FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 juli 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 juli 2015"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 juli 2015 Gegevens onderneming: Equito BV Inschrijving KvK: Faillissementsnummer: C/05/15/506 F Datum uitspraak: 9 juni 2015 Curator: mr. Th.R.M. Welling Rechter-commissaris: mr. E. Schippers Activiteiten onderneming: internetverkoop telecom apparatuur en abonnementen en aanverwante artikelen Omzetgegevens: 2011 : : : Personeel gemiddeld aantal: voorheen ca. 16 personen laatstelijk 7 personen Verslagperiode: 9 juni 2015 t/m 1 juli 2015 Bestede uren in verslagperiode: 57 uur 50 minuten Bestede uren totaal: 57 uur 50 minuten Saldo faillissementsrekening Per datum verslag: Nihil N.B. De tijdregistratie in het onderhavige faillissement en het faillissement van de moedervennootschap Equito Procuratio BV en zustervennootschap De Ruijter Business Center BV vindt met goedkeuring van de rechter-commissaris en gezien de samenhang en onderlinge verwevenheid geconsolideerd plaats. De verantwoorde tijd is dan ook de tijd die in totaliteit aan de drie tot de groep behorende faillissementen is besteed. 1

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie: De besloten vennootschap werd in mei 2004 opgericht onder de naam De Ruijter On Site BV als dochter van het huidige Equito Procuratio BV en zustervennootschap van de Ruijter Business Center BV. In 2005 werd de naam gewijzigd in Equito BV. Naast Equito BV werden zowel de moedervennootschap Equito Procuratio BV en zustervennootschap De Ruijter Business Center BV op eigen aangifte tegelijkertijd in staat van faillissement verklaard. In Equito BV waren met name de verkoopactiviteiten via internet op het gebied van mobiele telefonie ondergebracht, waarbij met name aan particulieren en kleine ondernemers mobiele telefoons en abonnementen werden verkocht voor de verschillende telecommaatschappijen zoals KPN, T-Mobile, Telfort, Ben, etc. Daarbij werd gehandeld als sub dealer van de Ruijter Business Center BV die veelal beschikte over de dealerovereenkomsten. Via een eigen callcenter werden de via de verschillende websites binnen gekomen leads opgevolgd en werden abonnementen c.a. afgesloten, verlengd, etc.. Gehandeld werd onder verschillende namen zoals Belnu.nl, Inia Teleservice, Belconcurrent.nl. Statutair bestuurder van Equito BV was Equito Procuratio BV, waarvan de heer J.C. de Ruijter de bestuurder is, zodat hij middellijk bestuurder van gefailleerde is. 1.2 Winst en verlies: 2011: winst 2012: verlies 2013: verlies 2014: geen jaarcijfers beschikbaar 1.3 Balanstotaal: 2011: : : : geen jaarcijfers beschikbaar 1.4 Lopende procedures: Geen/onbekend, wellicht enkele incassoprocedures tegen failliet 1.5 Verzekeringen: Geen, lopen zover bekend via zuster en moedervennootschap 1.6 Huur: De vennootschap huurt een deel van het bedrijfspand aan de Tinbergenstraat te Winterswijk onder van zustervennootschap de Ruijter Business Center BV. De huur is inmiddels opgezegd. 2

3 1.7 Oorzaak faillissement: Voor een uitgebreid verslag van de oorzaak van het faillissement wordt verwezen naar het verslag van de zustervennootschap De Ruijter Business Center BV. Voor Equito geldt goeddeels hetzelfde. Daarbij speelt voorts een aanzienlijke rol dat als gevolg van het grote aantal internetaanbieders, de marges die werden gemaakt vrijwel geheel zijn verdampt waardoor de kosten de baten vooruit gingen. Het concept van telefonische opvolging van internetleads was daarenboven achterhaald nu er via internet tegenwoordig veelal rechtstreeks afgesloten wordt. Ook zal een rol gespeeld hebben de negatieve recensies die failliet op internet kreeg als gevolg van het feit dat failliet regelmatig toezeggingen die werden gedaan m.b.t. bijvoorbeeld gratis toestellen etc. niet waar kon maken. Daardoor kwam feitelijk Equito in een neerwaartse spiraal terecht. Ook voor Equito geldt voorts dat in het jaar 2013 ruim 2 mln euro afgeboekt moest worden op reeds geactiveerde provisies en bonussen van de diverse telecommaatschappijen. Gezien de slechte resultaten de afgelopen jaren werd afgelopen jaar reeds besloten de betreffende activiteiten af te bouwen. Het faillissement heeft e.e.a. ingehaald. 10 uur 28 minuten 2. Personeel 2.1 Ten tijde van faill.: 7 personen, deels part time 2.2 In jaar voor faill.: 10 personen ( geschat ) 2.3 Datum ontslagaanzegging: 1 juni uur 7 minuten 3. Activa Onroerende zaken N.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: Geringe hoeveelheid kantoormeubilair, werkplekken voor telemarketing, geringe hoeveelheid automatisering en software. E.e.a. is samengevoegd met de inventaris c.a. van De Ruijter Business Center BV, nu niet te achterhalen is wat van wie is en wat bij welke vennootschap is geactiveerd. Zie voorts het verslag van De Ruijter Business Center BV 3

4 3.6 Verkoopopbrengst: Zie verslag De Ruijter Business Center BV 3.7 Boedelbijdrage: N.v.t. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: Alle zaken vallen onder het bodemvoorrecht van de fiscus. Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving: Zie verslag de Ruijter Business Center BV. Equito BV beschikte niet of nauwelijks over voorraad Verkoopopbrengst: Zie verslag De Ruijter Business Center BV 3.11 Boedelbijdrage: 10% cfr. separatistenregeling Andere activa 3.12 Beschrijving: Immateriële activa met name klantenbestand Verkoopopbrengst: Nog geen verkoop gerealiseerd 20 uur 13 minuten 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren: Cfr. debiteurenlijst per datum faillissement , waarvan evenwel ouder dan 150 dagen 4.2 Opbrengst: Onbekend. Invordering/uitwinning geschied door de Rabo bank als pandhoudster 4.3 Boedelbijdrage: N.v.t. 4 minuten 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en): Zie verslag Equito Procuratio BV Failliet is mede verbonden voor de totale bankschuld van de groep van ca. 3.3 mln 5.2 Leasecontracten: N.v.t. 5.3 Beschrijving zekerheden: Zie verslagen Equito Procuratio BV en De Ruijter Business Center BV 4

5 5.4 Separatistenpositie: T.a.v. de debiteuren en mogelijk immateriële activa/intellectuele eigendomsrechten 5.5 Boedelbijdragen: Zie verslag De Ruijter Business Center BV 5.6 Eigendomsvoorbehoud: Niet van gebleken 5.7 Reclamerechten: Niet ven gebleken 5.8 Retentierechten: Niet van gebleken 6 uur 25 minuten 6. Doorstart / voortzetten N.v.t. N.v.t. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht: De boekhouding is tot datum faillissement in een geautomatiseerd systeem bijgehouden en ter beschikking van de curator gesteld. Deze maakt bij eerste beoordeling een verzorgde en betrouwbare indruk. 7.2 Depot jaarrekeningen: Heeft voor het jaar 2013 niet meer plaatsgevonden. 7.3 Goedk. Verkl. accountant: N.v.t. 7.4 Stortingsverpl. aandelen: Is blijkens akten aan voldaan. Eventuele vordering is verjaard. 7.5 Onbehoorlijk bestuur: Wordt nader onderzocht. In verband met achterwege blijven depot jaarrekening 2013 wordt onbehoorlijk bestuur vermoed aanwezig te zijn. 7.6 Paulianeus handelen: Is niet van gebleken, wordt nader onderzocht. 1 uur 30 minuten 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen: Nog geen aangemeld 8.2 Pref. vord. van de fiscus: Tot nu aangemeld: , Pref. vord. van het UWV: Nog geen aangemeld 8.4 Andere pref. crediteuren: Nog geen aangemeld 5

6 8.5 Aantal conc. crediteuren: Tot nu toe aangemeld: Bedrag conc. crediteuren: , Verwachte wijze afwikkeling: Opheffing 3 uur 33 minuten 9. Procedures N.v.t. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill: 6 maanden tot 1 jaar 10.2 Plan van aanpak: Zie verslagen Equito Procuratio BV en De Ruijter Business Center BV 10.3 Indiening volgend verslag: 3 maanden/ 30 september uur 30 minuten Doetinchem, 1 juli 2015 Mr. Th.R.M. Welling Curator 6

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 Gegevens onderneming: Nekon Projectmanagement BV Statutaire zetel: Ulft, gemeente Oude IJsselstreek Inschrijving KvK: nr. 09191825 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 2 januari 2014 Gegevens onderneming : De stichting STICHTING VRIENDEN VAN TOM, statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te Almere aan de Bottelaarpassage 78 (1315

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker FAILLISSEMENTSVERSLAG Ex ART. 73 A FW Nummer Eerste verslag Datum 3 juni 2015 Gegevens gefailleerde A.R.W.M. Rombouts Faillissementsnummer F.02/15/271 Datum uitspraak 12 mei 2015 Curator Mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum : 17 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum : 17 maart 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum : 17 maart 2015 Gegevens onderneming : Haak Product Handling B.V. Faillissementsnummer : 12/255 F Datum uitspraak : 18 september 2012 Curator : mr. T.E.A. Detmar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap V1 Technology B.V. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 19 februari 2013 t/m 15 april 2013 Bestede uren in verslagperiode: 24,4 uur Bestede uren totaal:

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 19 februari 2013 t/m 15 april 2013 Bestede uren in verslagperiode: 24,4 uur Bestede uren totaal: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 april 2013 Gegevens failliet: Prinses Invest B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/187 Datum uitspraak: 19 februari 2013 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 januari 2015 Gegevens onderneming : Bouwen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Walter Antonius Maria Kok Faillissementsnummer: 12/532 F Datum uitspraak: 16 november 2012 Curator: mr. M. Meffert R-C: mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 Gegevens failliet: GUL Thuiszorg B.V. statutair gevestigd te Goor en kantoorhoudende te (7605 XX) Almelo aan de Spreeuwenstraat 70, ingeschreven in het

Nadere informatie