Van dievel transport: 75 jaar duurzaam transport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van dievel transport: 75 jaar duurzaam transport"

Transcriptie

1 Van dievel transport: 75 jaar duurzaam transport duurzaamheidsverslag volgens GR4

2 Van dievel transport: 75 jaar duurzaam transport duurzaamheidsverslag volgens GR4

3 Inhoudstafel 1. Voorwoord Voorstelling van het bedrijf Mensgericht Klantgericht Veiligheidsgericht Prijs- en kostenbewust Een eerste duurzaamheidsverslag Belangrijkste ontwikkelingen in de periode : Onze stakeholders De organisatiestructuur Van Dievel Transport vandaag en in de toekomst Belangrijkste doelstellingen en uitdagingen voor Een win-win relatie met onze klanten Lege kilometers vermijden Werken in en met de programma s van de klant, aanleveren van bijkomende informatie Uitbouw van een Schoon wagenpark Beperking van brandstofverbruik en van emissies Beheersing van het verbruik en de emissies van de vrachtwagens Beperking van woon-werkverkeer Verbruik van gas en elektriciteit Inzetten op mensen Training en opleiding Tewerkstelling in de regio Gezondheid en veiligheid voor medewerkers en andere weggebruikers Inbreuken op wet- en regelgeving Besluit Bijlagen Deze zijn niet inbegrepen in de tekst. Ze kunnen op eenvoudig verzoek door stakeholders opgevraagd worden bij de directie van Van Dievel Transport Bedrijfsgegevens 9.2. Procedure voor het identificeren van key-elementen van het rapport 9.3. GRI G4 verwijzingstabel 9.4. GRI G4 tabel afbakening relevante aspecten + link indicatoren 9.5. Info personeel Duurzaamheidsverslag

4

5 1. Voorwoord Dit jaar bestaat Vervoer Van Dievel 75 jaar. Drie generaties van onze familie hebben zich steeds gebogen over de uitdagingen die een bedrijf in een veranderende wereld moet aangaan om de toekomst te kunnen verzekeren. Het vraagt erom je te kunnen aanpassen aan een realiteit met steeds nieuwe verwachtingen, nieuwe markten en nieuwe technologieën. En iedereen moet mee zijn. Niet alleen de bedrijfsleiding, maar ook alle personeelsleden en de omgeving staan in voor deze adaptatie. Dit vraagt om goede change management kwaliteiten, want de natuur van velen is zich te nestelen in het onveranderlijke, terwijl net innovatie ons samen vooruit helpt. Wij geloven dat het open karakter van ons familiebedrijf een van de aspecten is die dit change management vergemakkelijkt. Daarom laten wij ons begeleiden door externe experts, die mee belangrijke processen begeleiden. In een sfeer van goede verstandhouding en laagdrempelige communicatie wordt het een naturel om veranderingen toe te lichten en te luisteren naar feedback. Hoezeer verandering planmatig en meetbaar wordt toegepast, is zulke wederzijdse duiding essentieel voor het welslagen. In een ruimer geheel past dit binnen onze filosofie van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. De Van Dievel bedrijfsfilosofie berust fundamenteel op drie pijlers: mensen, milieu en resultaat. Alle drie zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden en cruciaal om het bedrijf toekomst te geven. Niet alleen is zo n bedrijfsvisie gevoelig voor continue innovatie, het reikt ook de nodige tools aan om die veranderingen mogelijk te maken. Mia De Wael, Finance and Administrative Director Duurzaamheidsverslag

6 2. Voorstelling van het bedrijf Van Dievel Transport is gevestigd in Mechelen, Schaliënhoevendreef 7 en verzorgt FTL transport in een straal van 500 km rond Brussel en op maat uitgewerkte transport logistiek voor de klant. De scope van het ISO 9001:2008 certificaat is dan ook als volgt omschreven: Vervoer, distributie en opslag van goederen voor derden met trekker en oplegger; volladingen. ADRvervoer: colli en gassen. Geven van erkende opleiding en nascholing voor chauffeurs van goederentransport. Het bedrijf bestaat 75 jaar. Drie generaties van de familie loodsten het bedrijf door de continu veranderende verwachtingen van de klanten en de maatschappij, boorden nieuwe markten aan en volgden de nieuwe technologieën op de voet. Grootvader Jozef Van Dievel startte de firma op in 1939 met letterlijk één paard en één kar. Dochter Maria zette het bedrijf verder met haar man Maurice De Wael. Vandaag is het bedrijf in handen van de derde generatie, Jan, Louis en Mia De Wael. Zij verschaffen werk aan 120 chauffeurs en 30 administratieve medewerkers en beschikken over een vloot van 88 trekkers en 160 opleggers Jozef Van Dievel startte de firma op in Dochter Maria zette het bedrijf verder met haar man Maurice De Wael. Een sfeer van goede verstandhouding en laagdrempelige communicatie, behouden dankzij het familiale karakter van het bedrijf, ondersteunen het proces van change-management en geven waar nodig duiding voor alle betrokkenen. In een sector die door de economische crisis en de openstelling van de grenzen in Europa onder zeer zware druk staat, wil het bedrijf zich profileren als een rendabel, efficiënt, duurzaam en kwalitatief hoogstaand transportbedrijf, dat de diverse stakeholders op een evenwichtige manier benadert. In 1989 werd een nieuw logo ontwikkeld, om dit imago te ondersteunen. Het duiveltje, een woordspeling op de naam en symbool voor duivel als do-all voor de klant, maakt de wagens zeer goed zichtbaar op de weg en is ondertussen een gekend en erkend symbool voor kwaliteit, veiligheid en milieu-bewustzijn geworden Van Dievel Transport bouwt reeds jaren aan een bedrijfscultuur waarin mensgerichtheid en veiligheid, klantgerichtheid en prijs/kost-bewustzijn centraal staan. Opleidingsteam met een hedendaagse Euro 6 trekker. 6 Duurzaamheidsverslag

7 Duurzaamheidsverslag

8 2.1. Mensgericht Iedereen weet dat de factor mens in een transportbedrijf erg bepalend is voor de kwaliteit van de dienstverlening. Neem daarbij externe factoren zoals de verkeersdrukte, de veiligheid van de lading, de snelle ontwikkelingen van de wettelijke voorschriften, de bijzondere veiligheidsrichtlijnen van de klanten enzovoorts. Het is daarom dat het management van Van Dievel Transport de jongste jaren heel veel tijd en middelen heeft geïnvesteerd in de uitbouw van een goed doordacht HRM-beleid, dat zowel gericht is op de chauffeur, als op de administratieve kader. Tot vaste onderdelen van dat HRM-beleid zijn intussen geworden: de aanwerving, de selectie, het onthaal en de bedrijfsopleiding van de nieuwe personeelsleden de begeleiding van de oudere chauffeurs netwerk van opleiders (ervaren VDT-chauffeurs) ter begeleiding van nieuwe chauffeurs het overleg met het personeel, in het bijzonder met het chauffeurscorps de vorming en bijscholing door de overheid erkende Van Dievel Academy 2.2. Klantgericht Van Dievel Transport is sinds 2003 door SGS gecertificeerd voor zijn ISO 9001-programma. Het doel daarvan blijft de dagelijks wisselende vraag naar transport uitvoeren tot de tevredenheid van de klanten. De opdracht vormt de rode draad doorheen de organisatie van Van Dievel Transport. Diensten, medewerkers en chauffeurs werken samen aan de uitvoering ervan: van de registratie tot de facturatie. Ieder heeft daarbij zijn taken en zijn verantwoordelijkheden. Iedereen weet wat zijn of haar bijdrage is tot het geheel, hoe zijn of haar taak past in het geheel en wat de bijdragen van de anderen zijn. De relatie met de klant is gekenmerkt door een partnerschap dat steunt op vertrouwen en dialoog Veiligheidsgericht Hoe kan het voor een transportbedrijf anders, zult u opperen. Het is toch vanzelfsprekend dat er gewerkt wordt met modern rollend materiaal en dat alle middelen voorhanden zijn om een veilig transport te verzekeren. Inderdaad, daaraan schenkt het management bij Van Dievel Transport veel aandacht. De veiligheidspolicy bij Van Dievel Transport gaat echter verder. Er is vooreerst de zeer belangrijke preventie van verkeers- en manoeuvreongevallen. Ten tweede beschikt Van Dievel Transport vandaag over eigen vuistregels voor veiligheid en gezondheid met aanvullende protocols voor werken met en bij derden. Er gaat ook aandacht naar de gezondheid tijdens de soms lange werkdagen en het beleid ter voorkoming van arbeidsongevallen, vastgelegd in een handige brochure Mijn rug is verdieveld goud waard. Ook aan het milieu wordt gedacht door elke chauffeur een doorgedreven opleiding eco-proactief rijden te laten volgen met positieve gevolgen voor het verbruik en het milieu. 8 Duurzaamheidsverslag

9 2.4. Prijs- en kostenbewust Het management voert een strikt financieel beleid. Hoekstenen van dit beleid zijn de begrotingspolitiek en de continue toetsing van de financiële en de werkingsresultaten. De kostprijs van het transport trekt de klant aan door zijn transparantie en zijn concurrentiekracht. Deze waarden worden doorgegeven aan alle nieuwe medewerkers tijdens de introductie en hangen ook uit in het bedrijf. Hierdoor leven de waarden echt en worden ze ook beleefd. Getuige hiervan de diverse nominaties en awards die het bedrijf in de voorbije 10 jaar heeft ontvangen. Missie, visie, waarden en beleid worden door de directie jaarlijks vastgelegd in het kader van het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem. Van Dievel Transport is reeds sinds 2003 gecertificeerd. In februari 2012 werd de organisatie op de Transport & Logistics Awards verkozen tot Supertransporteur van het jaar en beloond voor alle inspanningen geleverd tussen 1993 en De Van Dievel Transport Academy groeide vanuit de interne opleiding en training van de chauffeurs en leidt sinds 2010 eigen chauffeurs, zelfstandigen en chauffeurs van collega-transportbedrijven op. Via de cursus eco-proactief rijden wordt de veiligheid van de chauffeurs en van de andere weggebruikers verhoogd en het brandstofverbruik en de uitstoot verminderd. Door het aanscherpen van de technische en sociale skills wordt het imago van de chauffeur verbeterd en door aandacht voor hun werkomgeving en het comfort verlagen we de stress. De directie betrekt de medewerkers bij sociale en sportieve evenementen, waarbij zij zich samen engageren en een hecht team vormen. Jaarlijkse deelname aan de Business Trio Triatlon Duurzaamheidsverslag

10 3. een eerste duurzaamheidsverslag Om alle stakeholders nog meer te betrekken bij en te informeren over de inspanningen die continu geleverd worden om Van Dievel Transport nu en in de toekomst uit te bouwen tot een duurzame onderneming wil de directie tweejaarlijks een duurzaamheidsverslag publiceren, gebaseerd op GRI Global Reporting Initiatieve, versie 4. Op deze manier garanderen wij aan onze stakeholders dat alle belangrijke elementen gerapporteerd worden. We opteren voor een opstart op niveau C om zeer bewust te leren omgaan met de methodiek van selectie van elementen, indicatoren en cijfermateriaal en deels ook omdat in de voorbije periode bepaalde gegevens die moeten gerapporteerd worden op de hogere niveaus niet of onvoldoende gedetailleerd beschikbaar zijn. Dit eerste duurzaamheidsverslag betreft immers de jaren 2012 en GROENE WAARDEN VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST MILIEU IS BELANGRIJK voor ons en voor ieder van onze medewerkers MATERIALEN EN PRODUCTEN waar mogeljk steeds de milieuvriendelijkste kiezen GROEN LABEL dat appreciëren we bij onze toeleveranciers BEPERK RESOURCES grondstoffen zijn kostbaar, wees er zuinig mee BEPERKING VAN VERBRUIK is ook in ondersteunende processen voor ons van belang WEES ZUINIG MET WATER laat de kraan niet langer open dan nodig BEPERK EMISSIE rijd zuinig met wagen en vrachtwagen LUCHTVERVUILING vermijden we ook oin ondersteunende processen SORTEREN EN RECYCLEREN afval is niet te vermijden, maar hergebruik waar mogelijk AFVALWATER SCHEIDEN zodat de zuivering minder milieubelastend is Vanuit de toekomstgerichte visie en de maatschappelijke betrokkenheid kiest de directie voor duurzaam en verantwoord ondernemen als strategie op lange termijn. De drie centrale peilers zijn People, Planet en Profi t. Concreet betekent dit dat in alle bedrijfsbeslissingen tegelijk een hoger bedrijfsrendement wordt nagestreefd en de kansen worden benut voor een beter milieu en voor meer welzijn voor de medewerkers en maatschappij. 10 Duurzaamheidsverslag

11 3.1. Belangrijkste ontwikkelingen in de periode : In 2012 stapt Van Dievel Transport als koploper in het Lean & Green programma van het VIL. Met dit programma gaat het bedrijf nog een stap verder met de inspanningen die reeds jaren werden geleverd inzake Groen en Duurzaamheid. Er wordt gestart met met een actieplan om in 5 jaar tijd hun CO2 uitstoot met minstens 20% te beperken. (zie paragraaf 5 en 6). Er wordt ook gewerkt aan een eerste milieucharter, en de milieuwaarden worden geconcretiseerd en gecommuniceerd in het bedrijf. Begin 2013 wordt een ambitieus programma opgestart om de communicatie tussen de planning/dispatching, de chauffeurs en de orderadministratie vlotter te laten verlopen en de service naar de klanten te verhogen. Het project SKY omvat aanpassingen/vervanging van zowel software als hardware. Dit project slorpt veel energie en tijd op en loopt vertraging op. Aanvankelijk zou het systeem live gaan op 1 juli 2014, maar door allerlei problemen bij de ontwikkeling en de leveranciers is deze datum nu verschoven naar 30 april Voor twee nieuwe grote klanten werden een aantal belangrijke vernieuwingen doorgevoerd. Enerzijds werden shuttle diensten opgestart, met andere wagens (de wipkar en de camionette) en een andere vorm van werkverdeling. De chauffeurs die voor deze klant werken zitten in een ploegensysteem met vaste werkuren en dagen. Anderzijds doet Van Dievel sinds eind 2013 ook containertransport. Hierbij werkt men uiteraard niet langer met de gekende opleggers, maar met chassis. Begin 2013 wordt het project SKY opgestart om de operationele communicatie efficiiënter te maken. Deze veranderingen hadden ook een belangrijke impact op de dispatching, die nu in twee groepen werkt. Eén groep volgt specifiek de shuttles en de containers op, de anderen volgen de chauffeurs op die het klassieke werk met de trekken en trailer doen. Om deze opsplitsing te realiseren werden nieuwe dispatchers aangetrokken. Om de groei aan te kunnen werden ook op orderadministratie en boekhouding het personeelskader uitgebreid en voor de opleiding van de chauffeurs werd een opleidingscoördinator aangetrokken om Duurzaamheidsverslag

12 de mentor-trainer te ondersteunen. Van Dievel Transport ging in 2012 ook in zee met een buitenlandse onderaannemer om de schaarste aan chauffeurs op te vangen. Eind 2013 werd 21,5% van de omzet uitbesteed, 19,3% werd uitbesteed aan de buitenlandse onderaannemer, 2,2% aan diverse binnenlandse onderaannemers. De hospitalisatieverzekering die reeds bestond voor de chauffeurs werd ook voor de bedienden opgenomen. Van Dievel Transport is sinds 2012 ook lid van het VOV Lerend Netwerk, om met andere organisaties ideeën uit te wisselen in verband met diversiteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen, In de periode werd de organisatie bekroond met - de 10de Safety Award (juni 2012), toegekend door Transportmedia op haar jaarlijkse evenement Best of Transport - de Lean and Green award - het Milieucharter, een certificaat van de Provincie Antwerpen waarbij de inzet voor Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt erkend. Het gaat dan om duurzame mobiliteit, het verminderen van het gebruik van hulpstoffen en het verbeteren van de milieucommunicatie - het EFS-kwaliteitslabel voor kwaliteitsvolle bedrijfs- en dienstverlening, de erkenning van de dagelijkse inzet van alle medewerkers. - Het Truckveilig label van de Vlaamse Stichting verkeerskunde voor de inzet voor verkeersveiligheid De groei van de onderneming maakt dat zowel voor de wagens (trekkers en opleggers) als voor de medewerkers men op zoek moet naar nieuwe locaties. Werving en selectie neemt veel tijd in beslag en ook de uitbouw van de samenwerking met de buitenlandse onderaannemer en de opleiding van nieuwe chauffeurs vragen veel bijkomende inspanningen. De opbouw van het SKY programma en het voortdurende uitstel en extra werk en testen van hardware en software wegen ook door. De stress binnen de organisatie neemt toe. In de periode worden de belangrijkste doelstellingen dan ook enerzijds het verder uitbouwen van de organisatie en het bestendigen van de kwaliteit van de dienstverlening voor bestaande en nieuwe klanten, anderzijds het voorzien van maatregelen om de rust binnen de organisatie te herstellen. (zie 3.5) 3.2. Onze stakeholders Van Dievel Transport beschouwt verschillende groepen als stakeholders en betrekt en informeert hen. Enerzijds zijn er de direct betrokkenen: - Bestuursleden die niet actief werken in de organisatie - Medewerkers - Klanten - Leveranciers en onderaannemers Anderzijds worden als betrokkenen beschouwd: - Collega-transporteurs - Ondernemingen op het bedrijventerrein (de buren) - Organisaties en verenigingen van en voor transporteurs - Organisaties, verenigingen die zich inspannen voor veiligheid, verkeersveiligheid, en duurzaam ondernemen. Voor het eerste duurzaamheidsrapport opteert de directie ervoor de meest betrokken stakeholders inspraak te geven: de medewerkers, de partners en de leden van de Raad van Bestuur. Voor volgende edities wil men geleidelijk de groep uitbreiden. De geselecteerde stakeholders ontvingen de ontwerptekst en konden hierop hun opmerkingen en aanvullingen formuleren. Hun input werd gebruikt om de definitieve versie van het rapport op te maken. 12 Duurzaamheidsverslag

13 3.3. De organisatiestructuur Van Dievel Transport is, zoals Mia De Wael (Finance & Administrative Director) het verwoordde bij de voorstelling van het project SKY, een familiebedrijf in continue verandering. Het bedrijf was oorspronkelijk letterlijk een eenmanszaak, waarbij de stichter Jozef Van Dievel met paard en kar driemaal in de week ongeveer 2500 kg papier van de Papeteries de Belgique vervoerde van Brussel naar Duffel. Toen het paard stierf, midden in de oorlogsjaren, in 1942, kwam de eerste wagen. Reeds toen gebeurde die aankoop samen met de klant. De Papeteries zorgde voor het voorschot dat dan achteraf uiteraard moest afbetaald worden door VDT. Omdat er geen benzine beschikbaar was in de oorlogsjaren en men dus met gas op basis van kolen reed werd dochter Maria op haar 14de convoyeur. Samen met haar vader stelde ze alles in het werk om, ondanks het gebrek aan vervangstukken, de wagen op de weg te houden en de klant te beleveren. Omdat de papierindustrie door de oorlog op een erg laag pitje stond had het bedrijf ondertussen andere klanten gezocht. Ze vervoerden o.a. bruinkool en vis voor de gemeenten en melkpoeder voor de chocoladefabriek Renaux. Na de oorlog kan VDT zich eindelijk een betere wagen veroorloven en vanaf 1947 reed Maria zelf met een vrachtwagen. In 1948 werd de eerste chauffeur in dienst genomen, Maurice De Wael. Maria en Maurice huwden in In het begin van de jaren 50 waren er drie chauffeurs in dienst. Maria was in die periode niet actief in het bedrijf, zij zorgde voor de zes kinderen. Na de dood van Jozef Van Dievel in 1964 nam Maurice De Wael de leiding over en ging Maria terug aan de slag, zij nam de administratie voor haar rekening. Ondertussen kwamen de eerste belangrijke contracten binnen en groeide het personeelsbestand tot 7 chauffeurs. In 1967 werd een eerste trekker met twee opleggers aangekocht, in 1969 begon de oudste zoon van Maurice en Maria in het bedrijf als chauffeur. In 1972 werd een pakhuis gebouwd, als gevolg van een overeenkomst met de klant Scott. De waarden die vandaag belangrijk zijn voor VDT waren toen reeds duidelijk. Van bij de start werd gezocht naar een manier om een duurzame onderneming op te bouwen, door een eerlijke samenwerking met de klant, een goede selectie en begeleiding van de chauffeurs en een goede relatie met de buren. Papeteries de Belgique bleven klant tot ze in 1997 de poorten sloten, Procter & Gamble zijn reeds van eind jaren zestig klant, Vanaf 1947 reed Maria Van Dievel zelf met een vrachtwagen. In 1964 nam Maurice De Wael de leiding over. De chauffeurs moesten in de aanvangsjaren eerst en vooral harde werkers zijn, en zelf hun voertuig kunnen onderhouden. Zij moesten echter boven al eerlijk zijn en in alle omstandigheden kalm blijven. Het bedrijf groeide vanaf 1970 snel verder. In 1985 waren er 27 personeelsleden, in 2000 reeds 54. Alle kinderen van Maurice en Maria reden met de vrachtwagen. Jos, de oudste zoon, bouwde zijn eigen transportbedrijf ODHT op, Louis, Jan en Mia namen in 1993, na het overleiden van hun vader Maurice de leiding van het bedrijf over. VDT werd ondertussen een naamloze vennootschap, met een Raad van bestuur samengesteld uit Maria De Wael en de zes kinderen. Het huidige organogram is opgenomen in bijlage 5. De administratie telt in 2014 een dertigtal medewerkers, er zijn meer dan 100 chauffeurs en een aantal onderaannemers die dagelijks voor de klanten diverse ritten rijden. Opleiding en training zijn uitgegroeid tot de Van Dievel Academy. Waar vroeger de Van Dievel chauffeur ook kennis moest hebben van mechaniek, wordt nu de nadruk gelegd op defensief eco-rijden en gebruik van moderne communicatiemiddelen. Duurzaamheidsverslag

14 Jan, Mia en Louis De Wael Van Dievel Transport was oorspronkelijk gevestigd bij de woning in de Kuikenstraat in Sint Katelijne Waver, later in de Kalkoenstraat. Naarmate het bedrijf groeide en tegelijk de buurt meer bebouwd werd ontstond de nood aan een verhuis. Hierbij werd bewust gekozen voor een industrieterrein om de overlast voor buren te beperken. In 2007 werd een nieuw gebouw in gebruik genomen met parkeerruimte in de Schaliënhoevedreef op het industrieterrein Mechelen Noord. De logistieke activiteiten vinden plaats in Depot 2 aan de Antwerpsesteenweg in Mechelen. In 2014 werden twee extra terreinen in dienst genomen om de trekkers en opleggers te parkeren (depot 3 en 4), allebei op het industrieterrein. Net als in de beginjaren is de bedrijfsleiding constant bezig met change, aanpassen, proactief reageren op gewijzigde eisen van de maatschappij, de klanten, de medewerkers, om in de moeilijke transportmarkt een duurzame onderneming te blijven. 14 Duurzaamheidsverslag

15 3.4. Van Dievel Transport vandaag en in de toekomst In 2014 viert Van Dievel Transport 75 jaar veilig en duurzaam transport, met aandacht voor milieu, omgeving en personeel. De huidige beleidsverklaring met missie, visie en strategie voor de volgende jaren is hieronder opgenomen. Missie: Vervoer Van Dievel profileert zich als een rendabel, efficiënt, duurzaam en kwalitatief hoogstaand transportbedrijf binnen de logistieke sector, met een evenwichtige benadering naar de diverse stakeholders. Visie: Vervoer Van Dievel spitst zich toe op zowel FTL transport in een straal van 500 km rond Brussel als op maat uitgevoerde transport logistiek voor de klant, waarbij op een creatieve en flexibele wijze een lange termijn winwin relatie wordt uitgebouwd. Mensgericht en veiligheid, klantgericht en prijs/kostbewustzijn bepalen de bedrijfscultuur. Strategie: Het bedrijf wil daarvoor Duurzaam Ondernemen waarbij in alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement wordt nagestreefd, als de kansen worden benut voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht worden beoogd; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie Het bedrijf wenst in deze zin haar groeipad van de vorige jaren te bestendigen, binnen de huidige en toekomstige economische en maatschappelijke evolutie met accenten naar: Rendabiliteit betrachting met oog voor kwaliteit, service naar klant in partner opstelling. Sociaal verantwoord ondernemen, met respect voor medewerkers, hen hierbij de middelen aanreikend qua efficiëntie, veiligheid en gezondheid. Aandacht voor milieu en maatschappij, door in te spelen op technologische evolutie op zowel technisch (energie) als organisatorisch vlak (mobiliteit). Generatie van toegevoegde waarde bij deze logistieke dienstverlening, op alle vlakken, binnen een brede context, naar alle stakeholders toe. Datum: 23 december 2014 Louis De Wael managing director Jan De Wael sales director Mia De Wael finance & administrative director Duurzaamheidsverslag

16 3.5. Belangrijkste doelstellingen en uitdagingen voor Van Dievel Transport wil in de volgende jaren haar groeipad naar duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen bestendigen, binnen de huidige en toekomstige economische en maatschappelijke evolutie. De strategie op korte en middellange termijn vertrekt van: - Nastreven van rendabiliteit, met oog voor kwaliteit en service, door op een creatieve en flexibele wijze een lange termijn winwin relatie op te bouwen met de klanten. (Profit) - Sociaal verantwoord ondernemen, met respect voor medewerkers, door hen de middelen aan te bieden om op een efficiënte, veilige en gezonde manier met plezier te kunnen werken voor Van Dievel transport (People) - Aandacht voor milieu en maatschappij, door in te spelen op de technologische evolutie die mogelijkheden biedt om zowel energieverbruik als uitstoot te verminderen en de impact van de mobiliteitsproblemen op economisch en sociaal vlak te beperken. (Planet) - Het genereren van toegevoegde waarde binnen een bredere context, op diverse vlakken voor alle stakeholders. (People and Planet) Deze strategie wordt omgezet in concrete jaardoelstellingen en actieplannen, die continu opgevolgd worden in de directievergadering en in de periodiek kwaliteitsvergaderingen. 16 Duurzaamheidsverslag

17 4. Een win-win relatie met onze klanten Van Dievel Transport werkt in een zeer concurrentiele markt. Ook, of vooral hier zijn financiële resultaten van groot belang voor een organisatie die streeft naar duurzaamheid voor al haar stakeholders. Rendabiliteit garandeert op lange termijn de operationele continuïteit van het bedrijf voor zowel de aandeelhouders als voor de medewerkers, de klanten en de leveranciers. Om rendabel te blijven en telkens opnieuw positieve financiële resultaten en een groei te kunnen realiseren opteert Van Dievel Transport ervoor met de klanten duurzame relaties uit te bouwen, met een win-win resultaat voor alle partijen. De directie geeft duidelijk het belang van financiële resultaten aan in zowel de missie en visie als in de strategie nu en voor de volgende jaren. Zij volgen dit aspect dan ook zeer kort op in maandelijkse overlegvergaderingen en zoeken in alle contacten met de klanten naar de win-win relatie. Zij beslissen gezamenlijk over de doelstellingen van de organisatie, de gewenste resultaten van de acties die opgezet worden in het kader van de win-win relaties met de klanten en over de bijhorende middelen die hiervoor dienen te worden voorzien Lege kilometers vermijden. In het kader van de kwaliteitsdoelstellingen worden lege kilometers (vanaf januari 2000) en verbruik uiteraard ook opgevolgd. De doelstelling is hier in ieder geval beneden 18% te blijven. Voor 2012 noteerden we 15,9%, voor 2013 daalde het aantal lege kilometers tot 14,28% In overleg met enkele klanten werden vanaf 2012 Rondrit trajecten opgesteld, waarbij alle lege kilometers vermeden worden, door 2 richting stromen op elkaar af te stemmen, volume en tijdsgewijs tussen meerdere partijen. Op basis van de ervaring in 2013 werd een prognose opgemaakt en acties voorzien voor 2013 en volgende. Besparing lege kms partijen rondritten (aantal) Aantal rondritten traject CocaCola-Colruyt Halle -Chep 8,750 35,000 52,500 70,000 - traject CocaCola-Colruyt Ghislenghien-Chep 12,500 50,000 75, ,000 - traject P&G-Colruyt Halle -Chep-Kellogg 7,813 31,250 46,875 62,500 - traject P&G - Delhaize Zellik - Chep - Kellogg 5,313 21,250 31,875 42,500 - traject chep alike met EPS (pipeline) 4,250 17,500 25,000 - traject chep alike met IPP (pipeline) 4,250 17,500 25,000 - nieuwe trajecten CHEP 8,500 35,000 50,000 Totaal Bespaarde lege kms 34, , , ,000 Uiteraard heeft het vermijden van lege kilometers ook een impact op verbruik en CO2 uitstoot (zie paragraaf 6) Duurzaamheidsverslag

18 Voor het beperken van de lege kilometers werd bovendien gestart met Groen charteren. Wanneer in tenders alle trajecten worden opgenomen vanuit één laadplaats met diverse geografische spreiding van losadressen, welke niet altijd opportuun gelegen zijn in de spreiding evenwichten laad/los van Van Dievel, werden vele lege kms gereden. Dit werd opgelost door conculleagues te zoeken die met het omgekeerde probleem zitten voor die bepaalde trajecten, waardoor netto lege kms uitgespaard worden door beide partijen. Dit betekent uiteraard een win-win voor de betrokken transporteurs en VDT, maar ook voor de VDT en zijn klanten. (*) de vermelde kms in berekening betreffen hier de gemiddeld vermeden lege aanrij- en afrij kms totaal per rit voor ieder traject indien Van Dievel dit zelf zou doen. De tegenpartij concullega die deze ritten uitvoert, is of uit de buurt Stembert of levert inbound materiaal bij SCA in Stembert. Besparing lege kms milieu via concullegae in de buurt stembert / w.vlaanderen (1.5 dag = 75 km (*) x 1.5) stembert / o.vlaanderen (1.5 dag = 50 km x 1.5 stembert / luxemburg (1.5 dag = 100 km x 1.5) stembert / kempen (1.5 dag = 60 km x 1.5) 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 Totale besparing 106, , , , ,875 Totale kms 7,400K 7,400K 7,400K 7,400K 7,400K Uitsparing op totale kms 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 18 Duurzaamheidsverslag

19 4.2. Werken in en met de programma s van de klant, aanleveren van bijkomende informatie. Voor het ingeven van de opdrachten worden nu naast het eigen programma Navitrans 6 programma s gebruikt voor 7 verschillende klanten en/of hun eindklanten. Klantgericht werken in verschillende programma s voor het aanvaarden en ingeven van orders. C3 DC transportplr Lean TMS Transporeon Transwide Klant 1 Voor 1 laadplaats slot boeken in losplaats Klant 2 Vrachten accepteren/ weigeren Toegewezen vrachten afdrukken Laad/losafspraken boeken Bieden op openst. vrachten Slot boeken voor 1 eindklant Remork invullen voor 1 klant Aantal palletten vermelden voor één klant Klant 3 Losafspraken boeken Losafspraken boeken bij eindklant Vrachten accepteren/ weigeren Toegewezen vracht afdrukken Laad/losafspraken boeken Remorknrs invullen voor voorladingen Aangeven drop of live-lading Soms laadvolgorde doorgeven Klant 4 Toegewezen vracht afdrukken Ingeven in navitrans Klant 5 Vrachten accepteren Laadslot boeken Remorknr invullen Klant 6 Vrachten accepteren Bieden op openst. vrachten Soms laad/losuren boeken Klant 7 Losafspraken boeken Losafspraken boeken bij eindklant Vracht accepteren voor 2 vestigingen Laadslot boeken voor 1 vestiging De assistent dispatcher vult in het programma Lean voor de klant de afwijkingen in: te vroege of te late aankomsten, te lange wachttijden, goederen niet beschikbaar of andere aantallen geladen dan voorzien. Zij boeken ook de afspraken over en boeken indien nodig rush orders (extra vrachten voor de dag zelf). Voor alle wagens die in de haven van Antwerpen containers (nieuwe klant sedert 2013) moeten afhalen worden de wagens aangemeld voor de huidige of de volgende dag en worden afspraken geboekt op een website van de klant. Voor een van de klanten moeten de chauffeurs PDA s gebruiken. De assistent dispatcher moet elke dag nakijken of alle toestellen werken. Indien bepaalde toestellen niet werken moet de klant verwittigd worden. Voor drie klanten moet dagelijks een excelbestand opgestuurd worden met de door de klant gewenste informatie (aankomsturen en/of vertrekuren en/of informatie over geladen goederen en/of informatie over de aanmeldingspasjes) Voor 6 klanten moet de assistent dispatcher voortdurend tijdens de dienstverlening de wachturen opvolgen en onmiddellijk via mail doorgeven indien er afwijkingen zijn. Duurzaamheidsverslag

Inhoud. Inleiding... 3 DEEL 2: DUURZAAMHEIDSBELEID... 12. DEEL 3: ECONOMIE... 14 3.1 Economische resultaten... 14 3.2 Lokale speler...

Inhoud. Inleiding... 3 DEEL 2: DUURZAAMHEIDSBELEID... 12. DEEL 3: ECONOMIE... 14 3.1 Economische resultaten... 14 3.2 Lokale speler... DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2010 Inhoud Inleiding... 3 DEEL 1: BEDRIJF... 4 1.1 Voorstelling... 4 1.2 Operationele structuur... 7 1.3 Bestuur... 7 1.4 Globale speler... 9 1.5 Belanghebbenden... 10 DEEL 2: DUURZAAMHEIDSBELEID...

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN

MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN Informatiebrochure Cyclus 2013-2014 1 1. SITUERING Het hebben van een goed product of dienst is een goede vertrekbasis maar is niet langer een garantie voor het voortbestaan

Nadere informatie

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2011

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2011 maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2011 voorwoord 2 Beste stakeholder, De wereld rondom ons maakte rare sprongen in 2011. Van een beloftevolle relance van de economie naar een nieuwe financiële

Nadere informatie

Halle, 25 juni 2010. Naamloze Vennootschap Etn. Fr. Colruyt. Maatschappelijke zetel: Wilgenveld Edingensesteenweg 196 B-1500 HALLE

Halle, 25 juni 2010. Naamloze Vennootschap Etn. Fr. Colruyt. Maatschappelijke zetel: Wilgenveld Edingensesteenweg 196 B-1500 HALLE Halle, 25 juni 2010 Naamloze Vennootschap Etn. Fr. Colruyt Maatschappelijke zetel: Wilgenveld Edingensesteenweg 196 B-1500 HALLE RPR Brussel BTW: BE 400.378.485 Ondernemingsnummer: 0400.378.485 Tel. +32

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers.

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers. MVO verslag 2013 Inhoudsopgave 1 Ketendenken 1.1 Stakeholders 3 1.2 Dialoog in 2013 4 2 Wie is Bavaria 2.1 Voorwoord 7 2.2 Ethisch gedrag & compliance 9 2.3 Strategie, visie en beleid 10 3 Onze doelen

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Inhoudstafel. Familie pg 6. Mens pg 7. Arbeids vreugde pg 10. Kwaliteit pg 9. Ondernemen pg 12. Respect pg 14. Voorwoord pg 3 Over ons pg 5 GRI pg 17

Inhoudstafel. Familie pg 6. Mens pg 7. Arbeids vreugde pg 10. Kwaliteit pg 9. Ondernemen pg 12. Respect pg 14. Voorwoord pg 3 Over ons pg 5 GRI pg 17 Duurzaamheidsverslag 2013 Eerlijkheid & Transparantie Graag zien Dankbaarheid Inhoudstafel Samenhorigheid Voorwoord pg 3 Over ons pg 5 GRI pg 17 Altijd op elkaar kunnen terugvallen Geld is niet hoogste

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011-2012 OKTOBER 2013

Duurzaamheidsverslag 2011-2012 OKTOBER 2013 Duurzaamheidsverslag 2011-2012 OKTOBER 2013 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011-2012 1 Voorwoord 4 2 organisatieprofiel 6 Uitgelicht Duurzaamheid in de genen 6 Omzet 8 Financiële overheidssteun 8 Deugdelijk bestuur

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid Voorwoord Sinds de oprichting van de onderneming in 1972 staat Hulskamp bekend om haar vooruitstrevendheid. De kwaliteit van de geboden dienstverlening,

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 MVO ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 INHOUD 3 Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Kerngegevens 5 Hoofdstuk 2: Maatschappelijke doelstellingen 6 Hoofdstuk 3: Profiel 6 3.1. De organisatie ANWB 9 3.2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie?

Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie? Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie? 8 tips om een veranderingsproces in goede banen te leiden 10 YEARS! inhoud Inleiding...3 Acht tips om een veranderingsproces in goede banen te leiden...4

Nadere informatie

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010 maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010 over dit verslag 2 over dit verslag Beste stakeholder, 3 Dit is het negende maatschappelijk verslag van Randstad Belgium. Het is de bedoeling dat u

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Want duurzaamheid is wat we leveren. Duurzaamheidsverslag

Want duurzaamheid is wat we leveren. Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Want duurzaamheid is wat we leveren Ondanks de turbulente economische tijden is onze focus op duurzaamheid onverminderd krachtig geweest. Juist de nieuwe economische orde die door

Nadere informatie

Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 20 juni 2012 Jaarverslag

Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 20 juni 2012 Jaarverslag Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 20 juni 2012 Jaarverslag A C E A 2011 4 8 12 16 PERSONENWAGENS BEDRIJFSVOERTUIGEN MOTO S MOBILITEIT 20 24 28 30 FISCALITEIT VERKEERSVEILIGHEID TECHNIEK SALON

Nadere informatie

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda Smaakmakers in snoep Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda 1 Over Perfetti Van Melle Perfetti Van Melle draagt de naam van haar oprichters: de Italiaanse

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap MVO-jaarverslag Jumbo Supermarkten Een duurzame boodschap Onze MVO-strategie Inhoudsopgave Managementverklaring 3 Samenvatting 4 1 MVO-strategie 6 2 Energie 8 Vermindering CO 2 emissies 8 Energiebesparing

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

MVO-rapportage 20 10

MVO-rapportage 20 10 MVO-rapportage 20 10 Voorwoord Veel bedrijven streven ernaar hun negatieve impact op het milieu te reduceren. Wij doen het meteen goed en streven naar een positieve impact op mens en milieu. Zo willen

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2014 OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG OBT bv, juni 2015 De cijfers van dit verslag zijn tot stand gekomen vanuit de milieu- en kwaliteits management systemen van de twee OBT bedrijven in Den Haag en Leiden. Beide

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013-2014

JAARVERSLAG 2013-2014 JAARVERSLAG 2013-2014 Halle, 19 juni 2014 Naamloze Vennootschap Etn. Fr. Colruyt Maatschappelijke zetel: Wilgenveld Edingensesteenweg 196 B- 1500 HALLE RPR Brussel BTW: BE 400.378.485 Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie