Vopak Fundamentals on Safety

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vopak Fundamentals on Safety"

Transcriptie

1 Vopak Fundamentals on Safety

2 Inleiding Iedereen die op een Vopak-lokatie werkt moet aan het eind van de werkdag naar huis kunnen gaan zonder op enigerlei wijze schade ondervonden of veroorzaakt te hebben. Het elimineren van risico s is een kernelement dat aan alle Vopak-activiteiten ten grondslag ligt. In de huidige complexe wereld vereist dat een niet aflatende inspanning van ons allen. We kunnen dit alleen bereiken als iedere medewerker van Vopak de risico s begrijpt, het cruciale belang van veiligheid beseft en weet wat te doen. Daarom hebben we een lijst samengesteld van duidelijke Vopak Fundamentals on Safety die praktische ondersteuning geeft. Ik ga er vanuit dat ieder individu deze Fundamentals kent en naleeft. Ieders veiligheid hangt af van onze verplichting tot naleving van deze Fundamentals, te allen tijde en onder alle omstandigheden. Het gaat ons allen aan. Namens de Raad van Bestuur, John Paul Broeders

3 Doel De Vopak Fundamentals on Safety vormen een integraal onderdeel van de Vopak SHE managementstandaard en zijn een minimum vereiste voor alle Vopak-vestigingen. Deze Fundamentals hebben betrekking op de volgende operationele activiteiten van Vopak en beschrijven de voorwaarden en specifieke eisen. - Product verplaatsing - Management of Change - Werkvergunning - Isoleren en labelen - Betreden van besloten ruimten - Werken op hoogte - Graafwerkzaamheden - Gemotoriseerde voertuigen

4 Uitgangspunten Het beleid van Vopak is erop gericht om voortdurend te streven naar nul incidenten en geen schade aan het milieu. Veiligheid is ieders verantwoordelijkheid en we verwachten dat iedere medewerker bijdraagt aan zijn eigen veiligheid en die van anderen. Hoewel al opgenomen in de Vopak Fundamentals on Safety is het van belang om te benadrukken dat: - iedereen wordt opgeleid en deskundig is om zijn of haar werk uit te voeren - iedereen de lokale veiligheidsregels moet kennen, begrijpen en naleven - iedereen die op een lokatie werkt de van toepassing zijnde procedures volledig moet naleven - er geen werk wordt verricht zonder dat een taak risico analyse is uitgevoerd - voor werk zonder een goedgekeurde procedure een werkvergunning nodig is - noodplannen beschikbaar zijn voordat het werk begint - geschikte en voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen - het ieders verantwoordelijkheid is om werk te stoppen dat onveilig is

5 Productverplaatsing Regels die gelden vóór en tijdens productverplaatsing: - de veiligheidsinformatie over het product is beschikbaar, bekend en begrepen - de pijpleidingconfiguratie en oplijning is gecontroleerd - het transportmedium (vaartuigen, voertuigen, pijpleiding, container etc.) is afdoende geaard om te allen tijde elektrostatische ontlading te voorkomen - de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen zijn voorgeschreven en worden gedragen

6 Management of change Tijdelijke en permanente wijzigingen aan systemen, processen, procedures, uitrusting, organisatie, personeelsinzet, producten, materialen en werk dat voortkomt uit veranderende wetten/ regels mogen niet worden uitgevoerd, tenzij een Management of Change procedure, zover van toepassing, is voltooid. Dat houdt in: - een risicoanalyse van alles dat invloed ondervindt van de wijziging - een werkplan dat duidelijk het tijdschema en alle controlemaatregelen specificeert die uitgevoerd moeten worden ten aanzien van: apparatuur, faciliteiten en processen operaties, onderhoud, inspectieprocedures training, personeel en communicatie documentatie - autorisatie van het complete werkplan door de verantwoordelijke(n)

7 Werkvergunning Betreden van besloten ruimten, heetwerk, onderhoud, enginee ring activiteiten of operationele activiteiten waarvoor geen procedure bestaat, vereisen een vergunning die een veilige werkomgeving garandeert. De vergunning en daaraan verwante procedures: - omschrijven (de reikwijdte van) het werk - identificeren gevaren en analyseren risico s - beschrijven controlemaatregelen om risico s te elimineren dan wel te verminderen - leggen een verbinding tussen de werkzaamheden en de gerelateerde werkvergunningen en/of operationele activiteiten - zijn geautoriseerd door de verantwoordelijke(n) - zijn bekend bij en begrepen door iedereen die bij het werk betrokken is - zorgen voor een veilige hervatting van normale operationele activiteiten

8 Isoleren en labelen Isolatie van energiesystemen, zowel mechanisch, elektrisch, procesmatig, hydraulisch of anderszins mag niet uitgevoerd worden, tenzij: - de methode van afsluiten en ontlading van opgeslagen energie is goedgekeurd en uitgevoerd door (een) deskundig(e) persoon(onen) - alle opgeslagen energie is ontladen - een systeem van sloten en labels wordt gebruikt - een test is uitgevoerd om te garanderen dat de isolatie effectief is - de effectiviteit van de isolatie periodiek wordt gecontroleerd

9 Betreden van besloten ruimten Toegang tot een besloten ruimte kan niet worden toegestaan, tenzij: - alle andere opties zijn onderzocht en uitgesloten - een werkvergunning is verleend - de van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen - de besloten ruimte geïsoleerd is - de atmosfeer gemeten is op zuurstofgehalte en, waar nodig, op explosiviteit en giftigheid - de metingen zo vaak herhaald worden als omschreven is in de risicoanalyse - personeel stand-by staat bij de werkzaamheden en voorzien is van de juiste communicatiemiddelen - ongeautoriseerde toegang wordt verhinderd - een reddingsplan en materiaal beschikbaar is

10 Werken op hoogte Werken op hoogte mag niet verricht worden, tenzij: - een vast platform wordt gebruikt met een hekwerk, gecontroleerd en goedgekeurd door een deskundig persoon of als dit niet mogelijk is, een valbeveiliging wordt gebruikt die: - geschikt is voor de specifieke situatie en goedgekeurd is door een deskundig persoon - visueel geïnspecteerd is en in geval van beschadiging of eerdere activering uit bedrijf wordt genomen En: - iedereen die met een valbeveiliging werkt moet in het gebruik ervan geïnstrueerd en getraind zijn - degene die werkt met valbeveiliging moet in staat zijn om een reddingsteam te bereiken dat in staat is hem naar een veilig gebied te brengen of als geen beter alternatief voorhanden is: - mag een ladder uitsluitend gebruikt worden als een persoon altijd één hand vrij heeft om zich aan de ladder vast te kunnen houden - moet in het geval van activiteiten op de ladder de ladder altijd voldoende gestabiliseerd zijn om wegglijden te voorkomen

11 Graafwerkzaamheden Werkzaamheden waarbij een uitsparing, een gat, geul of verlaging in de bodem wordt gemaakt, mogen niet worden uitgevoerd, tenzij: - een risico analyse van de werklocatie door (een) deskundig(e) persoon (onen) is uitgevoerd - alle ondergrondse risico s, zoals pijpleidingen, elektrakabels etc. zijn geïdentificeerd, gelokaliseerd en zo nodig geïsoleerd - een geldige werkvergunning is verkregen Waar personen een ontgraving moeten betreden: - moet een vergunning voor betreden van een besloten ruimte (zover van toepassing) zijn uitgegeven - moeten grondverschuivingen zijn gecontroleerd en instortingsgevaar voorkomen door het zo nodig systematisch schragen, afvlakken, fixeren etc. - moeten bodem- en milieucondities voortdurend op veranderingen worden gecontroleerd

12 Gemotoriseerde voertuigen Alle categorieën on site gemotoriseerde voertuigen, inclusief vorkheftrucks, mogen niet gebruikt worden, tenzij: - het voertuig geschikt is voor het doel, geïnspecteerd is en vastgesteld is dat het in een veilige staat verkeert - veiligheidsgordels zijn geïnstalleerd en worden gedragen door alle inzittenden en andere relevante veiligheidsmiddelen gebruikt worden zoals bedoeld - ladingen zijn gezekerd en overschrijden niet de ontwerpspecificaties - de plaatselijke verkeerveiligheidsregels worden nageleefd Chauffeurs mogen een voertuig niet besturen, tenzij ze: - volledig opgeleid, gekwalificeerd en medisch in goede conditie zijn om het voertuig te besturen en te bedienen

13 Version NL

14 We opereren veilig en anders niet.

EISEN VOOR GEZONDHEID, BEVEILIGING, VEILIGHEID, EN MILIEU (HSSE)

EISEN VOOR GEZONDHEID, BEVEILIGING, VEILIGHEID, EN MILIEU (HSSE) EISEN VOOR GEZONDHEID, BEVEILIGING, VEILIGHEID, EN MILIEU (HSSE) Dit document heeft als doel om de normen te bepalen met betrekking tot Gezondheid, Beveiliging, Veiligheid en Milieu die nageleefd moeten

Nadere informatie

Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Hoogspanning

Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Hoogspanning BEI-BS 2010 Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Hoogspanning en BEI-LS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Laagspanning Uitgave van

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT WIJZIGINGSHISTORIE Versie Datum Opmerkingen 4.6 10-4-2014 Telefoonnummer van de Support Desk gewijzigd. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 OVEREENKOMST EN PARTIJEN... 3 1.2 DOEL

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Kwaliteithandboek ISO-9001. Kwaliteitshandboek. van. Volgens

Kwaliteithandboek ISO-9001. Kwaliteitshandboek. van. Volgens Kwaliteitshandboek van Volgens NEN-ISO-9001:2008 Colofon: Dit kwaliteitshandboek is eigendom van: De Betho Scottweg 4 4462 GS Goes. Tel: 0113-233933. Fax: 0113-233444. Dit kwaliteitshandboek is samengesteld

Nadere informatie

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k Inleiding 1 Milieu 2 Het besturen van heftrucks en 4 Verplaatsen van lasten 5 tractoren Beleidsverklaring 1 Persoonlijke bescherming

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID OPSLAGTANKS AUDIT-METHODOLOGIE (CIV03)

BRANDVEILIGHEID OPSLAGTANKS AUDIT-METHODOLOGIE (CIV03) BRANDVEILIGHEID OPSLAGTANKS AUDIT-METHODOLOGIE (CIV03) Centrum Industriële Veiligheid 2 AUDIT-METHODOLOGIE BRANDVEILIGHEID OPSLAGTANKS (CIV 03) Centrum Industriële Veiligheid 3 Centrum Industriële Veiligheid

Nadere informatie

RESPECT FOR OTHERS 1 1

RESPECT FOR OTHERS 1 1 1 RESPECT FOR OTHERS 1 Beste collega, Het langetermijnsucces van ons bedrijf is afhankelijk van veel factoren, maar geen enkele is belangrijker dan uw toewijding aan onze kernwaarden en de MBM leidinggevende

Nadere informatie

Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays.

Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays. Algemene

Nadere informatie

BELAC 2-201 Rev 5-2006

BELAC 2-201 Rev 5-2006 BELAC 2-201 Rev 5-2006 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN EN ISO/IEC 17020 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

1 INLEIDING. Werken in besloten ruimte

1 INLEIDING. Werken in besloten ruimte Beoordeeld en akkoord bevonden door: General Manager, Deputy General Manager, Production Manager, Asset Manager, Manager Technology, Manager Human Resources & General Affairs, Finance Manager. Proceseigenaar

Nadere informatie

Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO

Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO Code Zakelijke of Business gedragscode Conduct 2 Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO David Lesar Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO Beste medewerkers, Bijna een eeuw lang hebben

Nadere informatie

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Deel 2 Generieke richtlijnen voor een VG-zorgsysteem 1 Deel 2 van dit handboek Geothermie geeft richtlijnen voor het opstellen

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE INLEIDING Doel en toepassingsgebied...1 Onze toezegging...1 Naleving van wet- en regelgeving...2 Hulpmiddelen voor werknemers...2 Meldingsplicht...3 Disciplinaire

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Veiligheidsmanagement. Systeemhandboek... Versie 0.1

Veiligheidsmanagement. Systeemhandboek... Versie 0.1 Veiligheidsmanagement Systeemhandboek... Versie 0.1 Revisietabel Versie Effectieve datum Veranderingen 0 2 Index Revisietabel... 2 Index... 3 Lijst met afkortingen... 4 Veiligheidsbeleidsverklaring...

Nadere informatie

Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest

Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest April 2008 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om

Nadere informatie

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media 2 Inhoudsopgave Gedragscode Nordwin College 3 Bijlage A: gedragscode voor het gebruik van elektronische media 9 Bijlage B: omschrijving van ongewenst

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Douanebeleid Risicobeheer, veiligheid en specifieke controles Brussel, 13 juni 2006 WERKDOCUMENT TAXUD/2006/1452 BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden ICT~Office Voorwaarden Module 2 Ontwikkeling van programmatuur De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. 1. Toepasselijkheid 1.1 De

Nadere informatie

Bindende bedrijfsvoorschriften voor privacy van Johnson Controls

Bindende bedrijfsvoorschriften voor privacy van Johnson Controls Bindende bedrijfsvoorschriften voor privacy van Johnson Controls Inhoud 1. Inleiding 2. Reikwijdte en toepassing 3. Transparantie en verklaring 4. Eerlijkheid en doelbinding 5. Kwaliteit en evenredigheid

Nadere informatie

voor een op HACCP gebaseerd

voor een op HACCP gebaseerd gebaseerd S P E C I F I C A T I E EISEN voor een op HACCP gebaseerd VOEDSELVEILIGHEIDSSYSTEEM Samengesteld door het Centraal College van Deskundigen HACCP Nederland. s Gravenhage, Nederland: september

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SnelStart abonnementenmodel

Algemene voorwaarden SnelStart abonnementenmodel Algemene voorwaarden SnelStart abonnementenmodel AV_AB_201403 HOOFDSTUK A ALGEMENE BEPALINGEN De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op alle Overeenkomsten. 1 Definities 1.1 In deze Algemene

Nadere informatie