Boek.be - tabletoplossing - extra informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boek.be - tabletoplossing - extra informatie"

Transcriptie

1 Boek.be - tabletoplossing - extra informatie INHOUDSOPGAVE Management samenvatting... 2 Vraag 1. Gedetailleerde roadmap met daarin de Three Ships ontwikkelplannen in 2012/ Huidige mogelijkheden van het Three Ships e-boekplatform Onwikkelplannen van het e-boek platform voor Onwikkelplannen van het e-boek platform voor Vraag 2. Een roadmap waarin een timing wordt voorgesteld voor Knooppunt tabletoplossing ipad en HTML webapp september Android app november Windows 8 app - december Extra ontwikkelingen specifiek voor gezamenlijk tabletoplossing eind Pilootproject januari/ maart 2013 (optioneel) Resultaten van de piloot verwerken voor de definitieve versie mei Doorlooptijd van bug fixing Voorstel regelmaat van oplossingenoplevering... 7 Vraag 3. De kostprijs voor de extra ontwikkelingen specifiek voor ons gemaakt Migratie traject per uitgever... 8 Vraag 4. Een totaal beeld van het businessmodel geldend voor ons Three Ships e-boek Productie en Distributie platform (onderdeel van Knooppunt)... 9 Vraag 5. Een kostprijs / fee / business model die voor de tabletoplossing losstaat van onze samenwerking / overeenkomst betreffende knooppunt.net Three Ships e-boek Productie platform (los van Knooppunt) Koppeling Three Ships e-boek platform met Knooppunt Pagina 1

2 Management samenvatting Dit document is bedoeld voor het geven van antwoorden op de vragen die Boek.be op 8 augustus jl. gesteld heeft in het kader van een lopende leverancier selectie voor een tabletoplossing. Three Ships heeft haar business model voor Knooppunt verfijnd en wil graag op de afspraak van 11 september as. een degressief model voorstellen met een plafond. Dit kan met terugwerkende kracht in werking treden vanaf 1 september Inspelend op de vraag voor de Three Ships tabletoplossing die losstaat van onze samenwerking / overeenkomst betreffende knooppunt.net, heeft Three Ships hiervoor een business model uitgewerkt. Een uitgever betaalt dan ,- excl. BTW per jaar voor het e-boek CMS platform, de Silverpoint auteurs omgeving en de Silverboard boekenkast tablet app. Daarnaast is er eenmalig een kost voor de koppeling ingeschat op een maximum van ,- excl. BTW. De roadmap van de ontwikkelingen is in overeenstemming met de desideratalijst van Knooppunt. De verdere detailinvulling, prioriteit en planning zal afgestemd worden met de projectleider van Knooppunt. De extra ontwikkelingen specifiek voor Knooppunt zijn zonder verdere kosten voor Knooppunt. Tot slot heeft Three Ships een voorstel voor een migratie traject uitgewerkt dat opgestart kan worden zodra een uitgever dit wenst. Pagina 2

3 Vraag 1. Gedetailleerde roadmap met daarin de Three Ships ontwikkelplannen in 2012/ Huidige mogelijkheden van het Three Ships e-boekplatform De huidige mogelijkheden van het e-boekplatform worden beschreven in het separaat bijgevoegde document "Three Ships e-boek Silverpoint & Silverboard Featurelijst.pdf". 1.2 Onwikkelplannen van het e-boek platform voor 2012 De onwikkelplannen van het e-boek platform voor 2012 zijn volledig in overeenstemming met de toelichting van Three Ships op de desiderata punten uit de Knooppunt beoordelingsspreadsheet e- boek platform, welke ook gepresenteerd zijn tijdens de bijeenkomst van 7 augustus jl. Deze Roadmap 2012 is toegevoegd als separaat document "Three Ships e-boek platform Roadmap 2012.pdf". 1.3 Onwikkelplannen van het e-boek platform voor 2013 De ontwikkelplannen van het e-boekplatform voor 2013 bevat een aantal punten welke gebaseerd zijn op de lopende marktontwikkelingen en gesprekken met de huidige klanten welke ook direct betrokken zijn bij de functionele afstemming en de planning van opleveringen. Deze Roadmap 2013 is toegevoegd als separaat document "Three Ships e-boek platform Roadmap 2013.pdf". De opgenomen roadmap overzichten zijn een momentopname en kunnen in overleg met de klanten (1) verder uitgebreid worden met aanvullende functionaliteiten en (2) waar mogelijk wat betreft de opleveringsdatum afgestemd worden. Pagina 3

4 Vraag 2. Een roadmap waarin een timing wordt voorgesteld voor Knooppunt tabletoplossing (wanneer eerste ontwikkelingen af, wanneer in testomgeving voor ons, de doorlooptijd voor bugfixing, een voorstel voor regelmaat van oplossingenoplevering, de start van een pilootproject, de definitieve versie) Hieronder hebben wij de geplande oplevermomenten opgenomen met elke keer de inhoud gerelateerd aan de desideratalijst en de planning voor oplevering. Al deze ontwikkelingen zullen wat betreft detailinvulling, prioriteit en planning afgestemd worden met de projectleider van Knooppunt. 2.1 ipad en HTML webapp september 2012 Inhoud ipad app HTML5 webbased app typische functionaliteiten tablet Planning - Beta 1 augustus Testomgeving 15 augustus Productieomgeving 31 augustus Android app november 2012 Inhoud Android app Planning - Beta 28 september Testomgeving 15 oktober Productieomgeving 31 oktober Windows 8 app - december 2012 Inhoud Windows app Planning - Beta 2 november Testomgeving 15 november Productieomgeving 30 november 2012 Pagina 4

5 2.4 Extra ontwikkelingen specifiek voor gezamenlijk tabletoplossing eind 2012 Inhoud distributie verrijkingen aan lln door lkr: Het verdelen onder de leerlingen van leerkracht verrijkingen kan gerealiseerd worden in combinatie met Klassenopdracht op basis van het uitdelen van activatiecodes Verloop licentie o Het kunnen toestaan dat de gebruiker na het verlopen van de licentie nog steeds een exemplaar met zijn aantekeningen kan inkijken o De gebruiker kan dan geen nieuwe aantekeningen meer maken en alleen inzien wat hij al gedaan heeft o Of een gebruiker een dergelijke alleen-lezen versie krijgt of niet is op licentieniveau door de uitgever in te stellen uitgeverslaag aan of uitzetten als gebruiker Het wordt mogelijk dat de gebruiker deze laag aan en uit kan zetten. Hierbij kan de uitgever bij de licentie aangeven of dit bij een bepaalde uitgave wel of niet toegestaan wordt wiskundige tools Wiskundige tools als passer, meetlat en geodriehoek Oplossingslaag meesturen of niet aan e-boek lln o Het wordt mogelijk om in de licentie aan te geven of de oplossingslaag wel of niet beschikbaar moet zijn voor gebruikers in een bepaalde rol, zonder dat hiervoor 2 publicaties nodig zijn o Het wordt ook mogelijk dat de leerkracht de oplossingen per pagina of per oefening middels codes aan de leerlingen beschikbaar stelt links vanuit e-boek naar app in tablet stores Het genereren/eenvoudig verkrijgen van de juiste link direct vanuit Silverpoint import/export eindgebruikersannotatielaag in onbeveiligd en niet-compressed formaat o De import/export wordt mogelijk in onbeveiligd, niet compressed format o Deze import/export zal in xml-formaat plaatsvinden vlaamse en franstalige text-speech met text highlighting o Three Ships wil Silverpoint native uitrusten met een 3rd party oplossing o Three Ships kent een aantal geschikte partijen en wil samen met de uitgevers een selectie maken van de uiteindelijk te integreren oplossing Skin per uitgeverij met printen o Het kunnen printen staat op de roadmap van Silverpoint o Hierin nemen we mee dat per sjabloon en daarmee in ieder geval ook per skin de printknop aan of uitgezet kan worden Planning - Functioneel ontwerp eind september o wensen inventariseren o detailinvulling in overleg met de uitgevers vaststellen o Functioneel ontwerp uitwerken - Testomgeving 3 december Productieomgeving 31 december 2012 Pagina 5

6 2.5 Pilootproject januari/ maart 2013 (optioneel) Optioneel kan Three Ships ondersteuning bieden bij het uitvoeren van een piloot waarbij elke uitgever zijn eigen aanpak kan bepalen. Hieronder is een mogelijke aanzet opgenomen. Zodra bekend is welke piloot de uitgevers willen gaan uitvoeren en welke inzet hierbij van Three Ships verwacht wordt, kan een definitieve begroting opgemaakt worden. Definitie fase december Start definitie piloot - Selectie content en doelgroepen - Demonstratiemodel uitwerken - Demonstratiemodel accepteren - Demonstratiemodel inrichten voor de piloot Pilot fase januari/februari Introductie van de piloot - Uitvoering van de piloot Evaluatie fase maart Evaluatie van de piloot verwerken om eventueel de functionaliteit van de oplossing bij te stellen 2.6 Resultaten van de piloot verwerken voor de definitieve versie mei 2013 Inhoud - Bug fixing maart Functionaliteiten bijstellen maart 2013 Planning - Testomgeving 29 maart Productieomgeving 26 april 2013 Pagina 6

7 2.7 Doorlooptijd van bug fixing - In beginsel komen enkel incidenten, welke in overleg ingeschaald zijn met de hoogste prioriteit in aanmerking om door Three Ships te worden opgelost buiten geplande releases om. - Incidenten met een lagere prioriteit worden, in overleg met Three Ships ingepland in toekomstige releases. - Alarmmeldingen en Kritische Bug-meldingen worden zo snel mogelijk opgelost. - Normale Bug-meldingen worden in overleg ingepland. - Alle oplossingen (hotfixes) worden ter beschikking gesteld aan de beheerorganisatie van de klant conform de afspraken van Releasemanagement. - Three Ships wil dan graag in onderlinge afstemming met de projectleider van Knooppunt een SLA (definities, incidentmanagement, responsemanagement, changemanagement, releasemanagement, etc.) uitwerken, welke onderdeel wordt van de overeenkomst. 2.8 Voorstel regelmaat van oplossingenoplevering - Naast de door het jaar heen doorlopende update voor bug fixing (hotfixes) worden functionele release in overleg ingepland. - Met Knooppunt is afgestemd dat functionele releases, die impact hebben op de functionaliteit van eindgebruikers (leerlingen, leerkrachten,,) voor de zomervakantie op de test server dienen opgeleverd te worden. Voor of tijdens de zomervakantie kunnen deze functionele veranderingen geaccepteerd worden. Het doel is om voor het begin van het schooljaar de functionele veranderingen in productie op te nemen. - Functionele releases, die betrekking hebben op de beheerkant van Knooppunt, kunnen in overleg met Knooppunt en de uitgevers op andere momenten opgeleverd worden. - Three Ships wil dan graag in onderlinge afstemming met de projectleider van Knooppunt bepalen op welke punten (bijvoorbeeld communicatie voor release) de huidige releasemanagement procedure aangepast kan worden. Pagina 7

8 Vraag 3. De kostprijs voor de extra ontwikkelingen specifiek voor ons gemaakt De extra ontwikkelingen specifiek voor Knooppunt zijn opgenomen in de Three Ships ontwikkel roadmap (zie antwoord vraag 1) en zijn zonder verdere kosten voor Knooppunt. Daarnaast is het mogelijk om migratie trajecten per uitgever uit te werken. 3.1 Migratie traject per uitgever Hieronder hebben wij een voorstel voor een migratie traject opgenomen met een overzicht van de activiteiten en planning. Met betrekking tot de hieronder opgenomen planning kan elke uitgever beslissen om het migratie traject eerder af te ronden. Inhoud migratie traject testklaar tegen april 2013, productieklaar tegen mei 2013 Planning Fase 1 - Project start: doel is om zo veel als het kan de migratie te automatiseren september Inventarisatie bron bestanden en wensen voor de geautomatiseerde migratie (1 dag) oktober 2012 o Vertrekken vanuit bronbestanden (pdf en verrijkingen) of vanuit de reeds gemaakte bordboeken? o Welke bestandsformaten gaan we tegenkomen (pdf, wmv, flv, jpg, png)? o Welke aantallen bordboeken? o Hoe kan positioneringsinformatie worden aangeleverd, opdat de verrijkingen op de juiste plek kunnen worden aangebracht? o Zijn er ook gebruikersaantekeningen? - Voorstel en planning uitwerken (1 dag) november Ontwerp conversietool (2 dagen) december Bouw conversie tool (5-14 dagen afhankelijk van de wensen en bronbestanden) januari tm maart Conversies uitvoeren in test (1 dag) maart Eventueel bijstellen tool maart 2013 Fase 2 - Conversies uitvoeren op productie (1 dag) april 2013 Totaal inschatting kosten per uitgever - Inspanning totaal 11 tot 20 dagen - Kosten totaal 8.415,- tot ,- excl. BTW Pagina 8

9 Vraag 4. Een totaal beeld van het businessmodel geldend voor ons (inclusief hosting, extra licenties, extra database ruimte, helpdesk, richtprijzen - dagprijzen voor extra consultancy, opleiding, ontwikkelingen, etc). Hierbij willen we een zicht krijgen op eventuele 'hidden costs'.) 4.1 Three Ships e-boek Productie en Distributie platform (onderdeel van Knooppunt) Het businessmodel voor Knooppunt zal volledig in overeenstemming zijn met de toelichting van Three Ships op de desideratalijst uit de Knooppunt beoordelingsspreadsheet e-boek platform, welke ook gepresenteerd zijn tijdens de bijeenkomst van 7 augustus jl. Collectief e-boekplatform - Basisversie auteursomgeving Silverpoint is en blijft gratis - Optie verrijkte bordboeken/e-boeken maken op basis van PDF-documenten kost per uitgever 3.000,- excl. BTW per jaar - Voor een onbeperkt aantal gebruikers (auteur, redactie, etc.) - Productie, publicatie & gebruik van onbeperkt aantal bordboeken/e-boeken op basis van bestaand Knooppunt activatiecode licentiemodel Aanpassingen bestaand Knooppunt business model ( Transparant kostenmodel) - Three Ships wil komen tot een business model dat beter aansluit op de huidige wensen van Knooppunt - Het nieuwe model zal, in overeenstemming met de geest van het gesprek met Geert Joris dd. 26 juni 2012 o degressief zijn en o daarnaast een plafond kennen - Three Ships stelt voor om dit nieuwe model met terugwerkende kracht vanaf september 2012 in te voeren - Three Ships heeft hiervoor inmiddels een afspraak op 11 september as. om dit te bespreken met Geert Joris In relatie met het voorgaande zullen de volgende aanvullende punten van toepassing blijven/zijn: - Er verandert niets aan de huidige hosting aanpak: Knoopunt heeft een zeer gunstig hosting contract kunnen afsluiten wat ruim onder de normaal hiervoor van toepassing zijnde kosten uitkomt. Three Ships adviseert Knooppunt dit contract te handhaven. - Door de migratie en nieuwe e-boeken zal de opslag op de server mogelijk toenemen. - Ook zal het dataverkeer toenemen afhankelijk van het gebruik. Met de offline functionaliteit zullen wij gezamenlijk proberen het dataverkeer onder controle te houden. - Three Ships Helpdesk blijft 2 de lijnshelpdesk voor de Knooppunt 1 ste lijnshelpdesk - De migratie van e-boeken kan verder geautomatiseerd worden richting het licentiekantoor o Moeten ook gebruikers, licenties en activaties naar Knooppunt 2.0 gemigreerd worden? o Dit kan meegenomen worden in de migratietrajecten. Pagina 9

10 - Voor de situatie waarin het Three Ships e-boek platform losgekoppeld wordt van Knooppunt 3.0 zie het antwoord op vraag 5 hierna. - Optioneel kan elke uitgever een apart CDS inrichten, dat naast het gezamenlijke CDS komt te staan, op een eigen server, waarmee hij de opslag en het dataverkeer in eigen beheer kan nemen met de volgende kostenraming per uitgever voor server licentie en Update & Hotfix Installatie service voor updates van de software: o CDS Productiesysteem 3.450,- excl. BTW per jaar o Optioneel CDS Testsysteem 3.450,- excl. BTW per jaar o Overzetten content en inrichting 5 dagen 3.825,- excl. BTW eenmalig - Trainingen voor uitgevers voor invoering van het e-boek productiesysteem o 1 tot 2 dagen op locatie tegen tarief van 1.530,- excl. BTW per dag - Consultancy tbv het ondersteunen van uitgevers voor het productie proces van e-boeken o Optioneel en in overleg af te stemmen tegen tarief van 765,- excl. BTW per dag Procedure maatwerkontwikkelingen (voor aanvullende wensen die niet opgenomen zijn in de Three Ships ontwikkel roadmap) o Boek.be kan namens de aan Knooppunt deelnemende uitgevers aanvullende wensen met betrekking tot het Knooppunt Portaal Systeem kenbaar maken. Daarnaast kunnen ook uitgevers direct contact opnemen om hun wensen kenbaar te maken; o Three Ships zal in overleg met Boek.be en de deelnemende uitgevers een eerste aanzet inclusief begroting en planning uitwerken; o Na goedkeuring van de begroting en planning zal de initiële ontwikkeling gestart worden en waar nodig afgestemd worden met Boek.be en/of met de uitgevers; o Oplevering zal geschieden op het Three Ships Knooppunt CDS Testsysteem; o Na oplevering zal een formele acceptatie procedure starten o Updates en helpdesk ondersteuning van nieuwe ontwikkelingen zullen na afronding van de formele acceptatie voor rekening van Three Ships komen, waarbij in geval van nieuwe wensen de maatwerkprocedure weer gevolgd zal worden; Kosten o o De initiële ontwikkelkosten worden door Three Ships doorberekend aan Boek.be of aan de individuele uitgevers op basis van een vast bedrag, dat gebaseerd zal zijn op het dan geldende Three Ships Consultant dagtarief; Indien de ontwikkeling generiek van aard is neemt Three Ships 50% van de ontwikkelkosten voor haar rekening. Three Ships zal dit dan standaard onderdeel maken van het Three Ships Contentplatform en alle eventuele onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op basis van de lopende Knooppunt licentieafspraken. - Uitbreiding Klassenopdracht (optioneel per uitgever) met het volgende licentiemodel o Dit betreft een eenmalige licentiekostenvergoeding van 5.000,- excl. BTW als onderdeel van Three Ships Knooppunt CDS. - Uitbreiding Kidzpunt oplossing voor BaO (desiderata , optioneel per uitgever) met het volgende licentiemodel o Dit betreft een eenmalige licentiekostenvergoeding van 3.600,- excl. BTW als onderdeel van Three Ships Knooppunt CDS, waarbij in plaats van het standaard jaarbedrag van 0,35 excl. BTW een jaarbedrag van 0,175 excl. BTW per actieve contentlicentie, per gebruiker, van toepassing is. Pagina 10

11 Vraag 5. Een kostprijs / fee / business model die voor de tabletoplossing losstaat van onze samenwerking / overeenkomst betreffende knooppunt.net m.a.w. hoeveel zou de tabletoplossing kosten als we geen afnemer meer zouden zijn van knooppunt portaal software bij jullie. 5.1 Three Ships e-boek Productie platform (los van Knooppunt) In aanvulling op de integrale oplossing zoals beschreven in het antwoord op vraag 4 hiervoor kan Three Ships haar platform leveren als e-boek productie platform met de Silverpoint auteursomgeving en de Silverboard boekenkast tablet app met de volgende aanpak en kostprijs. 1. Van het huidige Three Ships Contentplatform komen de volgende onderdelen te vervallen: a. de Knooppunt portaal omgeving b. de Authenticatie/Federatie server, c. het licentiekantoor d. de CDS autorisatie & distributie omgeving e. Klassenopdracht f. Kidzpunt In plaats daarvan wordt het CDS ingezet als CMS platform waarbinnen de Knooppunt uitgevers de e-boek materialen kunnen produceren en beheren, met het navolgende fee/business model per jaar per uitgever: a. Voor het e-boek CMS platform 7.000,= excl. BTW b. Voor de Silverpoint auteurs omgeving en 3.000,= excl. BTW Silverboard boekenkast tablet app 2. Wanneer Knooppunt 3.0 niet op het Three Ships Contentplatform gebaseerd is, is Three Ships bereid om haar e-boek platform aan de nieuwe Knooppunt 3.0 te koppelen. Hieronder geven wij een overzicht van de koppelingsactiviteiten, welke op basis van een eerste schatting uit zullen komen op een totale inspanning van dagen (23-33 dagen ontwikkeling + 5 dagen project management), wat tegen het dagtarief voor 2012 uit zou komen op een totale kostenpost van ,- / ,- excl. BTW. Zodra de mogelijkheden van Knooppunt 3.0 bekend zijn kan op basis van het onderstaande een definitieve begroting opgemaakt worden. 3. In relatie met het voorgaande zullen de volgende aanvullende punten van toepassing blijven/zijn: a. Het gezamenlijk e-boek CMS platform: er verandert niets aan de hosting. Zoals ook aangegeven in het antwoord op vraag 4 hiervoor heeft Knooppunt een zeer gunstig hosting contract kunnen afsluiten voor Knooppunt 2.0, wat ruim onder de normaal hiervoor van toepassing zijnde kosten uitkomt. Three Ships adviseert Knooppunt dit contract te handhaven voor het hosten van het e-boek CMS platform. b. Door de migratie en nieuwe e-boeken zal de opslag op de server mogelijk toenemen. c. Migratie van e-boeken automatiseren, wat overeenkomt met de aanpak en het bijbehorende kostenmodel zoals beschreven in het antwoord op vraag 3 hiervoor. d. Moeten mogelijk optioneel ook gebruikers, licenties en activaties vanuit het huidige Knooppunt 2.0 naar Knooppunt 3.0 gemigreerd worden? Zodra daar meer over bekend is kan hiervoor een aanpak met bijbehorende begroting uitgewerkt worden. Pagina 11

12 5.2 Koppeling Three Ships e-boek platform met Knooppunt 3.0 Overzicht van de koppelingsactiviteiten: - Authenticatie: Single Sign-On met een Authenticatie server: Ontwikkelen van bij voorbeeld een SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language, open standaard voor uitwisseling van authenticatie data tussen Knooppunt 3.0 als een identity provider, en het Three Ships e-boek CMS als service provider) authenticatie ten behoeve van het Three Ships e-boek CMS. o In eerste instantie wordt er een SSO voorzien voor gebruikers via de Knooppunt 3.0 Authenticatie server. Ten behoeve van de voor het Three Ships e-boek CMS nog onbekende gebruikers worden automatisch accounts aangemaakt op basis van de aanwijzingen van de Knooppunt 3.0 Authenticatie server. o De werkzaamheden voor een op SAML 2.0 gebaseerde Authenticatie server worden ingeschat op 5 dagen werk. Eén en ander is afhankelijk van de opzet van de Authenticatie server van Knooppunt 3.0. o Aanpassingen aan Silverboard (voor desktop en apps op tablets) (ingeschat op 3 dagen): Mogelijkheid tot inloggen via Knooppunt 3.0 SAML federatie vanuit Silverboard. - Autorisatie: Integratie met het Knooppunt 3.0 Licentiekantoor o Het Three Ships e-boek CMS dient aangesloten te worden op het Knooppunt 3.0 Licentiekantoor, waar de Content Licenties per gebruiker te vinden zijn. o De werkzaamheden om middels webservices aan te sluiten op een Licentiekantoor worden ingeschat op dagen werk. Eén en ander is afhankelijk van de opzet van het Licentiekantoor van Knooppunt 3.0. o Aanpassingen aan Silverboard (voor desktop en apps op tablets): Koppeling Silverboard &Knooppunt 3.0 (evt via Three Ships Licentiekantoor) (ingeschat op 3 dagen) Aanroepen externe activatiepagina op omgeving Knooppunt 3.0 Licentiekantoor (ingeschat op 2 dagen) - Migratie van e-boeken automatiseren o Moeten ook gebruikers, licenties en activaties gemigreerd worden? o Moeten ook de gebruikersaantekeningen gemigreerd worden? Pagina 12

Three Ships e-boek platform. Roadmap punten 2012

Three Ships e-boek platform. Roadmap punten 2012 Three Ships e-boek platform Roadmap punten 2012 E-boek platform Roadmap 2012(1/3) op basis van Knooppunt Desiderata High level requirements Antwoord 3.1.1 ipad app Sep 2012 3.1.2 Android app Nov 2012 3.1.3

Nadere informatie

Knooppunt 3.0 RFI. Frank Salliau. 17 januari 2014 V1.1

Knooppunt 3.0 RFI. Frank Salliau. 17 januari 2014 V1.1 Knooppunt 3.0 RFI Frank Salliau 17 januari 2014 V1.1 1 Historiek V1.0 2 januari 2014 Eerste draft V1.1 9 januari 2014 Aanpassingen na feedback Deloitte 1 Over dit document... 4 2 Geheimhoudingsclausule...

Nadere informatie

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding Inzake Project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksdesktop) Kenmerk: B&C/2007-851M WEB Versie Publicatienummer: 2007/S

Nadere informatie

Implementatieplan Bibliotheek.nl

Implementatieplan Bibliotheek.nl Implementatieplan Bibliotheek.nl Van idee naar toepassing in de praktijk Versie: 1.0 Datum: 31 Augustus 2010 1 1 IMPLEMENTATIE VISIE BIBLIOTHEEK.NL... 3 1.1 MISSIE VAN BIBLIOTHEEK.NL: OPENBARE BIBLIOTHEKEN

Nadere informatie

Implementatie Landelijke Digitale Infrastructuur 2012

Implementatie Landelijke Digitale Infrastructuur 2012 Implementatie Landelijke Digitale Infrastructuur 2012 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Doelstellingen 2012 4 3. Aansluitcriteria 6 Website-infrastructuur (WLWI) 6 Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC) 6 Datawarehouse

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 7. DUUR EN BEËINDIGI NG 12 8. PRIJZEN EN BETALING 13 9. DEFINITIES

Nadere informatie

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Projectplan Implementatie Projectmanagement systeem Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING 3 2. PROJECTAFBAKENING 4 2.1. PROBLEEMSTELLING 4 2.2. DOELSTELLING PROJECT

Nadere informatie

NARROWCASTING. op basis van. van

NARROWCASTING. op basis van. van NARROWCASTING op basis van van Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1. Oplossing... 3 2. Mogelijke alternatieven... 4 3. Onderdelen van een narrowcasting-oplossing... 5 4. Het Smartsite ixperion for Microsoft

Nadere informatie

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1 SKVOB e.o. 3 1.2 Aanleiding, doel en gewenst resultaat

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Professionalisering bedrijfsvoering

Professionalisering bedrijfsvoering Professionalisering bedrijfsvoering Titel: Globaal Ontwerp IT Datum: 24 Mei 2002 Versie: 0.4 Inhoudsopgave 1. DOCUMENTBEHEER... 5 1.1 VERSIE BEHEER... 5 1.2 DISTRIBUTIE LIJST... 5 1.3 GOEDKEURING... 5

Nadere informatie

INFORMATIEPLAN 2007-2008

INFORMATIEPLAN 2007-2008 INFORMATIEPLAN 2007-2008 Redactie: Irmgard Bomers Paul Doorenbosch Paul Janssen Den Haag Koninklijke Bibliotheek juli 2007 Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 Leeswijzer... 3 1. Inleiding... 5 2. Kaders...

Nadere informatie

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0 LoopbaanApp Rijk Haalbaarheidsonderzoek In opdracht van: Versie 1.0 Status definitief Datum 27 juni 2013 Management samenvatting In opdracht van het ministerie van BZK heeft ICTU een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Doorbelasting Rijksapplicatiestore

Doorbelasting Rijksapplicatiestore Doorbelasting Rijksapplicatiestore Applicatie distributie en verrekening binnen de gesloten Rijkscloud December 2012 12.I000253 B05.F Inhoudsopgave De contactpersonen van KPMG met betrekking tot dit rapport

Nadere informatie

Digitaal Doorschakelen

Digitaal Doorschakelen Digitaal Doorschakelen Een project in het kader van de Implementatie van de Educatieve Contentketen Auteur(s) : ALHC van der Staak Versienummer : 1.0 (7 juni 2006) 2005 Kennisnet.nl Definitief projectplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Auteur Team RENOIR Versie 1.2 Den Haag, 11 maart 2010 Projectstartarchitectuur Digilevering 3/112 Versiebeheer

Nadere informatie

Algemene besteksteksten ICT-standaarden

Algemene besteksteksten ICT-standaarden FS 35-12-6a Algemene besteksteksten ICT-standaarden ICT-standaarden van de pas toe of leg uit lijst Datum: 30 november 2011 Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding... 3 1.2. Leeswijzer...

Nadere informatie

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN Versie 0.6 - Datum: 3-5-2012 Ten geleide De komende jaren (2013-2016) wordt de gemeentelijke basisadministratie (GBA) vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP).

Nadere informatie

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA)

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) Versie 1.0 Datum 29 juli 2013 Vastgesteld in de Stuurgroep DWR-Archief van 20 juni 2013 Status Definitief Pagina 1 van 66 Versiebeheer Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Versie 1.1 Datum Mei 2014 Status Definitief Auteur Con Sadée 1 INLEIDING TOT DE DIENSTVERLENING...

Nadere informatie

HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie. Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek. Datum 10-12-2014. Versie 1.0.

HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie. Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek. Datum 10-12-2014. Versie 1.0. HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek Datum 10-12-2014 Versie 1.0 Status Definitief Versie Datum Auteur Status Omschrijving 0.1 19-11-2014

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

ICT en onderwijs voor de Universiteit Twente

ICT en onderwijs voor de Universiteit Twente ICT en onderwijs voor de Universiteit Twente Visie, ambities en plannen voor 2013-2016 Auteur Versie Datum Wytze Koopal, S&O/OD 0.5 (13 febr, initiële opzet met input van collega s Verkroost, Slotman,

Nadere informatie

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO 30 september 2013, versie 0.86 20130930.PvE 2013 PO-VO.v086 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ontwikkelingen rond leermaterialen... 3 1.2 Een

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN 1. DE VRAAG...3 2. SCOPE AANBESTEDING...4 3. DIGITALE WERKPLEK...5 4. ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK...7 5. BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN

Nadere informatie