Leones. IT Service Assessment & Improvement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leones. IT Service Assessment & Improvement"

Transcriptie

1 Leones IT Service Assessment & Improvement

2 IT Service Assessment & Improvement Versie Inleiding Dit rapport is geschreven in opdracht van Leones door Jurjen Bloo, student aan de Hogeschool van Amsterdam en is onderdeel van de afstudeeropdracht. Binnen dit rapport worden de volgende onderdelen behandeld: De organisatie van Leones; IT dienstverlening met de daarbij horende bedrijfsprocessen; Nul-meting van de IT-Servicedesk; Advies met betrekking tot de IT dienstverlening. De organisatie Leones wordt in de eerste paar hoofdstukken uitgediept. Naarmate het document vordert zullen de problemen aan het licht komen. Om de analyse op een juiste manier te doorlopen heb ik gekozen om de stappen van lemniscate model te volgen. 2 Auteur: Jurjen Bloo

3 IT Service Assessment & Improvement Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING DE ORGANISATIE LEONES PRODUCTEN EN DIENSTEN ORGANOGRAM PROCESSEN Primaire processen Secundaire processen Porter waardeketen IT-SERVICE C/U MATRIX NUL-METING VAN DE IT-SERVICE ORGANISATIE DOELSTELLINGEN FUNCTIES TAKEN PROCESSEN Change Management Incident Management Infrastructure Incident Management Software Solutions CULTUUR BINNEN IT-SERVICE ORGANISATIE PROBLEMEN BINNEN DE IT-SERVICE ORGANISATIE CONCLUSIE HUIDIGE EN GEWENSTE SERVICE Huidige service Gewenste service METHODOLOGIE INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY (ITIL) ITIL process assessment CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATED(CMMI) ADVIES KORTE TERMIJN DOELSTELLINGEN LANGER TERMIJN DOELSTELLINGEN BIJLAGE I: INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY VRAGENLIJST BIJLAGE II: CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION (CMMI) Auteur: Jurjen Bloo

4 IT Service Assessment & Improvement Versie De organisatie 2.1 Leones Leones is een ICT dienstverlener die zich richt op de zorgsector. Binnen de zorgsector neemt ICT een steeds belangrijker plaats in. Was het vroeger ter ondersteuning van het administratieve proces, tegenwoordig wordt ICT een helper, zowel voor de interne processen als onderscheidend vermogen ten opzichte van andere instellingen. Daardoor hebben zorginstellingen behoefte aan een goed geïnformeerde en betrouwbare gesprekspartner. Leones heeft ruime ervaring in het geven van advies op maat en indien gewenst, voegen de daad graag bij het woord en realiseren een passende ICT voorziening. 2.2 Producten en diensten Leones biedt een groot aantal ICT producten en diensten aan. De dienstverlening varieert van beleidsadvies, complete inrichting van computernetwerken en het ontwikkelen van maatwerk (web)applicaties tot hard- en software producten. Tot het dienstenpakket behoren ook interim management na een fusie, de inrichting van een nieuw rekencentrum of de installatie van een beveiligde netwerk infrastructuur. Een beknopte opsomming van de producten en diensten vindt u hieronder: Op project- of regiebasis Installatie en inrichting ICT netwerken Maatwerk software Beleidsadvisering Interim management Projectmanagement Infrastructuur engineering Informatie analyse Ontwerp van ICT-architecturen Training Website en intranet ontwikkeling Op contractbasis ICT Servicedesk Systeembeheer Werkplek service Datacenterbeheer Technisch applicatiebeheer ASP diensten en hosting Beheerde netwerkinfrastructuren Calamiteiten service 4 Auteur: Jurjen Bloo

5 IT Service Assessment & Improvement Versie Organogram Directie Secretariaat Programma Management Marketing Operations Finance Sales Consultant Project Management Service 2.4 Processen De processen binnen Leones zijn op te splitsen in primaire en secundaire processen. Hieronder zijn de Primaire processen en de Secundaire processen kort beschreven. Ook is er een Porter waardeketen gemaakt van de processen Primaire processen Het primaire proces van Leones is het verkopen van IT oplossingen aan diverse klanten. De processen die hiervoor nodig zijn worden in vier verschillende soorten onderverdeeld: Marketing Marketing Operations Finance Sales Om de producten van Leones aan de man te krijgen zal er goede marketing moeten zijn. De afdeling marketing is hier verantwoordelijk voor. Ze houden zich bezig met het kijken naar de vraag van de markt en de naamsbekendheid. Operations Operations is het hart van de organisatie. Binnen deze afdeling worden de ICT-oplossingen gecreëerd, consultancy geleverd en service verleend aan de verschillende klanten van Leones. Finance Fincance houdt zich bezig met de betalingen van Leones. 5 Auteur: Jurjen Bloo

6 IT Service Assessment & Improvement Versie 2.0 Sales Om ervoor te zorgen dat de ICT-oplossingen verkocht is er de afdeling Sales. Deze is verantwoordelijk voor het werven van klanten en de juiste contracten af te sluiten Secundaire processen Secretariaat Het secretariaat houdt zich bezig met het plannen van afspraken voor de directie en het opstellen van contracten voor de medewerkers. Programma Management Programma Management houdt zich bezig met het onderzoeken naar mogelijke nieuwe ICToplossingen Porter waardeketen Programma Management Secretariaat Marketing Operations Finance Sales Service 6 Auteur: Jurjen Bloo

7 IT Service Assessment & Improvement Versie IT-Service Leones maakt gebruik van software die speciaal ontwikkeld is om hun bedrijfsprocessen te ondersteunen. Het systeem, Webs, verwerkt o.a. de volgende gegevens contactgegevens, offertes, contracten, salariëring, projecten en servicedesk meldingen worden hierin verwerkt. Er bestaat de mogelijkheid voor de klanten van Leones om zelf in te loggen op het softwarepakket. De klanten kunnen binnen Webs hun contactgegevens te wijzigen en incidenten aanmelden. De voortgang van de incidenten kan ook bekeken worden binnen het systeem. Naast de applicatie Webs wordt er nog een tal van andere applicaties gebruikt. Hieronder ziet u een opsomming van veel gebruikte applicaties binnen Leones: Microsoft Office 2003; Microsoft Office 2007; Microsoft SQL Server 2003; Microsoft SQL Server 2007; Visual Studio 2008; Microsoft Exchange 2003; Microsoft Windows Server 2000; Microsoft Windows Server 2003; Microsoft Windows XP; Microsoft Windows Vista; Adobe Photoshop CS2; Citrix Neighborhood. 7 Auteur: Jurjen Bloo

8 IT Service Assessment & Improvement Versie C/U Matrix 8 Auteur: Jurjen Bloo

9 IT Service Assessment & Improvement Versie Nul-Meting van de IT-Service organisatie Om een duidelijk beeld te krijgen van de IT-Service organisatie heeft een nul-meting plaats gevonden. Hierdoor zal er een duidelijk beeld van de organisatie komen waarop vervolgens een advies geschreven wordt. 3.1 Doelstellingen De IT-Service organisatie, Servicedesk, heeft een aantal primaire doelstellingen: 3.2 Functies De klant voorzien van een zo hoog mogelijk service; Systeem en Netwerkbeheer binnen de organisatie; De IT-Service organisatie bestaat uit een aantal medewerkers. Hieronder is weergegeven om welke functie het gaat met daarbij het aantal medewerkers. Functie(s) Aantal FTE S Servicedesk 2 2 e lijn(systeembeheer) 2,5 3 e lijn(systeembeheer) 5,5 Netwerk Consultant 2 2 e lijn(applicatiebeheer) 1 3 e lijn(junior programmeur) 2 Specialist(Senior programmeur) 2 Software Consultant 1 Change Manager 1 Project Management 3 IT Manager 1 De medewerkers hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Hieronder is een organogram zichtbaar van de IT-Service organisatie. In de volgende paragraaf zal ingegaan worden op de taken van de verschillende functies. 9 Auteur: Jurjen Bloo

10 IT Service Assessment & Improvement Versie 2.0 Operations Manager Consultant Project Management Service Manager Netwerk Consultant Software Consultant Change Manager 3e lijn (Systeembeheer) 3e lijn (Junior programmeur) 2e lijn (Systeembeheer) 2e lijn (Applicatiebeheer) 1e lijn (Servicedesk) 3.3 Taken Binnen de IT-Service organisatie zijn een aantal verschillende taken te definiëren. In de onderstaande matrix staan de taken zoals deze door het Nederlands Genootschap voor Informatici (NGI) worden omschreven. Daarnaast staan de functies en wordt aan gegeven welke taak wordt vervult door welke functie. 10 Auteur: Jurjen Bloo

11 IT Service Assessment & Improvement Versie Auteur: Jurjen Bloo

12 IT Service Assessment & Improvement Versie Auteur: Jurjen Bloo

13 IT Service Assessment & Improvement Versie Auteur: Jurjen Bloo

14 IT Service Assessment & Improvement Versie Processen In deze paragraaf zullen de processen besproken worden die momenteel toegepast worden. In het onderstaande overzicht zal met uitleg de huidige werkwijze uitgelegd worden. Vervolgens zijn de processen uitgetekend. Zodra een melding binnenkort op de Servicedesk zal er gekeken worden of de melding bestemd is voor software bestemd of voor infrastructure. Als de melding met software te maken heeft wordt deze doorgestuurd naar de 2 e lijns van applicatiebeheer. Is het een melding voor infrastructure zal er eerst gekeken worden of het gaat om een Change of dat het om een storing gaat. De verschillende processen zijn hieronder uitgetekend. Klant 1 Klant 2 Klant 3 Incident Management Telefoon Mail Webs Change Management Servicedesk (Eerste-lijnsondersteuning) Change Management Infrastructure Software Solutions Change Manager 2e lijn (Systeembeheer) 2e lijn (Applicatiebeheer) Technisch Consultant 3e lijn (Systeembeheer) 3e lijn (Junior programmeur) Netwerk consultant Software consultant Verkoop 14 Auteur: Jurjen Bloo

15 IT Service Assessment & Improvement Versie Change Management Change Management Registratie (Servicedesk) Intake en bewaking (Change Manager) Engineering (Tech. Consultants) Offerte (Verkoop binnendienst) Aanname Aanvulling info van beheer en klant Incident Management Incident Proceskeuze Advies? Ja Advies Offerte in Webs Change Nee Registratie in Webs (aanvraag) Engineering? Ja Engineering Offerte Nee Registratie Aanvraagformulier Offerte? Akkoord? Nee Ja Inplannen Project in Webs Uitvoering Terugkoppeling klant Change afgesloten Nee 15 Auteur: Jurjen Bloo

16 IT Service Assessment & Improvement Versie Incident Management Infrastructure Incident management Infrastructure Registratie & bewaken (Servicedesk) 2e lijn (Systeembeheer) 3e lijn (Systeembeheer) Aanname 1 1 Change Management Change Proceskeuze Incident Diagnose Diagnose Registratie Nee Nee Oplossen Nee Oplossen Matching Opgelost? Opgelost? Opgelost? 1 Ja Niet opgelost Controle klant Ja Ja Opgelost Afsluiten 16 Auteur: Jurjen Bloo

17 IT Service Assessment & Improvement Versie Incident Management Software Solutions Incident management Software Solutions Registratie & bewaken (Servicedesk) 2e lijn (Applicatiebeheer) 3e lijn (Junior Programmeur) Aanname 1 1 Proceskeuze Incident Diagnose Diagnose Registratie Nee Nee Oplossen Nee Oplossen Matching Opgelost? Opgelost? Opgelost? 1 Ja Niet opgelost Controle klant Ja Ja Opgelost Afsluiten 17 Auteur: Jurjen Bloo

18 IT Service Assessment & Improvement Versie Cultuur binnen IT-Service organisatie Binnen de IT-Service organisatie hangt een klant georiënteerde cultuur. Dit wil zeggen dat de meeste incidenten snel worden verwerkt tot een goed werkend resultaat of dat er eerst een work-around wordt aangeboden om vervolgens het incident blijvend te verhelpen. De IT-Service organisatie is echter wel reactief. Er wordt weinig gepoogd om de incidenten te beperken. Men is meer bezig met het genezen in plaats van te voorkomen van incidenten. 3.6 Problemen binnen de IT-Service organisatie Er zijn een aantal problemen naar boven gekomen, deze kunnen we verdelen in verschillende categorieën. In de onderstaande paragrafen staan de problemen omschreven onder de juiste categorie. Servicedesk Kort geleden is men begonnen met het procesmatig werken binnen de IT-Service organisatie. Tijdens het uitvoeren van deze processen komt naar voren dat sommige processen nog vrij stroef lopen. Ook is er op dit moment weinig controle op de incidenten die voor Software Solutions bestemd zijn. Deze incidenten worden doorgestuurd en verdwijnen dan uit zicht van de IT-Service organisatie. Dit komt mede doordat er een slechte communicatie is tussen deze afdelingen. De slechte communicatie wordt door een aantal zaken gecreëerd. Communicatie Momenteel valt de servicedesk onder infrastructure net als de Change Management, 2 e en 3 e lijns systeembeheer. De 2 e lijns applicatiebeheer en de 3 e lijns junior programmeur vallen onder Software Solutions. De afdelingen Infrastructure en Software Solutions leggen beide aan een andere manager verantwoording. Prioriteiten binnen de afdelingen worden ook anders gesteld. Wat de communicatie verder verslechterd is dat beide afdelingen aan de andere kant van het gebouw zitten. Hierdoor is snel overleg tussen de afdelingen lastiger. Servicedesk Medewerkers De medewerkers van de Servicedesk zijn momenteel reactief ingesteld. Hierdoor is men altijd bezig met genezen in plaats van voorkomen. Het voorkomen van incidenten zou een grotere klanttevredenheid opwekken bij de klanten van Leones. Het geeft ook een goed signaal af naar eventueel nieuwe klanten. De medewerkers verzuimen om documenten up-to-date te houden. Dit zorgt ervoor dat er soms meer tijd nodig is om gegevens te achterhalen. Ook zijn er nauwelijks procedures uitgewerkt. Hierdoor is het voor nieuwe werknemers lastig om te beginnen met zijn/haar werkzaamheden. Bij ziekte levert dit ook problemen op. Taken over nemen van een collega is lastig als de werkzaamheden niet beschreven staan. Doordat werknemers niet goed bijhouden wat hun huidige werkzaamheden zijn. Levert dit het probleem dat bij ziekte niet bekend is waar diegene gebleven is met zijn werkzaamheden. Hierdoor worden taken misschien dubbel uitgevoerd. Dit levert onnodige vertraging op. Bij ziekte wordt ook zichtbaar dat er gebrek is aan personeel. Binnen de IT-Service organisatie is er niet genoeg mankracht om de taken van een zieke werknemer volledig over te nemen. Hierdoor zullen werkzaamheden vertraging oplopen. Dit wordt ook zichtbaar als het gaat om het beheer van de IT binnen Leones zelf. IT problemen binnen Leones worden vrijwel niet in behandeling genomen omdat hier te weinig tijd voor is. De klanten van Leones gaan nou eenmaal voor. 18 Auteur: Jurjen Bloo

19 IT Service Assessment & Improvement Versie Conclusie Aan de hand van de nul meting kunnen we opmaken dat er nog een hoop moet gebeuren binnen de IT-Service organisatie. Hieronder staat een opsomming van punten die verbeterd kunnen en moeten worden. Optimaliseren huidige processen; Procedures opstellen van de werkzaamheden; Vanuit de servicedesk betere controle op de incidenten van Software Solutions; Communicatie tussen Infrastructuur en Software Solutions verbeteren; Documenten up-to-date houden; Uitbreiding IT-Service organisatie. 3.8 Huidige en gewenste service Huidige service Momenteel loopt de IT-Service organisatie vrij stroef. Er wordt vrij reactief en ad hoc gewerkt. Er bestaan procedures maar deze staan nauwelijks op papier. Iedere medewerk weet wat zijn of haar taken zijn maar bij ziekte levert dit het probleem op dat andere de werkzaamheden van de desbetreffende medewerker niet over kan nemen. Voor nieuwe medewerkers is dit ook lastig om ingewerkt te worden. Ze hebben geen hou vast aan een overzicht met werkzaamheden die hij/zij uit moet voeren. Dit zal hem/haar de eerste weken afhankelijk maken van de andere medewerkers en zal het langer duren voordat iemand ingewerkt is. Voor mensen die een storing hebben is het vrij makkelijk om de servicedesk te bereiken. Dit verloopt goed. Probleem is nog wel dat als er storingen binnen Leones zelf zijn dat deze vrijwel niet verholpen worden. Dit veroorzaakt wildgroei op het netwerk. Mensen gaan hun eigen weg zoeken om hun probleem op te lossen. De communicatie tussen Infrastructure en Software Solutions loopt alles behalve soepel. Doordat er weinig communicatie is tussen de afdelingen is het voor de servicedesk niet mogelijk om controle te houden op de incidenten van Software Solutions. Doordat de documentatie niet altijd up-to-date is, is het soms onbekend wat de wachtwoorden zijn voor de verschillende systemen. Dit voorkomt vertraging op bij het verhelpen van incidenten. Tijd dat onnodig verloren gaat Gewenste service Leones geeft aan dat het de IT-Service organisatie wil veranderen. Dat wordt ook zichtbaar doordat Leones bezig is met het reorganiseren. Er zijn momenteel een aantal processen uitgeschreven maar dit is niet voldoende. De wens is om een proactieve IT-Service organisatie neer te zetten. Die gaat werken volgens de ITIL processen. Men hoopt hierdoor de kwaliteit van de IT-Service organisatie te verhogen. In de IT-Service organisatie moeten de afdelingen Infrastructure en Software Solutions samen komen. Dit zal ervoor zorgen dat er op de juiste manier met elkaar gecommuniceerd word. Ook wordt het mogelijk voor de servicedesk om de incidenten beter te beheren. Hierdoor zal het niet meer mogelijk zijn om incidenten voor een lange tijd open te laten staan. Dit zal ook de kwaliteit van de servicedesk verhogen. Leones wenst ook dat Infrastructure en Software Solutions op dezelfde manier de incidenten af gaat handelen. Zo wil men een standaard creëren voor de manier van werken. 19 Auteur: Jurjen Bloo

20 IT Service Assessment & Improvement Versie Methodologie In dit hoofdstuk zal ik een tweetal modellen gebruiken als referentie. De gegevens in de bovenstaande hoofdstukken zullen gebruikt worden om te meten welke procesen goed lopen en waar de zwakheden van de IT-Service organisatie liggen. Als referentie modellen maak ik gebruik van Information Technology Infrastructure Library (ITIL) om de processen te meten en 20 Auteur: Jurjen Bloo

21 IT Service Assessment & Improvement Versie 2.0 Capability Maturity Model Integrated(CMMI) om de volwassenheid van de processen te meten. 4.1 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) Information Technology Infrastructure Library is een framework voor het inrichten van beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. ITIL bestaat uit een set van best practices. In de onderstaande opsomming staan de processen van ITIL versie twee. Service Delivery 1. Financial Management for IT Services (FMITS) 2. Capacity Management 3. Availability Management 4. IT Service Continuity Management (ITSCM) 5. Service Level Management 6. Security Management Service Support 1. Change Management 2. Release Management 3. Problem Management 4. Incident Management 5. Configuration Management 6. Service Desk 21 Auteur: Jurjen Bloo

22 IT Service Assessment & Improvement Versie ITIL process assessment Om de taken en processen van ITIL te meten heb ik een aantal vragen gedefinieerd. Deze vragen heb ik door de medewerkers van de IT-Service organisatie laten beantwoorden. De uitslag zal een duidelijk beeld creëren welke processen van ITIL gebruikt worden en op welke punten er laag gescoord wordt.. Hieronder zal de uitslag weergegeven worden. Voor de vragenlijst verwijs ik u door naar Bijlage I: Information Technology Infrastructure Library vragenlijst. De medewerkers konden antwoorden met cijfers. De cijfers staan voor het volgende: 1 Unsure 2 Strongly disagree (NO) 3 Disagree 4 Agree 5 Strongly agree (YES) Average Process Score - all participants, all questions Capacity Management Availability Management Financial Management for IT Service Desk Security Management Incident Management Problem Management Average Score IT Service Continuity Management Configuration Management Service Level Release Management Management Change Management In de bovenstaande grafiek valt op te maken hoe de processen momenteel zijn ingevoerd. Gezien de uitslag is dit allemaal vrij laag. De Service Desk scoort het hoogst. Deze zit echter nog onder de 3 wat Disagree betekend. Dit zegt dat er momenteel geen gebruik wordt gemaakt van ITIL of iets dat in erop lijkt. De wens is om gebruik te maken van ITIL. Er zal nog een hoop aangepast moeten worden wil Leones ITIL invoeren. De score zou dan tussen de 4 en 5 moeten liggen. 22 Auteur: Jurjen Bloo

23 IT Service Assessment & Improvement Versie Capability Maturity Model Integrated(CMMI) Het CMMI model wordt gebruikt om de volwassenheid van een proces te kunnen meten en hier een niveau aan te kunnen koppelen. Doormiddel van de taak/proces matrix kan ik een duidelijke meting doen van het CMMI niveau van de ITIL processen binnen Leones. In het volgende diagram kan worden afgelezen, welk proces op welk niveau operationeel is. Voor meer informatie over het CMMI model kunt u zich wenden tot Bijlage II: Capability Maturity Model Integration (CMMi). ICT infrastructure Management Financial Management for IT Services (FMITS) 5 Servicedesk 4 3 Capacity Management Availability Management ApplicatieManagement Security Management Continuity Management Service Level Management Configuration Management Change Management Incident Management Problem Management Release Management 23 Auteur: Jurjen Bloo

24 5. Advies Gezien de wensen van Leones en hoe Leones er momenteel voorstaat moet er het een en ander veranderd worden. In dit hoofdstuk zullen de doelstellingen voor korte en langer termijn beschreven staan. 5.1 Korte termijn doelstellingen Op korter termijn adviseer ik om een aantal doelstellingen te behalen. Als we kijken naar de analyse en de problemen die naar voren komen. Komen een aantal problemen duidelijk naar voren. In de volgende paragrafen zullen deze belicht worden. Communicatie Binnen de IT-Service organisatie bestaan twee eilanden(software Solutions en Infrastructure). Dit komt doordat de afdelingen aan de andere kant van het gebouw zitten. Communicatie onderling is daardoor minder. Om het probleem te verhelpen zullen de IT-Service medewerkers van Software Solutions en Infrastructure samen moeten komen te zitten om zo de communicatie te versterken. Er is momenteel ook geen intranet. Intranet maakt het mogelijk om makkelijker met elkaar te communiceren binnen Leones. Hierbij moet gedacht worden aan een smoelenboek, forum maar ook een up-to-date telefoonlijst zodat iedereen elkaar weet te vinden. Verandering in de informatie management De kennis van de medewerkers zit op het ogenblik in het hoofd van de medewerkers. Door een kennismanagement systeem op te zetten zal de kennis die men heeft niet verloren gaan bij ziekte of vertrek. Ook als een collega iets moet weten kan hier de oplossing eventueel gevonden worden. Dit voorkomt dat het wiel opnieuw uitgevonden moet worden.

25 Procesbeschrijving Incident Management Versie 1.0 Verandering binnen de organisatie Ik adviseer om de organisatie in te richten volgens ITIL. ITIL is een bekend begrip binnen de ICT. Uit de meting, eerder in dit rapport, valt op te maken dat er een hoop zal moeten veranderen wil het voldoen aan het framework ITIL. Gezien de omvang van Leones raad ik aan om alleen de Support Set van ITIL in te voeren. Dit zal voldoende zijn om de juiste service te bieden aan de klanten en Leones zelf. Klant 1 Klant 2 Gebruiker 1 Leones Front Office Back Office Systeem- en Netwerkbeheer Onderhoud en beheer informatiesystemen Applicatiebeheer Change Management Configuration Management Problem Management Release Management De Servicedesk zal uit een Front Office en een Back Office moeten bestaan. De Front Office is het aanspreekpunt van de klanten. Ik adviseer om de Front Office in te richten als een Skilled servicedesk - De medewerker bezit over enige kennens en diskundigheid en zal eenvoudige problemen proberen op te lossen. Een Skilled servicedesk heeft als voordeel dat incidenten sneller verholpen zullen worden. Hierdoor is het voor de Back Office mogelijk om op een proactieve manier incidenten te voorkomen. 2 Auteur: Jurjen Bloo

26 Procesbeschrijving Incident Management Versie 1.0 Verandering binnen het proces De nieuwe organisatie zal een aantal nieuwe processen met zich meebrengen, sommige huidige processen zullen ook veranderen. Voor inzicht in de verschillende processen en de procedures ervan verwijk ik u door naar de bijlagen achteraan het document. 3 Auteur: Jurjen Bloo

27 Procesbeschrijving Incident Management Versie Langer termijn doelstellingen Om van de reactieve IT-Service organisatie een proactive IT-Service organisatie te maken zal het gedrag dat de IT-Service organisatie moeten veranderen. Er zal verder vooruit gedacht moeten worden en de gemaakte processen zullen goed uitgevoerd moeten worden. Als we kijken naar het CMM model zien we dat de score laag is. De processen en procedures zijn slecht gedocumenteerd en worden niet tot nauwelijks uitgevoerd. Wil Leones de kwaliteit omhoog brengen dan zal hier zeker aan gewerkt moeten worden. In Nederland zitten de meeste bedrijven gemiddeld rond CMM level 3. CMM level 3 staat voor Defined. Dit is het niveau waarbij de belangrijkste processen zijn gestandaardiseerd. Dit is ook het niveau waar Leones naartoe moet. Om tot dit niveau te komen zullen de processen gestandaardiseerd worden en iedere medewerker volgens de processen en procedures werken. 4 Auteur: Jurjen Bloo

28 Procesbeschrijving Incident Management Versie Bijlage I: Information Technology Infrastructure Library vragenlijst De vragen kunnen beantwoord worden met de volgende nummers. Achter elke nummer staat de betekenis van het antwoord. 1 Unsure 2 Strongly disagree (NO) 3 Disagree 4 Agree 5 Strongly agree (YES) 1 Service Desk 1 Is there a Service Desk in place within your organisation (either formal or informal)? Are new employees to the organisation briefed on the ways to contact the Service Desk 2 and for what type of issues? 3 Is the Service Desk the known contact point for all IT problems? 4 Are calls that are taken at the Service Desk recorded in an electronic system? 5 Does the Service Desk advise end users of upcoming expected outages? 6 Does the organisation as a whole feel that the Service Desk is a good investment? 7 Are there easily accessible reports on numbers of calls received, types of calls, etc.? Does the Service Desk proactively advise users of the status of their calls, when 8 certain time limits are reached? Is there a user satisfaction survey system in place (either automated for each issue 9 or for instance a quarterly/annual survey)? 10 Do the number of staff working on the Service Desk change in times of peak load? Do the Service Desk staff receive adequate training in the use of tools, telephone 11 techniques and general customer support skills? Is there an escalation process in place for calls that cannot be resolved at first point 12 of contact with the Service Desk? Is there a regular review of Service Desk performance against expected Key 13 Performance Indicators? Is the Service Desk tool selected appropriate for the level of activities performed by 14 Service Desk personnel? Is working on the Service Desk seen as a highly demanding role, requiring expert 15 skills in troubleshooting and people management? Does the Service Desk provide trending information and customer satisfaction rating 16 reports to Management? SCORE 5 Auteur: Jurjen Bloo

29 Procesbeschrijving Incident Management Versie Security Management Is there a clear understanding in the organisation of who or which department is 1 responsible for IT security? Are there physical barriers in place preventing unauthorized access to critical IT 2 equipment? 3 Have the security needs of the business been documented? Is there a commitment within the management team to protect the organisations 4 information? 5 Is there an IT Security Plan in place that is constantly reviewed and updated? Are there preventative systems in place to protect against electronic attacks (e.g.. 6 Firewalls)? 7 Are there clear steps in place for handling security breaches? Do staff in the organisation appreciate the importance of protecting their 8 information and IT Assets? Is Management provided security reports highlighting areas under attack, with 9 suggested strategies? Are changes to the security profile of the organisation handled through a formal 10 change management process? Is the cost of providing security known and balanced against the value of the 11 information being protected? Are there procedures in place to ensure that the systems protecting the 12 organisation are updated to the latest versions on a known schedule? Are there regular reviews with suppliers to ensure that their security measures are 13 adequate? Are there regular reviews with clients/customers to ensure that your security 14 measures do not hamper the smooth operation of the business? Do the Security Management team and the IT Service Continuity Management 15 team have excellent communication channels between them? Are contracts/agreements with external security providers reviewed on a regular 16 basis for completeness, reporting and relevance? SCORE 6 Auteur: Jurjen Bloo

30 Procesbeschrijving Incident Management Versie Incident Management 1 Is there a clear understanding by the IT Staff in the organisation of this process? 2 Is there enough information captured about incidents when they are registered? Are incidents assigned a classification code that may point to the likely cause of the 3 incident? Is there a feeling within the business users that reducing the number of incidents 4 will increase overall productivity? Is there a budget for the provision of incident management tracking tools and the 5 overall Incident reduction? When closed are incidents assigned a code that points to the actual cause of the 6 incident? Before effort is put into solving a new incident are there checks to see if the same 7 incident was dealt with in the past? 8 Is there sufficient time and budget allowed for training staff in this process area? Are the procedures in place to assess the user satisfaction levels of incident 9 resolution? Are there suitable reports provided to Management that indicate incidents solved at 10 the Service Desk, first level support, etc.? Are there regular reviews on performance of this process area against documented 11 Key Performance Indicators (KPI's)? Are all incidents recorded or is there some informal ways users can bypass the 12 process? Is there a good flow of information from Incident Management into the Problem 13 Management process? Is there a list of high priority users that receive preferential treatment when 14 registering incidents? 15 Is there a procedure in place for dealing with high impact incidents? 16 Is each incident given it's own unique identifying number? SCORE 7 Auteur: Jurjen Bloo

31 Procesbeschrijving Incident Management Versie Problem Management 1 Is there a clear understanding by the IT Staff in the organisation of this process? 2 Is it clear who in the organisation should be assigned problems to be dealt with? Is there a list of workarounds maintained and used while more detailed analysis is 3 done? Does the process owner undertake proactive problem management (looking for 4 potential areas of failure, before they occur)? 5 Is there sufficient time and budget allowed for training staff in this process area? 6 Does the Process owner analyze incident information to look for incident trends? Is there management commitment to support staff allocating sufficient time for 7 structural problem solving activities? Is the organisation committed to reducing the total number of problems and the 8 number of incidents that interrupt the conduct of business? Are there suitable reports provided to Management that indicate numbers of 9 problems outstanding & resolved, etc.? 10 Have the responsibilities for problem management been assigned? 11 Are electronic tools used in this process area well utilized? 12 Is there a procedure by which potential problems are classified, in terms of category, urgency, priority and impact and assigned for investigation? 13 Does the Problem Management process have a good line of communication with the Change Management process area? 14 Is infrastructure monitored after problem resolution? 15 Are there regular reviews on performance of this process area against documented Key Performance Indicators (KPI's)? 16 Does this process area exchange information with a variety of other process areas? SCORE 8 Auteur: Jurjen Bloo

32 Procesbeschrijving Incident Management Versie Configuration Management 1 Is there sufficient time and budget allowed for training staff in this process area? Is there a published and accepted list of what is considered to be the highest 2 priority components of the infrastructure? Is there a known and documented naming convention in place for all Configuration 3 items (CI's)? 4 Are there procedures in place to ensure that the process cannot be bypassed? 5 Is there a clear understanding by the IT Staff in the organisation of this process? 6 Is the level of information held matched to the organizational requirements? 7 Are electronic tools used in this process area well utilized? Is there a Definitive Software Library and a Definitive Hardware Store within the 8 organisation (physical storage locations for software and hardware)? 9 Are all relevant components adequately labeled? 10 Does this process area exchange information with a variety of other process areas? 11 Are problem CI's identified automatically highlighted by defining rules in the CMDB? 12 Does the structure of the Configuration Management Database (CMDB) help to prevent duplication of entries? 13 Is there a regular review of the activities associated with this process? 14 Is there a good flow of information from Configuration Management into the Release Management area? 15 Are there regular reviews on performance of this process area against documented Key Performance Indicators (KPI's)? 16 Is there a schedule of audit activity that is followed to check CMDB accuracy? SCORE 9 Auteur: Jurjen Bloo

33 Procesbeschrijving Incident Management Versie Release Management 1 Has a release policy been agreed with the business representatives? 2 Is their a well defined change management process within the organisation? Is the master copy software/applications used in the organisation held in a 3 physically secure location (DSL)? 4 Is there sufficient time and budget allowed for training staff in this process area? 5 Are electronic tools used in this process area well utilized? 6 Are test plans and back out plans prepared for each release? 7 Is there a regular review of the activities associated with this process? 8 Is the CMDB updated with new details once a release is distributed? Are there standard setups that can be quickly deployed on standard equipment that 9 comes into the organisation? Is there a schedule maintained of expected releases and their expected release 10 date? 11 Is there a clear understanding by the IT Staff in the organisation of this process? 12 Are the release numbers and naming conventions in place? 13 Is the development environment properly insulated from the production or live environment? 14 Are post release reviews held as part of a continual improvement program? 15 Does this process area exchange information with a variety of other process areas? 16 Are there regular reviews on performance of this process area against documented Key Performance Indicators (KPI's)? SCORE 10 Auteur: Jurjen Bloo

34 Procesbeschrijving Incident Management Versie Change Management 1 Is there a clear understanding by the IT Staff in the organisation of this process? 2 Are change requests check and verified for completeness prior to their submission? 3 Is there sufficient time and budget allowed for training staff in this process area? 4 Are electronic tools used in this process area well utilized? Has the Change Advisory Board (CAB) been established with appropriate terms of 5 reference (meeting times, authority, etc.)? 6 Are all changes submitted recorded (even ones that are rejected)? 7 Is there a procedure in place to handle Emergency Changes? Does the process area produce a Forward Schedule of Changes (FSC) (expected 8 changes for the future)? 9 Is there a regular review of the activities associated with this process? 10 Are business representatives involved with major changes? 11 Is there a clear distinction between a change request (e.g.. Upgrade application) and a service request (e.g.. Resetting a password)? 12 Does this process area exchange information with a variety of other process areas? 13 Are there regular reviews on performance of this process area against documented Key Performance Indicators (KPI's)? 14 Are multiple changes grouped and then properly scheduled to minimize the impact to the business users? 15 Are changes categorized according to their impact and urgency? 16 Are changes assessed on the value they will deliver to the business prior to their approval? SCORE 11 Auteur: Jurjen Bloo

35 Procesbeschrijving Incident Management Versie Service Level Management 1 Is there a clear understanding by the IT Staff in the organisation of this process? 2 Is there a regular review of the activities associated with this process? 3 Are there Service Level Agreements (SLA) in place that follow a defined structure? 4 Does this process area exchange information with a variety of other process areas? Are agreements with external suppliers (Underpinning contracts) documented and 5 reflected in the SLA's? Is there a Service Catalog that describes the services offered by the IT 6 organisation? Is there a good communication channel between the IT Service Level Manager and 7 the customer/business representative? 8 Have all SLA's been accepted (signed off) by customers/business representatives? Is there an adequate Service Improvement Plan (SIP) that can be followed when 9 SLA's are seriously breached? 10 Is there sufficient time and budget allowed for training staff in this process area? 11 Are electronic tools used in this process area well utilized? 12 Are there regular reviews on performance of this process area against documented Key Performance Indicators (KPI's)? 13 Are SLA's written in such a way that changing Service Level Requirements (SLRs) can be easily incorporated and agreed upon? 14 Are regular service review meetings held to discuss current and future requirements of the IT organisation? 15 Does the SLA structure include features such as reliability, security, service hours, support, response times, turnaround times, performance criteria? 16 Can new services be easily incorporated into the Service Level Management process? SCORE 12 Auteur: Jurjen Bloo

36 Procesbeschrijving Incident Management Versie IT Service Continuity Management 1 Is there a clear understanding by the IT Staff in the organisation of this process? 2 Is there a regular review of the activities associated with this process? Is there a regular Business Impact Analysis (BIA) that reviews the services used by 3 the business and the impact if they are lost? Is there a documented and known recovery plan in place for each service area, in 4 the event of an unforeseen issue? Do changes to the IT Service Continuity Plans go through a formal change 5 management process? 6 Does this process area exchange information with a variety of other process areas? 7 Are there regular backups of critical data taken and stored securely? 8 Are electronic tools used in this process area well utilized? 9 Is the cost of continuity planning balanced against the value to the business? 10 Is there sufficient time and budget allowed for training staff in this process area? 11 Is there a continual check to find more effective solutions to incorporate into the ITSCM plan? 12 Does the IT Service Continuity Management plan form part of the Business Continuity Plan? 13 Is there a clear understanding of the recovery options available (manual workaround, reciprocal, gradual, intermediate, immediate)? 14 Is there sufficient testing of the ITSCM plan? 15 Are critical backups of information tested on a regular basis? 16 Are there regular reviews on performance of this process area against documented Key Performance Indicators (KPI's)? SCORE 13 Auteur: Jurjen Bloo

37 Procesbeschrijving Incident Management Versie Financial Management for IT 1 Is there a clear understanding by the IT Staff in the organisation of this process? 2 Is there a regular review of the activities associated with this process? 3 Do you have a good insight into the costs of running the IT environment? 4 Can costs of providing current services to the business be demonstrated easily? 5 Are actual costs compared to budgeted costs on a regular basis? 6 Are financial audits conducted regularly? 7 Is there sufficient time and budget allowed for training staff in this process area? 8 Can variances of actual to budgeted costs be easily traced? 9 Does this process area exchange information with a variety of other process areas? 10 Is there clear understanding of operating versus capital costs, indirect versus direct and fixed costs versus variable costs? 11 Are financial reports simple and easy to understand? 12 Is it understood whether the IT department operates as a recovery center, profit center or simply an accounting center? 13 Are electronic tools used in this process area well utilized? 14 Is the charging model used by the IT organisation defined and understood? 15 Are there regular reviews on performance of this process area against documented Key Performance Indicators (KPI's)? 16 Are checks made on the suitability for outsourcing or insourcing aspects of the IT environment against current known costs? SCORE 14 Auteur: Jurjen Bloo

38 Procesbeschrijving Incident Management Versie Availability Management 1 Is there a clear understanding by the IT Staff in the organisation of this process? 2 Is there a regular review of the activities associated with this process? Are there regular reviews on performance of this process area against documented 3 Key Performance Indicators (KPI's)? Are the availability targets set by the organisation SMART (Simple, Measurable, 4 Achievable, Realistic, Time bound)? 5 Are electronic tools used in this process area well utilized? 6 Are availability statistics published on a regular basis? 7 Does this process area exchange information with a variety of other process areas? 8 Does this process area provide information to the Change Management process area, about the impact of proposed changes? 9 Is it accepted that high service availability is one of the key factors in high customer satisfaction ratings? 10 Is there sufficient time and budget allowed for training staff in this process area? 11 Is there a regular review of current infrastructure against required availability, with a view to optimizing equipment (lowering cost)? 12 Can the cost of system failure be calculated (tangible and intangible)? 13 Has the cost of high systems availability been analyzed alongside the business benefits? 14 Are any accepted periods of service downtime for maintenance known and accepted by the customer/business representative? 15 There is an accepted procedure for investigating reasons for high unavailability? 16 Trend analysis is carried out on availability data, to help identify potential future bottlenecks? SCORE 15 Auteur: Jurjen Bloo

39 Procesbeschrijving Incident Management Versie Capacity Management 1 Is there a clear understanding by the IT Staff in the organisation of this process? 2 Is there a regular review of the activities associated with this process? Are there regular reviews on performance of this process area against documented 3 Key Performance Indicators (KPI's)? 4 Are electronic tools used in this process area well utilized? Attempts are made to influence the behavior of users to spread the peak load on 5 services into non-peak times? 6 Is there sufficient time and budget allowed for training staff in this process area? Threshold alarms in place for individual services that alert staff about approaching 7 maximum capacity limits? There is a clear understanding of the differences between Business Capacity, 8 Service Capacity and Resource Capacity Management? 9 Does this process area exchange information with a variety of other process areas? Key components (resources) are monitored for capacity load (e.g.. Hard disk, 10 memory, CPU, etc.). Capacity data is constantly analyzed to help in resolution of incidents and 11 problems? Changes to the capacity of the IT environment are handled through a formal 12 Change Management process? 13 There is continual review of new products and technologies? Business capacity requirements are known well in advance - due to regular 14 meetings and discussions about new services and changing requirements? The process is able to simulate the effects on capacity of new services or changes 15 to existing services? Data relating to capacity is stored in a Capacity database (CDB) - allowing for 16 powerful analysis and investigation? SCORE 16 Auteur: Jurjen Bloo

40 Procesbeschrijving Incident Management Versie Bijlage II: Capability Maturity Model Integration (CMMi) CMMI sm is ontwikkeld door het Software Engineering Institute (SEI) en staat voor het Cabability Maturity Model Integration. Het CMMI sm is een procesmodel met verschillende representaties dat gebruikt kan worden om de volwassenheid van systeemontwikkelprocessen te beoordelen. Als opvolger van het Software CMM is het CMMI sm in vele opzichten sterk verbeterd. Daarmee is het een van de meest krachtige procesmodellen die beschikbaar zijn. In het model is aandacht voor procesgebieden in de volgende categorieën: projectmanagement, engineering, support en procesmanagement. Per procesgebied wordt aandacht geschonken aan doelen, activiteiten, voorwaarden en verificatie & validatie. Het model onderscheidt vijf levels (niveaus): 1. Initial is chaotisch en ad hoc. Dit is het niveau dat iedere organisatie aankan. 2. Repeatable is het niveau waarbij een proces zover geprofessionaliseerd is dat bij het ontwikkelproces gebruik wordt gemaakt van de kennis die eerder is opgedaan. 3. Defined is het niveau waarbij de belangrijkste processen zijn gestandaardiseerd. 4. Managed is het niveau waarbij de kwaliteit van het ontwikkelproces wordt gemeten zodat het kan worden bijgestuurd. 5. Optimizing is het niveau waarbij het ontwikkelproces als een geoliede machine loopt en er alleen maar sprake is van fijnafstemming (de puntjes op de i). 17 Auteur: Jurjen Bloo

Leones. IT Service Assessment & Improvement

Leones. IT Service Assessment & Improvement Leones IT Service Assessment & Improvement 1. Inleiding Dit rapport is geschreven in opdracht van Leones door Jurjen Bloo, student aan de Hogeschool van Amsterdam en is onderdeel van de afstudeeropdracht.

Nadere informatie

Leones. IT Service Assessment & Improvement

Leones. IT Service Assessment & Improvement Leones IT Service Assessment & Improvement 1. Inleiding Dit rapport is geschreven in opdracht van Leones door Jurjen Bloo, student aan de Hogeschool van Amsterdam en is onderdeel van de afstudeeropdracht.

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord Deze scriptie is geschreven in opdracht van Christiaan Woldendorp, Manager Services,

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands 1 Dankbetuigingen We zijn dank verschuldigd aan degenen

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie

MOF implementatie binnen The Backbone

MOF implementatie binnen The Backbone MOF implementatie binnen The Backbone Auteur: Gert Kienhuis Datum: 12 februari 2007 MOF implementatie binnen The Backbone Afstudeerder: Naam: Studie: Studentnummer: Opdrachtgever: Bedrijfsnaam: Eerste

Nadere informatie

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch PRINCE2 2005 Glossary EN 020708--v3.2_Translation EN-NL Document Details: Document Name: Document Control Information Dutch translation of PRINCE2 glossary PRINCE2 2005 Glossary EN 020708-v3.2 Purpose

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

PRINCE2:2009 Glossary of Terms English

PRINCE2:2009 Glossary of Terms English accept (risk response) acceptance A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that it is more economical to do so than to attempt

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9 Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9 Inhoudsopgave: Toelichting op de antwoorden... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Samenvatting ITIL Service Management

Samenvatting ITIL Service Management Samenvatting ITIL Service Management Anton Rusbach V1.3 23 mei 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 ITIL Procesinrichting 5 Servicedesk 9 Configuratie Management 11 Incident management 14 Problem management

Nadere informatie

Incident Management in de GrexxBoxx

Incident Management in de GrexxBoxx Incident Management in de GrexxBoxx Door Dennis van Roy d.j.v.roy@student.tue.nl 0491570 Begeleiders: Ir. W.F. Rietveld (TU/e) Prof. Dr. K.M. van Hee (TU/e) Dr. S. Angelov (TU/e) Drs. P.G.M. Hufen (Grexx)

Nadere informatie

SPIder Koerier. Winter Editie 2009

SPIder Koerier. Winter Editie 2009 Nummer 2009-4 SPIder Koerier Winter Editie 2009 www.st-spider.nl Redactioneel Buiten wordt het met de dag kouder: de winter is aangebroken in Nederland! Een mooi moment om de SPIder Koerier voor de open

Nadere informatie

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting Achtergrond IT Service Dienstverlening en kwaliteit IT dienstverlening Dienstverleningsproces Ervaring van de klant, klantvragen Kwaliteit (ISO-402) Service model Kwaliteitszorg Kwaliteitsborging Kwaliteitssysteem

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-Service Management volgens ITIL 2e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1008-1

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-Service Management volgens ITIL 2e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1008-1 Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-Service Management volgens ITIL 2e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1008-1 Inhoudsopgave: Toelichting op de antwoorden...3 Hoofdstuk 1 De

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 Voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 35 beoordeling

Nadere informatie

Informatie Beveiling Informatie Beveiliging Resultaat van de CIO Interest Group

Informatie Beveiling Informatie Beveiliging Resultaat van de CIO Interest Group Informatie Beveiling Informatie Beveiliging Resultaat van de CIO Interest Group Onderwerpen: Informatiebeveiliging in control Security awareness Identity en Access management Tweede publicatie van het

Nadere informatie

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010 : Naam: Jasper Vandegaer Klas: 3 SWM Academiejaar: 2009-2010 Bedrijf: Ordina Belgium Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen en bedrijfskunde Elfde-Liniestraat26 3500 Hasselt

Nadere informatie

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel)

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Tracker MT-900M Service diensten SafelinQ Benelux BV OVERZICHT DIENSTEN Land: Product: Benelux Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Dit serviceoverzicht geeft inzicht

Nadere informatie

ITIL Begrippen en woordenlijst

ITIL Begrippen en woordenlijst ITIL Begrippen en woordenlijst cursief: nog niet behandeld Engelse term ITIL Information Technology Infrastructure Library Best practise voor het beheren van ITdienstverlening Lifecycle Levenscyclus De

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Kennissessie ISO27001:2013. 23 januari 2014

Kennissessie ISO27001:2013. 23 januari 2014 Kennissessie ISO27001:2013 23 januari 2014 Agenda Introductie Samenvatting certificering ISO27001:2005 versus ISO27001:2013 Wat is er veranderd? Wat zijn de consequenties? Wat zijn de eerste ervaringen

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 voorbeeldexamen IPRC IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 20 antwoordindicatie 46 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Support & Restore (based on ITIL ) editie april 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Support & Restore (based on ITIL ) editie april 2007 voorbeeldexamen IPSR IT Service Management Practitioner: Support & Restore (based on ITIL ) editie april 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 18 antwoordindicatie 44 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie