15/10/2013. Kwaliteit en Patiëntveiligheid. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "15/10/2013. Kwaliteit en Patiëntveiligheid. Inleiding"

Transcriptie

1 Kwaliteit en Patiëntveiligheid Prof. Dr. Frank Rademakers hoofdgeneesheer UZ Leuven Drs. Lieven Mangelschots diensthoofd kwaliteitsmanagement UZ Leuven Inleiding Rapport van het Institute of Medicine (IOM) uit 1999: To err is human: Building a safer health system (www.iom.edu/reports/1999/to-err-is-human-building- A-Safer-Health-System.aspx) Een strategie aanbieden om het aantal vermijdbare medische fouten te reduceren. 1

2 Type adverse events 2

3 Ernst van adverse events Adverse events in health care: a literature review. Brady A-M et al. J Nurs Manag 2009;17:

4 Veiligheidsmanagementsysteem Incidenten en bijna-incidenten zijn helaas niet te vermijden, maar we kunnen ze gebruiken om bepaalde zwaktes in de zorgverlening ( error traps ) te detecteren en te analyseren Via verbeteracties werken we vervolgens aan deze zwaktes Stap 1: Informatie verzamelen over incidenten meestal via vrijwillige rapportering door zorgverleners (PiMS) Stap 2: Incidenten analyseren analyse door een groep van experten - basisoorzaken identificeren (RCA) - preventieve maatregelen formuleren Stap 3: Verbeteracties opzetten incidentspecifieke als systeemgerichteverbeteracties Stap 4: Feedback en rapportage RCA: PRISMA methodologie 4

5 UZ Leuven visie op PiMS Anoniem melden is mogelijk Behandeling van de meldingen: Vertrouwelijk onafhankelijk van hiërarchie belangenconflicten weren Niet sanctionerend beleid Waarom kan het mislopen? Reason s Swiss cheese model of accident causation Some holes due to active failures Hazards Losses Other holes due to latent conditions Successive layers of defences, barriers and safeguards 5

6 Een definitie van human error is human nature of Doing the wrong thing when meaning to do the right thing. (James Reason) Casus Een 38-jarige vrouw wordt opgenomen op de spoedgevallendienst met een rode & jeukende rash over het gehele lichaam (sinds 30 min). Ze heeft ook moeilijkheden met ademen & is fel gezwollen in het aangezicht. De patiënte is al meermaals opgenomen geweest met ernstige allergische reacties. De verpleegkundige trekt 10 ml 1:10,000 adrenaline (epinephrine) op in een spuit, legt deze bedside, klaar om te gebruiken van zodra de arts dit nodig acht. In tussentijd is de arts een perifeer intraveneus infuus aan het plaatsen bij deze patient. 6

7 Casus De arts merkt de spuit met heldere vloeistof op en gaat er vanuit dat het een fysiologische oplossing is; hij gebruikt deze spuit om de IV-lijn te flushen; Er is geen communicatie tussen de arts & verpleegkundige op dit ogenblik; De patient voelt zich plots slecht, is angstig en tachycard; ze verliest snel bewustzijn & er zijn geen pulsaties voelbaar; Patiënt is in ventriculaire tachycardie en de reanimatie wordt gestart. aanbevolen dosis adrenaline (epinephrine) bij anaphylaxis is mg IM, deze patient kreeg 1mg IV toegediend Welke zaken hebben bijgedragen tot dit medicatie-incident? Assumpties; Gebrek aan communicatie; Geen correcte labelling van de spuit; Het toedienen van een substantie zonder voorafgaande controle & wetende wat de substantie is; Onbehoedzaam omgaan met hoog-risico medicatie; Hoe kon dit voorkomen worden? Correcte identificatie van de spuit; Weten wat je toedient; Efficiënte communicatie; Controle net vóór toediening; Bedside scanning; 7

8 Hoe zou u Kwaliteit omschrijven? Tweede rapport van het IOM uit 2001: Crossing the quality chasm: A new health system for the 21st century (www.iom.edu/reports/2001/crossing-the-quality-chasm- A-New-Health-System-for-the-21st-Century.aspx) Redesign van het gezondheidssysteem om de zorgverlening te verbeteren. We know what good health care is.. that s not the problem. The challenge is to close the gap, the chasm, between what we know to be good care & the care that people actually receive. 8

9 Definitie Kwaliteit De definitie van kwaliteit is sterk afhankelijk van de omgeving en het moment, en varieert daarom sterk in extremis wordt de kwaliteitsdefinitie zelfs afhankelijk gesteld van de invulling die ieder individu eraan geeft Meer pragmatisch kan men stellen dat kwaliteit op ieder moment en voor elk aspect van onze zorgverlening de realisatie is van meetbare doelstellingen die in een continu verbeterproces betrokken zijn. Kwaliteitsmeting in ziekenhuizen publieke verantwoording doel : kwaliteitszorg verbetering CQI proces PDCA cyclus meting - interne nulmeting - externe benchmarking 9

10 door een maximaal decentrale verankering van de kwaliteit in de dagdagelijkse processen & organisatie via geïntegreerde registratie van kwaliteitsparameters, automatische feedback van kwaliteitsindicatoren en lokale en specifieke centrale verbeter- of onderhoudprojecten. elkaar opvolgende specifieke projecten die decentraal verankerd worden in de ziekenhuisstructuur; niet via een allesomvattend kwaliteitsproject uiteindelijk resultaat is een ziekenhuisbreed kwaliteitssysteem en kwaliteitsstreven dat kwaliteit van zorg garandeert op ieder niveau; dat (als het ware automatisch) certificatie en accreditatie oplevert. Kwaliteitsindicatoren Classificatie indicatoren Structuur Proces Uitkomst IOM Safety Effectiveness Efficiency Timeliness Patient centeredness - Equity Criteria voor indicatoren 10

11 Prioritizing quality indicator development across the healthcare system: identifying what to measure. Evans SM et al. Intern Med J 2009;39: Gebruik van indicatoren kwaliteit van zorgverlening meten kwaliteitsbevorderende activiteiten stimuleren verschillende instellingen vergelijken (benchmarking) overheid ondersteunen bij bepalen van beleid patiënten ondersteunen bij hun keuze van zorgverleners (mits public reporting ) Public Reporting Gangbare praktijk in verschillende landen; (o.a. USA, UK, Frankrijk, Duitsland) Zelden om wetenschappelijke redenen, maar eerder omwille van de vraag naar transparantie en rekenschap vanwege patiënten(organisaties), overheid en media; Bv.: Test Aankoop / ViP² /.. 11

12 Public Reporting Sterftecijfer: Ziekenhuisbreed: Dr. Foster (internationaal) Pijn: pijnmetingen/dag Pat.tevredenheidsenquete Acuut Myocard Infarct: Aspirine / Bètablokker / ACEinhibitor / Statine voorgeschreven bij ontslag Heupoperatie na trauma binnen de 24u & 48u na opname Start & Stop profylactisch antibiotica bij knie- & heupprothese volgens richtlijnen Doorligwonden: prevalentie in ZH MRSA: verworven MRSA Handhygiëne: verbruik handalcoholgel Patiënttevredenheidsenquête: Algemene tevredenheid Zou U het ziekenhuis aanraden? (NPS) AMI aspirine 12

13 Bèta blokker Vernieuwd Toezichtsmodel Zorginspectie Vlaamse Overheid 13

14 Vernieuwd toezichtsmodel Zorginspectie is gestart met een vernieuwd toezichtsmodel ter vervanging van de vroegere visitatie ifv de erkenning van een ziekenhuis focus op nalevingstoezicht & gericht op zorgtrajecten per zorgtraject: eisenkader opgesteld met diverse eisen cruciaal voor kwaliteit van zorg doelstelling: expliciteren waaraan een ziekenhuis moet voldoen aangaande cruciale kwaliteit van zorg toetsing o/d werkvloer 1 zorgtraject is reeds uitgewerkt: ie. Chirurgisch Zorgtraject met 4 onderdelen: C-dienst en chirurgisch dagziekenhuis / operatiekwartier / centrale sterilisatie / hemovigilantie Vernieuwd toezichtsmodel Opbouw van het eisenkader Juridische erkenningsnormen cruciaal voor kwaliteit van zorg : soms verduidelijking/concretisering nodig van de norm (niet in tegenspraak met de ratio legis, gebaseerd op evidentie & transparant voor de sector Internationale guidelines Gevalideerde en haalbare standaarden (bijkomende eisen) Een aantal universitaire normen ook voorwaarde voor algemene ziekenhuizen. Uit ongeveer 370 eisen, is één derde opgenomen in het inspectie instrument. 14

15 Toekomstige eisenkaders Internistische patiënt en kritieke diensten (eerstvolgend)» D dienst en het niet chirurgisch dagziekenhuis» Spoed en MUG»IZ» Sterilisatie van endoscopische instrumenten» Ziekenhuisapotheek Moeder en kind Geriatrische- en revalidatie patiënt Psychiatrische patiënt Daarnaast 3 gespecialiseerde zorgtrajecten: Cardiologische patiënt - Oncologische patiënt & Dialysepatiënt JCI - Accreditering Joint Commission International JCI accreditering Joint Commission International (JCI) accreditering Outcome in relatie tot accreditering Ervaring UZ Leuven met JCI accreditering 15

16 Accrediteringsprincipe Externe aftoetsing naar compliantie van het ziekenhuis met gepubliceerde omschreven standaarden/normen met als finaliteit het stimuleren van een continue verbetering van de gezondheidszorg kwaliteit => gaat na of er in het ziekenhuis een cultuur heerst die continu patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg opvolgt en verbetert => gaat na of de zorg reproduceerbaar is op een adequate en veilige manier JCI Standaard Definieert structuren en processen die dienen aanwezig te zijn of performantiecriteria waaraan dient voldaan te worden om als ziekenhuis veilige en hoog kwalitatieve zorg en dienstverlening te kunnen aanbieden Elke standaard (300) : - vertrekt van een doelstelling - omvat minstens één meetbaar element (in totaal 1300) Accreditering op basis van scoring (10-5-0) van de standaarden voornamelijk aan de hand van patient tracers doorheen het ziekenhuis Standard AOP.1.4.1: The initial medical and nursing assessments are completed within the first 24 hours after the patient s admission as an inpatient or earlier as indicated by the patient s condition or hospital policy. Intent of AOP The initial medical and nursing assessments are completed within 24 hours of admission to the organization and available for use by all those caring for the patient. When the patient s condition indicates, the initial medical and/or nursing assessment are conducted and available earlier. Thus, emergency patients are assessed immediately, and policy may define that certain other patient groups are assessed sooner than 24 hours. When the initial medical assessment is conducted in a physician s private office or other outpatient setting prior to care in the organization as an inpatient, it must be within the previous 30 days. If at the time of admission as an inpatient the medical assessment is more than 30 days old, the medical history must be updated and the physical examination repeated. For medical assessments conducted within 30 days prior to admission, any significant changes in the patient s condition since the assessment are noted at admission. This updating and/or re-examination can be accomplished by any qualified individual. 16

17 Standard AOP.1.4.1: The initial medical and nursing assessments are completed within the first 24 hours after the patient s admission as an inpatient or earlier as indicated by the patient s condition or hospital policy. Measurable Elements of AOP The initial medical assessment is conducted within the first 24 hours of admission as an inpatient or earlier as indicated by the patient s condition or hospital policy. 2. The initial nursing assessment is conducted within the first 24 hours of admission as an inpatient or earlier as indicated by the patient s condition or hospital policy. 3. Initial medical assessments conducted prior to admission to inpatient status, or prior to an outpatient procedure in the organization, are no older than 30 days, or the medical history has been updated and the physical exam repeated. 4. For any assessment less than 30 days old, any significant changes in the patient s condition since the assessment are noted in the patient s record at the time of admission to inpatient status. JCI accreditering Joint Commission International (JCI) accreditering Outcome in relatie tot accreditering Ervaring UZ Leuven met JCI accreditering Patient Organization 17

18 JCI accreditation standards for hospitals, 4th Edition Patient Patient Safety (IPSG) Access and Continuity to Care (ACC) Patient and Family Rights (PFR) Assessment of Patients (AOP) Care of Patients (COP) Anesthesia and Surgical Care (ASC) Organization Quality Improvement and Patient Safety (QPS) Prevention and Control of Infections (PCI) Governance, Leadership and Direction (GLD) Facility Management and Safety (FMS) Staff Qualifications and Education (SQE) Medication Management and Use (MMU) Patient and Family Education (PFE) Mgmt of Communication and Information (MCI) INK model als basis voor een geïntegreerd kwaliteitsbeleid (Instituut Nederlandse Kwaliteit) (cfr. EFQM = European Foundation for Quality Management) Management van medewerkers Waardering door medewerkers Leiderschap Strategie en beleid Management van middelen Management van (zorg) processen Waardering door patiënten Waardering door maatschappij Eindresultaten en transparantie Organisatie Resultaat Verbeteren en vernieuwen JCI standaarden in het INK model GLD Governance Leadership and Direction SQE medewerkers QPS - MCI Q-BSC Risk- mngmt FMS - PCI middelen Zorgproces IPSG ACC AOP COP ASC MMU PFR PFE SQE QPS PFE PFR QPS - MCI QPS - MCI Zorgproces PCI QPS Organisatie Resultaat Verbeteren en vernieuwen 18

19 Patient Organization Patient Safety (IPSG) Quality Improvement and Patient Safety (QPS) Access and Continuity Planning to Care (ACC) Prevention and Control of Infections (PCI) Patient and Family Orientation Rights and (PFR) Education Governance, Leadership and Direction Medical Staff Assessment of Patients (AOP) (GLD) Nursing Staff Care of Patients (COP) Facility Management and Safety (FMS) Other Health Professional Staff Anesthesia and Surgical Care (ASC) Staff Qualifications and Education (SQE) Medication Management and Use (MMU) Patient and Family Education (PFE) Mgmt of Communication and Information (MCI) Staff Qualifications and education Primary source verification, credentialing and privileging medischestaf verpleegkundigen en paramedici bronverificatie diploma en bijkomende opleidingen Jaarlijkse evaluatie van personeel (klinische performantie) Opleiding van personeel o.a. tweejaarlijkse opleiding en certificaat voor BLS Patient Patient Safety (IPSG) Access and Continuity to Care (ACC) Patient and Family Rights (PFR) Assessment of Patients (AOP) Care of Patients (COP) Anesthesia and Leadership Surgical Care and Planning Safety and Security Medication Management and Use Hazardous Materials Patient and Family Education (PFE) Emergency Management Organization Quality Improvement and Patient Safety (QPS) Prevention and Control of Infections (PCI) Governance, Leadership and Direction (GLD) Facility Management and Safety (FMS) Staff Qualifications Fire Safety and Education Medical Equipment Mgmt of Communication and Information Utility Systems Staff Education 19

20 Patient Organization Patient Safety (IPSG) Quality Improvement and Patient Safety Identify Patients Correctly : dubbele ID Access and Continuity to Care Prevention and Control of Infections Improve Effective Communication : write and read back Patient and Family Rights Governance, Leadership and Direction Improve the Safety of High-Alert Medications : Assessment of Patients geconcentreerde electrolyt-oplossingen, Facility Management insulines, and Safety heparines Care of Patients Ensure Correct-Site, Correct-Procedure, Staff Qualifications Correct-Patient and Education Surgery Reduce the Risk of Health Care-Associated Infections : handhygiëne Anesthesia and Surgical Care Mgmt of Communication and Information Reduce the Risk of Patient Harm Resulting from Falls Medication Management and Use (MMU) Patient and Family Education (PFE) JCI accreditering Joint Commission International (JCI) accreditering Outcome in relatie tot accreditering Ervaring UZ Leuven met JCI accreditering Ervaring met JCI accreditering vertrekt van patiëntenzorg «op de vloer» => logisch, herkenbaar, geen regelneverij, motiverend hanteert meetbare, als zinvol ervaren standaarden => objectieve score gebaseerd op significante staalgrootte ook aandacht voor veiligheidsaspecten bezoeker/medewerker ziekenhuisbreed karakter professionalisme van ervaren opgeleide JCI auditeurs focus voornamelijk op patiëntveiligheid: «geen goede zorg zonder veilige zorg» «veilige zorg niet noodzakelijk goede zorg» 20

21 Ervaring UZ Leuven met JCI accreditering Conclusies Accrediteringstraject zeer positieve ervaring Vormt een hulp bij een gestructureerd veiligheidsbeleid identificatie van voor verbetering vatbare elementen belang van externe druk voor «change management» focus op prioritair in te voeren innovaties Motiverend voor medewerkers => Helpt zaken te realiseren, stimuleert de bredere CQI cultuur Dank voor uw aandacht Prof. Dr. Frank Rademakers Drs. Lieven Mangelschots 21

Medicatieverificatie bij opname van patiënten in het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam.

Medicatieverificatie bij opname van patiënten in het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam. Medicatieverificatie bij opname van patiënten in het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam. Master Thesis: Linda Timmer Arents Medicatieverificatie bij opname van patiënten

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012

UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012 Quality Awareness bij Personeel op een Zware Medisch-Technische Ziekenhuisdienst Masterproef voorgelegd tot het

Nadere informatie

CLINICAL RISK MANAGEMENT

CLINICAL RISK MANAGEMENT CLINICAL RISK MANAGEMENT A.Vleugels, directeur, Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap K.U.Leuven In de voorbije jaren zijn inzake zorg en organisatie en beleid van zorg een aantal belangrijke

Nadere informatie

Invoering veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen komt op gang

Invoering veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen komt op gang Invoering veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen komt op gang Den Haag, juni 2009 Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nadat de koepelorganisaties in de ziekenhuiszorg (NVZ, NFU,

Nadere informatie

EFFICIENTE INFORMATIEOVERDRACHT TUSSEN GEZONDHEIDSMEDEWERKERS

EFFICIENTE INFORMATIEOVERDRACHT TUSSEN GEZONDHEIDSMEDEWERKERS Jaarboek voor de Intensievezorgenverpleegkundige 2014 EFFICIENTE INFORMATIEOVERDRACHT TUSSEN GEZONDHEIDSMEDEWERKERS M. Verbiest, Universitair Ziekenhuis Antwerpen Communicatie in een complexe setting Een

Nadere informatie

Departement Inrichtingen en Afval. Dienst Nucleaire basisinrichtingen

Departement Inrichtingen en Afval. Dienst Nucleaire basisinrichtingen ÉTABLISSEMENTS ET DÉCHETS INRICHTINGEN EN AFVAL Departement Inrichtingen en Afval Dienst Nucleaire basisinrichtingen AUDIT Belgoprocess 18 22 Oktober 2010 Auditrapport Documentnummer : 3-1/SCO/11-10/1

Nadere informatie

Patiëntveiligheid, de rol van de bestuurder. Ian Leistikow

Patiëntveiligheid, de rol van de bestuurder. Ian Leistikow Patiëntveiligheid, de rol van de bestuurder Ian Leistikow Patiëntveiligheid, de rol van de bestuurder Patiëntveiligheid, de rol van de bestuurder Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan

Nadere informatie

Zelfmanagement in Beeld

Zelfmanagement in Beeld Zelfmanagement in Beeld Een analyse van door ZonMw gesubsidieerde projecten op het gebied van zelfmanagement op het gebied van zelfmanagement VERSLAG IN HET KADER VAN AFSTUDEERONDERZOEK Marlies van den

Nadere informatie

Hoe veilig is onze zorg? Behoefte aan samenhangend veiligheidsmanagementsysteem

Hoe veilig is onze zorg? Behoefte aan samenhangend veiligheidsmanagementsysteem Safety Hoe veilig is onze zorg? Behoefte aan samenhangend veiligheidsmanagementsysteem in het ziekenhuis Interview met Johan Hellings (Algemeen directeur ZOL), door Johan De Neve Patiëntenveiligheid in

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie. Praktische gids voor een goede aanpak

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie. Praktische gids voor een goede aanpak Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie Praktische gids voor een goede aanpak Colofon Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie Praktische gids voor een goede aanpak is een uitgave

Nadere informatie

Permanente Vorming KU Leuven - Opleidingen Kwaliteitszorg

Permanente Vorming KU Leuven - Opleidingen Kwaliteitszorg AANBOD 2013-2014 Permanente Vorming KU Leuven - Opleidingen Kwaliteitszorg DEPARTEMENT MAATSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN EERSTELIJNSZORG Welkomstwoord Het verlenen van hoogstaande kwalitatieve zorg

Nadere informatie

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Handleiding voor implementatie

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Handleiding voor implementatie FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Handleiding voor implementatie Sofie Senesael Verhandeling in het kader van de benoeming tot statutair ambtenaar, juni

Nadere informatie

Patiëntveiligheid, de handen ineen NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA

Patiëntveiligheid, de handen ineen NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Patiëntveiligheid, de handen ineen NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Patiëntveiligheid, de handen ineen Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Inventarisatie van bestaande UMC-veiligheidsprojecten

Nadere informatie

kwaliteit op de kaart Ontwikkelingen en resultaten op het gebied van kwaliteit van ziekenhuiszorg

kwaliteit op de kaart Ontwikkelingen en resultaten op het gebied van kwaliteit van ziekenhuiszorg kwaliteit op de kaart Ontwikkelingen en resultaten op het gebied van kwaliteit van ziekenhuiszorg Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Hoezo kwaliteit? 8 2 Hoe meet je de kwaliteit van ziekenhuiszorg?

Nadere informatie

Bijdrage tot het opstellen van een richtlijn over vroegtijdige zorgplanning

Bijdrage tot het opstellen van een richtlijn over vroegtijdige zorgplanning Bijdrage tot het opstellen van een richtlijn over vroegtijdige zorgplanning Lana JANSSEN, K.U.Leuven Promotor: Prof. Dr. Jan De Lepeleire, K.U.Leuven Co-promotoren: Prof. Dr. P. Van Royen, UA Dr. W. Van

Nadere informatie

Beschouwingen op risicomanagement in relatie tot veiligheidsmanagement

Beschouwingen op risicomanagement in relatie tot veiligheidsmanagement Beschouwingen op risicomanagement in relatie tot veiligheidsmanagement Voorwoord In de afgelopen jaren is er zorgbreed veel aandacht gekomen voor patiëntveiligheid. Eind 2008 is in de ggz Veilige zorg,

Nadere informatie

Achtergronden bij de Richtlijn simulatie teamtraining

Achtergronden bij de Richtlijn simulatie teamtraining Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, maart 2011 Vol. 30, nr. 1, Suppl. 1, p. 11-27 Achtergronden bij de Richtlijn simulatie teamtraining 1. Inleiding en context Na verschijning van het rapport To Err is

Nadere informatie

Medische diensten in detentiecentra: verantwoorde zorg, maar nog niet geborgd

Medische diensten in detentiecentra: verantwoorde zorg, maar nog niet geborgd Medische diensten in detentiecentra: verantwoorde zorg, maar nog niet geborgd Den Haag, december 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3 RAPPORT Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen

Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen Geaggregeerd rapport van toezichtbezoeken naar de implementatie van het convenant Veilige toepassing

Nadere informatie

journaal kwartaaluitgave van de medische staf van Máxima Medisch Centrum

journaal kwartaaluitgave van de medische staf van Máxima Medisch Centrum medisch journaal kwartaaluitgave van de medische staf van Máxima Medisch Centrum hoofdredacteur: dr. M.J.K. de Kleine, kinderarts-neonatoloog eindredacteur: dr. P.H.M. Kuijper, klinisch chemicus redactie:

Nadere informatie

Jaarrapportage 2010. Dutch Surgical Colorectal Audit. Uitkomst van zorg registratie; transparantie, uitkomst van zorg en kwaliteit.

Jaarrapportage 2010. Dutch Surgical Colorectal Audit. Uitkomst van zorg registratie; transparantie, uitkomst van zorg en kwaliteit. Dutch Surgical Colorectal Audit Jaarrapportage 2010 Uitkomst van zorg registratie; transparantie, uitkomst van zorg en kwaliteit Beloop 100% 100 90% 80% 80 Percentage patiënten 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Nadere informatie

Grensoverschrijdende zorg. Implementatiestrategie voor een online hygiënehandboek voor verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland en Duitsland.

Grensoverschrijdende zorg. Implementatiestrategie voor een online hygiënehandboek voor verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland en Duitsland. Bacheloropdracht Grensoverschrijdende zorg. Implementatiestrategie voor een online hygiënehandboek voor verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland en Duitsland. Auteurs: Jessica Soballa & Maren Katharina

Nadere informatie

Bruikbaarheid en effectiviteit van kwaliteitsmodellen in de zorg

Bruikbaarheid en effectiviteit van kwaliteitsmodellen in de zorg Bruikbaarheid en effectiviteit van kwaliteitsmodellen in de zorg EEN BEOORDELING VAN VERSCHILLENDE KWALITEITSMODELLEN Veel zorginstellingen ervaren de behoefte een zorgmanagementsysteem te ontwikkelen

Nadere informatie

Informatie Beveiling Informatie Beveiliging Resultaat van de CIO Interest Group

Informatie Beveiling Informatie Beveiliging Resultaat van de CIO Interest Group Informatie Beveiling Informatie Beveiliging Resultaat van de CIO Interest Group Onderwerpen: Informatiebeveiliging in control Security awareness Identity en Access management Tweede publicatie van het

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen

Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen Copyright 2004, Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. All Rights Reserved. Received:...; Accepted:... Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen Een tussenrapportage als

Nadere informatie

Werk veilig met VMS Zorg!

Werk veilig met VMS Zorg! Werk veilig met VMS Zorg! Het landelijke systeem voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen Leiderschap in veiligheid Betrokkenheid van patiënten Duidelijke verantwoordelijkheden Veilige communicatie Inzicht

Nadere informatie

Kwaliteit Resultaatanalyse

Kwaliteit Resultaatanalyse Kwaliteit Resultaatanalyse Achtergrondstudie Dr. drs. W. Huppes MBA, internist Achtergrondstudie bij het advies Volksgezondheid en zorg Zoetermeer, 2001 Inhoudsopgave Executive Summary 5 1 Inleiding 11

Nadere informatie

OPLEIDINGHANDBOEK MZG

OPLEIDINGHANDBOEK MZG OPLEIDINGHANDBOEK MZG Een realisatie van de cel audit verpleegkunde van de dienst data management DG1 Concept en redactie Lieven De Maesschalck Brigitte De Maerteleire Josine Morren Gustin Luce Hofmann

Nadere informatie

Adviesrapport Naar een integrale patiëntveiligheidscultuur in de heelkunde

Adviesrapport Naar een integrale patiëntveiligheidscultuur in de heelkunde Adviesrapport Naar een integrale patiëntveiligheidscultuur in de heelkunde Commissie voor Patiëntveiligheid van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Oktober 2008 1 Inhoud Blz. 1. Samenstelling van

Nadere informatie