Beschrijving van de International Next Business Day On-site service van Dell ( INBDservice )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschrijving van de International Next Business Day On-site service van Dell ( INBDservice )"

Transcriptie

1 Beschrijving van de International Next Business Day On-site service van Dell ( INBDservice ) I. Overzicht van de INBD-service De International Next Business Day On-site service is vanaf de datum van aflevering een service waardoor u met een gerust hart kunt werken. Mocht er zich een storing in uw systeem voordoen, dan worden de onderstaande ondersteuningsprocedures uitgevoerd, zoals het telefonisch of via de website vaststellen van het probleem, waarna een technicus van de INBD-service de storing ter plekke komt verhelpen onder de voorwaarden van de garantieperiode ten aanzien van onderdelen en arbeid. Deze service geldt alleen voor Latitude-, Inspiron- en Mobile Precision-systemen. * Zie de factuur voor de duur van de service. Daarna worden er voor de service kosten in rekening gebracht. Dell biedt ongeacht de duur van de serviceperiode 1 jaar hardwareondersteuning voor verbruiksartikelen en accessoires van Dell, zoals media, draagtassen, CMOS-batterijen en accu's voor draagbare computers. Deze ondersteuning kan niet worden verlengd. II. Ondersteuningsprocedures - De 4 ondersteuningsniveaus De INBD-service van Dell omvat de volgende standaardondersteuningsservices plus indien nodig on-site ondersteuning van een technicus: dagen "Getting Started"-hulp - Dell biedt 30 dagen telefonische ondersteuning zonder extra kosten voor optimalisering van de installatie, configuratie en vragen bij gebruiksproblemen binnen de kritieke periode van 30 dagen na aflevering van uw systeem. Dit programma geldt voor in de fabriek geïnstalleerde besturingssystemen en toepassingen voor desktops en notebooks uur per dag en 7 dagen per week een uitgebreide on line ondersteuning - Op de ondersteuningswebsite van Dell vindt u hulp, informatie over het oplossen van problemen, diagnostische hulpprogramma's en downloads. 3. Technische telefonische ondersteuning Dell ondersteunt alle klanten via de telefoon bij het oplossen van problemen met hardware van Dell en bij besturingssystemen, softwaretoepassingen en stuurprogramma's die door Dell zijn geïnstalleerd. 4. International Next Business Day On-site service - Omvat de kosten voor arbeidsloon en de reparatie of vervanging van onderdelen in het systeem, waaronder ook de monitor, het toetsenbord en de muis als deze tegelijk met het systeem en niet afzonderlijk zijn aangeschaft, en nadat het probleem is vastgesteld door de technische ondersteuningsafdeling van Dell. III. Ondersteuningsprocedures - Overzicht van de 4 ondersteuningsniveaus Dell biedt de volgende standaardondersteuningsservices plus de volgende service om het probleem ter plekke op te lossen: dagen "Getting Started"-hulp Om u de eerste 30 dagen snel te kunnen ondersteunen biedt Dell telefonische ondersteuning bij het installeren en configureren van: (i) Door Dell geproduceerde producten; (ii) Door Dell geleverde randapparatuur; (iii) In de fabriek geïnstalleerde besturingssystemen; en (iv) In de fabriek geïnstalleerde software. Na deze dertig dagen worden vragen over algemeen gebruik en vragen over het gebruik van software niet meer beantwoord. Next Business Day On-site service 16/07/2004 Pagina 1

2 UITSLUITINGEN VAN DE SERVICE Het volgende valt niet onder deze service: (i) Items die zijn aangekocht en/of geïnstalleerd via Dell Software & Peripherals (OrderReady/ReadyWare). (ii) Items die in de fabriek zijn geïntegreerd, tenzij hiervoor schriftelijk een verzoek is ingediend. Specifieke informatie over ondersteuning voor software en randapparatuur vindt u in de documentatie van het product of in de omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en de service op de Dell-website Ondersteuning voor door Dell geleverde software en hardware van derden wordt door de fabrikant van de software en hardware geleverd uur per dag en 7 dagen per week een uitgebreide on line ondersteuning Dell biedt uitgebreide, gratis on line assistentie op Hieronder valt ook ondersteuning via . De meeste vragen kunnen worden beantwoord met onze on line tools, waarmee u zelf de diagnose kunt vaststellen, en een schat aan informatiebronnen zoals: Referentiemateriaal in 12 talen dat ook door de technici van Dell wordt gebruikt, waaronder tools om diagnosen te stellen en problemen vast te stellen, informatie over probleemoplossing en veelgestelde vragen (FAQ's). Informatie over uw eigen systeem die u kunt opvragen door het tagnummer van uw systeem in te toetsen. Stuurprogramma's, hulpprogramma's en registratie voor meldingen over updates. De discussiegroep van Dell-klanten en technische experts. 3. Telefonische technische ondersteuning Mochten er problemen zijn met uw Dell-product en u kunt dat probleem niet met behulp van onze on line ondersteuning oplossen, neem dan contact op met onze technische ondersteuning. Via de telefonische ondersteuning kunnen wij op een snelle en efficiënte manier vaststellen wat het probleem met uw systeem is en dat probleem zo snel mogelijk oplossen. De telefonische ondersteuning en service zijn alleen bereikbaar tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag en niet tijdens het weekend en op feestdagen. EEN VEREISTE STAP OM UW PROBLEEM OP TE LOSSEN Dell stuurt alleen onderdelen of laat een technicus langskomen als is vastgesteld dat het probleem niet kan worden opgelost via de procedures voor probleemoplossing, die hierna worden uiteengezet, en een medewerker van Dell heeft vastgesteld dat het probleem alleen ter plekke door een technicus kan worden opgelost. Hiervan wordt alleen afgeweken als een klant aan de technicus van Dell kenbaar heeft gemaakt dat er speciale omstandigheden zijn. DE GEGEVENS DIE U BIJ DE HAND MOET HEBBEN ALS U DELL GAAT BELLEN Elk systeem dat door Dell wordt geleverd, is volgens specifieke eisen samengesteld. De configuratiegegevens van elk systeem worden in het oproepbeheersysteem van Dell opgeslagen. De klant moet het servicetagnummer en het modelnummer van het defecte systeem aan de medewerker van Dell doorgeven. Deze nummers staan op het witte etiket aan de achterkant van het systeem. Om de diagnose te kunnen stellen moet degene die de technische ondersteuning opbelt, toegang hebben tot het defecte systeem. Het telefoonnummer van onze technische ondersteuning vindt u in de documentatie die bij elk Dell-systeem wordt geleverd, of op de Dell-website PROBLEMEN OPLOSSEN DE STORING VASTSTELLEN Next Business Day On-site service 16/07/2004 Pagina 2

3 Onze technici zijn getraind om zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Hiervoor heeft de technicus de hulp van de klant nodig om de fout te kunnen vaststellen en het probleem te kunnen oplossen. Aan de hand van de diagnose kan de technicus vaststellen welk onderdeel van het systeem defect is en kan zorgen voor een vervangend onderdeel. Defecten kunnen bijvoorbeeld worden vastgesteld door: Specifieke diagnosetests voor het gemelde probleem uit te voeren. Servicepacks, onderdelen, aanvullingen, updates en patches voor in de fabriek geïnstalleerde besturingssystemen, firmware en het BIOS te installeren. Installatie en standaardconfiguratie van besturingssystemen, softwaretoepassingen en stuurprogramma's die in de fabriek zijn geïnstalleerd. De netwerkinterfacekaart die in de fabriek is geïnstalleerd (ook draadloze kaarten), te testen met het diagnoseprogramma van de fabrikant en door de verbinding met een andere pc te testen (ping). Een in de fabriek geïnstalleerde modem te testen door deze aan te sluiten op een analoge telefoonlijn (geen PABX-lijn). De technicus zal u de juiste instructies geven om verder te gaan. HET SYSTEEM OPENEN Er kan geen goede diagnose van het probleem worden gesteld zonder het systeem te openen. Voor het oplossen van gangbare problemen kan het nodig zijn het systeem te openen om onderdelen te vervangen. De technicus geeft aanwijzingen als het systeem moet worden geopend. Problemen kunnen sneller worden opgelost als het systeem is geopend. Het systeem mag echter alleen worden geopend volgens de instructies van de technicus die u adviseert over de te nemen voorzorgsmaatregelen. Als laatste kan het nodig zijn het originele besturingssysteem, de softwaretoepassingen en de stuurprogramma's voor de hardware opnieuw te installeren en de configuratie op de fabrieksinstellingen in te stellen. UITSLUITINGEN De service van Dell voor het stellen van foutdiagnosen en de INBD-service omvatten niet het volgende: Beantwoorden van vragen over het algemene gebruik en de bediening van software die in de fabriek op het systeem is geïnstalleerd na de eerste 30 dagen na aflevering. Configuratie en diagnose van het besturingssysteem of toepassingen die in de fabriek zijn geïnstalleerd voor toepassingen en hardware die door de klant zijn geïnstalleerd. Configuratie, installatie en validatie van besturingssystemen, software, toepassingen of stuurprogramma's/oplossingen die niet door Dell zijn geleverd. Commerciële upgrades, bijvoorbeeld de upgrade naar Office XP Pro, ook niet als deze bij Dell zijn aangeschaft. Configuratie van alle communicatieprogramma's, tenzij dit nodig is om het probleem op te lossen. Alle geleverde hardware en randapparatuur die niet van Dell is, de installatie ervan en de compatibiliteit met hardware van Dell. De fabrikanten van deze producten zorgen voor de noodzakelijke ondersteuning. Door Dell geleverde software en randapparatuur, tenzij anders wordt vermeld. Upgrades van het BIOS/firmware voor systemen van derden, tenzij de upgrade nodig is voor het oplossen van het probleem. Verkeerde configuraties van software en/of hardware. Back-ups maken van de gegevens van de klant en die gegevens herstellen. Toepassingen en gegevens van de klant. Overbodig werk volgens Dell. Verbruiksartikelen en slijtage bij items zoals plastic en diskettes. Niet-kritische fouten die binnen de door de industrie gespecificeerde fouttoleranties vallen, zoals ruis, wegvallen van pixels op LCD-schermen, enzovoort. Spelprogramma's en add-on-pakketten vanaf de aankoopdatum (bijvoorbeeld onderwijspakketten). Preventief onderhoud. Reparatie van systemen na een virusinfectie die verder gaan dan de installatie van besturingssysteem volgens de standaardfabrieksinstellingen van Dell. Next Business Day On-site service 16/07/2004 Pagina 3

4 Aangepaste fabrieksintegratie-items (DellPlus) worden niet ondersteund, tenzij hiervoor schriftelijk een verzoek is ingediend. 4. International Next Business Day On-Site service Het internationale serviceprogramma biedt service en ondersteuning voor draagbare computers van Dell wanneer een klant zich in een ander land bevindt dan waar de computer is gekocht. Het internationale serviceprogramma biedt service en ondersteuning voor draagbare computers van Dell wanneer een klant zich in een ander land bevindt dan waar de computer is gekocht. Deze service is alleen beschikbaar in de Dell direct-landen die op de volgende website staan: Wanneer een klant in het buitenland een probleem met zijn draagbare computer heeft, kan hij/zij internationale service aanvragen in elk land waarin ondersteuning voor dat type draagbare computer kan worden gegeven. De details van de service en de beschikbaarheid van onderdelen kunnen per land verschillen. De klant moet er rekening mee houden dat het van de ligging of toegankelijkheid van de locatie afhangt of het defecte product de volgende werkdag kan worden gerepareerd. Klanten die naar het buitenland gaan, kunnen op drie manieren technische ondersteuning inroepen. Door te bellen naar: Het callcenter van het land waarin zij zich op dat moment bevinden. Vanuit het buitenland naar het callcenter in hun thuisland. De internationale wachtrij. Het telefoonnummer in de V.S. is Het gratis telefoonnummer in de V.S. en Canada is Als het apparaat moet worden gerepareerd, neemt een technicus van Dell contact op met het callcenter in het land waar de klant zich bevindt, en zorgt ervoor dat de reparatie wordt uitgevoerd. IV. Algemene informatie Gegevensverlies en verlies van klantgegevens Dell raadt aan regelmatig back-ups te maken. Defecte vaste schijven worden vervangen. De gegevens van de klant die op de defecte vaste schijf staan, gaan hierbij verloren. De technicus stelt het besturingssysteem alleen op de originele fabrieksinstellingen in als de klant de originele software-image of de media voor het installeren van het besturingssysteem heeft. De klant moet contact opnemen met de technische ondersteuning van Dell voor het opnieuw installeren van extra software die in de originele fabrieksimage is geleverd. Gegevensverlies: de klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het beveiligen, maken van back-ups en opnieuw installeren van de eigen gegevens. Dell kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van software en gegevens. Uitsluitingen van schade Naast de items genoemd in de standaardbepalingen en verkoopvoorwaarden van Dell dekt Dell-service geen schade die is veroorzaakt door: Gebruik van onderdelen of software die niet door Dell zijn geleverd. Verplaatsing of transport. Serviceverlening die niet door Dell is toegestaan. Gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies bij het product. Verkeerde keuze van voltage op het systeem. Onredelijk of buitensporig gebruik. Schade als gevolg van ongelukken. Voor nieuwe aankopen is CompleteCare beschikbaar. Opzettelijke schade. Omgevingsomstandigheden. Overmacht, brand, overstromingen, gewelddadigheden of andere soortgelijke gebeurtenissen. Verplichtingen van klanten Om Dell in staat te stellen de verplichtingen ten aanzien van de ondersteuning na te komen, moet de klant: Dell volledige, veilige en rechtstreekse toegang verschaffen tot het product (of de producten). Next Business Day On-site service 16/07/2004 Pagina 4

5 Indien mogelijk een persoon die voldoende technische kennis van het systeem heeft, aanwezig laten zijn als het probleem wordt verholpen en om actief mee te denken voor het oplossen van het probleem. Ervoor zorgen dat het systeem zich bevindt in een makkelijk toegankelijke locatie met voldoende ruimte die voldoet aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Op kosten van de klant faciliteiten ter beschikking stellen aan Dell op het gebied van telecommunicatie die redelijkerwijs nodig zijn bij het uitvoeren van de verplichtingen van Dell en van andere test-, diagnostische en herstelwerkzaamheden. Goed beveiligde exemplaren van andere software en gegevens bewaren conform de gebruikelijke ICT-standaardnormen die in elk geval beschikbaar moeten zijn voordat de service bij Dell wordt aangevraagd. Verklaren dat zij verantwoordelijk zijn voor het herstellen van hun eigen softwaretoepassingen nadat dergelijke services zijn uitgevoerd. Dell op de hoogte brengen als systemen zijn verplaatst/verhuisd. Voldoen aan alle vragen die Dell in alle redelijkheid kan stellen om de service zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Beleid voor terugsturen van producten De klant kan zonder opgaaf van redenen binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product een aankoop annuleren. Het aankoopbedrag wordt dan aan de klant terugbetaald. Als de klant een aankoop wilt annuleren, moet de klant Dell hiervan op de hoogte brengen en een Returns Authorisation-nummer aanvragen. De producten moeten direct en voorzien van het Returns Authorisation-nummer worden teruggestuurd, in dezelfde conditie als waarin de klant het product heeft ontvangen. De kosten en risico van het terugsturen van het product zijn voor rekening van de klant. Uw consumentenrechten blijven onaangetast door deze overeenkomst. Dit geldt niet voor zakelijke klanten of gebruikers. Deze servicebeschrijving valt onder en is een aanvulling op de bepalingen en voorwaarden van elke toepasselijke, vervangende en ondertekende overeenkomst tussen de klant en Dell. Als een dergelijke overeenkomst niet bestaat, gelden de standaardbepalingen en -voorwaarden van Dell voor verkoop en service (inclusief en zonder beperking de beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid voor Dell zoals hierin is vermeld). Dell behoudt zich het recht voor om zonder enige kennisgeving of verplichting daartoe verbeteringen of wijzigingen aan te brengen aan dit document alsmede aan de hierin beschreven producten en services. De standaardbepalingen en -voorwaarden van Dell staan op DELL GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SERVICES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES VAN HARDWARE OF SOFTWARE DIE WORDT GEBRUIKT BIJ HET UITVOEREN VAN SERVICES, OF UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN VAN DIE SERVICES OF DE RESULTATEN VAN AANBEVELINGEN DIE DOOR DELL ZIJN GEDAAN, INCLUSIEF MAAR ZONDER DE BEPERKING VAN ENIGE GEÏMPLICEERDE GARANTIE VOOR DE PRESTATIES, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID, GEEN INBREUK OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN ELK VAN DE GELEVERDE PRODUCTEN OF VAN ELK SYSTEEM, DIE KAN VOORTVLOEIEN UIT DE IMPLEMENTATIE VAN EEN AANBEVELING DIE DOOR DELL IS GEDAAN. NIETS IN DEZE OVEREENKOMST OF ENIGE SCHRIFTELIJKE DOCUMENTATIE OF MONDELINGE AFSPRAAK MET DE KLANT KAN EEN WIJZIGING IN DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN IN DEZE ALINEA INHOUDEN Dell Corporation. Alle rechten voorbehouden. Reproductie op welke manier dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dell Corporation is streng verboden. Dell, het Dell-logo, Latitude, Inspiron en Precision zijn al dan niet gedeponeerde handelsmerken van Dell Corporation. Andere handelsmerken of -namen worden mogelijk gebruikt in dit document om te verwijzen naar de entiteiten die de merken en namen opeisen, dan wel de producten ervan. Dell wijst alle eigendomsbelangen in andere handelsmerken en handelsnamen dan die van Dell zelf van de hand. Next Business Day On-site service 16/07/2004 Pagina 5

space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008

space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008 space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008 Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Deze garantie

Nadere informatie

HP ProLiant en X86 servers en opties. Wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning 392512-039

HP ProLiant en X86 servers en opties. Wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning 392512-039 HP ProLiant en X86 servers en opties Wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning 392512-039 4 november 2011 Garantie op de Hardware Algemene voorwaarden Aan deze HP garantie op de hardware

Nadere informatie

CAREPAQ TM VOORWAARDEN

CAREPAQ TM VOORWAARDEN CAREPAQ TM VOORWAARDEN Gefeliciteerd met de aanschaf van uw CarePaq TM. In dit document leest u welke voorwaarden van toepassing zijn op deze serviceovereenkomst. Een beschrijving van de service die uw

Nadere informatie

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

Dell Advanced Network Monitoring Services Servicebeschrijving

Dell Advanced Network Monitoring Services Servicebeschrijving Dell Servicebeschrijving 1. INLEIDING TOT UW SERVICEOVEREENKOMST Advanced Network Monitoring: Het uitvallen van het netwerk of problemen met de prestaties van het netwerk kunnen aanzienlijke economische

Nadere informatie

Inleiding. Dell biedt. Implementatie. de technische. FS7xxx of de. Servicebeschrijving (de. van het volgende:

Inleiding. Dell biedt. Implementatie. de technische. FS7xxx of de. Servicebeschrijving (de. van het volgende: Servicebeschrijving Externe implementatie of replicatie van Dell EqualLogic FS7xxx Inleiding Dell biedt u graag de externe implementatie van één Dell EqualLogic FS7xxx of de implementatie van replicatie

Nadere informatie

Handleiding voor beperkte garantie en ondersteuning

Handleiding voor beperkte garantie en ondersteuning Handleiding voor beperkte garantie en ondersteuning Garantieverklaring Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Ondersteuning en Veiligheidsinformatie Als u contact opneemt met HP-klantenondersteuning,

Nadere informatie

HP Hardware Support Onsite Service

HP Hardware Support Onsite Service HP Hardware Support Onsite Service HP Care Pack Services Technische informatie Overzicht van de service HP Hardware Support Onsite Service biedt hoogwaardige remote assistentie en onsite support voor de

Nadere informatie

hp onsite hardware support global next business day response hp onsite hardware support call-to-repair hp offsite hardware support exchange

hp onsite hardware support global next business day response hp onsite hardware support call-to-repair hp offsite hardware support exchange & software Klik op de desbetreffende service beschrijving: hp onsite hardware hp onsite hardware global next business day response hp onsite hardware call-to-repair hp offsite hardware exchange hp off-site

Nadere informatie

Handleiding voor beperkte garantie en ondersteuning

Handleiding voor beperkte garantie en ondersteuning Handleiding voor beperkte garantie en ondersteuning Garantieverklaring Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Veiligheidsinformatie Ondersteuningsinformatie Als u contact opneemt met HP-klantenondersteuning,

Nadere informatie

HP Proactive Care Service

HP Proactive Care Service Technische informatie HP Proactive Care Service HP Services Voordelen van de service Proactive Care helpt u het rendement op de investering in uw geconvergeerde infrastructuur te verbeteren met kenmerken

Nadere informatie

Servicebeschrijving Dell System Track Services

Servicebeschrijving Dell System Track Services Overzicht van bepalingen en voorwaarden Servicebeschrijving Dell System Track Services Deze overeenkomst ( overeenkomst of servicebeschrijving ) is aangegaan door de klant ( u of de klant ) en de Dell-eenheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

My Passport Studio Gebruikershandleiding

My Passport Studio Gebruikershandleiding My Passport Studio Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding voor My placeholder Passport Studio Extern Draagbaar WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS DOOR DEZE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN, TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U AKKOORD

Nadere informatie

Servicebeschrijving Dell Modular Services

Servicebeschrijving Dell Modular Services Servicebeschrijving Dell Modular Services Overzicht van bepalingen en voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen de Klant ("u of Klant ) en Dell voor het ter beschikking stellen en het gebruik

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen Algemene voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van HP, waarbij HP Producten en/of

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Managed VDI service van Dell. Inleiding tot uw service. Definities en begrippen:

Servicebeschrijving. Managed VDI service van Dell. Inleiding tot uw service. Definities en begrippen: Servicebeschrijving Managed VDI service van Dell Inleiding tot uw service De service Managed VDI van Dell (de "Service") is een Remote Management Service waarbij Dell de VDI-omgeving van klanten onderhoudt

Nadere informatie

NORTON-LICENTIEOVEREENKOMST Norton Internet Security 2010

NORTON-LICENTIEOVEREENKOMST Norton Internet Security 2010 NORTON-LICENTIEOVEREENKOMST Norton Internet Security 2010 BELANGRIJK: LEES DE VOORWAARDEN IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ("LICENTIEOVEREENKOMST") AANDACHTIG DOOR, VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT (ZOALS HIERONDER

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SnelStart abonnementenmodel

Algemene voorwaarden SnelStart abonnementenmodel Algemene voorwaarden SnelStart abonnementenmodel AV_AB_201403 HOOFDSTUK A ALGEMENE BEPALINGEN De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op alle Overeenkomsten. 1 Definities 1.1 In deze Algemene

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Service Level Agreement. Volledige naam EINDGEBRUIKER. Magna Carta Chipcard Solutions bv. Elektronische Transactiesysteem

Service Level Agreement. Volledige naam EINDGEBRUIKER. Magna Carta Chipcard Solutions bv. Elektronische Transactiesysteem Service Level Agreement Tussen Volledige naam EINDGEBRUIKER en Magna Carta Chipcard Solutions bv Voor het onderhoud van het Elektronische Transactiesysteem In samenwerking met Volledige naam SERVICE PARTNER

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst voor systeembeheer-en ICT diensten zakelijk

Service Niveau Overeenkomst voor systeembeheer-en ICT diensten zakelijk Service Niveau Overeenkomst voor systeembeheer-en ICT diensten zakelijk (versie 1.3, 8 januari 2013) Inhoudsopgave - Artikel 1: Definities - Artikel 2: Verplichtingen ten aanzien van de dienstverlening

Nadere informatie

International Passport Advantage Overeenkomst

International Passport Advantage Overeenkomst International Passport Advantage Overeenkomst Deze IBM International Passport Advantage Overeenkomst ( Overeenkomst ) is van toepassing op transacties onder welke Klant In Aanmerking Komende Producten

Nadere informatie

F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)

F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) Inhoud 2 Inhoud F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)...3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) 3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) BELANGRIJK LEES

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Dell Agile-adviesdiensten. Inleiding. Servicebeschrijving

Servicebeschrijving. Dell Agile-adviesdiensten. Inleiding. Servicebeschrijving Servicebeschrijving Dell Agile-adviesdiensten Inleiding De Agile-adviesdiensten van Dell (de "Dienst" of "Diensten" te noemen) zijn flexibel en gebaseerd op tijd. U profiteert van projectassistentie waarin

Nadere informatie

2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE

2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE Klantnummer: Contractnummer: Softwareovereenkomst CompuFit Tussen: CompuFit bvba, met zijn exploitatiezetel te Elisabethlaan 441, 8400 Oostende met ondernemingsnummer 0456.954.231, hierna genoemd CompuFit

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V.

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden bestaan uit een algemeen deel (Deel I) en een deel dat alleen van toepassing is op de inkoop van ICT producten en diensten (Deel II).

Nadere informatie