Iedereen door middel van techniek laten communiceren, op elk moment, waar en hoe men dat wil.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Iedereen door middel van techniek laten communiceren, op elk moment, waar en hoe men dat wil."

Transcriptie

1 Deel 1A, Management Samenvatting Telecombinatie Bergeijk NIMA B-3 Scriptie, vertrekpunten voor operationeel marketingplan A. Inleiding Telecombinatie Bergeijk is een telecommunicatiewinkel gevestigd in Bergeijk en gestart in 1992, Bergeijk is gelegen tussen Eindhoven en de grens met België. De winkel is gevestigd op een B2 locatie aan de rand van het centrum. Telecombinatie Bergeijk verkoopt allerlei mogelijke telecommunicatieapparatuur en telecommunicatiediensten. De hoofdactiviteit is verkoop van GSM communicatie apparatuur voor de consumentenmarkt. Daarnaast verkoopt men allerlei soorten accessoires voor mobiele telefoons. Telecombinatie Bergeijk is aangesloten bij de inkoop- en marketingorganisatie Telecombinatie. Franchisenemer is lid van Telecombinatie. Naast de eigenaar zijn er in totaal 3 full time personeelsleden in dienst en een tweetal parttimers voor voornamelijk de weekenden. Gebruikskosten, - omzet en -elementen die consumenten aan de netwerken/providers maandelijks betalen, zijn niet meegenomen. Deze scriptie is beperkt tot enkel het verkopen van telecommunicatieapparatuur aan consumenten. De visie van Telecombinatie Bergeijk is: Iedereen door middel van techniek laten communiceren, op elk moment, waar en hoe men dat wil. De missie van Telecombinatie Bergeijk is: Telecombinatie Bergeijk wil als onafhankelijk intermediair voor de eindgebruiker, de beste telecommunicatie oplossing adviseren, aanbieden, installeren en beheren en tevens bijkomende service aanbieden. B. Strategisch vertrekpunt ( business scope ) Telecombinatie Bergeijk adviseert en verkoopt als onafhankelijke aanbieder aan consumenten hun telecommunicatiebehoeften. De inkoop van hard- en software verloopt via het hoofdkantoor van de franchisegever Telecombinatie in Alphen aan de Rijn. Door zijn regionale bediening kan de franchisenemer zeer direct reageren op vragen en problemen uit de markt. Hierdoor staat hij bekend als een onafhankelijke, vakkundige partner. P M T communiceren; bereikbaar zijn; genot, recreatie; en; internet; spelen; uniek zijn. kinderen < 12 jaar; pubers < 18jaar; jeugd < 24 jaar; mannen en vrouwen < 55 jaar; senioren > 55 jaar; trendsetters / innovators die in alle groepen voorkomen. voice toestellen; lady phone; mp3 voice toestellen; full data / voice toestellen; accessoires aansluitkabels -/- software; laptop data- connect- apparatuur. (*) rood gemarkeerd is waar Telecombinatie Bergeijk in actief is. C. Externe analyse Totale consumenten jaar omzet in miljoenen euro's mobiele telecom Nederland. - Markt (meso-omgeving) De retailmarkt voor de verkoop van GSM apparatuur aan consumenten heeft een grootte van 690 miljoen omzet, exclusief 19% BTW in 2006 gerealiseerd. De mate van bezit uitgedrukt in werkende mobiele telefoons in Nederland is 92% t.o.v. de 16.3 mln. inwoners. Vanaf 2000 is er al een marktverzadiging. De groei in omzet van toestellen komt voort uit nieuwe technische ontwikkelingen. De gebruiksgraad (minimaal 1 in -/- uitgaande call per 6 maanden) van mobiele telecommunicatieapparatuur is 85 % t.o.v. de 16.3 mln. inwoners. Dit is al vanaf 2000 stabiel. De gebruiksgraad is al een aantal jaren vrijwel stabiel, lichte stijging jaarlijks ca. 1%. De gebruiksintensiteit stijgt vanaf 2000 jaarlijks met een aantal procenten. Dit onderwerp valt buiten de scope van de scriptie waardoor het niet verder is meegenomen. De verwachting is dat de omzet door de verkoop van duurdere toestellen verder zal stijgen. Prognose is dat tussen 2010 en 2015 de totale omzet 1 miljard zal bereiken Pagina 1 van 5

2 De innovatie kracht is gigantisch waardoor snelle product wisselingen plaatsvinden. GSM telecommunicatietoestellen voor de consumentenmarkt kun je onderverdelen in vier groepen. voice toestellen. ( trend ) Lady phone. ( trend ) mp3/voice toestel. ( trend ) Smartphone ( PDA). ( trend ) Afnemers consumenten Door het dagelijks op zak en in gebruik hebben van een GSM toestel, is de gebruiksduur gemiddeld twee jaar. Daarnaast zorgen technische ontwikkelingen ervoor- dat consumenten sneller overgaan tot vervanging. Internet heeft de toegang tot productspecificaties toegankelijker gemaakt. Hierdoor is de gemiddelde productkennis bij de consumenten, de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Het omzet aandeel van jeugd < 24 jaar en senioren, stijgt procentueel het meest. Zij kopen duurdere toestellen. Senioren zijn gevoeliger voor de kwaliteit van de service en wensen persoonlijke advisering. De telecommunicatie markt zit in een transformatieproces van product naar klantgeoriënteerd. Distributie 80% 60% 40% 20% 0% 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% MA verdeling in % van de productgroepen voice toestel lady phone MP3 / voice smart phone kinderen < 12 jaar Omzet ontwikkeling per doelgroep. pubers < 18 jaar jeugd < 24 jaar mannen en vrouwen < 55 jaar senioren > 55 jaar trendsetters / innovators De laatste twee jaar is een sterke groei te zien in de verkoop via internet. GSM.nl, Typhone.nl, GSMtrack.nl en GSMweb.nl, zijn hier de grootste spelers. Omzetbelang van het retailkanaal is terug gelopen van 80% naar 49%. Zowel de soft- als hardware leveranciers leggen met toenemende mate eisen of een veto bij de retailer op. Zij bepalen hoe, wat, en waar hun producten verkocht mogen worden. Partijen zoals KPN en T-Mobile, hebben door een slimme multi channel distributie en marketingstrategie een voorsprong in retail verkopen. Door deze strategie hebben zij een voorkeurskeuze bij de consument gecreëerd. Nieuwe samenwerkingverbanden zijn opgestart tussen traditionele telecommunicatienetwerken zoals KPN en Vodafone met branchevreemde aanbieders zoals Rabobank (kanaal callcenter) en Albert Hein (kanaal retail). De voortschrijdende techniek zorgt ervoor dat uitwisseling van gegevens tussen je mobiel, je persoonlijke pc en internet eenvoudig mogelijk zijn. Hierdoor gaan computerbedrijven die voorheen enkel IT gerelateerd waren nu ook mobiel aanbieden. Concurrentie 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Distributie ontwikkeling in % van de omzet Nederland. Retail Internet Callcenter IT bedrijven De C-4 retailconsumentenverkoopindex bestaande uit KPN 19%, T-Mobile 16%, Dexcom 13% en Belcompany 11% heeft een totaal van 59% marktaandeel. Netwerken zoals KPN, T-Mobile etc. hebben zich een dubbelrol aangemeten. Ze zijn zowel fabrikant als retailer. Dat de markt in beweging is aan de zijde van de retailers word, duidelijk gemaakt, doordat de laatste jaren verschillende overnames plaats hebben gevonden. Een mooi voorbeeld is de firma Dexcom, die in een periode van 2 jaar T for Telecom, Dixons en Tell-me overnam. De firma is door overnames van 6% marktaandeel naar de huidige 13% gegaan. Bestaansrecht van de kleinere spelers, zoals vrije dealers, is te verklaren door het gegeven dat zij snel kunnen schakelen in het aanbieden van nieuwe trends en producten, waardoor zij een optimale aansluiting hebben op de consumentenwens. Door hun geringe marketingkracht is er een grote shake out en een vlucht naar samenwerking met franchise- en inkooporganisaties. Pagina 2 van 5

3 Vijf krachtenmodel Porter: Onderlinge concurrentiedruk is gigantisch hevig door multi channel aanbod / door de professionalisering van de aanbieders sterk toenemend; Macht leveranciers is sterk en hevig. Men heeft een duaal belang waarbij grote reglementering bestaat. Daarbij is de macht toenemend door de grote belangen; Macht van de afnemers is gering. Door het individueel gedrag is er geen bundeling van macht. Dit is al een aantal jaren stabiel; Substituten. Door de licentiering van frequenties en de hoge investeringen en technische knowhow is een nieuw substituut gering en stabiel; Nieuwe toetreders in de verkoop van mobiele telecommunicatie zijn gering en stabiel. Conclusie: ondanks hevige concurrentie en leveranciersmacht is de bedrijfstak door de forse marktgroei en nieuwe technische innovaties nog behoorlijk aantrekkelijk. 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Belcompany Marktaandeel weergave retailers. Dexcom The Phone House Searchdog Telecombinatie Vrijedealers T-Mobile KPN / Telfort Vodafone Orange Macro-omgeving De algemene tendens naar veiligheid is al een aantal jaren gaande. Hierdoor is de vraag en behoud van GSM apparatuur als communicatie middel sterk toegenomen. Doordat bijna iedereen, van jong tot oud, een GSM toestel heeft, is de politiek zich gaan bemoeien met de tarieven. In Nederland is de OPTA belast met de regulering van beltarieven, maar ook het Europees Parlement buigt zich nu over aanpassingen (lees verlaging) van de internationale tarieven. Door verbetering van de algemene economische situatie, goede vooruitzichten en de beschikbaarheid van nieuwe technologieën, zal men eerder bereid zijn een duurder en kwalitatief beter toestel te kopen. Mobiele communicatie heeft tevens ervoor gezorgd, dat we ons sociaal-cultureel anders zijn gaan gedragen. Vooral de jongeren gebruiken mobiele communicatie om hun vrienden en kennissen sociaal te onderhouden. D. Interne analyse Prestatie van Telecombinatie Bergeijk t.o.v. de ontwikkeling in het retail kanaal telecom. Marktaandeel Het verzorgingsgebied van Telecombinatie Bergeijk dat actief is in het consumentenretailkanaal is direct en indirect consumenten. Het marktaandeel loopt al enkele jaren door distributieontwikkelingen achteruit. In 2003 had Telecombinatie Bergeijk nog een dominante positie met een marktaandeel van 58%. Eind 2006 is dat teruggevallen naar een percentage van ca. 34%. De prestaties van Telecombinatie Bergeijk zijn de laatste twee jaar onder de maat t.o.v. de ontwikkelingen in totale retailmarkt. Strategie Telecombinatie Bergeijk is gestart in de jaren 90. Consumenten hadden in de jaren 90 geringe kennis van mobiele telefonie, waardoor alles van uit productkennisoverdracht werd verkocht. Nu dient men rekening te houden met het feit, dat de consument een hoge productkennis heeft. Men verkoopt tot op heden bij Telecombinatie Bergeijk nog immer door productkennis over te brengen. Strategiekeuze heeft men niet gemaakt, in de 104,00% 102,00% 100,00% 98,00% 96,00% 94,00% 92,00% 90,00% praktijk zwabbert men tussen allerlei strategieën (stuck in the middle). Men is niet innovatief in het gebruik van klanten systemen om leads uit de markt op te volgen tot succesvolle verkopen. Management en verkopers hebben een houding van wij verkopen kwaliteit en kennis. Als men dat wil, weet men ons wel te vinden. Telecombinatie Bergeijk als franchisenemer volgt bijna altijd en volledig de adviezen inzake reclame en assortiment op die zij van het hoofdkantoor van Telecombinatie de franchisegever ontvangt. Men selecteert/bepaalt/maakt de keuze niet zelf, met 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Ma ontwikkeling Telecombinatie Bergeijk. MA in het verzorgingsgebied MA in het verzorgingsgebied gecorrigeerd met distributie ontwikkelingen in retail Pagina 3 van 5

4 de vraag of dit wel het juiste voor het bedrijf is. Men is zo druk met de dagelijkse zaken bezig dat er ook geen tijd voor is om er een eigen beleid op na te houden. Marketingmix Product: Prijs: Promotie: Plaats: Personeel: Het aanbod van telecom hardware is gigantisch (zowel breed als diep). Men heeft het zelfs allemaal op voorraad. Performance ++ Als klanten een uiting van een andere aanbieder ook maar op enig moment laten horen of zien, wordt direct het element prijs genomen en gaat men voor de deal zonder enige voor- of nacalculatie of dat men het verkooptalent gaat gebruiken. Performance - -. Prijs van het apparatuur is gelijk aan de prijzen van de nationale retailers en ongeveer 20% hoger dan bij de internet aanbieders. Performance + Elke klant ontvangt een hoog serviceniveau. Men geeft aan de consument ook duidelijk de indruk dat Telecombinatie Bergeijk de beste keuze is. Performance ++. Advertentiesgrid/folders die door het hoofdkantoor worden gemaakt, worden regelmatig, maar standaard, regionaal geplaatst. Performance - -. Deze worden huis aan huis ongedifferentieerd verspreid met toevoeging van logo en naam van Telecombinatie Bergeijk. Performance - -. Reclame differentiatie in de verschillende klanten doelgroepen vinden niet plaats. Performance - -. Men houd géén klanten data base bij, een CRM systeem wordt gemist. Performance - -. Telecombinatie Bergeijk heeft maar één verkooppunt en dat is Bergeijk. Performance -. Internet verkopen als extra distributie vinden niet plaats. Performance - -. De winkel is voor het laatst verbouwd in Performance - -. Telecombinatie Bergeijk heeft een winkel indeling waarbij persoonlijke bediening door personeel noodzakelijk is. De toestellen zijn achter glas in vitrines ten toon gesteld. De klant kan niet zonder hulp van een verkoper voelen aan een toestel of een toestel testen. Performance - -. Personeel wordt regelmatig intensief getraind waardoor het een hoge product kennis heeft. Performance ++. Het verloop van personeel is minimaal. Performance +. De eigenaar zorgt voor een goede sfeer en prettige werkomgeving voor het personeel. Performance +. Personeel is producttechnisch goed onderlegd maar het ontbreekt aan de verkoopvaardigheid. Performance - -. Werkbesprekingen, functionering en evaluatiegesprekken worden niet gevoerd. Performance - -. Onderling heerst een grote mate van vriendschappelijke sfeer. Performance +. Financiën De RTVvb. zakt al een aantal jaar naar beneden. In 2006 is het nog maar 5.08%, in 2000 was dit nog 17.4%. De solvabiliteit van het eigenvermogen is met een percentage van 47% goed te noemen. Dit komt vooral doordat in het verleden de winsten niet zijn uitgekeerd, maar gebruikt zijn om de financieringen af te lossen. De trend is wel dat dit aan het afnemen is. In het jaar 2000 was het nog 59%. De liquiditeitpositie is normaal. Men heeft veel hardwarevoorraad op de plank liggen, waar veel geld in zit. Leveranciers van telecommunicatieproducten in het algemeen hanteren geen betalingskredieten. De quickratio is met een getal van 1.14 net boven de norm. E. S.W.O.T analyse Kansen Het marktaandeel van jeugd < 24 jaar en senioren stijgt procentueel het meest. Door het dagelijks op zak en in gebruik hebben van een GSM toestel is de gebruiksduur gemiddeld twee jaar. De innovatiekracht is gigantisch, waardoor snelle productwisselingen plaatsvinden. Sterke groei van verkoop via internet de laatste 2 jaar. Pagina 4 van 5

5 Door verbetering van de algemene economische situatie en een goed economisch vooruitzicht, zal men eerder bereid zijn een duurder en technisch geavanceerder toestel te kopen. Bedreigingen Omzetbelang van het retailkanaal is teruggelopen van 80% naar 49%. Vanaf 2000 is er al een marktverzadiging. Onderlinge concurrentiedruk is gigantisch hevig door multi channel aanbod. Nieuwe distributievormen zoals internetverkoop winnen snel groot marktaandeel t.o.v. retail. Partijen zoals KPN en T-Mobile hebben door een slimme multi channel distributie en marketingstrategie een voorsprong in retailverkopen. Sterktes Personeel wordt regelmatig intensief getraind waardoor het een hoge productkennis heeft. Elke klant ontvangt een hoog serviceniveau. Men geeft aan de consument ook duidelijk de indruk dat Telecombinatie Bergeijk de beste keuze is. Breed en diep productassortiment, met veel voorraad. Loyaal personeel dat al verscheidene jaren in dienst is. Door in het verleden winsten te gebruiken om het eigen vermogen aan te sterken, heeft men nu een sterke solvabiliteit. De trend is wel dat dit aan het afnemen is. In het jaar 2000 was het nog 59%. Zwaktes Strategiekeuze heeft men niet gemaakt, in de praktijk zwabbert men tussen allerlei strategieën (stuck in the middle). Geen internetstrategie. Reclamedifferentiatie in de verschillende klantendoelgroepen vindt niet plaats. Personeel is producttechnisch goed onderlegd, maar het ontbreekt aan de verkoopvaardigheid. Men houdt geen klantendatabase bij en een CRM systeem wordt gemist. Telecombinatie Bergeijk richt zijn activiteiten op een klein verzorgingsgebied. F. Strategische issues Veld-1 Hoge productkennis personeel. / Verkoop duurdere toestellen. - Breed en diep product assortiment, met veel voorraad. / Verkopen aan jeugd > 18 jaar < 24 jaar en senioren. Veld-2 Onderlinge concurrentiedruk is gigantisch hevig door multi channel aanbod. / Opstart internet als nieuw distributiekanaal. Veld-3 Sterke solvabiliteit. / Klanten systeem voor het volgen van leads en verkoopkansen uit de markt. Marketing en reclame specifiek aanpassen, uniek en gedifferentieerd maken voor Telecombinatie Bergeijk. G. Centraal probleem De performance van het bedrijf is onder de maat. Men doet maar wat en is daardoor stuck in the middle. Medewerkers zijn geen verkopers maar consulenten met hoge productkennis. Daarbij missen ze ondersteunende systemen voor het volgen van leads en klanten. Ondanks de hevige onderlinge concurrentie en marktgroei voert men geringe marketing- en reclame- inspanningen. Deze worden niet specifiek en gedifferentieerd ingezet. Daarnaast heeft men niet geanticipeerd op de veranderingen in de distributie. Dit heeft er voor gezorgd dat de rentabiliteit veel te laag is. Als men op deze manier verder gaat zal sluiting en beëindiging van de activiteiten onomkeerbaar worden. Pagina 5 van 5

Strategisch marketingplan

Strategisch marketingplan Strategisch marketingplan Inleverdatum: 28-03-2012 Opdrachtgevers: Avans Hogeschool Den Bosch Projectbegeleider: Kim Artnz Inhoudsdeskundige: Karlijn de Jongh Student: David Au 2033620 Nick Derks 2019151

Nadere informatie

Voorbeeld Marketingplan! 1. Inleiding

Voorbeeld Marketingplan! 1. Inleiding Voorbeeld Marketingplan! 1. Inleiding Mensen zijn gemakkelijk verveeld, mensen willen bezig gehouden worden. Entertainment wordt daarom steeds belangrijker. Vizzavi is een dienstverlener die entertainment

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter

Nadere informatie

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Avans ABC Projectgroep: P1D4 Namen: Frederique Vermeij 2055366 Mirthe van Gulik 2053813 Jens van der Struijk 2044834 Koen Voogd 2048438 Pascal Schonewille

Nadere informatie

Media innovation. Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015

Media innovation. Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015 Vak: Docenten: Media innovation Eric Goossens en Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015 Klas: CCV2A (AD2) Door: Dennis Bos 512419 - Jeffrey van Ingen 537772 Martijn Kommers 544704 Tim Overmars 537996

Nadere informatie

Eindrapportage Project KPN. Sander de Bruijn Aaron Spijkers Khuloud Khalif Susan Rijkers Nadine Eekhout. Begeleider Koen Demouge

Eindrapportage Project KPN. Sander de Bruijn Aaron Spijkers Khuloud Khalif Susan Rijkers Nadine Eekhout. Begeleider Koen Demouge Eindrapportage Project KPN Sander de Bruijn Aaron Spijkers Khuloud Khalif Susan Rijkers Nadine Eekhout Begeleider Koen Demouge Inhoudsopgave Samenvatting 2 Wie is KPN 3 Huidige status 4 De doelgroep, waarom?

Nadere informatie

Marketingcommunicatieplan

Marketingcommunicatieplan Opdrachtgever: Deventrade BV Marketingcommunicatieplan Docenten/begeleiders; Dhr. P. Hoogeboom-van Es & Dhr. F. Fokkink Klas: DCS2VA Studenten: Bram Tomesen 336586 Daniël te Winkel 332306 Rutger Weekhout

Nadere informatie

Omnichannel strategie versterkt formule Lokaal ondernemerschap belangrijke aanvulling op online strategie

Omnichannel strategie versterkt formule Lokaal ondernemerschap belangrijke aanvulling op online strategie mrd euro's Trends in franchise ING Economisch Bureau Omnichannel strategie versterkt formule Lokaal ondernemerschap belangrijke aanvulling op online strategie De traditionele detailhandel heeft het, onder

Nadere informatie

Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security

Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security 2013 Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security intelligent security In dit rapport wordt u duidelijk hoe intelligent security 10% meer klanten in de vorm van evenementen kan werven binnen 2013.

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar. Coach: Annemieke van der Mark

Ondernemingsplan. Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar. Coach: Annemieke van der Mark Ondernemingsplan Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar Coach: Annemieke van der Mark 14 april 2009 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...3 Marketingplan...3 Conceptomschrijving...3 Interne

Nadere informatie

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Marketingplan Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Colofon Uitgever BouwKennis BV Max Euwelaan 51 3062 MA ROTTERDAM T 010-2066996 E info@bouwkennis.nl www.bouwkennis.nl Marketing

Nadere informatie

Ondernemingsplan Mountainbikespeciaalzaak Downhill

Ondernemingsplan Mountainbikespeciaalzaak Downhill Ondernemingsplan Mountainbikespeciaalzaak Downhill Klas: 1A Groep: 4 Leden: Ruben de Haas 2147481 Wesley Broekhuizen 2125848 Frank Nogarede 2142822 Dennis Hakkert 2148514 Maarten Leegwater 2126575 Opleiding:

Nadere informatie

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland 2012-2013 inhoudsopgave Voorwoord CEO & RvC Kerncijfers en resultaten Het jaar in beeld Wie wij zijn Hoe wij waarde creëren Externe en interne omgeving Visie, missie

Nadere informatie

ENGLISH. Activiteiten & Resultaten - Onze Klanten. The Easiest Place to do Business

ENGLISH. Activiteiten & Resultaten - Onze Klanten. The Easiest Place to do Business ENGLISH U Activiteiten & Resultaten - Onze Klanten The Easiest Place to do Business Onze tweede strategische pijler richt zich op onze klanten. We willen onze klanten de beste ervaring bieden. Met onze

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

Marketingadvies Boorsma Marketing tomorrow becoming a consultant. Lionel Teeuw Tim Damstra Astin van Weezel Errens Koen Zwaan

Marketingadvies Boorsma Marketing tomorrow becoming a consultant. Lionel Teeuw Tim Damstra Astin van Weezel Errens Koen Zwaan Marketingadvies Boorsma Marketing tomorrow becoming a consultant. Lionel Teeuw Tim Damstra Astin van Weezel Errens Koen Zwaan Marketing Tomorrow Hogeschool van Amsterdam 20 november 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2011. is ons vak

J A A R V E R S L A G 2011. is ons vak J A A R V E R S L A G 2011 is ons vak Macintosh Retail Group 2011 Inhoud Retail is ons vak 1 Highlights 2011 2 Verslag van de Raad van Bestuur over 2011 Aan onze aandeelhouders 4 Doelstellingen en strategie

Nadere informatie

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 49BD1BV 8 JANUARI 2014 Voorwoord Als eerstejaars studenten

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Vakantieganger dwingt tot waardevoller reisaanbod

Vakantieganger dwingt tot waardevoller reisaanbod Reisorganisaties ING Economisch Bureau Vakantieganger dwingt tot waardevoller reisaanbod De uitgaven aan vakanties stijgen dit jaar met slechts 2%. Consumenten hebben weliswaar meer vertrouwen in de economie,

Nadere informatie

r k e t i n g p l a n

r k e t i n g p l a n r k e t i n g p l a n Sanne Celia van Alphen Manon Beukman Kim Heuvelmans Vivian Sromofsky HT-2 Inhoud Het bedrijf... 2 Missie... 2 Visie... 2 Marketingdoelstelling... 3 Externe omgeving... 4 Interne omgeving...

Nadere informatie

Adviesrapport Project Sportfan

Adviesrapport Project Sportfan Adviesrapport Project Sportfan Versie: 2 Opdrachtgever: Deventrade BV Begeleidend docent: Dhr. F. Fokkink/Dhr. P. Hoogeboom-van Es School: Saxion Deventer Opleiding: Sportmarketing Student: Sven Calot

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

Bekijk onze eerstvolgende Business Eventdagen op BTCTELECONSULT.NL/BUSINESSEVENT. Met vriendelijke groet,

Bekijk onze eerstvolgende Business Eventdagen op BTCTELECONSULT.NL/BUSINESSEVENT. Met vriendelijke groet, TELECOM TABLOID RENDEMENT IN DE LIFT herfst 2013 / winter 2014 >> Thema: Rendement in de lift >> Hosted IP Telefonie op maat... pag. 2 >> Special: bewaar-stappenplan... pag. 3 t/m 6 Slimmer werken, communiceren

Nadere informatie

JA ARVERSL AG 2011 is ons vak

JA ARVERSL AG 2011 is ons vak JA ARV ERSL AG 2011 is on s va k Macintosh Retail Group 2011 Inhoud In dit jaarverslag kunnen afrondingsverschillen voorkomen met eerder gepubliceerde cijfers respectievelijk tussen cijfers in het verslag

Nadere informatie

Visie op de koers van de watersportdetailhandel. Een cross channel route met de watersportspecialist als bestemming

Visie op de koers van de watersportdetailhandel. Een cross channel route met de watersportspecialist als bestemming Visie op de koers van de watersportdetailhandel Een cross channel route met de watersportspecialist als bestemming 2 Visie op de koers van de watersportdetailhandel Een cross channel route met de watersportspecialist

Nadere informatie

Start je eigen Ergosun vestiging. als franchisenemer

Start je eigen Ergosun vestiging. als franchisenemer Start je eigen Ergosun vestiging als franchisenemer Je hebt een droom: je eigen zaak opstarten en uitbouwen tot een succesverhaal in je eigen buurt. Waarom dan geen zonnebankcenter? Een zonnebankcenter

Nadere informatie

Het opstellen van een marketingplan in 4 talen

Het opstellen van een marketingplan in 4 talen Het opstellen van een marketingplan in 4 talen Groep 2 Academiejaar : 2010-2011 Groepsleden: Gert-Jan Fraiponts Dries Hoeken Jasmien Maex Goele Timmermans Maarten Verhagen Klas: 2 MAR ABC Provinciale Hogeschool

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie