Profiel. staat genoteerd aan de beurs van onder meer Amsterdam, Londen en New York.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel. staat genoteerd aan de beurs van onder meer Amsterdam, Londen en New York."

Transcriptie

1 Profiel ABN AMRO stelt zich ten doel waarde te creëren voor haar klanten. In het relatiebeheer gaan wij steeds uit van de behoeften aan financiële diensten van de door ons geselecteerde klantengroepen. Het zijn onze medewerkers wereldwijd, die door hun professionaliteit en motivatie deze waarde realiseren. Door ons aan strikte financiële doelstellingen te houden, resulteren deze inspanningen in een maximale economische waarde voor onze aandeelhouders. De ABN AMRO Values en Business Principles vormen het vanzelfsprekende kader waarbinnen wij onze activiteiten uitvoeren. Wij onderscheiden op hoofdlijnen drie klantsegmenten, namelijk Consumer & Commercial Clients, Wholesale Clients en Private Clients & Asset Management, en streven naar maximalisatie zowel van de waarde van ieder segment afzonderlijk als van hun onderlinge synergie. Een uitstekende dienstverlening aan klanten en een leidende positie in de geselecteerde markten zijn van essentieel belang voor het succes van onze bank op lange termijn. ABN AMRO is een prominente internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot Gemeten naar kernvermogen is ABN AMRO de achtste Europese bank en staat zij op een zeventiende positie op de wereldranglijst. De bank heeft ruim vestigingen in meer dan 60 landen en telt medewerkers (FTE s). Ultimo 2001 bedroeg het balanstotaal EUR 597,4 miljard; staat genoteerd aan de beurs van onder meer Amsterdam, Londen en New York. Drie wereldwijd opererende Strategische Business Units (SBU s) Consumer & Commercial Clients (C&CC) voor de dagelijkse bankzaken van onze ongeveer 15 miljoen particuliere klanten en relaties in het midden- en kleinbedrijf. Onze thuismarkten zijn het Midden-Westen van de Verenigde Staten, Nederland en Brazilië. De Business Unit New Growth Markets breidt deze activiteiten verder uit in geselecteerde landen. Wholesale Clients (WCS) voor grote internationale ondernemingen en instellingen. Met ongeveer klanten, medewerkers en activiteiten in meer dan 45 landen behoort WCS tot de grootste Europese wholesale banken. Private Clients & Asset Management (PCAM) voor vermogende particulieren en institutionele beleggers. PCAM is een snelgroeiend onderdeel van ons concern en is in diverse markten sterk gepositioneerd. Het beheerd vermogen en het vermogen onder administratie bedragen respectievelijk EUR 172 miljard en EUR 105 miljard.

2 Jaarverslag 2001 ABN AMRO Holding N.V.

3 Inhoud Bericht van de Voorzitter 5 ABN AMRO in een oogopslag 6 Raad van Commissarissen 8 Strategische koers 13 Corporate citizenship 14 Leiderschap in ontwikkeling 18 Kernactiviteiten 21 Consumer & Commercial Clients 22 Wholesale Clients 26 Private Clients & Asset Management 30 Overige activiteiten 34 Corporate Centre 35 Toetsingsvermogen 36 Risicobeheer 37 Informatie aandeelhouders 47 ABN AMRO vanaf Het aandeel ABN AMRO 50 Corporate governance 55 Peer group ABN AMRO 55 2

4 Jaarrekening Grondslagen 60 Geconsolideerde jaarrekening 64 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 68 Vennootschappelijke jaarrekening 110 Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 111 Belangrijke deelnemingen 113 Overige gegevens 115 Accountantsverklaring 116 ABN AMRO Holding N.V. 121 Organisatie ABN AMRO Bank N.V. 122 Commissie van Aandeelhouders 124 Stichting Administratiekantoor ABN AMRO Holding 125 Centrale Ondernemingsraad 126 Curriculum vitae A.C. Martinez 128 Verklarende woordenlijst 129 3

5 4

6 Bericht van de Voorzitter Geachte aandeelhouder, Zonder twijfel was 2001 voor de bank een van de moeilijkere jaren in lange tijd. Door de wereldwijde economische vertraging, in combinatie met de tragische gebeurtenissen van 11 september en de financiële problemen bij een aantal grote ondernemingen, waren de marktomstandigheden ongunstig. Daarbij kwam dan nog de verdere implementatie van ons herstructureringsprogramma. Tegen deze achtergrond doet het mij genoegen u te kunnen melden dat uw bank het relatief goed heeft gedaan. De baten over 2001 stegen met 2% naar EUR miljoen en het bedrijfsresultaat daalde slechts licht met 3,9% naar EUR miljoen. Het dividend over heel 2001 is gehandhaafd op EUR 0,90. Onze veerkracht in 2001 was voor een groot deel te danken aan de goede mix van klanten en producten, de ruime geografische spreiding van onze activiteiten en bovenal de professionaliteit en inzet van onze medewerkers. Bovendien doen de cijfers geen recht aan de aanzienlijke vooruitgang die in andere opzichten is geboekt, namelijk de herstructurering van onze onderneming en de kostenverlaging. De belangrijkste twee projecten in de BU Nederland en in de SBU Wholesale Clients verlopen volgens schema. En ook zijn wij inmiddels een heel eind op de goede weg met de afstemming van de drie Strategische Business Units op de verdere versterking van onze retail banking en asset gathering activiteiten, die een centrale plaats innemen in onze strategie. Rijkman Groenink Met de implementatie van het in 2000 aangekondigde Managing for Value concept zijn wij ver gevorderd. Sterker dan ooit is uw bank gericht op het creëren van waarde. Wij zijn van mening dat waardecreatie een duurzaam karakter moet hebben, bijvoorbeeld in het effect op de maatschappij en het milieu. Om deze reden hebben wij in 2001 onze Business Principles geïntroduceerd. Zij vormen een onlosmakelijk onderdeel van ons streven naar waardecreatie op lange termijn. Voorts is de beloningsstructuur nauwer gekoppeld aan het economische resultaat van de bank, terwijl de maatregelen die zijn genomen om de efficiency te verbeteren en de kosten te beheersen, vruchten beginnen af te werpen. Het was een veeleisend jaar. De maatregelen die noodzakelijk waren om onze concurrentiepositie te behouden en om onze ambitieuze doelstellingen ten opzichte van onze peer group waar te maken, veroorzaakten onrust bij veel van onze medewerkers. Zij verdienen alle lof voor hun toewijding bij de invoering van de nieuwe strategie en de manier waarop zij zich hebben aangepast aan de veranderende omstandigheden. Het is voor een groot deel aan hen te danken dat uw bank thans fundamenteel sterker is dan een jaar geleden. Ik heb dan ook alle reden om aan te nemen dat, wanneer de economische omstandigheden verbeteren, ABN AMRO beter gepositioneerd is dan ooit tevoren om daarvan te profiteren. Hoogachtend, Rijkman Groenink, Voorzitter van de Raad van Bestuur 5

7 ABN AMRO in een oogopslag Kerncijfers resultaten (in miljoenen) Consumer & Commercial Clients Wholesale Clients Private Clients & Asset Management Corporate Centre ABN AMRO Lease Holding Bedrijfsresultaat voor belastingen Nettowinst, exclusief verkoop EAB en herstructureringsvoorziening Nettowinst* (in miljoenen euro s) Rendement op eigen vermogen* (in %) ,7 16,9 23,7 26,5 20,5 0 '97 '98 '99 '00 '01 0 '97 '98 '99 '00 '01 Winst per aandeel* (in euro s) Marktkapitalisatie (in miljarden euro s) 2,5 2,0 1,5 1, ,20 1,23 1,72 2, ,3 26,8 37,4 37,2 0, , ,6 0 '97 '98 '99 '00 '01 0 '97 '98 '99 '00 '01 * Exclusief buitengewone baten en lasten. 6

8 ABN AMRO in een oogopslag Baten in 2001 per SBU (in miljoenen) in % in % C&CC WCS PCAM AALH CC '97 '98 '99 '00 '01 Bedrijfsresultaat in 2001 per SBU (in miljoenen) in % C&CC WCS PCAM AALH CC in % '97 '98 '99 '00 '01 Voorzieningen als percentage van naar risico gewogen activa RGA (in miljarden) 128,1 130,5 136,9 149,6 176,7 208,7 215,8 246,4 263,9 273,4 Voorzieningen (in miljoenen) Voorzieningen als % van RGA 0,50 0,52 0,50 0,43 0,36 0,35 0,39 0,26 0,22 0,52 RGA (in miljarden) 300 0,60 Voorzieningen als % van RGA 250 0, , , , ,10 0 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 0 7

9 Raad van Commissarissen Raad van Commissarissen 8 Het jaar 2001 was in menig opzicht geen gemakkelijk jaar. De ingrijpende organisatorische veranderingen als uitvloeisel van de in 2000 aangekondigde nieuwe strategie waren voor iedereen binnen de bank een uitdaging. In de loop van het jaar verslechterden de economische en marktomstandigheden en nam de onzekerheid toe, vooral na de tragische gebeurtenissen van 11 september. Ondanks deze moeilijke omstandigheden boekte ABN AMRO goede vooruitgang met de uitvoering van de strategie. Het behaalde resultaat illustreert de professionaliteit en de grote inzet waarmee het management en de medewerkers de uitdaging hebben aanvaard. In vergelijking met een jaar geleden is ABN AMRO in essentie veel sterker geworden. Wij zijn van mening dat de in 2001 genomen maatregelen de komende jaren hun vruchten zullen afwerpen. Jaarrekening en dividendvoorstel Dit jaarverslag bevat onder meer de jaarrekening, die wij na controle door Ernst & Young Accountants hebben vastgesteld. Wij stellen aandeelhouders voor de jaarrekening 2001 goed te keuren en de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het gevoerde beleid respectievelijk het uitgeoefende toezicht. Bij goedkeuring van de jaarrekening en de daarin opgenomen winstverdeling zullen houders van gewone aandelen een keuzedividend van EUR 0,90 per gewoon aandeel van EUR 0,56 ontvangen. Na aftrek van het interimdividend van EUR 0,45 resteert een slotdividend van EUR 0,45 per gewoon aandeel. Houders van de overige soorten aandelen ontvangen het statutaire dividend zoals vermeld op pagina 116. Benoemingen Raad van Commissarissen Prof. ir. W. Dik, drs. C.H. van der Hoeven en ir. M.C. van Veen werden per 10 mei 2001 herbenoemd voor een nieuwe termijn van vier jaar. De heer S. Keehn werd herbenoemd voor een periode van één jaar. Per 2 mei 2002 zullen mr. H.B. van Liemt en S. Keehn aftreden. De heer Van Liemt is 11 jaar lid van onze Raad geweest, waarvan twee jaar als vice-voorzitter. De maximale zittingstermijn is 12 jaar, maar hij heeft besloten zich niet voor een periode van één jaar herbenoembaar te stellen. Met veel wijsheid en op innemende wijze heeft de heer Van Liemt een uiterst waardevolle bijdrage geleverd aan de werkzaamheden van onze Raad. De heer Keehn, die 6 jaar lid van onze Raad is geweest, bereikte in 2001 al de leeftijdsgrens van 70 jaar. Om ons in de gelegenheid te stellen een geschikte Amerikaanse opvolger te vinden, aanvaardde hij op ons verzoek een herbenoeming voor één jaar. De heer Keehn was een zeer actief lid van onze Raad en werd vooral gewaardeerd om zijn specifieke deskundigheid en grote ervaring. Jhr. mr. A.A. Loudon en A. Burgmans treden per 2 mei 2002 periodiek af. De Raad heeft hen bij besluit van de vergadering van 22 maart 2002 opnieuw benoemd. In diezelfde vergadering werd besloten de heer Van Veen te benoemen tot opvolger van de heer Van Liemt als vice-voorzitter van onze Raad en werd de heer A.C. Martinez als nieuw lid van de Raad benoemd per 2 mei De heer Martinez is oud-voorzitter en CEO van Sears, Roebuck & Co., Inc. en oud-voorzitter van de Board of Directors van de Federal Reserve Bank of Chicago (het curriculum vitae van de heer Martinez is opgenomen op pagina 128). Wij zijn ervan overtuigd dat hij met zijn ruime ervaring als CEO in de Verenigde Staten en zijn grote kennis van de Amerikaanse financiële markten een waardevolle bijdrage aan het werk van onze Raad zal leveren. De benoemingen vonden plaats in overeenstemming met de profielschets die het laatst op 31 maart 1998 is geactualiseerd en bij de vennootschap ter inzage ligt. De Commissie van Aandeelhouders en de Centrale Ondernemingsraad hebben wij in kennis gesteld van de vacatures en de voorgenomen benoemingen. Beide gremia hebben hiertegen geen bezwaar aangetekend.

10 Raad van Commissarissen Door de bovengenoemde mutaties is het aantal leden van onze Raad verminderd van twaalf tot elf. Twee leden hebben niet de Nederlandse nationaliteit. In het kader van de herstructurering en de bijstelling van de concernstrategie en door uittreding is het aantal Senior Executive Vice Presidents teruggebracht van 29 tot 21. Mutaties in ABN AMRO topkader In mei 2000 werd aangekondigd dat de Raad van Bestuur tijdelijk zou worden uitgebreid van zeven tot tien leden. Deze uitbreiding hield direct verband met de implementatie van de nieuwe strategie. Gezien de voortgang van de herstructurering en de veranderingen in de groepsstrategie stemde onze Raad in met het besluit van de Raad van Bestuur het aantal leden met ingang van verslagjaar 2002 terug te brengen naar zeven. Jhr. drs. R.W.F. van Tets, drs. J.M. de Jong en dr. R.G.C. van den Brink gingen er vervolgens mee akkoord om per 31 december 2001 terug te treden als lid van de Raad van Bestuur. Zij blijven evenwel in verschillende hoedanigheden in dienst van de bank. De heer Van Tets zal de bank vertegenwoordigen in diverse besturen en commissies, terwijl de heer De Jong tot speciale adviseur van de voorzitter is benoemd voor de belangen van de bank in Italië. De heer Van den Brink wordt de belangrijkste economisch adviseur van de Raad van Bestuur en zal tevens de bank vertegenwoordigen in belangrijke internationale fora. De heren Van Tets, De Jong en Van den Brink hebben een belangrijke rol gespeeld bij de opbouw van de bank in haar huidige vorm: de grootste bank in Nederland en een internationale bank van wereldformaat. Nog belangrijker is hun bijdrage aan de vorming van de bedrijfscultuur en het verhoogde bewustzijn binnen de bank van haar twee belangrijkste activa: de klanten en de medewerkers. Wij zijn hen erkentelijk voor hun vele waardevolle inspanningen tijdens hun lange carrière. De Raad van Bestuur heeft overleg met onze Raad gevoerd over de benoeming van N.Turner en R.C. van Paridon tot Senior Executive vice President (SEVP) binnen de strategische business unit Wholesale Clients (WCS). Overige activiteiten De Raad van Commissarissen heeft in de verslagperiode zesmaal vergaderd, steeds plenair met de Raad van Bestuur. In overeenstemming met het huidige corporate governance beleid heeft onze Raad besloten tenminste één keer per jaar afzonderlijk bijeen te komen zonder de Raad van Bestuur. Bij die gelegenheid zal worden gesproken over het functioneren van zowel onze Raad als de Raad van Bestuur. De vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden voorbereid door de voorzitter en vice-voorzitter van onze Raad en de voorzitter van de Raad van Bestuur. Vaste onderwerpen op de agenda waren de financiële resultaten, het sociaal beleid, krediet- en andere risico s en belangrijke transacties. Aan de implementatie van de nieuwe strategie van de bank en de bijstelling daarvan in de loop van het jaar werd uitvoerig aandacht besteed. Hierbij wisselde de Raad met name van gedachten over het nieuwe bedieningsconcept in Nederland en de daarmee samenhangende reorganisatie van het Nederlandse retail bedrijf ( Zonder Omwegen ). Tijdens één of meer vergaderingen is gesproken over voorgenomen acquisities en desinvesteringen, het accountantsrapport met inbegrip van de management-letter, budgetten, benoemingen, de organisatiestructuur van de bank en de samenstelling van de Raad. Voorts hebben wij aandacht besteed aan het communicatiebeleid van de bank, de formulering van de Business Principles, het SER advies inzake de aanpassing van het structuurregime, het voorgestelde New Capital Accord ofwel Bazel II en de invloed daarvan op de bank, de wijziging van de statuten en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Ook is gesproken over de financiering van de 9

11 Raad van Commissarissen 10 activiteiten van de bank, marktaandelen, het jaarverslag, de bezoldiging en de samenstelling van de Raad van Bestuur. Bij toerbeurt bezochten een of meer leden van onze Raad de vergaderingen van de Centrale Ondernemingsraad. De uitwisseling van standpunten was nuttig en wij stellen dit contact dan ook op prijs. Selectie- en Honoreringscommissie De voorzitter, vice-voorzitter en één ander lid van onze Raad vormen de Selectie- en Honoreringscommissie. De commissie vergaderde zesmaal en heeft samen met de voorzitter van de Raad van Bestuur de samenstelling en de bezoldiging van de Raad van Bestuur besproken, alsmede de samenstelling van de Raad van Commissarissen, en heeft voorstellen aan de Raad van Commissarissen voorbereid. De voorstellen waren in overeenstemming met het nieuwe beloningsbeleid dat begin 2001 van kracht werd. Uitgangspunt bij de herziening van de honorering van de Raad van Bestuur was een internationaal concurrerend pakket arbeidsvoorwaarden samen te stellen. Met het oog op de consistentie en cohesie heeft de Raad van Bestuur voor het overige topkader van de bank een soortgelijke beloningsstructuur vastgesteld. Dit geldt voor alle Senior Executive Vice Presidents, Executive Vice Presidents en Managing Directors. De Raad van Bestuur heeft besloten dat het topkader van de bank in 2002 niet de gebruikelijke jaarlijkse salarisverhoging zal krijgen. Beloningsbeleid In ons vorige jaarverslag informeerden wij u over de veranderingen in de beloningsstructuur van de Raad van Bestuur en het overige topkader van ABN AMRO, die per 1 januari 2001 van kracht werden. Wij willen nu wat dieper ingaan op de overwegingen die hierbij een rol speelden en het effect daarvan op de honorering van de leden van de Raad van Bestuur. Aan de ontwikkeling van de nieuwe beloningsstructuur lagen twee basisprincipes ten grondslag. In de eerste plaats moest de bank in vergelijking met toonaangevende Europese banken een concurrerende honorering bieden. Dit heeft geresulteerd in een pakket (basissalaris, jaarlijkse bonus, opties en prestatiegebonden aandelen) dat de bank weliswaar in het bovenste kwartiel van grote Nederlandse multinationals plaatst, maar ruim achterblijft bij wat verschillende grote Amerikaanse (investment) banken betalen. Ten tweede moest de nadruk veel meer op prestatie komen te liggen. Zo moest de jaarlijkse bonus sterker worden gekoppeld aan de behaalde resultaten en moest er een collectieve incentive voor de hele Raad van Bestuur komen, uit te keren als ABN AMRO de zeer ambitieuze doelstelling voor totaal rendement voor aandeelhouders bereikt. Alle leden van de Raad van Bestuur, met uitzondering van de voorzitter, ontvangen hetzelfde basissalaris. De Selectie- en Honoreringscommissie heeft ingestemd met een 40% hoger basissalaris voor de voorzitter. Dit verschil sluit aan bij wat in de markt gebruikelijk is en geeft uitdrukking aan het relatieve gewicht van de functie van voorzitter. De twee leden van de Raad van Bestuur die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, ontvangen naast het basissalaris nog een extra toelage als compensatie voor de aanzienlijk hogere salarissen die betaald worden in de markten waar zij tot hun benoeming werkzaam waren. Elk jaar wordt getoetst of deze toelage nog relevant is en wordt de hoogte daarvan opnieuw vastgesteld. Gezien de verslechterende marktomstandigheden heeft de Raad van Bestuur voorgesteld aan de Raad van Commissarissen om de leden van de Raad van Bestuur en het overige topkader in 2002 geen algemene verhoging van het basissalaris toe te kennen. Dit voorstel is door de Raad van Commissarissen overgenomen. De jaarlijkse bonus is thans gebaseerd op een combinatie van indicatoren van waardecreatie, zoals economische winst en efficiencyratio, en

12 Raad van Commissarissen een aantal belangrijke strategische doelstellingen die aan het begin van elk jaar op concernniveau worden bepaald. De bonus van de voorzitter en de Chief Financial Officer is gerelateerd aan de financiële resultaten van de ABN AMRO groep en hun persoonlijke prestatie. De bonus van leden van de Raad van Bestuur die voor een SBU verantwoordelijk zijn, is afhankelijk van de financiële resultaten van zowel de ABN AMRO groep als hun SBU en van hun persoonlijke prestatie. De bonus is standaard gemaximeerd op 100% van het basissalaris en bedraagt naar verwachting 60% tot 75% als de geformuleerde doelstellingen worden gehaald. De Selectieen Honoreringscommissie kan in uitzonderlijke omstandigheden besluiten een bonus tot maximaal 125% van het basissalaris toe te kennen. Door de lagere financiële resultaten over 2001 is de jaarlijkse bonus van alle leden van de Raad van Bestuur fors verlaagd ten opzichte van Voor het eerst zijn er onderlinge verschillen tussen de leden van de Raad van Bestuur. Dit is in lijn met de financiële resultaten van de verschillende SBU s. De totale beloning over 2001 is dan ook aanzienlijk lager dan het bedrag over De toekenning van aandelenopties zal op min of meer dezelfde wijze als in het verleden geschieden, namelijk tot een nominale waarde gelijk aan twee tot tweeëneenhalf maal het basissalaris. Met ingang van 2001 ontvangen de leden van de Raad van Bestuur voorwaardelijke opties en de voorzitter voorwaardelijke opties. De opties hebben een looptijd van tien jaar. Zij kunnen niet eerder dan drie jaar na de datum van toekenning worden uitgeoefend, mits in de tussenliggende periode de economische winst in reële termen is gegroeid (dus bijvoorbeeld in 2004 hoger is dan in 2001) en het rendement op eigen vermogen in het derde jaar minimaal 12,5% bedraagt. Als in het derde jaar na toekenning van de opties niet aan beide criteria wordt voldaan, kan de toetsing in de drie daaropvolgende jaren steeds worden herhaald. De opties komen echter te vervallen indien de doelstellingen in het zesde jaar na de datum van toekenning nog steeds niet zijn gehaald. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opties die vanaf dit jaar worden toegekend. Een nieuw beloningselement betreft prestatiegebonden aandelen. In januari 2001 werd voor het eerst aan de leden van de Raad van Bestuur onder voorwaarden een aantal aandelen toegewezen. Afhankelijk van de resultaten van de bank gedurende een periode van vier jaar komen de aandelen geheel, gedeeltelijk of helemaal niet in hun bezit, mits zij uiteraard aan het einde van die periode nog steeds in dienst van de bank zijn. Aan de leden van de Raad van Bestuur werden aandelen voorwaardelijk toegekend en aan de voorzitter aandelen. De indicator die als maatstaf wordt gehanteerd, is het totaal rendement voor aandeelhouders dat door de bank wordt gerealiseerd in verhouding tot onze peer group. Het aantal aandelen dat de leden van de Raad van Bestuur uiteindelijk ontvangen, hangt af van de positie in deze peer group na vier jaar. Hiertoe is een glijdende schaal opgesteld, waarbij een vijfde plaats in de peer group als norm geldt en recht geeft op 100% van de aandelen. Bij een elfde of lagere positie krijgen de leden geen aandelen, terwijl de eerste plaats recht geeft op 150% van de norm. Voor de beeldvorming: de bank heeft in de afgelopen tien jaar qua totaal rendement voor aandeelhouders slechts sporadisch in de top 5 van de peer group gestaan. Het plan is dan ook opgezet om het top management te prikkelen om de aandeelhouders het resultaat te bieden, waarnaar wij gezegd hebben te zullen streven. Prestatiegebonden aandelen kunnen ook in de komende jaren worden toegekend maar dit is geen vaststaand gegeven. De Selectie- en Honoreringscommissie heeft besloten in 2002 aan de leden van de Raad van Bestuur hetzelfde aantal prestatiegebonden aandelen toe te kennen, waarbij het resultaat over de periode als maatstaf zal dienen. Alle veranderingen zijn bedoeld om het resultaatgerichte karakter van de belonings- 11

13 Raad van Commissarissen structuur van de bank te versterken, de implementatie van MfV te ondersteunen en de financiële belangen van het topkader van de bank en de aandeelhouders op elkaar af te stemmen. Overige beloningselementen van de leden van de Raad van Bestuur omvatten: een premievrij pensioen dat een uitkering genereert van maximaal 70% van het pensioendragend salaris bij het bereiken van de normale pensioenleeftijd van 62 jaar, mits minimaal 30 dienstjaren bij ABN AMRO zijn opgebouwd. Het pensioendragend salaris voor leden van de Raad van Bestuur is afgetopt op 90% van hun feitelijke basissalaris; gebruik van leaseauto van de bank met chauffeur; belastingvrije representatievergoeding van EUR voor de leden van de Raad van Bestuur en EUR voor de voorzitter als compensatie voor niet-declarabele kosten; vergoeding van de kosten voor adequate beveiliging van hun hoofdwoning; doorlopende persoonlijke ongevallenverzekering met een vast verzekerd bedrag van EUR 1,8 miljoen voor leden van de Raad van Bestuur en EUR 2,5 miljoen voor de voorzitter; korting op bankproducten zoals hypotheek en leningen en bijdrage in de ziektekostenverzekering, conform de regeling voor alle ABN AMRO medewerkers in Nederland. en het Audit Charter aan de orde. Ten slotte werd de nieuwe Regeling Organisatie en Beheersing van de Nederlandsche Bank besproken. Na toetsing van de eisen kwam de bank tot de conclusie dat reeds grotendeels aan de regeling werd voldaan. In de loop van 2002 zal de bank aan alle eisen voldoen. De voltallige Raad ontvangt en bespreekt de notulen van de vergaderingen. De externe en interne accountant woonden de vergaderingen bij waarin de jaarrekening, het accountantsrapport, het Audit Charter en de management-letter aan de orde kwamen. De uiterst instabiele financiële en economische omstandigheden maken het bijzonder lastig om de toekomstige ontwikkelingen in te schatten. Wij zijn er evenwel van overtuigd dat de vooruitgang die ABN AMRO in 2001 heeft geboekt en de onverminderde inzet van de medewerkers van de bank de komende jaren in de resultaten tot uitdrukking zullen komen. Amsterdam, 22 maart 2002 Raad van Commissarissen 12 Audit Commissie De Audit Commissie, die wordt gevormd door de voorzitter, de vice-voorzitter en vier steeds voor twee jaar benoemde leden van onze Raad, vergaderde vijf keer met de voorzitter van de Raad van Bestuur, de Chief Financial Officer en één of meer andere leden van de Raad van Bestuur. De commissie bereidt de behandeling in de voltallige Raad voor van de kwartaalcijfers en de jaarcijfers, het budget, grote kredieten, debiteurenvoorzieningen en de managementletter. In het verslagjaar zijn door de commissie ook behandeld het risicobeleid, de juridische procedures waarbij de bank is betrokken en de performance reviews van recente acquisities. Tevens kwamen revisies van het Risk Charter

14 Strategische koers Strategische koers Het nieuwe bedrijfsmodel dat is opgebouwd rond drie wereldwijd opererende, klantgerichte SBU s kreeg in 2001 verder gestalte. Ondanks het feit dat de nieuwe structuur pas een jaar geleden is ingevoerd, zijn de voordelen reeds zichtbaar. ABN AMRO is thans beter gepositioneerd om vlug in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de snel veranderende wereld van de financiële dienstverlening. De opkomst van het open architectuur concept scheiding van de functies productie, verwerking en distributie in Europa en ook daarbuiten is een goed voorbeeld. ABN AMRO vervult een voortrekkersrol in deze ontwikkeling. aanwending van de WCS-kennis van beleggingsproducten voor retail en private banking klanten en gebruik van de distributiecapaciteit in de zakelijke en institutionele markt voor asset gathering doeleinden. Als wij waarde voor onze aandeelhouders willen creëren, moeten wij eerst waarde voor onze klanten creëren. En dat kan alleen met gemotiveerde medewerkers. Asset gathering activiteiten vormen de strategische kern van onze groep. In 2001 droegen C&CC en PCAM samen 78% bij aan de netto groepswinst (exclusief buitengewone resultaten), terwijl zij 60% van de naar risico gewogen activa van de groep vertegenwoordigden. Wij streven ernaar onze asset gathering activiteiten de komende jaren verder te versterken. In 2001 zijn hiertoe diverse initiatieven opgestart, waaronder de herstructurering van ons Nederlandse retail bedrijf. Naast kostenbesparingen zal het nieuwe bedieningsconcept ons aanbod aan klanten aanzienlijk verbeteren, zowel voor wat betreft de manier en tijd waarop zij hun bankzaken kunnen regelen als qua professioneel advies. Voorts is het private banking bedrijfsmodel herzien om het aanbod aan de diverse klantsegmenten verder te verbeteren. WCS vormt strategisch een integraal onderdeel van de groep. In 2001 zijn diverse initiatieven genomen om de activiteiten van WCS beter af te stemmen op de strategische koers van de groep. Hierdoor kunnen de drie SBU s elkaar effectief ondersteunen. WCS heeft inmiddels haar klant-relatiemodel geïmplementeerd. Het bestaande, winstgevende bestand van zakelijke en institutionele relaties in Europa vormde een sterke basis. Daarnaast zijn maatregelen genomen om verdere synergievoordelen tussen de SBU s te realiseren, zoals Rijkman Groenink, Voorzitter van de Raad van Bestuur. Op de korte tot middellange termijn zal de strategische focus van de groep vooral op Europa gericht zijn. De invoering van de euro heeft de convergentie van de Europese financiële markten versneld. Naast de voortgaande consolidatietrend in de Europese financiële sector tekent zich ook steeds duidelijker een convergentieproces af tussen sectoren. Deze branchevervaging speelt onder meer tussen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders. Wij willen in deze dynamische omgeving onze positie als een van de toonaangevende financiële instellingen in Europa verder versterken. Wij zullen ook de komende tijd profiteren van onze strategische posities in de Verenigde Staten en Brazilië. Ook in 2001 leverden onze activiteiten in deze landen, die daar in hun marktsegmenten een leidende positie bekleden, een uiterst waardevolle bijdrage aan het groepsresultaat. Dit onderstreept het voordeel van een evenwichtig samengestelde portefeuille van bedrijfsonderdelen. De bedrijven van C&CC in deze regio s profiteren in toenemende mate van het feit dat zij als onderdeel van een groot concern een beroep kunnen doen op onze ruime en gevarieerde expertise op het gebied van retail banking. 13

15 Corporate citizenship Corporate citizenship 14 Meer dan geld alleen Het is voor ons van groot belang dat wij een actieve en verantwoordelijke invulling geven aan onze positie in de landen en gemeenschappen waar wij actief zijn. Zowel in moreel als financieel opzicht. Of het nu gaat om onze manier van zakendoen of om de sponsoring van sport of kunst, wij zijn van mening dat wij, wanneer wij ons gedragen als een good corporate citizen, waarde creëren voor alle belanghebbenden: medewerkers, klanten, beleggers en de samenleving. Door ethische, milieu- en maatschappelijke vraagstukken op consistente wijze en in alle openheid te benaderen, kan onze bank een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling die in deze tijd van toenemende globalisering bepalend is voor de toekomst van ons allemaal. Wij willen winst maken, maar niet ten koste van alles. Sergio Lires Rial, lid van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor WCS Products. Ik ben er stellig van overtuigd dat de waarde van ons bedrijf zal toenemen als wij onze Business Principles naleven. Wilco Jiskoot, lid van de Raad van Bestuur en Voorzitter van de SBU Wholesale Clients. Duurzame ontwikkeling De publicatie van onze Business Principles in november was een belangrijke stap voor ons beleid ten aanzien van duurzame ontwikkeling. In de eerste helft van 2002 zullen de Business Principles in de hele organisatie worden gecommuniceerd en geïmplementeerd. De creatie van aandeelhouderswaarde op lange termijn berust op twee pijlers: prestatie en reputatie. Factoren die elkaar bovendien versterken. De Business Principles bouwen hierop voort en vormen het uitgangspunt voor de dialoog met onze belanghebbenden. De bank is bereid om in alle openheid en eerlijkheid een dialoog aan te gaan met alle partijen, zoals niet-gouvernementele organisaties, die daarvoor een oprechte belangstelling hebben. De Business Principles zijn ook volledig in overeenstemming met Managing for Value (MfV). Naleving van de Business Principles is één van de criteria waarop leidinggevenden en medewerkers zullen worden beoordeeld en zal mede bepalend worden voor de beloning. Ook bij werving en risicobeheer worden de Business Principles in aanmerking genomen. De praktische gevolgen reiken echter verder. De bank past de vastgestelde procedures voor klantacceptatie strikt toe en bij transacties worden ook andere dan alleen financiële aspecten meegewogen. Wij ondersteunen duurzaamheid, mensenrechten en milieubehoud. Zo heeft de bank beleggingsfondsen opgezet met duurzaamheid als thema en is een bosbouwbeleid gepubliceerd inzake de financiering van projecten zoals bepaalde palmolieplantages die schadelijk kunnen zijn voor de tropische regenwouden. Aan de formulering van soortgelijk beleid op andere terreinen wordt gewerkt. De Business Principles zijn echter niet het antwoord op ieder dilemma waarvoor wij komen te staan. Zij zijn bedoeld om het blikveld van ons dagelijks handelen te verruimen, zodat wij niet alleen oog hebben voor kortetermijnwinst maar ook kijken naar waardecreatie op lange termijn door duurzame ontwikkeling.

16 Corporate citizenship Onze Business Principles Op basis van de vier ABN AMRO Waarden hebben wij onze Business Principles geformuleerd. Deze vormen voor al onze medewerkers de leidraad bij hun dagelijks handelen. Onze Business Principles luiden: Wij zijn het hart van onze organisatie Wij streven naar topkwaliteit Wij streven naar maximale aandeelhouderswaarde op lange termijn Wij managen risico s gedegen en professioneel Wij streven naar optimale dienstverlening Wij bouwen ons bedrijf op vertrouwelijkheid Wij beoordelen onze zakenpartners op hun normen en waarden Wij zijn een verantwoordelijke organisatie en gedragen ons als een good corporate citizen Wij respecteren de mensenrechten en het milieu Wij zijn aanspreekbaar op ons handelen en zullen openheid betrachten De volledige tekst van de Business Principles kunt u vinden op: Vragen en reacties kunt u sturen naar: 15

17 Corporate citizenship Sponsoring 16 ABN AMRO ondersteunt een grote verscheidenheid aan projecten, met name op het gebied van sport en beeldende kunst. Sponsoring heeft uiteraard als doel de naambekendheid van onze bank te vergroten en een positieve beeldvorming te bevorderen, maar het geeft ook allerlei organisaties een welkome steun in de rug. Nog een ander aspect is dat duizenden medewerkers tijd vrijmaken en hun talenten aanwenden om iets voor de plaatselijke gemeenschap te kunnen betekenen. In veel gevallen groeit uit dergelijke contacten een sterke, voor beide partijen waardevolle band. Hieronder volgt een greep uit de projecten die wij sponsoren. LaSalle Bank Chicago Marathon: recordparcours Onze Amerikaanse dochter LaSalle Bank sponsort de LaSalle Bank Chicago marathon. Het vlakke parcours behoort tot de snelste in de wereld en veel wereldrecords werden hier al verbeterd. Het aantal deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers neemt ieder jaar verder toe, zodat de LaSalle Bank Chicago Marathon inmiddels is uitgegroeid tot de op één na grootste marathon in de Verenigde Staten. In 2001 deden ruim hardlopers mee en werd het evenement door mensen bekeken. Bij de organisatie waren vrijwilligers betrokken. De LaSalle Bank Chicago Marathon bevordert een gezonde manier van leven en ondersteunt diverse liefdadigheidsprogramma s. Banco de Valor: waarde toevoegen aan de Braziliaanse samenleving In Brazilië hebben ABN AMRO en Banco Real een groot aantal maatschappelijke projecten gebundeld onder de noemer Banco de Valor (Bank van Waarde). De bijdrage blijft niet beperkt tot financiële steun. Banco de Valor betrekt medewerkers van ABN AMRO en Banco Real ook actief bij projecten. Een goed voorbeeld van deze benadering is het Instituto Escola Brazil. Via dit instituut hebben medewerkers van onze bank zo n 80 scholen met in totaal leerlingen geadopteerd. Wij geven financiële steun aan projecten op scholen, milieubescherming en opleiding van gehandicapte professionals. Het Instituto Escola Brazil ondersteunt ook activiteiten op het gebied van sport, kunst, lees- en schrijfvaardigheid. Van Gogh & Gauguin in Amsterdam: culturele topper van 2002 De tentoonstelling over Vincent van Gogh en Paul Gauguin, die van 9 februari tot en met 2 juni 2002 in het Van Gogh Museum in Amsterdam wordt gehouden, belooft een van de grootste culturele manifestaties van het jaar te worden. Uit alle delen van de wereld zijn 120 werken bijeengebracht. De expositie, die in het najaar van 2001 in Chicago bezoekers trok, vertelt het verhaal van een van de meest dramatische periodes in de moderne kunstgeschiedenis: het gezamenlijk verblijf van Vincent van Gogh en Paul Gauguin in het Gele Huis te Arles, waar Van Gogh een aantal van zijn meesterwerken schilderde. Voor het eerst sinds 1888 hangen drie van Van Gogh s zonnebloemen weer naast elkaar. ABN AMRO is de exclusieve sponsor van de tentoonstelling. De bank geeft niet alleen financiële steun, maar verzorgt ook marketingactiviteiten. Klanten van ABN AMRO krijgen korting op toegangskaarten en catalogi. Tijdens een masterclass maakten spelers van Ajax een eigen impressie van de zonnebloemen. Hun werken zijn te zien op de expositie en zullen daarna door Christies worden geveild. De opbrengst komt ten goede aan de Johan Cruyff Welfare Foundation.

18 Corporate citizenship 17

19 Leiderschap in ontwikkeling Leiderschap in ontwikkeling 18 Om de ambitieuze doelstellingen van de bank te kunnen waarmaken, besteden wij ook uitvoerig aandacht aan de mensen die in ons bedrijf werkzaam zijn. Reeds in een vroegtijdig stadium hebben wij besloten om ons in eerste instantie te richten op de ongeveer 250 Top Executives van de bank, waaronder de leden van de Raad van Bestuur. Leiderschapsprofiel Prestatiegericht leiderschap is een absolute voorwaarde als wij de bank willen veranderen en volgens het Managing for Value (MfV) concept willen werken. Om dit naar de dagelijkse praktijk te vertalen, hebben wij een profiel van excellent leiderschap ontwikkeld. Dit profiel beschrijft het type leider en het gedrag dat ABN AMRO nodig heeft om maximale performance te kunnen leveren. Op basis van het nieuwe leiderschapsprofiel hebben wij gegevens verzameld over de stijlen van leidinggeven die onze Top Executives hanteren, en over het bedrijfsklimaat dat door die stijlen wordt gecreëerd. Aan de hand van persoonlijke terugkoppeling werkt iedere Top Executive aan zijn of haar eigen ontwikkelingspunten. Onze mensen zijn het hart van ABN AMRO. Managing for Value betekent dat iedereen binnen de bank wordt gemotiveerd en zich verder ontwikkelt. Dit komt henzelf èn onze belanghebbenden ten goede. Rijkman Groenink, Voorzitter van de Raad van Bestuur. Rekenschap afleggen Omdat transparantie en het afleggen van rekenschap een belangrijke rol spelen in de nieuwe organisatie, bestond behoefte aan een krachtiger proces voor individueel performance management als aanvulling op de nieuwe disciplines die MfV met zich meebrengt. Het nieuwe proces houdt in dat de behaalde resultaten in verhouding tot de vooraf overeengekomen doelstellingen de basis vormen voor een algemene performance rating. Deze rating is de belangrijkste factor voor de individuele beloning. Nieuwe beloningsstructuur De beloningsstructuur van onze Top Executives heeft een variabeler karakter gekregen. Kenmerkend zijn de grotere aandelencomponent, de grotere nadruk op de lange termijn en de sterkere koppeling met prestatie gericht op waardecreatie. De jaarlijkse bonus zal in de toekomst grotendeels afhankelijk zijn van de bijdrage aan de economische winst, terwijl de toekenning van aandelenopties wordt bepaald door de realisatie van de geformuleerde doelstellingen voor de lange termijn, zoals economische winst en rendement op eigen vermogen van de groep. Een nieuw beloningselement betreft prestatiegebonden aandelen. Deze aandelen zullen pas in volle omvang worden verstrekt als de bank, gemeten naar totaal rendement voor aandeelhouders, eind 2004 haar doelstelling van een positie in de top 5 van haar peer group heeft bereikt. Nadere bijzonderheden van de beloningsstructuur zijn opgenomen op de pagina s 10 en 102. Talent ontwikkelen In het najaar van 2001 werd een aantal workshops georganiseerd voor de Top Executives van de bank. Tijdens deze Business Performance and Leadership workshops discussieerden Top Executives van de SBU s met leden van de Raad van Bestuur en SEVP s over de successen en uitdagingen bij de invoering van MfV en bespraken de deelnemers de voortgang van het proces binnen de bank en hun eigen rol daarin. Tijdens de workshops kwamen ook de Business Principles uitvoerig aan de orde.

20 Leiderschap in ontwikkeling 19

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2002. ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2002 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een prominente internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824; richt zich op bankieren, fondsbeheer, verzekeringen en leasing;

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2002. ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2002 ABN AMRO Holding N.V. Inhoud Bericht van de Voorzitter 5 ABN AMRO in een oogopslag 6 Raad van Commissarissen 8 Audit Committee 11 Nomination & Compensation Committee 11 Corporate governance

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

Stembeleid AEGON Nederland N.V.

Stembeleid AEGON Nederland N.V. Jaarverslag 2008 Stembeleid AEGON Nederland N.V. Inleiding AEGON is een wereldwijde organisatie. Dit stemverslag heeft uitsluitend betrekking op de beleggingen van AEGON Nederland N.V. en haar dochtermaatschappijen

Nadere informatie

1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Samenstelling raad van bestuur (ter beslissing) 4. Samenstelling raad van commissarissen (ter beslissing)

1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Samenstelling raad van bestuur (ter beslissing) 4. Samenstelling raad van commissarissen (ter beslissing) Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ( BAVA ) van Koninklijke Ten Cate N.V., die wordt gehouden op donderdag 25 augustus 2016 om 14.00 uur ten kantore van de vennootschap,

Nadere informatie

Holding N.V. Jaarverslag

Holding N.V. Jaarverslag Holding N.V. Jaarverslag 2000 Inhoud ABN AMRO vanaf 1991 4 Voorwoord Raad van Bestuur 7 Bericht van de Raad van Commissarissen 8 Verslag van de Raad van Bestuur 13 Resultaten en ontwikkelingen samengevat

Nadere informatie

STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999

STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999 Amsterdam, 19 augustus 1999 STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999 Nettowinst met 29,7% gestegen tot EUR 1.438 mln (NLG 3.169 mln) Netto rendement op eigen vermogen gestegen tot 27,4 %

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Donderdag 28 maart 2013 om 15.00 uur Hoofdkantoor Randstad Diemermere 25 1112 TC Diemen Agendapunten 1, 2a, 2c, 8 en 9 zijn slechts

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp

voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp PERSBERICHT voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp Marketing & Communicatie T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com KAS BANK N.V. geeft invulling aan Europese groei door strategische

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN INHOUD Blz. 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen.. 3 1.2 Financiële administratie 4 1.3 Kostenvergoeding. 4 1.4 Bestuur van de Stichting... 4 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen* AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming)

10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming) Jaa 10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming) 10.1 Algemeen 10.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn:

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn: Remuneratierapport 2015 Dit Remuneratierapport is opgesteld door de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. In dit kader is rekening gehouden met de uitgangspunten op het gebied van bezoldiging van leden

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 17 mei 2013 1 1. Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 1. Welkom 2. Verslag van de Directie 2012 3. Vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 2 inhoudsopgave 3 4 Introductie 6 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 9 Uitvoering beloningsbeleid 2012 10 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 4 Introductie

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website:

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag, 25 augustus 2016 om 10:00 uur ten kantore van de vennootschap, Cityhouse I, Antareslaan 69-75

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA

TOELICHTING OP DE AGENDA TOELICHTING OP DE AGENDA Agendapunten: 2. Jaarrekening en Jaarverslag over het boekjaar 2004 Dit agendapunt bestaat uit de reguliere onderwerpen zoals het verslag van de Directie, het verslag van de Raad

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013. Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011

Remuneratierapport 2013. Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratieapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2013 Hoofdlijnen remuneratierapport

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Beloningsbeleid Maart 2015

Beloningsbeleid Maart 2015 Beloningsbeleid Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Relevante wet- en regelgeving... 2 4. Bestuur (directie)... 3 5. Raad van Commissarissen... 3 6. Medewerkers... 3 7. Publicatie... 5 8. Governance

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 26 april 2017 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties

World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties Modernisering van bedrijfsmodellen is nodig voor meer flexibiliteit en om aan groeidoelstellingen

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V.

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. WavinWavin N.V. N.V. AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. 27 april 2011 Solutions for Essentials Agenda Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824 is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Delta Lloyd Groep Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Aanwezige leden van de Raad van Bestuur Niek Hoek CEO Emiel Roozen CFO Voorzitter van de Raad van

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 213 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Op 16 december 2015 heeft het Belgische Parlement een nieuwe wet aangenomen (de Wet van december

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

HALFJAARCIJFERS 1998 ABN AMRO STERK GESTEGEN

HALFJAARCIJFERS 1998 ABN AMRO STERK GESTEGEN Amsterdam, 20 augustus 1998 HALFJAARCIJFERS 1998 ABN AMRO STERK GESTEGEN Nettowinst neemt met 20,0% toe tot NLG 2.445 mln Winst per aandeel stijgt met 18,4% tot NLG 1,67 Netto rendement op eigen vermogen

Nadere informatie

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING De enkelvoudige jaarrekening van USG People N.V. wordt opgesteld

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. (de

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

remuneratierapport Indeling remuneratierapport 2007 Hoofdtuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Remuneratiebeleid 2007

remuneratierapport Indeling remuneratierapport 2007 Hoofdtuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Remuneratiebeleid 2007 Indeling remuneratierapport 2007 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Remuneratiebeleid 2007 Hoofdstuk 3: Remuneratierverslag 2007 Hoofdstuk 4: Remuneratie 2008 Hoofdtuk 1: Inleiding Dit remuneratierapport

Nadere informatie

Van Lanschot versterkt positie als onafhankelijke wealth manager door focus, vereenvoudiging en groei

Van Lanschot versterkt positie als onafhankelijke wealth manager door focus, vereenvoudiging en groei PERSBERICHT Van Lanschot versterkt positie als onafhankelijke wealth manager door focus, vereenvoudiging en groei Strategische keuze voor activiteiten gericht op behoud en opbouw van vermogen van klanten;

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998 Bijlage 1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1997 mutatie in % Rente 15.862 13.871 14,4 7.198 Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 768 630 21,9 348 Betalingsverkeer 1.716 1.503 14,2 779

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise. Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006

Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise. Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006 Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006 1 Planet The world is flat 2 People 3 Wereldbevolking: 6.541.920.085 (per

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

WINSTSTIJGING ABN AMRO ONDANKS MOEILIJKE MARKTEN IN TWEEDE HALFJAAR

WINSTSTIJGING ABN AMRO ONDANKS MOEILIJKE MARKTEN IN TWEEDE HALFJAAR Amsterdam, 25 februari 1999 WINSTSTIJGING ABN AMRO ONDANKS MOEILIJKE MARKTEN IN TWEEDE HALFJAAR Bedrijfsresultaat voor waardeveranderingen stijgt met 14,9% tot ƒ 8.448 miljoen Nettowinst neemt met 4,5%

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling*

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie