Iedereen door middel van techniek laten communiceren, op elk moment, waar en hoe men dat wil.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Iedereen door middel van techniek laten communiceren, op elk moment, waar en hoe men dat wil."

Transcriptie

1 Deel 1A, Management Samenvatting Telecombinatie Bergeijk NIMA B-3 Scriptie, vertrekpunten voor operationeel marketingplan A. Inleiding Telecombinatie Bergeijk is een telecommunicatiewinkel gevestigd in Bergeijk en gestart in 1992, Bergeijk is gelegen tussen Eindhoven en de grens met België. De winkel is gevestigd op een B2 locatie aan de rand van het centrum. Telecombinatie Bergeijk verkoopt allerlei mogelijke telecommunicatieapparatuur en telecommunicatiediensten. De hoofdactiviteit is verkoop van GSM communicatie apparatuur voor de consumentenmarkt. Daarnaast verkoopt men allerlei soorten accessoires voor mobiele telefoons. Telecombinatie Bergeijk is aangesloten bij de inkoop- en marketingorganisatie Telecombinatie. Franchisenemer is lid van Telecombinatie. Naast de eigenaar zijn er in totaal 3 full time personeelsleden in dienst en een tweetal parttimers voor voornamelijk de weekenden. Gebruikskosten, - omzet en -elementen die consumenten aan de netwerken/providers maandelijks betalen, zijn niet meegenomen. Deze scriptie is beperkt tot enkel het verkopen van telecommunicatieapparatuur aan consumenten. De visie van Telecombinatie Bergeijk is: Iedereen door middel van techniek laten communiceren, op elk moment, waar en hoe men dat wil. De missie van Telecombinatie Bergeijk is: Telecombinatie Bergeijk wil als onafhankelijk intermediair voor de eindgebruiker, de beste telecommunicatie oplossing adviseren, aanbieden, installeren en beheren en tevens bijkomende service aanbieden. B. Strategisch vertrekpunt ( business scope ) Telecombinatie Bergeijk adviseert en verkoopt als onafhankelijke aanbieder aan consumenten hun telecommunicatiebehoeften. De inkoop van hard- en software verloopt via het hoofdkantoor van de franchisegever Telecombinatie in Alphen aan de Rijn. Door zijn regionale bediening kan de franchisenemer zeer direct reageren op vragen en problemen uit de markt. Hierdoor staat hij bekend als een onafhankelijke, vakkundige partner. P M T communiceren; bereikbaar zijn; genot, recreatie; en; internet; spelen; uniek zijn. kinderen < 12 jaar; pubers < 18jaar; jeugd < 24 jaar; mannen en vrouwen < 55 jaar; senioren > 55 jaar; trendsetters / innovators die in alle groepen voorkomen. voice toestellen; lady phone; mp3 voice toestellen; full data / voice toestellen; accessoires aansluitkabels -/- software; laptop data- connect- apparatuur. (*) rood gemarkeerd is waar Telecombinatie Bergeijk in actief is. C. Externe analyse Totale consumenten jaar omzet in miljoenen euro's mobiele telecom Nederland. - Markt (meso-omgeving) De retailmarkt voor de verkoop van GSM apparatuur aan consumenten heeft een grootte van 690 miljoen omzet, exclusief 19% BTW in 2006 gerealiseerd. De mate van bezit uitgedrukt in werkende mobiele telefoons in Nederland is 92% t.o.v. de 16.3 mln. inwoners. Vanaf 2000 is er al een marktverzadiging. De groei in omzet van toestellen komt voort uit nieuwe technische ontwikkelingen. De gebruiksgraad (minimaal 1 in -/- uitgaande call per 6 maanden) van mobiele telecommunicatieapparatuur is 85 % t.o.v. de 16.3 mln. inwoners. Dit is al vanaf 2000 stabiel. De gebruiksgraad is al een aantal jaren vrijwel stabiel, lichte stijging jaarlijks ca. 1%. De gebruiksintensiteit stijgt vanaf 2000 jaarlijks met een aantal procenten. Dit onderwerp valt buiten de scope van de scriptie waardoor het niet verder is meegenomen. De verwachting is dat de omzet door de verkoop van duurdere toestellen verder zal stijgen. Prognose is dat tussen 2010 en 2015 de totale omzet 1 miljard zal bereiken Pagina 1 van 5

2 De innovatie kracht is gigantisch waardoor snelle product wisselingen plaatsvinden. GSM telecommunicatietoestellen voor de consumentenmarkt kun je onderverdelen in vier groepen. voice toestellen. ( trend ) Lady phone. ( trend ) mp3/voice toestel. ( trend ) Smartphone ( PDA). ( trend ) Afnemers consumenten Door het dagelijks op zak en in gebruik hebben van een GSM toestel, is de gebruiksduur gemiddeld twee jaar. Daarnaast zorgen technische ontwikkelingen ervoor- dat consumenten sneller overgaan tot vervanging. Internet heeft de toegang tot productspecificaties toegankelijker gemaakt. Hierdoor is de gemiddelde productkennis bij de consumenten, de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Het omzet aandeel van jeugd < 24 jaar en senioren, stijgt procentueel het meest. Zij kopen duurdere toestellen. Senioren zijn gevoeliger voor de kwaliteit van de service en wensen persoonlijke advisering. De telecommunicatie markt zit in een transformatieproces van product naar klantgeoriënteerd. Distributie 80% 60% 40% 20% 0% 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% MA verdeling in % van de productgroepen voice toestel lady phone MP3 / voice smart phone kinderen < 12 jaar Omzet ontwikkeling per doelgroep. pubers < 18 jaar jeugd < 24 jaar mannen en vrouwen < 55 jaar senioren > 55 jaar trendsetters / innovators De laatste twee jaar is een sterke groei te zien in de verkoop via internet. GSM.nl, Typhone.nl, GSMtrack.nl en GSMweb.nl, zijn hier de grootste spelers. Omzetbelang van het retailkanaal is terug gelopen van 80% naar 49%. Zowel de soft- als hardware leveranciers leggen met toenemende mate eisen of een veto bij de retailer op. Zij bepalen hoe, wat, en waar hun producten verkocht mogen worden. Partijen zoals KPN en T-Mobile, hebben door een slimme multi channel distributie en marketingstrategie een voorsprong in retail verkopen. Door deze strategie hebben zij een voorkeurskeuze bij de consument gecreëerd. Nieuwe samenwerkingverbanden zijn opgestart tussen traditionele telecommunicatienetwerken zoals KPN en Vodafone met branchevreemde aanbieders zoals Rabobank (kanaal callcenter) en Albert Hein (kanaal retail). De voortschrijdende techniek zorgt ervoor dat uitwisseling van gegevens tussen je mobiel, je persoonlijke pc en internet eenvoudig mogelijk zijn. Hierdoor gaan computerbedrijven die voorheen enkel IT gerelateerd waren nu ook mobiel aanbieden. Concurrentie 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Distributie ontwikkeling in % van de omzet Nederland. Retail Internet Callcenter IT bedrijven De C-4 retailconsumentenverkoopindex bestaande uit KPN 19%, T-Mobile 16%, Dexcom 13% en Belcompany 11% heeft een totaal van 59% marktaandeel. Netwerken zoals KPN, T-Mobile etc. hebben zich een dubbelrol aangemeten. Ze zijn zowel fabrikant als retailer. Dat de markt in beweging is aan de zijde van de retailers word, duidelijk gemaakt, doordat de laatste jaren verschillende overnames plaats hebben gevonden. Een mooi voorbeeld is de firma Dexcom, die in een periode van 2 jaar T for Telecom, Dixons en Tell-me overnam. De firma is door overnames van 6% marktaandeel naar de huidige 13% gegaan. Bestaansrecht van de kleinere spelers, zoals vrije dealers, is te verklaren door het gegeven dat zij snel kunnen schakelen in het aanbieden van nieuwe trends en producten, waardoor zij een optimale aansluiting hebben op de consumentenwens. Door hun geringe marketingkracht is er een grote shake out en een vlucht naar samenwerking met franchise- en inkooporganisaties. Pagina 2 van 5

3 Vijf krachtenmodel Porter: Onderlinge concurrentiedruk is gigantisch hevig door multi channel aanbod / door de professionalisering van de aanbieders sterk toenemend; Macht leveranciers is sterk en hevig. Men heeft een duaal belang waarbij grote reglementering bestaat. Daarbij is de macht toenemend door de grote belangen; Macht van de afnemers is gering. Door het individueel gedrag is er geen bundeling van macht. Dit is al een aantal jaren stabiel; Substituten. Door de licentiering van frequenties en de hoge investeringen en technische knowhow is een nieuw substituut gering en stabiel; Nieuwe toetreders in de verkoop van mobiele telecommunicatie zijn gering en stabiel. Conclusie: ondanks hevige concurrentie en leveranciersmacht is de bedrijfstak door de forse marktgroei en nieuwe technische innovaties nog behoorlijk aantrekkelijk. 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Belcompany Marktaandeel weergave retailers. Dexcom The Phone House Searchdog Telecombinatie Vrijedealers T-Mobile KPN / Telfort Vodafone Orange Macro-omgeving De algemene tendens naar veiligheid is al een aantal jaren gaande. Hierdoor is de vraag en behoud van GSM apparatuur als communicatie middel sterk toegenomen. Doordat bijna iedereen, van jong tot oud, een GSM toestel heeft, is de politiek zich gaan bemoeien met de tarieven. In Nederland is de OPTA belast met de regulering van beltarieven, maar ook het Europees Parlement buigt zich nu over aanpassingen (lees verlaging) van de internationale tarieven. Door verbetering van de algemene economische situatie, goede vooruitzichten en de beschikbaarheid van nieuwe technologieën, zal men eerder bereid zijn een duurder en kwalitatief beter toestel te kopen. Mobiele communicatie heeft tevens ervoor gezorgd, dat we ons sociaal-cultureel anders zijn gaan gedragen. Vooral de jongeren gebruiken mobiele communicatie om hun vrienden en kennissen sociaal te onderhouden. D. Interne analyse Prestatie van Telecombinatie Bergeijk t.o.v. de ontwikkeling in het retail kanaal telecom. Marktaandeel Het verzorgingsgebied van Telecombinatie Bergeijk dat actief is in het consumentenretailkanaal is direct en indirect consumenten. Het marktaandeel loopt al enkele jaren door distributieontwikkelingen achteruit. In 2003 had Telecombinatie Bergeijk nog een dominante positie met een marktaandeel van 58%. Eind 2006 is dat teruggevallen naar een percentage van ca. 34%. De prestaties van Telecombinatie Bergeijk zijn de laatste twee jaar onder de maat t.o.v. de ontwikkelingen in totale retailmarkt. Strategie Telecombinatie Bergeijk is gestart in de jaren 90. Consumenten hadden in de jaren 90 geringe kennis van mobiele telefonie, waardoor alles van uit productkennisoverdracht werd verkocht. Nu dient men rekening te houden met het feit, dat de consument een hoge productkennis heeft. Men verkoopt tot op heden bij Telecombinatie Bergeijk nog immer door productkennis over te brengen. Strategiekeuze heeft men niet gemaakt, in de 104,00% 102,00% 100,00% 98,00% 96,00% 94,00% 92,00% 90,00% praktijk zwabbert men tussen allerlei strategieën (stuck in the middle). Men is niet innovatief in het gebruik van klanten systemen om leads uit de markt op te volgen tot succesvolle verkopen. Management en verkopers hebben een houding van wij verkopen kwaliteit en kennis. Als men dat wil, weet men ons wel te vinden. Telecombinatie Bergeijk als franchisenemer volgt bijna altijd en volledig de adviezen inzake reclame en assortiment op die zij van het hoofdkantoor van Telecombinatie de franchisegever ontvangt. Men selecteert/bepaalt/maakt de keuze niet zelf, met 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Ma ontwikkeling Telecombinatie Bergeijk. MA in het verzorgingsgebied MA in het verzorgingsgebied gecorrigeerd met distributie ontwikkelingen in retail Pagina 3 van 5

4 de vraag of dit wel het juiste voor het bedrijf is. Men is zo druk met de dagelijkse zaken bezig dat er ook geen tijd voor is om er een eigen beleid op na te houden. Marketingmix Product: Prijs: Promotie: Plaats: Personeel: Het aanbod van telecom hardware is gigantisch (zowel breed als diep). Men heeft het zelfs allemaal op voorraad. Performance ++ Als klanten een uiting van een andere aanbieder ook maar op enig moment laten horen of zien, wordt direct het element prijs genomen en gaat men voor de deal zonder enige voor- of nacalculatie of dat men het verkooptalent gaat gebruiken. Performance - -. Prijs van het apparatuur is gelijk aan de prijzen van de nationale retailers en ongeveer 20% hoger dan bij de internet aanbieders. Performance + Elke klant ontvangt een hoog serviceniveau. Men geeft aan de consument ook duidelijk de indruk dat Telecombinatie Bergeijk de beste keuze is. Performance ++. Advertentiesgrid/folders die door het hoofdkantoor worden gemaakt, worden regelmatig, maar standaard, regionaal geplaatst. Performance - -. Deze worden huis aan huis ongedifferentieerd verspreid met toevoeging van logo en naam van Telecombinatie Bergeijk. Performance - -. Reclame differentiatie in de verschillende klanten doelgroepen vinden niet plaats. Performance - -. Men houd géén klanten data base bij, een CRM systeem wordt gemist. Performance - -. Telecombinatie Bergeijk heeft maar één verkooppunt en dat is Bergeijk. Performance -. Internet verkopen als extra distributie vinden niet plaats. Performance - -. De winkel is voor het laatst verbouwd in Performance - -. Telecombinatie Bergeijk heeft een winkel indeling waarbij persoonlijke bediening door personeel noodzakelijk is. De toestellen zijn achter glas in vitrines ten toon gesteld. De klant kan niet zonder hulp van een verkoper voelen aan een toestel of een toestel testen. Performance - -. Personeel wordt regelmatig intensief getraind waardoor het een hoge product kennis heeft. Performance ++. Het verloop van personeel is minimaal. Performance +. De eigenaar zorgt voor een goede sfeer en prettige werkomgeving voor het personeel. Performance +. Personeel is producttechnisch goed onderlegd maar het ontbreekt aan de verkoopvaardigheid. Performance - -. Werkbesprekingen, functionering en evaluatiegesprekken worden niet gevoerd. Performance - -. Onderling heerst een grote mate van vriendschappelijke sfeer. Performance +. Financiën De RTVvb. zakt al een aantal jaar naar beneden. In 2006 is het nog maar 5.08%, in 2000 was dit nog 17.4%. De solvabiliteit van het eigenvermogen is met een percentage van 47% goed te noemen. Dit komt vooral doordat in het verleden de winsten niet zijn uitgekeerd, maar gebruikt zijn om de financieringen af te lossen. De trend is wel dat dit aan het afnemen is. In het jaar 2000 was het nog 59%. De liquiditeitpositie is normaal. Men heeft veel hardwarevoorraad op de plank liggen, waar veel geld in zit. Leveranciers van telecommunicatieproducten in het algemeen hanteren geen betalingskredieten. De quickratio is met een getal van 1.14 net boven de norm. E. S.W.O.T analyse Kansen Het marktaandeel van jeugd < 24 jaar en senioren stijgt procentueel het meest. Door het dagelijks op zak en in gebruik hebben van een GSM toestel is de gebruiksduur gemiddeld twee jaar. De innovatiekracht is gigantisch, waardoor snelle productwisselingen plaatsvinden. Sterke groei van verkoop via internet de laatste 2 jaar. Pagina 4 van 5

5 Door verbetering van de algemene economische situatie en een goed economisch vooruitzicht, zal men eerder bereid zijn een duurder en technisch geavanceerder toestel te kopen. Bedreigingen Omzetbelang van het retailkanaal is teruggelopen van 80% naar 49%. Vanaf 2000 is er al een marktverzadiging. Onderlinge concurrentiedruk is gigantisch hevig door multi channel aanbod. Nieuwe distributievormen zoals internetverkoop winnen snel groot marktaandeel t.o.v. retail. Partijen zoals KPN en T-Mobile hebben door een slimme multi channel distributie en marketingstrategie een voorsprong in retailverkopen. Sterktes Personeel wordt regelmatig intensief getraind waardoor het een hoge productkennis heeft. Elke klant ontvangt een hoog serviceniveau. Men geeft aan de consument ook duidelijk de indruk dat Telecombinatie Bergeijk de beste keuze is. Breed en diep productassortiment, met veel voorraad. Loyaal personeel dat al verscheidene jaren in dienst is. Door in het verleden winsten te gebruiken om het eigen vermogen aan te sterken, heeft men nu een sterke solvabiliteit. De trend is wel dat dit aan het afnemen is. In het jaar 2000 was het nog 59%. Zwaktes Strategiekeuze heeft men niet gemaakt, in de praktijk zwabbert men tussen allerlei strategieën (stuck in the middle). Geen internetstrategie. Reclamedifferentiatie in de verschillende klantendoelgroepen vindt niet plaats. Personeel is producttechnisch goed onderlegd, maar het ontbreekt aan de verkoopvaardigheid. Men houdt geen klantendatabase bij en een CRM systeem wordt gemist. Telecombinatie Bergeijk richt zijn activiteiten op een klein verzorgingsgebied. F. Strategische issues Veld-1 Hoge productkennis personeel. / Verkoop duurdere toestellen. - Breed en diep product assortiment, met veel voorraad. / Verkopen aan jeugd > 18 jaar < 24 jaar en senioren. Veld-2 Onderlinge concurrentiedruk is gigantisch hevig door multi channel aanbod. / Opstart internet als nieuw distributiekanaal. Veld-3 Sterke solvabiliteit. / Klanten systeem voor het volgen van leads en verkoopkansen uit de markt. Marketing en reclame specifiek aanpassen, uniek en gedifferentieerd maken voor Telecombinatie Bergeijk. G. Centraal probleem De performance van het bedrijf is onder de maat. Men doet maar wat en is daardoor stuck in the middle. Medewerkers zijn geen verkopers maar consulenten met hoge productkennis. Daarbij missen ze ondersteunende systemen voor het volgen van leads en klanten. Ondanks de hevige onderlinge concurrentie en marktgroei voert men geringe marketing- en reclame- inspanningen. Deze worden niet specifiek en gedifferentieerd ingezet. Daarnaast heeft men niet geanticipeerd op de veranderingen in de distributie. Dit heeft er voor gezorgd dat de rentabiliteit veel te laag is. Als men op deze manier verder gaat zal sluiting en beëindiging van de activiteiten onomkeerbaar worden. Pagina 5 van 5

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Oosterhaven, J. A. (2010). ICT-strategie en -organisatie. Den Haag: SDU. ISBN: 978901222870

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

Start up Case. Sendcloud. Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015

Start up Case. Sendcloud. Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015 Start up Case Sendcloud Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015 Interne analyse Algemene informatie SendCloud SendCloud is opgericht in 2012 door Rob van den Heuvel, Bas Smeulders en Sabi

Nadere informatie

René J. Takens/CEO 11 februari 2004

René J. Takens/CEO 11 februari 2004 1 René J. Takens/CEO 11 februari 2004 2 Introductie Accell Group is Europa s grootste fiets- en fitness fabrikant Ongeveer 800.000 fietsen en 60.000 fitness apparaten 2002: EUR 259,4 miljoen omzet (EUR

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Schoenendetailhandel De schoenendetailhandel verkoopt schoeisel en aanverwante accessoires. De schoenenwinkels zijn globaal onder te verdelen in: zelfstandige samenwerkende schoenenzaken, discountzaken,

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 24 juni 2014

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 24 juni 2014 Vragen bij de case Totaal 93 punten Vraag 1 (18 punten) Maak een bedrijfstakanalyse met behulp van het vijfkrachtenmodel van Porter vanuit het perspectief van Displayz. Maak per concurrentiekracht een

Nadere informatie

Basismodel dienstenmarketing. Klant

Basismodel dienstenmarketing. Klant Naam: Basismodel dienstenmarketing Hippische diensten / Hippische producten Concurrentie en andere omgevingsinvloeden Dienstverlener Klant Relatie Dienstverleningsproces Dienst/Product Welke diensten biedt

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

regulering zakelijke netwerkdiensten

regulering zakelijke netwerkdiensten Marktontwikkelingen en regulering zakelijke netwerkdiensten Gerard Boogert 12 juni 2013 Grolsche Veste Enschede Relatiedag NDIX Presentatie overzicht Autoriteit Consument & Markt algemene introductie Telecom

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Resultaten tweede kwartaal 2012

Resultaten tweede kwartaal 2012 Resultaten tweede kwartaal 2012 24 juli 2012 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN Introductie 2012 belangrijk jaar in versterken, vereenvoudigen, groeien strategie tot 2015 Versnelde investeringen in

Nadere informatie

FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS

FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS Exploderende groei E-commerce E-commerce is niet meer weg te denken uit onze economie. Al decennia lang is deze vorm van handelen via

Nadere informatie

Uw totale telecompartner

Uw totale telecompartner Zorgeloos communiceren Eén aanspreekpunt Jarenlange ervaring Uw totale telecompartner Totale telecom oplossingen 100% bereikbaar Teleservice is er trots op u een compleet portfolio op het gebied van telecom

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Concurrentiestrategieën

Concurrentiestrategieën Concurrentiestrategieën In 1841 opende Izaak van Melle in Breskens een bakkerij. Sindsdien is Van Melle gegroeid van een klein familiebedrijf naar een vooraanstaande producent van suikerwerkspecialiteiten.

Nadere informatie

BU$trN{s5 S$f{Àr# $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h. tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x DO Ê[.e f oepxtuzs. }}r n ${ 5ï1p Ê0 t} u cï.

BU$trN{s5 S$f{Àr# $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h. tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x DO Ê[.e f oepxtuzs. }}r n ${ 5ï1p Ê0 t} u cï. s - r.ëí ljii $ BU$trN{s5 S$f{Àr# ÍXïf*{ttf à$rllysi Ifi rë.ri,të Àt{AtYsE Ktfrli lpt8a![ë]4 $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h rli.'1 t{ar K[ ï Ir* GflOtLSTf;:"l"llifi tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x

Nadere informatie

Werkwijze Belkostenadvies. De beste keuzes. Het beste vergelijk. Wat doet Belkosten Advies?

Werkwijze Belkostenadvies. De beste keuzes. Het beste vergelijk. Wat doet Belkosten Advies? Werkwijze Beladvies Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van telecommunicatie en streven de volgende belangen na voor onze klanten: het inzichtelijk krijgen van uw huidige telecommunicatie

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

T-Mobile Nederland Finance Operations

T-Mobile Nederland Finance Operations T-Mobile Nederland Finance Operations Presentatie BI Award 2005 23 Februari 2006 Peter Meefout Directeur Finance Operations Author/Date T-Mobile Nederland: de organisatie Wie we zijn Een van de drie strategische

Nadere informatie

De bediening van de nieuwe consument

De bediening van de nieuwe consument IG&H Consulting & Interim Zeist, 17 september 2014 Make strategy work! De bediening van de nieuwe consument AM:INNOSURANCE IG&H de bediening van de nieuwe consument Agenda Trends - DE NIEUWE CONSUMENT

Nadere informatie

grens onderscheidend ondernemen

grens onderscheidend ondernemen KvK Kiosk Martin Lammerteyn Bedrijfsmentor Grensverleggend verkopen in Belgeland, hoe doe je dat? grens onderscheidend ondernemen starter Wie is hier aanwezig? Wie is ondernemer? Wie verkoopt er? Wie adviseert

Nadere informatie

Hoofdstuk 19 Distributiebeleid

Hoofdstuk 19 Distributiebeleid Hoofdstuk 19 Distributiebeleid Leerdoelen Uitleggen waarom bedrijven distributiekanalen gebruiken en de functies van deze kanalen beschrijven. De wisselwerking tussen tussenschakels in het distributiekanaal

Nadere informatie

WELKOM BIJ NIMA-B MARKETING

WELKOM BIJ NIMA-B MARKETING WELKOM BIJ MEDIAONDERNEMERSCHAP NIMA-B MARKETING Annemieke Boer Module Coördinator Nima B a.boer@hva.nl WAT GAAN WE VANDAAN DOEN Uitleg module Boek en tentamen Tips Het marketingplanningsproces Wat weet

Nadere informatie

Hoofdstuk 19 Distributiebeleid

Hoofdstuk 19 Distributiebeleid Hoofdstuk 19 Distributiebeleid Wat is distributie? Hoe krijg ik mijn producten op de meest efficiente en effectieve manier bij de klant Verkrijgbaarheid : - welk distributiekanaal? - type en aantal verkooppunten

Nadere informatie

Telecommonitor Q1 2015. Openbare rapportage

Telecommonitor Q1 2015. Openbare rapportage Telecommonitor Q1 2015 Openbare rapportage 1 Telecommonitor Openbare rapportage De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceert elk kwartaal de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 08

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 08 08 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Waar het bij distributiebeslissingen om draait: F de keuze van de distributie-intensiteitinzicht:

Nadere informatie

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet)

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marketingaspecten Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Doelstellingen Continuïteit winst Marketingdoelstellingen Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marktaandeel (verkopen

Nadere informatie

Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen. 18 september André Damsteegt Eric Soonius

Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen. 18 september André Damsteegt Eric Soonius Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen 18 september André Damsteegt Eric Soonius 2 Korte introductie Magnus is groot en bekend geworden door onze

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Business Plan Grensoverschrijdende Marketing. Marie-Janine Saris 24 april 2007

Business Plan Grensoverschrijdende Marketing. Marie-Janine Saris 24 april 2007 Business Plan Grensoverschrijdende Marketing Marie-Janine Saris 24 april 2007 Agenda Introductie Waarom een plan? Business Plan versus Marketing Plan Opbouw Business Plan Structuur van een Marketing Plan

Nadere informatie

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE Voor specifieke vragen kunnen we altijd bij de medewerkers van BTC Teleconsult terecht. De onafhankelijke positie die BTC inneemt past uitstekend bij de behoefte en grootte

Nadere informatie

Bent u de nieuwe generatie ondernemer? Word dan nu franchiser bij Optie1

Bent u de nieuwe generatie ondernemer? Word dan nu franchiser bij Optie1 Bent u de nieuwe generatie ondernemer? Word dan nu franchiser bij Optie1 Optie1 groeit dwars tegen de Nederlandse retailmarkt in. Daarom gaan wij in 2015-2016 vijftig nieuwe winkels openen. 50, ja. Gaat

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Communicatiebureaus Communicatie-/reclamebureaus verrichten advies-, ontwerp- en andere dienstverlenende werkzaamheden. Communicatie bestaat uit commerciële- en non-profit communicatie. Bureaus zijn onder

Nadere informatie

Ontwikkeling netwerken: waar gaan we naartoe?

Ontwikkeling netwerken: waar gaan we naartoe? Ontwikkeling netwerken: waar gaan we naartoe? Arjen van Dalsum Key Business Partner Manager arjen.vandalsum@kpn.com 06-53161614 Leusden, 3 november 2011 Agenda Introductie Visie strategie KPN Ontwikkelingen

Nadere informatie

Positief operationeel resultaat in moeilijke retailmarkt

Positief operationeel resultaat in moeilijke retailmarkt MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2012 Positief operationeel resultaat in moeilijke retailmarkt Analistenbijeenkomst 28.02.2013 Agenda: Frank De Moor (CEO) Performance Macintosh 2012 Theo Strijbos (CFO) Macintosh

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Cafetaria's en kleine eetwarenverstrekkers Cafetaria's en kleine eetwarenverstrekkers behoren tot de spijsverstrekkende bedrijven. Zij richten zich op de bereiding en verkoop van gemaksvoedsel vanuit een

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Groothandel in sport- en recreatieartikelen De groothandel in sport- en recreatieartikelen handelt in kleding, schoeisel en hardware voor sport en recreatie. Daarbij horen ook activiteiten als marketing,

Nadere informatie

Strategische marketing planning

Strategische marketing planning Marketing F-cluster Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen voor jou te selecteren.

Nadere informatie

Een product is het geheel van materiële en immateriële eigenschappen van een goed of een dienst.

Een product is het geheel van materiële en immateriële eigenschappen van een goed of een dienst. Het product Een product is het geheel van materiële en immateriële eigenschappen van een goed of een dienst. Bij immateriële eigenschappen moet je denken aan imago en exclusiviteit. Productmix Kwaliteit

Nadere informatie

Fee- en conditiestelsel. Samenvatting NFV lezing: het feestelsel

Fee- en conditiestelsel. Samenvatting NFV lezing: het feestelsel Fee- en conditiestelsel Samenvatting NFV lezing: het feestelsel Het feestelsel: niets nieuws onder de zon? Veel feestelsels worden in het innovatiestadium van de franchise bedacht en niet aangepast Veranderende

Nadere informatie

Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer

Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer Prof. dr. Peter S.H. Leeflang Prof. dr. Peter C. Verhoef Peter Dahlström MBA Dr. Tjark Freundt Rapport RUGCIC-2013-02 ISBN: 978-90-367-5935-9

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Meer dan een tweedehands winkel

Meer dan een tweedehands winkel TM Meer dan een tweedehands winkel Used Products, opgericht in 1997, begeeft zich in bijna alle productgroepen van de tweedehands markt. Used Products koopt en verkoopt: audio, camera s, gereedschappen,

Nadere informatie

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken...

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Startbijeenkomst Kennisverbreding Toeristisch Westerveld 26 januari 2016 Voorstellen Paul Wijers Docent hbo-opleiding Toerisme en Hotel 11 jaar recreatiebedrijf

Nadere informatie

Big data: een nieuwe dynamiek in de klantrelatie..

Big data: een nieuwe dynamiek in de klantrelatie.. F-reader 004 F R I E N D S F reader Big data: een nieuwe dynamiek in de klantrelatie.. Op dit moment is het buzz woord BIG DATA! Ieder blog, marketing- of retail vakblad schrijft erover, de toekomst van

Nadere informatie

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Nieuwe retail business modellen Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Achtergrond Retail business modellen voor MKB ondernemers in de mode- en woonbranche Is het noodzakelijk? De combinatie voldoende

Nadere informatie

Welkom Introductie Netwerk Member programma

Welkom Introductie Netwerk Member programma Welkom Introductie Netwerk Member programma 2014 - november - versie 1 1 DEEL 1 Wie is MOBICROSS? DEEL 2 MOBICROSS doet het anders DEEL 3 Het Netwerk Member programma DEEL 4 Het Netwerk Member Commissie

Nadere informatie

Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen 6% primaire levensbehoefte 0% vrijgesteld (export, overheidsdiensten)

Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen 6% primaire levensbehoefte 0% vrijgesteld (export, overheidsdiensten) www.jooplengkeek.nl Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) Omzet belasting (BTW) Toegevoegde waarde: de waarde die het bedrijf toevoegt aan een al bestaande waarde. Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen

Nadere informatie

Laat u niet langer verrassen door retourgoederen

Laat u niet langer verrassen door retourgoederen Laat u niet langer verrassen door retourgoederen Over ReShelve ReShelve is innovatief en specialist in het optimaliseren van het verwerkingsproces van retourgoederen. Door het werken met top retailers

Nadere informatie

Laat u niet langer verrassen door retourgoederen

Laat u niet langer verrassen door retourgoederen Laat u niet langer verrassen door retourgoederen 2 Over ReShelve ReShelve is innovatief en specialist in het optimaliseren van het verwerkingsproces van retourgoederen. Door het werken met top retailers

Nadere informatie

Een bankiersblik op de grafische industrie

Een bankiersblik op de grafische industrie Een bankiersblik op de grafische industrie Visie van de Rabobank Steffanie van der Maas en Bert Sikken Rabobank Nederland 29 februari 2012 Programma 1. Trends en ontwikkelingen de markt 2. Kansen en innovaties

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel in wonen De detailhandel in wonen bestaat uit de volgende branches: woninginrichting (onder te verdelen in meubelspeciaalzaken, woningtextielspeciaalzaken, slaapspeciaalzaken en gemengde zaken),

Nadere informatie

Word X2com partner! Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning

Word X2com partner! Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Word X2com partner! Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Baanbreke X2com X2com levert professionele telecom diensten aan bedrijven en instellingen. De organisatie is in 2008

Nadere informatie

Parallelle sessie ronde 1: Logistiek voor multichannelling -Logistieke innovaties. Door Victor Ponsioen Districon

Parallelle sessie ronde 1: Logistiek voor multichannelling -Logistieke innovaties. Door Victor Ponsioen Districon Parallelle sessie ronde 1: Logistiek voor multichannelling -Logistieke innovaties Door Victor Ponsioen Districon SUPPLY CHAIN CARGO LOGISTICS FACILITIES Apeldoorn, November 1 st 2013 Agenda 1 Voorstellen

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

2 Goederenretail in Nederland: indelingscriteria 47

2 Goederenretail in Nederland: indelingscriteria 47 Inhoud Inleiding Deel Beschrijving van de branche Retailmarketing. Het begrip retailing. Detailhandel. Functieverandering van de detailhandel. Consequenties van de functieverandering in de detailhandel.

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 8: Marketing M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht Management & Organisatie School Examen (SE) 7. Organisaties 8. Marketing Organisatiestructuren Niet commerciële organisaties Commerciële

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Hoe groot is het marktaandeel van onderneming B? Vul een geheel getal in (zonder decimalen).

Hoe groot is het marktaandeel van onderneming B? Vul een geheel getal in (zonder decimalen). Basiskennis Ondernemerschap Correctiemodel Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 In Alkmaar wordt elke vrijdag een kaasmarkt gehouden. De kazen worden aangeleverd door de producenten

Nadere informatie

Opzet ondernemingsplan

Opzet ondernemingsplan De organisatie Type organisatie Rechtsvorm en aansprakelijkheid KvK nr / BTW nr Verzekeringen Eigenschappen (en vergunningen) Vestigingsplaats en wijk Sinds (startdatum) Organigram (bestuur, personeel,

Nadere informatie

Workshop Marketingmix

Workshop Marketingmix Workshop Marketingmix 1. Wat is Marketing? Marketing omvat alle activiteiten die goederen (diensten) stuwen van leverancier (fabrikant, winkelier) naar afnemer (consument, klant). Beide partijen zijn tevreden.

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES

INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES Introductie Wij zijn een full service ICT bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft op vele vlakken binnen de ICT-branche. Door veel te investeren in de kennis van onze IT-specialisten

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Chaffey, D. (2011). E-business en e-commerce. Amsterdam:

Nadere informatie

DESTEP analyse. De zes onderdelen van de DESTEP analyse:

DESTEP analyse. De zes onderdelen van de DESTEP analyse: DESTEP analyse De DESTEP analyse is een model dat veel gebruikt wordt bij het maken van een externe analyse van een bedrijf. De DESTEP analyse behandelt de macro-economische factoren. Hier kan een bedrijf

Nadere informatie

Business marketing Examennummer: 109424 Datum: 14 december 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Business marketing Examennummer: 109424 Datum: 14 december 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Business marketing Examennummer: 109424 Datum: 14 december 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Basiskennis Ondernemerschap Voorbeeldexamen Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit voorbeeldexamen bestaat

Nadere informatie

Marketing: inspelen op de behoeften binnen doelstellingen/ bevredigen van behoeften

Marketing: inspelen op de behoeften binnen doelstellingen/ bevredigen van behoeften Marketing: inspelen op de behoeften binnen doelstellingen/ bevredigen van behoeften Marketingmanagementconcepten Productiegericht (er was een hoop betaalbare beschikbare aanbod 1 e radio) Productgericht

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

Welkom bij bol.com! 1

Welkom bij bol.com! 1 Welkom bij bol.com! 1 Wat gaan we vandaag doen.. 13.00-13.05 uur Kick-off: Gebra à Maarten Mulder 13.05-13.15 uur Welkom bij bol.com à Kevin 13.15-14.00 uur De wereld van online retailen à Rob 14.00-14.15

Nadere informatie

19 mei 2008. Wat is de waarde van een bedrijf?

19 mei 2008. Wat is de waarde van een bedrijf? 19 mei 2008 Wat is de waarde van een bedrijf? Wat is de waarde van een bedrijf? P.P.C. Buijsrogge RV Register Valuator Makelaar in bedrijfsbelangen www.corporatesearch.nl buijsrogge@corporatesearch.nl

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Een introductie. Een introductie René Takens

Een introductie. Een introductie René Takens Een introductie Een introductie René Takens 3 X Goud 1 X Zilver Fiets van het jaar 2001 De meest toonaangevende Europese fietsgroep The Premier European Cycle Group Design, ontwikkeling, productie, marketing

Nadere informatie

MOBICROSS NETWERK MEMBER VOORWAARDEN

MOBICROSS NETWERK MEMBER VOORWAARDEN MOBICROSS NETWERK MEMBER VOORWAARDEN HOOFDSTUK III - COMMISSIE OVERZICHT NETWERK MEMBER Dit hoofdstuk III Commissie overzicht Netwerk Member maakt onderdeel uit van de MOBICROSS Netwerk Member Voorwaarden.

Nadere informatie

IT-COMPONENTEN BEWAKEN. VEILIG, SNEL EN BETROUWBAAR

IT-COMPONENTEN BEWAKEN. VEILIG, SNEL EN BETROUWBAAR IT-COMPONENTEN BEWAKEN. VEILIG, SNEL EN BETROUWBAAR Wat is PIM? PIM staat voor PST Infrastructuur Monitoring. Met PIM realiseert u een volledige monitoring van uw servers, applicaties en netwerkcomponenten

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

BVIC MasterClass. Helen Van Nuffelen 23.06.2009

BVIC MasterClass. Helen Van Nuffelen 23.06.2009 Helen Van Nuffelen 23.06.2009 1. Geschiedenis 1980 Fusie IMA en MatinAuto = Mercedes-Benz Belgium NV 1999 Fusie Mercedes-Benz Belgium en Chrysler Belgium = DaimlerChrysler Belgium Luxembourg NV 2007 Scheiding

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Retail-& telecom (e-)marketing en communicatie specialist

Retail-& telecom (e-)marketing en communicatie specialist Retail-& telecom (e-)marketing en communicatie specialist Toelichting werkzaamheden Guido Postma Cross media: Inzicht, belofte& bewijs Inzicht: Marketing en communicatie kunnen niet meer zonder de inzet

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

Kernstof Nima B hfd 2, en 3. Meso- en macro-omgeving (hfd 2) Vraaganalyse (hfd 3)

Kernstof Nima B hfd 2, en 3. Meso- en macro-omgeving (hfd 2) Vraaganalyse (hfd 3) Kernstof Nima B hfd 2, en 3 Meso- en macro-omgeving (hfd 2) Vraaganalyse (hfd 3) Vandaag! Meso- macro-omgeving Casus Vraaganalyse casus Wat doet eigenlijk een afdeling marketing? De marketing omgeving:

Nadere informatie

NIMA CONSUMENTENMARKETING-B EXAMEN 27 JANUARI 2015 VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDEN NIMA CONSUMENTENMARKETING-B EXAMEN B1-2 27 JANUARI 2015

NIMA CONSUMENTENMARKETING-B EXAMEN 27 JANUARI 2015 VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDEN NIMA CONSUMENTENMARKETING-B EXAMEN B1-2 27 JANUARI 2015 VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDEN NIMA CONSUMENTENMARKETING-B EXAMEN B1-2 27 JANUARI 2015 Copyright NIMA NIMA, Nederlands Instituut voor Marketing Hogehilweg 16 1101 CD Amsterdam Zuidoost Postadres Postbus

Nadere informatie

Macintosh Retail Group Strategie update Versnelde transformatie

Macintosh Retail Group Strategie update Versnelde transformatie Macintosh Retail Group Strategie update Versnelde transformatie Januari 2013 Agenda: De retail realiteit Cross channel uitrol Transformatieprogramma MacFit Goodwill impairment 2012 Waar willen we naar

Nadere informatie

Commerciële calculaties

Commerciële calculaties Commerciële calculaties Het programma van vandaag: 8 april 2015 Commerciële calculaties (hoofdstuk 3 en hoofdstuk 7) Bijzondere aandacht voor: Prijselasticiteit en Yieldmanagement slides komen op www.jooplengkeek.nl

Nadere informatie

SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN..

SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN.. 1 SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN.. JAN-WILLEM JANSSEN 9 JANUARI 2014 2 WAT IS EEN SHIFT? EEN KORTE UITLEG EEN SHIFT IS EEN FUNDAMENTELE GEDRAGSVERANDERING, DIE MEESTAL MOGELIJK WORDT GEMAAKT DOOR INTRODUCTIE

Nadere informatie

In welke landen liggen kansen?

In welke landen liggen kansen? 2 Heb je een sterk onderscheidend product? Bijv: Enige in de wereld Unieke eigenschappen geschiedenis, geografie, sociale betekenis Functioneel/performance Ambachtelijke kwaliteit Beschikbaarheid / prijs

Nadere informatie

LET S TALK ZAKENSHOP CONNECTING YOUR CUSTOMERS. U beschikt over een b-to-b verkoopkanaal voor producten of diensten.

LET S TALK ZAKENSHOP CONNECTING YOUR CUSTOMERS. U beschikt over een b-to-b verkoopkanaal voor producten of diensten. CONNECTING YOUR CUSTOMERS. U beschikt over een b-to-b verkoopkanaal voor producten of diensten. U heeft geen trek in technische, logistieke of administratieve investeringen. U wilt uw klanten verwennen

Nadere informatie

College 1 inleiding ondernemerschap

College 1 inleiding ondernemerschap College 1 inleiding ondernemerschap Ondernemen is het uitvoeren van innovaties waarbij discontinuïteit wordt veroorzaakt - discontinuïteit is het creëren van waarde die voorheen nog niet beschikbaar was

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 juli 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 juli 2015 Gegevens onderneming: Equito BV Inschrijving KvK: 09143054 Faillissementsnummer: C/05/15/506 F Datum uitspraak: 9 juni 2015 Curator: mr. Th.R.M. Welling

Nadere informatie

Hoe de online klant te vinden?! Optimalisatie aan- en verkoop van! stock & occasiewagens!

Hoe de online klant te vinden?! Optimalisatie aan- en verkoop van! stock & occasiewagens! Hoe de online klant te vinden? Optimalisatie aan- en verkoop van stock & occasiewagens Occasies verkopen ʻvroegerʼ 2 CarflowManager & CRM CRM UCM: Michel van Roon Specialist used car management Specialist

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE DUITSLAND

LANDEN ANALYSE DUITSLAND LANDEN ANALYSE DUITSLAND Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee7 de sector (cijferma@g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms@ge (2018) waarde van de consump@e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

8 Consultatie ontwerpbesluit toegang en gespreksopbouw op openbare mobiele telefoonnetwerken

8 Consultatie ontwerpbesluit toegang en gespreksopbouw op openbare mobiele telefoonnetwerken 8 Consultatie ontwerpbesluit toegang en gespreksopbouw op openbare mobiele telefoonnetwerken 1. Het college heeft op 17 maart 2005 het ontwerpbesluit inzake de markt voor toegang en gespreksopbouw op openbare

Nadere informatie

Doel en effect van een doelstelling

Doel en effect van een doelstelling Doel en effect van een doelstelling Sturing in doelstellingen onderdelen & accessoires in de relatie auto-importeur/dealerbedrijf De relatie tussen auto-importeur en dealer vraagt steeds meer aandacht.

Nadere informatie

Ontwikkelingen en visie vanuit retail. 23 november 2011 Wijnand Jongen Thuiswinkel.org

Ontwikkelingen en visie vanuit retail. 23 november 2011 Wijnand Jongen Thuiswinkel.org Ontwikkelingen en visie vanuit retail 23 november 2011 Wijnand Jongen Thuiswinkel.org Agenda Introductie Online cijfers Trends, stellingen en observaties Logo Macropolis Van Macropolis.. Historie

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie