Sony Ericsson K510i. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sony Ericsson K510i. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use."

Transcriptie

1 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Ericsson Mobile Communications AB, zonder enige garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Ericsson Mobile Communications AB worden aangebracht in deze gebruikershandleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding. Alle rechten voorbehouden. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Publicatienummer: NL/LZT R1A Let op: Enkele in deze gebruikershandleiding beschreven services worden niet door alle netwerken ondersteund. Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmnummer 112. Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider als u twijfelt of u een bepaalde service al dan niet kunt gebruiken. Lees de hoofdstukken Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik en Beperkte garantie voordat u de mobiele telefoon gaat gebruiken. 1

2 Menuoverzicht Wekker* Wekker Herhaalde wekker Wekkersignaal 2 Camera Bestandsbeheer Afbeeldingen Video's Geluiden Thema's Webpagina's Games Applicaties Overig Kalender Internetservices* Berichten Nieuw bericht Postvak IN Mijn vrienden* Voic bellen Concepten Postvak UIT Verzonden items Opgeslag. items Sjablonen Instellingen Telefoonboek** Opties Snelkeuze Mijn visitekaartje Groepen SIM-nummers Speciale nummers Geavanceerd Nieuw contact Agenda Taken Notities Wekker instellen Rekenmachine Synchronisatie Timer Stopwatch Applicaties Codememo Entertainment On line services* PlayNow * Games VideoDJ PhotoDJ * MusicDJ Afstandsbediening Geluid opnemen Foto's Mediaplayer Instellingen Algemeen Geluiden & sign. Display Gesprek Verbindingen Pictogrammen op de statusbalk Pictogram Beschrijving Geeft de sterkte van het GSM-netwerksignaal aan. GPRS-netwerk is binnen bereik en kan worden gebruikt. Geeft de status van de batterij aan. Geeft de status van de batterij aan die wordt opgeladen. U hebt een inkomend gesprek gemist. Oproep- en berichtsignalen zijn uitgeschakeld, de wekker staat nog aan. U hebt een SMS-bericht ontvangen. U hebt een bericht ontvangen. U hebt een MMS-bericht ontvangen. U hebt een spraakbericht ontvangen. U bent een gesprek aan het voeren. U wordt aan een afspraak herinnerd. U wordt aan een taak herinnerd. Het toverwoord is geactiveerd. Bluetooth draadloze technologie is ingeschakeld. De infraroodpoort is ingeschakeld. *Sommige menu's zijn afhankelijk van uw operator, netwerk en abonnement. **Het menu is afhankelijk van de contacten die als standaard zijn geselecteerd.

3 Inhoudsopgave De functies van de telefoon Overzicht van de telefoon, de telefoon in elkaar zetten, SIM-kaart, batterij, aanzetten, de menu's gebruiken, menu Activiteit, Bestandsbeheer, taal, letters invoeren, Style-up -covers. Bellen Gesprekken, contacten, voic , spraakbesturing, gespreksopties. Berichten SMS-berichten, MMS-berichten, spraakberichten, e- mailberichten. Afbeeldingen Camera, videorecorder, foto's, VideoDJ, PhotoDJ. Entertainment Media player, Disc2Phone, PlayNow, ringtones, geluiden, MusicDJ, thema's, games, Java en meer. Inhoudsopgave Verbindingen Instellingen voor internet en , synchroniseren, Bluetooth, infrarood, USB-kabel, updateservice. Meer functies Wekker, tijd en datum, profielen, kalender, taken, stopwatch, rekenmachine, SIM-kaartvergrendeling, toetsenvergrendeling, enzovoort. Problemen oplossen Waarom doet de telefoon niet wat ik wil? Belangrijke informatie Sony Ericsson Consumer-website, veilig en efficiënt gebruik, garantie, declaration of conformity. Index

4 De functies van de telefoon De functies van de telefoon Overzicht van de telefoon, de telefoon in elkaar zetten, SIM-kaart, batterij, aanzetten, de menu's gebruiken, menu Activiteit, Bestandsbeheer, taal, letters invoeren, Style-up -covers. Gehoorgedeelte Infraroodpoort Cameratoets Scherm Navigatietoets Aan/uit-toets Menutoets Activiteit 1.3 MEGAPIXELS 4 x D igital Z o o m Externe antenneconnector achter spiegel Camera Selectietoets Terug Selectietoets Wissen Microfoon Connector voor stereoheadset en oplader 4

5 De functies van de telefoon Symbolen in de gebruikershandleiding In deze gebruikershandleiding worden de volgende instructiesymbolen gebruikt: % Zie ook pagina... } Gebruik de navigatietoets om te bladeren en te selecteren % 8 Werken met de menu's. Opmerking Dit symbool geeft aan dat een service of functie afhankelijk is van het gebruikte netwerk of abonnement. Hierdoor zijn mogelijk niet alle menu's in uw telefoon beschikbaar. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie. SIM-kaart Als u zich aanmeldt als abonnee bij een netwerkexploitant, ontvangt u een SIM-kaart (SIM staat voor Subscriber Identity Module). Deze SIM-kaart bevat een computerchip waarop, onder andere, uw telefoonnummer, de diensten die in uw abonnement zijn opgenomen en de telefoonboekgegevens worden opgeslagen. Contacten opslaan op uw SIM-kaart voordat u de kaart uit een andere telefoon verwijdert. Contacten kunnen in het telefoongeheugen zijn opgeslagen. % 15 Contacten. Uw telefoon monteren U moet de SIM-kaart en de batterij plaatsen om uw telefoon te kunnen gebruiken. 5

6 De functies van de telefoon De SIM-kaart plaatsen en de batterij opladen 30 min. 2,5 u. 1 Schuif de afdekking open en verwijder deze. 2 Plaats de SIM-kaart onder de zilverkleurige houders. 3 Plaats de batterij in de telefoon met het label omhoog en met de twee connectors tegenover elkaar. 4 Plaats de afdekking op de telefoon en schuif deze op zijn plaats. 5 Sluit de oplader aan op de telefoon. Het symbool op de stekker van de oplader moet naar boven wijzen. 6 Het kan 30 minuten duren voordat het batterijpictogram wordt weergegeven. 7 Wacht ongeveer 2,5 uur of tot het batterijpictogram aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen. Druk op om het scherm te activeren waarbij een aanduiding van het laden wordt weergegeven. 8 Trek de oplader uit de telefoon. Sommige functies verbruiken meer energie dan andere, waardoor u de batterij vaker moet opladen. Door slijtage kunnen de spreektijd en stand-bytijd echter merkbaar korter worden waardoor de batterij wellicht moet worden vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Sony Ericsson zijn goedgekeurd % 68 Batterij. 6

7 De functies van de telefoon PIN-code Soms is een PIN-code (Persoonlijk Identificatienummer) van de netwerkexploitant nodig om de services in uw telefoon te activeren. Elk cijfer van de PIN-code verschijnt als een *, tenzij de code begint met de cijfers van het alarmnummer, bijvoorbeeld 112 of 911. Daardoor kunt u het alarmnummer zien en bellen zonder dat eerst de PIN-code moet worden ingevoerd % 15 Alarmnummers. Druk op om fouten te corrigeren. Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd % 58 SIM-kaartblokkering. De telefoon aan- en uitzetten 1 Houd ingedrukt om de telefoon aanof uit te zetten. 2 Voer de PIN-code van uw SIM-kaart in als u een dergelijke code hebt. 3 De eerste keer dat u de telefoon aanzet, selecteert u de taal waarin de menu's op de telefoon worden weergegeven. 4 Selecteer Ja als u hulp wilt van de Setup wizard voor instructies en tips, of druk op Nee. De Setup wizard kan ook worden geopend via het menusysteem, } Instellingen } Algemeen } Setup wizard. Als u kort op drukt wanneer de telefoon is ingeschakeld, wordt het menu Afsluiten weergegeven % 9 Menu Afsluiten. Bellen en gesprekken ontvangen Voer het netnummer en het telefoonnummer in } Bellen om het gesprek tot stand te brengen. } Beëindig om het gesprek te beëindigen. Wanneer de telefoon overgaat, drukt u op } Aannemen om het gesprek aan te nemen. 7

8 De functies van de telefoon Werken met de menu's De hoofdmenu's worden als pictogrammen op het bureaublad weergegeven. Sommige submenu's hebben ook tabbladen die op het scherm worden weergegeven. Druk in het midden of in een bepaalde richting op de navigatietoets: Druk op om naar het bureaublad te gaan of om items te selecteren. Druk op,, of om menu's en tabbladen te doorlopen. Druk op om één niveau terug te gaan in een menu of om een functie of toepassing te beëindigen. Houd ingedrukt om terug te gaan naar stand-by. Druk op om de opties te selecteren die direct boven deze toetsen op het scherm worden weergegeven. Druk op om items te verwijderen. Snelkoppelingen Vanuit stand-by kunt u,,, gebruiken om rechtstreeks naar een functie te gaan. Stand-bysnelkoppelingen maken 1 Als bijvoorbeeld geen vooraf gedefinieerde snelkoppeling heeft } Ja. 2 Blader naar de functie waarvoor u een snelkoppeling wilt maken } Snelkopp. Stand-bysnelkoppelingen bewerken 1 } Instellingen } Algemeen } Snelkoppelingen en selecteer een bestaande snelkoppeling die u wilt bewerken } Bewerken. 2 Blader naar een functie en selecteer deze } Snelkopp. Help-teksten De telefoon bevat help-teksten. Druk op } Info om toegang te krijgen tot de helpteksten. Meer opties } Meer om een lijst met opties te openen. 8

9 De functies van de telefoon Menu Activiteit U kunt het menu Activiteit vrijwel overal openen om nieuwe gebeurtenissen weer te geven en te beheren, en om favorieten en snelkoppelingen te openen. Het menu Activiteit openen en sluiten Druk op. Gebruik of om naar een ander tabblad te gaan. Tabbladen van het menu Activiteit Nieuwe gebeurt. - zoals gemiste gesprekken en berichten weergeven. Mijn snelkopp. - applicaties die actief zijn op de achtergrond en uw snelkoppelingen. U kunt snelkoppelingen toevoegen en verwijderen en de volgorde ervan wijzigen. Favorieten - uw internetfavorieten. Als u nieuwe gebeurtenissen wilt weergeven als pop-uptekst in plaats van in het menu Activiteit, } Instellingen } Algemeen } Nieuwe gebeurt. } Pop-up. Menu Afsluiten U kunt het menu Afsluiten vrijwel overal openen. U kunt dit menu gebruiken om de telefoon uit te schakelen, op Stil te zetten of een profiel te activeren. Zie % 54 Profielen voor meer informatie over profielen. Het menu Afsluiten openen en sluiten Druk op en selecteer een optie in de lijst. Bestandsbeheer Items worden opgeslagen in mappen. Maak submappen waarnaar u items kunt verplaatsen. U kunt foto's openen door het pictogram Foto's op het bureaublad te selecteren. Niet-herkende items worden opgeslagen in de map Overig. Items en mappen beheren 1 } Bestands- beheer en selecteer een map. 2 Blader naar een item } Meer } Beheer bestanden } Verplaatsen. 3 Selecteer de map waarnaar u het item wilt verplaatsen of Nieuwe map en geef de map een naam } OK. 9

10 De functies van de telefoon 10 Meerdere items selecteren 1 } Bestands- beheer en selecteer een item } Meer } Selecteer, selecteer Diverse select. of Alles selecteren. 2 Ga naar en selecteer meer items door op Selecteer of Deselect. te drukken. De geheugenstatus controleren } Bestands- beheer } Meer } Geheugenstatus. Bestandsgegevens Informatie over items bekijken. Items die auteursrechtelijk zijn beschermd, kunnen niet worden gekopieerd of verzonden. Items synchroniseren Zie % 48 Synchroniseren voor meer informatie. Talen Selecteer de taal voor telefoonmenu's en de talen die u bij het schrijven wilt gebruiken. De taal van de telefoon wijzigen } Instellingen } Algemeen } Taal } Telefoontaal, selecteer een taal. Vanuit stand-by drukt u op: 0000 voor Engels of 8888 voor automatische taalkeuze (afhankelijk van de SIM). Invoertalen selecteren 1 } Instellingen } Algemeen } Taal } Invoertaal. 2 Blader en selecteer talen door op Selecteer of Deselect. te drukken. } Opslaan om het menu af te sluiten. Wisselen tussen invoertalen Houd ingedrukt tijdens het schrijven. Letters en symbolen invoeren Letters invoeren met de multitoetsmethode voor tekstinvoer Druk op - totdat het gewenste teken wordt weergegeven. Druk op om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters. Houd - ingedrukt om cijfers in te voeren. Druk op om een spatie toe te voegen. Druk op voor de meest gebruikte interpunctietekens. Druk op om het plusteken (+) in te voeren. Houd ingedrukt als u een andere invoermethode wilt kiezen.

11 De functies van de telefoon T9 -tekstinvoer De T9 -invoermethode gebruikt een in de telefoon ingebouwd woordenboek. Dit woordenboek herkent het meestgebruikte woord voor elke reeks toetsaanslagen. Op die manier hoeft u een toets slechts één keer in te drukken, zelfs als de gewenste letter niet de eerste letter onder die toets is. Letters invoeren met T9 -tekstinvoer 1 } Berichten } Nieuw bericht } SMS. 2 Als u bijvoorbeeld het woord "Jane" wilt schrijven, drukt u op,,,. 3 Als het weergegeven woord het woord is dat u bedoelt, drukt u op om het te accepteren en een spatie toe te voegen. Druk op om een woord te accepteren zonder een spatie toe te voegen. Als het weergegeven woord niet het woord is dat u bedoelt, drukt u herhaaldelijk op of om alternatieve woorden weer te geven. Als u een woord wilt accepteren en een spatie wilt toevoegen, drukt u op. 4 Schrijf de rest van uw bericht. Als u een punt of een ander leesteken wilt invoeren, drukt u op en vervolgens herhaaldelijk op of. Als u de tekst wilt accepteren en een spatie wilt toevoegen, drukt u op. Woorden toevoegen aan het T9-tekstinvoerwoordenboek 1 Tijdens het invoeren van letters } Meer } Woord bewerken. 2 Bewerk het woord met multitoetsinvoer. Navigeer door de tekens met en. Druk op om een teken te verwijderen. Houd ingedrukt om het hele woord te verwijderen. 3 Als u het woord hebt bewerkt } Invoegen. Het woord wordt toegevoegd aan het T9- tekstinvoerwoordenboek. De volgende keer dat u dit woord invoert met T9-tekstinvoer, wordt het weergegeven als een van de alternatieve woorden. Een andere invoermethode selecteren Houd voor of tijdens het invoeren van letters ingedrukt om een andere invoermethode te selecteren. Opties bij het invoeren van letters } Meer om opties voor het invoeren van letters weer te geven. 11

12 De functies van de telefoon Style-up -covers vervangen Sommige kits bevatten extra Style-up -covers. Volg de onderstaande instructies om covers te vervangen. De voorcover vervangen 1 Steek uw duimnagel in de groef aan de onderkant van de telefoon. 2 Til de voorcover voorzichtig op, weg van de telefoon. 3 Houd de nieuwe cover bij de bovenkant van de telefoon zoals aangegeven. 4 Klik de cover op zijn plaats door deze voorzichtig naar beneden te duwen totdat de cover vlak ligt. 12

13 De batterijklep vervangen 4x Digital Zoom 1.3 MEGAPIXELS 4x Digital Zoom 1.3 MEGAPIXELS Bellen Gesprekken, contacten, voic , spraakbesturing, gespreksopties. Bellen 1 Oefen druk uit op de klep met de muis van de ene hand terwijl u met de duim van de andere hand de klep verschuift. Mogelijk moet u de eerste keer dat u de batterijklep verwijdert, flink wat druk uitoefenen. 2 Zoek de lipjes langs de zijden van de telefoon. Schuif de batterijklep langs de lipjes naar boven door met de muis van de hand druk uit te oefenen totdat de klep vastklikt. Bellen Zet de telefoon aan en zorg ervoor dat u zich binnen bereik van een netwerk bevindt om te kunnen bellen en gesprekken te kunnen ontvangen % 7 De telefoon aan- en uitzetten. Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen en het nummer van de beller wordt herkend, wordt het nummer weergegeven. Als het nummer in Telefoonboek is opgeslagen, worden de naam, het nummer en de afbeelding (indien aanwezig) weergegeven. Als het een geheim nummer betreft, wordt Privé-nummer weergegeven. Bellen Voer het telefoonnummer in (indien nodig met het internationale toegangsnummer en het netnummer) } Bellen om het gesprek te beginnen. } Beëindig om het gesprek te beëindigen. 13

14 Bellen Een nummer opnieuw kiezen Als de verbinding is mislukt, wordt Opnieuw? weergegeven } Ja. Houd de telefoon tijdens het wachten niet bij uw oor. Wanneer het gesprek wordt verbonden, hoort u een luid signaal. Een gesprek aannemen of weigeren } Aannemen om een gesprek aan te nemen. } Bezet om een gesprek te weigeren. Het volume van de oorspeaker aanpassen Druk tijdens een gesprek op of om het geluid harder of zachter te zetten. Meer opties kiezen tijdens een gesprek Druk op en selecteer een optie. De microfoon uitzetten Houd de toets ingedrukt. Houd ingedrukt om het gesprek te hervatten. De speaker gebruiken tijdens een gesprek } Meer } Speaker AAN of } Speaker UIT. Gemiste gesprekken Als u een gesprek hebt gemist, wordt dit weergegeven in het menu Activiteit wanneer Nieuwe gebeurt. is ingesteld op Menu Activiteit. } Bellen om het gemiste nummer te bellen. Als Nieuwe gebeurt. is ingesteld op Pop-up, wordt Gemiste gesprekken: weergegeven. } Ja om de gemiste gesprekken nu in de gesprekkenlijst weer te geven, of } Nee om dit later te doen. De instellingen van het menu Activiteit wijzigen % 9 Menu Activiteit. Gesprekkenlijst Informatie over de laatste gesprekken wordt opgeslagen in de gesprekkenlijst. Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen 1 } Gesprek in stand-bymodus en selecteer een tabblad. 2 Ga naar de naam of het nummer dat u wilt bellen } Bellen. 14

15 Een nummer uit de gesprekkenlijst toevoegen aan de contacten 1 } Gesprek in stand-bymodus en selecteer een tabblad. 2 Ga naar het nummer dat u wilt toevoegen aan het telefoonboek } Meer } Nummer opslaan. 3 Selecteer Nieuw contact om een nieuw contact te maken of een bestaand contact waaraan u het nummer wilt toevoegen. Alarmnummers De internationale alarmnummers, bijvoorbeeld 112 en 911, worden door de telefoon ondersteund. Dit houdt in dat u vanuit elk land te allen tijde een alarmnummer kunt bellen, met of zonder SIMkaart in het toestel, zolang u zich binnen bereik van een GSM-netwerk bevindt. In bepaalde landen kunnen ook andere alarmnummers worden aangeboden. Uw netwerkexploitant heeft mogelijk extra lokale alarmnummers op de SIM-kaart opgeslagen. Een alarmnummer bellen Voer bijvoorbeeld 112 in } Bellen. Lokale alarmnummers bekijken } Telefoonboek } Opties } Speciale nummers } Alarmnummers. Bellen Contacten Kies uw standaardcontacten uit een van de volgende opties: Contacten - gedetailleerde informatie die is opgeslagen in het telefoongeheugen. SIM-nummers - namen en nummers die alleen zijn opgeslagen op de SIM-kaart. Standaardcontacten selecteren 1 } Telefoonboek } Opties } Geavanceerd } Stand.telefoonb. 2 Selecteer Contacten of SIM-nummers. De geheugenstatus controleren } Telefoonboek } Opties } Geavanceerd } Geheugenstatus. Het aantal vermeldingen dat u kunt opslaan is afhankelijk van de hoeveelheid geheugen die beschikbaar is in de telefoon of op de SIM-kaart. Contacten beheren Nummers opslaan en afbeeldingen, ringtones en persoonlijke gegevens opslaan. 15

16 Bellen Een contact toevoegen 1 } Telefoonboek } Nieuw contact } Toevoeg. 2 Voer de naam in } OK. 3 Voer het nummer in } OK. 4 Selecteer voor telefooncontacten een nummertype. Blader tussen de tabs en selecteer velden waarin u meer informatie wilt opgeven. U kunt symbolen toevoegen (niet in telefoonnummers) } Meer } Symbool toev. en selecteer het symbool } Invoegen. 5 Nadat u alle gewenste informatie hebt ingevoerd, drukt u op } Opslaan. Het is aan te raden het plusteken + en de landcode in te voeren bij alle nummers. Een afbeelding of ringtone toevoegen aan een contact 1 } Telefoonboek en selecteer het contact waaraan u een afbeelding of persoonlijke ringtone wilt toevoegen } Meer } Bewerk contact. 2 Selecteer het desbetreffende tabblad en selecteer een Afbeelding of Ringtone } Toevoeg. } Toevoeg. Selecteer een afbeelding of geluid en } Opslaan. Uw eigen visitekaartje toevoegen } Telefoonboek } Opties } Mijn visitekaartje en voer de gegevens voor het visitekaartje in } Opslaan. Uw visitekaartje verzenden } Telefoonboek } Opties } Mijn visitekaartje } Kaartje verzenden en selecteer een overdrachtmethode. Een telefooncontact bellen 1 Selecteer Telefoonboek en blader naar het gewenste contact of voer de eerste letters van de naam van het contact in. 2 Gebruik of om een nummer te selecteren } Bellen. Een SIM-contact bellen Als SIM-nummers standaard is } Telefoonboek en selecteer de naam en het nummer in de lijst } Bellen. Als Contacten standaard is } Telefoonboek } Opties } SIM-nummers en selecteer de naam en het nummer } Bellen. 16

17 Bellen Namen en nummers naar de SIM-kaart kopiëren 1 } Telefoonboek } Opties } Geavanceerd } Kopiëren naar SIM. 2 Selecteer Alles kopiëren of Nummer kopiëren. Wanneer u alle contacten van de telefoon naar de SIM-kaart kopieert, worden alle bestaande gegevens op de SIM-kaart vervangen. SIM-contacten kopiëren naar telefooncontacten 1 } Telefoonboek } Opties } Geavanceerd } Kopiëren van SIM. 2 Selecteer Alles kopiëren of Nummer kopiëren. Altijd opslaan op de SIM-kaart 1 } Telefoonboek } Opties } Geavanceerd } Auto. opsl. op SIM. 2 Selecteer Aan. Contacten verzenden Om het geselecteerde contact te verzenden, } Meer } Contact verz. en selecteer een overdrachtmethode. Om alle contacten te verzenden, } Telefoonboek } Opties } Geavanceerd } Alle contact. verz. Een telefooncontact bewerken 1 } Telefoonboek en selecteer een contact } Meer } Bewerk contact. 2 Blader naar het gewenste tabblad en bewerk de informatie } Opslaan. Een SIM-contact bewerken 1 Als SIM-nummers standaard is } Telefoonboek. Als Contacten standaard is } Telefoonboek } Opties } SIM-nummers. 2 Selecteer de naam en het nummer dat u wilt bewerken. 3 } Meer } Bewerk contact en bewerk de naam en het nummer. Een contact verwijderen } Telefoonboek selecteer een contact, druk op. Alle contacten verwijderen } Telefoonboek } Opties } Geavanceerd } Alle cont. verwijd. } Ja en } Ja. Namen en nummers op de SIM-kaart worden niet verwijderd. 17

18 Bellen Het standaarditem instellen voor een contact 1 } Telefoonboek en ga naar een contact } Meer } Stand. nummer. 2 Selecteer het telefoonnummer, adres of webadres dat u als eerste voor het contact wilt weergeven. Contacten synchroniseren Zie % 48 Synchroniseren voor meer informatie. Snelkiezen Telefoonnummers die u snel wilt kunnen bellen, kunt u opslaan onder de nummers 1-9 op de telefoon. Snelkiesnummers instellen of vervangen 1 } Telefoonboek } Opties } Snelkeuze. 2 Blader naar een positie } Toevoeg. of } Vervang en selecteer een telefoonnummer. Snelkiezen Voer vanuit stand-by een snelkiesnummer in (van 1 tot 9) } Bellen. Voic Als in uw abonnement een antwoorddienst is opgenomen, kunnen bellers een voic bericht achterlaten als u een gesprek niet kunt aannemen. Uw voic nummer opslaan Houd ingedrukt } Ja voer het nummer in } OK. U ontvangt dit nummer van uw serviceprovider. Uw voic service bellen Houd ingedrukt als u uw voic nummer hebt opgeslagen. Uw voic nummer controleren } Berichten } Instellingen } Voic nummer. Spraakbesturing Gesprekken beheren met uw stem en op handsfree. Maak spraakopdrachten om met uw stem te kiezen of gesprekken aan te nemen of te weigeren. Spraakopdrachten kunnen niet worden opgeslagen op de SIM-kaart. 18

19 Bellen Kiezen met stem activeren en namen opnemen 1 } Instellingen } Algemeen } Spraakbesturing } Kiezen met stem } Activeren } Ja } Nieuw. spraakopdr. Selecteer een contact. 2 Selecteer het telefoonnummer waaraan u de spraakopdracht wilt toevoegen. Neem een spraakopdracht op, bijvoorbeeld "Jan mobiel". 3 Er worden instructies weergegeven. Breng de hoorn naar uw oor, wacht op de toon en zeg de opdracht die u wilt opnemen. De spraakopdracht wordt afgespeeld. 4 Als de opname in orde is, selecteert u Ja. Als de opname u niet bevalt, selecteert u Nee en neemt u de opdracht nogmaals op. U kunt de opdracht later wijzigen door Namen bewerken of Nieuw. spraakopdr. } Toevoeg. te selecteren. Schakel de Mediaplayer uit voordat u met uw stem een nummer kiest. Blader naar de Mediaplayer en druk op om deze uit te schakelen. De functie Aannemen met stem aanzetten en spraakopdrachten opnemen 1 } Instellingen } Algemeen } Spraakbesturing } Aannemen m. stem } Activeren. 2 Er worden instructies weergegeven. } Doorgaan en breng de telefoon naar uw oor. Wacht op de toon en zeg "Opnemen" of een ander woord. Als de opname goed is } Ja. Als de opname u niet bevalt, } Nee en neem de tekst nogmaals op. 3 Zeg 'Bezet' of een ander woord } Ja. Volg de instructies op het scherm en sla alles op wanneer u klaar bent. U kunt aannemen met stem niet gebruiken als u een MP3-bestand hebt geselecteerd als ringtone. Het toverwoord U kunt een spraakopdracht opnemen en als toverwoord gebruiken om spraakbesturing te activeren zonder de toetsen te gebruiken. U kunt het toverwoord alleen gebruiken met een handsfree-apparaat of met een Bluetooth headset. 19

20 Bellen Het toverwoord activeren en opnemen 1 } Instellingen } Algemeen } Spraakbesturing } Toverwoord } Activeren. 2 Volg de instructies op het scherm en sla alles op wanneer u klaar bent. Kiezen met stem gebruiken Zonder handsfree: houd vanuit stand-by Gesprek ingedrukt en zeg de naam. Met een handsfree: zeg het toverwoord of druk op de toets om gesprekken te verwerken. Wacht op de toon en zeg de naam die u eerder hebt opgenomen, bijvoorbeeld "Jan mobiel". Het gesprek wordt verbonden. Een gesprek aannemen of weigeren Zeg "Aannemen" of "Bezet" wanneer de telefoon overgaat. De naam van de beller afspelen Hoor uw opgenomen spraakopdrachten wanneer u een gesprek ontvangt. Spraakopdrachten bewerken } Telefoonboek selecteer het contact } Meer } Bewerk contact. Ga naar het relevante tabblad en bewerk de spraakopdracht. Gesprekken omleiden U kunt gesprekken bijvoorbeeld omleiden naar een antwoorddienst. Als de functie Gespr. beperken is geactiveerd, zijn enkele opties voor Omleiden niet beschikbaar. Een omleiding activeren 1 } Instellingen } Gesprek } Gespr. omleiden. 2 Selecteer een gesprekstype en een omleidoptie } Activeren. 3 Voer het telefoonnummer in waarnaar uw gesprekken moeten worden omgeleid of druk op } Opzoeken om een contact te zoeken } OK. Een omleiding deactiveren Ga naar de omleidingsoptie } Deactiveren. 20 De naam van de beller inof uitschakelen } Instellingen } Algemeen } Spraakbesturing } Naam beller afspel. Alle omleidingsopties controleren } Instellingen } Gesprek } Gespr. omleiden } Controleer alles.

21 Bellen Meer dan één gesprek Meerdere gesprekken tegelijk voeren. Gesprek in wacht U hoort een pieptoon als u tijdens een lopend gesprek een tweede gesprek ontvangt. Gesprek in wacht activeren } Instellingen } Gesprek } Gespreksbeheer } Gesprek in wacht } Activeren } Kiezen. Een tweede gesprek voeren 1 } Meer } In wacht om het lopende gesprek in de wachtstand te zetten. 2 Voer het nummer in dat u wilt bellen } Bellen. Een tweede gesprek ontvangen Als u een tweede gesprek ontvangt, kunt u het volgende doen: Antwoorden en het lopende gesprek in de wachtstand zetten, } Aannemen. Het tweede gesprek weigeren en het lopende gesprek voortzetten, } Bezet. Het tweede gesprek aannemen en het lopende gesprek beëindigen, } Ander actief gespr. Twee gesprekken tegelijk afhandelen Als u bezig bent met twee gesprekken tegelijk, kunt u het volgende doen: Schakelen tussen de twee gesprekken, } Meer } Wisselen. De twee gesprekken samenvoegen tot een conferentiegesprek, } Meer } Gespr. koppelen. De twee gesprekken verbinden, } Meer } Doorschakelen. Uw verbinding met de twee gesprekken wordt verbroken. Het gesprek uit de wachtstand halen, } Beëindig } Ja. Beide gesprekken beëindigen, } Beëindig } Nee. U kunt geen derde gesprek aannemen zonder een van de twee eerste gesprekken te beëindigen of ze in een conferentiegesprek samen te voegen. Conferentiegesprekken U kunt een conferentiegesprek starten door een actief gesprek samen te voegen met een gesprek in de wachtstand. Daarna kunt u de conferentie in de wachtstand zetten en maximaal vijf deelnemers toevoegen of gewoon een ander gesprek voeren. 21

22 Bellen 22 De twee gesprekken koppelen om een conferentiegesprek tot stand te brengen } Meer } Gespr. koppelen. Een nieuwe deelnemer toevoegen 1 } Meer } In wacht om de samengevoegde gesprekken in de wachtstand te zetten. 2 } Meer } 2e gesprek en bel de volgende persoon. 3 } Meer } Gespr. koppelen. 4 Herhaal de procedure als u meer deelnemers wilt toevoegen. Een deelnemer vrijgeven } Meer } Deelname beëind.: en selecteer de deelnemer. Een privé-gesprek voeren 1 } Meer } Bellen met en selecteer de deelnemer. 2 } Meer } Gespr. koppelen om het conferentiegesprek te hervatten. Twee telefoonlijnen Als u een abonnement hebt dat twee lijnen ondersteunt, heeft uw telefoon mogelijk twee telefoonlijnen met verschillende telefoonnummers. Een lijn selecteren voor uitgaande gesprekken } Instellingen } Gesprek en selecteer lijn 1 of 2. De naam van een lijn wijzigen } Instellingen } Display } Lijnlabel bewerken en selecteer de lijn die u wilt bewerken. Mijn nummers U kunt uw eigen telefoonnummers bekijken, toevoegen en bewerken. Uw eigen telefoonnummers controleren } Telefoonboek } Opties } Speciale nummers } Mijn nummers en selecteer een van de opties: Gesprekken accepteren U kunt instellen dat u alleen gesprekken van bepaalde telefoonnummers wilt aannemen. Nummers toevoegen aan de lijst met toegestane bellers 1 } Instellingen } Gesprek } Gespreksbeheer } Accepteer gesprek } Alleen van lijst. 2 } Bewerken } Nieuw } Toevoeg. Selecteer een contact.

23 Bellen Alle gesprekken accepteren } Instellingen } Gesprek } Gespreksbeheer } Accepteer gesprek } Alle bellers. Gesprekken beperken Inkomende en uitgaande gesprekken beperken wanneer u thuis of in het buitenland bent. U hebt een wachtwoord van uw serviceprovider nodig. Als u inkomende gesprekken omleidt, zijn bepaalde opties voor Gesprekken beperken niet beschikbaar. De volgende gesprekken kunnen worden geblokkeerd: Alle uitgaande - alle uitgaande gesprekken; Uitg. internat. - alle uitgaande internationale gesprekken; Uitgnd intl roaming - alle uitgaande internationale gesprekken met uitzondering van die naar uw eigen land; Alle inkomende - alle inkomende gesprekken; Ink. indien roaming - alle inkomende gesprekken wanneer u zich in het buitenland bevindt (bij roaming). Een beperkt gesprek activeren of deactiveren 1 } Instellingen } Gesprekken } Gespreksbeheer } Gespr. beperken en selecteer een optie. 2 Selecteer Activeren of Deactiveren, voer uw wachtwoord in } OK. Vaste nummers Met de functie Vaste nummers kunt u alleen bellen naar bepaalde nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. De vaste nummers worden beveiligd door de PIN2-code. U kunt nog steeds internationale alarmnummers bellen, zelfs als de functie voor vaste nummers is geactiveerd. U kunt delen van nummers opslaan. Wanneer u bijvoorbeeld opslaat, kunt u bellen naar alle nummers die met beginnen. Als de functie voor vaste nummers is geactiveerd, kunt u telefoonnummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen niet bekijken of beheren. 23

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Inhoudsopgave Aan de slag..................... 4 De telefoon in elkaar zetten, SIM-kaart, batterij, inschakelen, opstartscherm. De functies van de telefoon....... 10 Overzicht van de telefoon, pictogrammen,

Nadere informatie

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gefeliciteerd met uw aanschaf van de Sony Ericsson S500. Extra fotocontent vindt u op www.sonyericsson.com/fun. U kunt zich nu op www.sonyericsson.com/myphone registreren voor gratis online opslag en speciale

Nadere informatie

Inleiding. Sony Ericsson V800 Vodafone

Inleiding. Sony Ericsson V800 Vodafone Inleiding Sony Ericsson V800 Vodafone In dit gedeelte van de gebruikershandleiding vindt u een inhoudsopgave die een overzicht van de handleiding geeft. Als u specifieke informatie over een functionaliteit

Nadere informatie

Sony Ericsson ZYLO Uitgebreide gebruikershandleiding

Sony Ericsson ZYLO Uitgebreide gebruikershandleiding Sony Ericsson ZYLO Uitgebreide gebruikershandleiding Inhoudsopgave Aan de slag...5 Overzicht van de telefoon...6 De telefoon aanzetten...7 Help...9 De batterij opladen...9 De prestaties van de batterij

Nadere informatie

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Bedankt voor uw aankoop van een Sony Ericsson T700. In stijl communiceren. Laat zien wie je bent. Ga voor extra telefooncontent naar www.sonyericsson.com/fun. Als u in aanmerking wilt komen voor een set

Nadere informatie

Sony Ericsson T230. Inhoudsopgave. Mobile Internet gebruiken 55 WAP-browser, bladwijzers. Aan de slag 3 De eerste keer bellen en gebeld worden.

Sony Ericsson T230. Inhoudsopgave. Mobile Internet gebruiken 55 WAP-browser, bladwijzers. Aan de slag 3 De eerste keer bellen en gebeld worden. Inhoudsopgave Sony Ericsson T230 Aan de slag 3 De eerste keer bellen en gebeld worden. De functies van de telefoon 7 Toetsfuncties, sneltoetsen, letters en tekens invoeren. De telefoon aan uw persoonlijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Gebruikershandleiding S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Gebruikershandleiding S312 Dank u voor uw aankoop van de Sony Ericsson S312. Ga voor extra telefooncontent naar www.sonyericsson.com/fun. U kunt zich nu registreren om in aanmerking te komen voor een reeks

Nadere informatie

Gebruikers handleiding

Gebruikers handleiding Gebruikers handleiding K330 Bedankt voor uw aankoop van de Sony Ericsson K330. Ga voor extra telefooncontent naar www.sonyericsson.com/fun. U kunt zich nu registreren om in aanmerking te komen voor gratis

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding F305 Gefeliciteerd met uw aanschaf van de Sony Ericsson F305. Ga voor extra telefooncontent naar www.sonyericsson.com/fun. U kunt zich nu registreren om in aanmerking te komen voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding F305 Gefeliciteerd met uw aanschaf van de Sony Ericsson F305. Ga voor extra telefooncontent naar www.sonyericsson.com/fun. U kunt zich nu registreren om in aanmerking te komen voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 6303 classic

Gebruikershandleiding Nokia 6303 classic Gebruikershandleiding Nokia 6303 classic 9214015 Uitgave 3 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 5 Toetsen en onderdelen 5 SIM-kaart en batterij plaatsen 5 De geheugenkaart plaatsen en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave

Nadere informatie

SL75. Designed for life. issued by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SL75. Designed for life. issued by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s issued by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BenQ Mobile GmbH & Co.OHG All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Manufactured by BenQ Mobile

Nadere informatie

GT-I8160. Gebruiksaanwijzing

GT-I8160. Gebruiksaanwijzing GT-I860 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Dank u voor de aanschaf van dit mobiele toestel van Samsung. Dit toestel biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke

Nadere informatie

Xperia S Gebruikershandleiding

Xperia S Gebruikershandleiding Xperia S Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke informatie...7 Android wat en waarom?...8 Toepassingen...8 Aan de slag...9 Assembleren...9 De telefoon in- en uitschakelen...10 Schermvergrendeling...10

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Smart 4 power Sommige diensten en apps zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Vraag in de winkel naar de details. Android is een handelsmerk van Google Inc. De Androidrobot

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C5 00

Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Uitgave 3.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Over dit apparaat 5 Office-toepassingen 6 Netwerkdiensten 6 Aan de slag 8 Toetsen en onderdelen 8 SIM-kaart en batterij

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6021. NL 9237278 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6021. NL 9237278 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia 6021 NL 9237278 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RM-94 conform is aan de bepalingen van de

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. BENQ-SIEMENS EF81 http://nl.yourpdfguides.com/dref/532753

Uw gebruiksaanwijzing. BENQ-SIEMENS EF81 http://nl.yourpdfguides.com/dref/532753 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

GT-I9000. Gebruiksaanwijzing

GT-I9000. Gebruiksaanwijzing GT-I9000 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Dank u voor de aanschaf van deze mobiele Samsung-telefoon. Deze telefoon biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke

Nadere informatie

Smart 4 mini Gebruikershandleiding

Smart 4 mini Gebruikershandleiding Smart 4 mini Gebruikershandleiding Sommige diensten en apps zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Vraag meer informatie hierover in de winkel. Android is een handelsmerk van Google Inc. De Androidrobot

Nadere informatie

mobile SL65 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile SL65 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Nadere informatie

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding P910i Gebruikershandleiding Letters Kleine letters worden onder de pijl geschreven en hoofdletters worden ter hoogte van de pijl geschreven. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t

Nadere informatie

U Gebruikershandleiding

U Gebruikershandleiding U Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke informatie...7 Android wat en waarom?...8 Toepassingen...8 Aan de slag...9 Assembleren...9 De telefoon in- en uitschakelen...11 Setup wizard...11 Schermvergrendeling...11

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Acer S500 Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding. Acer S500 Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Acer S500 Gebruikershandleiding 2012 Alle rechten voorbehouden Acer Liquid Smartphone Gebruikershandleiding Model: S500 Eerste uitgave: 08/2012 Acer Liquid Smartphone Modelnummer:

Nadere informatie

MDA Vario Gebruikershandleiding

MDA Vario Gebruikershandleiding MDA Vario Gebruikershandleiding! T ==Mobile=== 2 Lees dit alvorens verder te gaan Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, ActiveSync, Excel, Internet Explorer, MSN, Outlook,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 5140. 9230228 Uitgave 1

Gebruikershandleiding Nokia 5140. 9230228 Uitgave 1 Gebruikershandleiding Nokia 5140 9230228 Uitgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product NPL-5conform is aan de bepalingen van de volgende

Nadere informatie

mobile S65 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile S65 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Nadere informatie

GT-S5830. Gebruiksaanwijzing

GT-S5830. Gebruiksaanwijzing GT-S5830 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Dank u voor de aanschaf van dit mobiele apparaat van Samsung. Dit apparaat biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de

Nadere informatie

GT-S5830i. Gebruiksaanwijzing

GT-S5830i. Gebruiksaanwijzing GT-S5830i Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Dank u voor de aanschaf van dit mobiele toestel van Samsung. Dit toestel biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke

Nadere informatie