Toch belastingaftrek werkkamer!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toch belastingaftrek werkkamer!"

Transcriptie

1 Veertiendaagse adviesbrief voor een rendabele en veilige start van uw onderneming - FIscale WInst 13 jaargang - nummer 14 2 maart 2007 In dit nummer... Fiscale winst toch belastingaftrek werkkamer! Inkomstenbelasting Zijn uw uren geteld? Recht Is uw handelsnaam voldoende origineel? Lenen Wie durft het met durfkapitaal? Recht te hoge rekening? Protesteren! Belastingen hoezo op tijd belasting betalen? Verzekeringen arbeidsongeschiktheidsverzekering ja of nee? Contract en voorwaarden getekend voor vijf jaar?... 8 Handelspraktijk bedenktijd? Omzetbelasting btw niet verzekeren nuttige modellen, checklists, tools, cijfertabellen, rechtspraak,... vindt u op het DOCUMENTARCHIEF gratis extra service voor abonnees Toch belastingaftrek werkkamer! Een kostenaftrek voor een werkkamer in uw eigen woning is zo goed als onmogelijk. En toch zien wij voor u nog belastingvoordeeltjes. Eerst het slechte bericht. Waarschijnlijk weet u wel dat er fiscaal weinig muziek zit in de werkkamer die u thuis gebruikt. De kosten van zo n werkruimte en van de inrichting ervan zijn niet aftrekbaar. Tip. Alleen als uw werkruimte van de woning afsplitsbaar (apart verhuurbaar) is, geldt de uitsluiting niet. Mits u 30% van uw inkomen in die werkruimte verdient. Indien u elders ook nog een werkruimte heeft, geldt zelfs als eis dat u 70% van het inkomen in de afsplitsbare werkruimte thuis verdient. Voldoet u aan deze voorwaarden dan mag u bijvoorbeeld in aftrek brengen: een evenredig deel van de huur of afschrijving volgens bijzondere regels die uw adviseur behoort te kennen; energiekosten, verzekeringskosten, schoonmaakkosten; (afschrijvings)kosten van vloerbedekking, behang, schilderwerk, bureau, stoelen, kasten en andere meubels, enzovoort. Nu een goed bericht. Meestal mogen bovengenoemde kosten dus niet als bedrijfskosten worden afgetrokken. Maar, u heeft wél recht op teruggave van de aan u in rekening gebrachte btw, mits de werkkamer deels zakelijk wordt gebruikt. Als u zorgt voor de goede facturen, kan uw boekhouder de btw voor u terugvragen. Is uw werkkamer toch mooi btw vrij. Ook investeringsaftrek! We hebben nóg een goed bericht voor u. Bij een aankoop van meer dan 450,, die langer dan 12 maanden wordt gebruikt, heeft u recht op investeringsaftrek. Dat is een extra belastingaftrek van uw winst. Als u in totaal meer dan 2.100, en minder dan , investeert in 2007, krijgt u over het geïnvesteerde bedrag 25% extra belastingaftrek. Bij hogere bedragen daalt het percentage. U koopt in 2007 een bureau, stoelen en kasten voor uw werkkamer, voor 2.500,-. Daarnaast nog een pc plus printer voor 1.500,-. U krijgt dan 25% extra belastingaftrek over 4.000,-, dus 1.000,- extra belastingaftrek. De afschrijvingskosten van de pc en printer zijn ook aftrekbaar, helaas die van de kantoormeubels niet. Wel kunt u alle btw terugvragen. Tip. Stel in zo n geval dat de meubels een geheel vormen. Dit omdat anders de minimumgrens van 450, per investering een probleem kan zijn voor uw recht op investeringsaftrek. Inrichtingskosten van de werkkamer in uw woning zijn niet aftrekbaar. Maar u kunt wél de btw terugvragen én de investeringsaftrek benutten!

2 - In dit artikel hebben we het over een extra aftrekpost voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Het geldt dus voor mensen die werken via een eenmanszaak, Vof of maatschap. In uw aangifte inkomstenbelasting mag u als ondernemer een extra aftrek toepassen op uw belaste winst; de zelfstandigenaftrek. Deze belastingaftrek is in 2007 maximaal 9.028,-. Naarmate uw winst hoger is, daalt de aftrek. In de eerste drie jaren dat u ondernemer bent, mag u daar nog 2.019,- startersaftrek bijtellen. Zorg dus dat u dit extraatje niet mist. 65-plussers. De aftrek vervalt als u op 1 januari 65 jaar of ouder bent. Vanaf 2007 krijgen 65-plussers recht op de helft van de zelfstandigenaftrek. Wanneer een bewijsprobleem? Een belangrijke voorwaarde is dat u in het kalenderjaar uur of meer aan uw bedrijf heeft besteed. Het is aan u om dat te bewijzen. Als u een volledig jaar fulltime met uw bedrijf bezig bent, zal er geen discussie zijn. Maar de fiscus gaat wel vragen stellen als u nog andere activiteiten uitoefent. Bijvoorbeeld als u nog een aantal uren per week in loondienst bent. En ook als u in de loop van het kalenderjaar uw bedrijf start of beëindigt, is het niet vanzelfsprekend dat u de vereiste uur aan uw bedrijf heeft besteed. In deze gevallen raden wij u aan om lastige vragen van de fiscus vóór te zijn. Namelijk door een urenregistratie bij te houden. Wat telt mee? Inkomstenbelasting Zijn uw uren geteld? Ondernemerschap wordt fiscaal beloond met een forse extra belastingaftrek. Komt u daar ook voor in aanmerking? Hoe zit het als u niet fulltime ondernemer bent? Of als u uw bedrijf in de loop van het jaar start of beëindigt? Maar het gaat niet alleen om directe tijdsbesteding. U mag bijvoorbeeld ook reistijd (ook woonwerkverkeer) meetellen. Ook de tijd die u kwijt bent aan zakelijk netwerken, administratie, vakliteratuur, studie, en zelfs het (buiten uw huishouding) wachten op klandizie. Tip. De uren die u in de voorbereidingstijd besteedt aan het te starten bedrijf tellen ook mee. Abonnees kunnen gratis een formulier urenregistratie downloaden van indicator.nl (o.v.v. TA ). Opgepast met een bijbaan Na de startperiode van vijf jaar geldt nog als extra voorwaarde dat u méér dan de helft van de voor arbeid beschikbare tijd aan uw bedrijf besteedt. Een ondernemer die ook nog parttime in loondienst is, zal dan dus aannemelijk moeten maken: dat er uur of meer aan het bedrijf zijn besteed; én (na vijf kalenderjaren) dat er meer tijd aan het bedrijf is besteed dan aan de loondienst. Tip. Soms kan het fiscaal voordelig zijn om het aantal uren van de bijbaan iets te verlagen. Als u daardoor méér uren in het bedrijf werkt dan in loondienst, verdient u dus door minder te werken een forse belastingaftrek! U kunt natuurlijk ook méér tijd aan uw bedrijf gaan besteden. Starters bij arbeidsongeschiktheid Vanaf 2007 geldt een nieuwe startersaftrek voor mensen die: een onderneming beginnen vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering, en die niet voldoen aan het urencriterium (1.225 uur), maar wel aan een verlaagd urencriterium van ten minste 800 uur per kalenderjaar. Het gaat om een belastingaftrek van ,-, 8.000,- en 4.000,- voor resp. het eerste, tweede en derde startersjaar. De aftrek is niet hoger dan de gemaakte winst. Bent u maar een deel van het kalenderjaar werkzaam als ondernemer, houd dan een periode de aan het bedrijf bestede uren bij. Dat geldt ook als u naast uw bedrijf nog een baan heeft. U kunt dan vragen van de fiscus verwachten

3 - recht recente rechtspraak Is uw handelsnaam voldoende origineel? Stel, u ontdekt dat op uw markt een nieuwkomer en concurrent verschijnt. Hij gaat ongeveer dezelfde handelsnaam voeren als u. Kunt u daartegen optreden? Makelaar A gebruikt de handelsnaam Koophuis. Hij wordt geconfronteerd met een andere makelaar (B) die gaat opereren onder de handelsnaam KoophuisMarkt. A vreest dat klanten zaken zullen gaan doen met B, in de misvatting dat ze met hem (A) van doen hebben. A spant daarom een kort geding aan tegen B. Hij eist dat aan B verboden wordt - op straffe van een dwangsom - om de handelsnaam KoophuisMarkt nog langer te gebruiken. Bovenstaande zaak heeft onlangs gediend voor de Rechtbank Zwolle en in hoger beroep voor het Hof Arnhem (zaaknr. 2005/045). Beide rechters constateerden dat koophuis een algemeen gangbaar en beschrijvend woord is, zeker in de makelaarswereld. Indien zo n woord als handelsnaam gevoerd wordt, ontstaat door toevoeging daaraan van een woord als markt al snel een nieuwe handelsnaam die zodanig afwijkt dat bij het publiek geen verwarring te duchten is. De eisende makelaar A slaagde er niet in om aan te tonen dat de nieuwe handelsnaam bij het publiek verwarring opleverde. De rechters wezen de vordering dan ook af. Een goede handelsnaam Geen algemeen woord. Bij het kiezen van een handelsnaam dient u ervoor te zorgen dat deze voldoende onderscheidend vermogen heeft. Daarmee wordt bedoeld dat uw handelsnaam niet alleen bestaat uit algemeen gangbare en beschrijvende woorden. Het ligt voor de hand dat uw handelsnaam uw eigen bedrijfsactiviteiten beschrijft. Dat geeft immers duidelijkheid naar (potentiële) klanten. Bijvoorbeeld: Hollandse Aanneming-Maatschappij. Maar zo n algemene handelsnaam mist onderscheidend vermogen. Een nieuwe aannemer zou dus rechtmatig een handelsnaam als bijv. Hollandse Aanneming-Maatschappij Concordia kunnen gaan gebruiken. Andere voorbeelden zijn woorden als adviesbureau, supermarkt, autohandel, enzovoort. Niet misleidend. Een handelsnaam mag ook geen misleidend beeld van de eigen ondernemingsactiviteiten geven. Een voorbeeld van misleiding zou kunnen zijn: het voeren van de handelsnaam Provinciale Arbeidscentrale door een klein en particulier arbeidsbureau. Check vooraf Uw handelsnaam is belangrijk. Besteed voldoende aandacht aan de keuze, want u zult er toch jarenlang mee willen werken. Het is moeilijk van handelsnaam te veranderen zonder dat er opgebouwde goodwill verloren gaat. Zoek via internet. Wanneer u een handelsnaam heeft gekozen is het gemakkelijk om zelf via zoekmachines als Google, Yahoo, Ilse, enzovoort een onderzoekje te doen. U ziet al snel of anderen in uw branche en werkgebied de naam ook gebruiken. Zo ja, dan is het vaak verstandig een andere naam te kiezen. Wilt u een grondiger onderzoek, dan kan de Kamer van Koophandel dat voor u doen. Dat kost ca. 100,-. Verbodsprocedure Hoe pakt u een concurrent aan die een handelsnaam voert die op verwarrende wijze te veel op de uwe lijkt? U kunt dat doen met een speciale, goedkope en snelle verzoekschriftprocedure voor de kantonrechter. Die procedure is in de Handelsnaamwet geregeld. Laat uw concurrent weten dat u niet zult aarzelen om zo n procedure te starten. Tip. Verzamel zo veel mogelijk concrete bewijzen van de ontstane verwarring. Bijvoorbeeld brieven of s die u ontvangen heeft, maar die kennelijk voor de ander bestemd zijn. Een goede handelsnaam is meer dan een in een branche algemeen gebruikt woord. Voeg iets origineels aan zo n woord toe of kies een originele naam. Dan kunt u concurrenten die een soortgelijke naam gaan gebruiken, gemakkelijker juridisch stevig aanpakken

4 - lenen Wie durft het met durfkapitaal? Stel, u bent net gestart met uw onderneming of pas enkele jaren bezig. U heeft geld nodig en uw ouders, oom of tante zijn bereid u dat te lenen. Is dat nog wel interessant? Wat voor redenen kunnen beide partijen over de streep trekken? Uw tante Nutrena heeft geld en wil u dat wel lenen. Benut dan de fiscale mogelijkheden. In de Wet op de inkomstenbelasting zijn tegemoetkomingen opgenomen om het lenen aan beginnende ondernemers te bevorderen. Dit is het zogenaamde durfkapitaal, ook wel Agaath-lening genoemd. Voor wie interessant? De regeling is gericht op de stimulering van beginnend ondernemerschap. Volgens de wet bent u (nog steeds) beginnend als u nog geen acht jaar zelfstandigenaftrek heeft genoten. BV? Een BV? Dan moet deze niet langer dan acht jaar geleden tot stand zijn gekomen en moeten de in de BV werkzame personen jaarlijks ten minste uur arbeid hebben verricht. De voordelen voor de geldgever? Normaliter betaalt iemand over spaargeld en beleggingen per jaar 1,2% belasting (in box 3). Als aan alle voorwaarden is voldaan, profiteert uw tante Nutrena van enkele fiscale voordelen: een vrijstelling in box 3 tot max ,- ( ,- bij fiscale partners); plus een extra heffingskorting van 1,3% over het in box 3 vrijgestelde durfkapitaal. Jaarlijks betaalt uw tante Nutrena dus 2,5% minder belasting over het aan u geleende geld dan wanneer ze het op een spaarrekening laat staan. En, als het uitgeleende geld binnen acht jaar moet worden kwijtgescholden, is dit verlies onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar, wat niet geldt voor bijvoorbeeld gewone koersverliezen bij obligaties en dergelijke. De voorwaarden De belangrijkste zijn: de Belastingdienst moet hebben verklaard dat u recht heeft op de zelfstandigenaftrek; de zaken die u aanschaft met het geleende geld moeten behoren tot het verplichte ondernemingsvermogen; de verstrekte lening moet minimaal 2.269,- bedragen en door de geldgever zijn gefinancierd met eigen geld; de rente mag niet hoger zijn dan de wettelijke rente (per verhoogd naar 6%); de geldgever mag niet iemand zijn met wie u samen een onderneming drijft; de geldlening moet ten minste de eerste acht jaar zijn achtergesteld bij andere schuldeisers; het leningscontract moet binnen vier weken na ondertekening worden geregistreerd bij de Belastingdienst. Uw voordelen? Voor u maakt het fiscaal geen verschil of u nu van de bank leent of van tante Nutrena. De zakelijke rente die u betaalt, is immers in beide gevallen fiscaal aftrekbaar. Tip. Uw voordeel ligt op een ander vlak. De bank zal vrijwel altijd zekerheden van u verlangen en tante Nutrena zal dat niet zo snel eisen. Een gezonde balans. Bovendien, als u over een achtergestelde lening beschikt, ziet uw balans er beter uit en komt wellicht ook de bank nog over de brug met een aanvullend krediet. De bank zal er bovendien alles aan doen om het geld terug te krijgen, ook wanneer u eens wat krap bij kas zit. Wellicht is met uw tante Nutrena beter te praten. Abonnees kunnen gratis een model leenovereenkomst downloaden van starters.indicator.nl (o.v.v. TA ). U bent beginnend als u nog niet aan acht jaar zelfstandigenaftrek komt of uw BV nog geen acht jaar bestaat. De geldgever geniet alleen dan de fiscale voordelen. En uw balans ziet er dankzij een achtergestelde lening ook beter uit

5 - RECHT Te hoge rekening? Protesteren! U ontvangt een onverwacht hoge factuur. Wat doet u als u het absoluut niet eens bent met de hoogte van de factuur? Die factuur klopt niet Naar uw mening houdt uw leverancier zich niet aan de afspraken en is zijn factuur veel en veel te hoog. Na ontvangst van een te hoge factuur moet u zo spoedig mogelijk protesteren. Liefst onmiddellijk na ontvangst van de factuur. U kunt om te beginnen de telefoon pakken. In de meeste gevallen wordt in onderling overleg de kwestie wel geregeld. Er zijn niet veel ondernemers die op een rechtszaak zitten te wachten. Toch moet u rekening houden met de mogelijkheid dat er ook echt een rechtszaak komt. Zorg dat uw juridische positie zo sterk mogelijk is. Zo staat u er beter voor in de onderhandelingen met uw leverancier. Formeel protesteren Aangetekende brief. Heeft uw telefonisch contact geen resultaat, wacht dan niet langer en protesteer door middel van een aangetekende brief. Uiteraard bewaart u een kopie en het afgestempelde verzendbewijs. Zo heeft u later bewijs in handen. Noem in de brief de factuurdatum en het factuurnummer. Omschrijf zo duidelijk mogelijk waarom u het in rekening gebrachte bedrag te hoog vindt. De aangetekende brief zal de rechter in een eventuele latere procedure eerder overtuigen van uw gelijk. Als u niet protesteert, wekt u de schijn gewoon een slechte betaler te zijn. Een deel al betalen Stel dat aan u e ,- in rekening gebracht wordt, terwijl u meent e 7.000,- verschuldigd te zijn. Betaal dan die e 7.000,-. Vervolgens moet uw leverancier beslissen of hij de resterende vordering wel of niet laat zitten. Voor kleinere bedragen wordt minder snel naar een incassobureau, deurwaarder of advocaat gegaan. Met uw gedeeltelijke betaling verhoogt u dus de kans dat uw leverancier het er verder maar bij laat zitten. Niets betalen? Betaalt u helemaal niets, dan maakt u de keuze voor uw leverancier wel erg gemakkelijk. U mag aannemen dat er werk van gemaakt wordt. Het bedrag waarover u in de clinch ligt, zal worden verhoogd met de wettelijke rente en de incassokosten. U loopt ook nog het risico dat uw leverancier een voorlopig (conservatoir) beslag laat leggen op een deel van uw bezittingen. Levert overleg niets op en komt het toch tot een rechtszaak, dan zal de rechter uw gedeeltelijke betaling weten te waarderen. Als u helemaal niets heeft betaald, wekt u - net als bij het ontbreken van een duidelijk protest - de schijn dat u een slechte betaler bent. Door uw gedeeltelijke betaling gaat de rechtszaak alleen nog over het betwiste deel van de factuur. De rechter zal zich daar dan werkelijk in verdiepen. Meestal zal de rechter op een compromis aansturen. Ga naar de rechter Wanneer u een dagvaarding krijgt om voor de kantonrechter te verschijnen, doet u er verstandig aan om ook werkelijk te gaan. Als u niet komt opdagen, zal er een zogenaamd verstekvonnis worden gewezen. U kunt daar wel verweer tegen voeren (verzet), maar meestal mag een rechterlijke beslissing in de tussentijd al worden uitgevoerd. Daarom is het beter onmiddellijk goed gemotiveerd te reageren. Protesteer per aangetekende brief tegen een veel te hoge factuur. Als u een deel van de factuur betwist, is het verstandig de rest te betalen. Stilzitten werkt meestal niet

6 - belastingen Hoezo op tijd belasting betalen? actualiteit Onlangs bleek uit de media dat de Belastingdienst verbaasd was over het feit dat ondernemers veel te snel hun belasting betalen. Het is ook nooit goed, zult u denken. Hoe betaalt u zo laat mogelijk en toch nog op tijd? Alles heeft een reden De Belastingdienst is verbaasd dat veel ondernemers hun omzetbelasting, loonbelasting en sociale lasten te vroeg betalen. Zo vreemd is dat eigenlijk niet. Tegenwoordig bankiert de Belastingdienst namelijk bij de Postbank. Daardoor zijn de verwerkingstijden van betalingen veranderd. Dat lijken veel ondernemers zich niet te realiseren. Verwerkingstijden veranderd, wist u dat? Het betalingsverkeer van de Belastingdienst wordt uitgevoerd door de Postbank. Vroeger gebeurde dat door de Rabobank. Bij betalingsverkeer is het onderscheid tussen Postbank en Interpaybank (alle andere banken) belangrijk. Tip. De verwerkingstijd van betaalopdrachten is sneller als een betaling binnen één betaalcircuit blijft. Van Postbankrekening naar Postbankrekening gaat dus sneller dan van Interpaybankrekening naar Postbankrekening. Wat niet is veranderd, is de uiterste betaaltermijn (de laatste werkdag van de maand) waarop de Belastingdienst uw betaling binnen moet hebben. Let op. Het moment waarop een betaling op de rekening van de Belastingdienst is bijgeschreven, is bepalend voor de vraag of de betaling op tijd is. Welke betaling werkt het snelst? Als u bij de Postbank bankiert, worden uw betalingen nu dus sneller verwerkt dan voorheen. Tip. Met Girotel Online (internetbankieren) duurt een overboeking naar een Postbankrekening maximaal 24 uur. Een betaling die u voor uur verzendt, is de volgende ochtend voor uur binnen. Als er een weekend tussen zit, is de betaling maandagochtend voor uur binnen. U bent bij een Interpaybank? Als u bij een Interpaybank bankiert, verlopen uw betalingen juist langzamer dan vroeger. Nu gaat uw betaling immers van Interpaycircuit naar Postbankcircuit. Met elektronisch bankieren (internetbankieren) duurde een overboeking of acceptgiro naar een Postbankrekening maximaal vijf werkdagen. De Postbank heeft echter haar systemen aangepast, waardoor betalingen sneller verwerkt worden. De andere banken zijn hier alleen onvoldoende van op de hoogte gesteld. Zij houden daarom de oude verwerkingstijden aan. Tip. Tot de Belastingdienst en de banken meer duidelijkheid geven over de gegarandeerde maximale verwerkingstijden voor betalingen, doet u er verstandig aan ook met die vijf werkdagen rekening te blijven houden. Zelfs als in de praktijk uw betalingen sneller gaan. Acceptgiro? Als u bijv. een acceptgiro per post naar uw bank stuurt of contant betaalt bij het Postkantoor, gelden andere tijden. De tijd die TNT Post nodig heeft voor de bezorging komt er dan bij. Tip. Gebruik altijd het voorgedrukte betalingskenmerk op de acceptgiro bij betaling. Let op. Anders loopt uw betaling vertraging op. Financieel nadeel of storm in glas water? De creditrente op een betaalrekening varieert van 0% bij lage saldi tot 0,25% bij hogere saldi op jaarbasis. Een paar dagen te vroeg betalen scheelt dus niet veel in renteopbrengsten. Bij een positief en constant saldo van ,- gedurende een jaar scheelt drie dagen te vroeg betalen u niet meer dan 0,20 aan renteopbrengsten. De renteopbrengsten wegen waarschijnlijk hoe dan ook niet op tegen de (zeer forse) boetes van de Belastingdienst bij te late betaling. Met Girotel Online (internetbankieren) duurt uw overboeking naar de Postbankrekening van de Belastingdienst max. 24 uur mits u die vóór uur verzendt. Houd bij bankoverboekingen rekening met vijf werkdagen. Fiscale boetes kosten immers veel meer dan die paar euro renteverlies

7 Is een AOV duur? Ondanks dat de premie aftrekbaar is van de belasting, is de AOV-premie relatief duur. De hoogte is, naast de hoogte van de uitkering, o.a. afhankelijk van uw leeftijd, uw gezondheid en uw vak. Een bouwvakker loopt nu eenmaal meer risico dan iemand die de hele dag op kantoor zit. De lengte van de eigenrisicoperiode heeft veel invloed op de premie. Als u een korte periode wenst, dan zal de premie hoger zijn dan wanneer u het nog wel een jaar kunt overleven. Ga dus na hoe lang u het zonder inkomen kunt volhouden. Neem deze periode zeker niet te lang. Tip. Voor starters gelden vaak lagere instaptarieven. Vraag daarnaar bij uw verzekeringsadviseur. Vanaf wanneer arbeidsongeschikt? De AOV is onderverdeeld in twee rubrieken. Namelijk rubriek A voor het eerste jaar en rubriek B voor de volgende jaren. Het eerste jaar. Meestal bent u voor rubriek A al arbeidsongeschikt als u uw eigen beroep niet meer kunt uitoefenen (AO naar beroep genoemd). Vanaf jaar twee. Voor rubriek B wordt vaak gekeken naar alle soorten werkzaamheden die u naar redelijkheid nog zou kunnen uitvoeren. Dat kan dan nog heel veel zijn (AO naar passende arbeid genoemd). Let op. Bij rubriek B wordt soms strenger gekeurd dan bij rubriek A en bent u dus veel minder snel arbeidsongeschikt. Check welk criterium uw verzekeraar hanteert. Hoeveel inkomen verzekert u? U wilt bij ziekte natuurlijk zo veel mogelijk uw levensstandaard behouden. Echter, verzekeraars willen bij u toch een prikkel behouden om weer Privé Arbeidsongeschiktheidsverzekering ja of nee? Stel, u wilt als (verse) ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. Of u wilt een reeds bestaande AOV eens updaten. Wat zijn dan de aandachtspunten waar u rekening mee moet houden? aan het werk te gaan. Let op. Daarom keren sommige niet meer uit dan 80% van uw gemiddelde inkomen over de afgelopen jaren, ook als u een hogere uitkering verzekerd had. Tip 1. Zorg er altijd voor dat de uitkeringen geïndexeerd zijn. Anders wordt vanwege de inflatie een uitkering steeds minder waard. Tip 2. Check of uw verzekeraar de uitkering ook aftopt op 80%. Stem de einddatum (AOV) af op uw pensioendatum. De verzekeraar betaalt méér Een verzekeraar is erbij gebaat dat u zo snel mogelijk (eventueel gedeeltelijk) weer aan het werk gaat. Dan kan de uitkering immers stoppen of lager worden. Hij is daarom meestal bereid om ook de kosten te vergoeden van bemiddeling bij ander werk, revalidatie, her- of omscholing of kosten voor aanpassing van uw werkplek. Vraag ernaar. U heeft al gebreken, wat nu? Stel, u bent starter en de AO-verzekeraar wil u helemaal niet verzekeren of alleen tegen een hele hoge premie. Wat dan? Dan is er altijd nog een vangnet-polis. Elke verzekeraar is verplicht u te accepteren tegen deze gestandaardiseerde voorwaarden. Er gelden dan geen medische waarborgen en de premie bedraagt, afhankelijk van het beroep, 2.000,- tot 2.500,- per jaar. Let op. U ontvangt echter pas een uitkering als u minimaal 80% arbeidsongeschikt bent. En de uitkering is begrensd op ,- bruto per jaar, wel geïndexeerd, met een eigenrisicoperiode van twee jaar. Als de AOV dan nog geen vijf jaar loopt, duurt de uitkering ook maar maximaal vijf jaar. Nee, het is geen vetpot, maar het voorkomt wel dat u in de bijstand terechtkomt. Let op. Deze verzekering moet u binnen drie maanden nadat u uw onderneming gestart heeft, aanvragen. Zorg er altijd voor dat de uitkeringen geïndexeerd zijn. Anders wordt vanwege de inflatie uw uitkering steeds minder waard. Check meteen of uw verzekeraar de uitkering aftopt op 80%. Stem bovendien de einddatum van de AOV af op uw pensioendatum

8 Colofon Hoofdredacteur: mr. R. van Doeselaar Eindredacteuren: mevr. mr. M.C.M. Bax-Cleven L.J.W.M. Winter Aan dit nummer werkten mee: mevr. mr. L.H.J. Branten-van Hoof FB mr. B.J. Brouwer mr. M.A.G.M. van Hattum E. Izeren FB C.A. Kraakman FFP/RPA financieel planner / pensioenadviseur F.J. Müller financieringsdeskundige drs. A.L.H. Neelen mevr. mr. G.B.E.M. Schippers personeelsadviseur ing. W.K. van der Veen teamleider verzekeringen mevr. mr. C.W. van Vilsteren-Maters btw-specialist Dit is een uitgave van: Aarle-Rixtelseweg 63 Postbus AT HELMOND Abonnementen: Tel.: Fax: Modellen, tabellen, vonnissen,... is een wettelijk geregistreerd merk. - goed om te weten Getekend voor vijf jaar? Krijgt u met een malafide advertentiebureau te maken: teken dan nooit iets. Krijgt u een conceptadvertentie toegezonden, vraag dan wie de opdracht tot plaatsing heeft gegeven en wanneer. Zet nergens uw handtekening onder, want met behulp van de kopieermachine is men vrij gemakkelijk in staat een bedrieglijk echt lijkend contract op tafel te leggen. Tip. Vraag zo nodig ook om bewijs dat het desbetreffende blad met daarin uw advertentie, daadwerkelijk verspreid is. Malafide bureau s zijn al herhaaldelijk door de rechter veroordeeld, omdat ze dit bewijs niet konden leveren. Wordt u benaderd door een onbekende advertentieverkoper, zorg dan dat men niet de beschikking over uw handtekening krijgt. Bedenktijd? Veel ondernemers denken binnen acht dagen iedere order of bestelling te mogen annuleren. Dit misverstand wordt veroorzaakt door de Colportagewet. Deze wet biedt echter alleen bescherming aan consumenten. Wanneer iemand privé iets koopt nadat hij onaangekondigd is bezocht (aan de deur of op een beurs), heeft hij (minstens acht dagen) het recht de koop te annuleren. Koopt of bestelt u echter iets voor uw onderneming, dan is er geen bedenktijd. Tip. Twijfelt u, zet dan op de bestelbon of in het contract dat u als koper het recht heeft om zonder kosten de koop (opdracht of bestelling) te annuleren, bijvoorbeeld gedurende twee weken. Koopt of bestelt u iets voor uw onderneming, dan is er in beginsel geen annuleringsmogelijkheid. Bent u niet helemaal zeker van uw zaak, laat dan een bedenkperiode in het contract opnemen. Btw niet verzekeren Als u een auto voor uw bedrijf koopt, dan kunt u de btw via uw btw-aangifte terugkrijgen. Dat is ook zo als het om een personenauto gaat. Dat betekent dus dat u de btw die in de aankoopprijs van uw auto zit, niet hoeft te verzekeren. Uw schade kan immers niet hoger zijn dan de prijs van de auto exclusief btw. Verzekeraars vragen in het geval van schade of u wel of geen recht heeft op btw-teruggave. Als u ja moet antwoorden, krijgt u uw schade exclusief btw vergoed. Zelfs als u jarenlang premie heeft betaald op basis van de prijs inclusief btw. Let er daarom op dat u bij het verzekeren van uw auto de prijs exclusief btw als uitgangspunt neemt. Een hogere verzekerde waarde is zinloos en kost u alleen maar extra premie. Als u de btw bij uw btw-aangifte terug kunt vragen, volstaat het dat u als verzekerde waarde van uw auto de prijs exclusief btw neemt. Verzekeren van de prijs inclusief btw is verspilling. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Onderwerpen Fiscale voordelen inkomstenbelasting en omzetbelasting Sociale zekerheid BTW-aangifte en Kleine ondernemersregeling (KOR) Gebruik van

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV 12 350 15-06 Uw persoonlijke offerte voor de Reaal Ondernemers AOV U heeft een offerte voor de Ondernemers AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd.

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING De Vaak Vergeten Vragen Top 10. Een handig boekje dat nu eens niet ingaat op de meest gestelde vragen, maar juist op de vragen die mensen vaak vergeten te stellen over

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40 Inhoud Voorwoord 11 1 Het starten van een onderneming en de administratie 13 1.1 Algemeen 13 1.2 Inschrijven in het Handelsregister 13 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst 15 1.4 Het opzetten van een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 De eerste handelingen van de zzp er / 1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Inschrijven in het handelsregister van de onderneming / 1 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst / 3 1.4 Het opzetten

Nadere informatie

Hoeveel moet u omzetten om quitte te spelen?

Hoeveel moet u omzetten om quitte te spelen? 2.3.1. Hoeveel moet u omzetten om quitte te spelen? Als ondernemer wilt u graag weten welke afzet of omzet u moet realiseren om ten minste quitte te spelen. Iedere onderneming heeft vaste kosten (constante

Nadere informatie

Samen in Business. Starters informatie voor kinderopvang. Administratie & Advies. 12 december 2013

Samen in Business. Starters informatie voor kinderopvang. Administratie & Advies. 12 december 2013 Administratie & Advies Starters informatie voor kinderopvang 12 december 2013 TELEFOON EMAIL WEBSITE Kalmarweg 14-3, 9723 JG Groningen 06-48401281 info@sameninbusiness.nl www.sameninbusiness.nl Voorwoord

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 ONDERWERPEN ADMINISTRATIE GEBRUIK AUTO KLEINE ONDERNEMERSREGELING ONDERNEMERSAFTREK INVESTERINGSAFTREK OUDEDAGSRESERVE MIDDELING

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: De ondernemer en zijn hypotheek

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: De ondernemer en zijn hypotheek DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: De ondernemer en zijn hypotheek 1 Nederland telt meer dan 1 miljoen ondernemers zonder personeel. Daarnaast opereren er veel ondernemers die al dan

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS

MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS Seminar Belastingen Financiering in de creatieve industrie. 18-03-2010 MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS Administratie Financiële administratie Eisen van

Nadere informatie

Onderneming en ondernemerschap

Onderneming en ondernemerschap FFEBLR0133 Syllabus HES Rotterdam School Financial Management Onderneming en ondernemerschap Bij het beoordelen van de vraag, of er sprake is van een (objectieve) onderneming kijkt de rechter o.a. naar:

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Ondernemen met de Belastingdienst. Presentatie bij Club Jonge Bedrijven Rijnland op 20 januari 2014

Ondernemen met de Belastingdienst. Presentatie bij Club Jonge Bedrijven Rijnland op 20 januari 2014 Ondernemen met de Belastingdienst Presentatie bij Club Jonge Bedrijven Rijnland op 20 januari 2014 Programma Inkomstenbelasting Omzetbelasting Actualiteiten Inkomstenbelasting programma Algemeen (administratie)

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat Commanditaire vennootschap oprichten. De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat er twee soorten vennoten

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Starters. Workshop Boekhoudkundige & Fiscale Tips

Starters. Workshop Boekhoudkundige & Fiscale Tips Starters Workshop Boekhoudkundige & Fiscale Tips AGENDA Introductie Finovion Boekhoudkundige tips Opzetten administratie Facturen Fiscale tips Verschil eenmanszaak en BV Auto Bedrijfsruimte thuis FINOVION

Nadere informatie

Inventarisatie Hersteladvies

Inventarisatie Hersteladvies Inventarisatie Hersteladvies Lees onderstaande zorgvuldig door: Om u een passend herstel advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier volledig

Nadere informatie

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s 17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s FNV KIEM is met 35.000 leden de grootste belangenbehartiger in creatieve sector. Wij bieden: onafhankelijk advies training, scholing collectieve

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2016 Programma Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 3 Administratie Administratie

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen

Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen Wat is arbeidsongeschiktheid eigenlijk en wat betekent dat voor jou als zelfstandige? Wat kan je zelf regelen? Mag je geld uit je ZZP Pensioen halen om gaten op

Nadere informatie

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomensrisico bij arbeidsongeschiktheid bij de Rabobank U heeft een onderneming en met de opbrengsten

Nadere informatie

Beleidsregels Het verrichten van zelfstandige werkzaamheden op bescheiden schaal gemeente Olst-Wijhe

Beleidsregels Het verrichten van zelfstandige werkzaamheden op bescheiden schaal gemeente Olst-Wijhe Vastgesteld door het college op 25 maart 2014 Publicatie in Huis aan Huis op 9 april 2014 Inwerkingtreding op 10 april 2014 Olst-Wijhe, 17 maart 2014 doc. nr.: 14.013240 Het verrichten van zelfstandige

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V.

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V. Dienstenwijzer Wie zijn wij? Financiën Winkel B.V. handelt onder de naam Hypotheek Advies Kantoor en is gevestigd te Helmond. Het postadres van de onderneming is Postbus 137, 5730 AC Mierlo. U kunt ons

Nadere informatie

startersbulletin FB-Accountants voor IB-ondernemers

startersbulletin FB-Accountants voor IB-ondernemers 1 startersbulletin FB-Accountants voor IB-ondernemers Bijgaand treft u het startersbulletin aan van FB-Accountants te Burgum. In dit startersbulletin zetten wij in het kort allerlei aspecten voor u op

Nadere informatie

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek,

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, Wie zijn wij? Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, maar ook uit eigen beweging) nazorg op het gebied van financiële

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo ZZP-Support zo eenvoudig mogelijk te maken vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening voor zzp ers, onze werkwijze en andere informatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL B.V. Denk aan gebruikelijk loon Denkt u, dga, er aan dat u voor iedere B.V. waarvoor u werkzaamheden verricht rekening moet houden met het gebruikelijke loon? Als u denkt voor

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Support voor u zo eenvoudig mogelijk te maken, vindt u in deze brochure een toelichting op

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

Pensioen Beleggings Polis

Pensioen Beleggings Polis Pensioen Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder?

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Deze brochure is voor u van belang als u een beroep wilt doen op uw arbeids

Nadere informatie

voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 Partner in gezond ondernemerschap

voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 Partner in gezond ondernemerschap Starten als zelfstandig ondernemer vanuit de WW voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 1 Partner in gezond ondernemerschap A Varrolaan 100, Utrecht P Postbus 85400, 3508 AK Utrecht T 088-0997 010 F 088-0997 099

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wat leest u in deze productkaart? In deze productkaart vindt u informatie over de TVM transport AOV. De informatie in

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidverzekeringen Algemene informatie Arbeidsongeschiktheidverzekeringen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), de verschillende vormen De volledige AOV Deze verzekering biedt

Nadere informatie

Algemene informatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Algemene informatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Algemene informatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), de verschillende vormen... 2 De volledige AOV...

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS

FISCALE EINDEJAARSTIPS FISCALE EINDEJAARSTIPS BIJHOUDEN ONDERNEMINGSUREN (ZEER BELANGRIJK) Om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek (zoals zelfstandigenaftrek), moeten in 2009 minimaal 1225 uren besteed zijn aan werkzaamheden

Nadere informatie

Een eigen praktijk (starten), zonder sores?

Een eigen praktijk (starten), zonder sores? Een eigen praktijk (starten), zonder sores? Bathmen, 30 oktober 2012 Jeroen Renkema, praktijkadviseur VvAA Inhoud een eigen praktijk is leuk en lastig? do s en don ts voor de zelfstandig ondernemer - Visie

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2016

Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Vooraf ingevulde aangifte indienen vóór 1 mei 2016 Wettelijke rente 2016 Beëindiging VAR nu definitief Werkkostenregeling:

Nadere informatie

VOORBEELD JAARRAPPORTAGE

VOORBEELD JAARRAPPORTAGE Jaarrekening 2010 Facility Management Arnhem VOORBEELD JAARRAPPORTAGE Administratiekantoor ZZP-tool ZZP Tool Versie 2.02 Arnhem Jaarrekening Facility Management Arnhem 2/10 Aangemaakt op 7-11-2012 18:14

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening 2 7 Betaalt u premies voor een of andere en? Dan kan het zijn dat u de premies mag aftrekken van uw inkomen. In deze brochure leest u meer over de aftrekmogelijkheden en waarmee u rekening moet houden

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Nieuwsbrief eindejaarstips 2009 Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Voor de investeringsaftrek een percentage van het totaal aan bedrijfsmiddelen bestede bedrag is het bestelmoment bepalend.

Nadere informatie

Onbezorgd blijven wonen

Onbezorgd blijven wonen Onbezorgd blijven wonen 2 3 Prettig blijven wonen bij financiële tegenslag U staat op het punt een huis te kopen of te huren. Zorgvuldig weegt u af of u naast uw vaste lasten voldoende financiële middelen

Nadere informatie

1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1

1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord... VII 1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1 1.1. Is een boekhouding verplicht?... 1 1.1.1. Waarom een boekhouding?... 1 1.1.2. Wat zit in een

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er Advieswijzer Werken als zzp er De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst. In

Nadere informatie

Vanzelfsprekend worden uw gegevens in vertrouwen behandeld conform de privacy wetgeving.

Vanzelfsprekend worden uw gegevens in vertrouwen behandeld conform de privacy wetgeving. Pagina 1 van 7 Checklist Pensioenanalyse IB-ondernemer Met uw persoonlijke pensioenanalyse krijgt u een duidelijk inzicht in uw financiële situatie. U kunt dan de juiste financiële beslissingen nemen voor

Nadere informatie

Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief

Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief Opdracht tot dienstverlening t.b.v. Nationale-Nederlanden Bank N.V. Inkomensverklaring zzp er 1-3 jaar actief Hypotheekadviseur: LET OP: gebruik dit formulier alleen wanneer u als hypotheekadviseur zelf

Nadere informatie

Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord

Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord Wat gaan we vanavond doen - Kamer van Koophandel - Handige tips - Belastingdienst - Omzetbelasting - Inkomstenbelasting De Kamer van Koophandel laat u altijd

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv HET BOXEN SYSTEEM BOX 1 INKOMEN UIT WERK WINST ONDERNEMING BOX 2 INKOMEN UIT AANMERKELIJK BELANG BOX 3 INKOMEN UIT SPAREN & BELEGGEN DE NETTOWINST = ONDERNEMERSINKOMEN = 20.100,- - AFTREKPOSTEN = BELASTBARE

Nadere informatie

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt:

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2007 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

LEASE OF FINANCIER UW BMW

LEASE OF FINANCIER UW BMW BMW Financial Services Leasing Financiering Verzekering BMW maakt rijden geweldig LEASE OF FINANCIER UW BMW OP EEN MANIER DIE BIJ Ú PAST. BMW FINANCIAL SERVICES Leasing. Financiering. Verzekering. INHOUD.

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20

Inhoudsopgave. Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20 Ondernemingsplan Inhoudsopgave 1. Ondernemer... 4 1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.1.2. Opleiding... 4 1.1.3. Arbeidssituatie... 4 1.2. Medeondernemer... 4 1.2.1. Medeondernemer(s)...

Nadere informatie

Is een rechtsbijstandverzekering nodig?

Is een rechtsbijstandverzekering nodig? Is een rechtsbijstandverzekering nodig? Ja. Iedereen kan in het dagelijks leven verzeild raken in een juridisch conflict. Hoe voorzichtig u ook bent. Met een rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer U heeft een onderneming en met de opbrengsten kunnen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Schenken, lenen en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Bent u op zoek naar een manier om uw kind financieel te steunen? Bijvoorbeeld om die dure studie te betalen, die mooie woning te kunnen financieren

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer

Nadere informatie

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 Wuite Recherche en Incasso De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 E info@wuitereni.nl I www.wuiterechercheenincasso.nl Incassodiensten Versie 5.1 8 januari 2013 Wuite Recherche en

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1.

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1. Opgave 1 Activa Fiscale Werkelijke Passiva Fiscale Werkelijke boekwaarde waarde boekwaarde waarde Alternatief per goed Bedrijfspand 250,000 350,000 Kapitaal 337,500 667,500 getal 2 (x3) Voorraad 200,000

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 3

Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 3 Inkomstenbelasting winst 3 programma Fiscale ondernemersfaciliteiten Uitleg investeringsaftrek Ondernemersaftrek MKB-winstvrijstelling 1 Investeringsaftrek Artikel 3.40 Indien wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.05-0512 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Fiscale beslommeringen. Seminar voor predikanten

Fiscale beslommeringen. Seminar voor predikanten Fiscale beslommeringen Seminar voor predikanten Fiscale beslommeringen Mr. H. (Henk) Bettink RB Belastingadviseur ROZA Drs. J.A. (Arjan) Pul RB Belastingadviseur ROZA Fiscale beslommeringen Deel 1 Henk

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie