LEI DRAAD. OPEN BEDRIJVENDAG zie p. 10 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEI DRAAD. OPEN BEDRIJVENDAG zie p. 10 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn"

Transcriptie

1 LEI DRAAD Leven en Welzjn jaargang 12 nr 9 oktober 2013 verschjnt maandeljks facebook.com/stadmenen twtter.com/stadmenen STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM OPEN BEDRIJVENDAG ze p. 10 MET BUSLIJN 81 VLOT NAAR MENEN p. 4 QUEENS OF COMEDY IN CC DE STEIGER ZUIDDAG EN IN ONZE STAD p. 7 1

2 COLOFON Het Stadsbestuur van Menen bedt haar nwoners ut Menen, Lauwe en Rekkem maandeljks dt stadsmagazne aan. REDACTIE & VORMGEVING Stad Menen - Communcate Grote Markt Menen T FOTO S CC De Steger, Erc Vanthournout, Maro Dureu, Paulette Wydoodt. DRUKKER Goeknt Graphcs - Oostende VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Martne Fourner Burgemeester Grote Markt Menen MEDEWERKING E. Algoet, C. Chrstaens, L. Claeys, M. Decock, E. Demeyere, C. Develter, M. Pyncket, H. Zoetardt, OCMW, Sportdenst, Toersme en B. Grouwet. UIT IN MENEN PRAKTISCH Info en data voor onze UT n Menen agenda mal je naar De redacte verwacht de nfo wel tegen 5 oktober. Tp: voer je actvteten ook n op Zo staan de ook automatsch op want UT n Vlaanderen s de centrale cultuurdatabank voor gans Vlaanderen. Het stadsmagazne Le draad s op 100% gerecycleerd paper gedrukt. DEZE MAAND IN LEI DRAAD OVER DE STAD Wldgroe tabakswnkels aanpakken 3 Weltjesfeesten waren top 3 Is Menen slmste gemeente? Stel je kanddaat! 4 Neuw! Met ljn 81 vlot naar Menen 4 Preventedenst wordt stadsdenst 5 Laat Je fets grats labelen? 5 LEVEN EN WELZIJN Over LDC Allegro en LDC Dorpshus 6 Samen knderarmoede bannen 7 Zuddag: Stad Menen gaat ervoor! 7 Kook mee van woede met WONEN Woonloket op 10 oktober 8 Gemeenteljke preme n de kjker 8 LEEFOMGEVING Subsdes klene landschapselementen 8 Polte houdt extra toezcht! 9 Wjkonthaal poltezone Grenslee 9 ECONOMIE 15 open bedrjven op 6 oktober 10 VRIJE TIJD 10de keer Buren bj Kunstenaars 12 Bustocht WO I n egen rego 12 We knaagt er op mjn vragen? 13 Sport kort 14 OPEN BEDRIJVENDAG OP 6 OKTOBER ze p. 10 STARTPAGINA 2

3 WILDGROEI TABAKSWINKELS AANPAKKEN Om de wldgroe van nachtwnkels aan banden te leggen, voerde het stadsbestuur vorg jaar een gemeenteljk reglement n dat dergeljke handelszaken n een strak keursljf stak. We merken nu echter dat we n onze grensstad ook een overvloed aan tabakswnkels krjgen. Om ook op de evolute te antcperen, reglementeren we deze specfeke handelszaken snds 1 september strkter. Tabakswnkels zjn handelszaken waar de omzet voor meer dan de helft s gebaseerd op de verkoop van rookwaren en tabak. De voorbje jaren kunnen we van een exploseve groe van tabakswnkels op het grondgebed van Menen spreken, n het bjzonder n de grenswjk de Barakken waar we momenteel meer dan 25 zaken op 1 km² tellen. De hoge tabaksprjs n Frankrjk werkt deze evolute mee n de hand. Doe daar de zeer hoge bevolkngsdchthed en de scher natuurljke grensovergang van Hallun naar Menen bj en de overlast ten gevolge van dergeljke concentrate aan tabakszaken loert om de hoek (nachtlawaa, geludsoverlast, lawaa van doortrekkend verkeer en zoekverkeer, afval en slukstort, verstorng van de openbare orde ). Als stadsbestuur extra maatregelen opleggen Nu legt de Wet op de Openngsuren aan tabakswnkels geen slutngsuren op, zodat zj n prncpe 24u/24u kunnen open zjn. Bovenden zjn sommge tabakswnkels door hun mogeljkhed tot late openngsuren, ook vaak verkapte nachtwnkels, de toch buten de reglementerng voor nachtwnkels vallen. Om redenen van openbare orde en velghed s het ten zeerste aangewezen om dt te voorkomen en de gemeenteljke reglementerng voor deze bede types van handelszaken op elkaar af te stemmen. De Neuwe Gemeentewet bedt steden en gemeenten deze mogeljkhed, dus gaat de stad de benutten. De maatregelen zjn dreledg. Vergunnngensysteem Iedere neuwe vestgng zal een admnstratef onderzoek moeten ondergaan op het vlak van brandvelghed, stedenbouw en utbatng, waarbj nagegaan wordt of zj voldoen aan alle wetteljke voorschrften. Na grondg onderzoek zal het college van Burgemeester en Schepenen al dan net vergunnen. Ook bestaande tabakswnkels zullen aan dt admnstratef onderzoek worden onderworpen. Bnnen de 3 maanden, dus voor 1 december 2013, moeten zj bj de stad een aanvraagdosser tot vergunnng van een tabakswnkel ndenen. Belastng tabakswnkels Tabakswnkels de langer wensen open te bljven dan de normale openngstjden (tot 20u. op een weekdag, zaterdag en zondag of tot 21u. op vrjdag) zullen met het neuwe reglement enkel nog tot mddernacht open kunnen zjn mts het betalen van een jaarljkse belastng van euro, de zogenaamde belastng voor avondopenng. Neuwe tabakswnkels de zch n Menen wllen vestgen, betalen vanaf 1 september een eenmalge openngsbelastng van euro. Velghedsmaatregelen Net zoals n nachtwnkels wordt camerabewakng vanut velghedsoogpunt ook n tabakswnkels verplcht. In eenzelfde bewegng worden ook de openngstjden voor nachtwnkels gewjzgd naar 18u. tot 24u. Tot vandaag was dt tot 01u. tjdens weekdagen of tot 03u. op vrjdag- en zaterdagnacht. De meeste wjzgngen en verneuwngen gngen n op 1 september Per 1 januar 2014 voeren we de avondopenngstaks n. De cameraplcht geldt ook vanaf 1 januar 2014, zodat de handelszaken voldoende tjd krjgen het nodge te doen. Het stadsbestuur s ervan overtugd hermee de hudge wldgroe van tabakswnkels en de negateve mpact daarvan op de openbare orde te kunnen counteren, met welswaar respect voor de eerljke mededngng bnnen dt marktsegment. Net zoals dat eerder succesvol met de nachtwnkels s gelukt. Alle voorwaarden, het gemeenteljk reglement en het aanvraagformuler vnd je op WIELTJESFEESTEN WAREN TOP Zaterdag 7 september moest je n Menen zjn: de Weltjesfeesten waren een absolute voltreffer. Dankzj de nspannngen van vele handen ut vele verschllende hoeken (straatcomtés, verengngen...), was het geneten van een zeer geslaagd stadsfeest. Overdag was het op de koppen lopen met de vele actvteten en anmate n onze centrumstraten. In de loop van de namddag was het dan verzamelen geblazen op de Grote Markt, waar tradtegetrouw een handvol optredens op de feestagenda stonden. Ook de Weltjesworp lokte een massa volk naar het centrum. Het goede weer deed natuurljk ook zjn dut n het feestzakje. IN BEELD Genet nog eens na of voor zj de er net bj waren: snuf de sfeer op met de foto s op OVER DE STAD 3

4 IS MENEN SLIMSTE GEMEENTE? STEL JE KANDIDAAT! Volgend voorjaar produceert Woestjnvs voor de tweede maal de quz De Slmste Gemeente van Vlaanderen. Ook Menen neemt deel en wl natuurljk zo hoog mogeljk endgen. Daarom zjn we op zoek naar een leuk en enthousast quzduo: één man en één vrouw ut Menen de samen met onze burgemeester Menen wllen vertegenwoordgen. Alle Vlaamse gemeenten worden utgenodgd om één quzploeg af te vaardgen naar de preselecte n het laatste weekend van oktober. De 81 beste ploegen gaan door naar de opnames begn Vanaf dan worden de teams aangevoerd door hun burgemeester. Om edereen de kans te geven onze stad te mogen vertegenwoordgen, organseert de stad Menen een kennsquz op vrjdag 18 oktober 2013 om 19u n CC De Steger. Her zullen de Meense duo s een gevareerde vragenljst voorgeschoteld krjgen. Het beste duo mag Menen vertegenwoordgen op de provncale preselecte bj Woestjnvs. Ben jj een quzzer en heb je zn om Menen te vertegenwoordgen? Schrjf je n va vóór 10 oktober Er kan enkel ngeschreven worden als duo, zo kan je op zoek naar een complementare teamgenoot. Het duo bestaat ut één man en één vrouw, beden nwoners van Menen, Lauwe of Rekkem. NIEUW! MET LIJN 81 VLOT NAAR MENEN OVER DE STAD 4 De bestaande busljn 81 Kortrjk Marke Lauwe Rekkem werd op vraag van het stadsbestuur utgebred tot Menen. Goed neuws dus voor de nwoners van onze deelgemeenten de herdoor tjdens de weekdagen vlot van en naar Menen kunnen rezen. Op 2 september gng de neuwe denstregelng van start. Al jaren zjn de nwoners van de deelgemeenten Lauwe en Rekkem vragende partj naar een drecte busverbndng met Menen tjdens de weekdagen. Mensen de gaan werken en ook de schoolgaande jeugd kunnen opgelucht adem halen: 7 keer per dag s er nu van maandag tot en met vrjdag een drecte ljn naar Menen. De vroegste rt vanut Lauwe naar Menen, over Rekkem, vertrekt om 7.30 u. op Lauweplaats. Daarna zjn er nog 6 ljnen over hetzelfde traject. De laatste bus terug vertrekt aan het staton n Menen om u. en trekt rchtng Rekkem en Lauwe. Daarvoor s er dageljks nog 7 keer een denteke verbndng. De utgebrede busljn 81 zal ook langs de wjk het Paradjs n Rekkem rjden en zo meteen het verles aan frequente op ljn 84 compenseren. Ljn 84 werd vorg jaar door De Ljn ut besparngsoverwegngen met de helft gereduceerd. Op de maner vangen we dankzj deze neuwste ljnaanpassng dus 2 vlegen n 1 klap. De volledge denstregelng vnd je ook op: en op 81 Lauwe - Rekkem - Menen maandag - vrjdag Lauwe Plaats 7:30 9:02 11:02 12:55 15:02 16:55 17:55 Rekkem Plaats 7:33 9:05 11:05 12:58 15:05 16:58 17:58 Rekkem Paradjs 7:39 9:11 11:11 13:04 15:11 17:04 18:04 Rekkem Plaats 7:45 9:17 11:17 13:10 15:17 17:10 18:10 Menen Barakken 7:50 9:22 11:22 13:15 15:22 17:15 18:15 Menen Markt 7:56 9:28 11:28 13:21 15:28 17:21 18:21 Menen Staton 7:58 9:30 11:30 13:23 15:30 17:23 18:23 81 Menen - Rekkem - Lauwe maandag - vrjdag Menen Staton 6:15 7:10 10:43 12:15 14:43 16:15 17:15 18:15 Menen Markt 6:17 7:12 10:45 12:17 14:45 16:17 17:17 18:17 Menen Barakken 6:21 7:17 10:50 12:22 14:50 16:22 17:22 18:22 Rekkem Plaats 6:25 7:23 10:56 12:28 14:56 16:28 17:28 18:28 Rekkem Paradjs 6:31 7:29 11:02 12:34 15:02 16:34 17:34 18:34 Rekkem Plaats 6:37 7:35 11:08 12:40 15:08 16:40 17:40 18:40 Lauwe Plaats 6:40 7:38 11:11 12:43 15:11 16:43 17:43 18:43

5 PREVENTIEDIENST WORDT STADSDIENST In het bestuursakkoord zet het stadsbestuur resoluut n op velghed. In het werkveld zag het beled kansen om de bestaande Preventedenst daartoe performanter n te zetten. Daarom zal de denst voortaan onder de vleugels van de stad opereren n plaats van onder het CAW Stmulans. Een logsche ngreep egenljk, de de werkng meteen ook een stuk transparanter maakt. Punt 1 van het neuwe beledsplan van de neuwe bestuursploeg schrjft letterljk voor: Velge stad - Een velge stad, blauw meer op straat: er dent een gezonde mx te zjn van prevente, sensblserng en sanctonerng. De bestaande mddelen moeten maxmaal ngezet worden en de specfeke lokale stuate dent bj de hogere overheden te worden aangekaart. Na de ntellgente camera s, de gemengde poltepatroulles en de bjgestuurde grensoverschrjdende akkoorden tussen Belgë en Frankrjk (onder druk van o.a. de stad Menen) zet het stadsbestuur ook kansen n een herstructurerng van de Preventedenst. Net meer onder CAW Stmulans In onze stad Menen ressorteerde de Preventedenst tot nu toe onder het CAW Stmulans, wat n geen enkele andere stad het geval s. Door de Preventedenst onder te brengen bj de stedeljke werkng, kan deze denst beter, onafhankeljker, transparanter en vooral effcënter werken. Zo kunnen we de beschkbare fnancële mddelen deels van de federale overhed en deels van de stad voor de volle 100% n de werkng van de Preventedenst stoppen. Deze herschkkng bedt onze Preventedenst meteen meer slagkracht n de strjd tegen de crmnaltet de ze samen met de polte voert. De opgebouwde expertse van het CAW gedurende de laatste twee decenna, wordt herbj ten volle benut. Wat doet de Preventedenst? De voorbje jaren zette de Preventedenst n op 7 prorteten: nbraak, defstal van voertugen, gauwdefstallen, defstal d.m.v. een lst, fetsdefstal, druggerelateerde en socale overlast. Zo deed de denst een succesvolle nbraakpreventeronde n onze deelgemeente Rekkem. De grats fetslabelmomenten zjn door edereen gekend. Naar aanledng van de overvallen op enkele zelfstandge handelaars n het voorjaar organseerde de Preventedenst samen met de polte ook een nformatesesse rond overvalprevente. Deze denst s n het zog van de polte een zeer nuttge preventeve speler n de sector velghed en kreeg onlangs zelfs een utstekend rapport van Bnnenlandse Zaken. Samen met onze polte bepaalt de Preventedenst de prorteten bnnen het strategsch velgheds- en preventeplan. De prortet druggerelateerde en socale overlast wordt verder utgewerkt n samenspraak met CAW Stmulans. Dat plan formuleert dudeljke doestellngen en genereert nkomsten bj de federale overhed om de werkng van de Preventedenst mee te fnanceren. De mddelen gaan voortaan dus rechtstreeks naar de Preventedenst, nu we de n het organogram van onze stadswerkng opnemen. Zo kunnen we als stad vanut de nvalshoek een nog krachtger beled voor meer velghed voeren. LAAT JE FIETS GRATIS LABELEN? Het labelen van je fets gebeurt door mddel van een fraudebestendge stcker voorzen van jouw rjksregsternummer. Naast het label krjg je ook nog een grats fetspas voorzen van je persoonljke gegevens en de kenmerken van de fets. Dt s een denst aangeboden door de Preventedenst (ze artkel boven). Samen met je fets heb je een geldg legtmatebewjs nodg, waarop je rjksregsternummer vermeld staat zodat dt kan aangebracht worden op je fets. Dt nummer vnd je onder meer terug op je denttetskaart en je SIS-kaart. Ook fraudebestendge stckers Naar analoge met het labelen van fetsen s het nu ook mogeljk om waardevolle voorwerpen te merken door mddel van deze fraudebestendge stckers voorzen van je rjksregsternummer. Deze stckers kan je thus zelf kleven op je waardevolle zaken (tv, pc, dvd, hf, fototoestel, camera ). Aan de hand van deze stcker kan elke poltedenst n Belgë, bj het aantreffen van gestolen zaken, gemakkeljk achterhalen we de benadeelde s. Deze grats stckers kan je bekomen tjdens de labelmomenten voor de fetsen (ze kader). Zaterdag 5 oktober u. tot u.: Rekkem Gemeenteljke bassschool, Moeskroenstr. 525 Woensdag 16 oktober u. tot u.: Menen: Preventedenst, Bruggestraat 103 Zaterdag 26 oktober u. tot u.: Menen: Preventedenst, Bruggestraat 103 Stad Menen Preventedenst Bruggestraat Menen T F facebook.com/preventedenstmenen.be twtter.com/preventedenst OVER DE STAD 5

6 OVER LDC ALLEGRO EN LDC DORPSHUIS De lokale denstencentra zjn een ontmoetngsplaats voor buurtbewoners en andere nwoners, waar gezorgd wordt voor nformate, recreate, vormng en denstverlenng. De deuren staan voor edereen open ongeacht de leeftjd, de achtergrond, de nteresse en net te vergeten de mogeljkheden en beperkngen. Sprng eens bnnen n één van onze twee LDC s. Openngsuren LDC Allegro Menen: 11u. tot 17.30u. T LDC Dorpshus Rekkem: 9u. tot 12u. en 13.45u. tot 17u. (do. tot 18.30u.). T De lokale denstencentra brengen 4x per jaar een egen publcate ut. Daarn een overzcht met denstverlenng van de lokale denstencentra, de socale denst thus- en ouderenzorg en de geplande actvteten voor de komende dre maanden. Deze nformatebrochure kan je aan het onthaal van de lokale denstencentra krjgen. Ze ook en IN HET LDC ALLEGRO IN HET LDC DORPSHUIS VOOR BEIDE LDC S LEVEN EN WELZIJN 6 Dnsdag 8, 15, 22, 29 oktober en 5 november Van 9.30 u u. Dutse lessen, bass, vervolg. Door Myram Deneckere. Prjs: 5 euro voor de reeks. Woensdag 9, 16, 23, 30 oktober en 6 november Van 9.30 u u. Franse lessen, bass, vervolg. Door Anne Vandewalle. Op het programma: Chanson: Le barbu sans barbe (Adamo) : hoe vertel k een verhaal, een belevens n het verleden Je raconte mes vacances: au passé composé Demander & montrer le chemn Voyager en avon Chanson: Dmanche à Orly (Glbert Bécaud) Prjs: 5 euro voor de reeks. Maandag 21 oktober Van u u. Infonamddag Investeren n energe.s.m. de denst Husvestng van de Stad Menen. Zo lang mogeljk thus bljven wonen, dat s de droom van elke oudere. Maar zjn onze wonngen her wel voldoende op voorzen? Bezorg uzelf een warme, comfortabele en betaalbare oude dag door uw wonng energezung te maken. Uw energefactuur zal spectacular dalen, de waarde van uw wonng stjgt en u bewjst het mleu een denst. Bovenden zjn de nvesterng sneller terugverdend dankzj de premes en het belastngkredet van de overhed. In deze nfosesse komen de dre meest rendabele energebesparende nvesterngen, daksolate, hoog rendement glas en het plaatsen van een condensateketel, utvoerg aan bod en wordt stap voor stap utgelegd waar en hoe u de verschllende toelagen van de overhed kan bekomen. Grats nkom. Dnsdag 8 oktober Vanaf u. Voordracht Demente.s.m. KVLV, Geznsbond en Markant Rekkem. Door Leen Persjn. In Belgë leven rum mensen met demente. De zekte beïnvloedt net alleen de persoon met demente zelf maar ook zjn rume omgevng. Leen Persjn wl met haar getugens het taboe doorbreken dat de zekte van Alzhemer en demente de rust doorbreken. Ze vertelt over haar ervarngen met haar dementerende moeder, over haar falend geheugen, haar verward gedrag, haar onrust en achterdocht, haar agresses en de vaak hlarsche anekdotes. Ze vertelt openhartg hoe ze, met vallen en opstaan, met demente leert omgaan. Tussendoor brengt ze enkele passende teksten en poëze, en zngt ze een paar lederen. Daarna s er ook rumte voor een vragenronde. Inkom: 4 euro. Vrjdag 25 oktober Van u u. Flm Intouchables De flm vertelt het verhaal van Phlppe, een vrjwel geheel verlamde arstocraat van mddelbare leeftjd, en Drss, een jonge ex-delnquent ut de banleue van Parjs, en de bjzondere vrendschap de ontstaat tussen deze twee. Deze Franse flm s met bjna twntg mljoen bezoekers n egen land één van de meest bezochte flms aller tjden. Het s net moeljk te zen waarom deze flm mensen aanspreekt, maar de enorme bezoekersaantallen kwamen toch als een verrassng. Beslst een aanrader om te komen kjken! Prjs: 3 euro. Woensdag 16 oktober Wandelng n het Rhodesgoed te Izegem. Met Jozef Bousse, herborst en natuurgds. Het 40 ha grote domenbos Rhodesgoed lgt n Kachtem, een deelgemeente van Izegem. Het Rhodesgoed s een jong bos van 40 hectare groot. Ondanks haar jonge leeftjd telt dt domen al een rjke verzamelng deren en planten. De afwsselng van bos, poelen, open en bloemrjke welanden trekken verschllende soorten vogels en amfbeën aan. De Rhodebeek, de meandert door het gebed, brengt extra leven n de brouwerj. Verzamelen aan het LDC Allegro te Menen om u., na een kop koffe vertrek naar Kachtem met carpoolng. We rekenen erop dat edereen 2 euro betaalt aan de chauffeur. Trek goede wandelschoenen aan! Prjs: 1,50 euro. Woensdag 23 oktober Bezoek aan het crematorum te Kortrjk. Met Gerard Watteyn. Stlaan komt Allerhelgen n zcht, dag waarop we onze gelefden herdenken op de begraafplaatsen. Gezen de trend n onze maatschappj, waarbj reeds veel overleden personen gecremeerd worden, s het msschen wel nuttg het crematorum te Kortrjk te bezoeken. Dt bezoek zullen we afleggen met Dhr. Vanacker, Stadsarchtect op rust. We verzamelen aan Allegro en Dorpshus om u. en vertrekken stpt om u. De verplaatsng naar Kortrjk zal gebeuren met carpoolng. We rekenen erop dat edereen de meerjdt 1 euro betaalt aan de autobestuurder. Inschrjven kan tot 16 oktober Prjs per persoon: 3 euro. Max. 25 personen.

7 SAMEN KINDERARMOEDE BANNEN Ieder jaar vndt op 17 oktober de Internatonale dag van de strjd tegen armoede en socale utslutng plaats. Heel wat steden en verengngen organseren dan een waaer van actvteten om bljvend aandacht te vragen voor dt nog groeend probleem. Sedert 2009 organseert de Koepel Armoedebestrjdng Menen (KAM), een netwerk van vrjwllgers, verengngen en organsates, de samenwerken n Menen rond dt thema jaarljks een acteweek herrond. In de week van 14 tot en met 18 oktober 2013 worden onderstaande actes utgewerkt. Mogen wj bj deze alle Menenaars oproepen om maxmaal aanwezg te zjn op onderstaand programma om zo hun soldartet te tonen? Acte 1: aan zoveel mogeljk gebouwen en densten n het centrum van Menen uthangen van geknoopte wtte lakens als nternatonaal symbool van de strjd tegen armoede en socale utslutng (ze ook Acte 2: een nleefwandelng op donderdagvoormddag 17 oktober voor leerlngen van de bassscholen van Menen langsheen zes organsates de werken rond (knder)armoede. Volg herrond de facebookpagna van KAM Menen. Acte 3: een nsprate- en reflectenamddag n CC De Steger op donderdagnamddag 17 oktober vanaf 13u met ZUIDDAG: STAD MENEN GAAT ERVOOR! Zuddag vzw moblseert scholeren om de schoolbanken een dag n te rulen voor 8 uren werkervarng. Hun verdende loon staan ze herna af aan een jongerenorgansate n het Zuden de door jongeren van her werd geselecteerd. Vorg jaar werd een project van vzw Bello Belgo tvv Venezolaanse jongeren n de sloppenwjken van Caracas gesteund. Dt jaar gaat de opbrengst naar Proef je Passe, vertonng reportage over Barakken-aanpak, academsche sprekers n debat met Meense werkers en publek, de Gouverneur daagt ons allen ut en een afslutende recepte met sobere maar heerljke hapjes. Inschrjven uterljk tegen vrjdag 11 oktober: Acte 4: nleefweek rond armoede met daloogtafels n de laatste week van november: Harteljk dank namens Koepel Armoedebestrjdng Menen.s.m. de stad Menen, OCMW Menen, Provnce West-Vlaanderen, Cureus West-Vlaanderen, CAW Stmulans Menen, de Jeugddenst en de jeugdbewegngen, t Veer, Kwans, Inloopteam Menen, ATD Verde Wereld Vlaanderen, Delta en Tamboer, Rode Krus opvangcentrum, Teledenst-televestare, Welzjnsschakels-Grenslcht, De Fguranten, Werkwnkel Menen, Veerkracht 4, Het Toemaatje, CC De Steger, ACV Menen,ABVV Menen, Begeled Wonen rego Kortrjk, Ons Dorp, Samenlevngsopbouw, Vormngplus, Famlezorg en de tentallen vrjwllgers. CAW Stmulans Patrck Masson M een nnoverend en mleubewust project van Vredeselanden voor en met jonge koffe- en cacaoboeren n Peru. De Stedeljke Raad voor Ontwkkelngssamenwerkng (SROS) Menen bedt 15 jobs aan n stadsdensten. Ben je wnkeler, bedrjfsleder, zelfstandge, of baat je een horecazaak ut, meld je dan ook aan als werkgever! Voor 40 euro word je een volledge werkdag (donderdag 17 oktober) door een jongere geholpen én steun je een verfrssend mondaal ntatef! Alle nfo: KOOK MEE VAN WOEDE MET Wereldwjd ljden 870 mljoen mensen honger. Dat s 1 op 8! 1 mljard mensen heeft geen toegang tot gezond voedsel. Toch wordt er genoeg kwaltetsvol voedsel geproduceerd om de wereld 1,5 keer te voeden. De toestand s schandalg, maar ook hoopvol. Want er zjn wel degeljk haalbare oplossngen om het hongerprobleem aan te pakken! Twee jaar lang zet samen met een brede coalte van ngo s de voedselproblematek vooraan op de polteke agenda, want est polteke oplossngen! Kook mee van woede n Menen Draag jouw steentje bj en zet je n voor Neem contact op en we zoeken ut op welke maner dat kan. Als je een lekker soepje kunt koken, heb je dt jaar alvast een streepje voor! Lauwe: ANDERS TAFELEN! Beleef de campagne culnar op za. 12 oktober vanaf 19u. De avond start n het gemeentehus van Lauwe met een gezamenljk apertefje. Herna volgt een exotsche maaltjd n klene groepjes n huskamersfeer. Inschrjven kan tot 4 oktober: stort 30 euro op BE (Anders Tafelen). Info: Mchel Van Luchene, T Menen: WERELDS ONTBIJT Proef wereldwnkelproducten, laat uw knderen even vreemd kokkerellen en kook samen met mee van woede. Want er s genoeg voedsel voor edereen en toch s er honger Zondag 27 oktober vanaf 8u30 vooraan n CC De Steger, Waalvest 1, Menen Org.: Oxfam-Wereldwnkel, SROS Menen, Rode Krusopvangcentrum en CC De Steger. Kaartverkoop: n de Wereldwnkel (Bruggestraat 76) of aan het onthaal van CC De Steger. Dank aan de Bakkersbond voor de trouwe medewerkng met de broodzakkenacte! Info.v.m. de Noord-Zudwerkng n Menen of het aanbod voor scholen: Agnes Voet CC De Steger - T LEVEN EN WELZIJN 7

8 WOONLOKET OP 10 OKTOBER Wl je premes aanvragen na het verbouwen van een wonng? Of wl je jurdsch adves bj een huurproblematek? Vertoont jouw huurwonng ernstge gebreken? Dan kan je terecht n het Woonloket, donderdag 10 oktober 2013: u u.: LDC Dorpshus n Rekkem u u.: Gemeentehus n Lauwe Het Woonloket groepeert alle husvestngsmatere n één loket en staat garant voor kwaltateve en deskundge denstverlenng. Het Woonloket s er voor edereen de betaalbaar en kwaltatef wl wonen, met voldoende woonzekerhed n een goede woonomgevng. Dscrete en deskundghed gegarandeerd! Stad Menen Denst Husvestng - T GEMEENTELIJKE PREMIE IN DE KIJKER GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN REGENWATERRESERVOIR EN/OF IN- FILTRATIEVOORZIENING Welke werken komen n aanmerkng? het plaatsen van een regenwaterput; het voorzen van een nfltratevoorzenng. Hoeveel bedraagt de preme? De preme bedraagt maxmaal 500 euro. 50 % van het maxmaal bedrag voor een regenwaterput met aanslutng van mnstens 1 WC of de wasmachne; 100% van het maxmaal bedrag voor een regenwaterput met aanslutng van mnstens 1 WC, de wasmachne en 1 of meerdere bjkomende aftappunten. WONEN Aan welke voorwaarden moet je voldoen? De wonng wonng s gelegen n Menen en wordt gerenoveerd; neuwbouwwonngen met een dakoppervlakte van mnder dan 75 m² plaatsng moet opgenomen zjn n de bouwvergunnng. De aanvrager De aanvrager s een natuurljk persoon (egenaar). Aanvraag en utbetalng van de preme? De aanvraag gebeurt na het utvoeren van de werken va het aanvraagformuler. SUBSIDIES KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN Stad Menen Denst Husvestng - T LEEFOMGEVING 8 Het college van burgemeester en schepenen verleent ook dt jaar een subsde voor de aanleg en het onderhoud van bepaalde klene landschapselementen. De aanvraag voor aanleg- en onderhoudswerken dent te gebeuren vóór de aanvang der werken. Welke gebeden komen n aanmerkng? agrarsche gebeden bosgebeden natuurgebeden parkgebeden bufferzones ontgnnngsgebeden met nabestemmng landbouw (voor zover de ontgnnng gerealseerd s of geen ngrjpende relëfwjzgngen meer plaatsvnden) gebeden aangedud n het G.N.O.P.-acteplan (komt overeen met de Leevalle en enkele beekvalleen) akkers, welanden en landschappeljke waardevolle percelen net gelegen n hoger beschreven gebeden doch welke een agrarsche of ecologsche functe vervullen en deel utmaken van het landschap Welke klene landschapselementen? veedrnkpoelen of amfbeënpoelen: aanleg en onderhoud ljnvormge aanplantngen (hagen, houtkanten en knotbomen): aanplant en onderhoud hoogstammen (streekegen bomen en frutbomen): aanplant en onderhoud Er zjn dverse plantpakketten beschkbaar: soltare bomen, bomenrj, gesloten strukbeplantng, hakhout, knotbomen, gesloten beplantng van bomen en struken, geschoren haag, vrj utgroeende haag, frutbomen. Subsdebedrag Het bedrag van de subsde voor onderhoud s afhankeljk van het type landschapselement. De aanvraag moet tegen 1 december 2013 bnnen zjn. De subsde voor aanplant wordt gegeven n de vorm van plantpakketten aan gereduceerde prjs. Aanvragen tot 31 januar Het bedrag s beperkt tot 500 euro per jaar per gezn. Alle verdere detals op Stad Menen Groendenst T Stad Menen Mleudenst T

9 POLITIE HOUDT EXTRA TOEZICHT! RESPECTEER DE PARKEERVOORZIENINGEN VOOR MENSEN MET EEN HANDICAP Meer en meer worden de poltedensten geconfronteerd met het msbruk van de voorbehouden parkeerplaatsen en -kaarten voor mensen met een handcap. Neemt u mjn plaats, neem dan ook mjn handcap s een sensblsatebordje dat dkwjls extra wordt gehangen bj het verkeersbord dat deze plaatsen aandudt. Maar wat stellen we vast: het zjn net de plaatsen de msbrukt worden en vlug ngenomen worden om boodschappen te doen, mensen te bezoeken en dt zeker op drukke momenten waar de andere parkeerplaatsen bezet zjn. Of s het net omdat deze plaatsen beschkbaar zjn en we wat stappen kunnen utsparen? Net alleen net-kaarthouders nemen de voorbehouden plaatsen n, maar ook stellen we vast dat de kaarten worden vervalst of gekopeerd en dt vooral om de parkeerretrbutes te vermjden. Ook de kaarthouders zelf gaan soms n de fout door famleleden of vrenden onterecht hun persoonljke kaart te laten gebruken. Samen met de verschllende betrokken partjen zoals polte, Federale overhed Socale Zekerhed, het parket en belangenverengngen werd besloten heraan ets te doen. Naast de sensblsate ter voorkomng van msbruk werd aan de polte gevraagd extra aandacht te besteden aan dt asocaal parkeergedrag. Vanaf heden tot het ende van dt jaar engageert de poltezone Grenslee zch om heraan extra prortet te besteden. Er zal dus repressef opgetreden worden en n geval van zware nbreuken zal net geaarzeld worden om het voertug bestuurljk te takelen. Wanneer je zonder parkeerkaart op een voorbehouden plaats parkeert, kun je jou aan een boete van 110 euro verwachten en desgevallend kan je voertug getakeld worden. Bj het kopëren of namaken krjgt dt nog een gerechteljk staartje ut hoofde van schrftvervalsng en zal je jezelf voor de rechtbank moeten verantwoorden. Men s dus bj deze gewaarschuwd. Respect hebben voor elkaar als weggebruker s meer dan oot aan de orde. Samen zorgen voor meer verkeersvelghed! WIJKONTHAAL POLITIEZONE GRENSLEIE WIJKINSPECTEURS IN MENEN In Menen zjn 6 wjknspecteurs actef. Deze poltemensen hebben allemaal een wjk, waarn ze aanspreekbaar zjn. Je kunt ze herkennen door het fet dat ze zch n unform verplaatsen per fets of per bromfets. Voor specfeke buurtproblemen of vragen van uteenlopende aard kan je met jouw wjknspecteur contact opnemen. VLOT JOUW WIJKINSPECTEUR ZOEKEN? Op kun je makkeljk jouw wjknspecteur vnden, aan de hand van een keuzeljst per straatnaam. Zo kan je ook zjn/haar gsm-gegevens terugvnden. WIJKINSPECTEURS IN LAUWE EN REKKEM Wens je jouw wjknspecteur te spreken? Heb je nood aan een nformate? Je kan de wjknspecteur van Lauwe of Rekkem op verschllende maneren bereken. Vooreerst s er elke maandag en woensdag tussen 9.00 u. en u. een gegarandeerde aanwezghed van één van de wjknspecteurs te Lauwe (Lauweplaats 21, Lauwe). Elke dnsdag en donderdag kun je tussen 9.00 u. en u. n Rekkem terecht, waar je zeker één van bede wjknspecteurs kunt aanspreken (Plaats 30, Rekkem). Je kan eveneens telefonsch contact opnemen. Je kan ook steeds een bercht nspreken nden je net drect gehoor zou krjgen. Verder kan je ook malen naar jouw wjknspecteur va het adres Poltezone Grenslee Leopoldplen Menen T OKTOBER = GROTE INZAMELMAAND Van 1 t.e.m. 31 oktober 2013 organseert MIROM.s.m Interafval en Valorfrt de Grote Inzamelmaand. Dt s het moment om je gebrukte frtuurole of -vet naar het recyclagepark te brengen. We weet trakteer je daarmee je vrenden op een grats porte fret. Bovenden maak je kans op een gloedneuwe frteuse of één van de cnematckets. WEETJE: wst je dat alle correct ngezamelde frtuurolën en -vetten gerecycleerd worden? Het merendeel wordt verwerkt tot mleuvrendeljke bodesel. Laat jouw gebrukte frtuurole dus net verdwjnen n de gootsteen, het tolet, de tun of tussen het restafval. Zo wn net alleen jj erbj, maar ook het mleu! Alle nfo op LEEFOMGEVING 9

10 15 OPEN BEDRIJVEN OP 6 OKTOBER 12 BEDRIJVEN UIT MENEN EN 3 BEDRIJVEN UIT WERVIK SLAAN HANDEN IN ELKAAR Zondag 6 oktober s er Open Bedrjvendag. Voor het eerst slaan we de handen n elkaar met onze buren ut Wervk. Met vereende krachten wllen we de bezoekers aan de 15 deelnemende bedrjven verrassen met de dverstet, de veelzjdghed en met het nnovateve karakter van onze regonale bedrjven. De slogan OnderMenen s Straffen Toebak s dan ook op zjn plaats. Zondag 6 oktober kun je op bedrjfsontdekkngsres van u. tot u. Er s zelfs een fetsroute langs alle deelnemende bedrjven. De open bedrjven ontvangen je met open armen en met een attente. We zetten ze allemaal op een rj. MAATWERKBEDRIJF T VEER Industrelaan Menen - Aandacht voor mens & werk: werknemers tonen met trots hun ateler en producte Wl je weten wat er met je kapotte televse of koffezet gebeurt nadat je hem naar het contanerpark hebt gebracht? Kom dan zeker een kjkje nemen achter de schermen van onze recyclage-afdelng Veer4. Of breng je lever een bezoekje aan ons unek confecte-ateler Veer3 waar allerle hppe kussens, parkomranders, wndschermen, tapjten en matrashoezen maar ook hghtech textel worden gesneden en gestkt? GROUP DE KEYZER Industrelaan Menen - Tjd om jezelf te verwennen met een échte keuken en badkamer! De famle De Keyzer verzoent verneuwende ontwerpen en toptechnologe met artsanale producte en degeljke luxe. Al meer dan veertg jaar zoeken we oplossngen de u ulteme meerwaarde en comfort brengen. Met een neus voor duurzame kwaltet, en een passe voor nnovate en perfecte. Samen leden ze een modern en gezond bedrjf - met als doel: uw absolute tevredenhed en gemoedsrust. ECONOMIE 10 AZ DELTA Rjselstraat Menen - Wj zjn uw zekenhus Het H.-Hartzekenhus Roeselare-Menen vzw en het Stedeljk Zekenhus Roeselare vormen samen AZ Delta. Vanut een oprechte betrokkenhed garanderen we de zorg waarop elke patënt recht heeft. Daarom zjn we Uw zekenhus. AZ Delta heeft dre campussen n Roeselare (Bruggesteenweg, Wlgenstraat en Westlaan) en één campus n Menen de op 6 oktober zjn deuren voor u opent. NIEUWKUIS RUVI SHOP Ieperstraat Menen - Textel ecologsch rengen. Dàt s onze passe! Hebt u zch oot al eens afgevraagd wat er met uw kledj gebeurt als u de laat rengen? Bj Neuwkus Ruv Shop rengen we ecologsch! Het rengen van alle kledj, ook brud- en sutekledj, dam en leder, glas- en overgordjnen gebeurt n egen hus. Kom een kjkje nemen achter de schermen n onze werkplaats! We zjn er van overtugd dat u na uw bezoek een heel andere kjk op de textelrengng zal hebben. WOODSTOXX Hogeweg Menen - Woodstoxx verrassend verneuwend! Msschen heeft u zch al eens afgevraagd hoe een bedrjf als Woodstoxx werkt? Waarom dt bedrjf n 6 jaar zo sterk gegroed s? Op Open Bedrjvendag kan u ontdekken dat Woodstoxx verrassend verneuwend s! Daarnaast beden wj u de kans om verschllende vakmannen aan het werk te zen. Kortom, u zal ontdekken hoe Woodstoxx houten vloer- en wandbekledng produceert en nstalleert! Wees welkom. DE KRINGLOOPWINKEL MENEN Kortrjkstraat Menen - De Krngloopwnkel, uw spullen n goede handen! De Krngloopwnkel geeft herbrukbare goederen een tweede leven. Betaalbare spullen voor edereen, afval voorkomen en jobs creëren, daarvoor gaat de vzw. De Krngloopwnkel Menen vert feest op Open Bedrjvendag: een gloedneuwe krngloopwnkel vol meubelen, elektro, husraad en meer opent de deuren! Voor kledj kan je terecht n de verneuwde krngloopwnkel van Wevelgem (op mnder dan 2 km). BEMEPRO Krommebeekstraat Menen - Keharde kwaltet, staalharde servce Heb je al altjd wllen weten hoe prefab beton vervaardgd wordt? Hoe een productebedrjf van metalen trappen en leunngen erut zet? Of hoe alumnum ramen en deuren gemaakt worden? Dan s dt jouw utgelezen kans om dt te weten te komen! Tjdens een boeende en nteracteve rondgang nemen we je mee op ontdekkngstocht, en geven je een excluseve kjk achter de schermen van deze verschllende producteprocessen. OnderMenen s Straffen Toebak stad GRENZELOOS VERRASSEND BEDRIJVEN UIT MENEN

11 TAELMAN CONSTRUCTIE & CALUFLEX Dronckaertstraat Menen (Lauwe) Your problem, we care Taelman Constructe & Caluflex maakt machnes en metaalconstructes op maat. Wj zoeken de gepaste oplossng voor elke toepassng of het nu gaat om een machne voor een bakker of voor grondwerken. Wj herstellen ook oude machnes zelfs als de wsselstukken net meer te verkrjgen zjn. Kom langs en ver samen met ons ons 20-jarg bestaan. TRAPPEN VERSCHAEVE Schonekeerstraat Menen (Lauwe) One step hgher n stars! Dageljks stappen we met ons allen trappen op en af zonder ons daarbj veel vragen te stellen, maar s een goee, mooe trap wel zo vanzelfsprekend? Bj Trappen Verschaeve volgt u het traject van plank tot trap en kan u zch verdepen n de wereld van houten en metalen trappen. Recent werd geïnvesteerd n een up-to-date machnepark met als hoogtepunt een CNC-machne met automatsche tafel. Zeker een bezoekje waard! BEDRIJVEN UIT LAUWE A + E CONSULT Konng Boudewjnstraat Menen (Lauwe) - Voor elke verontrengde grond een praktsche en economsch haalbare oplossng! Wl je weten wanneer en hoe we een bodemonderzoek utvoeren? Of hoe we sanerngen begeleden? Wat met vervulde grond? Buten demonstreren we het boren en plaatsen van pelbuzen. We tonen hoe we een staal nemen van grond en grondwater. In de burelen ze je aan de hand van foto s en flmpjes hoe we saneren (ontgravng, njecte, onttrekkng...). Wj staan klaar voor elk bodemadves en pragmatsche sanerngsoplossng! BEDRIJVEN UIT REKKEM GARAGE DELBAR Gentstraat Menen (Rekkem) - Uw erkende Aud dealer en R8 center Oogverblndende wagens n een hypermoderne showroom en werkplaats? Wj tonen julle onze showroom met 26 auto s. Er zal een échte racewagen tentoongesteld worden. In onze werkplaats kunnen julle zen hoe een dagnose gesteld wordt, hoe een motor functoneert en op welke maner een computergestuurd magazjn werkt. Er zjn doorlopend demonstrates en actvteten voorzen. Het programma vnd je op AUTOHANDEL RUBBENS Grote Weg Menen (Rekkem) - Fnd New Roads wth Chevrolet Bj Chevrolet maken we auto s, om bj uw levensstjl te passen. Doorlopende demonstrates: banden- en arcoservce, autorengng, rem- en ophangngstest, zetel- en lakschade herstellng, testrt elektrsche auto (Chevrolet Volt). Wedstrjd: we zet de beste tjd neer voor een welwssel? Voor de klentjes s er een sprngkasteel en onze clown zorgt voor anmate. GRYSON Menensesteenweg Wervk - Een wereldspeler n Wervk In augustus 2012 nam Japan Tobacco Internatonal (JTI) de Gryson-fabrek n Wervk over. Sndsden s Gryson meer dan oot utgegroed tot een wereldwjde expert n rol- en maaktabak, fabrkant van wereldmerken zoals Camel en Wnston én Top -werkgever n de rego. Op 6 oktober zet de Grysonfabrek zeer utzonderljk haar deuren open voor het grote publek en kan je er het hele producteproces volgen. BEDRIJVEN UIT WERVIK CARROSSERIE LEYN Geluwestraat Wervk - Je carrosser, eerste hulp bj blkschade Maak kenns met de hedendaagse techneken van de carrosserewereld. Volg het volledg herstelproces van een wagen na ongeval en laat u verwonderen door alle technologe, professonele apparatuur en vakmanschap de wj hervoor aanwenden. Bezoek onze verneuwde werkplaats en maak kenns met ons team, meesters n precsewerk. Wj delen graag onze passe met u en edere bezoeker ontvangt een nuttge attente. TRIPORTEUR Vagevuurstraat Wervk - - Van lekkere, Vlaamse melk tot Flandren Kaas! Heeft u goestng n karaktervolle kaas van Vlaamse bodem? Dan bent u welkom om het hele kaasproducteproces van melk tot Flandren Kaas te ontdekken n onze nagelneuwe kaasmakerj. Denst Econome en Ondernemen Stad Menen - T Stad Wervk - T ECONOMIE 11

12 10 DE KEER BUREN BIJ KUNSTENAARS De Provnce West-Vlaanderen organseert dt jaar voor de 10de keer Buren bj Kunstenaars open-atelerdagen. Op vrjdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2013 zetten amateurs of professonelen 984 atelers open voor het grote publek. De toegang s overal grats. De deelnemende kunstenaars laten je kennsmaken met hun artsteke creates. Het aanbod s zeer gevareerd: beeldhouwkunst, desgn, fotografe, glas, grafek, grafsche vormgevng, juweel, keramek, kallgrafe, multmeda, schlderkunst, tekenkunst, textel In Menen, Lauwe en Rekkem nemen lefst 30 kunstenaars deel aan dt gebeuren: Marna Balloy, Marylène Bourgos, Ann Bousson, Carte Blanche, Ines Cossey, Natale Delbaere, Lnda Delchambre, Gret Delmote, Llane Demeester, Anne Depauw, Roland Depoorter, Seppe Durnez, Freze, HMX, Erwn Houssn, Tana Huyghe, Erc Ingels, Patrck Lepoutre, Daphné Luyckx, Chrstane Meersman, Frank Nottebaere, Rka Reynaert, Barbara Schoutteten, Sé, Valcolores, Brgtte Vandenbroucke, Patrck Vandenheede, Maranne Verhaeghe, Ma Vermote en Hed Waelkens. Voor alle detals betreffende de kunstwerken de worden tentoongesteld alsook de lggng van de atelers en de openngsuren verwjzen wj naar BUSTOCHT WO I IN EIGEN REGIO In het kader van de herdenkng van WO I organseren de West-Vlaamse Gdsenkrng Menen-Wevelgem en de denst Toersme van Menen op zondag 17 november 2013 opneuw een bustocht langsheen enkele mltare begraafplaatsen n onze egen grensrego. De gds Yves Dupont neemt je mee op verkennng langs de andere kant van het front en aan de andere kant van de grens. We brengen tjdens deze tocht een bezoek aan de Dutse begraafplaats van Bousbecque en Hallun n Frankrjk. Daarna bezoeken we de mltare begraafplaats Kezelberg Cemetry en Moorsele Cemetry n onze buurgemeente Moorsele. De dag wordt afgesloten op de Dutse begraafplaats Menen Wald. Deze tocht werd reeds georganseerd n jun van dt jaar en was n een mum van tjd utverkocht. Daarom hernemen we de bustocht nog eens op zondag 17 november 2013 om u. We starten aan de denst Toersme, Rjselstraat 77 te Menen. Prjs: 3 euro per persoon. Vooraf nschrjven s noodzakeljk (beperkt aantal plaatsen, max. 34). Denst Toersme Rjselstraat Menen - Halloween Bellewaerde Bellewaerde park wordt omgetoverd tot een echte hel! Zn om mee te gaan grezelen? Schrjf je dan nu n voor deze bangeljke utstap met Maksmum. Om 21u geneten we nog samen van een groots vuurwerk vooraleer we naar hus vertrekken. Als we ten mnste nog met de volledge groep kunnen terug keren VRIJE TIJD 12 HERFST VAKANTIE Wanneer? Donderdag 31 oktober 2013 Waar? Bellewaerde park Deelname? 20,00 Inschrjven? T.e.m. vrjdag 25 oktober 2013 Opgepast! Beperkt aantal deelnemers Uren? JC Petrol, Menen (10u tot 21u20) t Torreke, Dadzele (9u45 tot 21u35) Gemeentehus, Ledegem (9u30 tot 21u50) Menen: - 056/ Ledegem: - 056/ Moorslede: - 051/

13 v.u.: Isabel Van Dael, denst Cultuur, Konng Leopold III-laan 41, 8200 St-Andres _CAMP AFF HUISSTIJL PROV.ndd 3 23/12/10 11:15 WIE KNAAGT ER OP MIJN VRAGEN? De bblotheek weet en begrjpt dat burgers met vragen ztten en net altjd weten waar ze een antwoord kunnen vnden. Vanaf begn oktober start de Stel je vragen aan de bb -campagne. De bblotheek kan mmers helpen. De medewerkers staan voor je klaar om te lusteren naar je vragen en op zoek te gaan naar mogeljke antwoorden. Volg bblotheek Menen ook op Facebook: Bblotheek Menen Waalvest 1 T Bblotheek Lauwe Lauwbergstraat 121/001 T Bblotheek Rekkem Moeskroenstraat 521 T We knaagt er op mjn vragen? ERGENS EEN KRAS- KAART VAN DE BIB GEVONDEN? Kom je grats bbtas ophalen tjdens de verwendag op zaterdag 12 oktober (of later)! STEL JE VRAGEN AAN DE BIB Vul het vragenformuler n va de knop Stel je vragen aan de bb op: Stel je vragen aan de Bb. Samen gaan we op zoek naar antwoorden. Bj ons word je beestg goed geholpen. BIBLIOTHEEK MENEN KNAAGT OP AL JE VRAGEN zaterdag 12 oktober 9.00 u u. doorlopend stel je vragen aan een medewerker van de bb, laat je fotograferen met de neuwe draagtas, bekjk de themastands n het gezellge kader van de bb, met her en der materalen van Mulno u u. koffe u u. schatten op zolder: breng je spullen mee en vraag de prjs. Krs Houwen van antek kafee en shop Mulno maakt tjd vrj om je oude stukken te onderzoeken en naar waarde te schatten. Heb je antek, brocante of gewoon een schlderj, een vaas of een klen meubelstuk waarvan je net weet of het waardevol s? Breng het op 12 oktober 2013 tussen 9.30 u. en u. naar bblotheek Menen. Krs Houwen zorgt voor een vrjbljvende schattng u u. schmnkanmate u u. apertefconcert met E-Lese. E-Lese s een jonge groep rond muzkanten Les Vansteenkste (Roeselare) en Marno Van Ysacker (Staden). Ze brachten al twee mn-cd s op de markt: Curousty en Slence, met egen werk en enkele covers. E-Lese, n een bezettng met vool, gtaar en het frsse stemgelud van Les Vansteenkste brengt een mx van country, folk en pop. Hun grote voorbeelden zjn Ilse Delange en Dxe Chcks. maandag 14 oktober u. INFOMOMENT STEL JE VRAGEN AAN DE BIB We knagen op al je vragen, maar maken je eerst wegwjs n de catalogus en de neuwe ndelng van de nformateve werken. Bj een kopje koffe tonen bblotheekmedewerkers hoe je antwoorden kan vnden op allerle vragen. dnsdag 15 oktober u. Paul D Hoore bezweert de crss en helpt u geld verdenen Paul D Hoore knaagt op al je vragen over geld, aandelen, spaarcenten, economsche crss, pensoen Hoe zt het met jouw en onze centen? De specalst bj utstek komt het vertellen. Toegang grats. Reserveer je kaarten n bb Menen, Lauwe of Rekkem. BIBLIOTHEEK LAUWE KNAAGT OP AL JE VRAGEN za. 12 oktober 9.30 u u. Stel je vragen aan een medewerker van de bb. Genet van een koffe of een drankje! Voor jong en oud u u. apertefconcert met Homekck, vader en dochter Renald & Lotte Vandeputte (Lauwe). Homekck brengt covers van o.a. Amy Whnehouse, Brdy en Anouk tot Admral Freebee, Ozark Henry en Mumford en Sons én enkele egen nummers van Renald. Lotte s zangeres en Renald ondersteunt als snger-songwrter met gtaar en mondharmonca s. Muzek zt hen n het bloed! u u. schmnkanmate BIBLIOTHEEK REKKEM KNAAGT OP AL JE VRAGEN za. 12 oktober 9.30 u u. Stel je vragen aan een medewerker van de bb. In de verneuwde bblotheek proef je van een koffe of een drankje! Een verrassng voor jong en oud. VRIJE TIJD 13

14 SPORT KORT WANDELEN Op zaterdag 19 oktober 2013 organseert de wandelclub De 12 uren van Lauwe voor de 21ste keer de Open Grenstocht n Rekkem. Start: Paradjsschool, Paradjsstraat te Rekkem. Startuur: tussen 8 u. en 15 u. Afstanden: 7 14 of 21 km Deelnamegeld: 1,50 euro, 1,10 euro voor federateleden TENNIS TENNISSTAGE Tennsschool Wmbledon Menen organseert tjdens de herfstvakante opneuw een tennsstage van maandag 28 oktober tot en met vrjdag 1 november 2013 Er zjn zoals steeds verschllende formules: 1. tenns van 9 u. tot 12 u.: 100 euro 2. tenns van 13 u. tot 15 u.: 70 euro 3. tenns van 13 u. tot 16 u.: 100 euro We nog geen ldkaart 2013 heeft kan eveneens deelnemen maar moet 10 euro extra betalen (kostprjs van ldkaart 2013). MM Vane T M Inschrjvngen: va Lynn Catteeuw T of ter plaatse op woensdag 23 oktober van 13u tot 18u of op zaterdag 26 oktober tussen 9 u. en 12 u. Uterste datum van nschrjvng: 26/10/2013 VRIJE TIJD 14 TURNEN Op woensdag 9 oktober, zaterdag 12 oktober en woensdag 16 oktober 2013 van 13 u. tot 14 u. op woensdag en van 14 u. tot 15 u. op zaterdag, s er een grats turnuurtje voor jongens en mesjes van de geboortejaren 2006, 2007 en Sportgroep Vaste Vust Lauwe zou graag de kern gymnasten utbreden met neuwe jongens en mesjes de het n het 1ste leerjaar ztten. Is uw zoon/dochter vaardg en sterk of s hj/ zj heel bewegeljk, dan wllen wj hen graag testen. Inden ze goedgekeurd worden voor deelname dan kunnen zj aan 2 tranngen van 2 uren/week deelnemen en later bj de compettegroepen aansluten. Waar: Turnzaal SH Ter Lee, Hosptaalstraat te Lauwe Info en nschrjvngen: er dent vooraf ngeschreven te worden bj: Peter Becquart - M Vaste Vust Lauwe meldt dat zelfs na de start van het sportjaar nog steeds ngeschreven kan worden bj Joost Verrest, Wevelgemstraat 11 te Lauwe. Volgende sporten worden aangeboden: Kleutergym, turnen baby en moeder, recreatef turnen, competteturnen, acrogym, studenten LO, condtegym dames en heren, maxtrampolne, jazzdans, zumba, aerobc 50+, breakdance, streetdance-hphop, stjldansen, volleybal, mnvoetbal, yoga, ta-ch, wandelen, fetsen, balvaardghed, gymnastek voor jongeren met een beperkng, maxtrampolne en knderyoga. Volgende sporten worden voor de 1ste keer aangeboden: toestelturnen voor volwassenen en Bokwa. Vaste Vust Lauwe Dres Defossez M STIJLDANSEN Stjldansen s een uneke ervarng. De ervarng van de lesgeefsters zorgt ervoor dat men op een ontspannen en leuke maner alle actuele dansen n een mum van tjd onder de kne heeft. Tjdens edere les worden stap voor stap de bass en de dverse dansfguren aangeleerd, tot men zch utendeljk een ster op de dansvloer kan noemen. Voor begnners zjn er volgende lessen: 8/10 tot 5/11: Rumba 19/11 tot 17/12: Chachacha Iedere dnsdag van u. tot u. Voor gevorderden zjn er de volgende lessen: 7/10 tot 4/11: Quck Step en Tango 18/11 tot 16/12: Salsa Elke maandag van u. tot u. Plaats van gebeuren: danszaal sporthal Ter Lee Lauwe, Hosptaalstraat Iedereen kan zch nschrjven zowel ndvdueel als per paar Deelnemen kost 30 euro/lessenreeks Vaste Vust Lauwe Dres Defossez M

15 HULDIGING SPORTKAMPIOENEN UITREIKING MEENSE SPORTPRIJZEN 2013 Op vrjdagavond 8 november 2013 worden de Meense sportkampoenen van het sezoen gehuldgd. Naast de huldgng worden ook de Sportprjzen 2013 utgerekt. We huldgen atleten ut 6 categoreën: 1. Beloftevolle jongere 2. Sportbeoefenaar/ploeg voor personen met handcap 3. Sportploeg 4. Sportvrouw 5. Sportman 6. Sportverdenste De utrekng van de Sportprjzen stad Menen 2013 en huldgng van de sportkampoenen zal plaatsvnden op vrjdag 8 november 2013 n de aula van het stadhus, Grote Markt 1 te Menen. Alle offcële ttelhouders, zowel ndvduele als clubs, de zch kenbaar gemaakt hebben bj de Sportraad, worden persoonljk utgenodgd. Stad Menen Sportdenst T of T MOUNTAINBIKE Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2013 organseert WTC De Pedaalrdders ut Menen voor de 2de keer een mountanbketocht, de 2de Meense Leeoevertocht. De tochten worden georganseerd ten voordelen van het Knderkankerfonds Koester. De afstanden op bede dagen zjn 25, 35 of 55 km. De tochten lopen over een prachtge, gevareerde omloop, een mooe zandpassage; schtterende sngle-track (lntenparcours) met daarn een machtg stele hellng! Langs de Lee rjden we opneuw op een technsche sngle-track door een bos, aangevuld met wat pttge hellngen. De rest van de rt s een gevareerde aaneenschakelng van kerkwegels, sngle-tracks, grntpaadjes, bos, technsche afdalngen, pttge beklmmngen Kortom: het verveelt geen moment! Een verrassng voor elke deelnemer! Starten kan van 7.30 u. tot u. op zaterdag en van 7.30 u. tot u. op zondag. De startplaats s gelegen n het clubhus La Captanere, Premère Avenue du port Fluval 30 n Hallun France. Het clubhus s gemakkeljk met de fets te bereken va het pad over de oude sluzen aan de Sluzenkaa n Menen. Er zjn douches aanwezg en er s een afsputplaats voor de fetsen voorzen. Fetsen kunnen gestald worden n een bewaakte fetsenstallng. Mountanbkes kunnen gehuurd worden na afspraak met de verantwoordeljke. Deelnemen kost 3 euro of 4 euro. SPORT NA SCHOOL (SNS) Sporten s ook voor jongeren belangrjk. Door tjdsgebrek wegens het vele schoolwerk valt het sporten bj vele jongeren weg. Om daaraan tegemoet te komen kunnen de jongeren va een sportpas, de SNSpas, deelnemen aan verschllende sportactvteten n Menen, Lauwe, Rekkem, Wevelgem, Gullegem en Moorsele op tjdstppen de hen wel schkken. De SNS-pas wordt aangeboden voor een klene prjs van 30 euro voor 1 semester of 45 euro voor 2 semesters. Dt jaar s er een promoteweek: van 30 september t/m 4 oktober 2013 kan je grats SNS utproberen! De SNS-pas s te verkrjgen op het leerlngensecretaraat van jouw school of bj jouw sportleerkracht (pasfoto s nodg). Zo kun je geneten van de sportlessen en ben je verzekerd voor lchameljke ongevallen va een Sport+ verzekerng van BLOSO. Een SNS-pas s strkt persoonljk omwlle de verzekerng. Eenmaal je een pasje hebt, kan je zelf kezen welke sport(en) je wl beoefenen, en of je dat alleen of samen met vrenden doet. Inden de jongere recht heeft op een vrjetjdspas (of deze al heeft), dan moet de SNS-pas aangekocht worden op de Sportdenst van de stad Menen (stadhus, Grote Markt 1, 8930 Menen). Als je geen school loopt n Menen of Wevelgem, kan je de SNS-pas ook op Sportdenst aankopen. Daar krjg je een brochure mee met alle nfo omtrent Sport Na School (SNS), een project van brede school met sportaanbod. Stad Menen Sportdenst T of T OF Ann Callewaert (SNS) M VRIJE TIJD 15

16 WACHTDIENSTEN DOKTERS Menen en Rekkem: NIEUW! Wachtpost De Meander: Fabolalaan 1-3, Menen Oproepnummer - T Wachtpost s open op za., zo. en feestdagen van 8 u.-20 u. Lauwe: Centraal nummer: T APOTHEKERS Menen, Lauwe en Rekkem: Centraal nummer: T TANDARTSEN Centraal nummer: T Enkel op za. 16 u.-18 u. en op zo. 10 u.-12 u. en 16 u.-18 u. HOE BEREIK JE DE STADSDIENSTEN? STADHUIS MENEN Grote Markt 1 - T facebook.com/stadmenen twtter.com/stadmenen De stadsdensten zjn open op: Ma. 9 u.-12 u. & 14 u.-17 u. D./Wo. 9 u.-12 u. Do. 9 u.-12 u. & 16 u u. Vrj. 9 u u. Het onthaal s berekbaar op: Ma. 9 u.-12 u. & u.-17 u. D./Wo. 9 u.-12 u. & u u. Do. 9 u.-12 u. & u u. Vrj. 9 u u. GEMEENTEHUIS LAUWE Lauweplaats 21 - T Het Gemeentehus s open op: Ma. 9 u.-12 u. D. 9 u.-12 u. Woe. 9 u.-12 u. Do. 9 u.-12 u. & 14 u u. Vrj. 9 u.-12 u. Denst Pensoenen op 2 de en 4 de do. van de maand van 14 u. tot u. DORPSHUIS REKKEM Lokaal Densten- & Cultuurcentrum Plaats 30 - T Het Dorpshus s open op: Ma. 9 u.-12 u. & u.-17 u. D. 9 u.-12 u. & u.-17 u. Woe. 9 u.-12 u. & u.-17 u. Do. 9 u.-12 u. & u u. Vrj. 9 u.-12 u. & u u. Ruter Stephan Balkenhol (Bevrjdngsplen, Menen) GOED OM WETEN ZOEK EN VIND ALLE HANDELAARS, BEDRIJVEN & VRIJE BEROEPEN UIT MENEN ONTDEK DE ONLINE BEDRIJVENGIDS VAN DE STAD MENEN OP

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

EI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014. leiewerken in onze stad p. 6

EI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014. leiewerken in onze stad p. 6 Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014 Leven en Welzjn EI DRAAD L 100 jaar geleden velen de Dutsers Menen bnnen p. 9 leewerken n onze stad p. 6 bblotheek rekkem n het dorpshus

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

2970actief. Gezocht: skaters, bmx ers en steppers met een mening. woensdag 15 juli om 18 uur woensdag 5 augustus om 18 uur

2970actief. Gezocht: skaters, bmx ers en steppers met een mening. woensdag 15 juli om 18 uur woensdag 5 augustus om 18 uur 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Gezocht: skaters, bmx ers en steppers met een menng woensdag 15 jul om 18 uur woensdag 5 augustus om 18 uur jul-augustus 2015 1 Intatef voor het Actvtetenkalender

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

LEI DRAAD. Rekkem, Dorp van de Ronde Ronde van Vlaanderen op 31 maart zie p. 15. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem.

LEI DRAAD. Rekkem, Dorp van de Ronde Ronde van Vlaanderen op 31 maart zie p. 15. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. LEI DRAAD jaargang 12 nr 3 maart 2013 verschjnt maandeljks www.menen.be www.facebook.com/stadmenen Leven en Welzjn Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem Rekkem, Dorp van de Ronde Ronde van Vlaanderen

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februari 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februari 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februar 2014 Leven en Welzjn aanpak waterbeheersng rendeert p. 4 herneuwde woonpremes p. 8 1 + UT n Menen over de stad nhoud Scan mj en lees

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin 09 Parkbos neuws Herfst - Wnter 14 1 Met wandelkaart Kjk snel bnnenn Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes Sprok kels Openng 28 september p03 p07 p08 voorwoord Beste lezers, Gert Arjs Jan Brers Gouverneur

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 7 vakantie 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 7 vakantie 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 7 vakante 2014 Leven en Welzjn Tour op 9 jul n Menen, lauwe én Rekkem p. 11 Stadswandelng door de toekomst van Menen p. 3 toersme troef tjdens

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014 26/09/2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014 Leven en Welzjn E I N D E J A A R S A C T I E van 1 tot 31 december 14 SHOP&WIN 10.000 AAN CADEAUBONNEN VERZAMEL

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 5 mei 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 5 mei 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 5 me 2014 Leven en Welzjn bloemenmarkt op zaterdag 10 me p. 9 verkezngen op 25 me p. 4 1 ste grensloop met Frederk van Lerde p. 10 1 + UT n

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 8 september 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 8 september 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 8 september 2014 Leven en Welzjn weltjesfeest op 6 september p. 9 droombeelden van Menen p. 3 najaarsacte shop & beleef Menen p. 4 1 + UT n

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

LEI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. nr 3 - jaargang 9 - maart 2010. verschijnt maandelijks - www.menen.be. De bib op het net p.

LEI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. nr 3 - jaargang 9 - maart 2010. verschijnt maandelijks - www.menen.be. De bib op het net p. nr 3 - jaargang 9 - maart 2010 LEI DRAAD Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem verschjnt maandeljks - www.menen.be De bb op het net p. 16 Raymond n CC De Steger Jouw egen speelstraat p. 10 Foto Brouwerspark,

Nadere informatie

LEI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. Leven en Welzijn

LEI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. Leven en Welzijn IN SAMENWERKING MET LEI DRAAD Leven en Welzjn jaargang 12 nr 8 september 2013 verschjnt maandeljks www.menen.be facebook.com/stadmenen twtter.com/stadmenen Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem ZET

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Seniorengids. Maarkedal

Seniorengids. Maarkedal Senorengds Maarkedal Voorwoord Beste senor We droomt er net van een mooe oude dag? Een zee van tjd om te geneten van famle en vrenden, klusjes n de tun op te knappen, deel te nemen aan actvteten de plaatsvnden

Nadere informatie

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt.

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt. Wjk- en denstencentrum de Oranjehoek Oranje Nassaustraat 1 2271 SJ Voorburg Tel. Wjk- en denstencentrum de Groene Loper Van Royenstraat 2 2273 VD Voorburg Tel. 070-300 47 47 Adves & nformate Ondersteunng

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Op stap zonder auto: een hele verademing.

Op stap zonder auto: een hele verademing. Op stap zonder auto: een hele verademng. WEEK VAN DE MOBILITEIT.BE 16-22 SEPTEMBER 2013 Laat je auto staan tjdens de Week van de Mobltet en maak plaats voor een andere mobltet. Verken de voordelen van

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

LEI DRAAD. breughelkermis op 16 juni in Rekkem zie p. 13. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. Leven en Welzijn

LEI DRAAD. breughelkermis op 16 juni in Rekkem zie p. 13. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. Leven en Welzijn LEI DRAAD Leven en Welzjn jaargang 12 nr 6 jun 2013 verschjnt maandeljks www.menen.be facebook.com/stadmenen twtter.com/stadmenen Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem breughelkerms op 16 jun n Rekkem

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur

Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 1 januar-februar 2015 Uw gemeente trakteert Neuwjaarsbabbel: vrjdag 9 januar - 19.30 uur De deale vakantejob 9 Meer bewegen om mnder te vallen 13

Nadere informatie

2970actief. Feestmarkt en kermis op 1 mei. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. mei 2015 1

2970actief. Feestmarkt en kermis op 1 mei. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. mei 2015 1 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Feestmarkt en kerms op 1 me Kom op 1 me geneten van de feestmarkt n de Schoolstraat en de kerms op de parkng van het Denstencenturm (Schoolstraat 44).

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis nnerhousng by nnerarchtecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhus 0 10 25 nnerhousng by nnerarchtecture Mensen wllen een buurt waar ze prettg kunnen wonen. Een buurt waarn een rjk woongevoel

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Schrille contrasten op de Westelijke Jordaanoever. Spraakmakende documentaire nu ook te zien in Schilde - pagina 7

Schrille contrasten op de Westelijke Jordaanoever. Spraakmakende documentaire nu ook te zien in Schilde - pagina 7 Informateblad Schlde en s-gravenwezel 38 ste Jaargang - nr 2 maart-aprl 2014 Schrlle contrasten op de Westeljke Jordaanoever Spraakmakende documentare nu ook te zen n Schlde - pagna 7 Neuwe renovatepreme

Nadere informatie

cultuur PUNT GRONDRECHTEN VOOR IEDEREEN Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die

cultuur PUNT GRONDRECHTEN VOOR IEDEREEN Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die cultuur Voor mj s het belangrjk te kunnen bezg zjn met de dngen de k graag doe. Ik neem stekjes van lanten en lant o verlant de dan n otten. Mjn dochter en haar vrend hebben mjn koertje voor mj geschlderd

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

2970actief. Nu ook culturele activiteiten in de krokusvakantie. 2970 krokus binnenin. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel.

2970actief. Nu ook culturele activiteiten in de krokusvakantie. 2970 krokus binnenin. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Nu ook culturele actvteten n de krokusvakante 2970 krokus bnnenn Februar 2016 1 Actvtetenkalender Februar 2016 Lchtmswandelng dnsdag 2 februar van 13.15

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

LEI DRAAD. NIEUWE BRANDWEERKAZERNE zie p. 3 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn

LEI DRAAD. NIEUWE BRANDWEERKAZERNE zie p. 3 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn LEI DRAAD Leven en Welzjn jaargang 12 nr 10 november 2013 verschjnt maandeljks www.menen.be facebook.com/stadmenen twtter.com/stadmenen STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM NIEUWE BRANDWEERKAZERNE

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

2970actief. Week van de Sportclub. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. September 2015 1. UITNEEMBARE BROCHURE kijk snel vanaf p8!

2970actief. Week van de Sportclub. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. September 2015 1. UITNEEMBARE BROCHURE kijk snel vanaf p8! 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Week van de Sportclub De Week van de Sportclub loopt dt jaar van zaterdag 12 tot en met zondag 20 september 2015. Het s een ntatef van Bloso n samenwerkng

Nadere informatie

Burgemeester Lemmensstraat in Geleen Nieuwbouw: 21 eengezinswoningen. Eind 2013 klaar!

Burgemeester Lemmensstraat in Geleen Nieuwbouw: 21 eengezinswoningen. Eind 2013 klaar! Burgemeester Lemmensstraat n Geleen Neuwbouw: 21 eengeznswonngen End 2013 klaar! Huren bj ZOwonen verhuurt 14.000 wonngen n de gemeenten Sttard-Geleen, Beek, Schnnen, Onderbanken, Brunssum en Echt-Susteren.

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Aktiv. Gemeentelijk Informatieblad 28 ste jaargang nr. 2. Maart 2010

Aktiv. Gemeentelijk Informatieblad 28 ste jaargang nr. 2. Maart 2010 Aktv Gemeenteljk Informateblad 28 ste jaargang nr. 2 Maart 2010 Inhoudstafel Leefmleu 4 Leven & Welzjn 14 Econome 18 Meldngskaart 19 Vrje Tjd 20 Kalender Te gast bj onze ondernemers mdden mdden Neuws ut

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,"ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012".

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. Aan de Gemeenteraad van Den Helder Afdelng Raadsgrffe Postbus 36 780AA DEN HELDER AANTEKENEN Datum : 28 februar 203 Onderwerp: zenswjze omtrent crematorum,"ontwerp bestemmngsplan Dogger Noord-Oost 202".

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

LEI DRAAD. Carnaval is in de stad p. 7. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. nr 2 - jaargang 9 - februari 2010

LEI DRAAD. Carnaval is in de stad p. 7. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. nr 2 - jaargang 9 - februari 2010 nr 2 - jaargang 9 - februar 2010 LEI DRAAD Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem Carnaval s n de stad p. 7 verschjnt maandeljks - www.menen.be Over www.menen.be p. 3 Hannelore Bedert n CC De Steger

Nadere informatie

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar STUDIEBOEK Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethsptaels@gmal.com nederlands Werkwoorden vervoegen Persoon en getal Onderwerp, persoonsvorm en gezegde Naamwoordeljk en werkwoordeljk gezegde SP 1

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

EXPO. Felix De Boeck. 25 oktober tot 24 januari - p13. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

EXPO. Felix De Boeck. 25 oktober tot 24 januari - p13. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 6 november-december 2015 EXPO Felx De Boeck 25 oktober tot 24 januar - p13 Schup n de grond voor bouw gemeenschapscentrum 5 Pensoenztdagen n Denstencentrum

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Zone 30, meer dan een bord. Hét evenement voor fietsreizen! www.vakantiefietser.be

Nieuwsbrief. Zone 30, meer dan een bord. Hét evenement voor fietsreizen! www.vakantiefietser.be Belgë-Belgque PB Antwerpen X 8/4752 Erk.nr. P708377 Neuwsbref Dremaandeljks tjdschrft nr. 65 maart, aprl, me 2011 V.U. Jan Treunen, Boomgaardstraat 22 bus 57, 2600 Berchem Zone 30, meer dan een bord In

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Scholenveldloop (lagere school) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Zaterdag 20 september 2014 Sportpunt de Caters, Moerstraat

Scholenveldloop (lagere school) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Zaterdag 20 september 2014 Sportpunt de Caters, Moerstraat Informateblad Schlde en s-gravenwezel 38e Jaargang - nr 5 september-oktober 2014 Scholenveldloop (lagere school) Zaterdag 20 september 2014 Sportpunt de Caters, Moerstraat Behaagacte 2014 15 Schrjf uw

Nadere informatie

haminfo Fiets je kerngezond Een zwaluw maakt de lente niet... of toch? Initiatie motorrijvaardigheid Tweemaandelijks infoblad van de gemeente Hamme

haminfo Fiets je kerngezond Een zwaluw maakt de lente niet... of toch? Initiatie motorrijvaardigheid Tweemaandelijks infoblad van de gemeente Hamme hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 17 de jaargang me - jun 2013 9 10 13 Fets je kerngezond Een zwaluw maakt de lente net... of toch? Intate motorrjvaardghed Beste nwoners 03 toersme 04

Nadere informatie