BTG. Op je Bedrijfsnummer gezet. december implementatievarianten. werkgroep Marktverkenning & Tarifering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BTG. Op je Bedrijfsnummer gezet. december 2004. 088-implementatievarianten. werkgroep Marktverkenning & Tarifering"

Transcriptie

1 BTG Op je Bedrijfsnummer gezet 088-implementatievarianten december 2004 werkgroep Marktverkenning & Tarifering

2

3 Op je Bedrijfsnummer gezet 088-implementatievarianten december 2004 BTG, werkgroep Marktverkenning & Tarifering Aan dit onderzoek is meegewerkt door: Aad van der Stal, Compuware Albert Wiggers, Capgemini Cees Tromp, BTG Cor Struyk, StrICT Hajo Stoel, Belastingdienst Harold Beumer, M&I/PARTNERS Sander van Kleef, M&I/OptiTel Trinka Olof, BTG Walter Willebois, ING

4 Colofon Inhoudsopgave 2 Deze publicatie is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Bedrijfs- Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG). Deze vereniging stelt zich ten doel de uitwisseling van de algemene kennis en ervaring, het bevorderen van de onderlinge contacten en samenwerking tussen Nederlandse bedrijven en instellingen, alsmede het behartigen van de belangen van de leden ten aanzien van bedrijfstelecommunicatiefaciliteiten. Bestuur BTG J. Smeding, voorzitter W.M.C. van der Klauw, secretaris R. van den Oever, penningmeester T. van der Plaat Th.J. van der Meulen H.J. Rutgers T.M. Nieuwenhuizen J.H. Kulicki Raad van advies J.D. Blaauw J. Scheltus Bezoekadres Heidestein ND DRIEBERGEN Telefoon: Fax: Grafische verzorging Pre Press Buro Booij, Huis ter Heide Voorwoord Inleiding Leeswijzer Voorbehoud De aanbieders Vaste operators Mobiele operators Serviceproviders dienstverlening Techniek Beheer Tarieven Request for information BT Netherlands N.V Priority Telecom Netherlands B.V Versatel Nederland BV RFI-casus Tariefsverschillen met bestaande situatie Aandachtspunten implementatie Centraal of decentraal aan- en afleveren Centraal aan- en afleveren Decentraal aan- en afleveren Geleidelijke migratie of big bang? Zelf doen of uitbesteden Voor- en nadelen van implementatievarianten Conclusies Bijlagen I. RFI-vragenlijst II. RFI-casus III. Uitwerking van casus IV. Reacties van leveranciers op de publicatie... 31

5 Voorwoord Deze jaarlijkse publicatie van de werkgroep Marktverkenning & Tarifering staat geheel in het teken van 088/Bedrijfsnummers. Een eerdere publicatie over dit onderwerp is in september 2004 verschenen. Met deze uitgave gaat de werkgroep in op de verschillende implementatievarianten van Bedrijfsnummers. Deze kunnen namelijk virtueel of hard worden geïmplementeerd. Een mix van beide is eveneens denkbaar, evenals een geleidelijke transitie van virtueel naar hard. De wijze waarop uw organisatie met 088/Bedrijfsnummers omgaat, is een keuze die u zelf maakt. In deze publicatie wordt geen onderscheid gemaakt naar het gebruik van traditionele telefoniediensten (PSTN, ISDN, GSM) of toepassing van VoIP, dan wel een mix van beide binnen uw bedrijfsnetwerk. De toegepaste techniek is niet van invloed op de implementatie. In functionele zin bestaat dit onderscheid wel. Toepassing van VoIP draagt belangrijk bij aan de functionaliteit en flexibiliteit van uw netwerk denk in dit verband bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van nomadisch gebruik. Bovendien kunnen organisaties die zich bedienen van nummers belangrijk op kosten optimaliseren door een overstap te maken naar 088. De recente OPTA-consultatie nummerbeleid voor VoIP diensten sterkt ons in de gedachte dat 088/Bedrijfsnummers en VoIP elkaar kunnen versterken. Wat Bedrijfsnummers en VoIP met elkaar gemeen hebben, is het wegvallen van een vaste geografisch bepaalde locatie bij een bestemmingsnummer. In een VoIP-omgeving kan een oproep flexibel gerouteerd worden naar willekeurig welke locatie binnen het betreffende (bedrijfs)netwerk. Het bedrijfsbreed invoeren van 088-nummers leidt tot een situatie waarbij elke bestemming binnen het (bedrijfs)netwerk in principe locatie-onafhankelijk wordt. De stap naar een nieuw nummerplan met locatieonafhankelijke bedrijfsnummers vergemakkelijkt de (geleidelijke) invoering van VoIP. De klassieke telefoniesystemen blijven immers in eerste instantie gehandhaafd en maken het mogelijk stap voor stap over te gaan op een VoIPsysteem. Bedrijfsnummers functioneren in zo n geval als aanjager voor een gefaseerde migratie naar VoIP. Verder lezen we in de genoemde OPTA-consultatie dat geografische nummers via een VoIP-dienst niet mogen worden misbruikt voor toepassing buiten het betreffende netnummergebied. Door 088-nummers in te zetten ontkomt u aan deze beperking. Met de introductie van 088/Bedrijfsnummers wordt tevens het startsein gegeven voor concurrentie op inkomend verkeer. Van dit laatste was tot heden niet of nauwelijks sprake. Met name voor organisaties met veel inkomend verkeer geldt dat zij dit, bij centrale aflevering, als het ware kunnen verkopen. De aanbieders van mobiele diensten laten het op het gebied van 088-diensten vooralsnog afweten. Hiervoor voeren deze partijen andere redenen op dan technische beperkingen. Onze dank gaat ook dit jaar weer uit naar de leden van de werkgroep Marktverkenning & Tarifering en naar de leveranciers die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze publicatie. Jan Smeding, Voorzitter BTG 3 Driebergen, 15 december 2004

6 4

7 1. Inleiding De werkgroep Marktverkenning & Tarifering van de Nederlandse vereniging van BedrijfsTelecommunicatie Grootgebruikers (BTG) doet jaarlijks onderzoek naar actuele ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie. In 2004 heeft de werkgroep het onderzoek volledig gericht op Bedrijfsnummers. De in september uitgebrachte BTG-publicatie Bedrijfsnummers heeft reeds meer duidelijkheid verschaft over de toepassing, de implementatie en de aanvraagprocedure van nummers in de 088-reeks. De nu voor u liggende publicatie gaat in op de mogelijkheden om deze nummers te implementeren. Daarbij komen zaken aan de orde als zelf doen of uitbesteden, geleidelijke invoering of een big bang en de kosten die ermee gemoeid zijn. Middels een request for information (RFI) is een aantal aanbieders van vaste en mobiele telefonie gevraagd om hun visie op Bedrijfsnummers en aan te geven of, en zo ja, op welke wijze, deze dienst gaat worden aangeboden. Ook is in de RFI een casus opgenomen die aan de hand van de door de operators opgegeven tarieven is gebruikt om inzicht te verschaffen in de kostenstructuren van de implementatie en het gebruik. Dat we terzake met een nog onvolwassen markt te maken hebben, bleek uit de ontvangen reacties. Slechts twee vaste operators bleken in staat om de RFI volledig te beantwoorden. Mobiele operators lieten het in het RFItraject vooralsnog afweten Leeswijzer De aanbieders en de 088-dienstverlening komen in de hoofdstukken 2 en 3 aan bod. De resultaten van de RFI staan in hoofdstuk 4. Hierin is een kostenvergelijking opgenomen mét en zonder Bedrijfsnummers. De implementatievarianten zijn uitgewerkt in hoofdstuk 5, waarbij de voor- en nadelen van elke variant zijn opgenomen. Met de conclusie van de werkgroep wordt in hoofdstuk 6 afgesloten Voorbehoud Een voorbehoud bij de conclusies is op zijn plaats. Zij vormen slechts een momentopname, zijn niet per definitie op uw situatie van toepassing en moeten daarom voorzichtig worden gehanteerd. Zoals we hiervoor al schreven, hebben we te maken met een onvolwassen markt. Dat werd nog eens benadrukt doordat niet alle leveranciers voldoende bekend bleken met de mogelijkheden van de 088-reeks. Tevens bestond er bij enkele leveranciers onzekerheid over (wholesale) tariefniveaus voor 088-verkeer. 5

8 2. De aanbieders De werkgroep heeft de RFI naar vaste en mobiele operators gestuurd. Van de tien gevraagde vaste operators hebben er twee de RFI volledig ingevuld en één operator heeft de RFI deels ingevuld. Van twee van de mobiele operators zijn er onvolledige reacties ontvangen. Drie hebben er niet gereageerd. Type aanbieder Naam aanbieder Volledig beantwoord Deels beantwoord Geen reactie Vast BT Nederland BV Casema NV Colt Telecom B.V. Enertel NV Essent KPN Telecom B.V. MCI Priority Telecom Netherlands B.V. TTG Netherlands B.V. Versatel Nederland BV Mobiel KPN Mobile Orange Nederland NV Telfort T-Mobile Netherlands BV Vodafone De verwachting van de werkgroep dat de markt op het gebied van 088-oplossingen nog niet tot wasdom is gekomen, bleek in ieder geval voor de operators te gelden. Of dat ook zo is voor de afnemers moet blijken uit de snelheid waarmee Bedrijfsnummers in de praktijk worden toegepast en de omvang van de implementatie Vaste operators BT en Priority Telecom hebben als enige partijen de RFI uitgebreid beantwoord en hebben de dienst in een formeel aanbod opgenomen. Versatel is voornemens per 1 januari 2005 Bedrijfsnummers te gaan aanbieden. Deze aanbieder heeft echter veel vragen van de RFI, met name die betrekking hadden op de omvang en kosten van de dienstverlening, niet beantwoord. 6 KPN heeft de RFI niet tijdig beantwoord en gaf daarvoor als reden dat nog geen goedkeuring van OPTA is ontvangen op zijn tariefvoorstel. De volgende partijen hebben de RFI niet beantwoord en zijn (voorlopig) niet voornemens om Bedrijfsnummers als dienst in hun portfolio op te nemen:

9 088-implementatievarianten Casema NV gaf aan dat ze haar aanbod voor de levering van Bedrijfsnummers nog niet ver genoeg had uitgewerkt en daarom de RFI niet adequaat kon beantwoorden. Colt Telecom B.V. geeft aan dat het ontbreken van duidelijkheid over de interconnectietarieven voor haar reden is niet in te gaan op de RFI. Enertel NV zag, nadat ze meer tijd had gevraagd voor het invullen van de RFI, af van verdere medewerking. Essent gaf zonder verdere opgaaf van reden aan de RFI niet te willen invullen. MCI meldde alleen in te willen gaan op aanvragen van individuele BTG-leden en wilde eveneens niet ingaan op de RFI. TTG Netherlands B.V. zag uiteindelijk zonder opgaaf van reden af van medewerking Mobiele operators De mobiele operators zeggen niet veel baat te hebben bij het implementeren van Bedrijfsnummers. Dat blijkt uit de volgende reacties: KPN Mobile heeft de RFI niet beantwoord om dezelfde reden als KPN Telecom: er was nog geen goedkeuring van OPTA ontvangen op het tariefvoorstel. Vodafone geeft aan dat wordt gewacht op vraag van klanten naar Bedrijfsnummers, om vervolgens in een pilot de commerciële en technische haalbaarheid te onderzoeken. Het bedrijf kan om die reden dan ook nog niet antwoorden op de RFI. De beantwoording van Telfort bestond uit het versturen van de commerciële mobiele aanbieding, het Zakelijke Abonnement. Telfort onderzoekt de mogelijkheden om Bedrijfsnummers te kunnen aanbieden. Op het moment van schrijven van deze publicatie was er onvoldoende duidelijkheid voor Telfort om een goed voorstel te kunnen doen. Orange heeft de RFI niet beantwoord omdat over dit onderwerp nog nader onderzoek moet plaatsvinden. Ook moet er nog worden afgestemd binnen de Orange-groep. Ook T-Mobile Netherlands BV heeft de RFI niet beantwoord. Na intern overleg heeft deze aanbieder besloten om niet aan de RFI deel te nemen. Als reden hiervoor geeft het bedrijf aan dat het onderwerp niet voldoende relevant is. Tevens ontbreekt er kennis om de RFI goed te kunnen beantwoorden. Technisch gezien is het implementeren van Bedrijfsnummers in een mobiel netwerk niets bijzonders Serviceproviders In het onderzoek wordt een serviceprovider gezien als een dienstverlener die, net als een operator, de koppeling tussen de vaste en mobiele openbare netwerken en de vaste en mobiele bedrijfsaansluitingen verzorgt. Daarbovenop kan de serviceprovider desgewenst het beheer van het 088-nummerplan verzorgen. Wij zijn niet op zoek gegaan naar deze serviceproviders en u zult ze hier dan ook niet vermeld zien. Reden hiervoor is onder meer dat, gezien de verwachte onvolwassenheid van de markt, dit niet tot meer inzicht zou hebben geleid. 7

10 dienstverlening De verwachting was dat aanbieders die de dienst Bedrijfsnummers als eerste opnemen in hun aanbod, zouden beschikken over een zogenaamd intelligent networking-platform (IN-platform). Hiermee worden doorschakelingen gerealiseerd en kunnen extra faciliteiten worden geboden. Uit de beantwoording van de RFI is dat ook gebleken. De twee volledig ingevulde ontvangen RFIs kwamen van partijen die over een dergelijk eigen intelligent platform beschikken Techniek De toegepaste technieken voor het gebruik van Bedrijfsnummers bij een onderneming hangen sterk af van de gekozen implementatie. Wel kan er onderscheid worden gemaakt tussen techniek bij de operator en techniek bij de afnemer. De techniek bij de operator betreft, naast diens telefonie-infrastructuur, het al genoemde IN-platform. Zo n platform komt voort uit de wens het inkomende verkeer efficiënter te routeren en omdat telecomgebruikers mobieler zijn geworden, minder op een vaste geografische bestemming bereikbaar zijn. Het is nu de taak van het netwerk om de abonnee te vinden, waar en binnen welk netwerk deze zich ook ophoudt. Daarnaast kan een intelligent netwerk allerlei additionele diensten bieden (bijvoorbeeld call forwarding to nearest location). Om dit te kunnen realiseren wordt gebruik gemaakt van de relatief jonge signaleringstechniek Signalling System 7 (SS7). Intelligent networking kan men definiëren als een conceptueel, flexibel model dat vele diensten naar wens kan leveren. Denk aan uitgebreide spraakdiensten en snel data- en videotransport. In de praktijk vindt men INcomponenten onder andere in switches en routers in het netwerk die, omdat ze op afstand kunnen worden voorzien van nieuwe software, snel voor nieuwe diensten kunnen worden geconfigureerd. De techniek bij de afnemer bestaat uit de daar aanwezige PABX(en) en eventuele LANs en WANs Beheer De wijze waarop het beheer van Bedrijfsnummers is ingericht hangt eveneens af van de gekozen implementatie. Zie ook hoofdstuk 5 over implementatievarianten. Indien de keuze wordt gemaakt om het beheer zelf uit te voeren, kan de telecombeheerder met behulp van een webgebaseerde applicatie wijzigingen uitvoeren. Deze betreffen de bereikbaarheidsprofielen en eventueel ingezette routeringen en faciliteiten zoals bij de 0800/0900-dienstverlening. De gebruiker kan het bereikbaarheidsprofiel thans nog niet zelf wijzigen. 8 Als gekozen wordt het beheer uit te besteden, voert de 088-dienstverlener wijzigingen uit. Het aangeven van de wijzigingen kan de telecombeheerder van de afnemer op zich nemen. Wijzigingen in de eigen telefonie-infrastructuur, het netwerk en netwerkcomponenten zullen in beide situaties zelf moeten worden aangebracht.

11 088-implementatievarianten 3.3. Tarieven Zoals al blijkt uit de motieven van de operators die niet hebben deelgenomen aan deze RFI, lijkt het onderwerp tarieven voor enkelen enigszins controversieel. Er wordt verwezen naar OPTA en het FIST 1, die hier een rol spelen. Het tarief voor de beller zal uitkomen op het huidige interlokale (BuitenBasis) tarief van KPN (0,043 euro inclusief BTW per minuut en exclusief kortingsregelingen). Over de tarieven bij de ontvanger zal per geval moeten worden onderhandeld. Deze tarieven zullen onder andere afhangen van het verwachte inkomend verkeer, de plaats waar dit verkeer moet worden afgeleverd (centraal of decentraal) en van de onderhandelingsvaardigheden van de inkoper van deze dienst. In de casus wordt gewerkt met de tarieven bij de ontvanger, als waren deze het resultaat van onderhandelingen op basis van de in de casus genoemde uitgangspunten. 9 1 FIST = Forum voor Interconnectie en Speciale Toegang

12 4. Request for information In de RFI zijn, naast de vragen over bedrijfsprofiel, marktpositie en dienstverlening, onder andere vragen gesteld over de tarieven, de functionaliteit, stabiliteit en capaciteit van het IN-platform, rapportagemogelijkheden en flexibiliteit van gespreksrouteringen. Bijlage I bevat de RFI-vragenlijst. De 088-dienstverlening op het gebied van Bedrijfsnummers van BT, Priority Telecom en Versatel is in onderstaande paragrafen samengevat BT Netherlands N.V. De dienst Bedrijfsnummers is een variant op de bestaande dienst Contact Centre Services (0800/0900 en dienstverlening) van BT. Het model dat BT hanteert voor Bedrijfsnummers bestaat uit: verzamelen, routeren, afleveren, facturering en rapportage. Voor het routeren en de faciliteiten wordt gebruik gemaakt van een eigen redundant uitgevoerd IN-platform. De groepen faciliteiten zijn: bestemming, capaciteit en herroutering. Met de faciliteit bestemming kan het inkomende verkeer op basis van herkomst, tijd, aanbod of via een menu worden gerouteerd naar een of meerdere eindbestemmingsnummers. Met de faciliteit capaciteit kan een wachtrij worden aangebracht of kan het aantal inkomende gesprekken per eindbestemming worden beperkt. Bij herroutering wordt het gesprek bij bezet, geen beantwoording of na aantal keer overgaan naar een andere eindbestemming doorgeschakeld. Binnen de dienst Bedrijfsnummers heeft BT een aantal voorzieningen getroffen om het verkeer te herrouteren ingeval het bedrijf of instelling onbereikbaar is (overlooproutering, calamiteitenroutering en noodgevallen). Bij de implementatie maakt BT onderscheid tussen het technische deel (nummerimplementatie en telefonieinfrastructuur) en het gebruikersdeel (distributie van nieuwe nummers aan de medewerkers). Ten aanzien van de bestaande nummerplannen heeft BT twee opties: huidige nummerplannen behouden en het 088-nummerplan als een virtuele laag over de huidige nummerplannen heen leggen, of de bestaande nummerplannen geheel vervangen door het 088-nummerplan. Voor de koppeling met de mobiele netwerken gaat BT ervan uit dat dit via de interconnect verloopt (off-net verkeer) of via mobiele koppelingen op de hoofdvestiging(en) (on-net verkeer). Voor beheer en rapportage kunnen afnemers de online applicatie Webcare gebruiken. Hiermee kunnen (online) managementrapportages worden gemaakt (o.a. maandrapport, dagrapport, herkomstrapport en call detailrapport) en kunnen wijzigingen worden uitgevoerd. Deze applicatie is alleen toegankelijk voor beheerders en niet voor medewerkers. De mogelijkheid om gebruikers toegang te verlenen tot het doorschakelprofiel wordt onderzocht. 10 De volledige service level agreement (SLA) is ten tijde van het opstellen van deze publicatie niet beschikbaar. In grote lijnen zal deze overeenkomen met de SLA van de 0800/0900-dienstverlening (Contact Centre Services). De beschikbaarheid van de dienst bedraagt 99,9 procent en kan optioneel verhoogd worden tot 99,985 procent. De oplevertermijn wordt bepaald door de oplevertermijn van de infrastructuur. Indien de klant reeds is aangesloten op het BT-netwerk zal de levertijd maximaal zes weken bedragen. De verwachte target time to repair (TTR) is maximaal vijf uur. Wijzigingen worden binnen twaalf tot vijftien werkdagen uitgevoerd. In de SLA is een boeteclausule opgenomen bij het niet halen van de TTR.

13 088-implementatievarianten De minimale contractperiode bij BT voor de dienst Bedrijfsnummers bedraagt een jaar, met een opzegtermijn van een maand. Voor de faciliteiten bestaat geen minimale contractduur. BT is bereid om een marktconformiteitsclausule in het contract op te nemen en geeft aan dat het modelcontract voor de levering van telecommunicatieproducten en -diensten van BTG als uitgangspunt kan dienen voor onderhandeling. De kosten van de dienst Bedrijfsnummers bestaan uit de eenmalige kosten voor migratie en projectmanagement, de eenmalige en maandelijkse kosten van de telefonie-infrastructuur, de kosten van het doorgeschakelde inkomende en uitgaande telefoonverkeer en de kosten van faciliteiten. De bestaande BTG-korting voor het uitgaande telefoonverkeer zal tevens gelden voor het doorschakelen van het inkomende verkeer op de 088-nummers. De factuur zal in grote lijnen overeenkomen met de facturen van 0800/0900-nummers. De call detail records worden maandelijks ter beschikking gesteld. Kostenplaatsen kunnen aangebracht worden op nummerniveau Priority Telecom Netherlands B.V. Ook Priority Telecom ziet de dienst Bedrijfsnummers als een nieuwe variant op de reeds bestaande intelligente routeringsdiensten (0800/0900-dienstverlening). Priority Telecom is sinds 1999 actief in deze markt en heeft een eigen redundant uitgevoerd IN-platform. Hiermee worden bereikbaarheidspakketten en -faciliteiten geboden. Per medewerker kan er een bereikbaarheidsprofiel geactiveerd worden (bijvoorbeeld vast-mobiel-voic ). Voorbeelden van faciliteiten zijn: tijd- en datumroutering, postcode/netnummerroutering, overloop, wachtrij, keuzemenu en meldtekst. De bereikbaarheidsprofielen en faciliteiten kunnen alleen door de telecombeheerder worden ingevoerd of gewijzigd. Afhankelijk van de vraag zal het bereikbaarheidsprofiel ook door de medewerker kunnen worden gewijzigd. Priority Telecom kan de Bedrijfsnummers op vier manieren implementeren: De 088-nummerreeks wordt direct op een ISDN8/20/30 bundel van Priority Telecom afgeleverd. Hierbij vindt geen doorschakeling plaats. Directe doorschakeling van 088-nummer naar eindbestemmingnummer. De medewerkers zijn zowel op het 088-nummer als het geografische nummer bereikbaar. Deze variant is bedoeld om te kunnen migreren van een bestaand naar een 088-nummerplan. De 088-nummers kunnen op basis van bereikbaarheidsprofielen naar diverse eindbestemmingen worden gerouteerd, zoals een mobiel nummer, receptie en voic . Hiermee kan de bereikbaarheid van de medewerkers worden verbeterd. Volledige inzet van de bereikbaarheidspakketten en faciliteiten via het IN-platform. Dit is bedoeld om de bereikbaarheid van de organisatie te verbeteren. Voor de koppeling met de mobiele netwerken gaat Priority Telecom ervan uit dat dit via de interconnect verloopt of via mobiele koppelingen op de hoofdvestiging(en). Priority Telecom geeft aan dat het eventueel mogelijk is om 2 Mb-verbindingen met het mobiele netwerk voor on-net verkeer in het Priority Telecom-netwerk te plaatsen. Met de dienst Web Control heeft de telecombeheerder volledige controle op de parameters van de scripts en profielen. Rapportages kunnen met de tool Web Reporting in real time of op basis van historische gegevens worden gemaakt en de call flow kan met Web Monitoring worden bekeken. De service level agreement is gebaseerd op de SLA van de 0800/0900-dienstverlening (Customer Contact Solutions). De beschikbaarheid van de dienst bedraagt 99,9 procent en de oplevertermijn zal medio 2005 elf dagen worden. Tot die tijd wordt de oplevertermijn in overleg vastgesteld. De target time to repair is maximaal vier uur en kan optioneel verhoogd worden tot maximaal twee uur. Wijzigingen worden binnen zeven werkdagen uitgevoerd. In de SLA is tevens een boeteclausule opgenomen bij te late oplevering van de dienst en bij het niet halen van de TTR. 11

14 088-implementatievarianten De minimale contractperiode voor de dienst Bedrijfsnummers bedraagt een jaar met een opzegtermijn van drie maanden. Voor faciliteiten bedraagt de minimale contracttermijn een maand. Priority Telecom gaat in beginsel akkoord met het modelcontract voor de levering van telecommunicatieproducten en -diensten van BTG. Naast de papieren factuur worden de call detail records (CDRs) optioneel meegeleverd. Op basis van 088-doorkiesnummers kunnen kostenplaatsen toegewezen worden voor bijvoorbeeld interne doorbelasting. Onderverdeling in de eenmalige en maandelijkse kosten van de telefonieverbindingen en de eenmalige en maandelijkse kosten van de implementatie en gebruik van de 088-nummers is mogelijk. De kosten van het gebruik van 088-nummers bestaan uit de kosten voor toegang, voor aflevering (on-net, voice response en naar mobiel) en het gebruik van faciliteiten. Bij combinatie met uitgaand verkeer wordt er een korting gegeven op de eenmalige kosten en maandelijkse kosten van de telefonieverbindingen. Over telefoonverkeer dat binnen het Priority Telecom netwerk blijft, wordt een on-net korting van 100 procent gegeven Versatel Nederland BV Versatel ziet de Bedrijfsnummers als een bereikbaarheidsdienst. Versatel richt zich op de ontwikkeling van drie diensten die een oplossing bieden aan organisaties en instellingen die gebruik willen maken van Bedrijfsnummers: Centrale 088-oplossing. Inkomend 088-verkeer wordt op een centraal punt afgeleverd. De nummerhouder routeert het verkeer zelf naar de verschillende bestemmingen (vast, mobiel, voic ) binnen het bedrijfstelefonienetwerk. Overlay-oplossing. Hierbij routeert Versatel het inkomende 088-verkeer naar de verschillende eindbestemmingen. In deze oplossing wordt het 088-nummerplan door Versatel beheerd of kan de klant het 088-nummerplan beheren via een web interface. Beheerde PABX-omgeving. Het inkomende 088-verkeer wordt op een centraal punt in het bedrijfstelefonienetwerk afgeleverd. Versatel beheert de PABX-omgeving en het 088-nummerplan. Versatel neemt het IN-platform af bij een derde partij. Over de doorschakelprofielen en beschikbare faciliteiten geeft Versatel geen duidelijkheid. De service level agreement (SLA) is gebaseerd op de SLA van de 0800/0900-dienstverlening. De beschikbaarheid van de dienst bedraagt 99,8 procent, gemeten per drie maanden. Met de Premium SLA wordt de garantie afgegeven van een beschikbaarheid van 99,9 procent per maand. De oplevertermijn kan variëren van drie weken tot enkele maanden, afhankelijk van de complexiteit van de gekozen oplossing. De standaard target time to repair is maximaal acht uur en bij een verhoogde SLA (Premium) is deze maximaal vier uur. Het standaard calamiteitenplan voor grote storingen zal worden aangepast voor Bedrijfsnummers. Wijzigingen worden binnen vijf werkdagen uitgevoerd. De minimale contractperiode voor de dienst Bedrijfsnummers moet in overleg worden vastgesteld. De faciliteiten hebben een minimale contractduur van zes maanden. 12 De kosten bestaan uit een eenmalig bedrag en uit maandelijkse bedragen voor de implementatie en het gebruik van de 088-nummers, het beheer van PABX en/of 088-nummerplan, de doorschakelingen en het gebruik van faciliteiten.

15 088-implementatievarianten 4.4. RFI-casus Als onderdeel van de RFI is een casus opgenomen om inzicht te krijgen in de tariefstructuren van de implementatie en het gebruik van Bedrijfsnummers. In het scenario gaat het om de aanbesteding van het decentraal afleveren van inkomend (intern en extern) telefonieverkeer op de Bedrijfsnummers van BTG-M&T (zie bijlage II voor het RFI-scenario). Het was niet eenvoudig om een vergelijking te maken tussen de kosten voor het gebruik met en zonder Bedrijfsnummers. Een van de redenen is de op dit moment nog bestaande onduidelijkheid tussen de operators over de interconnectietarieven. Toch hebben we een poging gewaagd. Over de oorsprong van de binnenkomende gesprekken, de verdeling in de tijd en de afkomst is een aantal aannames gedaan. Zo zijn in de berekeningen de kosten van bellen vanuit de eigen organisatie naar eigen nummers meegenomen in de vergelijking. In deze vergelijking zijn naast de gesprekskosten ook de kosten voor toegang opgenomen. Om de al eerder genoemde reden van het ontbreken van consensus bij de operators over de terminating-tarieven, bleek BT niet in staat tarieven te geven voor het afleveren van verkeer dat van buiten hun netwerk komt. Dit heeft voor de vergelijking tot gevolg dat alleen voor de situatie zonder Bedrijfsnummers (uitgaande van standaardtarieven van KPN en SNT met de betreffende kortingsstaffels) en voor de situatie met Bedrijfsnummers (uitgaande van het aanbod van Priority Telecom) een uitgewerkt beeld kan worden gegeven. Om de vergelijking inzichtelijker te maken is hieronder het resultaat van de berekeningen opgenomen met en zonder inkomend 0800-verkeer. BT KPN/SNT Priority Telecom eenmalige maandelijkse eenmalige maandelijkse eenmalige maandelijkse kosten kosten kosten kosten kosten kosten 2 Mb-verbindingen mobiele netwerken * ISDN30 (1e op locatie) * ISDN30 (volgende op locatie) telefoonnummers + faciliteiten Verkeerskosten vaste telefonie (+ kosten toegang) - n.b Verkeerskosten mobiele telefonie (+ kosten toegang) - n.b Migratiepakket (incl. beheertool) n.b. n.b. n.v.t. n.v.t Bereikbaarheidspakket n.v.t. n.v.t Totaal n.b Totaal eerste jaar n.b Korting bij combinatie uitgaand verkeer Netto eerste jaar n.b Indien de 0800-nummers vervangen worden door 088-nummers, verschuiven de kosten van exploitant van het nummer naar de beller. Uit bovenstaande berekening blijkt dat dit een zeer groot verschil uitmaakt, wat grotendeels wordt veroorzaakt door het openstellen van de 0800-servicenummers voor verkeer vanaf gsmtoestellen (toeslag van 0,255 euro per minuut). 13

16 088-implementatievarianten Indien het inkomende verkeer op de 0800-servicenummers buiten beschouwing wordt gelaten, dan ziet de berekening er als volgt uit: BT KPN/SNT Priority Telecom eenmalige maandelijkse eenmalige maandelijkse eenmalige maandelijkse kosten kosten kosten kosten kosten kosten 2 Mb verbindingen mobiele netwerken * ISDN30 (1e op locatie) * ISDN30 (volgende op locatie) telefoonnummers + faciliteiten Verkeerskosten vaste telefonie (+ kosten toegang) - n.b Verkeerskosten mobiele telefonie (+ kosten toegang) - n.b Migratiepakket (incl. beheertool) n.b. n.b. n.v.t. n.v.t Bereikbaarheidspakket n.v.t. n.v.t Totaal n.b Totaal eerste jaar n.b Korting bij combinatie uitgaand verkeer Netto eerste jaar n.b Opmerking: de interne projectmanagementkosten en beheerkosten van het 088-nummerplan zijn niet in het rekenmodel opgenomen. De volledige berekening van de inkomende verkeerskosten is opgenomen in bijlage III Tariefsverschillen met bestaande situatie Hoewel er allerlei kanttekeningen te plaatsen zijn bij de gehanteerde case, blijkt in dit geval de inzet van Bedrijfsnummers tot een enorme besparing te kunnen leiden indien het inkomende 0800-verkeer tevens wordt vervangen door 088-verkeer. Dit leidt overigens wel tot een verschuiving van de kosten naar de beller. Priority Telecom geeft aan de 2 Mb-verbindingen met de mobiele netwerken in het Priority Telecom-netwerk te kunnen plaatsen, waardoor al het interne verkeer vast-mobiel verkeer wordt en mobiel-vast verkeer on-net verkeer wordt. Daarbij geeft Priority Telecom 100 procent korting op gesprekken die binnen het eigen netwerk blijven. De kosten voor toegang van 0,02 euro per gesprek doet dit voordeel overigens weer voor een deel teniet. Doordat Priority Telecom bij combinatie met uitgaand telefoonverkeer de eenmalige en maandelijkse kosten van de telefonie-infrastructuur en de geografische nummerblokken niet in rekening brengt, vervalt het voordeel van opzeggen van de geografische nummers indien volledig op 088 wordt overgestapt. 14

17 5. Aandachtspunten implementatie De implementatie van Bedrijfsnummers is afhankelijk van bedrijfsmatige keuzes die van geval tot geval kunnen verschillen. Daarbij speelt, naast de opbouw van het bestaande bedrijfstelefonienetwerk en bestaande nummerplannen, vooral ook de keuze tussen zelf doen en uitbesteden een rol (zie ook de BTG-publicatie Bedrijfsnummers). Ook de wijze waarop gesprekken worden afgeleverd op hun bestemming centraal of decentraal is een factor waarmee, naast technische aspecten, rekening moet worden gehouden. Tot slot moet ook nog een keuze worden gemaakt voor het tempo van implementeren. Wil een organisatie geleidelijk of in één keer (big bang) overgaan naar de nieuwe situatie? Deze keuzes leiden tot verschillende implementatievarianten die elk hun eigen voor- en nadelen hebben. Deze zullen we in dit hoofdstuk verder bespreken Centraal of decentraal aan- en afleveren Bedrijfsnummers kunnen op verschillende manieren worden afgeleverd (en aangeleverd): Centraal afleveren Decentraal afleveren Al het telefoonverkeer voor een organisatie kan door de operator centraal worden afgeleverd op één locatie, waarna de afnemer het telefoonverkeer verder zelf distribueert binnen de eigen organisatie (bijvoorbeeld door middel van een PABX). Het alternatief is dat de operator het telefoonverkeer uitsplitst naar de verschillende klantlocaties met een eigen PABX, naar mobiele telefoons en/of vaste toestelaansluitingen. Ook het aanleveren van uitgaand telefoonverkeer kan op soortgelijke wijze, centraal of decentraal. 15

18 088-implementatievarianten Centraal aan- en afleveren De keuze voor centraal afleveren van het telefoonverkeer via Bedrijfsnummers betekent dat de afnemer zelf verantwoordelijk is voor de distributie van het telefoonverkeer binnen de organisatie. In de regel zal deze beschikken over een PABX of een netwerk van gekoppelde PABX en waarmee het telefoonverkeer kan worden gedistribueerd naar de juiste bestemming. De PABX of andere apparatuur die hiervoor wordt gebruikt, zal beheerd en geconfigureerd moeten worden om de gesprekken op de juist wijze te routeren naar het juiste toestel, naar een andere locatie, een mobiele telefoon en dergelijke. Evenzo kan de afnemer uitgaand verkeer zelf bundelen en via één locatie centraal aanleveren. Hiermee kunnen kosten worden bespaard, onder andere doordat niet meer op elke locatie een netlijnbundel aanwezig hoeft te zijn. Voorheen was dit ook al mogelijk met een netwerk van gekoppelde PABX en, maar het meegeven van de juiste CLI was daarbij soms een probleem. Indien bijvoorbeeld een toestel in Den Haag zou willen uitbellen via de locatie Rotterdam, dan zal een CLI met 070-xxxxxxx niet worden geaccepteerd door de nummercentrale in Rotterdam. Centraal afleveren van het verkeer is in dergelijke gevallen vaak ook geen optie, omdat de locatie Den Haag bijvoorbeeld niet bereikbaar wil zijn onder een Rotterdams nummer. Met Bedrijfsnummers zijn hiervoor meer mogelijkheden. We zien dat een keuze voor centraal aan- en afleveren vaak samengaat met meer zelf doen, zoals de inrichting van een eigen telefonienetwerk inclusief beheer (mensen en middelen). Voordeel hiervan is ook dat volledig gebruik kan worden gemaakt van intelligente PABX-functionaliteiten zoals doorverbinden, terugval naar telefoniste en dergelijke Decentraal aan- en afleveren Bij decentraal afleveren van het telefoonverkeer wordt de routering verzorgd door de operator van de Bedrijfsnummers. Die zal in de regel beschikken over een IN-platform waarmee flexibele en intelligente routeringen mogelijk zijn. Met deze optie is de afnemer minder of niet afhankelijk van een eigen intelligent telefonienetwerk. In feite leidt dit tot uitbesteden van dit deel van het telefoniebeheer. Mutaties in de routering kunnen naar keuze door de operator worden uitgevoerd of zelf worden gedaan. Voor dat laatste bieden sommige operators soms een webapplicatie op hun IN-platform. Intelligente (PABX-) faciliteiten zijn bij deze variant niet of zeer beperkt beschikbaar. Maar de vraag is of dit noodzakelijk is. Een IN-platform van een operator kan op diverse manieren het telefoonverkeer routeren, bijvoorbeeld met gebruik van bereikbaarheidsprofielen. Hierbij kan eerst worden geprobeerd het gesprek voor een 088-nummer op de vaste aansluiting af te leveren en in tweede instantie op het mobiele toestel Geleidelijke migratie of big bang? Los van de implementatiewijze moet ook het tempo van implementeren worden gekozen. Wil de organisatie geleidelijk of in één keer over naar de nieuwe situatie? 16 Een big bang-migratie zal vaak bezwaarlijk zijn, omdat het nu eenmaal tijd kost vóór alle relaties van een nummerwijziging op de hoogte zijn en ook daadwerkelijk de nieuwe 088-Bedrijfsnummers zullen bellen. Er zullen dus bijna altijd voorzieningen nodig zijn om ook de bereikbaarheid onder de oude (geografische) nummers tijdelijk te waarborgen. Bekend zijn de verwijs- en doorschakeldiensten die operators kunnen bieden bij een nummerwijziging. Met Bedrijfsnummers is het ook mogelijk om het 088-bedrijfsnummerplan als een soort paraplu over bestaande

19 088-implementatievarianten nummerplannen heen te leggen. Bellers kunnen dan gebruik maken van het nieuwe 088-nummer én van het oude, bestaande nummer. Uiteraard brengt dit kosten met zich mee, maar die moeten worden afgezet tegen de kosten van verwijs- en doorschakeldiensten die anders nodig zouden zijn. Voor veel bedrijven zal de eerste stap zijn om het 088-nummerplan als een soort paraplu over het bestaande nummerplan (of bestaande nummerplannen) heen te plaatsen. De 088-nummers worden doorgeschakeld naar een geografische of mobiele aansluiting. Hierbij is er sprake van het naast elkaar gebruiken van de 088-nummers en de geografische of mobiele nummers. Het voordeel hiervan is dat de bellers nog steeds het bekende (geografische of mobiele) nummer kunnen bellen, waardoor een geleidelijke migratie mogelijk wordt. Het zal namelijk enige tijd duren voor de nieuwe 088- nummers bij alle relaties bekend zijn en op al het drukwerk en in de telefoongidsen vermeld staan. Nadeel is dat instandhouding van 088-nummers en geografische nummers extra kosten met zich meebrengt. Daarom zal men vaak besluiten om na verloop van tijd de geografische en mobiele nummers op te zeggen en alleen de 088- Bedrijfsnummers te behouden. In de praktijk lijkt geleidelijke afschaffing van bestaande geografische en mobiele nummers een goede aanpak. Er kan dan bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de mate van acceptatie en bekendheid van de nieuwe nummers en met het einde van contractperiodes. De bestaande vaste telefoonverbindingen en geografische nummers kunnen echter geporteerd worden naar de operator of serviceprovider die ook het 088-verkeer afhandelt, waardoor al het inkomende en interne vaste telefoonverkeer binnen het netwerk van de operator blijft (on-net). Dit kan een duidelijke kostenverlaging inhouden. In een aantal gevallen kan het nuttig zijn om Bedrijfsnummers en geografische nummers naast elkaar te laten bestaan, althans voor een deel van de aansluitingen. Denk hierbij aan huisaansluitingen van medewerkers of gehuurde werkplekken in een bedrijfsverzamelgebouw met een eigen PABX. In deze gevallen is het niet mogelijk noch wenselijk om de geografische nummers te laten vervallen Zelf doen of uitbesteden We hebben gezien dat, indien het beheer van het 088-nummerplan zelf ter hand wordt genomen, de telecombeheerder met behulp van een webgebaseerde applicatie wijzigingen kan uitvoeren. Dit betreft dan de bereikbaarheidsprofielen en eventueel ingezette routeringen en faciliteiten zoals bij de 0800/0900-dienstverlening. Het is echter ook mogelijk deze wijzigingen door de 088-dienstverlener te laten uitvoeren. Het bovenstaande gaat uitsluitend over de beheeraspecten van het 088-nummerplan, dus niet over wijzigingen in de eigen telefonie-infrastructuur. Deze zullen in alle gevallen zelf uitgevoerd moeten worden, hoewel hier ook mogelijkheden zijn om dit uit te besteden maar dat valt buiten het bestek van deze publicatie. Indien een organisatie overweegt het telecombeheer (deels) uit te besteden, dan bieden Bedrijfsnummers volgens de variant decentraal afleveren interessante mogelijkheden. Bij decentraal afleveren van het telefoonverkeer wordt de routering immers verzorgd door de leverancier van de bedrijfsnummerdienst. Het beheer van het nummerplan, inclusief alle mutaties ten gevolge van nieuwe medewerkers, verhuizingen en dergelijke, kan de 088-dienstverlener uitvoeren. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van bereikbaarheidsprofielen, waardoor veel minder een beroep hoeft te worden gedaan op de bereikbaarheidsfuncties van de PABX. 17 Veel van de intelligente PABX-faciliteiten kennen echter geen equivalent in de 088-dienstverlening. Het zal mede afhangen van de mate waarin dit soort PABX-functionaliteiten wordt gebruikt of het interessant is om de beheertaken (deels) uit te besteden.

20 088-implementatievarianten 5.4. Voor- en nadelen van implementatievarianten We hebben gezien dat centraal aan- en afleveren de volledige functionaliteit van de eigen PABX-infrastructuur biedt. Daar staat tegenover dat deze ook onderhouden en beheerd moet worden. Met decentraal afleveren kan de complexiteit van de gespreksroutering bij de operator worden neergelegd. Een keuze voor centraal versus decentraal afleveren kan dus meer omvatten dan alleen technische overwegingen. Ook kosten spelen bij deze keuze natuurlijk een rol. Bedrijfsnummers bieden een goede mogelijkheid voor een geleidelijke migratie, omdat daarnaast (tijdelijk) de geografische nummers in stand gehouden kunnen worden. Zoals bij elke nummerwijziging zijn er kosten verbonden aan de omnummering van geografische en mobiele nummers naar 088-nummers. Daar staat tegenover dat nummerblokken in de bedrijfsnummerreeks goedkoper zijn dan geografische nummerblokken. Wijziging van nummers betekent dat het huidige nummerplan kritisch onder de loep moet worden genomen. De overgang naar Bedrijfsnummers is een uitgelezen mogelijkheid om het gehele nummerplan te saneren. Het spreekt voor zich dat dit wel de nodige voorbereiding vraagt. Om goede keuzes te kunnen maken is het raadzaam de totale interne en externe bedrijfscommunicatie in kaart te brengen. 18

Inhoud. 1 Inleiding 3. 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2.

Inhoud. 1 Inleiding 3. 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2. Inhoud 1 Inleiding 3 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2.3 Facturatie 4 3 Qfast Telefonie 5 3.1 Wat is Qfast Telefonie? 5 3.2 Hoe werkt Qfast

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? TRITEL EIGENDOM Whitepaper: Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie?

WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? TRITEL EIGENDOM Whitepaper: Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie? WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? Inleiding Hosted VoIP oplossingen zijn de laatste jaren behoorlijk in opkomst. Hosted VoIP biedt bedrijven namelijk een bijoznder professioneel

Nadere informatie

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Voorbehoud... 3 2. Goedkoper Bellen in het kort... 4 2.1 Carrier Pre Selectie... 4 3. Functionele beschrijving... 5 3.1 Beschikbaarheid... 5 3.2 Telefoonnummers... 5

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG

INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG Hosted IP Telefonie (HIP Telefonie) is een systeem waarbij U gebruikt kunt maken van een internetverbinding om te telefoneren. De telefooncentrale

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst... 3 1.3 Varianten... 3 2. Overzicht dienst... 5 2.1 High Level overzicht

Nadere informatie

YES MOBIEL+ MAAKT MOBIELE BEREIKBAARHEID PAS ÉCHT PROFESSIONEEL!

YES MOBIEL+ MAAKT MOBIELE BEREIKBAARHEID PAS ÉCHT PROFESSIONEEL! YES MOBIEL+ BRENGT VAST EN MOBIEL SAMEN IN ÉÉN FLEXIBELE OPLOSSING! Dé Business Provider YES MOBIEL+ MAAKT MOBIELE BEREIKBAARHEID PAS ÉCHT PROFESSIONEEL! Voor u als ondernemer kan een gemiste oproep cruciaal

Nadere informatie

Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud

Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst... 3 1.3 Varianten... 4 2. Overzicht dienst... 5 2.1 High Level overzicht dienst...

Nadere informatie

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl Inhoudsopgave 1. VoIP- verbinding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Basis Functionaliteit... 3 1.2.1 Minimaal aantal spraakkanalen per aansluiting... 3 1.2.2 Flexibel wijzigen van het aantal spraakkanalen...

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen van

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar IndustriesConnect is uniek voor uw branche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten. IndustriesConnect biedt u diensten en oplossingen van een gecertificeerd,

Nadere informatie

Vast Mobiel Integratie (FMC)

Vast Mobiel Integratie (FMC) Kernactiviteiten Support & Beheer Telecommunicatie IT Vertical Systemen VoIP Mobility Unified Communications Applicatieontwikkeling Hosted Solutions Managed Solutions Connectivity WWW.MERICT.NL Whitepaper

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren intern/extern,

Nadere informatie

Service Level Agreement Managed Voice

Service Level Agreement Managed Voice Service Level Agreement Managed Voice Dit document beschrijft het Service Level Agreement (SLA) voor de dienst Managed Voice. Het beschrijft de scope van verantwoordelijkheid, de serviceniveaus, de responstijden,

Nadere informatie

Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect

Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect Auteur: Marketing Datum: 01-09-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Nummer: 1027 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Positionering dienst... 3 1.2 Varianten...

Nadere informatie

HIP Servicenummers 0800 / 0900

HIP Servicenummers 0800 / 0900 PUUR telecom HIP Servicenummers 0800 / 0900 Dienstbeschrijving Lionconnect B.V. 14-10-2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Servicenummers 0800 en 0900... 3 2.1. Tarifering... 3 3. Aanvragen servicenummers...

Nadere informatie

Veelgestelde Vragen Altijd Bellen

Veelgestelde Vragen Altijd Bellen Veelgestelde Vragen Altijd Bellen Versie: 1.4.4 Datum: 25 oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 1.1 Wat is Altijd Bellen van Tele2 Zakelijk?... 3 1.2 Voor wie is Altijd Bellen?... 3 1.3

Nadere informatie

Innovatie Kwaliteit Ontzorging Duurzaam ondernemen

Innovatie Kwaliteit Ontzorging Duurzaam ondernemen Innovatie Kwaliteit Ontzorging Duurzaam ondernemen Kernactiviteiten Shared Service Center Telecommunicatie IT Vertical Systemen VoIP Mobility Unified Communications Applicatieontwikkeling Hosted Solutions

Nadere informatie

OrganisationConnect your webbased telephone center

OrganisationConnect your webbased telephone center OrganisationConnect your webbased telephone center Optimaal telefonisch bereikbaar Eenvoudig te beheren Flexibel en schaalbaar Ook voor de thuiswerker Klaar voor de toekomst Oud wordt nieuw Bent u weer

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Hosted Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Hosted Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Hosted Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst SB Vast-Mobiel Hosted... 3 1.3 Positionering dienst SB Vast-Mobiel

Nadere informatie

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk WebBeheerhandleiding 2. Inleiding Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk is een toekomstgerichte hosted telefonie oplossing voor het MKB. Hosted Telefonie van Telfort

Nadere informatie

SPECSHEET HOSTED VOIP

SPECSHEET HOSTED VOIP SPECSHEET HOSTED VOIP PC Consultance levert de volgende diensten: Systeembeheer Reparaties Telefonie Netwerken Consultancy Detachering ADSL Kabelinternet GSM Telefonie Wireless netwerken Verkoop Software

Nadere informatie

Control 088 Bedrijfsnummers Dienstbeschrijving

Control 088 Bedrijfsnummers Dienstbeschrijving Control 088 Bedrijfsnummers Dienstbeschrijving Augustus 2007 I nhoudsopgave Inleiding; Wat zijn bedrijfsnummers?...2 1 Beschrijving Control 088 Bedrijfsnummers...2 1.1 Voordelen...2 1.2 Beveiliging...2

Nadere informatie

Service level Agreement MTTM GROUP Group BV ZakelijkeNummers.nl BV ZakelijkeTelefonie BV MTTM.nl. -hierna te noemen MTTM Group BV-

Service level Agreement MTTM GROUP Group BV ZakelijkeNummers.nl BV ZakelijkeTelefonie BV MTTM.nl. -hierna te noemen MTTM Group BV- Service level Agreement MTTM GROUP Group BV ZakelijkeNummers.nl BV ZakelijkeTelefonie BV MTTM.nl -hierna te noemen MTTM Group BV- 0 INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 DEFINITIES... FOUT! BLADWIJZER NIET ARTIKEL

Nadere informatie

FlexISDN (WLR met CPS)

FlexISDN (WLR met CPS) FAQ FlexISDN WLR/CPS oktober 2013 Veelgestelde vragen over WLR (Wholesale Line Rental) en CPS (Carrier Pre Select) FlexISDN (WLR met CPS) Wat is FlexISDN? Met FlexISDN kunnen bestaande analoge ISDN lijnen

Nadere informatie

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Voorbehoud... 4 2. Telefoonlijnen in het kort... 5 3. Functionele beschrijving... 6 3.1 Beschikbaarheid... 6 3.2 Telefoonnummers... 6 3.3 Te bellen bestemmingen... 6

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

Service Level Agreement MTTM.nl

Service Level Agreement MTTM.nl Service Level Agreement MTTM.nl INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 DEFINITIES... 2 ARTIKEL 2 AARD EN OMVANG VAN HET SERVICE LEVEL... 2 ARTIKEL 3 UITGANGSPUNTEN... 2 ARTIKEL 4 HET LEVEREN VAN DIENSTEN DOOR MTTM...

Nadere informatie

Werkwijze Belkostenadvies. De beste keuzes. Het beste vergelijk. Wat doet Belkosten Advies?

Werkwijze Belkostenadvies. De beste keuzes. Het beste vergelijk. Wat doet Belkosten Advies? Werkwijze Beladvies Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van telecommunicatie en streven de volgende belangen na voor onze klanten: het inzichtelijk krijgen van uw huidige telecommunicatie

Nadere informatie

www.qfast.nl Dienstbeschrijving Beheerde Telefonie

www.qfast.nl Dienstbeschrijving Beheerde Telefonie www.qfast.nl Dienstbeschrijving Beheerde Telefonie Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Wat is Qfast BeheerdeTelefonie? 3 1.2 Hoe werkt Qfast Beheerde Telefonie? 3 2 Technische functionaliteiten 5 2.1 Afhandeling

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SB ISDN. Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013

Dienstbeschrijving SB ISDN. Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Dienstbeschrijving SB ISDN Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Inhoud 1. WLR van SB Business Communicatie... 3 1.1 Voorbehoud... 3 2. Functionele beschrijving WLR... 4 2.1 Beschikbaarheid... 4 2.2 Telefoonnummers...

Nadere informatie

Tarieven. Onderstaande tarieven gelden voor offertes vanaf 1 maart 2013. Voor alle prijzen, tenzij anders vermeld, geldt:

Tarieven. Onderstaande tarieven gelden voor offertes vanaf 1 maart 2013. Voor alle prijzen, tenzij anders vermeld, geldt: Tarieven Yes Telecom is dé mobiele provider voor de zakelijke markt. Yes Telecom begrijpt dat de zakelijke klant hogere eisen stelt aan mobiele bereikbaarheid. Daarom biedt Yes Telecom de zekerheid en

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Managed Mobile

Dienstbeschrijving Managed Mobile Dienstbeschrijving Managed Mobile Inhoud Dienstbeschrijving Managed Mobile... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.2 Positionering dienst Managed Mobile... 3 1.3

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE SAMENVATTING VAN DE RAADPLEGING VAN 6 FEBRUARI 2012 MET BETREKKING TOT DE MOGELIJKE INVOERING VAN 076- NUMMERS VOOR PERSOONLIJKE NUMMERDIENSTEN

Nadere informatie

HIPPER Gebruikershandleiding

HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Installatie... 1 2 Configuratie... 1 3 Instellingen bereikbaarheid... 2 3.1 Niet storen (oftewel Do not Disturb)... 2 3.2 Doorschakelen... 3 3.2.1 Altijd Doorschakelen...

Nadere informatie

Uw eigen telefooncentrale in de cloud. Cloud VoIP

Uw eigen telefooncentrale in de cloud. Cloud VoIP Uw eigen telefooncentrale in de cloud Cloud VoIP Telefonie en veel functies voor uw onderneming Met Cloud VoIP krijgt uw organisatie in één keer een professionele telefooncentrale met heel veel functies.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Mobility opties Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving Mobility opties Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving Mobility opties Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juni 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Service level Agreement. ZakelijkeTelefonie.nl -hierna te noemen ZakelijkeTelefonie.nl -

Service level Agreement. ZakelijkeTelefonie.nl -hierna te noemen ZakelijkeTelefonie.nl - Service level Agreement ZakelijkeTelefonie.nl -hierna te noemen ZakelijkeTelefonie.nl - 0 INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 DEFINITIES... ARTIKEL 2 AARD EN OMVANG VAN HET SERVICE LEVEL ARTIKEL 3 UITGANGSPUNTEN...

Nadere informatie

1. SLA Voice Connect. Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0

1. SLA Voice Connect. Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0 1. SLA Voice Connect Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0 Inhoud SLA Voice Connect... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoud... 2 Definities... 3 1. Domein / verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? TRITEL EIGENDOM Whitepaper: Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie?

WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? TRITEL EIGENDOM Whitepaper: Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie? WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? Inleiding Hosted VoIP oplossingen zijn de laatste jaren behoorlijk in opkomst. En niet zonder reden. Hosted VoIP biedt bedrijven een bijzonder

Nadere informatie

Teledatacom Telfort Zakelijk prijscalculator

Teledatacom Telfort Zakelijk prijscalculator Teledatacom Telfort Zakelijk prijscalculator Doel van de tool Het doel van deze tool is dat u snel voor uw klant een berekening kunt maken wat een klant kan besparen als deze migreert van KPN ISDN / PSTN

Nadere informatie

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De dienst Hosted Telefonie... 4 3. Nummerplan... 5 3.1 Portering bestaande nummers... 5 3.2 Levering nieuwe nummers... 5 4. Verbinding... 6 5. Profielen... 7 5.1 Profielen...

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Mobiel bellen en Internet. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Mobiel bellen en Internet. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Mobiel bellen en Internet Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Mobiel bellen en Internet 3 2 Specificaties en bijzonderheden 4 Bijlage A: Specificaties

Nadere informatie

PBX: uw eigen fysieke centrale. Investeer in de mogelijkheden van uw telefonie en bespaar op uw telefoonnota

PBX: uw eigen fysieke centrale. Investeer in de mogelijkheden van uw telefonie en bespaar op uw telefoonnota PBX: uw eigen fysieke centrale Investeer in de mogelijkheden van uw telefonie en bespaar op uw telefoonnota Uw centrale binnen bereik Telefonie kan het hart van uw organisatie vormen. Het is daarom van

Nadere informatie

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding MobielinBedrijf Alle zakelijke telefonie op één toestel Verkorte Handleiding MobielinBedrijf van KPN Met MobielinBedrijf beschikt uw mobiele telefoon over de belangrijkste functies van een vaste telefoon.

Nadere informatie

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Beheerhandleiding 1 1. Inleiding Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk is een toekomstgerichte hosted telefonie oplossing voor het MKB. Hosted Telefonie van Telfort

Nadere informatie

Ruim 25 jaar service gerichte telecomoplossingen. Vast Mobiel VastMobiel

Ruim 25 jaar service gerichte telecomoplossingen. Vast Mobiel VastMobiel Ruim 25 jaar service gerichte telecomoplossingen Intercity Zakelijk levert persoonlijke service met een vast aanspreekpunt Monique, customer care: Ik help graag klanten met vragen over producten en diensten

Nadere informatie

Beknopte Handleiding Hosted VoIP

Beknopte Handleiding Hosted VoIP Beknopte Handleiding Hosted VoIP Inhoud Inleiding... 3 1. Gebruikersextensie... 4 2. Nummerplannen... 6 3. Systeemnummers... 7 4. Uitleg Gebruik Systeemnummers... 8 901 - Aanmelden... 8 903 - Aanmelden

Nadere informatie

Mobiel comfort voor de prijs van vast

Mobiel comfort voor de prijs van vast Mobiel comfort voor de prijs van vast Full MVNO op VDF, Eigen mobiele Infra, Naast Wholesale MVNE ook eigen pgsm propositie, Missie om haar partners te enabelen met mobiele functionaliteit die we vandaag

Nadere informatie

Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld.

Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld. Wat is ISDN2? Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld. U kunt uw ISDN2 eenvoudig uitbreiden. Heeft u tot vijf ISDN2-lijnen nodig kies dan voor ISDN2 meervoudig.

Nadere informatie

Beknopte Handleiding Managed VoIP

Beknopte Handleiding Managed VoIP Beknopte Handleiding Managed VoIP Inhoud Inleiding... 3 1. Gebruikersextensie... 4 2. Nummerplannen... 6 3. Systeemnummers... 7 4. Uitleg Gebruik Systeemnummers... 8 901 - Aanmelden... 8 903 - Aanmelden

Nadere informatie

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend VoIP2Connect Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend Inhoudsopgave LawyerConnect brochure 1. Telephony2Connect 1.1. VoIP2Connect Pagina 2 1. Telephony2Connect Altijd bereikbaar Telefonie biedt u vele voordelen

Nadere informatie

Titel: Skype versus VoIP-PABX wat gaat het worden Mei 2005, Telecommagazine, Auteur: Charles Heering

Titel: Skype versus VoIP-PABX wat gaat het worden Mei 2005, Telecommagazine, Auteur: Charles Heering Titel: Skype versus VoIP-PABX wat gaat het worden Mei 2005, magazine, Auteur: Charles Heering Skype is een telefoniedienst via Internet. Voor gebruikers die gekoppeld zijn via het Internet kan op. Die

Nadere informatie

PRODUCTEN & DIENSTEN OVERZICHT

PRODUCTEN & DIENSTEN OVERZICHT PRODUCTEN & DIENSTEN OVERZICHT WAT IS VOIP? VoIP is een afkorting voor Voice over Internet Protocol. Dit houdt in dat je belt via een internetverbinding. Deze manier van telefoneren heeft een aantal grote

Nadere informatie

Dienstbeschrijving IP One Managed Mobile

Dienstbeschrijving IP One Managed Mobile Dienstbeschrijving IP One Managed Mobile Auteur: Marketing Datum: 01-09-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 11 Nummer: 1029 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Positionering dienst Managed Mobile...

Nadere informatie

SLA WLR / CPS. Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0

SLA WLR / CPS. Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0 SLA WLR / CPS Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0 Inhoud Definities... 3 1. Domein / verantwoordelijkheden... 4 1.1 Matrix verantwoordelijkheden... 4 2. Service Assurance... 4 2.1 Impact

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 1.1 Introductie... 3. 2. Functionele eigenschappen... 4. 2.1 Haagcom Mobiel functies... 4. 2.2 Managed VoIP functies...

1. Inleiding... 3. 1.1 Introductie... 3. 2. Functionele eigenschappen... 4. 2.1 Haagcom Mobiel functies... 4. 2.2 Managed VoIP functies... Dienstbeschrijving HAAGCOM Managed Mobiel Inhoud HAAGCOM Managed Mobiel... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 2. Functionele eigenschappen... 4 2.1 Haagcom Mobiel functies... 4 2.2 Managed VoIP functies...

Nadere informatie

Functionele Modules. Document versie: 1.0 Datum: Juni 2010. Copyright 2010, PRIDIS

Functionele Modules. Document versie: 1.0 Datum: Juni 2010. Copyright 2010, PRIDIS Functionele Modules Document versie: 1.0 Datum: Juni 2010 Copyright 2010, PRIDIS Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 1. INTRODUCTIE... 2 1.1 INDELING MODULES... 2 2. FLORIN BASIS (TEM)... 3 2.1 KOSTENRAPPORTEN...

Nadere informatie

Kenmerken: - Nummer herhalen - Het laatst gekozen nummer kan herhaald worden.

Kenmerken: - Nummer herhalen - Het laatst gekozen nummer kan herhaald worden. Met Managed VoIP kunt U gebruik maken van een volledig beheerde, digitale telefooncentrale, inclusief zero-touch provisioning van ondersteunde toestellen. Afgestemd op zakelijke, betrouwbare dienstverlening.

Nadere informatie

MKB-Limburg Afdeling Grens en Maas Schaak 4 5856 AH Wellerlooi. Onderwerp: Offerte Atlantic Line Rental. dinsdag 24 maart 2009

MKB-Limburg Afdeling Grens en Maas Schaak 4 5856 AH Wellerlooi. Onderwerp: Offerte Atlantic Line Rental. dinsdag 24 maart 2009 MKB-Limburg Afdeling Grens en Maas Schaak 4 5856 AH Wellerlooi Onderwerp: Offerte Atlantic Line Rental dinsdag 24 maart 2009 Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u een offerte voor onze nieuwste dienst

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Managed Mobile. Versie: 2.0 Aantal bladen: 10

Dienstbeschrijving Managed Mobile. Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Dienstbeschrijving Managed Mobile Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Inhoud 1. Inleiding...3 Introductie...3 Positionering dienst Managed Mobile...3 Positionering dienst Managed Mobile Complete...4 2. Overzicht

Nadere informatie

Datum verslag Opgemaakt door Doorkiesnummer. 21 juni 2005 Florens van Dal april 2005 OPTA Presentatie OPTA

Datum verslag Opgemaakt door Doorkiesnummer. 21 juni 2005 Florens van Dal april 2005 OPTA Presentatie OPTA Verslag Datum verslag Opgemaakt door Doorkiesnummer 21 juni 2005 Florens van Dal 070 315 92 85 Datum bespreking Plaats bespreking Bijlage(n) 8 april 2005 OPTA Presentatie OPTA Onderwerp Verslag bijeenkomst

Nadere informatie

ISDN2. Dienstbeschrijving

ISDN2. Dienstbeschrijving ISDN2 Dienstbeschrijving Per juli 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 ISDN2 4 1.2 Servicenummers 4 1.3 088 Bedrijfsnummers 4 1.4 Wholesale Telefonie 4 1.5 ISDN30 4 2 Dienstbeschrijving ISDN2 4 2.1 Koppeling

Nadere informatie

Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014

Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014 Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014 1 Inhoudsopga ve 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 2 Functionele beschrijving... 4 2.1 Pinterminals en bandbreedte... 4 2.1.1 Pinterminals...

Nadere informatie

Contract 088 Bedrijfsnummers

Contract 088 Bedrijfsnummers Contractant 1. Met wie wordt het contract gesloten voor bedrijfsnummers? Bedrijfsnaam KvK-nr Straat en Huisnummer (geen postbus) Postcode en Plaats Land Contactpersoon (bij bedrijf) Dhr./Mw. Telefoonnummer

Nadere informatie

Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie? WHITEPAPER

Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie? WHITEPAPER Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie? WHITEPAPER Inleiding Hosted VoIP oplossingen zijn de laatste jaren behoorlijk in opkomst. En niet zonder reden. Hosted VoIP biedt bedrijven een bijzonder

Nadere informatie

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel. Internet. Vast bellen. Productinformatie & Tarieven. 1 Zakelijk OpMaat. 2 Aanvullende diensten

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel. Internet. Vast bellen. Productinformatie & Tarieven. 1 Zakelijk OpMaat. 2 Aanvullende diensten Productinformatie & Tarieven 1 OpMaat OpMaat basisabonnement per gebruiker Sim per gebruiker sim only Gesprekstarieven (buiten de bundel) Mobiel Bellen naar mobiele nummers internet Bellen naar vaste nummers

Nadere informatie

Zetacom Mobiel November 2014 Telefonie zetacom.nl

Zetacom Mobiel November 2014 Telefonie zetacom.nl Zetacom Mobiel November 2014 zetacom.nl 02 Zetacom Mobiel Wilt u een mobiel tenzij beleid invoeren en loopt u tegen beperkingen van techniek of de mobiele provider aan? Wilt u niet meer investeren in nieuwe

Nadere informatie

Cloud VoIP: uw centrale volledig in de cloud. Krijg meer mogelijkheden met telefonie en bespaar op uw telefoonnota

Cloud VoIP: uw centrale volledig in de cloud. Krijg meer mogelijkheden met telefonie en bespaar op uw telefoonnota Cloud VoIP: uw centrale volledig in de cloud Krijg meer mogelijkheden met telefonie en bespaar op uw telefoonnota Uw telefooncentrale in de cloud Steeds meer bedrijven en particulieren bellen via Internet

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Verizon Telefonie. Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013

Dienstbeschrijving Verizon Telefonie. Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Dienstbeschrijving Verizon Telefonie Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Inhoud Verizon Telefonie van SB Business Communicatie... 3 1. Technische dienstbeschrijving... 3 1.1 Fysieke toegang... 3 1.2 Functionele

Nadere informatie

Uw totale telecompartner

Uw totale telecompartner Zorgeloos communiceren Eén aanspreekpunt Jarenlange ervaring Uw totale telecompartner Totale telecom oplossingen 100% bereikbaar Teleservice is er trots op u een compleet portfolio op het gebied van telecom

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt onderwijsinstellingen

Mobile2connect. Ontzorgt onderwijsinstellingen Mobile2connect Ontzorgt onderwijsinstellingen SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen

Nadere informatie

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend VoIP2Connect Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend ParkingsConnect is een uniek concept voor parkeergarages. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten binnen uw parkeergarage. ParkingsConnect

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt bedrijven

Mobile2connect. Ontzorgt bedrijven Mobile2connect Ontzorgt bedrijven OfficesConnect is voor alle IT & Communicatie diensten voor op uw kantoor, een totaalconcept. Op een kantoor is het natuurlijk uiterst belangrijk dat u gebruik kunt maken

Nadere informatie

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend VoIP2Connect Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend SecurityConnect, een totaalconcept voor beveiligingsbedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld

Nadere informatie

Whitepaper kostenvergelijking traditionele telefooncentrale versus telefooncentrale op afstand

Whitepaper kostenvergelijking traditionele telefooncentrale versus telefooncentrale op afstand Whitepaper kostenvergelijking traditionele telefooncentrale versus telefooncentrale op afstand Deze whitepaper beschrijft de kostenstructuur van de inrichting van een traditionele telefooncentrale op een

Nadere informatie

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

IP-Telefonie VastMobiel Door integratie met VastMobiel overal bereikbaar met één toestel

IP-Telefonie VastMobiel Door integratie met VastMobiel overal bereikbaar met één toestel Innovatief IP-Telefonie VastMobiel Door integratie met VastMobiel overal bereikbaar met één toestel Flexibel Kostenbesparend IP-Telefonie VastMobiel: maakt bellen goedkoper, makkelijker en biedt goede

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt maritieme organisaties

Mobile2connect. Ontzorgt maritieme organisaties Mobile2connect Ontzorgt maritieme organisaties MarineConnect is een totaalconcept voor schepen. MarineConnect biedt een totaalconcept met onder andere IP telefonie, IP beveiliging en internettoegang. Ook

Nadere informatie

High Level Design Netwerk

High Level Design Netwerk High Level Design Netwerk het Juridisch Loket Versie: 1.1 Datum: 06 mei 2013 High Level Design _ hjl Netwerk pagina: 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 High Level Design... 4 2.1 Schematische weergave...

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar HorecaConnect voor uw horeca onderneming. Wat biedt u dat? HorecaConnect biedt u het gemak van pinnen met IP pinnen, snel telefoneren met IP telefonie, een goede beveiliging

Nadere informatie

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen Het telefonieplatform van deze tijd Telefonie en IT komen steeds meer samen 2002 02 13 Stabiele groei 14 miljoen Omzet 2012 115+ professionals Ambitie: de beste Partnership Innovatief Onderwijs Zorg Goede

Nadere informatie

Prijslijst VoIP. Voor Telefonie Versie 1.0

Prijslijst VoIP. Voor Telefonie Versie 1.0 Prijslijst VoIP Voor Telefonie Versie 1.0 De vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW. De algemene voorwaarden van Hosting Parkstad zijn van toepassing. Gesprekskosten Starttik Per minuut Nationaal NL 0,03

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 05 Rapportages

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 05 Rapportages GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 05 Rapportages Inhoud 1 Inleiding 3 2 Rapportages 4 2.1 Gebruiksrapportage 4 2.2 Afnamegegevens 5 2.3 SLA rapportage 6 2.4 Service- en incidentrapportage

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Hipper Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving Hipper Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving Hipper Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Maak kennis met het nieuwe bellen!

Maak kennis met het nieuwe bellen! Maak kennis met het nieuwe bellen! Waar ik ook ben, je mag mij altijd storen voor echt belangrijk nieuws! U heeft de regie U heeft uw mobility zelf in de hand. Wij verzorgen het beheer voor u, zoals beveiligingsinstellingen,

Nadere informatie

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend VoIP2Connect Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend StoreConnect is een totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten in uw winkel. Uw klant tevreden maken met het gemak van IP pinnen of gezellige

Nadere informatie

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend VoIP2Connect Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren

Nadere informatie

Real Business! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider

Real Business! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider Real Business! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze Dé Business Provider Welkom bij Yes Telecom, dé mobiele provider voor de zakelijke markt! Yes Telecom begrijpt dat u als zakelijke beller hoge eisen

Nadere informatie

FlexISDN. Voordelig bellen met gntel FlexISDN. Inzicht in je kosten. Wat is FlexISDN? Wat verandert er door over te stappen? Hoe stap ik over?

FlexISDN. Voordelig bellen met gntel FlexISDN. Inzicht in je kosten. Wat is FlexISDN? Wat verandert er door over te stappen? Hoe stap ik over? FlexISDN Wat is FlexISDN? Met FlexISDN bel je stukken voordeliger. gntel neemt de abonnements- en gesprekskosten over van je huidige aanbieder. Omdat gntel een eigen telefonieplatform heeft, kunnen wij

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt security

Mobile2connect. Ontzorgt security Mobile2connect Ontzorgt security SecurityConnect, een totaalconcept voor beveiligingsbedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld internet

Nadere informatie

SLA CanConnect Mobile

SLA CanConnect Mobile SLA CanConnect Mobile Inhoud Definities... 2 1. Domein /verantwoordelijkheden... 4 1.1 Netwerk overzicht... 4 1.2 Matrix verantwoordelijkheden... 4 2. Service Assurance... 5 2.1 Impact niveaus... 5 2.2

Nadere informatie

Zakelijk. Productinformatie & Tarieven. 1 Zakelijk OpMaat. 2 Aanvullende diensten

Zakelijk. Productinformatie & Tarieven. 1 Zakelijk OpMaat. 2 Aanvullende diensten Productinformatie & Tarieven 1 OpMaat 1.1 OpMaat basisabonnement OpMaat basisabonnement per gebruiker per gebruiker sim only 12,00 9,00 1.2 Gesprekstarieven Gesprekstarieven Bellen naar mobiele nummers

Nadere informatie

Afkoop kosten telefoongesprekken. U wilt een aanpassing van het voorstel van Telfort. U kiest voor een andere provider

Afkoop kosten telefoongesprekken. U wilt een aanpassing van het voorstel van Telfort. U kiest voor een andere provider OVERGANG VAN XMS NAAR TELFORT In de komende maanden zullen alle deelnemers van Glazenkamp met een abonnement van XMS in principe overgaan (migreren) naar Telfort. Telfort zal u een persoonlijk voorstel

Nadere informatie

Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing

Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing Wat is SwyxWare? SwyxWare is de perfecte communicatieoplossing

Nadere informatie

De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system.

De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system. De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system. Over NFON De NFON cloud wordt gebouwd door NFON AG, een toonaangevende aanbieder van cloud telefoniediensten in München,

Nadere informatie

Succesvol ondernemen met. Cloud telefonie

Succesvol ondernemen met. Cloud telefonie Succesvol ondernemen met Cloud telefonie Inleiding Steeds meer bedrijven in Nederland stappen over van de traditionele ISDN telefooncentrale naar een telefooncentrale in de Cloud. Dankzij de cloud krijgen

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt makelaars

Mobile2connect. Ontzorgt makelaars Mobile2connect Ontzorgt makelaars RealEstateConnect voor uw makelaarskantoor. In het totaalconcept dat RealEstateConnect biedt zit onder andere IP telefonie, internettoegang, websites en coaching voor

Nadere informatie