Wijzigingen in het kader van opdrachtverlening overheid aan ICT-bedrijfsleven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingen in het kader van opdrachtverlening overheid aan ICT-bedrijfsleven"

Transcriptie

1 Programma samenwerking met de ICT markt Wijzigingen in het kader van opdrachtverlening overheid aan ICT-bedrijfsleven Naam Erik Hoekstra Gerrit Jan van t Eind Hilly Buyne Judith van Bemmel Louis Frank Petra Groenewoud Pim Thoolen Bedrijf Min. IenM Min. VenJ Min. BZK Min. BZK Logica Ordina BT

2 Stelling over Wijzigingen tijdens het project Zeker bij projecten die een langere looptijd kennen zal tussentijds de behoefte aan bijsturing/wijziging bestaan. Dit kan komen als suggestie vanuit een bedrijf, bijvoorbeeld omdat er ondertussen nieuwere (betere of goedkopere) techniek is. Maar ook als wens vanuit de overheid, vanwege gewijzigde inzichten of nieuwe gewenste functionaliteit. Hoe kan hier het beste mee om worden gegaan? Welke processen zouden hiervoor ingebed kunnen worden? Wat te doen met prijsafspraken en consequenties voor de doorlooptijd? Op welke manier dient een uitvraag om te beginnen plaats vinden ( wat versus hoe ). Aanpak: deze werkgroep heeft er voor gekozen om de problemen te inventariseren en oplossing aan te dragen. We onderkennen drie fases waarin wijzigingen kunnen optreden: 1. Wijzigingen tijdens de aanbesteding fase; 2. Wijzigingen tijdens het (realisatie)project / implementatie; 3. Wijzigingen tijdens de in life/exploitatie fase.

3 De inschrijver biedt te laag aan en wil het verlies terugverdienen met wijzigingen Mogelijke oorzaken: De overheid is verplicht diensten, leveringen en werk in concurrentie aan te besteden. Daarin wordt de prijscomponent vaak belangrijk. Om te voorkomen dat ze de opdracht missen, proberen leveranciers zo scherp mogelijk soms zelfs met verlies in te schrijven. Om tot zo scherp mogelijke inschrijving te komen, wordt het (voldoen aan het) programma van eisen zo gunstig mogelijk geïnterpreteerd door de inschrijver.

4 De inschrijver biedt te laag aan en wil het verlies terugverdienen met wijzigingen Voorgestelde oplossingen: Modaliteit binnen de aanbesteding kiezen die prijs ondergeschikt maakt aan kwaliteit. Bijvoorbeeld prijsvraag, proof of concept, juridische samenwerkingsvormen als PPC. Bij veronderstelde onredelijke aanbieding (kennelijk onredelijke aanbieding) niet gunnen/laagste passeren. Vóór publicatie van de aanbesteding een inhoudelijke professionele/collegiale review/beoordeling op de teksten in de offerte-aanvraag/programma van eisen door onafhankelijk deskundig/ervaren team. Meer gebruik maken van de pré-competitieve fase en zodoende de markt betrekken bij formuleren eisen/wensen.

5 Aanbestedingen zijn zo dichtgetimmerd dat er geen ruimte meer is voor voortschrijdend inzicht, nieuwe techniek/behoeften Oorzaken: Aanbestedingen worden met name vanuit het vermijden van in- (toezicht) en externe risico s (bezwaren) ingestoken. Het gevolg is toenemende juridisering Aanbesteding vaak volkomen los van gebruikers/belanghebbenden. Inkopers en juristen bepalen Met name het hoe van de oplossing (techniek, aanpak, governance etc) wordt uitputtend beschreven in plaats van het wat. De creativiteit/innovatie van leveranciers wordt hiermee in de kiem gesmoord Vaak wordt er geen heldere change procedure vastgelegd (met gevolgen voor prijs en doorlooptijd) Geen ruimte voor post onvoorzien

6 Aanbestedingen zijn zo dichtgetimmerd dat er geen ruimte meer is voor voortschrijdend inzicht, nieuwe techniek/behoeften Oplossingen: Opereer vanuit een heldere architectuurvisie maar knip projecten op in behapbare brokken waardoor tussen de brokken door de mogelijkheid is om voortschrijdend inzicht te verwerken Kies een aanpak die ruimte laat voor aanpassingen (time boxing, iteratief ontwikkelen etc) Leg een heldere procedure voor meer- en minderwerk vast Neem een post onvoorzien op Denk ook aan de mogelijkheden binnen de Europese aanbestedingsregels om aanpassingen van contracten te verwerken (voor meerwerk, hercontractering etc) Zorg voor een business case met een win win situatie voor klant en leverancier

7 Door gemis van governance wordt wijzigingen proces onbeheersbaar Mogelijke oorzaken: Door de combinatie van de eindverantwoordelijkheid voor zowel going concern en de opdrachtverstrekking van de verandering wordt deze laatste verantwoordelijkheid vaak gedelegeerd naar een lager (te laag) niveau of wordt opgesplitst. Verwachtingen en mogelijke issues (en daarmee mogelijke wijzigingen) worden hierdoor reactief aangestuurd, waarmee de wijzigingen al een feit zijn geworden. Door het ontbreken van een overeengekomen wijzigingsprocedure (inclusief een overeengekomen governance) worden de spelregels rondom wijzigingen niet goed opgevolgd en ligt er aan deze wijzigingen vaak geen goede Business Case ten grondslag. Betrokkenheid en eigenaarschap van eindgebruikers. Doordat het mandaat op een onjuist niveau is belegd en daarmee de operationele issues op een onjuist niveau wordt bestuurd worden wijzigingen vaak geaccordeerd om daarmee de acceptatie bij de eindgebruikers soepeler te laten verlopen. Genoemde oorzaken en oplossingen grotendeels van toepassing zijn op zowel opdrachtnemer als opdrachtgever op deze slide en de volgend

8 Door gemis van governance wordt wijzigingen proces onbeheersbaar Voorgestelde oplossingen: Opdrachtgever komt uit eigen organisatie en is zowel verantwoordelijk voor de aansturing van de verandering als voor de going concern. Daarmee zorgdragen voor een juist mandaat en bewaking van de oorspronkelijke doelstelling (Business Case). Borgen van continuïteit en medewerkers uit eigen organisatie. Pro-actief sturen op mogelijke issues door inrichten van goed risico management. Bij de start van een project een overeengekomen wijzingingsprocedure met bijbehorende governance. Wijzigingen kunnen daarmee alleen worden geaccordeerd als deze zijn voorzien een positieve Business Case. Daarmee ook aansturen op zoveel mogelijk standaard, tenzij... Een juiste afvaardiging van eindgebruikers (Business Change Manager(s)) en deze opnemen in de governance. Ook deze afvaardiging moet voorzien zijn van een mandaat met directe beslissingsbevoegdheid. Daarnaast moet de inhoud van de oorspronkelijke Business Case bekend, geaccordeerd en geadopteerd zijn bij deze vertegenwoordiging. Belangrijk om deze overeengekomen governance gedurende het hele traject vast te houden.

9 Wijzigingsvoorstellen worden te snel meegenomen Oorzaken: De waan van de dag leidt tot soms onverhoedse aanpassingen van functionele eisen. Beslissers kunnen gevolgen van in gang gezette ontwikkelingen niet goed doorzien. Er is niet altijd een koppeling met de uitvoering bij beleidsvoorstellen. Oplossingen: Bij beleidsvoorstellen wordt altijd een impactanalyse gemaakt op de ICT. De impactanalyse houdt ook rekening met ketenpartners. We kennen altijd de risico s. Regelgeving kent altijd een uitvoeringstoets die kijkt naar ICT en (kwaliteit van) informatie. Kosten/baten van ICT worden meegenomen bij beleidsvoorstellen. Wijzigingen worden opgepakt binnen af te spreken releasebeleid.

10 Het kost te veel tijd en geld als aan de voorkant niet goed ( juridisch) geregeld wordt hoe om te gaan met wijzigingen Oorzaken / Verdieping: Er wordt te weinig tijd genomen om aan de voorkant van trajecten de scope helder te krijgen Te weinig geïnvesteerd om de mogelijkheden van de precompetitieve dialoog/marktconsultatie aan de voorkant van trajecten te benutten Marktpartijen accepteren een gebrekkige vraag omdat het binnen halen van de opdracht een doel op zich is en men daarna wel ziet Geen heldere contractuele afspraken over wijzigingenbeleid en wijzigingenprocedure Er wordt te weinig tijd aan de voorkant genomen voor het wie, wat en what if..verantwoordelijkheidsverdeling niet altijd even helder

11 Het kost te veel tijd en geld als aan de voorkant niet goed ( juridisch) geregeld wordt hoe om te gaan met wijzigingen Oplossingen / Advies: Wijzigingen opsparen i.p.v. elke wijziging meteen door voeren Wijzigingen binnen scope moeten op te lossen zijn. Indien scope helder is gedefinieerd. Aan de voorkant duidelijke afspraken over het wie, wat en what if Heldere afspraken over procedure bij wijzigingen, onder andere de rol van een Changeboard. Heldere afspraken over risicoverdeling bij wijzigingen. Bij de partij die dit het beste kan dragen.

12 Functionele eisen worden opgestapeld Oorzaken / gevolgen: Functionele eisen worden opgestapeld doordat er diverse afdelingen eisen aanbrengen zonder regie daarover als je alles wilt krijg je niets Onnodige eisen (teveel functionaliteiten) creëren te hoge kosten Door opstapeling van functionele eisen en onnodige eisen raakt de oplossing steeds verder af van de standaardoplossing door al deze wijzigingen Wat de eindgebruiker wenst, wat ICT inkoopt en wat er geleverd wordt is niet gelijk

13 Functionele eisen worden opgestapeld Oplossingen (kosten besparingen): Eerst organiseren dan automatiseren Niet alle belangen (afdelingen / overheden) los van elkaar de eisen vast laten stellen. Maar voer regie over de eisen en voorkom onnodige eisen Kies voor van de plank producten dat maakt de implementatie en de tussentijdse upgrades eenvoudiger (waarom zou de Overheid zo uniek zijn dat een standaard product niet goed genoeg is)

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen.

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. ERP, CRM, workflowmanagement en documentmanagement systemen, ze hebben één ding gemeen: Veel van de

Nadere informatie

Meerwaarde met het concessiemodel een model voor Publiek-Private Samenwerking

Meerwaarde met het concessiemodel een model voor Publiek-Private Samenwerking Meerwaarde met het concessiemodel een model voor Publiek-Private Samenwerking Uitgangspunten PPS-concessiemodel De overheid zet een geïntegreerd investeringsproject in de markt: ontwerp, aanleg, onderhoud

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Talent management versus personeels- en salarisadministratie

Talent management versus personeels- en salarisadministratie Whitepaper Talent management versus personeels- en salarisadministratie Wat is talent management? Hoe doeltreffend talent management te implementeren binnen uw organisatie! Consultancy-team PayRoll Solutions,

Nadere informatie

Het geheim van de Groene Lijn

Het geheim van de Groene Lijn Het geheim van de Groene Lijn Noodzakelijke acties om succesvol veranderingen te implementeren Als directeur of manager staat u elke dag voor de uitdaging om de operatie soepel te laten verlopen en bent

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

Selectie en aanbesteding van adviseurs

Selectie en aanbesteding van adviseurs IV. Selectie en aanbesteding van adviseurs Inhoud A. Doel en beschrijving...iv-2 B. Overwegingen bij de selectie van adviseurs...iv-3 C. Overwegingen...IV-4 C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. C.6. Zelf doen of uitbesteden...iv-4

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling

Voorbeeldexamen. I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling Voorbeeldexamen ITPMA I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

C2K SCiH Advies Inrichting C2000

C2K SCiH Advies Inrichting C2000 C2K SCiH Advies Inrichting C2000 Inleiding Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijk relaties Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Contactpersoon: Dhr M. van Vliet M.vanVliet@cs.ru.nl

Nadere informatie

UltiPoint Enterprise Collaboration. Title. Subtitle. Title. Subtitle. p 1/10

UltiPoint Enterprise Collaboration. Title. Subtitle. Title. Subtitle. p 1/10 UltiPoint Enterprise Collaboration Title Subtitle Title Subtitle p 1/10 Inhoudstabel 1. Collaboration... 3 1.1. Context Efficiënter samenwerken en digital transformation... 3 2. UltiPoint Enterprise Collaboration

Nadere informatie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie Het ontwikkelen van een cloudstrategie Auteur: Beeld: Jaap Gorjup, Cloudarchitect bij Marviq Cloud Computing van Marviq Het ontwikkelen van een cloudstrategie 1.1 Inleiding Cloud Computing is een veelomvattend

Nadere informatie

Gids Proportionaliteit Augustus 2011

Gids Proportionaliteit Augustus 2011 Gids Proportionaliteit Augustus 2011 Gids Proportionaliteit Augustus 2011 Gids Proportionaliteit augustus 2011 1 2 Gids Proportionaliteit augustus 2011 Leeswijzer Voor u ligt de Gids Proportionaliteit.

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Een opdrachtgever in actie een kritische beschouwing

Een opdrachtgever in actie een kritische beschouwing Een opdrachtgever in actie een kritische beschouwing Inleiding In het college van B&W van een willekeurige gemeente is besloten om akkoord te gaan met het voorstel van de wethouder voor het bouwen van

Nadere informatie

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011 Startdocument Project Rode Loper Studielink versie 0.4 28 februari 2011 Studielink, 2011 afdeling: datum: versie: Project- en Interim Management 28 februari 2011 JDR/0.2 20101129-1-0.4 (concept) Studielink,

Nadere informatie

Gids Proportionaliteit Juli 2012

Gids Proportionaliteit Juli 2012 Gids Proportionaliteit Juli 2012 Gids Proportionaliteit juli 2012 1 2 Gids Proportionaliteit juli 2012 Leeswijzer Voor u ligt de Gids Proportionaliteit. Deze Gids is het resultaat van de werkzaamheden

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Service Portfolio Management

Service Portfolio Management III. Service Portfolio Management Het Service Portfolio Management wordt gedomineerd door het beheer domein, ook wel Operations genoemd. In de praktijk wordt dit domein al snel gezien als DE IT-afdeling

Nadere informatie

Applicatie beheer of Applicatiemanagement

Applicatie beheer of Applicatiemanagement De positie van applicatie management Model van Looijen en Deelen: 1. Technisch beheer (TB) 2. Applicatie beheer (AB) 3. Functioneel beheer (FB) Technisch beheer of Infrastructuur management Applicatie

Nadere informatie

Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening. in relatie tot zaakgericht werken

Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening. in relatie tot zaakgericht werken Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening in relatie tot zaakgericht werken Maart 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 LEESWIJZER... 3 1. Perspectief: dienstverlening... 4 1.1. Inleiding...

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie