Cultuurportaal Netwerkstad Twente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cultuurportaal Netwerkstad Twente"

Transcriptie

1 Cultuurportaal Netwerkstad Twente Versie 1.4 Datum 18 maart 2008 Opgesteld voor Netwerkstad Twente Opgesteld door Robin Grimmelikhuyse [ Project plan ]

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 SCOPE VAN HET PROJECT... 4 PROJECTAANPAK... 5 PLANNING KOSTENBEGROTING RISICO S BIJLAGE VERSIEBEHEER Versie Datum Status Versie februari 2008 Concept Versie februari 2008 Concept Versie maart 2008 Concept Versie maart 2008 Concept Versie maart 2008 Definitief Projectplan Cultuurportaal Versie maart

3 INLEIDING Netwerkstad Twente ziet haar gezamenlijke aanbod in kunst en cultuur als stimulans voor de regio, waarmee ook landelijke uitstraling verkregen kan worden. Het idee is het kunst- en cultuuraanbod van de deelnemende gemeenten te ontsluiten via internet. Uit onderzoek dat Present Media in 2005 heeft uitgevoerd om de mogelijkheden van een regionaal kunst- en cultuurportaal uit te werken, is gebleken dat er draagvlak is bij de culturele instellingen. Op basis van dit onderzoek heeft de gemeente Enschede, namens de Netwerkstad Twente, Present Media gevraagd een voorstel te doen voor het opstellen van een uitvoeringsplan waarin: Inzicht gegeven wordt in de opzet, functies en mogelijkheden van een overkoepelend cultuurportaal (deelproject 1), zoals beschreven in uw aanvraag van 14 juni 2007 (kenmerk ). Een voorstel wordt opgesteld ten behoeve van de ontsluiting van de gemeentelijke kunstcollecties (deelproject 2). Hieronder volgt het projectplan waarin invulling gegeven wordt aan bovenstaande vragen. Dit document begint met een korte visie die een situatie weergeeft die typisch is voor een toekomstige gebruiker van het Cultuurportaal. Waarna dieper ingegaan wordt op de afbakening van het project. Vervolgens worden de activiteiten per fase opgesomd, met daarbij een inschatting van doorlooptijd en de te besteden uren. Daarna volgen de planning, de inschatting van de incidentele en structurele kosten, de mogelijke risico s en een beschrijving van de projectorganisatie. VISIE Hiernaast wordt aan de hand van een aantal korte user scenario s een visie op beide projecten, overkoepelend cultuurportaal en ontsluiting van gemeentelijke kunstcollecties, gegeven. Deze user scenario s geven ook aan wat de mogelijke ambities zijn die behaald kunnen worden. Kirsten van Bennekom (Inwoner van Almelo) Dit weekend komen vrienden bij ons logeren uit het westen van het land. Het lijkt me leuk om iets van het cultuuraanbod uit deze regio te laten zien. In de TC Tubantia heb ik gelezen dat het beste startpunt om te oriënteren de kunst- en cultuurportaal van deze regio is. Op deze site zoek ik op musea in Almelo, maar word door een RSS feed gewezen op een interessante tentoonstelling over Twentse tradities in Oldenzaal, die ook voor de kinderen erg leuk is. Via een podcast wordt de tentoonstelling nog eens toegelicht door de organisator. Ik klik meteen naar de juiste site om plaats en tijd te checken. Voor de zaterdagavond zoek ik ook nog een leuke tijdsbesteding. Ik zoek op het portaal dan ook even verder op voorstellingen in Hengelo, want het lijkt me wel leuk om na de voorstelling nog even de stad in te gaan. Helaas blijkt het concert in het Rabotheater uitverkocht te zijn, maar op de site word ik direct geattendeerd op alternatieven in Enschede, Almelo, Borne en Oldenzaal! In Almelo blijkt een regionale cabaretier op te treden. Een aantal recensies op de site geven aan dat het een mooie show moet zijn. Er staat zelfs een stukje van de voorstelling op video bij. Krijg ik toch mooi een goed beeld van wat ik kan verwachten. Ik klik dan ook meteen door naar de online ticketservice van het theater en reserveer meteen 4 kaarten. Het wordt een prachtig cultureel weekendje. Ik geef in het gastenboek op het portaal mijn complimenten voor het mee helpen organiseren. Rogier Damhuis uit Amsterdam (hoofd collecties Rijksmuseum) Voor het jaar 2008 moet ik een plan maken voor de nieuwe tentoonstellingen in ons museum. Ik heb al een thema bedacht, namelijk regionale kunst in de hoofdstad. Super idee vind ik zelf, maar waar begin je? In de digitale nieuwsbrief van het kunstarchief van overheidsorganisaties heb ik iets gelezen over een gezamenlijk initiatief van een aantal gemeenten in Twente. Dat is een mooi startpunt. Ik zoek meteen het artikeltje op en klik op het aangegeven webadres. Voor mij opent een mooie, wervende site. Mij wordt meteen duidelijk dat het om een kunst- en cultuur website gaat waarin je uitgebreid kunt zoeken naar het aanbod in de regio. Op een prominent gedeelte van de site klik ik op onze openbare kunst in beeld. Binnen deze pagina kan ik zoeken op thema, soort kunst, datum, naam van de kunstenaar en locatie. Ik zoek op het thema Twents en krijg een mooi overzicht van alle objecten met aanklikbare foto s en diverse sorteermogelijkheden. Als ik op de eerste foto klik en krijg ik een uitvergroting, die ik kan printen en doorsturen. Het object zelf kan ik laten roteren en ik kan er op inzoomen. Er worden zelfs hotspots op het kunstwerk aangegeven met toelichtingen. Ook kan ik bij het object een reactie geven en wordt er een top 10 gegeven van meest bekeken kunstobjecten. Wat een mogelijkheden, erg leuk. Ik bedenk me dat ik misschien wel een digitale tentoonstelling van de Twentse kunst in ons museum kan organiseren! Ik ga meteen de contactpersonen op de site contacteren en hopelijk komen daar mooie samenwerkingsplannen uit. Projectplan Cultuurportaal Versie maart

4 SCOPE VAN HET PROJECT AFBAKENING/KADER In dit document wordt een concreet uitvoeringsplan beschreven waarmee de Netwerkstad-gemeenten aan de slag kunnen. In dit uitvoeringsplan wordt uiteengezet hoe het inrichten van het cultuurportaal dient te worden aangepakt en hoe de gemeentelijke kunstcollecties op optimale wijze kunnen worden ontsloten. Hierbij wordt rekening gehouden met de eventuele integratie van bestaande ICTdiensten. Het projectplan resulteert in een uitwerking op hoofdlijnen, incl. planning en begroting. PROJECTDOEL In gezamenlijkheid ontsluiten van culturele informatie via internet, variërend van agenda s van voorstellingen tot het bekijken van beeldende kunstobjecten. PROJECTRESULTAAT Het eindresultaat van dit project is een portaal op internet waarin alle participanten (gemeenten en culturele instellingen) in de afzonderlijke steden informatie kunnen plaatsen en vraaggericht kunnen ontsluiten. Niet alleen de technische en functionele realisatie, maar ook de voorzieningen die nodig zijn om het Cultuurportaal vervolgens te beheren en te onderhouden maken onderdeel uit van het projectresultaat. Het doel van het Cultuurportaal is om het informatieaanbod als één geheel aan de klant te presenteren. Daar waar mogelijk wordt deze informatie automatisch in het portaal bijgewerkt. Het soort informatie dat in het Cultuurportaal getoond gaat worden, loopt uiteen van thematische informatie (theater, muziek, kunst, erfgoed), tot informatie over bv. voorstellingen (agenda s, beschrijving van de inhoud), tot en met achtergrondinformatie over artiest, kunststroming e.d. In de opzet van dit project is er voor gekozen om één portaal te realiseren waarbij de klant op één website, het hele aanbod van alle culturele instellingen uit de verschillende steden kan doorzoeken. Als bv. gezocht wordt op het thema dans & ballet, krijgt de klant een totaal overzicht van alle voorstellingen die aan dat criterium voldoet. Wil de klant echter alleen de voorstellingen in Almelo, dan is dat ook mogelijk. Het is dus niet de bedoeling om per gemeente een aparte website in te richten en deze informatie aan elkaar te koppelen. Zoals het bovenstaande blijkt is de zoekfunctie cruciaal in de ontsluiting van de informatie. Hiervoor wordt niet alleen gebruik gemaakt van de meer traditionele zoekmethoden als indexeren en metadatering, maar ook door gebruik te maken van thesauri en kansberekening. Middels verschillende zoekingangen (vrije zoekterm, op thema, op dag van de week, op stroming ) wordt de informatie naar de gebruiker ontsloten. Daarnaast is het ook mogelijk om geografisch te zoeken. Welke films draaien op zaterdagavond in Oldenzaal of Toon alle kunstwerken van kunstenaar X in alle gemeenten zijn voorbeelden van zo n geografische vraag. Het zoekresultaat wordt dus niet alleen per aanbieder getoond, maar ook gecombineerd met de informatie van andere aanbieders. Bovenstaand uitgangspunt heeft dus ook tot gevolg dat de toeleveranciers (de gemeenten en de verschillende culturele partijen uit de verschillende steden) de informatie op een vooraf vastgestelde wijze aan moeten leveren. Deze, in gezamenlijk overleg vastgestelde, structuur bepaalt mede de inrichting van het Content Management Systeem (CMS). Waar mogelijk wordt deze informatie automatisch geplaatst zonder tussenkomst van mensen. Vooralsnog wordt er in het dit projectplan vanuit gegaan dat er alleen koppelingen gelegd worden tussen de gemeenten aan de ene kant en het Cultuurportaal aan de andere kant, waar het gaat om het tonen van de beeldende kunstinformatie. Er is gekozen voor één project met één technische implementatie en per gemeente een koppeling naar de backoffice systemen waar de gemeentelijke kunstcollecties in opgeslagen zijn. Het is dus niet de bedoeling om per gemeente een volledig implementatietraject te starten. Projectplan Cultuurportaal Versie maart

5 In het document Ambitie- en resultaatbeschrijving is het Strategisch Definitie Model voor Internet geïntroduceerd. Dit model structureert niet alleen op strategisch niveau, maar vertaalt de strategische uitgangspunten ook naar activiteiten in het project. Omdat de precieze invulling van deze activiteiten, op het moment van schrijven nog niet bekend zijn, is het niet mogelijk om daar op detailniveau over te rapporteren. Wel wordt hierbij in de Ontwerpfase uitgebreid stilgestaan, zodat duidelijk wordt wat er in de realisatiefase precies moet gebeuren. Wat is nu het concrete resultaat van het project: de basisvariant van het cultuurportaal zoals beschreven in onderstaand schema. Deze basisvariant biedt de mogelijkheid om in de toekomst per gemeente te beslissen om door te werken aan de Plus - en de Compleet -variant. Dit projectplan beschrijft de activiteiten die nodig zijn voor het realiseren van het basisportaal. Beschrijving van de Basis -variant Zoals hiervoor aangegeven richt de Basis -variant zich erop om de eerder beschreven user EXPERIENCE te vergroten. Algemeen Een doelgroep/vraaggerichte (aanbod niet centraal) site waarop via meerdere zoekingangen, geavanceerd gezocht kan worden naar actuele informatie. Daarbij wordt de bezoeker gewezen op aanverwante/gerelateerde informatie, zoals andere voorstellingen en recensies die ook interessant kunnen zijn voor de bezoeker van het portaal. Er wordt in dit basis portaal op de juiste wijze doorverwezen naar de VVV websites en de gemeentelijke websites. Functie Een aantal functies binnen het basis pakket die reeds benoemd kunnen worden zijn: Cultuurportaal: Culturele agenda/activiteitenkalender Video weergave (Youtube, myvideo) Foto upload (flickr.com) Audio en podcast mogelijkheid RSS (abonneren op inhoud) Kunstcollectie online binnen het portaal (thematisch zoeken, op basis van kenmerken), waarbij achtergrondinformatie over de werken wordt gegeven en foto s geupload kunnen worden. Meertalig Beheer Ten aanzien van het beheer biedt het basis pakket het volgende: Eigen beheeromgeving voor culturele instellingen. Eenvoudig content management systeem voor handmatig beheer. Techniek Voor de techniek is in deze variant het volgende nodig: Systeemkoppelingen en standaarden (XML gebaseerd). XML adapter voor automatisch beheer kunstcollecties; XML adapter voor automatisch uploaden van content. Tabel 1: Basisvariant In bijlage 1 worden alle drie de pakketten weergegeven. PROJECTAANPAK De activiteiten die in tabel 1 benoemd zijn, worden in dit hoofdstuk uitgebreider behandeld. Per activiteit zal beschreven worden wat dit inhoudt, wie daar voor nodig zijn en hoeveel tijd het gaat kosten. Het project wordt uitgevoerd volgens de regels van Projectmatig werken. Voor de doorlooptijd van het project is het vooral belangrijk dat het eindresultaat gekoppeld wordt aan de doelen en doelstellingen van de opdrachtgever. Dus niet de technische en functionele mogelijkheden zijn leidend, maar de wensen van de opdrachtgever bepalen de invulling. Aangezien dat, op detailniveau, nog niet bekend is, is de ontwerpfase van dit project van groot belang. In deze fase worden nl. de randvoorwaarden en uitgangspunten gedefinieerd die bepalend zijn voor de uitwerking in de realisatiefase. Op de volgende pagina wordt per fase de activiteiten uitgewerkt en een inschatting in doorlooptijden en te besteden tijd weergegeven. Projectplan Cultuurportaal Versie maart

6 PROJECTORGANISATIE Er zal een projectorganisatie worden ingericht, bestaande uit een Stuurgroep en een Projectgroep. Voor deze groepen zullen vertegenwoordigers uit de culturele instellingen, netwerksteden en externe (technische partij en implementatiebegeleiders) zitting hebben. Projectplan Cultuurportaal Versie maart

7 OVERZICHT ACTIVITEITEN INITIATIEF & DEFINITIE Activiteit Korte omschrijving Doorlooptijd Te besteden Keuze van beheerorganisatie Meting ONTWERP Voorstellen worden besproken met de beslissers, afhankelijk van de keuze, zal evt. met de verschillende B&W s afgestemd moeten worden. Om te bepalen of de doelen en doelstellingen gerealiseerd zijn, is het van belang om gedurende de beheer en onderhoud periode te meten. Hiervoor worden de strategische uitgangspunten vertaald naar operationele indicatoren (kpi s). Hiervoor wordt een meetstrategie uitgewerkt en worden afspraken gemaakt over het opstellen van rapportages. 4 weken 4 dgn 4 weken 3 dgn Selectie van leverancier User scenario Interactie ontwerp Personas / Tasks / User Cases Informatie analyse (eisen & wensen) Navigatie ontwerp / Grafisch ontwerp Er wordt een selectietraject gestart, waarin de geselecteerde technische partijen mogen aangeven wat zij kunnen. Middels presentaties, i.c.m. met een proof of concept wordt de definitieve keuze voor het systeem gemaakt. Per doelgroep en voor de ideale klant wordt er een user scenario opgesteld waarin geschetst wordt wat die klant op het cultuurportaal kan doen. Op basis van het user scenario een draadmodel opzetten met daarin de hoofdblokken die op het cultuurportaal moeten komen. Dit geldt voor de homepage + aantal doorklik pagina s. Het doel is om zo veel mogelijk functies, grafisch uit te werken. Per doelgroep wordt er een persona (archetype) opgesteld en daarnaast is de ideale klant ook een persona. Per persona wordt er een use case weergegeven met daarin de stappen die de persona op het cultuurportaal doorloopt. Hierin worden de algemene wensen en eisen t.a.v. de informatie die op het cultuurportaal getoond moet worden, vastgelegd. Het gaat er om te bepalen welke informatie er is en hoe die informatie, wanneer getoond wordt. Hierin wordt het interactiemodel verder uitgewerkt op basis van de use cases en de informatie analyse. Dit resulteert uiteindelijk in een tot in detail uitgewerkt grafisch 8 weken 7 dgn 2 weken 2 dgn 2 weken 3 dgn 3 weken 2 dgn 3 weken 3 dgn 3 weken 4 dgn Projectplan Cultuurportaal Versie maart

8 Funct. ontwerp / Technisch ontwerp Meting (hoe) VOORBEREIDING ontwerp. Hierin wordt weergegeven welke functionaliteiten en technische wensen er zijn voor het cultuurportaal. Deze eisen en wensen zijn gekoppeld aan de doelen en doelstellingen zoals verwoord in de strategische sessies. Dit document wordt opgesteld voor de technische partij. In de initiatieffase is bepaald wat gemeten moet worden, in dit onderdeel wordt afgesproken hoe de meting ingericht moet worden. Welke meetmethoden worden gebruikt, welke rapportages zijn van belang en wat is de rapportagefrequentie. 4 weken 5 dgn 3 weken 2 dgn Content Beheerplan Communicatieplan Digitalisering en optimalisering Hard- en software REALISATIE Er moet een content beheer strategie, een content beheer protocol en een content beheer handleiding opgesteld worden om het content beheer op een goede manier te introduceren en te waarborgen binnen participerende culturele partijen. De communicatie over dit project is van groot belang. Hieronder worden drie hoofdstormen onderscheiden. Het gaat om communicatie richting: Culturele partners (potentiële) gebruikers (bekendheid) Eigen gemeentelijke organisatie Ter voorbereiding van de uitvoer wordt het communicatieplan opgesteld. Inventarisatie stand van zaken per gemeente en afhankelijk van bevindingen koers bepalen. Voorbereidend op de realisatie, met de verschillende ict-afdelingen afspraken maken over de wijze van koppelen (externe toegang, inrichten van DMZ etc). Aangezien het Cultuurportaal in een ASP-omgeving draait, is aanschaf van eigen soften hardware niet van belang. Wel wordt hier de hosting geregeld. 6 weken 8 dgn 6 weken 5 dgn 4 weken 6 dgn 4 weken 4 dgn Technische implementatie Leverancier implementeert de ontwerpen in technische zin, koppelt de databases met beeldende kunstobjecten aan het portaal en zorgt ervoor dat het portaal in z n geheel op internet te zien is. Ter beschikking stellen van het CMS aan de participanten en de bijbehorende opleiding, maken deel uit van deze fase. 16 weken Zie RFI Communicatieplan uitvoeren Uitvoeren van het communicatieplan. 16 weken 5 dgn Contentbeheer inrichting Hieronder valt: 8 weken 5 dgn Projectplan Cultuurportaal Versie maart

9 Digitalisering en optimalisatie ontbrekende content kunstcollecties. NAZORG Afspraken maken over decentraal beheer (verantwoordelijkheden / bevoegdheden). Borgen van de werkwijze Opstellen schrijfwijze(r) voor de content Digitaliseren van de nog ontbrekende kunstcollecties. Niet alle gemeenten zijn even ver met het opschonen en digitaliseren van de kunstcollecties. Alle partijen moeten op een gelijk niveau komen. 8 weken 10 Beheer & Onderhoud De nazorgfase in het project beperkt zich tot het afronden en overdragen van de beheer & onderhoud activiteiten naar de partij die dit overneemt. Het gaat hierbij om zowel het content- als het technisch beheer. 4 weken 4 dgn Technische nazorg Systeem wordt overgedragen aan helpdesk van de leverancier en/of hostingpartij. 4 weken 4 dgn Totaal 86 dgn Elke bovenstaande fase eindigt met een fasedocument waarin een go/no go gegeven wordt voor de volgende fase. In het fasedocument wordt ook beschreven, of en zo ja in welke mate, het faseresultaat voldoet aan de verwachtingen van alle stakeholders. Pas als alle belanghebbende het eens zijn kan de volgende fase van start gaan. Projectplan Cultuurportaal Versie maart

10 PLANNING Id Taaknaam 1 Cultuurportaal 2 Initiatief & definitiefase 5 Ontwerpfase 14 Voorbereidingsfase 19 Realisatie 24 Nazorgfase Tabel 1: Faseplanning Cultuurportaal in doorlooptijd. 21 apr '08 19 mei '08 16 jun '08 14 jul '08 11 aug '08 8 sep '08 6 okt '08 3 nov '08 1 dec '08 29 dec '08 26 jan '09 23 feb '09 23 mrt '09 20 apr '09 18 mei '09 v d z w z d m v d z w z d m v d z w z d m v d z w z d m v d z w z d m v d Id Taaknaam 1 Cultuurportaal 2 Initiatief & definitiefase 3 Keuze beheerorganisatie 4 Meten (wat) 5 Ontwerpfase 6 Selectie van systeem 7 User scenario 8 Interactie ontwerp 9 Personas / tasks / user cases 10 Navigatie ontwerp/ Grafisch ontwerp 11 Functioneel ontwerp / Technisch ontwerp 12 Informatie analyse (wensen & eisen) 13 Meten (hoe) 14 Voorbereidingsfase 15 Content beheer plan 16 Communicatieplan 17 Digitalisering en optimalisatie 18 Aanschaf hardware 19 Realisatie 20 Technische implementatie 21 Communicatieplan uitvoeren 22 Contenbeheer inrichten 23 Digitalisering en optimalisatie 24 Nazorgfase 25 Beheer & onderhoud 26 Technische nazorg Tabel 2: Detailplanning Cultuurportaal uitgedrukt in doorlooptijd. 21 apr '08 19 mei '08 16 jun '08 14 jul '08 11 aug '08 8 sep '08 6 okt '08 3 nov '08 1 dec '08 29 dec '08 26 jan '09 23 feb '09 23 mrt '09 20 apr '09 18 mei '09 v d z w z d m v d z w z d m v d z w z d m v d z w z d m v d z w z d m v d Projectplan Cultuurportaal Versie maart

11 KOSTENBEGROTING Op dit moment van schrijven is het niet mogelijk om een volledig en gedetailleerde kostenbegroting voor het gehele project (fasen 1, 2 en 3) uit te werken. Dit komt o.a. doordat nu nog onvoldoende duidelijk is wat de precieze functionele en technische invulling zal zijn van de pakketten in de fasen 2 en 3 en omdat de ambities van de gemeenten voor deze fasen nog niet bekend zijn. Er is hieronder dan ook voor gekozen, om dit alleen voor de eerste fase te doen. De kosten voor dit project zijn onder te verdelen in incidentele en structurele kosten. Incidentele kosten Projectkosten ,- 1 Implementatiekosten ,- / ,- Aanschaf hardware en ,- software (besturingssysteem) Totaal: ,- / ,- Rekening houdend met een eenmalige bijdrage vanuit de BKV-gelden, ter hoogte van ,-, betekent een investering van minimaal ,- en van maximaal ,- Projectkosten zijn gebaseerd op activiteiten die uitgevoerd moeten worden om de huidige scope te realiseren. Verandert de scope, dan verandert de inschatting van de bedragen. Elke fase moeten deze bedragen bekeken en evt. bijgesteld worden. Kostenverdeling Aangezien een gelijke verdeling van de incidentele kosten tussen de gemeenten niet realistisch is, is er in overleg voor gekozen om een verdeelsleutel te hanteren, gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeente. Een kleine gemeente hoeft daardoor, absoluut gezien, minder bij te dragen aan de kosten, dan een grote gemeente. Gemeente Inwoneraantal Almelo Borne Enschede Hengelo Oldenzaal Totaal Tabel 3: Inwoneraantallen per gemeente De gegevens zijn afkomstig van het CBS, dateren van 1 januari 2006 en zijn afgerond op duizendtallen. Structurele (jaarlijks terugkerende) kosten Personeelskosten (1,25 fte) ,- 2 Overhead ,- Onderhoudskosten software 5.000,- (18% van de licentiekosten) Hosting ,- Werkbudget ,- Totaal: ,- 1 Aantal werkelijk te besteden uren, vermenigvuldigd met een gemiddeld uurtarief van 95,- 2 Voor onderbouwing zie Ambitie- en Resultaatbeschrijving Omgerekend naar inwonersaantallen betekent dit: Gemeente Minimum Maximum Almelo Borne Enschede Hengelo Oldenzaal Tabel 4:Minimale en maximale incidentele kosten naar inwoneraantallen Projectplan Cultuurportaal Versie maart

12 Als eenzelfde verdeling gehanteerd wordt voor de structurele kosten, ziet dat er als volgt uit: Gemeente Jaarl. bijdrage Almelo ,41 Borne 5.922,70 Enschede ,15 Hengelo ,71 Oldenzaal 8.743,04 Tabel 5: Structurele kosten naar inwoneraantallen ,00 In de berekening van de structurele kosten is geen rekening gehouden met een eventuele (jaarlijkse) subsidie bijdrage van Provincie of andere instanties. Terugverdienen Op termijn kan door bv. inkomsten uit reclame een terugverdieneffect optreden. Of dat gebeurt en in welke mate is afhankelijk van een aantal factoren. Deze staan beschreven in het document Ambitie- en resultaatbeschrijving. Worden de kosten gedeeld door het aantal steden, dan betaalt iedere gemeente ,- / 5 = ,-/jaar Projectplan Cultuurportaal Versie maart

13 RISICO S Elk project kent risico s, waar het gaat om het realiseren van het eindresultaat. Tijdens de uitvoering van het project komen allerlei zaken aan de orde die de doorlooptijd, de kosten of de kwaliteit van het resultaat negatief kunnen beïnvloeden. Zolang daar van te voren over nagedacht is en er van te voren ook acties gedefinieerd zijn om de risico s te voorkomen of te minimaliseren is dat niet erg en kunnen de meest voorkomende risico s bij voorbaat al geminimaliseerd worden. Hieronder volgt een opsomming van mogelijke risico s, de mogelijke oplossingen en degene die verantwoordelijk is voor de oplossing. Na overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zal bepaald worden welke van de mogelijke acties uitgevoerd worden. Risico Mogelijke actie Verantwoordelijke A Deadline komt in gevaar Scope aanpassen Ambitieniveau bijstellen Meer werk uitbesteden Meer expertise inhuren A Teveel (ICT) veranderingen tegelijkertijd Change management audit Change management inrichten Zo nodig scope en/of ambitie bijstellen Goede implementatiebegeleiding A A A Onduidelijke visie of ambitie bij (deel-) opdrachten Niet voldoende geschikte interne capaciteit voor sleutelposities in het project Operationele werkzaamheden komen in de knel Projectleider Programma manager Uitgangspuntennotitie is vooraf aan het project uitgewerkt Bestuurlijk opdrachtgever & ambtelijk opdrachtnemer Aanvullende inhuur Programma manager Ambitie evt. bijstellen Bestuurlijk opdrachtgever & ambtelijk opdrachtnemer Expertise inhuren Projectleider Communicatie gericht op begrip Vaste groep inzetbaar voor het project afspreken A A Geïmplementeerde resultaten worden niet beheerd Gevraagd wordt om tijdens realisatie fase nog wijzigen door te voeren. Functioneel beheer betrekken bij uitvoering Taken en verantwoordelijkheden goed beleggen Wijzigingsbeheer een actieve rol in project geven Iedere wijziging als change behandelen en zo nodig planning bijstellen. Projectleider Projectleider Projectplan Cultuurportaal Versie maart

14 Wijzigingsverzoeken moeten door programmateam worden Programmateam geautoriseerd B Tekort aan (tijdige) menskracht Inhuur expertise Projectleider Aanpassen planning Scope aanpassen Bestuurlijk opdrachtgever & ambtelijk opdrachtnemer D Onvoldoende / afnemend committent van programmateam en stuurgroep Latere oplevering Escalatie procedure afspreken Voortdurend / regelmatig communiceren committent is randvoorwaarde voor slagen project D Onvoldoende faciliteiten beschikbaar Tijdig in kaart brengen behoefte aan faciliteiten en regelen dat daarin wordt voorzien Op zoek naar andere mogelijkheden Kwaliteitseisen van op te leveren producten wijzigen Scope en ambitie naar beneden bijstellen Programma manager Programma manager Projectleider A: Grote impact, grote kans op voorkomen B: Grote impact, kleine kans op voorkomen C: Kleine impact, grote kans op voorkomen D: Kleine impact, kleine kans op voorkomen Projectplan Cultuurportaal Versie maart

15 Bijlage 1 Beschrijving van de Basis -variant Beschrijving van de Plus -variant Beschrijving van de Compleet -variant Zoals hiervoor aangegeven richt de Basis -variant zich erop om de eerder beschreven user EXPERIENCE te vergroten. De Plus -variant richt zich erop om de in de Customer Life Cycle beschreven user INTIMICY te vergroten. De Compleet -variant richt zich er tevens op om de LOYAL- TY van de bezoeker van het portaal te verhogen, bijvoorbeeld door er ambassadeurs van te maken. Algemeen Algemeen Een doelgroep/vraaggerichte (aanbod niet centraal) site Dit bestaat uit het Cultuurportaal zoals beschreven bij Basis, Algemeen waarop via met daaraan toegevoegd het hieronder beschreven Geo pakket, Dit bestaat uit de functies zoals beschreven bij Basis en het Flashy content pakket en het Fun pakket. De Plus - Plus, maar ook uit de onderstaande pakketen. De focus meerdere zoekingangen, geavanceerd gezocht kan worden naar actuele informatie. Daarbij wordt de bezoeker gewezen variant richt zich op het verhogen van de user intimicy, zoals van de Compleet -variant ligt op het verbeteren van de op aanverwante/gerelateerde informatie, zoals andere voorstellingen en recensies die ook interessant kunnen zijn voor het creëren van meer interactie met de bezoeker van het user LOYALTY. de bezoeker van het portaal. Er wordt in dit basis portaal op portaal. de juiste wijze doorverwezen naar de VVV websites en de Functie gemeentelijke websites. Functie Het Promo pakket bestaat uit: Functies die bijdragen aan het creëren van meer intimicy zijn nieuwsbrief Functie o.a. Zoekmachine marketing Een aantal functies binnen het basis pakket die reeds benoemd Het Geo-pakket bestaat uit: Banners kunnen worden zijn: Geografisch kaartmateriaal Huis aan huis bladen Cultuurportaal: Uitwisseling services met derden Acties Culturele agenda/activiteitenkalender Video weergave (Youtube, myvideo) Google Maps Samenwerking met partners voor geïntegreerd Foto upload (flickr.com) Virtuele tentoonstellingen en kunstroutes aanbod (hotels, restaurants, etc.) Audio en podcast mogelijkheid Het Flashy content pakket bestaat uit: Arrangementen van partners RSS (abonneren op inhoud) Aantrekkelijke multimedia content Het Educatie pakket bestaat uit: Kunstcollectie online binnen het portaal (thematisch zoeken, op basis van kenmerken), waarbij Interactieve mogelijkheden (panels, weblogs) Rondleidingen achtergrondinformatie over de werken wordt gegeven en foto s geupload kunnen worden. Kunstproductie: virtueel podium of atelier Materiaal voor spreekbeurten User-generated content Materiaal voor schoolopdrachten Meertalig community Het Ticketing pakket bestaat uit: functie voor creatieve doelgroep Ticketing voorziening en organiseren Beheer Mogelijkheden voor amateurs Het Kunstuitleen pakket bestaat uit: Ten aanzien van het beheer biedt het basis pakket het Het Fun pakket bestaat uit: Kunstuitleen voorziening en organiseren volgende: Eigen beheeromgeving voor culturele instellingen. Prikbord Het Personalisatie pakket bestaat uit: Eenvoudig content management systeem voor Educatieve games Instellen profiel handmatig beheer. Viral marketing, ecards Pro-actieve dienstverlening Zoeken o.b.v. profielinformatie Techniek Voor de techniek is in deze variant het volgende nodig: Systeemkoppelingen en standaarden (XML gebaseerd). XML adapter voor automatisch beheer kunstcollecties; Projectplan XML Cultuurportaal adapter voor automatisch Versie 1.1 uploaden van content. 17 maart

Opzetten van beeldbanken

Opzetten van beeldbanken Opzetten van beeldbanken Yvette Hoitink 2 WEGWIJZER OPZETTEN VAN BEELDBANKEN Auteur Yvette Hoitink Ontwerp Arno Geels, BNO, Den Haag Disclaimer Deze wegwijzer Opzetten van beeldbanken is het resultaat

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Projectplan Implementatie Projectmanagement systeem Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING 3 2. PROJECTAFBAKENING 4 2.1. PROBLEEMSTELLING 4 2.2. DOELSTELLING PROJECT

Nadere informatie

C2K SCiH Advies Inrichting C2000

C2K SCiH Advies Inrichting C2000 C2K SCiH Advies Inrichting C2000 Inleiding Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijk relaties Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Contactpersoon: Dhr M. van Vliet M.vanVliet@cs.ru.nl

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006

Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006 Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006 Datum : 9 maart 2005 Versie : 0.9 Status : Concept ter vaststelling voor Gedeputeerde Staten Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 SAMENVATTING... 4 1

Nadere informatie

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN Versie 0.6 - Datum: 3-5-2012 Ten geleide De komende jaren (2013-2016) wordt de gemeentelijke basisadministratie (GBA) vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP).

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

CONCEPT JA, IK WIL. Een huwelijk uit liefde maar toch onder voorwaarden. Werkgroep Drechtsteden Digitaal, Spoor 1

CONCEPT JA, IK WIL. Een huwelijk uit liefde maar toch onder voorwaarden. Werkgroep Drechtsteden Digitaal, Spoor 1 CONCEPT JA, IK WIL Een huwelijk uit liefde maar toch onder voorwaarden Werkgroep Drechtsteden Digitaal, Spoor 1 Versie 1, d.d. 7 februari 2005 0. Samenvatting, Leeswijzer en Beslispunten... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Plan van Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Opdrachtgever Rivus Versie Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Situatiebeschrijving 3 1.2 Rivus doelen en resultaten 4 2 Organisatie en Communicatie

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT

S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT versie 1.0, 4 april 2011 SURF NE T B V, R A DBOUDKW A RTIE R 273, P OS TBU S 19035, 3501 DA UTRECH T T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, W WW. S URFNE T.NL I N HO UD

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl. Project A - Programma Rode Loper

Plan van Aanpak. Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl. Project A - Programma Rode Loper Plan van Aanpak Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl Project A - Programma Rode Loper Projectnummer : 2151 Opdrachtgever : Directeur Communicatie

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

CONTENTSTRATEGIE, PRODUCTIE & WEBORGANISATIE/

CONTENTSTRATEGIE, PRODUCTIE & WEBORGANISATIE/ MAASTRICHT UNIVERSITY - UM/ OFFERTE/ OF.UM.141401B/ CONTENTSTRATEGIE, PRODUCTIE & WEBORGANISATIE/ 1.0/ 7-4-2014/ ROB PUNSELIE/ MARTIJN VAN DER HEIJDEN/ INHOUD 1 Inleiding 4 2 Succesfactoren online communicatie:

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Projectplan definitie en ontwerp. Projectplan ontwerp en voorbereiding

Projectplan definitie en ontwerp. Projectplan ontwerp en voorbereiding 1 zaak_zaaknummer Projectplan ontwerp en voorbereiding zaak_id bericht_nummer VenloVerbindt bericht_id Decentralisatieopgaven in het sociale domein MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING team MOONT steller drs.

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009 Aan de Raad Made, 1 februari 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 31 maart 2005 Onderwerp: Informatieplan 2004-2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter

Nadere informatie

Content beheer protocol en handleiding

Content beheer protocol en handleiding Content beheer protocol en handleiding Gemeente Zevenaar Versie 1.0 april 2009 Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN...5

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie