Duurzaamheid Veemarktterrein. Duurzaamheid Veemarkt SUSREG 11 maart 2015 Energierijke Stedenbouw W/E adviseurs Arno Harting gemeente Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaamheid Veemarktterrein. Duurzaamheid Veemarkt SUSREG 11 maart 2015 Energierijke Stedenbouw W/E adviseurs Arno Harting gemeente Utrecht"

Transcriptie

1 Duurzaamheid Veemarktterrein Duurzaamheid Veemarkt SUSREG 11 maart 2015 Energierijke Stedenbouw W/E adviseurs Arno Harting gemeente Utrecht 1

2 Inverdienlocaties ( ) Versterken financiële positie gemeente eigen grond niet gebonden aan ontwikkelaar DuBo beleid (1995) energie, materiaalgebruik, binnenmilieu,. CO2-neutraal 2030 VEEMARKT terrein!! gekke koeien ziekte ed -> geen vee autohandel -> geen core business + overlast 2

3 Veemarktterrein (10 ha) 3

4 Veemarktterrein Programma (2006) 500 woningen voorzieningen schooltje, winkel, woonwagencentrum, voetbalveld + geld verdienen!! bomen groeiden tot aan de hemel Omgeving verkeersgeluid A27 + Biltse Rading/rontonde bestaande structuren dicht bij de stad, aanwezige voorzieningen 4

5 Veemarktterrein Herontwikkeling Veemarktterrein boodschap uit het bestuur: toonaangevend duurzaam participatie WAT IS DAT DAN? Maar ook geld verdienen uit gemeentelijke grondposities Het is oktober 2008, crisis tekent zich af! 5

6 Veemarktterrein -> duurzaam -> wat is dat? Toonaangevend duurzaam: Lage milieubelasting energie materiaalgebruik Betrokkenheid bewoners en omwonenden participatie, (C)PO Grondexploitatie sloop hallen, grondopbrengst 6

7 Veemarktterrein -> duurzaam -> welke route? Kansen verkennen Integrale afweging maken Meetbaar maken tbv vervolg DPL Duurzaamheidsprofiel v/e Locatie IVAM 3 P s referentiewijk bepalen/dpl maatlat bepalen ambitie vastleggen ontwerpfase begeleiden toets op eindresultaat 7

8 Veemarktterrein DPL brede integrale kijk 8

9 Duurzaamheidsaspecten van belang voor herontwikkeling Veemarkt Planet People Profit Ruimtegebruik Participatie Bedrijvigheid Energie Sociale diversiteit Functiemenging Duurzame materialen Groen / Biodiversiteit Water in de wijk Waterbeheer Geluidshinder Bereikbaarheid Flexibiliteit Verkeersveiligheid Hergebruik Kwaliteit openbare ruimte Beeldkwaliteit Voorzieningen 9

10 Veemarktterrein DPL Rapportcijfer 1-10, per aspect en gemiddeld: Voldoen aan regelgeving/gebruikelijk -> geen extra duurzaamheidsmaatregelen -> DPL score 6 Maximaal haalbare duurzaamheid -> score 10 Score is relatief, ten opzichte van referentiewijk: Wijken verschillen in mogelijke duurzaamheid afhankelijk van dichtheid, functies, bouwperiode Voorbeelden: woonwijk, laagbouw, rond 1930 stadscentrum, middelhoogbouw, oud en nieuw kantoor-/woonwijk, middelhoogbouw, rond

11 Veemarktterrein DPL 11

12 Duurzaamheidsaspecten meest van belang voor ontwerp Veemarkt Planet People Profit Ruimtegebruik Participatie Bedrijvigheid Energie Sociale diversiteit Functiemenging Duurzame materialen Groen / Biodiversiteit Water in de wijk Waterbeheer Geluidshinder Bereikbaarheid Flexibiliteit Verkeersveiligheid Hergebruik Kwaliteit openbare ruimte Beeldkwaliteit Voorzieningen 12

13 Veemarktterrein (participatie) Uitvoering geven aan de bestuurlijke opdracht van innovatieve participatie (Focusgroep) 1. Alle belanghebbenden informeren 2. Informatie bijeenkomst met geïnteresseerden 3. Discussie en brainstormsessies met actief betrokkenen (klankbordgroep) 4. Toekomstige bewoners stem geven 5. Individueel opdrachtgeverschap ruimte bieden -> ook oplossing voor de stagnerende bouw/crisis? 13

14 Veemarktterrein (participatie) 14

15 Veemarktterrein (participatie) 15

16 Veemarkt Toonaangevend duurzaam betekent dus concreet voor de volgende fase (2011): Woningen op termijn energieneutraal en zo mogelijk energieleverend Ruimte winnen voor aantrekkelijke openbare ruimte door gebouwd parkeren Hergebruik hal en particulier opdrachtgeverschap geven eigen identiteit én bijdrage aan duurzaamheid Breed scala aan relatief goedkopere maatregelen: materiaalgebruik, flexibel bouwen, groene uitstraling, water in de wijk, geluidsafschermend bouwen, functiemenging Grootste PPP duurzaamheids-opgave is financiering energiemaatregelen en betaalbaar gebouwd parkeren 16

17 Duurzaamheidsaspecten meest van belang voor ontwerp Veemarkt Planet People Profit Ruimtegebruik Participatie Bedrijvigheid Energie Sociale diversiteit Functiemenging Duurzame materialen Groen / Biodiversiteit Water in de wijk Waterbeheer Geluidshinder Bereikbaarheid Flexibiliteit Verkeersveiligheid Hergebruik Kwaliteit openbare ruimte Beeldkwaliteit Voorzieningen 17

18 Veemarktterrein (energie) Omgevingskenmerken tbv energie gesloten bouwblokken ivm verkeersgeluid hoge dichtheid warmtelevering in de buurt (600 m) vergaand energiezuinig (beleid) zonbewust bouwen niet gemakkelijk na verloop van tijd: onzekerheid over bouwtempo Fundamenteel naar de energievoorziening kijken OEI studie 18

19 Veemarktterrein (energie) Studie Optimale Energie Infrastructuur OEI (2011) Ambities CO2, leveringszekerheid, woonlasten Mogelijkheden omgeving Restwarmte, oppervlaktewater, biomassa Opties Gas, warmtepomp+bww, stadsverwarming Effecten Milieu, investering, woonlasten Haalbaarheid Besluit 19

20 Veemarktterrein (energie) Stadsverwarming sinds ton minder uitstoot ook voor Veemarkt een optie? studie: CO 2 20

21 Veemarktterrein (energie) 21

22 Veemarktterrein (energie) 22

23 Veemarktterrein (energie) Stadsverwarming Ook voor Veemarkt een optie! 23

24 Duurzaamheidsaspecten meest van belang voor ontwerp Veemarkt Planet People Profit Ruimtegebruik Participatie Bedrijvigheid Energie Sociale diversiteit Functiemenging Duurzame materialen Groen / Biodiversiteit Water in de wijk Waterbeheer Geluidshinder Bereikbaarheid Flexibiliteit Verkeersveiligheid Hergebruik Kwaliteit openbare ruimte Beeldkwaliteit Voorzieningen 24

25 Veemarktterrein (hergebruik) 25

26 Veemarktterrein (hergebruik) 26

27 Duurzaamheidsaspecten van belang voor ontwerp Veemarkt Planet People Profit Ruimtegebruik Participatie Bedrijvigheid Energie Sociale diversiteit Functiemenging Duurzame materialen Groen / Biodiversiteit Water in de wijk Waterbeheer Geluidshinder Bereikbaarheid Flexibiliteit Verkeersveiligheid Hergebruik Kwaliteit openbare ruimte Beeldkwaliteit Voorzieningen 27

28 Veemarktterrein (DPL profiel) 28

29 DPL-profiel score 7 score 8 29

30 Veemarktterrein (energie) Warmtelevering ja/nee (2010/2011) voorinvestering hoofdleiding inschatting uitrol nieuwe aansluitingen = aansluitbijdrage stagnatie van de voortgang bouw ook in Utrecht cashflow warmte-infrastructuur risicovol 30

31 Veemarktterrein (energie) Stadsverwarming risico s worden te groot geacht! gemeente wil niet risico (helpen) afdekken 31

32 Veemarktterrein (energie) Warmtelevering nee (2010/2011) exit warmtelevering toch gasinfrastructuur terug bij af energiezuinigheid/co2-effect op andere manier realiseren (prestatie vastleggen) EPC <= 0,3 wettelijk net verlaagd naar 0,6 niet 50% van dan geldend wettelijk durven vastleggen helaas!! 32

33 Van gebied naar gebouwniveau Vastleggen minimum GPR + EPC score Opnemen GPR/EPC in kavelpaspoort/tenderdocument Opnemen in uitgifte overeenkomsten Beschikbaar stellen GPR instrument Soms hulp / ondersteuning (kleine bouwers) Inhoudelijke toetsing EPC en GPR Rug recht houden / precedent-werking Procesafspraken coördinatie WABO traject Oplevertoets Lente-akkoord 33

34 Vastleggen minimum GPR + EPC score Energiezuinigheid vastgelegd met EPC =< 0,3 (dwz 50% onder wettelijk niveau van toen) Utilitair E/E =< 0,5 evenwichtig met woningen Overige woningkwaliteiten vastleggen met GPR Gebouw => 7½ milieubelasting materiaalgebruik installatie-arm! gezondheid gebruikswaarde toekomstwaarde 34

35 Opnemen GPR/EPC in kavelpaspoort/tenderdocument Duurzaamheid Eén van de belangrijke uitgangspunten van de wijk Veemarkt is mens- en milieuvriendelijk bouwen, ook wel duurzaam bouwen genoemd. Dit betekent dat er gebouwd wordt met een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van ten hoogste 0,3. Verder hecht de gemeente veel belang aan een goed binnenmilieu en het gebruik van duurzame materialen met een lage milieubelasting. Daarnaast dienen ontwerp en bouw ook in andere opzichten duurzaam te zijn. Dat betekent een GPR Gebouw score van gemiddeld tenminste 7,5. Bij de gemeente kan een sublicentie van het prestatie-eis gerichte toetsingsinstrument GPR Gebouw verkregen worden.... Gebruik duurzame materialen Daarbij moet in ieder geval gebruik worden gemaakt van niet uitlogende verontreinigende bouwmaterialen (geen koper, zink of lood) en hout met een FSC keurmerk of de andere door TPAC goedgekeurde certificaten. Daarnaast is het belangrijk om zoveel mogelijk herbruikbare materialen te gebruiken, met een lage milieubelasting. Dit moet bijdragen (naast vooral de energieprestatie) aan een GPR-gebouw* van gemiddeld minimaal 7,5; maak het gebouw natuurvriendelijk: bouw nestgelegenheid in voor vogels en vleermuizen en benut mogelijkheden voor groene daken en groene gevels. Zie hiervoor de checklist van de Vogelbescherming voor vogelvriendelijke maatregelen aan gebouwen (www.vogelbescherming.nl)... De Indieningvereisten zijn:. Een uitleg hoe de eindgebruiker betrokken is bij het project Toelichting op de EPC en GPR van het ontwerp (zie paragraaf 3.4).. 35

36 Opnemen in uitgifte overeenkomsten Verwijzing naar EPC <= 0,3 + GPR => 7½ zoals verwoord in tenderdocument Verwijzing naar Integrale WoningKwaliteit Politiekeurmerk Veilig Wonen FSC TPAC houtkeur geen uitlogende verontreinigende bouwmaterialen Oplevering kwaliteitsborging Oplevertoets 36

37 GPR/EPC in de ontwerpfase Beschikbaar stellen GPR instrument sublicentie over schouder meekijken Soms hulp / ondersteuning ihb kleine bouwers/adviseurs/installateurs enthousiasme bij zelfbouwers <- woningkwaliteit Tussentijdse consultatie op het DuBo resultaat Bodemwarmtewisselaars/gesloten bronnen nieuwe regelgeving -> Bodemenergie-loket interferentie met de buren alliantie vorming (samen met de buren) 2 e watervoerende laag verboden/doorboren kleilaag 37

38 Inhoudelijke toetsing DO/WABO Procesafspraken coördinatie WABO traject Rug recht houden getal is getal, ook 0,05 precedentwerking gelijke monniken, gelijke kappen geloofwaardigheid naar de buurt soms aangepaste interpretatie bij andere gebouwfunctie Akkoord naar afd. gronduitgifte gemeente en bouwer kunnen contract sluiten met voldoende DuBo-kwalitiet 38

39 Bouw krijgt vaart 2011 crisis zorgt voor stagnatie 2012 tender met mede-opdrachtgeverschap 2013 lichtpuntjes groeiende belangstelling 2014 volop los 39

40 40

41 Bouw gereed / oplevering Krijgen wat je gekocht hebt wat was beloofd cfm EPC en GPR? oplevertoets energie + ventilatie BRL 9500 opnameprotocol volgens lenteakkoord bouwsector tbv gemeente EN koper/bewoner certificaat politiekeurmerk Veilig Wonen 41

42 Ervaringen tot nu toe Artikel 122 Woningwet want geen hogere eisen te stellen dan Bb maar geheel vrijwillig worden deze eisen geaccepteerd dus niemand beklaagt zich en iedereen doet mee Behaalde GPR/EPC tot nu toe? EPC tussen 0,3 en 0, min ook genoemd GPR vanaf 7½ tot boven 8+ Maatregelen? nog veel gasketel met ruime hoeveelheid PV enkele warmtepomp ihb zelfbouwers goede (maar niet extreem) gebouwschil 42

43 Het resultaat 43

44 En voor uzelf Heb geduld het duurt veel langer dan voorzien twee stapjes vooruit, één stap terug de dynamiek kunnen we niet stopzetten Wanhoop niet soms komt het toch nog goed Wees niet teleurgesteld soms zit er gewoon niet meer in niet alles kan een 10 worden tel uw zegeningen in het project Laat het soms eens botsen of ontploffen 44

45 Dank voor uw aandacht VRAGEN? Arno Harting 45

DUURZAAMHEIDSPROFIEL t HAANTJE

DUURZAAMHEIDSPROFIEL t HAANTJE DUURZAAMHEIDSPROFIEL t HAANTJE Analyse van de duurzaamheid van het ontwikkelingsplan t Haantje met het computerinstrument DPL (Duurzaamheidsprofiel van een Locatie) Concept d.d. 11 augustus 2014 TK/PV

Nadere informatie

1. DAF-prestaties. Voor het bepalen van de DAF-prestaties wordt gebruikt gemaakt van het instrument GPR-Gebouw.

1. DAF-prestaties. Voor het bepalen van de DAF-prestaties wordt gebruikt gemaakt van het instrument GPR-Gebouw. 1. DAF-prestaties Voor het bepalen van de DAF-prestaties wordt gebruikt gemaakt van het instrument GPR-Gebouw. De gemeente Apeldoorn is eigenaar van een hoofdlicentie van GPR-Gebouw. Ontwikkelaars en architecten

Nadere informatie

Vereisten betreffende energieprestatie en Duurzaam, Aanpasbaar en Flexibel bouwen van woningen door particuliere opdrachtgevers in Zuidbroek

Vereisten betreffende energieprestatie en Duurzaam, Aanpasbaar en Flexibel bouwen van woningen door particuliere opdrachtgevers in Zuidbroek Vereisten betreffende energieprestatie en Duurzaam, Aanpasbaar en Flexibel bouwen van woningen door particuliere opdrachtgevers in Zuidbroek 1. DAF-prestaties voor de woningbouw nieuwbouw Voor het bepalen

Nadere informatie

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 Ga mee naar buiten Bouwveld informatie Blixembosch Buiten CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 1 Inleiding 4 2 Overzichtskaart 5 3 Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? 8 3.1 Definitie

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Zelf duurzaam en energiezuinig bouwen: de gemeente Lelystad stelt subsidie beschikbaar

Zelf duurzaam en energiezuinig bouwen: de gemeente Lelystad stelt subsidie beschikbaar Particuliere nieuwbouw in Lelystad Zelf duurzaam en energiezuinig bouwen: de gemeente Lelystad stelt subsidie beschikbaar Zelf een woning bouwen in Lelystad? De gemeente stimuleert duurzaam- en energiezuinig

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Raadsvoorstel. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raad Onderwerp: V200901144 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raadsvoorstel Inleiding: Op 18 december 2008 heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda vastgesteld. De gemeente heeft daarmee de kaders voor

Nadere informatie

Duurzaam bouwen in Bussum Van zilver naar Goud

Duurzaam bouwen in Bussum Van zilver naar Goud Duurzaam bouwen in Bussum Van zilver naar Goud Kerngegevens Projectleider Afdeling Anne Kok RI 3 Datum 3 juni 2010 3 Behandeling Raad Planstatus Projectnummer Opdrachtgever: Vastgesteld AB10.00406 Bernie

Nadere informatie

Concept Handreiking Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Concept Handreiking Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Concept Handreiking Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling 28 oktober 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Colofon: 2011 Ministerie van Infrastructuur & Milieu Programma Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Catalogus. "Het Utrechtse Stationsgebied. geeft duurzame energie"

Catalogus. Het Utrechtse Stationsgebied. geeft duurzame energie Catalogus "Het Utrechtse Stationsgebied geeft duurzame energie" mei 2009 Beste lezer, Het Rijk heeft in 2000 zes belangrijke vervoersknooppunten in Nederland aangewezen tot Nieuwe Sleutel Projecten (NSP),

Nadere informatie

Platform energietransitie Gebouwde Omgeving

Platform energietransitie Gebouwde Omgeving 2320 2320 2320 2320 2320 360 355 Platform energietransitie Gebouwde Omgeving 100 1895 650 Innovatie in de bouw: 500 het moet en het kan! Bouwbedrijven, industrie, projectontwikkelaars, adviseurs, installateurs,

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden"

Duurzaamheidsagenda 2011-2014 Samenwerken en verbinden Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden" Gemeente Teylingen Gemeente Teylingen juli 2011 definitief Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden" Gemeente Teylingen Gemeente

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie

Volgens artikel 9 van de recast EPBD moet het Nationaal Plan de volgende onderdelen bevatten:

Volgens artikel 9 van de recast EPBD moet het Nationaal Plan de volgende onderdelen bevatten: Nationaal Plan voor het bevorderen van bijna-energieneutrale gebouwen in, september 2012 Inleiding Uitgangspunt voor dit nationaal plan is het Nationaal energie-efficiëntie actieplan van juni 2011 (hierna:

Nadere informatie

Utrecht: energiek middelpunt van het land Duiding van het College bij het Energieplan

Utrecht: energiek middelpunt van het land Duiding van het College bij het Energieplan Utrecht: energiek middelpunt van het land Duiding van het College bij het Energieplan Leeswijzer Inhoudsopgave Dit duidingsdocument hoort bij het Energieplan: Utrecht Energiek Middelpunt van het land.

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Afwegingskader Holland Park

Afwegingskader Holland Park Afwegingskader Holland Park Datum: 1 december 2014 Projectnr: 1290 Status: Definitief Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding... 8 2 Uitgangspunten... 9 2.1 Projectinformatie... 9 2.2 Kenmerken Holland

Nadere informatie

info@duurzaamgww.nl www.duurzaamgww.nl Dag van Duurzaam GWW Inspiratieschrift

info@duurzaamgww.nl www.duurzaamgww.nl Dag van Duurzaam GWW Inspiratieschrift info@duurzaamgww.nl www.duurzaamgww.nl Dag van Duurzaam GWW Inspiratieschrift Welkom op de tweede Dag van Duurzaam GWW Een feestelijke dag! Er worden namelijk al vele stappen met Duurzaam GWW gezet, grote

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Warmtelevering in nieuwbouwwoningen: toekomstgericht, consumentgericht?

Warmtelevering in nieuwbouwwoningen: toekomstgericht, consumentgericht? Warmtelevering in nieuwbouwwoningen: toekomstgericht, consumentgericht? Discussiebijeenkomst in het kader van het Lente-akkoord, Utrecht, 21 september 2010 Samenvatting Warmtelevering is een oude en bekende

Nadere informatie

Duurzaamheid verzilveren in gebiedsontwikkeling. Agentschap NL Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Duurzaamheid verzilveren in gebiedsontwikkeling. Agentschap NL Ministerie van Infrastructuur en Milieu Agentschap NL Ministerie van Infrastructuur en Milieu Duurzaamheid verzilveren in gebiedsontwikkeling >>Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Toekomstwaarde nu! Duurzaamheid verzilveren

Nadere informatie

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Velsen, Stad van de Wind Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Inhoudsopgave 3 Inleiding en doel 4 Velsen in vogelvlucht 5 Projecten 6 Financiering van de projecten 8 Projecten in uitvoering 12 Projecten

Nadere informatie

Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart. Overkoepelende eindrapportage

Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart. Overkoepelende eindrapportage Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart Uitvoering van een duurzaamheidsnulmeting en uitvoeringsprogramma voor de bedrijventerreinen: 1) Coenecoop (Waddinxveen) 2) Goudse Poort (Gouda) 3) Zoutman

Nadere informatie

Transitie in energie en proces voor energieneutrale gebiedsontwikkeling. Werkpakket 1 & 4

Transitie in energie en proces voor energieneutrale gebiedsontwikkeling. Werkpakket 1 & 4 Transitie in energie en proces voor energieneutrale gebiedsontwikkeling Werkpakket 1 & 4 1/138 EOS-LT Transep-DGO 2.0 27.08.2012 Publicatie: augustus 2012 Dit rapport is uitgevoerd binnen het project Transitie

Nadere informatie

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor sprogramma bij de reisgids voor duurzaamheid, energie en klimaat in Alphen aan den Rijn 2014-2020 Van A naar D: Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Marktverkenning Duurzame Energie. Gemeente Bloemendaal

Marktverkenning Duurzame Energie. Gemeente Bloemendaal EINDRAPPORTAGE Marktverkenning Duurzame Energie Gemeente Bloemendaal Betrokkenen: Mevr. J. Glorie Gemeente Bloemendaal Dhr. J. van Kessel Milieudienst IJmond Dhr. M. Maris BECO Groep Mw. M. Baurdoux BECO

Nadere informatie

DUURZAAMHEID EN COMMERCIEEL VASTGOED. Het ABC van organisaties, termen, begrippen en definities

DUURZAAMHEID EN COMMERCIEEL VASTGOED. Het ABC van organisaties, termen, begrippen en definities DUURZAAMHEID EN COMMERCIEEL VASTGOED Het ABC van organisaties, termen, begrippen en definities 2 Duurzaamheid en commercieel vastgoed Het ABC van organisaties, termen, begrippen en definities Voorwoord

Nadere informatie

Bestaande bouw Energie Neutraal. Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak

Bestaande bouw Energie Neutraal. Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak Bestaande bouw Energie Neutraal Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak Inhoud van deze Reisgids VOORWOORD 5 GOED OM TE WETEN 7 1. Bestaande Bouw 9 2. Schaalsprong 11 3. Gebiedsgericht 13 4. Landschap

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie