Change Management 02/2013. Verandering in goede banen leiden. 12 Onderzoek & verandering. #leadership. Beroepsfierheid 16 Financiën

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lead@Pol. Change Management 02/2013. Verandering in goede banen leiden. 12 Onderzoek & verandering. #leadership. Beroepsfierheid 16 Financiën"

Transcriptie

1 #leadership september/oktober Onderzoek & verandering Beroepsfierheid 16 Financiën BBC voor politiezones? 20 Interview Claude Levac (Quebec) 24 Leadership Wie is coach? Change Management Verandering in goede banen leiden

2 Inhoud Edito 4 2 Focus 16 Financiën 4 Change management Elke verandering heeft een impact op de mensen. Een nieuwe structuur, andere werkwijzen, meer doen met minder Hoe gaat men daarmee om? Hoe gaat de leidinggevende ermee om? Een drietal experten uit de bedrijfs- en academische wereld delen hun visie en praktijkervaring. Een leidraad in tijden van optimalisering en schaalverandering. 12 Onderzoek & verandering COMPOSITE is een innoverend onderzoeksproject naar de organisatie- en beroepscultuur bij tien Europese politiediensten. In tijden van verandering loont het de moeite om de correlatie tussen beroepsfierheid en organisatieverandering onder de loep te nemen Vanaf 2014 zijn de Vlaamse lokale besturen verplicht om in het kader van de beleids- en beheerscyclus (BBC) doelstellingen aan financiële middelen te koppelen. Dit gaat gepaard met de invoering van een digitaal rapportagesysteem. De politiezone Het Houtsche kijkt niet toe vanop de zijlijn, maar springt mee op de kar. 20 Interview Ondanks de 5500 km tussen België en Quebec vertonen de uitdagingen voor beide politiediensten heel wat gelijkenissen. Een gesprek met Claude Levac die voor de Sûreté du Québec optreedt als attaché voor de politiesamenwerking in Europa. 24 Leiderschap Coaching is een containerbegrip. De vraag Wie kan er als coach optreden? is een leidraad om orde te scheppen. Jesse Segers neemt de diverse opties onder de loep. 26 Goede praktijken door commissaris-generaal Catherine De Bolle Beste lezers Het tweede nummer van de nieuwe ligt voor u klaar. Dit nummer staat volledig in het teken van change. En laat dat nu net het onderwerp zijn waar wij ons allen mee bezig houden de laatste tijd. Gerechtelijke hervormingen, associaties bij de lokale politie, hervormingen bij de federale politie, verbetering van werkmethodes, noem maar op. Elke verandering, hoe klein ook, brengt altijd wat onzekerheid met zich mee. Wat gaat er precies veranderen? Ga ik mijzelf goed voelen in een nieuwe situatie? Wordt het echt beter? Normale bedenkingen bij elk veranderingsproces. In dat opzicht is het belangrijk om aandacht te hebben voor de bekommernissen en de nood aan informatie van onze medewerkers. Zij verdienen samen met hun vertegenwoordigers een plaats in het veranderingsproces. Weet ook dat veranderingen in de eerste fase niet altijd vlot verlopen, waardoor er vaak heel wat kritiek ontstaat. Ook daar moet aandacht voor zijn in de communicatie. In ieder geval wens ik iedereen die met veranderingen bezig is veel moed, doorzettingsvermogen en succes. Laten we er met z n allen op vooruitgaan! Tot slot zou ik van deze gelegenheid gebruik willen maken om hulde te brengen aan alle collega s van wie we de afgelopen maanden afscheid moesten nemen. Voorgoed afscheid nemen is het soort verandering die we liever niet meemaken. Dankuwel collega s voor de jaren van inzet en trouw aan de politie. Federale politie Directie interne relaties Fritz Toussainstraat Elsene Verantwoordelijke uitgever: Eric Cobut RedactieRaad: Geraldine Bomal, Milina Coelmont, Sébastien Dauchy, Stefan Debroux, Ann Demuynck, Benoît Dupuis, Gwendoline Hendrick, Sandhya Katara, Ann Massei, Anneleen Nys, Geert Smet, Aurore Sonon, Marco Van Laere, Saskia Van Puyvelde, Dominique Van Ryckeghem, Hans Wanderstein Coördinatie: Stefan Debroux ( ) Grafische vormgeving: Caroline Chaidron, Karolien Snyers Fotografie: Jocelyn Balcaen, Lavinia Wouters en DAFA Vragen en inlichtingen: Callcenter Polsupport: Drukkerij van de politie Vertaling: Vertaaldienst DSEK Dienst interne communicatie Le présent magazine paraît également en français. To improve is to change; to be perfect is to change often (Winston Churchill). Veel leesplezier! 1

3 Focus f Verslagen, indrukken, weetjes naar aanleiding van de ACTUALITEIT en EVENTS voor leidinggevenden en Studiedag Leadership 2020: are you ready? Shaking minds, Sharing ideas, Shaping future 13 juni Pacheco Center, Brussel De uitweg uit de crisis zal verlopen via een fundamentele paradigmaverschuiving in onze organisaties. Wie op het vlak van people management een positieve aanpak ontwikkelt - rekening houdend met individuele verwachtingen in lijn met organisatienoden - zal in de toekomst uitblinken op het vlak van operationele, financiële, sociale en maatschappelijke performantie. Het is duidelijk dat wij (nieuwe) bruggen dienen te bouwen in ons streven naar professionalisme, efficiëntie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met andere woorden, we moeten Mensgerichte Organisaties leiden om duurzame resultaten en performantie te bereiken. Naast de focus op leiderschap en people management, nodig voor een moderne Belgische politie, was het opzet van de studiedag tot nieuwe inzichten komen via partnerships en externe oriëntering. Topmanagers (CxO s), zowel uit de publieke als uit de privésector, deelden hun kennis en ervaring. Een bloemlezing van de belangrijkste conclusies: De rol van de leidinggevenden in deze maatschappij (lees: wereld) in transitie (globalisering en toenemende digitalisering) noodzaakt een new professionalism voor leidinggevenden. Maak van leiderschap een strategische prioriteit in de organisatie. Maak van leiderschapsontwikkeling een persoonlijke verantwoordelijkheid in de organisatie. Beloon en stimuleer mobiliteit binnen uw organisatie en werk nefaste tussenschotten weg. (#sha13) Als leider moet je erin slagen mensen dingen te laten doen die buiten hun comfortzone liggen. Vandaag verwachten we van leiders dat ze eerder facilitator dan expert zijn. Als katalysator van verandering is het de kunst van leiderschap om bescheiden en luistervaardig te zijn. Alleen als je écht de medewerkers betrekt bij het reilen en zeilen van de organisatie, dán pas kom je vooruit. Doe dingen met passie én waardegedreven. Benchmarking en transparante communicatie zijn essentieel. Toon duidelijk aan waarom innovatie noodzakelijk is. De globalisering van de maatschappij heeft duidelijk ook een fundamentele impact op ons politiewerk. We moeten meer Glocal werken: Think global, act local. Deze studiedag was een co-organisatie van de denktank HREPS (die als doel heeft vernieuwende en creatieve managementpraktijken ingang te doen vinden in de publieke sector) en de Koninklijke Federatie van de Officieren en de Hogere Ambtenaren van de Belgische Politie, afdeling West-Vlaanderen (www.konfedroy.be). Vademecum voor verandering in het onderwijs Nationale School voor Officieren Heel wat politiepersoneelsleden stellen hun kennis en expertise ter beschikking van (toekomstige) collega s door les te geven aan een politieschool. Zo ook aan de Nationale School voor Officieren (DSEO). Deze politieschool heeft nu een vademecum opgesteld met een duidelijk referentiekader voor haar lesgevers. Dit vademecum bundelt alle administratieve, logistieke en financiële modaliteiten. Voorts biedt het een leidraad bij het voorbereiden, uitwerken en evalueren van de lessen, bijvoorbeeld door een overzicht van onderwijsopdrachten en pedagogische benaderingen aan te bieden. Het streefdoel van dit vademecum is de lesgeves actief te betrekken bij het schoolleven, zodat zij de studenten gepast kunnen begeleiden tijdens hun leerproces. Deze aanpak vraagt van de lesgever dat hij/zij zichzelf steeds opnieuw in vraag stelt en interdisciplinair samenwerkt met collega s-lesgevers. Tegelijk impliceert dit dat de lesgever voortdurend openstaat voor onderzoek & ontwikkeling en dat hij/zij rekening houdt met de realiteit op het terrein. Kortom, de Nationale School voor Officieren schakelt de lesgevers in om actief mee te bouwen aan een professionele opleiding waarbij de deelnemer centraal staat. Het vademecum is beschikbaar op Partnerschap Nieuw protocolakkoord tussen de politiezone Sint-Pieters-Leeuw en De Lijn Recent hernieuwde de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw haar charter voor sociale veiligheid met De Lijn. De samenwerking met De Lijn is al tien jaar een rode draad doorheen het bestaan van ons politiekorps, zegt korpschef Mark Crispel. Met het nieuwe convenant beklemtonen we nogmaals dat De Lijn een structurele partner is. Het convenant is vooral gericht op preventie en omvat concrete engagementen voor de drie partijen (politiezone, gemeente en De Lijn). Zo zal de politie tweemaandelijks met de controleurs een actie organiseren. Voorts worden politiemensen aangemoedigd om zich met de bus te verplaatsen, om zo het veiligheidsgevoel van de reizigers te verhogen. De Lijn van haar kant engageert zich om elk incident op of rond de bus te melden. De gemeente tot slot belooft extra aandacht te besteden aan de uitrusting (verlichting, herstellingen enz.) en de properheid van de bushaltes. De drie partijen zullen ook continu informatie uitwisselen. Laat het duidelijk zijn: wat we hier doen, is niet louter een stukje papier ondertekenen. Een convenant aangaan betekent een engagement, van elk van ons, zegt Johan Van Looy, directeur van De Lijn Vlaams-Brabant op f Agenda CPS-studiedag: Loopbaanplanning bij de politie. Met in primeur de resultaten van een enquête over loopbaanplanning bij officieren en CALogmedewerkers van niveau A bij de lokale politie en de federale politie. Woensdag, 20 november De Factorij te Schaarbeek. 2 3

4 Change management Meester zijn van het burning platform 7 Als u zich in volle zee op een brandend boorplatform bevindt dat dreigt te ontploffen, kunnen de mensen enkel nog in de zee springen. In iets meer dan twaalf jaar tijd heeft Bernard Delvaux drie semi-overheidsbedrijven (Belgacom, bpost en Sonaca) gered die zwaar waren getroffen door de financiële crisis. Hij deed dit door oplossingen aan te reiken, een wisselwerking met de medewerkers tot stand te brengen en indien nodig blijk te geven van sterk leiderschap. Een gesprek met deze redder in nood. Welk gemeenschappelijk kenmerk stelde u vast in de veranderingsprocessen bij Belgacom, bpost of Sonaca? Een gemeenschappelijk punt van de veranderingsprocessen die ik heb geleid, is wat ik het burning platform noem naar analogie van een brandend boorplatform. Als u zich in volle zee op een brandend boorplatform bevindt dat dreigt te ontploffen, kunnen de mensen enkel nog in de zee springen. Zowel bij Belgacom als bij bpost zag ik dit burning platform. Deze overheidsbedrijven ondergingen tal van veranderingen (liberalisering van de markten, privatisering, moeilijke financiële periodes ). Ze hadden geen keuze. De politieke boodschap was duidelijk: als ze niet veranderden, zouden ze recht op hun ondergang afstevenen. Om die verandering tot een goed einde te brengen, droegen de politieke machthebbers het dagelijkse beheer van die bedrijven volledig over aan hun Chief Executive Officer (CEO). Volgens mij is een dergelijk burning platform een conditio sine qua non voor een succesvol veranderingsproces. Het is van het allergrootste belang de medewerkers erop te wijzen dat verandering absoluut noodzakelijk is. De negatieve manier waarop verandering wordt omschreven, bezorgt hen weliswaar stress en angstgevoelens. Als ze die niet overwinnen, zit het proces muurvast en ondernemen de medewerkers niets. Om het veranderingsproces te doen slagen, moet u dus ook mogelijke oplossingen aanreiken zodat de medewerkers de crisis te boven kunnen komen. Een dergelijke globale oplossing kunnen we bijvoorbeeld via de klant vinden (tevredenheid, kwaliteit ). Is het voldoende om transparant te communiceren over de context van de verandering en de oplossing? Er moet minstens een globale visie zijn, maar die volstaat niet. We moeten niet alleen deze visie uitdragen, maar ook rekening houden met eenieders bekommernissen. What s in it for me? is wat de medewerker wil weten. Wat zal die verandering mij opleveren? Soms zal de verandering geen grote invloed hebben op de werkwijze van uw medewerkers. Zolang u hun niet duidelijk hebt gemaakt wat dat precies voor hen zal betekenen, zullen ze niet in actie komen. Een geplande en uitvoerige communicatie met de personeelsleden, in overeenstemming met hun verwachtingen, is van vitaal belang. Communiceren is zeker geen tijdverlies, maar een investering. Bij Sonaca bijvoorbeeld voerde een consultancybureau uitgebreide gesprekken met personeelsleden van alle bedrijfstakken. Daardoor konden we onze boodschap aan de verschillende groepen personeelsleden en aan hun bekommernissen aanpassen. Bovendien konden we hun tonen dat we op de hoogte waren van hun problemen en zorgen, dat we naar hen luisterden en probeerden om antwoorden te geven. We moeten niet bang zijn voor die vraag-en-antwoordrondes. Hoe dynamischer en bewogen ze zijn, hoe positiever de feedback van het personeel is. Er is niets erger dan een gebrek aan wisselwerking. Deze fase is zeer belangrijk omdat ze de geloofwaardigheid van het management vergroot. Verandering stuit onvermijdelijk op verzet. Hoe kunnen we mensen over de streep trekken? In de praktijk stel ik vast dat in elk veranderingsproces ongeveer 10 tot 15 % van de medewerkers van in het begin positief en enthousiast reageert. Zij zijn de stuwende kracht achter de verandering en daarom moeten ze in de schijnwerpers worden gezet. Ze moeten functies krijgen waardoor ze anderen kunnen inspireren. 10 tot 15 % van de medewerkers daarentegen verzet zich tegen elke verandering. Ze belemmeren het veranderingsproces en u zult ze nooit op uw hand krijgen. In de privésector kunt u ze ontslaan, maar in de overheidssector ligt het wat moeilijker. In elk geval moet de directie hun duidelijk maken dat ze dergelijk gedrag niet duldt. Een Bernard Delvaux tussencategorie van 60 tot 70 % medewerkers vormt de zwakke schakel. Ze wachten af in welke richting de verandering zal gaan alvorens voorstander of tegenstander te zijn. Het zijn zij die u moet overtuigen om actie te ondernemen. Welke rol spelen de leidinggevenden in het veranderingsproces? Bij verandering is het belangrijk om te werken aan leiderschap en de rol van de managers. In het verleden waren managers vaak meer gericht op de technische aspecten en op probleemoplossing dan op resultaten. Ze hebben hun werkwijze dus moeten herzien. Ze hebben soms moeite om te aanvaarden dat de waarden veranderen, dat de vroegere waarden achterhaald zijn en dat er van hen een andere houding wordt verwacht. Het is belangrijk dat leidinggevenden goed weten wat er van hen wordt verwacht. Er mogen geen zwakke schakels zijn in de organisatie. Eén zwakke schakel kan heel de rest doen mislukken. Ik heb altijd liever dat de mensen evolueren. Als dat onmogelijk blijkt, moeten we echter de moed hebben om hen indien nodig te vervangen. Chief Executive Officer (CEO) bij de groep Sonaca (2008- ) Directeur van de afdeling Mail en lid van het directiecomité van bpost ( ) Executive Vice President van de afdeling Advanced Network Services bij Belgacom ( ) General Manager Customer Installation & Maintenance bij Belgacom, nadat hij de leiding had over Residential Customers ( ) Consultant bij McKinsey ( ) Project Engineer en vervolgens Plant Operations Manager bij Tôleries Delloye Matthieu (groep Cockerill-Sambre, ) Burgerlijk ingenieur met specialisatie elektriciteit (ULg, 1988), met een bijkomend diploma Business & Economics (ULg, 1988) en een MBA (Insead, 1996) 4 5

5 Change management We are changing the world f 7 Tim Duhamel Mensen veranderen. Organisaties veranderen. Mensen veranderen organisaties. In dit interview deelt Steven Van Belleghem, marketingexpert en -professor én conversation manager zijn visie op verandering en wat mensen drijft om mee te veranderen. Steven Van Belleghem 1976 Inspirator Consultant Auteur Managing partner bij B-Conversational, een spin-off van InSites Consulting. Adjunct-hoogleraar Marketing bij Vlerick Business School. Auteur van de bestseller The Conversation Manager & The Conversation Company. Winnaar van de PIM literatuurprijs in Verandering lokt weerstand uit. Dat is een klassieker. Wat trekt mensen over de streep om mee te stappen in een veranderingsproces? Als je erin slaagt mensen te motiveren, dan zijn ze heel rekbaar en in staat om ongelofelijke dingen te realiseren. Maar, als het is van pushen om te pushen dan lokt verandering weerstand uit. Recentelijk bezocht ik 18 bedrijven aan de Amerikaanse Westkust. De drive die je daar voelt is ongelofelijk. We are changing the world! Zij geloven zodanig in de visie van hun organisatie dat veranderen een evidentie wordt. Want als je de wereld wil veranderen, moet je ook zelf veranderen. Met andere woorden, het is de drive die mensen over de streep trekt. Het verhaal achter een verandering, de reden waarom je verandert, dat kan je nooit genoeg beklemtonen. Bij ons verklaren we veelal dat we veranderen om financiële redenen (groei, afdankingen enz.) of omdat de manager vindt dat het zo is. Maar als bedrijfs- of organisatieleider moet je het waarom vertellen, de existentiële reden die het dagdagelijkse overstijgt. Bijvoorbeeld, wat is uw bijdrage aan de maatschappij? Ik vergelijk het met de speech van Martin Luther King. Die zei I have a dream en niet I have a plan. Want anders had de helft kritiek op dat plan Hij had het over zijn droom, een ideaal, en daarin zijn ze hem gevolgd. Volstaat het bij een veranderingsproces om transparant te communiceren of moet je medewerkers ook inspraak geven? Dat is een en-verhaal. Soms wordt inspraak verkeerd begrepen. Dit betekent niet dat medewerkers alles zelf beslissen; zoiets is niet werkbaar. Medewerkers verwachten van een leider dat hij beslissingen neemt, maar ook dat hij empathisch is en luistert naar wat er leeft op de werkvloer en wat de buitenwereld over de organisatie vertelt. Daar moet hij/ zij rekening mee houden. Vroeger leefde de idee dat eens iets beslist was, het wel een paar jaar zo zou blijven. Nu is dat een interactief proces: wíj gaan beslissingen elke dag beter maken. Zo verander je continu! Met andere woorden, de leider beslist maar hij moet beschikken over de capaciteit om snel en gevat rekening te houden met de input van medewerkers. Voor een leider/manager is dat misschien moeilijk om te aanvaarden, maar dat is de filosofie van de toekomst. Want wie z n medewerkers negeert, heeft het enorm moeilijk om draagvlak te krijgen. In uw werk heeft u het vaak over de impact van digitalisering, zoals de digitalisering van communicatie via het web, sociale media, skype enz. Sociale media zijn bijvoorbeeld middelen par excellence om bij een veranderingsproces feedback te vergaren. Maar hoever ga je met die technologisering? Alles is digitaliseerbaar! Ik vind dat je al een enorm goede reden moet hebben om niet te digitaliseren. Digitaliseren doe je met het oog op twee dingen: om de efficiëntie te verhogen en om het werk voor de mensen aangenamer te maken. Vergelijk het met het motto van de Nederlandse belastingdienst: we kunnen het niet plezant maken voor de mensen, maar wel gemakkelijk. Maar toch is het een dubbel verhaal De human touch blijft belangrijk. Louter en puur digitaal communiceren is tè rationeel. Je moet ook ruimte laten om een emotionele connectie te maken in een 1-op-1-contact. De mens is immers een emotioneel dier. Bij heel wat organisaties is verandering momenteel synoniem met het toepassen van de filosofie van Het Nieuwe Werken. Soms slaat dat aan, soms ook niet. Is de zoektocht naar de gulden middenweg een leerproces dat elke organisatie moet doorlopen? Soms gebeurt het dat de slinger te ver doorslaat van het ene extreem naar het andere. Bij Yahoo bijvoorbeeld, heeft de CEO recentelijk paal en perk gesteld aan de norm om 100% te telewerken. Met skype als optie vonden sommigen een kantoorbezoek overbodig. Maar uiteindelijk is het zoals bij digitalisering: de human touch, het menselijke contact blijft nodig. Alle hightech en online communicatie ten spijt blijft de kantoorruimte ook voor Yahoo een bindmiddel waar medewerkers gezamenlijk creatief bezig zijn. Eigenlijk was dat voor Yahoo een leerproces over hoe ver je met verandering kan gaan. Ik vind het beter om achteraf bij te sturen dan om te stagneren. Jammer genoeg durven de meeste bedrijven net uit angst voor die slingerbeweging niet in gang te schieten. Daar zie je dus amper verandering. Bij verandering bots je sowieso op weerstand. Qua intensiteit en duur is die variabel. Wat met wie uiteindelijk niet mee wil? Het is een illusie te denken dat iedereen van bij het begin mee op de kar springt. Om beweging in je organisatie te krijgen, is het best om eerst te focussen op wie wel meewil. Eigenlijk heb je in dit soort verhaal altijd een Hauss-curve. Als je bij de start van het veranderingsproces een groep van 10 à 20 procent meehebt, is dat al een succes. Na verloop van tijd nemen die trekkers de massa op sleeptouw. En het is helaas realistisch dat je in de staart van het peloton een groepje hebt dat nooit meewil. Het klinkt hard, maar van die zou je afscheid moeten nemen Mijn advies luidt dus: steek bij de start van verandering niet meteen alle energie in de massa en zeker niet in wie niet meewil maar wel in de groep believers. 6 7

6 Verandermanagement bij de federale politie f 7 Lavinia Wouters Change management Vooruitlopen op de evolutie f - - Verandermanagement staat ook bij de federale politie hoog op de agenda. Catherine De Bolle, commissaris-generaal van de federale politie: Nu we van plan zijn om de federale politie de komende jaren te optimaliseren, is het een must om die diepgaande veranderingsbeweging te begeleiden. Samen met het directiecomité bekijken we nu hoe we dat het beste kunnen aanpakken. Verandering is geen nieuw begrip voor de politie: wie al wat langer meedraait heeft al een batterij aan veranderaars zien passeren. Ik vind het belangrijk dat onze mensen niet veranderingsmoe worden en gelóven in de veranderaanpak. We moeten vooral vermijden dat mensen gaan denken daar gaan we weer. Daarvoor heb je een geloofwaardig plan nodig en mensen die vertrouwen uitstralen. Ik geloof sterk dat we heel veel competenties in huis hebben om dat te realiseren. En daar waar we tekort komen zoeken we steun van buitenaf. Ook bij de lokale politie bijvoorbeeld. Daar zit tenslotte ook een pak kennis en ervaring. Tijdens de voorbereiding van de optimalisering heeft de commissaris-generaal heel veel gehad aan de inbreng van oude rotten in het vak Frank Van Massenhove en Monique De Knop (respectievelijke voorzitters van de FOD Sociale Zaken en FOD Binnenlandse Zaken). Zij hebben hun change-ervaringen met ons gedeeld, aldus Catherine De Bolle. Zo ben ik er van overtuigd dat we meer kans op slagen hebben als we de belangen van de politie als organisatie en de belangen van onze medewerkers met elkaar verzoenen. Dat dit geen makkelijke taak is, staat vast. Nu ons optimaliseringsplan haar politieke weg aflegt, kunnen wij ons in afwachting van een definitieve beslissing buigen over een degelijke aanpak. Kan men een theorie opstellen voor verandermanagement? In dit artikel doorgrondt professor François Pichault het proces van het verandermanagement. Volgens zijn theoretische analyse moeten de initiatiefnemers van een veranderingsproject, alvorens ze zich onverschrokken op de inhoud van de verandering storten, eerder de inhoud van het project dat ze beogen ophelderen, aandacht besteden aan de context waarin het wordt ingediend, en aan het proces oftewel het verloop van de verandering (timing, actoren, totstandkoming van een aanvaardbare betekenis). In eerste instantie is het zaak om duidelijk de inhoud van de beoogde verandering te beschrijven. De volgende vragen dienen als leidraad: Wat is het doel van de verandering? Heeft ze betrekking op de organisatie van het werk, de ondernemingscultuur, de strategie, het hrm-beleid, de productietechnologieën, het informatiesysteem? Op welk niveau doet de verandering zich voor? Heeft ze een strategische, management- of uitvoeringsgerichte omvang? Wat is de timing? Wat is het begin en het einde, wat zijn de voorbereidende fases, de sleutelfases? Context en proces In tweede instantie moet men de context en het veranderingsproces onderbouwen. Dit kan aan de hand van (een combinatie van) theoretische benaderingen. De initiatiefnemers van het veranderingsproject moeten zich dan over de volgende vragen buigen: Wat zijn de doelstellingen en de verwachte resultaten (rational approach)? Wie zijn de actoren, wat zijn hun drijfveren, hun uitdagingen, hun troeven, hun middelen, hun strategische link met het veranderingsproces (political approach)? Welke beslissingen kunnen een impact hebben op de timing van het veranderingsproces (incremental approach)? Aan welke verplichtingen en opportuniteiten zowel intern als extern moet men zich aanpassen (contingency approach)? Hoe kan men oud en nieuw combineren om een collectief aanvaardbare betekenis aan het veranderingsproces te geven (interpretative approach)? De koppeling van die verschillende benaderingen in één geïntegreerd model laat toe de verscheidene trajecten die een veranderingsproces kan volgen te ontcijferen. Dit model resulteert in een vernieuwende manier om de veranderingsprocessen te evalueren. Evolutiescenario s In derde instantie moet doorgedreven denkwerk de initiatiefnemers ertoe aanzetten om op bepaalde evolutiescenario s te anticiperen. Let wel, hierbij negeren ze de fundamenteel onvoorspelbare aard van het verloop van de verandering niet! In dat opzicht spelen twee variabelen een sleutelrol: de verdeling van macht binnen de organisatie waar 8 9

7 Change management de verandering plaatsvindt (invloedsysteem) en de gekozen managementstijl. Het invloedsysteem wordt gekenmerkt door twee volkomen verschillende types: ofwel een verspreiding van machtspolen (centrifugaal invloedysteem), waarbij de macht verbonden is met gekwalificeerde actoren, ofwel een concentratie van de macht in de bovenste lagen van de organisatie (centripetaal invloedsyteem). De managementstijl wordt gekenmerkt door rationalisering, pogingen tot vermindering van de onzekerheid, Voortbestaan van de aanwezige structuur Panoptische managementstijl het streven naar transparantie. Die stijl wordt bestempeld als panoptisch. Anderzijds kan de managementstijl openstaan voor een veelheid van rationaliteiten, voor onderhandeling en compromis, voor de aanvaarding van het spel van clair-obscur dat elke organisatie kenmerkt. Dat beschouwt men als polyfoon. Door die twee variabelen te combineren (macht en managementstijl), verkrijgt men vier verschillende logica s (zie kwadrant) die tijdens een veranderingsproces kunnen opduiken. Situaties van verdeeldheid ruimschoots verwezen naar de conceptualisering van de vernieuwingsprocessen die de aanhangers van de theorie van de vertaling voorstellen. Opdat de vertaling zou slagen, moeten alle betrokken actoren binnen de vernieuwing samenwerken. Ze is gebaseerd op het idee dat de logica s van alle actoren die moeten samenwerken, elkaar verrijken in plaats van dat ze met elkaar in botsing komen. De erkenning van de overheersende impact van vernieuwing maant aan tot bescheidenheid in het leiden van een veranderingsproces. Ten slotte komt verandering bovenal tot stand via trial-and-error, door wederzijdse en herhaalde aanpassingen. Vijf fundamentele fasen om verandering tot een goed einde te brengen Om verandering te doen slagen, is het belangrijk deze vijf fasen te respecteren: 1. De contextualisering dient om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de organisatorische en maatschappelijke context (analyse van de strategie van de actoren). 2. De probleemstelling laat toe het probleem collectief te formuleren. 3. Het komen tot een overeenstemming bestaat uit verplichte fases met de bedoeling de sleutelactoren tot medewerking en betrokkenheid aan te zetten. 4. De formalisering laat een geleidelijke overeenstemming mogelijk via diverse tools (charters, schema s, statistieken enz.). Projectmanagement zonder voorbereiding is uit den boze! Hier komen de klassieke middelen van het projectbeheer (actieplannen, stuurborden enz.) en de communicatie naar de doelgroepen tot hun volste recht. 5. De consolidering bestaat erin het netwerk te verstevigen door aandacht te besteden aan de uitbreiding ervan (nieuwe actoren erbij betrekken) en door specifieke socialisatieacties op touw te zetten, bedoeld om de integratie van die nieuwe elementen te bevorderen (coproductie van kennis). Centripetaal systeem Organisatorische aanpassing Organisatorische vernieuwing Centrifugaal systeem François Pichault 1959 Doctor in de sociologie en gewoon hoogleraar aan de HEC-Ecole de gestion van de universiteit van Luik. Polyfone managementstijl Geassocieerd professor humanresourcesmanagement aan ESCP-Europe. Hij leidt, aan de universiteit van Luik, het LENTIC, een onderzoeksen bijstandscentrum gespecialiseerd in de studie van de menselijke en organisatorische aspecten van de veranderings- en vernieuwingsprocessen. Aangezien de managementstijl beslissend is bij het leiden van de verandering, ziet men hoezeer het noodzakelijk is de verandering aan te pakken als een proces dat moet worden beheerd. De keuze voor een polyfone managementstijl zal het vaakst leiden tot een succesvol veranderingsproces door het vermogen om de veelheid van stemmen binnen de organisatie met elkaar te verbinden. Bij die polyfone stijl wordt Auteur van Gestion du changement. Vers un management polyphonique, uitgeverij De Boeck (2013)

Lead@Pol. Generatiekwesties Generatiekloof of -symbiose op de werkvloer? 08/2014. #leadership. Kennismanagement Spreken is goud 16 Woninginbraak

Lead@Pol. Generatiekwesties Generatiekloof of -symbiose op de werkvloer? 08/2014. #leadership. Kennismanagement Spreken is goud 16 Woninginbraak 14 Lead@Pol #leadership november/december 2014 Kennismanagement Spreken is goud 16 Woninginbraak Niet op één paard wedden 24 Wetgeving Europees onderzoeksbevel 26 Leiderschap Emotionele intelligentie Generatiekwesties

Nadere informatie

Lead@Pol 07/2014. Nieuwe basisopleiding Praktijkleren als opstap naar een succesverhaal. #leadership

Lead@Pol 07/2014. Nieuwe basisopleiding Praktijkleren als opstap naar een succesverhaal. #leadership #leadership 16 20 22 Interview Koen Demaesschalck Over het muurtje Baas terug op de werkvloer Leiderschap Emotionele intelligentie september/oktober 2014 Nieuwe basisopleiding Praktijkleren als opstap

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht

Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht 2013 PAGE 1 Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht PAGE 2 Een

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie?

Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie? Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie? 8 tips om een veranderingsproces in goede banen te leiden 10 YEARS! inhoud Inleiding...3 Acht tips om een veranderingsproces in goede banen te leiden...4

Nadere informatie

Het verhaal van De Conversation Company

Het verhaal van De Conversation Company ......... Het verhaal van De Conversation Company......... Op dinsdag 13 maart werd mijn nieuwe boek officieel gelanceerd in Trouw Amsterdam. Het was super om aan 300 marcom-professionals en klanten van

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie

CHANGE MANAGEMENT. HR IS DE BASIS Voor Nathalie Mazy, CEO van Mercuri Urval, start een veranderingsproject bij de aanwerving van het personeel 3TIPS

CHANGE MANAGEMENT. HR IS DE BASIS Voor Nathalie Mazy, CEO van Mercuri Urval, start een veranderingsproject bij de aanwerving van het personeel 3TIPS 3TIPS DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Communicatie en interactie Nood aan een geloofwaardige leider Opvolging en analyse

Nadere informatie

INSPIREERT FLANDERS SYNERGY. GOEDE PRAKTIJKEN het verhaal van Sint-Paulusinstituut Gent en Partena

INSPIREERT FLANDERS SYNERGY. GOEDE PRAKTIJKEN het verhaal van Sint-Paulusinstituut Gent en Partena Ledenmagazine - Nummer 3 - September 2015 FLANDERS SYNERGY INSPIREERT Verschijnt 4x per jaar nr. 3 juli-augustus-september 2015 - P918300 GOEDE PRAKTIJKEN het verhaal van Sint-Paulusinstituut Gent en Partena

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009 Dos s i e r Efficiëntie 25 Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n g 7 - n r.25 j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx.

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx. Contact SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com www.sdworx.com Dos s i e r Strategie Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Regionale netwerken voor duurzaamheid groeien wanneer jij werkt aan jouw droom en jouw ambities En daarvoor nieuwe verbindingen maakt met anderen Die dat zelfde

Nadere informatie

COMPOOL Visies en suggesties vanuit de HR wereld Rapport 5

COMPOOL Visies en suggesties vanuit de HR wereld Rapport 5 LUCAS Centrum voor Zorgonderzoek & Consultancy Kapucijnenvoer 39 bus 5310 3000 Leuven Tel. + 32 16 37 34 31 Fax. +32 16 33 69 22 www.kuleuven.be/lucas COMPOOL Visies en suggesties vanuit de HR wereld Rapport

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Academiejaar 2006-2007 Faculteit Recht en Criminologie Vakgroep Criminologie

Academiejaar 2006-2007 Faculteit Recht en Criminologie Vakgroep Criminologie Academiejaar 2006-2007 Faculteit Recht en Criminologie Vakgroep Criminologie De procesmatige en proactieve aanpak van de prioriteiten uit het zonaal veiligheidsplan, door middel van een afzonderlijk politieteam

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx.

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx. Contact SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com www.sdworx.com 33 Scoop op mens en werk D r iem a a ndelij k s t i j d s chrif t - Ui

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

magazine Talent herkennen is van cruciaal belang! Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] we link economic thinking

magazine Talent herkennen is van cruciaal belang! Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] we link economic thinking Het magazine van de vereniging oud studenten economie Universiteit Gent we link economic thinking ------- Maart Juni 2014 ------ N 1 ------------- Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] VOSEKO

Nadere informatie

Als het leven jou citroenen geeft, moet je limonade maken. Ingrediënten voor een diversiteitsbeleid in gemeentelijke cultuurhuizen

Als het leven jou citroenen geeft, moet je limonade maken. Ingrediënten voor een diversiteitsbeleid in gemeentelijke cultuurhuizen Als het leven jou citroenen geeft, moet je limonade maken. Ingrediënten voor een diversiteitsbeleid in gemeentelijke cultuurhuizen Colofon Cultuur Lokaal Steunpunt voor het Lokaal Cultuurbeleid vzw Arenbergstraat

Nadere informatie

Master Thesis MCPM. Het outsourcen van de bevolkingszorg. Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Master of Crisis and Public Order Management

Master Thesis MCPM. Het outsourcen van de bevolkingszorg. Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Master of Crisis and Public Order Management Master Thesis MCPM Het outsourcen van de bevolkingszorg Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Studie: Master of Crisis and Public Order Management Leergang: MCPM3 Student: Peter L. Mulder Datum:

Nadere informatie

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE ampersand SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE verantwoordelijke uitgever: Jonathan cardoen - Wetstraat 89-1040 Brussel - Fax:02/238 38 60 - email: leden@cdenv.be christendemocratie in de samenleving verbinden

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie