Focus op ICT&O. Van techniek naar toepassen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Focus op ICT&O. Van techniek naar toepassen"

Transcriptie

1 Focus op ICT&O Van techniek naar toepassen

2 Laat u inspireren: de mogelijkheden van ICT in het onderwijs Er zijn de laatste jaren veel nieuwe mogelijkheden gekomen voor docenten om hun onderwijs te vergemakkelijken en te verrijken. Bijvoorbeeld dankzij nieuwe technieken of concepten. Maar ook dankzij maatschappelijke ontwikkelingen die de interactie tussen docenten en studenten beïnvloeden. Met al deze ontwikkelingen is het soms lastig om te blijven zien wat allemaal mogelijk is. Wat heeft de UvA op centraal niveau eigenlijk te bieden aan ondersteuning voor ICT en onderwijs (ICT&O)? Sinds jaar en dag probeert de UvA docenten wegwijs te maken in alle ICT&O-ontwikkelingen. De Expertisegroep Onderwijs (voorheen de ICT&O Programmaraad) stuurt dit aan, de ICT&O-medewerkers voeren uit op facultair en centraal niveau. Dankzij hun inzet ondersteunt de UvA inmiddels campusbreed het digitale toetsproces. Ook kunt u als docent tegenwoordig colleges (laten) opnemen. Bovendien ondersteunt de UvA sinds 2013 concepten als de Massive Open Online Course en Learning Analytics. En met het aanbieden van de UvA-versie van Google Apps for Education anticiperen we op nieuwe mogelijkheden die de markt biedt. Over al deze mogelijkheden leest u meer in deze brochure. Het doel: tonen wat er mogelijk is op het gebied van (technische) ondersteuning van uw onderwijs en bij wie u daarvoor terechtkunt. Zo ontdekt u dat er meer met techniek kan dan gebruikmaken van een digitale leeromgeving. Uiteraard is deze brochure niet volledig. Wel biedt deze brochure inspiratie om een nieuwe koers te varen in hoe u uw colleges aanpakt. Grijp uw kans! 2 3

3 Studiesucces en onderwijskwaliteit Meer mogelijkheden met digitaal toetsen Oefentoetsen, diagnostische toetsen, instaptoetsen, voortgangstoetsen en tentamens: al die toetsvormen kunnen op de UvA digitaal worden samengesteld, afgenomen, nagekeken en opgeslagen. De UvA biedt hiervoor een toetslandschap aan, bestaande uit QuestionMark Perception, Blackboard, Maple TA en Respondus. Want digitaal toetsen biedt grote voordelen. Het eerste voordeel van digitaal toetsen is de kleinere nakijklast voor docenten. Gesloten vraagvormen worden automatisch nagekeken en studenten krijgen meteen feedback. Docenten kunnen open vragen eenvoudiger nakijken doordat de beoordelingscriteria en modelantwoorden direct beschikbaar zijn. Analyse van toetsen en vragen verhoogt bovendien de kwaliteit van de toetsen en leidt tot het verwijderen van slechte vragen. Meer mogelijkheden Daarnaast biedt digitaal toetsen meer mogelijkheden om vragen en antwoorden te presenteren. Docenten kunnen vragen voorzien van (bewegend) beeld en geluid. Bij vragen over bijvoorbeeld topografie of anatomie kunnen studenten antwoorden door iets op het scherm aan te wijzen. En als vragenbanken in de toekomst eenmaal groot en goed gedocumenteerd zijn, wordt het mogelijk om op willekeurige momenten automatisch gegenereerde toetsen aan te bieden. Tip Kijk eens op voor hulp bij het ontwerpen en analyseren van toetsen en toetsvragen. Hoe veilig en fraudebestendig is het? Ook digitale toetsen moeten veilig en fraudebestendig zijn. Vaak zien docenten gevaren die bij een toets op papier net zo reëel zijn. Is de student wel wie hij zegt te zijn? Kan de student spieken of googelen? Gelukkig bestaan hier oplossingen voor. Zo kan de UvA voor tentamens een secure browser inzetten. Studenten kunnen met de pc dan alleen maar vragen beantwoorden. Ook is het mogelijk om een tijdslimiet in te stellen, zodat kandidaten geen tijd hebben om iets op te zoeken. Heeft u vragen over digitaal toetsen? Neem dan contact op met uw eigen ICTO-afdeling, of met Thijs Jansen via Hij kan ook rond dit onderwerp een presentatie of workshop organiseren. 4 5

4 Learning analytics genereert waardevolle feedback Betrouwbaar evalueren met UvA Q De UvA gebruikt veel online educatieve systemen om het onderwijs te ondersteunen en onderwijscontent aan te bieden. Tot nu toe heeft de UvA echter weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheden om de online activiteiten van studenten op de UvA systemen te monitoren. Toch is dat de moeite waard! Want hiermee kan de UvA waardevolle feedback genereren voor studenten, docenten en beleidsmedewerkers. Dit proces van verzamelen, analyseren, interpreteren en terugkoppelen van onderwijsdata aan student of docent heet learning analytics. Learning analytics is nog volop in ontwikkeling, maar duidelijk is dat de impact ervan groot kan zijn. Neem het SIGNALproject van de Purdue Universiteit in West Lafayette, USA. Hieruit bleek dat studenten die via een dashboard inzicht kregen in hun studievoortgang, 20 procent beter presteerden dan studenten die dit dashboard niet gebruikten (http://tinyurl.com/ purdueproject). Tip Voorbeelden van toepassingen Meer informatie over de SURF-pilotprojecten waaraan de UvA heeft meegedaan, vindt u op In de toekomst is het mogelijk om met learning analytics https://www.surfspace.nl. feedback te geven aan studenten. Ook kan de student in Een goed startpunt voor learning analytics is de SURF leersystemen zoals Blackboard zien of hij op tijd is begonnen met het voorbereiden van bijvoorbeeld een tentamen. https://www.surfspace.nl/sig/18-learning-analytics. Special Interest Group Learning Analytics: Verder kunnen de data uit de onderwijssystemen docenten Meer informatie over learning analytics aan de UvA is vroegtijdig waarschuwen als een student leerproblemen te vinden op heeft of het risico loopt uit te vallen. Bovendien kan learning analytics een rol gaan spelen in adaptief leren. Als bijvoorbeeld uit een analyse blijkt dat een student de stof Belangrijke stappen voorwaarts mogelijk niet goed begrepen heeft, kan het systeem extra of aangepaste content presenteren. Bij de UvA onderzoeken we de mogelijkheden van learning analytics. Dat betekent niet dat we er al zijn. We zetten belangrijke stappen om de mogelijkheden van learning analytics ten goede te laten komen aan het onderwijs. Zo Heeft u vragen of over learning analytics? Neem dan heeft de UvA meegedaan aan diverse pilot projecten die contact op met Alan Berg via Ook uitgevoerd zijn binnen SURF rondom dit onderwerp. Ook is kunt u contact met hem opnemen als u als docent er bij de UvA de Focusgroep 1 learning analytics. Deze Focusgroep heeft onder andere een onderzoeksprogramma een inhoudelijke bijdrage kunt en wilt leveren over dit onderwerp en u bij de focusgroep wilt aansluiten. gestart onder de naam UvA Inform. Wat vinden studenten goed onderwijs? Waar hebben ze juist problemen mee? En wat kunt u als docent doen om het onderwijs te verbeteren? Om dit te evalueren is sinds september 2012 UvA Q beschikbaar. Met UvA Q kunt u op een wetenschappelijk onderbouwde manier onderwijs evalueren en vergelijken. De UvA zoekt al langere tijd naar een onderwijsevaluatiemethode waarmee zij resultaten op allerlei niveaus kan vergelijken, bijvoorbeeld tussen verschillende jaren of verschillende faculteiten. Een UvA onderwijsevaluatie-expert heeft voor UvA Q daarom vragenlijsten met standaardvragen opgesteld waarmee opleidingen hun onderwijs valide en betrouwbaar kunnen evalueren. Opleidingen kunnen met UvA Q naast deze standaardvragen ook zelf vragen aan een evaluatie toevoegen. Wilt u bijvoorbeeld in een evaluatie een specifieke vraag aan studenten stellen? Neem dan contact op met de UvA Q-medewerker van uw opleiding. Uitgangspunt UvA Q: drie vragenformulieren UvA Q verzamelt gegevens met drie vragenformulieren: het vakinformatieformulier, het evaluatieformulier en het reflectieformulier. In het vakinformatieformulier levert u, of de vakcoördinator, contextgegevens aan voor uw vak. Denk aan aantallen studenten en gewenste leeropbrengsten. Deze gegevens zijn nodig om goed en eerlijk te kunnen vergelijken. Op basis van die gegevens maakt UvA Q een passend evaluatieformulier voor de studenten. Daarnaast ontvangen alle betrokken docenten een reflectieformulier. Hierop kunt u omstandigheden aangeven die de uitslag positief of negatief beïnvloeden. Ook kunt u hier uw verwachting over de antwoorden van de studenten vastleggen. Resultaten teruglezen in eigen rapport Op basis van de verzamelde gegevens genereert UvA Q rapporten voor de verschillende betrokkenen. U als docent ontvangt bijvoorbeeld een eigen rapport waarin de antwoorden van de studenten worden afgezet tegen uw verwachtingen. Naast deze docentrapporten zijn er algemene rapporten voor leidinggevenden en andere betrokkenen UvA Q-medewerkers worden ondersteund met trainingen, handleidingen en een wiki. Functioneel beheerders van UvA Q lossen acute gebruikersproblemen op. Heeft u vragen over UvA Q? Neem dan contact op met Thijs Jansen. U kunt hem mailen via 1 Bij de UvA zijn rondom specifieke ICT thema s focusgroepen opgericht waarin belanghebbenden en geïnteresseerden actief zijn. 6 7

5 Innovatie UvA creëert nieuwe kansen voor open online onderwijs Massive Open Online Courses (MOOCs) komen wereldwijd snel op. Binnen en buiten het onderwijs staan mensen er versteld van hoe MOOCs een impact hebben op het aanbieden van open online onderwijs. Gelukkig zag de UvA al vroeg de potentie van MOOCs in. In samenwerking met Communicatiewetenschappen van de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen heeft de UvA haar eerste MOOC opgezet. Deze eerste Nederlandse MOOC bleek op meerdere terreinen zeer succesvol. In korte tijd en met zeer beperkte middelen zette de UvA haar eigen platform op: Daarna heeft het enthousiaste team van Communicatiewetenschappen de cursus Introduction to Communication Science ontwikkeld en op het platform aangeboden. Bij de lancering van dit MOOC-platform ontstond een hausse aan publiciteit met berichten in kranten, online media en zelfs het Achtuurjournaal. Mogelijkheden met de UvA MOOC Op het UvA MOOC-platform biedt de UvA dit nieuwe type onderwijs vooral aan als aanvullend onderwijs voor onder andere studiekeuze en schakelonderwijs. Op deze manier creëert de UvA draagvlak voor en een visie op open online onderwijs. Daarnaast delen we de kennis en ervaring die nodig zijn om volledig online onderwijs te ontwikkelen voor specifieke doelgroepen. Met Coursera gaat UvA s open online onderwijs internationaal Als aanvulling op haar eigen platform werkt de UvA ook samen met Coursera, een internationaal online educatieplatform. Hiermee krijgt de UvA de kans om een veel groter internationaal publiek te bereiken en kennis te laten maken met haar onderwijs. Coursera zorgt ervoor dat UvA haar onderwijsmerk in de markt kan zetten tot ver buiten Nederland. Dankzij het platform Coursera én de UvA MOOC-omgeving gaat het open online onderwijs van de UvA steeds verder. Zij kan hiermee nieuwe doelgroepen aan zich binden en innovatieve vormen van online onderwijs verkennen. Heeft u vragen over MOOCs? Neem dan contact op met Frank Benneker via 8 9

6 Innoveren met Grassroots Onderwijszaal van de toekomst Goed onderwijs heeft baat bij vooruitgang. Met een stimulans van m1.000,- en ondersteuning op maat motiveren de zogenoemde Grassrootsprojecten docenten én studenten tot het nemen van een nieuwe stap in hun onderwijs. Hoe stem je de inrichting van een werkgroepruimte af op het actief leren-concept? Welk meubilair en welke techniek zijn daarvoor nodig? Het antwoord: een sfeervolle werkgroepruimte met op elke groepstafel een beeldscherm. Grassrootsprojecten zijn een vorm van (onderwijs)innovatie die het onderwijs zelf initieert. De Expertisegroep Onderwijs stelt hiervoor jaarlijks een budget beschikbaar. Per Grassroot is er m1.000,- stimuleringssubsidie. Hiermee krijgen docenten én studenten de gelegenheid om te experimenteren met nieuwe (didactische) mogelijkheden en ICT-technieken. Inmiddels zijn binnen de UvA al ruim tweehonderd Grassroots uitgevoerd. Docenten en studenten hebben samen nagedacht over hoe een moderne werkgroepruimte eruitziet. Het doel van dit pilotproject: een zaal die interactie stimuleert tussen docent en student én tussen studenten onderling. De werkgroepruimte, vormgegeven in zaal G201 van het Roeterseiland-complex, draagt de naam Onderwijszaal van de toekomst. Wat is een Grassroot precies? Grassroots zijn kleine, laagdrempelige, bottom-up projecten, waarbij een docent of student iets nieuws uitprobeert in zijn onderwijs. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Ten eerste wordt het onderwijs verrijkt met nieuwe mogelijkheden. Tegelijkertijd stimuleren Grassroots de professionalisering van de docent, doordat deze zijn ICT-vaardigheden uitbreidt. Daarnaast lossen Grassroots vaak een praktisch probleem op waar de docent of student in zijn onderwijs tegenaan loopt. Grassroots leveren daarmee een zinvolle bijdrage aan de onderwijsinnovatie binnen de UvA. Grassrootronde voor vernieuwingsvoorstellen De Expertisegroep Onderwijs schrijft twee keer per jaar een Grassrootprojectronde uit. Docenten en studenten kunnen dan kleine vernieuwingsvoorstellen indienen. Denk aan het inzetten van sociale media in een college, kennisclips maken of tijdens het college digitaal stemmen. Meestal begeleiden de facultaire ICTO-teams de directe uitvoering van de projecten. Wilt u meer informatie over de Grassrootprojectrondes? Kijk op of neem contact op met Jeannet Bierling via of met Sijo Dijkstra via Hoe ziet de Onderwijszaal van de toekomst eruit? In plaats van tafels in de traditionele u-vorm of in rijen, zijn in de Onderwijszaal van de toekomst vijf groepstafels ingericht. Op elk daarvan staat een lcd-scherm. Hierop kan een werkgroep bijvoorbeeld zijn opdracht presenteren; de presentatie is dan te zien op alle lcd-schermen en op het grote (docenten)scherm. De docent kan zijn colleges ondersteunen met een smartboard en een teacher s desk. Geconcentreerd en comfortabel werken Om geconcentreerd te kunnen werken, kunnen studenten hun groepstafel afschermen met akoestische gordijnen. Ze werken met hun eigen laptops, die ze kunnen aansluiten op het scherm. Uiteraard is er draadloos internet in de ruimte en zijn er voldoende stopcontacten. Tot slot is er een prettige sfeer gecreëerd, met rustgevend blauw op de wanden en de vloer en speciaal, comfortabel meubilair. Tip Reserveren? Sinds begin 2013 kan iedereen deze zaal reserveren, dus grijp uw kans. Vanaf 2014 komen er meer, vergelijkbare werkgroepruimtes op andere campussen. Succesvolle pilot krijgt vervolg Vanaf september 2012 hebben tien docenten en ongeveer tweehonderd studenten de zaal uitgeprobeerd. De reacties zijn enthousiast: studenten voelen zich veilig en gestimuleerd om zo creatief mogelijk te zijn. Docenten zien meer mogelijkheden om groepsopdrachten te geven en om te variëren in hoe ze iets uitleggen. Heeft u vragen over (de mogelijkheden van) de Onderwijszaal van de toekomst? Neem dan contact op met Marij Veugelers. U kunt haar mailen via 10 11

7 Onderwijs zichtbaar maken Webcolleges: een wereld aan nieuwe mogelijkheden Webcolleges zijn opgenomen of live uitgezonden colleges (livestream) die beschikbaar zijn via het internet. Ze hebben in korte tijd een heel eigen plek in het onderwijs veroverd. Studenten geven in de studentenenquête Wat studenten willen met ICT in hun onderwijs aan webcolleges zeer belangrijk te vinden 2. Webcolleges zijn bewezen nuttig voor studenten bij hun voorbereiding op opdrachten en toetsen. Als docent heeft u twee mogelijkheden: u kunt colleges opnemen en achteraf online aanbieden, of u kunt een livestream laten verzorgen. Webcolleges, maar ook livestreams, opgenomen colleges van gastdocenten, experts en collega s zijn vaak opnieuw te gebruiken: een goed college kan jaren mee. Webcollege aanvragen? Uw webcollege publiceren U kunt een opname of livestream aanvragen via het aanvraagformulier op Bij de UvA en het AMC zijn diverse zalen standaard uitgerust met webcollege-opnameapparatuur. Als er in een zaal een standaard opnamefaciliteit is, is deze kosteloos te gebruiken. Is er niet zo n standaardfaciliteit in de zaal, dan kunt u tegen betaling een mobiel team inzetten: een cameraman/ vrouw op locatie. Na de opname ontvangt u een link. U bent als docent zelf verantwoordelijk om deze link aan de studenten door te geven. Deze link plaatst u bijvoorbeeld in Blackboard of een andere webomgeving. U bepaalt zelf hoe lang u het webcollege voor uw studenten beschikbaar stelt. Eventueel kunt u de webcolleges ook aanbieden op de UvA-kanalen op itunes U en YouTube EDU (zie pagina 15 van deze brochure en Open Online Video op Wilt u meer informatie over webcolleges? Informatie, aanvraagformulieren en didactische modellen zijn te vinden op de themasite U kunt ook contact opnemen met Werner Degger via 12 2 Uit: Digital natives onder de loep: ICT gebruik en wensen van studenten, UvA 2013, Bos, Kruiderink & Landkroon. 13

8 Kennis delen in korte clips dankzij UvA ClipMaker Bewustere studiekeuze door itunes U en YouTube EDU Wilt u zelf kennisclips maken? Bijvoorbeeld om uw verhaal eens op een andere manier te vertellen? UvA ClipMaker maakt dat mogelijk. Via de dienst webcolleges kunt u nu al in veel zalen volledige colleges opnemen. Veel docenten willen echter daarnaast ook korte kennisclips maken over bijvoorbeeld een ingewikkeld onderwerp. Speciaal daarvoor is UvA ClipMaker ontwikkeld. Hoe het werkt Vanaf 2014 kunt u zelf, zonder veel technische rompslomp, met UvA Clipmaker verschillende soorten opnames maken. Bijvoorbeeld een schermopname of (powerpoint) presentatie met uw uitleg of commentaar. U kunt aan de presentatie nog videobeelden van een webcam of andere camera toevoegen. De gehele opname stuurt u naar de server en bewerkt u daar vervolgens, bijvoorbeeld door ongewenste stukken eruit te snijden. Als de clip af is, komt deze op de webcollegeserver te staan. U als maker blijft beheerder van de productie; u kunt studenten via een link in Blackboard of een andere webomgeving toegang geven tot de clip. Studenten spelen de clip af in de bekende webcollegeomgeving. Voorbeelden van clips vindt u op Voorjaar 2014: UvA ClipMaker beschikbaar op de werkplek UvA ClipMaker zit nog in de pilotfase omdat niet alle UvA werkplekken er geschikt voor zijn. Als u er meteen mee aan de slag wilt wordt u van harte uitgenodigd om contact op te nemen over de mogelijkheden. Zodra UvA ClipMaker op alle werkplekken beschikbaar is (voorjaar 2014), komen er workshops over hoe u de clips kunt maken en inzetten in uw onderwijs. Sinds maart 2013 publiceert de UvA videomateriaal op de open online videokanalen itunes U en YouTube EDU, waarmee de UvA toegankelijker wordt: iedereen ter wereld kan gemakkelijk allerlei filmpjes bekijken en downloaden. Van voorlichtingsmateriaal tot videoregistraties van lezingen, tentoonstellingen, UvA-evenementen en colleges. De voordelen: studiesucces en een bewustere studiekeuze De open videokanalen dienen twee doelen. Ten eerste bevorderen ze studiesucces en een bewustere studiekeuze. Via de filmpjes informeert de UvA immers potentiële studenten over onderwijs. En door representatieve webcolleges te publiceren, geven we realistische voorlichting. Ten tweede helpen de open videokanalen om de UvA nationaal én internationaal bij een breed publiek te profileren. We gebruiken de videokanalen dus als etalage, waarin we een deel van de colleges openstellen om te laten zien hoe het eraan toegaat op deze universiteit. Welk videomateriaal is geschikt? Belangrijk is dat de filmpjes die terechtkomen op itunes U en YouTube EDU, dienst kunnen doen als etalagemateriaal. Bijvoorbeeld doordat ze aansluiten bij thema s als studiesucces en life long learning, of een voorlichtend karakter hebben. De rechten voor het filmmateriaal moeten bovendien voldoen aan een aantal eisen. Deze vindt u op de UvA-themawebsite onder de rubriek Verwijzingen. Een redactie toetst de voorgestelde video s en zorgt voor een evenwichtig aanbod. Videomateriaal aanleveren? Op vindt u een formulier waarmee u een aanvraag kunt indienen om een video te plaatsen. In dit formulier geeft u ook zogeheten metadata op, zoals inhoud, trefwoorden en de categorie waarin de video thuishoort. Wilt u instructies voor de UvA ClipMaker? Of heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met Thijs Jansen. U kunt hem mailen via Wilt u meer informatie over Open Online Video? Kijk op Of neem contact op met Werner Degger via of Gé Teunissen via Zij komen graag langs voor een presentatie. Mailen naar kan ook

9 Voor en van de student Overzichtelijk en toegankelijk: MijnUvA Op zoek naar mogelijkheden om in het buitenland te studeren. Snel zien of er nieuwe mail is. Checken waar studieplekken vrij zijn in de studiecentra. En dat met maar één keer inloggen via MijnUvA. MijnUvA is een portaal dat studenten met slechts één keer inloggen toegang geeft tot allerlei onderwijsdiensten die ze veel gebruiken overzichtelijk bij elkaar geplaatst op één pagina. Bijvoorbeeld Blackboard, studentenmail en tentamenuitslagen. Ook krijgen ze met MijnUvA toegang tot nieuwskanalen met belangrijk UvA-nieuws, informatie over UvA-events en nieuws dat voor hun specifieke opleiding relevant is. Reuze handig Boven alles is MijnUvA praktisch. Studenten loggen simpelweg in op mijn.uva.nl met hun UvAnetID en -wachtwoord. MijnUvA voorkomt dat een student steeds opnieuw naar een specifieke pagina moet voor een dienst, en dat hij voor elke dienst apart moet inloggen. Tip Docent? Neem eens een kijkje De informatie op MijnUvA is gericht op studenten. Benieuwd naar MijnUvA? Log in op mijn.uva.nl met uw UvAnet-ID en wachtwoord. MijnUvA is flexibel: de UvA kan het portaal aanpassen aan haar eisen en wensen en die van haar studenten. Dit is mogelijk doordat MijnUvA wordt aangeboden via een opensourceplatform. Voordeel van zo n platform is dat de UvA het zelf kan ontwikkelen en uitbreiden, zonder afhankelijk te zijn van een leverancier. De ontwikkelaars maken bijvoorbeeld regelmatig nieuwe widgets om het portaal uit te breiden. Widgets (of portlets) zijn de deelvensters waaruit een portaalpagina is opgebouwd. Deze vensters geven direct toegang tot een dienst of applicatie, of laten actuele informatie zien, zoals bij een nieuwsportlet. Heeft u vragen over het studentenportaal en de mogelijkheden? Neem dan contact op met Sijo Dijkstra via 16 17

10 Google Apps for UvA: samenwerken faciliteren Om onze studenten zo goed mogelijk bij het studeren te ondersteunen, bieden we hun mogelijkheden om te communiceren en samen te werken. Mogelijkheden die up-to-date en aantrekkelijk zijn. Zoals Google Apps for UvA: een nuttige verzameling apps. Nieuwsgierig naar meer mogelijkheden? ICTO heeft samen met Video in het onderwijs een eigen subsite Via Google Apps for UvA kunnen onze studenten: hun studentenmailadres gebruiken samenwerken aan documenten, spreadsheets en presentaties; een royale hoeveelheid gigabytes gebruiken om mail en documenten op te slaan. Werken met Google Apps for UvA is simpel. Studenten melden zich eenmalig aan via id.uva.nl/gogoogle en loggen vervolgens in met hun UvAnet-ID en -wachtwoord. Weloverwogen keuze voor Google Apps Docenten haken aan De UvA heeft niet zomaar Apps uitgekozen. Net als altijd hebben we eerst een basisafweging gemaakt: kan de UvA deze dienst zelf opzetten en onderhouden? Of is het beter om te kiezen voor een externe (markt)partij die deze dienst voor het onderwijs aanbiedt? Bij het keuzetraject hebben we gekeken naar de kosten en (technische) mogelijkheden. Ook hebben we studenten betrokken bij de selectie van de dienst, en gekeken naar juridische consequenties, privacy en security. Docenten kunnen binnen hun onderwijs aanhaken bij de samenwerkingswerkingsmogelijkheden die hun studenten hebben in Google Apps for UvA. Bijvoorbeeld door studenten een opdracht te geven om samen een presentatie te ontwerpen. Heeft u vragen over Google Apps for UvA en het gebruik hiervan binnen het onderwijs? Neem dan contact op met Sijo Dijkstra via 18 19

11 20 Redactie Jeannet Bierling en Sijo Dijkstra Foto s Monique Kooijmans Vormgeving

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI)

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatieverslag van de projectleider over de resultaten van het Grassrootsplan maximaal 2 A4-tjes, Dit verslag wordt

Nadere informatie

IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK?

IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK? IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK? Dit stappenplan neemt je mee langs vragen die relevant zijn als je online onderwijs wilt ontwikkelen: waarom wil je inzetten op online

Nadere informatie

Informatiseringscentrum en Bureau Onderwijs Logistiek Onderwijszaal van de toekomst UvA

Informatiseringscentrum en Bureau Onderwijs Logistiek Onderwijszaal van de toekomst UvA Informatiseringscentrum en Bureau Onderwijs Logistiek Onderwijszaal van de toekomst UvA SURFacademy seminar 21 juni 2013 Presentator Marij Veugelers ICTO consultant Informatiseringscentrum UvA projectleider

Nadere informatie

HEB JE GENOEG GELEERD VANDAAG?

HEB JE GENOEG GELEERD VANDAAG? HJGGV HEB JE GENOEG GELEERD VANDAAG? Dé kwaliteitscyclus voor onderwijsteams in het MBO Heb je genoeg geleerd vandaag? Heb je genoeg geleerd vandaag? Merk je dat docenten aan de slag gegaan zijn met jullie

Nadere informatie

Op weg naar EUR-strategie online leren

Op weg naar EUR-strategie online leren Op weg naar EUR-strategie online leren SURF Symposium Open en Online Education, 11 maart 2014 Dr. Gerard Baars Directeur Risbo en projectleider deelprogramma online leren EUR Bouwstenen strategie online

Nadere informatie

Your story, delivered

Your story, delivered Your story, delivered Wat is een webinar? Een webinar is een live online presentatie die vanaf elke locatie door duizenden deelnemers tegelijkertijd kan worden gevolgd. U betrekt uw deelnemers met interactieve

Nadere informatie

Weerspiegeling van leerproces

Weerspiegeling van leerproces Weerspiegeling van leerproces Inzet van Learning analytics bij zelfstandig online leren van wiskunde in een universitair bio-medisch programma Nataša Brouwer Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en

Nadere informatie

ICT IN HET ONDERWIJS JAARPLAN 2008-2009 MEDIA & COMMUNICATIE INSTITUUT JAARPLAN ICTO M&CI. Auteur: J. Gritter Versie: Definitief Datum: December 2008

ICT IN HET ONDERWIJS JAARPLAN 2008-2009 MEDIA & COMMUNICATIE INSTITUUT JAARPLAN ICTO M&CI. Auteur: J. Gritter Versie: Definitief Datum: December 2008 ICT IN HET ONDERWIJS JAARPLAN 2008-2009 MEDIA & COMMUNICATIE INSTITUUT JAARPLAN ICTO M&CI Auteur: J. Gritter Versie: Definitief Datum: December 2008 Goedkeuring onderwijsdirecteur: Inhoud 1. Inleiding...3

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Bestuursstaf

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Bestuursstaf Format Grassrootsprogramma 2013 Grassroots zijn laagdrempelige kleine projecten bedoeld om docenten te motiveren op een voor hen nieuwe en creatieve manier gebruik te maken van de mogelijkheden van ICT

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST 18 april 2016 Welkom en inleiding Wat is een SIG? Special interest groups (SIG's) van SURF zijn kennisgemeenschappen (communities) rondom specifieke

Nadere informatie

RU ICT faciliteiten voor studenten. Introductie voor FNWI studenten

RU ICT faciliteiten voor studenten. Introductie voor FNWI studenten RU ICT faciliteiten voor studenten Introductie voor FNWI studenten S-nummer - Elke student heeft een S-nummer account: - loginnaam: s + studentnummer, bijvoorbeeld: s0123456 - Centrale Studentenadministratie

Nadere informatie

Digitalisering & Studiesucces E-merge 2011-2014 Anka Mulder Secretaris TU Delft Directeur Onderwijs TU Delft. Challenge the future

Digitalisering & Studiesucces E-merge 2011-2014 Anka Mulder Secretaris TU Delft Directeur Onderwijs TU Delft. Challenge the future Digitalisering & Studiesucces E-merge 2011-2014 Anka Mulder Secretaris TU Delft Directeur Onderwijs TU Delft 1 Digitalisering 1. Waar staan we? 2. Waarom digitaliseren? De vraagkant 3. Studiesucces 4.

Nadere informatie

Webinars, Webcasts & Video Dienstbeschrijving

Webinars, Webcasts & Video Dienstbeschrijving Webinars, Webcasts & Video Dienstbeschrijving Heliview Online online@heliview.nl +31 (0)35 698 22 55 Index Inleiding... 3 Webinar Studio & Services... 4 Basic Webinar Service... 4 Standaard Webinar Service...

Nadere informatie

Project e-lectures: van service naar strategie

Project e-lectures: van service naar strategie Project e-lectures: van service naar strategie SURF roadshow Maandag 14 december 2015 Esther Christenhuis en Willemien de Haan Inhoud 1. Project e-lectures 2. Deelprojecten en voorbeelden e-lectures Kennisclips

Nadere informatie

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek Visie ICT bij de SJB Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? 1 Missie, visie en strategie Ambitie? Doelen? Plannen? Kennisstand organisatie? Budget? 2 Kikker- of Vogelperspectief? conservatie Missie? innovatie

Nadere informatie

HOE VERSTERK JE HET ONDERWIJS MET DIGITALE MEDIA Emil Diephuis (DT) Ria Jacobi (O2)

HOE VERSTERK JE HET ONDERWIJS MET DIGITALE MEDIA Emil Diephuis (DT) Ria Jacobi (O2) HOE VERSTERK JE HET ONDERWIJS MET DIGITALE MEDIA Emil Diephuis (DT) Ria Jacobi (O2) 1 ENKELE TRENDS (LEARNING TOMORROW) 1. De gestage groei van e-learning. Met name blended learning wordt de default manier

Nadere informatie

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned Onderzoek naar het effect op studiesucces Universiteit van Amsterdam (maart 2011 - december 2012) Het onderzoeksproject Voortgangstoetsing in

Nadere informatie

Inleiding Sociale Wetenschappen. Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2. Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Collegeweblecture

Inleiding Sociale Wetenschappen. Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2. Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Collegeweblecture Pilot Naam Instelling Vak naam Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2 Verrijke weblectures VU Inleiding Sociale Wetenschappen Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Variant Collegeweblecture

Nadere informatie

Weblectures Op de TUDelft

Weblectures Op de TUDelft Weblectures Op de TUDelft Programma: Weblectures op de TUDelft -Collegerama -OCW -ItunesU -Wimba Weblectures Kees van Kuijen en Peter de Moel ELS: E-LearningSupport TUDelft, Onderwijs en Studenten zaken

Nadere informatie

Shakespeak. Een praktische handleiding voor docenten

Shakespeak. Een praktische handleiding voor docenten Shakespeak Een praktische handleiding voor docenten 1 Inhoudsopgave I. Wat is Shakespeak?... 3 II. Shakespeak gebruiksklaar maken... 4 III. Vragen toevoegen... 5 IV. Instellingen en lay out aanpassen...

Nadere informatie

Instelling Methoden en Technieken. Respondenten 127, 155 Ronde 1, 2 Datum uitvoering September 2009 en 10-januari 2010-11 Instructie-weblecture

Instelling Methoden en Technieken. Respondenten 127, 155 Ronde 1, 2 Datum uitvoering September 2009 en 10-januari 2010-11 Instructie-weblecture Pilot Naam Instructie SPSS Instelling VU Vak naam Methoden en Technieken Studenten Aantal 1200 per fase Respondenten 127, 155 Ronde 1, 2 Datum uitvoering September 2009 en 10-januari 2010-11 Variant Instructie-weblecture

Nadere informatie

Leren zelfgestuurd leren: een explanimatie-reeks

Leren zelfgestuurd leren: een explanimatie-reeks Voorstel Grassrootsprogramma 2016 ronde 2 1. Algemene gegevens Faculteit/onderwijsinstituut Opleiding (indien van toepassing) Naam en contactgegevens van de eindverantwoordelijke voor het Grassrootsprogramma

Nadere informatie

A picture paints a 1.000 words

A picture paints a 1.000 words Online Content Publiceren Kennismarketing naar de next level Omdat publiceren steeds belangrijker wordt, is de gedachte ontstaan om het zelf kunnen publiceren zeer laagdrempelig te maken en daarbij geheel

Nadere informatie

STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS

STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS Netwerk SIG Open Education 9 oktober 2015 1 SPEERPUNTEN 1. Kleinschalige leergemeenschappen 2. Rijke leeromgeving 3. Kwalitatief goede en inspirerende

Nadere informatie

Video2Learn: goodpractice verhalen rondom video in het onderwijs. Karin van Bakel HHS Karel Roos UL Joost Groot Kormelink Ies Lohman

Video2Learn: goodpractice verhalen rondom video in het onderwijs. Karin van Bakel HHS Karel Roos UL Joost Groot Kormelink Ies Lohman Video2Learn: goodpractice verhalen rondom video in het onderwijs Karin van Bakel HHS Karel Roos UL Joost Groot Kormelink Ies Lohman Project: Video2Learn Project richt zich op het bevorderen van het effectief

Nadere informatie

Handleiding Opnames maken met Panopto Focus

Handleiding Opnames maken met Panopto Focus Handleiding Opnames maken met Panopto Focus Voor dit document geldt de CreativeCommonslicentie BY/NC/SA 1 Handleiding Opnames maken met Panopto Focus Inhoud 1 Vooraf... 3 2 Panopto Focus Recorder... 3

Nadere informatie

PRODUCT PRESENTATIE / Q1 2016 VOOR INTERACTIEVE TALKSHOWS. 7 CAST TV

PRODUCT PRESENTATIE / Q1 2016 VOOR INTERACTIEVE TALKSHOWS. 7 CAST TV PRODUCT PRESENTATIE / Q1 2016 VOOR INTERACTIEVE TALKSHOWS. 7 CAST TV 7 CAST TV DE KIJKER. DE BELANGRIJKSTE ROL BINNEN EEN WEBINAR. UITGANGSPUNT BIJ 7 CAST TV IS DE TV ERVARING. DE VIDEO STAAT CENTRAAL.

Nadere informatie

Waarom is juist dit model geschikt om het doel te bereiken? Omdat door live streaming de interactie vergroot wordt.

Waarom is juist dit model geschikt om het doel te bereiken? Omdat door live streaming de interactie vergroot wordt. Pilot Naam Instelling VCR course UM UM Studenten Aantal Ronde 2 Datum uitvoering 2011 Contactpersoon Katerina Bohle Carbonel Introductie van de pilot. Waarom deze pilot? Doelstelling Voor de cursus VCR

Nadere informatie

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden Verslag Studenten Evaluatie Videoproject Door Tonny Mulder, a.b.mulder@uva.nl, 26 sept 213 De studenten van de opleidingen Biologie, Biomedische Wetenschappen en Psychobiologie krijgen in het 1 ste jaar

Nadere informatie

Crowdfunding Software WEBclusive

Crowdfunding Software WEBclusive Crowdfunding Software WEBclusive Waarom Crowdfund geld, tijd en expertise met de WEBclusive crowdfunding software. Activeer uw achterban, creëer draagvlak voor de initiatieven die belangrijk zijn voor

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

4. Bij de eerste inlogsessie, wordt je gevraagd om de Google gebruiksvoorwaarden te accepteren. Klik op "Ik ga akkoord. Ga door naar mijn account.

4. Bij de eerste inlogsessie, wordt je gevraagd om de Google gebruiksvoorwaarden te accepteren. Klik op Ik ga akkoord. Ga door naar mijn account. De allereerste keer inloggen bij Google apps for education 1. Log in via de knop rechtsboven in je browser. a. Zie je de knop niet? Surf dan eerst naar www.google.be b. Ben je al ingelogd onder een andere

Nadere informatie

Studiedag Voorleesexpress

Studiedag Voorleesexpress Studiedag Voorleesexpress November 2016 Ed Klute & Nural Örücü Programma Introductie Mira Media + projecten Interculturele Mediawijsheid / mediaopvoeding Digitale vaardigheden & Digitale kloof Onze doelgroepen

Nadere informatie

Digital natives onder de loep: ICT gebruik en wensen van studenten

Digital natives onder de loep: ICT gebruik en wensen van studenten Digital natives onder de loep: ICT gebruik en wensen van studenten Date 29 Juli 2013 drs. Nynke Bos Faculteit der Geesteswetenschappen drs. Nynke Kruiderink- Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Nadere informatie

Leren Leren en ExcelLeren

Leren Leren en ExcelLeren Leren Leren en ExcelLeren www.mindsetlearnandgrow.nl Wat is MindSet? MindSet is een groep studenten die leerlingen leert effectief te leren. Wij helpen leerlingen betere schoolresultaten te behalen door

Nadere informatie

Docentperspectief: Toetsen en beoordelen

Docentperspectief: Toetsen en beoordelen Docentperspectief: Toetsen en beoordelen CHALLENGE DAY 2017 Nico Juist, Marieke de Wit, Lianne van Elk Project Flexibele en Persoonlijke Leeromgeving Ervaring van docenten in de demo-omgeving Samenwerking

Nadere informatie

!mpulse. Inspiratie, ontmoeting en dialoog centraal op Wageningen Campus

!mpulse. Inspiratie, ontmoeting en dialoog centraal op Wageningen Campus !mpulse Inspiratie, ontmoeting en dialoog centraal op Wageningen Campus !mpulse Inspiratie, ontmoeting en dialoog centraal op Wageningen Campus Inspiratie Centraal op Wageningen Campus ligt een bijzonder

Nadere informatie

Instructiefilm maken. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/101026

Instructiefilm maken. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/101026 Auteur Hooghuis Laatst gewijzigd Licentie Webadres 08 mei 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/101026 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Videomateriaal tonen in je cursus

Videomateriaal tonen in je cursus Videomateriaal tonen in je cursus Studenten en medewerkers van de UU hebben toegang tot de afgeschermde Videobestanden op de Surfnet Video Portal. Deze vallen onder de zogenoemde Academialicentie. Jaarlijks

Nadere informatie

www.invallersonline.nl

www.invallersonline.nl Speciaal ontwikkeld voor scholenverenigingen! Geen verouderde, onoverzichtelijke en tijdrovende papieren lijsten met invallers meer, maar alles digitaal en altijd up-to-date. www.invallersonline.nl Informatiebrochure

Nadere informatie

Gebruik van multimedia in

Gebruik van multimedia in Gebruik van multimedia in Presentatie N@tschool titel Rotterdam, 00 januari 2007 Den Bosch, 22 April 2008 Een praktijk verhaal Dagelijkse ervaringen!! We zijn nog aan het ontdekken!! Even voorstellen Wim

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds?

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds? Inleiding 4 Engels in het basisonderwijs 5 Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6 Wat is Words&Birds? 6 Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van Words&Birds? 6 Met welk

Nadere informatie

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Nico Juist, IM, B&S, Hogeschool Leiden voor Challengeday, project FPLO, SURFnet, 7 maart 2017 Hogeschool Leiden 12000 studenten

Nadere informatie

Trends in het nieuwe leren

Trends in het nieuwe leren Trends in het nieuwe leren Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Projectleider, e-learning adviseur, blogger Projectleider, e-learning adviseur, blogger Programma Definitie Enkele waarschuwingen

Nadere informatie

Sociale media en didactiek (en pedagogiek)

Sociale media en didactiek (en pedagogiek) Sociale media en didactiek (en pedagogiek) Twitter: #smhuis Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Wie van u? Wie van u? Laptop/tablet/smartphone bij u? Wie van u? Laptop/tablet/smartphone bij u?

Nadere informatie

Handleiding voor het zelf onderhouden van je Wordpress website

Handleiding voor het zelf onderhouden van je Wordpress website Handleiding voor het zelf onderhouden van je Wordpress website Inhoud Introductie... 3 Belangrijke Termen... 3 Inloggen op jouw Wordpress website... 4 Een Backup maken... 4 Het Wordpress dashboard... Thema

Nadere informatie

Bert Plaat i-coach MBO 3-4. PowerPoint & Lessen maken

Bert Plaat i-coach MBO 3-4. PowerPoint & Lessen maken Bert Plaat i-coach MBO 3-4 PowerPoint & Lessen maken Eerste opzet Invoegen media zoals video, camera, screencast Inspreken en opslaan als video De rol van Movie Maker Opdrachten studenten Probleem: Ontsluiting

Nadere informatie

Aan de slag met Flipping the Classroom

Aan de slag met Flipping the Classroom 1 Aan de slag met Flipping the Classroom De Wereld van de Ondernemer Gerard Aaftink 11-2-2014 2 Inhoud Deel 1: De basis van Flipping the Classroom Flipping the Classroom Wat is het? Hoe werkt het? Hoe

Nadere informatie

HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365

HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365 HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365 1 van 13 OGD ict-diensten Inhoud Wat is onedrive for Business?... 3 Werken met onedrive for Business... 4 Inloggen:... 4 Nieuwe bestanden aanmaken:... 4 Bestanden openen

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2017

Inschrijving RBB-AWARD 2017 Organisatie: Kamer van Koophandel Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Anneloes Brand E-mail adres: anneloes.brand@kvk.nl Mobiele telefoon: 06 5511 6315 Akkoord lid Raad van Participanten

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Toetsing en Toetsgestuurd Leren 2

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. bloggen met Wordpress

Cursus Onderwijs en ICT. bloggen met Wordpress Cursus Onderwijs en ICT Deel 21 (versie 1.0 NL 27-04-2011) bloggen met Wordpress door Serge de Beer Inleiding Zelf ben ik niet zo n blogger. Niet dat ik het niet heb geprobeerd trouwens. Al regelmatig

Nadere informatie

DIGITAL COURSE EVALUATION

DIGITAL COURSE EVALUATION DIGITAL COURSE EVALUATION Inhoud presenta.e Wat doet DiCE? Aantal belangrijke kenmerken / functies Procesflow Integratie met SIS / studieprogramma Rollen en rechten Evaluaties (Enquêtes) Rapportage Wat

Nadere informatie

M2DESK BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het?

M2DESK BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? BESCHRIJVING M2DESK Wat is het? De M2Desk is een leerlingtafel waar een computer in geïntegreerd is. Met behulp van twee knoppen kan een computer uit het tafelblad geklapt worden. Tegelijk verschijnt een

Nadere informatie

Online toetsing met Question Mark Perception aan de EhB

Online toetsing met Question Mark Perception aan de EhB Online toetsing met Question Mark Perception aan de EhB Arnout Horemans 5 juni 2007 Online toetsing met QMP - A. Horemans 1 Inhoud Wat? Voor en nadelen Perception in EhB Voorbeeld formatieve toets Feedback

Nadere informatie

Handleiding. MediaHub

Handleiding. MediaHub Handleiding MediaHub Aan: OLON Van: Erwin Veldhuizen (DGtv) Versie: 1.0 Datum: september 2012 1 OLON MediaHub De OLON MediaHub is een systeem voor de verzameling en distributie van digitale content van

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Case 4 Consultancy. 28 April 2015. F.J.H. Bastiaansen. D.A.J. van Boeckholtz. Minor Online Marketing

Case 4 Consultancy. 28 April 2015. F.J.H. Bastiaansen. D.A.J. van Boeckholtz. Minor Online Marketing Case 4 Consultancy 28 April 2015 Auteurs L.A. van Aart F.J.H. Bastiaansen D.A.J. van Boeckholtz Opleiding Minor Online Marketing Beoordelend docent Arlon Biemans Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Remarketing...

Nadere informatie

Interactief lesgeven / presenteren met Shakespeak

Interactief lesgeven / presenteren met Shakespeak Interactief lesgeven / presenteren met Shakespeak Disclaimer: Ik ben niet verbonden aan Shakespeak of het bedrijf dat Shakespeak produceert. Deze handleiding is geschreven op basis van mijn eigen ervaringen

Nadere informatie

Peerwise/Docentenhandleiding Activerend leren door studenten toetsvragen te laten ontwikkelen

Peerwise/Docentenhandleiding Activerend leren door studenten toetsvragen te laten ontwikkelen Peerwise/Docentenhandleiding Activerend leren door studenten toetsvragen te laten ontwikkelen Inleiding In deze docentenhandleiding wordt uitgelegd wat Peerwise is, hoe je een account en een cursus aanmaakt,

Nadere informatie

MEMO DIGITAAL INZIEN TENTAMEN

MEMO DIGITAAL INZIEN TENTAMEN MEMO DIGITAAL INZIEN TENTAMEN Digitaal inzien tentamens 1. Introductie Al lange tijd is digitalisering een belangrijk onderwerp binnen het academisch onderwijs. Op het gebied van digitalisering zijn er

Nadere informatie

Whitepaper Getal & Ruimte 12 e editie havo/vwo onderbouw

Whitepaper Getal & Ruimte 12 e editie havo/vwo onderbouw Whitepaper Getal & Ruimte 12 e editie havo/vwo onderbouw WHITEPAPER GETAL & RUIMTE Getal & Ruimte is de grootste wiskundemethode in het voortgezet onderwijs. Met een heldere didactische structuur en een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs Open & Online De (mogelijke) rollen van bibliotheken Onderwijs Enthousiasme om mee te werken aan het onderzoek De opkomst hier vandaag Vragen en nieuwsgierigheid Leidraad met vragen opgesteld Telefonische

Nadere informatie

Uw Event. Volop interactie met het publiek!

Uw Event. Volop interactie met het publiek! Uw Event Volop interactie met het publiek! Betrek uw publiek Bij Sendsteps geloven we dat uw publiek van grote invloed is op het slagen van uw event. Naast de sprekers op het podium, voegt ook het publiek

Nadere informatie

Shakespeak. Een praktische handleiding voor docenten. Copyright UMC St Radboud, IWOO afdeling EKO

Shakespeak. Een praktische handleiding voor docenten. Copyright UMC St Radboud, IWOO afdeling EKO Shakespeak Een praktische handleiding voor docenten Copyright UMC St Radboud, IWOO afdeling EKO Inhoudsopgave I. Shakespeak binnen het UMC St Radboud 3 II. Shakespeak gebruiksklaar maken: 4 a. uw account

Nadere informatie

Digital natives onder de loep: ICT gebruik en wensen van studenten

Digital natives onder de loep: ICT gebruik en wensen van studenten Digital natives onder de loep: ICT gebruik en wensen van studenten Date 29 Juli 2013 drs. Nynke Bos Faculteit der Geesteswetenschappen drs. Nynke Kruiderink- Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Nadere informatie

Geen dikke map, stuur uw klanten op reis met een APP! www.travel.builders

Geen dikke map, stuur uw klanten op reis met een APP! www.travel.builders Geen dikke map, stuur uw klanten op reis met een APP! Hoe kunnen we op een moderne manier langer in contact blijven met onze klanten en hen verrassen tijdens de klantenreis? 2 grote kansen voor reisorganisaties

Nadere informatie

Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055

Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055 Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055 Leerplein055 doet onderzoek naar de wensen en behoeften van ouders over de inzet van online communicatie. Waarom dit onderzoek? Leerplein055 is de

Nadere informatie

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Versie augustus 11 Inhoudsopgave I. MyEUR p. 2 II. Osiris p. 4 A. Inschrijven voor cursussen en

Nadere informatie

Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar

Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar Online learning is the single biggest change in education since the printing press John Chubb and Terry Moe Inhoud Online leren Voordelen en aandachtspunten

Nadere informatie

Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned. Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG

Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned. Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG Inhoud presentatie Trends rond ICT in de lerarenopleiding Voorbeelden

Nadere informatie

PRODUCTSHEET INNOVATIEVE NIEUWSFEED VOOR KINDEREN EN JONGEREN. ANP Kidsfeed

PRODUCTSHEET INNOVATIEVE NIEUWSFEED VOOR KINDEREN EN JONGEREN. ANP Kidsfeed PRODUCTSHEET INNOVATIEVE NIEUWSFEED VOOR KINDEREN EN JONGEREN ANP Kidsfeed ANP Kidsfeed verrijkt websites en apps continu met relevant en aantrekkelijk nieuws voor de jeugd SPECIFIEK GERICHT OP JONGE DOELGROEPEN

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Proeftuin 2 INHOUD 1. Proeftuin 3 1.1 Doelen 3 2. Werkwijze

Nadere informatie

Projectvoorstel Grassroots VU 2015-2016

Projectvoorstel Grassroots VU 2015-2016 1. Gegevens van de aanvrager Naam aanvrager: Faculteit: Eric Vos Lisanne Möller Aard- en Levenswetenschappen E-mailadres: Functie: r.a.vos@vu.nl l.m.moller@vu.nl Docent Telefoon: 020 598 2671 2. Titel

Nadere informatie

Op naar 2025. Vivian Clement

Op naar 2025. Vivian Clement Op naar 2025 Vivian Clement Veel is nog onzeker, een ding staat vast, de studenten van 2025 zijn nu al met leren begonnen Vandaag aandacht voor Ontwikkelingen Impact op het onderwijs Werkvormen ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

PDCA+ V6. PDCA+ Curriculumonderdeel: Blok 1.3 Jaargang: 14-15

PDCA+ V6. PDCA+ Curriculumonderdeel: Blok 1.3 Jaargang: 14-15 PDCA+ Curriculumonderdeel: Blok 1.3 Jaargang: 14-15 Deel I: Nabespreking Datum: 28 mei 2015 Coördinator(en): Prof. dr. R.A.A. Mathot, Dr. M.R. Soeters (afw) Docenten: Tamira Klooker (ook OC) Studenten

Nadere informatie

Enquête maken met Google Drive

Enquête maken met Google Drive Enquête maken met Google Drive Vraag de mening van je klasgenoten of van anderen met een formulier van Google Drive. Log in met je Gmail-account in Google. Klik op de menuknop. Ga naar Drive. Page 1 Nieuw

Nadere informatie

Digitaal toetsen; Niet hoe het moet, maar hoe het kan

Digitaal toetsen; Niet hoe het moet, maar hoe het kan Digitaal toetsen; Niet hoe het moet, maar hoe het kan Martijn Hoeke DAS Conferentie, 14 november 2013, Utrecht UITGANGSPOSITIE Summatief toetsen via Blackboard Formatief/diagnostisch toetsen via Maple

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Taak 1. Bewegingsarmoede bij kinderen

Taak 1. Bewegingsarmoede bij kinderen Taak 1 10 Bewegingsarmoede bij kinderen U werkt als bewegingswetenschapper op de Hogeschool PXL en u werkt mee aan een onderzoek over bewegingsarmoede bij kinderen. Over dit onderzoek is een kort bericht

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

Introductie van de pilot. Waarom deze pilot? Wat is het belangrijkste doel van de pilot? Wat is de positie binnen de eigen organisatie?

Introductie van de pilot. Waarom deze pilot? Wat is het belangrijkste doel van de pilot? Wat is de positie binnen de eigen organisatie? Introductie van de pilot. Waarom deze pilot? Bij de Fontys PABO Eindhoven krijgen studenten nu van verschillende docenten en studieloopbaanbegeleiders (SLB) uitleg bij onderwerpen die relevant zijn voor

Nadere informatie

Reflectieverslag mondeling presenteren

Reflectieverslag mondeling presenteren Reflectieverslag mondeling presenteren Naam: Registratienummer: 900723514080 Opleiding: BBN Groepsdocente: Marjan Wink Periode: 2 Jaar: 2008 Inleiding In dit reflectieverslag zal ik evalueren wat ik tijdens

Nadere informatie

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 MEER INZICHT IN PORTALEN Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 AGENDA Aanleiding De wereld van portalen Doelgroep portalen hoger onderwijs Portal ontwikkelingen Tot slot

Nadere informatie

11 e druk september 2016 Heutink ICT

11 e druk september 2016 Heutink ICT Netwijs Leeromgeving Gebruikershandleiding voor deelnemers 11 e druk september 2016 Heutink ICT Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. In- en uitloggen... 4 1.1. Wachtwoord aanpassen... 4 2. Het Startscherm (Home-pagina)...

Nadere informatie

Routekaart Didactische ICT-vaardigheden

Routekaart Didactische ICT-vaardigheden Routekaart Didactische ICT-vaardigheden Uit PvA: - Aansluiten noodzakelijke hardware als scherm en muis - Tekstverwerken - Mail gebruiken - Absentie en cijfers invoeren in Som - Efficiënt zoeken met Google

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Koning Willem 1 College 1.5 31102007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Het online platform voor de promotie van vakantie- en tweede woningen. Januari 2013 - Homesforleisure.com

Het online platform voor de promotie van vakantie- en tweede woningen. Januari 2013 - Homesforleisure.com Het online platform voor de promotie van vakantie- en tweede woningen Januari 2013 - Homesforleisure.com Introductie Duizenden mensen zijn dagelijks via het internet op zoek naar een tweede huis. Er zijn

Nadere informatie

10 stappen. naar een. doeltreffende bedrijfspresentatie

10 stappen. naar een. doeltreffende bedrijfspresentatie 10 stappen naar een doeltreffende bedrijfspresentatie 10 STAPPEN NAAR EEN DOELTREFFENDE BEDRIJFSPRESENTATIE Hoofdstuk 1: Content bepalen 1. Wat is de doelgroep en het kennisniveau? 2. Welke doelstelling

Nadere informatie

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN Introductie Iedereen is tegenwoordig sociaal en dat maakt Social Media een krachtig middel om het proefsporten op jouw sportclub te promoten. Jij weet als geen ander hoe

Nadere informatie