De sleutel tot doorbraken in accountable care

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De sleutel tot doorbraken in accountable care"

Transcriptie

1 De sleutel tot doorbraken in accountable care InterSystems HealthShare. Het strategische platform voor zorginformatica.

2

3 Wat is er nodig voor doorbraak in accountable care? De mogelijkheid om alle gegevens te verwerven, delen, begrijpen en hier naar te handelen vormt de kern van huidige IT-uitdagingen in de zorg, maar is tevens de oplossing. InterSystems HealthShare is een strategisch informaticaplatform dat voor elke stap op weg naar het verbeteren van de resultaten en verlagen van de kosten technologie aanlevert van efficiëntieverbetering bij gegevensverwerking, aggregatie en delen, tot het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van zorg met behulp van analytische mogelijkheden. De grootste uitdagingen oplossen met HealthShare De toenemende druk om de zorg te verbeteren en de kosten te verlagen plaatst zorgverleners voor enorme technische en organisatorische uitdagingen, zoals: n Intern en extern delen van informatie in het netwerk, voor veiliger, beter gecoördineerde en efficiëntere zorg n Het gebruik van analytische datamanagementfuncties voor accountable care of andere opkomende vergoedingsmodellen n Uw zorggemeenschap erbij betrekken om zorg beter te coördineren Met HealthShare kunt u deze uitdagingen op een strategische, gecoördineerde wijze te lijf gaan. U zult onmiddellijke oplossingen kunnen aandragen en over de flexibiliteit en kracht beschikken om nieuwe, onvoorziende uitdagingen aan te pakken. Een enkelvoudig productplatform voor geïntegreerde zorgverlening en accountable care In tegenstelling tot concurrerende producten biedt HealthShare meerwaarde tijdens elke stap op uw reis naar betere klinische en organisatorische resultaten. Het levert geavanceerde technologie voor gegevenstoepassing en interoperabiliteit, voor analyse van ongestructureerde gegevens (zoals de tekst in klinische aantekeningen) en automatische rapportage, communicatie en activering ter ondersteuning van vergoedingsmodellen op waardebasis. Lastige kwesties zoals consent en terminologie oplossen? Met HealthShare wordt ook dat gedekt. De functies van HealthShare zijn modulair. Zo kunt u nu alleen kopen wat u nodig heeft en de rest van de geïntegreerde mogelijkheden naar behoefte activeren, naargelang uw eisen en doelstellingen zich ontwikkelen. Ondersteun uw organisatie met strategische interoperabiliteit Het interoperabiliteit platform van HealthShare, gebaseerd op standaarden, vormt een schaalbare en krachtige fundering voor uitwisseling van zorginformatie. Het verbindt gegevens, applicaties, processen en gebruikers binnen en buiten uw organisatie. En het helpt bij het aggregeren en analyseren van al uw informatie klinisch, operatief en financieel voor een totaalbeeld van elke patiënt en organisatie. Ondersteunde standaarden zijn onder andere: n HL7 n IHE n CDA n CCD n DICOM n X12 n NwHIN Direct n ITK (Verenigd Koninkrijk) n NEHTA (Australië) n DMP (Frankrijk) Succesverhaal: Hunterdon Healthcare Hunterdon Healthcare gebruikt HealthShare om externe artsenpraktijken in het interne EPD te integreren. Het resultaat: n Verbeterde zorgcontinuïteit n Informatiehiaten uitgebannen n Minder testduplicaten n Verbeterde patiënttevredenheid Artsen kunnen nu testresultaten van binnen of buiten het ziekenhuis vergelijken binnen hun eigen EPD. Zo kunnen informatiehiaten opgevuld worden en overbodige testen voorkomen worden. Glenn Mamary, VP en CIO, Hunterdon Healthcare, Flemington, NJ, Verenigde Staten

4 HealthShare maakt de flow, normalisering en aggregatie van gegevens mogelijk, voor klinische integratie, actieve analysemethoden en zorgcoördinatie, in realtime. Dit zijn essentiële benodigdheden voor kwaliteit in de zorg in bestaande, opkomende en gemengde vergoedingsregelingen - zoals accountable care in de VS - evenals systemen voor de publieke volksgezondheid. Typische gebruikssituaties voor ineroperativiteit in HealthShare: n Samengestelde patiëntinformatie uit meerdere, ongelijksoortige bronnen n Delen van klinische gegevens binnen uw zorggemeenschap n Aanbieden van interoperativiteit tussen zorgaanbieders, patiënten en vergoedende instanties n Verbinden met lokale, regionale of nationale zorginformatieuitwisselingen Succesverhaal: Rhode Island Quality Institute Het Rhode Island Quality Institute gebruikt HealthShare voor het samenstellen en analyseren van patiënten- en labgegevens uit de hele staat.. De voordelen zijn: n Identificatie van onderliggende factoren onder duplicaten n Kostenbesparing via voorkoming van duplicaten n Betere zorgcoördinatie HealthShare geeft RIQI het analysesysteem om kostenbesparingen te behalen en terugkoppeling over het kwaliteitsniveau van de zorg te verkrijgen die artsen niet via hun eigen dossiers kunnen verkrijgen.. Gary Christensen, Chief Operating Officer en CIO, Rhode Island Quality Institute Beheer en verbetering van volksgezondheid met actieve analysesystemen Opkomende vergoedingsmodellen (zoals acountable care in de VS) plaatsen het resultaat en ziektemanagement centraal. Een belangrijke eis voor deze nieuwe zorgmodellen is bijna-realtime analyse, waarin patiënt gecentreerde en ziekte specifieke zorgprocessen geautomatiseerd kunnen worden. Dit zorgt voor tijdige levering van waarschuwingen op basis van regelalgoritmes en best-practiceaanbevelingen voor klinisch specialisten. Helaas kunnen veel van de tegenwoordig beschikbare traditionele business intelligence tools alleen een retroactief beeld van de klinische en financiële handelingen geven, met gegevens die te oud zijn voor tijdig ingrijpen of onmiddellijke beslissingen. Zorgnetwerken zien steeds vaker dat voor het beheer van de volksgezondheid innovatieve technieken nodig zijn. HealthShare Active Analytics is het bijna-realtime analysecomponent van HealthShare. Terwijl HealthShare continu gegevens verzamelt, aggregeert en normaliseert in en buiten uw organisatie, verbetert HealthShare Active Analytics de bruikbaarheid van deze gegevens voor analyse en actie om betere beslissingen en resultaten te stimuleren bij het beheren van de volksgezondheid. Typische toepassingen van HealthShare in de volksgezondheid: n Uitvoer van rechtstreekse analyse op basis van samengestelde en ongelijksoortige bronnen n Voorkomen van heropname via de automatisering van klinische processen (waarschuwingen, berichtgevingen, routering van klinische documentatie, inschrijving in patiëntenprogramma s) n Rapportage over organisatorisch cijfermateriaal, voor kwaliteitsverbetering n Prestatieverbetering voor de belangrijkste resultaten, via de analyse van volksgezondheidsgegevens, tendensen en kosten

5 In dit HealthShare Active Analytics scherm is het eenvoudig om de gezondheid van een populatie te volgen en de patiëntenstatus per arts te bekijken, via instelbare maatregelen. Gebruikers kunnen patiënten met enkele muisklikken koppelen aan volksgezondheidsprogramma s en zorgmanagers, of zich verdiepen in een individueel patiëntendossier. Betrokkenheid van de gemeenschap coördineren via optimalisatie van communicatie en workflow Het voorkomen van gevaarlijke hiaten in de informatie en het coördineren van kwaliteitszorg als een patiënt onder behandeling is bij meerdere instellingen was nooit eenvoudig. Zelfs met de elektronische patiëntendossiers (EPD s) bestaat deze uitdaging nog altijd. Verschillende aanbieders gebruiken soms verschillende EPD s en privé- of openbare zorginformatie-uitwisseling. De patiëntgegevens in een ziekenhuis moeten op intelligente wijze geaggregeerd worden voordat het afgeleverd kan worden. Vitale klinische informatie in ongestructureerd teksten, zoals aantekeningen, kunnen moeilijk automatisch samengevat en gecommuniceerd worden. HealthShare elimineert deze barrières tussen de zorgcoördinatie. Typische gevallen voor HealthShare zorgcoördinatie: n Het aanbieden van een samengestelde weergave met patiëntgegevens voor alle zorgaanbieders n Het aanleveren van relevante informatie, direct in de bestaande workflow van gebruikers n Het versturen van rechtstreekse berichten aan aangewezen ontvangers n Het delen van gegevens tussen ziekenhuisinformatiesystemen en niet-acute instellingen Succesverhaal: Brooklyn Health Information Exchange (BHIX) BHIX gebruikt HealthShare om zorgteams te waarschuwen over specifieke patiëntengebeurtenissen (zoals bezoeken aan noodhulp, opname in en ontslag uit ziekenhuizen). De voordelen zijn: n Toegenomen efficiëntie voor alle leden van het zorgteam n Betere en snellere besluitvorming door klinisch specialisten n Toegenomen patiënttevredenheid

6 Configureer HealthShare voor huidige en toekomstige behoeften HealthShare kan aangepast worden aan elke behoefte in de gekoppelde gezondheidszorg, van klinische documentuitwisseling tot volledig geïntegreerde informatie uitwisseling op particulier of publiek niveau. Het platform is ontworpen als een serie componenten die naadloos en veilig samenwerken om u precies de functionaliteit te bieden die u nodig heeft, en de mogelijkheid om in de toekomst extra mogelijkheden toe te voegen. HealthShare-componenten HealthShare Foundation Een servicegericht platform, ontwikkeld voor de integratie binnen zorgorganisaties en gemeenschappen, en tussen verschillende zorgsoftwarepakketten. Foundation bevat de kernelementen voor opslag, integratie en analysetechnieken van HealthShare. Het ondersteunt de normen en profielen die nodig zijn voor interoperabiliteit en zorginformatie-uitwisseling op basis van documenten, met andere zorgorganisaties, klinisch specialisten en instellingen voor de volksgezondheid, zoals: Composite Health Record Stelt een genormaliseerd klinische en demografisch dossier samen, met documenten uit verschillende instellingen, tot een consistent, patiëntgecentreerd dossier dat beschikbaar gesteld kan worden in verschillende formaten, inclusief alle grote zorginformatie-uitwisselingstandaarden. De samengestelde informatie wordt opgeslagen via een bewezen, universeel zorggegevensmodel. De Composite Health Record bevat een eigen documentregister en -repository voor het delen van informatie tussen verschillende activiteiten. Clinician Viewer Een portaalweergave, gebaseerd op een browser, waarmee u aangepaste gebruikersinterfaces voor verschillende instellingen, medische specialiteiten en andere gebruikersgroepen kunt maken. Patient Index In de Patiënt Index wordt de patiëntidentiteit beheerd. Het bevat geraffineerde matchingtechnologie die afzonderlijk gebruikt kan worden, of als deel van indexeer- en registratiesystemen van andere fabrikanten. n IHE Profielen, zoals XDSb, XCA, XCPD, PIX, en PDQ n CDA n CCD n NwHIN Direct n HL7 n DICOM n X12 n ITK (Verenigd Koninkrijk) n NEHTA (Australië) n DMP (Frankrijk) n en anderen Provider Directory In de Provider Directory staat de identiteit van zorgaanbieders, inclusief gegevens over hoe de aanbieders berichtgevingen en klinische samenvattingen kunnen ontvangen. Terminology Engine Met terminologiemanagement kunt u de gebruikte terminologienorm (bv. LOINC, SNOMED en ICD) onderhouden en gebruiken, of desgewenst eigen terminologielijsten samenstellen. HealthShare-componenten: Het gestandaardiseerde, modulaire ontwerp van HealthShare, gebouwd op een ingebouwde database, integratie, analyse en ontwikkelingstechnologie maakt het mogelijk om nu de meest dringende problemen op te lossen en het pakket vervolgens aan te passen naargelang de ontwikkeling van de eisen en doelstellingen.

7 Consent management Een flexibel toestemmingsprogramma voor het definiëren van toestemmingsbeleid, het verwerven van toestemmingsformulieren en het afdwingen van privacybeleid als toegang tot informatie gezocht wordt. Ons component Consent Management biedt de mogelijkheid tot toestemmingsbeleid op granulair niveau, inclusief blokkering op patiëntniveau van bepaalde informatietypes of bronnen. Clinical Message Delivery Levert krachtige mogelijkheden voor het veilig en direct communiceren tussen mensen (bv. een verwijzende arts en een specialist) en systemen. Berichten kunnen geactiveerd worden door gebruikers of door een gebeurtenis, en kunnen aangeboden worden aan een extern systeem, zoals het EPD van een arts, het beveiligde Clinical Message Center of de directe account van een klinisch specialist. Actieve Analytics HealthShare Active Analytics levert analytische toegang tot samengestelde patiëntendossiers (Composite Health Records). Zo kunnen tussen verschillende instellingen trends in de patiëntenzorg vergeleken worden, evenals klinische resultaten en administratieve efficiëntie. Active Analytics bevat een gegevensmodel gebaseerd op de patiënt, met belangrijke prestatie-indicatoren en vooraf gedefinieerde draaitabellen, grafieken en dashboards. Met de Composite Health Record kunt u in aanzienlijk kortere tijd dan in andere veelgebruikte zorganalyseprogramma s gegevens verzamelen, aggregeren en normaliseren. Vertrouw op een bewezen platform en een ervaren partner HealthShare wordt geleverd met de volledige support en middelen van InterSystems, een globale leverancier van softwaretechnologie met meer dan 34 jaar ervaring in de zorg. We hebben met succes HealthShare geïmplementeerd in afzonderlijke ziekenhuizen, maar ook op het niveau van complete landen. HealthShare levert de betrouwbaarheid, schaalbaarheid en prestaties die zorgaanbieders eisen, omdat het opgebouwd is op de bewezen basis van het InterSystems Caché databasesysteem en de Ensemble integratietechnologie. Caché is de nummer 1 database voor klinische toepassingen over de hele wereld (in systemen van o.a. Epic, 3M, en GE) en Ensemble wordt sinds 2006 door KLAS gerangschikt op een eerste of tweede plaats. HealthShare wordt door IDC Health Insights beoordeeld als een marktleider op het gebied van zorginformatieuitwisseling. Onze technologie wordt keer op keer, in duizenden uiterst veeleisende situaties, getest. Zet de volgende stap Bel ons voor meer informatie over HealthShare op Hier kunt u uw specifieke uitdagingen en onze oplossingen bespreken, of kijk op InterSystemsBenelux.com/HealthShare.

8 InterSystems Benelux / Belgium Medialaan 32/1 B 1800 Vilvoorde Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) InterSystems Benelux / Nederland Papendorpseweg NL-3528 BJ Utrecht Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) InterSystemsBenelux.com InterSystems Ensemble, InterSystems Caché, InterSystems HealthShare, and InterSystems DeepSee are registered trademarks of InterSystems Corporation. Other product names are trademarks of their respective vendors. Copyright 2013 InterSystems Corporation. All rights reserved. 2 13

Software voor geïntegreerde gezondheidszorg

Software voor geïntegreerde gezondheidszorg Software voor geïntegreerde gezondheidszorg Een snel integratie- en ontwikkelplatform voor groeiende zorginstellingen De visie van geïntegreerde gezondheidszorg waarmaken Toonaangevende zorginstellingen

Nadere informatie

HUIDIGE PERSPECTIEVEN OP RISICOBEHEER EN COMPLIANCE IN DE GEZONDHEIDSZORG: DE BEHOEFTE AAN BETROUWBARE INFORMATIE IN DE GEZONDHEIDSZORG

HUIDIGE PERSPECTIEVEN OP RISICOBEHEER EN COMPLIANCE IN DE GEZONDHEIDSZORG: DE BEHOEFTE AAN BETROUWBARE INFORMATIE IN DE GEZONDHEIDSZORG HUIDIGE PERSPECTIEVEN OP RISICOBEHEER EN COMPLIANCE IN DE GEZONDHEIDSZORG: DE BEHOEFTE AAN BETROUWBARE INFORMATIE IN DE GEZONDHEIDSZORG E M C P E R S P E C T I V E De hoofdzaken voor lagere risico's en

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen voor materiaalbeheer

Innovatieve oplossingen voor materiaalbeheer Innovatieve oplossingen voor materiaalbeheer Innovatieve oplossingen voor materiaalbeheer SpaceTRAX is onze software-oplossing voor verbetering van de materiaalstroom en minimalisering van omlooptijd en

Nadere informatie

Digitale werkstijl: het nieuwe werken. Een Microsoft white paper

Digitale werkstijl: het nieuwe werken. Een Microsoft white paper Digitale werkstijl: het nieuwe werken Een Microsoft white paper Mei 2005 Het nieuwe werken Hoewel sociale, politieke, economische en demografische trends het wereldwijde zakelijke landschap veranderen,

Nadere informatie

Multi Permit Solution. White paper

Multi Permit Solution. White paper Multi Permit Solution White paper Samenvatting Organisaties in de publieke sector hebben te maken met een aantal trends, zoals individualisering van de samenleving, toenemende interconnectiviteit tussen

Nadere informatie

WORD EEN ECHTE SAAS-SUPERSTER!

WORD EEN ECHTE SAAS-SUPERSTER! 2011 Editie 14 OPLOSSINGEN VOOR BEDRIJVEN INSIDE ONE SAAS: EEN REVOLUTIE Waarom we SaaS serieus moeten nemen WAARDE: GELEVERD We onderzoeken de voordelen van SaaS voor CRM HET SUCCES VAN SAAS Hoe organisaties

Nadere informatie

Sage ERP X3 I Witboek

Sage ERP X3 I Witboek Sage ERP X3 I Witboek Bruikbaarheid ERP-systeem vergroten: Hoe een intuïtief ERP-systeem de productiviteit verhoogt, het rendement op investeringen verbetert en de samenwerking bevordert 1 Sage ERP X3

Nadere informatie

Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek

Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek in de zorgsector Het waarborgen van bedrijfscontinuïteit bij marktwerking in ziekenhuizen Auteurs: Robert Reemer Pieter Rahusen Ricoh Nederland BV Juli 2010

Nadere informatie

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011 Dit document is door EZDA gerealiseerd in samenwerking met de deelnemende ziekenhuizen in de pilot digitale beelduitwisseling eradiologie in Amsterdam. Nictiz heeft deze pilot medegefinancierd. Omdat dit

Nadere informatie

White paper Cloud Analytics

White paper Cloud Analytics Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT-dienstverlening haalt Pink Elephant het beste bij opdrachtgevers

Nadere informatie

Uw WEGWIJZER voor Business Excellence en Enterprise Compliance

Uw WEGWIJZER voor Business Excellence en Enterprise Compliance Uw WEGWIJZER voor Business Excellence en Enterprise Compliance [ Verbeter uw proces ] [ Meet de regelgeving] [ Reduceer de kosten ] Verhoog uw zakelijke prestaties en de naleving van de wettelijke regelgeving

Nadere informatie

glovia G2 De bewezen oplossing voor de discrete industrie Overzicht, flexibiliteit en controle voor uw onderneming

glovia G2 De bewezen oplossing voor de discrete industrie Overzicht, flexibiliteit en controle voor uw onderneming glovia G2 De bewezen oplossing voor de discrete industrie Overzicht, flexibiliteit en controle voor uw onderneming Extended ERP glovia G2 Veel bedrijven zijn al ver gevorderd in hun automatisering. Deze

Nadere informatie

SERIE MANAGEMENTSTRATEGIEËN. Innovatie stimuleren via analyses

SERIE MANAGEMENTSTRATEGIEËN. Innovatie stimuleren via analyses SERIE MANAGEMENTSTRATEGIEËN Innovatie stimuleren via analyses Innovatie stimuleren via analyses De omvang van digitale gegevens vertienvoudigt elke vijf jaar en toch zeggen de meeste managers dat zij niet

Nadere informatie

De intelligente digitale operatiekamer

De intelligente digitale operatiekamer TM De intelligente digitale operatiekamer Compatible. Reliable. Compatible. De toekomst binnen handbereik NUCLeUS integreert op slimme wijze digitale operatiekamers De intelligente digitale operatiekamer

Nadere informatie

share more do more Efficiënt, veilig en winstgevender werken met tijd, kennis en mensen

share more do more Efficiënt, veilig en winstgevender werken met tijd, kennis en mensen share more do more Efficiënt, veilig en winstgevender werken met tijd, kennis en mensen Over Datacon Datacon is dé portalspecialist van Nederland. De ITdienstverlener is sinds 1996 leverancier van HRM,

Nadere informatie

SAS Banking intelligence. Meer dan 2.500 financiële dienstverleners gebruiken SAS

SAS Banking intelligence. Meer dan 2.500 financiële dienstverleners gebruiken SAS SAS Banking intelligence Meer dan 2.500 financiële dienstverleners gebruiken SAS DE FINANCIËLE WERELD IN VERANDERING Banken en andere financiële instellingen ontkomen niet aan de heftige veranderingen

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Base24 database suite

Base24 database suite Base24 database suite Introductie De Base24 database suite is een zeer geavanceerde database oplossing die ontworpen is voor de management, opslag, inzage en uitwisseling van medische informatie zoals

Nadere informatie

HEALTHCARE. INFORMATIEBEVEILIGING Inside out, outside in. VIER CLOUDMYTHES en wat er echt van waar is. INNOVATIE Pharmacy as a Service

HEALTHCARE. INFORMATIEBEVEILIGING Inside out, outside in. VIER CLOUDMYTHES en wat er echt van waar is. INNOVATIE Pharmacy as a Service HEALTHCARE HET CSC MAGAZINE OVER ICT-OPLOSSINGEN EN DIENSTEN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Nummer 1.2014 INFORMATIEBEVEILIGING Inside out, outside in VIER CLOUDMYTHES en wat er echt van waar is INNOVATIE Pharmacy

Nadere informatie

The smart way to do business

The smart way to do business SuperOffice CRM SuperOffice CRM Neem contact met ons op voor meer informatie SuperOffice CRM is een hulpmiddel met veel gebruiksmogelijkheden dat de actuele uitdagingen op het gebied van marketing, verkoop

Nadere informatie

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform De belofte van convergentie waargemaakt Communicatie is voor iedere organisatie van groot belang en vindt op ieder denkbaar niveau plaats (persoonlijk, tussen afdelingen en door

Nadere informatie

ECM ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT. Krachtiger, eenvoudiger. www.m-files.com

ECM ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT. Krachtiger, eenvoudiger. www.m-files.com ECM ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT Krachtiger, eenvoudiger INHOUDSOPGAVE HOOGWAARDIGE ECM BEGINT MET DE JUISTE BASIS, WAARONDER EEN SYSTEEM DAT ZO EENVOUDIG MOGELIJK TE GEBRUIKEN IS PAGINA 3 VOORUITGANG

Nadere informatie

ChipSoft Bedrijfsprofiel

ChipSoft Bedrijfsprofiel ChipSoft Bedrijfsprofiel!"#$% &%'!"#$% (!"#$)* #+, )-./000 1*12 ChipSoft ZIS B.V. (ChipSoft). Deze uitgave blijft eigendom van ChipSoft. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

The next step Resultaat met CRM

The next step Resultaat met CRM The next step Resultaat met CRM Over deze brochure Deze brochure biedt organisaties die verder willen met CRM een helpende hand. Dat noemen wij The Next Step. Die volgende stap is een leidraad voor een

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 management 12 16 inzicht

Nadere informatie

Applicatie Integratie: belangrijkste actuele IT-uitdaging

Applicatie Integratie: belangrijkste actuele IT-uitdaging white paper Heeft ú al een ecm systeem? Datacon MuleSoft maakt Enterprise Application Integration gemakkelijk Applicatie Integratie: belangrijkste actuele IT-uitdaging De megatrends van SaaS, mobiel en

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Meten is weten én het begin van verbeteren

Meten is weten én het begin van verbeteren DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 4 Meten is weten én het begin van verbeteren De onmiskenbare kracht van een integraal EMS! Meten is weten, Gissen is missen. Dit spreekwoord wordt zonder twijfel ter

Nadere informatie

WORD EEN ECHTE BELEIDSMAKER

WORD EEN ECHTE BELEIDSMAKER 2012 EDITIE 16 OPLOSSINGEN VOOR BEDRIJVEN IN ONE DE BESTE BESLISSING DIE U KUNT NEMEN Krijg de controle over uw gegevens EEN NIEUWE KIJK OP ANALYSES Vergroot uw bedrijfsinzicht MOBIEL ZIJN EN SLIM ZIJN

Nadere informatie

De kracht van Apple in de zorg

De kracht van Apple in de zorg De kracht van Apple in de zorg John M. Keynesplein 10 Keynes Building 1066 EP Amsterdam Nederland +31 (0)20 355 16 62 Laan van Westenenk 144 7336 AV Apeldoorn Nederland +31 (0)55 5 38 2382 Introductie.

Nadere informatie