Toch belastingaftrek werkkamer!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toch belastingaftrek werkkamer!"

Transcriptie

1 Veertiendaagse adviesbrief voor een rendabele en veilige start van uw onderneming - FIscale WInst 13 jaargang - nummer 14 2 maart 2007 In dit nummer... Fiscale winst toch belastingaftrek werkkamer! Inkomstenbelasting Zijn uw uren geteld? Recht Is uw handelsnaam voldoende origineel? Lenen Wie durft het met durfkapitaal? Recht te hoge rekening? Protesteren! Belastingen hoezo op tijd belasting betalen? Verzekeringen arbeidsongeschiktheidsverzekering ja of nee? Contract en voorwaarden getekend voor vijf jaar?... 8 Handelspraktijk bedenktijd? Omzetbelasting btw niet verzekeren nuttige modellen, checklists, tools, cijfertabellen, rechtspraak,... vindt u op het DOCUMENTARCHIEF gratis extra service voor abonnees Toch belastingaftrek werkkamer! Een kostenaftrek voor een werkkamer in uw eigen woning is zo goed als onmogelijk. En toch zien wij voor u nog belastingvoordeeltjes. Eerst het slechte bericht. Waarschijnlijk weet u wel dat er fiscaal weinig muziek zit in de werkkamer die u thuis gebruikt. De kosten van zo n werkruimte en van de inrichting ervan zijn niet aftrekbaar. Tip. Alleen als uw werkruimte van de woning afsplitsbaar (apart verhuurbaar) is, geldt de uitsluiting niet. Mits u 30% van uw inkomen in die werkruimte verdient. Indien u elders ook nog een werkruimte heeft, geldt zelfs als eis dat u 70% van het inkomen in de afsplitsbare werkruimte thuis verdient. Voldoet u aan deze voorwaarden dan mag u bijvoorbeeld in aftrek brengen: een evenredig deel van de huur of afschrijving volgens bijzondere regels die uw adviseur behoort te kennen; energiekosten, verzekeringskosten, schoonmaakkosten; (afschrijvings)kosten van vloerbedekking, behang, schilderwerk, bureau, stoelen, kasten en andere meubels, enzovoort. Nu een goed bericht. Meestal mogen bovengenoemde kosten dus niet als bedrijfskosten worden afgetrokken. Maar, u heeft wél recht op teruggave van de aan u in rekening gebrachte btw, mits de werkkamer deels zakelijk wordt gebruikt. Als u zorgt voor de goede facturen, kan uw boekhouder de btw voor u terugvragen. Is uw werkkamer toch mooi btw vrij. Ook investeringsaftrek! We hebben nóg een goed bericht voor u. Bij een aankoop van meer dan 450,, die langer dan 12 maanden wordt gebruikt, heeft u recht op investeringsaftrek. Dat is een extra belastingaftrek van uw winst. Als u in totaal meer dan 2.100, en minder dan , investeert in 2007, krijgt u over het geïnvesteerde bedrag 25% extra belastingaftrek. Bij hogere bedragen daalt het percentage. U koopt in 2007 een bureau, stoelen en kasten voor uw werkkamer, voor 2.500,-. Daarnaast nog een pc plus printer voor 1.500,-. U krijgt dan 25% extra belastingaftrek over 4.000,-, dus 1.000,- extra belastingaftrek. De afschrijvingskosten van de pc en printer zijn ook aftrekbaar, helaas die van de kantoormeubels niet. Wel kunt u alle btw terugvragen. Tip. Stel in zo n geval dat de meubels een geheel vormen. Dit omdat anders de minimumgrens van 450, per investering een probleem kan zijn voor uw recht op investeringsaftrek. Inrichtingskosten van de werkkamer in uw woning zijn niet aftrekbaar. Maar u kunt wél de btw terugvragen én de investeringsaftrek benutten!

2 - In dit artikel hebben we het over een extra aftrekpost voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Het geldt dus voor mensen die werken via een eenmanszaak, Vof of maatschap. In uw aangifte inkomstenbelasting mag u als ondernemer een extra aftrek toepassen op uw belaste winst; de zelfstandigenaftrek. Deze belastingaftrek is in 2007 maximaal 9.028,-. Naarmate uw winst hoger is, daalt de aftrek. In de eerste drie jaren dat u ondernemer bent, mag u daar nog 2.019,- startersaftrek bijtellen. Zorg dus dat u dit extraatje niet mist. 65-plussers. De aftrek vervalt als u op 1 januari 65 jaar of ouder bent. Vanaf 2007 krijgen 65-plussers recht op de helft van de zelfstandigenaftrek. Wanneer een bewijsprobleem? Een belangrijke voorwaarde is dat u in het kalenderjaar uur of meer aan uw bedrijf heeft besteed. Het is aan u om dat te bewijzen. Als u een volledig jaar fulltime met uw bedrijf bezig bent, zal er geen discussie zijn. Maar de fiscus gaat wel vragen stellen als u nog andere activiteiten uitoefent. Bijvoorbeeld als u nog een aantal uren per week in loondienst bent. En ook als u in de loop van het kalenderjaar uw bedrijf start of beëindigt, is het niet vanzelfsprekend dat u de vereiste uur aan uw bedrijf heeft besteed. In deze gevallen raden wij u aan om lastige vragen van de fiscus vóór te zijn. Namelijk door een urenregistratie bij te houden. Wat telt mee? Inkomstenbelasting Zijn uw uren geteld? Ondernemerschap wordt fiscaal beloond met een forse extra belastingaftrek. Komt u daar ook voor in aanmerking? Hoe zit het als u niet fulltime ondernemer bent? Of als u uw bedrijf in de loop van het jaar start of beëindigt? Maar het gaat niet alleen om directe tijdsbesteding. U mag bijvoorbeeld ook reistijd (ook woonwerkverkeer) meetellen. Ook de tijd die u kwijt bent aan zakelijk netwerken, administratie, vakliteratuur, studie, en zelfs het (buiten uw huishouding) wachten op klandizie. Tip. De uren die u in de voorbereidingstijd besteedt aan het te starten bedrijf tellen ook mee. Abonnees kunnen gratis een formulier urenregistratie downloaden van indicator.nl (o.v.v. TA ). Opgepast met een bijbaan Na de startperiode van vijf jaar geldt nog als extra voorwaarde dat u méér dan de helft van de voor arbeid beschikbare tijd aan uw bedrijf besteedt. Een ondernemer die ook nog parttime in loondienst is, zal dan dus aannemelijk moeten maken: dat er uur of meer aan het bedrijf zijn besteed; én (na vijf kalenderjaren) dat er meer tijd aan het bedrijf is besteed dan aan de loondienst. Tip. Soms kan het fiscaal voordelig zijn om het aantal uren van de bijbaan iets te verlagen. Als u daardoor méér uren in het bedrijf werkt dan in loondienst, verdient u dus door minder te werken een forse belastingaftrek! U kunt natuurlijk ook méér tijd aan uw bedrijf gaan besteden. Starters bij arbeidsongeschiktheid Vanaf 2007 geldt een nieuwe startersaftrek voor mensen die: een onderneming beginnen vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering, en die niet voldoen aan het urencriterium (1.225 uur), maar wel aan een verlaagd urencriterium van ten minste 800 uur per kalenderjaar. Het gaat om een belastingaftrek van ,-, 8.000,- en 4.000,- voor resp. het eerste, tweede en derde startersjaar. De aftrek is niet hoger dan de gemaakte winst. Bent u maar een deel van het kalenderjaar werkzaam als ondernemer, houd dan een periode de aan het bedrijf bestede uren bij. Dat geldt ook als u naast uw bedrijf nog een baan heeft. U kunt dan vragen van de fiscus verwachten

3 - recht recente rechtspraak Is uw handelsnaam voldoende origineel? Stel, u ontdekt dat op uw markt een nieuwkomer en concurrent verschijnt. Hij gaat ongeveer dezelfde handelsnaam voeren als u. Kunt u daartegen optreden? Makelaar A gebruikt de handelsnaam Koophuis. Hij wordt geconfronteerd met een andere makelaar (B) die gaat opereren onder de handelsnaam KoophuisMarkt. A vreest dat klanten zaken zullen gaan doen met B, in de misvatting dat ze met hem (A) van doen hebben. A spant daarom een kort geding aan tegen B. Hij eist dat aan B verboden wordt - op straffe van een dwangsom - om de handelsnaam KoophuisMarkt nog langer te gebruiken. Bovenstaande zaak heeft onlangs gediend voor de Rechtbank Zwolle en in hoger beroep voor het Hof Arnhem (zaaknr. 2005/045). Beide rechters constateerden dat koophuis een algemeen gangbaar en beschrijvend woord is, zeker in de makelaarswereld. Indien zo n woord als handelsnaam gevoerd wordt, ontstaat door toevoeging daaraan van een woord als markt al snel een nieuwe handelsnaam die zodanig afwijkt dat bij het publiek geen verwarring te duchten is. De eisende makelaar A slaagde er niet in om aan te tonen dat de nieuwe handelsnaam bij het publiek verwarring opleverde. De rechters wezen de vordering dan ook af. Een goede handelsnaam Geen algemeen woord. Bij het kiezen van een handelsnaam dient u ervoor te zorgen dat deze voldoende onderscheidend vermogen heeft. Daarmee wordt bedoeld dat uw handelsnaam niet alleen bestaat uit algemeen gangbare en beschrijvende woorden. Het ligt voor de hand dat uw handelsnaam uw eigen bedrijfsactiviteiten beschrijft. Dat geeft immers duidelijkheid naar (potentiële) klanten. Bijvoorbeeld: Hollandse Aanneming-Maatschappij. Maar zo n algemene handelsnaam mist onderscheidend vermogen. Een nieuwe aannemer zou dus rechtmatig een handelsnaam als bijv. Hollandse Aanneming-Maatschappij Concordia kunnen gaan gebruiken. Andere voorbeelden zijn woorden als adviesbureau, supermarkt, autohandel, enzovoort. Niet misleidend. Een handelsnaam mag ook geen misleidend beeld van de eigen ondernemingsactiviteiten geven. Een voorbeeld van misleiding zou kunnen zijn: het voeren van de handelsnaam Provinciale Arbeidscentrale door een klein en particulier arbeidsbureau. Check vooraf Uw handelsnaam is belangrijk. Besteed voldoende aandacht aan de keuze, want u zult er toch jarenlang mee willen werken. Het is moeilijk van handelsnaam te veranderen zonder dat er opgebouwde goodwill verloren gaat. Zoek via internet. Wanneer u een handelsnaam heeft gekozen is het gemakkelijk om zelf via zoekmachines als Google, Yahoo, Ilse, enzovoort een onderzoekje te doen. U ziet al snel of anderen in uw branche en werkgebied de naam ook gebruiken. Zo ja, dan is het vaak verstandig een andere naam te kiezen. Wilt u een grondiger onderzoek, dan kan de Kamer van Koophandel dat voor u doen. Dat kost ca. 100,-. Verbodsprocedure Hoe pakt u een concurrent aan die een handelsnaam voert die op verwarrende wijze te veel op de uwe lijkt? U kunt dat doen met een speciale, goedkope en snelle verzoekschriftprocedure voor de kantonrechter. Die procedure is in de Handelsnaamwet geregeld. Laat uw concurrent weten dat u niet zult aarzelen om zo n procedure te starten. Tip. Verzamel zo veel mogelijk concrete bewijzen van de ontstane verwarring. Bijvoorbeeld brieven of s die u ontvangen heeft, maar die kennelijk voor de ander bestemd zijn. Een goede handelsnaam is meer dan een in een branche algemeen gebruikt woord. Voeg iets origineels aan zo n woord toe of kies een originele naam. Dan kunt u concurrenten die een soortgelijke naam gaan gebruiken, gemakkelijker juridisch stevig aanpakken

4 - lenen Wie durft het met durfkapitaal? Stel, u bent net gestart met uw onderneming of pas enkele jaren bezig. U heeft geld nodig en uw ouders, oom of tante zijn bereid u dat te lenen. Is dat nog wel interessant? Wat voor redenen kunnen beide partijen over de streep trekken? Uw tante Nutrena heeft geld en wil u dat wel lenen. Benut dan de fiscale mogelijkheden. In de Wet op de inkomstenbelasting zijn tegemoetkomingen opgenomen om het lenen aan beginnende ondernemers te bevorderen. Dit is het zogenaamde durfkapitaal, ook wel Agaath-lening genoemd. Voor wie interessant? De regeling is gericht op de stimulering van beginnend ondernemerschap. Volgens de wet bent u (nog steeds) beginnend als u nog geen acht jaar zelfstandigenaftrek heeft genoten. BV? Een BV? Dan moet deze niet langer dan acht jaar geleden tot stand zijn gekomen en moeten de in de BV werkzame personen jaarlijks ten minste uur arbeid hebben verricht. De voordelen voor de geldgever? Normaliter betaalt iemand over spaargeld en beleggingen per jaar 1,2% belasting (in box 3). Als aan alle voorwaarden is voldaan, profiteert uw tante Nutrena van enkele fiscale voordelen: een vrijstelling in box 3 tot max ,- ( ,- bij fiscale partners); plus een extra heffingskorting van 1,3% over het in box 3 vrijgestelde durfkapitaal. Jaarlijks betaalt uw tante Nutrena dus 2,5% minder belasting over het aan u geleende geld dan wanneer ze het op een spaarrekening laat staan. En, als het uitgeleende geld binnen acht jaar moet worden kwijtgescholden, is dit verlies onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar, wat niet geldt voor bijvoorbeeld gewone koersverliezen bij obligaties en dergelijke. De voorwaarden De belangrijkste zijn: de Belastingdienst moet hebben verklaard dat u recht heeft op de zelfstandigenaftrek; de zaken die u aanschaft met het geleende geld moeten behoren tot het verplichte ondernemingsvermogen; de verstrekte lening moet minimaal 2.269,- bedragen en door de geldgever zijn gefinancierd met eigen geld; de rente mag niet hoger zijn dan de wettelijke rente (per verhoogd naar 6%); de geldgever mag niet iemand zijn met wie u samen een onderneming drijft; de geldlening moet ten minste de eerste acht jaar zijn achtergesteld bij andere schuldeisers; het leningscontract moet binnen vier weken na ondertekening worden geregistreerd bij de Belastingdienst. Uw voordelen? Voor u maakt het fiscaal geen verschil of u nu van de bank leent of van tante Nutrena. De zakelijke rente die u betaalt, is immers in beide gevallen fiscaal aftrekbaar. Tip. Uw voordeel ligt op een ander vlak. De bank zal vrijwel altijd zekerheden van u verlangen en tante Nutrena zal dat niet zo snel eisen. Een gezonde balans. Bovendien, als u over een achtergestelde lening beschikt, ziet uw balans er beter uit en komt wellicht ook de bank nog over de brug met een aanvullend krediet. De bank zal er bovendien alles aan doen om het geld terug te krijgen, ook wanneer u eens wat krap bij kas zit. Wellicht is met uw tante Nutrena beter te praten. Abonnees kunnen gratis een model leenovereenkomst downloaden van starters.indicator.nl (o.v.v. TA ). U bent beginnend als u nog niet aan acht jaar zelfstandigenaftrek komt of uw BV nog geen acht jaar bestaat. De geldgever geniet alleen dan de fiscale voordelen. En uw balans ziet er dankzij een achtergestelde lening ook beter uit

5 - RECHT Te hoge rekening? Protesteren! U ontvangt een onverwacht hoge factuur. Wat doet u als u het absoluut niet eens bent met de hoogte van de factuur? Die factuur klopt niet Naar uw mening houdt uw leverancier zich niet aan de afspraken en is zijn factuur veel en veel te hoog. Na ontvangst van een te hoge factuur moet u zo spoedig mogelijk protesteren. Liefst onmiddellijk na ontvangst van de factuur. U kunt om te beginnen de telefoon pakken. In de meeste gevallen wordt in onderling overleg de kwestie wel geregeld. Er zijn niet veel ondernemers die op een rechtszaak zitten te wachten. Toch moet u rekening houden met de mogelijkheid dat er ook echt een rechtszaak komt. Zorg dat uw juridische positie zo sterk mogelijk is. Zo staat u er beter voor in de onderhandelingen met uw leverancier. Formeel protesteren Aangetekende brief. Heeft uw telefonisch contact geen resultaat, wacht dan niet langer en protesteer door middel van een aangetekende brief. Uiteraard bewaart u een kopie en het afgestempelde verzendbewijs. Zo heeft u later bewijs in handen. Noem in de brief de factuurdatum en het factuurnummer. Omschrijf zo duidelijk mogelijk waarom u het in rekening gebrachte bedrag te hoog vindt. De aangetekende brief zal de rechter in een eventuele latere procedure eerder overtuigen van uw gelijk. Als u niet protesteert, wekt u de schijn gewoon een slechte betaler te zijn. Een deel al betalen Stel dat aan u e ,- in rekening gebracht wordt, terwijl u meent e 7.000,- verschuldigd te zijn. Betaal dan die e 7.000,-. Vervolgens moet uw leverancier beslissen of hij de resterende vordering wel of niet laat zitten. Voor kleinere bedragen wordt minder snel naar een incassobureau, deurwaarder of advocaat gegaan. Met uw gedeeltelijke betaling verhoogt u dus de kans dat uw leverancier het er verder maar bij laat zitten. Niets betalen? Betaalt u helemaal niets, dan maakt u de keuze voor uw leverancier wel erg gemakkelijk. U mag aannemen dat er werk van gemaakt wordt. Het bedrag waarover u in de clinch ligt, zal worden verhoogd met de wettelijke rente en de incassokosten. U loopt ook nog het risico dat uw leverancier een voorlopig (conservatoir) beslag laat leggen op een deel van uw bezittingen. Levert overleg niets op en komt het toch tot een rechtszaak, dan zal de rechter uw gedeeltelijke betaling weten te waarderen. Als u helemaal niets heeft betaald, wekt u - net als bij het ontbreken van een duidelijk protest - de schijn dat u een slechte betaler bent. Door uw gedeeltelijke betaling gaat de rechtszaak alleen nog over het betwiste deel van de factuur. De rechter zal zich daar dan werkelijk in verdiepen. Meestal zal de rechter op een compromis aansturen. Ga naar de rechter Wanneer u een dagvaarding krijgt om voor de kantonrechter te verschijnen, doet u er verstandig aan om ook werkelijk te gaan. Als u niet komt opdagen, zal er een zogenaamd verstekvonnis worden gewezen. U kunt daar wel verweer tegen voeren (verzet), maar meestal mag een rechterlijke beslissing in de tussentijd al worden uitgevoerd. Daarom is het beter onmiddellijk goed gemotiveerd te reageren. Protesteer per aangetekende brief tegen een veel te hoge factuur. Als u een deel van de factuur betwist, is het verstandig de rest te betalen. Stilzitten werkt meestal niet

6 - belastingen Hoezo op tijd belasting betalen? actualiteit Onlangs bleek uit de media dat de Belastingdienst verbaasd was over het feit dat ondernemers veel te snel hun belasting betalen. Het is ook nooit goed, zult u denken. Hoe betaalt u zo laat mogelijk en toch nog op tijd? Alles heeft een reden De Belastingdienst is verbaasd dat veel ondernemers hun omzetbelasting, loonbelasting en sociale lasten te vroeg betalen. Zo vreemd is dat eigenlijk niet. Tegenwoordig bankiert de Belastingdienst namelijk bij de Postbank. Daardoor zijn de verwerkingstijden van betalingen veranderd. Dat lijken veel ondernemers zich niet te realiseren. Verwerkingstijden veranderd, wist u dat? Het betalingsverkeer van de Belastingdienst wordt uitgevoerd door de Postbank. Vroeger gebeurde dat door de Rabobank. Bij betalingsverkeer is het onderscheid tussen Postbank en Interpaybank (alle andere banken) belangrijk. Tip. De verwerkingstijd van betaalopdrachten is sneller als een betaling binnen één betaalcircuit blijft. Van Postbankrekening naar Postbankrekening gaat dus sneller dan van Interpaybankrekening naar Postbankrekening. Wat niet is veranderd, is de uiterste betaaltermijn (de laatste werkdag van de maand) waarop de Belastingdienst uw betaling binnen moet hebben. Let op. Het moment waarop een betaling op de rekening van de Belastingdienst is bijgeschreven, is bepalend voor de vraag of de betaling op tijd is. Welke betaling werkt het snelst? Als u bij de Postbank bankiert, worden uw betalingen nu dus sneller verwerkt dan voorheen. Tip. Met Girotel Online (internetbankieren) duurt een overboeking naar een Postbankrekening maximaal 24 uur. Een betaling die u voor uur verzendt, is de volgende ochtend voor uur binnen. Als er een weekend tussen zit, is de betaling maandagochtend voor uur binnen. U bent bij een Interpaybank? Als u bij een Interpaybank bankiert, verlopen uw betalingen juist langzamer dan vroeger. Nu gaat uw betaling immers van Interpaycircuit naar Postbankcircuit. Met elektronisch bankieren (internetbankieren) duurde een overboeking of acceptgiro naar een Postbankrekening maximaal vijf werkdagen. De Postbank heeft echter haar systemen aangepast, waardoor betalingen sneller verwerkt worden. De andere banken zijn hier alleen onvoldoende van op de hoogte gesteld. Zij houden daarom de oude verwerkingstijden aan. Tip. Tot de Belastingdienst en de banken meer duidelijkheid geven over de gegarandeerde maximale verwerkingstijden voor betalingen, doet u er verstandig aan ook met die vijf werkdagen rekening te blijven houden. Zelfs als in de praktijk uw betalingen sneller gaan. Acceptgiro? Als u bijv. een acceptgiro per post naar uw bank stuurt of contant betaalt bij het Postkantoor, gelden andere tijden. De tijd die TNT Post nodig heeft voor de bezorging komt er dan bij. Tip. Gebruik altijd het voorgedrukte betalingskenmerk op de acceptgiro bij betaling. Let op. Anders loopt uw betaling vertraging op. Financieel nadeel of storm in glas water? De creditrente op een betaalrekening varieert van 0% bij lage saldi tot 0,25% bij hogere saldi op jaarbasis. Een paar dagen te vroeg betalen scheelt dus niet veel in renteopbrengsten. Bij een positief en constant saldo van ,- gedurende een jaar scheelt drie dagen te vroeg betalen u niet meer dan 0,20 aan renteopbrengsten. De renteopbrengsten wegen waarschijnlijk hoe dan ook niet op tegen de (zeer forse) boetes van de Belastingdienst bij te late betaling. Met Girotel Online (internetbankieren) duurt uw overboeking naar de Postbankrekening van de Belastingdienst max. 24 uur mits u die vóór uur verzendt. Houd bij bankoverboekingen rekening met vijf werkdagen. Fiscale boetes kosten immers veel meer dan die paar euro renteverlies

7 Is een AOV duur? Ondanks dat de premie aftrekbaar is van de belasting, is de AOV-premie relatief duur. De hoogte is, naast de hoogte van de uitkering, o.a. afhankelijk van uw leeftijd, uw gezondheid en uw vak. Een bouwvakker loopt nu eenmaal meer risico dan iemand die de hele dag op kantoor zit. De lengte van de eigenrisicoperiode heeft veel invloed op de premie. Als u een korte periode wenst, dan zal de premie hoger zijn dan wanneer u het nog wel een jaar kunt overleven. Ga dus na hoe lang u het zonder inkomen kunt volhouden. Neem deze periode zeker niet te lang. Tip. Voor starters gelden vaak lagere instaptarieven. Vraag daarnaar bij uw verzekeringsadviseur. Vanaf wanneer arbeidsongeschikt? De AOV is onderverdeeld in twee rubrieken. Namelijk rubriek A voor het eerste jaar en rubriek B voor de volgende jaren. Het eerste jaar. Meestal bent u voor rubriek A al arbeidsongeschikt als u uw eigen beroep niet meer kunt uitoefenen (AO naar beroep genoemd). Vanaf jaar twee. Voor rubriek B wordt vaak gekeken naar alle soorten werkzaamheden die u naar redelijkheid nog zou kunnen uitvoeren. Dat kan dan nog heel veel zijn (AO naar passende arbeid genoemd). Let op. Bij rubriek B wordt soms strenger gekeurd dan bij rubriek A en bent u dus veel minder snel arbeidsongeschikt. Check welk criterium uw verzekeraar hanteert. Hoeveel inkomen verzekert u? U wilt bij ziekte natuurlijk zo veel mogelijk uw levensstandaard behouden. Echter, verzekeraars willen bij u toch een prikkel behouden om weer Privé Arbeidsongeschiktheidsverzekering ja of nee? Stel, u wilt als (verse) ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. Of u wilt een reeds bestaande AOV eens updaten. Wat zijn dan de aandachtspunten waar u rekening mee moet houden? aan het werk te gaan. Let op. Daarom keren sommige niet meer uit dan 80% van uw gemiddelde inkomen over de afgelopen jaren, ook als u een hogere uitkering verzekerd had. Tip 1. Zorg er altijd voor dat de uitkeringen geïndexeerd zijn. Anders wordt vanwege de inflatie een uitkering steeds minder waard. Tip 2. Check of uw verzekeraar de uitkering ook aftopt op 80%. Stem de einddatum (AOV) af op uw pensioendatum. De verzekeraar betaalt méér Een verzekeraar is erbij gebaat dat u zo snel mogelijk (eventueel gedeeltelijk) weer aan het werk gaat. Dan kan de uitkering immers stoppen of lager worden. Hij is daarom meestal bereid om ook de kosten te vergoeden van bemiddeling bij ander werk, revalidatie, her- of omscholing of kosten voor aanpassing van uw werkplek. Vraag ernaar. U heeft al gebreken, wat nu? Stel, u bent starter en de AO-verzekeraar wil u helemaal niet verzekeren of alleen tegen een hele hoge premie. Wat dan? Dan is er altijd nog een vangnet-polis. Elke verzekeraar is verplicht u te accepteren tegen deze gestandaardiseerde voorwaarden. Er gelden dan geen medische waarborgen en de premie bedraagt, afhankelijk van het beroep, 2.000,- tot 2.500,- per jaar. Let op. U ontvangt echter pas een uitkering als u minimaal 80% arbeidsongeschikt bent. En de uitkering is begrensd op ,- bruto per jaar, wel geïndexeerd, met een eigenrisicoperiode van twee jaar. Als de AOV dan nog geen vijf jaar loopt, duurt de uitkering ook maar maximaal vijf jaar. Nee, het is geen vetpot, maar het voorkomt wel dat u in de bijstand terechtkomt. Let op. Deze verzekering moet u binnen drie maanden nadat u uw onderneming gestart heeft, aanvragen. Zorg er altijd voor dat de uitkeringen geïndexeerd zijn. Anders wordt vanwege de inflatie uw uitkering steeds minder waard. Check meteen of uw verzekeraar de uitkering aftopt op 80%. Stem bovendien de einddatum van de AOV af op uw pensioendatum

8 Colofon Hoofdredacteur: mr. R. van Doeselaar Eindredacteuren: mevr. mr. M.C.M. Bax-Cleven L.J.W.M. Winter Aan dit nummer werkten mee: mevr. mr. L.H.J. Branten-van Hoof FB mr. B.J. Brouwer mr. M.A.G.M. van Hattum E. Izeren FB C.A. Kraakman FFP/RPA financieel planner / pensioenadviseur F.J. Müller financieringsdeskundige drs. A.L.H. Neelen mevr. mr. G.B.E.M. Schippers personeelsadviseur ing. W.K. van der Veen teamleider verzekeringen mevr. mr. C.W. van Vilsteren-Maters btw-specialist Dit is een uitgave van: Aarle-Rixtelseweg 63 Postbus AT HELMOND Abonnementen: Tel.: Fax: Modellen, tabellen, vonnissen,... is een wettelijk geregistreerd merk. - goed om te weten Getekend voor vijf jaar? Krijgt u met een malafide advertentiebureau te maken: teken dan nooit iets. Krijgt u een conceptadvertentie toegezonden, vraag dan wie de opdracht tot plaatsing heeft gegeven en wanneer. Zet nergens uw handtekening onder, want met behulp van de kopieermachine is men vrij gemakkelijk in staat een bedrieglijk echt lijkend contract op tafel te leggen. Tip. Vraag zo nodig ook om bewijs dat het desbetreffende blad met daarin uw advertentie, daadwerkelijk verspreid is. Malafide bureau s zijn al herhaaldelijk door de rechter veroordeeld, omdat ze dit bewijs niet konden leveren. Wordt u benaderd door een onbekende advertentieverkoper, zorg dan dat men niet de beschikking over uw handtekening krijgt. Bedenktijd? Veel ondernemers denken binnen acht dagen iedere order of bestelling te mogen annuleren. Dit misverstand wordt veroorzaakt door de Colportagewet. Deze wet biedt echter alleen bescherming aan consumenten. Wanneer iemand privé iets koopt nadat hij onaangekondigd is bezocht (aan de deur of op een beurs), heeft hij (minstens acht dagen) het recht de koop te annuleren. Koopt of bestelt u echter iets voor uw onderneming, dan is er geen bedenktijd. Tip. Twijfelt u, zet dan op de bestelbon of in het contract dat u als koper het recht heeft om zonder kosten de koop (opdracht of bestelling) te annuleren, bijvoorbeeld gedurende twee weken. Koopt of bestelt u iets voor uw onderneming, dan is er in beginsel geen annuleringsmogelijkheid. Bent u niet helemaal zeker van uw zaak, laat dan een bedenkperiode in het contract opnemen. Btw niet verzekeren Als u een auto voor uw bedrijf koopt, dan kunt u de btw via uw btw-aangifte terugkrijgen. Dat is ook zo als het om een personenauto gaat. Dat betekent dus dat u de btw die in de aankoopprijs van uw auto zit, niet hoeft te verzekeren. Uw schade kan immers niet hoger zijn dan de prijs van de auto exclusief btw. Verzekeraars vragen in het geval van schade of u wel of geen recht heeft op btw-teruggave. Als u ja moet antwoorden, krijgt u uw schade exclusief btw vergoed. Zelfs als u jarenlang premie heeft betaald op basis van de prijs inclusief btw. Let er daarom op dat u bij het verzekeren van uw auto de prijs exclusief btw als uitgangspunt neemt. Een hogere verzekerde waarde is zinloos en kost u alleen maar extra premie. Als u de btw bij uw btw-aangifte terug kunt vragen, volstaat het dat u als verzekerde waarde van uw auto de prijs exclusief btw neemt. Verzekeren van de prijs inclusief btw is verspilling. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Benut de korting op uw aanslag

Benut de korting op uw aanslag tipsenadvies.nl 21 jaargang - nummer 12 31 januari 2015 In dit nummer... Belasting betalen Benut de korting op uw aanslag... 1 Recht Als u uw algemene voorwaarden wilt veranderen... 2 Ondernemerschap Voorlopig

Nadere informatie

Extra controle op bedrijfskosten

Extra controle op bedrijfskosten tipsenadvies-eenmanszaak.nl In dit nummer... Veertiendaagse belastingadviezen voor eenmanszaak en Vof 4 jaargang - nummer 8 25 februari 2014 Belastingdienst Extra controle op bedrijfskosten... 1 Btw Webshop

Nadere informatie

OKTOBER 2011 NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2011 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2011 NIEUWSBRIEF ALGEMEEN Kunt u zomaar afscheid nemen van een slechte klant? Veel bedrijven besteden 80% van hun tijd aan hun bedrijf en 20% van hun tijd aan de klanten. Afscheid nemen van die

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

De voorwaarden Generali AOV

De voorwaarden Generali AOV De voorwaarden Generali AOV Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali AOV. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent,

Nadere informatie

Voorwoord 11 Inleiding 13

Voorwoord 11 Inleiding 13 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 13 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 17 1.1 Het ondernemingsplan 17 1.2 De investeringsbegroting 19 1.3 Het financieringsplan 22 1.4 De exploitatiebegroting

Nadere informatie

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN geschreven door Carla Custers (Reken ErOp) (Druk- en typefouten voorbehouden. De auteur en uitgever zijn niet aansprakelijk

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Starten als ondernemer

Starten als ondernemer Starten als ondernemer vanuit een (arbeidsongeschiktheids) uitkering www.bpv.nl Y regelingen Y tips Y ondernemingsplan Y financiering Y verzekeringen bpv&w starten als ondernemer 1 Inhoud Inleiding 3 1.

Nadere informatie

EIGEN BAAS? IK! (2013)

EIGEN BAAS? IK! (2013) EIGEN BAAS? IK! (2013) Als je voor jezelf begint als ondernemer of als freelancer bied je diensten of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment moet je regelmatig je boekhouding bijhouden.

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Startersgids voor Internetondernemers

Startersgids voor Internetondernemers Startersgids voor Internetondernemers Regels bij het Ondernemen Financiële en juridische aspecten van het ondernemen inleiding Ben je ondernemer of van plan dat te worden dan komt er veel op je af. Je

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 Zelfstandig podiumkunstenaars

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 Zelfstandig podiumkunstenaars Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 Zelfstandig podiumkunstenaars Introductie Deze handleiding is voor alle ondernemers en zp ers in de creatieve industrie. In de laatste hoofdstukken van dit

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten het zaken. zak boekje

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten het zaken. zak boekje Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten volledig herziene versie het zaken zak boekje ing Kredietaanvragen Maatschap Fusie De accountant in uw achterzak Wat

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

Handleiding voor kunstenaars bij de aangifte Inkomstenbelasting 2014

Handleiding voor kunstenaars bij de aangifte Inkomstenbelasting 2014 Handleiding voor kunstenaars bij de aangifte Inkomstenbelasting 2014 Ik ben kunstenaar en ik doe aangifte voor de inkomstenbelasting 2014 Deze Handleiding is een aanvulling, speciaal voor kunstenaars,

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21]

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21] [1/21] Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2012, maar andere zaken vragen

Nadere informatie

Ook in 2011 kwartaalaangifte btw

Ook in 2011 kwartaalaangifte btw jaargang 21 nummer 6 juni 2010 Koste wat het kost 4 Kapitaal in beheer 16 In de aap gelogeerd 19 Ontevreden klant 26 Het systeem voor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers gaat op de schop. U kunt

Nadere informatie

Ondernemen. 2010 Handboek

Ondernemen. 2010 Handboek 2010 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en sociale verzekeringspremies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld

Nadere informatie

Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij!

Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij! Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij! Inhoudsopgave De naam van je bedrijf 3 Naar de Kamer van Koophandel 7 Fiscale regelzaken 9 Zakelijke bankrekening 11 Boekhouding 12 Financiële reserves 14

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Fiscaal leuk naar beurs of congres

Fiscaal leuk naar beurs of congres tipsenadvies-vrijeberoeper.nl Veertiendaagse belastingadviezen voor vrije beroepsbeoefenaren 1 jaargang - nummer 1 17 mei 2013 In dit nummer... Fiscale winst Fiscaal leuk naar beurs of congres... 1 Auto

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Zorg voor een urenadministratie!

Zorg voor een urenadministratie! JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor IB-ondernemers Zorg voor een urenadministratie! Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale gunstregelingen voor

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie