Cultuurportaal Netwerkstad Twente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cultuurportaal Netwerkstad Twente"

Transcriptie

1 Cultuurportaal Netwerkstad Twente Versie 1.4 Datum 18 maart 2008 Opgesteld voor Netwerkstad Twente Opgesteld door Robin Grimmelikhuyse [ Project plan ]

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 SCOPE VAN HET PROJECT... 4 PROJECTAANPAK... 5 PLANNING KOSTENBEGROTING RISICO S BIJLAGE VERSIEBEHEER Versie Datum Status Versie februari 2008 Concept Versie februari 2008 Concept Versie maart 2008 Concept Versie maart 2008 Concept Versie maart 2008 Definitief Projectplan Cultuurportaal Versie maart

3 INLEIDING Netwerkstad Twente ziet haar gezamenlijke aanbod in kunst en cultuur als stimulans voor de regio, waarmee ook landelijke uitstraling verkregen kan worden. Het idee is het kunst- en cultuuraanbod van de deelnemende gemeenten te ontsluiten via internet. Uit onderzoek dat Present Media in 2005 heeft uitgevoerd om de mogelijkheden van een regionaal kunst- en cultuurportaal uit te werken, is gebleken dat er draagvlak is bij de culturele instellingen. Op basis van dit onderzoek heeft de gemeente Enschede, namens de Netwerkstad Twente, Present Media gevraagd een voorstel te doen voor het opstellen van een uitvoeringsplan waarin: Inzicht gegeven wordt in de opzet, functies en mogelijkheden van een overkoepelend cultuurportaal (deelproject 1), zoals beschreven in uw aanvraag van 14 juni 2007 (kenmerk ). Een voorstel wordt opgesteld ten behoeve van de ontsluiting van de gemeentelijke kunstcollecties (deelproject 2). Hieronder volgt het projectplan waarin invulling gegeven wordt aan bovenstaande vragen. Dit document begint met een korte visie die een situatie weergeeft die typisch is voor een toekomstige gebruiker van het Cultuurportaal. Waarna dieper ingegaan wordt op de afbakening van het project. Vervolgens worden de activiteiten per fase opgesomd, met daarbij een inschatting van doorlooptijd en de te besteden uren. Daarna volgen de planning, de inschatting van de incidentele en structurele kosten, de mogelijke risico s en een beschrijving van de projectorganisatie. VISIE Hiernaast wordt aan de hand van een aantal korte user scenario s een visie op beide projecten, overkoepelend cultuurportaal en ontsluiting van gemeentelijke kunstcollecties, gegeven. Deze user scenario s geven ook aan wat de mogelijke ambities zijn die behaald kunnen worden. Kirsten van Bennekom (Inwoner van Almelo) Dit weekend komen vrienden bij ons logeren uit het westen van het land. Het lijkt me leuk om iets van het cultuuraanbod uit deze regio te laten zien. In de TC Tubantia heb ik gelezen dat het beste startpunt om te oriënteren de kunst- en cultuurportaal van deze regio is. Op deze site zoek ik op musea in Almelo, maar word door een RSS feed gewezen op een interessante tentoonstelling over Twentse tradities in Oldenzaal, die ook voor de kinderen erg leuk is. Via een podcast wordt de tentoonstelling nog eens toegelicht door de organisator. Ik klik meteen naar de juiste site om plaats en tijd te checken. Voor de zaterdagavond zoek ik ook nog een leuke tijdsbesteding. Ik zoek op het portaal dan ook even verder op voorstellingen in Hengelo, want het lijkt me wel leuk om na de voorstelling nog even de stad in te gaan. Helaas blijkt het concert in het Rabotheater uitverkocht te zijn, maar op de site word ik direct geattendeerd op alternatieven in Enschede, Almelo, Borne en Oldenzaal! In Almelo blijkt een regionale cabaretier op te treden. Een aantal recensies op de site geven aan dat het een mooie show moet zijn. Er staat zelfs een stukje van de voorstelling op video bij. Krijg ik toch mooi een goed beeld van wat ik kan verwachten. Ik klik dan ook meteen door naar de online ticketservice van het theater en reserveer meteen 4 kaarten. Het wordt een prachtig cultureel weekendje. Ik geef in het gastenboek op het portaal mijn complimenten voor het mee helpen organiseren. Rogier Damhuis uit Amsterdam (hoofd collecties Rijksmuseum) Voor het jaar 2008 moet ik een plan maken voor de nieuwe tentoonstellingen in ons museum. Ik heb al een thema bedacht, namelijk regionale kunst in de hoofdstad. Super idee vind ik zelf, maar waar begin je? In de digitale nieuwsbrief van het kunstarchief van overheidsorganisaties heb ik iets gelezen over een gezamenlijk initiatief van een aantal gemeenten in Twente. Dat is een mooi startpunt. Ik zoek meteen het artikeltje op en klik op het aangegeven webadres. Voor mij opent een mooie, wervende site. Mij wordt meteen duidelijk dat het om een kunst- en cultuur website gaat waarin je uitgebreid kunt zoeken naar het aanbod in de regio. Op een prominent gedeelte van de site klik ik op onze openbare kunst in beeld. Binnen deze pagina kan ik zoeken op thema, soort kunst, datum, naam van de kunstenaar en locatie. Ik zoek op het thema Twents en krijg een mooi overzicht van alle objecten met aanklikbare foto s en diverse sorteermogelijkheden. Als ik op de eerste foto klik en krijg ik een uitvergroting, die ik kan printen en doorsturen. Het object zelf kan ik laten roteren en ik kan er op inzoomen. Er worden zelfs hotspots op het kunstwerk aangegeven met toelichtingen. Ook kan ik bij het object een reactie geven en wordt er een top 10 gegeven van meest bekeken kunstobjecten. Wat een mogelijkheden, erg leuk. Ik bedenk me dat ik misschien wel een digitale tentoonstelling van de Twentse kunst in ons museum kan organiseren! Ik ga meteen de contactpersonen op de site contacteren en hopelijk komen daar mooie samenwerkingsplannen uit. Projectplan Cultuurportaal Versie maart

4 SCOPE VAN HET PROJECT AFBAKENING/KADER In dit document wordt een concreet uitvoeringsplan beschreven waarmee de Netwerkstad-gemeenten aan de slag kunnen. In dit uitvoeringsplan wordt uiteengezet hoe het inrichten van het cultuurportaal dient te worden aangepakt en hoe de gemeentelijke kunstcollecties op optimale wijze kunnen worden ontsloten. Hierbij wordt rekening gehouden met de eventuele integratie van bestaande ICTdiensten. Het projectplan resulteert in een uitwerking op hoofdlijnen, incl. planning en begroting. PROJECTDOEL In gezamenlijkheid ontsluiten van culturele informatie via internet, variërend van agenda s van voorstellingen tot het bekijken van beeldende kunstobjecten. PROJECTRESULTAAT Het eindresultaat van dit project is een portaal op internet waarin alle participanten (gemeenten en culturele instellingen) in de afzonderlijke steden informatie kunnen plaatsen en vraaggericht kunnen ontsluiten. Niet alleen de technische en functionele realisatie, maar ook de voorzieningen die nodig zijn om het Cultuurportaal vervolgens te beheren en te onderhouden maken onderdeel uit van het projectresultaat. Het doel van het Cultuurportaal is om het informatieaanbod als één geheel aan de klant te presenteren. Daar waar mogelijk wordt deze informatie automatisch in het portaal bijgewerkt. Het soort informatie dat in het Cultuurportaal getoond gaat worden, loopt uiteen van thematische informatie (theater, muziek, kunst, erfgoed), tot informatie over bv. voorstellingen (agenda s, beschrijving van de inhoud), tot en met achtergrondinformatie over artiest, kunststroming e.d. In de opzet van dit project is er voor gekozen om één portaal te realiseren waarbij de klant op één website, het hele aanbod van alle culturele instellingen uit de verschillende steden kan doorzoeken. Als bv. gezocht wordt op het thema dans & ballet, krijgt de klant een totaal overzicht van alle voorstellingen die aan dat criterium voldoet. Wil de klant echter alleen de voorstellingen in Almelo, dan is dat ook mogelijk. Het is dus niet de bedoeling om per gemeente een aparte website in te richten en deze informatie aan elkaar te koppelen. Zoals het bovenstaande blijkt is de zoekfunctie cruciaal in de ontsluiting van de informatie. Hiervoor wordt niet alleen gebruik gemaakt van de meer traditionele zoekmethoden als indexeren en metadatering, maar ook door gebruik te maken van thesauri en kansberekening. Middels verschillende zoekingangen (vrije zoekterm, op thema, op dag van de week, op stroming ) wordt de informatie naar de gebruiker ontsloten. Daarnaast is het ook mogelijk om geografisch te zoeken. Welke films draaien op zaterdagavond in Oldenzaal of Toon alle kunstwerken van kunstenaar X in alle gemeenten zijn voorbeelden van zo n geografische vraag. Het zoekresultaat wordt dus niet alleen per aanbieder getoond, maar ook gecombineerd met de informatie van andere aanbieders. Bovenstaand uitgangspunt heeft dus ook tot gevolg dat de toeleveranciers (de gemeenten en de verschillende culturele partijen uit de verschillende steden) de informatie op een vooraf vastgestelde wijze aan moeten leveren. Deze, in gezamenlijk overleg vastgestelde, structuur bepaalt mede de inrichting van het Content Management Systeem (CMS). Waar mogelijk wordt deze informatie automatisch geplaatst zonder tussenkomst van mensen. Vooralsnog wordt er in het dit projectplan vanuit gegaan dat er alleen koppelingen gelegd worden tussen de gemeenten aan de ene kant en het Cultuurportaal aan de andere kant, waar het gaat om het tonen van de beeldende kunstinformatie. Er is gekozen voor één project met één technische implementatie en per gemeente een koppeling naar de backoffice systemen waar de gemeentelijke kunstcollecties in opgeslagen zijn. Het is dus niet de bedoeling om per gemeente een volledig implementatietraject te starten. Projectplan Cultuurportaal Versie maart

5 In het document Ambitie- en resultaatbeschrijving is het Strategisch Definitie Model voor Internet geïntroduceerd. Dit model structureert niet alleen op strategisch niveau, maar vertaalt de strategische uitgangspunten ook naar activiteiten in het project. Omdat de precieze invulling van deze activiteiten, op het moment van schrijven nog niet bekend zijn, is het niet mogelijk om daar op detailniveau over te rapporteren. Wel wordt hierbij in de Ontwerpfase uitgebreid stilgestaan, zodat duidelijk wordt wat er in de realisatiefase precies moet gebeuren. Wat is nu het concrete resultaat van het project: de basisvariant van het cultuurportaal zoals beschreven in onderstaand schema. Deze basisvariant biedt de mogelijkheid om in de toekomst per gemeente te beslissen om door te werken aan de Plus - en de Compleet -variant. Dit projectplan beschrijft de activiteiten die nodig zijn voor het realiseren van het basisportaal. Beschrijving van de Basis -variant Zoals hiervoor aangegeven richt de Basis -variant zich erop om de eerder beschreven user EXPERIENCE te vergroten. Algemeen Een doelgroep/vraaggerichte (aanbod niet centraal) site waarop via meerdere zoekingangen, geavanceerd gezocht kan worden naar actuele informatie. Daarbij wordt de bezoeker gewezen op aanverwante/gerelateerde informatie, zoals andere voorstellingen en recensies die ook interessant kunnen zijn voor de bezoeker van het portaal. Er wordt in dit basis portaal op de juiste wijze doorverwezen naar de VVV websites en de gemeentelijke websites. Functie Een aantal functies binnen het basis pakket die reeds benoemd kunnen worden zijn: Cultuurportaal: Culturele agenda/activiteitenkalender Video weergave (Youtube, myvideo) Foto upload (flickr.com) Audio en podcast mogelijkheid RSS (abonneren op inhoud) Kunstcollectie online binnen het portaal (thematisch zoeken, op basis van kenmerken), waarbij achtergrondinformatie over de werken wordt gegeven en foto s geupload kunnen worden. Meertalig Beheer Ten aanzien van het beheer biedt het basis pakket het volgende: Eigen beheeromgeving voor culturele instellingen. Eenvoudig content management systeem voor handmatig beheer. Techniek Voor de techniek is in deze variant het volgende nodig: Systeemkoppelingen en standaarden (XML gebaseerd). XML adapter voor automatisch beheer kunstcollecties; XML adapter voor automatisch uploaden van content. Tabel 1: Basisvariant In bijlage 1 worden alle drie de pakketten weergegeven. PROJECTAANPAK De activiteiten die in tabel 1 benoemd zijn, worden in dit hoofdstuk uitgebreider behandeld. Per activiteit zal beschreven worden wat dit inhoudt, wie daar voor nodig zijn en hoeveel tijd het gaat kosten. Het project wordt uitgevoerd volgens de regels van Projectmatig werken. Voor de doorlooptijd van het project is het vooral belangrijk dat het eindresultaat gekoppeld wordt aan de doelen en doelstellingen van de opdrachtgever. Dus niet de technische en functionele mogelijkheden zijn leidend, maar de wensen van de opdrachtgever bepalen de invulling. Aangezien dat, op detailniveau, nog niet bekend is, is de ontwerpfase van dit project van groot belang. In deze fase worden nl. de randvoorwaarden en uitgangspunten gedefinieerd die bepalend zijn voor de uitwerking in de realisatiefase. Op de volgende pagina wordt per fase de activiteiten uitgewerkt en een inschatting in doorlooptijden en te besteden tijd weergegeven. Projectplan Cultuurportaal Versie maart

6 PROJECTORGANISATIE Er zal een projectorganisatie worden ingericht, bestaande uit een Stuurgroep en een Projectgroep. Voor deze groepen zullen vertegenwoordigers uit de culturele instellingen, netwerksteden en externe (technische partij en implementatiebegeleiders) zitting hebben. Projectplan Cultuurportaal Versie maart

7 OVERZICHT ACTIVITEITEN INITIATIEF & DEFINITIE Activiteit Korte omschrijving Doorlooptijd Te besteden Keuze van beheerorganisatie Meting ONTWERP Voorstellen worden besproken met de beslissers, afhankelijk van de keuze, zal evt. met de verschillende B&W s afgestemd moeten worden. Om te bepalen of de doelen en doelstellingen gerealiseerd zijn, is het van belang om gedurende de beheer en onderhoud periode te meten. Hiervoor worden de strategische uitgangspunten vertaald naar operationele indicatoren (kpi s). Hiervoor wordt een meetstrategie uitgewerkt en worden afspraken gemaakt over het opstellen van rapportages. 4 weken 4 dgn 4 weken 3 dgn Selectie van leverancier User scenario Interactie ontwerp Personas / Tasks / User Cases Informatie analyse (eisen & wensen) Navigatie ontwerp / Grafisch ontwerp Er wordt een selectietraject gestart, waarin de geselecteerde technische partijen mogen aangeven wat zij kunnen. Middels presentaties, i.c.m. met een proof of concept wordt de definitieve keuze voor het systeem gemaakt. Per doelgroep en voor de ideale klant wordt er een user scenario opgesteld waarin geschetst wordt wat die klant op het cultuurportaal kan doen. Op basis van het user scenario een draadmodel opzetten met daarin de hoofdblokken die op het cultuurportaal moeten komen. Dit geldt voor de homepage + aantal doorklik pagina s. Het doel is om zo veel mogelijk functies, grafisch uit te werken. Per doelgroep wordt er een persona (archetype) opgesteld en daarnaast is de ideale klant ook een persona. Per persona wordt er een use case weergegeven met daarin de stappen die de persona op het cultuurportaal doorloopt. Hierin worden de algemene wensen en eisen t.a.v. de informatie die op het cultuurportaal getoond moet worden, vastgelegd. Het gaat er om te bepalen welke informatie er is en hoe die informatie, wanneer getoond wordt. Hierin wordt het interactiemodel verder uitgewerkt op basis van de use cases en de informatie analyse. Dit resulteert uiteindelijk in een tot in detail uitgewerkt grafisch 8 weken 7 dgn 2 weken 2 dgn 2 weken 3 dgn 3 weken 2 dgn 3 weken 3 dgn 3 weken 4 dgn Projectplan Cultuurportaal Versie maart

8 Funct. ontwerp / Technisch ontwerp Meting (hoe) VOORBEREIDING ontwerp. Hierin wordt weergegeven welke functionaliteiten en technische wensen er zijn voor het cultuurportaal. Deze eisen en wensen zijn gekoppeld aan de doelen en doelstellingen zoals verwoord in de strategische sessies. Dit document wordt opgesteld voor de technische partij. In de initiatieffase is bepaald wat gemeten moet worden, in dit onderdeel wordt afgesproken hoe de meting ingericht moet worden. Welke meetmethoden worden gebruikt, welke rapportages zijn van belang en wat is de rapportagefrequentie. 4 weken 5 dgn 3 weken 2 dgn Content Beheerplan Communicatieplan Digitalisering en optimalisering Hard- en software REALISATIE Er moet een content beheer strategie, een content beheer protocol en een content beheer handleiding opgesteld worden om het content beheer op een goede manier te introduceren en te waarborgen binnen participerende culturele partijen. De communicatie over dit project is van groot belang. Hieronder worden drie hoofdstormen onderscheiden. Het gaat om communicatie richting: Culturele partners (potentiële) gebruikers (bekendheid) Eigen gemeentelijke organisatie Ter voorbereiding van de uitvoer wordt het communicatieplan opgesteld. Inventarisatie stand van zaken per gemeente en afhankelijk van bevindingen koers bepalen. Voorbereidend op de realisatie, met de verschillende ict-afdelingen afspraken maken over de wijze van koppelen (externe toegang, inrichten van DMZ etc). Aangezien het Cultuurportaal in een ASP-omgeving draait, is aanschaf van eigen soften hardware niet van belang. Wel wordt hier de hosting geregeld. 6 weken 8 dgn 6 weken 5 dgn 4 weken 6 dgn 4 weken 4 dgn Technische implementatie Leverancier implementeert de ontwerpen in technische zin, koppelt de databases met beeldende kunstobjecten aan het portaal en zorgt ervoor dat het portaal in z n geheel op internet te zien is. Ter beschikking stellen van het CMS aan de participanten en de bijbehorende opleiding, maken deel uit van deze fase. 16 weken Zie RFI Communicatieplan uitvoeren Uitvoeren van het communicatieplan. 16 weken 5 dgn Contentbeheer inrichting Hieronder valt: 8 weken 5 dgn Projectplan Cultuurportaal Versie maart

9 Digitalisering en optimalisatie ontbrekende content kunstcollecties. NAZORG Afspraken maken over decentraal beheer (verantwoordelijkheden / bevoegdheden). Borgen van de werkwijze Opstellen schrijfwijze(r) voor de content Digitaliseren van de nog ontbrekende kunstcollecties. Niet alle gemeenten zijn even ver met het opschonen en digitaliseren van de kunstcollecties. Alle partijen moeten op een gelijk niveau komen. 8 weken 10 Beheer & Onderhoud De nazorgfase in het project beperkt zich tot het afronden en overdragen van de beheer & onderhoud activiteiten naar de partij die dit overneemt. Het gaat hierbij om zowel het content- als het technisch beheer. 4 weken 4 dgn Technische nazorg Systeem wordt overgedragen aan helpdesk van de leverancier en/of hostingpartij. 4 weken 4 dgn Totaal 86 dgn Elke bovenstaande fase eindigt met een fasedocument waarin een go/no go gegeven wordt voor de volgende fase. In het fasedocument wordt ook beschreven, of en zo ja in welke mate, het faseresultaat voldoet aan de verwachtingen van alle stakeholders. Pas als alle belanghebbende het eens zijn kan de volgende fase van start gaan. Projectplan Cultuurportaal Versie maart

10 PLANNING Id Taaknaam 1 Cultuurportaal 2 Initiatief & definitiefase 5 Ontwerpfase 14 Voorbereidingsfase 19 Realisatie 24 Nazorgfase Tabel 1: Faseplanning Cultuurportaal in doorlooptijd. 21 apr '08 19 mei '08 16 jun '08 14 jul '08 11 aug '08 8 sep '08 6 okt '08 3 nov '08 1 dec '08 29 dec '08 26 jan '09 23 feb '09 23 mrt '09 20 apr '09 18 mei '09 v d z w z d m v d z w z d m v d z w z d m v d z w z d m v d z w z d m v d Id Taaknaam 1 Cultuurportaal 2 Initiatief & definitiefase 3 Keuze beheerorganisatie 4 Meten (wat) 5 Ontwerpfase 6 Selectie van systeem 7 User scenario 8 Interactie ontwerp 9 Personas / tasks / user cases 10 Navigatie ontwerp/ Grafisch ontwerp 11 Functioneel ontwerp / Technisch ontwerp 12 Informatie analyse (wensen & eisen) 13 Meten (hoe) 14 Voorbereidingsfase 15 Content beheer plan 16 Communicatieplan 17 Digitalisering en optimalisatie 18 Aanschaf hardware 19 Realisatie 20 Technische implementatie 21 Communicatieplan uitvoeren 22 Contenbeheer inrichten 23 Digitalisering en optimalisatie 24 Nazorgfase 25 Beheer & onderhoud 26 Technische nazorg Tabel 2: Detailplanning Cultuurportaal uitgedrukt in doorlooptijd. 21 apr '08 19 mei '08 16 jun '08 14 jul '08 11 aug '08 8 sep '08 6 okt '08 3 nov '08 1 dec '08 29 dec '08 26 jan '09 23 feb '09 23 mrt '09 20 apr '09 18 mei '09 v d z w z d m v d z w z d m v d z w z d m v d z w z d m v d z w z d m v d Projectplan Cultuurportaal Versie maart

11 KOSTENBEGROTING Op dit moment van schrijven is het niet mogelijk om een volledig en gedetailleerde kostenbegroting voor het gehele project (fasen 1, 2 en 3) uit te werken. Dit komt o.a. doordat nu nog onvoldoende duidelijk is wat de precieze functionele en technische invulling zal zijn van de pakketten in de fasen 2 en 3 en omdat de ambities van de gemeenten voor deze fasen nog niet bekend zijn. Er is hieronder dan ook voor gekozen, om dit alleen voor de eerste fase te doen. De kosten voor dit project zijn onder te verdelen in incidentele en structurele kosten. Incidentele kosten Projectkosten ,- 1 Implementatiekosten ,- / ,- Aanschaf hardware en ,- software (besturingssysteem) Totaal: ,- / ,- Rekening houdend met een eenmalige bijdrage vanuit de BKV-gelden, ter hoogte van ,-, betekent een investering van minimaal ,- en van maximaal ,- Projectkosten zijn gebaseerd op activiteiten die uitgevoerd moeten worden om de huidige scope te realiseren. Verandert de scope, dan verandert de inschatting van de bedragen. Elke fase moeten deze bedragen bekeken en evt. bijgesteld worden. Kostenverdeling Aangezien een gelijke verdeling van de incidentele kosten tussen de gemeenten niet realistisch is, is er in overleg voor gekozen om een verdeelsleutel te hanteren, gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeente. Een kleine gemeente hoeft daardoor, absoluut gezien, minder bij te dragen aan de kosten, dan een grote gemeente. Gemeente Inwoneraantal Almelo Borne Enschede Hengelo Oldenzaal Totaal Tabel 3: Inwoneraantallen per gemeente De gegevens zijn afkomstig van het CBS, dateren van 1 januari 2006 en zijn afgerond op duizendtallen. Structurele (jaarlijks terugkerende) kosten Personeelskosten (1,25 fte) ,- 2 Overhead ,- Onderhoudskosten software 5.000,- (18% van de licentiekosten) Hosting ,- Werkbudget ,- Totaal: ,- 1 Aantal werkelijk te besteden uren, vermenigvuldigd met een gemiddeld uurtarief van 95,- 2 Voor onderbouwing zie Ambitie- en Resultaatbeschrijving Omgerekend naar inwonersaantallen betekent dit: Gemeente Minimum Maximum Almelo Borne Enschede Hengelo Oldenzaal Tabel 4:Minimale en maximale incidentele kosten naar inwoneraantallen Projectplan Cultuurportaal Versie maart

12 Als eenzelfde verdeling gehanteerd wordt voor de structurele kosten, ziet dat er als volgt uit: Gemeente Jaarl. bijdrage Almelo ,41 Borne 5.922,70 Enschede ,15 Hengelo ,71 Oldenzaal 8.743,04 Tabel 5: Structurele kosten naar inwoneraantallen ,00 In de berekening van de structurele kosten is geen rekening gehouden met een eventuele (jaarlijkse) subsidie bijdrage van Provincie of andere instanties. Terugverdienen Op termijn kan door bv. inkomsten uit reclame een terugverdieneffect optreden. Of dat gebeurt en in welke mate is afhankelijk van een aantal factoren. Deze staan beschreven in het document Ambitie- en resultaatbeschrijving. Worden de kosten gedeeld door het aantal steden, dan betaalt iedere gemeente ,- / 5 = ,-/jaar Projectplan Cultuurportaal Versie maart

13 RISICO S Elk project kent risico s, waar het gaat om het realiseren van het eindresultaat. Tijdens de uitvoering van het project komen allerlei zaken aan de orde die de doorlooptijd, de kosten of de kwaliteit van het resultaat negatief kunnen beïnvloeden. Zolang daar van te voren over nagedacht is en er van te voren ook acties gedefinieerd zijn om de risico s te voorkomen of te minimaliseren is dat niet erg en kunnen de meest voorkomende risico s bij voorbaat al geminimaliseerd worden. Hieronder volgt een opsomming van mogelijke risico s, de mogelijke oplossingen en degene die verantwoordelijk is voor de oplossing. Na overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zal bepaald worden welke van de mogelijke acties uitgevoerd worden. Risico Mogelijke actie Verantwoordelijke A Deadline komt in gevaar Scope aanpassen Ambitieniveau bijstellen Meer werk uitbesteden Meer expertise inhuren A Teveel (ICT) veranderingen tegelijkertijd Change management audit Change management inrichten Zo nodig scope en/of ambitie bijstellen Goede implementatiebegeleiding A A A Onduidelijke visie of ambitie bij (deel-) opdrachten Niet voldoende geschikte interne capaciteit voor sleutelposities in het project Operationele werkzaamheden komen in de knel Projectleider Programma manager Uitgangspuntennotitie is vooraf aan het project uitgewerkt Bestuurlijk opdrachtgever & ambtelijk opdrachtnemer Aanvullende inhuur Programma manager Ambitie evt. bijstellen Bestuurlijk opdrachtgever & ambtelijk opdrachtnemer Expertise inhuren Projectleider Communicatie gericht op begrip Vaste groep inzetbaar voor het project afspreken A A Geïmplementeerde resultaten worden niet beheerd Gevraagd wordt om tijdens realisatie fase nog wijzigen door te voeren. Functioneel beheer betrekken bij uitvoering Taken en verantwoordelijkheden goed beleggen Wijzigingsbeheer een actieve rol in project geven Iedere wijziging als change behandelen en zo nodig planning bijstellen. Projectleider Projectleider Projectplan Cultuurportaal Versie maart

14 Wijzigingsverzoeken moeten door programmateam worden Programmateam geautoriseerd B Tekort aan (tijdige) menskracht Inhuur expertise Projectleider Aanpassen planning Scope aanpassen Bestuurlijk opdrachtgever & ambtelijk opdrachtnemer D Onvoldoende / afnemend committent van programmateam en stuurgroep Latere oplevering Escalatie procedure afspreken Voortdurend / regelmatig communiceren committent is randvoorwaarde voor slagen project D Onvoldoende faciliteiten beschikbaar Tijdig in kaart brengen behoefte aan faciliteiten en regelen dat daarin wordt voorzien Op zoek naar andere mogelijkheden Kwaliteitseisen van op te leveren producten wijzigen Scope en ambitie naar beneden bijstellen Programma manager Programma manager Projectleider A: Grote impact, grote kans op voorkomen B: Grote impact, kleine kans op voorkomen C: Kleine impact, grote kans op voorkomen D: Kleine impact, kleine kans op voorkomen Projectplan Cultuurportaal Versie maart

15 Bijlage 1 Beschrijving van de Basis -variant Beschrijving van de Plus -variant Beschrijving van de Compleet -variant Zoals hiervoor aangegeven richt de Basis -variant zich erop om de eerder beschreven user EXPERIENCE te vergroten. De Plus -variant richt zich erop om de in de Customer Life Cycle beschreven user INTIMICY te vergroten. De Compleet -variant richt zich er tevens op om de LOYAL- TY van de bezoeker van het portaal te verhogen, bijvoorbeeld door er ambassadeurs van te maken. Algemeen Algemeen Een doelgroep/vraaggerichte (aanbod niet centraal) site Dit bestaat uit het Cultuurportaal zoals beschreven bij Basis, Algemeen waarop via met daaraan toegevoegd het hieronder beschreven Geo pakket, Dit bestaat uit de functies zoals beschreven bij Basis en het Flashy content pakket en het Fun pakket. De Plus - Plus, maar ook uit de onderstaande pakketen. De focus meerdere zoekingangen, geavanceerd gezocht kan worden naar actuele informatie. Daarbij wordt de bezoeker gewezen variant richt zich op het verhogen van de user intimicy, zoals van de Compleet -variant ligt op het verbeteren van de op aanverwante/gerelateerde informatie, zoals andere voorstellingen en recensies die ook interessant kunnen zijn voor het creëren van meer interactie met de bezoeker van het user LOYALTY. de bezoeker van het portaal. Er wordt in dit basis portaal op portaal. de juiste wijze doorverwezen naar de VVV websites en de Functie gemeentelijke websites. Functie Het Promo pakket bestaat uit: Functies die bijdragen aan het creëren van meer intimicy zijn nieuwsbrief Functie o.a. Zoekmachine marketing Een aantal functies binnen het basis pakket die reeds benoemd Het Geo-pakket bestaat uit: Banners kunnen worden zijn: Geografisch kaartmateriaal Huis aan huis bladen Cultuurportaal: Uitwisseling services met derden Acties Culturele agenda/activiteitenkalender Video weergave (Youtube, myvideo) Google Maps Samenwerking met partners voor geïntegreerd Foto upload (flickr.com) Virtuele tentoonstellingen en kunstroutes aanbod (hotels, restaurants, etc.) Audio en podcast mogelijkheid Het Flashy content pakket bestaat uit: Arrangementen van partners RSS (abonneren op inhoud) Aantrekkelijke multimedia content Het Educatie pakket bestaat uit: Kunstcollectie online binnen het portaal (thematisch zoeken, op basis van kenmerken), waarbij Interactieve mogelijkheden (panels, weblogs) Rondleidingen achtergrondinformatie over de werken wordt gegeven en foto s geupload kunnen worden. Kunstproductie: virtueel podium of atelier Materiaal voor spreekbeurten User-generated content Materiaal voor schoolopdrachten Meertalig community Het Ticketing pakket bestaat uit: functie voor creatieve doelgroep Ticketing voorziening en organiseren Beheer Mogelijkheden voor amateurs Het Kunstuitleen pakket bestaat uit: Ten aanzien van het beheer biedt het basis pakket het Het Fun pakket bestaat uit: Kunstuitleen voorziening en organiseren volgende: Eigen beheeromgeving voor culturele instellingen. Prikbord Het Personalisatie pakket bestaat uit: Eenvoudig content management systeem voor Educatieve games Instellen profiel handmatig beheer. Viral marketing, ecards Pro-actieve dienstverlening Zoeken o.b.v. profielinformatie Techniek Voor de techniek is in deze variant het volgende nodig: Systeemkoppelingen en standaarden (XML gebaseerd). XML adapter voor automatisch beheer kunstcollecties; Projectplan XML Cultuurportaal adapter voor automatisch Versie 1.1 uploaden van content. 17 maart

Ambitie- en resultaatbeschrijving voor Cultuurportaal Netwerkstad Twente

Ambitie- en resultaatbeschrijving voor Cultuurportaal Netwerkstad Twente Ambitie- en resultaatbeschrijving voor Cultuurportaal Netwerkstad Twente 17 maart 2008 l Versie 1 Opgesteld door: Robin Grimmelikhuyse Present Media Internet Management Gronausestraat 710 l Enschede l

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Dinsdag 12 oktober 2010 Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Content management: Online communicatie, dienstverlening en primaire processen verbeteren Johan Blok, Seneca

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

3TU Electronic Resource Management

3TU Electronic Resource Management 3TU Electronic Resource Management projectplan Eindhoven, juli 20 ERM-3TU/20-1 Auteur: L.J.H. Delescen versie 1.0: 5 juli 20 2 Inhoudsopgave 0 Documentgeschiedenis 3 0.1 Revisies 3 0.2 Goedkeuring 3 1

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011 Naar een nieuwe website voor het Alfa-college April, 2011 Wie zijn we? Waar zitten we? Wie zijn we? Portaal Bestuurder M&C Adviseur HRM Docent Student Anoniem Portaal Primair onderwijsproces Onderwijs

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Informatievoorziening

Informatievoorziening zaak_zaaknummer zaak_id Projectopdracht bericht_nummer bericht_id Nieuwe website en beheerorganisatie Advies en Beheer team ABCOM stellers R. Willemsen, M. v.d. Maarel doorkiesnummer +31 77 3596943 e-mail

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Concept 1.1 2 augustus 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 2. Overzicht en specificering van additionele modules Naast de basis implementatie is het Steenstra CMS systeem uit te breiden met

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Augustus 2012 Karina Brouwer 2 Inhoudsopgave Wat is Uit-in-Noord-Holland?... 5 Bezoekersaantallen...5 Agenda...7 Editorial...7 Tips...7 Acties...7 Nieuwsbrief...7

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

internet trends & strategie CRM genootschap Arjan van Liere agenda - CRM en internet -Trends - Strategische keuzes maken

internet trends & strategie CRM genootschap Arjan van Liere agenda - CRM en internet -Trends - Strategische keuzes maken internet trends & strategie CRM genootschap Arjan van Liere agenda - CRM en internet -Trends - Strategische keuzes maken PRESENT MEDIA INTERNET Organisatie & Advies 10 januari 2006 CRM en internet CRM

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Definitiefase fase 2

Definitiefase fase 2 Definitiefase fase 2 Nu dat jullie als projectteam de startnotitie af hebben, kunnen jullie beginnen met de volgende fase: jullie gaan de startnotitie uitbreiden tot een projectplan en jullie gaan de rollen

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting BIJLAGE 2 Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting Het vervolgtraject na het raadsbesluit van 1 juli 2010 april 2010 2010011330 Project 3252 - Voorbereidingsfase centrale huisvesting gemeente

Nadere informatie

Eindverslag. Project VolgMijnStem. Ben Teeuwen, project manager VolgMijnStem Stichting Het Nieuwe Stemmen 13 juni 2012, Utrecht

Eindverslag. Project VolgMijnStem. Ben Teeuwen, project manager VolgMijnStem Stichting Het Nieuwe Stemmen 13 juni 2012, Utrecht 1 Eindverslag Project VolgMijnStem Ben Teeuwen, project manager VolgMijnStem Stichting Het Nieuwe Stemmen 13 juni 2012, Utrecht Lex Slaghuis, voorzitter Open State Foundation 11-03-2013 2 Inleiding Dit

Nadere informatie

Haal meer boekingen uit uw website! Meer bezoekers, meer boekingen, meer gasten Tommy Bookingsupport & TenZer

Haal meer boekingen uit uw website! Meer bezoekers, meer boekingen, meer gasten Tommy Bookingsupport & TenZer Haal meer boekingen uit uw website! Meer bezoekers, meer boekingen, meer gasten Tommy Bookingsupport & TenZer Wat gaan we doen. Online trends Website ontwikkeling Online boeken Zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

27-11-2014 PLAN VAN AANPAK NETIDENTITY. Priscilla

27-11-2014 PLAN VAN AANPAK NETIDENTITY. Priscilla 27-11-2014 NETIDENTITY PLAN VAN AANPAK Priscilla Inhoud Debriefing... 2 Projectresultaat... 5 Projectactiviteiten... 6 Projectgrenzen... 8 Kwaliteit... 9 Projectorganisatie...10 Planning...11 Kosten...12

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Webonderdelen (Web Parts)

Webonderdelen (Web Parts) Webonderdelen (Web Parts) Een SharePoint pagina is opgedeeld in een aantal zones op het scherm. In elke zone kunnen Webonderdelen, veelal Web Parts genoemd, geplaatst worden. Deze Web Parts zijn kleine

Nadere informatie

Globale kennismaking

Globale kennismaking Globale kennismaking Kennismaking Tesla CMS 1. Dashboard 2. pagina beheer - pagina aanmaken - pagina aanpassen - pagina verwijderen - pagina seo opties - zichtbaarheid pagina 3. subpagina beheer - subpagina

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Checklist nieuwe website

Checklist nieuwe website Checklist nieuwe website Waar moet je aan denken bij een nieuwe website? Het maken van een nieuwe website kan een ingewikkeld, omvangrijk maar ook kostbaar project zijn. Het is daarom goed om inzicht te

Nadere informatie

PREMIUM & BASIS ABONNEMENT. - verschillen, meerwaarden en mogelijkheden -

PREMIUM & BASIS ABONNEMENT. - verschillen, meerwaarden en mogelijkheden - PREMIUM & BASIS ABONNEMENT - verschillen, meerwaarden en mogelijkheden - Premium & Basis Belangrijkste verschillen. Met groepskracht presenteren levert extra bezoekers. RTV Maastricht faciliteert deze

Nadere informatie

Online communicatieplan Flame Games Amsterdam

Online communicatieplan Flame Games Amsterdam Online communicatieplan Flame Games Amsterdam Datum van Datum tot Kanaal Type content 1-feb-15 14-feb-15 Facebook Inhoud/actie Verspreiden via Doelgroep promoten van de Facebook pagina. Uitbreiden van

Nadere informatie

SIMsite. SIMsite, full service web content management. digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMsite. SIMsite, full service web content management. digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMsite SIMsite, full service web content management digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMsite SIMsite 2 Een kwalitatief hoogstaande webportal, die op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

Facebook in Nederland Analyse Augustus 2012. Een analyse van fans, interactie en demografie

Facebook in Nederland Analyse Augustus 2012. Een analyse van fans, interactie en demografie Facebook in Nederland Analyse Augustus 2012 Een analyse van fans, interactie en demografie Inleiding Met 952 miljoen actieve gebruikers is Facebook het grootste sociale netwerk ter wereld. In Nederland

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb Opdrachtbeschrijving Voor de continuering van het project Landelijke Kennisdeling, met bijzondere focus op het platform

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Zaakgericht werken in Emmen. Met een big bang live, nu de mensen nog! 14 oktober 2015

Zaakgericht werken in Emmen. Met een big bang live, nu de mensen nog! 14 oktober 2015 Zaakgericht werken in Emmen Met een big bang live, nu de mensen nog! 14 oktober 2015 Voorstellen Debby Gillet Projectleider zaakgericht werken/dimpact Gemeente Emmen Contactgegevens d.gillet@emmen.nl 06-52169186

Nadere informatie

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Voorwoord Deze handreiking behoort tot de reeks handreikingen die worden samengesteld ten behoeve van de verwerving en implementatie

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Advies - Algemeen concept_software

Advies - Algemeen concept_software Met de invoering van de WFT is het advies van met name complexe producten niet meer hetzelfde. Aan de ene kant stelt de WFT dat het noodzakelijk is dat de adviseur een klantprofiel opstelt. Maar aan de

Nadere informatie

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08. CONVENANT SHARED SERVICE CENTER LEIDSE REGIO DE ONDERGETEKENDEN: 1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.0355;

Nadere informatie

COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE

COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE DRAAIBOEK voor de uitbouw van een geïntegreerd kennisdocument over de socio economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België COMPENDIUM

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES Het Nieuwe Werken (NIEUWS) PUBLICEREN KENNIS/ INFORMATIE WERK PROCESSEN TEAMSITES DOCUMENTEN & DOSSIERS INSTANT MESSAGING AUDIO & VIDEO CONFERENCING MOBILITEIT TELEFOON NGI presentatie 16 februari 2010

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

MarianSpier. Manager Content & Communicatie International coördinator SBC Afstudeerbegeleider

MarianSpier. Manager Content & Communicatie International coördinator SBC Afstudeerbegeleider MarianSpier Manager Content & Communicatie International coördinator SBC Afstudeerbegeleider Studie Communicatie en designmanagement Didactiek, pedagogiek Organisatiepsychologie Werk Communicatie adviseur

Nadere informatie

Bedrijf: Contactpersoon: Van: Karin de Wit Design Karin de Wit. Datum:

Bedrijf: Contactpersoon: Van: Karin de Wit Design Karin de Wit. Datum: Briefing Webdesign Bedrijf: Contactpersoon: Van: Karin de Wit Design Karin de Wit Datum: 23 Introductie Dit document is samengesteld om beter inzicht te krijgen in de informatie die een rol speelt bij

Nadere informatie

Groepsopdracht 2. Zuilen voor in het Rijksmuseum

Groepsopdracht 2. Zuilen voor in het Rijksmuseum Groepsopdracht 2 Zuilen voor in het Rijksmuseum Interactie ontwerper: Andrea Pineda Calderon (10590501) Grafisch ontwerper: Abe Sweep (11039469) Technisch ontwerper: Dennis Wiersma (11035099) Facilitator:

Nadere informatie

Plan Van Aanpak De Surrealisme Studio

Plan Van Aanpak De Surrealisme Studio Plan Van Aanpak De Surrealisme Studio Robin Vos Studio Vos B.V. 1 Achtergronden Opdrachtnemer Studio Vos B.V. is een onderneming gestart door mediamanagement student Robin Vos. De onderneming houdt zich

Nadere informatie

Project Plan van Aanpak. Naam project:

Project Plan van Aanpak. Naam project: Project Plan van Aanpak Naam project: Verstrekking en versiehistorie: Versienummer Versiedatum Verstrekking Bijzonderheden Inhoudsopgave 1 WAAROM DIT PROJECT DE BUSINESS CASE... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Anago Project Portfolio Management. Whitepaper. Copyright 1999-2015 Anago

Anago Project Portfolio Management. Whitepaper. Copyright 1999-2015 Anago Anago Project Portfolio Management Whitepaper Copyright 1999-2015 Anago Project portfolio management is essentieel in het efficiënt bereiken van de organisatiedoelen. De ondersteuning van de planning moet

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Checklist voor een Internet / e-business projectbriefing (beknopte versie)

Checklist voor een Internet / e-business projectbriefing (beknopte versie) Checklist voor een Internet / e-business projectbriefing (beknopte versie) e-navigator publishing & services b.v. Slangenkruidlaan 38 2015 LL Haarlem e-mail: klantenservice@e-navigator.nl internet: www.e-navigator.nl

Nadere informatie

1-6. Het begeleiden van een compleet project tot een optimale oplossing is mijn passie!

1-6. Het begeleiden van een compleet project tot een optimale oplossing is mijn passie! 1-6 Erik Leonard Erik Leonard Oosterhout (NB) 06 4601 5431 erik.leonard@gmail.com www.linkedin.com/in/erikleonard Wie is Erik? Ik houd me graag bezig met projecten en vraagstukken die opgelost kunnen worden

Nadere informatie

Foto plaatsen. Wat te doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gaston Gelissen Programma-management

Foto plaatsen. Wat te doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gaston Gelissen Programma-management Foto plaatsen Wat te doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gaston Gelissen Programma-management Programma Aan de slag Ow Rijk, Provincie, Gemeenten, Waterschappen Inhoud Waarom de Omgevingswet? Hoe

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...4 1.1 Ingelogd blijven...5 1.2 Wachtwoord vergeten...6 2 Applicatie keuzescherm...7 2.1 De beheeromgeving openen...8 3

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Samenwerken maakt sterker

Samenwerken maakt sterker Samenwerken maakt sterker Stand van zaken Uitloopcommissie Sociaal d.d. 27-09-2012 Inhoud presentatie Aanleiding Start Intentieverklaring 2012 Voorjaar 2012 Besluit juli 2012 Besluit oktober 2012 Het vervolg

Nadere informatie

gastcollege HvA, Iskander Smit, 26 mei 2009 ONTWERPEN VOOR MOBIEL INTERNET

gastcollege HvA, Iskander Smit, 26 mei 2009 ONTWERPEN VOOR MOBIEL INTERNET gastcollege HvA, Iskander Smit, 26 mei 2009 ONTWERPEN VOOR MOBIEL INTERNET agenda! korte intro Info.nl! onze visie op mobiel! ontwerpen voor mobiel! voorbeelden van deliverables! 3 tips voor goed design

Nadere informatie

wubsite pakketten en werkwijze

wubsite pakketten en werkwijze wubsite pakketten en werkwijze wordpress website voor een vaste prijs Ieder mens is uniek. Dat geldt ook voor ondernemingen. Wij vinden het dan ook erg belangrijk dat je website past bij je onderneming.

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

Plan van aanpak, 17 september 2014

Plan van aanpak, 17 september 2014 Plan van aanpak, 17 september 2014 DEP WORKS B.V. / DEP WORKS office & management support / DEP WORKS MEET&GREET Marnick de Groot Milan van der Maaten Luuk Roordink Afdeling: Marketing & Communicatie Contactpersonen:

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Plan van aanpak. Verhuizen rekencentrum Delftechpark naar extern Datacentrum

Plan van aanpak. Verhuizen rekencentrum Delftechpark naar extern Datacentrum Plan van aanpak Verhuizen rekencentrum Delftechpark naar extern Datacentrum Opsteller: Jan de Mik, Frank Verhagen Status: Definitief Projectfase: Versie: Voorbereidingsfase 0.2 Datum: 27-02-2013 Project

Nadere informatie

Heusden VOORSTEL RAPPORTAGE GRONDEXPLOITATIE. Rapportage Grondexploitatie Gemeente Heusden

Heusden VOORSTEL RAPPORTAGE GRONDEXPLOITATIE. Rapportage Grondexploitatie Gemeente Heusden VOORSTEL RAPPORTAGE GRONDEXPLOITATIE Heusden Betreft Aan Van Rapportage Grondexploitatie Gemeente Heusden Gemeenteraad en College van Heusden Fractie D66 Heusden Datum 27 september 2011 Inleiding In de

Nadere informatie

Inleiding. Schema Achterhoekagenda

Inleiding. Schema Achterhoekagenda Inleiding In deze instructie wordt uitleg gegeven over de functionaliteit van de Achterhoekagenda. De informatie is tevens terug te vinden op de website. Schema Achterhoekagenda. De werking van de Achterhoekagenda

Nadere informatie

SEO whitepaper. 1. Inleiding 3. 2. Wat is SEO? 4. 3. Onderdelen SEO 5. 4. Praktische SEO tips 8. 5. Hulp nodig? 10

SEO whitepaper. 1. Inleiding 3. 2. Wat is SEO? 4. 3. Onderdelen SEO 5. 4. Praktische SEO tips 8. 5. Hulp nodig? 10 SEO SEO whitepaper 1. Inleiding 3 2. Wat is SEO? 4 3. Onderdelen SEO 5 4. Praktische SEO tips 8 5. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid opgesteld, echter kunnen fouten voorkomen.

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Plan van aanpak Portfolio

Plan van aanpak Portfolio Plan van aanpak Portfolio 1 Plan van aanpak Project Portfolio Persoonlijke website Opdrachtgever: Potentiële toekomstige werkgevers Datum: Auteur(s): Projectleden: 02/09/2013 Anthony Timmers Anthony Timmers

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

BRENG AFWACHTENDE PROSPECTS SNELLER IN BEWEGING IK WIL SNELLER

BRENG AFWACHTENDE PROSPECTS SNELLER IN BEWEGING IK WIL SNELLER BRENG AFWACHTENDE PROSPECTS SNELLER IN BEWEGING IK WIL SNELLER B2B WEBSITE PLANNING ROADMAP Zo maak je een betere B2B website Johan marketing Johan sales Peep copy Patrick design zes stappen naar een betere

Nadere informatie

PREMIUM & BASIS ABONNEMENT. - verschillen, meerwaarden en mogelijkheden -

PREMIUM & BASIS ABONNEMENT. - verschillen, meerwaarden en mogelijkheden - PREMIUM & BASIS ABONNEMENT - verschillen, meerwaarden en mogelijkheden - Video Marketing Service Creëer en publiceer uw eigen video. Snel en eenvoudig met de online video service. Gebruik video berichten

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage IN BEELD Datum Organisatie 22-01-2013 Demo Rapportage Inhoud Inhoud 01 Organisatie 1.01 Aantal medewerkers per soort dienstverband 02 1.02 Aantal medewerkers per geslacht 03 1.03 Aantal medewerkers per

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

ABC Analytics Handleiding

ABC Analytics Handleiding ABC Analytics Handleiding Online zichtbaarheid wordt steeds belangrijker en je moet er in blijven investeren met het aantrekken van bezoekers door middel van campagnes, zoekmachine optimalisatie en social

Nadere informatie

Checklist (re)design website

Checklist (re)design website Checklist (re)design website Inleiding Het maken van een website is een omvangrijk en kostbaar project. Daarom is het goed om eerst inzicht te krijgen in wat je wilt gaan doen, voor wie en waarom. Om op

Nadere informatie

aanzet structuur webapplicatie Lokale Makelpunten 3 april 2012

aanzet structuur webapplicatie Lokale Makelpunten 3 april 2012 aanzet structuur webapplicatie Lokale Makelpunten 3 april 2012 1 Voorbeeld webpagina s Hierna zijn de structuur van een webapplicatie voor landelijk netwerk + aangesloten Makelpunten in eerste aanzet uitgewerkt.

Nadere informatie