten? Laurens en KijkopWelzijn bieden met het Ontmoetingsplein

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

SAMPL ALGPL NAAM PLAATS CCG-VER RINGNUMM V MEE GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN ACG-PNT ALG-PNT ACGBEDR

SAMPL ALGPL NAAM PLAATS CCG-VER RINGNUMM V MEE GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN ACG-PNT ALG-PNT ACGBEDR UITSLAG FRIESLAND'96 SAMSP E1 VANUIT Deurne MET 2109 DUIVEN OP 16/04/16 OM 08.30 UUR FR-V15-BLAD 1 1 13 J. & S. Timmermans Donkerbroek FO-0252 41431561 V 37 01 177.861 10.11.12 1757.420 999.64 999.11 2

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang 2016-2017 Agenda: Maart 1 Studiedag

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. Amber uit groep Carnaval op school

Nieuwsbrief februari Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. Amber uit groep Carnaval op school OBS De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief februari 2015 Maandag

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Activiteiten voor senioren Ouder-Amstel september - oktober 2016

Activiteiten voor senioren Ouder-Amstel september - oktober 2016 Activiteiten voor senioren Ouder-Amstel september - oktober 2016 Activiteiten voor senioren In Ouder-Amstel is altijd wat te beleven, ook voor senioren. Coherente organiseert activiteiten voor senioren

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Het is duidelijk te merken dat Sinterklaas weer in het land is, een gezellige tijd en tegelijkertijd een spannende tijd voor veel kinderen. We volgen binnen de school de lijn

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER MEI 2012

ACTIVITEITENKALENDER MEI 2012 ACTIVITEITENKALENDER MEI 2012 Uitgelicht Donderdag 3 mei 19.30-21.30 uur Filmavond Vrijdag 4 mei 11.00-13.00 uur Brunch Vrijdag 4 mei 19.00-20.30 uur Dodenherdenking Donderdag 10 mei 12.30-15.30 uur Uitstapje

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Hudsonhof. Courant Februari 2014. Inhoud. St. Multicultureel Centrum de. Hudsonhof. Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 6839129

Hudsonhof. Courant Februari 2014. Inhoud. St. Multicultureel Centrum de. Hudsonhof. Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 6839129 St. Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 6839129 Hudsonhof Courant Februari 2014 3 e jaargang Inhoud Ditjes en Datjes! Nieuw bestlijk stelsel vanaf 2014 Ondertekening

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Beste leden, Vorige maand is er geen nieuwsbrief verstuurd. Deze is voor twee maanden. Kerstfeest op Speeltuin Schiewijk Ieder jaar vieren we op

Nadere informatie

Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel

Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel Tandarts Hoek Konijnenwal 23 4001 HA Tiel T. 0344 61 62 40 Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel Geachte heer/mevrouw, Al enige tijd werken Tandartspraktijk Hoek, Tandartspraktijk G. van

Nadere informatie

Welkom op de eigen pagina van speelzaal @rchipel. Seizoen 2013/2014. Uitnodiging eindfeest: Klik hier. voor de uitnodiging voor het eindfeest van de

Welkom op de eigen pagina van speelzaal @rchipel. Seizoen 2013/2014. Uitnodiging eindfeest: Klik hier. voor de uitnodiging voor het eindfeest van de Welkom op de eigen pagina van speelzaal @rchipel Seizoen 2013/2014 Uitnodiging eindfeest: Klik hier voor de uitnodiging voor het eindfeest van de peuterspeelzaal! * * * * * * * Uiteraard organiseren wij

Nadere informatie

formulier evenenementenvergunning

formulier evenenementenvergunning Bestuursondersteuning Formulier evenementenvergunning 1. Organisator / contactpersoon Voorletters en achternaam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Telefoonnummer werk Contactpersoon Telefoonnummer

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord

Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord AGENDA Beste lezers, Ondanks het prachtige weer wordt er bij de wijkvereniging hard nagedacht over de komende receptie ter ere van ons 25-jarig bestaan. Wat

Nadere informatie

14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender

14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender 14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender Voorwoord De herfst is aangebroken. De bomen verkleuren en laten ons zien hoe mooi zij kunnen zijn met hun rode, gele en bruine bladeren. Het

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 9 14 maart 2017

abcdefg Nieuwsbrief 9 14 maart 2017 abcdefg Nieuwsbrief 9 14 maart 2017 lgemeen nieuws Rode loper Volgende week is het de School!Week in het openbaar onderwijs Het motto voor deze campagneweek is Ik ben welkom! Daarom leggen alle Librijn

Nadere informatie

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis nummer 1 vrijdag 4 september 2015 Geachte ouders, verzorgers, Hierbij gaan de eerste mededelingen. De nieuwsbrief komt uit op de laatste schooldag van de maand. En

Nadere informatie

Gezinspsychiatrie in Beilen

Gezinspsychiatrie in Beilen informatie voor kinderen Gezinspsychiatrie in Beilen Dagbehandeling, kliniek en centrum voor gezinshereniging www.ggzdrenthe.nl Met het hele gezin in behandeling Jouw gezin komt misschien in behandeling

Nadere informatie

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310, fax: 030-2331217

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Oefening bij Nivor 1.

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Oefening bij Nivor 1. OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie

06-182 088 02. 06-247 590 72

06-182 088 02. 06-247 590 72 September 2014 Beste ouders, Zit u ook alweer helemaal in het normale ritme? Op de diverse locaties zijn we nog aan het genieten van een heerlijke zomervakantie, maar de gang van zaken van alle dag dringt

Nadere informatie

AGENDA nr. 4 JARIG NIEUWS

AGENDA nr. 4 JARIG NIEUWS AGENDA nr. 4 Zondag 18 oktober Zendingsdienst met Mercy ships Dinsdag 27 oktober Luizencontrole Zondag 1 november School-kerkdienst in de Hervormde Kerk Maandag 2 t/m vrijdag 10-minutengesprekken 6 november

Nadere informatie