INSPIRATIEWAAIER VRAAGGERICHT OPENBAAR VERVOER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INSPIRATIEWAAIER VRAAGGERICHT OPENBAAR VERVOER"

Transcriptie

1 INSPIRATIEWAAIER VRAAGGERICHT OPENBAAR VERVOER EEN OVERZICHT VAN KANSRIJKE IDEEËN EN CONCEPTEN ALS MAATWERKVERVOEROPLOSSING FORSETI PROVINCIE NOORD-BRABANT SRE 1

2 2

3 Voorwoord Deze inspiratiewaaier biedt een overzicht van mogelijke mobiliteitsoplossingen die een bijdrage kunnen leveren bij het aanpakken van vervoerlacunes als gevolg van het meer vraaggericht inrichten van het openbaar vervoer, maar ook andere maatschappelijke ontwikkelingen kunnen leiden tot een noodzaak om op zoek te gaan naar alternatieve mobiliteitsoplossingen. Deze lijst is zeker niet uitputtend, maar geeft wel een gevarieerd overzicht van mogelijkheden en voorbeelden uit Brabant en daarbuiten. Niet ieder voorbeeld of idee is per definitie succesvol of overal toe te passen. Er zijn tevens ongetwijfeld allerlei mitsen en maren bij ieder voorbeeld te bedenken. Hier is in de overzichten echter nadrukkelijk niet bij stil gestaan. De inspiratiewaaier heeft namelijk als doel om te inspireren en te laten zien wat er allemaal mogelijk is om knelpunten in mobiliteit aan te pakken zonder direct stil te staan bij de barrières die bij de implementatie geslecht moeten worden. De concepten zijn hierna ingedeeld in een aantal categorieën: Aanpassingen op bestaande OV- en doelgroepenconcepten Door aanpassingen in de manier waarop het bestaande OV- en doelgroepenvervoer is georganiseerd en wordt aangeboden, kan een vervoerproduct worden geboden dat beter aansluit op de specifieke wensen of problemen die ergens kunnen ontstaan. Voorbeelden en ideeën opgenomen in deze inspiratiewaaier: Scandinavisch model De Zweedse Flexlinjen Servicebus Ketenmobiliteit Maatwerk indicatie Wmo-vervoer Vormen van besloten vervoer Met besloten (niet voor iedereen toegankelijke) vormen van vervoer kan voor specifieke doelgroepen een oplossing geboden worden voor specifieke vervoerknelpunten in gebieden, op tijdstippen of specifieke motieven. Voorbeelden en ideeën opgenomen in deze inspiratiewaaier: Boodschappenbus Dorpsbus De Witte Raaf Vervoer bedrijventerreinen 3

4 Vormen van individueel vervoer Een oplossing voor knelpunten in collectief vervoer hoeft niet altijd ook in collectief vervoer gevonden te worden. Personen kunnen ook geholpen worden in het vinden en/of creëren van een oplossing op individueel niveau. Voorbeelden en ideeën opgenomen in deze inspiratiewaaier: Deelauto Haltevoorzieningen voor fiets en scootmobiel OV-Fiets ICT-oplossingen In sommige gevallen kan een oplossing gevonden worden in mogelijkheden om een lastig te organiseren verplaatsing overbodig te maken. ICT toepassingen vormen hierin in toenemende mate kansen voor. Voorbeelden en ideeën opgenomen in deze inspiratiewaaier: Diensten op afstand Marktplaats Onderwijs op afstand Informeren en leren over het openbaar vervoer Soms ontstaat een knelpunt niet omdat er geen vervoeraanbod is maar omdat mensen niet in staat zijn zelfstandig de weg te vinden. Om te voorkomen dat dure en onnodige alternatieven opgezet worden kan uitleg over het huidige een reeds aanwezige openbaar vervoer de oplossing vormen. Voorbeelden en ideeën hiervoor opgenomen in deze inspiratiewaaier: MEE op weg OV-advies OV-ambassadeurs OV-educatie We hopen dat de voorbeelden uit deze waaier personen en partijen inspiratie geven en een stapje verder brengen in de uitdaging om samen met overheden zoals de provincie en gemeenten maar ook met andere belanghebbende organisaties de mobiliteit van alle Brabanders te blijven waarborgen. Namens Provincie Noord-Brabant, SRE en Forseti. 4

5 Aanpassen OV-product: Scandinavisch model doelgroepenvervoer Ook in Scandinavië bestaan verschillende taxivervoersystemen voor specifieke doelgroepen (zoals ouderen en leerlingen), omdat zij geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer. In Scandinavië is dit vervoer anders georganiseerd dan in Nederland. De belangrijkste kenmerken: - De regiefunctie van het vervoer is gescheiden van het rijden en is in handen van de overheid of een door hen gecontracteerde partij. - Meerdere vormen van vervoer zijn gebundeld in één plansysteem. - Er vindt continue optimalisatie plaats van de planning op basis van een zo efficiënt mogelijke inzet van voertuigen en laag mogelijke totale kosten. - Veel meer vervoerders zijn gecontracteerd in het systeem tegen een vergoeding per uur. Financieel Dit model biedt de overheid meer grip op de kwaliteit en kosten van het vervoer. Dit vereist een investering in het opzetten en ontwikkelen van de regiefunctie en een duidelijke keuze om meer zelf te sturen. Door een betere combinatie van taxivervoer ontstaat een efficiëntere inzet van taxi s en lagere totale kosten. Reizigers hoeven niet veel te merken van deze wijzigingen in de organisatie. Dit concept beïnvloedt niet de reizigersbijdragen. - alle gebruiken van het doelgroepenvervoer - effectievere inzet van financiële middelen - betere integratie tussen verschillende vervoeroplossingen In Zweden en Denemarken is sprake van een andere verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen verschillende overheidsorganen. De regio s zijn verantwoordelijk voor het openbaar vervoer en faciliteren een centrale functie voor gemeenten. De beginselen zijn echter prima toepasbaar in Nederland. In Brabant zouden de regionale regiotaxiorganisaties de regiefunctie naar zich toe kunnen trekken. De centrale functie kan ook extern worden georganiseerd. De overheid is zelf volledig verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit en kan continu bijsturen. 5

6 Aanpassen OV-product: De Zweedse Flexlinjen De buurtbus is in Brabant een succesvol concept en biedt lokaal vervoer gereden door vrijwilligers op verbindingen waar regulier openbaar vervoer niet haalbaar is. Een buurtbus is routegebonden en daardoor is het niet mogelijk te voorzien in alle verplaatsingsbehoeften in een gebied met één vervoerconcept. In Zweden (Göteborg) is op deze beperking ingespeeld met Flexlinjen. Dit is een vervoerconcept met een vaste dienstregeling maar met een flexibele route. Het combineert hiermee voordelen van de buurtbus met voordelen van de regiotaxi. Globaal rijdt dit concept een vaste route maar kan van deze route afwijken wanneer nodig. Op verschillende opstapplaatsen kan men zich aanmelden waarna het voertuig deze halte aandoet. Hiermee is het vervoer dus flexibeler en kunnen loopafstanden (max 200 meter) korter zijn. - ouderen - Wmo ers die nu van de regiotaxi gebruik maken - inwoners van kleine kernen - vervoeralternatief voor de regiotaxi voor ouderen en Wmo ers - verbeteren van mobiliteit in het landelijk gebied en buitenwijken Financieel De kosten voor het uitvoeren van een Flexlinjen concept zullen wat hoger zijn dan de uitvoer van een buurtbus in verband met een groter aantal haltes en de toepassing van een systeem waarin mensen zich kunnen aanmelden en de chauffeur weet welke haltes aangedaan moeten worden. Op het moment dat met dit vervoerconcept een deel van de regiotaxi ritten niet meer nodig is kan juist weer een besparing optreden. De rollen en verantwoordelijkheden hoeven niet anders te zijn dan nu het geval is bij de huidige buurtbussen. De provincie / SRE is als vervoerautoriteit opdrachtgever en buurtbusorganisaties voeren het vervoer uit. Omdat het Flexlinjen concept dichter bij het huidige regiotaxi vervoer staat is het ook denkbaar dat regiotaxi organisaties (gemeenten als opdrachtgever) voor een deel van de Wmo ers / volgens het Flexlinjen concept vervoer organiseren. Het concept wijkt af van bestaande concepten in Nederland, zoals de Opstapper in Friesland, die volledig vraagafhankelijk is. 6

