QAD On Demand biedt producenten de hulpmiddelen die zij nodig hebben om internationaal te kunnen opereren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "QAD On Demand biedt producenten de hulpmiddelen die zij nodig hebben om internationaal te kunnen opereren"

Transcriptie

1 QAD On Demand biedt producenten de hulpmiddelen die zij nodig hebben om internationaal te kunnen opereren Sinds hij buiten de wortels van Material Requirements Planning (MRP) en MRP II is getreden, heeft de software, die we nu aanduiden als Enterprise Resource Planning (ERP), producenten van een bedrijfsopslagsysteem voorzien dat de basis van hun bedrijven vormt. Producenten worden onder druk gezet om middelen te optimaliseren, kosten te besparen, aan schema's te voldoen en de responsiviteit te verbeteren. ERP heeft dit mogelijk gemaakt. Onlangs zijn ERP-leveranciers begonnen met het aanbieden van Software as a Service (SaaS) als een implementatiemogelijkheid voor ERP. Het SaaS-model biedt veel van dezelfde voordelen als een traditionele ERP-implementatie, maar met unieke voordelen zoals dat er geen IT-personeelbestand op hoeft te worden gebouwd om ERP te ondersteunen. In het afgelopen jaar heeft Aberdeen gezien dat er een grotere bereidheid van bedrijven bestaat om SaaS als implementatiemethode voor ERP in overweging te nemen. Sommige ERP-aanbieders zijn koploper geweest om op deze toegenomen bereidheid in te springen. QAD was één van de eersten om ERP in het SaaS-model met QAD On Demand aan te bieden. Momentopname QAD On Demand Verkrijgbaar sinds 2007 vormt QAD On Demand het SaaS-ERP-aanbod dat is gericht op wereldbrede producenten. Het biedt een fl exibel implementatiealternatief voor de Enterprise-toepassingen van QAD. Gepositioneerd als een wereldbrede ERP-oplossing "op volle sterkte", zijn er drie uitgaves verkrijgbaar naast een algemene uitgave, uitgaves voor zowel automobielen als levenswetenschappen. SaaS-klanten werken met een gezamenlijke codebasis, elk met een eigen database. Omdat QAD On Demand dezelfde ERP-oplossing is die op locatie wordt aangeboden, biedt QAD implementatieonafhankelijkheid en portabiliteit tussen de vraag en omgevingen op locatie. De oplossing is nagenoeg overal ter wereld verkrijgbaar, ondersteund door twee wereldbrede gegevenscentra, één in Denver, Colorado en één in Hong Kong, China. Beide zijn SAS 70 II gecertifi ceerd. QAD besteedt bijzondere aandacht aan latentie (netwerkprestaties en vertraging in reactietijd) en is het meest succesvol in het leveren van uitstekende prestaties in de Verenigde Staten, maar stelt dat QAD goede service biedt in de meeste andere delen van de wereld, behalve in Afrika. QAD On Demand richt zich op alle producenten of het nu gaat om een enkele installatie, meerdere divisies, of meerdere divisies met meerdere installaties. Tegelijkertijd biedt QAD On Demand een ERP-alternatief die zorgt dat voor kleine bedrijven gemakkelijk toegang tegen een meer betaalbare prijs kunnen krijgen. QAD heeft zich op de markt geplaatst met een strategie die gebruik maakt van de unieke voordelen die de SaaS-afl everingsmethode aan klanten biedt in combinatie met de volle kracht van een wereldbrede ERP-oplossing, waarmee zowel een realistische mogelijkheid aan producenten wordt geboden die al international opereren als aan kleine bedrijven die het uiteindelijke doel hebben om mondiaal te worden. December, 2010 Analitisch Inzicht De Inzichten van Aberdeen bieden het analistperspectief van het onderzoek dat werd samengesteld uit een geaggregeerd overzicht van de onderzoeksenquêtes, interviews en gegevensanalyse. SaaS-ERP-reeks Dit Analystinzicht staat in een reeks van onderzoeksrapporten van Aberdeen waarin het onderwerp van SaaS ERP wordt verkend, te beginnen met SaaS ERP: Trends & Observaties Terwijl diverse providers van ERP-oplossingen momenteel zijn uitgerust om met behulp van ERP SaaS-modellen af te leveren, de manier waarop deze verschillende SaaS-oplossingen worden geleverd, varieert aanzienlijk. Dit rapport richt zich voornamelijk op het SaaS-ERPaanbod van QAD. SAS70 II Gecertifi ceerd Het American Institute of Certifi ed Public Accountants heeft het Statement of Auditing Standards nr. 7 afgegeven: Dienstverlenende organisaties begeleiden accountants bij het beoordelen van de interne controles van een serviceprovider teneinde een serviceaccountantsverklaring af te geven. Hiermee wordt gewaarborgd dat SAS70 II gecertifi ceerde gegevenscentra effectief de doelstellingen volgens de regels controleert waar toepassingsserviceproviders zich aan dienen te houden.

2 Pagina 2 Verhoogde overweging voor SaaS SaaS ERP van Aberdeen: Trends & Observaties 2010 heeft de toegenomen bereidheid om SaaS in overweging te nemen, onderzocht samen met de redenen waarom SaaS steeds aantrekkelijk wordt voor bedrijven die behoefte hebben aan een ERP-oplossing. Ook al biedt het SaaS-model extra voordelen dan alleen de voordelen van ERP, hebben bedrijven er lang over gedaan om SaaS te aanvaarden als een afl everingsmodel ten opzichte van andere implementatiemogelijkheden. Vaak gehinderd door een "huur versus kopen"-mentaliteit en doordat zij ook bezorgd zijn over de veiligheid, staan bedrijven niet altijd open voor iets nieuws of iets anders. In het afgelopen jaar heeft Aberdeen echter een verhoogde bereidheid gezien om SaaS in overweging te nemen ten opzicht van een verminderde interesse in traditionele implementatiemethoden. Afbeelding 1: Bereidheid om implementatiemogelijkheden in overweging te nemen Percentage van Respondenten On Demand / SaaS ERP gehost en beheerd door ERP-leverancier ERP gehost en beheerd door een derde Voorgeconfi gureerd op een hardware-apparaat* Traditionele licentie op locatie * De leveringsmogelijkheid "vooraf geconfi gureerd op een hardware-apparaat" werd toegevoegd aan de enquête in 2008 Bron: Aberdeen Group, juni 2010 Aberdeen zag in een toename van 23% naar 39% in de bereidheid om SaaS in overweging te nemen in combinatie met een daling van 80% naar 66% in het overwegen van het traditionele in licentie gegeven model op locatie. Als deze trend doorzet, kan op zekere dag een implementatiemethode gewoon een andere mogelijkheid zijn en geen bepalende factor zijn bij het overwegen van een oplossing. Zie de defi nities van de verschillende implementatiemogelijkheden in Afbeelding 1 op de volgende pagina. Vaak bestaat er verwarring over de terminologie met betrekking tot implementatiemodellen. De termen SaaS en "on-demand" worden meestal door elkaar gebruikt, maar eindgebruikers van ERP verwarren vaak deze afl everings- en implementatiemethoden met gehoste modellen. Het belangrijkste verschil tussen de twee schuilt in de vraag of de klant een licentie koopt voor de software en daarna een onderhoudsvergoeding betaalt voor technische ondersteuning en upgrades (zoals in het gehoste model) of dat de klant alleen een all-in abonnement betaalt voor de software die verkrijgbaar is als on-demand en geleverd als een dienst (zoals in het SaaS-model).

3 Pagina 3 De mogelijkheid weergegeven als "voorgeconfi gureerd op een hardwareapparaat" werd voor het eerst aan onze enquête in 2008 toegevoegd, deels als gevolg van het "op het apparaat"-aanbod van QAD, dat enigszins uniek is. Software wordt op een stuk hardware voorgeconfi gureerd, geladen en verzonden, maar het systeem wordt dan op afstand door QAD beheerd. Er zijn verschillende redenen dat er steeds meer voor SaaS wordt gekozen. De meest genoemde reden dat bedrijven SaaS in overweging nemen is de totale lagere kosten van eigenaarschap (TCO) (Afbeelding 2). Als we verder kijken dan TCO, vinden we dat veel van de andere factoren die SaaS-ERP aantrekkelijk maken, ook kosten gerelateerd zijn. Afbeelding 2: Kostenoverwegingen bieden de meeste aantrekkingskracht Lagere totale kosten van eigenaarschap Vermindert de kosten en moeite van de upgrades Lagere op voorhand uit te geven kosten We beschikken over beperkte IT-middelen en hebben geen interesse om IT-personeel te werven Op zoek naar de beste oplossing op maat -is bereid om elk afl everingsmodel te overwegen Er is geen emotionele binding om het binnen in het bedrijf te hebben Strategiekeuze om zich elders op interne middelen te richten Percentage van Respondenten, n=800 Bron: Aberdeen Group, juni 2010 QAD On Demand is geprijsd om sommige van deze kostfactoren aan te pakken. Aangeboden op basis van een abonnement, betalen bedrijven US$ 250 per gebruiker per maand. Terwijl de meeste leveranciers van ERP-oplossingen niet publiekelijk actuele prijzen zullen delen, heeft Aberdeen gezien dat deze prijzen zo laag als rond de US$ 120 beginnen. Het bereik van de functionaliteit verschilt echter ook. Ook al is QAD niet het laagste geprijsd op de SaaS-markt, als u kijkt naar alle daaraan verbonden kosten van het runnen van een oplossing op locatie, inclusief hardware, software en ondersteunend personeel, is de all-inclusive prijs van QAD On Demand lager dan de gemiddelde kosten van een oplossing met traditionele licentie op locatie. Uit Beyond the Total Cost of ERP Ownership (juni 2009) van Aberdeen bleek dat voor de kleinste van de ondervraagde bedrijven (die met een jaaromzet van onder de US$ 25 miljoen) de gemiddelde kosten per gebruiker voor de softwarelicentie slechts US$ bedroegen en de kosten van onderhoud voor het eerste jaar US$ bedroegen, waardoor de kosten van het eerste jaar, met uitzondering van uit te voeren diensten en hardware of andere infrastructuurkosten US$ per gebruiker bedroegen. Vergelijk dit met de kosten per gebruiker voor QAD On Demand op US$ (US$ 250 per maand gedurende 12 maanden). Gedefi nieerde Implementatiemethoden SaaS of on-demand: De software zelf is niet in licentie gegeven of is geen eigendom van de eindgebruiker; het wordt als een dienst geleverd. Gehost: In licentie gegeven toepassingen worden door een externe derde gehost. Dit kan een apart gebeuren op een apart stuk hardware zijn, of in een apart virtual gebeuren (gewijd aan uw bedrijf) indien de toepassing op door meerdere bedrijven gedeelde hardware staat. Voorgeconfigureerd op een hardware-apparaat: In licentie gegeven software is op de hardware voorgeconfi gureerd en geïnstalleerd. Voorconfi guratie kan branchespecifi ek zijn en beschikken over de best practices-sjablonen voor workfl ows en roldefi nities. Traditionele licentie op locatie: Software wordt niet gekocht en verkocht, in plaats daarvan wordt een licentie verleend voor gebruik. Het kan in licentie zijn gegeven om te worden gebruikt op een bepaalde computer of door andere criteria zoals het aantal gebruikers.

4 Pagina 4 Terwijl het verschil in kosten tussen op lokatie en SaaS na verloop van tijd kan afnemen, zijn deze nog steeds aanzienlijk bij het in overweging te nemende kosten die van te voren moeten worden gemaakt, hetgeen een andere factor is die SaaS aantrekkelijk maakt voor onze respondenten. En natuurlijk betekent de impact van de recessie voor veel producenten een aanscherping van het beschikbare krediet, waardoor de noodzaak ontstaat om contant geld te behouden en in investeringen te snijden. Net als elke SaaS-oplossing kan QAD On Demand worden verantwoord als na verloop van tijd gemaakte bedrijfskosten in plaats van investeringen waarbij een groot bedrag ineens moet worden betaald. Maar software en onderhoud zijn niet de enige kosten die betrokken zijn bij een ERP-implementatie. Vijftig procent (50%) van de bedrijven die bereid zijn om SaaS in overweging te nemen, doen dat omdat ze over beperkte IT-middelen beschikken en er geen belang bij hebben om veel IT-personeel in dienst te nemen. Eenenveertig procent (41%) heeft de strategie om zich elders op interne middelen te richten. De kosten en moeite in verband met upgrades zijn ook een belangrijke overweging. Of het nu gaat om QAD on Demand of On Appliance uit te voeren, speelt het QAD-personeel een belangrijke rol bij het upgrade-proces, een rol die zou moeten worden uitgevoerd door de interne IT-medewerkers als het systeem op locatie zou zijn geïmplementeerd. Dit zal zeker wat resterende kosten en moeite met zich mee brengen wanneer er belangrijke upgrades worden ingevoerd, waaronder de toetsing van nieuwe functies en eventuele implementatie en training in verband met deze nieuwe functies. Maar door de onderliggende infrastructuurwerkzaamheden en eventuele technische inspanningen die de upgrade met zich meebrengt te verwijderen, zijn klanten zijn beter in staat zich te concentreren op de uit de upgrade voortvloeiende waarde. Met QAD On Demand hebben bedrijven toegang tot 24x7 wereldbrede ondersteuning. Dit omvat een helpdesk en persoonlijk advies over hoe bepaalde taken uit te voeren en problemen op te lossen. Dit is allemaal inbegrepen in de service samen met de upgrades. Bezorgdheid wegnemen Tegelijkertijd zijn er verschillende problemen waardoor sommige bedrijven weigeren om SaaS ERP (zie zijbalk) in overweging te nemen. Terwijl diegenen die bereid zijn te in te zien dat ze baat kunnen hebben bij de vermindering van de kosten en moeite van de upgrades, aarzelen 56% van degenen die zich verzetten tegen SaaS om de controle over het upgrade-proces uit handen te geven. Deze tegenstrijdige standpunten signaleren een kosten/baten-afweging. Is het de besparingen waard om een deel van de controle op te geven? Vijftig procent (50%) van degenen die niet bereid zijn om SaaS in overweging te nemen, uiten bezorgdheid over de veiligheid. QAD probeert gebruikers te leren dat hun gegevens zowel integer zijn als voldoende versleuteld zijn. QAD is zich bijzonder bewust van het belang van deze factor met levenswetenschappen. De SASII 70 gecertifi ceerde gegevenscentra zijn veilig en bedrijven kunnen zich veilig voelen in de wetenschap dat de gegevens noch beschadigd noch gestolen zullen worden. Aberdeen is het erover eens dat het misschien de gewone producent niet zo goed is uitgerust om hun gegevens te beveiligen dan de deskundigen die dat doen en er hun levensonderhoud mee voorzien. Hetzelfde kan gezegd worden voor de 38% van die bereid zijn om SaaS in overweging te nemen vanwege het risico van door stilstand verloren gegane tijd. Met twee wereldbrede hostingcentra; kan QAD zowel overbodigheid als hoge beschikbaarheid inbouwen die misschien buiten het bereik van de gewone producent ligt. Bedenkingen over SaaS ERP: Aan ERP 2010 respondenten werd gevraagd of zij bereid zou zijn om SaaSimplementatie in overweging te nemen. Aan hen die niet bereid waren om SaaS in overweging te nemen, werd gevraagd waar zij zich zorgen over maakten bij SaaS. De aspecten waar respondenten zich zorgen over maakten zijn als volgt: 56% Wij willen ons eigen upgrade-proces beheersen 50% Bezorgdheid over de veiligheid 47% ERP is te fundamenteel en strategisch voor ons bedrijf 38% Stilstandtijdrisico - bezorgdheid over voorspelbare prestaties 35% Wij zijn van mening dat oplossingen op locatie meer functionaliteit bieden 29% Wij verlangen zwaar maatwerk

5 Pagina 5 Het publiek voor QAD On Demand Er zijn twee meest waarschijnlijke categorieën van vooruitzichten voor QAD On Demand: kleine bedrijven die nog nooit ERP hebben geïmplementeerd bedrijven die momenteel ERP uitvoeren en op zoek zijn naar een oplossing die hen zal helpen wereldbreed uit te breiden. Netto Nieuwe ERP-implementaties De meerderheid van de producenten die nog moeten investeren in ERP zijn kleinere bedrijven. Om de redenen te onderzoeken waarom zij nog niet hebben geïnvesteerd, kijken we naar ERP in SME van Aberdeen: Groei bestendigen en winst aanwakkeren: Drieëndertig procent (33%) van de 96 respondenten zonder ERP hebben het niet door de interne inspanning die nodig is om te kunnen implementeren. Implementatie van een ERP-oplossing kan ontmoedigend zijn voor bedrijven van elke omvang. QAD heeft veel van deze processen gestroomlijnd door haar ervaring met het bijstaan van bedrijven bij de implementatie, in het bijzonder op het gebied van de automobielen- en levenswetenschappenuitgave. "Easy onboarding" verwijdert overbodige stappen en biedt vooraf ingevulde sjablonen. Dit voorkomt verspilling en optimaliseert de manier waarop ERP wordt geïmplementeerd. Gedurende de implementatie helpt QAD bij het opzetten van gebruikers, het defi niã«ren van hun rol en hun opleiding. Dit kan gedaan worden met QADmedewerkers op locatie of op afstand. Om de implementatietijd te verbeteren, heeft QAD sjablonen samengesteld die kunnen worden ingevuld om gegevens gemakkelijk te migreren. Degenen die overwegen de sprong te wagen om over te gaan tot ERP-implementatie moeten zorgvuldig kijken naar de mogelijke voordelen die kunnen worden afgeleid van ERP in het algemeen en van QAD-oplossingen in het bijzonder. De echte voordelen van ERP zijn te zien op de balans. De respondenten van de 2010 ERP-enquete van Aberdeen hebben meetbare zakelijke voordelen verkregen door middel van hun ERP-implementaties. Er waren 48 QAD-klanten inbegrepen in onze respondenten. De gemiddelde voordelen die QAD-klanten zien, worden weergegeven in tabel 1. ERP heeft met succes zowel de kwaliteit als de toegankelijkheid van informatie in het bedrijf verbeterd. ~ Manager, Producent kleine etenswaren en dranken en QAD-klant Sommige van onze sites waren niet zulke enthousiaste deelnemers, maar zouden nu niet teruggaan naar onze eerdere oplossingen. ~ Manager, Producent kleine etenswaren en dranken en QAD-klant Tabel 1: Zakelijke voordelen bereikt door middel van QAD QAD-klanten ERP-verbetering via ERP-implementatie 17% vermindering van de operationele kosten 12% vermindering van de administratieve kosten 15% vermindering van de voorraadniveaus 12% verbetering in het nalaven van het productieschema 12% verbetering in de volledige en tijdige levering 16% verbetering in de beslissingstijd Bron: Aberdeen Group, juni 2010

6 Pagina 6 Wereldbrede uitbreiding van ERP Voor de ondernemingen die wereldbreed uitbreiden, adviseert Aberdeen standaardisatie van processen en technologie, hetgeen overeenkomt met Best-in- Class-prestaties. De ondernemingen met de Best-in-Class ERP-implementaties hebben 40% meer kans (dan die met achterblijvende prestaties) om front- en back-offi eprocessen en productieplanning en -uitvoering te standaardiseren en hebben 50% meer kans om de implementatie van ERP te standaardiseren over een (eventueel gedistribueerde) onderneming. De implementatie-onafhankelijkheid en draagbaarheid van de oplossing van QAD maakt dit niveau van standaardisatie zeker mogelijk en gemakkelijker te bereiken. Zeker een mogelijkheid voor een huidige QAD-klant met een implementatie op lokatie is om QAD On Demand op externe locaties te implementeren. QAD maakt deze confi guratie nog aantrekkelijker door deze op afstand op on demand locaties in het bedrijfsgebeuren van QAD in te laten pluggen, door in wezen op meerdere verspreide locaties een private cloud te creëren, de communicatie tussen bedrijven te vergemakkelijken en normen te handhaven. Daarnaast worden groeiverwachtingen beter beheersbaar en helpt ERP om de zaden van de groei te planten waarmee in de komende jaren bedrijven concurrerend kunnen blijven. Key Takeaways QAD On Demand combineert de voordelen van klasse-oplossingen van ondernemingen met de voordelen van het SaaS-model. De aantrekkingskracht van SaaS wordt sterker naarmate de bezorgdheid van velen zijn weggenomen. Het uiteindelijke doel is dat alle producenten over de hulpmiddelen beschikken om internationaal te kunnen opereren en voor producenten die reeds internationaal zijn om te effectief te kunnen communiceren, standaarden kunnen implementeren, en volledig inzicht in hun bedrijf kunnen hebben. Als een vroege nieuwkomer op het SaaS-ERP-landschap, brengt QAD On Demand een volwassen SaaS-oplossing die de voordelen van een ERP-oplossing met het SaaS-model biedt. Voor meer informatie over deze of andere onderzoeksthema's, kunt u terecht op ERP in Manufacturing Best- in-class criteria Aberdeen heeft vijf belangrijke prestatie-indicatoren gebruikt om Best-in-Class ERP-implementaties in productiebedrijven te bepalen: vermindering van de voorraadniveaus als gevolg van de implementatie nauwkeurigheid inventaris aantal dagen tot het sluiten van een maand % volledige en tijdige leveringen naleving productieschema (% van de werkorders op tijd klaar) Best-in-Class wordt uitgedaagd om de top 20% van de totale prestatiescorers zijn.

7 Pagina 7 SaaS-trends en Observaties 2010; October 2010 ERP in SME: Groei bestendigen en winst aanwakkeren; August 2010 Gerelateerd onderzoek ERP in Manufacturing 2010: Measuring Business Benefit and Time to Value; June 2010 Beyond the Total Cost of ERP Ownership; June 2009 Auteurs: Nick Castellina, Research Associate, Enterprise Applications Cindy Jutras, Vice President, Research Fellow and Group Director Aberdeen heeft sinds 1988 onderzoek verricht om internationale bedrijven te helpen Bestin-Class te worden. Na de prestaties van meer dan bedrijven te hebben vergeleken, is Aberdeen uniek gepositioneerd om organisaties te voorzien van de feiten het verschil maken - de feiten waarmee bedrijven vooruit kunnen komen en resultaten kunnen verkrijgen Dat is de reden waarom meer dan 2,2 miljoen lezers in meer dan 40 landen, 90% van de Fortune 1.000, en 93% van de Technology 500 op dit onderzoek vertrouwen. Als Harte-Hanks-bedrijf speelt Aberdeen een belangrijke rol om zaken in perspectief te laten zien aan de internationale directe en gerichte marketingbedrijven. Aberdeens Analytische en onafhankelijke kijk op het "klantoptimalisatie"-proces van Harte-Hanks (Informatie - Kansen - Inzicht -Betrokkenheid - Interactie) breidt de klantwaarde aan en accentueert de strategische rol die Harte-Hanks op de markt brengt. Voor meer informatie kunt u terecht op Aberdeen of belt u (617) , of om meer informatie over Harte-Hanks te weten te komen, belt u (800) of gaat u naar Dit document is het resultaat van door de Aberdeen Group uitgevoerd primair onderzoek. De door Aberdeen Group gebruikte methodieken bieden op objectieve feiten gebaseerd onderzoek en vertegenwoordigen de beste analyse beschikbaar op het moment van publicatie. Tenzij anders vermeld, rust het auteursrecht van Aberdeen Group, Inc op de volledige inhoud van deze publicatie welke niet mag worden gereproduceerd, verspreid, gearchiveerd in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aberdeen Group, Inc.

Uitvoeringen QAD On Demand wordt in drie standaarduitvoeringen geleverd:

Uitvoeringen QAD On Demand wordt in drie standaarduitvoeringen geleverd: QAD On Demand QAD On Demand is een optie voor de implementatie van QAD Enterprise Applications. Met QAD On Demand kunnen gebruikers de volledige capaciteiten van QAD Enterprise Applications waar ook ter

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

De financiële impact van BYOD

De financiële impact van BYOD De financiële impact van BYOD Top 10 inzichten uit het wereldwijde -onderzoek Jeff Loucks / Richard Medcalf Lauren Buckalew / Fabio Faria Het aantal BYOD-apparaten in de zes landen van ons onderzoek zal

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? FINANCIËLE EN FUNCTIONELE ARGUMENTEN VOOR DE STAP NAAR DE CLOUD FUNCTIONELE WENSEN BUDGETTAIRE MOGELIJKHEDEN

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk'

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' 29 januari 2013 Agenda 1) Uitgangssituatie 2) Voorlopige resultaten inventarisatie 3) (markt)ontwikkelingen 4) Wat is het vraagstuk? 5)

Nadere informatie

UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES

UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES MARITIEM PRODUCTIE OLIE & GAS Wie is Logic Vision? Logic Vision is dé softwareleverancier

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstelling

Nadere informatie

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure Caag CRM info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl Informatie Brochure Over Ons Caag CRM is een cloud- based software onderneming. Onze kracht ligt in het ontwikkelen van slimme software oplossingen gebaseerd op

Nadere informatie

Process Solutions Process Installations. The smart way forward in food and beverage. Find your optimum

Process Solutions Process Installations. The smart way forward in food and beverage. Find your optimum Process Solutions Process Installations The smart way forward in food and beverage Find your optimum Find your optimum The smart way forward in food and beverage. In de food & beverage-industrie bent u

Nadere informatie

TradeCloud Supply Chain Platform

TradeCloud Supply Chain Platform TradeCloud Supply Chain Platform Voorspelbaar inkopen & produceren Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen Productiebedrijven & groothandel concurreren op flexibiliteit,

Nadere informatie

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Dataportabiliteit Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Cloud computing is een recente ontwikkeling die het mogelijk maakt om complexe ICTfunctionaliteit als dienst via het internet af te nemen.

Nadere informatie

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project?

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Slechts 10 per maand per gebruiker, geen verborgen kosten, onmiddellijk ROI eenmaal u online een aantal field force automation

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs In business for people. Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Bij de implementatie van onze HR- en salarissoftware wilt u

Nadere informatie

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Succesvol ERP selecteren en implementeren Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Onze concurrenten hebben veel betere informatie! Onze klanten verwachten meer van ons! Onderhoud

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing?

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? Management summary Voor een optimale productiviteit en efficiëntie binnen uw bedrijf, is het belangrijk

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Een ERP-handleiding over verbetering van efficiëntie

Een ERP-handleiding over verbetering van efficiëntie Een ERP-handleiding over verbetering van efficiëntie Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2. De beste organisaties streven ernaar 4 hun efficiëntie te verbeteren 3. Hoe ERP de efficiëntie verbetert 5 4. Resultaten

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Vastgoedinformatiesystemen. Thijs van der Spil

Vastgoedinformatiesystemen. Thijs van der Spil Vastgoedinformatiesystemen Thijs van der Spil Wat je wilt voorkomen is een systeem dat niet kan wat je nodig hebt dat veel te duur is in aanschaf of exploitatie dat niet kan meegroeien met je organisatie

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Executive Briefing Gaining Business Benefits from Cloud Computing De Public Cloud wordt aantrekkelijker

Executive Briefing Gaining Business Benefits from Cloud Computing De Public Cloud wordt aantrekkelijker De Public Cloud wordt aantrekkelijker In association with Cloud Computing wordt in organisaties binnen de EMEA-regio steeds vaker de standaard technologie. Weliswaar geven ondernemingen nog altijd de voorkeur

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Welkom De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Even voorstellen Arnold Tuinenburg Over-gemeenten Peter Porte Gemeente Stichtse Vecht Rolf Meursing Odinfo Odinfo Advies en

Nadere informatie

Staff Workload Planner. Verbeter de inzet van academisch personeel

Staff Workload Planner. Verbeter de inzet van academisch personeel Staff Workload Planner Verbeter de inzet van academisch personeel Zet docenten effectiever in met gebruik van de software Staff Workload Planner van Scientia. Nu instellingen van het hoger en voortgezet

Nadere informatie

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Managementsamenvatting Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Neem planningsbesluiten voor maximale winst, meer veiligheid en minimalenadelige gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

SugarCRM Commercial open source CRM software

SugarCRM Commercial open source CRM software SugarCRM Commercial open source CRM software Tom Symoens Wat is CRM? CRM is een bedrijfsstrategie met als doel het identificeren, werven en behouden van klanten. CRM vertrekt van de relatie met uw klanten,

Nadere informatie

Cursusadministratie Software. Whitepaper

Cursusadministratie Software. Whitepaper Cursusadministratie Software Huur of Koop Whitepaper Januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding: Koop versus huur... 3 Hoofdstuk 1... 4 1.1 Belangrijke trends bij SaaS-applicaties... 4 1.2

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

NSi Output Manager Veelgestelde vragen. Version 3.2

NSi Output Manager Veelgestelde vragen. Version 3.2 NSi Output Manager Veelgestelde vragen Version 3.2 I. Algemene productinformatie 1. Wat is nieuw in Output Manager 3.2? NSi Output Manager 3.2 bevat diverse verbeteringen aan serverzijde, waarbij de meest

Nadere informatie

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Module Assetmanagement Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Ton Beckers, 21/10/2014 Structuur ISO 9001 5. Directieverantwoordelijkheid 8. meting, analyse en verbetering 4. Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET [Bold 24pt] Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen 1 2015 EXACT - EXACT

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Door: ICTvoorKinderopvang.nl Introductie Met dit onderzoek brengt ICT voor Kinderopvang de actuele trends in beeld over

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van een midrange modernisering

De toegevoegde waarde van een midrange modernisering De toegevoegde waarde van een midrange modernisering U zou uw IBM midrange systeem AS400 (iseries) willen moderniseren of uitfaseren naar een ander systeem, maar weet nog niet wat de mogelijkheden zijn,

Nadere informatie

Disclaimer voor https://websiteondemand.nl

Disclaimer voor https://websiteondemand.nl Onze Disclaimer ! Disclaimer voor https://websiteondemand.nl Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://websiteondemand.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Website on Demand. In deze disclaimer

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Misvattingen. Voor testen verandert er niks

Misvattingen. Voor testen verandert er niks De Cloud? Misvattingen De zoveelste hype. Waait wel over! Hebben we al, doen we al jaren met succes Wij gaan toch niet public In-house veel veiliger Ver van mijn bed show, een rekencentrumfeestje Voor

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer WHITEPaPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer IT SERVIcE PRoVIDER auteur: Herman Rensink WHITEPAPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT 2 Met GENSYS levert

Nadere informatie

PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN.

PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN. PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN. Cloud computing betekent niet alleen een revolutie op het gebied van datacenter- en IT-beheer, maar is ook

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie.

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie. Inleiding Inleiding Veel bedrijven hebben wel eens een Visie, Missie en Strategie uitgewerkt. Maar slechts weinig bedrijven hebben er ook daadwerkelijk voordeel van. Bij veel bedrijven is het niet meer

Nadere informatie

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Overzicht van oplossingen Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Wat u leert De opkomst van nieuwe technologieën zoals cloud, mobiliteit, sociale media en video die

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Cloud Computing: Het concept ontrafeld

Cloud Computing: Het concept ontrafeld pagina 1 van 5 XR Magazine - Platform en online vakblad over Enterprise-, Bedrijfs- en ICT-architectuur http://www.xr-magazine.nl Artikel Cloud Computing: Het concept ontrafeld Gepubliceerd: 09 september

Nadere informatie

Sterker in samenwerking

Sterker in samenwerking Intrakoop-strategie 2014 2016 Sterker in samenwerking Intrakoop helpt zorginstellingen al meer dan vijftig jaar de meeste waarde uit het leveranciersaanbod te realiseren, door kennis, ervaring en inkoopvolume

Nadere informatie

Uitgebreide, nauwkeurige en flexibele planning van personenvervoer over het spoor

Uitgebreide, nauwkeurige en flexibele planning van personenvervoer over het spoor Casestudy Uitgebreide, nauwkeurige en flexibele planning van personenvervoer over het spoor NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI (NTV) In 2009 koos Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (NTV), de eerste private Italiaanse

Nadere informatie

Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw. Peter Van Damme

Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw. Peter Van Damme Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw Peter Van Damme 1. Abc DigiBouw 2. Wat is ERP 3. Valkuilen 4. Methodiek en stappenplan 5. Conclusie 6. Hulpmiddelen Agenda ABC DigiBouw Advies

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Dienstbeschrijving HIP Onbeperkt Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving HIP Onbeperkt Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving HIP Onbeperkt Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: Juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoe schaf je Microsoft producten aan?

Hoe schaf je Microsoft producten aan? Hoe schaf je Microsoft producten aan? Emile van Thienen Senior Software License Specialist emile@centralpoint.nl Microsoft Licenties Wat zijn Microsoft licenties Gebruikers recht/overeenkomst Elke onderneming

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Door eenvoudiger beheer en lagere Opex stappen meer organisaties over op softwaregedefinieerde storage

Door eenvoudiger beheer en lagere Opex stappen meer organisaties over op softwaregedefinieerde storage Door eenvoudiger beheer en lagere Opex stappen meer organisaties over op softwaregedefinieerde storage Volgens een nieuwe studie stimuleren financiële en operationele voordelen de snelle overstap. OVERZICHT

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDERSCHAP IN DE NIEUWE ECONOMIE

EFFECTIEF LEIDERSCHAP IN DE NIEUWE ECONOMIE EFFECTIEF LEIDERSCHAP IN DE NIEUWE ECONOMIE De markt van morgen In de markt van morgen hebben we te maken met bewuste consumenten. Verzet tegen de oude economie groeit en bereikt een momentum waarbij je

Nadere informatie

Dat is geen service catalogus! - Deel 1. Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS. Deel 1

Dat is geen service catalogus! - Deel 1. Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS. Deel 1 Dat is geen service catalogus! - Deel 1 Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS Deel 1 Ik heb veel IT organisaties zien proberen een service catalogus op te stellen, en veel van deze projecten slagen

Nadere informatie

ERP-wijzer 2015. De hulp om wegwijs te worden in ERP. ERP Cloud Kosten Leveranciers Interview

ERP-wijzer 2015. De hulp om wegwijs te worden in ERP. ERP Cloud Kosten Leveranciers Interview ERP-wijzer 2015 De hulp om wegwijs te worden in ERP ERP Cloud Kosten Leveranciers Interview ERP Monitor is onderdeel van EKCIT European Knowledge Centre for Information Technology Disclaimer: de informatie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen VDF as a Service

Veel gestelde vragen VDF as a Service Veel gestelde vragen VDF as a Service Datum: 19 juni 2017 Inhoud Veel gestelde vragen VDF as a Service... 3 Algemeen... 3 Waarom biedt Promedico in samenwerking met Techni Team VDF as a Service aan?...

Nadere informatie

B².DNA. Strategische GedragsVerbetering

B².DNA. Strategische GedragsVerbetering Het begrip waarde is een modewoord. Maar wat waarde precies is weten maar weinigen. In dit artikel wordt het begrip overzichtelijk uit de doeken gedaan. Met concrete aanwijzingen voor de praktijk van de

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Software Asset Management bij UWV

Software Asset Management bij UWV Software Asset Management bij UWV Software Asset Management bij UWV PON Seminar Lessons Learned 11 december 2012 Paul de Jong Software Asset Management bij UWV Agenda UWV Redenen voor SAM Tijdslijn SAM

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Heeft u al applicaties in de cloud (zoals AWS, Azure, Google) draaien?

Heeft u al applicaties in de cloud (zoals AWS, Azure, Google) draaien? Asset 1 van 4 Hoe houd je de cloudkosten beheersbaar? Gepubliceerd op 20 april 2015 Hoe krijgt u grip op uw cloud-kosten? Leer de verschillende oorzaken voor onverwachtse kosten te herkennen en lees vijf

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Welkom in een wereld zonder grenzen

Welkom in een wereld zonder grenzen Welkom in een wereld zonder grenzen Truphone is het eerste bedrijf dat daadwerkelijk één wereldwijd communicatiesysteem aanbiedt. Daarnaast bespaart het ons meer kosten dan welk ander bedrijf ook zou kunnen.

Nadere informatie

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by De klanten zijn binnengehaald, de medewerkers zijn aangenomen, de uitdagingen zijn het hoofd geboden. Kortom, uw bedrijf is opgebouwd. En nu kunt u ook nog

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Wim Tindemans Manager Business Applications Business and Automation Solutions Egemin NV Agenda Probleemstelling Tegenstelling tussen

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie