SLANGEN SPECIFICATIE EN MANAGEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SLANGEN SPECIFICATIE EN MANAGEMENT"

Transcriptie

1 SLANGEN SPECIFICATIE EN MANAGEMENT This document may set requirements supplemental to applicable law. However, nothing herein is intended to replace, amend, supersede or otherwise depart from any applicable law relating to the subject matter of this document. In the event of any conflict or contradiction between the provisions of this document and applicable law as to the implementation and governance of this document, the provisions of applicable law shall prevail. This document shall be adopted by the Regions and legal entities (OpCos). In general adoption should be exercised by the relevant process owner in that area with Regional/OpCo management systems being updated accordingly. Records of adoption, and associated management system updates, should be kept in line with normal change management procedures around such Regional/OpCo management systems. DOCUMENT HISTORY Date Revision Reason for change 20/07/ Bijgaande Manual geeft uniforme regels voor het gebruik van slangen op NAM locaties en terreinen. Wijzigingen in de (Europese) regelgeving alsmede technische normeringen en de introductie van de PED gaven aanleiding tot het herschrijven van deze Manual. Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 1 of 25

2 Contents 1. TARGET GROUP SCOPE AMENDERING HOSE HANDBOOK SELECTIE EN LEVERING SELECTIE NAM PROCESSLANGEN LEVERING SLANGCATEGORIE INDELING EN KEURING VAN SLANGEN FLOWSCHEME SLANGCATEGORIE A SLANGCATEGORIE B SLANGCATEGORIE C (PACKAGE UNITS) SLANGCATEGORIE D (SPECIALE INSTRUCTIES) IDENTIFICATIE NAM GEÏNITIEERDE SLANGEN PACKAGE UNIT SLANGEN BEHEER EN REGISTRATIE EXTERNE NORMEN, STANDAARDS EN PUBLICATIES DEFINITIES AFKORTINGEN REFERENTIES...21 BIJLAGE BIJLAGE BIJLAGE Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 2 of 25

3 CMS DOCUMENT CONTROL BOX Field Name Name Organisation Content Owner (Authority to Issue) Custodian Document Custodian Author(s) CMS Number Doc Number Revision Number Cross References Slangen specificatie en management NAM Turner, Lawrence L SUKEP-UIE/P/SDM Turner, Lawrence L SUKEP-UIE/P/SDM Turner, Lawrence L SUKEP-UIE/P/SDM Geerling, Jan NAM-UIE/P/SDI NAM-MECSTA.MA.01 EP N/A First Issue Date 20/07/2011 Issue Date 20/07/2011 Review Date 20/07/2014 External Document Type Valid For UPBM Process UPBM Subprocess Discipline Expertise Used In UP Process Used In Discipline Used in Expertise Language Risk Domains Safety Case (UK) HSE MS ISO Security Export Control No Manual NAM N/A N/A Mechanical Static N/A 72, 64 Field Description Maintenance & Integrity, Inspection Engineering N/A Dutch Asset Integrity; Safety N/A Risk Management Par Operational Control Restricted Not subject to EAR no US content Applicable Roles N/A Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 3 of 25

4 1. TARGET GROUP Deze NAM "Slangenspecificatie" voorziet in aanvullende c.q aangepaste NAM gerichte eisen en regels op het Hose Handbook* van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) die door NAM wordt gevolgd. De amenderingen/aanvullingen zijn grotendeels gegeven in hoofdstuk 3. De hoofdstukindeling van het Hose Handbook is hierbij aangehouden. Deze Manual geeft aan, hoe aan de hand van controles door middel van visuele inspecties en herkeuringen, kan worden vastgesteld of slang samenstellen nog voldoen aan de essentiële veiligheidseisen. Deze specificatie is van toepassing voor alle slangen op NAM locaties en terreinen. Daar waar in deze Manual gesproken wordt van slangen worden tegelijkertijd ook de slang samenstellen bedoeld. Een complete slangeninventarisatielijst dient per asset resp. service unit, bij voorkeur, in SAP te worden bijgehouden en beheerd. NB. Het Hose Handbook is vooralsnog alleen verkrijgbaar in de engelse taal. Daar het Hose Handbook voor meer dan 90% een vertaling is van zijn voorganger de NPR 5660 kan de laatste ook als naslagwerk worden toegepast. Daar waar verschillen zijn is het Hose Handbook bepalend. * Hose Handbook: Plastics, rubber and metallic hoses, hose assemblies and accessories. Guidelines for the application and use by purchasers, assemblers, installers and operating manual. NEN artikel nummer SPE 5660, uitgave Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 4 of 25

5 2. SCOPE De scope omvat op enkele uitzonderingen na alle op NAM locaties en terreinen in gebruik zijnde slangen. De (groepen) slangen die uitgesloten zijn staan hieronder weergegeven. Voor de specificatie van een slang, die deel uitmaakt van een 'Package Unit' is de betreffende fabrikant/leverancier van de Package Unit verantwoordelijk. Identificatie/registratie en het beheer van deze slangen gelden de procedures volgens deze Manual. Het NAM beleid is: het toepassen van slangen zoveel mogelijk te beperken. In principe dient uit veiligheidsoverweging voor het transport van media piping te worden toegepast. Alleen daar waar piping om technische reden niet toepasbaar is, is het gebruikvan slangen toegestaan. Slangen(groepen) die vallen buiten de scope van deze Manual: a. Polyflow slangen welke in instrumentatie worden toegepast [het Hose Handbook is hierop wel van toepassing]. b. Slangen bedoeld voor beademingslucht. c. Brandslangen. [hoofdstuk 4 en het Hose Handbook is wel van toepassing]. d. Slangen die door derden noodzakelijkerwijs gebruikt moeten worden op NAM locaties en terreinen voor het verrichten van werkzaamheden. De betreffende aannemer dient wel van elke slang die hij gebruikt te kunnen aantonen dat de integriteit gewaarborgd is conform de algemeen geldende regels zoals omschreven in het Hose Handbook. Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 5 of 25

6 3. AMENDERING HOSE HANDBOOK HOOFDSTUK 3 paragraaf HOSES, GENERAL Aanvulling: Bij NAM hanteren we een indeling volgens de PED, daarnaast maken we onderscheid in druk, medium, temperatuur en diameter. Diverse slangen worden serie matig geproduceerd, mogelijk is de toegestane druk voor zo n slang (veel) hoger dan de druk in het systeem waarin hij wordt toegepast. Behoudens voor stoom toepassingen is het toegestaan om deze slangen hydrostatisch te beproeven op een druk die gelijk is aan de maximale systeem druk vermenigvuldigd met de factor 1,5. De systeem druk dient dan als werkdruk WP op de identificatie ring vermeld te staan (de testdruk TP is dan 1,5 maal de WP). Bij het bestellen van een slang dienen deze drukken te worden opgegeven. Noot 1: Eventueel kan via een modificatie procedure de drukken (WP en TP) van bestaande slangen aangepast worden op het systeem waarin de slang wordt toegepast. De identificatie ring moet dan gewijzigd worden. Noot 2: De eerste beproeving van een nieuwe slang zal door de fabrikant/leverancier uitgevoerd moeten worden op een druk die gelijk is aan de maximale toegestane druk van de zwakste component van de slang vermenigvuldigd met de geldende veiligheidsfactor. Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 6 of 25

7 Sectie 3.5 Paragraaf Installatie en behandeling van slangen Vervalt. Lees: Eindaansluitingen voor NAM slangen dienen altijd door de leverancier van de slang te worden aangebracht, getest en zonodig gecertificeerd (zie 3.1.1). Een uitzondering hierop vormen de slangen die behoren tot slangcategorie A (zie indeling, hoodstuk 5) en tevens geen processlang zijn. Sectie 3.6 Paragraaf Paragraaf Paragraaf Paragraaf Sectie 3.7 Sectie 3.8 Inspectie en beproeving Aanvulling: De beproevingsdruk moet gelijk zijn aan de testdruk (TP) of de max. werkdruk (WP) zoals vermeld op de identificatie ring, vermenigvuldigd met de geldende veiligheidsfactor. Indien het een (oudere) slang betreft waarvan de identificatie niet voorzien is van de WP en TP (alleen uniek (NAM)nummer) dan moet de WP/TP zoals vermeld in SAP (of ander registratie systeem) worden gebruikt. Aanvulling: Zie voor aanvullingen Hoofdstuk 5 van deze Manual. Aanvulling: Zie voor periodiek testen tevens Hoofdstuk 5 van deze Manual. ISO 1402 & ISO 7751 worden ook van toepassing geacht inzake metalen slangen. Aanvulling: Gasvoerende processlangen dienen, ingeval het medium in gas en vloeistof fase aanwezig is, altijd gepinprikt te worden. Aanvulling: De NAM strategie aangaande identificatie en registratie wordt behandeld in hoofdstuk 6 resp. 7 van deze slangenspecificatie. Certificaten Aanvulling: De certificaten dienen van een uniek nummer, zo mogelijk het NAM registratie nummer, te worden voorzien. NB. Zie voor noodzaak tot certificatie de slangcategorie indeling, hoofdstuk 5 van deze Manual. Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 7 of 25

8 HOOFDSTUK 4 Sectie 4.4 Paragraaf Paragraaf Sectie 4.5 HOOFDSTUK 5 Sectie 5.5 HOOFDSTUK 6 Sectie 6.5 Paragraaf RUBBER HOSES Toepassingen Niet van toepassing. Aanvulling: Na het opstellen en voor in gebruikname van een movable stoomslang dienen naast de slangenklemmen ook het slangmateriaal visueel gecontroleerd te worden. Identificatie Aanvulling: Los van de door de fabrikant voor zijn product gekozen identificatie middelen en systemen geldt voor NAM processlangen de in Hoofdstuk 6 van deze slangenspecificatie vermelde procedure. NAM maakt bij identificatie geen onderscheid in slangenmateriaal. PLASTIC HOSES Identificatie Aanvulling: Los van de door de fabrikant voor zijn product gekozen identificatie middelen en systemen geldt voor NAM processlangen de in Hoofdstuk 6 van deze slangenspecificatie vermelde procedure. NAM maakt bij identificatie geen onderscheid in slangenmateriaal. FLEXIBLE METALLIC HOSES AND HOSE ASSEMBLIES Toepassingen Aanpassing: Het toepassen van een slangverbinding ingeval het niet in lijn liggen van leidingen en/of apparatuur is niet toegestaan. Sectie 6.6 Identificatie Aanvulling: Los van de door de fabrikant voor zijn product gekozen identificatie middelen en systemen geldt voor NAM processlangen de in Hoofdstuk 6 van deze slangenspecificatie vermelde procedure. Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 8 of 25

9 HOOFSTUK 8 Sectie 8.3 Sectie 8.5 POSITION OF HOSE(ASSEMBLIES) IN RELATION TO THE PED In deze paragraaf geeft het Hose Handbook de uitzonderingen met betrekking tot slangen die buiten de scope van de PED vallen. De vermelde omschrijving is niet juist. (Transport)slangen die gebruikt worden in een statische situatie vallen wel onder de PED. Slangen die gebruikt worden in een dynamische situatie zijn wel uitgesloten. Een dynamische slang is een slang die tijdens het rijden van een transportmiddel gebruikt wordt, bijvoorbeeld een slang in het remsysteem (deze vallen onder de TPED). Op slangen op NAM locaties en terreinen die niet vallen onder de scope van de PED is deze erkinstructie wel van toepassing. Criteria Hiervoor zijn de grafieken 6 t/m 9 uit de PED van toepassing. ANNEX A NATIONAL, EUROPEAN AND INTERNATIONAL STANDARDS FOR HOSES AND OTHER PUBLICATIONS Inzake de van toepassing zijnde normen, standaards en andere publicaties dient zeker gesteld te worden: Of het document nog van toepassing is. Welke de laatste revisie van het document is. Of er andere, niet genoemde, (nieuwe) documenten van toepassing zijn. Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 9 of 25

10 4. SELECTIE EN LEVERING 4.1 SELECTIE NAM PROCESSLANGEN In SAP R3 is een module Material Management (MM) opgenomen. In deze module van SAP bevinden zich diverse Material Classes waaraan weer diverse Material Masters (MM's) zijn afgehangen. Een overzicht van de relevante Classes is hieronder weergegeven. In alle situaties waarvoor geen bestaande MM in SAP aanwezig is dient men gebruik te maken van de 'Generic specification for Process hose assemblies' met SAP number (zie ook bijlage 3). SAP Classes Class name Class description HOSE_AI HOSE_CH HOSE_LO HOSE_MP HOSE_NI HOSE_OI HOSE_ST HOSE_SU HOSE_WA Hose,air Hose,chemicals Hose,loading Hose,multi purpose Hose,nitrogen Hose,oil Hose,steam Hose,suction Hose,water 4.2 LEVERING Slangen waarvoor geen bestaande MM in SAP aanwezig is dienen aan NAMgeleverd te worden met een door de fabrikant/leverancier gecontroleerd, aangevuld en ondertekend 'Generic specification for Process hose assemblies' document zoals omschreven in bijlage 3. Tevens dient de fabrikant/leverancier aan te geven welke standaards ten grondslag liggen aan de slang. NB. Bijlage 3 is een carbon copy van het document zoals dat is opgenomen in SAP. Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 10 of 25

11 5. SLANGCATEGORIE INDELING EN KEURING VAN SLANGEN Deze categorie indeling omvat alle slangen waarvoor deze Manual van toepassing is. Middels het flowschema kan men zien tot welke slangcategorie een slang behoort. Per slangcategorie zijn vervolgens de bijzonderheden weergegeven. Toelichting op flowschema: Bij NAM wordt er geen onderscheid gemaakt tussen slangen die wel of niet onder de scope van de PED vallen. De PED richtlijn is van toepassing vanaf een druk van 0.5 bar (gauge). Art. 3, lid 3, Good workmanship. In de praktijk wordt deze groep ook wel aangeduid met Sound Engineering Practice (SEP). Categorie I, II en III, dit zijn slangen die volgens de PED van een CE Markering dienen te zijn voorzien. Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 11 of 25

12 5.1 FLOWSCHEME Slang waarvoor NSS van toepassing is. PED Richtlijn van toepassing ja Categorie Good workmanship Categorie I, II en III nee Werkdruk 10 bar nee ja Medium water, lucht of stikstof nee ja Diameter DN 40 nee ja Temp 50 degc nee ja Slang onderdeel van package unit ja nee Slang categorie A Slang categorie B Slang categorie C Slang categorie D T ppt Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 12 of 25

13 5.2 SLANGCATEGORIE A Certificering Alleen verplicht ingeval de werkdruk groter is dan 0.5 bar. Inspectie en keuring Het benodigde onderhoud inclusief het inspecteren en keuren van slangen in deze categorie dient door de beheerder bepaald te worden. 5.3 SLANGCATEGORIE B Certificering Verplicht. Inspectie en keuring Slangen in deze categorie dienen minimaal jaarlijks visueel geïnspecteerd en gekeurd te worden door een deskundige. Deze inspectie en keuring kan tijdens bedrijf plaatsvinden. Eens in de drie jaar dient bovenstaande visuele inspectie en keuring door een specialist op slangen gebied uitgevoerd te worden. Voorafgaand aan deze drie jaarlijkse inspectie dient er door de specialist (deskundige kennis van slang en slangmateriaal) in samenwerking met de beheerder (deskundige kennis op gebied van proces en gevolgen van falen van de slang) een risico inventarisatie uitgevoerd te worden. De bevindingen van de inventarisatie dienen door de specialist in het inspectie en keuringsrapport te worden opgenomen. Het verdient de voorkeur om risico inventarisatie vast te leggen in een RBI-achtige matrix (zie als voorbeeld het schema in de RRM module). Dit kan eventueel per groep slangen plaatsvinden. Afhankelijk van de bevindingen tijdens de visuele inspectie, slanghistorie en de risico indeling bepaald de specialist in overleg met de beheerder of aanvullende inspectie noodzakelijk is voor het waarborgen van de technische integriteit van de slang. Een aanvullende inspectie kan een druktest zijn. Noot 1: Ingeval een slang (aanvullend) geïnspecteerd dient te worden kan het economisch aantrekkelijker zijn om de slang direct te vernieuwen. Noot 2: Van de vastgestelde keuringsfrequentie mag worden afgeweken indien uit de risico analyse blijkt dat de integriteit aantoonbaar niet aangetast wordt. Voorbeeld van slangen met inzake noot 1 & 2 Slangen ten behoeve van pilotbranders in de flare worden tijdens (zesjaarlijkse) inspectiestops vernieuwd. Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 13 of 25

14 Uitzonderingen Een uitzondering vormen de stoomslangen, deze dienen minimaal halfjaarlijks beproefd te worden. Deze beproeving dient door de specialist te worden uitgevoerd. Van deze beproeving dienen de inspectie bevindingen en het keuringsoordeel te worden vastgelegd op de slangenregistratiekaart. 5.4 SLANGCATEGORIE C (PACKAGE UNITS) Certificering Verplicht. Inspectie en keuring Slangen die deel uitmaken van een package unit dienen op dezelfde wijze geïnspecteerd en gekeurd te worden als slangen in categorie B. In het geval dat het onderhoud van de gehele package unit uitbesteed is aan een derde mag ook de registratie, inspectie en keuring van de slangen, onder een aantal voorwaarden, door deze derde verricht worden. Deze voorwaarden zijn: De risico inventarisatie dient te zijn uitgevoerd. De betreffende derde dient aantoonbaar over deskundige kennis en ervaring te beschikken betreffende de slang(en) behorende bij de package unit. De inspectie termijnen zoals van toepassing onder categorie B mogen niet overschreden worden (mits er een lagere inspectie frequentie voor de slang(en) van toepassing is volgens het voorschrift van de fabrikant / leverancier van de package unit). De historie van de slang(en) dient bij de derde aanwezig te zijn. De inspectie bevindingen en het keuringsoordeel betreffende de slang(en) dienen separaat te worden vastgelegd en verwerkt in het slangenregistratie systeem. Voorbeelden van package unit slangen zijn o.a. Hydraulische slangen behorende bij b.v. (pers)gereedschap. Smeerolie- en koelwaterslangen behorende bij een diesel of gasmotor/compressor. Signaalslangen (b.v. olie- brandstofdruk naar een motorpaneel) Slangen behorende bij testapparatuur zoals stikstofopvulsetjes voor pulsatiedempers of kalibratie testkoffers. Slangen behorende tot de uitrusting van een stoomcleaner (b.v. kärcher). Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 14 of 25

15 5.5 SLANGCATEGORIE D (SPECIALE INSTRUCTIES) Certificering Verplicht incl. CE markering Inspectie en keuring In slangcategorie D vallen de slangen die vallen in de PED categorie I, II of III. Voor slangen die vallen in deze categorieën dienen voor ingebruikname speciale instructies te worden opgesteld, met betrekking tot gebruik, opslag, onderhoud, inspectie & keuring. Hierna wordt, voor zover bekend, een overzicht gegeven van deze groepen slangen aangevuld met de reden waarom ze vallen in deze keuringscategorie. a) Putafwerking gerelateerde slangen. Deze vallen in de PED categorie II of III. Voor deze slangen wordt verwezen naar de specificaties van de "Well Engineering" afdeling. b) OCIMF slangen. Met betrekking tot deze slangen wordt verwezen naar de specificaties van de offshore assets. Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 15 of 25

16 6. IDENTIFICATIE 6.1 NAM GEÏNITIEERDE SLANGEN Een nieuwe slang dient te worden voorzien van een roestvast stalen indentificatiering met daarop vermeld de fabrikantsgegevens en het NAM registratienummer, De gegevens dienen met behulp van slagletters (zie bijlage 1) te worden aangebracht. Tevens dienen op de identificatiering de volgende gegevens te staan: a) de maand en het jaar van fabricage te worden vermeld. b.v.: november 1993 als b) De maximale werkdruk (WP) en testdruk (TP) Het betreft hier de herkeur drukken, de testdruk kan tijdens de eerste beproeving hoger zijn geweest. c) Certificaatnummer (in die gevallen waarin deze niet gelijk is aan het NAM registratienummer). De identificatiering dient door de leverancier te worden aangebracht tijdens het samenstellen van de slang. Het NAM registratienummer dient bij de order opgegeven te worden. Het aanbrengen van de ring dient op deugdelijke wijze plaats te vinden nabij een koppeling. Uitzonderingen: Slangen die geen deel uit maken van het proces en vallen in categorie A. Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 16 of 25

17 6.2 PACKAGE UNIT SLANGEN Voor de identificatie van reeds samengestelde en gemonteerde slangen die door derden worden geleverd, wordt als voorbeeld verwezen naar het identificatieplaatj e als beschreven in sectie 6.6 van het Hose Handbook (figuur 52), de gegevens mogen ook ingestanst zijn in een eindstuk/huls. Indien de gegevens ingestanst zijn op een eindstuk/huls dan dient de slang op een dusdanige wijze gemonteerd te worden dat de gegevens eenvoudig leesbaar zijn. De gegevens zoals omschreven in paragraaf 6.1 dienen minimaal vermeld te worden. Indien gebruik wordt gemaakt van een koperen plaatje dan dient deze door middel van een geplastificeerde metalen band op deugdelijke wijze te worden aangebracht nabij een eindstuk. Het invullen (met slagletters) en aanbrengen van de identificatie gegevens dient door de fabrikant/leverancier voorafgaand aan de levering te geschieden. Tijdens de afname inspectie dient gecontroleerd te worden op aanwezigheid van de identificatie gegevens en het eventuele bijbehorende certificaat in het fabricage boek van de unit. Noot 1: Wanneer een package unit door NAM geleasd wordt en de eigenaar van de unit tevens het onderhoud, inspectie en keuringen uitvoert vervalt de verplichting de slangen op NAM wijze te identificeren. Identificatie dient dan plaats vinden op een door de eigenaar van de package unit te kiezen wijze. De identificatie dient zodanig te zijn dat de inspectie en keuringsgegevens eenduidig herleidbaar zijn naar de slang. Noot 2: Noot 1 is ook van toepassing als NAM de package unit inclusief onderhoud, inspectie en keuring heeft aangekocht. Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 17 of 25

18 7. BEHEER EN REGISTRATIE Voor de identificatie van reeds samengestelde en gemonteerde slangen die door derden worden geleverd, wordt als voorbeeld verwezen naar het identificatieplaatje als beschreven in sectie 6.6 van het Hose Handbook (figuur 52), de gegevens mogen ook ingestanst zijn in een eindstuk/huls. Indien de gegevens ingestanst zijn op een eindstuk/huls dan dient de slang op een dusdanige wijze gemonteerd te worden dat de gegevens eenvoudig leesbaar zijn. De gegevens zoals omschreven in paragraaf 6.1 dienen minimaal vermeld te worden. Indien gebruik wordt gemaakt van een koperen plaatje dan dient deze door middel van een geplastificeerde metalen band op deugdelijke wijze te worden aangebracht nabij een eindstuk. Het invullen (met slagletters) en aanbrengen van de identificatie gegevens dient door de fabrikant/leverancier voorafgaand aan de levering te geschieden. Tijdens de afname inspectie dient gecontroleerd te worden op aanwezigheid van de identificatie gegevens en het eventuele bijbehorende certificaat in het fabricage boek van de unit. Noot 1: Wanneer een package unit door NAM geleasd wordt en de eigenaar van de unit tevens het onderhoud, inspectie en keuringen uitvoert vervalt de verplichting de slangen op NAM wijze te identificeren. Identificatie dient dan plaats vinden op een door de eigenaar van de package unit te kiezen wijze. De identificatie dient zodanig te zijn dat de inspectie en keuringsgegevens eenduidig herleidbaar zijn naar de slang. Noot 2: Noot 1 is ook van toepassing als NAM de package unit inclusief onderhoud, inspectie en keuring heeft aangekocht. 8. EXTERNE NORMEN, STANDAARDS EN PUBLICATIES De regelgeving binnen Europa verandert op dit moment in een hoog tempo. Dit geldt ook voor normen, standaards en andere publicaties op het gebied van slangen. Het Hose Handbook is op dit punt al niet meer compleet en volledig. Op het moment van opstellen van deze Manual zijn ook de volgende normen/standaards van toepassing. EN EN Thermoplastic multi-layer (non vulcanized) hoses and hose assemblies for the transfer of hydrocarbons and chemicals - specification. Thermoplastic multi-layer (nonvulcanized) hoses and hose assemblies for the transfer of liquid petroleum gas and liquefied natural gas - specification. Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 18 of 25

19 ISO Rubber hoses and hose assemblies - Wire braid reinforced compact types for hydraulic applications specification. 9. DEFINITIES Deskundige Max. werkdruk (WP) Persoon die aantoonbaar beschikt over een ruime kennis en ervaring (min. 5 jaar) op het gebied van slangen. Ingeval de ervaring korter is dan 5 jaar kan dit gecompenseerd worden middels het volgen van een cursus*. Maximale optredende over- of onderdruk die tijdens bedrijf in het systeem kan optreden. Ook wel max. (system)operating pressure of max. bedrijfsdruk. Normaal gesproken is dit de druk waarop de PSV of RV in het systeem staat afgesteld (mits er geen accumulatie op kan treden). Ontwerpdruk Over- en/of onderdruk waarvoor de slang resp. het samenstel ontworpen is. Ook wel design pressure. PED Processlang Testdruk (TP) Werkdruk Europese richtlijn voor drukapparatuur, 97/23/EG Een slang die deel uit maakt van de installatie en als zodanig vermeld wordt op de PEFS of UEFS. Over- of onderdruk waarop het slang samenstel gebracht wordt gedurende een gespecificeerde periode om het samenstel te controleren op sterkte en dichtheid. Over- of onderdruk die tijdens bedrijf daadwerkelijk heerst in het systeem waarin de slang wordt toegepast. Ook wel operating pressure, system operating pressure of bedrijfsdruk genoemd. * Een cursus op het gebied van slangen kan gevolgd worden bij de leveranciers van slangen (de leveranciers geven voor het volgen van de cursus een certificaat of bewijs van deelname af). Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 19 of 25

20 10. AFKORTINGEN BS CEN DIN DP EN ISO MESC M.P. NEN NSS OCIMF PED PEFS RBI SAP TP UEFS WP Britisch Standard Comité Européen de Normalisation Deutsche Industrie Norm Design Pressure Europese Norm International Standards Organisation Material and Equipment Standards and Code Manufacturers Proposal Nederlands Normalisatie Instituut NAM Standaard Specificatie Oil Companies International Marine Forum Pressure Equipment Directive, 97/23/EC Proces Engineering Flow Scheme Risk Based Inspectie Systeme Anwendungen Produkte in der data verarbeitung Testdruk Utility Engineering Flow Scheme Max. werkdruk Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 20 of 25

21 11. REFERENTIES NB: Tenzij uitdrukkelijk aangegeven door vermelding van de datum, dient de laatste uitgave (met wijziging/aanvulling) te worden gebruikt. NAM/SHELL PUBLICATIES Static Electricity SIPM safety com. NAM Coflexip hoses procedure d.d author: OMT/1 approved: PD/25G Of nieuwere versie EXTERNE PUBLICATIES PED Europese richtlijn voor drukapparatuur, 97/23/EG WETTELIJKE REGELGEVING Besluit drukapparatuur Nieuwbouw Staatsblad Ingebruikneming Staatsblad NEDERLANDSE NORMEN OCIMF Guidelines for the handling, Second edition storage, inspection and testing 1995 of hoses in the field Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 21 of 25

22 BIJLAGE 1 SLANG-IDENTIFICATIE RING MATERIAAL : ROESTVASTSTAAL AISI 316 AFMETINGEN : D. IN OVEREENSTEMMING MET DE SLANG BUITENDIAM. WANDDIKTE 1 mm. HOOGTE min 30 mm. BEWERKING : SCHERPE RANDEN AFRONDEN. SLANG-IDENTIFICATIE PLAATJE MATERIAAL : ZACHT GEGLOEID KOPER ASTM B AFMETINGEN : 44x21x1 mm BEWERKING : AAN BEIDE ZIJDEN EEN SLEUF T.B.V. BEVESTIGINGSBAND. SCHERPE RANDEN AF- RONDEN. Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 22 of 25

23 inspectie engineering NAM Manual Slangen specificatie en management Restricted BIJLAGE 2 SLANGENREGISTRATIE slangenregistratienr. asset locatie plaats equipment no. procesmedium ontwerpdruk max. werkdruk ontwerptemperatuur max. werktemperatuur fabrikant certificaatnr. datum aflevering datum ingebruikname lengte diameter materiaal aansluitingen ordernr. Testdruk keuringsdatum naam inspecteur volgende keuring bijzonderheden Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 23 of 25

24 BIJLAGE 3 Hose, process, generic specification Generic specification for 'Process hose assemblies' Service :... (*) (be as specific as possible) Application : Indoor/Outdoor (**) Onshore/Offshore (**) Mounting : Permanent/ Non permanent on (**) one end/both ends (**) Support : Supported/ Not supported/ Hanging (**) Medium : Sweet/Sour (**) CAS number... (***) Type of hose : Pressure/Suction/ Both (**) Electrical conductivity : Not/Medium/High (**) Explosive depressurerising Resistant : No/Yes (**) If Yes, delta P (*) in... sec. Vibrations : No/Yes (**) If Yes, specify (*) Axial or lateral movements : No/Yes (**) If Yes, specify (*) Pressure range (barg) :... to... (*) Temperature range (deg C) :... to... (*) Flowrate, max (m3/hr) :... (*) Nominal size, internal diameter (mm) :... (*) Assembly length, overall (m) :... (*) Connection type, inlet :... (*) Connection type, outlet :... (*) Connection size, inlet (DN or mm) :... (*) Connection size, outlet (DN or mm) :... (*) NAM location :... (***) Registration number :... (*) Drawing number (if applicable) :... (***) Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 24 of 25

25 bijlage 3 (vervolg) Additional ordering info e.g. :... (***) (wear resistance and chemical... durability outer wall) etc Design specification : NSS 12-D-1-00 Welding specification : NSS 60-C-7-01 Construction : NSS 12-D-1-00 Reïnforcement type, primary Reïnforcement type, secundary Reïnforcement material, primary Reïnforcement material, secundary Material type, hose Material type, end connections Material specification, hose Tube, inner Cover, outher Wire, conductor Lining : M.P. : M.P. : M.P. : M.P. : M.P. : M.P. : M.P. : M.P. : M.P. : M.P. : M.P Additional requirements (assembly): Inspection : NSS 12-D-1-00 Certificate in singular : NSS 12-D-1-00 Marking : NSS 12-D-1-00 Testing : NSS 12-D-1-00 Pressure, hydrostatic : NSS 12-D-1-00 Remarks: (*) = Mandatory (**) = Strike out (***) = Optional M.P. = Manufacturers Proposal SAP number : Base unit of measure : PCE Old Material number : Doc. No.: NAM-MECSTA.MA.01 EP No.: EP Page 25 of 25

Smeertechniek Rotterdam Cairostraat 74 3047 BC Rotterdam Tel.: 010 466 62 55 Fax 010 466 66 55 Internet: www.smeertechniek.

Smeertechniek Rotterdam Cairostraat 74 3047 BC Rotterdam Tel.: 010 466 62 55 Fax 010 466 66 55 Internet: www.smeertechniek. DEZE KOPPELINGEN WORDEN GEBRUIKT IN OLIE- EN VETSMEERSYSTEMEN IN PLAATS VAN DE SNIJRINGKOPPELINGEN ( SNIJRING & DRUKMOER ) KOPPELEN EN ONTKOPPELEN VAN DE LEIDING KAN HERHAALD WORDEN ZONDER BESCHADIGING

Nadere informatie

KEURINGSREGLEMENT MODELSTOOMKETELS 10 NOVEMBER 2012 10.11.2012

KEURINGSREGLEMENT MODELSTOOMKETELS 10 NOVEMBER 2012 10.11.2012 KEURINGSREGLEMENT MODELSTOOMKETELS 10 NOVEMBER 2012 1 INHOUD Inleiding De paragrafen in de PED welke voor ons van belang zijn. De inhoud van het keuringsreglement Koperen ketels in Cat. I en II Uitvoering

Nadere informatie

VOORLICHTING INSPECTEURS 21 MEI 2011 21.05.2011 1

VOORLICHTING INSPECTEURS 21 MEI 2011 21.05.2011 1 VOORLICHTING INSPECTEURS 21 MEI 2011 21.05.2011 1 Opdracht van het bestuur van de NVM en de Stoomgroep Holland aan de werkgroep Harmonisatie Ketelreglement De werkgroep dient te onderzoeken: - Op welke

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

DECLARATION FOR GAD approval

DECLARATION FOR GAD approval Version 1.2 DECLARATION FOR GAD approval Declare that for the following central heating boilers Intergas Calderas de Calefacción S. L. Kombi Kompakt R 24, 28/24, 36/30 and Prestige The installation and

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Aanvraagformulier Keuring Voor Ingebruikneming ( KVI ) Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016 (WBDA 2016)

Aanvraagformulier Keuring Voor Ingebruikneming ( KVI ) Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016 (WBDA 2016) Aanvrager Adres: Telefoon: Postcode + E-mail: BTW nummer: Locatie van de Keuring Adres: Postcode + Gebruiker (indien deze niet de aanvrager is) Adres: Telefoon: Postcode + E-mail: Debiteur (indien deze

Nadere informatie

Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR 5527 (nl) Richtlijn voor controle, inspectie en keuring van industriële slangassemblages in de gebruiksfase

Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR 5527 (nl) Richtlijn voor controle, inspectie en keuring van industriële slangassemblages in de gebruiksfase Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

VLC. De betekenis van de Verantwoordelijk LasCoördinator in de EN 1090 en ISO 3834 series. Ing Raoul Heremans, ewe

VLC. De betekenis van de Verantwoordelijk LasCoördinator in de EN 1090 en ISO 3834 series. Ing Raoul Heremans, ewe 1 VLC De betekenis van de Verantwoordelijk LasCoördinator in de EN 1090 en ISO 3834 series Ing Raoul Heremans, ewe De VLC, een nieuw begrip? Met welke verordeningen, standaarden en normen is het begrip

Nadere informatie

CE-markering volgens EN 1090-1 en de gevolgen voor het lassen

CE-markering volgens EN 1090-1 en de gevolgen voor het lassen CE-markering volgens EN 1090-1 en de gevolgen voor het lassen Bert van Beek 1 Waar hebben we het over? markering van staalconstructies 2 1 3 Waar komt het vandaan? Richtlijn bouwproducten CPD (Construction

Nadere informatie

Certificering van Skids & Assemblies: zin of onzin? Karel Neleman BARTEC

Certificering van Skids & Assemblies: zin of onzin? Karel Neleman BARTEC Certificering van Skids & Assemblies: zin of onzin? Karel Neleman BARTEC 1 Wie ben ik? >25 jaar ervaring in elektrische explosieveiligheid bij >15 jaar lid van de Nederlandse normcommissie Deelnemer in

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

EN12572 - ARTIFICIËLE KLIMSTRUCTUREN

EN12572 - ARTIFICIËLE KLIMSTRUCTUREN INFOBLAD EN12572 - ARTIFICIËLE KLIMSTRUCTUREN (versie maart 2015) EN12572 - ARTIFICIËLE KLIMSTRUCTUREN SAMENVATTING VAN DE MEEST RELEVANTE ITEMS Wat is EN12572? De EN12572 is een Europese industrienorm

Nadere informatie

Specification sheets HEMPEL

Specification sheets HEMPEL Specification sheets Maintenance Specification for Beenhakkervletten 1 Dolboord en berghout 2 Boeisel 3 Binnenzijde 1 T/U 12050 50410 HEMPALIN PRIMER (Red) 1 T/U 760 HEMPALIN PRIMER (Green) 1 F/C 52140

Nadere informatie

BESCHERMING VAN STALEN BUIZEN VOOR DISTRIBUTIENETTEN VAN AARDGAS DOOR UITWENDIGE BEKLEDING IN DRIE LAGEN OP BASIS VAN POLYETHYLEEN

BESCHERMING VAN STALEN BUIZEN VOOR DISTRIBUTIENETTEN VAN AARDGAS DOOR UITWENDIGE BEKLEDING IN DRIE LAGEN OP BASIS VAN POLYETHYLEEN Versie 09/2013 G2/04 BESCHERMING VAN STALEN BUIZEN VOOR DISTRIBUTIENETTEN VAN AARDGAS DOOR UITWENDIGE BEKLEDING IN DRIE LAGEN OP BASIS VAN POLYETHYLEEN INHOUD 1. ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED... 3 2.

Nadere informatie

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 309 Herz. 0 2014/9 PTV 309/0 2014 BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL HERZIENING

Nadere informatie

SMS-200/300/400 tapes & ribbons

SMS-200/300/400 tapes & ribbons SMS-200/300/400 tapes & ribbons ST700 Series Premium Industrial Vinyl Application: General industrial labels Outside durability Average 7 to 10 years Adhesive: Permanent Acrylic Users Temp.: Between -40

Nadere informatie

Inspectie beleid GDP Guideline. Ageeth Dekker Senior Inspecteur

Inspectie beleid GDP Guideline. Ageeth Dekker Senior Inspecteur Inspectie beleid GDP Guideline Ageeth Dekker Senior Inspecteur Agenda 1. Inleiding 2. Groothandelsvergunning 3. GDP inspecties, rapportage en certificaat 4. Samenvatting 5. Vragen 2 Inleiding Nieuwe GDP

Nadere informatie

Services are provided by members of the Lloyd s Register Group Lloyd s Register, Lloyd s Register EMEA and Lloyd s Register Asia are exempt charities

Services are provided by members of the Lloyd s Register Group Lloyd s Register, Lloyd s Register EMEA and Lloyd s Register Asia are exempt charities Services are provided by members of the Lloyd s Register Group Lloyd s Register, Lloyd s Register EMEA and Lloyd s Register Asia are exempt charities under the UK Charities Act 1993. Richtlijn Drukapparatuur

Nadere informatie

PANEELRADIATOR - Type PR Handleiding. PANEL RADIATOR - Type PR Manual

PANEELRADIATOR - Type PR Handleiding. PANEL RADIATOR - Type PR Manual Fax. +31 (0)227-549 150 Website: www.sinusjevi.com PANEELRADIATOR - Type PR Handleiding PANEL RADIATOR - Type PR Manual Page 2 of 8 Page 3 of 8 Technische informatie Spanning: 230 of 400 Volt Vermogen:

Nadere informatie

Specification sheets HEMPEL

Specification sheets HEMPEL Specification sheets Maintenance Specification for Korpsschepen 1 Scheepshuid vanaf de waterlijn tot aan de d 2 Dekhuis/huizen, luikhoofden en masten 3 Schoorsteen 1 T/U 760 HEMPALIN PRIMER (Green) 1 T/U

Nadere informatie

This annex is valid from: to Replaces annex dated: Location(s) where activities are performed under accreditation

This annex is valid from: to Replaces annex dated: Location(s) where activities are performed under accreditation TÜV Nederland QA.V. (s) where activities are performed under accreditation Head Office De Waal 21c 5684 PH EST Nederland Abbreviation/ location code De Waal 5684 PH EST Nederland No. Field inspection Type

Nadere informatie

MECHANISCHE WATERMETERS

MECHANISCHE WATERMETERS MECHANISCHE WATERMETERS Toepasbaar voor heel veel doorstroomgroottes Monitoring op afstand VWV metering is het platform waarop wij onze producten aanbieden. VWV metering biedt een ruim scala aan meters

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 1

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 1 PRESTATIEVERKLARING Nr. 0078 NL 1. Unieke identificatiecode van het producttype: fischer betonschroef ULTRACUT FBS II 2. Beoogd(e) gebruik(en): Product Metalen ankers voor gebruik in beton (zware lasten)

Nadere informatie

Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek?

Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek? Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek? Jos Kraus, senior inspecteur Inspectie voor de gezondheidszorg Baarn, 7 oktober 009. Wat is klinisch onderzoek Introductie Definities De weg door de wet

Nadere informatie

Oh Nee, het moet MID gecertificeerd worden.

Oh Nee, het moet MID gecertificeerd worden. Oh Nee, het moet MID gecertificeerd worden. Inhoud Introductie Achtergrond wetgeving Verleden Nu Praktische voorbeelden Samenvatting Vragen / Discussie 2 Introductie Presentatie bevat: Fiscale wetgeving

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Aan welke vereisten rond GMP dient een Medical Device Manufacturer te voldoen? Hoe gaan we te werk bij de certificatie?

Aan welke vereisten rond GMP dient een Medical Device Manufacturer te voldoen? Hoe gaan we te werk bij de certificatie? Aan welke vereisten rond GMP dient een Medical Device Manufacturer te voldoen? Hoe gaan we te werk bij de certificatie? Denis Sterckx, Senior Lead Assessor LRQA Leo Lenaerts, Business Development Manager

Nadere informatie

E69F Elektro-pneumatische signaalomvormer en E69P Elektro-pneumatische klepstandsteller. Veiligheidsinformatie

E69F Elektro-pneumatische signaalomvormer en E69P Elektro-pneumatische klepstandsteller. Veiligheidsinformatie Voorschrift MI 018-429 Juni 2005 E69F Elektro-pneumatische signaalomvormer en E69P Elektro-pneumatische klepstandsteller Veiligheidsinformatie Ga naar het website-adres hieronder voor veiligheidsinformatie

Nadere informatie

ATEX serie ATEX range

ATEX serie ATEX range ATEX serie ATEX range εx ATEX SERIE / ATEX RANGE Deze afsluiters zijn ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met CE richtlijnen 94/9 apparaten en protectiesystemen gebruikt in potentiële explosieve

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

ATEX expert groep. Zeeuwse Innovatie Starter ATEX donderdag 12 oktober E. de Brouwer (DOW) / A. Platteeuw (Yara)

ATEX expert groep. Zeeuwse Innovatie Starter ATEX donderdag 12 oktober E. de Brouwer (DOW) / A. Platteeuw (Yara) expert groep Zeeuwse Innovatie Starter ATEX donderdag 12 oktober 2017 E. de Brouwer (DOW) / A. Platteeuw (Yara) (ATmosphères EXplosieves) ATEX richtlijnen Van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Dr. ir. Jaap Vreeswijk, MAPtm 25 oktober Use cases

Dr. ir. Jaap Vreeswijk, MAPtm 25 oktober Use cases Dr. ir. Jaap Vreeswijk, MAPtm 25 oktober 2016 Use cases Expertsessie use cases 15-09-2016 20 aanwezigen Agendapunten: CODECS, internationale aansluiting Functie, belang en gebruik van use cases Definities,

Nadere informatie

Nofisol 45 High Value db

Nofisol 45 High Value db Nofisol 45 High Value db Nofisol 45 High Value db is een geluidschot specifiek ontwikkeld voor het dichtzetten van het plenum boven lichte scheidingswanden en onder verhoogde vloeren. Door toepassing van

Nadere informatie

Certificate of Conformity Part I

Certificate of Conformity Part I 1. Supplier Serial No. Certificate of Conformity Part I 2. Supplier (Include Name, Address, Email etc.): 3. Contract Number: 4. Contract Modification Number: 5. Approved Deviations and/or Concessions:

Nadere informatie

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011 Professionaliseren dienstverlening CMS Agenda Introductie CIBER Waarom verder professionaliseren Tijdslijnen selectietraject Businesscase Scope implementatie Status

Nadere informatie

Uitbesteding van processen

Uitbesteding van processen Certification Providers Uitbesteding van processen College van Belanghebbenden TTP.NL Over deze presentatie s Signalen van marktpartijen - twijfel of alle s op de juiste wijze omgaan met (buitenlandse)

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 13920-10:2000 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Richtlijn druktoestellen 97/23/EG

Richtlijn druktoestellen 97/23/EG Richtlijn druktoestellen 97/23/EG PED in de praktijk Stoomdag Energik 18-05-06 nmouling@vincotte.be 1 INHOUD Presentatie van de PED: - Doel - Toepassingsgebied - Essenciële veiligheidseisen - Klassificatie

Nadere informatie

Richtlijn Machines 98/37/EC - 2006/42/EC Samenbouw

Richtlijn Machines 98/37/EC - 2006/42/EC Samenbouw Richtlijn Machines 98/37/EC - 2006/42/EC Samenbouw Marc Vanderhaeghe Vinçotte - Gent Contract Manager Safety of Machinery Coordinator Conformity of Technical Installations Prebes 27 april 2009 Brugge INHOUD

Nadere informatie

Keuringinstituut Voor Veilige Magazijnen

Keuringinstituut Voor Veilige Magazijnen Keuringinstituut Voor Veilige Magazijnen NEN-EN-ISO-EIC 17020;2004 type A inspecterende instelling. Algemeen KVVM is als type A inspectie-instelling geaccrediteerd ( reg.nr. I195) door de Raad voor Accreditatie

Nadere informatie

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl)

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geïnstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Nederlandse norm NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geïnstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geïnstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen toegestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Gate valves and butterfly valves

Gate valves and butterfly valves Product certificate K6320/10 Issued 2014-09-01 Replaces K6320/09 Page 1 of 5 Gate valves and butterfly valves STATEMENT BY KIWA With this product certificate, issued in accordance with the Kiwa Regulations

Nadere informatie

GASTEC QA Keuringseis 191 Maximum debiet beveiligingskleppen

GASTEC QA Keuringseis 191 Maximum debiet beveiligingskleppen Januari 2001 GASTEC QA Keuringseis 191 Maximum debiet beveiligingskleppen COLOFON GASTEC NV, Centrum voor Gastechnologie, werkt voor energiebedrijven, fabrikanten en andere opdrachtgevers met behoefte

Nadere informatie

Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11,lid 4: Zie bijlage 1

Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11,lid 4: Zie bijlage 1 DoP SM0RP001 (rev.1) page 1 / 5 SM0RP001 Unieke identificatiecode van het product: SM0RP Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven

Nadere informatie

NEN-EN 1090-2 en Niet Destructief Onderzoek

NEN-EN 1090-2 en Niet Destructief Onderzoek NEN-EN 1090-2 en Niet Destructief Onderzoek Door Peter van Haren Level III (VT, MT, PT, ET, UT) Technische eisen voor Staalconstructies Onderwerpen: Uitvoeringsklasse Percentage onderzoek Wachttijden onderzoek

Nadere informatie

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (Emergency UC03 sensor)

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (Emergency UC03 sensor) Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (Emergency UC03 sensor) Let op: Als het flexibele draad van dit licht beschadigd is, dient het te worden vervangen door iemand van de technische service,

Nadere informatie

De nieuwe compliance norm ISO 19600 en risicomanagement Een praktijkvoorbeeld voor een license to operate. Arjan Donatz

De nieuwe compliance norm ISO 19600 en risicomanagement Een praktijkvoorbeeld voor een license to operate. Arjan Donatz De nieuwe compliance norm ISO 19600 en risicomanagement Een praktijkvoorbeeld voor een license to operate. Arjan Donatz Group Director, QHSE 11 September 2014. ABOUT US FTS Hofftrans Oil transportation

Nadere informatie

(en; fr) Matten van isolerend materiaal voor elektrotechnische doeleinden (IEC 61111:1992,MOD,IEC 61111:1992/C1:2000,MOD)

(en; fr) Matten van isolerend materiaal voor elektrotechnische doeleinden (IEC 61111:1992,MOD,IEC 61111:1992/C1:2000,MOD) Nederlandse praktijkrichtlijn NPR-ENV-IEC 61111 (en; fr) Matten van isolerend materiaal voor elektrotechnische doeleinden (IEC 61111:1992,MOD,IEC 61111:1992/C1:2000,MOD) Matting of insulating material

Nadere informatie

Met uitzondering van de Griekse delegatie, die zich tegen dit besluit heeft uitgesproken.

Met uitzondering van de Griekse delegatie, die zich tegen dit besluit heeft uitgesproken. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 juni 2005 (21.06) (OR. en) 10199/05 MAR 98 NOTA I-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers nr. vorig doc.: 8182/05 MAR

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Rijksvastgoedbedrijf Product Informatieblad ; Algemeen; Logboek versie 3.0

Rijksvastgoedbedrijf Product Informatieblad ; Algemeen; Logboek versie 3.0 1. Beschrijving: 1.1 Algemeen Bij elk object dient een logboek geleverd te worden met specifieke informatie over de inrichting van het dak / de daken. De informatie dient door de onderhoudsfirma in stand

Nadere informatie

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn:

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn: Montagehandleiding Het Twist-Fix lijnsysteem is conform de EN-795C voor platte daken en geschikt voor vier gebruikers tegelijkertijd. Het lijnsysteem wordt middels ankerpunten mechanisch bevestigd aan

Nadere informatie

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT Comité Electrotechnique Belge asbl Belgisch Elektrotechnisch Comité vzw BluePoint Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel.: 02 706 85 70 E-mail: centraloffice@ceb-bec.be IBAN: BE93.2100.0834.3567

Nadere informatie

Rijksvastgoedbedrijf Product Informatieblad ; Veiligheidsvoorziening; Rail- lijnbeveiliging op massief beton versie 3.0

Rijksvastgoedbedrijf Product Informatieblad ; Veiligheidsvoorziening; Rail- lijnbeveiliging op massief beton versie 3.0 1. Beschrijving: 1.1 Algemeen Een lijnsysteem wordt geplaatst om een veilige borging te creëren voor het gebruik van veiligheidsgordels. Een lijnbeveiliging is een rail- kabelsysteem waarbij een persoon

Nadere informatie

Waarom is het nodig om een bijkomende standaard voor "periodieke testen en testen na herstelling" te hebben.

Waarom is het nodig om een bijkomende standaard voor periodieke testen en testen na herstelling te hebben. NIEUWE NORM EN 62638 Wat is de doelstelling en de reden voor een nieuwe standaard (IEC62638) voor "periodieke testen en veiligheidstesten na herstelling" op elektrische apparaten Waarom is het nodig om

Nadere informatie

Volledig RVS flexibele slangen

Volledig RVS flexibele slangen Volledig RVS flexibele slangen Hoge-temperatuur verwarmingssystemen Zonneboilersystemen Koelsystemen Drinkwater Stoom Gas Naast de RVS omvlochten flexibele slangen met rubberen binnenslang (zie tab 5)

Nadere informatie

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (UC03 sensor)

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (UC03 sensor) Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (UC03 sensor) Let op: Als het flexibele draad van dit licht beschadigd is, dient het te worden vervangen door iemand van de technische service, of

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

Montage-, gebruikers- en onderhoudshandleiding BDA 04

Montage-, gebruikers- en onderhoudshandleiding BDA 04 Montage-, gebruikers- en onderhoudshandleiding BDA 04 Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens de beveiligde diagnosekoppeling BDA 04 te monteren en te gebruiken. Bij het niet naleven van deze handleiding

Nadere informatie

Workshop 6 Technische betrouwbaarheid

Workshop 6 Technische betrouwbaarheid Workshop 6 Technische betrouwbaarheid Standaardisatie bij Wind op Zee (1) 13 Juni 2014 Frank Kortstee & Martijn Geertzen (NEN) Winddag 2014 Windenergie: een betrouwbare techniek 1 Programma Tijdstip Onderwerp

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn verankeringsvoorzieningen (VAV) t.b.v. het vastzetten van PBM's tegen vallen van hoogte

Beoordelingsrichtlijn verankeringsvoorzieningen (VAV) t.b.v. het vastzetten van PBM's tegen vallen van hoogte Beoordelingsrichtlijn verankeringsvoorzieningen (VAV) t.b.v. het vastzetten van PBM's tegen vallen van hoogte Uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut, Juli 2005 (30209404, Valbescherming)

Nadere informatie

Venrayseweg 136a 5928 RH Venlo, The Netherlands BRC REGISTRATION NUMBER 8146673. has been assessed and certified as meeting the requimments of

Venrayseweg 136a 5928 RH Venlo, The Netherlands BRC REGISTRATION NUMBER 8146673. has been assessed and certified as meeting the requimments of Certificate N Li 3/818841664 This is to certify that Staay - Van Rijn B.V. Venrayseweg 136a 5928 RH Venlo, The Netherlands BRC REGISTRATION NUMBER 8146673 has been assessed and certified as meeting the

Nadere informatie

Montagehandleiding: doucheset

Montagehandleiding: doucheset Montagehandleiding: doucheset Installation manual: showerset 0 6 5 7 8 9 0 8 9 7 5 6 Controleer voor installatie of alle onderdelen aanwezig zijn. Check if all parts are present before installation. 5

Nadere informatie

Keuring van drukapparatuur

Keuring van drukapparatuur Keuring van drukapparatuur Apply Veiligheidsdag 15 april 2015 Lieke Koets Drukapparatuur Definitie: Drukvaten, installatieleidingen, veiligheidsappendages en onder druk staande appendages met een ontwerpdruk

Nadere informatie

Rijksvastgoedbedrijf Product Informatieblad ; Veiligheidsvoorziening; Rail- lijnbeveiliging op hout of lichtbeton versie 3.

Rijksvastgoedbedrijf Product Informatieblad ; Veiligheidsvoorziening; Rail- lijnbeveiliging op hout of lichtbeton versie 3. 1. Beschrijving 1.1 Algemeen Een lijnsysteem wordt geplaatst om een veilige borging te creëren voor het gebruik van veiligheidsgordels. Een lijnbeveiliging is een rail- kabelsysteem waarbij een persoon

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

Draadloze sensoren in machines en productielijnen

Draadloze sensoren in machines en productielijnen Draadloze sensoren in machines en productielijnen Presentatie High Tech Equipment Engineering Februari 2011 Presentatie inhoud Wireless Value Ontwerp aspecten bij draadloze systemen Waar en waarom een

Nadere informatie

01/09/2009 De CE markering voor verticale signalisatie De gevolgen voor de producenten?

01/09/2009 De CE markering voor verticale signalisatie De gevolgen voor de producenten? 01/09/2009 De CE markering voor verticale signalisatie De gevolgen voor de producenten? ir. John Kreps Vereniging der ondernemingen van horizontale en verticale signalisatie en wegenuitrustingen ISO? EN

Nadere informatie

Werkgroep ISO29119. TestNet thema-avond 9 oktober 2014

Werkgroep ISO29119. TestNet thema-avond 9 oktober 2014 Werkgroep ISO29119 TestNet thema-avond 9 oktober 2014 Is dit n gezonde maaltijd? Ja toch!! Om jezelf een oordeel te kunnen vormen heb je informatie nodig!! Vandaag brengen we kennis en informatie bij elkaar

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

Inspectie laadeenheden

Inspectie laadeenheden Inspectie laadeenheden Wat inspecteren we? Inspectie van de laadeenheid: Administratieve inspectie vooraf: - Inspectie van de begeleidende documenten. In de praktijk: - Visuele inspectie van de laadeenheid

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 29-10-2015 tot 01-06-2016 Vervangt bijlage d.d.: 22-10-2015

Deze bijlage is geldig van: 29-10-2015 tot 01-06-2016 Vervangt bijlage d.d.: 22-10-2015 (Kamer Koophandel 32069296) Deze bijlage is geldig : 29-10-2015 tot 01-06-2016 Vergt bijlage d.d.: 22-10-2015 Computerweg 2 3821 AB Amersfoort Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Nadere informatie

Industrial Resources & Solutions Van der Takstraat 214 3071 LM Rotterdam 010-230 98 86 info@srcon.eu www.srcon.eu

Industrial Resources & Solutions Van der Takstraat 214 3071 LM Rotterdam 010-230 98 86 info@srcon.eu www.srcon.eu Industrial Resources & Solutions Van der Takstraat 214 3071 LM Rotterdam 010-230 98 86 info@srcon.eu www.srcon.eu 1 SRCON SRCON Industrial resources and solutions is gevestigd in Rotterdam. Dankzij de

Nadere informatie

Declaration of SKG This certificate is in accordance with the SKG Regulations approval, product certification and process certification: 2011.

Declaration of SKG This certificate is in accordance with the SKG Regulations approval, product certification and process certification: 2011. 446.651.01 date of issue: 15-05-2013 Certificateholder Via delle Cerbaie, 114 I-55011 Altopascio - Lucca T : +39 0583 2601 F : +39 0583 25291 E : info@fapim.it I : www.fapim.it Declaration of SKG This

Nadere informatie

NMi EuroLoop KROHNE Academy Procesverbetering door kennisoptimalisatie

NMi EuroLoop KROHNE Academy Procesverbetering door kennisoptimalisatie NMi EuroLoop 2015-11-26 KROHNE Academy 2015 Procesverbetering door kennisoptimalisatie Reynolds schaling voor het kalibreren van debietmeters voor o.a. stoom en industriële gassen Roy van Hartingsveldt

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-IEC /A2 (en; fr) Wijzigingsblad. Nederlandse

Voorbeeld. Preview. NEN-IEC /A2 (en; fr) Wijzigingsblad. Nederlandse Nederlandse norm Meeraderige en symmetrische paar- /vierling-kabels voor digitale communicatie - Deel 3-1: Bekabeling op de werkplek - Raamspecificatie (IEC 61156-3-1:1995/A2:2001,IDT) Wijzigingsblad NEN-IEC

Nadere informatie

Natuurlijk anders keuren?

Natuurlijk anders keuren? Natuurlijk anders keuren? Workshop 13 juni 2017 PED-select.NL 1 Introductie Reind Westerveld Functie: Senior adviseur en inspecteur Sinds 2002 werkzaam bij Energie Consult Holland BV Werkzaamheden: Advies

Nadere informatie

warrn nf regent global safety

warrn nf regent global safety warrn a global safety nf regent Certificate No. 17691 We confirm that: the classified fire resistance performance for doors Meyvaert doors Rf 60 with Contraflam 60 glass is guaranteed as long as the construction

Nadere informatie

Reparatie Ex-motoren. Kwaliteitsslag binnen de branche

Reparatie Ex-motoren. Kwaliteitsslag binnen de branche Reparatie Ex-motoren Kwaliteitsslag binnen de branche Voorstellen Mark Ent Bestuurslid Vakgroep EMO van Uneto-VNI Lid normcommissie NEC31 Directeur SPIT elektromechanica BV Agenda Reparatie van Ex-motoren:

Nadere informatie

SNMV-H made for your process

SNMV-H made for your process Vertical, radially split volute casing type, single stage, end suction centrifugal pump with enclosed impeller made for your process Handled Liquids type pumps are suitable for clean or slightly contaminated

Nadere informatie

Technische specificatie Tower Airvising Postbus 122 1940AC Beverwijk 3/27/2014

Technische specificatie Tower Airvising Postbus 122 1940AC Beverwijk 3/27/2014 SmartAir 9-KR SW50 R Unit type 9-KR Ondersteunings frame Verstelbaar Luchthoeveelheid (m3/h) 00 00 Isolatie dikte (mm) 50 Gewicht (kg) 2173 Externe druk (Pa) 350 350 Inspectie zijde Rechts Configuratie

Nadere informatie

CERTIFICATE for Staay-Hispa B.V.

CERTIFICATE for Staay-Hispa B.V. CERTIFICATE for Staay-Hispa B.V. Handelscentrum ZHZ 55-60 Barendrecht, NL-2991 LD Netherlands CERTIFICATE SCOPE The certificate holder meets the Sustainable Agriculture Network requirements. Certificate

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

P-series. Versie 1.1 Originele door de fabrikant verstrekte versie

P-series. Versie 1.1 Originele door de fabrikant verstrekte versie HANDLEIDING Nederlands P-series P48-400S(C), P58-400S(C) P48-460SJ, P48-860SJ, P48-1350SJP Versie 1.1 Originele door de fabrikant verstrekte versie SPS - P-JLG_HL_1-1 Smart Platform Solutions B.V. Leusveld

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

FRAME [UPRIGHT MODEL] / [DEPTH] / [HEIGHT] / [FINISH] TYPE OF BASEPLATE P Base plate BP80 / E alternatives: ZINC finish in all cases

FRAME [UPRIGHT MODEL] / [DEPTH] / [HEIGHT] / [FINISH] TYPE OF BASEPLATE P Base plate BP80 / E alternatives: ZINC finish in all cases FRAME XS UPRIGHT BASE PLATE UPRIGHT HORIZONTAL PROFILE DIAGONAL PROFILE DESCRIPTION A vertical structure consisting of 2 uprights, joined by a system of bracing profiles, and base plates intended to support

Nadere informatie

De service van KROHNE reikt verder.

De service van KROHNE reikt verder. De service van KROHNE reikt verder. Servicebrochure KROHNE: toonaangevend in meetinstrumentatie KROHNE staat voor een breed pakket aan hoogwaardige meetinstrumen tatie. Sinds het begin van de vorige eeuw

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :1997; NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :1997; NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 1780-3:1997; NEN-EN 1780-3:1999 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende

Nadere informatie