Koelingsproblemen oplossen bij de bron

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koelingsproblemen oplossen bij de bron"

Transcriptie

1 netwerken Storage defined networking en het datacenter management Leren van andermans fouten praktijk DCIM in de praktijk koeling Koelingsproblemen oplossen bij de bron jan 1. / feb in samenwerking met: advancing information transport systems

2 DatacenterWorks ook online Kijk voor alle artikelen en het laatste nieuws op (En voor datacentervideo s op

3 dcw colofon datacenterworks is hét vakblad over de technische infrastruc tuur van datacenters. jaargang 6, januari/februari 2013, nr. 1/2 datacenterworks verschijnt tienmaal per jaar. toezending geschiedt op abonnement basis en controlled circulation. hoofdredacteur/uitgever robbert hoeffnagel telefoon +31 (6) eindredacteur Marjan van Hoorn postadres redactie maredijk 17, 2316 vr leiden telefoon advertentie-exploitatie hans potharst Commercieel Directeur telefoon +31 (6) telefoon +31 (0) vormgeving laura willemsen graf isch ontwerp druk control media kopij kan worden ingezonden in overleg met de redactie. geplaatste artikelen vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening van de redactie. de redactie noch de uitgever aanvaarden enige aansprakelijkheid voor de inhoud van artikelen van derden, ingezonden mededelingen, advertenties en de juistheid van genoemde data en prijzen. fotokopie en overname van artikelen, geheel of gedeeltelijk op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en onder vermelding van: overgenomen uit datacenterworks, vakblad over de technische infrastructuur van datacenters, met vermelding van de jaargang en het nummer. datacenterworks is een uitgave van fenceworks bv Toen virtualisatie een aantal jaar geleden een hoofdrol voor zichzelf opeiste in het datacenter, was al snel duidelijk dat deze trend een grote invloed zou gaan hebben op de technische infrastructuur ervan. Vooral het vermogen van softwareproducten, zoals vsphere van VMware, om virtuele servers op eigen initiatief te verplaatsen over servers betekent dat bijvoorbeeld de oude koelconcepten niet langer naar behoren werken. Tenzij we natuurlijk alle racks koelen alsof deze maximaal worden belast, maar dat is financieel noch milieutechnisch de bedoeling. In het ideale geval wordt de aansturing van de koeling per rack geïntegreerd met de managementsoftware van de aanbieder van de virtualisatiesoftware. Dat bleek in de praktijk echter nog niet zo eenvoudig, want we kwamen al snel tot de ontdekking dat we wat koeling betreft maar hetzelfde geldt ook voor de energievoorziening nog maar bar weinig kunnen sturen door het veelal ontbreken van bijvoorbeeld application programming interfaces (API). Die API s zijn nodig om de virtualisatie- en de beheersoftware van bijvoorbeeld de koelsystemen met elkaar te laten praten. Alleen dan kan de virtualisatieoplossing volautomatisch de koelingssoftware vertellen waarheen een virtuele server (VM of virtual machine) verplaatst gaat worden, zodat de koeling op de relevante posities in een computerruimte kan worden aangepast. Dat suggereert bovendien een nauwkeurigheid van de koeloplossing die veelal helemaal niet haalbaar is. Pas nu vele jaren later zien we de eerste voorzichtige pogingen om tot deze integratie te komen. Inmiddels komt echter de volgende virtualisatiegolf alweer over het datacenter. Of beter gezegd: vele virtualisatiegolven. We hebben inmiddels virtual datacenters in de markt zien arriveren. In deze editie van DatacenterWorks praten we over software defined networking. En de volgende golf is: application delivery controllers ofwel ADC s. ADC s, ontwikkeld door bedrijven als A10 Networks, zijn de opvolgers van wat in de ITwereld ook wel load balancers worden genoemd. Snel gezegd: apparaten die zorgen dat de belasting die het in- en uitgaande dataverkeer veroorzaakt, optimaal wordt verdeeld over de beschikbare systeem- en netwerkvoorzieningen. Load balancers zijn al heel oud, maar ondergaan de laatste jaren een enorme gedaanteverandering. De functionaliteit van deze apparaten groeit niet alleen zo worden er security-faciliteiten toegevoegd maar ook de manier waarop deze apparaten functioneren is ingrijpend veranderd. Ook hier speelt virtualisatie een hoofdrol, waarbij de functionaliteit van een ADC on the fly kan worden aangepast aan veranderende omstandigheden in het datacenter. Die virtualisering van de load balancer heeft grote gevolgen voor het datacenter. De warmteproductie is niet meer altijd gelijk, maar gaat sterk variëren in de tijd. Wat dit betekent voor de koelingsbehoefte is onduidelijk en hetzelfde geldt voor het energiegebruik: het gaat sterk wisselen afhankelijk van de functionaliteit die in de ADC wordt aan gezet. Maar wat de impact hiervan precies is? Wie dacht dat we de virtualisatietrend zo langzamerhand wel achter ons hadden gelaten, heeft het mis. We staan pas aan het begin van deze trend. En we hebben er vanuit de technische infrastructuur vooralsnog nauwelijks grip op. Robbert Hoeffnagel Grip dcw februari redactioneel 3

4

5 Inhoud praktijk 6 26 waternet bouwt uitwijk in productieomgeving Een project dat nog gekker werd dan het al was, zo omschrijft Peter Charité de realisatie van een nieuw datacenter en een uitwijkdatacenter voor Waternet. Uiteindelijk hebben we de uitwijk gebouwd in een bestaande (tijdelijke) productieomgeving. En dat binnen de tijd en het budget. energie 10 pdu in een zuiniger jasje Eigenaren en/of beheerders van een datacentrum zullen hun uiterste best (moeten) doen om de energiekosten van het geheel zo laag mogelijk te houden. Uit kosten-, maar ook uit duurzaamheidsoverwegingen. De eerste blik gaat dan naar bijvoorbeeld de koelsystemen, maar ook bescheidener elementen zijn een kritische blik waard. De PDU (power distribution unit) in een zuiniger jasje. netwerken 14 software gedefinieerde netwerken en datacenters Software gedefinieerde netwerken (SDN) zijn volgens Gartner s research VP en analist Ian Keene al een tijd onderdeel van een hype. Wat zijn software gedefinieerde netwerken en is het enthousiasme gerechtvaardigd? En wat is hun impact op de technische infrastructuur van het datacenter? bekabeling next generation ethernet via koper Het gestandaardiseerde ethernet over twisted pair is in IT-opzicht redelijk oud. In 1991 heeft de IEEE afscheidgenomen van de standaard voor 10Base-T. Diens opvolger uit 1995, 100Base-T, werd bekend als fast ethernet een naam die nu nogal verwarrend is, omdat 100Base- T vanuit het huidige perspectief helemaal niet meer zo snel lijkt. Toch wordt het samen met 1GBase-T in veel gebouwbekabelingen nog steeds gebruikt als hét protocol voor de IT-communicatie. Momenteel is 10GBase-T het recentste ethernetprotocol over twisted pair en honderd keer sneller dan het oude fast ethernet. Zoals we zien, zijn termen als fast en snel soms erg relatief. management 36 leren van andermans fouten In 2012 hebben we wereldwijd met de nodige datacenterincidenten te maken gehad. Of het nu ging om natuurgeweld, fouten in apparatuur, software die niet werkte of menselijke fouten de gevolgen voor klanten en eindgebruikers waren erg vervelend. Volgens Paul Bron, vicepresident van de IT Business van Schneider Electric Nederland, kunnen we tegelijkertijd veel van die fouten leren. De meeste datacenters weten achteraf door onderzoek vrijwel altijd waar het fout is gegaan. Maar vanwege angst voor reputatieschade worden de resultaten niet openbaar gemaakt. Deze lessons learned zijn volgens Bron juist essentieel om nieuwe incidenten te voorkomen. Het concern schets daarom vier praktijkvoorbeelden van veelvoorkomende fouten en legt uit hoe deze fouten kunnen worden voorkomen. bekabeling 18 waarom koeling vaak wordt belemmerd door datacenterbekabeling? In veel datacenters zijn er problemen met de luchtstroom in kasten, onder vloeren en zelfs bovengronds door verouderde bekabeling, nieuwe bekabeling en situaties met een hogere densiteit. Carrie Higbie, infrastructuurexpert bij Siemon, legt uit wat er kan worden gedaan om luchtstromen fysiek te ondersteunen om hierdoor optimaal gebruik te maken van alle praktische en goedkope koelmethoden. en verder 39 nieuws van it room infra 40 een opblaasbaar datacenter 42 nieuws 46 bicsi-nieuws coverfoto All IT Rooms bouwde voor Waternet een uitwijkcentrum. Op pagina 6 en verder vindt u een verslag van dit project dat heeft geleid tot een uitwijk in een bestaande, maar tijdelijke productieomgeving... dcw februari inhoud 5

6 Waternet bouwt uitwijk in productieomgeving dcw februari praktijk 6 Er iets prachtigs voor teruggekregen een project dat nog gekker werd dan het al was, zo omschrijft peter charité de realisatie van een nieuw datacenter en een uitwijkdatacenter voor waternet. uiteindelijk hebben we de uitwijk gebouwd in een bestaande (tijdelijke) productieomgeving. en dat binnen de tijd en het budget.

7 tekst: ferry waterkamp is freelance journalist fotografie: In 2011 is bij Waternet, de gemeenschappelijke organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam, het programma Vital van start gegaan met als doel alle infrastructuur en technologie te vervangen. Vanaf de desktop tot aan het datacenter, alles is vervangen, licht Peter Charité van Waternet toe. Aan hem de opdracht om als architect en projectleider de vernieuwing van Waternets datacenter in Amsterdam in goede banen te leiden, zes datacenters te consolideren naar een nieuwe productieomgeving en daarnaast een uitwijk te realiseren. De vernieuwing van het bestaande datacenter moest plaatsvinden binnen een live-productieomgeving, met een verwachte groei van 30 procent, waarvan tweeduizend medewerkers afhankelijk zijn. Bepaalde processen, zoals monitoring van de drinkwatervoorziening, het oppervlaktewater en de gemalen, mochten bovendien geen hinder ondervinden van de werkzaamheden. Al met al geen eenvoudige opgave. Een studiereis naar de Verenigde Staten leverde echter andere inzichten op. Met andere Waternetters ontmoetten we tijdens deze reis medewerkers van de gemeente Utrecht die vertelden over het nieuwe datacenter dat zij reeds in gebruik hadden, vertelt Charité. Toen ontstond het idee om de uitwijk in het datacenter van de gemeente Utrecht te realiseren. Volgens hem een gedroomde oplossing. De uitwijk zou dan komen te staan in een mooie ruimte van een andere overheidsinstelling binnen Nederland. Al snel ontstond er een gevoel van collegialiteit tussen beide organisaties. Toch bedacht Charité nog een ander scenario, ook in mijn eigen belang. Want? Wat als we het hele plaatje zouden omdraaiden, dus de productie in Utrecht en de uitwijk in Amsterdam? Dan konden we de productieomgeving over waternet Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam. Waternet houdt zich bezig met de hele cyclus van water. Alle activiteiten zijn erop ingericht: schoonmaken en aanvoeren van drinkwater, afvoeren van afvalwater, schoonhouden van oppervlaktewater en het onderhouden van de dijken. greenfield opbouwen in het bestaande datacenter in Utrecht en versneld opleveren. De job om de uitwijk in Amsterdam te bouwen zou dan een stuk eenvoudiger worden. Hij kreeg van Waternet al snel toestemming om dit plan op te voeren. Het project week inmiddels op alle kanten af van de oorspronkelijke opdracht, concludeert Charité terugkijkend, en het werd nog gekker dan het al was. archeologisch onderzoek Door de aanwezigheid van productie en netwerk (legacy) die moesten blijven functioneren, was het realiseren van de uitwijk in Amsterdam een minder eenvoudige job dan hij vooraf dacht. Als voorbeeld van een tegenslag noemt Charité de verhuizing van de telefooncentrale naar een speciaal daarvoor ingerichte telecom-dataruimte. Tijdens de change windcw februari praktijk 7

8 dcw februari praktijk 8 Hoe dieper onder de vloer, hoe verder je teruggaat in de tijd dow bleek dat de glasvezels om onduidelijke redenen door de stambekabeling heen waren getrokken. Het losmaken van de stambekabeling zou het callcenter voor langere tijd onbereikbaar maken, terwijl het losmaken van de glasvezels ervoor zou zorgen dat het callcenter en alle drinkwaterlocaties in het servicegebied niet bij de ict-bestanden konden komen. Uiteindelijk zou het verplaatsen van de telefooncentrale zoveel gaan kosten dat het qua levensduur economisch niet meer rendabel was. Hij is op zijn oude plekje blijven staan en staat op de nominatie om volgend jaar vervangen te worden. De oude legacy-omgeving was als het ware organisch gegroeid, vervolgt Charité. Hoe dieper onder de vloer, hoe verder je teruggaat in de tijd. Alsof je een archeologisch onderzoek onder de vloer uitvoert. Om toch de gewenste koude gang met verhoogde vloer te kunnen creëren, zat er niets anders op dan de racks al werkend te verschuiven. En daar komt de kracht van All IT Rooms om de hoek kijken. Zij zijn erg goed in het legpuzzeltje rack verplaatsen, voetjes vernieuwen, tegeltjes erin, rack erin. Bij het verplaatsen van de racks lagen er mensen van All IT Rooms op de vloer die de glasvezeltjes begeleidden en riepen tot hier, en niet verder!. Zo hebben we een uitwijk gebouwd in een productieomgeving. De productie kon dan later weer eenvoudig worden gemigreerd naar het datacenter in Utrecht. De technische uitvoering, zoals het vervangen van de ups-systemen, was vervolgens betrekkelijk eenvoudig. Dat was een kwestie van plannen, oude apparatuur weghalen en nieuwe neerzetten. De in totaal veertig fysieke servers, storage- en bladecenters zijn ondergebracht in acht kasten die zijn geplaatst in een afgesloten koude gang. Deze gang is voorzien van een glazen dak en automatische schuifdeuren. Die deuren zijn geen rocket science, maar voor Waternet toch wel een ongekende luxe. Dat je aan komt lopen met een server onder je arm en hup, de deuren gaan automatisch sssj-sssj open en weer dicht, zegt Charité. Tussen de productieomgeving en de uitwijk in Amsterdam zorgt een bandbreedte van twee keer 10 Gb ervoor dat de twee locaties altijd synchroon zijn. regendruppels Volgens Charité heeft de flexibele houding van zowel Waternet als van All IT Rooms bij-

9 gedragen aan het welslagen van het project. Eén of twee regendruppels konden een complete planning in de war sturen. Bij harde regen moesten we geplande werkzaamheden kunnen afblazen, want dan is het cruciaal dat de gemalen van het oppervlaktewater worden gemonitord. Daar is door All IT Rooms altijd flexibel mee omgegaan. Een extra opsteker is dat de realisatie van de nieuwe productieomgeving in Utrecht en een uitwijk in Amsterdam binnen tijd en budget is gebleven. Voor Waternet was het een echte eyeopener, dat dit soort projecten dus toch mogelijk is zonder vertragingen en zonder budgetten te overschrijden, zegt Charité. Binnen Waternet was er dan ook veel bereidwilligheid om dit gezamenlijk te doen, en ze hebben er iets prachtigs voor teruggekregen. 'Een kwestie van plannen' advertentie Oog voor kwaliteit All IT Rooms is corporate member van Bicsi. Bicsi is het meest toonaangevende en enige onafhankelijke instituut voor kennisuitwisseling op het gebied van ICT infrastructuren ter wereld. Bicsi heeft tevens de meest recente internationale norm op het gebied van computerruimtes en datacenters opgesteld. All IT Rooms ontwerpt nieuwe computerruimtes altijd volgens deze laatste internationale norm. De consultants van All IT Rooms beschikken over de hoogste opleidingsgraad van Bicsi, het RCDD certificaat. Als u kiest voor de consultants van All IT Rooms weet u zeker dat u te maken heeft met een specialist die over jarenlange kennis en ervaring beschikt. Ontdek de kracht van all it rooms all it rooms B.v. Lange Kleiweg 50B 2288 GK Rijswijk t +31(070) e

10 Functioneren bij hogere temperaturen PDU in een zuiniger jasje vaak zien de inrichters van datacenters over het hoofd dat de type bekabeling ook een effect heeft op het energiegebruik van het computergebouw. vaak uit onkunde. hetzelfde geldt voor de pdu (power distribution unit); ook hier valt energiewinst te halen. dcw februari energie 10 De oprichters van Enlogic vroegen zich in maart 2011 af of de PDU zo n kleine schakel in de datacenterinfrastructuur niet efficiënter zou kunnen werken. Ze begonnen met een leeg vel en zijn vervolgens op een apparaat uitgekomen dat half zo groot is als de gangbare exemplaren. Daarmee is al veel gewonnen, stelt Eddie Desouza, global marketingmanager bij het jonge bedrijf, want dat betekent dat je aan de achterkant van een rack ruimte wint die beheerders goed kunnen gebruiken. Ze hoeven dan bijvoorbeeld niet een heel rack van de stroomvoorziening af te halen, omdat de PDU moet worden verwijderd om vervolgens een koelingsventilator te vervangen. Door de kleine afmetingen kunnen ze erbij komen zonder het rack uit te schakelen. hogere temperatuur Daarbij komt, zegt Desouza, dat de PDU hot swappable is gemaakt. Dus zelfs om het apparaat te vervangen is het niet nodig het rack uit te schakelen. Dit verhoogt de uptime van het datacenter. Maar het belangrijkst wellicht, is dat het herontwerp van de intelligente stroomverdeler een apparaat heeft opgeleverd dat kan functioneren bij temperaturen tot 55 C. Dit is een belangrijk aspect. Zo is Intel druk doende chips te maken die met hogere temperaturen uit de voeten kunnen. Want als de apparaten de warmte beter kunnen verdragen, is het minder noodzakelijk ze tot lagere temperaturen te koelen. En daar zit dan de winst: minder energie voor koeling. De PDU zit altijd aan de achterkant van een rack; precies op de plek waar de warmte zich verzamelt. Gewoonlijk kunnen de (blade)servers wel een temperatuur verdragen tot 75 C. Maar de PDU s bleven steken op 45 C. Doordat onze stroomverdelers tien graden meer kunnen hebben, kun je besparen op de koelingkosten. Om een idee te krijgen: je kunt een besparing creëren van vier tot vijf procent op de kosten voor temperatuurbeheersing als je de operationele temperatuur met één graad kunt verhogen, legt de marketingmanager uit. Daarmee kun je zien dat, door zoiets kleins als de PDU samen te stellen uit meer hittetolerante materialen dan gebruikelijk, er wel grote gevolgen optreden voor de energiehuishouding van het datacenter. Hij vertelt dat ze hebben gekozen voor een open besturingssysteem van het apparaat, zodat het standaard is op te nemen in een DCIMmodule. klantervaringen De PDU is trouwens zelf uitgerust met metertjes en sensoren om na te kunnen gaan of er ergens in een rack overspanning dreigt of dat bepaalde onderdelen wel erg veel stroom verbruiken. Met deze gegevens kunnen beheerders aan de slag om storingen voor te zijn. Enlogic is opgericht door mensen die hun sporen hebben verdiend bij gevestigde PDU-fabrikanten. Volgens Desouza hebben zij de ervaringen van klanten verzameld en zijn gaan onderzoeken hoe zij aan de klachten tegemoet konden komen. Daar is deze nieuwe stroomverdeler uit voortgekomen. Overigens maakt de onderneming ook kabels, sensoren en inline energiemeters. tekst: teus molenaar is freelance journalist

11 DATACENTERS VOOR DE POLEPOSITION THAT S THE CRITICAL DIFFERENCE. WHO ENSURES CONTINUITY FOR YOUR OPERATION? Flexibel en klaar voor de toekomst met de wereldwijde marktleider in bedrijfskritische infrastructuuroplossingen. Emerson. Consider it Solved., Emerson Network Power and the Emerson Network Power logo are trademarks and service marks of Emerson Electric Co Emerson Electric Co. All rights reserved. Met Emerson Network Power is uw onderneming klaar voor de toekomst. Als wereldwijd marktleider in stroomvoorzieningstechnologie, rackplatforms, koelsystemen en DCIM-oplossingen (Data Center Infrastructure Management) zorgen we er voor dat uw bedrijfskritische infrastructuur perfect blijft functioneren. Zo pakt u de poleposition - nu en in de toekomst. Ga voor meer informatie naar WE TAKE CARE OF IT! WITH FLEXIBLE POWER & FULL SERVICE SOLUTIONS Looking for a reliable emergency power source to secure your power supply if the public power net fails? Pon Power offers the security you seek. Next to our critical power diesel generators we supply UPS systems. A fully integrated critical power package, supplied and serviced by a single supplier. For more information go to PON POWER BV T +31 (0) pon-cat.com/criticalpower CAT, CATERPILLAR, their respective logos, Caterpillar Yellow and the POWER EDGE trade dress, as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission Caterpillar All Rights Reserved PONP_11363_ADV_Noodstroom_DEF_02.indd :

12 EVENTS GHOSTWRITING AIL CAMPAIGNS WEBSITES MAGAZIN MARKETING EVENTS WHITEPAPERS MARKETING ROUNDTABLES VIDEO GHOSTWRITING PR FREE PUBLICTY MAIL CAMPGAGNE WHITEPAPER PUBLIC RELATIONS VIDEO FREE PUBLICTY EVENTS PR ADVERTORIALS E W VIDEO ADVERTISING ADVERTISING MA ADVER SALESLEADS GHOSTWRITING EVENTS WEBSITES VIDEO MAIL CAMPGAGNE ADVERTISING MARKETING ROUNDTABLES Resultaat door samenwerking Bel met FenceWorks voor een afspraak met uw accountmanager. FenceWorks is uitgever van AppWorks, CloudWorks, DatacenterWorks, Infosceurity.nl/magazine, Satcomnieuws, Technalia, Verbinding en vakblad Warmtepompen.

13 Emerson lanceert PUEbewaking via tablet emerson network power lanceert een functionaliteit voor zijn belangrijkste koelsysteem, de liebert pcw. hiertoe behoort onder andere de uitbreiding van de modellenreeks tot een koelingscapaciteit van maximaal 240 kw, evenals een versie van de liebert pcw met een dubbel cw-circuit. ook maakt het bedrijf de release bekend van een ipad-app om de pue te berekenen. tekst: hans van dam is freelance journalist De gratis app, die Emersom Network Power introduceert onder de naam Liebert PCW, is nu beschikbaar voor de ipad in de Apple Store. Met deze app kunnen datacentermanagers een logboek bijhouden van de PUE van hun datacenter. Hierdoor is een nauwkeurigere besluitvorming mogelijk over de vraag hoe en waar kan worden bespaard op energie. De app beschikt over twee verschillende calculators: de PUE-calculator voor de PUE-berekening van een datacenter en de basiscalculator voor de exploitatiekosten. Hiermee wordt exact aangegeven hoeveel geld kan worden bespaard door efficiëntere apparatuur te installeren, zoals de Liebert PCW. aanvullende opties In een datacenter gebruiken de koelsystemen 30 tot 40 procent van de energie, blijkt uit Energy Logic 2.0. Daarom is het voor de datacentermangers van groot belang de efficiëntie van deze systemen te verbeteren. In de app is ook een röntgenweergave van de Liebert PCW opgenomen, zodat gebruikers de mogelijkheid hebben de technische functionaliteit van deze oplossing te bestuderen en exact te bekijken hoe deze techniek voor energiebesparing kan zorgen in hun datacenter. Emerson lanceert aanvullende opties voor de Liebert PCW. Deze opties verbeteren de energie-efficiëntie en het omgevingsbeheer. Het gaat onder andere om de volgende opties: een model van Liebert PCW met een dubbel CW-circuit. Dit is een configuratie waarmee zonder aantasting van de efficiëntie extra koeling wordt geboden aan klanten bij wie het niet mogelijk is twee toestellen te installeren. Op dit moment staat Liebert PCW garant voor toonaangevende efficiëntie met een energiebesparing tot wel 65 procent. Ook is het mogelijk een mechanische PUE van 1,11 te bereiken als het systeem samen met de Liebert HPC Freecooling Chiller wordt geïnstalleerd; nieuwe afmeting. De toestellen zijn nu beschikbaar in een frame van mm, zodat gebruikers de koelcapaciteit kunnen uitbreiden tot maximaal 240 kw. Hiermee is een geïnstalleerde capaciteit te bereiken van 7,5 MW in hetzelfde koelcircuit; infrarood en ultrasoon bevochtigingsapparaat, en waterstroommeter. Met deze drie opties worden de mogelijkheden van de Liebert PCW uitgebreid ter ondersteuning van toestellen die temperatuur en vochtigheid bewaken. hulpmidddel Onze nieuwe app is ontwikkeld als praktisch hulpmiddel voor datacentermanagers, zodat zij De PUE-calculator-app voor de ipad kan worden gedownload in de itunes Store: https://itunes.apple.com/us/app/liebert-pcw/id ?mt=8 meer inzicht krijgen in de belangrijkste meetbare gegevens die van belang zijn voor de werking en prestaties van hun datacenter. De app is ook een hulpmiddel voor klanten om beter vertrouwd te raken met de Liebert PCW, zegt Stefano Mozzato, marketingdirecteur precision cooling Emea bij Emerson Network Power. Wij streven er voortdurend naar te voldoen aan de behoeften van onze klanten en daarom zijn onze oplossingen altijd in ontwikkeling. De nieuwe upgrades zorgen ervoor dat onze klanten hun datacenters kunnen beheren met een beheer- en efficiëntieniveau dat tot het beste in de branche behoort. dcw februari energie 13

14 dcw februari netwerken 614

15 Software gedefinieerde netwerken en datacenters Hype of harde werkelijkheid? software gedefinieerde netwerken (sdn) zijn volgens gartner s research vp en analist ian keene al een tijd onderdeel van een hype. wat zijn software gedefinieerde netwerken en is het enthousiasme gerechtvaardigd? en wat is hun impact op de technische infrastructuur van het datacenter? tekst: hans vandam is freelance journalist Hedendaagse datanetwerken gebruiken switches en routers, feitelijk twee systemen in één doos. Het eerste systeem omvat elektronische functies die zorgen voor het doorsturen en verwerken van datapakketten. Het wordt in de praktijk de data plane genoemd. Het tweede element is de control plane, en beschikt over de regels die bepalen in welke richtingen pakketten moeten worden gestuurd en hoe deze eventueel moeten worden aangepast. Sommige routeringsregels kunnen in hardware zijn gecodeerd, andere worden door de netwerkbeheerder bepaald. SDN (software defined networking of gedefinieerde netwerken) kent deze twee functies ook, waarbij de control plane echter in een server wordt geplaatst. Deze server heeft een programma dat de switches beheert en configureert op basis van een nieuw protocol: OpenFlow. De switches voeren vervolgens de instructies (routering en aanpassing) uit. De organisatie die deze technologie ontwikkelt en beheert, is de Open Network Foundation (ONF). Hierbij worden de netwerkleveranciers op afstand gehouden om een optimaal en vernieuwend resultaat te garanderen. Kosten en complexiteit worden zo gereduceerd voordelen De voordelen van SDN, althans dat stelt ONF, betreffen onder andere de mogelijkheid om het beheer van netwerk policies en de implementatie te centraliseren. Hiermee worden kosten en complexiteit gereduceerd. Bovendien is het systeem zeer flexibel, omdat het ontwikkeld is als een open omgeving, waardoor derden in staat zijn nieuwe toepassingen voor het netwerk te ontwikkelen. Deze nieuwe functies kunnen betrekking hebben op het routering, of bijvoorbeeld juist beveiliging op maat, om zo aan te sluiten op het lokale veiligheidsbeleid. Dit betekent concreet dat een ontbrekende functie zelf te schrijven is of in opdracht kan worden geschreven, zonder dat lang moet worden gewacht op een leverancier die dat in zijn productontwikkeling opneemt. Ian Keene, research VP en analist van Gartner, stelt dat de voordelen ook betrekking hebben op de snelle uitrol van systemen, waardoor nieuwe services snel beschikbaar kunnen worden gesteld. Dit is te danken aan het op policies gebaseerd beheer van het systeem. Je kunt ook analyseren wat er in het netwerk gebeurt en aanpassingen doorvoeren als dat nodig is. Infrastructuur als een service is nu een stuk eenvoudiger geworden. Infrastructuur als een service is nu een stuk eenvoudiger geworden. Bovendien is de kwaliteit van de service op maat te managen. Dat het concept snel geadapteerd is door bijna elke hardwareleverancier, bewijst dat het concept niet langer een utopie is. dcw februari netwerken 15

16 'Infrastructuur als een service is nu een stuk eenvoudiger geworden' dcw februari netwerken 16 Keene stelt ook dat bedrijven, zoals Huawei en Alcatel-Lucent, SDN in hun verhaal moeten meenemen als ze een aanbieding gaan doen. Ze hoeven nog niet direct een product te hebben, maar ze moeten het concept omarmen en meenemen in hun strategie. En, maar dat is nog vooral theorie, OpenFlow maakt het mogelijk om eenvoudiger een systeem met producten van meerdere leveranciers samen te stellen. over de leveranciers gesproken Veel aanbieders zijn bij de hand en praten over SDN, niet in de laatste plaats omdat dit hen een voordeel oplevert in vergelijking tot marktleider Cisco. Arpit Joshipura, VP productmarketing van Dell, constateerde dat de keuze voor de klanten veel breder is dan SDN of geen SDN. Hij stelde dat overlay hypervisors, zoals die van VMware en Microsoft, het systeem van buitenaf beheren en daarvoor een layer 3-switch nodig hebben. Verder zijn er de legacy leveranciers die zullen stamvoeten omdat zij veel te verliezen hebben, namelijk twintig jaar aan investeringen. Ten slotte zijn er de greenfieldomgevingen, zoals universiteiten waar geen conventionele infrastructuur aanwezig is, die In Nederland wordt nu voornamelijk naar de kosten in plaats van de opbrengsten van groene energie gekeken in staat zijn om een revolutionaire keuze te maken. Ook claimt hij dat er nog veel standaarden zich moeten ontwikkelen in de richting van SDN. Markus Nispel, de strategische chief technology van Enterasys, stelde juist dat SDN een feit is en niet slechts een kortstondige hype cycle doormaakt om dan weer te verdwijnen. Hij weerlegde ook ONF s claim dat SDN ontwikkeld was door Stanford University, met de claim dat Cabletron, de voorloper van Enterasys, er in 1990 al naar had gekeken. Nispel voegde eraan toe dat er veel voordelen zijn voor SDN. Het gaat veel verder dan automatiseren, [..] meer in de richting van orkestreren van verschillende IT-diensten, inclusief netwerkinfrastructuur, teneinde nieuwe diensten snel te kunnen implementeren. Wij zien SDN als een zeer waardevolle oplossing voor carriers alsmede beheerders van grote datacentra. En we zien ook dat SDN zeer waardevol is voor ondernemingen, maar dan wel in een andere smaak. Shehzad Merchant, VP technologie van Extreme Networks, zegt dat SDN er is gekomen om stressvolle situaties in datacentra, die ontstaan is door BYOD, mobiele apparaten en cloudservices, te beteugelen en het netwerk open te stellen voor een groter publiek. Hij voegde daaraan toe dat switches niet enkel domme systemen zijn. SDN onderstreept enkel dat het netwerk een hoger prestatieniveau moet leveren, meer capaciteit en een lagere latency moet hebben. Er is dus een hoop innovatie nodig op de netwerklaag zelf. In schril contrast daarmee claimt HP s Mike Banic, VP global marketing, dat de echte waarde van SDN in de toepassingen zit. Het belangrijkste issue waarop iedereen zich focust in de grote datacentra, is de virtualisatie van het netwerk. Er zijn ook andere facetten, zoals het automatiseren van security en het leveren van andere netwerk diensten waaronder load balancers, via dit concept. Ook het optimaliseren

Update voor datacenter KPN/Getronics

Update voor datacenter KPN/Getronics energiemanagement Calxeda, Power Assure en SuperMicro schieten het datacenter te hulp praktijk Equinox wil van datacenter warmteleverancier maken bekabeling Update voor datacenter KPN/Getronics dcw november

Nadere informatie

HP s servertechnologie heeft grote impact op datacenters

HP s servertechnologie heeft grote impact op datacenters technologie Koelen met lage luchtsnelheden markt Digital realty trend HP s servertechnologie heeft grote impact op datacenters dcw mei 2013 Make IT Easy in samenwerking met: advancing information transport

Nadere informatie

Upgraden of vervangen?

Upgraden of vervangen? markt Softwaregigant CA Technologies stapt in DCIM ABB betreedt Nederlandse datacentermarkt ENERGIEMANAGEMENT PUE wordt officiële ISO-standaard infrastructuur Upgraden of vervangen? nr 10 december 2012

Nadere informatie

6 november, Congrescentrum 1931, Den Bosch

6 november, Congrescentrum 1931, Den Bosch interview Op weg naar Datacenter as a Service SPECIAL IT Room Infra 2014 6 november, Congrescentrum 1931, Den Bosch energie Energy storage maakt datacenter goedkoper dcw november 2014 in samenwerking met:

Nadere informatie

efficiënter datacenter met open-sourceservers

efficiënter datacenter met open-sourceservers duurzaamheid Green Grid lanceert electronics disposal efficiency trend Een radicaal andere kijk op DCIM Rackspace: efficiënter datacenter met open-sourceservers dcw april 2013 in samenwerking met: advancing

Nadere informatie

it room infra 2014: (Niet) iedereen kan een datacenter/serverruimte inrichten!

it room infra 2014: (Niet) iedereen kan een datacenter/serverruimte inrichten! it room infra 2014: (Niet) iedereen kan een datacenter/serverruimte inrichten! techniek: Railkokersysteem versus bekabeling fysieke scheiding: Moeder van alle inefficiency in het datacenter dcw september

Nadere informatie

Powermonitoring voor Media Gateway in Hilversum. Commscope brengt vereisten voor NGBase-T in kaart

Powermonitoring voor Media Gateway in Hilversum. Commscope brengt vereisten voor NGBase-T in kaart praktijk Powermonitoring voor Media Gateway in Hilversum technologie Commscope brengt vereisten voor NGBase-T in kaart Strategie Certicering en het datacenter dcw juni 2013 in samenwerking met: advancing

Nadere informatie

Impact van de cloud. Resultaten Hostingonderzoek 2012. Datacenters missen strategie voor luchtstroommanagement. verslag dcw/bicsi voorjaarscongres:

Impact van de cloud. Resultaten Hostingonderzoek 2012. Datacenters missen strategie voor luchtstroommanagement. verslag dcw/bicsi voorjaarscongres: verslag dcw/bicsi voorjaarscongres: Impact van de cloud onderzoek Resultaten Hostingonderzoek 2012 koeling Datacenters missen strategie voor luchtstroommanagement dcw juni 2012 in samenwerking met: advancing

Nadere informatie

Klantgericht en flexibel. Minkels lanceert Next Generation Cold Corridor. Emerson en IBM integreren DCIM en ITSM. Ronald Kok, All IT Rooms: markt

Klantgericht en flexibel. Minkels lanceert Next Generation Cold Corridor. Emerson en IBM integreren DCIM en ITSM. Ronald Kok, All IT Rooms: markt markt Minkels lanceert Next Generation Cold Corridor trend Emerson en IBM integreren DCIM en ITSM Ronald Kok, All IT Rooms: Klantgericht en flexibel dcw maart 2013 in samenwerking met: advancing information

Nadere informatie

Studiegroep onderzoekt 25GBASE-T. Datacenter Rotterdam past met succes fysieke scheiding toe. bekabeling. koeling

Studiegroep onderzoekt 25GBASE-T. Datacenter Rotterdam past met succes fysieke scheiding toe. bekabeling. koeling bekabeling Studiegroep onderzoekt 25GBASE-T koeling Datacenter Rotterdam past met succes fysieke scheiding toe onderzoek Hybride cloud wordt steeds populairder dcw april 2015 in samenwerking met: advancing

Nadere informatie

Het cloud-ready datacenter Met Microsoft de cloud in Cloud computing is overhyped

Het cloud-ready datacenter Met Microsoft de cloud in Cloud computing is overhyped thema cloud computing Het cloud-ready datacenter Met Microsoft de cloud in Cloud computing is overhyped dcw november 2010 in samenwerking met: advancing information transport systems Nieuw: ICTroom Flex

Nadere informatie

technologie Specialisatie in IT-hardware zet verder door energiemanagement Software-defined power verbetert betrouwbaarheid van het datacenter

technologie Specialisatie in IT-hardware zet verder door energiemanagement Software-defined power verbetert betrouwbaarheid van het datacenter technologie Specialisatie in IT-hardware zet verder door energiemanagement Software-defined power verbetert betrouwbaarheid van het datacenter research Groene energie voor datacenters dcw maart 2013 in

Nadere informatie

onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen

onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen melanie zevenbergen: CommScope lanceert developer community voor itracs'

Nadere informatie

EU-project All4Green ontwikkelt groene contracten. Impact van latency wordt flink onderschat

EU-project All4Green ontwikkelt groene contracten. Impact van latency wordt flink onderschat research EU-project All4Green ontwikkelt groene contracten markt Rittal lanceert RiMatrix S onderzoek commscope Impact van latency wordt flink onderschat special IT Room Infra 2013 12 november, De Kuip,

Nadere informatie

Is de tijd rijp voor datacentrumintegratie? CPIM: van datacenter naar value center

Is de tijd rijp voor datacentrumintegratie? CPIM: van datacenter naar value center datacenter infrastructure management: Is de tijd rijp voor datacentrumintegratie? CPIM: van datacenter naar value center dcw juli 2011 in samenwerking met: advancing information transport systems DataCenter

Nadere informatie

De opkomst van het intelligente datacenter. Werken met Bouwwerk Informatie Model. strategie. management

De opkomst van het intelligente datacenter. Werken met Bouwwerk Informatie Model. strategie. management strategie De opkomst van het intelligente datacenter management Werken met Bouwwerk Informatie Model research Project PEDCA is klaar; nu begint het eigenlijk pas echt dcw maart 2015 in samenwerking met:

Nadere informatie

De gevolgen van de cloud voor uw bekabeling

De gevolgen van de cloud voor uw bekabeling koeling profitair: 90% minder energieverbruik bekabeling De gevolgen van de cloud voor uw bekabeling praktijk ProRail (ver)bouwt 13 computerruimtes dcw april 2012 in samenwerking met: advancing information

Nadere informatie

Convergentie 2.0 Tijd voor echte innovatie Network Access Protection

Convergentie 2.0 Tijd voor echte innovatie Network Access Protection dcw december 2010 thema netwerken Convergentie 2.0 Tijd voor echte innovatie Network Access Protection in samenwerking met: Energie besparen? Open deze cover! advancing information transport systems All

Nadere informatie

Works DATACENTER. Het cloud-ready. Digitale onderwereld sterk in opkomst. Voorkomt catastrofale fouten. www.cloudworks.nu nummer 4 oktober 2010

Works DATACENTER. Het cloud-ready. Digitale onderwereld sterk in opkomst. Voorkomt catastrofale fouten. www.cloudworks.nu nummer 4 oktober 2010 Cloud www.cloudworks.nu nummer 4 oktober 2010 Works HET Vakblad over cloud computing Het cloud-ready DATACENTER Cloud-based SECURITY Digitale onderwereld sterk in opkomst TESTOMGEVING IN DE CLOUD Voorkomt

Nadere informatie

Facebook bouwt zeer energiezuinig datacenter

Facebook bouwt zeer energiezuinig datacenter energie-efficiëntie Facebook bouwt zeer energiezuinig datacenter Het debacle van Amazon dcw juni 2011 in samenwerking met: advancing information transport systems DataCenter Infrastructure Solutions First

Nadere informatie

Uitputtend meten niet nodig

Uitputtend meten niet nodig monitoring Uitputtend meten niet nodig praktijk Futuristisch datacenter voor Decos dcw december 2011 in samenwerking met: advancing information transport systems coolwall pagina 20 Rittal - The System.

Nadere informatie

IDC brengt DCIMmarkt. Point-to-point in het datacenter. Energie Investerings Aftrek (EIA) 2012. monitoring. bekabeling. subsidie

IDC brengt DCIMmarkt. Point-to-point in het datacenter. Energie Investerings Aftrek (EIA) 2012. monitoring. bekabeling. subsidie monitoring IDC brengt DCIMmarkt in kaart bekabeling Point-to-point in het datacenter subsidie Energie Investerings Aftrek (EIA) 2012 dcw maart 2012 in samenwerking met: advancing information transport

Nadere informatie

De nieuwe verordening voor F-gassen. Nieuw TCO-model helpt vergelijken. koeling. innovatie. bekabeling Ontwerp het ideale datacenter

De nieuwe verordening voor F-gassen. Nieuw TCO-model helpt vergelijken. koeling. innovatie. bekabeling Ontwerp het ideale datacenter koeling De nieuwe verordening voor F-gassen innovatie Nieuw TCO-model helpt vergelijken bekabeling Ontwerp het ideale datacenter dcw juni 2015 in samenwerking met: advancing information transport systems

Nadere informatie

Switch wil PUE=1- grens doorbreken

Switch wil PUE=1- grens doorbreken interview Switch wil PUE=1- grens doorbreken energie-efficiëntie Greenclouds: ruilbeurs voor IT-capaciteit dcw oktober 2011 in samenwerking met: deelnemer IT Room Infra 2011 Rittal CoolWall Het perfecte

Nadere informatie

DC-containers veel belangrijker dan vaak gedacht. Redden de datacenters het met zuinig gedrag?

DC-containers veel belangrijker dan vaak gedacht. Redden de datacenters het met zuinig gedrag? trend DC-containers veel belangrijker dan vaak gedacht duurzame energie Redden de datacenters het met zuinig gedrag? praktijk SPIE-ICS bouwt voor KPN eerste CO 2 -negatief datacenter dcw mei 2015 in samenwerking

Nadere informatie

datacenterontwerp Bouwen in een beveiligde kluis technologie 3M lanceert two-phase immersion cooling

datacenterontwerp Bouwen in een beveiligde kluis technologie 3M lanceert two-phase immersion cooling datacenterontwerp Bouwen in een beveiligde kluis technologie 3M lanceert two-phase immersion cooling voeding Stroom meten in het datacenter - waarom eigenlijk? dcw mei 2014 in samenwerking met: advancing

Nadere informatie

Europa juridisch mijnenveld voor de cloud

Europa juridisch mijnenveld voor de cloud thema cloud computing Europa juridisch mijnenveld voor de cloud BT bouwt ruimte voor virtueel datacenter dcw maart 2011 in samenwerking met: advancing information transport systems DataCenter Infrastructure

Nadere informatie

ADC s zorgen voor schaalbaarheid in het datacenter Disaster recovery services ook in Nederland geen overbodige luxe

ADC s zorgen voor schaalbaarheid in het datacenter Disaster recovery services ook in Nederland geen overbodige luxe he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 4, nr. 10 / 2013 Vincent Steenhuis van Dimension Data: Network centric cloud is grote sprong voorwaarts ADC s zorgen voor schaalbaarheid

Nadere informatie

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps Cloud www.cloudworks.nu nummer 5 juni 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing MIGRATIE naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps IDENTITYMANAGEMENT

Nadere informatie

Milieukeur Datacenterkoeling Energiegebruik koelwaterpompen

Milieukeur Datacenterkoeling Energiegebruik koelwaterpompen thema koeling Milieukeur Datacenterkoeling Energiegebruik koelwaterpompen verder omlaag dcw februari 2011 in samenwerking met: advancing information transport systems DataCenter Infrastructure Solutions

Nadere informatie