Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek"

Transcriptie

1 VEERTIENDAAGS INFORMATIEBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 37 NUMMER 9 8 jui 2012 Radboud Maier va Werke Hoe besteed je je Persoolijk Budget (PB)? Sids 1 jui is er ee digitale oplossig: Mij Otwikkelig. Daaraast is Mij Radboudkompas gelaceerd: ee digitale tool die de jaargesprekcyclus odersteut. Begi juli volgt Mij Tijd, het ieuwe systeem om verlof aa te vrage. Gijs Muichs I het UMC is de Radboud Maier va Werke igezet. Met als uitgagsput medewerkers die meer veratwoordelijkheid eme, ook voor zichzelf. Elkaar vertrouwe, ruimte geve e ope zij, zij belagrijke begrippe hieri. Maar ook afsprake make e elkaar aaspreke. De drie ieuwe HR-tools zij middele om de Radboud Maier va Werke te odersteue. Persoolijke otwikkelig Mij Otwikkelig is ee persoolijk itraetoderdeel, waarop je direct je PB kut bestede. De medewerker ziet op ieder momet hoeveel PB hij of zij (og) heeft. Er is keuze uit zo 130 opleidige, cursusse e producte op het gebied va persoolijke otwikkelig, loopbaa e duurzame izetbaarheid. Vaaf u ku je i ee paar muisklikke je bestellig plaatse, zegt Valérie Héraud-Lagro, hoofd orgaisatie- e persoeelsotwikkelig. Je ziet of het product belast of obelast is. Dit wordt i de afrekeig metee verreked. Je kut kieze uit os assortimet, maar ook adere cursusse te laste va het PB brege. Draagt het bij aa je huidige of toekomstige fuctie, da is ook die uitgave oder voorwaarde obelast. Met Mij Otwikkelig krijgt de medewerker de regie over zij PB, iets waar de OR zich ook hard voor heeft gemaakt. Daaraast is op 1 jui Mij Radboudkompas officieel de lucht i gegaa. I de ieuwe jaargesprekcyclus gaa medewerker e leidiggevede het gesprek met elkaar aa, vertelt projectgroepdeelemer Aloys Klei Guewiek. De verslage va e afsprake uit de plaigs- e beoordeligsgesprekke worde vastgelegd i Mij Radboudkompas. Ook vid je volop iformatie om je goed voor te bereide op deze gesprekke. Na de pilotfase gaa i jui de eerste afdelige echt va start met Mij Radboudkompas. Eid 2013 zulle alle afdelige er mee werke. Begi juli volgt de derde HR-tool: Mij Tijd (voor iet-harmoy-gebruikers). Hieri zie je als medewerker hoeveel verlofaasprake je og hebt e ku je verlof aavrage bij je leidiggevede. Die moet het vervolges goed- of afkeure, zegt projectleider Has va der Velde. Als medewerker heb je altijd ee up-to-date verlofoverzicht. Leidiggevede zie of er verlofstuwmere otstaa e kue daarover tijdig het gesprek aagaa met de medewerker. Meer wete? Klik op de butto Werke i het Radboud op itraet. Pagia 5 Niet over, maar met mese prate. Iterview met patiëteluisteraar Corie Jase Pagia 6 Oderzoeker i de klas Pagia 9 Radboud scoort goed bij EU: acht EU-subsidies voor oderzoek Pagia 12 De otgoochelig i de zorg. Idrukwekkede theatervoorstellig De Limoadefabriek

2 radbode Verbeterd Eé telefooummer voor alle vrage De afdelig Medische Ocologie heeft ee callceter igericht waar patiëte, familielede e verwijzers terecht kue voor ál hu vrage. Bereikbaar via éé ummer. Ook bij spoedvrage. kust Alle vrage. Ee patiët wil ee afspraak make op de polikliiek. Of heeft ee vraag over zij behadelig. De verwijzer wil ee patiët aamelde. Of ee familielid wil wete waeer de patiët precies opgeome wordt. Voor al deze vrage kue patiëte, familielede e verwijzers va de afdelig Medische Ocologie sids april belle aar éé e hetzelfde ummer ( ). Ook bij spoedvrage. De telefootjes kome Het ieuwe callceter is klatgerichter aar patiëte e verwijzers. Foto: Marc va Teeffele bie op ee callceter, dat huist op de polikliiek va Medische Ocologie. Dagelijks eme twee of drie medewerkers de telefootjes aa. Efficiecy. Het gebruik va éé telefooummer e éé callceter is ee eorme efficiecyslag. Voorhee moeste patiëte, familielede e verwijzers, afhakelijk va hu vraag, belle aar de verpleegafdelig, dagbehadelig, polikliiek, patiëte- of maagemetsecretariaat, vertelt bedrijfsleider Erik Lambeck. Dat was iet hadig voor de patiët e ook iet voor medewerkers va de afzoderlijke plekke, die vaak aar elkaar moeste doorverbide. Metee hadele. Bie katoortijde is het callceter bemest, daarbuite worde de telefootjes opgevage op de verpleegafdelig. Me ka dus 24 uur per dag terecht. Bij spoed, dek aa ee ocologische patiët die koorts heeft, veel braakt of uitvalverschijsele vertoot, komt het telefootje via ee kiesummer bie op de spoedlij. De telefoiste verbidt direct door met de spoedarts e meldt het i de Kliische Notities, voor de arts altijd zichtbaar. De spoedarts ka daar vervolges metee op hadele. Rust. Het callceter bij Medische Ocologie is met behulp va adviesgroep PVI opgezet. Het is klatgerichter aar oze patiëte e verwijzers, aldus Lambeck. Daaraast biedt het rust voor oze medewerkers, wat zij beschikke u vaaf éé cetrale plek over alle beodigde iformatie om de telefootjes goed te beatwoorde. GM E verder... Ageda, Verbeterd, Kust, Colofo 2 Tempo besparige moet omhoog 3 Nieuwsladder, Nieuwe bestraligsbehadelafdelig CWZ 4 Weteswaardig 9 Mese, Zeveheuveleloop, Missie Afghaista, Miiroparu, Vals Plat 10 Het momet, Betoog: Wij zij de tijde 11 Ethiek 12 Colofo Radbode is ee tweewekelijks persoeelsblad va het UMC St Radboud. Oplage: Redactie: Nelleke Diisse, Jaie Meusse, Gijs Muichs e Marja Wasseaar. Aa dit ummer werkte mee: Flip Frasse, Wilma Göttges-Jase, Frak Muller, Martie Pijeburg, Daa Va Speybroeck e Marc va Teeffele. sb.umc.l, telefoo: Correspodetie: UMC St Radboud, 528 Product groep Commuicatie, Postbus 9101, 6500 HB Nijmege Redactieraad: prof.dr. Rob Bleichrodt, Peter va Dijk, prof.dr. Louis Kollee, dr. Erik de Laat. Vormgevig e lay-out: Putkomma Nijmege Druk: Wegeer Nieuwsdrukkerij Gelderlad Adverteties: Bureau va Vliet, , bureauvavliet.com Aboemet: 13,60 euro, iformatie Sylvia va Brück-Egele De volgede Radbode verschijt vrijdag 22 jui AGENDA Algemee 16 jui: Rommelmarkt om geld op te hale voor Lope voor Leve e de kakerprevetiebus; va uur aa de Kastajehof 51, achter Valdi. 21 jui: Busiess Meets Sciece. Thema: Essetials for rapid ad cost-effective product developmet. Spreker: Roald va der Geest, parter/ geeral maager va 3D-PharmeXchage. Locatie: grote vergaderzaal Valorisatie, route 199; va uur. Meer iformatie op valorisatie. 27 jui: NCMLS Symposium Malaria research i the field ad the lab. Locatie: Figdor Lecture Theatre, 8ste verdiepig, uur. Oecumeische vierige Elke zodag om uur i het Persoeelsrestaurat. Zodag 10 jui, voorgager Wim Smeets; zodag 17 jui, voorgager As Bertes. Erest Pigo-Erest, Narcissus, Napels 1995/2011, exempl. 5/50, 60 x 80 cm. I Museum Het Valkhof is ee kustcollectie va het UMC St Radboud tetoogesteld. Deze expositie oder de titel The Frech Coectio stelt oder adere het zie cetraal. I ee kijke otmoete beeldede kust e geeeskude elkaar: beide doe ee beroep op het betreffede zituig om ee wereld te explorere e ogekede dimesies erva te opee. Aa de had va Diaa (uit de mythologie) e Suzaa (uit de bijbel) worde de gevare, ja ee zeker taboe dat op het zie rust, er i beeld gebracht. Zo mocht ook die adere mythologische figuur die het kijke icareert iet i de collectie otbreke: Narcissus. Zelfigeome raakt hij, waeer hij zij beelteis i het water va ee bro bekijkt, gefascieerd door zij eige schooheid. I die mate dat hij geboge over zij spiegelbeeld, zich er iet meer va los ka make. Het gevolg is dat hij wegkwijt tot de dood erop volgt. Zo wordt, et als bij Diaa e Suzaa ee bijzodere wijze, i zekere zi ee vorm va maelijk kijke afgestraft. Erest Pigo-Erest preseteert deze thematiek i zij itusse door het UMC verworve grafiek Narcissus. Hiertoe citeert hij de mythologische figuur zoals die eid 16de eeuw door Caravaggio geschilderd werd: geboge over het water kijkt de mooie jogelig louter e allee aar zichzelf. De hededaagse Frase kusteaar teket hem a, tot twee keer toe. Eé keer gebeurt dit met ee zekere vrijheid op kratepapier, om die tekeig vervolges i het wild op ee muur i ee straat i Napels te plakke. Aldus aa weer e wid blootgesteld raakt de tekeig al gauw i verval. Pigo-Erest, die dit proces aadachtig volgt, maakt er op ee optimaal momet tusse bestaa e vergaa ee foto va. Deze foto combieert hij op eve igeieuze als aasprekede wijze met de tweede tekeig va Narcissus i dezelfde pose. Dit kustwerk bregt de thematiek als ee reflexief momet i de medische wereld bie. Daa Va Speybroeck, kustcoördiator 2 PAO-Heyedael 14 jui: Symposium Veilig met pille: ee zorg va arts e apotheek same. Tijdes het symposium opet RvB-lid Cathy va Beek het Nijmeegs Expertise Cetrum voor Complexe Farmacotherapie (NECF). Meer iformatie: Radboud Grad Rouds 18 jui: Nijmege ioveert. Spreker: drs. Bert Jeee, wethouder Fiacië, Ecoomie & Toerisme e Stadsregio va de gemeete Nijmege. Locatie: Bietui R-gebouw, route 714, va uur. Aamelde verplicht, via l; accreditatie: 1 put. Meer iformatie op portal.umc.l/gradrouds. Radboud Zorgacademie Sectie Bijscholig va de Radboud Zorgacademie verzorgt scholig voor medewerkers e voor extere klate. Meer iformatie: bijscholig. Soeterbeeck Programma RU Voor meer iformatie/ischrijve:

3 beleid Radbode Foto: Frak Muller Tempo besparige moet omhoog Net als adere ziekehuize moet ook het UMC St Radboud doelmatiger e effectiever werke, e aldus de koste vermidere. De Oderemigsraad oderket die oodzaak, maar vraagt zich af of de beoogde besparige haalbaar zij. RvB-voorzitter Melvi Samsom stelt dat het moet. Het is erst. Dit gaat iederee i os UMC aa. vraagt al heel veel ispaig om hieraa te voldoe. Volges Samsom gaapt er ee groot gat tusse de koste e de vergoedig va de zorgverzekeraars. Bovedie zij de oderhadelige complex, omdat het hoofdlijeakkoord dat door overheid, zorgverzekeraars e zorgistellige is afgeslote verschilled geïterpreteerd wordt. Nelleke Diisse De fiaciële crisis e de bezuiigige trekke ee zware wissel op de gezodheidszorg. De situatie va Nederladse ziekehuize is daardoor zorgwekked, berichtte diverse ladelijke media eid vorige maad og. Iederee i huis moet doelmatigheid heel serieus eme De opdracht voor alle medewerkers va het UMC St Radboud is om met mider middele dezelfde zorg, oderwijs e oderzoek te blijve levere. Dat vraagt om ee adere maier va werke e het make va keuzes. Deze uitdagig krege alle afdeligshoofde e bedrijfsleiders i september 2011 gepreseteerd door de Raad va Bestuur. De Taskforce Same Slimmer Beter odersteut iedere afdelig om doelmatiger te werke. Teves zij er twaalf afdeligsoverstijgede projecte die ook moete leide tot forse besparige, waarover op 11 jui de eerste advieze worde gepreseteerd. De Oderemigsraad vraagt zich af wat dit beteket voor medewerkers e patiëte. Ik wil best optimistisch zij, merkt OR-lid Ie Mamor op. Maar het is al moeilijk geoeg voor afdelige om de taakstellede begrotig te hale. Daarboveop moete ze da ook og bijdrage aa afdeligsoverstijgede projecte. Hoe kue afdelige hieraa voldoe? Cees Bure, lid va de Raad va Bestuur e voorzitter va de Taskforce, erket dat het er om spat. Uit de kwartaalrapportages blijkt dat de besparige matig zij. Het gaat iet zo hard als we wille, er moet dus extra druk op. E is dit iet afdoede, da zulle we adere maatregele moete eme, vult RvB-voorzitter Melvi Samsom aa. Maar late we het vooral op eige kracht doe. Iederee i huis moet doelmatigheid heel serieus eme. Het gaat om heel veel geld dat we moete ilevere e dat gaat iederee aa. Niet vergoed Ee aatal afdelige produceert meer da is afgesproke. Zij lope het risico extra verrichtige iet vergoed te krijge e levere wellicht gratis zorg, aldus Bure. We hebbe afdeligshoofde e bedrijfsleiders daar al op aagesproke. De OR vraagt welke oplossig hiervoor is. Neem de hartchirurgie, die scoort heel goed i Nederlad. De patiëtestroom eemt fors toe. Moete we straks ee verkope aa patiëte e verwijzers? Het laatste wat we wille is de deur dicht doe, reageert Bure, e dat hoeft iet als afdelige va tevore ee goede ischattig va hu productie make e zich houde aa de afsprake. Tweederde va de afdelige doet dat overiges heel goed, beadrukt Samsom. Moeizame oderhadelige zorgverzekeraars Wat ziekehuize i Nederlad ook parte speelt, zij de oderhadelige met de zorgverzekeraars over de vergoedige. Die zij og iet afgerod. Mometeel kijke zorgverzekeraars vooral aar de prijs e iet aar de kwaliteit, zegt Samsom. Met éé grote partij hebbe we ee overeekomst kue sluite, met de overige partije og iet. Odertusse hebbe de zorgverzekeraars wel de orm opgelegd dat de patiëtezorg slechts 2,5 procet mag groeie, tegeover ee groei va 6 tot 7 procet i voorgaade jare. Dat 3 De twaalf afdeligsoverstijgede projecte moete leide tot forse besparige Door de moeizame oderhadelige hebbe de UMC s, waaroder ook het Radboud, sids 1 jauari gee ekele rekeig va patiëte de deur uit kue doe. Samsom: We zij u afhakelijk va voorschotte va zorgverzekeraars, waar we oder adere de salarisse va betale. De OR vraagt zich af of medewerkers zich zorge moete make over hu salaris. Daarmee zal het voorlopig zo vaart iet lope, maar de situatie is wel erstig. Prijs e kwaliteit Samsom betreurt het dat zorgverzekeraars oderhadele op basis va prijs e og iet op grod va kwaliteit. Als voorbeeld oemt hij de behadelig va logkaker. Va mese met logkaker varieert de vijfjaarsoverlevig va 27 tot 70 procet. Als je zorgverzekeraars vraagt waarom ze die zorg iet bij os ikope, wat hier is de kas om a ee logcarcioom over vijf jaar og te leve 70 procet, da krijge we gee atwoord. Maar vervolges vrage ze wel: Melvi, waar zij jullie iet goed i? Da kope we dat iet i bij jullie. Het blijft ee moeilijke discussie die op hoog iveau wordt gevoerd met de NFU (Nederladse Federatie va Uiversitaire Medische Cetra), de Nederladse Vereigig va Ziekehuize, de zorgverzekeraars e de overheid. Weet jij waar het UMC geld mee ka bespare of verdiee? Meld het op itraet via butto Same Slimmer Beter.

4 beleid Radbode ieuwsladder Dit jaar gee barbecue De Raad va Bestuur heeft beslote dit jaar gee barbecue voor medewerkers te orgaisere. Dit gezie de fiaciële situatie e i de geest va het proces Same Slimmer Beter. De overheid bezuiigt op oderwijs e oderzoek e er zij afsprake gemaakt om de groeiede koste va de gezodheidszorg te beperke. Wij hebbe als orgaisatie mider ikomste. Dat beteket dat oze uitgave aar beede moete. Het proces Same Slimmer Beter is erop gericht om efficiëter e doelmatiger om te gaa met oze uitgave. De Raad va Bestuur meet dat het dit jaar iet passed is om de uitgave voor de barbecue te kue veratwoorde. Dat eemt iet weg dat er ook dit jaar grote waarderig is voor alle ispaige e prestaties va medewerkers op het gebied va patiëtezorg, oderwijs e oderzoek. Masterclass Medicatieveiligheid Disdag 19 jui vidt de tweede Masterclass Patiëtveiligheid plaats, met ditmaal als thema Medicatieveiligheid. Vier oderwerpe staa cetraal: medicatieveiligheid op de poli, highrisk medicatie a ee operatie, cotrastefropathie e medicatieveiligheid bij otslag. Ook is er bezoek va het UMC Maastricht, dat ee kijkje i hu keuke va medicatieveiligheid biedt. De masterclass is iteressat voor medisch specialiste (i opleidig), verpleegkudige e adere die werke i de directe patiëtezorg. Locatie: Lammerszaal, uur. Meer iformatie: www. paoheyedael.l. Drie VIDI s Drie aa het UMC St Radboud verbode oderzoekers hebbe va de Nederladse Orgaisatie voor Weteschappelijk Oderzoek ee VIDI-beurs gekrege. VIDI s zij toekeige va euro voor high potetials op oderzoeksgebied. De drie oderzoekers zij dr. Frak Erik de Leeuw, dr. Richard Bartfai e dr. Aemiek va Spriel. Nieuwsarchief, 30 mei. Nieuwe lede voor OR e OC s Mike va der Kolk (cliical research associate) e Theo Kerste (kiderverpleegkudige) versterke sids 1 jui de Oderemigsraad medewerkers hebbe hu stem uitgebracht bij de tussetijdse OR-verkiezige. Ook zij er ethousiaste medewerkers toegevoegd aa diverse Oderdeelcommissies. Beieuwd aar de ieuwe lede? Kijk op itraet. UMC-hooglerare beoemd i Gezodheidsraad Drie hooglerare va het UMC St Radboud zij bij Koiklijk Besluit va 7 mei beoemd tot lid va de Gezodheidsraad: prof.dr. ir. Gerhard Zielhuis (Epidemiologie, Biostatistiek e HTA), prof.dr. Fras Russel (Farmacologie-Toxicologie) e prof.dr. Roald de Groot (Kidergeeeskude). De Gezodheidsraad is ee oafhakelijk weteschappelijk adviesorgaa dat miisters e parlemet gevraagd e ogevraagd adviseert over het verbetere va de volksgezodheid. De beoemig va de hooglerare geldt voor vier jaar. De ieuwe bestraligsbehadelafdelig bij het CWZ is sids 14 mei i gebruik. Maadag 4 jui heeft de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls de afdelig officieel geoped. Foto: Frak Muller Eidelijk kue we weer ormaal werke Deze week heeft het Radboud ee bestraligsbehadelafdelig geoped oder het ieuwe spoedplei va het Caisius Wilhelmia Ziekehuis. Eid va het jaar komt er ook zo voorzieig i het Maasziekehuis Boxmeer. Patiëte kue voortaa voor bestralig i hu vertrouwde omgevig blijve. Jaie Meusse De ieuwe bestraligsafdelig bij het CWZ oogt licht, moder e is uitgerust met fokelieuwe apparatuur. Bezoekers kue er iet omhee. Ze zij weliswaar i het CWZ, maar deze behadelafdelig ís ook duidelijk va het Radboud. Patiëte blijve voor bestralig i hu vertrouwde omgevig, maar kue rekee op oze academische expertise, vertelt prof. dr. Ja Willem Leer, hoofd va de afdelig Radiotherapie. Rustiger? Jaarlijks vode er i het Radboud zo zeshoderd behadelige plaats bij patiëte va het CWZ. Het zal hier dus rustiger worde? Prof. Leer e hoofdlaborat Nico-Ja Wouters kijke elkaar met ee blik va verstadhoudig aa. Rustiger! We kue eidelijk weer ormaal gaa werke. Met oze vier bestraligsbukers zij we volledig uit de voege gegroeid, wat het aatal patiëte met kaker eemt door de vergrijzig alsmaar toe. We hebbe helaas ee wachtlijst moete acceptere. Daar werde wijzelf maar ook oze verwijzers e patiëte verdrietig va. Wat met kaker i je lijf, wil je atuurlijk zo sel mogelijk worde behadeld. Oze apparate draaide oodgedwoge al bija twee jaar va acht uur s ochteds tot ege uur s avods. Bedrijfsecoome vide die optimale beuttig ee goede zaak; voor oze patiëte is het echter ee ramp om s avods og aar het ziekehuis te moete kome. Ze zij vaak erg ziek e doodmoe. De uitbreidig is dus bittere oodzaak. Er is voor gekoze om die iet op het eige terrei te realisere, maar dicht bij de patiët. Leer: Zij kue i hu vertrouwde omgevig blijve. Opgeome patiëte hoeve iet meer per ambulace aar os toe te kome. Los va de overlast voor hé, scheelt dat eorme vervoerskoste. Het trasport vauit Boxmeer kost op jaarbasis geschat zo half miljoe. Radboudmedewerkers De bestraligsbehadelafdelige i het CWZ e straks Boxmeer, draaie volledig op Radboudmedewerkers. De laborate e doktersassistete roulere voortaa op de buitelocaties, i ee cyclus va acht weke. Wouters: We wille dat ze de verbodeheid met het Radboud blijve voele. Ze hebbe kue kieze voor CWZ of Boxmeer. Het voordeel is dat ze u iet meer s avods hoeve te werke. De radiotherapeute op de buitelocaties wissele dagelijks. Ze zij allemaal gespecialiseerd i deelgebiede. Kaker komt voor i alle orgae. Niemad ka het hele veld i de volle breedte meer overzie. Allee de hoofdhalsocologie blijft geheel i het Radboud, omdat het CWZ deze patiëte iet behadelt. Het was volges Wouters het afgelope jaar ook ee hele klus om geleidelijk over te gaa op papierloos werke. Dat was ee voorwaarde. Het maakt u iet meer uit op welke locatie je bet. Overal ku je alles digitaal raadplege. Samewerke De wijze va samewerke met het CWZ is aders da die met het Maasziekehuis Boxmeer. Leer: I het CWZ hure we de ruimte voor de radiotherapie. I Boxmeer bouwe we zelf ee behadelafdelig pal aast het Maasziekehuis met ee RUCO-vleugel, waar ook ee ocologische poli e dagbehadelig zij igericht voor artse va het Maasziekehuis e het Radboud. We stelle voor patiëte met kaker gezamelijke protocolle e zorgpade op. Dáár waar het veratwoord is, biede we zorg dicht bij de patiët. Allee voor hoogcomplexe zorg gaa patiëte aar het Radboud. De samewerkig met het CWZ is aders. Hier werke gee Radboudspecialiste op de ocologische afdelige. Het CWZ is zelf ee groot ziekehuis met subspecialisaties. Oze radiotherapeute eme wel al jare deel aa de ocologische patiëtebesprekige. Zij merke u al dat de samewerkig itesiever wordt, doordat je vijf meter va elkaar afzit. Wil je eve mee de zaal oplope aar patiët Jasse? We twijfele over bestralig of chemotherapie e of hij de bestralig coditioeel wel aaka. Dat is voor de patiët ee grote wist. 4

5 iterview Radbode Niet over, maar met mese prate Met REshape wille we bewegig creëre, iovaties op gag brege vauit de patiët Foto: Frak Muller Het Radboud REshape & Iovatio Ceter zoekt oplossige voor ee duurzame gezodheidszorg. Cetraal staat de patiët als deelemer va het behadelteam. Corie Jase over haar rol als Chief Listeig Officer e het belag va luistere aar de patiët. Marja Wasseaar Corie Jase, ee goedlachse Amsterdamse, heeft ruime ervarig als persoolijk medewerker voor ee Tweede Kamerlid e als hoofd commuicatie bij oder adere Jeugdzorg e Omroep Gelderlad. Voor REshape voert zij gesprekke met patiëte e hu aaste. Zorgafdelige die ee REshape-traject doorlope, wille veelal met behulp va ee website of commuity de commuicatie met patiëte verbetere e evetueel processe op de afdelig aapasse. Corie achterhaalt de wese va patiëte e matelzorgers. Had je eig idee wat je bij REshape gig doe? I het begi iet, ee. We wilde de zorg hervorme, vadaar ook de aam REshape. Maar hoe die hervormig te realisere? We wilde iovaties aajage vauit de gedachte va de patiët e de matelzorger. Dat ka va alles zij. Het hoeft iet om ieuwe techieke te gaa, het ka ook ee maier va commuicere zij. Als de wes maar vauit de patiët komt. Waarom ee Chief Listeig Officer? Toe ik hier ee half jaar werkte, kwam medisch ocoloog Wiette va der Graaf met ee aatal collega s lags om te prate over de AYA s: Adolescets ad Youg Adults, joge mese met kaker. Te oud voor de kiderocologie, maar te jog voor de volwassee ocologie. Ze wilde voor he ee commuity op iteret irichte, maar wiste iet goed hoe dit aa te pakke. Ik stelde voor om da maar gewoo aa de patiëte te vrage wat ze wilde. Eigelijk is toe mij fuctie gebore. Uit de gesprekke die ik met de jogere voerde, kwame allemaal dige aar vore die os verraste. Zo bleek dat ze iderdaad behoefte hadde aa ee plek op iteret waar ze i cotact kode kome met lotgeote. Maar da zoder zorgverleers, zoder ouders, broers, zusse of vriede. Ze wilde vrijuit over alles kue prate, zoder iemad te kwetse. Artse e verpleegkudige kue die vrage toch ook stelle? Zorgprofessioals zij belast met medische keis e zij geeigd om i ee diagose of behadeladvies te deke. Bovedie hebbe ze gee gelegeheid om lag met ee patiët te prate. Ik be gee oderdeel va het behadelteam e heb gee verstad va medische zake. Ik be itrisiek ieuwsgierig aar Pas door goed te luistere eme we het feomee "patiët als parter" serieus het verhaal va de patiët. De overwachte wese va de AYA s kwame aar bove, doordat ik aderhalf uur de tijd had om met elke patiët te prate. Ik wilde iets aders da luistere, zoder ee oordeel te velle. Achteraf vode mese dat ook prettig. Niets was stom of fout. Zoveel mese, zoveel meige. Wat doe je met de veelheid aa iformatie die je va patiëte krijgt? Waeer ik de patiëte e matelzorgers idividueel heb gesproke, haal ik de belagrijkste zake er uit e koppel die terug aar de afdelig, voor de voortgag va het REshape-project. De verhale zij verschilled, maar er komt altijd ee gemee deler uit. Als 5 patiëte het vaak hebbe over kijke, weet ik dat ze er bij wille zij. Dat stukje moet ik da vertale. Zo hebbe we op verzoek va kliisch psycholoog Esther Meijer gesproke met patiëtjes bij kiderocologie. Zij wilde s avods bij papa e mama aa tafel ete, maar wiste dat dit fysiek iet ko. Ze wilde skype met de dokter. E ze wilde dagelijks cotact met de klas: wat draagt iederee? Wie zit bij wie? Het kijke e erbij wille zij hebbe we toe kue oplosse met ee ipad, met daarop ee aatal applicaties. Eé patiëtje omschreef die ipad iet als ee lichtputje, maar ee vuurbal. Hoe draagt jouw werk bij aa: de patiët als parter? Het Radboud wil dat de patiët ee gelijkwaardige parter is i de zorg. We deke te wete wat patiëte e matelzorgers wille, maar vaak blijkt dat iet zo te zij. Met REshape wille we bewegig creëre, iovaties op gag brege vauit de patiët. Als Chief Listeig Officer oem het patiëteluisteraar be ik olosmakelijk verbode met REshape. Door mij gesprekke hoop ik afdelige iets terug te kue geve voor hu REShape-project, waarmee zij de zorg kue verbetere. Pas door goed te luistere eme we het feomee patiët als parter serieus. Dit geldt overiges iet allee voor de gezodheidszorg. Eigelijk zou elke orgaisatie ee klateluisteraar moete hebbe, die aasluitig zoekt bij de behoefte va de klat of de medewerker. Ik geloof dat dit de effectiviteit va het werk eorm vergroot. Je hebt gee achtergrod i de gezodheidszorg. Waarom heb je voor deze fuctie gekoze? Ik be 25 jaar parter geweest va ee erstig chroisch zieke ma e heb mij beide ouders verlore a ee itesief ziekbed. Dat heeft mij leve ites veraderd. Ik heb veel tijd doorgebracht i ziekehuize e ervare hoe er met mij e met mij aaste werd omgegaa. De medische kat stod cetraal. Er was iemad die vroeg of het met os og wel gig. Ik heb toe vaak gedacht: dat moet aders kue. Daarom is het voor mij zo uitdagig om met iovaties aa de slag te gaa, vauit de patiët. Niet over, maar met mese prate.

6 reportage Oderzoeker i de Kidere hebbe va ature ee oderzoekede houdig. Maar worde ze daari voldoede gestimuleerd? Het Weteschapskoopput va de Radboud Uiversiteit bregt oderzoekers i de klas. Dit voorjaar bezochte vijftie promovedi va het UMC St Radboud basisschole i Gelderlad om kidere te ethousiasmere voor de weteschap. Marja Wasseaar Weteschappelijk oderzoek, wat is dat? Leerlige toetse hu keis aa de had va ee weteschapsquiz. Doderdagochted, 9.00 uur. Het leslokaal op de eerste verdiepig va basisschool Het Talet i Let stroomt vol met zeker vijftig kidere i felgekleurde t-shirts e korte broeke. Het warme weer deert ze iet. Uitgelate zoeke ze hu plek i het lokaal. Metor Kari Kruitwage maat tot rust e wijst iederee aar de juiste plek. Oderzoeker Elle Paap legt leerlige va groep acht uit wat oderzoek ihoudt. Ogeveer vijftie kidere eme plaats tegeover het projectiescherm, waar Elle Paap geduldig staat te wachte. Elle werkt als postdoc bij het Ladelijk Referetiecetrum voor Bevolkigsoderzoek. Vadaag gaat zij de kidere va groep acht meer vertelle over haar oderzoek aar het bevolkigsoderzoek borstkaker. Ee lastig oderwerp, zeker voor kidere va rod de twaalf jaar. Wat houdt oderzoek doe überhaupt i? E wat doet ee oderzoeker de hele dag? We gaa eerst ee weteschapsquiz doe, kodigt Elle aa. Ze deelt roze, gele e blauwe velle papier uit. Straks het papier met de juiste kleur omhoog houde voor het juiste atwoord. Hoe wete we dige, zo luidt de eerste vraag. De leerlige kue kieze uit Google (geel), oderzoek (blauw) e boeke (roze). Alle papiertjes gaa de lucht i. Eé joge kiest allee voor blauw. Alles wat we leze i boeke e op Google komt uit oderzoek. Daarom wete we het, is zij reactie. Op de tweede vraag hoe ziet ee oderzoeker er uit? gaa wederom alle papiertjes omhoog. Keelijk wete de kidere al dat ee oderzoeker iet ee witte jas aa hoeft te hebbe, maar ook ee pak of vrijetijdskledig ka drage. Toch voor de zekerheid og ee vraag. Bet u ook oderzoeker? Elle kikt bevestiged. Iederee ka oderzoeker worde. Maar je moet wel ieuwsgierig zij. Terug aar de basis Stod zij i februari og haar proefschrift te verdedige tegeover vakgeote, u geiet Elle zichtbaar va de obevage vrage va de leerlige. Ze vidt het leuk om voor ee heel ader publiek over haar vakgebied te vertelle. E dat is precies het doel va het project. Volges Marieke Peeters, projectleider va het Weteschapskoopput, is het belagrijk dat weteschappers commuicere met ee breed publiek. Het verruimt je blik op je vakgebied. Je moet terug aar de basis om begrijpelijk te kue make waar je mee bezig bet. Dat levert ieuwe izichte op, ook door de overwachte vrage die kidere stelle. Ee ervarig die wordt gedeeld door meerdere oderzoekers die meedoe aa de activiteit Oderzoeker i de klas va het Weteschapskoopput. Loes Derikx, 6 promovedus bij afdelig Orthopedie, vertelde aa kidere over botte e hoe de sterkte daarva te berekee. Dat dwigt je om a te deke over wat je wilt overdrage e wat de maatschappelijke relevatie is va wat je doet. Het ethousiasme va de kidere geeft ee eorme stimulas! Promovedus Mark Gresigt, oderzoeker-i-opleidig bij Algemee Itere Geeeskude, deed ook om ee adere rede mee. Ik wilde proeve hoe het is om oderwijs te geve. Ik kreeg de meest lastige vrage, maar zou het zo weer doe. Het heeft mij gesterkt i mij opvattig dat lesgeve leuk is. Met kidere prate over weteschap verruimt je blik op je vakgebied. Je moet terug aar de basis om begrijpelijk te kue make waar je mee bezig bet. Dat levert ieuwe izichte op Vertaalslag Over oderzoek prate met kidere vergt ee adere maier va uitlegge. Waeer Elle aa de groep vraagt of ze wete wat prevetie beteket, blijft het stil. Elle legt het uit. We probere dige te voorkome, bijvoorbeeld ziek worde. E als je iets hebt, probeer je er zo mi mogelijk last va te hebbe. Dek ook ees aa de luizecotrole. Da ga je screee of je luize hebt. Zo screee we ook op borstkaker. We probere te voorkome dat vrouwe hieraa overlijde. Aa de had va filmpjes legt Elle uit wat borstkaker

7 Radbode klas Meer aadacht voor weteschapsoderwijs Foto s: Flip Frasse is e hoe het otstaat. Het filmpje over de mammograaf, waarbij te zie is hoe de borst va ee oudere vrouw wordt platgedrukt tusse twee plate, maakt idruk. Elle vertelt dat de radioloog de sca beoordeelt e evetueel doorstuurt voor vervolgoderzoek. Ze laat ee aatal scas zie. Dat witte, dat zij de melkkliertjes, voor het geve va borstvoedig. Dat maakt het lastig, wat de tumor is ook wit. Same met de leerlige beoordeelt ze vijftie scas. De kidere moge beslisse welke foto s doorgestuurd moete worde. Elle verzamelt voor haar oderzoek gegeves va vrouwe die meedoe aa het bevolkigsoderzoek borstkaker. De leerlige make rekesomme met gegeves va de vijf regio s va het bevolkigsoderzoek: gemiddelde leeftijd, het percetage vrouwe dat geweest is e het percetage doorverwijzige. Gezamelijk bespreke ze de bevidige. Wat mij opvalt is dat het opkomstpercetage i éé regio hoger ka, licht Elle de resultate toe. Dat roept bij mij vrage op: hoe komt het dat er vrouwe iet kome? E kue we dat verbetere? Dat zij oderzoeksvrage waar je mee verder kut. Te weiig jogere i Nederlad kieze voor ee bèta of techische studie. De oorzaak daarva ligt deels bij het primaire oderwijs. Daar is te weiig aadacht voor weteschap e techiek. De CITO-toets op de basisschool toetst vooral rekee taalvaardighede. Kidere krijge tegewoordig wel het vak Wereldoriëtatie, maar worde er iet op getoetst. E dat is jammer. Kidere zij va ature ieuwsgierig e stelle vrage over de wereld om zich hee. Weteschapsoderwijs krijgt ee steeds belagrijkere plaats i het basisoderwijs, maar lerare misse vaak de odige keis om kidere echt te kue ispirere e uitdage. Het Weteschapskoopput i 2008 opgericht door prof. dr. Carl Figdor, hoogleraar tumorimmuologie va het UMC St Radboud probeert weteschap toegakelijker te make voor het basisoderwijs. Om de oderzoekede houdig va kidere te stimulere, maar ook om weteschappers meer competet te make i het overdrage va keis. Elk jaar reikt het Weteschapskoopput de Radboud Sciece Award uit. Wie de award wit, mag zij of haar oderzoek vertale aar lesmateriaal e activiteite voor kidere uit de bovebouw va het basisoderwijs. De oderzoeker krijgt hiervoor steu va ee projectteam, bestaade uit weteschappers, pabostudete, lerare e medewerkers va het Weteschapskoopput. De weteschappers zorge voor de ihoudelijke compoet, studete e lerare voor de didactische vaardighede e de juiste werkvorme voor kidere. De wiaars va de Radboud Sciece Awards moge daaraast ook ee workshop over hu oderzoek verzorge tijdes de Witerschool, ee ascholigsdag voor lerare uit het basisoderwijs. Docete krijge hier experimete aagebode zodat ze zelf vaker ee proefje i de klas gaa doe. Het derde project va het Weteschapskoopput is Oderzoeker i de klas. Dit jaar hebbe promovedi va het UMC St Radboud de bijeekomste bij verschillede basisschole i Gelderlad verzorgd. Volges Marieke Peeters, projectleider va het Weteschapskoopput is, Oderzoeker i de klas ee aawist voor alle partije. Promovedi zij ee rolmodel voor kidere e kue kidere ethousiast make voor de weteschap. Docete beame dat. Zij hebbe vaak ee HBO-achtergrod, kue de oderzoekscyclus iet gemakkelijk aa leerlige uitlegge. Ook wete ze vaak iet hoe ze feedback moete geve op ee oderzoeksvraag. Oderzoekers worde door hu deelame meer bedreve i het overdrage va keis aa leke. Vauit het UMC St Radboud houdt Dagmar Eleveld cotact met het Weteschapskoopput. Zij is vauit de Cocerstaf als beleidsadviseur verbode aa het Oderzoeksistituut Ocologie. Ook ik heb op ee basisschool ee praatje gehoude over mij oderzoek. Voor mij ee ispirerede ervarig e ee belagrijke voorbereidig op mij lekepraatje voor mij promotieoderzoek. Ik ka het daarom iederee aarade. Voor dit jaar zitte de bijdrage va de promovedi aa het project Oderzoeker i de klas er weer op. I 2013 bestaat de Radboud Uiversiteit egetig jaar. Op 28 mei volged jaar vidt daarom Meet the professor plaats. Negetig hooglerare geve da lezige aa kidere op de basisschool. Levesecht lere Metor Kari Kruitwage bekijkt het tafereel va ee afstadje. Oze school stimuleert weteschapsoderwijs. Vaaf groep drie krijge de kidere elke week ee uur techiekles. Ze gaa ook zelf op oderzoek uit. Het Weteschapskoopput is ee goede aavullig. Wij gelove i levesecht lere. Als we met de kidere erges aar toe gaa, leeft ee oderwerp veel meer da als we er zelf over vertelle. Hetzelfde geldt voor Oderzoeker i de klas. Ik ka zelf over oderzoek vertelle, maar Elle ka dat veel levediger. Dat de leerlige goed hebbe opgelet, blijkt uit de vrage die a afloop op Elle worde afgevuurd. Wat is het meest bijzodere wat je hebt gezie, waarom be je oderzoeker i borstkaker geworde?, hoe vaak komt het voor dat mae borstkaker krijge? e met eig afgrijze moet ee ma da ook met zij borst tusse die plate? Elle beatwoordt alle vrage op rustige too e stelt da de tegevraag of de leerlige later zelf oderzoeker wille worde. Er wordt istemmed gekikt. Oderzoeker wel, maar iet aar borstkaker. Leerlige va basisschool Het Talet berekee het opkomstpercetage voor het bevolkigsoderzoek borstkaker. 7

8 Taal verbidt. I to Summerschool Wij zij ook verhuisd route 635 route 582 Expertisecetrum voor taal e commuicatie va de Radboud Uiversiteit Nijmege Chiees Duits Egels (IELTS fast-track) Fras Italiaas Spaas Wooboerderij te koop! Vraagprijs ,-- k.k. Uieke liggig bij de Kraaijebergse Plasse, te zuide va Nijmege. Ladelijk gelege aa ee rustige weg. Midde i de atuur! Zeer geschikt voor het houde va diere. Bure op 200 meter afstad. Woig gereoveerd i 2008 behalve keuke. De deel is voorbereid op reovatie, 6 paardestalle aawezig. Woooppervlakte 275m 2. Garage 140m 3. Tui 2500m 2 (volledig afgezet). Weilad 5000m 2, omheid. Totaal oppervlakte 9928m 2. Voor meer iformatie: Wij zij telefoisch bereikbaar op bewoder oze ieuwe salo bel voor ee afspraak 024-(36)10125 Tege ileverig va deze advertetie tot 30 jui ,00 KORTING Dukaatstraat 2 te Nijmege Dameskledig - Schoee - Accessoires (op uw verzoek versture wij ook artikele!) Marc O Polo Nijmege - Burchtstraat 51 - Tel UITGEBOUWDE HOEKWONING met bergig, gelege abij Goffertpark, i autoluwe, kidvriedelijke woowijk. B.g.: etree/hal met toilet, lichte wookamer, roy. keuke met div. ib. app.; 1e verd.: 3 slaapkamers, w.v. 1 met dakraam. Modere complete badkamer met dakkapel; 2e verd.: vaste trap, ope verdiepig met dakraam e bergig, 4e slaapkamer mogelijk. Bjr 1988, ih. ca. 315 m 3, wooopp. ca. 100 m 2, perceel 128 m 2. Vraagprijs: ,= k.k. ifo Has Jasse Garatiemakelaars KAAIJ ADVOCATEN 1E CONSULT (20 MIN.) GRATIS Voor de persoolijke aapak FRANSESTRAAT JA NIJMEGEN Mr. Michaëla B.M. Kaaij, gecertificeerd NMI mediator Mr. Drs. H.A.M. Schoute TEL : (024) Strafrecht, mediatio, echtscheidig, alimetatie, omgagsregelig e adere familiezake, huur, arbeid e otslag, uitkerig, cosumet e icasso....door uw gift op giro 6640 cliiclows.l 8

9 oderzoek Radbode weteswaardig Posterprijs voor prostaatoderzoek De RUCO-prostaatoderzoeksgroep heeft wederom op het ESTRO radiotherapiecogres, u i Barceloa, de eerste prijs gewoe bij de posterpresetatie. I 2010 e 2011 viel deze prijs ook al i hade va deze oderzoeksgroep. Haeke Meijer, AIOS Radiotherapie, sleepte voor 2012 de posterprijs i de wacht. Het iovatieve RUCO-oderzoek staat al jare i de Europese e modiale belagstellig. De RUCO-prostaatoderzoeksgroep (ee samewerkig va Urologie, Radiologie, Radiotherapie e Pathologie) doet oderzoek aar diagostiek e behadelig va prostaatkaker. Ee va de acht succesvolle oderzoeksprojecte is INSuP-C. Met het oderzoek hope de oderzoekers Jeroe Hasselaar e Marieke Groot ee best practice -model op te zette voor de palliatieve zorg. Foto: Flip Frasse Radboud scoort goed bij EU Voor maar liefst acht oderzoeksprojecte sleepte het UMC St Radboud ee subsidie bie bij de Europese KP7-subsidierode va de Europese Uie. I totaal gaat het om ruim 51 miljoe aa subsidiegeld, waarva vijf miljoe bestemd is voor os UMC. Gijs Muichs Het is met recht ee succes te oeme. Bij de KP7- subsidierode zij er vauit heel Europa 1157 aavrage gedaa voor oderzoek op het gebied va gezodheidszorg. Zo 10 procet va deze subsidieaavrage is toegeked, vertelt oderzoeker Jeroe Hasselaar. Os Palliatieve zorg i Europa Ee va de acht succesvolle oderzoeksprojecte is INSuP-C. Bie dit project wordt oderzoek gedaa aar itegrale palliatieve zorg i Europa, de zorg i de laatste levesfase va patiëte. Deze itegratie betreft oder meer die tusse disciplies bij palliatieve zorg. Je ziet dat de ocologische zorg e de palliatieve zorg og te veel gescheide zij va elkaar, vertelt Marieke Groot, oderzoeker Palliatieve Zorg e medeaavrager va INSuP-C. Als iemad kaker krijgt, is me vooral gericht op geezig. Begrijpelijk, maar bij ee levesbedreigede ziekte is het goed om ook voorbereid te zij op de zorg i de laatste levesfase. Gelukkig komt daarvoor steeds meer aadacht. Ook wordt oderzocht hoe de afstemmig tusse istellige beter ka i de palliatieve zorg, bijvoorbeeld die tusse ziekehuize, huisartse e hospices. Met het oderzoek hope de oderzoekers ee best practice -model op te zette voor de palliatieve zorg. We wille oderzoeke uit welke elemete goede palliatieve zorg ka bestaa, zegt Jeroe Hasselaar, oderzoeker/coördiator INSuP-C. Vervolges wille we ee e-learigmodule otwikkele, zodat me overal i Europa de zorg i de laatste levesfase ka verbetere. Hoe is de stad u eigelijk? Met zij lage geschiedeis vauit de hospiceszorg is Egelad ee koploper i het verlee va palliatieve zorg, aldus Hasselaar. Het vakgebied palliatieve zorg is og jog i Nederlad, maar we hebbe de laatste tie, vijftie jaar wel ee belagrijke otwikkelig doorgemaakt. Marieke Groot drukt het beelded uit: Er zij duized bloeme die bloeie, veel afzoderlijke, goede iitiatieve i de palliatieve zorg. Hopelijk ka os oderzoek eraa bijdrage dat dit steeds meer ee fraai boeket wordt. UMC ligt daar ruim bove. Het Radboud heeft zestie aavrage gedaa. Acht hierva zij gehooreerd. 50 procet dus, ee hoog percetage. Maatschappelijk belag Hasselaar is coördiator va het oderzoek aar palliatieve zorg, éé va de acht oderzoeksprojecte die ee EU-subsidie bie sleepte (zie kader). De overige gehooreerde oderzoeksprojecte hebbe betrekkig op de spierziekte myotoe dystrofie, borstkaker, ierziekte, health techology assessmet, geder issues, diabetes e tuberculose, e hiv. Ee belagrijke factor waar de EU op beoordeelt is of de oderzoeke ee maatschappelijk belag hebbe, met adere woorde: draagt het oderzoek al da iet op termij bij aa het verbetere va de zorg, de prevetie e behadelig va diverse ziektes? Bij de oderzoeke werkt het Radboud same met ziekehuize, uiversiteite e istellige uit heel de wereld. I totaal is 51 miljoe euro subsidie toegeked aa het Radboud e deze oderzoeksparters. Zo vijf miljoe hierva is voor het Radboud. De betrokke oderzoeksgroepe kue dit geld bestede aa bijvoorbeeld het aastelle va promovedi, bestuurlijke odersteuig e het aaschaffe va software voor het oderzoek. Valorisatie Valorisatie heeft bij zes va de acht aavrage odersteuig gebode om de subsidie bie te slepe. Let wel: odersteuig. Het succes is vooral de verdieste va oze excellete oderzoekers zelf, relativeert Aelies va Ravestij, subsidieaccoutmaager bij Valorisatie. Oze taak is om de oderzoeker zoveel mogelijk bijkomede werkzaamhede uit hade te eme, zodat hij of zij zich puur ka richte op de weteschappelijke ihoud. We geve bijvoorbeeld admiistratieve hulp, levere juridische odersteuig e helpe bij het verwoorde va het maatschappelijk belag e ecoomische impact va het oderzoek. Elemete waar de EU veel belag aa hecht. Valorisatie biedt ook ee helikopterview. Wij hebbe goed i zicht aa welke oderwerpe de EU oderzoekssubsidies wil verschaffe, vertelt Va Ravestij. Vervolges beadere wij de oderzoekers i het UMC, zodat zij plae kue make voor het idiee va ee voorstel. Afgelope april werd de toekeig va de acht subsidies beked. Vaaf juli kue de oderzoeksvoorstelle voor 2013 igedied worde. We zij alweer flik bezig met deze ieuwe subsidieaavrage, zegt Va Ravestij. We hope atuurlijk dat we i april 2013 mistes zoveel subsidies bie hale als dit jaar. Posterprijs voor Neoatologie Op het 1st EURO-ELSO cogres, ee meetig over ECMO-behadelige i Rome, is de posterprijs gewoe door dr. Marije Hogevee, kiderartseoatoloog, werkzaam op de afdelig Neoatologie. Prof.dr. Roald de Groot Prof.dr. Roald de Groot (Kidergeeeskude) is olags verkoze tot voorzitter va de Europea Society for Paediatric Ifectious Diseases. De ESPID is de grootste professioele orgaisatie ter wereld op het terrei va ifectieziekte bij kidere. De Groot werd olags ook lid va de Gezodheidsraad (zie pagia 4). Promoties, oraties, afscheidsredes* Promotie drs. Helee va Beekhuize, vrijdag 8 jui om uur. Titel: Retaied placeta, epidemiology, immuology, histology ad medical treatmet of placeta adhesive Promotie drs. Aelies Mavikurve-Groothuis, disdag 12 jui om uur. Titel: Athracyclie-iduced cardiotoxicity. Early detectio with ew strategies Promotie Bosiljka Djikaovic, woesdag 13 jui om uur. Titel: Itimate parter violece agaist wome i Serbia ad healthcare respose Promotie drs. Kare Marcus, woesdag 13 jui om uur. Titel: Strai or o strai? The applicatio of two-dimesioal strai echocardiography i childre, Promotie Sitapor Yougkog, doderdag 14 jui om uur. Titel: Multi-criteria decisio aalysis for priority settig of health itervetios i Thailad Promotie drs. Robert Ja Smeek, doderdag 14 jui om uur. Titel: Exteral beam prostate radiotherapy: aorectal toxicity ad the ifluece of edorectal balloos Promotie Mark Weik, vrijdag 15 jui om uur. Titel: Iate immuity i rheumatoid ad psoriatic arthritis. Toll-like Receptors as mediators of disease Promotie Auradha Chowdhary, maadag 18 jui om uur. Titel: Molecular epidemiology, evirometal dispersio ad atifugal susceptibility of Cryptococcus grubii ad C. gattii prevalet i Idia Promotie drs. Tom Rouwette, vrijdag 22 jui om uur. Titel: Neuropathic pai ad the brai. Differetial ivolvemet of corticotropi-releasig factor ad urocorti 1 i acute ad chroic pai processig Oratie prof.dr. Frak Vadebussche, hoogleraar Verloskude, met speciale aadacht voor Foetale Geeeskude, vrijdag 22 jui om uur. Titel rede: Het leve voor de geboorte * Locatie: RU, Academiezaal Aula, Comeiuslaa 2, tezij aders vermeld. Meer ifo: l, Research, Sciece Ageda. 9

10 i bedrijf Radbode mese Bijdrage voor de rubriek Mese (maximaal 150 woorde) kut u tot uiterlijk doderdag uur i de week vóór verschije maile aar separaat voorzie va ee scherpe digitale foto met ee hoge resolutie. Afscheid Rob va de Zad Op 1 juli gaat collega Rob va de Zad a ee diestverbad va ruim 37 jaar, vawege het bereike va de pesioegerechtigde leeftijd, het UMC St Radboud verlate. Afkomstig va computer- e kasregisterfabrikat Siger, trad Rob op 1 jui 1975 als istrumetatietechicus bij de Istrumetele Diest i diest. Hij heeft gedurede de daarop volgede jare met ame de diverse laboratoria met raad e daad odersteud. Ook rodom ieuwbouwsituaties was Rob ee steu e toeverlaat voor de itere dieste e afdeligshoofde. Op doderdag 21 jui 2012 biede wij Rob va tot uur ee iformele afscheidsreceptie aa i restaurat Valdi (va Peltlaa 4 te Nijmege). U bet va harte uitgeodigd om hierbij aawezig te zij. Has Gradusse/ maager Istrumetele Diest Productgroep Vastgoed & Ifrastructuur, Servicebedrijf Geertje Braks Op 1 jui was Geertje Braks 25 jaar i diest va het UMC St Radboud. I 1987 bego zij hier als leerligverpleegkudige. I 1989 werd ze aageome op afdelig Algemee Chirurgie. Tot op hede is Geertje Heelkude trouw gebleve. Va 1989 tot 1995 als verpleegkudige, va 1995 tot 2001 als verpleegkudig teamleider, e vervolges tot 2006 i de rol va seiorverpleegkudige. Na ee kort uitstapje aar het Plabureau Heelkude, werkt zij sids 1 mei weer als verpleegkudige op C5H. Kemerked voor Geertje zij haar vakmaschap op met ame vaat- e traumachirurgisch gebied, haar izet, klatgerichtheid, uchterheid, collegialiteit e ethousiasme. We bedake Geertje voor de samewerkig e izet al die jare, e wese haar de komede tijd veel succes e werkplezier toe. Op haar verzoek vidt het jubileum i beslote krig plaats. Names alle medewerkers va verpleegafdelig C5H felicitere wij Geertje met dit jubileum, Jea-Pierre va Berge, zorgmaager verpleegafdelig Heelkude C5H. Zeveheuveleloop Ischrijve voor bedrijveteams Op zodag 18 ovember is de 29ste ABN AMRO Zeveheuveleloop. UMC St Radboud is ook dit jaar weer parter bij dit eveemet. Wilt u same met uw collega s de eer va het Radboud verdedige? Schrijf u da i voor éé va de bedrijveteams! Meelope i ee bedrij- ijmege groesbeek 15km Cocept & Desig by Isatis veteam biedt veel extra s: kortig op ischrijfkoste, gratis ee hadig e opvalled Radboudshirt, omkleedfaciliteite e veel meer. Ischrijve voor éé va de Radboud bedrijveteams is allee mogelijk via de speciaal voor het Radboud otwikkelde ischrijfmodule. Wees er op tijd bij, wat er zij slechts 550 teamplaatse beschikbaar. Uw parter e kidere moge zich allee ischrijve als ze ook uw Z-ummer vermelde. Ee Radboud bedrijveteam bestaat uit tie lopers. U kut zich op diverse maier ischrijve. Als idividuele loper zoder team wordt u bij ee team igedeeld. Als u met collega s wilt ischrijve, maar u bet met mider da tie da worde idividuele lopers aa het team toegevoegd. Iformatie-e traiigsbijeekomst Voor alle Radboud-deelemers vidt er op maadag 11 jui ee iformatie-e traiigsbijeekomst plaats. Deze wordt georgaiseerd door HIT 91. Na ee peptalk e goede tips kue de lopers deeleme aa ee gezellige gezamelijke traiig. Houd voor meer iformatie de Zeveheuvelelooppagia op itraet i de gate. Afghaista Persoeel Radboud odersteut traiigsmissie Afghaista Ee uitgezode militair krijgt geeeskudige hulp die vergelijkbaar is met die i Nederlad. Zo ook de civiele e militaire opleiders die i Kuduz Afghaase politieagete opleide. Het Miisterie va Defesie werkt met gespecialiseerde medische teams om deze zorg mogelijk te make. De teams bestaa uit beroepsmilitaire e reserviste die bij twaalf Nederladse ziekehuize werke, waaroder het Radboud. Per toerbeurt worde zij uitgezode aar Afghaista. Daar werke zij i ee klei ziekehuis op het Duitse kamp bij Kuduz, waar ook de civiele e militaire opleiders verblijve. Militair traumachirurg Edward Ta is et terug uit Kuduz, aesthesioloog Ilze Hedriks maakt u deel uit va het tweede specialisteteam. Militair traumachirurg Edward Ta werd begi dit jaar als eerste uitgezode. Hij werkte i Kuduz i ee chirurgisch team same met zorgmedewerkers va het Rijstate ziekehuis, het Medisch Spectrum Twete, het St. Fraciscus ziekehuis e het Cetraal Militair Hospitaal. Ee succesvolle samewerkig, zowel voor het Nederladse team als het Duitse ziekehuis. Ta: Na ee korte geweig verliep de itegratie i het Duitse systeem goed. We hebbe de opvolgede teams goed kue voorbereide op de gewoote e gebruike, zoals bijvoorbeeld het dagelijks appèl voor het ziekehuis met de Duitse commado s. Het Duitse ziekehuis heeft de beschikkig over ee verpleegafdelig, operatiekamers e ee Itesive Care. Volges Edward Ta is alles i huis om life ad limb savig chirurgie toe te passe bij gewode militaire e politieagete. Lokale Afghaase burgers moge behadeld worde i het kader va oodhulp, maar dit is wel aa strikte regels gebode. We hebbe ee groot scala aa patiëte gezie. Vaak was er sprake va uitgestelde fractuurbehadelig, maar we hebbe ook ocologische patiëte behadeld. E er ware uiteraard slachtoffers va oorlogsgeweld. Vergeleke met eerdere uitzedige valt op dat dit gebied ee stuk veiliger e rustiger is da Uruzga e Kadahar, i het zuide va Afghaista. Imiddels heeft het tweede specialisteteam het stokje 10 overgeome. Vauit het Radboud eemt aesthesioloog Ilze Hedriks hieraa deel. MW Goed doel Miiroparu levert euro op Kidere hebbe bij de Miiroparu euro bij elkaar gered voor de Stichtig Roparu. Ee flik bedrag, dat igezet wordt om de zorg voor kidere met kaker te verbetere. Op 23 mei is de cheque met de opbregst overhadigd i het gebouw Vrouw e Kid. Patrick Spierts va de Liedjesfabriek am de cheque i otvagst. De Stichtig Roparu heeft dit project uitgekoze om fiacieel te steue. Muzikate va de Liedjesfabriek eme met ee mobiele studio ee liedje op, same met ee kid dat i het ziekehuis ligt. Ook make ze ee clip erbij. Dakzij de opbregst va de Miiroparu kue kidere met kaker die i het Radboud ligge, hu muzikale kuste late vastlegge. Kidere va verschillede sportclubs, basisschole e ee middelbare school liepe op 20 april de Miiroparu. Deze sposorloop is ee va de vele activiteite va Radboud Ruig Nijmege om geld i te zamele voor de Stichtig Roparu. Deze stichtig biedt fiaciële steu aa allerlei projecte die de zorg e het welzij voor mese met kaker verbetere. Hoofdsposor va Radboud Ruig Nijmege is het UMC St Radboud. GM Foto-oderschrift: Hospitality officer Ja Jaap Schmitz i gesprek met de kidere die de Miiroparu liepe. Vals Plat Patiët deelt ervarige op toeel Hoe is het om als vrouw i de bloei va je leve gecofroteerd te worde met borstkaker? Kitty va Mil overkwam het e maakte er ee theatersolo va. Niet zomaar ee voorstellig, ee, soeihard realitycabaret, aldus Va Mil, die werd behadeld i het UMC St Radboud. Schiet me maar metee dood, ik wil iets hore, ik wil gee behadelig, sprak Va Mil aavakelijk tege haar ocoloog. Drie weke later lag ze, hevig protestered, deked aa haar kapsel e decolleté, toch aa de zakke chemo. Vals Plat is gee braaf verwerkigsprogramma va ee (ex-)kakerpatiëte; het stuk is keihard, rauw, verdrietig, lief, verrassed e overwacht ispirered tegelijk. De voorstellig wordt opgevoerd i het Campustheater va de HAN, tegeover het UMC aa de Kapittelweg. Va Mil hoopt dat veel Radboud-medewerkers kome kijke. Het lijkt voor artse e verpleegkudige soms de ormaalste zaak dat je ee kale kop krijgt, gif i je lijf laat lope e dat er ee borst afgesede wordt, vertelt ze. Medisch persoeel leeft zich vaak te weiig i hoe het écht is om kaker te hebbe. Da hoor je clichéuitsprake: Als je borst eraf is, blijf je dezelfde. Totale ozi atuurlijk. Goede commuicatie is ogelooflijk belagrijk. Ik wilde eerst iet behadeld worde. Mij ocoloog leefde zich i i mij maier va deke e ko me overtuige om wél te kieze voor ee behadelig. I die zi heeft hij met zij maier va commuicere mij leve gered. Veel patiëte odergaa alles zwijgzaam, vervolgt Va Mil. Ik hoor u va medepatiëte dat ik zeg wat zij allee maar deke. De voorstellig zal taboedoorbreked zij. Vals Plat is volged jaar te zie i het Campustheater va de HAN. Speeldata: 13 e 20 jui Kaartjes zij al te bestelle via

11 Radbode het momet I deze rubriek vertelle medewerkers over ee bijzodere ervarig tijdes hu werk op het UMC St Radboud. Ee persoolijk verhaal. Dit keer va Jose Jacobs, verpleegkudig specialist Palliatieve zorg. Nooit meer ligge Wij begeleidde ee patiët die opieuw ee tumor kreeg, waaraa zij ekele jare gelede was geopereerd. Ze kreeg destijds ook bestralig. Na deze behadelige ko zij haar hoofd zelf iet meer draaie, e iet meer ligged slape vawege pij e beauwdheid. Ze kwam regelmatig op de poli. Ee vrouw die verschrikkelijk moest afzie. Op ee gegeve momet belde de huisarts met de vraag of wij haar kode opeme. Zij ko het iet meer volhoude thuis. Veel pij e ee groot slaapgebrek speelde haar parte. Op verzoek va de huisarts bezochte wij haar thuis e stemde i met ee opame. Het was bijzoder ee patiët i zij eige wereld te zie. Midde i de kamer stod promiet de stoel waar ze dag e acht i verbleef. De eige plek waar ze og ee beetje i ko slape. s Nachts voelde zij zich ee sudderlapje, zoals ze het zelf uitdrukte. Ze dommelde telkes ee beetje weg, om vervolges weer op te schrikke door de ocomfortabele houdig. Ze wilde graag opgeome worde, maar de stoel was haar heilig. Die moest wel mee. Wij verzekerde haar dat we i het ziekehuis ook fije stoele hebbe e als die iet voldede, zoude we alsog haar stoel ophale. Tijdes de opame bestrede we haar pij zoveel als mogelijk e gave haar betere slaapmedicatie. Het was ee verademig haar weg te zie glijde i die stoel Ze zei dat ze waarschijlijk iet voor bestralig had gekoze als ze meer voorlichtig had gekrege over de risico s. Haar was verteld dat ze aavakelijk wat huidprobleme e slikklachte zou krijge, die a verloop va tijd zoude wegtrekke. Dat was iet het geval. De bijwerkige ware erstig e voorgoed. Tijdes de opame kwam ze met het idee om ee filmpje va haar te make voor de opleidig va artse. Niet als ee beschuldiged wijsvigertje, maar als leermomet. Toe de filmopames gemaakt ware, was haar taak volbracht. Het was goed zo, zei ze. Ze wilde euthaasie. Destijds dacht ik liever iet aa euthaasie. Ik had er og ooit mee te make gehad e voor mij was het toch ee beetje: Je gaat iemad doodmake. Zij keek er otzetted aar uit, ze was euforisch bij het idee dat ze eidelijk ko gaa ligge. Ze vroeg of ik bij de euthaasie wilde zij. Dat deed ik. Haar laatste afscheidswoord was: Welteruste. Ze kipoogde erbij. De bevrijdig va haar kwellede bestaa was zo voelbaar. Het was ee verademig haar weg te zie glijde i die stoel. Same met ee verpleegkudige legde ik haar i bed. Dat was ee prachtig momet. We kode iets doe aa wat haar jarelag was othoude: gewoo ligge. Euthaasie kreeg voor mij ee adere dimesie. Hier had het ee bepaalde schooheid. Nelleke Diisse Martie Pijeburg Wij zij de tijde Tijd: we hebbe het te weiig. Zorgverleers haaste zich jachtig va de ee aar de adere klus, patiëte klage over tekort aa aadacht. Ee typisch gezodheidszorgprobleem? Nee, we leve i ee jachtige cultuur die os steeds opdrijft tot og hogere productie. Met vele vluchtige cotacte via sociale media e met talrijke rolwisselige va werk, aar sport, aar huis, aar bed, aar bezoek, weer aar werk, et cetera. HET BETOOG Tijd is geld, e de gezodheidszorg lijkt va dat laatste ovoldoede te hebbe e zou dus ook gee tijd hebbe voor aadacht. Maar de suggestie dat we met meer geld ook meer aadacht kue opbrege voor patiëte, spreekt iet vazelf. Echte aadacht is iet te koop. I ee verpleeghuis is ooit ee proef gedaa door ekele maade de persoele bezettig te verdubbele, zodat er meer tijd voor bewoers zou overblijve. Het etto resultaat was dat zorgverleers rustiger aa gige doe e lager tijd ame voor overdracht, overleg e pauzes. Va méér aadacht voor bewoers bleek auwelijks sprake. Zorgverleers bleke iet goed raad te wete met aadacht geve. I de zorg heerst ee diepgeworteld idee dat zorge voor ee ader bestaat uit iets doe: wasse, oderzoek, diagose stelle, etc etera. Zomaar aadacht is gee hadelig, e dus iets. Chroos e Kairos Deze versmalde visie op zorg wordt versterkt door ee versmalde visie op tijd als productiefactor. Maar tijd is veel complexer da dat. De Grieke maakte al ee oderscheid tusse chroos e kairos. Chroos is de kloktijd, meetbaar e fiacieel uit te rekee. Dek aa de beruchte zorgmiute uit de thuiszorg. Deze chroos zit os voordured op de hiele. Kairos is de betekeis va tijd zoals we die ervare. Kairos verwijst aar het geschikte momet : het is u ee goede tijd om.. Stel u voor: i ee cosult va tie miute deelt ee arts aa ee patiët mee dat hij kaker heeft e wat de therapeutische opties zij; volgede patiët, wat chroos staat klaar met de stopwatch. Voor de 11 patiët echter staat al bij de eerste mededelig u hebt kaker de tijd stil. Natuurlijk moet hij wete wat de therapeutische opties zij, maar dat vraagt ee ader, geschikter momet. Aadachtigheid vereist oog te hebbe voor de tijdsbelevig va de patiët e iet louter voor de stopwatch. Zelf veratwoordelijk Zij chroos e kairos te vereige? Dat is ee va de grodvrage op de Prudetiacoferetie va 15 jui: De Tijd, Het Geld e De Wijsheid. Het is immers iet of of, maar e e. De coferetie sluit aa bij de morele ladig va de uitspraak va Augustius: wij zij de tijde. Het is ee oproep om zelf veratwoordelijkheid te eme voor hoe we met tijd omgaa. Hoe je dat doet, is ee zaak va praktische wijsheid: dat wil zegge, gericht op praktische haalbaarheid e gevoed door i de praktijk verworve izichte. Belagrijk is ee goede aalyse va de meervoudige vervreemdig die tijdsdruk ka aarichte. Te eerste: ee vervreemdig va de hulpverleer te opzichte va de patiët. Wat door tijdsdruk heb je je aadacht og deels bij wat ervoor is gepasseerd, e al deels bij de volgede afspraak. Aadacht voor het hier e u schiet te kort. Te tweede: ee vervreemdig va veel hulpverleers va zichzelf: iet toekome aa wat de zigevig va je beroep uitmaakt e aa wat je zelf ervaart e voelt tijdes patiëtecotacte. Tijdes de Prudetiacoferetie lere deelemers tijdsdruk e aadachtigheid te vereige. Wij zij de tijde : iet rekemeesters va buite het primaire proces moete bepale hoe de tijd voor aadacht e goede zorg wordt igevuld. Hoogstes geve zij radvoorwaarde aa. Maar bie die voorwaarde zoude zorgverleers zelf de moeilijke uitdagig moete probere aa te gaa, ivullig te geve aa goede e aadachtige zorg. Zich af kue stemme op de tijdsbelevig, de kairos, va patiëte, eerder da op de doortikkede klok: dat is de kust. Martie Pijeburg IQ healthcare, Sectie Ethiek, Filosofie e Geschiedeis va de Geeeskude NB: ischrijvig voor de Prudetiacoferetie De Tijd, Het Geld e De Wijsheid is og ekele dage mogelijk: zie

12 actueel Radbode De otgoochelig i de zorg Idrukwekked e cofrotered, zo becommetarieerde veel medewerkers de theatervoorstellig De Limoadefabriek, die olags te zie was i het auditorium. Professioals i de zaal zage zichzelf terug i schrijede scèes. De theatergroep gaf ee iet mis te verstaa statemet af: de patiët is i het zorgpad de grote obekede. Ee prachtige voorstellig die beschikbaar moet zij om te blijve cofrotere. Nelleke Diisse De theatergroep gaf ee iet mis te verstaa statemet af: de patiët is i het zorgpad de grote obekede. Foto: Marc va Teeffele I het theaterstuk De Limoadefabriek beladt de patiët i ee medische achtbaa, waar omwille va de tijd e het vastgelegde zorgpad hulpverleers va hot aar her ree. Iederee stelt dezelfde vrage, maar wrag geoeg ziet iemad de patiët. I de zorgkete, die loopt als ee tierelier, is gee tijd voor ee luistered oor. Slechts éé verpleegkudige heeft compassie. Die gooit met haar uchtere opmerkige roet i de kete. Zo reageert de diestdoede arts zeer verotwaardigd op haar vraag of de patiët bij de besprekig mag zij va het medisch team. Hoezo, wat voegt het toe?, is het atwoord. Verplettered is ook de vraag aa de arts: Waeer be je het kwijtgeraakt? Voor de goede verstaader: waar is je compassie voor de patiët gebleve? Het stuk laat iet allee zie hoe de patiët i het zorgverhaal otbreekt, maar ook hoe pijlijk e otgoocheled veraderige i de zorg voor ee arts kue zij. Hoe kom ik hier zo sel mogelijk weg Reacties a afloop Het stuk heeft ee eorme idruk op mij gemaakt. Ik heb met ee brok i mij keel zitte kijke. Hoe ka het dat wij als professioals dachte álles beter te wete da de patiët? Hoe ka het dat wij de patiët zij vergete? Ee prachtige voorstellig die beschikbaar moet zij om te blijve cofrotere. Ik be ooit als huisarts opgeome. Ik vod het otluistered hoe verschillede artse al etede e koffiedriked kwame kijke. E het was verbazigwekked, hoe sel ik va ee gezod mes veraderde i ee gehoorzame patiët die i rap tempo alles kwijtraakte, waarva ik zeker wist dat ik het eve daarvoor og had. Ik heb de praktijk va mij vader overgeome. Plus zij devies: Goed je best doe e Wat gij iet wilt dat u geschiedt Goed je best doe, is iet zoder meer ee kappe dokter zij door targets te hale, te publicere e te spreke op cogresse. De beste evidece based is de patiët. Tijdes de voorstellig moest ik deke aa ee gesprek met 3e jaars coassistete. Zij zeide: I de opleidig leer je goedheid e je bekommere om mese af. Je moet dat iet toelate, omdat er gee tijd voor is. Ook emoties moete iet teveel de aadacht opeise, het gaat toch vooral om het somatische. Ee zei zelfs: Sids ik co be, be ik botter geworde. Bij mij eige opame dacht ik vooral: Hoe kom ik hier zo sel mogelijk weg. Wat doe ik hier, wie be ik e wie mag ik hier zij? Dat deel i het theaterstuk was voor mij heel herkebaar. Als professioal dek ik u: hoe doe ik het eigelijk? Ik doe ook dige waar ik iet bij stilsta. Ik be verpleegkudige geworde om ee brug te slaa tusse de arts e de patiët. Dat gaat domweg iet, omdat artse adere dige belagrijker vide. We moete elkaar kue wijze op zake die iet goed gaa. Dat ka bij sommige collega s goed, maar bij ee aatal schrikke hu reacties mij af. Als verpleegkudige be je da heel kwetsbaar. Elkaar professioeel aaspreke heeft juist ook ee positieve uitstralig aar de patiët. Ik be als patiët vóór patiëteparticipatie, maar daar heb je wel begeleidig bij odig. Ik heb ee chroische aadoeig. De regie rust u zo zwaar op mij schouders, dat ik daar al mij eergie aa kwijt be. Ik word voor meerdere aadoeige door verschillede artse gezie, ieder kijkt aar zij deel. Voor mij is wie ziet mij i zij geheel i het theaterstuk heel herkebaar. Ik hoor vaak de opmerkig; Dat valt iet oder mij vakgebied. Er zou ee hoofdbehadelaar moete zij die alles overziet e aastuurt. Die er voor de patiët is. Het cosult is er u vooral voor de arts, die draait zij verhaal af e ik mag i 1,5 miuut tijd mij verhaal doe. Het atwoord va de arts is da: We gaa uw bloed e urie teste, komt u over drie maade maar weer terug. Ik ga met eveveel vrage aar huis als ik gekome be. ethiek Alfa s e bèta s: academische waterscheidig of bruggebouwer? I maart werd beked wie de ieuwe presidet va de Koiklijke Nederladse Academie va Weteschappe zou worde: Has Clevers, ee gelauwerd geeticus e arts. Hij heeft, et als zij voorgager Robbert Dijkgraaf, ee achtergrod i twee keisgebiede. Dat lijkt ee extra aabevelig te zij als je aa het hoofd staat va het Forum, gewete e stem va de weteschap zoals de KNAW zich tegewoordig oemt. De academie heeft 220 actieve lede, die gelijk verdeeld zij over de atuur- e de geestesweteschappe. Toch stemde eederde va de geestesweteschappers blaco bij de beoemig, uit protest, omdat er maar éé kadidaat werd voorgedrage e wederom ee bètaweteschapper. De teleurstellig hig same met het weteschappelijk klimaat aa de uiversiteite. Talestudies worde geschrapt, filosofiefaculteite moete fusere e voor alfavakke is weiig plaats i het huidige beleid va veel uiversitaire opleidige. Juist ú zou extra bestuurlijke steu vauit de KNAW de geestesweteschappe ee zetje i de goede richtig kue geve. Has Clevers staat bij zij eige collega s beked als iemad met ee goede eus voor wat belagrijk is e kemerkt zich door doelgerichtheid e grote efficietie. Maar heeft hij ook ee goede eus voor het belag va de geestesweteschappe aa ee uiversiteit? Misschie is zij ervarig met de geeeskudige praktijk hier juist wel va extra waarde. Iederee die de medische praktijk meemaakt, weet dat ee deskudige arts og gee goede dokter maakt. Oderzoekers kue, oder druk va rakigs e impactfactore, doelgericht e efficiët artikele producere, zoder goede weteschappers te zij. I Dekruimte, reflecties op uiversitaire ideale e praktijke ee ogerust boek - verkee weteschappelijke auteurs de morele dimesie va de uiversitaire wereld. Wouter Saderse e Luca Cosoli zie het Hoours Programma va de uiversiteit als ee rehabilitatie va uiversitaire vormig die, aast de uiversitaire opleidig, ee specifiek doel heeft, gericht op de gehele leveshoudig. Vrage aar de betrouwbaarheid va je eige keis getuigt va ee kritisch bewustzij. Uit historisch e cultureel besef groeit respect voor het vreemde. Lere waardere va kust, muziek e literatuur make ierlijke veraderig mogelijk e leidt tot zelfizicht. Zou de ieuwe presidet va de KNAW deze patroe ook herkee e zich sterk make, tege de stroom i, voor ee toegakelijke multidiscipliaire Hoours Academy voor alle studete? Wilma Göttges-Jase 12

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op:

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op: Deis va Dokkum Notule Bijeekomst Gemeeschappelijke Oudercommissies Sport Opvag Maarsse (S.O.M.). op: Woesdag 18 jui 2014. Aawezig: Deis va Dokkum,,,. Teves Hek Kuiters ames het bestuur va de S.O.M. Afgemeld:

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Mica de Jog 0807580 2a DBKV Marlee Aredok Ihoud: Voorbereidig Lesformuliere Koftig Opgestuurde bestad aar Wieeke Voorbereidig Begisituatie: Ik ga erva uit dat

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Medisch vragenformulier aanvraag

Medisch vragenformulier aanvraag Medisch vrageformulier aavraag Tegemoetkomig TOG Met behulp va dit formulier e de door u meegestuurde bijlage stelt ClietFirst oafhakelijk vast i hoeverre uw kid hulp, begeleidig of toezicht odig heeft

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren Moitor Coveat Professioaliserig e begeleidig oderwijspersoeel i primair e voortgezet oderwijs Nulmetig bij besture e directeure Jos va Kuijk Gerrit Vrieze Tessa Marx Jauari 2008 Moitor Coveat Professioaliserig

Nadere informatie

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer Mij uitvaarttestamet m Mij gegeves Naam Geboorteplaats Mij geboortedatum Mij huidige adres Ziektekosteverzekerig Burgerserviceummer Naam bak e rekeigummer Pesioefods Verzekerige, polisummers Begrafeisverzekerig

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

2012-2013. Geneeskunde

2012-2013. Geneeskunde 2012-2013 Geeeskude Profiel Be jij ee toekomstig arts? Da herke je vast de volgede eigeschappe. Je beschikt over ee goed geheuge: je zult immers grote hoeveelhede keis moete verwerke. Ook ee sterke zi

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst Christelijke school voor mavo e oderbouw mavo/havo De Sav kleie school, grote toekomst Iformatie voor ouders Schooljaar 2016-2017 De Sav: kleie school, grote toekomst Goed oderwijs De Sav is ee ope christelijke

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Leidsche Rij College Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Leidsche Rij College juli 14 Alle rechte

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Jose.beier juli 2014 Alle rechte

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

JOGG-Noordwest: positieve resultaten bieden kansen voor de toekomst

JOGG-Noordwest: positieve resultaten bieden kansen voor de toekomst JOGG-Noordwest: positieve resultate biede kase voor de toekomst Ee evaluatieoderzoek va de pilotfase va ee wijkgerichte aapak i de Utrechtse aadachtswijk Noordwest Gôkky Zeistra, Naah Tak, Moique de Koig,,

Nadere informatie

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE inter VISUAL SYSTEMS MEDISCHE VISUALISATIE OPLOSSINGEN, ONZE ZORG! I multidiscipliaire teams tot de beste behadelplae kome; zoveel mogelijk miimaal ivasief operere voor

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015 leerlige 3 MAVO Pagia 1 va 7 www.vospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Dollard College Dollard College Belligwedde leerlige 3 MAVO april 2015 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2015 DigiDoc VOspiegel.l Pagia

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Airport Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Airport jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Werkplaats Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Werkplaats Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Werkplaats Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Werkplaats juli 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Orthopedische badschoenen

Orthopedische badschoenen Steu op maat geeft zekerheid i badkamer e zwembad Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Idividele aavraag maakt vergoedig soms mogelijk. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

Orthopedische maatschoenen (OSA)

Orthopedische maatschoenen (OSA) Orthopedische maatschoee, ee wereld va verschil Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ Verpleeghuisartse*

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Mariska.dikelma juli 014 Alle

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge of het weer da meespeelt. Ee

Nadere informatie

42 km Zaterdag 28 maart 2015. Deelnemersinformatie

42 km Zaterdag 28 maart 2015. Deelnemersinformatie 42 km Zaterdag 28 maart 2015 Deelemersiformatie HARTELIJK WELKOM IN ZANDOORT! Jij doet op 28 maart mee aa de stradrace va Zadvoort aar Katwijk e weer terug aar Zadvoort. Deze 42 km lage race over het strad

Nadere informatie

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG Ee aalyse gebaseerd op de resultate va het oderzoek over Scholig e Studiemiddag va OSG Sigellad, gehoude oder de docete Oderwerp equête Geëquêteerde Evaluatie Scholig

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Hilversum Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Hilversum jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie