Van dievel transport: 75 jaar duurzaam transport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van dievel transport: 75 jaar duurzaam transport"

Transcriptie

1 Van dievel transport: 75 jaar duurzaam transport duurzaamheidsverslag volgens GR4

2 Van dievel transport: 75 jaar duurzaam transport duurzaamheidsverslag volgens GR4

3 Inhoudstafel 1. Voorwoord Voorstelling van het bedrijf Mensgericht Klantgericht Veiligheidsgericht Prijs- en kostenbewust Een eerste duurzaamheidsverslag Belangrijkste ontwikkelingen in de periode : Onze stakeholders De organisatiestructuur Van Dievel Transport vandaag en in de toekomst Belangrijkste doelstellingen en uitdagingen voor Een win-win relatie met onze klanten Lege kilometers vermijden Werken in en met de programma s van de klant, aanleveren van bijkomende informatie Uitbouw van een Schoon wagenpark Beperking van brandstofverbruik en van emissies Beheersing van het verbruik en de emissies van de vrachtwagens Beperking van woon-werkverkeer Verbruik van gas en elektriciteit Inzetten op mensen Training en opleiding Tewerkstelling in de regio Gezondheid en veiligheid voor medewerkers en andere weggebruikers Inbreuken op wet- en regelgeving Besluit Bijlagen Deze zijn niet inbegrepen in de tekst. Ze kunnen op eenvoudig verzoek door stakeholders opgevraagd worden bij de directie van Van Dievel Transport Bedrijfsgegevens 9.2. Procedure voor het identificeren van key-elementen van het rapport 9.3. GRI G4 verwijzingstabel 9.4. GRI G4 tabel afbakening relevante aspecten + link indicatoren 9.5. Info personeel Duurzaamheidsverslag

4

5 1. Voorwoord Dit jaar bestaat Vervoer Van Dievel 75 jaar. Drie generaties van onze familie hebben zich steeds gebogen over de uitdagingen die een bedrijf in een veranderende wereld moet aangaan om de toekomst te kunnen verzekeren. Het vraagt erom je te kunnen aanpassen aan een realiteit met steeds nieuwe verwachtingen, nieuwe markten en nieuwe technologieën. En iedereen moet mee zijn. Niet alleen de bedrijfsleiding, maar ook alle personeelsleden en de omgeving staan in voor deze adaptatie. Dit vraagt om goede change management kwaliteiten, want de natuur van velen is zich te nestelen in het onveranderlijke, terwijl net innovatie ons samen vooruit helpt. Wij geloven dat het open karakter van ons familiebedrijf een van de aspecten is die dit change management vergemakkelijkt. Daarom laten wij ons begeleiden door externe experts, die mee belangrijke processen begeleiden. In een sfeer van goede verstandhouding en laagdrempelige communicatie wordt het een naturel om veranderingen toe te lichten en te luisteren naar feedback. Hoezeer verandering planmatig en meetbaar wordt toegepast, is zulke wederzijdse duiding essentieel voor het welslagen. In een ruimer geheel past dit binnen onze filosofie van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. De Van Dievel bedrijfsfilosofie berust fundamenteel op drie pijlers: mensen, milieu en resultaat. Alle drie zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden en cruciaal om het bedrijf toekomst te geven. Niet alleen is zo n bedrijfsvisie gevoelig voor continue innovatie, het reikt ook de nodige tools aan om die veranderingen mogelijk te maken. Mia De Wael, Finance and Administrative Director Duurzaamheidsverslag

6 2. Voorstelling van het bedrijf Van Dievel Transport is gevestigd in Mechelen, Schaliënhoevendreef 7 en verzorgt FTL transport in een straal van 500 km rond Brussel en op maat uitgewerkte transport logistiek voor de klant. De scope van het ISO 9001:2008 certificaat is dan ook als volgt omschreven: Vervoer, distributie en opslag van goederen voor derden met trekker en oplegger; volladingen. ADRvervoer: colli en gassen. Geven van erkende opleiding en nascholing voor chauffeurs van goederentransport. Het bedrijf bestaat 75 jaar. Drie generaties van de familie loodsten het bedrijf door de continu veranderende verwachtingen van de klanten en de maatschappij, boorden nieuwe markten aan en volgden de nieuwe technologieën op de voet. Grootvader Jozef Van Dievel startte de firma op in 1939 met letterlijk één paard en één kar. Dochter Maria zette het bedrijf verder met haar man Maurice De Wael. Vandaag is het bedrijf in handen van de derde generatie, Jan, Louis en Mia De Wael. Zij verschaffen werk aan 120 chauffeurs en 30 administratieve medewerkers en beschikken over een vloot van 88 trekkers en 160 opleggers Jozef Van Dievel startte de firma op in Dochter Maria zette het bedrijf verder met haar man Maurice De Wael. Een sfeer van goede verstandhouding en laagdrempelige communicatie, behouden dankzij het familiale karakter van het bedrijf, ondersteunen het proces van change-management en geven waar nodig duiding voor alle betrokkenen. In een sector die door de economische crisis en de openstelling van de grenzen in Europa onder zeer zware druk staat, wil het bedrijf zich profileren als een rendabel, efficiënt, duurzaam en kwalitatief hoogstaand transportbedrijf, dat de diverse stakeholders op een evenwichtige manier benadert. In 1989 werd een nieuw logo ontwikkeld, om dit imago te ondersteunen. Het duiveltje, een woordspeling op de naam en symbool voor duivel als do-all voor de klant, maakt de wagens zeer goed zichtbaar op de weg en is ondertussen een gekend en erkend symbool voor kwaliteit, veiligheid en milieu-bewustzijn geworden Van Dievel Transport bouwt reeds jaren aan een bedrijfscultuur waarin mensgerichtheid en veiligheid, klantgerichtheid en prijs/kost-bewustzijn centraal staan. Opleidingsteam met een hedendaagse Euro 6 trekker. 6 Duurzaamheidsverslag

7 Duurzaamheidsverslag

8 2.1. Mensgericht Iedereen weet dat de factor mens in een transportbedrijf erg bepalend is voor de kwaliteit van de dienstverlening. Neem daarbij externe factoren zoals de verkeersdrukte, de veiligheid van de lading, de snelle ontwikkelingen van de wettelijke voorschriften, de bijzondere veiligheidsrichtlijnen van de klanten enzovoorts. Het is daarom dat het management van Van Dievel Transport de jongste jaren heel veel tijd en middelen heeft geïnvesteerd in de uitbouw van een goed doordacht HRM-beleid, dat zowel gericht is op de chauffeur, als op de administratieve kader. Tot vaste onderdelen van dat HRM-beleid zijn intussen geworden: de aanwerving, de selectie, het onthaal en de bedrijfsopleiding van de nieuwe personeelsleden de begeleiding van de oudere chauffeurs netwerk van opleiders (ervaren VDT-chauffeurs) ter begeleiding van nieuwe chauffeurs het overleg met het personeel, in het bijzonder met het chauffeurscorps de vorming en bijscholing door de overheid erkende Van Dievel Academy 2.2. Klantgericht Van Dievel Transport is sinds 2003 door SGS gecertificeerd voor zijn ISO 9001-programma. Het doel daarvan blijft de dagelijks wisselende vraag naar transport uitvoeren tot de tevredenheid van de klanten. De opdracht vormt de rode draad doorheen de organisatie van Van Dievel Transport. Diensten, medewerkers en chauffeurs werken samen aan de uitvoering ervan: van de registratie tot de facturatie. Ieder heeft daarbij zijn taken en zijn verantwoordelijkheden. Iedereen weet wat zijn of haar bijdrage is tot het geheel, hoe zijn of haar taak past in het geheel en wat de bijdragen van de anderen zijn. De relatie met de klant is gekenmerkt door een partnerschap dat steunt op vertrouwen en dialoog Veiligheidsgericht Hoe kan het voor een transportbedrijf anders, zult u opperen. Het is toch vanzelfsprekend dat er gewerkt wordt met modern rollend materiaal en dat alle middelen voorhanden zijn om een veilig transport te verzekeren. Inderdaad, daaraan schenkt het management bij Van Dievel Transport veel aandacht. De veiligheidspolicy bij Van Dievel Transport gaat echter verder. Er is vooreerst de zeer belangrijke preventie van verkeers- en manoeuvreongevallen. Ten tweede beschikt Van Dievel Transport vandaag over eigen vuistregels voor veiligheid en gezondheid met aanvullende protocols voor werken met en bij derden. Er gaat ook aandacht naar de gezondheid tijdens de soms lange werkdagen en het beleid ter voorkoming van arbeidsongevallen, vastgelegd in een handige brochure Mijn rug is verdieveld goud waard. Ook aan het milieu wordt gedacht door elke chauffeur een doorgedreven opleiding eco-proactief rijden te laten volgen met positieve gevolgen voor het verbruik en het milieu. 8 Duurzaamheidsverslag

9 2.4. Prijs- en kostenbewust Het management voert een strikt financieel beleid. Hoekstenen van dit beleid zijn de begrotingspolitiek en de continue toetsing van de financiële en de werkingsresultaten. De kostprijs van het transport trekt de klant aan door zijn transparantie en zijn concurrentiekracht. Deze waarden worden doorgegeven aan alle nieuwe medewerkers tijdens de introductie en hangen ook uit in het bedrijf. Hierdoor leven de waarden echt en worden ze ook beleefd. Getuige hiervan de diverse nominaties en awards die het bedrijf in de voorbije 10 jaar heeft ontvangen. Missie, visie, waarden en beleid worden door de directie jaarlijks vastgelegd in het kader van het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem. Van Dievel Transport is reeds sinds 2003 gecertificeerd. In februari 2012 werd de organisatie op de Transport & Logistics Awards verkozen tot Supertransporteur van het jaar en beloond voor alle inspanningen geleverd tussen 1993 en De Van Dievel Transport Academy groeide vanuit de interne opleiding en training van de chauffeurs en leidt sinds 2010 eigen chauffeurs, zelfstandigen en chauffeurs van collega-transportbedrijven op. Via de cursus eco-proactief rijden wordt de veiligheid van de chauffeurs en van de andere weggebruikers verhoogd en het brandstofverbruik en de uitstoot verminderd. Door het aanscherpen van de technische en sociale skills wordt het imago van de chauffeur verbeterd en door aandacht voor hun werkomgeving en het comfort verlagen we de stress. De directie betrekt de medewerkers bij sociale en sportieve evenementen, waarbij zij zich samen engageren en een hecht team vormen. Jaarlijkse deelname aan de Business Trio Triatlon Duurzaamheidsverslag

10 3. een eerste duurzaamheidsverslag Om alle stakeholders nog meer te betrekken bij en te informeren over de inspanningen die continu geleverd worden om Van Dievel Transport nu en in de toekomst uit te bouwen tot een duurzame onderneming wil de directie tweejaarlijks een duurzaamheidsverslag publiceren, gebaseerd op GRI Global Reporting Initiatieve, versie 4. Op deze manier garanderen wij aan onze stakeholders dat alle belangrijke elementen gerapporteerd worden. We opteren voor een opstart op niveau C om zeer bewust te leren omgaan met de methodiek van selectie van elementen, indicatoren en cijfermateriaal en deels ook omdat in de voorbije periode bepaalde gegevens die moeten gerapporteerd worden op de hogere niveaus niet of onvoldoende gedetailleerd beschikbaar zijn. Dit eerste duurzaamheidsverslag betreft immers de jaren 2012 en GROENE WAARDEN VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST MILIEU IS BELANGRIJK voor ons en voor ieder van onze medewerkers MATERIALEN EN PRODUCTEN waar mogeljk steeds de milieuvriendelijkste kiezen GROEN LABEL dat appreciëren we bij onze toeleveranciers BEPERK RESOURCES grondstoffen zijn kostbaar, wees er zuinig mee BEPERKING VAN VERBRUIK is ook in ondersteunende processen voor ons van belang WEES ZUINIG MET WATER laat de kraan niet langer open dan nodig BEPERK EMISSIE rijd zuinig met wagen en vrachtwagen LUCHTVERVUILING vermijden we ook oin ondersteunende processen SORTEREN EN RECYCLEREN afval is niet te vermijden, maar hergebruik waar mogelijk AFVALWATER SCHEIDEN zodat de zuivering minder milieubelastend is Vanuit de toekomstgerichte visie en de maatschappelijke betrokkenheid kiest de directie voor duurzaam en verantwoord ondernemen als strategie op lange termijn. De drie centrale peilers zijn People, Planet en Profi t. Concreet betekent dit dat in alle bedrijfsbeslissingen tegelijk een hoger bedrijfsrendement wordt nagestreefd en de kansen worden benut voor een beter milieu en voor meer welzijn voor de medewerkers en maatschappij. 10 Duurzaamheidsverslag

11 3.1. Belangrijkste ontwikkelingen in de periode : In 2012 stapt Van Dievel Transport als koploper in het Lean & Green programma van het VIL. Met dit programma gaat het bedrijf nog een stap verder met de inspanningen die reeds jaren werden geleverd inzake Groen en Duurzaamheid. Er wordt gestart met met een actieplan om in 5 jaar tijd hun CO2 uitstoot met minstens 20% te beperken. (zie paragraaf 5 en 6). Er wordt ook gewerkt aan een eerste milieucharter, en de milieuwaarden worden geconcretiseerd en gecommuniceerd in het bedrijf. Begin 2013 wordt een ambitieus programma opgestart om de communicatie tussen de planning/dispatching, de chauffeurs en de orderadministratie vlotter te laten verlopen en de service naar de klanten te verhogen. Het project SKY omvat aanpassingen/vervanging van zowel software als hardware. Dit project slorpt veel energie en tijd op en loopt vertraging op. Aanvankelijk zou het systeem live gaan op 1 juli 2014, maar door allerlei problemen bij de ontwikkeling en de leveranciers is deze datum nu verschoven naar 30 april Voor twee nieuwe grote klanten werden een aantal belangrijke vernieuwingen doorgevoerd. Enerzijds werden shuttle diensten opgestart, met andere wagens (de wipkar en de camionette) en een andere vorm van werkverdeling. De chauffeurs die voor deze klant werken zitten in een ploegensysteem met vaste werkuren en dagen. Anderzijds doet Van Dievel sinds eind 2013 ook containertransport. Hierbij werkt men uiteraard niet langer met de gekende opleggers, maar met chassis. Begin 2013 wordt het project SKY opgestart om de operationele communicatie efficiiënter te maken. Deze veranderingen hadden ook een belangrijke impact op de dispatching, die nu in twee groepen werkt. Eén groep volgt specifiek de shuttles en de containers op, de anderen volgen de chauffeurs op die het klassieke werk met de trekken en trailer doen. Om deze opsplitsing te realiseren werden nieuwe dispatchers aangetrokken. Om de groei aan te kunnen werden ook op orderadministratie en boekhouding het personeelskader uitgebreid en voor de opleiding van de chauffeurs werd een opleidingscoördinator aangetrokken om Duurzaamheidsverslag

12 de mentor-trainer te ondersteunen. Van Dievel Transport ging in 2012 ook in zee met een buitenlandse onderaannemer om de schaarste aan chauffeurs op te vangen. Eind 2013 werd 21,5% van de omzet uitbesteed, 19,3% werd uitbesteed aan de buitenlandse onderaannemer, 2,2% aan diverse binnenlandse onderaannemers. De hospitalisatieverzekering die reeds bestond voor de chauffeurs werd ook voor de bedienden opgenomen. Van Dievel Transport is sinds 2012 ook lid van het VOV Lerend Netwerk, om met andere organisaties ideeën uit te wisselen in verband met diversiteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen, In de periode werd de organisatie bekroond met - de 10de Safety Award (juni 2012), toegekend door Transportmedia op haar jaarlijkse evenement Best of Transport - de Lean and Green award - het Milieucharter, een certificaat van de Provincie Antwerpen waarbij de inzet voor Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt erkend. Het gaat dan om duurzame mobiliteit, het verminderen van het gebruik van hulpstoffen en het verbeteren van de milieucommunicatie - het EFS-kwaliteitslabel voor kwaliteitsvolle bedrijfs- en dienstverlening, de erkenning van de dagelijkse inzet van alle medewerkers. - Het Truckveilig label van de Vlaamse Stichting verkeerskunde voor de inzet voor verkeersveiligheid De groei van de onderneming maakt dat zowel voor de wagens (trekkers en opleggers) als voor de medewerkers men op zoek moet naar nieuwe locaties. Werving en selectie neemt veel tijd in beslag en ook de uitbouw van de samenwerking met de buitenlandse onderaannemer en de opleiding van nieuwe chauffeurs vragen veel bijkomende inspanningen. De opbouw van het SKY programma en het voortdurende uitstel en extra werk en testen van hardware en software wegen ook door. De stress binnen de organisatie neemt toe. In de periode worden de belangrijkste doelstellingen dan ook enerzijds het verder uitbouwen van de organisatie en het bestendigen van de kwaliteit van de dienstverlening voor bestaande en nieuwe klanten, anderzijds het voorzien van maatregelen om de rust binnen de organisatie te herstellen. (zie 3.5) 3.2. Onze stakeholders Van Dievel Transport beschouwt verschillende groepen als stakeholders en betrekt en informeert hen. Enerzijds zijn er de direct betrokkenen: - Bestuursleden die niet actief werken in de organisatie - Medewerkers - Klanten - Leveranciers en onderaannemers Anderzijds worden als betrokkenen beschouwd: - Collega-transporteurs - Ondernemingen op het bedrijventerrein (de buren) - Organisaties en verenigingen van en voor transporteurs - Organisaties, verenigingen die zich inspannen voor veiligheid, verkeersveiligheid, en duurzaam ondernemen. Voor het eerste duurzaamheidsrapport opteert de directie ervoor de meest betrokken stakeholders inspraak te geven: de medewerkers, de partners en de leden van de Raad van Bestuur. Voor volgende edities wil men geleidelijk de groep uitbreiden. De geselecteerde stakeholders ontvingen de ontwerptekst en konden hierop hun opmerkingen en aanvullingen formuleren. Hun input werd gebruikt om de definitieve versie van het rapport op te maken. 12 Duurzaamheidsverslag

13 3.3. De organisatiestructuur Van Dievel Transport is, zoals Mia De Wael (Finance & Administrative Director) het verwoordde bij de voorstelling van het project SKY, een familiebedrijf in continue verandering. Het bedrijf was oorspronkelijk letterlijk een eenmanszaak, waarbij de stichter Jozef Van Dievel met paard en kar driemaal in de week ongeveer 2500 kg papier van de Papeteries de Belgique vervoerde van Brussel naar Duffel. Toen het paard stierf, midden in de oorlogsjaren, in 1942, kwam de eerste wagen. Reeds toen gebeurde die aankoop samen met de klant. De Papeteries zorgde voor het voorschot dat dan achteraf uiteraard moest afbetaald worden door VDT. Omdat er geen benzine beschikbaar was in de oorlogsjaren en men dus met gas op basis van kolen reed werd dochter Maria op haar 14de convoyeur. Samen met haar vader stelde ze alles in het werk om, ondanks het gebrek aan vervangstukken, de wagen op de weg te houden en de klant te beleveren. Omdat de papierindustrie door de oorlog op een erg laag pitje stond had het bedrijf ondertussen andere klanten gezocht. Ze vervoerden o.a. bruinkool en vis voor de gemeenten en melkpoeder voor de chocoladefabriek Renaux. Na de oorlog kan VDT zich eindelijk een betere wagen veroorloven en vanaf 1947 reed Maria zelf met een vrachtwagen. In 1948 werd de eerste chauffeur in dienst genomen, Maurice De Wael. Maria en Maurice huwden in In het begin van de jaren 50 waren er drie chauffeurs in dienst. Maria was in die periode niet actief in het bedrijf, zij zorgde voor de zes kinderen. Na de dood van Jozef Van Dievel in 1964 nam Maurice De Wael de leiding over en ging Maria terug aan de slag, zij nam de administratie voor haar rekening. Ondertussen kwamen de eerste belangrijke contracten binnen en groeide het personeelsbestand tot 7 chauffeurs. In 1967 werd een eerste trekker met twee opleggers aangekocht, in 1969 begon de oudste zoon van Maurice en Maria in het bedrijf als chauffeur. In 1972 werd een pakhuis gebouwd, als gevolg van een overeenkomst met de klant Scott. De waarden die vandaag belangrijk zijn voor VDT waren toen reeds duidelijk. Van bij de start werd gezocht naar een manier om een duurzame onderneming op te bouwen, door een eerlijke samenwerking met de klant, een goede selectie en begeleiding van de chauffeurs en een goede relatie met de buren. Papeteries de Belgique bleven klant tot ze in 1997 de poorten sloten, Procter & Gamble zijn reeds van eind jaren zestig klant, Vanaf 1947 reed Maria Van Dievel zelf met een vrachtwagen. In 1964 nam Maurice De Wael de leiding over. De chauffeurs moesten in de aanvangsjaren eerst en vooral harde werkers zijn, en zelf hun voertuig kunnen onderhouden. Zij moesten echter boven al eerlijk zijn en in alle omstandigheden kalm blijven. Het bedrijf groeide vanaf 1970 snel verder. In 1985 waren er 27 personeelsleden, in 2000 reeds 54. Alle kinderen van Maurice en Maria reden met de vrachtwagen. Jos, de oudste zoon, bouwde zijn eigen transportbedrijf ODHT op, Louis, Jan en Mia namen in 1993, na het overleiden van hun vader Maurice de leiding van het bedrijf over. VDT werd ondertussen een naamloze vennootschap, met een Raad van bestuur samengesteld uit Maria De Wael en de zes kinderen. Het huidige organogram is opgenomen in bijlage 5. De administratie telt in 2014 een dertigtal medewerkers, er zijn meer dan 100 chauffeurs en een aantal onderaannemers die dagelijks voor de klanten diverse ritten rijden. Opleiding en training zijn uitgegroeid tot de Van Dievel Academy. Waar vroeger de Van Dievel chauffeur ook kennis moest hebben van mechaniek, wordt nu de nadruk gelegd op defensief eco-rijden en gebruik van moderne communicatiemiddelen. Duurzaamheidsverslag

14 Jan, Mia en Louis De Wael Van Dievel Transport was oorspronkelijk gevestigd bij de woning in de Kuikenstraat in Sint Katelijne Waver, later in de Kalkoenstraat. Naarmate het bedrijf groeide en tegelijk de buurt meer bebouwd werd ontstond de nood aan een verhuis. Hierbij werd bewust gekozen voor een industrieterrein om de overlast voor buren te beperken. In 2007 werd een nieuw gebouw in gebruik genomen met parkeerruimte in de Schaliënhoevedreef op het industrieterrein Mechelen Noord. De logistieke activiteiten vinden plaats in Depot 2 aan de Antwerpsesteenweg in Mechelen. In 2014 werden twee extra terreinen in dienst genomen om de trekkers en opleggers te parkeren (depot 3 en 4), allebei op het industrieterrein. Net als in de beginjaren is de bedrijfsleiding constant bezig met change, aanpassen, proactief reageren op gewijzigde eisen van de maatschappij, de klanten, de medewerkers, om in de moeilijke transportmarkt een duurzame onderneming te blijven. 14 Duurzaamheidsverslag

15 3.4. Van Dievel Transport vandaag en in de toekomst In 2014 viert Van Dievel Transport 75 jaar veilig en duurzaam transport, met aandacht voor milieu, omgeving en personeel. De huidige beleidsverklaring met missie, visie en strategie voor de volgende jaren is hieronder opgenomen. Missie: Vervoer Van Dievel profileert zich als een rendabel, efficiënt, duurzaam en kwalitatief hoogstaand transportbedrijf binnen de logistieke sector, met een evenwichtige benadering naar de diverse stakeholders. Visie: Vervoer Van Dievel spitst zich toe op zowel FTL transport in een straal van 500 km rond Brussel als op maat uitgevoerde transport logistiek voor de klant, waarbij op een creatieve en flexibele wijze een lange termijn winwin relatie wordt uitgebouwd. Mensgericht en veiligheid, klantgericht en prijs/kostbewustzijn bepalen de bedrijfscultuur. Strategie: Het bedrijf wil daarvoor Duurzaam Ondernemen waarbij in alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement wordt nagestreefd, als de kansen worden benut voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht worden beoogd; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie Het bedrijf wenst in deze zin haar groeipad van de vorige jaren te bestendigen, binnen de huidige en toekomstige economische en maatschappelijke evolutie met accenten naar: Rendabiliteit betrachting met oog voor kwaliteit, service naar klant in partner opstelling. Sociaal verantwoord ondernemen, met respect voor medewerkers, hen hierbij de middelen aanreikend qua efficiëntie, veiligheid en gezondheid. Aandacht voor milieu en maatschappij, door in te spelen op technologische evolutie op zowel technisch (energie) als organisatorisch vlak (mobiliteit). Generatie van toegevoegde waarde bij deze logistieke dienstverlening, op alle vlakken, binnen een brede context, naar alle stakeholders toe. Datum: 23 december 2014 Louis De Wael managing director Jan De Wael sales director Mia De Wael finance & administrative director Duurzaamheidsverslag

16 3.5. Belangrijkste doelstellingen en uitdagingen voor Van Dievel Transport wil in de volgende jaren haar groeipad naar duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen bestendigen, binnen de huidige en toekomstige economische en maatschappelijke evolutie. De strategie op korte en middellange termijn vertrekt van: - Nastreven van rendabiliteit, met oog voor kwaliteit en service, door op een creatieve en flexibele wijze een lange termijn winwin relatie op te bouwen met de klanten. (Profit) - Sociaal verantwoord ondernemen, met respect voor medewerkers, door hen de middelen aan te bieden om op een efficiënte, veilige en gezonde manier met plezier te kunnen werken voor Van Dievel transport (People) - Aandacht voor milieu en maatschappij, door in te spelen op de technologische evolutie die mogelijkheden biedt om zowel energieverbruik als uitstoot te verminderen en de impact van de mobiliteitsproblemen op economisch en sociaal vlak te beperken. (Planet) - Het genereren van toegevoegde waarde binnen een bredere context, op diverse vlakken voor alle stakeholders. (People and Planet) Deze strategie wordt omgezet in concrete jaardoelstellingen en actieplannen, die continu opgevolgd worden in de directievergadering en in de periodiek kwaliteitsvergaderingen. 16 Duurzaamheidsverslag

17 4. Een win-win relatie met onze klanten Van Dievel Transport werkt in een zeer concurrentiele markt. Ook, of vooral hier zijn financiële resultaten van groot belang voor een organisatie die streeft naar duurzaamheid voor al haar stakeholders. Rendabiliteit garandeert op lange termijn de operationele continuïteit van het bedrijf voor zowel de aandeelhouders als voor de medewerkers, de klanten en de leveranciers. Om rendabel te blijven en telkens opnieuw positieve financiële resultaten en een groei te kunnen realiseren opteert Van Dievel Transport ervoor met de klanten duurzame relaties uit te bouwen, met een win-win resultaat voor alle partijen. De directie geeft duidelijk het belang van financiële resultaten aan in zowel de missie en visie als in de strategie nu en voor de volgende jaren. Zij volgen dit aspect dan ook zeer kort op in maandelijkse overlegvergaderingen en zoeken in alle contacten met de klanten naar de win-win relatie. Zij beslissen gezamenlijk over de doelstellingen van de organisatie, de gewenste resultaten van de acties die opgezet worden in het kader van de win-win relaties met de klanten en over de bijhorende middelen die hiervoor dienen te worden voorzien Lege kilometers vermijden. In het kader van de kwaliteitsdoelstellingen worden lege kilometers (vanaf januari 2000) en verbruik uiteraard ook opgevolgd. De doelstelling is hier in ieder geval beneden 18% te blijven. Voor 2012 noteerden we 15,9%, voor 2013 daalde het aantal lege kilometers tot 14,28% In overleg met enkele klanten werden vanaf 2012 Rondrit trajecten opgesteld, waarbij alle lege kilometers vermeden worden, door 2 richting stromen op elkaar af te stemmen, volume en tijdsgewijs tussen meerdere partijen. Op basis van de ervaring in 2013 werd een prognose opgemaakt en acties voorzien voor 2013 en volgende. Besparing lege kms partijen rondritten (aantal) Aantal rondritten traject CocaCola-Colruyt Halle -Chep 8,750 35,000 52,500 70,000 - traject CocaCola-Colruyt Ghislenghien-Chep 12,500 50,000 75, ,000 - traject P&G-Colruyt Halle -Chep-Kellogg 7,813 31,250 46,875 62,500 - traject P&G - Delhaize Zellik - Chep - Kellogg 5,313 21,250 31,875 42,500 - traject chep alike met EPS (pipeline) 4,250 17,500 25,000 - traject chep alike met IPP (pipeline) 4,250 17,500 25,000 - nieuwe trajecten CHEP 8,500 35,000 50,000 Totaal Bespaarde lege kms 34, , , ,000 Uiteraard heeft het vermijden van lege kilometers ook een impact op verbruik en CO2 uitstoot (zie paragraaf 6) Duurzaamheidsverslag

18 Voor het beperken van de lege kilometers werd bovendien gestart met Groen charteren. Wanneer in tenders alle trajecten worden opgenomen vanuit één laadplaats met diverse geografische spreiding van losadressen, welke niet altijd opportuun gelegen zijn in de spreiding evenwichten laad/los van Van Dievel, werden vele lege kms gereden. Dit werd opgelost door conculleagues te zoeken die met het omgekeerde probleem zitten voor die bepaalde trajecten, waardoor netto lege kms uitgespaard worden door beide partijen. Dit betekent uiteraard een win-win voor de betrokken transporteurs en VDT, maar ook voor de VDT en zijn klanten. (*) de vermelde kms in berekening betreffen hier de gemiddeld vermeden lege aanrij- en afrij kms totaal per rit voor ieder traject indien Van Dievel dit zelf zou doen. De tegenpartij concullega die deze ritten uitvoert, is of uit de buurt Stembert of levert inbound materiaal bij SCA in Stembert. Besparing lege kms milieu via concullegae in de buurt stembert / w.vlaanderen (1.5 dag = 75 km (*) x 1.5) stembert / o.vlaanderen (1.5 dag = 50 km x 1.5 stembert / luxemburg (1.5 dag = 100 km x 1.5) stembert / kempen (1.5 dag = 60 km x 1.5) 28,125 28,125 28,125 28,125 28,125 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 Totale besparing 106, , , , ,875 Totale kms 7,400K 7,400K 7,400K 7,400K 7,400K Uitsparing op totale kms 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 18 Duurzaamheidsverslag

19 4.2. Werken in en met de programma s van de klant, aanleveren van bijkomende informatie. Voor het ingeven van de opdrachten worden nu naast het eigen programma Navitrans 6 programma s gebruikt voor 7 verschillende klanten en/of hun eindklanten. Klantgericht werken in verschillende programma s voor het aanvaarden en ingeven van orders. C3 DC transportplr Lean TMS Transporeon Transwide Klant 1 Voor 1 laadplaats slot boeken in losplaats Klant 2 Vrachten accepteren/ weigeren Toegewezen vrachten afdrukken Laad/losafspraken boeken Bieden op openst. vrachten Slot boeken voor 1 eindklant Remork invullen voor 1 klant Aantal palletten vermelden voor één klant Klant 3 Losafspraken boeken Losafspraken boeken bij eindklant Vrachten accepteren/ weigeren Toegewezen vracht afdrukken Laad/losafspraken boeken Remorknrs invullen voor voorladingen Aangeven drop of live-lading Soms laadvolgorde doorgeven Klant 4 Toegewezen vracht afdrukken Ingeven in navitrans Klant 5 Vrachten accepteren Laadslot boeken Remorknr invullen Klant 6 Vrachten accepteren Bieden op openst. vrachten Soms laad/losuren boeken Klant 7 Losafspraken boeken Losafspraken boeken bij eindklant Vracht accepteren voor 2 vestigingen Laadslot boeken voor 1 vestiging De assistent dispatcher vult in het programma Lean voor de klant de afwijkingen in: te vroege of te late aankomsten, te lange wachttijden, goederen niet beschikbaar of andere aantallen geladen dan voorzien. Zij boeken ook de afspraken over en boeken indien nodig rush orders (extra vrachten voor de dag zelf). Voor alle wagens die in de haven van Antwerpen containers (nieuwe klant sedert 2013) moeten afhalen worden de wagens aangemeld voor de huidige of de volgende dag en worden afspraken geboekt op een website van de klant. Voor een van de klanten moeten de chauffeurs PDA s gebruiken. De assistent dispatcher moet elke dag nakijken of alle toestellen werken. Indien bepaalde toestellen niet werken moet de klant verwittigd worden. Voor drie klanten moet dagelijks een excelbestand opgestuurd worden met de door de klant gewenste informatie (aankomsturen en/of vertrekuren en/of informatie over geladen goederen en/of informatie over de aanmeldingspasjes) Voor 6 klanten moet de assistent dispatcher voortdurend tijdens de dienstverlening de wachturen opvolgen en onmiddellijk via mail doorgeven indien er afwijkingen zijn. Duurzaamheidsverslag

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen van de Lean &

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Versie 30-05-2011 Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen

Nadere informatie

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE Erp, december 2014 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Scope

Nadere informatie

Proefproject eco-driving bij bedrijven

Proefproject eco-driving bij bedrijven Proefproject eco-driving bij bedrijven Project en resultaten Begin 2006 deed Bond Beter Leefmilieu samen met een aantal opleidingsaanbieders een oproep aan bedrijven om deel te nemen aan het pilootproject

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Energie management actieplan 2016

Energie management actieplan 2016 Pagina : 1/7 Energie management actieplan 2016 In dit hoofdstuk wordt de doelstelling beschreven in het kader van de CO2-reductie, inclusief de reductiemaatregelen, die Oosterhuis BV vanaf het jaar 2016

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Voortgang CO 2 reductie

Voortgang CO 2 reductie Voortgang CO 2 reductie Introductie A. Hak wil in 2020 CO2 neutraal werken en heeft doorlopend aandacht voor de invloed van onze werkzaamheden op het milieu. Wij zijn gecertificeerd volgens ISO 14001 en

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V.

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Scherrenberg B.V. heeft zich in het kader van haar Kwaliteit- Arbo en Milieubeleid ten doel gesteld om de uitstoot van CO2 bij de uitvoering van

Nadere informatie

echt HEMA Joke Vink Expertmeeting Nieuwe economie 30 januari 2014 Raadzaal Stadhuis Utrecht Amsterdam Datum

echt HEMA Joke Vink Expertmeeting Nieuwe economie 30 januari 2014 Raadzaal Stadhuis Utrecht Amsterdam Datum echt HEMA Joke Vink Expertmeeting Nieuwe economie 30 januari 2014 Raadzaal Stadhuis Utrecht Amsterdam Datum Programma Introductie Hema Internetwinkelen bij Hema Lopende initiatieven Onze visie Issues /

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

Chauffeur? Je verveelt je nooit!!! A 50 gisterenavond 21 uur

Chauffeur? Je verveelt je nooit!!! A 50 gisterenavond 21 uur Chauffeur? Je verveelt je nooit!!! A 50 gisterenavond 21 uur Duurzame inzet: CO2- en brandstofbesparing "ik ga voor groen Pieter Bouwmans Leon Urlings Utrecht 5-2-2015 Film https://www.youtube.com/watch?v=qyc5wodtzda

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 September 2016

Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

JAAR. 75 jaar transport op maat

JAAR. 75 jaar transport op maat 75 JAAR 75 jaar transport op maat Wel de lusten maar niet de lasten! Select2Connect de beste manier van SAMENwerken 24/7 bereikbaar Deskundigheid Afspraak = Afspraak Kwaliteit Flexibiliteit Snelle levering

Nadere informatie

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. emissie-inventarisrapport 2013

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. emissie-inventarisrapport 2013 Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. emissie-inventarisrapport 2013 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 (06-05-2014) 1/10 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Clematis Holding B.V. Rapportage Maatregellijst CO2-Prestatieladder 2016

Clematis Holding B.V. Rapportage Maatregellijst CO2-Prestatieladder 2016 Clematis Holding B.V. Rapportage Maatregellijst CO2-Prestatieladder 2016 Globale maat CO₂ uitstoot, scope 1 en 2 265 ton Omzet 3 miljoen Euro 88,33 ton/miljoen Euro Personeelsleden 27 FTE 9,81 ton/fte

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 Energie Management Actieplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015 CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 215 Uit de CO2 inventarisatie over 215 zijn de volgende resultaten bekend. De onderbouwing van de berekening is opgenomen. Voor 215 zijn de gegevens

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan Datum: april 2015 versie 3 Pagina 1 van 6 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2017 V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan te Nijkerk Datum: april 2015 versie 3 Pagina 2 van 6 Inhoud 1 Inleiding energie meetplan

Nadere informatie

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 Hoofdstuk F MVO en prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 F.2. Energie auditverslag Aan de hand van identificatie van relevante s is vastgesteld wat bij ESC op dit moment de is en welke

Nadere informatie

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020]

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] 2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Co2-prestatieladder 3.0 2015 Inhoud Inleiding... 2 1.1. Doelstellingen... 3 1.2. Planning meetmomenten... 3 1.3.

Nadere informatie

Energie Management Rapportage 2016

Energie Management Rapportage 2016 Energie Management Rapportage 2016 Inhoud: Energie beleidsverklaring Reductiedoelstellingen Uitstoot door vervoer Uitstoot door werken Uitstoot door kantoor Energiebeleidsverklaring A. Jansen B. V. streeft

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

CO 2 -emissie voortgangsrapportage 2015 Centercon B.V.

CO 2 -emissie voortgangsrapportage 2015 Centercon B.V. CO 2 -emissie voortgangsrapportage Centercon B.V. Prestatieladder 3.0 Versie 10 juni Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 September 2016 Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Centercon

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen

Review CO2 reductiedoelstellingen Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen 23-09-2014 1/10 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1.

Nadere informatie

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV. Hoofddorp 13 april 2015. M. Korbee, Afdeling KAM.

CO 2 Reductie doelstellingen. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV. Hoofddorp 13 april 2015. M. Korbee, Afdeling KAM. CO 2 Reductie doelstellingen De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Hoofddorp 13 april 2015 M. Korbee, Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

Voortgang CO 2 reductie 2012

Voortgang CO 2 reductie 2012 Voortgang CO 2 reductie 2012 Datum: augustus 2013 Versie: 1.0 Door: Technisch Handels Bureau Rensa BV (Jur Hofland) Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Duurzaamheidsbeleid... 4 2. Doelstellingen... 5 3. Energie

Nadere informatie

Medical Services Textile Services Logistic Services. Logistieke dienstverlening voor de medische industrie

Medical Services Textile Services Logistic Services. Logistieke dienstverlening voor de medische industrie Medical Services Textile Services Logistic Services Logistieke dienstverlening voor de medische industrie Facts & Figures Geïntegreerd procesmanagement STERIMA-VANGUARD wil de first in mind regionale en

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Maarten Matienko VAB. Daniël Peemans KBC Autolease. Saskia Raymaekers KBC Autolease

Maarten Matienko VAB. Daniël Peemans KBC Autolease. Saskia Raymaekers KBC Autolease Welkom Duurzame mobiliteit Sessie 1 Hoe uw brandstofverbruik en wagenparkkosten in de toekomst beperken? Maarten Matienko VAB Daniël Peemans KBC Autolease Saskia Raymaekers KBC Autolease Duurzame mobiliteit

Nadere informatie

Milieu en Co2 Programma c.q. het plan van aanpak ICS Groep

Milieu en Co2 Programma c.q. het plan van aanpak ICS Groep Milieu en Co2 Programma c.q. het plan van aanpak 2017 ICS Groep 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Strategische milieu en co2 reductie doelstellingen... 3 Milieu en CO2-reductie doelstellingen 2017... 3 3.

Nadere informatie

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Mij is gevraagd iets te vertellen over onze pogingen om rendement in de bedrijfsvoering te verbinden met duurzaamheid. Dat is vooral een kwestie om met boerenverstand

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

CO2-MEETPLAN INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 3 2. MEETMOMENTEN 3 2.1. ORGANISATIE 3 2.2. PROJECTEN 4

CO2-MEETPLAN INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 3 2. MEETMOMENTEN 3 2.1. ORGANISATIE 3 2.2. PROJECTEN 4 CO2-Meetplan Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 24-07-2014 Versie 1.0 Controle door M. Vanderhorden Goedkeuring door B. Geltmeyer Status Definitief INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V.

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. 2016 (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Energiebeleid... 3 2 Huidig energieverbruik en trendanalyse... 3 3 Voortgang

Nadere informatie

Bescherm het milieu en uw bedrijfsresultaten

Bescherm het milieu en uw bedrijfsresultaten 23042012_WORKsmart_ECO_bro_NL WORKsmart -Eco Bescherm het milieu en uw bedrijfsresultaten www.tomtom.com/business Let s drive business Inhoud 2 Hoe groen is uw onderneming? 3 Optimaliseer de inzet van

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

HAVEN VAN ANTWERPEN Ruimte voor evenwicht

HAVEN VAN ANTWERPEN Ruimte voor evenwicht HAVEN VAN ANTWERPEN Ruimte voor evenwicht NIEUW HANDIGE DUURZAAMHEIDSTIPS www.duurzamehavenvanantwerpen.be Evenwicht tussen mens (people), milieu (planet) en welvaart (prosperity) H et tweede duurzaamheidsverslag,

Nadere informatie

MVO-rapportage Broekema Wegenbouw

MVO-rapportage Broekema Wegenbouw MVO-rapportage Broekema Wegenbouw Peizerweg 148a - 9727 AR Groningen Door Koos Bakker 25 juli 2017 Opgesteld met de MVO-zelfscan van Bouwend Nederland Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Milieu... 4 1.1. Grondstoffenefficiëntie...

Nadere informatie

Green Tender voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Tender voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Energie Management Rapportage 2016

Energie Management Rapportage 2016 Energie Management Rapportage 2016 Inhoud: Energie beleidsverklaring Reductiemogelijkheden Uitstoot door vervoer Uitstoot door werken Uitstoot door kantoor Reductie doelstellingen 2016 Energiebeleidsverklaring

Nadere informatie

Introductie. Duurzame stedelijke distributie. Goevaers Consultancy. België 16 februari 2013

Introductie. Duurzame stedelijke distributie. Goevaers Consultancy. België 16 februari 2013 Goevaers Consultancy Duurzame stedelijke distributie België 16 februari 2013 GC Introductie Duurzaam goederen vervoer Duurzaamheid vraagt om samenwerking in de keten Nieuwe technologieën kunnen alleen

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

HANDLEIDING ANALYSE FINANCIËLE EFFECTEN VERVOERSSYSTEMEN

HANDLEIDING ANALYSE FINANCIËLE EFFECTEN VERVOERSSYSTEMEN HANDLEIDING ANALYSE FINANCIËLE EFFECTEN VERVOERSSYSTEMEN 2010 Policy Research Corporation, namens de sociale partners inhet beroepsgoederenvervoer over de weg en de logistiek (CNV, FNV, TLN en VVT) Meer

Nadere informatie

Kwantitatieve reductiedoelstelling

Kwantitatieve reductiedoelstelling CO 2 Prestatieladder Kwantitatieve reductiedoelstelling Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 3.B.1, 3.B.2, 4.B.1, 1.D.1 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 18 april 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in KBC Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Corporate Social Responsibility of CSR)

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 10 november 2016 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling energieverbruik 4 2.2. Voortgang

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Actieplan CO 2 -prestatieladder

Actieplan CO 2 -prestatieladder Actieplan CO 2 -prestatieladder 2017-2019 Inleiding Dit actieplan CO 2 -prestatieladder beschrijft de doelstellingen voor de reductie van scope 1, 2 en 3 emissies over een periode van drie jaar en wordt

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 September 2016 Energie Management Actieplan 2015-2020 (versie 3.0) Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

ENERGIE ACTIEPLAN. Van der Wiel Holding BV. Conform NEN 50001 Oktober 2015 ENERGIE ACTIEPLAN VAN DER WIEL HOLDING B.V.

ENERGIE ACTIEPLAN. Van der Wiel Holding BV. Conform NEN 50001 Oktober 2015 ENERGIE ACTIEPLAN VAN DER WIEL HOLDING B.V. ENERGIE ACTIEPLAN Van der Wiel Holding BV Conform NEN 50001 Oktober 2015 Verantwoordelijke voor dit verslag is de consultant van AMK Inventis Versie 2.0 Pagina 1 van 6 Scope 1 gasverbruik 1 Inregelen cv

Nadere informatie

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015 Energiemanagement actieplan 2015 25 september 2015 Energie Management Actieplan 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 3. Plan van Aanpak 5 4. Deelname

Nadere informatie

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 UNCLASSIFIED TOL: 0006 0000795431 CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 Conform de CO 2 prestatieladder 3.0 CO 2 reductieplan: doelstellingen en

Nadere informatie

Halfjaarlijks Evaluatierapport 2013

Halfjaarlijks Evaluatierapport 2013 Halfjaarlijks Evaluatierapport 2013 1 1. Calculatie CO2 Emissies eerste semester 2013 1.1. SCOPE 1 EMISSIES OF DIRECTE EMISSIES Scope 1 emissies of directe emissies zijn de emissies door AEG Belgium. Hieronder

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 30-10-2015 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Referentie

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

CO2-MEETPLAN INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 3 2. MEETMOMENTEN 3 2.1. ORGANISATIE 3 2.2. PROJECTEN 4

CO2-MEETPLAN INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 3 2. MEETMOMENTEN 3 2.1. ORGANISATIE 3 2.2. PROJECTEN 4 CO2-Meetplan Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 27-07-2015 Versie 2.0 Controle door M. Vanderhorden Goedkeuring door B. Geltmeyer Status Definitief INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie:

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

VOORSTELLING. Het is in deze geest en met deze wil dat het Verbond van Belgische Ondernemingen

VOORSTELLING. Het is in deze geest en met deze wil dat het Verbond van Belgische Ondernemingen VOORSTELLING VAN HET CHARTER " "EV EVOLUTION TO ELECTRICAL VEHICLES" ( EV. TO E.V. ). ) INLEIDING Het vervoer over de weg is momenteel een bron van vervuiling wegens uitstoot in de lucht en geluidshinder.

Nadere informatie

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan Datum: April 2015 versie 3 Pagina 1 van 8 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2017 V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan te Nijkerk Datum: April 2015 versie 3 Pagina 2 van 8 Inhoud 1 Doelstellingen 3 1.1.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 19-08-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan CO 2 -Prestatieladder Bijlage D Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 26 van 39 D.1 Inleiding In het vorige hoofdstuk is kenbaar gemaakt dat

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen J.M. de Wit Groenvoorziening BV Hazerswoude-Rijndijk 11 juni 2015 Marco Hoogenboom. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Nistelrode, februari 2016 Opgesteld door: M. Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Akkoord directie: Dhr. A. Strijbosch Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V.

Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V. Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V. Versie d.d. 21-03-2014 Geactualiseerd d.d. 09-12-2014 Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V. Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie