Consumer Insight. Voor een beter resultaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Consumer Insight. Voor een beter resultaat"

Transcriptie

1 Consumer Insight Voor een beter resultaat

2 Consumer Insight voor een beter resultaat Vier stappen om in te spelen op de continu veranderende marktomstandigheden en dynamische behoeften en wensen van de consument, met als uiteindelijk doel het verlagen van de marketingkosten en het verhogen van de conversie, de verkopen en de resultaten. Door: Hans Gillis en Marlies Wensink De wereld om ons heen verandert snel. Nog niet zo heel lang geleden kregen de eerste huishoudens een zwart-wit televisie, waar destijds met de hele buurt van werd geprofiteerd. Op woensdagmiddag verzamelden de buurtkinderen zich met zijn allen voor de tv, gebiologeerd kijkend naar een jeugdprogramma op de enige tv-zender die Nederland op dat moment rijk was. Zo vervulde de televisie een sociale en misschien zelfs maatschappelijke functie in de samenleving. Toen begin jaren tachtig de Commodore 64, de eerste personal computer voor thuisgebruik, werd geïntroduceerd, volgden de ontwikkelingen zich opeens in snel tempo op. Inmiddels zijn de pc en het Internet niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven en is het bijna onvoorstelbaar dat het Internet pas in de jaren 90 haar doorbraak maakte. Vele marktontwikkelingen zijn te danken aan de implementatie van nieuwe technologieën die als een soort domino-effect hun weerslag hebben gehad op het gedrag van de consument. Deze whitepaper geeft inzicht in hoe de marketingmanager kan inspelen op deze continu veranderende behoeften van de consument en hoe hij of zij uiteindelijk de marketingeuro op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze kan inzetten. Inzicht in de klant, het herkennen van verschillende groepen consumenten/klanten en hen het juiste product aanbieden via het juiste kanaal en de juiste propositie vormen dan ook de rode draad van dit verhaal. Vier stappen om in te spelen op de continu veranderende marktomstandigheden en dynamische behoeften en wensen van de consument.

3 Marketinglandschap verandert Het marketinglandschap is aan veel veranderingen onderhevig. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de nieuwste technologieën en trends, zoals RSS, bloggen, VODcast, Twitteren, communities, RFID (Radio Frequency Identification) en betalen met je vingerprint. Voor een marketeer is het moeilijk om te bepalen op welke van deze vele, elkaar snel opvolgende trends hij wel of niet moet inspelen. Bovendien wordt de consument, mede dankzij de toename van de beschikbaarheid van informatie, steeds mondiger. Dankzij Internet worden markten en transparant. Consumenten weten daardoor soms meer over bepaalde en diensten dan de marketeer zelf. Een goed voorbeeld hiervan is het doktersbezoek: vroeger, voor de komst van Internet, had een arts aanzien en was hij het die de patiënt vertelde wat hij of zij onder de leden had. Nu gaat de patiënt vaak eerst zelf op onderzoek uit en stelt de dokter tijdens het consult de vraag: Wat denkt u zelf? De patiënt herhaalt vervolgens wat hij of zij op bijvoorbeeld heeft gelezen en de arts schrijft een receptje uit. [Bron: Cor Molenaar, 2008] Er is de laatste jaren, kortom, een verschuiving gaande van push naar pull marketing. Want in plaats van dat bedrijven de consument moeten opvoeden, weet de consument zo langzamerhand zelf beter zijn informatie te vinden via Internet en communities. Dit heeft uiteraard invloed op de loyaliteit van de nieuwe consument. Onderzoek door David Shyrme [2001] heeft aangetoond dat er drie doorslaggevende trends zijn die van invloed zijn op de huidige veranderingen in bedrijven en de concurrentieverhoudingen: A. Toenemende informatie en kennisintensiteit Efficiënte productie van en diensten hangt af van informatie en know-how. B. Globalisatie Producten en markten worden steeds mondialer. De winst van merken als Nike, Benneton en Virgin wordt bepaald door de waarde van het merk. Een merk is uiteindelijk niets meer dan een stukje informatie dat we als consument in onze hersenen hebben opgeslagen. C. Netwerken en connectivity Het koppelen van computertechnologie aan telecommunicatie heeft een nieuwe ontwikkelperiode ingeluid. Met Internet als continu interactief medium veranderen niet alleen de communicatiedistributie en informatieprocessen, maar ook het gedrag van de consument. Dankzij e-commerce heeft de klant grote hoeveelheden informatie en kennisbronnen tot zijn beschikking gekregen. Op basis van deze informatie neemt hij steeds beter geïnformeerde beslissingen. Wat zijn de implicaties voor marketeers? Een toenemend aantal managers is zich bewust van de dynamische veranderingen in het marketinglandschap. Eén van de methoden om met deze veranderingen om te gaan is Consumer Knowledge Based Marketing. Consumer Knowledge Based Marketing is het expliciet en systematisch verzamelen van data en informatie van vitale klantwaardes Extern 1. Diagnose Strategie Operationeel en kennis van medewerkers in de organisatie, om deze vervolgens om te zetten in relevante multidimensionale strategieën, zodat geassocieerde communicatie- en informatieprocessen gemanaged kunnen worden, waardoor zowel de huidige als de toekomstige lifetime value gemaximeerd kunnen worden. [Bron: H. Gillis, 1998] Onderstaand implementatiemodel biedt uitkomst bij de complexe integratie van de moderne inzichten op het gebied van klantmanagement, slimme klantstrategieën, procesinrichting, goed opgeleide medewerkers en een lerende innovatieve organisatie. Dit model is gebaseerd op de vijf pijlers van kennismanagement (klantkennis, visie, strategie, procesontwerp, vaardigheden en kennis binnen de organisatie) en bestaat uit de volgende vier stappen: 1. Diagnose = Begrijpen van de consument en markt 2. Strategy design = Bepalen van de kansen en ontwikkelen van de strategie 3. Execution/Action = Bepalen van de communicatie strategie 4. Result/Evaluation = Meten en verbeteren van resultaten Verderop in dit artikel zullen deze 4 stappen uitgebreid beschreven worden. Implementatiemodel Knowledge Based Marketing Markten & Consumenten Dialoog Segment/ Klant Strategieën Informatie Knowledge based marketing database Intern 2. Strategie Marketing Communicatie Processen 4. Resultaat / Evaluatie Werknemers 3. Uitvoering / Actie Organisatie [Bron: H. Gillis, 1998] Consumer Insight - 3

4 De marketeer wordt accountable Niet alleen de consument verandert, maar ook de marketing van veel bedrijven. Het management hecht steeds meer waarde aan een cijfermatige onderbouwing van het inzetten van media, in plaats van te vertrouwen op buikgevoel. Dit meetbaar maken van de effectiviteit van de media-inzet wordt ook wel accountability genoemd. Accountability: de belangrijkste verandering is dat marketeers gedwongen zouden moeten worden om de voor- en achteraf te verwachten Return on Investments (ROI s) te berekenen voordat zij een interactieve campagne uitvoeren. Bedrijven zouden niet alleen naar de directe respons op de mailing moeten kijken, maar ook naar mogelijke langetermijneffecten en kannibalisatie-effecten. [Bron: P. Verhoef et al, 2008] van geplande activiteiten te laten zien. Een gegeven dat ook vanuit het topmanagement wordt toegejuicht; accountable marketeers kunnen door de meetbaarheid van hun behaalde resultaten vaak op meer respect vanuit het topmanagement rekenen dan collega s die op hun buikgevoel vertrouwen. [Bron: O sullivan & Abela, 2007] Als gevolg van de veranderende markt maken veel bedrijven op dit moment een verschuiving door van productgerichte naar meer klant-/ propositiegerichte marketing. Een voorbeeld hiervan is het opnemen van de marketingdoelstellingen in overall organisatiedoelstellingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verhogen van brand equity of consumer loyalty. Het succes van dergelijke softe doelstellingen hangt af van het commitment van de CEO/CFO. Deze focus op accountability betekent dat de marketingafdeling zowel voor- als achteraf in staat moet zijn om de financiële resultaten Consumer Insight: roadmap naar meer winst Kennis hiërarchie Wijsheid Kennis Informatie Data [Bron: David Shyrme, 2001] kennis met inzicht/vooruitziendheid Informatie in context Data met context Data, feiten en observaties Zoals reeds in de inleiding beschreven, zullen bedrijven steeds meer moeten inspringen op de behoeften en gedragingen van de nieuwe, mondige consument. De wensen en behoeften van deze consument dienen gedetailleerd in kaart te worden gebracht om te komen tot Consumer Insight. Consumer Insight kan worden gedefinieerd als het begrijpen van de uitgesproken en onuitgesproken behoeften en realiteit van consumenten, die bepalend is voor hoe zij levens-, merk- en productkeuzes maken. [Bron: Engel, Miniard & Blackwell, 1994] Veel bedrijven beschikken over een schat aan data met betrekking tot hun klanten, bijvoorbeeld in de financiële systemen. Het is de kunst om deze data zo te structureren en te ordenen dat het leesbare en bruikbare informatie wordt. Door deze informatie vervolgens grondig te analyseren, kan hij omgezet worden in kennis die bijvoorbeeld als input voor managementinformatie of voor commerciële (marketing-)acties kan dienen. Het schema links laat zien hoe deze kennisstructuur is opgebouwd. Van informatie naar kennis Aristoteles stelde reeds dat kennis het verzamelen van informatie is.

5 Om van informatie kennis te maken, is er organisatiekracht en creatief handelen nodig. Want pas als de informatie in een context kan worden geplaatst, levert deze bruikbare kennis, oftewel Consumer Insight, op. Om inzicht in de klant te krijgen, zijn veel marketeers gewend om twee factoren met elkaar te combineren, zoals bijvoorbeeld klant en product of klant en kanaal. De uitdaging voor hen is om hier nu nog een derde dimensie, die voor de context zorgt, aan toe te voegen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan tijd, gemak, service, geografie, kosten of winst. Het toevoegen van een derde dimensie levert meer kennis over de klant op, omdat de informatie hiermee van een context is voorzien. Het is dus belangrijk dat de marketeer meer 3- dan 2-dimensionaal leert te denken. voelen, proeven, horen en zien zoals de klant dat ook doet. Door het verzamelen van allerlei consumentengegevens kunnen de 5 W s echt ervaren worden: Wie is de klant? Wat koopt hij/zij? ( en/of diensten) Waar koopt hij/zij? Via welk kanaal- koopt hij dit? Wanneer koopt hij/zij dit? Waarom? (kenmerken klantgedrag & mentaliteit) Met behulp van alle data en informatie met betrekking tot de 5 W s is het dus mogelijk om geheel in de huid van de klant te kruipen, de over hem verkregen informatie in een context te plaatsen en zodoende kennis op te bouwen om zich vervolgens een 360º consumer view te kunnen vormen. Wie is de klant? Waar koopt hij/zij? Waarom? Wat koopt hij/zij? Wanneer koop hij/zij? Consumer Insight Een cruciale vraag die in de marketing vaak om de hoek komt kijken, is de Waarom-vraag. Waarom neemt de klant deze beslissing? Waarom koopt hij product A in combinatie met product B? Waarom zoekt hij eerst informatie op Internet en koopt hij het daarna alsnog in de fysieke winkel? Consumer Insight is in feite niets anders dan het in de huid kruipen van de (bestaande) klant c.q. de consument. Ruiken, Consumer Insight is, kortom, een cruciale component voor de inrichting van het marketingproces, omdat de hiermee vergaarde kennis uiteindelijk een hogere klantwaarde en effectievere resultaten zal opleveren. Doordat de organisatie dankzij deze kennis beter in staat is om op de wensen en behoeften van de consument in te spelen, zal zij bovendien een concurrentievoordeel behalen. Road to Consumer Insight Het creëren van een eenduidig klantenbeeld dat door alle lagen in de organisatie wordt herkend, is makkelijker gezegd dan gedaan. Wanneer men de vraag wie de klant is aan een callcenter agent en de financieel directeur stelt, is de kans groot dat zij beide een zeer verschillend profiel van de klant schetsen. Om dus te bewerkstelligen dat alle neuzen in een organisatie dezelfde kant op wijzen, heeft Experian een Road to Consumer Insight ontwikkeld. Deze weg naar een beter inzicht in het profiel van de klant loopt via de volgende vier stappen: 1. Begrijpen van de consument en markt 2. Bepalen van de kansen en ontwikkelen van de strategie 3. Ontwikkelen van de communicatie strategie 4. Meten en verbeteren van resultaten Stappen 1 en 2 richten zich op het strategische deel van het planningsproces en 3 en 4 op de operationele kant. Zie ter illustratie ook het implementatiemodel op pagina 3 van deze whitepaper, waarin het denken en doen aan elkaar worden gekoppeld. Consumer Insight - 5

6 Winst Verlies KLANT ONTWIKKELING KLEIN ACQUISITIE Loyaliteitsprogramma s micromarketing UPGRADING prospect database ACQUISITIE verloren klanten Verkoopomvang/Klantaandeel [Bron: E. Seuren,1997] PROFILING Case Study: Retailer RETENTIE ELIMINATIE RETENTIE GROOT Een grote lingerieketen in Nederland is net begonnen met een nieuw loyaliteitsprogramma voor 6 landen. (start: augustus 2007). Om een eerste onderscheid aan te brengen, heeft Experian de groep met een klantenkaart als volgt opgedeeld: Wel/niet geregistreerd Wel/niet actief (actief = tenminste een aankoop gedaan gedurende afgelopen 6 maanden Per groep is een strategie en focus vastgesteld: 1. Geregistreerd en actief Ontwikkelen en behoud (traffic en conversie genereren) 2. Geregistreerd en inactief Activeren (traffic en conversie genereren) 3. Niet geregistreerd en actief Laten registreren via kassa 4. Niet geregistreerd en inactief In 1e jaar na de introductie van de kaart geen focus Stap 1. Begrijp de consument en markt Het is voor bedrijven cruciaal om hun kennis over het gedrag van klanten te analyseren en als input te gebruiken voor succesvolle marketing- en klantcontactstrategieën. Het in kaart brengen van allerlei facetten van de huidige (dus daadwerkelijke) klanten maakt het eenvoudiger om de uitgangspunten voor de (aspiratie) communicatiedoelgroep en de bestaande doelgroep vast te stellen. Hier ligt tegelijkertijd de splitsing tussen above en below the line communicatie. Stap 2. Bepalen van de kansen en ontwikkelen van de strategie Afhankelijk van de koers (visie, missie, propositie) die het bedrijf wil varen, kan de consumer strategy bepaald worden. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen de communicatiedoelgroep en de bestaande klanten. Dat deze twee doelgroepen wellicht niet geheel overeenkomen, is normaal. De communicatiedoelgroep wordt namelijk vaak iets hoger gepositioneerd dan de daadwerkelijke doelgroep, omdat hier het aspiratieniveau wordt meegenomen. Dit aspiratieniveau heeft verband met het zich aangetrokken voelen tot een merk en de wens van de consument om zich te vereenzelvigen met het merk. Opvallend is dat veel bedrijven zich hierbij nog altijd richten op de oude segmentatie: boodschappers tussen de jaar. Hoe de echte klant eruit ziet, heeft echter vooral te maken met de totale propositie en het product of de dienst die wordt aangeboden. Bij het definiëren van de strategie gaan we uit van de reeds bestaande klanten. Zodra we weten wie deze bestaande klanten zijn, wat ze kopen, wanneer, van welke waarde en waarom, kunnen homogene groepen worden geclusterd, zodat daarna de strategie per segment bepaald kan worden. Het is daarbij belangrijk om ook rekening te houden met de groei(potentie) van de markt en de groei(potentie) van het bedrijf zelf. Ontwikkelen van slimme klantstrategieën De sleutel voor succes in iedere branche is het ontwikkelen van klantstrategieën. In simpele bewoordingen: een match maken tussen de klantbehoeftes en datgene waar de organisatie en haar medewerkers de meeste kennis van en ervaring in hebben. De klantstrategie bevat duidelijke doelstellingen op het gebied van werving, behoud en retentie van klanten en geeft aan welke acties er in de toekomst ondernomen moeten worden om deze doelstellingen te bereiken. De slimme ondernemer stopt uiteraard niet bij het indelen van consumenten in klanten en prospects en nieuwe, loyale en verloren klanten, maar ontwikkelt voor iedere klantgroep een strategie op maat om het maximale uit een segment te halen. Dit is links in het schema weergegeven. Mogelijke consumentenstrategieën die aan deze segmenten te koppelen zijn: Werven nieuwe (goede) klanten Ontwikkelen/activeren van de juiste klanten Behouden van de beste klanten Terugwinnen van de beste klanten of afscheid nemen Deze 4 strategieën kunnen worden verfijnd door voor iedere groep de juiste propositie te kiezen. Veelal wordt de propositie gekozen op basis van de behoefte van een groep of van enkele subgroepen. De potentie van de segmenten kan hierin eveneens worden meegenomen. Want een klant die op dit moment een hoge waarde vertegenwoordigt, kan in de toekomst in waarde afnemen; is het dan nog wel effectief om hier veel in te

7 investeren en energie in te stoppen? Op basis van deze input kunnen de volgende vier kwadranten worden gedefinieerd: Segmenten met een hoge huidige waarde en een hoge toekomstige waarde Segmenten met een hoge huidige waarde en een lage toekomstige waarde Segmenten met een lage huidige waarde en een hoge toekomstige waarde Segmenten met een lage huidige waarde en een lage toekomstige waarde Voor ieder van de vier kwadranten is het mogelijk om op basis van de huidige en de toekomstige lifetime value selecties van doelgroepen te maken. Hiernaast is dit schematisch afgebeeld. Op basis van de Customer Life Cycle wordt duidelijk in welke groep klanten de grootste verbeteringen te realiseren zijn, met de focus op de groepen die omcirkeld zijn. Per groep kan vervolgens worden bepaald welke karakteristieken, behoeftes, waarden en mediapreferenties te clusteren zijn. Het segmenteren van consumenten maakt het mogelijk om voor iedere groep een aanpak op maat te ontwikkelen waarmee de concurrentiepositie versterkt kan worden. Om dit mogelijk te maken, is het noodzakelijk om relevante data en informatie van de consument (wie koopt wat, waar, wanneer, hoe en waarom, met welk risico en welke service wordt verwacht) op te slaan in de marketing database. Uiteindelijk resulteert dit (afhankelijk van het kredietrisico) in een afzonderlijke strategie per klantsegment, om het juiste product of de juiste dienstpropositie aan te bieden via het juiste medium. Een voorbeeld van het bovenstaande plan van aanpak bij een financiële intermediair is hiernaast weergegeven en bevat de volgende stappen: 1. Bepalen klantaandeel (Pareto principe: 20/80 principe) 2. Bepalen klantaandeel: nu en in de toekomst 3. Bepalen productportfolio per klantgroep en de potentie om te Cross- en upsellen. 4. Strategie per klantgroep Stap 3. Ontwikkelen van de Communicatiestrategie Geen ondernemer trekt het belang van individuele communicatie (boodschap/informatie) in twijfel. Weten wat de consument wil, is noodzakelijk voor het ontwikkelen van en/of diensten waarin men geïnteresseerd is en die gekocht worden. Ooit kwam men met een gezonde dosis creativiteit, intuïtie en een scherp waarnemingsvermogen al een heel eind. De dorpsbakker kende elke klant persoonlijk en probeerde maximaal rekening te houden met alle individuele wensen. Afnemers waren zeer trouw, vaak als gevolg van de sociale controle en door gebrek aan concurrentie. In onze tijd van massa-industrie en massa-individualisering ligt het veel gecompliceerder. Klanten verwachten ook nu nog steeds volledig op hen toegesneden communicatie, informatie en, door schaalgrootte is dit alleen steeds moeilijker geworden. De consument beschikt over steeds betere oriëntatiemogelijkheden en switchen zonder moeite van tussenpersoon of aanbieder. Ook wereldwijd shoppen is dankzij Internet allang geen utopie meer. De search engines op Internet zorgen ervoor dat de vragers en de aanbieders razendsnel bij elkaar worden gebracht. Push marketing is dus pull marketing. Dit proces heeft een steeds grotere invloed op het klantengedrag, want hoewel het begrip informatietijdperk al jaren bestaat, worden de gevolgen daarvan Cross & Up selling 1. Bepalen klantaandeel 2. Bepalen toekomstig klantaandeel historische lifetime value historische lifetime value Lifetime value van klanten Midden Midden toekomstige lifetime value 700 klanten 3,39% klanten 6,30% klanten 20,82% , klanten 3,15% klanten 9,20% klanten 21,28% Producten klanten 1,45% klanten 11,62% klanten 21,79% 3. Bepalen productportfolio per klantgroep historische lifetime value huidige lifetime value Prospects Midden Customer Life Cycle [Bron: H. Gillis, 1998] toekomstige lifetime value Midden 4. Strategie per klantgoep toekomstige lifetime value Midden Ontwikkeling Behoud Intensief contact Ontwikkeling en management Intensief contact Ontwikkeling Intensief contact toekomstige lifetime value Aanpassen Behoud Relatie management Aanpassen Voorwaarden Groepsaccount management Ontwikkeling of Uitfasering Afhankelijk van waarde Loyaliteit Multi Channel Communicatie Behoud Relatie management Verminderen Kosten Call center Afwijzen Call center De Marketing klant strategie/contact strategie Consumer Insight - 7

8 Case Study: Call Center SNT Bellers werden geanalyseerd op basis van de response rate. Door differentiatie van de telemarketingactiviteiten per dag van de week / tijd van de dag gebaseerd op Mosaic Huishouden kon SNT de response rate met 15% verbeteren (van 6,8% naar 7,9%). Een grote Financiële speler deed split run in het call center gebaseerd op Mosaic Huishouden. Doelgroep vs Toeval. De Toeval-groep scoorde 3%, het op basis van Mosaic Huishouden gesegmenteerde deel 5,6%. Mosaic Huishouden scoorde significant beter dan een concurrent. Door het segmenteren van productaanbiedingen in call scripts voor inbound gesprekken op Mosaic Huishouden waarbij de QAS-software werd gebruikt, werd de efficiëntie van het callcenter met 11% verbeterd. Door de tone of voice in call scripts voor de het Mosaic Huishouden-type Knokkers naar Street Slang te veranderen, behaalde het contact center een additionele conversiegroei van ongeveer 10% in één campagne. voor iedere branche nu pas echt duidelijk merkbaar. Managers die niet over de juiste klantinformatie beschikken, of niet over de intelligentie om die op de maximale wijze te gebruiken, verliezen hun grip op de klant. Relevante communicatie Zonder communicatie en informatie is er simpelweg geen onderneming. Communicatie is de verbindende factor die elke (profit of non-profit) organisatie structuur geeft en overeind houdt. Het succes van een onderneming valt of staat met de mate waarin alle relevante communicatie- en informatiestromen beheerst en gestuurd worden. Geen klant is nog in staat of bereid om alle op hem afgevuurde communicatieboodschappen (informatie) te verwerken. Hij pikt er alleen uit wat op het eerste gezicht interessant lijkt. Sluit de thematiek van de boodschap niet aan op zijn directe interesses, dan zal de boodschap het brein niet bereiken of zelfs irriteren. Of, even erg, de zender van de boodschap wordt in een verkeerd hokje geplaatst, waaruit men zich als merk of bedrijf slechts nog met de grootste moeite kan losmaken. Wie prospects wil werven, van eenmalige klanten regelmatige klanten wil maken, regelmatige klanten wil ontwikkelen tot vaste klanten en deze wil behouden, moet dus elk individu één op één benaderen op een manier die is afgestemd op het individuele gedrag. Dat is alleen mogelijk met communicatiebeheersing in optima forma. En dat vereist goed campagnemanagement. Effectiviteit van de communicatie Een zakelijk gezien peperdure fout is het steken van meer aandacht in het werven van nieuwe klanten dan in het behouden en verder verdiepen van de bestaande relaties. Toch gebeurt dat aan de lopende band. Dit terwijl het uit oogpunt van winstoptimalisatie veel lucratiever is om het tegenovergestelde te doen. Bij een tevreden klant extra omzet scoren kost namelijk veel minder energie dan van een prospect een eenmalige klant maken of van een eenmalige klant een regelmatige klant maken. Met campagnemanagement is het mogelijk om beter in te haken op de behoeften en interesses van de afnemers, waardoor hun tevredenheid over het bedrijf en product(en) aanhoudt en groeit. Tegelijkertijd groeit daarmee ook de kans dat zij trouw blijven aan het merk en het bij anderen aanbevelen. Door deze loyaliteit is het mogelijk om specifieke communicatieprogramma s te ontwikkelen die deze groepen op het juiste moment met de juiste toon benaderen. Weten waarom klanten kopen is bepalend voor de effectiviteit van de communicatiemiddelen. Met behulp van deze consumenteninformatie en analyses wordt duidelijk waarom de klant gebruik maakt van bepaalde en/of diensten. Op deze manier kunnen veranderingen in bestedingspatronen en afnemende product- of merkentrouw al in een veel vroeger stadium worden gesignaleerd. Campagnemanagement Zodra de key performance indicators (KPI s) en de doelstellingen van de Consumer Strategy duidelijk zijn, wordt bepaald welke middelen worden ingezet om deze doelstellingen te bereiken. Hoe weet je als marketeer nu zeker dat je de KPI s gaat halen als je een bepaalde campagne ontwikkelt voor een bepaald kanaal? Papier, digitaal, telefoon, , nieuwe media, community? Of een combinatie van bepaalde kanalen om de effectiviteit te verhogen? Een moeilijke keuze, want uiteindelijk gaat het altijd om het verhogen van de ROI per marketingcampagne. Verhoef, Koenders en Knaack [2008] geven in hun onderzoek naar het inrichten van succesvolle campagnes aan dat er vier potentiële succesfactoren zijn: 1. Doelgroepgrootte: voor succesvolle campagnes is het van essentieel belang om de juiste klant op het juiste moment het juiste product/dienst aan te bieden.

9 2. Testen: met behulp van testen kunnen de veranderingen in de prestaties die te wijten zijn aan wijzigingen in de campagneelementen worden beoordeeld. Testen kunnen worden gebruikt voor het selecteren van de juiste klanten. 3. Multistep vs single step campagnes: meerstapscampagnes bestaan uit meer dan één stap: in de eerste stap communiceert het bedrijf een eerste keer naar de klant om zijn aandacht en belangstelling te wekken. In de volgende stap wordt het aanbod naar de klant verstuurd, met daarbij een oproep tot actie. 4. Differentiatie: personalisering van het aanbod naar specifieke behoeften van de klanten zorgt voor meer respons op een campagne. [Bron: P.C. Verhoef; C. Ph. Koenders & M. Knaack, 2008] Stap 4. Meten en verbeteren van de resultaten De hoogste conversie wordt behaald bij het benaderen van de juiste doelgroep met het juiste product via het juiste medium op het juiste tijdstip. Gezien de toegenomen accountability van de marketeer is het noodzakelijk om zoveel mogelijk het resultaat van de door hem De Succesvolle Gezinnen geïnitieerde acties te meten. Meten om te weten wat het extra resultaat was, maar ook om lering uit de resultaten te kunnen trekken voor toekomstige acties. In onderzoek wordt aangegeven dat er tijdens deze stap een aantal horden te nemen valt. Te nemen hordes bij: 1. Een gebrek aan systematische campagnekennis: Gebruik de informatie afkomstig van voorgaande campagnes, kenmerken van de campagne en het proces. 2. Een gebrek aan flexibiliteit: Om de concurrentie voor te blijven, dienen bedrijven snelle standaardprocedures voor campagne-uitvoering klaar te hebben liggen. 3. Een gebrek aan vaardigheden: meestal hebben bedrijven een gebrek aan analytische en/of statistische expertise 4. Een verschuiving van above naar below the line: aangezien het gebruik van campagnemanagement toeneemt, willen traditionele brand marketeers gebruikmaken van campagnes voor lange termijn brandbuilding doeleinden [Bron: P.C. Verhoef; C. Ph. Koenders & M. Knaack, 2008] Onderstaand schema geeft weer wie men het beste op welke dag kan bellen. De Ontwikkelde Stedelingen De Vrije Geesten De Dynamische Families Maandag Tijdstipvoorkeuren telemarketing Dinsdag De Knokkers Mosaic Huishouden Zaterdag Woensdag Vrijdag De Modale Burgers De Welgestelden Het Landelijke Gezinsleven De Traditionalisten Donderdag De Pensioengenieters Case Study: Bank Deze bank wilde meer geld uit de markt halen. Er werd daarom een nieuwe spaarrekening geïntroduceerd, die een goede rente gaf wanneer er een minimumbedrag van op de rekening staat. Op basis van de met de segmentatie verkregen resultaten van klantprofilering en spaarinformatie werden de beste prospects geselecteerd. Een lijst van high potential prospects ontving een mailpack. De door de Bank verwachte conversie was 0,3% en het verwachte gemiddelde spaarbedrag De uiteindelijke conversie was 0,38% en het gemiddelde spaarbedrag Dit betekent dat de klant in totaal 250 miljoen spaargeld binnenhaalde met deze campagne. Dit oversteeg iedere verwachting van de klant. Consumer Insight - 9

10 Samenvatting Veel organisaties verzamelen informatie over hun klanten en prospects, maar benutten de reële waarde en winsttoename niet ten volle. Een systematische benadering, zoals beschreven in deze whitepaper en waarbij strategie omgezet wordt in operationele marketingactiviteiten, levert een grotere effectiviteit op en maakt marketingefficiëntie meetbaar. De vier stappen die hierbij worden gehanteerd, zijn: 1. Begrijp de consument en de markt 2. Bepalen van de kansen en ontwikkelen van de strategie 3. Ontwikkelen van de communicatiestrategie 4. Meten en verbeteren van de resultaten Concluderend kunnen we stellen: Consumer Insight wordt een concurrentievoordeel waarmee marketingorganisaties zich nu en in de toekomst van de achterblijvers kunnen onderscheiden. Over Mosaic Huishouden Mosaic Huishouden is de belangrijkste consumenten segmentatie van Nederland. Door gebruik van verschillende registratie data en marketing onderzoek zijn de Nederlandse huishoudens gesegmenteerd in verschillende groepen en onderverdeeld in verschillende types per groep. Per huishouden wordt er een beeld geschetst met betrekking tot de demografie, lifestyle, cultuur en gedrag van het huishouden. Mosaic Huishouden wordt in de commerciële sector gebruikt om kennis te verwerven over klantengedrag, om de marketing en communicatie te optimaliseren en het potentieel aan en diensten te bepalen. In de publieke sector wordt Mosaic Huishouden gebruikt om beleidvorming bij landelijke, regionale en lokale overheden te bepalen en om gebruik van hulpmiddelen bij gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid met betrekking tot de gemeenschap te optimaliseren. Mosaic Huishouden geeft de marketeer een goed beeld van de bestaande klant. Veelal blijkt dat met behulp van Mosaic Huishouden het buikgevoel met betrekking tot wie de klant is, wordt bevestigd. Ook geeft dit classificatiesysteem de marketeer meer fingerspitzengefühl bij het ontwikkelen van toekomstige marketingacties. Mosaic Huishouden alleen, is te dun om een consumer strategy op te formuleren. Deze segmentatie dient daarom altijd gekoppeld te worden aan bijvoorbeeld de waarde van een klant (Life Time Value) en het perspectief van de markt (= levensloop: van welke groepen kunnen we in de toekomst groei verwachten).

Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen

Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Onderzoek naar Customer Centricity binnen toporganisaties in de Benelux WHITE PAPER SAS White Paper Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten.

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. Afstudeeropdracht BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten Naam: Studentennummer:

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 3. Hoe gaat de marketeer 2011 in? 5 3.1. De marketeer is behoedzaam 5 4.

Nadere informatie

Campagnemanagement en Social Media de rode draad in een succesvolle CRM strategie.

Campagnemanagement en Social Media de rode draad in een succesvolle CRM strategie. Campagnemanagement en Social Media de rode draad in een succesvolle CRM strategie. Veel organisaties vinden het moeilijk om succesvolle commerciële inspanningen te realiseren, en hierbij de verkoop- en

Nadere informatie

CUSTOMER LOYALTY. Als je loyalere klanten wilt moet je ze beter leren kennen NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN.

CUSTOMER LOYALTY. Als je loyalere klanten wilt moet je ze beter leren kennen NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN.NL

Nadere informatie

Zit uw klant straks aan de knoppen?

Zit uw klant straks aan de knoppen? Zit uw klant straks aan de knoppen? Inhoudsopgave Ingrijpende vernieuwing van de klantrelatie 2 1 Sturen op waarde van én voor klanten 3 1.1 Bepaal welke klanten waardevol zijn 4 1.2 Verwerf inzicht in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Market intelligence en e-marketing

Market intelligence en e-marketing Market intelligence en e-marketing I. Informatiebehoefte en market intelligence II. Customer relationship management (CRM) III. Direct marketing IV. Digitalisering; internet en marketing De voortdurend

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

School. Social EDM. Event Driven Marketing

School. Social EDM. Event Driven Marketing Social EDM Event Driven Marketing met Social Media Inhoudsopgave 3 5 8 11 12 14 16 17 18 Inleiding Event Driven Marketing, het concept Het EDM Kwadrant De onderdelen van EDM Social Media Events De 6 fases

Nadere informatie

ZAKBOEK EDM. Event Driven Marketing

ZAKBOEK EDM. Event Driven Marketing ZAKBOEK EDM Event Driven Marketing ZAKBOEK EDM Event Driven Marketing 2 3 Op het juiste moment met het juiste aanbod via het jusite kanaal bij de juiste klant Egbert Jan van Bel Ed Sander Redactie Auke

Nadere informatie

De bouwstenen van crm

De bouwstenen van crm 2 De bouwstenen van crm Ik weet dat de helft van mijn reclamebudget weggegooid geld is. Het probleem is dat ik alleen niet weet welke helft. W.H. Lever, een van de grondleggers van Unilever In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Inleiding sales. Een introductie in een veelzijdig vakgebied. Stefan Renkema

Inleiding sales. Een introductie in een veelzijdig vakgebied. Stefan Renkema Inleiding sales Een introductie in een veelzijdig vakgebied Stefan Renkema Boom Lemma uitgevers Amsterdam 2015 Omslagontwerp: Cunera Joosten, Amsterdam Opmaak binnenwerk: Textcetera, Den Haag 2015 Stefan

Nadere informatie

E-mail Benchmark. created by

E-mail Benchmark. created by E-mail Benchmark 2014 Voorwoord Voorwoord E-mailmarketing ontwikkelt zich (nog steeds) razendsnel. Werd twee jaar geleden nog geroepen dat social media e-mail ging vervangen, anno 2014 is wederom gebleken

Nadere informatie

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 DM Barometer Special: De stand van loyalty Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 Inhoudsopgave DM Barometer 3 Special: De stand van loyalty Algemeen (alle respondenten) 7 Over loyalty marketing 8 Trends

Nadere informatie

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday Efficiënt ondernemen met Social Media Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday Executive Summary De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De opkomst en ontwikkeling van nieuwe, interactieve

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN VOORWOORD Marco Derksen VOORWOORD Vanaf het moment dat ik begon aan mijn eerste online community heb ik me ook bezig gehouden met

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

4. Wet- en regelgeving 14 4.1. Kritische blik vanuit de maatschappij 14 4.2. Telemarketing in de toekomst 15

4. Wet- en regelgeving 14 4.1. Kritische blik vanuit de maatschappij 14 4.2. Telemarketing in de toekomst 15 Inhoudsopgave Inzet en perceptie van telemarketing 3 1. Kengetallen 5 2. DM Barometer 7 2.1. Onderzoeksopzet 7 2.2. Special: Telemarketing 7 2.3. Respondenten 7 3. Perceptie van telemarketing 8 3.1. Outbound

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie