Focus op ICT&O. Van techniek naar toepassen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Focus op ICT&O. Van techniek naar toepassen"

Transcriptie

1 Focus op ICT&O Van techniek naar toepassen

2 Laat u inspireren: de mogelijkheden van ICT in het onderwijs Er zijn de laatste jaren veel nieuwe mogelijkheden gekomen voor docenten om hun onderwijs te vergemakkelijken en te verrijken. Bijvoorbeeld dankzij nieuwe technieken of concepten. Maar ook dankzij maatschappelijke ontwikkelingen die de interactie tussen docenten en studenten beïnvloeden. Met al deze ontwikkelingen is het soms lastig om te blijven zien wat allemaal mogelijk is. Wat heeft de UvA op centraal niveau eigenlijk te bieden aan ondersteuning voor ICT en onderwijs (ICT&O)? Sinds jaar en dag probeert de UvA docenten wegwijs te maken in alle ICT&O-ontwikkelingen. De Expertisegroep Onderwijs (voorheen de ICT&O Programmaraad) stuurt dit aan, de ICT&O-medewerkers voeren uit op facultair en centraal niveau. Dankzij hun inzet ondersteunt de UvA inmiddels campusbreed het digitale toetsproces. Ook kunt u als docent tegenwoordig colleges (laten) opnemen. Bovendien ondersteunt de UvA sinds 2013 concepten als de Massive Open Online Course en Learning Analytics. En met het aanbieden van de UvA-versie van Google Apps for Education anticiperen we op nieuwe mogelijkheden die de markt biedt. Over al deze mogelijkheden leest u meer in deze brochure. Het doel: tonen wat er mogelijk is op het gebied van (technische) ondersteuning van uw onderwijs en bij wie u daarvoor terechtkunt. Zo ontdekt u dat er meer met techniek kan dan gebruikmaken van een digitale leeromgeving. Uiteraard is deze brochure niet volledig. Wel biedt deze brochure inspiratie om een nieuwe koers te varen in hoe u uw colleges aanpakt. Grijp uw kans! 2 3

3 Studiesucces en onderwijskwaliteit Meer mogelijkheden met digitaal toetsen Oefentoetsen, diagnostische toetsen, instaptoetsen, voortgangstoetsen en tentamens: al die toetsvormen kunnen op de UvA digitaal worden samengesteld, afgenomen, nagekeken en opgeslagen. De UvA biedt hiervoor een toetslandschap aan, bestaande uit QuestionMark Perception, Blackboard, Maple TA en Respondus. Want digitaal toetsen biedt grote voordelen. Het eerste voordeel van digitaal toetsen is de kleinere nakijklast voor docenten. Gesloten vraagvormen worden automatisch nagekeken en studenten krijgen meteen feedback. Docenten kunnen open vragen eenvoudiger nakijken doordat de beoordelingscriteria en modelantwoorden direct beschikbaar zijn. Analyse van toetsen en vragen verhoogt bovendien de kwaliteit van de toetsen en leidt tot het verwijderen van slechte vragen. Meer mogelijkheden Daarnaast biedt digitaal toetsen meer mogelijkheden om vragen en antwoorden te presenteren. Docenten kunnen vragen voorzien van (bewegend) beeld en geluid. Bij vragen over bijvoorbeeld topografie of anatomie kunnen studenten antwoorden door iets op het scherm aan te wijzen. En als vragenbanken in de toekomst eenmaal groot en goed gedocumenteerd zijn, wordt het mogelijk om op willekeurige momenten automatisch gegenereerde toetsen aan te bieden. Tip Kijk eens op voor hulp bij het ontwerpen en analyseren van toetsen en toetsvragen. Hoe veilig en fraudebestendig is het? Ook digitale toetsen moeten veilig en fraudebestendig zijn. Vaak zien docenten gevaren die bij een toets op papier net zo reëel zijn. Is de student wel wie hij zegt te zijn? Kan de student spieken of googelen? Gelukkig bestaan hier oplossingen voor. Zo kan de UvA voor tentamens een secure browser inzetten. Studenten kunnen met de pc dan alleen maar vragen beantwoorden. Ook is het mogelijk om een tijdslimiet in te stellen, zodat kandidaten geen tijd hebben om iets op te zoeken. Heeft u vragen over digitaal toetsen? Neem dan contact op met uw eigen ICTO-afdeling, of met Thijs Jansen via Hij kan ook rond dit onderwerp een presentatie of workshop organiseren. 4 5

4 Learning analytics genereert waardevolle feedback Betrouwbaar evalueren met UvA Q De UvA gebruikt veel online educatieve systemen om het onderwijs te ondersteunen en onderwijscontent aan te bieden. Tot nu toe heeft de UvA echter weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheden om de online activiteiten van studenten op de UvA systemen te monitoren. Toch is dat de moeite waard! Want hiermee kan de UvA waardevolle feedback genereren voor studenten, docenten en beleidsmedewerkers. Dit proces van verzamelen, analyseren, interpreteren en terugkoppelen van onderwijsdata aan student of docent heet learning analytics. Learning analytics is nog volop in ontwikkeling, maar duidelijk is dat de impact ervan groot kan zijn. Neem het SIGNALproject van de Purdue Universiteit in West Lafayette, USA. Hieruit bleek dat studenten die via een dashboard inzicht kregen in hun studievoortgang, 20 procent beter presteerden dan studenten die dit dashboard niet gebruikten (http://tinyurl.com/ purdueproject). Tip Voorbeelden van toepassingen Meer informatie over de SURF-pilotprojecten waaraan de UvA heeft meegedaan, vindt u op In de toekomst is het mogelijk om met learning analytics https://www.surfspace.nl. feedback te geven aan studenten. Ook kan de student in Een goed startpunt voor learning analytics is de SURF leersystemen zoals Blackboard zien of hij op tijd is begonnen met het voorbereiden van bijvoorbeeld een tentamen. https://www.surfspace.nl/sig/18-learning-analytics. Special Interest Group Learning Analytics: Verder kunnen de data uit de onderwijssystemen docenten Meer informatie over learning analytics aan de UvA is vroegtijdig waarschuwen als een student leerproblemen te vinden op heeft of het risico loopt uit te vallen. Bovendien kan learning analytics een rol gaan spelen in adaptief leren. Als bijvoorbeeld uit een analyse blijkt dat een student de stof Belangrijke stappen voorwaarts mogelijk niet goed begrepen heeft, kan het systeem extra of aangepaste content presenteren. Bij de UvA onderzoeken we de mogelijkheden van learning analytics. Dat betekent niet dat we er al zijn. We zetten belangrijke stappen om de mogelijkheden van learning analytics ten goede te laten komen aan het onderwijs. Zo Heeft u vragen of over learning analytics? Neem dan heeft de UvA meegedaan aan diverse pilot projecten die contact op met Alan Berg via Ook uitgevoerd zijn binnen SURF rondom dit onderwerp. Ook is kunt u contact met hem opnemen als u als docent er bij de UvA de Focusgroep 1 learning analytics. Deze Focusgroep heeft onder andere een onderzoeksprogramma een inhoudelijke bijdrage kunt en wilt leveren over dit onderwerp en u bij de focusgroep wilt aansluiten. gestart onder de naam UvA Inform. Wat vinden studenten goed onderwijs? Waar hebben ze juist problemen mee? En wat kunt u als docent doen om het onderwijs te verbeteren? Om dit te evalueren is sinds september 2012 UvA Q beschikbaar. Met UvA Q kunt u op een wetenschappelijk onderbouwde manier onderwijs evalueren en vergelijken. De UvA zoekt al langere tijd naar een onderwijsevaluatiemethode waarmee zij resultaten op allerlei niveaus kan vergelijken, bijvoorbeeld tussen verschillende jaren of verschillende faculteiten. Een UvA onderwijsevaluatie-expert heeft voor UvA Q daarom vragenlijsten met standaardvragen opgesteld waarmee opleidingen hun onderwijs valide en betrouwbaar kunnen evalueren. Opleidingen kunnen met UvA Q naast deze standaardvragen ook zelf vragen aan een evaluatie toevoegen. Wilt u bijvoorbeeld in een evaluatie een specifieke vraag aan studenten stellen? Neem dan contact op met de UvA Q-medewerker van uw opleiding. Uitgangspunt UvA Q: drie vragenformulieren UvA Q verzamelt gegevens met drie vragenformulieren: het vakinformatieformulier, het evaluatieformulier en het reflectieformulier. In het vakinformatieformulier levert u, of de vakcoördinator, contextgegevens aan voor uw vak. Denk aan aantallen studenten en gewenste leeropbrengsten. Deze gegevens zijn nodig om goed en eerlijk te kunnen vergelijken. Op basis van die gegevens maakt UvA Q een passend evaluatieformulier voor de studenten. Daarnaast ontvangen alle betrokken docenten een reflectieformulier. Hierop kunt u omstandigheden aangeven die de uitslag positief of negatief beïnvloeden. Ook kunt u hier uw verwachting over de antwoorden van de studenten vastleggen. Resultaten teruglezen in eigen rapport Op basis van de verzamelde gegevens genereert UvA Q rapporten voor de verschillende betrokkenen. U als docent ontvangt bijvoorbeeld een eigen rapport waarin de antwoorden van de studenten worden afgezet tegen uw verwachtingen. Naast deze docentrapporten zijn er algemene rapporten voor leidinggevenden en andere betrokkenen UvA Q-medewerkers worden ondersteund met trainingen, handleidingen en een wiki. Functioneel beheerders van UvA Q lossen acute gebruikersproblemen op. Heeft u vragen over UvA Q? Neem dan contact op met Thijs Jansen. U kunt hem mailen via 1 Bij de UvA zijn rondom specifieke ICT thema s focusgroepen opgericht waarin belanghebbenden en geïnteresseerden actief zijn. 6 7

5 Innovatie UvA creëert nieuwe kansen voor open online onderwijs Massive Open Online Courses (MOOCs) komen wereldwijd snel op. Binnen en buiten het onderwijs staan mensen er versteld van hoe MOOCs een impact hebben op het aanbieden van open online onderwijs. Gelukkig zag de UvA al vroeg de potentie van MOOCs in. In samenwerking met Communicatiewetenschappen van de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen heeft de UvA haar eerste MOOC opgezet. Deze eerste Nederlandse MOOC bleek op meerdere terreinen zeer succesvol. In korte tijd en met zeer beperkte middelen zette de UvA haar eigen platform op: Daarna heeft het enthousiaste team van Communicatiewetenschappen de cursus Introduction to Communication Science ontwikkeld en op het platform aangeboden. Bij de lancering van dit MOOC-platform ontstond een hausse aan publiciteit met berichten in kranten, online media en zelfs het Achtuurjournaal. Mogelijkheden met de UvA MOOC Op het UvA MOOC-platform biedt de UvA dit nieuwe type onderwijs vooral aan als aanvullend onderwijs voor onder andere studiekeuze en schakelonderwijs. Op deze manier creëert de UvA draagvlak voor en een visie op open online onderwijs. Daarnaast delen we de kennis en ervaring die nodig zijn om volledig online onderwijs te ontwikkelen voor specifieke doelgroepen. Met Coursera gaat UvA s open online onderwijs internationaal Als aanvulling op haar eigen platform werkt de UvA ook samen met Coursera, een internationaal online educatieplatform. Hiermee krijgt de UvA de kans om een veel groter internationaal publiek te bereiken en kennis te laten maken met haar onderwijs. Coursera zorgt ervoor dat UvA haar onderwijsmerk in de markt kan zetten tot ver buiten Nederland. Dankzij het platform Coursera én de UvA MOOC-omgeving gaat het open online onderwijs van de UvA steeds verder. Zij kan hiermee nieuwe doelgroepen aan zich binden en innovatieve vormen van online onderwijs verkennen. Heeft u vragen over MOOCs? Neem dan contact op met Frank Benneker via 8 9

6 Innoveren met Grassroots Onderwijszaal van de toekomst Goed onderwijs heeft baat bij vooruitgang. Met een stimulans van m1.000,- en ondersteuning op maat motiveren de zogenoemde Grassrootsprojecten docenten én studenten tot het nemen van een nieuwe stap in hun onderwijs. Hoe stem je de inrichting van een werkgroepruimte af op het actief leren-concept? Welk meubilair en welke techniek zijn daarvoor nodig? Het antwoord: een sfeervolle werkgroepruimte met op elke groepstafel een beeldscherm. Grassrootsprojecten zijn een vorm van (onderwijs)innovatie die het onderwijs zelf initieert. De Expertisegroep Onderwijs stelt hiervoor jaarlijks een budget beschikbaar. Per Grassroot is er m1.000,- stimuleringssubsidie. Hiermee krijgen docenten én studenten de gelegenheid om te experimenteren met nieuwe (didactische) mogelijkheden en ICT-technieken. Inmiddels zijn binnen de UvA al ruim tweehonderd Grassroots uitgevoerd. Docenten en studenten hebben samen nagedacht over hoe een moderne werkgroepruimte eruitziet. Het doel van dit pilotproject: een zaal die interactie stimuleert tussen docent en student én tussen studenten onderling. De werkgroepruimte, vormgegeven in zaal G201 van het Roeterseiland-complex, draagt de naam Onderwijszaal van de toekomst. Wat is een Grassroot precies? Grassroots zijn kleine, laagdrempelige, bottom-up projecten, waarbij een docent of student iets nieuws uitprobeert in zijn onderwijs. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Ten eerste wordt het onderwijs verrijkt met nieuwe mogelijkheden. Tegelijkertijd stimuleren Grassroots de professionalisering van de docent, doordat deze zijn ICT-vaardigheden uitbreidt. Daarnaast lossen Grassroots vaak een praktisch probleem op waar de docent of student in zijn onderwijs tegenaan loopt. Grassroots leveren daarmee een zinvolle bijdrage aan de onderwijsinnovatie binnen de UvA. Grassrootronde voor vernieuwingsvoorstellen De Expertisegroep Onderwijs schrijft twee keer per jaar een Grassrootprojectronde uit. Docenten en studenten kunnen dan kleine vernieuwingsvoorstellen indienen. Denk aan het inzetten van sociale media in een college, kennisclips maken of tijdens het college digitaal stemmen. Meestal begeleiden de facultaire ICTO-teams de directe uitvoering van de projecten. Wilt u meer informatie over de Grassrootprojectrondes? Kijk op of neem contact op met Jeannet Bierling via of met Sijo Dijkstra via Hoe ziet de Onderwijszaal van de toekomst eruit? In plaats van tafels in de traditionele u-vorm of in rijen, zijn in de Onderwijszaal van de toekomst vijf groepstafels ingericht. Op elk daarvan staat een lcd-scherm. Hierop kan een werkgroep bijvoorbeeld zijn opdracht presenteren; de presentatie is dan te zien op alle lcd-schermen en op het grote (docenten)scherm. De docent kan zijn colleges ondersteunen met een smartboard en een teacher s desk. Geconcentreerd en comfortabel werken Om geconcentreerd te kunnen werken, kunnen studenten hun groepstafel afschermen met akoestische gordijnen. Ze werken met hun eigen laptops, die ze kunnen aansluiten op het scherm. Uiteraard is er draadloos internet in de ruimte en zijn er voldoende stopcontacten. Tot slot is er een prettige sfeer gecreëerd, met rustgevend blauw op de wanden en de vloer en speciaal, comfortabel meubilair. Tip Reserveren? Sinds begin 2013 kan iedereen deze zaal reserveren, dus grijp uw kans. Vanaf 2014 komen er meer, vergelijkbare werkgroepruimtes op andere campussen. Succesvolle pilot krijgt vervolg Vanaf september 2012 hebben tien docenten en ongeveer tweehonderd studenten de zaal uitgeprobeerd. De reacties zijn enthousiast: studenten voelen zich veilig en gestimuleerd om zo creatief mogelijk te zijn. Docenten zien meer mogelijkheden om groepsopdrachten te geven en om te variëren in hoe ze iets uitleggen. Heeft u vragen over (de mogelijkheden van) de Onderwijszaal van de toekomst? Neem dan contact op met Marij Veugelers. U kunt haar mailen via 10 11

7 Onderwijs zichtbaar maken Webcolleges: een wereld aan nieuwe mogelijkheden Webcolleges zijn opgenomen of live uitgezonden colleges (livestream) die beschikbaar zijn via het internet. Ze hebben in korte tijd een heel eigen plek in het onderwijs veroverd. Studenten geven in de studentenenquête Wat studenten willen met ICT in hun onderwijs aan webcolleges zeer belangrijk te vinden 2. Webcolleges zijn bewezen nuttig voor studenten bij hun voorbereiding op opdrachten en toetsen. Als docent heeft u twee mogelijkheden: u kunt colleges opnemen en achteraf online aanbieden, of u kunt een livestream laten verzorgen. Webcolleges, maar ook livestreams, opgenomen colleges van gastdocenten, experts en collega s zijn vaak opnieuw te gebruiken: een goed college kan jaren mee. Webcollege aanvragen? Uw webcollege publiceren U kunt een opname of livestream aanvragen via het aanvraagformulier op Bij de UvA en het AMC zijn diverse zalen standaard uitgerust met webcollege-opnameapparatuur. Als er in een zaal een standaard opnamefaciliteit is, is deze kosteloos te gebruiken. Is er niet zo n standaardfaciliteit in de zaal, dan kunt u tegen betaling een mobiel team inzetten: een cameraman/ vrouw op locatie. Na de opname ontvangt u een link. U bent als docent zelf verantwoordelijk om deze link aan de studenten door te geven. Deze link plaatst u bijvoorbeeld in Blackboard of een andere webomgeving. U bepaalt zelf hoe lang u het webcollege voor uw studenten beschikbaar stelt. Eventueel kunt u de webcolleges ook aanbieden op de UvA-kanalen op itunes U en YouTube EDU (zie pagina 15 van deze brochure en Open Online Video op Wilt u meer informatie over webcolleges? Informatie, aanvraagformulieren en didactische modellen zijn te vinden op de themasite U kunt ook contact opnemen met Werner Degger via 12 2 Uit: Digital natives onder de loep: ICT gebruik en wensen van studenten, UvA 2013, Bos, Kruiderink & Landkroon. 13

8 Kennis delen in korte clips dankzij UvA ClipMaker Bewustere studiekeuze door itunes U en YouTube EDU Wilt u zelf kennisclips maken? Bijvoorbeeld om uw verhaal eens op een andere manier te vertellen? UvA ClipMaker maakt dat mogelijk. Via de dienst webcolleges kunt u nu al in veel zalen volledige colleges opnemen. Veel docenten willen echter daarnaast ook korte kennisclips maken over bijvoorbeeld een ingewikkeld onderwerp. Speciaal daarvoor is UvA ClipMaker ontwikkeld. Hoe het werkt Vanaf 2014 kunt u zelf, zonder veel technische rompslomp, met UvA Clipmaker verschillende soorten opnames maken. Bijvoorbeeld een schermopname of (powerpoint) presentatie met uw uitleg of commentaar. U kunt aan de presentatie nog videobeelden van een webcam of andere camera toevoegen. De gehele opname stuurt u naar de server en bewerkt u daar vervolgens, bijvoorbeeld door ongewenste stukken eruit te snijden. Als de clip af is, komt deze op de webcollegeserver te staan. U als maker blijft beheerder van de productie; u kunt studenten via een link in Blackboard of een andere webomgeving toegang geven tot de clip. Studenten spelen de clip af in de bekende webcollegeomgeving. Voorbeelden van clips vindt u op Voorjaar 2014: UvA ClipMaker beschikbaar op de werkplek UvA ClipMaker zit nog in de pilotfase omdat niet alle UvA werkplekken er geschikt voor zijn. Als u er meteen mee aan de slag wilt wordt u van harte uitgenodigd om contact op te nemen over de mogelijkheden. Zodra UvA ClipMaker op alle werkplekken beschikbaar is (voorjaar 2014), komen er workshops over hoe u de clips kunt maken en inzetten in uw onderwijs. Sinds maart 2013 publiceert de UvA videomateriaal op de open online videokanalen itunes U en YouTube EDU, waarmee de UvA toegankelijker wordt: iedereen ter wereld kan gemakkelijk allerlei filmpjes bekijken en downloaden. Van voorlichtingsmateriaal tot videoregistraties van lezingen, tentoonstellingen, UvA-evenementen en colleges. De voordelen: studiesucces en een bewustere studiekeuze De open videokanalen dienen twee doelen. Ten eerste bevorderen ze studiesucces en een bewustere studiekeuze. Via de filmpjes informeert de UvA immers potentiële studenten over onderwijs. En door representatieve webcolleges te publiceren, geven we realistische voorlichting. Ten tweede helpen de open videokanalen om de UvA nationaal én internationaal bij een breed publiek te profileren. We gebruiken de videokanalen dus als etalage, waarin we een deel van de colleges openstellen om te laten zien hoe het eraan toegaat op deze universiteit. Welk videomateriaal is geschikt? Belangrijk is dat de filmpjes die terechtkomen op itunes U en YouTube EDU, dienst kunnen doen als etalagemateriaal. Bijvoorbeeld doordat ze aansluiten bij thema s als studiesucces en life long learning, of een voorlichtend karakter hebben. De rechten voor het filmmateriaal moeten bovendien voldoen aan een aantal eisen. Deze vindt u op de UvA-themawebsite onder de rubriek Verwijzingen. Een redactie toetst de voorgestelde video s en zorgt voor een evenwichtig aanbod. Videomateriaal aanleveren? Op vindt u een formulier waarmee u een aanvraag kunt indienen om een video te plaatsen. In dit formulier geeft u ook zogeheten metadata op, zoals inhoud, trefwoorden en de categorie waarin de video thuishoort. Wilt u instructies voor de UvA ClipMaker? Of heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met Thijs Jansen. U kunt hem mailen via Wilt u meer informatie over Open Online Video? Kijk op Of neem contact op met Werner Degger via of Gé Teunissen via Zij komen graag langs voor een presentatie. Mailen naar kan ook

9 Voor en van de student Overzichtelijk en toegankelijk: MijnUvA Op zoek naar mogelijkheden om in het buitenland te studeren. Snel zien of er nieuwe mail is. Checken waar studieplekken vrij zijn in de studiecentra. En dat met maar één keer inloggen via MijnUvA. MijnUvA is een portaal dat studenten met slechts één keer inloggen toegang geeft tot allerlei onderwijsdiensten die ze veel gebruiken overzichtelijk bij elkaar geplaatst op één pagina. Bijvoorbeeld Blackboard, studentenmail en tentamenuitslagen. Ook krijgen ze met MijnUvA toegang tot nieuwskanalen met belangrijk UvA-nieuws, informatie over UvA-events en nieuws dat voor hun specifieke opleiding relevant is. Reuze handig Boven alles is MijnUvA praktisch. Studenten loggen simpelweg in op mijn.uva.nl met hun UvAnetID en -wachtwoord. MijnUvA voorkomt dat een student steeds opnieuw naar een specifieke pagina moet voor een dienst, en dat hij voor elke dienst apart moet inloggen. Tip Docent? Neem eens een kijkje De informatie op MijnUvA is gericht op studenten. Benieuwd naar MijnUvA? Log in op mijn.uva.nl met uw UvAnet-ID en wachtwoord. MijnUvA is flexibel: de UvA kan het portaal aanpassen aan haar eisen en wensen en die van haar studenten. Dit is mogelijk doordat MijnUvA wordt aangeboden via een opensourceplatform. Voordeel van zo n platform is dat de UvA het zelf kan ontwikkelen en uitbreiden, zonder afhankelijk te zijn van een leverancier. De ontwikkelaars maken bijvoorbeeld regelmatig nieuwe widgets om het portaal uit te breiden. Widgets (of portlets) zijn de deelvensters waaruit een portaalpagina is opgebouwd. Deze vensters geven direct toegang tot een dienst of applicatie, of laten actuele informatie zien, zoals bij een nieuwsportlet. Heeft u vragen over het studentenportaal en de mogelijkheden? Neem dan contact op met Sijo Dijkstra via 16 17

10 Google Apps for UvA: samenwerken faciliteren Om onze studenten zo goed mogelijk bij het studeren te ondersteunen, bieden we hun mogelijkheden om te communiceren en samen te werken. Mogelijkheden die up-to-date en aantrekkelijk zijn. Zoals Google Apps for UvA: een nuttige verzameling apps. Nieuwsgierig naar meer mogelijkheden? ICTO heeft samen met Video in het onderwijs een eigen subsite Via Google Apps for UvA kunnen onze studenten: hun studentenmailadres gebruiken samenwerken aan documenten, spreadsheets en presentaties; een royale hoeveelheid gigabytes gebruiken om mail en documenten op te slaan. Werken met Google Apps for UvA is simpel. Studenten melden zich eenmalig aan via id.uva.nl/gogoogle en loggen vervolgens in met hun UvAnet-ID en -wachtwoord. Weloverwogen keuze voor Google Apps Docenten haken aan De UvA heeft niet zomaar Apps uitgekozen. Net als altijd hebben we eerst een basisafweging gemaakt: kan de UvA deze dienst zelf opzetten en onderhouden? Of is het beter om te kiezen voor een externe (markt)partij die deze dienst voor het onderwijs aanbiedt? Bij het keuzetraject hebben we gekeken naar de kosten en (technische) mogelijkheden. Ook hebben we studenten betrokken bij de selectie van de dienst, en gekeken naar juridische consequenties, privacy en security. Docenten kunnen binnen hun onderwijs aanhaken bij de samenwerkingswerkingsmogelijkheden die hun studenten hebben in Google Apps for UvA. Bijvoorbeeld door studenten een opdracht te geven om samen een presentatie te ontwerpen. Heeft u vragen over Google Apps for UvA en het gebruik hiervan binnen het onderwijs? Neem dan contact op met Sijo Dijkstra via 18 19

11 20 Redactie Jeannet Bierling en Sijo Dijkstra Foto s Monique Kooijmans Vormgeving

Trendrapport PO en VO

Trendrapport PO en VO Trendrapport PO en VO Technologieën van de toekomst Trendrapport mbo 1 2 Trendrapport PO en VO 3D bril te gebruiken voor voorkant Voorwoord Beam me up, Scotty De kracht van science fiction is dat het ons

Nadere informatie

ICT&O- 21: Sleutel tot Onderwijssucces aan de VU. Visiedocument van de werkgroep Onderwijs en ICT

ICT&O- 21: Sleutel tot Onderwijssucces aan de VU. Visiedocument van de werkgroep Onderwijs en ICT ICT&O- 21: Sleutel tot Onderwijssucces aan de VU Visiedocument van de werkgroep Onderwijs en ICT Vrije Universiteit 21 Juni 2012 Versie: besproken in BOVU op 28 juni 2012 1 SAMENVATTING Het voorliggende

Nadere informatie

Learning Tomorrow. Plan van Aanpak Programma Omschrijving. 22 januari 2013. Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi

Learning Tomorrow. Plan van Aanpak Programma Omschrijving. 22 januari 2013. Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi Learning Tomorrow Plan van Aanpak Programma Omschrijving 22 januari 2013 22 januari 2013 Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi Plan van Aanpak Programma Learning Tomorrow dd 22 januari 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ICT en onderwijs voor de Universiteit Twente

ICT en onderwijs voor de Universiteit Twente ICT en onderwijs voor de Universiteit Twente Visie, ambities en plannen voor 2013-2016 Auteur Versie Datum Wytze Koopal, S&O/OD 0.5 (13 febr, initiële opzet met input van collega s Verkroost, Slotman,

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch

Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch In 2009 werkte ik als communicatie manager bij de dienst Economische Zaken van de Gemeente Amsterdam. Samen met vijf andere diensten uit de

Nadere informatie

Starten met E- Learning in Moodle

Starten met E- Learning in Moodle Starten met E- Learning in Moodle Auteurs: Michiel Boerman, id5r en Isabelle Langeveld, Helder & Wijzer Op dit moment overweeg je om te starten met E- Learning. Je wilt een opleiding die je aanbiedt ondersteunen

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Innovatief jubileum. www.surfnetkennisnet.nl. SURFnet Kennisnet jaaroverzicht 2009

Innovatief jubileum. www.surfnetkennisnet.nl. SURFnet Kennisnet jaaroverzicht 2009 SURFnet Kennisnet jaaroverzicht 2009 Innovatief jubileum SURFnet en Kennisnet werkten in 2009 precies vijf jaar gezamenlijk aan ict en innovatie in het onderwijs, samen met onderwijsinstellingen en docenten

Nadere informatie

Ideeënboek Sociale media in het onderwijs

Ideeënboek Sociale media in het onderwijs Ideeënboek Sociale media in het onderwijs Versie 1.0 Redactie: Erno Mijland 1 Inleiding Sociale media zijn internettoepassingen, waarmee mensen online met elkaar in contact kunnen komen. Je kunt ze op

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

LOOK. Laat leraren groeien. Professionaliseringskalender 2012-2013. Wetenschappelijk Centrum Centrum Leraren Leraren Onderzoek. Open Open Universiteit

LOOK. Laat leraren groeien. Professionaliseringskalender 2012-2013. Wetenschappelijk Centrum Centrum Leraren Leraren Onderzoek. Open Open Universiteit Laat leraren groeien Professionaliseringskalender 2012- Wetenschappelijk Centrum Centrum Leraren Leraren Onderzoek Open is de nieuwe naam van het Ruud de Moor Centrum. Voluit: Wetenschappelijk Centrum

Nadere informatie

TU Delft en online media Rob Speekenbrink

TU Delft en online media Rob Speekenbrink Personal brand Networking Friends Photos Status updates Tagging Communication Emotions Social Media TU Delft en online media Rob Speekenbrink Messages Connections Media ISBN/EAN: 978-94-6186-175-7 Vormgeving:

Nadere informatie

Leerplek van de toekomst. De Battle

Leerplek van de toekomst. De Battle Leerplek van de toekomst De Battle Voorwoord Nieuwe leerplek gezocht! Om zijn positie in onderwijsland te onderstrepen, wil Canon graag de studenten van nu aan het woord laten en deze groep mee laten

Nadere informatie

Trendrapport 2014-2015

Trendrapport 2014-2015 Trendrapport 2014-2015 Technologiekompas voor het onderwijs SLIMME SENSOREN IMPACT ONDERWIJS ONDERWIJS- VRAAGSTUKKEN ICT- FUNDAMENT DATAGEDREVEN ONDERWIJS DIY SWOT HYPE CYCLE Reacties, voorbeelden en aanvullingen

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Opzetten van beeldbanken

Opzetten van beeldbanken Opzetten van beeldbanken Yvette Hoitink 2 WEGWIJZER OPZETTEN VAN BEELDBANKEN Auteur Yvette Hoitink Ontwerp Arno Geels, BNO, Den Haag Disclaimer Deze wegwijzer Opzetten van beeldbanken is het resultaat

Nadere informatie

Social Software in het onderwijs

Social Software in het onderwijs Colofon Titel Social Software in het onderwijs Auteur Pierre Gorissen, P.Gorissen@fontys.nl Fontys Hogescholen Afdeling Onderwijs Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek Postbus 347, 5600AH Eindhoven

Nadere informatie

KOOPwijzer. Elektronische Leeromgevingen. Leren vernieuwen met ict. In dit nummer: Februari 2008 Nummer 6

KOOPwijzer. Elektronische Leeromgevingen. Leren vernieuwen met ict. In dit nummer: Februari 2008 Nummer 6 KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict Februari 2008 Nummer 6 Vergelijkend onderzoek ict-producten en diensten voor het onderwijs In dit nummer: 3 Waarom een elektronische leeromgeving? 4 Beschrijving elektronische

Nadere informatie

De huiskamer als cursuslokaal

De huiskamer als cursuslokaal DE BEHOEFTE AAN MEER FLEXIBILITEIT IN HET LEERPROCES WORDT STEEDS GROTER. DAT HEEFT TE MAKEN MET NIEUWE TECHNOLOGISCHE MOGELIJKHEDEN, NIEUWE ONDERWIJSKUNDIGE INZICHTEN, MAAR OOK MET GEWOONTEN: MENSEN RAKEN

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

ICT Meerjarenplan 2012-2015

ICT Meerjarenplan 2012-2015 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Bij ons leer je de wereld kennen 2 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Vastgesteld door het College van Bestuur op 13 december 2011 3 ICT meerjarenplan 2012-2015 Inhoud ICT MJP 1. Samenvatting

Nadere informatie

Het open leerplatform voor het onderwijs van nu én morgen

Het open leerplatform voor het onderwijs van nu én morgen Het open leerplatform voor het onderwijs van nu én morgen 1 OP RAPPORT 02 Voorwoord Hartelijk dank voor uw interesse in itslearning! itslearning is al jaren een toonaangevende partij in het Nederlandse

Nadere informatie

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF DIGI TAAL n u m m e r 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF HAN digitale mening

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

Trendonderzoek mobiele technologie

Trendonderzoek mobiele technologie Trends gebruik mobiele technologie binnen het hoger onderwijs en onderzoek Inhoudsopgave 1 Onderzoeksverantwoording kwalitatief 8 onderzoek 2 Resultaten kwalitatief onderzoek 10 3 Generieke behoeften ten

Nadere informatie