Boek.be - tabletoplossing - extra informatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boek.be - tabletoplossing - extra informatie"

Transcriptie

1 Boek.be - tabletoplossing - extra informatie INHOUDSOPGAVE Management samenvatting... 2 Vraag 1. Gedetailleerde roadmap met daarin de Three Ships ontwikkelplannen in 2012/ Huidige mogelijkheden van het Three Ships e-boekplatform Onwikkelplannen van het e-boek platform voor Onwikkelplannen van het e-boek platform voor Vraag 2. Een roadmap waarin een timing wordt voorgesteld voor Knooppunt tabletoplossing ipad en HTML webapp september Android app november Windows 8 app - december Extra ontwikkelingen specifiek voor gezamenlijk tabletoplossing eind Pilootproject januari/ maart 2013 (optioneel) Resultaten van de piloot verwerken voor de definitieve versie mei Doorlooptijd van bug fixing Voorstel regelmaat van oplossingenoplevering... 7 Vraag 3. De kostprijs voor de extra ontwikkelingen specifiek voor ons gemaakt Migratie traject per uitgever... 8 Vraag 4. Een totaal beeld van het businessmodel geldend voor ons Three Ships e-boek Productie en Distributie platform (onderdeel van Knooppunt)... 9 Vraag 5. Een kostprijs / fee / business model die voor de tabletoplossing losstaat van onze samenwerking / overeenkomst betreffende knooppunt.net Three Ships e-boek Productie platform (los van Knooppunt) Koppeling Three Ships e-boek platform met Knooppunt Pagina 1

2 Management samenvatting Dit document is bedoeld voor het geven van antwoorden op de vragen die Boek.be op 8 augustus jl. gesteld heeft in het kader van een lopende leverancier selectie voor een tabletoplossing. Three Ships heeft haar business model voor Knooppunt verfijnd en wil graag op de afspraak van 11 september as. een degressief model voorstellen met een plafond. Dit kan met terugwerkende kracht in werking treden vanaf 1 september Inspelend op de vraag voor de Three Ships tabletoplossing die losstaat van onze samenwerking / overeenkomst betreffende knooppunt.net, heeft Three Ships hiervoor een business model uitgewerkt. Een uitgever betaalt dan ,- excl. BTW per jaar voor het e-boek CMS platform, de Silverpoint auteurs omgeving en de Silverboard boekenkast tablet app. Daarnaast is er eenmalig een kost voor de koppeling ingeschat op een maximum van ,- excl. BTW. De roadmap van de ontwikkelingen is in overeenstemming met de desideratalijst van Knooppunt. De verdere detailinvulling, prioriteit en planning zal afgestemd worden met de projectleider van Knooppunt. De extra ontwikkelingen specifiek voor Knooppunt zijn zonder verdere kosten voor Knooppunt. Tot slot heeft Three Ships een voorstel voor een migratie traject uitgewerkt dat opgestart kan worden zodra een uitgever dit wenst. Pagina 2

3 Vraag 1. Gedetailleerde roadmap met daarin de Three Ships ontwikkelplannen in 2012/ Huidige mogelijkheden van het Three Ships e-boekplatform De huidige mogelijkheden van het e-boekplatform worden beschreven in het separaat bijgevoegde document "Three Ships e-boek Silverpoint & Silverboard Featurelijst.pdf". 1.2 Onwikkelplannen van het e-boek platform voor 2012 De onwikkelplannen van het e-boek platform voor 2012 zijn volledig in overeenstemming met de toelichting van Three Ships op de desiderata punten uit de Knooppunt beoordelingsspreadsheet e- boek platform, welke ook gepresenteerd zijn tijdens de bijeenkomst van 7 augustus jl. Deze Roadmap 2012 is toegevoegd als separaat document "Three Ships e-boek platform Roadmap 2012.pdf". 1.3 Onwikkelplannen van het e-boek platform voor 2013 De ontwikkelplannen van het e-boekplatform voor 2013 bevat een aantal punten welke gebaseerd zijn op de lopende marktontwikkelingen en gesprekken met de huidige klanten welke ook direct betrokken zijn bij de functionele afstemming en de planning van opleveringen. Deze Roadmap 2013 is toegevoegd als separaat document "Three Ships e-boek platform Roadmap 2013.pdf". De opgenomen roadmap overzichten zijn een momentopname en kunnen in overleg met de klanten (1) verder uitgebreid worden met aanvullende functionaliteiten en (2) waar mogelijk wat betreft de opleveringsdatum afgestemd worden. Pagina 3

4 Vraag 2. Een roadmap waarin een timing wordt voorgesteld voor Knooppunt tabletoplossing (wanneer eerste ontwikkelingen af, wanneer in testomgeving voor ons, de doorlooptijd voor bugfixing, een voorstel voor regelmaat van oplossingenoplevering, de start van een pilootproject, de definitieve versie) Hieronder hebben wij de geplande oplevermomenten opgenomen met elke keer de inhoud gerelateerd aan de desideratalijst en de planning voor oplevering. Al deze ontwikkelingen zullen wat betreft detailinvulling, prioriteit en planning afgestemd worden met de projectleider van Knooppunt. 2.1 ipad en HTML webapp september 2012 Inhoud ipad app HTML5 webbased app typische functionaliteiten tablet Planning - Beta 1 augustus Testomgeving 15 augustus Productieomgeving 31 augustus Android app november 2012 Inhoud Android app Planning - Beta 28 september Testomgeving 15 oktober Productieomgeving 31 oktober Windows 8 app - december 2012 Inhoud Windows app Planning - Beta 2 november Testomgeving 15 november Productieomgeving 30 november 2012 Pagina 4

5 2.4 Extra ontwikkelingen specifiek voor gezamenlijk tabletoplossing eind 2012 Inhoud distributie verrijkingen aan lln door lkr: Het verdelen onder de leerlingen van leerkracht verrijkingen kan gerealiseerd worden in combinatie met Klassenopdracht op basis van het uitdelen van activatiecodes Verloop licentie o Het kunnen toestaan dat de gebruiker na het verlopen van de licentie nog steeds een exemplaar met zijn aantekeningen kan inkijken o De gebruiker kan dan geen nieuwe aantekeningen meer maken en alleen inzien wat hij al gedaan heeft o Of een gebruiker een dergelijke alleen-lezen versie krijgt of niet is op licentieniveau door de uitgever in te stellen uitgeverslaag aan of uitzetten als gebruiker Het wordt mogelijk dat de gebruiker deze laag aan en uit kan zetten. Hierbij kan de uitgever bij de licentie aangeven of dit bij een bepaalde uitgave wel of niet toegestaan wordt wiskundige tools Wiskundige tools als passer, meetlat en geodriehoek Oplossingslaag meesturen of niet aan e-boek lln o Het wordt mogelijk om in de licentie aan te geven of de oplossingslaag wel of niet beschikbaar moet zijn voor gebruikers in een bepaalde rol, zonder dat hiervoor 2 publicaties nodig zijn o Het wordt ook mogelijk dat de leerkracht de oplossingen per pagina of per oefening middels codes aan de leerlingen beschikbaar stelt links vanuit e-boek naar app in tablet stores Het genereren/eenvoudig verkrijgen van de juiste link direct vanuit Silverpoint import/export eindgebruikersannotatielaag in onbeveiligd en niet-compressed formaat o De import/export wordt mogelijk in onbeveiligd, niet compressed format o Deze import/export zal in xml-formaat plaatsvinden vlaamse en franstalige text-speech met text highlighting o Three Ships wil Silverpoint native uitrusten met een 3rd party oplossing o Three Ships kent een aantal geschikte partijen en wil samen met de uitgevers een selectie maken van de uiteindelijk te integreren oplossing Skin per uitgeverij met printen o Het kunnen printen staat op de roadmap van Silverpoint o Hierin nemen we mee dat per sjabloon en daarmee in ieder geval ook per skin de printknop aan of uitgezet kan worden Planning - Functioneel ontwerp eind september o wensen inventariseren o detailinvulling in overleg met de uitgevers vaststellen o Functioneel ontwerp uitwerken - Testomgeving 3 december Productieomgeving 31 december 2012 Pagina 5

6 2.5 Pilootproject januari/ maart 2013 (optioneel) Optioneel kan Three Ships ondersteuning bieden bij het uitvoeren van een piloot waarbij elke uitgever zijn eigen aanpak kan bepalen. Hieronder is een mogelijke aanzet opgenomen. Zodra bekend is welke piloot de uitgevers willen gaan uitvoeren en welke inzet hierbij van Three Ships verwacht wordt, kan een definitieve begroting opgemaakt worden. Definitie fase december Start definitie piloot - Selectie content en doelgroepen - Demonstratiemodel uitwerken - Demonstratiemodel accepteren - Demonstratiemodel inrichten voor de piloot Pilot fase januari/februari Introductie van de piloot - Uitvoering van de piloot Evaluatie fase maart Evaluatie van de piloot verwerken om eventueel de functionaliteit van de oplossing bij te stellen 2.6 Resultaten van de piloot verwerken voor de definitieve versie mei 2013 Inhoud - Bug fixing maart Functionaliteiten bijstellen maart 2013 Planning - Testomgeving 29 maart Productieomgeving 26 april 2013 Pagina 6

7 2.7 Doorlooptijd van bug fixing - In beginsel komen enkel incidenten, welke in overleg ingeschaald zijn met de hoogste prioriteit in aanmerking om door Three Ships te worden opgelost buiten geplande releases om. - Incidenten met een lagere prioriteit worden, in overleg met Three Ships ingepland in toekomstige releases. - Alarmmeldingen en Kritische Bug-meldingen worden zo snel mogelijk opgelost. - Normale Bug-meldingen worden in overleg ingepland. - Alle oplossingen (hotfixes) worden ter beschikking gesteld aan de beheerorganisatie van de klant conform de afspraken van Releasemanagement. - Three Ships wil dan graag in onderlinge afstemming met de projectleider van Knooppunt een SLA (definities, incidentmanagement, responsemanagement, changemanagement, releasemanagement, etc.) uitwerken, welke onderdeel wordt van de overeenkomst. 2.8 Voorstel regelmaat van oplossingenoplevering - Naast de door het jaar heen doorlopende update voor bug fixing (hotfixes) worden functionele release in overleg ingepland. - Met Knooppunt is afgestemd dat functionele releases, die impact hebben op de functionaliteit van eindgebruikers (leerlingen, leerkrachten,,) voor de zomervakantie op de test server dienen opgeleverd te worden. Voor of tijdens de zomervakantie kunnen deze functionele veranderingen geaccepteerd worden. Het doel is om voor het begin van het schooljaar de functionele veranderingen in productie op te nemen. - Functionele releases, die betrekking hebben op de beheerkant van Knooppunt, kunnen in overleg met Knooppunt en de uitgevers op andere momenten opgeleverd worden. - Three Ships wil dan graag in onderlinge afstemming met de projectleider van Knooppunt bepalen op welke punten (bijvoorbeeld communicatie voor release) de huidige releasemanagement procedure aangepast kan worden. Pagina 7

8 Vraag 3. De kostprijs voor de extra ontwikkelingen specifiek voor ons gemaakt De extra ontwikkelingen specifiek voor Knooppunt zijn opgenomen in de Three Ships ontwikkel roadmap (zie antwoord vraag 1) en zijn zonder verdere kosten voor Knooppunt. Daarnaast is het mogelijk om migratie trajecten per uitgever uit te werken. 3.1 Migratie traject per uitgever Hieronder hebben wij een voorstel voor een migratie traject opgenomen met een overzicht van de activiteiten en planning. Met betrekking tot de hieronder opgenomen planning kan elke uitgever beslissen om het migratie traject eerder af te ronden. Inhoud migratie traject testklaar tegen april 2013, productieklaar tegen mei 2013 Planning Fase 1 - Project start: doel is om zo veel als het kan de migratie te automatiseren september Inventarisatie bron bestanden en wensen voor de geautomatiseerde migratie (1 dag) oktober 2012 o Vertrekken vanuit bronbestanden (pdf en verrijkingen) of vanuit de reeds gemaakte bordboeken? o Welke bestandsformaten gaan we tegenkomen (pdf, wmv, flv, jpg, png)? o Welke aantallen bordboeken? o Hoe kan positioneringsinformatie worden aangeleverd, opdat de verrijkingen op de juiste plek kunnen worden aangebracht? o Zijn er ook gebruikersaantekeningen? - Voorstel en planning uitwerken (1 dag) november Ontwerp conversietool (2 dagen) december Bouw conversie tool (5-14 dagen afhankelijk van de wensen en bronbestanden) januari tm maart Conversies uitvoeren in test (1 dag) maart Eventueel bijstellen tool maart 2013 Fase 2 - Conversies uitvoeren op productie (1 dag) april 2013 Totaal inschatting kosten per uitgever - Inspanning totaal 11 tot 20 dagen - Kosten totaal 8.415,- tot ,- excl. BTW Pagina 8

9 Vraag 4. Een totaal beeld van het businessmodel geldend voor ons (inclusief hosting, extra licenties, extra database ruimte, helpdesk, richtprijzen - dagprijzen voor extra consultancy, opleiding, ontwikkelingen, etc). Hierbij willen we een zicht krijgen op eventuele 'hidden costs'.) 4.1 Three Ships e-boek Productie en Distributie platform (onderdeel van Knooppunt) Het businessmodel voor Knooppunt zal volledig in overeenstemming zijn met de toelichting van Three Ships op de desideratalijst uit de Knooppunt beoordelingsspreadsheet e-boek platform, welke ook gepresenteerd zijn tijdens de bijeenkomst van 7 augustus jl. Collectief e-boekplatform - Basisversie auteursomgeving Silverpoint is en blijft gratis - Optie verrijkte bordboeken/e-boeken maken op basis van PDF-documenten kost per uitgever 3.000,- excl. BTW per jaar - Voor een onbeperkt aantal gebruikers (auteur, redactie, etc.) - Productie, publicatie & gebruik van onbeperkt aantal bordboeken/e-boeken op basis van bestaand Knooppunt activatiecode licentiemodel Aanpassingen bestaand Knooppunt business model ( Transparant kostenmodel) - Three Ships wil komen tot een business model dat beter aansluit op de huidige wensen van Knooppunt - Het nieuwe model zal, in overeenstemming met de geest van het gesprek met Geert Joris dd. 26 juni 2012 o degressief zijn en o daarnaast een plafond kennen - Three Ships stelt voor om dit nieuwe model met terugwerkende kracht vanaf september 2012 in te voeren - Three Ships heeft hiervoor inmiddels een afspraak op 11 september as. om dit te bespreken met Geert Joris In relatie met het voorgaande zullen de volgende aanvullende punten van toepassing blijven/zijn: - Er verandert niets aan de huidige hosting aanpak: Knoopunt heeft een zeer gunstig hosting contract kunnen afsluiten wat ruim onder de normaal hiervoor van toepassing zijnde kosten uitkomt. Three Ships adviseert Knooppunt dit contract te handhaven. - Door de migratie en nieuwe e-boeken zal de opslag op de server mogelijk toenemen. - Ook zal het dataverkeer toenemen afhankelijk van het gebruik. Met de offline functionaliteit zullen wij gezamenlijk proberen het dataverkeer onder controle te houden. - Three Ships Helpdesk blijft 2 de lijnshelpdesk voor de Knooppunt 1 ste lijnshelpdesk - De migratie van e-boeken kan verder geautomatiseerd worden richting het licentiekantoor o Moeten ook gebruikers, licenties en activaties naar Knooppunt 2.0 gemigreerd worden? o Dit kan meegenomen worden in de migratietrajecten. Pagina 9

10 - Voor de situatie waarin het Three Ships e-boek platform losgekoppeld wordt van Knooppunt 3.0 zie het antwoord op vraag 5 hierna. - Optioneel kan elke uitgever een apart CDS inrichten, dat naast het gezamenlijke CDS komt te staan, op een eigen server, waarmee hij de opslag en het dataverkeer in eigen beheer kan nemen met de volgende kostenraming per uitgever voor server licentie en Update & Hotfix Installatie service voor updates van de software: o CDS Productiesysteem 3.450,- excl. BTW per jaar o Optioneel CDS Testsysteem 3.450,- excl. BTW per jaar o Overzetten content en inrichting 5 dagen 3.825,- excl. BTW eenmalig - Trainingen voor uitgevers voor invoering van het e-boek productiesysteem o 1 tot 2 dagen op locatie tegen tarief van 1.530,- excl. BTW per dag - Consultancy tbv het ondersteunen van uitgevers voor het productie proces van e-boeken o Optioneel en in overleg af te stemmen tegen tarief van 765,- excl. BTW per dag Procedure maatwerkontwikkelingen (voor aanvullende wensen die niet opgenomen zijn in de Three Ships ontwikkel roadmap) o Boek.be kan namens de aan Knooppunt deelnemende uitgevers aanvullende wensen met betrekking tot het Knooppunt Portaal Systeem kenbaar maken. Daarnaast kunnen ook uitgevers direct contact opnemen om hun wensen kenbaar te maken; o Three Ships zal in overleg met Boek.be en de deelnemende uitgevers een eerste aanzet inclusief begroting en planning uitwerken; o Na goedkeuring van de begroting en planning zal de initiële ontwikkeling gestart worden en waar nodig afgestemd worden met Boek.be en/of met de uitgevers; o Oplevering zal geschieden op het Three Ships Knooppunt CDS Testsysteem; o Na oplevering zal een formele acceptatie procedure starten o Updates en helpdesk ondersteuning van nieuwe ontwikkelingen zullen na afronding van de formele acceptatie voor rekening van Three Ships komen, waarbij in geval van nieuwe wensen de maatwerkprocedure weer gevolgd zal worden; Kosten o o De initiële ontwikkelkosten worden door Three Ships doorberekend aan Boek.be of aan de individuele uitgevers op basis van een vast bedrag, dat gebaseerd zal zijn op het dan geldende Three Ships Consultant dagtarief; Indien de ontwikkeling generiek van aard is neemt Three Ships 50% van de ontwikkelkosten voor haar rekening. Three Ships zal dit dan standaard onderdeel maken van het Three Ships Contentplatform en alle eventuele onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op basis van de lopende Knooppunt licentieafspraken. - Uitbreiding Klassenopdracht (optioneel per uitgever) met het volgende licentiemodel o Dit betreft een eenmalige licentiekostenvergoeding van 5.000,- excl. BTW als onderdeel van Three Ships Knooppunt CDS. - Uitbreiding Kidzpunt oplossing voor BaO (desiderata , optioneel per uitgever) met het volgende licentiemodel o Dit betreft een eenmalige licentiekostenvergoeding van 3.600,- excl. BTW als onderdeel van Three Ships Knooppunt CDS, waarbij in plaats van het standaard jaarbedrag van 0,35 excl. BTW een jaarbedrag van 0,175 excl. BTW per actieve contentlicentie, per gebruiker, van toepassing is. Pagina 10

11 Vraag 5. Een kostprijs / fee / business model die voor de tabletoplossing losstaat van onze samenwerking / overeenkomst betreffende knooppunt.net m.a.w. hoeveel zou de tabletoplossing kosten als we geen afnemer meer zouden zijn van knooppunt portaal software bij jullie. 5.1 Three Ships e-boek Productie platform (los van Knooppunt) In aanvulling op de integrale oplossing zoals beschreven in het antwoord op vraag 4 hiervoor kan Three Ships haar platform leveren als e-boek productie platform met de Silverpoint auteursomgeving en de Silverboard boekenkast tablet app met de volgende aanpak en kostprijs. 1. Van het huidige Three Ships Contentplatform komen de volgende onderdelen te vervallen: a. de Knooppunt portaal omgeving b. de Authenticatie/Federatie server, c. het licentiekantoor d. de CDS autorisatie & distributie omgeving e. Klassenopdracht f. Kidzpunt In plaats daarvan wordt het CDS ingezet als CMS platform waarbinnen de Knooppunt uitgevers de e-boek materialen kunnen produceren en beheren, met het navolgende fee/business model per jaar per uitgever: a. Voor het e-boek CMS platform 7.000,= excl. BTW b. Voor de Silverpoint auteurs omgeving en 3.000,= excl. BTW Silverboard boekenkast tablet app 2. Wanneer Knooppunt 3.0 niet op het Three Ships Contentplatform gebaseerd is, is Three Ships bereid om haar e-boek platform aan de nieuwe Knooppunt 3.0 te koppelen. Hieronder geven wij een overzicht van de koppelingsactiviteiten, welke op basis van een eerste schatting uit zullen komen op een totale inspanning van dagen (23-33 dagen ontwikkeling + 5 dagen project management), wat tegen het dagtarief voor 2012 uit zou komen op een totale kostenpost van ,- / ,- excl. BTW. Zodra de mogelijkheden van Knooppunt 3.0 bekend zijn kan op basis van het onderstaande een definitieve begroting opgemaakt worden. 3. In relatie met het voorgaande zullen de volgende aanvullende punten van toepassing blijven/zijn: a. Het gezamenlijk e-boek CMS platform: er verandert niets aan de hosting. Zoals ook aangegeven in het antwoord op vraag 4 hiervoor heeft Knooppunt een zeer gunstig hosting contract kunnen afsluiten voor Knooppunt 2.0, wat ruim onder de normaal hiervoor van toepassing zijnde kosten uitkomt. Three Ships adviseert Knooppunt dit contract te handhaven voor het hosten van het e-boek CMS platform. b. Door de migratie en nieuwe e-boeken zal de opslag op de server mogelijk toenemen. c. Migratie van e-boeken automatiseren, wat overeenkomt met de aanpak en het bijbehorende kostenmodel zoals beschreven in het antwoord op vraag 3 hiervoor. d. Moeten mogelijk optioneel ook gebruikers, licenties en activaties vanuit het huidige Knooppunt 2.0 naar Knooppunt 3.0 gemigreerd worden? Zodra daar meer over bekend is kan hiervoor een aanpak met bijbehorende begroting uitgewerkt worden. Pagina 11

12 5.2 Koppeling Three Ships e-boek platform met Knooppunt 3.0 Overzicht van de koppelingsactiviteiten: - Authenticatie: Single Sign-On met een Authenticatie server: Ontwikkelen van bij voorbeeld een SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language, open standaard voor uitwisseling van authenticatie data tussen Knooppunt 3.0 als een identity provider, en het Three Ships e-boek CMS als service provider) authenticatie ten behoeve van het Three Ships e-boek CMS. o In eerste instantie wordt er een SSO voorzien voor gebruikers via de Knooppunt 3.0 Authenticatie server. Ten behoeve van de voor het Three Ships e-boek CMS nog onbekende gebruikers worden automatisch accounts aangemaakt op basis van de aanwijzingen van de Knooppunt 3.0 Authenticatie server. o De werkzaamheden voor een op SAML 2.0 gebaseerde Authenticatie server worden ingeschat op 5 dagen werk. Eén en ander is afhankelijk van de opzet van de Authenticatie server van Knooppunt 3.0. o Aanpassingen aan Silverboard (voor desktop en apps op tablets) (ingeschat op 3 dagen): Mogelijkheid tot inloggen via Knooppunt 3.0 SAML federatie vanuit Silverboard. - Autorisatie: Integratie met het Knooppunt 3.0 Licentiekantoor o Het Three Ships e-boek CMS dient aangesloten te worden op het Knooppunt 3.0 Licentiekantoor, waar de Content Licenties per gebruiker te vinden zijn. o De werkzaamheden om middels webservices aan te sluiten op een Licentiekantoor worden ingeschat op dagen werk. Eén en ander is afhankelijk van de opzet van het Licentiekantoor van Knooppunt 3.0. o Aanpassingen aan Silverboard (voor desktop en apps op tablets): Koppeling Silverboard &Knooppunt 3.0 (evt via Three Ships Licentiekantoor) (ingeschat op 3 dagen) Aanroepen externe activatiepagina op omgeving Knooppunt 3.0 Licentiekantoor (ingeschat op 2 dagen) - Migratie van e-boeken automatiseren o Moeten ook gebruikers, licenties en activaties gemigreerd worden? o Moeten ook de gebruikersaantekeningen gemigreerd worden? Pagina 12

Three Ships e-boek platform. Roadmap punten 2012

Three Ships e-boek platform. Roadmap punten 2012 Three Ships e-boek platform Roadmap punten 2012 E-boek platform Roadmap 2012(1/3) op basis van Knooppunt Desiderata High level requirements Antwoord 3.1.1 ipad app Sep 2012 3.1.2 Android app Nov 2012 3.1.3

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

collectieve e-boek-platform

collectieve e-boek-platform Toelichting 2 bij de offerte voor de ontwikkeling van het collectieve e-boek-platform voor de Vlaamse uitgeverijen Nederlands/Frans Ter attentie van: Mevrouw Goedroen Vanlerberghe Projectleider Knooppunt.net

Nadere informatie

Verslag stuurgroep. 30 november 2010

Verslag stuurgroep. 30 november 2010 Aanwezigen Verslag stuurgroep 30 november 2010 Bart Mollé (Pelckmans), Nikie Lapaire (Averbode), Geert Lybaert (Van In), Marc Devijver (Plantyn), Steven Depuydt (Plantyn), Wiel vd Berg (Three Ships), Pascal

Nadere informatie

collectieve e-boek-platform

collectieve e-boek-platform Toelichting bij de offerte voor de ontwikkeling van het collectieve e-boek-platform voor de Vlaamse uitgeverijen Nederlands/Frans Ter attentie van: Mevrouw Goedroen Vanlerberghe Projectleider Knooppunt.net

Nadere informatie

OWG 6/3/12 - Verslag

OWG 6/3/12 - Verslag OWG 6/3/12 - Verslag 6 maart 2012, 13:00 15:00 Huis van het Boek, Te Boelaerlei 37, 2140 Borgerhout Aanwezigen: Sam Vermeersch (Plantyn), Sven Elshoecht (Pelckmans), Marc Van Couwenberghe (Van In), Roland

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Three Ships e-book platform

Three Ships e-book platform Three Ships e-book platform Eenvoudig van PDF omzetten naar SCORM en HTML5 e-books Aanbieden via eigen verkoopkanaal Automatische koppeling met de LearningBOX en/of eigen ELO e-books ook beschikbaar op

Nadere informatie

Knooppunt 3.0. Extra Stuurgroep 19 december 2013

Knooppunt 3.0. Extra Stuurgroep 19 december 2013 Knooppunt 3.0 Extra Stuurgroep 19 december 2013 1 Agenda 1. Doelstelling stuurgroep 2. Alignering visies 3. Projectaanpak & planning 4. Verslag interviews 5. Functionele architectuur 6. Volgende stappen

Nadere informatie

Delft-FEWS/HYMOS/Matroos Gebruikersdag 2011

Delft-FEWS/HYMOS/Matroos Gebruikersdag 2011 Delft-FEWS/HYMOS/Matroos Gebruikersdag 2011 Beheer en Onderhoud Delft-FEWS systemen Overzicht organisatie rondom Delft-FEWS gebruikersondersteuning release management Delft-FEWS business model onderhoudscontracten

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Wordpress aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 7 november 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Wordpress aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 7 november 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Wordpress aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 7 november 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Congres Publiek Private Samenwerking en Identity Management Op het juiste spoor met eherkenning

Congres Publiek Private Samenwerking en Identity Management Op het juiste spoor met eherkenning Congres Publiek Private Samenwerking en Identity Management Op het juiste spoor met eherkenning Marije Jurriëns, business consultant eherkenning & Idensys, Logius Agenda 1. Wat is eherkenning, hoe werkt

Nadere informatie

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan Voorstel # ECC1501 Inhoudsopgave OPDRACHTOMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN ONTWIKKELEN VAN EEN WEBSITE ONTWERP REALISEREN VAN HET ONTWERP PLAATSEN VAN DE DOOR EUROPEAN CREDIT CONTROL AANGELEVERDE CONTENT VERPLAATSEN

Nadere informatie

Klas in actie met Silverpoint. Gebruikersdag 2012

Klas in actie met Silverpoint. Gebruikersdag 2012 Klas in actie met Silverpoint Gebruikersdag 2012 Agenda Bordboeken en Silverpointmenu Hoe zit dat? Bordboeken : 2 mogelijkheden Ontwikkelingen Demo: look and feel Bordboek: en Silverpointmenu: Hoe zit

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Implementatiekosten en baten van SURFconext Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Dit document geeft een antwoord op de vraag hoeveel een aansluiting op SURFconext kost. Introductie... 1

Nadere informatie

Three Ships Silverpoint

Three Ships Silverpoint Three Ships F e a t u r e o v e r z i c h t is een zeer flexibele, uitgebreide en eenvoudig te bedienen auteurstool, waarmee u in een handomdraai de mooiste digitale content maakt. Naast de standaard aanwezige

Nadere informatie

Service portaal. Handleiding voor klanten

Service portaal. Handleiding voor klanten Service portaal Handleiding voor klanten Inhoud... 1 Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Toegang... 3 3. Servicedesk... 4 3.1. Indienen van een vraag...4 3.2. Indienen van een incident...4 4. Ontwikkeling...

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van LimeSurvey aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 4 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van LimeSurvey aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 4 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van LimeSurvey aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 4 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

Proces afspraken na implementatie WaaS

Proces afspraken na implementatie WaaS Proces afspraken na implementatie WaaS versie: 1.0 datum: April 2013 auteur: Beheer en Implementatie BNL Versiebeheer Versie Datum Status Auteurs Opmerkingen 1.0 18-4-2013 Definitief Pascal Navarro en

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Knooppunt 3.0 RFI. Frank Salliau. 17 januari 2014 V1.1

Knooppunt 3.0 RFI. Frank Salliau. 17 januari 2014 V1.1 Knooppunt 3.0 RFI Frank Salliau 17 januari 2014 V1.1 1 Historiek V1.0 2 januari 2014 Eerste draft V1.1 9 januari 2014 Aanpassingen na feedback Deloitte 1 Over dit document... 4 2 Geheimhoudingsclausule...

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SURFconext

Dienstbeschrijving SURFconext Auteur(s): S. Veeke Versie: 1.0 Datum: 1 augustus 2015 Moreelsepark 48 3511 EP Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht +31 88 787 3000 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl ING Bank NL54INGB0005936709 KvK Utrecht

Nadere informatie

pilootproject eboekentas handleiding voor het gebruik van de eboekentas ipad-app ipad app in het lager onderwijs

pilootproject eboekentas handleiding voor het gebruik van de eboekentas ipad-app ipad app in het lager onderwijs pilootproject eboekentas handleiding voor het gebruik van de eboekentas ipad-app ipad app in het lager onderwijs Beste schoolverantwoordelijke Hartelijk dank voor je medewerking aan het pilootproject eboekentas.

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

pilootproject eboekentas handleiding voor het gebruik van de eboekentas Android-app Android app in het lager onderwijs

pilootproject eboekentas handleiding voor het gebruik van de eboekentas Android-app Android app in het lager onderwijs pilootproject eboekentas handleiding voor het gebruik van de eboekentas Android-app Android app in het lager onderwijs Beste schoolverantwoordelijke Hartelijk dank voor je medewerking aan het pilootproject

Nadere informatie

Release Notes versie 3.1

Release Notes versie 3.1 Release Notes versie 3.1 In release 3.1 zijn veel kleine aanpassingen aan het systeem gedaan. Deze aanpassingen zijn gedaan vanwege bug-fixing of zijn voortgekomen uit change-request: Fix op onthouden

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van BigBlueButton aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 1 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van BigBlueButton aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 1 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van BigBlueButton aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 1 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Innovaties in e-learning. Jos Herkelman

Innovaties in e-learning. Jos Herkelman Innovaties in e-learning What s new? Jos Herkelman Wat is er al bereikt? N@Tschool! v11 Overzicht ; eenvoud ; open ; sneller werken Betere informatievoorziening i i i rondom inloggen Portaalfunctionaliteit:

Nadere informatie

Algemeen. Inhoudsopgave. In deze brochure worden de modules en functionaliteiten van het softwarepakket TeleCat in het kort toegelicht. H1.

Algemeen. Inhoudsopgave. In deze brochure worden de modules en functionaliteiten van het softwarepakket TeleCat in het kort toegelicht. H1. Inhoudsopgave Algemeen H1. TeleCat 3 H2. Functionaliteiten 3 In deze brochure worden de modules en functionaliteiten van het softwarepakket TeleCat in het kort toegelicht. H3. Koppelen TeleCat met Backoffice

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Onderwerp: Project papierloos werken in de gemeenteraad Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Wij vragen uw Raad om in te stemmen met de voorstellen voor de verdeling

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design partijenwijzer.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 20 juni 2012 2 1 Introductie

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN 2012 GAC Business Solutions De Scheper 307 5688 HP Oirschot +31 (0)499 58 28 28 info@gac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 2 Wat

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

Propositie MijnAccorderingService

Propositie MijnAccorderingService Propositie MijnAccorderingService Datum: 14-06-2016 AC Portal B.V. ING Bank: NL73 INGB 0683 5206 52 www.acportal.nl Het Sterrenbeeld 17a KvK-nr: 8067547 info@acuity.nl 5215 MK s Hertogenbosch BTW-nr: 8024.28.009.B.01

Nadere informatie

Eindrapport Elektronische leeromgeving

Eindrapport Elektronische leeromgeving Eindrapport Elektronische leeromgeving naar aanleiding van de Request for Information (RFI) Datum rapport: 14 oktober 2013 Publicatiedatum RFI: 18 juli 2013 TenderNed-kenmerk RFI: 20688 Inleiding Op 18

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Dienstbeschrijving Diensten Lancom Ons bedrijf in 1,5 minuut Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Welke Cloud? Typen Cloud

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches september 2013 1. Inleiding In dit deel van de studie rond het Digitaal Archief Vlaanderen bekijken we het technische stappenplan dat

Nadere informatie

Digitaal Portfolio software Aanbestedende Dienst:

Digitaal Portfolio software Aanbestedende Dienst: Nota van Inlichtingen Digitaal Portfolio software Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Digitaal Portfolio software Landstede 2016/03/DP/Landstede Omschrijving: Landstede VO zoekt een portfoliosysteem

Nadere informatie

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Naam Entree SLA Versie 2.2 Datum 12 maart 2012 Referentie kennisnet.nl PAGINA 2/6 Service Level Agreement (SLA) Deze SLA maakt onderdeel uit van de

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM

ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM MEMO: ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM Boek.be 1 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL... 2 2 ALGEMENE INFORMATIE... 3 2.1 DOCUMENT INFO... 3 2.2 NASCOM INFO... 3 2.3 KLANT INFO... 3 3 INTERPRETATIE

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN Introduction Huub van Langerak Expert team Marc Eilander Expert team 3 Agenda Exact private cloud

Nadere informatie

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV ICT invulling nieuwe raad (v.a. 19 maart 2014) Uitgangspunt: ICT voor de nieuwe raad staat op 1 februari 2014, zodat de oplossingen

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design stemexamen.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 19 juni 2012 2 1 Introductie ProDemos

Nadere informatie

ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS. Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket

ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS. Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket Achtergrond Auteurs produceren publicaties, deze worden geregistreerd in verschillende bibliografische

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Grafische automatisering vak van de toekomst

Grafische automatisering vak van de toekomst Grafische automatisering vak van de toekomst Presentatie relatienetwerkdag 2015 Twin Media Hallo! CLAUDIA VAN DER POL Meer dan 15 jaar ervaring als vormgever van Vakbladen/Tijdschriften/Boeken Daarnaast

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op DigiD

Handleiding voor aansluiten op DigiD Handleiding voor aansluiten op DigiD Versie 4.2.2 Januari 2015 Colofon Projectnaam Contactpersoon Organisatie DigiD Servicecentrum Logius Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit Remcoh Mobile Device beheer Remcoh legt uit White Paper Middels deze white paper informeert en adviseert Remcoh u over slim beheer van mobiele apparaten en toegang daarmee tot uw bedrijfsgegevens. Waarom

Nadere informatie

Presentatie 15 november 2011, Delft, G.L. de Jeu

Presentatie 15 november 2011, Delft, G.L. de Jeu Presentatie 15 november 2011, Delft, G.L. de Jeu Inhoud presentatie Context / achtergrond van de business case De opdracht / het probleem en de behoefte Oplossingsrichting / oplossing resultaat Afronding,

Nadere informatie

Eindrapport Digitaal Risico Inventarisatie en Evaluatie instrument

Eindrapport Digitaal Risico Inventarisatie en Evaluatie instrument Eindrapport Digitaal Risico Inventarisatie en Evaluatie instrument naar aanleiding van de Request for Information (RFI) Datum rapport: 28 januari 2014 Publicatiedatum RFI: 22 november 2013 TenderNed-kenmerk

Nadere informatie

Mijn Corporatie Klantenportaal. Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof

Mijn Corporatie Klantenportaal. Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof 1 Ik stel mijzelf aan u voor Bob Holthof Residenz ICT Relatie Manager 14 jaar ervaring waarvan 8 in de corporatiebranche 31 jaar tot aan mijn pensioen bholthof@residenz-ict.nl

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

1. Algemeen... 2. 2. WinParf algemeen... 2. 3. WebShop algemeen... 2. 4. Content Management System (CMS)... 2. 5. Watchdogs... 3

1. Algemeen... 2. 2. WinParf algemeen... 2. 3. WebShop algemeen... 2. 4. Content Management System (CMS)... 2. 5. Watchdogs... 3 Webs hopgek oppel daanwi npar f Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. WinParf algemeen... 2 3. WebShop algemeen... 2 4. Content Management System (CMS)... 2 5. Watchdogs... 3 6. Schematische weergave... 3

Nadere informatie

GOOGLE APPS-AUTHENTICATIE VIA DE SURFFEDERATIE

GOOGLE APPS-AUTHENTICATIE VIA DE SURFFEDERATIE GOOGLE APPS-AUTHENTICATIE VIA DE SURFFEDERATIE versie 2.0, 14 april 2010 SURFNET BV, R ADBOUDKWARTIER 273, POSTBUS 19035, 3501 DA U TRECHT T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, WWW.SURFNET. NL INHOUD 1.

Nadere informatie

Bookshelf. Distributie van educatieve e-books naar studenten en docenten

Bookshelf. Distributie van educatieve e-books naar studenten en docenten Bookshelf Distributie van educatieve e-books naar studenten en docenten Hans Mathijs Willem Suidman, Cortenraad, manager directeur digital media 22 5 juli november 2013 2012 1 Over CB Opgericht 1871 Eigendom

Nadere informatie

NTBinschrijvingen.nl en Mijn.Triathlonbond

NTBinschrijvingen.nl en Mijn.Triathlonbond NTBinschrijvingen.nl en Mijn.Triathlonbond Trends en ontwikkelingen Johan Maat O jee, wat nu? Ontwikkeling functionaliteit centraal.. informatievoorziening sluitpost Official administratie Official toewijzing

Nadere informatie

Introductie iwelcome. Paul Eertink product marketing lustrum e-herkenning 2015

Introductie iwelcome. Paul Eertink product marketing lustrum e-herkenning 2015 Introductie iwelcome Paul Eertink product marketing lustrum e-herkenning 2015 Voorstelrondje o Naam o Functie o Bedrijf o Waar hoop je antwoord op te krijgen in deze sessie 2 iwelcome BV 2015 Confidential

Nadere informatie

Voorwaarden en definities supportovereenkomst

Voorwaarden en definities supportovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Definities 2 2.1 Remote support 2 2.2 Spoedeisend correctief onderhoud 2 2.3 Bereikbaarheid 2 2.4 Updates 2 2.5 Lay-outs aanpassen 3 2.6 Rapportage 3 2.7 Consult online

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Programma eid. In dit Jaarplan eid leest u welke activiteiten in 2015 worden uitgevoerd door het programma eid. Publicatieversie 1.

Jaarplan 2015. Programma eid. In dit Jaarplan eid leest u welke activiteiten in 2015 worden uitgevoerd door het programma eid. Publicatieversie 1. Directoraat-Generaal Programmabureau eid Wonen, eidstelsel@minbzk.nl Bouwen en Integratie www.eid-stelsel.nl Jaarplan 2015 Datum 24 maart 2015 Versie 1.0 Aantal pagina's 8 Programma eid In dit Jaarplan

Nadere informatie

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 2. Overzicht en specificering van additionele modules Naast de basis implementatie is het Steenstra CMS systeem uit te breiden met

Nadere informatie

1. Concept prijslijst KYC

1. Concept prijslijst KYC 1 1. Concept prijslijst KYC Algemeen De KYC Cloud oplossing is een totaal oplossing voor een Know Your Customer inventarisatie om de risicobereidheid van een cliënt van een vermogensbeheerder vast te stellen.

Nadere informatie

Change Management RFC Checklist

Change Management RFC Checklist Change Management Versie 1.0 27 juli 2011 Definitief Auteur : Bart de Best Akkoord : Bart de Best Datum : 27 mei 2011 Versie : 1.0 Referentie : Pagina : I Colofon Titel Change Management Ondertitel Versie

Nadere informatie

ICT voorzieningen in de cloud; het UvT traject

ICT voorzieningen in de cloud; het UvT traject ICT voorzieningen in de cloud; het UvT traject Berthilde Boukema Projectleider de nieuwe werkplek 13-5-2011 1 Agenda Project achtergrond Beoogde situatie Doorlopen traject Demo Implementatie Vragen 12.000

Nadere informatie

Bijlage IV - Programma van Eisen

Bijlage IV - Programma van Eisen Bijlage IV - Programma van Eisen In deze bijlage vindt u alle eisen die Opdrachtgever stelt aan de gevraagde oplossing. Met uw Inschrijving op deze opdracht accepteert u onvoorwaardelijk de hieronder gestelde

Nadere informatie

24 November Opzetten van het Nederlands Medicatie Verificatie Systeem

24 November Opzetten van het Nederlands Medicatie Verificatie Systeem Opzetten van het Nederlands Medicatie Verificatie Systeem Agenda 1. Opening 2. Rol stichting NMVO 3. Impact FMD 4. Status en Planning NMVO 1. Opening 2. Rol van Stichting NMVO De stichting NMVO is opgericht

Nadere informatie

Single Sign On. voor. Residentie.net en Denhaag.nl

Single Sign On. voor. Residentie.net en Denhaag.nl Single Sign On voor Residentie.net en Denhaag.nl Omschrijving : -- Opgesteld door : Leon Kuunders Referentie : -- Datum : 30 augustus 2003 Versie : 0.31 (draft) Versiebeheer Versie Datum Auteur Wijziging

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening in de cloud

Zakelijke dienstverlening in de cloud Zakelijke dienstverlening in de cloud Werken in de cloud, veilig en betrouwbaar ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Agenda Introductie Parentix Dienstverlening Samenwerking met Computerplan

Nadere informatie

Propositie MijnAccountantsPortal

Propositie MijnAccountantsPortal Propositie MijnAccountantsPortal Datum: 14-06-2016 AC Portal B.V. ING Bank: NL73 INGB 0683 5206 52 www.acportal.nl Het Sterrenbeeld 17a KvK-nr: 8067547 info@acuity.nl 5215 MK s Hertogenbosch BTW-nr: 8024.28.009.B.01

Nadere informatie

AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl

AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl Pioen Partners AccrA zaalreservering en Zaalagenda.nl Bekijk ook onze website www.pioenpartners.nl of www.zaalagenda.nl Pioen Partners Tel: +31 (0)546 456223 E-mail info@pioenpartners.nl Voorwoord AccrA

Nadere informatie

Releasenotes C3LO Release 12.1

Releasenotes C3LO Release 12.1 Releasenotes C3LO Release 12.1 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 2 WERKWIJZE INSTALLATIE... 4 3 INHOUD... 5 3.1 Upgrades... 5 3.1.1 Detailweergave in Windows Verkenner 5 3.1.2 Oracle Java 6 3.1.3 Adobe Flashplayer

Nadere informatie

AC/IC/ITS selfservice (naam nog te bepalen) Inleiding project, presentatie studentenopdracht

AC/IC/ITS selfservice (naam nog te bepalen) Inleiding project, presentatie studentenopdracht AC/IC/ITS selfservice (naam nog te bepalen) Inleiding project, presentatie studentenopdracht Patrick van der Spank, projectleider 4 februari 2013 1 Agenda Aanleiding Scope Organisatie Aanpak Planning Opdracht

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18 6 Administratie

Nadere informatie

Versie-/Releasebeleid

Versie-/Releasebeleid Versie-/Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte

Nadere informatie

Aanbieding dienstverlening en migratie

Aanbieding dienstverlening en migratie Aanbieding dienstverlening en migratie Aan [Naam organisatie] t.a.v. [Naam contactpersoon] Betreft: Datum: Inrichten en implementeren registratiesysteem Qsuite en migreren gegevens MezzoRegistratie [Datum]

Nadere informatie

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Bestede digitale tijd Aandeel telefoongebruik in digitale tijd ICT 2.500 FIOD 1.200 Toeslagen 1.200 CA 1.600 Belastingdienst BelTel

Nadere informatie

De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen

De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen De laatste update van 2015 is een bijzondere. We voegen een nieuwe module

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

FileFrame Integratie emailcampagne management

FileFrame Integratie emailcampagne management FileFrame Integratie emailcampagne management 4orange, 2013 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Fileframe integratie emailcampagne management Onderdeel van campagne management Inhoud

Nadere informatie

handleiding voor het gebruik van de eboekentas Android-app

handleiding voor het gebruik van de eboekentas Android-app pilootproject eboekentas handleiding voor het gebruik van de eboekentas Android-app Beste Hartelijk dank voor je medewerking aan het pilootproject eboekentas. In deze handleiding leggen we je stap voor

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

Bestelformulier Three Ships consultancy

Bestelformulier Three Ships consultancy Bedrijf / Opleidingsinstelling Naam contactpersoon Functie Knooppunt Mevr. Goedroen Vanlerberghe Projectleider Knooppunt.net, Boek.be Telefoon M +32 (0)3 287 66 94 E-mail goedroen.vanlerberghe@boek.be

Nadere informatie