Jaarverslag. Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat Brussel

2 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel FAMIFED in de kijker... 3 Woordje... 3 Heel wat veranderingen in FAMIFED binnen de sociale zekerheid... 5 FAMIFED als organisatie... 5 Het dagelijkse bestuur... 5 FAMIFED en zijn opdrachten en visie FAMIFED als regulator... 8 De elektronische fluxen en het Kadaster van de kinderbijslag... 8 Het administratief toezicht op de fondsen... 9 Het financieel toezicht op de fondsen De betoelaging van de fondsen De dienst Bemiddeling De Frontdesk De controles aan huis FAMIFED als kinderbijslagfonds De gezinnen van FAMIFED Derden Gewaarborgde gezinsbijslag Het dossierbeheer Projecten Management Information System Digitalisering Gezonde Week Overnames AKBW Nieuwe Website Baby Days Zuiddag Modernisering van de HR-processen Social school Dag van de diversiteit Telewerk FAMIFED en zijn personeel Opleiding en ontwikkeling Welzijn op het werk Gezondheid Personeelsgegevens Statistieken van de kinderbijslag in Actoren Kraamgeld

3 Adoptiepremie Leeftijdstoeslagen Kinderbijslag volgens de gezinssituatie Kinderbijslag volgens de rang in het gezin Kinderen met een aandoening Geplaatste kinderen De financiën van de kinderbijslag Inkomsten Uitgaven Beheersrekeningen Balans FAMIFED informeert en communiceert Met de gezinnen Met de kinderbijslaginstellingen Met de andere professionelen FamiPedia Good Public Governance: jaarrapport van het Auditcomité Samenstelling van het Auditcomité Bevoegheden van het Auditcomité Uitoefening van de bevoegdheden

4 1. FAMIFED in de kijker Tot 30 juni 2014 was de RKW een overheidsinstelling van de sociale zekerheid die de kinderbijslagregeling voor werknemers en de regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag beheerde. Vanaf 1 juli 2014, datum van inwerkingtreding van de Algemene Kinderbijslagwet (AKBW), werd de RKW vervangen door FAMIFED, het Federaal agentschap voor de kinderbijslag. FAMIFED heeft dezelfde bevoegdheden als de vroegere RKW, maar nu voor alle gezinnen die actief zijn als werknemer, als zelfstandige of niet-actief. Tania Dekens, administrateur-generaal Anne Ottevaere, adjunct-administrateur-generaal WOORDJE Wat waren de grote verwezenlijkingen van 2014? De rode draad van het jaar 2014 was de verandering. Naast de nieuwe bevoegdheden en de nieuwe naam proberen we vooral een frisse wind door onze instelling te laten waaien. We zetten sterk in op de modernisering van onze instelling die instaat voor de aansturing van de private en publieke kinderbijslagfondsen, het beheer van bijna 58 miljoen elektronische berichten en de uitbetaling van kinderbijslag aan meer dan gezinnen. Er zijn nieuwe werkinstrumenten en werkprocedures ingesteld bij onze diensten om de gezinnen nog beter te kunnen helpen. Ondanks al die veranderingen, moet de kinderbijslag immers steeds op tijd betaald worden aan alle gezinnen. Dat is elke dag opnieuw onze prioriteit. Parallel aan dat dagelijks werk, hebben we op vraag van de deelentiteiten deelgenomen aan verschillende contacten en werkgroepen die zijn opgestart in het kader van de uitvoering van de 6de Staatshervorming. FAMIFED stelt namelijk alles in het werk opdat het toekomstig kinderbijslagbeleid het welzijn van de gezinnen zou voorop stellen en stelt de kennis van zijn medewerkers ter beschikking om dit te bereiken. Bij elke vraag rond het toekomstig beleid inzake kinderbijslag wijzen we steeds op het belangrijk aandeel van de gezinsbijslag in het gezinsbudget. Welke rol heeft FAMIFED gespeeld in 2014? 2014 was een jaar vol uitdagingen zoals we ze graag hebben bij FAMIFED! Door de vertegenwoordigers van de deelentiteiten in het Beheerscomité te verwelkomen, door de Algemene Kinderbijslagwet op te stellen waarin de regeling voor de werknemers en die voor de zelfstandigen gelijkgeschakeld worden, door de kinderbijslagdossiers van de gehele overheidssector over te nemen en tenslotte door van naam te veranderen, zijn ingrijpende veranderingen doorgevoerd in het betaalnetwerk van de kinderbijslag. In 2014 zijn we in het systeem van 45 naar 14 betaalactoren gegaan. De 2 bijzondere fondsen zijn opgedoekt. Naast het vervullen van zijn 2 missies, namelijk het regulariseren van het betaalcircuit en de uitbetaling van kinderbijslag, heeft FAMIFED een helpende hand toegestoken bij de voorbereiding van de overgangsperiode, die zal leiden tot de effectieve bevoegdheidsoverdracht naar de deelentiteiten. Daarbij moet FAMIFED niet alleen verslag uitbrengen naar de federale deelentiteiten, voor wie het sinds 1 juli 2014 werkt, maar ook zijn ervaring en zijn technische ondersteuning inzake het beheer en de uitbetaling van kinderbijslag ter beschikking stellen. De acties waren niet eenvoudig en we hebben ze maar kunnen volbrengen dankzij de expertise en motivatie van ons personeel, maar ook dankzij onze nauwe contacten met politieke partners en andere betrokkenen. Aan welke uitdagingen mag FAMIFED zich verwachten in 2015? Allereerst is er onze deelname aan Overheidsorganisatie van het jaar. Dat is een belangrijke actie, zowel om de rol van FAMIFED in het landschap van de kinderbijslag kracht bij te zetten als om de medewerkers te motiveren. De drijvende kracht van FAMIFED is immers zijn gemotiveerd en dynamisch personeel. Vervolgens is er de fusie met DIBISS die ons een groot deel van het jaar zal bezighouden. Die fusie kadert in een vereenvoudiging van het betaalcircuit. Door de 2 publieke kinderbijslagfondsen samen te brengen, effenen we het pad voor de toekomstige bevoegdheidsoverdracht naar de deelentiteiten. Dat alles heeft uiteraard geen gevolgen voor de gezinnen, of voor het personeel van beide instellingen. 3

5 Algemene Kinderbijslagwet: van vier naar twee regelingen Tot 30 juni 2014 waren er vier kinderbijslagregelingen in ons land: De regeling voor werknemers, De regeling voor de openbare sector, De regeling voor zelfstandigen, De regeling voor gewaarborgde gezinsbijslag (GGB) HEEL WAT VERANDERINGEN IN Op basis van de socioprofessionele situatie van de gezinsleden behoorde een gezin tot een van die regelingen. Via de Algemene Kinderbijslagwet (AKBW) werd één wetgevend kader voor de gezinsbijslag van de werknemers en de zelfstandigen ingevoerd. In 2014 werd de regeling voor zelfstandigen daartoe in de oude gecoördineerde wetten voor werknemers geïntegreerd. Op inhoudelijk vlak zijn in de AKBW de verschillen tussen die regelingen op het vlak van gezinsbijslag weggewerkt. Zo zijn de bedragen van de gewone kinderbijslag en de sociale toeslagen voor werknemers en zelfstandigen gelijkgeschakeld. In de praktijk brengt de AKBW een rationalisering van het betaalcircuit met zich. Aangezien de kinderbijslaginstellingen de opdrachten van de sociale verzekeringsfondsen op het vlak van de toekenning en de betaling van gezinsbijslag aan zelfstandigen overnemen is het aantal actoren in het betaalcircuit verminderd. Aangezien de personeelsleden van de openbare sector kinderbijslag ontvangen volgens dezelfde reglementering als de werknemers kan men spreken van een eengemaakte kinderbijslagregeling voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren met daarnaast de regeling voor gewaarborgde gezinsbijslag. Sinds 1 oktober 2014 bevat het Kadaster van de Kinderbijslag alle gegevens van alle kinderbijslagdossiers. Dat Kadaster is het centraal repertorium van de kinderbijslag. De meeste bepalingen van de AKBW zijn op 30 juni 2014, vlak voor de bevoegdheidsoverdracht op 1 juli 2014, in werking getreden. Zesde staatshervorming: de bevoegdheidsoverdracht en het ontstaan van FAMIFED Op 1 juli 2014 is de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) FAMIFED geworden, het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. Die naamswijziging past in het kader van de zesde staatshervorming waarbij de bevoegdheid voor kinderbijslag van het federale niveau aan de deelentiteiten werd overgedragen, dus aan de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 4

6 FAMIFED BINNEN DE SOCIALE ZEKERHEID FAMIFED ALS ORGANISATIE Het Beheerscomité Het Beheerscomité is belast met het algemeen beheer van FAMIFED en vergadert eenmaal per maand. Het Beheerscomité is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties en uit afgevaardigden van gezinsorganisaties, vrouwenbewegingen, sociale organisaties en de Vereniging der Kassen voor Gezinsvergoedingen. De Minister van Sociale Zaken en de Minister van Begroting zijn er allebei vertegenwoordigd door een regeringscommissaris. Vanaf 1 juli 2014 wordt het Beheerscomité uitgebreid met de vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Het dagelijkse bestuur Het dagelijkse bestuur is in handen van de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal. Zij worden daarin ondersteund door het 'Comex', het uitvoerend comité met directieleden uit alle departementen, de project- en de communicatieverantwoordelijke. Het Comex bepaalt de visie en strategie van de instelling, volgt de activiteiten op en evalueert de realisaties. Het komt wekelijks samen. 5

7 FAMIFED EN ZIJN OPDRACHTEN EN VISIE We verbinden ons Als regulator: tot het goed beheren van de kinderbijslagregeling voor alle gezinnen zodat ze de kinderbijslag krijgen waar ze recht op hebben. FAMIFED stuurt daartoe de werking van veertien kinderbijslagfondsen. Hun taak bestaat in het jaarlijks betalen van ongeveer 6,4 miljard euro kinderbijslag aan meer dan 1,5 miljoen gezinnen. tot het ontwikkelen en het optimaal gebruiken van elektronische fluxen voor de volledige regeling. Met die elektronische gegevens kan het recht op kinderbijslag automatisch onderzocht worden. De gezinnen moeten zo maar heel weinig informatie verschaffen. tot het actief bijdragen aan het gezinsbeleid van de regering. Doordat FAMIFED de goede werking van de kinderbijslagregeling controleert kan de werkelijke sociale reikwijdte van de doorgevoerde maatregelen worden bepaald. Op basis daarvan voert FAMIFED de nodige acties door om de reglementering te corrigeren. Ze stelt bovendien mee wetten en koninklijke besluiten op, waarvan zij ook de financiële impact inschat. Als kinderbijslagfonds: tot het stipt, correct en ononderbroken betalen van de gezinsbijslag aan ongeveer gezinnen voor meer dan 1,3 miljard euro per jaar (2014). FAMIFED is voor de volledige openbare sector bevoegd, met uitzondering van de plaatselijke en provinciale overheidsdiensten. tot de kwetsbaarste gezinnen van onze maatschappij. FAMIFED is zo als enige bevoegd voor de gewaarborgde gezinsbijslag, het laatste vangnet voor de kwetsbaarste gezinnen die in een andere regeling geen recht op gezinsbijslag hebben. tot een proactief informatie- en communicatiebeleid op maat van de gezinnen. Wij bouwen mee aan een toekomst waarin het recht op kinderbijslag voor elk gezin proactief onderzocht wordt op basis van de gegevens beschikbaar via de elektronische gegevensstromen; waarin de gezinnen van het begin tot het einde maximaal begeleid worden in de uitoefening van hun recht op gezinsbijslag. Daarbij gaat een speciale aandacht uit naar de sociaal kwetsbare gezinnen, met veelal jonge kinderen, die een bijzonder belang hebben bij de kinderbijslag om hun gezinsbudget in evenwicht te houden; waarin de gezinnen de complexe kinderbijslagregelgeving vertaald zien in een performante, klantvriendelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening; waarin de gezinnen spontaan geïnformeerd worden over de kinderbijslagregelgeving in een heldere, toegankelijke taal. 6

8 FAMIFED en zijn duurzaam energie- en milieubeheer Via duurzame ontwikkeling zoekt men naar een evenwicht tussen drie soorten kapitaal, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en allen bijdragen tot hetzelfde doel: levenskwaliteit menselijk en sociaal kapitaal (gezondheid, kennis, opleiding, cultuur, ); economisch kapitaal (machines, gebouwen, financiële middelen, ); milieukapitaal (natuurlijke rijkdommen, de kwaliteit van het milieu, ). Overheidsdiensten hebben hier een voorbeeldrol te vervullen ten opzichte van de burger door duurzame ontwikkeling te integreren in hun beleid. FAMIFED heeft zich ook in 2014 verder ingezet om een duurzaam omgevings- en energiebeleid te voeren: alle afval wordt gesorteerd voor de ophaling; bij aankopen werd steeds een ecologische clausule aan de lastenboeken toegevoegd; renovatiewerken zijn opgestart in verschillende provinciale bureaus bij treinstakingen werd via het intranet een initiatief tot carpooling gelanceerd; in de strijd tegen tabak organiseerde het Agentschap infosessies om te stoppen met roken. FAMIFED komt trouwens tussen in de kost van rookstopmiddelen voor de medewerkers die beslissen te stoppen met roken; 7

9 2. FAMIFED als regulator DE ELEKTRONISCHE FLUXEN EN HET KADASTER VAN DE KINDERBIJSLAG Om het recht op en het bedrag van de gezinsbijslag te bepalen, moeten de kinderbijslagfondsen beschikken over betrouwbare identificatie- en socio-professionele gegevens van alle actoren die het recht op kinderbijslag (kunnen) beïnvloeden. Het Agentschap definieert, organiseert en controleert die gegevens en staat in voor het beheer en de veilige uitwisseling ervan via elektronische weg, via het Kadaster van de kinderbijslag. Het Kadaster stuurt de elektronische berichten via distributie- en consultatiestromen naar de bevoegde -in het Kadaster geïntegreerdekinderbijslaginstellingen. Maar het Kadaster is ook zelf een repertorium van kinderbijslagdossiergegevens. Op 31 december 2014 waren in het Kadaster actoren opgenomen van het werknemersstelsel en de overheidssector: rechthebbenden bijslagtrekkenden rechtgevende kinderen actoren die het recht op gezinsbijslag kunnen beïnvloeden. In 2014 zorgde het Kadaster voor de overdracht van elektronische berichten over de actoren die het recht op kinderbijslag (kunnen) beïnvloeden: verdeelde berichten (push) en geraadpleegde berichten (pull), afkomstig uit authentieke bronnen. Gezien het onbetwistbare belang van het Kadaster en de elektronische gegevens, is het noodzakelijk dat die gegevens betrouwbaar en beschikbaar zijn. Het Agentschap staat dan ook garant: voor de beschikbaarheid van het Kadaster en de verwerkingstermijn van de berichten; voor de integriteit, de geldigheid en de betrouwbaarheid van de gegevens in het Kadaster. Verdeelde berichten in 2014 Elektronische berichten Aantal RIP-attesten DmfA-attesten Attesten (tijdelijke) werkloosheid Berichten van het Rijksregister en de Kruispuntbank Attesten ziekte-invaliditeit Attestaten schoolinschrijvingen Multifunctionele attesten van de OCMW s Attesten inschrijving als werkzoekende Attesten arbeidsongevallen Attesten begin of einde zelfstandige activiteit Attesten kinderen getroffen door een aandoening Attesten beroepsziekten Attesten tijdkrediet Attesten einde wachttijd als werkzoekende TOTAAL

10 Geraadpleegde berichten in 2014 Elektronische berichten Aantal Berichten van het Rijksregister en de Kruispuntbank RIP-attesten Attesten (tijdelijke) werkloosheid Attesten RSZ Attesten begin of einde zelfstandige activiteit Multifunctionele attesten van de OCMW s Attesten tijdskrediet Attesten beroepsziekten TOTAAL HET ADMINISTRATIEF TOEZICHT OP DE FONDSEN Ook in 2014 werkte FAMIFED samen met de 13 vrije en 2 bijzondere kinderbijslagfondsen om een optimale service aan de gezinnen te bieden. Als beheerder van het stelsel, ziet het agentschap erop toe dat de kinderbijslagfondsen de kinderbijslagregelgeving correct en uniform toepassen. Per fonds stelt FAMIFED een profiel op voor elke variabele. Zo kan voor alle fondsen en voor het globale kinderbijslagstelsel het gemiddelde kwaliteitsniveau gemeten worden op basis van de resultaten van de steekproeven, van het belang van de variabele en van de grootte van het kinderbijslagfonds. Het gemiddelde kwaliteitspercentage speelt een belangrijke rol bij de toekenning van de responsabiliseringstoelage. Om de controle nog performanter te maken, werd de controlemethode meer dan 10 jaar na de invoering ervan vernieuwd. Vanaf 2014 gebeurt de meting aan de hand van 20 variabelen in plaats van 16. Bovendien wordt elke individuele fout gewogen naargelang de gevolgen van de fout voor het gezin. Gemiddelde kwaliteitspercentages per variabele in 2014 (alle kinderbijslagfondsen samen) Variabele Aantal Gemiddeld kwaliteit streekproeven percentage Het statuut van de rechthebbende en de trimestrialisering ,84 % De voorrangsrechten ,87 % De aanwijzing van de bijslagtrekkende ,65 % De leeftijdsbijslag en de rang ,49 % De (thesis)studenten ,20 % De leercontractanten/werkzoekende schoolverlaters ,35 % De kinderen met een aandoening ,66 % De geplaatste kinderen ,93 % De sociale toeslagen 42bis en 50ter ,22 % De eenoudertoeslag ,25 % De wezenbijslag ,81 % Het kraamgeld en de adoptiepremie ,17 % De bevoegdheidsvaststelling en de bevoegdheidsoverdracht ,89 % De controle met bezoeken aan de gezinnen ,50 % De dossiers in onderzoek en in beraad ,96 % De opvolging van de opmerkingen gemaakt in de vorige controle ,42 % De nieuwe debetten in het controlejaar ,14 % De bestaande debetten (ontstaan voor het controlejaar) ,80 % De niet-geboekte debetten ,28 % Het handvest van de sociaal verzekerde ,41 % TOTAAL ,63 % 9

11 In 2014 voerde het Agentschap steekproeven uit in de 71 betaalkantoren van de 16 kinderbijslagfondsen. Het gewogen gemiddelde kwaliteitsniveau voor het hele stelsel bedroeg 97,59 %. In 2014 werd tevens van start gegaan met de controle van FAMIFED als kinderbijslagfonds. In een eerste fase werd de kwaliteitsmeting beperkt tot een steekproef van 50 controles voor de volgende variabelen: het statuut van de rechthebbende en de trimestrialisering, de voorrangsrechten, de aanwijzing van de bijslagtrekkende, de leeftijdsbijslag en de rang, de studenten, de leercontractanten en de werkzoekende schoolverlaters, de kinderen met een aandoening en de geplaatste kinderen. Deze partiële controle toont aan dat het kwaliteitsniveau van het administratief beheer van de dossiers bij FAMIFED over het algemeen goed is. Echter voor de werkzoekende schoolverlaters en de geplaatste kinderen is er nog ruimte voor verbetering. Vanaf 2015 zal in FAMIFED als kinderbijslagfonds dezelfde kwaliteitsmeting plaatsvinden als in de kinderbijslagfondsen. HET FINANCIEEL TOEZICHT OP DE FONDSEN FAMIFED gaat jaarlijks na of de kinderbijslagfondsen het voorbije jaar de toegekende financiële middelen correct aanwendden. Het financieel toezicht bestaat uit een controle van de kinderbijslagverrichtingen (betaalde gezinsbijslagen en terug te vorderen bijslagen) en een controle van de beheersverrichtingen (toelagen en werkingskosten). De kinderbijslagfondsen rapporteren op regelmatige tijdstippen over hun financiële situatie volgens welbepaalde modellen, wat het financiële beheer van de fondsen transparant maakt. Daarnaast beschikt het agentschap als regulerende instelling over het wettelijke instrumentarium, waarmee de risico s op insolvabiliteit en ontoereikende reserves bij de kinderbijslagfondsen kunnen worden beheerd. Het betreft een getrapt systeem waarbij na het overschrijden van een eerste alarmdrempel, de kinderbijslagfondsen verplicht worden zelf de nodige herstelmaatregelen te treffen om hun financiële gezondheid te verbeteren. Indien een tweede (strengere) alarmdrempel wordt overschreden, kan FAMIFED de minister voorstellen de erkenning van het kinderbijslagfonds in te trekken. DE BETOELAGING VAN DE FONDSEN FAMIFED kent aan de fondsen twee toelages toe: een toelage op grond van de werklast (= toelage voor administratiekosten); een toelage in functie van het kwaliteitsniveau van het beheer (= responsabiliseringstoelage). Bedragen die FAMIFED uitkeerde aan de 13 vrije en 2 bijzondere kinderbijslagfondsen in 2014 voor de betaling van de gezinsbijslagen en de financiering van de administratiekosten. 10

12 DE DIENST BEMIDDELING De dienst Bemiddeling komt tussen als een gezin of een instelling moeilijkheden ondervindt bij de uitoefening of toepassing van een recht op kinderbijslag. Elk gezin dat een beroep doet op de dienst Bemiddeling krijgt geïndividualiseerde informatie en wordt begeleid tot zijn recht helemaal uitgeoefend of zijn klacht volledig opgelost is. Via een groen nummer kunnen alle gezinnen gratis de dienst Bemiddeling contacteren: Ook de kinderbijslaginstellingen en de sociale organisaties doen een beroep op de dienst als ze geconfronteerd worden met gezinssituaties, professionele of maatschappelijke situaties waar de praktische toepassing van de wetgeving vragen oproept. De dienst Bemiddeling zet hen op het juiste spoor (182 adviezen in 2014). In 2014 gaf de dienst Bemiddeling schriftelijke antwoorden (via brief of ) op vragen om inlichtingen of verzoeken om een recht op kinderbijslag te onderzoeken : antwoorden door de dienst Nationale Bemiddeling en antwoorden door de dienst Internationale Bemiddeling. 81,77 % van die antwoorden werd gegeven binnen de 30 dagen 99,65 % bij de Nationale Bemiddeling en 63,78 % bij de Internationale Bemiddeling). De medewerkers van de dienst Bemiddeling beantwoordden ook telefonische oproepen bij de Nationale Bemiddeling en bij de Internationale Bemiddeling). Daarnaast registreerde en behandelde de dienst Bemiddeling 549 klachten tegen kinderbijslagfondsen. 98,17 % van de klachten werd onderzocht binnen de 45 dagen. Uit het jaarverslag 2014 van de federale ombudsmannen blijkt ten slotte dat zij in klachten ontvingen over het Agentschap zelf. 9 van die klachten werden door de ombudsmannen gegrond geacht. DE FRONTDESK De Frontdesk is het centrale onthaalplatform van FAMIFED en is op werkdagen doorlopend open van 8 uur tot 17 uur. De onthaalmedewerkers staan er dag in dag uit garant voor een vriendelijk en professioneel onthaal, afgestemd op de specifieke noden van elk gezin. Ze antwoorden er op de vragen van de bezoekers, verduidelijken de werking van het kinderbijslagstelsel en zoeken uit of een gezin al dan niet recht heeft op bepaalde toeslagen. Ze informeren de gezinnen ook aan de telefoon. In 2014 verwelkomden de medewerkers van de Frontdesk bezoekers. Dankzij een efficiënte organisatie en een maximale flexibiliteit van de medewerkers van de dienst, werden 92,28 % van hen onthaald binnen de 10 minuten. Bovendien werd 95,48 % van de briefwisseling binnen de vijf dagen aan de juiste bestemmeling bezorgd, 77,88 % zelfs binnen de twee dagen. Naast het centrale onthaal in Brussel staan ook de 9 provinciale bureaus in voor de ontvangst van de bezoekers. DE CONTROLES AAN HUIS Via huisbezoeken onderzoekt het Agentschap of de toekenningsvoorwaarden voor de kinderbijslag nog steeds vervuld zijn en of de gezinnen het maximale bedrag krijgen waar ze recht op hebben. In 2014 voerde het Agentschap thuisbezoeken uit, waarvan 71,90% binnen vier weken na de aanvraag. 56,13% van die controles leidden tot een regularisatie van de kinderbijslag, 13,98% tot het opsporen van een onverschuldigd bedrag en in 29,89% werden betalingen van onverschuldigde kinderbijslag voorkomen. De aanwezigheid van de controleurs en sociaal inspecteurs op het terrein maakt het dus mogelijk tegelijk betalingen van kinderbijslag te regulariseren, situaties op te sporen die kunnen leiden tot onverschuldigde betalingen van kinderbijslag of onverschuldigde betalingen te voorkomen. Het gericht toetsen van de beschikbare elektronische gegevens aan de situatie op het terrein blijft dus noodzakelijk. 11

13 3. FAMIFED als kinderbijslagfonds DE GEZINNEN VAN FAMIFED Het Agentschap betaalt de gezinsbijslag voor de gezinnen van de (ex-)werknemers van de werkgevers die FAMIFED kozen als kinderbijslagfonds. Daarnaast is FAMIFED ook nog exclusief bevoegd om de gezinsbijslagen te betalen voor: de gezinnen van werknemers van wie de werkgever ambtshalve of van rechtswege aangesloten is bij FAMIFED (horeca, diamantsector, ); de gezinnen in het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag; de gezinnen van voormalige NMBS-werknemers; de gezinnen van wie het recht een residuair karakter heeft (gezinnen van studenten, personen met een handicap, kinderen met een handicap die recht hebben voor zichzelf en huispersoneel); de gezinnen van werklozen die sinds 1990 nooit in de privésector gewerkt hebben; de gezinnen van wie het recht een specifieke internationale dimensie vertoont (bv. grensarbeiders); de gezinnen van, of wezen van, voormalige personeelsleden van de Staat, Gemeenschappen, Gewesten en autonome overheidsbedrijven; de gezinnen van de personeelsleden van de overheidsinstellingen die de betaling van de kinderbijslag toevertrouwd hebben aan het Agentschap (= derden). De bedragen van de kinderbijslag, toeslagen, premies en inkomensgrenzen van het werknemersstelsel en het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag vindt u op Categorieën van gezinnen (op 31 december 2014) Gezinnen Werknemens en zelfstandigen Gewaarborgde gezinsbijslag Overheidsdiensten De gezinnen voor wie FAMIFED de kinderbijslag betaalt in het werknemersstelsel, bevinden zich vaak in een atypische socio-professionele situatie (werkloosheid, invaliditeit, ). Dat uit zich zowel in de reden van het recht als in de betaalde schaal. Voor de gezinnen die in zulke situatie verkeren, betekent de maandelijkse kinderbijslag een essentiële bijdrage in de kosten voor de opvoeding van hun kinderen. 12

14 Dossiers beheerd door FAMIFED (werknemersstelsel): reden van recht (op 31 december 2014) 81,06 % actieve werknemers 10,23 % werklozen 6,08 % invaliden 2,20 % wezen 0,43 % gepensioneerden Dossiers beheerd door de kinderbijslagfondsen: reden van recht (op 31 december 2014) 87,01 % actieve werknemers 6,74 % werklozen 3,97 % invaliden 1,89 % wezen 0,39 % gepensioneerden Het Agentschap betaalt in verhouding dan ook veel meer verhoogde schalen: Dossiers beheerd door FAMIFED (werknemersstelsel): betaalde schalen (op 31 december 2014) 81,06 % gewone schaal 18,94 % verhoogde schaal Dossiers beheerd door de kinderbijslagfondsen: betaalde schalen (op 31 december 2014) 87,01 % gewone schaal 12,99 % verhoogde schaal 13

15 DERDEN Sinds 1 juli 2014 heeft FAMIFED de publieke sector overgenomen, met uitzondering van de provinciale en lokale besturen. Voor de publieke sector heeft het Agentschap in 2014 gezinsbijslag betaald aan gezinnen voor een totaal van ,43 EUR. In zijn bestuursovereenkomst heeft het Agentschap zich ertoe verbonden om in samenwerking met de RSZ een inventaris op te stellen van alle openbare werkgevers die nog zelf de kinderbijslag betalen voor (een deel van) hun personeelsleden. Samen met de controlecyclus door het departement Controle van de openbare werkgevers geïntegreerd in het Kadaster heeft die inventaris als doel na te gaan of alle openbare werkgevers de dossiers waarvoor ze zelf de kinderbijslag betalen, correct beheren, zowel administratief (toepassing van wet- en regelgeving), als technisch (integratie van de gegevens in het Kadaster) en financieel (budgettaire aanrekening van de uitbetaalde kinderbijslag). Die instrumenten worden in het kader bevoegdheidsoverdracht nu ook gebruikt voor de voorbereiding in 2013 van de overnames van openbare werkgevers die hun kinderbijslagdossiers nog voor de overdracht willen toevertrouwen aan FAMIFED. Een doeltreffend vangnet GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG De sociale rol van FAMIFED als kinderbijslagfonds komt ten volle tot uiting in het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag, waarvoor de RKW als enige bevoegd is. Dat stelsel werd in 1971 ingevoerd voor gezinnen die in geen andere Belgische, buitenlandse of internationale regeling recht hebben op gezinsbijslagen en vormt zo een doeltreffend vangnet voor de sociaal meest kwetsbare gezinnen, die anders uit de boot dreigen te vallen. Op 31 december 2014 hadden gezinnen recht op gewaarborgde gezinsbijslag. In 2014 werd voor , 45 EUR aan gewaarborgde gezinsbijslag uitbetaald. Aanvragen gewaarborgde gezinsbijslag In 2014 ontving FAMIFED aanvragen om gewaarborgde gezinsbijslag. Op basis van de elementen in de aanvraag wordt eerst nagegaan of er mogelijk een recht bestaat op kinderbijslag (= toelaatbaarheid) en er dus een verder onderzoek nodig is. Blijkt een andere instelling bevoegd te zijn, dan wordt de aanvraag doorverwezen. Als niet voldaan is aan de voorwaarden om gewaarborgde gezinsbijslag te krijgen, dan wordt de aanvraag geweigerd. Van de onderzoeken naar toelaatbaarheid resulteerden er in een doorverwijzing (23,7 %) en (76,3 %) in een verder onderzoek. Er waren weigeringen (36,4 %). De redenen om een aanvraag voor gewaarborgde gezinsbijslag te weigeren zijn divers: niet voldoen aan de verblijfsvoorwaarden, de nodige inlichtingen niet verstrekken, te hoge of niet-controleerbare inkomsten, kinderen die geplaatst of niet ten laste waren van de aanvrager, te laat ingediende aanvragen, HET DOSSIERBEHEER De behandeling van een kinderbijslagdossier omvat vier belangrijke fasen: Het onderzoek van de aanvraag In 2014 ontving FAMIFED nieuwe aanvragen. Sinds 1 juli 2014 en de invoering van de Algemene Kinderbijslagwet is er geen voorafgaand onderzoek meer nodig om te bepalen of de rechthebbende thuishoort in het regime van de werknemers dan wel dat van de zelfstandigen, aangezien dezelfde wettelijke bepalingen geldig zijn voor beide regimes. 14

16 De toekenning en de betaling Het onderzoek naar het recht wil vooral vaststellen of het kind, met name wanneer het ouder is dan 18 jaar, de voorwaarden vervult om recht te hebben op kinderbijslag, die gestort wordt bij de moeder of, bij gebrek daaraan, aan de persoon die het kind opvoedt (zelfs in geval van plaatsing). Het te betalen bedrag wordt bepaald door de socio-professionele situatie en familiale situatie van de rechthebbende en de bijslagtrekkende, maar ook van de leeftijd en de eventuele beperking waar het kind aan lijdt. Op eigen initiatief wisselt FAMIFED ook gegevens uit met andere kinderbijslagfondsen om de groepering te wettigen van kinderen opgevoed door verschillende bijslagtrekkenden in hetzelfde gezin. In 2014 werd dat onderzoek in 71,48 % van de behandelde gevallen afgerond binnen de maand, in 89 % binnen de 2 maanden en in 94,75 % binnen de 3 maanden. Het onderzoek naar nieuwe aanvragen heeft geleid tot een weigering van de aanvraag in 5,8% van de gevallen en tot een doorverwijzing naar een ander orgaan of een ander regime in 5,57% van de gevallen. In afwachting van het resultaat van het onderzoek, ontvangen de meeste gezinnen provisioneel de basiskinderbijslag. FAMIFED analyseert altijd de informatie die het ontvangt om een eventueel recht op een voordeliger bedrag vast te stellen, rekening houdend met de mogelijkheid om uit eigen beweging de algemene ministeriële afwijking voor rechthebbenden die het recht op een voordeliger schaal openen toe te passen. Als de sociale toeslagen niet worden toegekend worden de gezinnen echter ook verzocht om alle gegevens te leveren op basis waarvan dat recht kan worden onderzocht ten gevolge van een wijziging van de gezinssamenstelling of van de inkomsten. In 2014 zijn er gezinnen geïnformeerd over die mogelijkheid. De kinderbijslag wordt elke maand zo stipt mogelijk betaald. In 2014 werd 98,52 % van de gezinnen betaald op de vaste datum. Voor alle gezinnen binnen het werknemersstelsel is dat de 8ste van de maand, voor de dossiers van de openbare sector de voorlaatste werkdag van de maand. De opvolging van de bestaande rechten Het aantal herbeoordelingen in dossiers blijkt uit het aantal wijzigingen en uit het aantal afgeleverde brevetten (een indicator voor het aantal doorverwezen dossiers). In 2014 werden wijzigingen uitgevoerd na een herbeoordeling van het recht op basis van ontvangen informatie en werden brevetten afgeleverd. De turnover, als indicator voor de rotatie van de dossiers, bedroeg 48,5 % in De opvolging van de betalingen Zijn sociale rol indachtig, biedt FAMIFED elk gezin dat geconfronteerd wordt met een terugvordering, de mogelijkheid een aanvraag in te dienen om af te zien van de terugvordering. Als blijkt dat het gezin te goeder trouw was bij het ontstaan van de schuld, dat de gezinsinkomsten een bepaald bedrag niet overschrijden en de terugvordering vanuit sociaal oogpunt niet aangewezen is, dan kan het Agentschap volledig of gedeeltelijk afzien van de terugvordering van de onverschuldigde betaling. In 2014 werden zo 57 gunstige beslissingen genomen voor een totaalbedrag van ,16 EUR. 15

17 Het aantal rechtszaken als barometer voor een goed beheer FAMIFED spant zich voortdurend in voor een uniforme toepassing van de regelgeving en een gelijke behandeling van alle gezinnen. Als gezinnen niet akkoord gaan met een beslissing van het Agentschap over hun recht op gezinsbijslag, kunnen zij een beroep indienen bij de arbeidsrechtbank. FAMIFED staat in voor de gerechtskosten, tenzij de rechter oordeelt dat het om een roekeloze of tergende klacht gaat. Op 31 december 2014, waren er 705 actieve dossiers in de categorie "verdediging in rechte", waarvan 533 Franstalige en 172 Nederlandstalige dossiers Tussen 1 januari en 31 december 2014 brachten sociaal verzekerden 211 zaken voor de rechtbank (141 Franstalige et 70 Nederlandstalige). 198 zaken werden afgehandeld (108 Franstalige en 98 Nederlandstalige). De meeste rechtszaken worden door de gezinnen aangespannen en gaan over beslissingen om de kinderbijslag te stoppen of te verminderen. De rechtszaken die door FAMIFED voor de rechtbank gebracht worden, handelen over de terugvordering van onterecht betaalde gezinsbijslagen. 16

18 Juni Mei April Digitalisat Maart Digitalisation Februari Janvier Januari 4. Projecten 2014 Management Information System Het project MIS ontwikkelt een informatiesysteem van het management dat op basis van relevante indicatoren de financiële gegevens en cijfergegevens over de werking van FAMIFED oplijst. In het kader van de overdracht van de bevoegdheid aan de deelentiteiten is de doelstelling van het project een efficiënt informatiesysteem ter beschikking stellen van het Algemeen Bestuur. Het instrument is momenteel operationeel en bevat 29 indicatoren over de departementen van FAMIFED (human resources, financiën, projecten, statistieken etc.). Digitalisering DigitSol beoogt de digitalisering van de actieve kinderbijslagdossiers. In 2014 heeft FAMIFED alle actieve dossiers van het PB van Antwerpen en het PB van Luik gedigitaliseerd. Tegen januari 2017 zouden alle actieve dossiers van de andere provinciale bureaus en de betaaldiensten van FAMIFED gedigitaliseerd moeten zijn. DigiFam werd opgestart om het telewerk van de medewerkers te vergemakkelijken. De elementen die nodig zijn voor het dagelijks dossierbeheer worden gedigitaliseerd. Er werd met succes een digitale procedure ontwikkeld en ingevoerd voor de brieven van de betaaldiensten van Brussel. In 2015 zal die procedure naar de andere betaaldiensten buiten Brussel worden uitgebreid. GEZONDE WEEK FAMIFED zorgt ervoor dat zijn medewerkers zich zo goed en zo tevreden mogelijk voelen door evenementen te organiseren en acties te ondernemen die de werkomstandigheden verbeteren. De Sociale Dienst heeft zo onder meer de gezonde week georganiseerd van 24 tot 28 maart Op het programma stonden workshops en lezingen van gereputeerde personen en honderden mensen hebben eraan deelgenomen. Daarnaast mogen we alle extralegale voordelen waarop het personeel recht heeft niet vergeten: hospitalisatieverzekering, telewerk etc. Overnames In 2014 heeft FAMIFED de overname van de kinderbijslagdossiers van de openbare werkgevers die zelf nog de kinderbijslag aan hun medewerkers betaalden afgerond. Het Agentschap heeft ook de dossiers van de NMBS en de dossiers van de zelfstandigen overgenomen. FAMIFED is zo de grootste kinderbijslaginstelling en de hoofdbeheerder voor de overdracht van de bevoegdheid aan de deelentiteiten. AKBW Op 30 juni 2014 trad de Algemene Kinderbijslagwet (AKBW) in werking en werden de kinderbijslagregelingen voor werknemers en zelfstandigen geharmoniseerd. Met die op 5 mei 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde wet werden de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders gewijzigd. Als gevolg van de nieuwe in de AKBW vastgelegde regels werd Itinera aangepast en werd de nieuwe naam FAMIFED overal in de instelling aangebracht (logo's van de gebouwen, aanpassing van de informaticatoepassingen, massale verzending van brieven naar de sociaal verzekerden etc.). 17

19 November igitalisation October September igitalisation Augustus igitalisation Nieuwe Website Met het oog op modernisering heeft FAMIFED op 1 juli 2014 zijn nieuwe website (www.famifed.be) gelanceerd. De dynamische en intuïtieve website van FAMIFED is toegankelijk en bovenal aan de behoeften van de gebruikers (dus de gezinnen) aangepast. De website is zo ontwikkeld dat ze perfect op tablets en smartphones geraadpleegd kan worden. BABY DAYS FAMIFED heeft het volledige jaar gezinnen ontmoet door verspreid over heel België aan 7 beurzen voor toekomstige ouders deel te nemen. Dossierbeheerders informeerden daarbij gezinnen over hun rechten en de kinderbijslagacties terwijl tegelijkertijd zo goed mogelijk naar hun behoeften wordt geluisterd. ZUIDDAG In oktober 2014 heeft FAMIFED vijf jongeren van 15 tot 20 jaar oud in haar bureaus ontvangen. Die jongeren hebben een hele dag in het kader van het project Zuiddag gewerkt. Dat project stimuleert en ondersteunt het sociaal engagement van jongeren over de hele wereld. Dit jaar hebben bijna jongeren een dag in een Vlaamse of Brusselse instelling gewerkt ten voordele van een in Gaza georganiseerd theaterproject. Modernisering van de HR-processen ARNOWEB: een instrument waarmee de dienst Human Resources geïnformatiseerd kan worden zodat de medewerkers hun persoonlijke gegevens en hun loonfiches kunnen raadplegen en waarmee de verlofaanvragen, de recuperatieaanvragen, de uursaldo's etc. gedigitaliseerd kunnen worden. CHANGE: FAMIFED wil blijven evolueren om een moderne instelling te worden. Daartoe heeft het beslist om zijn medewerkers te ondersteunen en verschillende opleidingen aan te bieden zoals leiding geven aan een team, projectbeheer etc. In 2014 heeft het Agentschap ook een opleiding change management aangeboden zodat de teamleiders over voldoende achtergrond zouden beschikken om de wijzigingen te begrijpen en hun medewerkers tijdens het wijzigingsproces bij te staan. SOCIAL SCHOOL Als moderne instelling heeft FAMIFED op 1 juli 2014 zijn nieuwe website gelanceerd en werd tegelijkertijd zijn Facebookpagina opgericht. De dienst Communicatie heeft in de herfst van 2014 twee informatiesessies georganiseerd voor de medewerkers die meer willen weten over de gevaren en de beperkingen van het verkeerd gebruiken van sociale netwerken. Daartoe heeft Olivier Bogaert, inspecteur bij de Regional Computer Crime Unit (RCCU), aan de dag deelgenomen met zijn presentatie Sociale netwerken en persoonlijke gegevens: tips en tricks. 18

20 Décember igitalisation DAG VAN DE DIVERSITEIT FAMIFED heeft voor het tweede opeenvolgende jaar aan de Federale Dag van de Diversiteit deelgenomen. Dit jaar werd een dessertenmarkt 1001 desserten georganiseerd. De medewerkers werd gevraagd om een dessert te bereiden dat kenmerkend is voor hun regio of land van herkomst. Op het menu stonden pompoentaart, mannetjes, Marokkaans gebak etc. Het was de perfecte gelegenheid om de verbintenis van FAMIFED om de culturele diversiteit aan te moedigen in de spotlights te plaatsen. Telewerk In 2014 werd telewerk bij FAMIFED uitgebreid. Bijna de helft van de medewerkers telewerkt, waardoor ze een beter evenwicht tussen werk en privé vinden en hun taken gemakkelijker kunnen beheren. In totaal telewerken zo 435 medewerkers (43 % van de personeelsleden) van FAMIFED. 19

21 5. FAMIFED en zijn personeel Het Agentschap is zich ervan bewust dat zijn medewerkers het meest kostbare kapitaal zijn. Immers: enkel met competente en geëngageerde medewerkers is een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening aan de gezinnen mogelijk. Investeren in de aanwerving en begeleiding van zijn personeel is dus voor FAMIFED heel vanzelfsprekend een eerste prioriteit. Maar het HR-beleid omvat niet alleen de selectie, de aanwerving en de opleiding van nieuwe medewerkers. Het is immers ook belangrijk dat de medewerkers die al in dienst zijn, zich goed blijven voelen bij het Agentschap. FAMIFED hecht dan ook veel belang aan het welzijn op het werk van zijn medewerkers. De opleiding OPLEIDING EN ONTWIKKELING FAMIFED biedt nieuwe medewerkers bij hun indiensttreding een continu ontwikkelingstraject aan, zodat zij zich gemakkelijker kunnen integreren in hun nieuwe functie. De cel Interne Opleiding van het departement Gezinnen staat in voor de opleiding van medewerkers die aan de slag gaan als dossierbeheerder om gezinsbijslagen te betalen aan de gezinnen en ook van nieuwe medewerkers in andere diensten of departementen (bv. nieuwe juristen of nieuwe sociaal controleurs). De cel zorgt ervoor dat de nieuwe collega s ingewijd worden in de complexe kinderbijslagreglementering en de gebruikte informaticatoepassingen en zorgt ook voor de bijscholing van dossierbeheerders die bv. langdurig afwezig waren. Niet alleen het aantrekken en integreren van nieuwe medewerkers is belangrijk. Het is minstens even belangrijk om te investeren in hun toekomst binnen de instelling. De medewerkers worden dan ook voortdurend aangemoedigd om hun kennis uit te breiden, nieuwe competenties te verwerven en te evolueren in hun loopbaan. 82 medewerkers niveau C zijn geslaagd voor de algemene proef voor het bevorderingsexamen naar niveau B (module 1 bij Selor). 6 medewerkers die laureaten waren van de selectie zijn gepromoveerd tot het niveau. 29 medewerkers niveau B en C zijn laureaten van de bijzondere proeven (eerste gedeelte) voor de overgang naar niveau A (module 1 bij Selor). 26 medewerkers volgen les aan de universiteit. Als men geslaagd is voor 4 cursussen aan de universiteit, kunnen de medewerkers deelnemen aan de laatste selectieronde voor niveau A. In 2014 zijn er 5 functies geopend voor de promotie naar niveau A. In het kader van hun loopbaantraject namen 79 medewerkers deel aan een gecertificeerde opleiding. 77 van hen slaagden en kregen zo recht op een premie voor competentieontwikkeling. Ten slotte kunnen alle medewerkers deelnemen aan opleidingen georganiseerd bij het Opleidingsinstituut van de federale overheid (OFO). De evaluatiecycli FAMIFED heeft de tool Crescendo ingevoerd om de evaluatiecycli op een efficiënte manier te beheren. Om te helpen bij het gebruik van de tool Crescendo zijn er in september informatiesessies en demonstraties georganiseerd voor de evaluatoren. Op het Intranet van FAMIFED is er ook een gebruiksaanwijzing ter beschikking gesteld van alle medewerkers. Om de evaluatoren te ondersteunen bij het gebruik van de tool zijn er lijsten met doelstellingen opgesteld voor de meest voorkomende functies bij de departementen Controle en Gezinnen. Die lijsten bevatten SMART geformuleerde doelstellingen die de evaluatoren toelaten om de planningsgesprekken te vergemakkelijken. 95,44% van de medewerkers bij het Agentschap behaalden een "voldoet aan de verwachtingen" en 3,67% kregen de vermelding "uitzonderlijk" voor de evaluatiecyclus ,5% van de medewerkers kregen de vermelding "te verbeteren". 0,37% kreeg een "onvoldoende". 20

22 Ondersteuning en ontwikkeling leidinggevenden Via het project Change wil FAMIFED zijn medewerkers zo goed mogelijk ondersteunen tijdens de (toekomstige) veranderingen binnen FAMIFED. Concreet ondersteunde FAMIFED zijn medewerkers in 2014 via opleidingen in drie domeinen: Een opleiding "Projectbeheer" die een theoretisch kader en praktische tips aanreikte aan medewerkers die betrokken waren bij een project, zodat ze konden groeien in hun nieuwe rol als projectleider of -medewerker; Een opleiding "Change management" die de leidinggevenden voldoende bagage wou geven om de veranderingen het hoofd te bieden en hun medewerkers te begeleiden tijdens het hele veranderingsproces; Een opleiding "Prestatiegericht leidinggeven" om de basistechnieken aan te reiken om een team te leiden. Daarnaast krijgen medewerkers die kandideren voor een functie van A3 of A4 de gelegenheid deel te nemen aan een 'development center'. In 2014 namen in totaal zeventien personeelsleden deel aan een dergelijk 'development center', georganiseerd door de externe firma Hudson, gespecialiseerd in selecties: drie van hen postuleerden voor een functie van het niveau A4 (adviseur-generaal) en veertien voor een functie van het niveau A3 (adviseur). Op basis van de resultaten wordt een individueel ontwikkelingstraject voor hen uitgestippeld. WELZIJN OP HET WERK FAMIFED hecht veel waarde aan het welzijn op het werk van zijn medewerkers. Het is immers belangrijk dat de medewerkers zich goed (blijven) voelen bij het Agentschap. Via verschillende acties wordt getracht om het welzijn, en daarmee samenhangend, de motivatie en betrokkenheid van de medewerkers te verhogen. Dag van de diversiteit Een diversiteitsbeleid vormt een essentiële pijler van een modern personeelsbeleid. De competenties van de medewerkers zijn belangrijker dan hun leeftijd, geslacht, afkomst, handicap, religieuze overtuiging, enz. Steeds meer kandidaten van een andere cultuur, met een ander geloof, met een handicap,... solliciteren bij het Agentschap. Sport FAMIFED biedt haar medewerkers de mogelijkheid om lessen Tai Chi te volgen. Die discipline leidt door de interactie die ze teweegbrengt tussen het lichaam, het bewustzijn en de ademhaling tot een betere stressbeheersing en verbetert zowel de algemene gezondheidstoestand als de vitaliteit. Meer zuurstoftoevoer, de activering van bepaalde spieren en een betere bloedsomloop zorgen namelijk voor kalmte en sereniteit. Omdat de lessen zeer enthousiast onthaald werden, besloot de Rijksdienst zelf een lessenreeks te organiseren in zijn gebouwen. De lessen werden gegeven door een ervaren kinesiste gespecialiseerd in relaxatiemethodes. Telewerk Vandaag de dag is telewerk een proces dat goed verankerd is binnen de verschillende diensten of departementen bij FAMIFED. Na het verwerven van voldoende autonomie in het werk, hebben de medewerkers van het Agentschap de mogelijkheid om een aanvraag om te telewerken in te dienen. Het Agentschap verbindt zich ertoe om tegemoet te komen aan de telewerkaanvragen binnen de 2 maanden, binnen de grenzen van het beschikbare materiaal (laptop, hoofdtelefoon, ). Op 31 december 2014 telde FAMIFED 435 telewerkers, of 43.76% van haar volledige personeelsbestand (excl. SMALS). De telewerkers zijn verdeeld op de volgende manier: 38 controleurs en inspecteurs van het departement Controle; 397 medewerkers in andere diensten en departementen; 14 medewerkers van SMALS 21

23 GEZONDHEID Hospitalisatieverzekering Sinds 2000 biedt FAMIFED zijn personeelsleden een gratis hospitalisatieverzekering aan waarmee hij zijn personeel een goede gezondheidszorg wil bieden. De medewerkers hebben ook de mogelijkheid om - dankzij de aanmoedigingspremie van de Sociale dienst van het Agentschap - hun partner en kinderen mee te beschermen tegen financiële risico s bij ziekte of ongeval. Omdat FAMIFED de verzekering wou blijven aanbieden tegen een redelijke en beheersbare prijs, besliste hij vanaf 1 januari 2012 over te stappen naar het raamcontract van de FOD P&O bij AG Insurance. De nieuwe hospitalisatieverzekering biedt een uitgebreidere dekking. Nieuw is ook de derdebetalersregeling, waardoor het ziekenhuis de facturen rechtstreeks afhandelt met de verzekeraar en de medewerkers ze dus niet eerst moeten betalen. Griepvaccin Jaarlijks organiseert de dienst Preventie en Gezondheidszorg een collectieve vaccinatie tegen de seizoensgriep. De kosten worden volledig gedragen door FAMIFED. Psychosociale risico-analyse In 2014 heeft de interne preventiedienst in samenwerking met de externe preventiedienst een psychosociale risico-analyse uitgevoerd in de provinciale bureaus van Antwerpen, Luik, Luxemburg en Brussel. 22

24 PERSONEELSGEGEVENS Onze medewerkers Volgens geslacht Volgens statuut Volgens niveau Volgens taalrol Volgens leeftijd Volgens arbeidsstelsel 23

25 6. Statistieken van de kinderbijslag in 2014 ACTOREN Het kinderbijslagstelsel voor werknemers kent verschillende actoren: de rechthebbende: de persoon die het recht opent op basis van zijn werk of gelijkgestelde situatie (werkloosheid, invaliditeit, pensioen, ); de bijslagtrekkende: de persoon aan wie de kinderbijslag betaald wordt, meestal de moeder of de persoon die het kind opvoedt; het rechtgevend kind: het kind voor wie kinderbijslag betaald wordt. Het stelsel voor werknemers betaalt kinderbijslag voor 2,7 miljoen kinderen in meer dan 1,6 miljoen gezinnen. De actoren in het kinderbijslagstelsel voor werknemers Op 31 december 2014 Aandeel FAMIFED Rechthebbenden ,42% Bijslagtrekkenden ,38% Rechtgevende kinderen ,37% De bedragen van de kinderbijslag, toeslagen, premies en inkomensgrenzen vindt u op KRAAMGELD ADOPTIEPREMIE Op 31 december 2014 Aandeel FAMIFED Eerste geboorte ,80% Tweede en volgende geboorte ,07% TOTAAL ,99% Op 31 december ste rank Aandeel FAMIFED ,21% 2de rank en volgende 66 36,36% TOTAAL ,41% LEEFTIJDSTOESLAGEN Kinderen krijgen een leeftijdsbijslag bovenop de kinderbijslag vanaf de leeftijd van 6 jaar. Die leeftijdsbijslag stijgt als het kind 12 en 18 jaar wordt. De bedragen van de leeftijdsbijslag verschillen volgens de rang van het kind, naargelang het gezin enkel de basiskinderbijslag krijgt of ook nog een toeslag, verhoogde wezenbijslag of gewaarborgde gezinsbijslag, en naargelang de geboortedatum van het kind. 24

26 Rechtgevende kinderen Aantal op 31 december 2014 Aandeel FAMIFED 0-5 jaar ,42% 6-11 jaar ,96% jaar ,22% jaar ,88% + 25 jaar ,93% TOTAAL ,37% KINDERBIJSLAG VOLGENS DE GEZINSSITUATIE Gewone schaal op 31 december 2014 Aandeel FAMIFED Arbeidsprestaties ,51% Geen arbeidsprestaties ,55% Totaal gewone schaal ,06% Verhoogde schalen op 31 december 2014 Aandeel FAMIFED Werklozen en gepensioneerden (art. 42 bis) ,59% Invaliden (art. 50ter) ,89% Wezen (art. 50bis) ,58% Totaal verhoogde schalen ,02% TOTAAL ,37% Sociale toeslagen Wie langer dan zes maanden werkloos of (brug)gepensioneerd of invalide is, kan recht hebben op een sociale toeslag bij de kinderbijslag. Het gezinsinkomen mag een bepaalde grens wel niet overschrijden. Wie opnieuw aan het werk gaat na langdurige werkloosheid of ziekte, kan de toeslag nog maximaal twee jaar behouden. Het bedrag van de toeslag varieert volgens de rang van het kind in het gezin. Voor invaliden ligt het bedrag voor het eerste kind hoger. Het bedrag vanaf het derde kind is hoger als het om een eenoudergezin gaat. Sinds 2013 stellen we vast dat het aantal invalide personen met recht op een supplement, gevoelig gestegen is. Toeslagen voor eenoudergezinnen Alleenstaande ouders die geen sociale toeslag ontvangen, kunnen een toeslag op de kinderbijslag krijgen als hun inkomen een bepaalde grens niet overschrijdt. Het bedrag varieert volgens de rang van het kind in het gezin. Voor kinderen van eerste of tweede rang is het bedrag gelijk aan dat van de sociale toeslag voor langdurig werklozen en (brug)gepensioneerden. 25

STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016

STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE KINDERBIJSLAG STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016 Gedetailleerde gegevens STATISTISCH OVERZICHT NR. 3 Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 103,04 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2017 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat Brussel

Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat Brussel Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1. FAMIFED in de kijker... 3 Woordje... 3 FAMIFED binnen de sociale

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2016 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2015 Aanpassing: Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten of sociale

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 1ste SEMESTER 2015

DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 1ste SEMESTER 2015 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR KINDERBIJSLAG DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 1ste SEMESTER 2015 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 151 30.06.2015 Verantwoordelijk uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Voor de kinderbijslagbedragen is de spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing vanaf 01/06/2016. De grensbedragen voor de bestaansmiddelen zijn aangepast vanaf 01/06/2017

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2014 Aanpassingen: 1. Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten

Nadere informatie

Een overzicht per entiteit van de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening.

Een overzicht per entiteit van de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening. Een overzicht per entiteit van de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening. Focus: 2016 3 Sinds 50 jaar wordt een bijkomende bijslag voorzien voor kinderen met een aandoening. In de loop van de jaren

Nadere informatie

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR KINDERBIJSLAG DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 2 DE SEMESTER 2014

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR KINDERBIJSLAG DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 2 DE SEMESTER 2014 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR KINDERBIJSLAG DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 2 DE SEMESTER 2014 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 150 Verantwoordelijk uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor alle inlichtingen,

Nadere informatie

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de kinderbijslag.

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de kinderbijslag. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 643 van CHRIS JANSSENS datum: 12 mei 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Controles Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing. RKW - Studiedag 29 maart 2012

Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing. RKW - Studiedag 29 maart 2012 Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing RKW - Studiedag 29 maart 2012 Splitsing volgens de 6e staatshervorming 2 - Overdracht van de bevoegdheid aan de gemeenschappen Voor Brussel:

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 142 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

Departement Controle

Departement Controle Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle CO 1377 Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 08.12.2008 uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Herziening

Nadere informatie

Inhoud. 9 Onze missie en visie

Inhoud. 9 Onze missie en visie Inhoud 7 Woord vooraf 9 Onze missie en visie Wij zetten ons in voor Wij bouwen mee aan een toekomst 11 Het WERKNEMERSstelsel in 2010 De verschillende actoren in cijfers Kraamgeld en adoptiepremie Leeftijdstoeslagen

Nadere informatie

De administrateur-generaal. Betreft: Handvest van de sociaal verzekerde - Informatie- en motiveringsplicht

De administrateur-generaal. Betreft: Handvest van de sociaal verzekerde - Informatie- en motiveringsplicht Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 08.04.2005 uw ref. contact Anne-Michèle Wauthier attaché telefoon 02-237 23 56 02-237 21 11 Betreft:

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40) eerste kind 86,77

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2009

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2009 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2009 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 140 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1 ste geboorte 1.223,11 2 de geboorte en elk der volgende 920,25 Elk kind uit een meerlingenzwangerschap

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2012

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2012 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2012 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 145 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2011

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2011 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2011 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 144 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juli 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juli 2007; SCSZ/07/133 1 BERAADSLAGING NR. 07/045 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN ENERZIJDS DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN ANDERZIJDS DE KINDERBIJSLAGFONDSEN

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat 70-1000 Brussel e-mail: research@rkw.be www.rkw.be

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.223,11 920,25

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 13 januari 2003;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 13 januari 2003; TC/03/14 BERAADSLAGING NR. 03/10bis VAN 4 FEBRUARI 2003, AANGEPAST OP 19 JULI 2005, M.B.T. EEN AANVRAAG TOT MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) -

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Wetgeving

Juridisch bulletin. Wetgeving Juridisch bulletin Wetgeving 2008 www.rkw.be Inhoud 1 Wetten 4 1.1 Programmawet (I) van 8 juni 2008, BS van 16 juni 2008 (Jaarlijkse leeftijdsbijslag) 4 1.2 Wet houdende diverse bepalingen (I) (1) van

Nadere informatie

Bedragen kinderbijslag

Bedragen kinderbijslag Bedragen kinderbijslag 1/06/2016 KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.247,58 938,66 1.247,58

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 15.05.2008 II/C/999/146 onze ref. uw ref. contact Inge Vandenbosch attaché telefoon 02-237 25 29

Nadere informatie

Departement Controle. Betreft: Eenoudergezinnen - Verhoging van de maandelijkse toeslag - Verhoging van de inkomensgrens

Departement Controle. Betreft: Eenoudergezinnen - Verhoging van de maandelijkse toeslag - Verhoging van de inkomensgrens Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle CO 1375 Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 06.10.2008 II/C/CO1375/BH uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21

Nadere informatie

Om recht te hebben op die toeslag, mogen uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen als alleenstaande maximum EUR per maand bedragen.

Om recht te hebben op die toeslag, mogen uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen als alleenstaande maximum EUR per maand bedragen. FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning Volgens onze gegevens is X / bent u sinds... zes maanden werkloos / ziek. is X sinds... gepensioneerd. ontvangt X / u sinds... een faillissementsverzekering.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/002 BERAADSLAGING NR. 08/002 VAN 15 JANUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

VR DOC.0557/5

VR DOC.0557/5 VR 2017 0906 DOC.0557/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST, DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE AANKNOPINGSFACTOREN

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr. 1 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële Omzendbrief nr. 599 Omzendbrief aan de Mevrouwen Ministers, aan de Heren Ministers,

Nadere informatie

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Controle Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.12.2012 uw ref. contact Peter Savat Guy Tillieux sociaal inspecteurs telefoon 02-237 21 07 02-237 23 60

Nadere informatie

Brevet van rechthebbende

Brevet van rechthebbende Identificatie van de volgende instelling Kenmerk van de werkgever Brevet van rechthebbende Identificatie van het oorspronkelijke fonds Naam van de beheerder verantwoordelijk voor het dossier e-mail : tel.

Nadere informatie

De administrateur-generaal,

De administrateur-generaal, Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal, Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 26.09.2008 II/A/997/73/agy onze ref. uw ref. contact Annik Garigliany attaché telefoon 02-237

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2014

DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2014 Federaal Agentschap voor Kinderbijslag DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2014 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 149 Verantwoordelijk uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor alle

Nadere informatie

Graag had ik cijfers verkregen betreffende de terugvordering van uitgekeerde kinderbijslag met uitsplitsing van de gegevens per jaar.

Graag had ik cijfers verkregen betreffende de terugvordering van uitgekeerde kinderbijslag met uitsplitsing van de gegevens per jaar. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 96 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 20 oktober 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Terugvorderingen Graag had ik cijfers verkregen

Nadere informatie

Business-rules: Wanneer en welke gegevens over betaling van kraamgeld, adoptiepremie en kinderbijslag in het Kadaster inbrengen?

Business-rules: Wanneer en welke gegevens over betaling van kraamgeld, adoptiepremie en kinderbijslag in het Kadaster inbrengen? Bijlage 1 bij dienstbrief 997/52bis Business-rules: Wanneer en welke gegevens over betaling van kraamgeld, adoptiepremie en kinderbijslag in het Kadaster inbrengen? Situatie (Voorafbetaling) kraamgeld

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/107 BERAADSLAGING NR. 16/079 VAN 6 SEPTEMBER 2016, GEWIJZIGD OP 6 JUNI 2017, MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

Bijlage 2: vragen - antwoorden

Bijlage 2: vragen - antwoorden Bijlage 2: vragen - antwoorden Voorafgaande opmerking: Het fonds kan altijd trachten met andere elementen in het dossier vast te stellen dat de sociaal verzekerde wist of redelijkerwijs moest weten dat

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2012

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2012 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2012 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 146 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 18.12.2009 uw ref. contact Hugo Bogaert adviseur telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Artikel

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Jaarverslag Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat Brussel

Jaarverslag Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat Brussel Jaarverslag 2016 Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1. FAMIFED in de kijker... 3 Woordje... 3 FAMIFED binnen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/178 BERAADSLAGING NR. 16/079 VAN 6 SEPTEMBER 2016 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET KADASTER

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/182 BERAADSLAGING NR 08/065 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Katrien Schryvers en Lorin Parys

namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Katrien Schryvers en Lorin Parys 1119 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 2 mei 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Katrien Schryvers en Lorin Parys over het ontwerp van decreet

Nadere informatie

FOCUS De sociale toeslagen in het stelsel voor kinderbijslag voor werknemers. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

FOCUS De sociale toeslagen in het stelsel voor kinderbijslag voor werknemers. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers FOCUS 2011-1 De sociale toeslagen in het stelsel voor kinderbijslag voor werknemers Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 26 48 Fax: 02-237 24 35 E-mail:

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 2 juni 2005;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 2 juni 2005; SCSZ/05/91 1 BERAADSLAGING NR. 05/032 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING AAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS EN DE

Nadere informatie

Juridisch bulletin. www.rkw.be

Juridisch bulletin. www.rkw.be Juridisch bulletin www.rkw.be Dienstvoorschriften 2008 Inhoud 1 Ministeriële omzendbrieven 3 1.1 Ministeriële omzendbrief nr. 601 van 30 januari 2008 (Artikel 76bis, 1, KBW. Bedragen van de gezinsbijslag

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP

JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst van de afkortingen 3. Kerncijfers 3.1. Inkomensvervangende

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

DE KINDERBIJSLAG IN DE OVERHEIDSSECTOR. Tellingen 2007. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70-1000 BRUSSEL

DE KINDERBIJSLAG IN DE OVERHEIDSSECTOR. Tellingen 2007. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70-1000 BRUSSEL DE KINDERBIJSLAG IN DE OVERHEIDSSECTOR Tellingen 2007 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70-1000 BRUSSEL Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Nadere informatie

DMFA. automatisch onderzoek van het recht, provisionele betalingen en brevet. DMFA - Juni

DMFA. automatisch onderzoek van het recht, provisionele betalingen en brevet. DMFA - Juni DMFA automatisch onderzoek van het recht, provisionele betalingen en brevet DMFA - Juni 2004 1 DMFA? de wet van 26.07.1996 tot administratieve modernisering e-government van de sociale zekerheid de driemaandelijkse

Nadere informatie

Recht op kinderbijslag voor jongeren die hun studies buiten het Belgische grondgebied voortzetten

Recht op kinderbijslag voor jongeren die hun studies buiten het Belgische grondgebied voortzetten Trierstraat 70 B-1000 Brussel Afzender FAMIFED Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 24.02.2016 uw kenm. contact Johan Buyck attaché telefoon 02-237 29 33 02-237 21 11 e-mail: johan.buyck@famifed.be Betreft:

Nadere informatie

BREVET VAN RECHTHEBBENDE: INSTRUMENTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT

BREVET VAN RECHTHEBBENDE: INSTRUMENTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT BREVET VAN RECHTHEBBENDE: INSTRUMENTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT Identificatie van de volgende instelling Kenmerk van de werkgever Brevet van rechthebbende Identificatie van het oorspronkelijke fonds Naam

Nadere informatie

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden Principe 1 2 De algemene afwijking primeert op de individuele afwijking. De MO 599 vermeldt een groep personen gedefinieerd als de niet-voorrangsgerechtigde rechthebbende vader, moeder, stiefvader, stiefmoeder

Nadere informatie

Het recht op deze toeslag wordt gecontroleerd aan de hand van de gegevens over uw inkomsten, die we opvragen bij de FOD Financiën.

Het recht op deze toeslag wordt gecontroleerd aan de hand van de gegevens over uw inkomsten, die we opvragen bij de FOD Financiën. FISC brief 11: na ontvangst van de fiscale flux of P19fisc-A definitieve terugvordering van de toeslag op basis van de referentiemaanden van het inkomstenjaar + ambtshalve provisionele beslissing tot toekenning

Nadere informatie

De kinderen in België zonder Belgische kinderbijslag

De kinderen in België zonder Belgische kinderbijslag De kinderen in België zonder Belgische kinderbijslag Focus 2017 2 Op 1 mei 2015 waren er 96.231 kinderen jonger dan 18 jaar en gedomicilieerd in België die geen Belgische kinderbijslag ontvingen. Dit komt

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/110 BERAADSLAGING NR. 17/049 VAN 6 JUNI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/010 BERAADSLAGING NR. 08/006 VAN 5 FEBRUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Algemene inhoud. DEEL 1 Inkomens 1. DEEL 2 Fiscaal 43

Algemene inhoud. DEEL 1 Inkomens 1. DEEL 2 Fiscaal 43 Algemene inhoud DEEL 1 Inkomens 1 1. Overzicht actuele wetgeving 1 2. Inkomen, sociale zekerheid of sociale bijstand 3 3. Tegemoetkomingen aan personen met een handicap 4 3.1. Toelichting over de regelgeving

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Verwerking van de RIP-

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. INITIATIEFADVIES Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16 juni 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/175 BERAADSLAGING NR. 07/066 VAN 4 DECEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag. Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag. Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Sociale Praktijkstudies nr. 10002 Stof bijgehouden tot

Nadere informatie

996/124 - Bijlage 2. Antwoorden. Er moet een huisbezoek worden aangevraagd.

996/124 - Bijlage 2. Antwoorden. Er moet een huisbezoek worden aangevraagd. Vragen van KBF ontvangen per mail 1 Wanneer een gezin ingeschreven staat volgens de KSZ op een adres met de melding Gemeenschappen. Dat veronderstelt dat het gezin niet op een gewoon adres verblijft, maar

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 09.11.2010 uw ref. contact Herman Stuyver attaché telefoon 02-237 23 98 02-237 21 11 Betreft: Ouderlijk

Nadere informatie

STATISTIEK VAN DE OVERHEID

STATISTIEK VAN DE OVERHEID STATISTIEK VAN DE OVERHEID Dienstjaar 2009 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat

Nadere informatie

ZiekteUitkeringenType PrimaireArbeidsongeschiktheid(Werknemer) Invaliditeit(Werknemer) NietVergoedePeriode(Zelfstandige) VergoedePeriode(Zelfstandige) Na1JaarPrimaireOngeschiktheid(Zelfstandige) ZiekteKrediet(Ambtenaar)

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ 01/01 06/02 Machtigingsaanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Algemen Zaken en Financiën, Administratie Budgettering, Accounting en Financieel management, voor de mededeling

Nadere informatie

Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers

Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers HAL FJ AAR L IJ K S E ME DE DE L ING Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2004 HALFJAARLIJKSE MEDEDELING NR 130 Verantwoordelijk uitgever

Nadere informatie

DEMOGRAFISCH VERSLAG

DEMOGRAFISCH VERSLAG RKW KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG DEMOGRAFISCH VERSLAG - 2009 - STATISTISCHE REEKSEN 2008 Tellingen 2008 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2011

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2011 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 143 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

II/C/996/111 - bijlage 2 Aanknopingsfactoren voor het aanrekenen van de betaalde gezinsbijslag aan de deelstaten 1. Doelstellingen Aan elk kind een regiocode 1 toekennen om zodoende: de betaalde gezinsbijslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Raadpleging van de gegevens betreffende niet-vergoede werklozen flux L035 (P063 in de terminologie van het Kadaster)

Raadpleging van de gegevens betreffende niet-vergoede werklozen flux L035 (P063 in de terminologie van het Kadaster) Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Monitoring Afzender FAMIFED Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 27.02.2015 onze ref. II/A/997/79bis/IVB-TG uw ref. contact Isabelle Van den Bossche - Guy Tillieux telefoon

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED)

Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) Voor alle inlichtingen kunt u terecht bij: FAMIFED Departement Ondersteuning - Research en Financiën Trierstraat 70 1000

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

TC/01/97. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 september 2001;

TC/01/97. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 september 2001; TC/01/97 BERAADSLAGING NR. 01/77 VAN 2 OKTOBER 2001 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VOOR DE RAADPLEGING VAN HET NATIONAAL REPERTORIUM VAN DE KINDERBIJSLAGEN DOOR DE RVP, HET FAO, DE ADMINISTRATIE DER PENSIOENEN

Nadere informatie

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 Overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden Toekenning van een sociale toeslag na het

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een wijziging in de socio-professionele

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/090 BERAADSLAGING NR 09/050 VAN 1 SEPTEMBER 2009 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS OPGENOMEN

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003 Bijlage bij bericht 6 H-HR/2007 70e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522 Uitreiking: typelijst 25/003 Reserve: 20 ex BEDRAGEN VAN DE GEZINSPRESTATIES TOEPASSELIJK VANAF 01.05.2006 TOT 30.09.2006 Spilindex Coëfficiënt

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag

Aanvraag om kinderbijslag Aanvraag om kinderbijslag contact telefoon fax e-mail dossiernummer Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Nadere informatie

Meer weten over kinderbijslagen

Meer weten over kinderbijslagen Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 89 37 - studiedienst@gezinsbond.be Meer weten over kinderbijslagen 1. Waarvoor dient de kinderbijslag? De kinderbijslag is een tussenkomst van de overheid om deels

Nadere informatie

FOCUS De kinderbijslag voor invalide rechthebbenden. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

FOCUS De kinderbijslag voor invalide rechthebbenden. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers FOCUS 2010-1 De kinderbijslag voor invalide rechthebbenden Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 25 33 Fax: 02-237 24 35 E-mail: research@rkw.be Website:

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/220 BERAADSLAGING NR. 16/099 VAN 8 NOVEMBER 2016 OVER HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/122 BERAADSLAGING NR. 09/053 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 5 OKTOBER 2010, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 07.08.2006 uw ref. contact Annik Garigliany attaché telefoon 02-237 23 58 02-237 21 11 Betreft:

Nadere informatie