7 Aanpassen OV-product: Servicebus Een servicebus is een vorm van openbaar vervoer dat optimaal is afgestemd op de behoeften en beperkingen van specifieke doelgroepen. Laagdrempeligheid is (letterlijk en figuurlijk) het sleutelwoord. De servicebus biedt een op maat gemaakt vervoerconcept waarbij optimaal wordt geluisterd naar de wensen van de gebruikers en de gebruikers ook zelf het concept in overleg kunnen vormgeven en verbeteren. De bus rijdt langs concentraties van woonvoorzieningen en diverse populaire bestemmingen zoals ziekenhuizen en winkelcentra. De servicebus rijdt in enkele middelgrote steden zoals Middelburg, Assen en Delfzijl. In Eindhoven heeft in 2011 buslijn 100 (Rondje Woensel) op proef gereden. Deze bus bood extra comfort speciaal voor reizigers met een fysieke beperking. De proef is gestopt vanwege gebrek aan geld, maar was volgens de gemeente wel geslaagd. - ouderen - mensen met een mobiliteitsbeperking - alle reizigers voor lokale verplaatsingen De inzet van een servicebus verhoogt de mobiliteit, ontsluit specifieke ouderenbestemmingen en kan leiden tot een verlaging van het regiotaxigebruik. Financiering De kosten van een servicebus liggen hoger dan een reguliere bus. Er dient duidelijk voldoende vervoerwaarde aanwezig te zijn. Voor de opzet kan gekeken worden naar cofinanciering met de gemeente vanuit Wmomiddelen. Wellicht zijn bestaande buslijnen om te vormen tot servicelijn en/of kunnen lijnen worden gestrekt, waarbij de servicebus de bediening tot de deur overneemt. De reizigerstarieven kunnen verschillen. Sommige gemeenten kiezen ervoor om het vervoer gratis aan te bieden. Doorgaans betaalt de reiziger het reguliere OV-tarief. De bestaande servicebussen vallen onder de OVconcessie en zijn dus de verantwoordelijkheid van de OV-autoriteit. Voor de organisatie van een servicebus ligt een samenwerking tussen gemeente en provincie voor de hand, gezien de doelgroep en het lokale karakter van de bus. Startpunt is een stad of regio met een duidelijke vervoerbehoefte en/of het gebrek aan vervoeraanbod. Dit inzicht kan worden verkregen door een analyse van de rijpatronen binnen regiotaxi. 7

8 Aanpassen OV-product: ketenmobiliteit door aansluiting Regiotaxi op OV ketenmobiliteit Regiotaxi wordt veelal gebruik door Wmo-pashouders, maar heeft ook een ontsluitende OV-functie (OV-reizigers). Binnen de huidige regiotaxisystemen staan de spelregels zowel deur-deur als deur-halte vervoer toe. Hierdoor ontstaat deels parallelliteit op verbindingen waar ook lijngebonden openbaar vervoer aanwezig is. - - OV-reiziger later ook Wmo-doelgroep als gemeenten meer op maat gaan indiceren Dit kan opgelost worden door regiotaxi vooral als feederfunctie in te zetten. Dat betekent dat OV-reizigers de verplaatsing niet langer volledig met de taxi maken, maar vanuit de taxi overstappen op een nader te bepalen OVknooppunt. Voor korte verplaatsingen kan een uitzondering worden gemaakt, omdat de overstap alleen tot nadelen (zoals een veel langere reistijd) leidt voor reizigers. Dit vereist duidelijke spelregels. - minder uitgaven OV-functie Regiotaxi - meer reizigers in reguliere OV Financieel Het wijzigen van het regiotaxiconcept voor OV-reizigers tot een feedersysteem leidt tot lagere vervoerkosten voor de provincie. Dit voordeel moet niet worden overschat, gezien het beperkte aantal OV-ritten binnen regiotaxi. Ook is een harde aankomstgarantie nodig om de overstap te garanderen wat tot extra kosten voor de uitvoering van het vervoer kan leiden. Voor de reiziger betekent dit ook een financieel voordeel omdat de reizigerstarieven van lijngebonden OV lager zijn. Het is wel de vraag of die reizigers de overstap gaat maken als hij de keuze heeft voor meer comfort en een direct rit. De provincie en SRE zijn verantwoordelijk voor de OV-functie binnen de regiotaxisystemen. Zij bepalen de spelregels voor de OV-reizigers en hebben de vrijheid deze aan te passen. De gemeente is verantwoordelijk voor de spelregels voor de Wmo-reizigers. Binnen dit concept heeft het callcenter van regiotaxi de rol regiotaxivervoer aan te laten sluiten op het lijngebonden OV. Dit vereist aanpassingen in de planningssoftware van het callcenter en een goede communicatie richting reizigers. Dit concept biedt ook kansen voor de Wmo-doelgroep, al is het van belang goed te kijken naar de (on)mogelijkheden van reizigers. 8

9 Aanpassen OV-product: maatwerk bij indicatie Wmo-vervoer Het huidige indicatiebeleid voor Wmo-vervoer sluit nog onvoldoende aan op de verbeterde toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Daarnaast doet de Wmo ook in hogere mate een beroep op de zelfredzaamheid van cliënten. Er ligt een uitdaging te komen tot meer maatwerk in de Wmo vervoeroplossingen, waarbij meer rekening wordt gehouden met wat een cliënt wel kan, zodat een groter beroep wordt gedaan op voorliggende voorzieningen. Dat vereist een omslag in denken en een herijking van de indicatiecriteria. De consultent kijkt kritischer naar de werkelijke mobiliteitsbehoefte van de cliënt en kijkt per verplaatsing of het OV geschikt is, of dat een andere oplossing nodig is. Deze rol kan de vervoercentrale op zich nemen door bij een ritboeking een OV advies te geven. - Wmo ers - minder druk op Wmovervoer - vrijkomend budget voor andere mob. oplossingen - meer reizigers in reguliere OV Financiering Deze differentiatie in Wmovervoervoorzieningen vraagt om investering door gemeenten, vooral voor training van de Wmo-consulenten., zodat zij meer kennis hebben over het OV en de toegankelijkheid ervan. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van slimme tools die meer inzicht geven in de beschikbaarheid van het OV-aanbod en die een match zoekt met de mobiliteitsbehoefte van cliënten. Daarnaast zijn aanpassingen nodig in bestaande datasystemen. De gemeente is verantwoordelijk voor het compenseren van haar burgers met een mobiliteitsbeperking. Daar ligt voor haar de uitdaging te streven naar zo veel mogelijk inzet van voorliggende voorzieningen. De OV-autoriteiten kunnen bijdragen door het trainen van Wmo-consulenten en het bieden van inzicht in het aanbod van toegankelijk openbaar vervoer. De investeringen leiden op termijn tot lagere kosten voor het Wmo-vervoer. 9

10 Besloten vervoer: Eitje voor karweitje - BoodschappenPlusBus Tilburg en Klusdiensten Mensen zijn soms niet in staat om bepaalde werkzaamheden zelf te verrichten. Dat kan gaan om het doen van boodschappen of het doen van kleine karweitjes. - - mensen met mobiliteitsbeperking ouderen In Tilburg rijdt de Boodschappenplusbus nu voor alle 55- plussers in Tilburg die minder mobiel zijn en/of een beperking hebben. Met de hulp van veel vrijwilligers wordt deze doelgroep de mogelijkheid geboden om zelf boodschappen te (blijven) doen en hiermee te blijven participeren. Vrijwilligers halen deelnemers thuis op en begeleiden hen bij het boodschappen doen of bij een uitstapje. Dit versterkt ook de sociale contacten - bereikbaarheid voorzieningen - onderhouden sociale contacten In Reusel-De Mierden bestaat de klussen- en vervoerdienst waarbij vrijwilligers mensen helpen bij het doen van boodschappen of kleine klussen in huis. Financiering: De gemeente draagt zorg voor de financiering van de BoodschappenPlusBus. Daarnaast kunnen sponsoren bijdragen. Deelnemers betalen een beperkte bijdrage per rit. Een kwetsbaar punt is de structurele behoefte aan financiële bijdragen van derden. Zo zoekt de BoodschappenPlusBus in Tilburg nieuwe sponsoren, omdat door het wegvallen van gemeentelijke subsidies het voortbestaan onder druk komt te staan. De tarieven voor deze diensten zijn beperkt. Reizigers betalen een vast bedrag per rit, gebaseerd op kostprijs van de rit. Of een kleine vergoeding voor het uitvoeren van klussen. De BoodschappenPlusBus is in Tilburg een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en de Twern, een organisatie voor maatschappelijke diensten, in samenwerking met Citroën Bertens, het Oranjefonds en het CZ-fonds. De Twern coördineert de bus. De taken van de vrijwilligers bij deze diensten zijn erg divers. Een vrijwilliger is niet alleen 'maar' chauffeur of begeleider, maar heeft ook een signalerende functie ten opzichte van het welzijn van de deelnemers. Meer informatie: www. 10

11 Besloten vervoer: De dorpsbus Het komt nu en in de toekomst voor dat het niet mogelijk is om in kleine kernen regulier openbaar vervoer tegen een acceptabele kostendekking aan te bieden. Om toch in de aanwezig mobiliteitsvraag te voorzien kan een dorpsbus worden ingezet. In het Zeeuwse Ellewoutsdijk laat de Stichting Dorpsbusje Ellewoutsdijk een busje rijden om scholieren naar de dichtstbijzijnde basisschool te brengen. Directe aanleiding is de sluiting van een school in het dorp. Het busje wordt ook ingezet voor vervoer naar de wekelijkse markt. - scholieren - ouderen - overige inwoners - oplossing voor vervoerprobleem kleine kernen - bevorderen participatie - leefbaarheid platteland In Burdaard rijdt de vrijwilligerscentrale Welzijn Middelsee met vrijwilligers met een 8-persoons busje. Zij vervoert scholieren van/naar een centrale bushalte en vervoert cliënten van/naar zorginstelling Interzorg. Tussendoor is het voertuig beschikbaar voor andere reizigers. Financiering De provincie of gemeente kan de kosten dragen van een aan te schaffen voertuig. Door de inzet van eigen inwoners als vrijwilliger, kunnen de kosten voor de uitvoering (onderhoud en coördinatie) worden beperkt. De kosten kunnen worden opgevangen door een kleine reizigersbijdrage en een financiële bijdrage vanuit het dorp, bijvoorbeeld via sponsoring. Vanuit de gemeenschap dient een duidelijke gebundelde vervoervraag aanwezig te zijn. Het initiatief moet van de bewoners zelf komen. Dus niet ik heb een probleem, maar wij zetten ons in voor een gezamenlijke oplossing. De rol van de provincie of gemeente kan beperkt zijn/blijven tot een bijdrage aan het voertuig. Het beheer van het voertuig kan liggen bij een op te zetten stichting (Ellewoutsdijk) of een bestaande vrijwilligerscentrale (Burdaard). 11

12 Besloten vervoer: De Witte Raaf Besloten vervoer met de inzet van vrijwilligers biedt in veel gebieden een goede mobiliteitsoplossing en zorgt voor sociale verbondenheid. In Noord-Brabant bestaan vergelijkbare initiatieven, zoals De Vereniging Vervoerdienst voor Ouderen De Witte Raaf. Dit is een besloten vervoersysteem dat alleen toegankelijk is voor leden en wordt gerund door vrijwilligers een deur-tot-deur vervoersysteem voor ouderen in Eindhoven. vervoer. Om lid te kunnen worden moet men minimaal 55 jaar oud zijn en niet in staat zijn om met het reguliere openbaar vervoer te reizen. De Witte Raaf biedt de mogelijkheid voor deze groep om op comfortabele en betaalbare wijze aan de samenleving te blijven deelnemen. Men rijdt alleen op werkdagen. - ouderen mensen met een mobiliteitsbeperking - oplossen van mobiliteitsproblemen in het landelijk gebied, - ontlasten Regiotaxi - kan als voorliggende voorziening gelden Financiering: De Witte Raaf ontvangt subsidie van de gemeente Eindhoven, waardoor het vervoer tegen lage kosten kan worden aangeboden. De Witte Raaf is een vereniging zonder winstoogmerk. Het lidmaatschap van de vereniging De Witte Raaf bedraagt 15,-- per kalenderjaar. Eenmalig betaalt men 2,50 inschrijfgeld. Voor betaling van deze bedragen ontvangt men een acceptgiro. De stichting is in 1987 opgericht en wordt in stand gehouden door een grote groep vrijwilligers. De stichting draagt volledige verantwoordelijkheid voor het besloten vervoer voor haar leden. De gemeente zorgt voor een financiële bijdrage. Meer informatie: 12

13 Besloten vervoer: Vervoer naar bedrijventerreinen Veel bedrijventerreinen aan de randen van steden kennen een matige bereikbaarheid per OV. In de ochtend en de middag is een sterke piek wat de exploitatie van OV kostbaar maakt. Een specifieke oplossing in de vorm van bedrijventerrein vervoer met kleinere busjes kan een alternatief vormen. In Utrecht rijdt bijvoorbeeld de Papendorp Express. Deze gratis shuttle bus rijdt tijdens de ochtend en middag avond tussen de bedrijven en de tramhalte. De shuttle bus wordt uitgevoerd door Shuttle2. In Waalwijk rijdt sinds kort als proef tot het einde van 2012 de Havenbus op werkdagen van Vredesplein Waalwijk naar de bedrijventerreinen Haven 1 t/m 7. Men kan men gratis instappen en wordt afgezet bij het bedrijf waar men afgezet wil worden. - werknemers / stagiaires bij bedrijven met slechte OV bereikbaarheid - werknemers die via een Wsw-instelling gedetacheerd zijn Voor doelgroepen die minder mobiel zijn en sterk afhankelijk zijn van openbaar vervoer ontstaat goed alternatief om toch bij het betreffende bedrijf te kunnen komen. Financieel De kosten voor een vervoeroplossing hangen af van de wijze waarop dit georganiseerd wordt. In het genoemde Utrechtse voorbeeld is sprake van een compleet georganiseerd vervoerconcept inclusief voertuigen, chauffeurs en planning en organisatie. Tot zomer 2013 financiert de overheid de Papendorp Express. Bij voldoende belangstelling blijft de shuttle ook daarna rijden. De financiering komt dan bij de bedrijven vandaan. Indien bedrijfsvervoer door bedrijven zelf wordt georganiseerd door zelf voertuigen te huren, te rijden en te organiseren kunnen de kosten aanzienlijk lager zijn. Voor de organisatie van vervoer naar bedrijventerreinen ligt een belangrijke rol en verantwoordelijkheid bij bedrijven zelf. Op het moment dat op een locatie knelpunten voordoen zullen bedrijven zelf een vervoeroplossing moeten initiëren. Voor lokale overheden ligt er een rol om bedrijven hierin te ondersteunen en in contact te brengen met belangrijke partijen maar ook om te bekijken of meerdere bedrijven in het gebied met dezelfde knelpunten kampen. Meer informatie: 13

14 Individueel vervoer: Auto delen stimuleren De deelauto biedt een flexibele oplossing voor mensen zonder eigen vervoer. Deelauto s worden al jaren vooral in stedelijke gebieden aangeboden door organisaties als Greenwheels en Wheels4all. Nieuw is dat tegenwoordig ook particuliere auto-eigenaren hun eigen auto kunnen verhuren. Efficiënter autogebruik is dus mogelijk. Het delen van auto s kan interessant zijn voor Noord-Brabant als systeem aan de onderkant van de vervoermarkt. In Nederland bestaan organisaties als WeGo, SnappCar en MyWheels. In Vught is MyWheels een deelautoproject gestart in Dit project loopt, maar blijft achter in ontwikkeling. In Zeeuws-Vlaanderen heeft MyWheels een proef gestart onder de naam auto delen = kosten delen, dat na een startsubsidie nu op eigen kracht draait. project. - inwoners die niet beschikken over een (tweede) auto )zonder eigen auto en met rijbewijs - mensen met beperkte mobiliteit zonder eigen auto - bereikbaarheid platteland - delen kosten mobiliteit - versterkt sociale verbondenheid - bevordering leefbaarheid door minder auto s Financiering: De financiering vindt plaats tussen huurder en verhuurder op basis van een afgesproken tarief per kilometer. De zorg voor deze afhandeling faciliteren de verschillende organisaties. Gemeenten en provincie kunnen een rol spelen bij het promoten van het concept en het (financieel) ondersteunen bij het opstarten van lokale initiatieven. In Nederland bestaan verschillende organisaties die zorgen voor een goed boekingssysteem, goede verzekering, administratie etc. De benodigde infrastructuur is al aanwezig. Er ontbreekt nog een structuur/netwerk voor lokale facilitering en ondersteuning. De deelnemers (vrijwilligers) helpen op lokaal niveau het systeem op te zetten. Er een uitdaging te komen tot een netwerk van beschikbare auto s en het vergroten van de bekendheid van het concept. Meer informatie: 14

15 Individueel vervoer: Haltevoorzieningen voor fiets en scootmobiel Voor een hele grote groep mensen (studenten, forenzen, gezonde ouderen en bezitters van een scootmobiel) is het goed mogelijk om vanaf de woning een langere afstand naar een OV halte te overbruggen met individuele vervoermiddelen zoals de fiets en de scootmobiel. Het is dan echter wel belangrijk dat er goede stallingsmogelijkheden zijn waar de fiets of scootmobiel makkelijk en veilig achtergelaten kan worden. Voor fietsen betekent dit voldoende overdekte fietsenrekken en fietskluizen. Voor scootmobielen zijn ook stallingskluizen denkbaar maar eventueel ook een combinatie met beveiligde fietsenstallingen in dorpskernen of winkelcentra. Naast stalingsvoorzieningen is het uiteraard ook belangrijk dat de wachttijd op de halte zo comfortabel mogelijk is. Hiervoor is overdekte zitgelegenheid erg belangrijk. - iedereen die kan fietsen naar een halte - scootmobiel bezitters - oplossing voor een langere afstand tot de halte van de woning - maakt regulier OV beter beschikbaar voor groepen die niet op loopafstand van halte wonen Financieel De kosten voor het uitvoeren van haltevoorzieningen hangen sterk af van de voorzieningen en de kwaliteitskeuze. Op het moment dat investeringen het voor meer inwoners mogelijk/makkelijker maken om naar een reguliere OV halte te komen zullen deze kosten echter altijd lager zijn dan de kosten voor de inzet van vervoer. De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de halte-infrastructuur op straat. Aangezien verreweg het grootste gedeelte van bushaltes binnen de bebouwde kom liggen, ligt de grootste verantwoordelijkheid bij gemeenten. Juist hiermee kunnen gemeenten de bruikbaarheid en aantrekkelijkheid van de reguliere OV voorzieningen verbeteren. Voor haltes aan een provinciale weg is de provincie als wegbeheerder verantwoordelijk. 15

16 Individueel vervoer: Doorontwikkeling OV-fiets De OV-Fiets is een bestaand en steeds bekender concept dat wordt gebruik als voor- of natransport van/naar het station. Dit leenconcept biedt mogelijkheden voor doorontwikkeling. Ten eerste door de OV-fiets ook aan te bieden op grote busknooppunten en transferia. Door het nieuwe OV-beleid kunnen bestaande bushaltes/busstations zich tot belangrijke knooppunten in de vervoerketen ontwikkelen. Hiermee geeft de OV-fiets een oplossing voor een anders lastig in te passen natransport verplaatsing. - vitale inwoners - forenzen / zakelijke reizigers - recreatieve / incidentele bezoekers - verbetering voor- en natransport Tevens kan in de toekomst de dienstverlening worden uitgebreid door het inleveren van fietsen op andere locaties en het verhuren van elektrische fietsen en elektrische scooters. Financiering Voor OV-Fiets is voldoende kritische massa nodig om verhuurfaciliteiten aan te bieden. De provincie of gemeente kunnen subsidie beschikbaar stellen voor de ontwikkeling van extra faciliteiten op stations en knooppunten. OV-Fiets is onderdeel van het Ketenbedrijf binnen NS. Het Ketenbedrijf is onderdeel van NS-stations en richt zich op bestaande ketendiensten, zoals OV-fiets, NS-fiets en parkeren. De werkzaamheden bestaan uit herontwikkeling, exploitatie en uitvoering van deze diensten. De rol van de provincie Noord-Brabant en SRE kunnen zijn: het ontwikkelen van beleid en visie op dit terrein en het ontwikkelingen/fungeren als wegwijzer voor gemeenten op dit terrein, omdat zij veelal onbekend zijn met de materie rondom stationvoorzieningen. Een aandachtspunt is de eigendomskwestie van OV-knooppunten/stations. 16

17 ICT: Diensten op afstand in Brabant Diensten op afstand vormt een onderdeel van de programma s Slimme zorg / Slimmer leven Doel is om mensen in staat te stellen langer thuis te blijven wonen door hen eigen keuzes en regie te geven en de zelfredzaamheid te vergroten middels technologische en innovatieve concepten. Door op deze wijze diensten aan huis of in de buurt aan te bieden kunnen soms ook lastig te organiseren verplaatsingen voorkomen worden. Denk bijvoorbeeld aan beeldbellen met familie, vrienden of zorgverleners, boodschappenservice, medicijnservice of klusjes aan huis. In Noord-Brabant zijn in pilotprojecten meerdere initiatieven op dit vlak gestart met name in de regio Eindhoven. Een voorbeeld is Thuisservice Brabant als van Zorggroep VDA uit Veghel. Meer informatie over de mogelijkheden is te vinden op de website. - ouderen die beperkt mobiel zijn inwoners van landelijk gebied die het makkelijk vinden om diensten op afstand te ontvangen - oplossing voor lastig te maken verplaatsingen - ouderen zelfstandiger maatschappelijk participeren - leefbaarheid platteland Financiering De kosten voor de toepassing van diensten op afstand zijn feitelijk beperkt tot de kosten voor ICT-systemen voor mensen die niet in staat zijn om van een eigen computer gebruik te maken. De netwerken en software zijn namelijk beschikbaar. Diverse actoren (gebruiker, lokale overheden, belangenorganisaties en leveranciers) hebben belang bij deze diensten. Het is daarom goed denkbaar dat zij noodzakelijke kosten (ICTsystemen en eventuele trainingen) zullen delen. Er zijn inmiddels op meerdere plekken ervaringen opgedaan en organisaties opgeschaald. Via deze organisaties (zorgaanbieders of coöperatieve verenigingen) is het mogelijk om op lokale schaal aan te sluiten. Aan de ene kant is een groep gebruikers nodig en aan de andere kant aanbieders van diensten die meewerken. Het is de rol van de coördinerende organisatie om op basis van wensen een dienstenpakket mogelijk te maken. Lokale overheden of andere lokale organisaties hebben een rol in het initiëren van de vraag en gebruikers te organiseren. Meer informatie: 17

18 ICT: Zorgvoorelkaar biedt marktplaats voor mobiliteit Er is altijd sprake van een groep die graag van A naar B wil, maar geen vervoer kan organiseren en mensen die toch bepaalde ritten maken en iemand kan meenemen of graag andere met mobiliteit helpt. Om deze doelgroepen met elkaar in contact te brengen is een soort marktplaats voor mobiliteit nodig. Ruim 10 jaar geleden is er in diverse kernen in Noordoost Brabant een proef geweest met Ho & Go. Vrijwilligers vervoerden met de eigen auto mensen die bij een centrale een verzoek hadden ingediend. Met de toegenomen mogelijkheden van internet biedt dit concept nieuwe kansen. Op de website is deze functie beschikbaar voor diverse mantelzorgactiviteiten, waaronder ook hulp met vervoer. In Brabant is dit al actief in Breda, Etten-Leur, Geldrop-Mierlo, Vught, Eindhoven en Den Bosch. - ouderen - inwoners van kleine kernen - in potentie iedereen - oplossen van mobiliteitsproblemen bij lastig te maken verplaatsingen, - gebruik maken van de mogelijkheden om met anderen mee te rijden Financieel Omdat het bij zorgvoorelkaar gaat om een bestaand platform en er geen investeringen nodig zijn in hardware of andere ICT voorzieningen, zullen de kosten beperkt zijn. Het initiatief is gratis voor gebruikers en vrijwillige mantelzorgers. Het is echter wel denkbaar dat voor een succesvolle toepassing van dit concept uitleg en begeleiding nodig is. Zorgvoorelkaar is een initiatief dat nu in enkele gemeenten beschikbaar is. Er ligt een rol voor lokale overheden en belangenorganisaties om ook op andere plekken zorgvoorelkaar of een ander vergelijkbaar platform beschikbaar te maken. Daarnaast is communicatie nodig om het concept bij meer mensen bekend te maken. Meer informatie: 18

NOORDOOST FRYSLÂN ZOEKT VERVOERDERS VOOR

NOORDOOST FRYSLÂN ZOEKT VERVOERDERS VOOR Samenvatting aanbesteding vervoer NOORDOOST FRYSLÂN ZOEKT VERVOERDERS VOOR NIEUW VERVOERSYSTEEM De regio Noordoost Fryslân werkt hard aan een nieuw vervoersysteem. Met dit systeem worden verschillende

Nadere informatie

Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV

Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV Prof. dr. Henk Meurs MuConsult / Radboud Universiteit Nijmegen 20 juni 2013 - s Hertogenbosch Agenda Ontwikkelingen doelgroepenvervoer 2030

Nadere informatie

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT September 2016 1 Beleidskader openbaar DAV in vogelvlucht Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (DAV) wordt opnieuw

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten. voor regionale samenwerking op het gebied van. Basismobiliteit

Nota van uitgangspunten. voor regionale samenwerking op het gebied van. Basismobiliteit Nota van uitgangspunten voor regionale samenwerking op het gebied van Basismobiliteit 1. Inleiding In opdracht van de provinciale bestuurlijke Adviesgroep Regiotaxi, waarin alle Gelderse regio's bestuurlijk

Nadere informatie

OV-TRAINING VOOR WMO-CONSULENTEN. De juiste handvatten voor beter OV-advies

OV-TRAINING VOOR WMO-CONSULENTEN. De juiste handvatten voor beter OV-advies OV-TRAINING VOOR WMO-CONSULENTEN De juiste handvatten voor beter OV-advies Het deelnemen van Wmo ers in de maatschappij komt centraal te staan, waarbij het zelfstandig reizen wordt gestimuleerd. In de

Nadere informatie

Basismobiliteit Achterhoek: Inleiding. Basismobiliteit Achterhoek: Inleiding

Basismobiliteit Achterhoek: Inleiding. Basismobiliteit Achterhoek: Inleiding Programma: Inleiding Peter Drenth Basismobiliteit door Ivo Visser (Projectleider Basismobiliteit) Keuze s en inhoudelijke discussie Basismobiliteit : De mogelijkheid voor inwoners om zich tegen een redelijk

Nadere informatie

Mogelijke Pilots (inclusief thema indeling) Actuele stand van zaken.

Mogelijke Pilots (inclusief thema indeling) Actuele stand van zaken. Bijlage 5: Mogelijke Pilots (inclusief thema indeling) Actuele stand van zaken. In het kader van de notitie Slimme mobiliteitsoplossingen is een lijst met mogelijke pilots opgesteld. Naar aanleiding van

Nadere informatie

Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?)

Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?) Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?) Struikelblokken en valkuilen Lex Boersma, strategisch beleidsadviseur mobiliteit Openbaar vervoer in Schiedam 1990 inzet op hoogwaardig OV

Nadere informatie

Basisvoorzieningenniveau Openbaar Vervoer

Basisvoorzieningenniveau Openbaar Vervoer Basisvoorzieningenniveau Openbaar Vervoer Behorend bij Statenvoorstel 02/09 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Eenduidig en transparant beleid is wenselijk...3 1.2 Basisvoorzieningenniveau en toetsingskader...3

Nadere informatie

COLLECTIEF VERVOER. Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan?

COLLECTIEF VERVOER. Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan? COLLECTIEF VERVOER Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan? OPZET PRESENTATIE Wat verstaan we onder collectief vervoer? Wat is het probleem? -> uitdagingen Wat is de kracht

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

Organisatie van vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking in Nederland. Ontwikkelingen in de Nederlandse aanpak

Organisatie van vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking in Nederland. Ontwikkelingen in de Nederlandse aanpak Organisatie van vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking in Nederland Ontwikkelingen in de Nederlandse aanpak Even kennismaken Adviseurs in doelgroepenvervoer in alle facetten van het proces!

Nadere informatie

Bovengemeentelijk lokaal openbaar vervoer

Bovengemeentelijk lokaal openbaar vervoer Bovengemeentelijk lokaal openbaar vervoer Platteland en bereikbaarheid OV Bewoners vaak aangewezen op gespecialiseerde zorg/voorzieningen elders: periferie, stad of gecentraliseerd op het platteland Voorzieningen

Nadere informatie

MOBILITEIT VOOR KWETSBARE MENSEN. Ontwikkelingen binnen het doelgroepenvervoer

MOBILITEIT VOOR KWETSBARE MENSEN. Ontwikkelingen binnen het doelgroepenvervoer MOBILITEIT VOOR KWETSBARE MENSEN Ontwikkelingen binnen het doelgroepenvervoer Kennismaken met het onderwerp en met elkaar Kengetallen doelgroepenvervoer Ken de reiziger De opgave Visie op de toekomst Mobiliteitspiramide

Nadere informatie

Reactienota OV-visie Flevoland

Reactienota OV-visie Flevoland Reactienota OV-visie Flevoland 1630855 Ingekomen reacties 1.1 Dorpsbelangen Swifterbant Dorpsbelangen is positief over het proces waarbij belanghebbenden hebben mogen meedenken over het openbaar vervoer

Nadere informatie

Texelhopper. 24 september 2015

Texelhopper. 24 september 2015 Texelhopper 24 september 2015 Waarom doen we de pilot Texelhopper? Visie OV 2020; Texels initiatief BOVT; Uitgangspunten Wens: aanbod speelt beter in op vraag (door slimme inzet verschillende vervoersmiddelen)

Nadere informatie

INHOUD. Kerncijfers en startpunt. Twentse visie op vervoer. Uitdagingen en oplossingen. Uitkomsten aanbesteding maatwerk vervoer

INHOUD. Kerncijfers en startpunt. Twentse visie op vervoer. Uitdagingen en oplossingen. Uitkomsten aanbesteding maatwerk vervoer INHOUD Kerncijfers en startpunt Wat is de omvang van het vervoer en wat is de null-situatie Twentse visie op vervoer Welke uitgangspunten zijn gedefinieerd voor het vervolg Uitdagingen en oplossingen Waar

Nadere informatie

Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer. 7 maart 2014, Erik van der Kooij

Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer. 7 maart 2014, Erik van der Kooij Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer 7 maart 2014, Erik van der Kooij Programma vandaag 1. Visie Ruimte en Mobiliteit & Ontwerpprogramma Mobiliteit 2. Proces Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Moet het OV zich meer richten op senioren? En hoe dan? ing. Peter Kors (Auteur is werkzaam als adviseur bij Movares Mobiliteit) Samenvatting De economische crisis dwingt

Nadere informatie

COLLECTIEF VERVOER. Koen Bekking (CROW-KpVV) 11 november 2015

COLLECTIEF VERVOER. Koen Bekking (CROW-KpVV) 11 november 2015 COLLECTIEF VERVOER Koen Bekking (CROW-KpVV) 11 november 2015 CROW-KPVV IN HET KORT Slimme en praktische oplossingen voor vraagstukken over infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer CROW CROW-KpVV

Nadere informatie

Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid. Koen De Broeck Manager Mobiliteitsontwikkeling & Marktinformatie

Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid. Koen De Broeck Manager Mobiliteitsontwikkeling & Marktinformatie Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid Koen De Broeck Manager Mobiliteitsontwikkeling & Marktinformatie Context Dia 2 Basismobiliteit Basismobiliteit Basismobiliteit = aanbod Recht op minimumaanbod

Nadere informatie

Kansen voor Delen. Mogelijkheden van deelconcepten in mobiliteit. Maja van der Voet Govert de With. Utrecht, 12 mei 2015

Kansen voor Delen. Mogelijkheden van deelconcepten in mobiliteit. Maja van der Voet Govert de With. Utrecht, 12 mei 2015 Kansen voor Delen Mogelijkheden van deelconcepten in mobiliteit Maja van der Voet Govert de With Utrecht, 12 mei 2015 Delen? Met meerdere personen gebruik maken van één product: Lenen Gebruiken en weer

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Openbaar vervoer vanuit en naar Schijndel, speciaal met betrekking tot bereikbaarheid van zieken-, zorg- en verpleeghuizen.

Openbaar vervoer vanuit en naar Schijndel, speciaal met betrekking tot bereikbaarheid van zieken-, zorg- en verpleeghuizen. Openbaar vervoer vanuit en naar Schijndel, speciaal met betrekking tot bereikbaarheid van zieken-, zorg- en verpleeghuizen. Uitgave Stichting Seniorenraad Schijndel Onderzoek van de Themagroep Welzijn

Nadere informatie

Openbaar vervoer en gemeenten

Openbaar vervoer en gemeenten Openbaar vervoer en gemeenten Inhoud Het functioneren van het OV-systeem Rol en verantwoordelijkheid Provincie gemeenten/regio Recente ontwikkelingen in het busvervoer Twee functies OV Sociale functie

Nadere informatie

Programma 3 Verbeterd en Toegankelijk OV in West Brabant. Goed samen reizen in West Brabant

Programma 3 Verbeterd en Toegankelijk OV in West Brabant. Goed samen reizen in West Brabant Programma 3 Verbeterd en Toegankelijk OV in West Brabant Goed samen reizen in West Brabant Verslag van oogst en zaaiochtend, Oosterhout, 19 februari 2016 De auto is vervoermiddel nummer één in Brabant.

Nadere informatie

Masterclass Provincie Zuid Holland. Collectieve acties Bedrijventerreinen. Collectief Vervoer

Masterclass Provincie Zuid Holland. Collectieve acties Bedrijventerreinen. Collectief Vervoer Masterclass Provincie Zuid Holland Collectieve acties Bedrijventerreinen Collectief Vervoer Vragen vooraf Bent u bekend met diverse Collectieve Vervoersvormen? Maakt u al gebruik van Collectieve Vervoersvormen?

Nadere informatie

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 3 2. Uitvoeringsverantwoording 5 3. Resultaten 8 4. Conclusies 47 Klanttevredenheid Regiotaxi Utrecht najaar 2009 2 Aanleiding

Nadere informatie

Parkeren in het Rembrandtkwartier

Parkeren in het Rembrandtkwartier Parkeren in het Rembrandtkwartier Verkeerscommissie: Amar Voogt, Vermeerstraat 22 Anja Scheltinga, Rembrandtstraat 45 Bert Leijen, Vermeerstraat 35 Guus Coolegem, Frans Halsstraat 5 Wat is er gedaan? Probleem

Nadere informatie

1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer in Venlo?

1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer in Venlo? Mobiliteit binnen de gemeente Venlo 7 6 5 4 3 2 1 1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer in Venlo? 3% 7% 29% Ja, dagelijks Ja, wekelijks Ja, maandelijks Ja, af en toe (minder dan een keer per kwartaal)

Nadere informatie

Juni 2015 0900-5495490. (lokaal tarief) Uw vervoer op maat!

Juni 2015 0900-5495490. (lokaal tarief) Uw vervoer op maat! Juni 2015 0900-5495490 (lokaal tarief) Uw vervoer op maat! Regiotaxi s-hertogenbosch: vervoer voor iedereen Regiotaxi s-hertogenbosch is er voor iedereen die geen gebruik kan maken van het reguliere openbaar

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

ntdekhet v Neem dan de Regiotaxi! Even geen bus of trein beschikbaar? RegioTaxi Noord-Groningen

ntdekhet v Neem dan de Regiotaxi! Even geen bus of trein beschikbaar? RegioTaxi Noord-Groningen RegioTaxi Noord-Groningen 2011 Even geen bus of trein beschikbaar? Neem dan de Regiotaxi! ntdekhet v Gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer en Winsum 1 www.ovbureau.nl

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur

Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur Zorgeloos reizen van deur tot deur Woon je in de stad of in een kleine kern, ga je naar je werk, of reis je in je vrije tijd; het Limburgs

Nadere informatie

Radiuz deelname aan de Prijsvraag ideemobiel 2012 Verbeter de Knooppunten in de ketenmobiliteit. RADIUZ KNOOPPUNTEN onderweg van A naar B

Radiuz deelname aan de Prijsvraag ideemobiel 2012 Verbeter de Knooppunten in de ketenmobiliteit. RADIUZ KNOOPPUNTEN onderweg van A naar B Radiuz deelname aan de Prijsvraag ideemobiel 2012 Verbeter de Knooppunten in de ketenmobiliteit RADIUZ KNOOPPUNTEN onderweg van A naar B Wat is Radiuz? Radiuz is hét mobiliteitssysteem voor zakelijk Nederland.

Nadere informatie

Openbaar Vervoer op het Platteland

Openbaar Vervoer op het Platteland Enkele inhoudelijke onderwerpen naar aanleiding van het rapport 1 Openbaar Vervoer op het Platteland (oktober 2006) Deze bijlage gaat specifiek in op de volgende onderwerpen: 1. het uitgangspunt voor het

Nadere informatie

Kaders Productbegroting 2008 KCV Brabant-Noordoost

Kaders Productbegroting 2008 KCV Brabant-Noordoost C O N C E P T Kaders Productbegroting 2008 KCV Brabant-Noordoost Januari 2007 Inleiding In de loop van 2001 hebben de Provincie Noord-Brabant en 14 gemeenten in Brabant Noordoost besloten de krachten te

Nadere informatie

Basismobiliteit: van visie naar nieuwe samenwerking. Otto Cazemier & Anne Garretsen

Basismobiliteit: van visie naar nieuwe samenwerking. Otto Cazemier & Anne Garretsen Basismobiliteit: van visie naar nieuwe samenwerking Otto Cazemier & Anne Garretsen 21 oktober 2015 Basismobiliteit - Basismobiliteit = OV vangnet gecombineerd met gemeentelijk doelgroepenvervoer d.m.v.

Nadere informatie

vanuit... Klundert REISWIJZER

vanuit... Klundert REISWIJZER vanuit... Klundert REISWIJZER BUS NAAR BREDA / FIJNAART Bus 117 naar Breda via Zevenbergen, Langeweg, Zevenbergschen Hoek, Wagenberg en naar Fijnaart. In de ochtendspits schoolliner 617 Wanneer Naar Breda

Nadere informatie

SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden. Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit

SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden. Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit Innovaties in verkeer en vervoer SURF: Smart Urban Regions of the Future (SURF) - Vanuit onder meer:

Nadere informatie

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze www.alphabet.com Onderzoek Behoefte van zakelijke rijders aan variatie in vervoersmiddelen Flexibele mobiliteit Keuzevrijheid vooral voor jongeren

Nadere informatie

Regiemodel / mobiliteitscentrale

Regiemodel / mobiliteitscentrale Regiemodel / mobiliteitscentrale Noordoost Fryslân Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling 2 juni 2016 Sjoerd Hoekstra projectmanager Marijke Kramer - procesleider Vandaag De regio Noordoost Toekomstvast

Nadere informatie

p uit! U Udenhout Ero

p uit! U Udenhout Ero U Udenhout Erop uit! BUS EN BUURTBUS In Udenhout rijden grote bussen en buurtbussen. Hieronder staan plaatsnamen met het nummer van de (buurt)bus die er naartoe gaat. Ik wil naar: Bus: Ik wil naar: Bus:

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About?

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? 3. Wat houdt het project in? 4. Hoe werkt het? Hoe kan ik gebruik maken van de reisplanner? 5. Wat is mijn rol als werkgever?

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

vanuit... Fijnaart REISWIJZER

vanuit... Fijnaart REISWIJZER vanuit... Fijnaart REISWIJZER BUS NAAR ROOSENDAAL/WILLEMSTAD Wanneer Opstappen Voor wie Betalen Informatie Bus 103 naar Roosendaal via Oud Gastel en naar Willemstad via Oudemolen Naar Roosendaal ma t/m

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi)

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi) GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 16 februari 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Wilt u deze e-mail s.v.p. doorsturen naar de gedeputeerde vervoer en naar de verkeersdeskundigen van de staten fracties.

Wilt u deze e-mail s.v.p. doorsturen naar de gedeputeerde vervoer en naar de verkeersdeskundigen van de staten fracties. Van: Wim Verbruggen [mailto:wverbrug@hetnet.nl] Verzonden: woensdag 10 juni 2015 21:42 Aan: STATENGRIFFIE Onderwerp: klachten-verbeterpunten openbaar vervoer Noordoost Brabant Geachte griffie, Wilt u deze

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Brabant Vraaggericht, Verbindend en Verantwoord

Openbaar Vervoer in Brabant Vraaggericht, Verbindend en Verantwoord Openbaar Vervoer in Brabant Vraaggericht, Verbindend en Verantwoord Ruud van Heugten Gedeputeerde Mobiliteit & Financiën Presentatie Land van Cuijk 18 september 2013 Vormen van OV in Brabant Rol en Taakverdeling

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089*

Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089* Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089* Nummer : R2010.089 Onderwerp : Bezuinigingen leerlingenvervoer Aan de Raad Samenvatting De gemeenteraad heeft met de begrotingsbehandeling 2010 een taakstellende

Nadere informatie

Memo. nadere informatie pilots kleinschalig vervoer Goeree-Overflakkee en migratie doelgroepenvervoer naar regulier OV in de DAV regio

Memo. nadere informatie pilots kleinschalig vervoer Goeree-Overflakkee en migratie doelgroepenvervoer naar regulier OV in de DAV regio Memo nadere informatie pilots kleinschalig vervoer Goeree-Overflakkee en migratie doelgroepenvervoer naar regulier OV in de DAV regio Inleiding De regio s Holland Rijnland, Midden Holland en de provincie

Nadere informatie

Kaders nieuwe OV concessie hoofdlijnen Limburgnet. 24 februari 2014

Kaders nieuwe OV concessie hoofdlijnen Limburgnet. 24 februari 2014 Kaders nieuwe OV concessie hoofdlijnen Limburgnet 24 februari 2014 Bij de formulering van de kaders voor de nieuwe concessie met name gekeken naar: ervaringen huidige concessie à sterke en zwakke punten

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Ontsluiting Bedrijventerreinen per OV

Ontsluiting Bedrijventerreinen per OV Ontsluiting Bedrijventerreinen per OV In dit onderzoek is een stappenplan ontwikkeld om de ontsluiting per OV van bedrijventerreinen te verbeteren. Dit stappenplan leidt tot de ontwikkeling van concepten

Nadere informatie

DUIDELIJK MET HET OPENBAAR VERVOER

DUIDELIJK MET HET OPENBAAR VERVOER OV www.haaren.nl DUIDELIJK MET HET OPENBAAR VERVOER We verplaatsen ons dagelijks op veel manieren en naar veel bestemmingen. De fiets en de eigen auto zijn populair in Nederland. Maar heeft u al eens gedacht

Nadere informatie

1 7 MEI /20/A.14, W Graaf E. de (050)

1 7 MEI /20/A.14, W Graaf E. de (050) " l/& groningen bezoekadres: I Martinikerkhof 12 postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen Aan de leden van de statencommissie Mobiliteit en Energie algemeen telefoonnr; 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Openbaar vervoer Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee Gemeenteraad Korendijk 27 mei Erik van der Kooij & Marcel Scheerders

Openbaar vervoer Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee Gemeenteraad Korendijk 27 mei Erik van der Kooij & Marcel Scheerders Openbaar vervoer Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee Gemeenteraad Korendijk 27 mei 2014 Erik van der Kooij & Marcel Scheerders Programma 1. Context 2. Beleid OV HWGO 3. Nota van Uitgangspunten OV-concessie

Nadere informatie

Reizen met Regiovervoer Midden-Brabant

Reizen met Regiovervoer Midden-Brabant Reizen met Regiovervoer Midden-Brabant Op bezoek bij familie of winkelen in de stad? Naar de kapper of op controle bij de tandarts? Met Regiovervoer Midden-Brabant reist u comfortabel, voordelig en veilig

Nadere informatie

Uit auto en OV, op de fiets

Uit auto en OV, op de fiets Nationaal Fietscongres 2016 Uit auto en OV, op de fiets Michael Myles Groningen Bereikbaar Minke Pronker Provincie Gelderland 1 Nationaal Fietscongres 2016 Stellingen De E-bike heeft een suf imago en is

Nadere informatie

Renswoude, 5 april 2016 Nr.: Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: instellingsbesluit bestuurscommissie basismobiliteit Regio FoodValley

Renswoude, 5 april 2016 Nr.: Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: instellingsbesluit bestuurscommissie basismobiliteit Regio FoodValley Agendapuntnr.: Renswoude, 5 april 2016 Nr.: 154375 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: instellingsbesluit bestuurscommissie basismobiliteit Regio FoodValley Geachte raad, Aan de gemeenteraad Samenvatting:

Nadere informatie

Jj,. provincie groningen

Jj,. provincie groningen Jj,. provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 li www.provinciegroningen.nl info@proyinciegroningen.nl

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente stimuleert inwoners om langer

Nadere informatie

Beperkt leerlingdaling de middelbare school keuze op het platteland?

Beperkt leerlingdaling de middelbare school keuze op het platteland? Beperkt leerlingdaling de middelbare school keuze op het platteland? Middelbare scholieren op het Friese platteland leggen grotere afstanden af naar school dan leerlingen uit de stad. Hoe overbruggen ze

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten?

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten? Contact, informatie, vragen of klachten? Breng Klantenservice Openbaar Vervoer Antwoordnummer 2125 8270 WB IJsselmuiden U kunt ons ook volgen via Twitter: @Brengov Telefoon: 0900-266 63 99 (lokaal tarief)

Nadere informatie

Brochure. Vervoer. voor gehandicapten, zieken en ouderen

Brochure. Vervoer. voor gehandicapten, zieken en ouderen Brochure Vervoer voor gehandicapten, zieken en ouderen Deze brochure geeft informatie over vervoersmogelijkheden voor gehandicapten, zieken en ouderen in Krimpen aan den IJssel. Inhoud Wmo-vervoer Belbus

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Nota Wet Markt en Overheid

Nota Wet Markt en Overheid Nota Wet Markt en Overheid 18-12-2014 Inleiding De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft op 18 december 2014 met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2014 de volgende economische activiteiten aangewezen als

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Amsterdams Leerlingenvervoer 2009-2010

Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Amsterdams Leerlingenvervoer 2009-2010 Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdams Leerlingenvervoer 2009-2010 Inhoudsopgave 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Het leerlingenvervoer in Amsterdam Elke dag gaan duizenden Amsterdamse

Nadere informatie

Visie openbaar vervoer BR-2010/1-7

Visie openbaar vervoer BR-2010/1-7 Visie openbaar vervoer BR-2010/1-7 ANWB-visie op het openbaar vervoer Ruim 1 miljoen ANWB-leden reizen regelmatig met het openbaar vervoer. Daarom worden in deze OV-visie de speerpunten van de ANWB geschetst

Nadere informatie

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014 Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners Zomer 2014 nulmeting Monitoring tevredenheid en gebruik van het OV onder bewoners Monitoren tevredenheid en gebruik Om na afloop van de pilot

Nadere informatie

Vervoer voor iedereen Een beter openbaar vervoer in de provincie Groningen

Vervoer voor iedereen Een beter openbaar vervoer in de provincie Groningen Vervoer voor iedereen Een beter openbaar vervoer in de provincie Groningen Het openbaar vervoer in de provincie Groningen wordt steeds minder dicht vertakt. Daarnaast schort het aan toegankelijkheid en

Nadere informatie

Ruim baan voor de fiets

Ruim baan voor de fiets Ruim baan voor de fiets Ruim baan voor de fiets Nederland telt meer fietsen dan inwoners. Alleen ook het daadwerkelijk gebruiken van die fiets, dat kan nog wel vaker. Zo pakken we voor het woon-werkverkeer

Nadere informatie

vanuit... Standdaarbuiten REISWIJZER

vanuit... Standdaarbuiten REISWIJZER vanuit... Standdaarbuiten REISWIJZER DE BUURTBUS NAAR OUDENBOSCH EN NOORDHOEK, KLUNDERT Wat Wanneer Opstappen Voor wie Betalen Informatie Buurtbus 210 naar Oudenbosch en naar Noordhoek en Klundert Naar

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van mevrouw Annelies Futselaar (SP) inzake Implementatie "Samen op weg" (geindiceerd vervoer).

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van mevrouw Annelies Futselaar (SP) inzake Implementatie Samen op weg (geindiceerd vervoer). Corsanummer: 1700064543 Op 18 mei 2017 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van mevrouw Annelies Futselaar van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 38 van

Nadere informatie

Bestuurlijke visie doelgroepenvervoer Brabant Noordoost Eindrapport

Bestuurlijke visie doelgroepenvervoer Brabant Noordoost Eindrapport Bestuurlijke visie doelgroepenvervoer Brabant Noordoost Eindrapport Bestuurlijke visie doelgroepenvervoer Brabant Noordoost Eindapportage in opdracht van GR-KCV Regiotaxi Noordoost Brabant 23 april 2015

Nadere informatie

Intentieverklaring Autonoom Vervoer

Intentieverklaring Autonoom Vervoer Intentieverklaring Autonoom Vervoer Bereikbaarheid en leefbaarheid Noord-Nederland Foto: NASA Gezamenlijke doelstelling Autonoom vervoer (autonome voertuigen, platooning, e.d.) gaat de komende jaren een

Nadere informatie

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam- Alexander Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

MEMO Ontwerp Programma van Eisen Concessie Zuidoost Brabant

MEMO Ontwerp Programma van Eisen Concessie Zuidoost Brabant MEMO Voor : Gemeenteraad Someren Van : Richard de Ruiter Kopie : College van burgemeester en wethouders Afdeling : RBO Betreft : Aanbesteding Openbaar Vervoer Zuidoost Brabant Datum : 02 april 2015 Ontwerp

Nadere informatie

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur OV taxi Makkelijk VERVOER van deur tot deur GELDIG vanaf 1 maart 2014 VOOr wie is de OV-Taxi? Iedereen kan gebruikmaken van deze vorm van openbaar vervoer. De OV-taxi is met name geschikt als u moeilijk

Nadere informatie

Vervoersvoorzieningen Oud-Beijerland

Vervoersvoorzieningen Oud-Beijerland Vervoersvoorzieningen Oud-Beijerland Inleiding In Oud-Beijerland zijn er verschillende vervoersmogelijkheden. Het Openbaar Vervoer wordt als eerste mogelijkheid aanbevolen omdat u hiermee de meeste vrijheid

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Beleidsregels. Vervoersvoorzieningen Wmo citeertitel: Beleidsregels vervoersvoorzieningen Wmo vastgesteld bij besluit van

Beleidsregels. Vervoersvoorzieningen Wmo citeertitel: Beleidsregels vervoersvoorzieningen Wmo vastgesteld bij besluit van Beleidsregels Vervoersvoorzieningen Wmo 2015 citeertitel: Beleidsregels vervoersvoorzieningen Wmo 2015 vastgesteld bij besluit van Opdrachtgever: gemeente Scherpenzeel, afdeling Samenleving Auteur: N.

Nadere informatie

betreffende de erkenning en ondersteuning van de Minder Mobielen Centrales (MMC s)

betreffende de erkenning en ondersteuning van de Minder Mobielen Centrales (MMC s) stuk ingediend op 1243 (2010-2011) Nr. 1 29 augustus 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen en de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen betreffende de erkenning en

Nadere informatie

Tijd voor nieuwe mobiliteit: De aanpak van de provincie Overijssel bij de herijking OV-tactiek

Tijd voor nieuwe mobiliteit: De aanpak van de provincie Overijssel bij de herijking OV-tactiek Tijd voor nieuwe mobiliteit: De aanpak van de provincie Overijssel bij de herijking OV-tactiek 1 INLEIDING Jaren lang heeft de uit 2008 stammende OV-tactiek gediend als beleidskader voor het OV in onze

Nadere informatie

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN - VROUWEN VAN 60 JAAR EN OUDER

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN - VROUWEN VAN 60 JAAR EN OUDER 1 Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN - VROUWEN VAN 60 JAAR EN OUDER In opdracht van: Ruben de Cuyper December 2016 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vervoersarmoede: hoe groot is het probleem

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost. Begroting 2015

Gemeenschappelijke Regeling. Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost. Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost Begroting 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 4 1. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN/RANDVOORWAARDEN... 5 1.1. Kosten operationeel beheer

Nadere informatie

Burg. Both. Lohmanweg WCT Nobellaan 4 14 Centrum Weiersstraat 5 13 Station 6 12 Ziekenhuis Balkenweg v/d Valk

Burg. Both. Lohmanweg WCT Nobellaan 4 14 Centrum Weiersstraat 5 13 Station 6 12 Ziekenhuis Balkenweg v/d Valk 2 22 2 2 2 2 1 Burg. Both. Lohmanweg 1 1 1 Centrum Weiersstraat 1 Station 2 22 2 2 2 2 1 Transferium Marsdijk 1 1 1 Centrum Weiersstraat 1 Station Cityline, comfortabel en flexibel stadsvervoer Vanaf 1

Nadere informatie

ROCOV Gelderland p/a de heer J. Gilissen Marga Klompélaan SC NIJMEGEN. Geachte leden van het ROCOV Gelderland,

ROCOV Gelderland p/a de heer J. Gilissen Marga Klompélaan SC NIJMEGEN. Geachte leden van het ROCOV Gelderland, Hermes Openbaar Vervoer BV Prof. Dr. Dorgelolaan 50 5613 AM Eindhoven Postbus 2356 5600 CJ Eindhoven ROCOV Gelderland p/a de heer J. Gilissen Marga Klompélaan 18 6532 SC NIJMEGEN T 040 2358 600 F 040 2358

Nadere informatie

Nieuwsbrief Beter Benutten- Zwolle Kampen Netwerkstad November 2014

Nieuwsbrief Beter Benutten- Zwolle Kampen Netwerkstad November 2014 Nieuwsbrief Beter Benutten- Zwolle Kampen Netwerkstad November 2014 In deze nieuwsbrief: Inspirerend Beter Benutten Café verhuizing en mobiliteit Fietstimuleringsactie voor medewerkers Oosterenk Zwolle

Nadere informatie

Een auto voor af en toe autodelen.info

Een auto voor af en toe autodelen.info Een auto voor af en toe Een auto voor af en toe Wel de lusten, niet de lasten Jij hebt de vrijheid om elke reis te kiezen voor het vervoer dat het beste past bij die reis en dat moment. Soms is een auto

Nadere informatie

Module 3. Fiets. Inleiding

Module 3. Fiets. Inleiding Module 3. Fiets Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie