MUSEUM JAN CUNEN JAAR- VERSLAG 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MUSEUM JAN CUNEN JAAR- VERSLAG 2012"

Transcriptie

1 MUSEUM JAN CUNEN JAAR- VERSLAG 2012

2 2

3 INHOUD Voorwoord 5 1 Collectie Depot Behoud en Beheer Collectieonline.nl Aanwinsten Bruiklenen 13 2 Publieksbereik Tentoonstellingen & Educatie Museumschool Overige educatieve activiteiten 48 3 Marketing & Communicatie Digitale communicatie Grafische richtlijnen Pers Communicatiemiddelen per tentoonstelling Conclusie en aanbevelingen 59 4 Bijlagen Personeelssamenstelling Adviescommissie Stichting Vrienden Museum Jan Cunen Bezoekersaantallen 63 Colofon 64 3

4 Museum Jan Cunen Museum Jan Cunen is een ondernemend, innovatief gemeentelijk museum dat zich richt op het tentoonstellen van 19de-eeuwse en hedendaagse kunst. Daaromheen organiseert het museum een breed en gevarieerd educatief programma, zowel voor de individuele bezoekers als voor scholen in de regio. Alle activiteiten in Museum Jan Cunen en het Stadsarchief trokken samen in 2012 circa bezoekers. Het museum werd opgericht in 1935, toen de Gemeente Oss stadsarchivaris Jan Cunen in de gelegenheid stelde de Osse kunst en historie voor publiek te verzamelen en te ontsluiten. Het museum beheert momenteel ruim kunstwerken en historische objecten en is gehuisvest in de voormalige fabrikantenvilla Villa Constance. Museum Jan Cunen en het in 2007 opgerichte Stadsarchief Oss vormen samen een afdeling binnen de Dienst gemeentebedrijven van de Gemeente Oss. In dit jaaroverzicht, dat verslag doet van de activiteiten in 2012, is geen staat van baten en lasten opgenomen. Daarvoor verwijzen we naar het jaarverslag van de Gemeente Oss. Het inhoudelijke jaarverslag 2012 van het Stadsarchief wordt gecombineerd met 2011 en verschijnt separaat. 4

5 Voorwoord Het jaar 2012 startte voor Museum Jan Cunen op zeer ongewone wijze: voor het eerst sinds de huisvesting van het museum in Villa Constance werd toegang geheven voor bezoekers vanaf 18 jaar en voerde het museum de Museumjaarkaart in. Hiermee heeft het museum deels de bezuinigingen kunnen opvangen die voortvloeien uit de economische crisis die ons land teistert. Museum en Stadsarchief bezuinigden net als de andere Osse culturele instellingen 10% op hun gezamenlijke begroting. Ook een aantal provinciale subsidies is gestopt. Door meer opbrengsten te genereren via entreeheffing, winkelverkoop en rondleidingen, het niet vervangen van medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd bereikten en door te korten op het activiteitenbudget is voldaan aan de opgelegde bezuinigingen. De aanhoudende crisis leidde er echter toe dat gedurende het gehele jaar binnen de gemeenteraad regelmatig werd gediscussieerd over het voortbestaan, de verzelfstandiging en de locaties van het zowel het Stadsarchief als Museum Jan Cunen. Er werd en wordt gekeken naar meer structurele samenwerking tussen de diverse Osse culturele instellingen en de mogelijkheden voor clusteringen van functies. Ondanks de substantieel lagere budgetten heeft het museum in 2012 toch een goed resultaat kunnen behalen op alle fronten. Museum Jan Cunen zorgde met de programmering van tentoonstellingen en activiteiten ook dit jaar voor veel regionale en landelijke publiciteit voor Oss op radio, TV en in de dagbladen. Tentoonstellingen Het museum presenteerde in 2012 een zeer gevarieerd tentoonstellingsprogramma, dat direct aansluit bij de collectie, waarin zich werk bevindt van de 19de-eeuwse en hedendaagse kunstenaars. Vrijwel alle tentoonstellingen mochten rekenen op positieve aandacht van de landelijke en regionale pers. Het jaar werd traditiegetrouw geopend met een tentoonstelling van 19de-eeuwse kunst: Goed getroffen. Meesterwerken van de Haagse School. daarna volgden Unfolded. Scheltens & Abbenes, de eerste museale overzichtstentoonstelling van fotografen Maurice Scheltens en Liesbeth Abbenes, een solotentoonstelling van Maartje Folkeringa en Erik Mattijssen. As large as life and twice as natural. Het jaar werd afgesloten met de bijzondere tentoonstelling Linkse Hobby. De Keuze van Jan Marijnissen. Deze tentoonstelling werd geopend door Jan Mulder en kreeg veel publiciteit, van het tv-programma De Wereld Draait Door tot en met een uitgebreid artikel in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. De Osse kunstenaarsvereniging K26 reageerde bovendien zeer enthousiast op de uinodiging om werk te maken geïnspireerd op de tentoonstelling of de persoon van Marijnissen. Bijzondere aanwinsten en schenkingen De collectie van het museum werd door een schenking uitgebreid met een fraaie olieverfstudie van David Bles ( ) uit de privé-verzameling van oud-museumdirecteur Toon de Werd ( ). Tijdens de opening van de tentoonstelling Linkse Hobby. De keuze van Jan Marijnissen overhandigde de zoon van De Werd het schilderij aan wethouder Jan van Loon. Daarnaast kondigde de AKZO Nobel Art Foundation ter gelegenheid van de 5

6 tentoonstelling van Erik Mattijssen een schenking van een van zijn werken aan Museum Jan Cunen aan. Educatie, activiteiten en evenementen Individuele bezoekers konden het hele jaar door deelnemen aan een divers aanbod van educatieve activiteiten en evenementen. Er werden veel rondleidingen geboekt. Het jaarlijkse cultuurfestival Muze Misse in het Jan Cunenpark verleidde veel mensen tot een museumbezoek. Bij de scholen was vooral het voortgezet onderwijs sterk vertegenwoordigd, mede vanwege de structurele samenwerking met scholengemeenschap Het Hooghuis (met zowel vmbo als havo/vwo leerlingen). Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de samenwerking die bekend staat als de Museumschool, is er een publicatie in voorbereiding die in 2013 zal worden gepresenteerd. Dit jaar was er een flinke toename van het aantal vwo-leerlingen dat het museum bezocht. Het basisonderwijs kwam ook dit jaar weer massaal naar het museum via vooral het kunst- en cultuurmenu van de Osse Kunstinstellingen voor het Onderwijs (OKVO). De bezoekersaantallen van de website van Museum Jan Cunen zijn sterk gestegen tot bezoeken, terwijl de websites van het Stadsarchief en de Osse Canon respectievelijk bezoeken opleverden. De gezamenlijke website collectieonline.nl werd keer bezocht. Het gezamenlijke websitebezoek kende een forse stijging met bezoeken ten opzichte van Mijn dank gaat uit naar alle medewerkers, stagiaires, vrijwilligers, naar de Adviescommissie, de Stichting Vrienden van Museum Jan Cunen, de kunstenaars, bruikleengevers en alle andere mensen, instellingen en partijen met wie we hebben samengewerkt. De brede waardering van het publiek voor Museum Jan Cunen is geheel aan hen te danken. Nicolette Bartelink directeur Bezoekersaantallen Museum Jan Cunen en het Stadsarchief hebben in 2012 samen in totaal bezoekers getrokken. Hiermee werd het niveau van 2009 weer bereikt; in 2010 en 2011 lagen de bezoekersaantallen hoger omdat het museum door de financiële stimulans van de Provincie Noord-Brabant enkele jaren zowel op het gebied van personele bezetting, programmering en communicatie meer armslag had. Toen trokken museum en archief respectievelijk en bezoekers. Het verschil is vooral ontstaan door een vermindering van individuele bezoekers, die in de voorgaande jaren door grote publiciteitscampagnes beter konden worden bereikt. 6

7 De overhandiging van de schenking De Bekeerde, ca van David Bles ( ) aan wethouder Jan van Loon. 7

8 1 COLLECTIE 1.1 Depot Museum Jan Cunen beheert een rijke en gevarieerde collectie beeldende kunst van de 19de eeuw tot heden, met uitzondering van de periode van het interbellum. De hedendaagse kunst is vooral vanaf de jaren 80 van de 20ste eeuw tot nu goed vertegenwoordigd. De collectie streekhistorische objecten is ondergebracht in het Stadsarchief Oss, waar zich uiteraard veel archivalia en documentatie over de regio bevinden. Op 24 april 2012 werd het vernieuwde depot officieel geopend door wethouder Jan van Loon. Op diverse gebieden waren in 2010 in het kader van de verbouwing van het gemeentehuis verbeteringen aangebracht. De calamiteit (wateroverlast) in augustus van datzelfde jaar zorgde echter voor een reeks nieuwe werkzaamheden in het depot, waaronder het vervangen van de depotvloer. Daarom kon pas in februari 2012 het vernieuwde depot opnieuw in gebruik worden genomen en keerden alle museale objecten definitief terug. Daaronder bevonden zich ook alle stukken die waren gerestaureerd als gevolg van de twee opeenvolgende calamiteiten, waarmee een vervelend hoofdstuk in de museale geschiedenis eindelijk kon worden afgesloten. In de loop van 2012 zijn de gebruikelijke onderhoudschema s voor alle depotlocaties weer opgepakt. Zo is in de zomer het museumdepot in het Stadsarchief deels herschikt en geheel schoongemaakt. Ook is de conditie van de kwetsbare objecten gecheckt. De overige objecten zijn steekproefsgewijs gecontroleerd. Het ruimtegebrek in het hoofddepot is nog niet opgelost. De verwachting is dat in 2013 een aantal externe depots kan worden verlaten, omdat er een ruimte in het gemeentehuis weer kan worden betrokken. Echter voor grote, hoge objecten zal het huren van een extern depot nodig blijven. 8 1 collectie

9 1.2 behoud en beheer In 2012 zijn, mede dankzij de subsidie basistaken musea van de Provincie Noord-Brabant, drie lijsten van 19de-eeuwse werken vervangen; het betrof een lijst van de aquarel van Maria Vos, Landschap bij avond, van het olieverfschilderij van Jan Hendrik Weissenbruch, Boerderij te Nieuwkoop, 1891 en van Piet Slagers Staatsieportret van Koningin Wilhelmina. Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was de bestaande omlijsting van het staatsieportret te restaureren, bleek dat een zeer kostbaar traject te worden dat niet het gewenste resultaat zou opleveren. Uiteindelijk is daarom besloten tot de aanschaf van een nieuwe lijst. Dankzij dezelfde subsidieregeling is ook het doek Staatsieportret van Koningin Wilhelmina door Piet Slager gerestaureerd, zie afbeelding hiernaast. Het portret ten voeten uit werd omstreeks 1920 door de Gemeente Oss bij Slager besteld voor de raadzaal van het stadhuis. De historische band met de gemeente werd versterkt doordat dit portret na de bevrijding van de stad Oss buiten aan de gevel van het stadhuis werd gehangen, de Villa Constance, waarin nu het museum is gehuisvest. Door de restauratie van het doek en de aankoop van een nieuwe lijst is het schilderij weer presentabel. Daarmee is het in de collectie nauwelijks vertegenwoordigde genre van het portret (slechts twee stuks) beter vertegenwoordigd. museumarchief, zal dit een meerjarig project worden. Het doorzoeken van het archief levert bovendien de in het verleden te summier geregistreerde overeenkomsten en/ of oude correspondentie op waarmee eigendoms- en herkomstvraagstukken kunnen worden opgelost. Tot slot zijn alle taxatiebedragen uit het taxatierapport (2012) van de heer Six verwerkt. Zoals in voorafgaande jaren worden in het kader van Collectie Online alle objectgegevens in het collectieregistratiesysteem Adlib gecontroleerd en waarnodig opgeschoond en aangevuld. Dit gebeurt mede door het doorzoeken van het oud papieren museumarchief, waarin vooral extra gegevens met betrekking tot de verwerving van objecten zitten. Gezien het aantal strekkende meters van het 1 collectie 9

10 1.3 Collectieonline.nl De collectie vormt de ruggengraat van het museum en het archief en behoort daarom idealiter permanent virtueel toegankelijk te zijn. Om dit mogelijk te maken is in 2010 de website gelanceerd. Van 2009 tot eind 2011 is dit project ondersteund door middel van een deel van het miljoen voor publieksbereik van de Provincie Noord- Brabant. Hierdoor was het mogelijk om in die periode extra menskracht in te huren voor fotografie, voor het schrijven van teksten en voor het verder ontwikkelen van de website. In 2012 heeft het museum zelf budget vrijgemaakt om deze activiteiten voort te zetten, waardoor de inhoud van de website is gegroeid: er zijn nu 213 goed beschreven objecten, boeken, 13 archieven en 103 historische afbeeldingen te raadplegen. De website trok in 2012, ondanks de nog steeds bescheiden content, in totaal bezoekers, een stijging van ruim 780 bezoekers ten opzichte van De bezoekduur is nu gemiddeld 3,5 minuut. Opmerkelijk is dat de koppeling tussen de tentoonstellingsbeschrijving Linkse hobby. De keuze van Jan Marijnissen in de algemene website van het museum en de online tentoonstelling in Collectieonline ook bezoekers heeft gegeneerd. Collectieonline trok tijdens de looptijd van die tentoonstelling iets meer bezoekers dan in de perioden daarvoor collectie

11 1.4 Aanwinsten In 2012 is een aantal wensen van Museum Jan Cunen in vervulling gegaan. De collectie schilderijen van de Haagse School kon eindelijk worden aangevuld met een representatief schilderij van Anton Mauve. Het schilderij dat een zeer goede herkomst heeft, werd op een veiling aangekocht. Na restauratie zal het in 2013 aan het publiek worden getoond. De collectie 19de-eeuwse schilderkunst is dankzij een schenking bovendien aangevuld met een figuurstuk in de vorm van een olieverfschets van David Bles. Ook hier is de herkomst van het schilderij van belang; de voorstudie voor het schilderij De Bekeerde is afkomstig uit de privéverzameling van Toon de Werd, oud-directeur van Museum Jan Cunen. Tot slot is de verzameling hedendaagse kunst uitgebreid met de serie dvds Modern Times van Cinema Zuid, een platform voor bewegend beeld. Modern Times bestaat uit 27 filmpjes van diverse hedendaagse kunstenaars, waarin in één minuut de zegeningen van de moderne tijd en de bijbehorende valkuilen worden getoond. Daarnaast kon de bescheiden hedendaagse beeldenverzameling worden versterkt met een prachtig beeld van Maartje Folkeringa en is de deelcollectie werken op papier aangevuld met een kapitale drie-dimensionale tekening van Erik Mattijssen, aan het museum geschonken door de AkzoNobel Art Foundation, zie afbeelding hieronder. We zijn zowel de schenkers als de Provincie Noord-Brabant zeer erkentelijk. 1 collectie 11

12 Maartje Folkeringa (1978) Heer V, 2009 Sculptuur van pur-gietschuim, papier, plasticine, vetkrijt, tape, 205 x 73 x 52 cm jc 2396 Aankoop (Zie afbeelding hiernaast) Cinema Zuid / The One Minutes Stichting Modern times, 2012 Serie van korte films op 6 DvD s jc 2400 A-F Aankoop Anton Mauve ( ) Landschap met vee, ca Olieverf op doek, 51.5 x 82 cm jc 2399 Aankoop David Bles ( ) De Bekeerde, ca Olieverfschets op paneel, 24.1 x 20.9 cm jc 2397 Schenking van Guido de Werd ter nagedachtenis aan Toon de Werd ( ) (Zie afbeelding pag. 6) Erik Mattijssen (1957) O Milagro, 2011 Pastelkrijt en gouacheverf op papier, 196 x 250 cm jc 2401 Schenking van AkzoNobel Art Foundation (Zie afbeelding pag 11.) Erik Mattijssen (1957) Family Matters, 2012 Piezografie 110 x 80 cm jc collectie

13 1.5 Bruiklenen Evenals voorgaande jaren heeft Museum Jan Cunen een bijdrage mogen leveren aan tijdelijke en/of meer permanente tentoonstellingen van collega-instellingen. Daarnaast heeft het museum wederom objecten beschikbaar gesteld aan representatieve locaties van de Gemeente Oss, wiens collectie het museum beheert. Kortdurende uitgaande bruiklenen AkkuH, Hengelo Tentoonstelling: Ronald Ophuis van 4 maart tot 21 april 2012 Ronald Ophuis (1968) Gacaca, 4 Hutu prisoners during their trial. Rwanda-2005, 2010 Olieverf op doek, 280 x 400 cm jc 2365 Westfries Museum, Hoorn Tentoonsteling: La Hollande pittoresque van 14 juli tot 11 november 2012 Johannes Bosboom ( ) Interieur van de kerk te Hoorn, 1866 Olieverf op papier op paneel, 26,5 x 41 cm jc 0270 Johannes Bosboom ( ) Studie van een kerkinterieur met preekstoel en boog, 1860 Potlood op papier, 45 x 33 cm jc 0310 Hooghuis Lyceum, Locatie West, Oss Tentoonstelling: Museumschool 2012 van 20 januari tot 16 juli 2012 Bruikleen: 11 werken, waaronder Jan Schoonhoven ( ) Bladeren, 1972 Zeefdruk op papier, 75 x 60 cm jc 0549 (Zie afbeelding hiernaast) Viviane Sassen (1972) Meisje in maïsveld Foto op aluminium, 60 x 48 cm jc collectie 13

14 Stijn Peeters (1957) Zonder titel, 1991 Olieverf op doek, 130 x 170 cm Jc 1299 Studio Scheltens & Abbenes, Amsterdam Presentatie eigen werk Scheltens & Abbenes Rag Rug #3, 2011 Foto, 150 x cm jc 2380 Van Abbe Museum, Eindhoven Tentoonstelling: Glow Festival 2012 Young-Hae Chang Heavy Industries Dakota, Film op DVD jc 2262 langdurig uitgaande bruiklenen Gemeente Oss, locatie gemeentehuis 7 burgemeestersportretten, waaronder: Henk Wildschut (1967) Portret van Burgemeester H.W.M. Klitsie, 2011 Foto, 110 x 88 cm Jc 2378 (Zie afbeelding pag. 15) Simon Maris ( ) Portret van Burgemeester H.F. van den Elzen, 1921 Doek, 135 x 95 cm Jc 0345 Gemeente Oss, locatie raadhuis van de voormalige gemeente Ravenstein Gerard van der Heijden ( ) Portret van zouaaf Kolonel I.M.P.A. Wils, 1911 Doek, 240 x 150 cm jc 2373 Bezoekerscentrum Land van Ravenstein, Ravenstein 5 objecten, waaronder de sabel en de baret van zouaaf Kolonel I.M.P.A. Wils. jc 2374 en jc 2375 Gemeente Oss, locatie Brandweer Alex Schalken Words, sharp as knives, 1983 Olieverf op doek, 150 x 100 cm BK Alex Schalken Dissected painting, 1983 Olieverf op doek, 150 x 100 cm BK Marlyn Dunker Zonder titel Olieverf op doek, 130 x 130 cm BK Monseigneur Van de Boer Stichting, Oss Jos Pauels Portret van Mgr. Van de Boer, 1926 Doek, 135 x 92 cm jc collectie

15 1 collectie 15

16 2 PUBLIEKSBEREIK In 2012 is opnieuw een gevarieerd aanbod gerealiseerd van tentoonstellingen en educatieve projecten. Educatie, collectievorming en presentatie zijn bij Museum Jan Cunen op elkaar afgestemd en in het museum is voor iedere bezoeker, van jong tot oud, op elk moment educatief aanbod beschikbaar. Het aanbod is niet alleen gericht op de tentoonstellingen, maar ook onafhankelijk daarvan inzetbaar. Educatie wordt binnen Museum Jan Cunen meer dan bij andere kunstmusea gerekend tot de primaire taak. Dat komt tot uitdrukking in de omvang en het doel van de educatieve activiteiten. Deze gaan samen met een open en onderzoekende houding naar een sterkere maatschappelijke museale verankering. Kenmerkend zijn de intensieve samenwerking met het (lokale) onderwijs, de multidisciplinaire werkwijze en het belang dat wordt gehecht aan de rol van de kunstenaar ook bij educatie. Binnen alle educatieve projecten wordt aandacht besteed aan de inspiratiebronnen en werkwijze van de kunstenaar. Dit resulteert in het steeds weer opnieuw inrichten van een aparte ruimte in het museum: de Bovenkamer, waarin het publiek inzicht kan krijgen in de ontstaansgeschiedenis van kunst. Daarbij is niet alleen aandacht voor praktische achtergronden als voorstudies, maar ook voor conceptvorming. Jaarlijks wordt van een aantal kunstenaars de bovenkamer vastgelegd in korte films, door hen zelf geregisseerd, voor het project MJCTV dat is bedoeld om de collectie van het museum te voorzien van een extra ontsluiting. De films zijn beschikbaar via youtube.com/museumjancunen en collectieonline.nl. In 2012 is de nieuwe educatieve ruimte in het souterrain van het museum geopend voor workshops e.d. Tijdens openingstijden is de ruimte ook toegankelijk voor publiek en tonen enkele films en vele foto s de educatieve activiteiten van het museum. De Bovenkamer bij Unfolded, Scheltens & Abbenes 16 2 PUBLIEKSBEREIK

17 2.1 TENTOONSTELLINGEN & EDUCaTIE In 2012 zijn er zeven tentoonstellingen en presentaties gerealiseerd, waarbij die op de tweede verdieping een grotere omvang kenden dan die op de eerste verdieping. Hieronder volgt een korte beschrijving van iedere tentoonstelling met daarbij tevens een beschrijving van activiteiten op het gebied van educatie en publieksbereik, gekoppeld aan de tentoonstelling. Workshop en rondleiding door Erik Mattijssen 2 PUBLIEKSBEREIK 17

18 Harmen de Hoop 4 december 2011 t/m 26 februari PUBLIEKSBEREIK

19 Harmen de Hoop (1959) doet kleine, op het eerste gezicht vaak onopvallende ingrepen in de openbare ruimte, die een vervreemdend effect hebben op de argeloze voorbijganger. Een verkeersbord dat een snelheidslimiet van 45 aangeeft, een plukje onkruid op de stoep waar een bordje water geven bij staat, bronzen beelden die door De Hoop zijn ge-updatet met smiley stickers, ballonnen, vlaggen of maskers. Zijn werk is vaak licht en humoristisch van toon. Toch kaart hij serieuze zaken aan: Ik wil niet zomaar grappig zijn, het gaat om de absurdheid van het bestaan. De tentoonstelling Harmen de Hoop bood een overzicht van vijftien jaar kunstenaarspraktijk. Met behulp van foto s, drukwerk, installaties, film en geluid werd zijn werk op de tweede verdieping van het museum getoond. 2 PUBLIEKSBEREIK 19

20 Harmen de Hoop EDUCATIE Kerstvakantieworkshop voor kinderen In de kerstvakantie hebben 15 kinderen van 8 tot 12 jaar deelgenomen aan de bijzondere workshop die speciaal werd ontwikkeld bij de tentoonstelling van Harmen de Hoop. De workshop begon met het bekijken van de tentoonstelling van de kunstenaar onder begeleiding van een museumdocent. Na de rondleiding werd bedacht hoe deze kunstenaar eruit zou zien, want De Hoop laat zichzelf (bijna) nooit zien aan het publiek. Vermomd als de kunstenaar, met een zelfgemaakt masker gingen de kinderen in het park bij het museum aan de slag om vervreemdende kunstwerken te maken in de trant van Harmen de Hoop. Workshop voor studenten Speciaal voor 25 HBO-studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, minor kunst & cultuurparticipatie en Academie St. Joost in Den Bosch en Breda gaf Harmen de Hoop zelf op dinsdag 14 februari een workshop. Hierbij vertelde hij eerst over zijn werk en zijn werkwijze en bezochten de studenten de tentoonstelling. Na een korte lezing van de kunstenaar kregen de studenten de opdracht om de stad in te gaan op zoek naar geschikte locaties voor typische De Hoop -ingrepen en deze te fotograferen. Eenmaal terug in het museum, ging de Hoop met iedere groep in gesprek rondom de gemaakte foto s en werd nagedacht over de ingreep. Vervolgens ging de groep weer terug de stad in om de ingreep toe te passen en werden de ingrepen met de voltallige groep nabesproken PUBLIEKSBEREIK

21 2 PUBLIEKSBEREIK 21

22 Goed getroffen Meesterwerken van de Haagse School 22 januari t/m 28 mei PUBLIEKSBEREIK

23 Goed getroffen Vanuit de eigen collectie werd op de eerste verdieping een tentoonstelling samengesteld van schilderijen van meesters van de Haagse School. Dankzij de investering van het museum eind 2011 konden we diverse schilderijen, waaronder de olieverfschetsen van Willem Roelofs en het stadsgezicht van Jacob Maris, tonen in nieuwe lijsten. Zee, strand, duinen, vissers, polders en molens en het weidse Hollandse landschap waren de belangrijkste onderwerpen van de Schilders van de Haagse School. Al in 1875 kreeg een groep jonge kunstenaars deze naam van de criticus Jacob van Santen Kolff. In het tijdschrift De Banier schreef hij een artikel met de titel Een blik in de Hollandsche schilderkunst onzer dagen, waarin hij signaleerde dat een aantal jonge kunstenaars, bijna allen werkzaam in Den Haag, ernaar streefde om het landschap op een opvallend realistische manier weer te geven. Zij verwisselden het romantisch getinte natuurbeeld van hun gerenommeerde leermeesters voor meer persoonlijke indrukken. In plaats van de natuur in al haar grootsheid weer te geven, kozen de jonge kunstenaars ervoor om de stemming en de atmosfeer weer te geven van het Hollandse land. Net zoals de Schilders van Barbizon dat twintig jaar eerder deden in de bossen van Fontainebleau, trokken de kunstenaars er met aquarelleerdoos en veldezel op uit om in de vrije natuur hun impressies zo direct mogelijk vast te leggen op papier of op doek. De eerste indruk werd steeds belangrijker en goed getroffen werd het grootste compliment dat een kunstenaar kon krijgen. Goed getroffen educatie Bij deze bijzonder succesvolle tentoonstelling hebben zeer veel rondleidingen voor volwassenen plaatsgevonden, zowel door professionele museumdocenten als de conservator zelf. 2 PUBLIEKSBEREIK 23

24 24 2 PUBLIEKSBEREIK

25 nieuw in de collectie: Piet Meiners 21 februari t/m 28 mei 2012 Museum Jan Cunen toonde in de hal van de bel-etage twee zeldzame stillevens van Piet Meiners ( ) die met steun van de Provincie Noord-Brabant waren verworven van een particuliere verzamelaar. De fraaie verzameling 19de-eeuwse kunst van het museum bevatte daarvoor slechts één stilleven, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Met deze laat 19de-eeuwse aanwinsten heeft Museum Jan Cunen een aanvang kunnen maken met het opvullen van een hiaat in haar collectie. Beide stillevens zijn zeer representatief voor het laatste kwart van de 19de eeuw: ze tonen het realisme en laten de invloed van de oosterse kunst zien. 2 PUBLIEKSBEREIK 25

26 Scheltens & Abbenes UNFOLDED 18 maart t/m 26 augustus PUBLIEKSBEREIK

27 Scheltens & Abbenes UNFOLDED Unfolded was de eerste museale overzichtstentoonstelling van het succesvolle fotografenduo Maurice Scheltens & Liesbeth Abbenes. Het oeuvre van Scheltens en Abbenes bestaat uit stillevens van zo ongeveer alles wat een stoffelijk karakter heeft; van gevouwen overhemden en tere bloemen tot zaalvullende constellaties van meubels. Het hele werkproces - van concept tot uitvoering - vindt plaats in de studio. Met veel gevoel voor subtiliteit vervaardigen ze settings waarin objecten alsmaar worden herschikt of worden geassembleerd tot het meest uitgebalanceerde beeld. In hun werk experimenteren ze met de omzetting van ruimtelijke dimensies naar het platte vlak en de mogelijkheden die fotografie biedt om illusies te creëren intensief door hen onderzocht en tot het uiterste doorgevoerd. Het oeuvre bestaat uit een combinatie van autonoom werk en werk in opdracht voor o.a. Vitra, Hermès, COS en Yves Saint Laurent en voor tijdschriften als Fantastic Man en New York Times Style Magazine. In Scheltens & Abbenes: Unfolded waren beide te zien, waarbij een nieuwe groepering het uitgangspunt vormde. Werken werden niet in de oorspronkelijke series getoond, maar op basis van formele en/of inhoudelijke aspecten werden nieuwe combinaties gevormd, waardoor een nieuwe context en samenhang ontstond. De tentoonstelling op de tweede verdieping en de bijbehorende Bovenkamer trokken bijzonder veel aandacht, ook van de pers. In het jaaroverzicht van 2012 wijdde de NRC er een hele pagina aan. 2 PUBLIEKSBEREIK 27

28 28

29 29

30 Scheltens & Abbenes UNFOLDED EDUCATIE Voor OKVO werd bij deze tentoonstelling een onderwijsprogramma ontwikkeld genaamd Niets is wat het lijkt. OKVO staat voor Osse Kunstinstellingen Voor het Onderwijs en is een samenwerkingsverband tussen scholen en culturele instellingen uit de gemeente Oss. Het resultaat van deze samenwerking is een kunstmenu waarbij iedere jaargroep van een school kennismaakt met een kunstdiscipline. Museum Jan Cunen ontvangt ieder jaar alle leerlingen van groep 7. Van maart tot en met mei 2012 hebben 60 klassen deelgenomen aan dit project, dat bestond uit drie onderdelen; een inleidende les in de klas, een museumbezoek en een reflectieles in de vorm van een kwartetspel. De inleidende les bestond uit twee opdrachten waarbij de leerlingen op een actieve manier kennismaakten met het werk van Scheltens & Abbenes en de begrippen optische illusie, compositie, contrast, materiaal en gevoel. In het museum werden de leerlingen ontvangen door twee museumdocenten die hen kennis lieten maken met mevrouw G. Lad van Gladadvertising. Zij wilde graag een opdracht laten uitvoeren door Scheltens & Abbenes, maar deze waren helaas niet beschikbaar, waarop de leerlingen om hulp werd gevraagd. De leerlingen gingen in kleine groepjes de tentoonstelling beleven aan de hand van drie verschillende opdrachten. Ook kregen ze een filmpje te zien waarin het kunstenaarsduo zelf vertelde over hun werk. Het museumbezoek werd afgesloten met een test om te kijken of de leerlingen geschikt waren voor de opdracht van G. Lad. De opdracht was als volgt: maak een bijzondere foto ter promotie van een eenvoudig voorwerp, de wasknijper. De foto s konden naar het museum worden gestuurd, waar uiteindelijk de beste foto werd beloond met een leuke prijs. Het museum heeft hiervoor ongeveer 25 inzendingen ontvangen. In de klas werd het project geëvalueerd door middel van een kwartetspel dat klassikaal kon worden gespeeld en waar alle begrippen en afbeeldingen uit zowel de handleiding als het museumbezoek nog een keer aan bod kwamen. Drie klassen hebben ter verdieping op het museumbezoek een workshop in de klas door een echte fotograaf gereserveerd. Hier werd aandacht besteed aan de geschiedenis van de fotografie, de verschillende vormen van fotografie en natuurlijk gingen de leerlingen ook zelf aan de slag om portretten te maken van elkaar en stillevens te fotograferen PUBLIEKSBEREIK

31 Rondleiding door de conservator Op 23 maart heeft conservator Fleur Junier een speciale rondleiding verzorgd voor de talentklas van Het Hooghuis. Workshop Designacademy Eindhoven Een groep studenten van de Design Academy Eindhoven heeft op 9 mei 2012 de tentoonstelling Unfolded bezocht. Samen met Scheltens & Abbenes hebben zij hun werk uitgebreid bekeken en besproken. Na dit inspirerende bezoek ging de groep naar huis met een opdracht van de kunstenaars. De opdracht was als volgt: Maak een object dat alleen kan bestaan door het gebruik van fotografie. Twee weken later werden de studenten verwacht in het atelier van Scheltens & Abbenes om hun ideeën met hen te bespreken. De eindresultaten werden op 8 juni getoond in de expositieruimte van de Design Academy Eindhoven waar het project werd afgesloten met een groepsdiscussie. Fotografieworkshop voor kinderen Tijdens de zomervakantie hebben 15 kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar deelgenomen aan een fotografieworkshop. Om inspiratie op te doen, begon de workshop met een rondleiding door een museumdocent. Vervolgens werden de kinderen in de educatieruimte van het museum (die voor deze tentoonstelling omgebouwd was tot een echte fotostudio) ontvangen door fotograaf Hans Kreuzer. Hij nam de kinderen eerst mee in de geschiedenis van de fotografie door samen met hen een camera obscura te maken. Daarna mochten de kinderen zelf stillevens fotograferen. Tot slot mochten de kinderen elkaar met een echte professionele camera fotograferen, wat prachtige portretten opleverde. 2 PUBLIEKSBEREIK 31

Sprekende Portretten

Sprekende Portretten Docentenhandleiding Sprekende Portretten Sprekende Portretten Jacob Cuyp, Michiel Pompe van Slingelandt, 1649 Primair Onderwijs Groep 4 t/m 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling programma..

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8 Docentenhandleiding Educatieprogramma Schilderspraktijken Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851 Primair Onderwijs groep 7 en 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Hoe, wat & waar Primair Onderwijs groep 3 t/m 6 Inhoud Het Dordrechts Museum..p.3 Algemene doelstelling programma...p.3 Aansluiting bij kerndoelen. p.3,4 Programma:Hoe,

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken Docentenhandleiding Educatieprogramma Schilderspraktijken Ary Scheffer aan het werk in het grote atelier bij zijn woonhuis te Parijs Lamme, Ary Johannes 1851 Voortgezet Onderwijs Alle niveaus 1 Inhoud

Nadere informatie

Portfolio. Roos Geraets Paul Krugerstraat MR Nijmegen. 31 (0)

Portfolio. Roos Geraets Paul Krugerstraat MR Nijmegen. 31 (0) Portfolio Roos Geraets Paul Krugerstraat 55 6543 MR Nijmegen 31 (0) 6 53 298 386 info@bureauvoormuseumeducatie.nl www.bureauvoormuseumeducatie.nl Collegereeks: persmap Opdrachtgever: Hogeschool Arnhem

Nadere informatie

A-tekst. De aquarel. Mesdag Israëls Mauve Breitner Mondriaan

A-tekst. De aquarel. Mesdag Israëls Mauve Breitner Mondriaan A-tekst De aquarel Mesdag Israëls Mauve Breitner Mondriaan In de 19de eeuw maakte de Nederlandse aquarel een ongekende bloeiperiode door. De artistieke idealen van die tijd vonden in dit medium een perfecte

Nadere informatie

Sprekende Portretten

Sprekende Portretten Docentenhandleiding Educatieprogramma Sprekende Portretten Wouter van Riessen, zelfportret met luchtbel, aankoop 2000 Voortgezet Onderwijs Alle niveaus 1 Inhoud Het Dordrechts Museum.... p. 3 Algemene

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Bijdrage aan het museum 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord 1. Voorwoord Het afgelopen jaar trok

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Kijk je rijk. Primair Onderwijs groep 5 en 6

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Kijk je rijk. Primair Onderwijs groep 5 en 6 Docentenhandleiding Educatieprogramma Kijk je rijk Primair Onderwijs groep 5 en 6 Inhoud Het Dordrechts Museum p.3 Algemene doelstelling programma p.3 Aansluiting bij kerndoelen p.3 Programma Kijk je rijk

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Ik bied. Voortgezet Onderwijs Alle niveaus

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Ik bied. Voortgezet Onderwijs Alle niveaus Docentenhandleiding Educatieprogramma Ik bied Voortgezet Onderwijs Alle niveaus 1 Inhoud Het Dordrechts Museum p. 3 Algemene doelstelling programma p. 3 Aansluiting bij kerndoelen p. 3-4 Programma Ik Bied.

Nadere informatie

PERSBERICHT 16 januari 2015

PERSBERICHT 16 januari 2015 Van: Carina Blokzijl Museum Gouda [Carina.Blokzijl@museumgouda.nl] Verzonden: vrijdag 16 januari 2015 12:36 Onderwerp: van Michel tot Israels Bijlagen: GeorgesMichel_Gezicht_op_de_heuvel_van_Montmartre.jpg;

Nadere informatie

MUSEUM JAN CUNEN JAAR- VERSLAG 2013-2015

MUSEUM JAN CUNEN JAAR- VERSLAG 2013-2015 MUSEUM JAN CUNEN JAAR- VERSLAG 2013-2015 2 INHOUD VOORWOORD 5 1 COLLECTIE 6 1.1 Depots 6 1.2 Behoud en Beheer 6 1.3 Collectieonline.nl 7 1.4 Ontzamelen 7 1.5 Aanwinsten 8 1.6 Bruiklenen 9 2 PUBLIEKSBEREIK

Nadere informatie

Huisje, boompje, beestje

Huisje, boompje, beestje Docentenhandleiding Educatieprogramma Huisje, boompje, beestje Primair Onderwijs groep 1 en 2 Inhoud Het Dordrechts Museum p.3 Algemene doelstelling programma p.3 Aansluiting bij kerndoelen p.3 Programma:

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

Onderwijsbrochure Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Voor de ontwerpers van morgen

Onderwijsbrochure Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Voor de ontwerpers van morgen Onderwijsbrochure Rotterdam Voor de ontwerpers van morgen Inhoud Aangenaam kennis te maken 4 5 Onderwijs in 6 Foto-impressie 7 Programma s 11 Docent aan het woord: Tessa Smal 12 Boekingsinformatie 13 Educatie

Nadere informatie

PTA ckv Havo, Belgisch Park, cohort

PTA ckv Havo, Belgisch Park, cohort Het eindexamen ckv bestaat uit een schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domeinen ckv Domein A: Verkennen Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen Domein D: Verbinden Domein

Nadere informatie

Factsheet over het educatieve aanbod

Factsheet over het educatieve aanbod De tentoonstelling in het Solomon R. Guggenheim Museum in New York, in 2012 Photo: David Heald Factsheet over het educatieve aanbod De tentoonstelling in het Cobra Museum Het Cobra Museum brengt van 5

Nadere informatie

Persdocumentatie. 3 t/m 6 September Prins Hendrikkade 33 te Amsterdam

Persdocumentatie. 3 t/m 6 September Prins Hendrikkade 33 te Amsterdam Persdocumentatie 3 t/m 6 September 2009 1 Prins Hendrikkade 33 te Amsterdam 2 Persbericht aug 2009 Jong talent... eenmaal, andermaal Uitzonderlijke kunstveiling met beginnende kunstenaars Op 6 september

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

Middagsessie 3. Hedendaagse Beeldende Kunst

Middagsessie 3. Hedendaagse Beeldende Kunst Middagsessie 3 Hedendaagse Beeldende Kunst Discussie Wat vinden jullie? Wat vinden jullie? Leerlingen interesseren voor kunst kan beter via hedendaagse kunst dan via kunst van al overleden kunstenaars

Nadere informatie

kunstworkouts voortgezet

kunstworkouts voortgezet 2013 2015 kunstworkouts voortgezet kunst gaat over nu over jou en over mij Het Stedelijk Museum s-hertogenbosch richt zich op de actualiteit, op wat mensen nu beweegt en hoe ze hun leven actief kunnen

Nadere informatie

PTA ckv VWO, Belgisch Park, cohort

PTA ckv VWO, Belgisch Park, cohort Domeinen CKV Het eindexamen ckv bestaat uit een schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A: Verkennen Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen Domein D: Verbinden Domein

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORTGEZET ONDERWIJS VOORTGEZET ONDERWIJS STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR Stedelijk Museum Alkmaar is hét geheugen van de stad Alkmaar en een vertrekpunt voor iedereen die de geschiedenis en kunst van Alkmaar en omgeving wil beleven

Nadere informatie

Meetkunst Les 4 Spelen met perspectief

Meetkunst Les 4 Spelen met perspectief Meetkunst Les 4 Spelen met perspectief Vervreemding door optische illusies Niet alle kunstenaars houden zich aan de regels van perspectief, standpunt, onderlinge verhoudingen etc. Zij overtreden moedwillig

Nadere informatie

Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief

Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief Jantje Steenhuis, voorzitter BRAIN (Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland) en directeur Gemeentearchief Rotterdam Die plaat voor

Nadere informatie

Beste leerkracht van groep 6,

Beste leerkracht van groep 6, Beste leerkracht van groep 6, Binnenkort brengt u met uw klas, in het kader van Cultuurmenu, een bezoek aan museum Beelden aan Zee. Om uw bezoek aan het museum zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden sturen

Nadere informatie

Afkomstig uit de nalatenschap van

Afkomstig uit de nalatenschap van in de etalage Afkomstig uit de nalatenschap van Op woensdag 23 januari 2013 vond er een bijzondere onthulling plaats in het Stedelijk Museum Kampen. Een onthulling die werd verricht door Herman Krans,

Nadere informatie

Bestuursverslag FY 2013. 20 december 2013

Bestuursverslag FY 2013. 20 december 2013 Bestuursverslag FY 2013 Stichting Kunstcollectie KPMG 20 december 2013 Inhoudsopgave Pagina Algemeen 2 Aankoopbeleid 3 Bestuur 4 Aankopen en activiteiten 2013 5 1 Algemeen In 2006 zijn de kunsteigendommen

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag 2014

Inhoudelijk jaarverslag 2014 Inhoudelijk jaarverslag 2014 INHOUD Inleiding 1. Organisatie van de Van der Leeuwstichting 2. Activiteiten van de Van der Leeuwstichting 3. Samenwerkingen van de Van der Leeuwstichting Inleiding Vanaf

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor alle klassen 9 3 Kunstproject voor VMBO

Nadere informatie

ONTWERP MUSEALE INRICHTING EN EXPOSITIE MUSEUM OUD AMELISWEERD SODA

ONTWERP MUSEALE INRICHTING EN EXPOSITIE MUSEUM OUD AMELISWEERD SODA ONTWERP MUSEALE INRICHTING EN EXPOSITIE MUSEUM OUD AMELISWEERD SODA INTRODUCTIE MOA Utrecht heeft met de opening van het nieuwe museum MOA, sinds maart dit jaar gevestigd in het rijksmonument Oud Amelisweerd

Nadere informatie

Drents Museum. Wat als de stoel van meneer Rietveld kon praten? Groep 3 Thema-overzicht

Drents Museum. Wat als de stoel van meneer Rietveld kon praten? Groep 3 Thema-overzicht Drents Museum Wat als de stoel van meneer Rietveld kon praten? Groep 3 Thema-overzicht Thema-overzicht Drents Museum Groep 3 Essentie van het thema Beeldcultuur kan omschreven worden als een maatschappelijke

Nadere informatie

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud)

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud) 1 WERKPLAN 2014 1 COLLECTIE Beheer en behoud collectie. Het hele jaar door worden de gebruikelijke voorzorgs- en controlemaatregelen genomen. Het klimaat (de luchtvochtigheid en de temperatuur) worden

Nadere informatie

Orion College WebLog» Search

Orion College WebLog» Search pagina 1 van 5 Zoeken Zoeken op Kunst & Cultuur Vanmorgen heeft de workshopsessie Schilderen (Kunts& Cultuur) geintroduceerd. Het begrip schilderen is heel breed en kent vele toepassingen. Na 2 dagen informatie

Nadere informatie

Educatie aanbod Biënnale Gelderland 16

Educatie aanbod Biënnale Gelderland 16 Educatie aanbod Biënnale Gelderland 16 Beste docent, Bij deze brengen wij u graag op de hoogte van ons educatieve aanbod voor scholen tijdens Biënnale Gelderland 2016. De Biënnale Gelderland wordt afwisselend

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Onze activiteiten in beeld. 3. Financiële verslaglegging. 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Onze activiteiten in beeld. 3. Financiële verslaglegging. 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt v 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Onze activiteiten in beeld 3. Financiële verslaglegging 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden, 2014 was een jaar waarin er veel

Nadere informatie

THE FORMER KAMERBEEK COLLECTION

THE FORMER KAMERBEEK COLLECTION PERSBERICHT AMSTERDAM 14 APRIL 2017 ISAAC ISRAELS MOULIN DE LA GALETTE LEIDT DE VEILING VAN THE FORMER KAMERBEEK COLLECTION Isaac Israels (1865-1934), Moulin de la Galette, Parijs ( 300.000-500.000) Amsterdam

Nadere informatie

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS VTO-cultuurvragen Onderstaand zijn de vraagformuleringen zoals gehanteerd in VTO2012 afgedrukt. De respondenten kregen een brief toegestuurd waarin ze uitgenodigd werden om de VTOenquête via het internet

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor VMBO/HAVO/VWO 9 2.1 Kies je Kunst 9

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

Docentenhandleiding Buitenspel

Docentenhandleiding Buitenspel Docentenhandleiding Buitenspel Museumles bij de tentoonstelling De heksen van Bruegel (19 september 2015 t/m 31 januari 2016) Museum Catharijneconvent Utrecht Museum Catharijneconvent, 2015 Inleiding U

Nadere informatie

Wim Suermondtprijs 2014

Wim Suermondtprijs 2014 Wim Suermondtprijs 2014 Het thema: Water en Vuur natuur warmte spanning passie...water... tegenstellingen gevecht botsing...vuur... karakter beleving fantasie kracht Maak een kunstwerk met als thema Water

Nadere informatie

rijks museum Verwerkingsmateriaal Examentour VWO ANTWOORDMODEL VERSIE A + B Visuele analyse van schilderkunst in de 17DE, 19DE en 20STE eeuw 1/5

rijks museum Verwerkingsmateriaal Examentour VWO ANTWOORDMODEL VERSIE A + B Visuele analyse van schilderkunst in de 17DE, 19DE en 20STE eeuw 1/5 1/5 VERSIE A Vraag 1 A Gebruik van licht om de dramatiek te uiten. Het subtiele licht (vs. clair-obscur in de barok) geeft diepte aan het schilderij en accentueert het hoofdmotief. Het zorgt er dus voor

Nadere informatie

De leerlingen leggen hun ervaringen vast in een portfolio.

De leerlingen leggen hun ervaringen vast in een portfolio. Het leergebied Arts in de bovenbouw staat voor: Leerlingen ontwikkelen kennis en vaardigheden om de wereld van kunst en cultuur te verkennen, begrijpen en zelf een bijdrage te leveren. Creativiteit is

Nadere informatie

START VAN DE LESSENSERIE: INSPIRATIE OPDOEN!

START VAN DE LESSENSERIE: INSPIRATIE OPDOEN! START VAN DE LESSENSERIE: INSPIRATIE OPDOEN! Laat je leerlingen eerst kennis maken met het werk van Rosemin Hendriks, Karen Sargsyan en Johanna Schweizer. Hoe inspireer je ze bij de start van je lessenserie?

Nadere informatie

PRIMAIR ONDERWIJS

PRIMAIR ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR Stedelijk Museum Alkmaar is hét geheugen van de stad Alkmaar en een vertrekpunt voor iedereen die de geschiedenis en kunst van Alkmaar en omgeving wil beleven

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

Museum voor Kleine Kunsten. Docentenhandleiding

Museum voor Kleine Kunsten. Docentenhandleiding Museum voor Kleine Kunsten Docentenhandleiding Museum voor Kleine Kunsten In deze handleiding vindt u informatie over het project Museum voor Kleine Kunsten. Dit project bestaat uit de volgende onderdelen;

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Museumles groep 5&6 Het grootste schilderij van Nederland! Panorama Mesdag. Detail Panorama Mesdag Dorp Scheveningen

Docentenhandleiding. Museumles groep 5&6 Het grootste schilderij van Nederland! Panorama Mesdag. Detail Panorama Mesdag Dorp Scheveningen Docentenhandleiding Museumles groep 5&6 Het grootste schilderij van Nederland! Panorama Mesdag Detail Panorama Mesdag Dorp Scheveningen Pagina 1. Inleiding 3 2. Beschrijving museumles 4 3. Aansluiting

Nadere informatie

Breda, bekijk. Leerkrachten Handleiding. stedelijkmuseumbreda.nl

Breda, bekijk. Leerkrachten Handleiding. stedelijkmuseumbreda.nl Breda, bekijk Leerkrachten Handleiding t stedelijkmuseumbreda.nl Inhoud Breda, bekijk t Leerdoelen Voorbereidende les: Digitale scheurkalender Museumbezoek Verwerkingsopdracht in de klas 3 4 5 7 8 Bijlage

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

historischcentrumoverijssel

historischcentrumoverijssel Met de klas... Educatief aanbod voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs Eikenstraat 20 8021 WX Zwolle T 038 426 63 00 twitter: @HCOverijssel educatie@.nl volg ons! Met de klas... Educatie bij het

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor alle groepen 9 3 Kunsteducatieproject voor

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Wonen in een verzameling. Een bijzonder educatief project in het Mauritshuis

Wonen in een verzameling. Een bijzonder educatief project in het Mauritshuis Wonen in een verzameling Een bijzonder educatief project in het Mauritshuis 2 Voorwoord Educatie staat hoog in het vaandel bij het Mauritshuis. Met veel plezier presenteer ik u dan ook dit boekje waarin

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Ons Pekela Expositie van schilderijen, foto s, kartonkunst en filmpjes van leerlingen van de eerste klassen en ISK van het Dollard College

Ons Pekela Expositie van schilderijen, foto s, kartonkunst en filmpjes van leerlingen van de eerste klassen en ISK van het Dollard College Ons Pekela Ons Pekela 2017 Erfgoedproject Ons Pekela kwam in 2012 tot stand in samenwerking tussen de Bibliotheek, de gemeente Pekela, het Dollard College en de basisscholen. Sindsdien wordt het project

Nadere informatie

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger Naam museum: Stichting De Wieger, opgericht 14 januari 1988, herzien 13 maart 2014 Naam vrienden: Stichting Vrienden van De Wieger,

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Met blingbling het verleden in' horende bij de tentoonstelling Het oudste goud van de wereld. Schatten uit Varna. Primair Onderwijs groep 6 t/m 8 Inhoud Het Dordrechts

Nadere informatie

De juiste zorg een zorg minder

De juiste zorg een zorg minder Collectiewacht Gelderland De juiste zorg een zorg minder Collectiewacht Gelderland Andere tijden Tentoonstellingen, registratie, klimaatbeheersing, publieksverbreding, recepties, educatieve projecten;

Nadere informatie

Cultuurplan basisschool De Regenboog

Cultuurplan basisschool De Regenboog Cultuurplan basisschool De Regenboog (2015-2016) Dukdalf 28 3961 LA Wijk bij Duurstede 1 Dit beleidsplan omvat de volgende punten: Wat is onze visie op cultuur? Wat willen we dit jaar veranderen? Hoe pakken

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Foto s van de geschonken kunstwerken 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden bijgaand

Nadere informatie

MUSEUMLES IN HET VAN ABBEMUSEUM Groep 5 en 6

MUSEUMLES IN HET VAN ABBEMUSEUM Groep 5 en 6 MUSEUMLES IN HET VAN ABBEMUSEUM Groep 5 en 6 Inleiding De museumles is onderdeel van een lessenreeks met receptieve, reflectieve en actieve onderdelen: - 2 voorbereidende lessen op school door eigen leerkracht

Nadere informatie

Docentenhandleiding Cultuurmenules. Haags Historisch Museum. Help de grote Den Haag Man Groennie Gele

Docentenhandleiding Cultuurmenules. Haags Historisch Museum. Help de grote Den Haag Man Groennie Gele Docentenhandleiding Cultuurmenules Haags Historisch Museum Help de grote Den Haag Man Groennie Gele 1 Beste Leerkracht, Binnenkort bezoekt u met uw leerlingen van groep 3 het Haags Historisch Museum. De

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord... 3 Onze activiteiten in beeld... 5 Financiële verslaglegging... 7 Doelstelling Vrienden van Museum Jan van der

Nadere informatie

primair onderwijs groep 4 en 8 samen Mijn verhaal van Brabant docentenhandleiding

primair onderwijs groep 4 en 8 samen Mijn verhaal van Brabant docentenhandleiding primair onderwijs groep 4 en 8 samen Mijn verhaal van Brabant docentenhandleiding Inhoud Een doorlopende leerlijn erfgoededucatie 3 Leerdoelen 6 Voorbereiding op het museumbezoek 7 De museumles Mijn verhaal

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 1 Bezoekcijfers Totaal aantal bezoeken 2014 Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 2 De bezoekers Met een top aantal bezoekers, een spectaculair vormgegeven

Nadere informatie

Opening van de retrospectieve tentoonstelling Constantin Meunier

Opening van de retrospectieve tentoonstelling Constantin Meunier Persbericht 9 september 2014 Opening van de retrospectieve tentoonstelling Constantin Meunier Op 20 september 2014 opent, in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, de retrospectieve tentoonstelling

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

MUSEUMLES IN HET VAN ABBEMUSEUM Groep 7 en 8

MUSEUMLES IN HET VAN ABBEMUSEUM Groep 7 en 8 MUSEUMLES IN HET VAN ABBEMUSEUM Groep 7 en 8 Inleiding In groep 7 of 8 komen leerlingen vaak voor de tweede keer met hun klas naar het van Abbemuseum. Bij het eerste bezoek, in groep 5 of 6, hebben ze

Nadere informatie

Educatie programma. basisonderwijs

Educatie programma. basisonderwijs Educatie programma basisonderwijs a Voorwoord Beste leerkracht, icc er of directeur, Voor u ligt een boekje met ons kersverse educatieve aanbod voor het schooljaar 2015-2016, met vertrouwde én nieuwe programma

Nadere informatie

Fotograaf: Maarten van Haaff - Orkestproject Vredenburg. primair onderwijs kunst- en cultuurmenu

Fotograaf: Maarten van Haaff - Orkestproject Vredenburg. primair onderwijs kunst- en cultuurmenu Fotograaf: Maarten van Haaff - Orkestproject Vredenburg primair onderwijs kunst- en cultuurmenu kunst en cultuur beleven Utrecht onderscheidt zich door topaanbod van kennis en cultuur. Goed cultuuronderwijs

Nadere informatie

Onyx Trio in Museum Gouda

Onyx Trio in Museum Gouda Onyx Trio in Museum Gouda Op de laatste dag van de tentoonstelling Uitgelezen, zondag 17 mei 2015, speelt het Onyx trio om 15.30 uur in de Gasthuiskapel van Museum Gouda. Zij spelen deze middag beroemde

Nadere informatie

Educatieve programma s Voortgezet onderwijs 2015-2016

Educatieve programma s Voortgezet onderwijs 2015-2016 Educatieve programma s Voortgezet onderwijs 2015-2016 1 Beste docent, Kom met je klas naar het Joods Cultureel Kwartier. Maak kennis met het joodse leven, de geschiedenis en de traditie in het Joods Historisch

Nadere informatie

ANGRY. De verbeelding van de radicaal. Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren.

ANGRY. De verbeelding van de radicaal. Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren. ANGRY De verbeelding van de radicaal Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren. Jasper Groen, Jeffrey, 2008 Paradox, het Nederlands

Nadere informatie

FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D AMSTERDAM STEDELIJK MUSEUM WAT IS BEWEGING?

FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D AMSTERDAM STEDELIJK MUSEUM WAT IS BEWEGING? STEDELIJK MUSEUM FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D WAT IS BEWEGING? AMSTERDAM WELKOM! Het Stedelijk, Nederlands grootste museum voor moderne en hedendaagse

Nadere informatie

Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei

Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei Archiefnummer 0296 Inventaris van het archief van Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei 1955-1965 Ramses van Bragt en Noortje van Amerongen Den Haag 2009 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inventaris 2.1 Bestuurlijke

Nadere informatie

Educatief aanbod 2015-2016 Kasteel het Nijenhuis Basisonderwijs

Educatief aanbod 2015-2016 Kasteel het Nijenhuis Basisonderwijs Educatief aanbod 2015-2016 Kasteel het Nijenhuis Basisonderwijs Museum de Fundatie Sinds juni 2005 vormt het Paleis aan de Blijmarkt in Zwolle met Kasteel het Nijenhuis in Heino samen Museum de Fundatie.

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor alle groepen 9 3 Kunsteducatieproject voor

Nadere informatie

Poldermuseum Heerhugowaard.

Poldermuseum Heerhugowaard. Poldermuseum Heerhugowaard. 'WAERT OM TE ZIEN" Terugblik seizoen 2016 via onze Social Media Op deze wijze willen wij u op de hoogte brengen wat er heeft plaatsgevonden en wellicht toch aan uw aandacht

Nadere informatie

Wie gaat dat betalen? LESPROGRAMMA: Klas 1 en 2 VMBO / MBO. Ontdek de waarde van Nederland. Belasting & Douane Museum

Wie gaat dat betalen? LESPROGRAMMA: Klas 1 en 2 VMBO / MBO. Ontdek de waarde van Nederland. Belasting & Douane Museum Ontdek de waarde van Nederland Belasting & Douane Museum LESPROGRAMMA: Wie gaat dat betalen? Klas 1 en 2 VMBO / MBO Bestemd voor leraren Klas 1 en 2 VMBO / MBO Wie gaat dat betalen? Geschikt voor klassen

Nadere informatie

Uw brief van. 8 maart 2007

Uw brief van. 8 maart 2007 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 1 mei 2007 DCE/07/12175 Uw brief van 8 maart 2007 Uw kenmerk 206070906 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

Het Amsterdam Museum gaat over Amsterdam. In het museum hangen schilderijen.

Het Amsterdam Museum gaat over Amsterdam. In het museum hangen schilderijen. 2 INTRODUCTIE Het programma is gemaakt door het. Het gaat over Amsterdam. In het museum hangen schilderijen. Een schilderij is gemaakt door een schilder. In het museum zijn ook voorwerpen te zien. Het

Nadere informatie

AAN DE SLAG IN JE KLAS MET HEDENDAAGSE KUNST DE KUNSTWERKEN VAN MAARTJE KORSTANJE

AAN DE SLAG IN JE KLAS MET HEDENDAAGSE KUNST DE KUNSTWERKEN VAN MAARTJE KORSTANJE AAN DE SLAG IN JE KLAS MET HEDENDAAGSE KUNST DE KUNSTWERKEN VAN MAARTJE KORSTANJE De onderste helft van het coverbeeld is een kunstwerk van Maartje Korstanje. De bovenste helft van het coverbeeld is gemaakt

Nadere informatie

Workshops Kunstnomade

Workshops Kunstnomade Workshops Kunstnomade De kunstenaar verblijft in de maand Juni als Artist in residence met zijn huis op wielen op of rond de locatie van De Museumwerf Vreeswijk Nieuwegein. Op de Museumwerf gaat hij historische

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap Jaarverslag 2012 Universiteitsmuseum Groningen Universiteitsmuseum Groningen Museum voor mens, natuur en wetenschap Oude Kijk in t Jatstraat 7a 9712 EA Groningen T 050 36 35 083 E universiteitsmuseum@rug.nl

Nadere informatie

KUNST. voor groep 5 en 6 van het primair onderwijs

KUNST. voor groep 5 en 6 van het primair onderwijs l e r a r e n h a n d l e i d i n g M U U R Z O E K T KUNST voor groep 5 en 6 van het primair onderwijs M U U R Z O E K T K U N S T Tentoonstelling over het creatief proces van een kunstenaar Voor groep

Nadere informatie

Cursusaanbod en workshops 2012-2013

Cursusaanbod en workshops 2012-2013 Cursusaanbod en workshops 2012-2013 Marc Kuyper Hans van der Pas Atelier: Wateringweg 155 email : art@marckuyper.com en hvdp@telfort.nl 2031EG Haarlem telefoon 06-11204994 (inspreken) Volop gratis parkeergelegenheid

Nadere informatie

kunstlessen voor het primair onderwijs

kunstlessen voor het primair onderwijs 2013 2015 kunstlessen voor het primair onderwijs kunst gaat over nu over jou en over mij In kunst kan en mag bijna alles. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het maken. Met kunst kun je dromen

Nadere informatie

2015 Jaarverslag. Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016

2015 Jaarverslag. Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016 2015 Jaarverslag Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016 Het jaarverslag 2015 is in een ander jasje gestoken. In het kort komen een aantal speerpunten

Nadere informatie

letterfest is een tweejaarlijks landelijk evenement dat plaats gaat vinden van 13 t/m 22 april 2018.

letterfest is een tweejaarlijks landelijk evenement dat plaats gaat vinden van 13 t/m 22 april 2018. letterfest is een tweejaarlijks landelijk evenement dat plaats gaat vinden van 13 t/m 22 april 2018. Tien dagen lang wordt heel Nederland ondergedompeld in letter events: er zijn projecten, lezingen, workshops

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

START VAN DE LESSENSERIE: INSPIRATIE OPDOEN!

START VAN DE LESSENSERIE: INSPIRATIE OPDOEN! START VAN DE LESSENSERIE: INSPIRATIE OPDOEN! Laat je leerlingen eerst kennis maken met het werk van Maartje Korstanje. Hoe inspireer je ze bij de start van je lessenserie? In dit hoofdstuk vind je een

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap Jaarverslag 2012 Universiteitsmuseum Groningen Universiteitsmuseum Groningen Museum voor mens, natuur en wetenschap Oude Kijk in t Jatstraat 7a 9712 EA Groningen T 050 36 35 083 E universiteitsmuseum@rug.nl

Nadere informatie

Nationaal Glasmuseum Leerdam

Nationaal Glasmuseum Leerdam Nationaal Glasmuseum Leerdam Tentoonstellingen 2015 Collectie Highlights In de presentatie Collectie Highlights worden bijzondere Leerdamse glasobjecten uit de vaste collectie extra onder de aandacht gebracht.

Nadere informatie

UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT

UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT In december gaat Stichting Jacques van Mourik het twintigste jaar in. Er is een unieke verzameling van bijna 650 werken

Nadere informatie

EEN TERUGBLIK OP HET TWEEDE KOP-FESTIVAL 21 JUNI 2014. Wetenschap en kunst van ons hoofd

EEN TERUGBLIK OP HET TWEEDE KOP-FESTIVAL 21 JUNI 2014. Wetenschap en kunst van ons hoofd EEN TERUGBLIK OP HET TWEEDE KOP-FESTIVAL 21 JUNI 2014 Wetenschap en kunst van ons hoofd Bonte verzameling activiteiten van wetenschap en kunst over ons hoofd 2 Het tweede KOP-festival, op zaterdag 21 juni

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie